Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ KARDEE, YASEMÝ ve CARME Anahtar ve Priz Serileri PARÇA ADI HAMMADDE TAIMI - Çerçeve - Düðme - Kordon ABS Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür. Boyutsal sabitliðini korur. Anahtar mekanizmasýnýn tespit parçasý Polikarbonat Polikarbonat sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V (5 C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler. Anahtar ve prizlerin mekanizma tabaný Metal karkas týrnaklarý Somunlar Anahtar ve prizlerdeki kontaklar Topraklama kontaklarý Bimetal perçinler Vidalar Üre Formaldehit Galvanizli sac MS Gümüþ/ikel Demir Erime derecesi 5 C'dýr; saat süreyle 9 C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir. eme ve paslanmaya karþý koruyucu 4 mikron kalýnlýðýnda galvaniz kaplý demir sac.,,5 ve mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý. Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; % bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. %9 Ag, % i; 4.'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir. Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr. CASSIC AAHTAR ve PRÝZ SERÝSÝ PARÇA ADI HAMMADDE TAIMI Çerçeve Düðme Üre Formaldehit Orijinal PA 66 Erime derecesi 5 C'dýr; saat süreyle 9 C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir. PA66 sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V (96 C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler. - Týrnaklar - Somunlar Anahtarlardaki hareketli kontaklar Prizlerin topraklama kontaklarý Giriþ ve çýkýþ klemensleri Bimetal perçinler Vidalar Galvanizli sac CuSn6 Fosfor Bronz MS MS 5 Gümüþ/ikel Demir,,5 ve mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý. Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %94 Cu ve %4 Sn Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; % bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %5 bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. %9 Ag, % i; 4.'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr. Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir. Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr.

2 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ CARME YASEMÝ 5 4 KARDEE. Düðme. Tespit parçasý. Çerçeve 4. Karkas 5. Kordon 5 4

3 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 4 Anahtar Bir lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~.5 Bir kutuplu, bir yollu.5 4 4

4 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 4 Iþýklý Anahtar Bir lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Iþýklý.5 Dikkat! Iþýklý anahtarýn Floresan lambalar veya sarfiyatsýz ampuller ile kullanýmý durumunda, anahtar üzerindeki neon lamba ayrý bir nötr hattýna baðlanmalýdýr

5 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Komütatör Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu

6 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý Komütatör Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu Iþýklý

7 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 4 Üçlü Komütatör Üç ayrý lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, üç yollu

8 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ ight Anahtar Bir lamba veya lamba gurubuna kumanda eden merdiven otomatiðinin harekete geçirilmesinde kullanýlýr. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip B M.O. B M.O.

9 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý ight Anahtar Bir lamba veya lamba gurubuna kumanda eden merdiven otomatiðinin harekete geçirilmesinde kullanýlýr. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip Iþýklý.5 Dikkat! Binada kullanýlan merdiven otomatiði ýþýklý lightlere uygun deðilse tesisatta uygunsuz çalýþmalara neden olabilir. Bu durumda ýþýklý light ampulü ayrý bir faz hattýndan beslenerek sorun giderilebilir B B M.O. 9

10 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Veavien Bir lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu

11 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý Veavien 4 Bir lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu Iþýklý

12 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Komütatör Veavien Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden kumanda eder. AX, 5 V~ x bir kutuplu, iki yollu

13 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Anahtar Veavien Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden ayný anda kumanda eder. AX, 5 V~ Ýki kutuplu, iki yollu

14 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Permütatör Permütatör, bir lamba veya lamba grubuna, ikiden fazla yerden kumanda edilmesine yarar. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu

15 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Jaluzi Kumanda Anahtarý Jalûzi motorlarýnýn devir yönünü deðiþtirerek, jalûzinin yukarý ve aþaðý yönde hareketini kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu 4.5 Karkas Ölçüsü M M 5

16 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Kapý Otomatiði Anahtarý Kapý otomatiðine kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip F /5 V /5 V Kapý Otomatiði Kapý Otomatiði 6

17 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Zil Anahtarý AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip /5 V /5 V

18 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý Etiketli Zil Anahtarý AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip Iþýklý.5 Dikkat! Özellikle elektronik zillerde lambadan dolayý zilin sürekli çalmasýný engellemek için lamba ayrý bir nötr hattýndan beslenmelidir Ayrý Hattan Besleme Ayrý Hattan Besleme V -KO AX 5V 4 eon Ampul eon Ampul /5 V /5 V Ayrý Hattan Besleme

19 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

20 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

21 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Kapaklý Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

22 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ UPS Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve kontak çubuðu biçimli topraklama kontaklý ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

23 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ýsrail Tipi Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý

24 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ýkili Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu

25 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ýkili Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý

26 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV Prizi Geçiþli / Sonlu / Dirençsiz T Geçiþli TV Prizi UHF / VHF bantlarýndan merkezi anten sistemiyle alýnan yayýnýn prizden prize geçiþ yaparak veya çok katlý binalarda kattan katta geçirilerek birden fazla TV alýcýsýna daðýtýldýðý durumlarda kullanýlýr. Sonlu TV Prizi Internet, kablolu TV veya merkezi uydu gibi yayýnlarýn daðýtýmý için kullanýlan yýldýz daðýtým sisteminde kullanýlýr. Ayrýca ortak anten sistemlerinin sonunda da kullanýlabilir. Dirençsiz TV Prizi Baðýmsýz Internet, kablolu TV veya uydu yayýný sistemlerinde ve baðýmsýz antenli alýcýlarla kullanýlýr..5.5 Sonlu ve dirençsiz baðlantý Geçiþli baðlantý Mhz 5-6 Mhz T V (çýkýþ) Geçiþli TV Prizi Frekans aralýðý: 4-6 Mhz Dirençler: db - db - db - db Ýletim kaybý:,5 db Kullaným Yerleri: Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý yayýnlarýnýn alýmýnda. Sonlu TV Prizi Frekans aralýðý: 5-6 Mhz Direnç: Geçiþ sisteminin son prizinde db Yýldýz baðlantýlarda,5 db Kullaným Yerleri: Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý yayýnlarýnýn alýmýnda. Internet uygulamalarý, kablolu TV, uydu antenleri ve baðýmsýz çatý antenleri Dirençsiz TV Prizi Frekans aralýðý: 5-4 Mhz Direnç: db * sadece yýldýz daðýtým sistemlerinde kullanýlýr Kullaným Yerleri: Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý yayýnlarýnýn alýmýnda. Internet uygulamalarý, kablolu TV, uydu antenleri ve baðýmsýz çatý antenleri 6

27 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV sistemi devre þemalarý,5 db Geçiþli TV Prizi Sonlu TV Prizi Sonlu TV Prizi Ortak anten sistemlerinde, sistemin sonuna 5 W'luk bir direncin eklenmesi gerekir. Yýldýz daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri: Sonlu TV prizi Dirençsiz TV prizi Sonlu TV / Radyo prizi Sonlu TV / Radyo / Sat prizi Sonlu TV / Radyo / Sat / Sat prizi Sonlu daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri: Sonlu TV prizi Sonlu TV / Radyo prizi Sonlu TV / Radyo / Sat prizi Sonlu TV / Radyo / Sat / Sat prizi Geçiþli daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri: Geçiþli TV prizi Geçiþli TV / Radyo prizi Geçiþli TV / Radyo / Sat prizi Geçiþli TV / Radyo / Sat / Sat prizi Frekans Aralýðý Tablosu TV Prizi Tipi 5-4 Mhz Dönüþ Yolu VHF 5-4 Mhz FM,5 - Mhz VHF UHF Band - 6 Mhz Uydu 96-4 Mhz Geçiþli TV Prizi Sonlu TV Prizi Dirençsiz TV Prizi Sonlu TV / Radyo / Sat Prizi Geçiþli TV / Radyo Prizi RD TV SAT RD TV SAT db-5 db- db- db db - db - db - db ,5 db - db,5 db - db ,5 db - db,5 db db db db db db db db db db db - db db - db db - db db - db db - db RD Sonlu TV TV / Radyo Sat / Sat Prizi SAT SAT ,5 db ,5 db,5 db ,5 db ,5 db ,5 db

28 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV-Radyo Prizi Geçiþli / Sonlu Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF / VHF bantlarýndan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Amplifikatörden sonra takýlacak olan priz, db, 5 db, db, db ve db'lik prizler arasýndan 6-5 dbµv arasýndaki TV sinyalinin seviyesine uygun olarak seçilmelidir SonluGeçiþli Mhz 5-6 Mhz T V (çýkýþ) Radyo (çýkýþ) Geçiþli TV-Radyo Prizi Frekans aralýðý: 5-6 Mhz Dirençler: db - db - 5 db - db Ýletim kaybý:,6-, db Kullaným Yerleri: 5-4 MHz kablolu TV 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý Sonlu TV-Radyo Prizi Frekans aralýðý: 5-6 Mhz Dirençler: Geçiþ sisteminin son prizinde db Yýldýz baðlantýlarda db Kullaným Yerleri: 5-4 MHz kablolu TV 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý TV-Radyo prizleri filtreye donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.

29 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Geçiþli TV-Radyo Prizlerinin Özellikleri Frekans Tipi Direnç Geçiþ Kaybý Azalma TV - RD Azalma RD - TV (MHz) (db) (db) (db) (db) Geçiþli db TV :5-6 Geçiþli db Geçiþli db Geçiþli 5 db Geçiþli db Bir ortak anten sistemine baðlý priz sayýsý 'dan fazlaysa, yüksek kayýplarýn olmamasý için daðýtýcý (splitter) kullanýlmalýdýr. Ortak TV-Radyo anten sistemlerinde, sistemin sonuna 5 W'luk bir direncin eklenmesi gerekir. Merkezi anten sistemi olan binalarda her kat için TV-Radyo prizini seçerken geçiþ kayýplarý göz önünde bulundurulmalýdýr. 4 Sonlu TV-Radyo Prizlerinin Özellikleri Frekans Direnç Azalma RD - TV (MHz) TV: 5-6 TV:.5 db db RADYO:.5-5 RADYO: 4.5 db Geçiþli bir Daðýtým Sistemi Ýçin Tesisat Örneði UHF VHF katlý bir binada daðýtým modeli. kat -,5 db. kat -,5 db 6. kat -,5 db 5. kat -,5 db dbµv db db db db dbµv,5 dbµv 9 dbµv,5 dbµv Amplifikatör hesaplamasý yapýlýrken kablo kayýplarý, TV yayýn kayýplarý ve priz kayýplarý göz önünde bulundurulmalýdýr. TV sinyalinin seviyesi 6-5 dbµv arasýnda olmalýdýr. 4. kat -,5 db. kat -,5 db 5 db 5 db 9 dbµv,5 dbµv Bir kattan diðerine geçerken meydana gelen kayýp,5 db olarak kabul edilmiþtir.. kat -,5 db db 9 dbµv Sistemin sonundaki TV-Radyo prizine 5 W'luk bir sonlandýrma direncin eklenmesi gerekir.. kat -,5 db db 9,5 dbµv 9

30 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV-Radyo-Sat Prizi Geçiþli / Sonlu Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF ve VHF bantlarýndan ve uydudan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Geçiþli tesisatlarda db'lik geçiþli priz, yýldýz tipi tesisatlarda da db'lik sonlu priz kullanýlmalýdýr Tesisat Örneði V H V H SonluGeçiþli B- B- UHF-VHF Çoklu Daðýtýcý SAT SAT SAT R R R TV TV TV Geçiþli Uydu Prizi Sonlu Uydu Prizi Alýcý Alýcý 5-4 Mhz 5-4 Mhz TV TV Uydu Alýcýsý (F fiþi) Geçiþli TV-Radyo-Sat Prizi Frekans aralýðý : 5-4 Mhz Dirençler : db - db Ýletim kaybý :,5 db Sonlu TV-Radyo-Sat Prizi Frekans aralýðý : 5-4 Mhz Direnç : db T V (çýkýþ) Radyo (çýkýþ) Kullaným Yerleri: 5-4 MHz dönüþ yollu uydu Internet uygulamalarý, kablolu TV ve otel iletiþim sistemleri Kullaným Yerleri: 5-4 MHz dönüþ yollu uydu Internet uygulamalarý, kablolu TV ve otel iletiþim sistemleri 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý 95-4 MHz uydu baðlantýlarý 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý 95-4 MHz uydu baðlantýlarý TV-Radyo-Sat prizleri filtreyle donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.

31 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV-Radyo-Sat-Sat Prizi Geçiþli / Sonlu Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV, UHF ve VHF bantlarýndan ve uydudan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Ýki farklý uydu alýcýsýyla birlikte kullanýma uygundur Tesisat Örneði V H V H Sonlu B- B- UHF-VHF ÇokluDaðýtýcý SAT SAT SAT SAT R TV R TV A l ý c ý TV A l ý c ý TV A l ý c ý TV A l ý c ý TV 5-4 Mhz Sonlu TV-Radyo-Sat-Sat Prizi Frekans aralýðý : 5-4 Mhz Direnç :,5 db Uydu Alýcýsý (F Fiþi) T V (çýkýþ) Uydu Alýcýsý (F Fiþi) Radyo (çýkýþ) Kullaným Yerleri: 5-4 MHz dönüþ yollu uydu Internet uygulamalarý kablolu TV ve otel iletiþim sistemleri 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý 95-4 MHz uydu baðlantýlarý TV-Radyo-Sat-Sat prizleri filtreyle donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.

32 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Telefon prizi

33 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ ümeris Telefon Prizi (RJ - 4 kutuplu) Ýkili ümeris Telefon Prizi ( x RJ kutuplu).5 4 kontaklýdýr; telefon numarasý baðlanabilir. Yeþil ve kýrmýzý teller. hat, sarý ve siyah teller de. hat içindir SAT. hat 4. hat. hat. hat. hat. hat RJ - 4 kontaklý x RJ - 4 kontaklý

34 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Data Prizi (RJ45 - Cat5e / Cat6 - kutuplu) Ayný altlýk üzerinde RJ45 Cat 5 e veya RJ45 Cat6 jaklarý kullanýlabilir çift TIA 56 Baðlantý Seçenekleri. çift. çift. çift 4. çift. çift. çift 4. çift B-Y Y B-T M B-M T B-K K B-T T B-Y M B-M Y B-K K T56A T56B 4

35 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ REK Beyaz - Mavi Mavi Beyaz - Turuncu Turuncu Beyaz - Yeþil Yeþil Beyaz - Kahverengi Kahverengi EIA-T56B EIA-T56A Kablo uçlarýný jaka baðlarken kablo renklerinin doðru numaralarla eþleþtirilmesine dikkat edilmesi önemlidir. 56 A Kablo Baðlantý Sýralamasý Beyaz-Yeþil / Yeþil Beyaz-Turuncu / Mavi Beyaz-Mavi / Turuncu Beyaz-Kahverengi / Kahverengi EIA/TIA 56 standartlarýna uygundur; Tip: RJ45 EIA /TIA 56 A ve B standartlarýný destekler Cat 5 e jaklarý kablo kanallarýnda ve sýva altý ve sýva üstü prizlerde kullanýlabilir. Pinler hem 56 A hem de 56 B'ye göre iþaretlenmiþtir Data baðlantýlarý öncelikle 56 B'ye uygun þekilde yapýlmalýdýr Jaksýz data prizlerimiz baþka üreticilerin jaklarýyla birlikte de kullanýlabilir. 5

36 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ ümeris Telefon + Data Prizi (RJ - RJ45 Cat 5e / Cat 6) çift.çift. çift 4. çift RJ 4 Kontaklý. çift B-T T B-Y M B-M Y B-K K. çift T56B RJ 45 -T 56B Jak baðlantýsý RJ Jak baðlantýsý 6

37 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Rotatif Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) 6 W V~ 5-6 Hz Min. Max. Akkor lamba 6 W 6 W.5 46 Manyetik trafolu 6 W 45 W halojen lamba ormal Þema ötr () Faz () amba V~ Rotatif ~ 9 9 Birleþtirme Sýrasý düðme kordon somun merkez parça çerçeve Faz / amba týrnak altlýk

38 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Rotatif Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) W V~ 5-6 Hz Min. Max. Akkor lamba 6 W W.5 46 Manyetik trafolu W halojen lamba W / 9 9 ormal Þema Rotatif ötr () Faz () V~ ~ Faz / amba

39 P TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Veavien Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) V~ 5-6 Hz Min. Max. Akkor lamba 6 W 6 W.5 46 Manyetik trafolu W halojen lamba 45 W BAÐATI ÞEMA -VEAVÝE BAÐATI ÞEMASI Veavien Dimmer Veavien Dimmer Veavien Swich ötr () ~ Faz () ~ ötr () Faz () ~ 9 9 Birleþtirme Þemasý Düðme Somun Kordon Merkez Parça FUSE T,5A Çerçeve Altlýk 9

40 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Müzik Yayýn Prizi line 4

41 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Müzik Yayýn Anahtarý 4 ohmik dirençli ses ayarý 5 W hoparlör giriþi Müzik Yayýn Anahtarý Ses Kablosu Hoparlör 4 5 W Uygulamalar için 4

42 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ PAMÝYE Gövde Kapak Conta Kapak Düðme Tespit Parçasý Tespit Parçasý Priz Altlýðý Polipropilen Termoplastik Elastomer ABS Polikarbonat Üre Formaldehit Takviyeli PA66 Ateþe dayanýklý bir malzemedir, dayanýklýlýk sýnýfý V (5 C). Dýþ etkiler nedeniyle bozulmasýný önlemesi için özel katký maddeleri eklenmiþtir. Darbeye dayanýklýdýr. Kauçuk bazlý, son derece elastik bir maddedir ve mükemmel sýzdýrmazlýk özelliklerine sahiptir. Dýþ etkenlere karþý çok dayanýklýdýr Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür. Boyutsal sabitliðini korur. Polikarbonat sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V (5 C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler. Erime derecesi 5 C'dýr; saat süreyle 9 C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir. Ateþe dayanýklýlýk sýnýfý V. Çok yüksek aþýnma ve darbe dayanýmý. em, kimyasal maddeler ve diðer dýþ etkilerden etkilenmez. Kolay Baðlantý Yaylarý Paslanmaz Çelik Korozyona dayanýklý bükülme ve metal yorgunluðu mukavemeti yüksek çelik sac; Kolay Baðlantý Parçasý Somunlar Anahtar ve Prizlerdeki Kontaklar Topraklama Kontaklarý Bimetal Perçinler Galvanizli Sac MS Gümüþ/ikel /ickel eme ve paslanmaya karþý koruyucu 4 mikron kalýnlýðýnda galvaniz kaplý demir sac. /,5 ve mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý. Bolts deðil Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; % bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. %9 Ag, % i; 4.'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr Vidalar Demir Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir. Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr. 4

43 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ürün Adý Palmiye

44 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ PAMÝYE 6 IP Düðme veya Kapak. Kolay Baðlantý Parçasý. Kapak 4. Taban 5. Sabitleme Vidasý 6. Conta. Gövde. Su Tahliye Delikleri 44

45 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ. Düðme veya Kapak. Kolay Baðlantý Parçasý. Kapak 4. Taban 5. Sabitleme Vidasý 6. Conta. Gövde. Su Tahliye Delikleri 9. Topraklama Kontaðý