Kütahya Genel Sekreterliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütahya Genel Sekreterliği"

Transkript

1 Aylık E-Bülten, Sayı 3 Kütahya Genel Sekreterliği Bülten Tarihi: Nisan 2013 HEMŞİRELER GÜNÜ 12 Mayıs tüm Dünya'da "Hemşireler Günü" ve bugünü içeren Mayıs ise "Hemşirelik Haftası" olarak kutlanmakta. Aile ve toplum sağlığının korunması ve kazanılması safhasında özveri ve hoşgörü ile hizmet verme gayretinde olan hemşirelerimiz, övgülerin en büyüğüne layıktır. Hemşirelik mesleğinin var oluşundan bugüne kadar mesleki tanım olarak farklı yorumlar yapılmıştır. 19. yüzyılda Florance Nightingale hemşireliği Hastayı iyileştirmek için hasta çevresinin iyileştirilmesi ve düzenlenmesi eylemi şeklinde; 20. yüzyılda Henderson ise Bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç olarak tanımlamış. Uluslararası Hemşireler Birliği de bu tanımı benimsemiştir yılında Amerikan Hemşireler Birliği hemşireliği Yardım sunan bir meslek, hemşirelik uygulamasını Var olan ve olabilecek sağlık sorunlarına karşı gösterilen insan tepkilerinin tanı ve tedavisidir diye tanımlamıştır. Bizce hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Hayatta en zor meslekler insana yönelik yapılan işlerdir. Hele ki karşınızdakiler sizin yardımınıza muhtaç ve ellerinizden şifa vesile olmasını bekleyen kişilerse Hemşire de hasta olur ama yine de hasta bakar, bundan şikayet etmez. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışır. Hep fedakârlık ister, karşılığındaki manevi huzur ise hiçbir şey ile ölçülemez. Kişisel ve mesleki anlamda kendilerini sürekli geliştirmeye çalışan tüm hemşirelerimizle gurur duyuyoruz. Yakın bir zamanda başlayan Mesleki Sertifikasyon Eğitimleri ile, ilgili alanda sahip olduğu yeterliliklerle teorik ve uygulama açısından eksiklerini giderip uzmanlaşma konusunda adım atan hemşirelerimize başarı diliyorum. Böylesi meşakkatli bir mesleği, tüm vatandaşlara kaliteli ve yeterli düzeyde aksatılmadan ulaştırılabilmesinde, tedavinin başarıya ulaşmasında etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin bugününü kutlar, mesleki yaşamlarında ve hayatlarında başarı ve sağlık dolu günler dilerim. Adres:Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Telefon: +90 (274) Web Adresi: Mail Adresi: İletişim Op.Dr. Mithat EKİCİ Genel Sekreter SOSYAL MEDYA Facebook:http://www.facebook.com/pages/K%C3%BCtahya- Kamu-Hastaneleri-Birli%C4%9Fi/ Twitter: https://twitter.com/kutahya_khb

2 A y l ı k E - B ü l t e n, S a y ı 3 S a y f a 2 SAĞLIK EĞİTİMİ Mevlüt YILDIZ İdari ve Mali Hizmetler Başkanı Günümüzde Teknoloji ve sağlık alanında baş döndürücü bir değişim süreci yaşanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte rekabet koşulları da göz önüne alındığında ise insan kaynakları ve eğitimin önemi daha da artmaktadır. Süreçte kendisini yenileyebilen, değişime ayak uyduran sektörler var olabilmektedir. Değişimi yönetebilmek, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmek için en önemli faktör ise eğitimdir. Sayın Genel Sekreterimizin talimatları ile 2013 yılını Sağlık Eğitim Yılı olarak ilan etmiş ve çalışmalarımızı bu perspektifte şekillendirmiştik. Birliğe bağlı hastanelerin tamamını kapsayan bir eğitim programı düzenleyerek oluşturulan eğitimci havuzundaki eğitimcilerimizle eğitimlere başladık. Gerek çalışanlarımızın eğitimi, gerekse hasta ve yakınlarının eğitimlerinin ilk 6 aylık periyodu tamamlanmak üzereyiz. Ayrıca öncesinde il dışına gönderdiğimiz, sertifikasyon eğitimlerine yönelik 2 bölümde eğitim merkezi olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle il dışından sağlık çalışanlarına da eğitim verebilecek hale geldiğimiz tescillenmiş oluyor. Diğer bölümlerde de eğitim merkezi olabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Yapmış olduğumuz eğitimlerde, Dumlupınar Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi destekli yürüttüklerimiz de bulunmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine yönelik olarak eğitimlerimiz hızla devam edecek olup, çalışanlarımızın çeşitli eğitimlerle, sahip oldukları bilgi ve becerileri-

3 S a y f a 3 K ü t a h y a G e n e l S e k r e t e r l i ğ i M A L İ D E S T E K P R O G R A M I S Ö Z L E Ş M E L E R İ İ M Z A L A N D I Genel Sekreterliğimizce hazırlanan 2 proje hibe desteği kazandı. 8 ay sürecek olan projelerin toplam tutarı TL dir. EN-VIP Şefkat Evi EN- V I P E n g e l l i v e Y a ş l ı l a r a Y ö n e l i k N i t e l i k l i S a ğ l ı k H i z m e t i Projemizin amacı; Kütahya da engelli ve yaşlı hastaların sağlık hizmetlerine eşit erişimini kolaylaştırmaktır. Sağlık hizmetlerinden faydalanırken, işlemler için bir başkasının yardımına gereksinim duyacak düzeyde olan engelliler ile ileri derecede yaşlı hastaların karşılaştıkları zorlukları azaltmak öncelikli görevimizdir. Bu projenin uygulanmaya başlamasıyla, engelli ve yaşlı hastalarımızın hastaneye ilk girişinden çıkışına kadar olan tüm süreçlerinde onlara refakat edip alacakları sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ş E F K A T E V İ Y o ğ u n B a k ı m l a r d a H a s t a s ı Y a t a n l a r a Y ö n e l i k O t e l c i l i k H i z m e t i Projemizin amacı; Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yakınlarının, hastanede konaklama imkanı sağlanmasıdır. Bu proje ile hasta yakınlarına konaklama imkanı sunularak ortaya çıkabilecek endikasyonların (Sağlık-Sosyal) önüne geçmek hedefin gerçekleşmesine katkı sağlayacak ve böylelikle, Hasta yakınlarına sunulan hastanecilik hizmetinin kalitesinin artırılmasına Kütahya ölçeğinde katkıda bulunulacaktır.

4 A y l ı k E - B ü l t e n, S a y ı 3 Sayfa 4 H A S T A N E L E R İ M İ Z İ N M A L İ D E Ğ E R L E N D İ R M E S İ Y A P I L D I Hastanelerimizin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlerinin katıldığı toplantıda tüm hastanelerin mali verimlilik kriterleri ve mali analizleri değerlendirmeye tabi tutuldu. D P Ü E V L İ Y A Ç E L E B İ E Ğ İ T İ M V E A R A Ş T I R M A H A S T A N E S İ

5 S a y f a 5 K ü t a h y a G e n e l S e k r e t e r l i ğ i C P R 1. G R U P E Ğ İ T İ M L E R İ B A Ş L A D I Acil Tıpta Eğitimler serisinin ikinci kısmı olan Acil Servislerde çalışan sağlık personellerine yönelik CPR Eğitimleri devam ediyor. Yaklaşık 150 personelimize eğitim planlanmıştır. S E R T İ F İ K A S Y O N E Ğ İ T İ M L E R İ B A Ş L A D I Yoğun Bakım Hemşireliği ve Acil Bakım Hemşireliği kurslarında DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sertifikasyon merkezi olarak kabul edilmişti. İlk olarak yoğun bakım ve acil bakım kursları için il içinden ve il dışından 40 kursiyer eğitimlere başladı. Ayrıca enfeksiyon ve diğer sertifikasyonlar için müracaatlarımız yapılmıştır. Özellikle yeni doğan yoğun bakım hemşireliği ve enfeksiyon kontrol hemşireliği kursları için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.

6 A y l ı k E - B ü l t e n, S a y ı 3 S a y f a 6 T A V Ş A N L I D O Ç. D R. M U S T A F A K A L E M L İ D E V L E T H A S T A N E S İ F U T B O L T U R N U V A S I Genel Sekreterliğimize bağlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde sportif faaliyetleri çerçevesinde hastane personelleri tarafından oluşturulan takımların katılımıyla düzenlenen 2013 yılı halı saha futbol turnuvası tarihinde başlayıp, perşembe günü oynanan final maçı ile son bulmuştur. Şampiyon takıma başarılar dileriz.bu turnuvaya katılan ve emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Bu tür organizasyonlarında sekreterliğimize bağlı diğer hastanelere de örnek olması dileklerimizle.. D P Ü E V L İ Y A Ç E L E B İ E Ğ İ T İ M V E A R A Ş T I R M A H A S T A N E S İ T A N I T I M K A R A V A N I DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tanıtım Karavanı Sevgi Yolunda ilk mesaisini yaptı. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

7 S a y f a 7 K ü t a h y a G e n e l S e k r e t e r l i ğ i T A V Ş A N L I D O Ç. D R. M U S T A F A K A L E M L İ D E V L E T H A S T A N E S İ Ç A L I Ş A N L A R I K ö p r ü l ü K a n y o n - B e s k o n a k / A n t a l y a G e z i s i A D S M Ç A L I Ş A N L A R I V E A İ L E L E R İ A I Z O N A İ D E B U L U Ş T U D P Ü E V L İ Y A Ç E L E B İ E Ğ T. A R Ş. H A S T A N E S İ Ç A L I Ş A N L A R I S A P A N C A - M A Ş U K İ Y E D E B U L U Ş T U

8 A y l ı k E - B ü l t e n, S a y ı 3 S a y f a 8 K Ü T A H Y A İ L G E N E L M E C L İ S İ B R İ F İ N G İ Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Op.Dr. Mithat EKİCİ tarafından Kütahya İl Genel Meclisi üyelerine kamu hastaneler kurumunun yapısı, işleyişi ve ilimizde göreve geldikten sonra yapılan yenilikler hazırlanan sunumla anlatıldı. E k b i n a k u l l a n ı m v e t a h s i s ş a r t l a r ı p r o t o k o l ü i m z a l a n d ı Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ile Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği arasında ek bina kullanım ve tahsis şartları protokolü imzalandı. Yapılan imza törenine Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, Kütahya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Mithat Ekici, Rektör Yardımcıları katıldı.

9 S a yf a 9 G e n e l K ü t a h ya S ek r e t e r li ğ i H AT I R A O R M A N L A R I B i r D i k i l i A ğ a c ı m ı z D a h a O l s u n günü Genel Sekreterliğimize bağlı olan DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yönetimleri ve hastane personellerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen Hatıra Ormanı projemize katılımlarından dolayı tüm hastane yöneticilerimize, hastane personellerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. KUTLU DOĞUM H A F TA S I ETKİNLİĞİ Kutlu Doğum Haftası nedeniyle hastane personelinin ve esnafların katkılarıyla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina ve Ek Binalarında lokma ikramında bulunuldu.

10 S a y f a 10 K ü t a h y a G e n e l S e k r e t e r l i ğ i Ç O C U K H A S T A N E L E R İ l k o k u l l a r A r a s ı R e s i m Y a r ı ş m a s ı YARIŞMANIN KONUSU: Çocukların gözünde hastane algısı, hastaneye ve sağlık personeline bakış açıları. YARIŞMANIN AMACI: Çocuk dostu hastaneler projesi kapsamında, çocukların hastaneye olan bakış açılarının değiştirilmesi, hastane ve sağlık mesleğinin sevdirilmesi ve kaynaşmanın sağlanması O r t a o k u l l a r A r a s ı Ş i i r Y a r ı ş m a s ı YARIŞMANIN KONUSU: Çocukların gözünden hastanelerin nasıl algılandığı, sağlık personeline bakış açıları, hastaneleri tanımaları ve sevmeleri YARIŞMANIN AMACI: Hastaneye hasta veya ziyaretçi olarak gelen çocuklarımızın dışında, okul çağındaki çocuklarımızın hastaneye bakış açılarının değerlendirilmesi, çocuk-hastane kaynaşmasının sağlanabilmesi amacıyla ortaokul çağında bulunan çocuklarımıza yönelik çocuk gözüyle hastane şiir yarışması düzenlemekteyiz. L i s e l e r A r a s ı M a k a l e Y a r ı ş m a s ı YARIŞMANIN KONUSU: Gençlerin dilinden hastane ve sağlık mesleğine bakış ve sağlık hizmetleri algılamasının değerlendirilmesi YARIŞMANINAMACI: Hastaneye hasta veya ziyaretçi olarak gelen gençlerimizin hastaneye bakış açılarının değiştirilmesi, gençlik-hastane kaynaşmasının sağlanabilmesi, hastanelerini seçmeleri ve sahip çıkmaları, meslek seçimlerinde sağlık sektörünü de göz önünde bulundurmaları

Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği

Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Bülten Tarihi: NİSAN 2014 Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği. 14-20 NİSAN KUTLU DOĞUM HAFTASI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin Kutlu Doğumu bu hafta. Görmeden sevdiğimiz ve getirdiği din üzere

Detaylı

Özgür üniversiteden Medeni bir dünyaya

Özgür üniversiteden Medeni bir dünyaya Özgür üniversiteden Medeni bir dünyaya haberbülteni Nisan-Haziran 2010 Yıl: 2 Sayı : 6 II. Bahar Şenliği ve Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı Önsöz haber bülteni Nisan-Haziran 2010 Yıl: 2 Sayı 6 İmtiyaz

Detaylı

MEZUNİYETLER 129. KONSER Türk Sanat Müziği 142 Tasavvuf Müziği 142 Piyano Resitali 142. TİYATRO OMÜTİT 19. Ulusal Tiyatro Festivali 143

MEZUNİYETLER 129. KONSER Türk Sanat Müziği 142 Tasavvuf Müziği 142 Piyano Resitali 142. TİYATRO OMÜTİT 19. Ulusal Tiyatro Festivali 143 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ den OMÜ Bosna Hersek te Yeni İşbirliği Anlaşmalarına İmza Attı 2 Kiev Politeknik Üniversitesi ile Eğitimde İşbirliği 4 Mevlana Değişim Programı 4 Ürdün Üniversiteleri ile Akademik

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Seslenis. Temmuz 2014 Yıl: 13 Sayı: 148 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınıdır

Seslenis. Temmuz 2014 Yıl: 13 Sayı: 148 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınıdır Seslenis Temmuz 2014 Yıl: 13 Sayı: 148 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınıdır En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun

Detaylı

Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013

Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013 Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013 Başlarken İnsana değer vermek Bezmiâlem kültürünün temelini oluşturur. Fakir fukara, garip guraba, ihtiyacı olan her kim varsa yanında olmak, dertlere derman

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ HABER. MART 2013 Bozok Üniversitesi Aylık Yayın Organı Yıl 1 Sayı 4

BOZOK ÜNİVERSİTESİ HABER. MART 2013 Bozok Üniversitesi Aylık Yayın Organı Yıl 1 Sayı 4 7SAĞLIK Bozdağ dan Üniversitemize ve Rektörümüze Sınırsız Destek Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binası nda düzenlenen üniversitemizin kuruluşunun 7. yıldönümü kutlama töreninde konuşma yapan Başbakan

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

SAĞLIK ADANA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLIĞI PANELI YAPILDI ENGELSIZ HASTANELER STRATEJISI ÇALIŞTAYI YAPILDI

SAĞLIK ADANA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLIĞI PANELI YAPILDI ENGELSIZ HASTANELER STRATEJISI ÇALIŞTAYI YAPILDI Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 3 AYLIK E DERGİ, TARİH: HAZİRAN 2013 ADANA DA SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDIYOR SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLIĞI PANELI YAPILDI ENGELSIZ HASTANELER STRATEJISI

Detaylı

Ana-kız lar Halkbank ile okullu oluyor... Üreten Türkiye'nin Yanındayız

Ana-kız lar Halkbank ile okullu oluyor... Üreten Türkiye'nin Yanındayız H A L K B A N K T A 10 Halkbank Kurumsal İletişim Dergisi İki Ayda Bir Yayımlanır Temmuz - Ağustos 2008 Sayı: 10 Ana-kız lar Halkbank ile okullu oluyor... Üreten Türkiye'nin Yanındayız H A L K B A N K

Detaylı

E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İ HABER BÜLTENİ TEMMUZ-2011 YIL: 1 SAYI: 2

E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İ HABER BÜLTENİ TEMMUZ-2011 YIL: 1 SAYI: 2 www.erzincan.edu.tr E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İ HABER BÜLTENİ TEMMUZ-2011 YIL: 1 SAYI: 2 Anadolu da Bir Dünya Üniversitesi Bilim, Sanat, Kültür, Spor, Sosyal... İçindekiler ERUNi Sunum... 1

Detaylı

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MART 2013 - EYLÜL 2014 / SAYI: 11 Editörden Değerli Okurlar, Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI Üniversitemiz ile Sinop Üniversitesi Senatosu Ortak Toplantı Yaptı Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları na Katılım Yoğun Oldu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulundan Rektörümüze Ziyaret 6 7 11 www.hitit.edu.tr

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADANA DA ADANA ŞEHİR HASTANESİ NİN TEMELİ ATILDI. SAĞLIK BAKANIMIZ MEHMET MÜEZZİNOĞLU, ADANA DA GENEL SEKRETERİMİZİ TANIYALIM YENİ BAŞKANIMIZ,

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

Adana Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastaların Eserleri Büyük Beğeni Topladı

Adana Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastaların Eserleri Büyük Beğeni Topladı 3 AYLIK E DERGİ, TARİH:HAZİRAN 2014 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI KAMU HASTANELERİ ENGELSİZ OLUYOR Adana Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastaların Eserleri Büyük Beğeni Topladı YAYINCI KURULUŞ Adana

Detaylı

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri'ne Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı özel olarak davet etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri'ne Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı özel olarak davet etti. Sağlık yatırımları hız kesmiyor; Sancaktepe ye üç Sağlık Ocağı daha geliyor! Sancaktepe Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi. Osmangazi Mahallesi ve Safa Mahallesi nde yapılacak sağlık ocaklarının

Detaylı

Gezi ve incelemelerine

Gezi ve incelemelerine 7 4 7 EYLÜL 2014 Tokat Valisi Cevdet Can İlçemizi Ziyaret Etti... Vali Can; Her İlçe Bir Ürünü İle Ön Plana Çıkmalı... Gezi ve incelemelerine Turhal Organize Sanayi Bölgesinden başlayan Vali Cevdet CAN

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

2011 2015 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2011 2015 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 2015 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ Stratejik Plan Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜMÜŞ (Müdür) Stratejik Plan Hazırlama

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Kırıkkale Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Kuruldu Üniversitemiz faaliyet alanlarının tümünde üretilen hizmet kalitesinin geliştirilmesi, standardizasyonu ve sürekliliğini sağlayarak, Toplam

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

Personele saygı, hastaya güleryüz...

Personele saygı, hastaya güleryüz... Personele saygı, hastaya güleryüz... 2015 www.sbgoztepehastanesi.gov.tr PROF. DR. RECEP AKDAĞ T.C. Sağlık Bakanı 10 yıla yakın süredir ülkemize sağlık alanında hizmet etmenin onuru ve hazzını yaşıyoruz.

Detaylı

SGK BÜLTEN. Sosyal Güvenlik Kurumunun Tüm Çalışanları Benim İçin Kıymetlidir

SGK BÜLTEN. Sosyal Güvenlik Kurumunun Tüm Çalışanları Benim İçin Kıymetlidir Sosyal Güvenlik Kurumunun Tüm Çalışanları Benim İçin Kıymetlidir SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 53 Şubat 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP

Detaylı

Bu sayıda, Sayı:2 Ocak-Nisan 2014 Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci ve. akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayıda, Sayı:2 Ocak-Nisan 2014 Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci ve. akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. Sayı:2 Ocak-Nisan 2014 Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. Bu sayıda, İkinci bültenimizle yine bir aradayız. Bülten çıkarmaktaki

Detaylı

MERSİN POLİS DERGİSİ. Ocak, Şubat, Mart, Nisan Yıl:2013 Sayı 4 04 BAŞYAZI ARİF ÖKSÜZ 06 10 NİSAN POLİS HAFTASI 12 AKDENİZ OYUNLARINA HAZIRLANIYORUZ

MERSİN POLİS DERGİSİ. Ocak, Şubat, Mart, Nisan Yıl:2013 Sayı 4 04 BAŞYAZI ARİF ÖKSÜZ 06 10 NİSAN POLİS HAFTASI 12 AKDENİZ OYUNLARINA HAZIRLANIYORUZ 06 MERSİN POLİS DERGİSİ Ocak, Şubat, Mart, Nisan Yıl:2013 Sayı 4 04 Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 4 Aylık Kurumsal Haber Araştırma Fikir Dergisi İmtiyaz Sahibi Arif ÖKSÜZ Mersin Emniyet Müdürü Sorumlu Yazı

Detaylı