Resimli Kısa Psikiyatri Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resimli Kısa Psikiyatri Tarihi"

Transkript

1 Resimli Kısa Psikiyatri Tarihi E.Timuçin Oral İstanbul Ticaret Üniversitesi -Psikoloji Bölümü 26 Şubat 2013

2 İLK ÇAĞ

3 Doğa üstü güçler-kötü ruh TREPENASYON İyileştirici dost-iyicil ruh ŞAMANİZM

4 MISIR (Ebers) PAPİRÜSLERİ ve SÜMER YAZITLARI

5 5

6 6

7 YUNAN-ROMA UYGARLIKLARI

8 HİPOKRAT (M.Ö ) 4 ana sıvı (balgam, sarı safra, kara safra, kan) Balgam demans Sarı Safra mani Kara Safra melankoli Epilepsi, mani, paranoya, postpartum psikoz, histeri, melankoli

9 Plato: cinler Aristo: ısı düzenlenmesi, kara safra ve emosyonlar Phrenitis: Bugünkü deliryum Asklepios: Psikoterapinin temelleri MORAL TEDAVİLER

10

11 Asklepieia Tapınağı, Eski Yunan da Tıp Tanrısı ve Hastaların Koruyucusu Tapınaklar hem banyo hem de rituel egzersizler ve uyku için çünkü Tanrı işlerini gece yapar

12

13 Tapınak hekimi hastanın omuzuna masaj yapar, rahibe-hemşire ise izler; tedavi ücretsizdir, ama iyieşen hastadan bir miktar bağışta bulunması beklenir.

14 ROMA UYGARLIĞI Hukukçular Ruhsal hastalığı olanların hukuki ve cezai sorumluluğu Akraba gözetimi Sahipsiz ise kurumlara kapatma

15 ORTA ÇAĞ

16 Gerileme / büyüsel gizemci düşünceşeytanın işbirlikçisi Cadı davaları 50 milyondan fazla kişinin ölümü Kiliselerin etkisi/hekimlikten uzaklaşma Akıl Hastaneleri

17

18

19

20 Rene Descartes ( )

21 21

22 22

23 ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA PSİKİYATRİ DELİLİK İLMİ

24 MICHAEL W. DOLS Edited Diana E. Immisch 1992 XVI SAYFA

25 AKIL HASTALIĞINI TANIMLAMA MODELLERİ Geleneksel Hastalık Modeli (Tıbbi) Sapma Modeli Anlaşılabilme Modeli

26 GELENEKSEL HASTALIK MODELİ (TIBBİ MODEL) Akıl hastalığı patolojik bir durumdur Beynin yanlış işlemesi söz konusudur

27 SAPMA MODELİ Akıl hastalığı sosyal bir durum veya davranıştan sapmadır Psikiyatrik tedavi de sosyal kontroldur

28 ANLAŞILABİLME MODELİ Akıl hastasının kaybettiği beden sağlığı veya erdemi değil mantığıdır Roma hukukundaki rasyonalite yokluğu durumudur

29 TEDAVİ YÖNTEMLERİ Tıbbi Model Dini Model Majik Model/Sihir Modeli

30 TIBBİ MODEL Diğer hastalık kuramları gibi sorunlar somatik bir süreçtir. İyileştirme çeşitli fiziksel tedavilere dayanır Davranışın beyin tarafından yönlendirildiği varsayılır

31 DİNİ MODEL Sağlık ve hastalığın nedeni kutsaldır. İyileşme Tanrı nın ritüele istekli tepkisidir Tıbb-ı Nebevi

32 MAJİ/SİHİR MODELİ Sağlık ve hastalık doğa üstü güçler ile belirlenir. Doğa üstü Okült (İlm-i Havass) teknikleri ile doğa üstü güçler istenilen tarzda davranmaya zorlanır

33

34

35

36 MECNUN (Ar. Cenene) = ÖRTÜNMÜŞ, GİZLENMİŞ CİNN= GÖRÜNMEYEN VARLIKLAR MECNUN (Çoğ. MECANİN) = POSSESSED / MADMAN Normal olamyan davranışları belirtmek için kullanılan bir kelime

37 İslam, batı toplumuna göre sıra dışı davranışın yorumuna daha geniş alan ve hasta ama saldırgan olmayan kişiye daha fazla özgürlük vermiştir. Delilik bazen tedavi edilmesi gerekmeyen bir durumdur. Mecnun Allah a yakın kişidir, O nun dostudur Foucault nun yy Avrupası için söyledikleri İslam Dünyası için geçerli değildir.

38 Delinin yasal hakları yok, yükümlülüğü yok. Çocuk gibi yasaların dışında ama onun gibi korunur Devlet için tehlikeli ise hastane veya hapishaneye konulabilir. Sosyal yardım kurumlarını devlet değil kişisel hayırseverlik (vakıflar) finanse eder.

39 İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed. Hicrî 875 senesinde Bimarhâne-i Ebulfefh Sultan Mehmed unvanlı bir bîmarhâne yaptırmıştı. Hastaların ceviz ağacından karyolalarda yattıkları ve tedavide musikinin kullanıldığı, hastalara av eti temini için özel avcı takımlarının vazifelendirildiği, birçok vakıfla geleceğinin teminat altına alındığı bu müesseseyi 1842 yılında ziyaret eden Moreau de Tours ve Esquirol, böyle bir şeyin kendileri için ancak "pek ilerde düşünülebilecek bir mefkûre, bir ideal olduğunu" ifade etmişlerdir. Ayhan Songar Dünyada ve Türkiye'de 1850 Yılından Sonra Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi (editör: Ekrem Kadri Unat), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayınları: 4, İstanbul, 1988 s:

40

41 18.YÜZYIL

42 Eski Güzel Günler: Antipsikotikler Öncesi Çağ

43 18.yy da depo hastaneler/ tıp dışı Londra Bedlam Hastanesi Endüstride kapitalizm ve insan gücüne ihtiyaç

44

45 Chiarugi : Deliliğin tarihçesi 1789 Fransız devrimi Pinel: Zincirden kurtuluş Mani, melankoli ve mental retardasyon Tedavi: psikoterapi?

46

47 19.YÜZYIL (Psikiyatrinin Yıldızının Parlaması)

48 19 yy Anti-Masturbasyon Aygıtları 48

49 Erken Dönem Nöroendokrin, anatomi, fizyoloji ve biyokimya (İlk Biyolojik Yaklaşımlar) Psikososyal etkileşim

50 Frenoloji Franz Josef Gall ( ) Johann Spurzheim ( )

51 Esquirol: Moral tedavi Benjamin Rush (1844) : A.B.D. Psikiyatrinin kurucusu Griesenger (1867)-Almanya: Sinir ve beyin hastalığı Dejenarasyon teorisi Morel ( ) Krafft Ebing ( )

52 Emil Kraepelin ( ) İLK SINIFLANDIRMA 13 grupta toplanması İki ana psikoz grubu a) Manik depresif b) Dementia praecox

53 Eugen Bleuler ( ) 1886 Rheineu Akıl Hastanesi Şizofreni tanımı (Morbus Bleuler) 4 A Belirtisi assosiasyon, autism, affekt, ambivalans

54 NEVROZ SINIFLAMASI Franz Anton Mesmer ( ) Hipnoz/magnetizm Charcot (nöroz tanımlaması) Pierre Janet (psikolojik sentez)

55

56 Josef Breuer ( )

57 Anna O.

58

59 Freud un İnsan Zihni Görüşü: Zihnin Buzdağı 59

60 PSİKANALİZ SIGMUND FREUD ( ) Kuramının olgunlaşması Düşlerin Yorumu Günlük yaşamın psikopatolojisi İlk psikanaliz kongresi

61

62 Yayınlanmamış Bilimsel Psikoloji Projesi

63 Analizi hala devam ediyor 63

64 Ölümüne yakın BBC ye röportaj verdi ve el yazısı ile aldığı notları okudu...

65 65

66 Profesyonel hayatıma nörolog olarak başladım ve nörotik hastalarıma yardım etmeye çalıştım.eski bir arkadaşımın gayretleriyle bilinçdışı ve dürtüler hakkında bazı şeyler farkettim. Bunlardan, nörozların tedavisinde yeni bir bilim ve psikolojinin bir parçası olan psikanaliz ortaya çıktı. Bunun önemli bir parçasına şansa borçluyum. İnsanlar benim gerçeklerime inanmadı ve kuramlarımın saçma olduğunu düşündü. Sonuçta bazı öğrencilerim olmasını başardım ve Uluslararsı Psikanaliz Birliğini kurdum ama uğraşımız bitmedi. Sigmund Freud

67 67

68 20.YÜZYIL

69 20.yy ilk yarısı Psikanaliz Hastaya olumsuz tutum buz tedavileri

70 20.yy ikinci yarısı Elektroşok Koma ve Şok tedavisi Manfred Sakel 1934 insülin koma tedavisi Meduna-1934 Kardiozol (kafur) şok tedavisi Lucia Bini/Ugo Cerletti-1938 (EKT)

71

72 72

73

74

75 20.yy ikinci yarısı Psikiyatriye (Boşa) Giden Nobeller Ateş tedavisi (1917) Julies Wagner-Jouregg/1927 de Nobel Lobotomi Egas Moniz Walter Freeman

76

77

78

79 Psikofarmakolojide adımlar Antipsikotikler - Klorpromazin Jean Delay/Pierre Deniker-1952 Anksiyolitikler 1957-klordiazopoksit 1963-diazepam 1981-alprazolom (Xanax) Antidepresanlar TCA-MAOI-1950/1960 Fluoksetin (Prozac)-1988

80 Antipsikiyatri Scientology

81 Antipsikiyatri

82 82

83 Türkiye de Psikiyatrinin Tarihi Dr. Şahap Erkoç un Kişisel Arşivinden Alınmıştır

84

85 MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NİN AÇILIŞI 1839 İngilizler doğrultusunda dış politika Fransızca eğitim Alman (Avusturyalı) hocalar Hastalar Türkçe konuşuyor Öğrenciler Osmanlı Öğrencilerde müslüman/gayrimüslim oranı 1/7 Tıp eğitimde psikiyatriyi yok (sonraları 1/9 a kadar çıkar)

86 CEMİYET-İ TIBBİYE-İ OSMANİYE 1862 Amaç Tıp dilinin türkçeleştirilmesi ve Türkçe eğitim Bir çok tıp kitabı, Fransızcadan Türkçeye çevrilir. Tıbbi terimlere karşılık için Arapca tıp kitapları taranır (İbni Sina nın Kanun u Razi nin El Havi si gibi) Latince ve Yunancaya karşı Arapca ve Farsca köklerden yeni kelimeler üretilir de tıp eğitimi Türkçe yapılmaya başlar. Lugât-ı Tıbbiye 1290 da (1872) yayınlanır.

87 YY. BAŞINDA OSMANLI BİMARHANELERİ İhtişamlı dönemde şefkat ve geniş bir bütçe ile bakılan mecnunlar günden güne ihmale uğrar 1872 ye kadar en büyük bimarhene Süleymaniye laçkalaşmış, hastalar sefalet içindedir. At ve hastalar yan yana barındırılıp, atlar tımar edilirken hastalar muhafaza edilip sergilenir!?. Lui Mongeri Pere ( ) ile Süleymaniye ve Toptaşı nda reform (Türklerin Pinel i) V. Murat ın azlinde rapor düzenlemiştir (Castro) Abdülhamit döneminde cinnet üzerine yayın yasak.

88

89 DİĞER PSİKİYATRİK KURUMLAR Edirne Beyazit Bimarhanesi (1909 da kapanır) Ermeni Mecain Hastanesi 1832 de Balıklı Rum Mecain Hastanesi1837 (Hotel Dieu) Darülaceze 19. yy sonu Fransız La Paix 1856 (Kırım savaşından sonra) Osmanlı nın sürekli savaşı ve yoksulluk Yetişmiş, tecrübeli personelin savaşlarda kaybedilmesi: bimarhanelerin daha da kötüleşmesi.

90 PSYCHOSES 1905 Hommes Femmes Total Folie des dégénérés ou folie héréditaire a Paralysie générale progressive Mélancolie Démence précoce Démence secondaire Folie circulaire Folie alcoolique Folie épileptique Manie simple Folie syphilitique Démence organique Manie aiguë Délires systématisés chroniques Délire aigu Simulation Lucien Libert Les Aliénés En Orient (Gréce, Empire Ottoman, Égypte)

91 Toptaşı Bimarhanesi (19.yy sonu-20.yy başı hasta muhafaza edilen en önemli psikiyatri kurumu) Bimarhaneye giren hasta çıkamıyor. Ziyaret yasak (Kraepelin de giremez) En önemli tedavi yöntemi dayak 1908 Meşrutiyet öncesi, siyasi muhaliflerin atıldığı iddiası. Mazhar Osman ın 1920 reformu Halkın hastalara karşı olumsuz tutumu 1927 de Toptaşı nın Bakırköy e taşınması

92 Türkiye de çağdaş eğitim görmüş ilk ruh hekimi, 1898 de GATA da psikiyatri derslerini başlatan Ord.Prof.Dr. Raşit Tahsin dir. Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman da onu izleyerek çağdaş Türk psikiyatrisinin kurucusu olmuştur.

93

94 RIZA NUR HAYATIM VE HATIRATIM Her şubede çalışıyordum, fakat emraz-ı akliyeyi hiç sevmiyordum. Hocası yine Almanya da tahsil etmiş Raşid Tahsin Bey di. Bu adam fena adam değildi, fakat deli gibiydi. Deliliğin bir kısmının deli göre göre taklid ile sirayet ettiğini biliyordum. Bundan korkuyor, oraya yanaşmıyordum. Hakikaten ne kadar deli mütehassısı doktor gördümse hepsi de deli gibi, hiç olmazsa şu tabirle, bir derece anormal halde idiler. Bilahare yirmi yıl sonra Mazhar Osman Bey i gördüm. Bu zat mektepte makul çalışkan, mahcup, terbiyeli bir çocuktu. Gülhane de de öyle idi. Deli mütehassısı oldu. Beş-on yıl sonra gördüğüm vakit onu da pek değişmiş buldum. Tam deli değildi, yine makul adam; fakat her halde onda da bir takım anormal haller peyda olmuştu.

95 Mazhar Osman.., Bakırköy deki bütün ilginç delileri bir otobüse doldurur, Beyazıt'taki Üniversite Merkez binasının büyük bir anfisinde onlarla uygulamalı bir ders verirdi. Aslında bir psikiyatri dersi değil, doktorla hastalarının karşılıklı show yaptıkları güldürücü olduğu kadar da yüksek kaliteli bir eğlence programıydı bu. Yalnız tıplılar değil; bütün öteki fakültelerin öğrencileri o anfiye üşüşürdü bu gösteriyi seyredebilmek ıçin. MİNE URGAN 1998

96

97 Özet

TÜRK TARİHİNDE PSİKİYATRİYE BAKIŞ

TÜRK TARİHİNDE PSİKİYATRİYE BAKIŞ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 1 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:1-24 TÜRK TARİHİNDE PSİKİYATRİYE BAKIŞ Prof. Dr.

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

VII. Hamdi Suat Aknar

VII. Hamdi Suat Aknar Celluler Pathology (1858) Berlin de Rudolf Ludwig Karl Virchow (Resim VI-1,2), Cellular Pathology adlı kitabını (Resim VI-3) yazarak, Mikroskopik patoloji ye geçmiştir. Makroskopik ve mikroskopik inceleme

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 272-279

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 272-279 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 272-279 Aşkım HATUNOĞLU 1 PSİKOLOJİ BİLİMİNİN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNAN DOĞU İSLAM MEDENİYETİ Özet Bu makalenin amacı;

Detaylı

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Editör: Bahri ATA Selahattin KAYMAKCI Talip ÖZTÜRK Cemil Cahit YEŞİLBURSA Adnan ALTUN Harun ER Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK Namık Kemal YEŞİLTAŞ Ebru AVCI Erkan YEŞİLTAŞ 4.

Detaylı

İLAÇ BİLİMİNİN KISA TARİHİ

İLAÇ BİLİMİNİN KISA TARİHİ İLAÇ BİLİMİNİN KISA TARİHİ I- ECZACILIĞIN KÖKENLERİ Tıp ve eczacılığın kökenleri hakkında elimizde kesin bilgi bulunmamaktadır.tarihten önceki dönemlerde yaşamış olan topluluklardan kalan bazı kalıntılar

Detaylı

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÜMÜŞ

Detaylı

Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden

Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden güncel gastroenteroloji 17/1 Anadoludaki Sağlık Mabedleri Çetin İMİR Ankara Günümüzden 5 milyon yıl önce, bir tür primat, diğerlerinden daha farklı olduğunu ispatlar gibi, iki ayağı üzerinde yürümeyi ve

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

TIP EĞİTİMİ VE HEKİMLİK DİLİMİZ NASIL TÜRKÇELEŞTİ? Prof. Dr. Sabri KEMAHLI

TIP EĞİTİMİ VE HEKİMLİK DİLİMİZ NASIL TÜRKÇELEŞTİ? Prof. Dr. Sabri KEMAHLI TIP EĞİTİMİ VE HEKİMLİK DİLİMİZ NASIL TÜRKÇELEŞTİ? Prof. Dr. Sabri KEMAHLI Dilin insan yaşamındaki ve dolayısıyle bilim yaşamındaki yeri tartışılamaz. Atatürk döneminden başlayarak tıp dilinin Türkçeleştirilmesi

Detaylı

SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Zeki Karataş, Öğr. Gör. / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ OCAK 2015 YIL 4 SAYI 27 www.izu.edu.tr Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ

Detaylı

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi Dr. Şahap Erkoç 1, Fulya Kardeş 2, Fatih Artvinli 3 1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh

Detaylı

Cumhuriyet mirasımız: Önce çocuklar

Cumhuriyet mirasımız: Önce çocuklar Sayı: İlkbahar 11/12 Cumhuriyet mirasımız: Önce çocuklar Kent Konseyi nin ilk ödülü Prof. Dr. Nermin Abadan Unat a Bir semt: Konaklar Mahallesi Benim ım: Alâeddin Yavaşca Saygı anıtı: Özhan Canaydın heykeli

Detaylı

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADANA DA ADANA ŞEHİR HASTANESİ NİN TEMELİ ATILDI. SAĞLIK BAKANIMIZ MEHMET MÜEZZİNOĞLU, ADANA DA GENEL SEKRETERİMİZİ TANIYALIM YENİ BAŞKANIMIZ,

Detaylı

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Editör: Bahri ATA Selahattin KAYMAKCI Talip ÖZTÜRK Cemil Cahit YEŞİLBURSA Adnan ALTUN Harun ER Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK Namık Kemal YEŞİLTAŞ Ebru AVCI Erkan YEŞİLTAŞ 5.

Detaylı

BİR MEDENİYET DÜŞÜNÜRÜ FARABİ

BİR MEDENİYET DÜŞÜNÜRÜ FARABİ 1 BİR MEDENİYET DÜŞÜNÜRÜ FARABİ Arapçada, "şehir" anlamına gelen ve müdûn köküne dayanan medîne isminden türetildiği kabul edilen, medeniyet kelimesinin, "yönetmek" (es-siyâse) ve "mâlik olmak" anlamları

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2012. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2012. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2012 Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gözden Geçirilmiş 22. Baskı Tarihî eğitim öğretim kurumlarına ilişkin yazarın

Detaylı

SEMPOZYUM ÖZET KİTAPÇIĞI

SEMPOZYUM ÖZET KİTAPÇIĞI SEMPOZYUM ÖZET KİTAPÇIĞI İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem i Demiroğlu Oditoryumu İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri Düzenleme Kurulu Başkan: Çise Can EYMİRLİ Başkan Yardımcıları:

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

Obezite. Tanı ve Tedavi Kitabı. Editörler: Başak Yücel Asena Akdemir Ayça Gürdal Küey Fulya Maner Erdal Vardar. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Obezite. Tanı ve Tedavi Kitabı. Editörler: Başak Yücel Asena Akdemir Ayça Gürdal Küey Fulya Maner Erdal Vardar. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 15 ve Obezite Tanı ve Tedavi Kitabı Editörler: Başak Yücel Asena Akdemir Ayça Gürdal Küey Fulya Maner Erdal Vardar Başak Yücel İstanbul Tıp

Detaylı

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı)

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) Açılış Konuşmaları Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) 8 Aralık 2006 - Cuma Op. Dr. Sami Türkoğlu (SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü) Sunucu: SSK Sağlık

Detaylı

Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK

Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK Ankara - 2014 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI Süleyman Sırrı Caddesi No: 12/5 06410 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) 435 13 46-435 97 22-23 Faks: (0312) 434 46 59 Web:

Detaylı

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE DİREKT MALİYETİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE DİREKT MALİYETİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr. Medaim YANIK 4. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi : Doç. Dr. M. Emin CEYLAN ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi

Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi 1-31 Mart 2012 Baskı Tarihi: 17 Nisan 2012 Sayı: 153 www.ankara.edu.tr Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi Cumhuriyetin Kurduğu ilk Üniversite... REKTÖRDEN Sevgili Ankara Üniversiteliler, Son aylarda

Detaylı