Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ KARDEE, YASEMÝ ve CARME Anahtar ve Priz Serileri PARÇA ADI HAMMADDE TAIMI - Çerçeve - Düðme - Kordon ABS Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür. Boyutsal sabitliðini korur. Anahtar mekanizmasýnýn tespit parçasý Polikarbonat Polikarbonat sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V (5 C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler. Anahtar ve prizlerin mekanizma tabaný Metal karkas týrnaklarý Somunlar Anahtar ve prizlerdeki kontaklar Topraklama kontaklarý Bimetal perçinler Vidalar Üre Formaldehit Galvanizli sac MS Gümüþ/ikel Demir Erime derecesi 5 C'dýr; saat süreyle 9 C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir. eme ve paslanmaya karþý koruyucu 4 mikron kalýnlýðýnda galvaniz kaplý demir sac.,,5 ve mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý. Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; % bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. %9 Ag, % i; 4.'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir. Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr. CASSIC AAHTAR ve PRÝZ SERÝSÝ PARÇA ADI HAMMADDE TAIMI Çerçeve Düðme Üre Formaldehit Orijinal PA 66 Erime derecesi 5 C'dýr; saat süreyle 9 C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir. PA66 sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V (96 C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler. - Týrnaklar - Somunlar Anahtarlardaki hareketli kontaklar Prizlerin topraklama kontaklarý Giriþ ve çýkýþ klemensleri Bimetal perçinler Vidalar Galvanizli sac CuSn6 Fosfor Bronz MS MS 5 Gümüþ/ikel Demir,,5 ve mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý. Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %94 Cu ve %4 Sn Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; % bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %5 bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. %9 Ag, % i; 4.'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr. Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir. Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr.

2 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ CARME YASEMÝ 5 4 KARDEE. Düðme. Tespit parçasý. Çerçeve 4. Karkas 5. Kordon 5 4

3 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 4 Anahtar Bir lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~.5 Bir kutuplu, bir yollu.5 4 4

4 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 4 Iþýklý Anahtar Bir lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Iþýklý.5 Dikkat! Iþýklý anahtarýn Floresan lambalar veya sarfiyatsýz ampuller ile kullanýmý durumunda, anahtar üzerindeki neon lamba ayrý bir nötr hattýna baðlanmalýdýr

5 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Komütatör Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu

6 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý Komütatör Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu Iþýklý

7 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 4 Üçlü Komütatör Üç ayrý lamba veya lamba grubuna bir yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, üç yollu

8 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ ight Anahtar Bir lamba veya lamba gurubuna kumanda eden merdiven otomatiðinin harekete geçirilmesinde kullanýlýr. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip B M.O. B M.O.

9 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý ight Anahtar Bir lamba veya lamba gurubuna kumanda eden merdiven otomatiðinin harekete geçirilmesinde kullanýlýr. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip Iþýklý.5 Dikkat! Binada kullanýlan merdiven otomatiði ýþýklý lightlere uygun deðilse tesisatta uygunsuz çalýþmalara neden olabilir. Bu durumda ýþýklý light ampulü ayrý bir faz hattýndan beslenerek sorun giderilebilir B B M.O. 9

10 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Veavien Bir lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu

11 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý Veavien 4 Bir lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu Iþýklý

12 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Komütatör Veavien Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden kumanda eder. AX, 5 V~ x bir kutuplu, iki yollu

13 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Anahtar Veavien Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna iki ayrý yerden ayný anda kumanda eder. AX, 5 V~ Ýki kutuplu, iki yollu

14 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Permütatör Permütatör, bir lamba veya lamba grubuna, ikiden fazla yerden kumanda edilmesine yarar. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu

15 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Jaluzi Kumanda Anahtarý Jalûzi motorlarýnýn devir yönünü deðiþtirerek, jalûzinin yukarý ve aþaðý yönde hareketini kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, iki yollu 4.5 Karkas Ölçüsü M M 5

16 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Kapý Otomatiði Anahtarý Kapý otomatiðine kumanda eder. AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip F /5 V /5 V Kapý Otomatiði Kapý Otomatiði 6

17 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Zil Anahtarý AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip /5 V /5 V

18 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Iþýklý Etiketli Zil Anahtarý AX, 5 V~ Bir kutuplu, bir yollu Ani basmalý tip Iþýklý.5 Dikkat! Özellikle elektronik zillerde lambadan dolayý zilin sürekli çalmasýný engellemek için lamba ayrý bir nötr hattýndan beslenmelidir Ayrý Hattan Besleme Ayrý Hattan Besleme V -KO AX 5V 4 eon Ampul eon Ampul /5 V /5 V Ayrý Hattan Besleme

19 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

20 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

21 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Kapaklý Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

22 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ UPS Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve kontak çubuðu biçimli topraklama kontaklý ormal ve Çocuk Korumalý Tipler

23 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ýsrail Tipi Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý

24 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ýkili Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu

25 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ýkili Topraklý Priz 6 A, 5 V~ Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý

26 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV Prizi Geçiþli / Sonlu / Dirençsiz T Geçiþli TV Prizi UHF / VHF bantlarýndan merkezi anten sistemiyle alýnan yayýnýn prizden prize geçiþ yaparak veya çok katlý binalarda kattan katta geçirilerek birden fazla TV alýcýsýna daðýtýldýðý durumlarda kullanýlýr. Sonlu TV Prizi Internet, kablolu TV veya merkezi uydu gibi yayýnlarýn daðýtýmý için kullanýlan yýldýz daðýtým sisteminde kullanýlýr. Ayrýca ortak anten sistemlerinin sonunda da kullanýlabilir. Dirençsiz TV Prizi Baðýmsýz Internet, kablolu TV veya uydu yayýný sistemlerinde ve baðýmsýz antenli alýcýlarla kullanýlýr..5.5 Sonlu ve dirençsiz baðlantý Geçiþli baðlantý Mhz 5-6 Mhz T V (çýkýþ) Geçiþli TV Prizi Frekans aralýðý: 4-6 Mhz Dirençler: db - db - db - db Ýletim kaybý:,5 db Kullaným Yerleri: Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý yayýnlarýnýn alýmýnda. Sonlu TV Prizi Frekans aralýðý: 5-6 Mhz Direnç: Geçiþ sisteminin son prizinde db Yýldýz baðlantýlarda,5 db Kullaným Yerleri: Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý yayýnlarýnýn alýmýnda. Internet uygulamalarý, kablolu TV, uydu antenleri ve baðýmsýz çatý antenleri Dirençsiz TV Prizi Frekans aralýðý: 5-4 Mhz Direnç: db * sadece yýldýz daðýtým sistemlerinde kullanýlýr Kullaným Yerleri: Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý yayýnlarýnýn alýmýnda. Internet uygulamalarý, kablolu TV, uydu antenleri ve baðýmsýz çatý antenleri 6

27 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV sistemi devre þemalarý,5 db Geçiþli TV Prizi Sonlu TV Prizi Sonlu TV Prizi Ortak anten sistemlerinde, sistemin sonuna 5 W'luk bir direncin eklenmesi gerekir. Yýldýz daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri: Sonlu TV prizi Dirençsiz TV prizi Sonlu TV / Radyo prizi Sonlu TV / Radyo / Sat prizi Sonlu TV / Radyo / Sat / Sat prizi Sonlu daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri: Sonlu TV prizi Sonlu TV / Radyo prizi Sonlu TV / Radyo / Sat prizi Sonlu TV / Radyo / Sat / Sat prizi Geçiþli daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri: Geçiþli TV prizi Geçiþli TV / Radyo prizi Geçiþli TV / Radyo / Sat prizi Geçiþli TV / Radyo / Sat / Sat prizi Frekans Aralýðý Tablosu TV Prizi Tipi 5-4 Mhz Dönüþ Yolu VHF 5-4 Mhz FM,5 - Mhz VHF UHF Band - 6 Mhz Uydu 96-4 Mhz Geçiþli TV Prizi Sonlu TV Prizi Dirençsiz TV Prizi Sonlu TV / Radyo / Sat Prizi Geçiþli TV / Radyo Prizi RD TV SAT RD TV SAT db-5 db- db- db db - db - db - db ,5 db - db,5 db - db ,5 db - db,5 db db db db db db db db db db db - db db - db db - db db - db db - db RD Sonlu TV TV / Radyo Sat / Sat Prizi SAT SAT ,5 db ,5 db,5 db ,5 db ,5 db ,5 db

28 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV-Radyo Prizi Geçiþli / Sonlu Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF / VHF bantlarýndan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Amplifikatörden sonra takýlacak olan priz, db, 5 db, db, db ve db'lik prizler arasýndan 6-5 dbµv arasýndaki TV sinyalinin seviyesine uygun olarak seçilmelidir SonluGeçiþli Mhz 5-6 Mhz T V (çýkýþ) Radyo (çýkýþ) Geçiþli TV-Radyo Prizi Frekans aralýðý: 5-6 Mhz Dirençler: db - db - 5 db - db Ýletim kaybý:,6-, db Kullaným Yerleri: 5-4 MHz kablolu TV 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý Sonlu TV-Radyo Prizi Frekans aralýðý: 5-6 Mhz Dirençler: Geçiþ sisteminin son prizinde db Yýldýz baðlantýlarda db Kullaným Yerleri: 5-4 MHz kablolu TV 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý TV-Radyo prizleri filtreye donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.

29 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Geçiþli TV-Radyo Prizlerinin Özellikleri Frekans Tipi Direnç Geçiþ Kaybý Azalma TV - RD Azalma RD - TV (MHz) (db) (db) (db) (db) Geçiþli db TV :5-6 Geçiþli db Geçiþli db Geçiþli 5 db Geçiþli db Bir ortak anten sistemine baðlý priz sayýsý 'dan fazlaysa, yüksek kayýplarýn olmamasý için daðýtýcý (splitter) kullanýlmalýdýr. Ortak TV-Radyo anten sistemlerinde, sistemin sonuna 5 W'luk bir direncin eklenmesi gerekir. Merkezi anten sistemi olan binalarda her kat için TV-Radyo prizini seçerken geçiþ kayýplarý göz önünde bulundurulmalýdýr. 4 Sonlu TV-Radyo Prizlerinin Özellikleri Frekans Direnç Azalma RD - TV (MHz) TV: 5-6 TV:.5 db db RADYO:.5-5 RADYO: 4.5 db Geçiþli bir Daðýtým Sistemi Ýçin Tesisat Örneði UHF VHF katlý bir binada daðýtým modeli. kat -,5 db. kat -,5 db 6. kat -,5 db 5. kat -,5 db dbµv db db db db dbµv,5 dbµv 9 dbµv,5 dbµv Amplifikatör hesaplamasý yapýlýrken kablo kayýplarý, TV yayýn kayýplarý ve priz kayýplarý göz önünde bulundurulmalýdýr. TV sinyalinin seviyesi 6-5 dbµv arasýnda olmalýdýr. 4. kat -,5 db. kat -,5 db 5 db 5 db 9 dbµv,5 dbµv Bir kattan diðerine geçerken meydana gelen kayýp,5 db olarak kabul edilmiþtir.. kat -,5 db db 9 dbµv Sistemin sonundaki TV-Radyo prizine 5 W'luk bir sonlandýrma direncin eklenmesi gerekir.. kat -,5 db db 9,5 dbµv 9

30 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV-Radyo-Sat Prizi Geçiþli / Sonlu Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF ve VHF bantlarýndan ve uydudan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Geçiþli tesisatlarda db'lik geçiþli priz, yýldýz tipi tesisatlarda da db'lik sonlu priz kullanýlmalýdýr Tesisat Örneði V H V H SonluGeçiþli B- B- UHF-VHF Çoklu Daðýtýcý SAT SAT SAT R R R TV TV TV Geçiþli Uydu Prizi Sonlu Uydu Prizi Alýcý Alýcý 5-4 Mhz 5-4 Mhz TV TV Uydu Alýcýsý (F fiþi) Geçiþli TV-Radyo-Sat Prizi Frekans aralýðý : 5-4 Mhz Dirençler : db - db Ýletim kaybý :,5 db Sonlu TV-Radyo-Sat Prizi Frekans aralýðý : 5-4 Mhz Direnç : db T V (çýkýþ) Radyo (çýkýþ) Kullaným Yerleri: 5-4 MHz dönüþ yollu uydu Internet uygulamalarý, kablolu TV ve otel iletiþim sistemleri Kullaným Yerleri: 5-4 MHz dönüþ yollu uydu Internet uygulamalarý, kablolu TV ve otel iletiþim sistemleri 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý 95-4 MHz uydu baðlantýlarý 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý 95-4 MHz uydu baðlantýlarý TV-Radyo-Sat prizleri filtreyle donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.

31 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ TV-Radyo-Sat-Sat Prizi Geçiþli / Sonlu Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV, UHF ve VHF bantlarýndan ve uydudan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Ýki farklý uydu alýcýsýyla birlikte kullanýma uygundur Tesisat Örneði V H V H Sonlu B- B- UHF-VHF ÇokluDaðýtýcý SAT SAT SAT SAT R TV R TV A l ý c ý TV A l ý c ý TV A l ý c ý TV A l ý c ý TV 5-4 Mhz Sonlu TV-Radyo-Sat-Sat Prizi Frekans aralýðý : 5-4 Mhz Direnç :,5 db Uydu Alýcýsý (F Fiþi) T V (çýkýþ) Uydu Alýcýsý (F Fiþi) Radyo (çýkýþ) Kullaným Yerleri: 5-4 MHz dönüþ yollu uydu Internet uygulamalarý kablolu TV ve otel iletiþim sistemleri 4-6 MHz VHF bandý,5- MHz FM radyo bandý -6 MHz VHF - UHF bantlarý 95-4 MHz uydu baðlantýlarý TV-Radyo-Sat-Sat prizleri filtreyle donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.

32 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Telefon prizi

33 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ ümeris Telefon Prizi (RJ - 4 kutuplu) Ýkili ümeris Telefon Prizi ( x RJ kutuplu).5 4 kontaklýdýr; telefon numarasý baðlanabilir. Yeþil ve kýrmýzý teller. hat, sarý ve siyah teller de. hat içindir SAT. hat 4. hat. hat. hat. hat. hat RJ - 4 kontaklý x RJ - 4 kontaklý

34 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Data Prizi (RJ45 - Cat5e / Cat6 - kutuplu) Ayný altlýk üzerinde RJ45 Cat 5 e veya RJ45 Cat6 jaklarý kullanýlabilir çift TIA 56 Baðlantý Seçenekleri. çift. çift. çift 4. çift. çift. çift 4. çift B-Y Y B-T M B-M T B-K K B-T T B-Y M B-M Y B-K K T56A T56B 4

35 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ REK Beyaz - Mavi Mavi Beyaz - Turuncu Turuncu Beyaz - Yeþil Yeþil Beyaz - Kahverengi Kahverengi EIA-T56B EIA-T56A Kablo uçlarýný jaka baðlarken kablo renklerinin doðru numaralarla eþleþtirilmesine dikkat edilmesi önemlidir. 56 A Kablo Baðlantý Sýralamasý Beyaz-Yeþil / Yeþil Beyaz-Turuncu / Mavi Beyaz-Mavi / Turuncu Beyaz-Kahverengi / Kahverengi EIA/TIA 56 standartlarýna uygundur; Tip: RJ45 EIA /TIA 56 A ve B standartlarýný destekler Cat 5 e jaklarý kablo kanallarýnda ve sýva altý ve sýva üstü prizlerde kullanýlabilir. Pinler hem 56 A hem de 56 B'ye göre iþaretlenmiþtir Data baðlantýlarý öncelikle 56 B'ye uygun þekilde yapýlmalýdýr Jaksýz data prizlerimiz baþka üreticilerin jaklarýyla birlikte de kullanýlabilir. 5

36 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ ümeris Telefon + Data Prizi (RJ - RJ45 Cat 5e / Cat 6) çift.çift. çift 4. çift RJ 4 Kontaklý. çift B-T T B-Y M B-M Y B-K K. çift T56B RJ 45 -T 56B Jak baðlantýsý RJ Jak baðlantýsý 6

37 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Rotatif Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) 6 W V~ 5-6 Hz Min. Max. Akkor lamba 6 W 6 W.5 46 Manyetik trafolu 6 W 45 W halojen lamba ormal Þema ötr () Faz () amba V~ Rotatif ~ 9 9 Birleþtirme Sýrasý düðme kordon somun merkez parça çerçeve Faz / amba týrnak altlýk

38 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Rotatif Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) W V~ 5-6 Hz Min. Max. Akkor lamba 6 W W.5 46 Manyetik trafolu W halojen lamba W / 9 9 ormal Þema Rotatif ötr () Faz () V~ ~ Faz / amba

39 P TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Veavien Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) V~ 5-6 Hz Min. Max. Akkor lamba 6 W 6 W.5 46 Manyetik trafolu W halojen lamba 45 W BAÐATI ÞEMA -VEAVÝE BAÐATI ÞEMASI Veavien Dimmer Veavien Dimmer Veavien Swich ötr () ~ Faz () ~ ötr () Faz () ~ 9 9 Birleþtirme Þemasý Düðme Somun Kordon Merkez Parça FUSE T,5A Çerçeve Altlýk 9

40 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Müzik Yayýn Prizi line 4

41 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ 5.5 Müzik Yayýn Anahtarý 4 ohmik dirençli ses ayarý 5 W hoparlör giriþi Müzik Yayýn Anahtarý Ses Kablosu Hoparlör 4 5 W Uygulamalar için 4

42 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ PAMÝYE Gövde Kapak Conta Kapak Düðme Tespit Parçasý Tespit Parçasý Priz Altlýðý Polipropilen Termoplastik Elastomer ABS Polikarbonat Üre Formaldehit Takviyeli PA66 Ateþe dayanýklý bir malzemedir, dayanýklýlýk sýnýfý V (5 C). Dýþ etkiler nedeniyle bozulmasýný önlemesi için özel katký maddeleri eklenmiþtir. Darbeye dayanýklýdýr. Kauçuk bazlý, son derece elastik bir maddedir ve mükemmel sýzdýrmazlýk özelliklerine sahiptir. Dýþ etkenlere karþý çok dayanýklýdýr Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür. Boyutsal sabitliðini korur. Polikarbonat sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V (5 C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler. Erime derecesi 5 C'dýr; saat süreyle 9 C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir. Ateþe dayanýklýlýk sýnýfý V. Çok yüksek aþýnma ve darbe dayanýmý. em, kimyasal maddeler ve diðer dýþ etkilerden etkilenmez. Kolay Baðlantý Yaylarý Paslanmaz Çelik Korozyona dayanýklý bükülme ve metal yorgunluðu mukavemeti yüksek çelik sac; Kolay Baðlantý Parçasý Somunlar Anahtar ve Prizlerdeki Kontaklar Topraklama Kontaklarý Bimetal Perçinler Galvanizli Sac MS Gümüþ/ikel /ickel eme ve paslanmaya karþý koruyucu 4 mikron kalýnlýðýnda galvaniz kaplý demir sac. /,5 ve mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý. Bolts deðil Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; % bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay, kurþun ve çinkodan oluþur. %9 Ag, % i; 4.'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr Vidalar Demir Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir. Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr. 4

43 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ Ürün Adý Palmiye

44 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ PAMÝYE 6 IP Düðme veya Kapak. Kolay Baðlantý Parçasý. Kapak 4. Taban 5. Sabitleme Vidasý 6. Conta. Gövde. Su Tahliye Delikleri 44

45 TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ. Düðme veya Kapak. Kolay Baðlantý Parçasý. Kapak 4. Taban 5. Sabitleme Vidasý 6. Conta. Gövde. Su Tahliye Delikleri 9. Topraklama Kontaðý

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel Cariva Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar Özellikle tesisatç lar n şantiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Cariva, son kullan c n n günlük ihtiyaçlar na da modern tasar m ve yüksek güvenliği

Detaylı

Beyaz. Komple (Kordonsuz) ! İşaretli ürünler üretim aşamasındadır.

Beyaz. Komple (Kordonsuz) ! İşaretli ürünler üretim aşamasındadır. 8 9 ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI LİSTE FİYATI (TL) KOLİ ADET Beyaz Komple (Kordonsuz)!! 03-025- 03-025-02 03-025-09 03-025-2 03-023- 03-022-4 03-002-08 03-025-05 03-025-07 03-025-04 03-025-3 03-006-5 03-006-4 03-006-54

Detaylı

TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER

TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER 2013-1 / FİYAT LİSTESİ TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER 2 2 1 Ürün No Ürün Tanımı IP Amb. / Adet 3280-350-0400 Kelebek Fiş (Eğik) - 100 2.80 3280-355-0400 Kelebek Fiş - Topraklı / UPS (Eğik) - 100 3.20 YENİ

Detaylı

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER EV - BÜRO TİPİ FİŞ VE PRİZ SERİSİ 2 OTOMAT KUTULARI 2 SIVA ALTI ANAHTAR VE PRİZ KASALARI 2-3 ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLER 4-6

Detaylı

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER EV - BÜRO TİPİ FİŞ VE PRİZ SERİSİ 2 OTOMAT KUTULARI 2 SIVA ALTI ANAHTAR VE PRİZ KASALARI 2-3 ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLER 4-6

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi 18 20 16 PA Series Kablo TV Geniþ Ölçekli Daðýtým Yükselticileri PA 35124 PA 35124R

Detaylı

100. yıl Barselona. Fiyat Listesi nº 9

100. yıl Barselona. Fiyat Listesi nº 9 100. yıl Barselona Fiyat si nº 9 Kasım 2015 Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA 1916 yılında

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Fiyat Listesi 2015-1

Fiyat Listesi 2015-1 Fiyat Listesi 20151 İçindekiler ANAHTAR VE PRİZ GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler Antibakteriyel, Satış Şekilleri Karea Serisi 1. Satış Şekli Komple Ürün 2. Satış Şekli Modül

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2011

Fiyat Listesi Ocak 2011 Fiyat Listesi Ocak 2011 Simon, tüm enerjisiyle Türkiye de. 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama ürünlerinde, yenilikçi

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Mayıs 2009 2009/1 FİYAT LİSTESİ

Mayıs 2009 2009/1 FİYAT LİSTESİ Mayıs 2009 2009/1 FİYAT LİSTESİ zenanatural zenanatural modül+kapak Gövde Ana Renk 500-01XX00-200 02 Krem 500-01XX00-200 03 500-01XX00-200 Anahtar 4,27 10 120 0,05 11,86 500-01XX00-202 Komütatör 5,00 10

Detaylı

Fiyat. Listesi. Ağustos 2014. n o 7 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Ağustos 2014. n o 7 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 7 si Ağustos 2014 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Alia. Sunum. Modern tasar m, fonksiyonellik ve ş kl k bir arada. Daima yeni al nm ş gibi

Alia. Sunum. Modern tasar m, fonksiyonellik ve ş kl k bir arada. Daima yeni al nm ş gibi Sunum 00 0 Sunum Modern tasarım, fonksiyonellik ve yüksek kalitenin mükemmel birleşimi... Gökteki yıldızların ışığını yansıtan, dokunabileceğiniz tek yıldız: Alia Modern tasar m, fonksiyonellik ve ş kl

Detaylı

Stok Kodu Stok Adı Birim Fiyat VK LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU AD 16.8 TL VK LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU 3MT. AD 18.

Stok Kodu Stok Adı Birim Fiyat VK LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU AD 16.8 TL VK LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU 3MT. AD 18. Stok Kodu Stok Adı Birim Fiyat VK105600 LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU AD 16.8 TL VK105603 LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU 3MT. AD 18.7 TL VK105604 LALE 3'LU TOPRAKLI KORDONLU UPS AD 21.3 TL VK105605 LALE 3'LU

Detaylı

AYDINLATMA SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM LIGHTING SYSTEMS.1 -.20 72 Led Spot Led Downlight Spot 061323 061377 Yuvarlak Gömme Spot Beyaz Iþýk Yuvarlak Gömme Spot Gün Iþýðý 14 49 Malzeme : Aydýnlatma : Montaj Ölçüsü

Detaylı

elektrik malzemeleri üreticisi anahtar-priz-fiş-grup priz & aksesuarlar

elektrik malzemeleri üreticisi anahtar-priz-fiş-grup priz & aksesuarlar FIRAT M96 010 00 00 ANAHTAR 120 0,036 0,90 $ FIRAT M96 010 01 00 IŞIKLI ANAHTAR 120 0,036 1,12 $ FIRAT M96 030 00 00 KOMİTATÖR 120 0,036 1,20 $ FIRAT M96 030 01 00 IŞIKLI KOMİTATÖR 120 0,036 1,43 $ FIRAT

Detaylı

Genel Katalog GK-T-5000-2011

Genel Katalog GK-T-5000-2011 Genel Katalog GK-T-5000-2011 Genel Katalog V KO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe / stanbul Tel: 0216 564 55 55 pbx Faks: 0216

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor.

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sunum 70 7 Sunum Sedna, &, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sizlerin istekleri ve beğenileri gözönüne alınarak tasarlanan Sedna, zarif dizaynı ile sizlerle buluşuyor. Sedna

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Tuş ve Kapak Renkleri 50 Füme 51 Gümüş 52 Yeşil 53 Bordo 54 Siyah 55 Gül Kurusu 57 Dore 8 Beyaz İnci Çerçeve Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 47 Krom 48 Mat Krom

Detaylı

8Çerçeve çikarmadan sadece

8Çerçeve çikarmadan sadece ANAHTAR 4Mavi LED fl k. 3Anti statik özelli i (toz toplamaz) 5Tasarruflu ampullerde k rp flma yapmama özelli i. 2UV dayan ml (sararma yapmaz) 1Malzeme ABS. 6fi k dizayn. Estetik görünüm. karkas hizalama

Detaylı

Mekâna hayat katın. FİYAT LİSTESİ 2012-1

Mekâna hayat katın. FİYAT LİSTESİ 2012-1 Mekâna hayat katın. FİYAT LİSTESİ 2012-1 TR Mekâna hayat katın. zenanatural ZİRVE zenaantibacterial TUNA zenasilverline zenacolorline zenawoodline EVA zenagranite ALSU Mekâna hayat katın. zenanatural Saf

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları Anahtar Işıklı Anahtar Işıklı Komütatör Işıklı Komütatör Uyarı Anahtarı Jaluzi M Zil Butonu Işıklı Zil Butonu 12V / 220 V ight Işıklı ight / Energy Saver Kapı Otomatiği Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş,

Detaylı

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları Anahtar Işıklı Anahtar Işıklı Komütatör Işıklı Komütatör Uyarı Anahtarı Jaluzi M Zil Butonu Işıklı Zil Butonu V / 0 V ight Işıklı ight / Energy Saver Kapı Otomatiği Üçlü Anahtar Tuşlu (+) Giriş, Çıkış

Detaylı

Asfora. Yeni Anahtar - Priz Serisi

Asfora. Yeni Anahtar - Priz Serisi Yeni Anahtar - Priz Serisi İçindekiler Giriş Fonksiyonlar Anahtarlar ve liht butonları 0 Prizler Data ve telefon prizleri Konfor kontrol ürünleri Çerçeveler ve sıvaüstü kasalar Boyutlar 5 Teknik bilgiler

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip plastik çerçeve ve tuş kapağı. Ayrıca Arnould, ince

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Fiyat 2013 Listesi 2013

Fiyat 2013 Listesi 2013 13 Fiyat Listesi 13 GARANTİ Ürünlerimizin tamamı 5 yıl garantilidir. indeks despina despina modül + kapak despina metalik larissa renkli kordon larissa modül + kapak larissa ahşap modül + kapak monte modül

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Asfora. Yeni Anahtar - Priz Serisi

Asfora. Yeni Anahtar - Priz Serisi Yeni Anahtar - Priz Serisi İçindekiler Giriş Fonksiyonlar Anahtarlar ve liht butonları 0 Prizler Data ve telefon prizleri 2 Konfor kontrol ürünleri Çerçeveler ve sıvaüstü kasalar Boyutlar 5 Teknik bilgiler

Detaylı

Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz...

Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz... Ürün Kataloğu 20 www.makel.com.tr Ürün Kataloğu 20 Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz... Hakkımızda MAKEL ŞİRKETLER GRUBU, elektrik malzemeleri sektöründe faaliyetine 977 yılında başlayan ve

Detaylı

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Ürün Kataloğu www.makel.com.tr Ürün Kataloğu Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz... Hakkımızda MAKEL ŞİRKETLER GRUBU, elektrik malzemeleri sektöründe faaliyetine 977 yılında başlayan ve sektöründe

Detaylı

Asfora. Yeni Anahtar - Priz Serisi

Asfora. Yeni Anahtar - Priz Serisi Asfora Yeni Anahtar - Priz Serisi İçindekiler Giriş Fonksiyonlar Anahtarlar ve liht butonları 0 Prizler Data ve telefon prizleri 2 Konfor kontrol ürünleri Çerçeveler ve sıvaüstü kasalar Boyutlar 5 Teknik

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Çerçeve Renkleri Tuş ve Kapak Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 50 Füme 54 Siyah 51 Gümüş 55 Gül Kurusu 47 Krom 48 Mat Krom 52 Yeşil 57 Dore 49 Saten 50 Füme 53

Detaylı

www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38

www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38 www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38 Simon Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası OSB Mermerciler Caddesi No: 11 Tuzla 34953 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

Fiyat. Listesi. Ağustos 2013. n o 5 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Ağustos 2013. n o 5 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 5 si Ağustos 2013 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Fiyat Listesi 2015-1

Fiyat Listesi 2015-1 Fiyat Listesi 20151 İçindekiler ANAHTAR VE PRİZ GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler Antibakteriyel, Satış Şekilleri Karea Serisi 1. Satış Şekli Komple Ürün 2. Satış Şekli Modül

Detaylı

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Meridian Karre Carmen Opak Carmen Plus Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 Multilet Aksesuar ve Kasalar Sigorta Kutuları 5 7 8 9

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

OFÝS DONANIMLARI . BÖLÜM OFFICE EQUIPMENTS.1 -.12 .1 www.kancaaksesuar.com.tr Ölçüler mm dir. Kablo Setleri Spiral Cable Managers 006431 006432 Kablo Kanalý Omurga Gri LS03 Kablo Kanalý Omurga Siyah LS03

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ Easy9 Alçak gerilim tesisatı

Detaylı

2010/1 Fiyat Listesi

2010/1 Fiyat Listesi /1 Fiyat Listesi Mükemmel Mekanizma n n anatomisi... (Kybele) NATUREL SIVAALTI ANAHTAR VE PR Z SER LER BEYAZ + KREM Mekanizma Ön Görünüfl Mekanizma Arka Görünüfl Mekanizma Arka Görünüfl Mekanizma Ön Görünüfl

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Elektrik Tesisat

Detaylı

Valena Beyaz ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse

Valena Beyaz ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse Valena ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse Özenle tasarlanan koleksiyondan göz alıcı çerçeveler. / Kristal bantlı / Gümüş bantlı İnci Valena nın yeni eğilimi, şık ve popüler tarzları birbiri

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

05.09.2015 Schneider Electric Tesisat Ürünleri Fiyat Listesi

05.09.2015 Schneider Electric Tesisat Ürünleri Fiyat Listesi 05.09.2015 Schneider Electric Tesisat Ürünleri Fiyat Listesi Aktivite Referans Açıklama Min. Sipariş Adeti Yeni Liste Fiyatı Para Birimi PTCMS 4260107 350x28mm döģemealtı çelik kanal 2 106,60 TL Optiline

Detaylı

F i ya t L i s te s i 2 01 5 / 1

F i ya t L i s te s i 2 01 5 / 1 Fiyat Listesi 205/ EQONAEYAZ/KREM Işığın en sade hali... Sıva altı anahtar ve priz serileri Anahtar Grubu 0 0 XX 00 0 0 0 XX 00 0 3 0 0 XX 00 0 5 0 0 XX 00 0 7 0 0 XX 00 0 9 0 0 XX 00 0 35 0 0 XX 00 0

Detaylı

Fiyat. Listesi. Nisan 2014. n o 6 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Nisan 2014. n o 6 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 6 si Nisan 2014 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Listesi 1 Şubat 2015 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak

Detaylı

Modüler ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ. www.gunsanexclusive.com

Modüler ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ. www.gunsanexclusive.com er ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ www.gunsanexclusive.com 1 Dokunarak aydınlığa yön ver... er ve Dokunmatik Seri Siyah Beyaz Krem Gümüş Metalik Bej Füme 1 Dokunmatik anahtar serileri Dokunmatik

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2016-1

FİYAT LİSTESİ 2016-1 FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ Fiyat listemizde yer alan ürün renklerinde görülebilecek renk kayıpları, baskı ve renk ayrımlarından kaynaklanmaktadır. Bu fiyat listesinde karşılaşabileceğiniz tipografik hatalardan

Detaylı

Fiyat Listesi 2014-1

Fiyat Listesi 2014-1 Fiyat Listesi 141 Dünya için üretiyoruz... çindekiler www.makel.com.tr ANAHTAR VE PR Z GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler 2 Antibakteriyel, Satış Şekilleri 3 Karea Serisi 1. Satış

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Bayiliklerimiz at your side ThyriCon SPA SapiSelco 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Hemen Teklif İsteyin 08503044668

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

ÜRÜN VE SISTEMLER SALBEİTM DAHA RENKLI, DAHA HESAPLI. ÜSTELIK LEGRAND.

ÜRÜN VE SISTEMLER SALBEİTM DAHA RENKLI, DAHA HESAPLI. ÜSTELIK LEGRAND. BINA EEKTRIK VE DIJITA ATYAPIARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMER SABEİTM DAHA RENKI, DAHA HESAPI. ÜSTEIK EGRAND. İçindekiler 1- Genel özellikler 3-5 Katalog sayfaları 6-36 Teknik özellikler Salbei renkleri 1-1

Detaylı

Mono Electric 2011 yılında üretime başladı. Üretimini İstanbul Hadımköy de 14.000 m ² kapalı alanda kurulmuş fabrikasında yüksek kalitede

Mono Electric 2011 yılında üretime başladı. Üretimini İstanbul Hadımköy de 14.000 m ² kapalı alanda kurulmuş fabrikasında yüksek kalitede Mono Electric 20 yılında üretime başladı. Üretimini İstanbul Hadımköy de 4.000 m ² kapalı alanda kurulmuş fabrikasında yüksek kalitede gerçekleştirmektedir. Ürün gamını anahtar ve priz serisi, sıvaaltı

Detaylı

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Ürün Kataloğu www.makel.com.tr Ürün Kataloğu Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz... Hakkımızda MAKEL ŞİRKETLER GRUBU, elektrik malzemeleri sektöründe faaliyetine 977 yılında başlayan ve sektöründe

Detaylı

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve)

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve) Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 0 670 02 Anahtar 10 AX 0 680 01 33,15 37,25 53,31 54,11 55,61 144,01 176,01 188,01 190,01 0 670 02 Anahtar 10 AX, ışık halkalı 0 680 01 0 676 69 139,15 143,25 159,31

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları Anahtar Işıklı Anahtar Işıklı Komütatör Işıklı Komütatör Uyarı Anahtarı Jaluzi M Zil Butonu Işıklı Zil Butonu 12V / 220 V ight Işıklı ight / Energy Saver Kapı Otomatiği Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ T LİSTESİ A -1 FİY

FİYAT LİSTESİ T LİSTESİ A -1 FİY 016 FİYAT LİSTESİ 1 AYNI ANDA ÇOKLU VE GÜVENLİ KULLANIM İçindekiler ANAHTAR ve PRİZ GRUBU Cellia Lumia Modüler Seri Karea Defne Serisi / Renk Seçenekleri ve Satış Şekilleri Karea Defne Lillium Ailesi Lillium

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat PTFDS 10205 Micro Pragma 2 modül (1+1) 1 Mini Pragma 5,90 TL PTFDS 13135 Kaedra Montaj plakası50x50mm priz işaretli 1 Kombinasyon Kutusu - Kaedra 7,20 TL PTFDS

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013-1

FİYAT LİSTESİ 2013-1 FİYAT LİSTESİ 2013-1 TR zenaplatin ZİRVE DENİZ GRUP PRİZLER 2 zenanatural zenaantibacterial zenacolorline zenawoodline TUNA DELTA GRUP PRİZLER zenasilverline zenagranite EVA AKSESUARLAR ALSU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2014-1

FİYAT LİSTESİ 2014-1 FİYAT LİSTESİ 2014-1 TR zenaplatin zenanatural zenaantibacterial zenasilverline zenacolorline zenawoodline zenagranite ZİRVE TUNA EVA ALSU İÇİNDEKİLER Moda Viona 4 Moda Stila 8 Moda Flat 12 Moda Düğmeler

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı