Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m"

Transkript

1 HKMO Bülteni Kasım 2004 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N A N K A R A H A B E R L E R Mesleki Denetimin, odamızca hiçbir yaptırıma meydan vermeden (SHKMMB)'ca denetimlerin yaptırılması ve bu konuyla ilgili özel sektöre yazı yazılması, TUS uygulamalarının yaygınlaştırılarak mesleki sorumluluğun harita ve kadastro mühendislerinde olması sağlanmalı, tüm üyelerimizin adreslerinin belirlenerek, duyuruların en kısa zamanda gönderilerek bilgilendirilme yapılması, konularını gündeme getirdi. Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonumuzca, Briç ve Okey Turnuvası düzenlendi. Her iki turnuvaya üyelerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Briç Turnuvası, 5 Haziran 2004 günü, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lokalinde yapıldı ve birinciliği Mehmet Ali Algancı-Muhittin İpek ikilisi kazanırken, Yusuf Ziya Demir-Binali Çelebi ikilisi de ikinci oldu. Turnuvada birinci ve ikinci olan üyelerimize satranç takımı hediye edildi. Okey Turnuvası da 4. Temmuz 2004 tarihinde yine, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lokalinde yapıldı. Birinciliği Naciye Aksu-Nurdan Gökdoğan ikilisi kazanırken, Hüseyin Gül-Yılmaz Hasançebi ikilisi de ikinci oldu. Yarışmanın birinci ve ikincilerine okey takımı hediye edildi. Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor Şubemizde eğitim komisyonunca düzenlenen kurslar meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin katılımıyla sürdürülmektedir Mayıs 2004 tarihlerinde "Introduction to ArcGIS I and M" konulu kurs, İşlem GIS eğitmenliğinde düzenlenmiş ve katılanlara sertifikaları verilmiştir. Yine 5-22 Temmuz 2004 tarihlerinde NetCAD katkısıyla, "NetCAD ana modül, hesap menüsü, sayısal arazi modeli ve harita modülü, imar menüsü ve diğer yardımcı işlemler" konularında düzenlenen kurs sonucunda katılanlara sertifikaları verilmiştir Temmuz 2004 tarihinde Geotech firması da "Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Uygulamaları" kursu verilmiştir. 15 Temmuz 2004 tarihinde de Inta Uzay Sistemleri Eğitmenliğinde " Ikonos Uydusu, Spot Uydusu, Uydu Yer İstasyonu, Yurtiçi ve Yurtdışı Projeleri" konulu seminer verilmiştir Temmuz 2004 tarihlerinde Scala firmasınca "GPS, Total Station Ölçmeleri ve Değerlendirilmesi" konulu kurs arazi çalışmalarımda kapsayacak biçimde verilmiştir. Tapu ve Kadastro Meslek Okulu Mezunları Derneği'nin Geleneksel Yemeği Yapıldı Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinin 25 Eylül 2004 tarihinde Geleneksel yemeği Ankara'da yapıldı. Mezunlar arasında kaynaşmayı, dayanışmayı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen bu yemeğe Şube Başkanımız llyas Osmanağaoğlu ile Şube Müdürümüz Murat Işbiliroğlu katılmışlardır. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Ünal kısaca okulun tarihçesi hakkında bilgi vererek bu okuldan mezun olanların yaptığı katkıları vurguladı ve okulun yaşatılmasını istedi. Şube Başkanımız llyas Osmanağaoğlu da yaptığı kısa konuşmada; bir toplumun geçmişi onu geleceğe bağlayan kökleridir, köklü toplumlar ve kuruluşlar kolay kolay siiinemezier, kuruluşu Cumhuriyet öncesine uzanan Tapu ve Kadastro Meslek Üsesi'nin Cumhuriyet döneminde kadastro sektöründe büyük hizmetler yapmıştır, şu anda Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinin konumu ne olursa olsun, bugünde ve gelecekte de büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz, dedi.

2 A N K A R A HKMO Ankara Şubesi CBS Günü Etkinliği Düzenledi İlk defe ABD Milli Coğrafya Derneğinin (National Geographic Society) sponsorluğunda I 987 yılında ABD'de kutlanan, I 999'dan beri de tüm dünyada Kasım ayı içerisinde 100'ü aşkın ülkede 2000'in üzerinde kamu kurum ve kuruluşunun katılımı ile kutlanan "GIS Day/CBS Günü"; HKMO Ankara Şubesince 20 Kasım 2004 Cumartesi günü HKMO Lokalinde yapılan CBS Günü etkinliği ile kutlandı. Etkinlikte, HKMO Ankara Şubesi KBS Çalışma Grubu üyelerinden Mehmet CİVAN ile Yusuf ÇİÇEK birer sunum yaptılar İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olan, 2001'de Hollanda-ITC Geomatiks Bölümünde uzaktan algılama ve CBS konusunda yüksek lisansını tamamlayan, çeşitli şirket ve kurumlarda çalıştıktan sonra, 1996'dan beri TKGM Fotogrametri ve Jeodezi Dairesi Başkanlığında Harita Mühendisi olarak çalışan Mehmet CİVAN, "CBS Kurulmasında İşlem Adımları ve Sular İdaresinde Bir Uygulama " konulu bir sunum yaptı. Bir CBS Projesinin olmazsa olmazlarını ve özellikle CBS Projesine personel seçiminin ve teknik kararların, oluşturulacak bir 'Teknik Kurul 1 ' tarafından alınmasının önemini vurguladı KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olan, I 990 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan, çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra, 2000 yılından beri BOTAŞ BTC Projesinde çalışan ve halen Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Yusuf ÇİÇEK, "KBS ve Harita Mühendisliği 1 ' konulu sunumunu yaptı. Harita mühendisliğinin teknik boyutu yanında sosyal boyutunun da önemli olduğunu, meslek grubu olarak karar mekanizmalarında yer almamızın ve diğer meslek grupları ile uyumlu çalışmanın önemini ifade etti. HKMO Ankara Şubesi II. Başkanı Hüseyin GÜL'ün yönettiği CBS Günü etkinliğine, soruları ve verdikleri ilave bilgilerle; Ertuğrul CANDAŞ, Hüseyin UĞURLU, Hasan TUZCU, llyas OSMANAĞA- OĞLU, Cengiz DAĞDELEN, Deniz TEZCAN ve Hasan ADAY katkıda bulundular. Sayın Akın Ata uz'un Katıldığı "Kent, Kültürel Miras ve İnsan Haklan" Konulu Söyleşi Düzenledi Şubemiz ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz Akın ATA- UZ'un konuşmacı olarak katıldığı 'Kültürel Miras, Kent ve İnsan Hakları" konulu söyleşimiz 27 Kasım 2004 tarihinde saat: de Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 103 nolu salonunda Şube başkanımız llyas OSMANAĞAOĞLU ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi başkanı Serdar KAKADUMAN'nın açılış konuşmaları ve sonrasında Sayın Akın ATA- UZ'un konuşmalarıyla ve katılımcıların ilgi ve desteği ile gerçekleştirildi.

3 Şube Denetleme Kurulu Toplantısı Yapıldı Şubemiz, Genel Merkezden gelen Denetim Kurulu U/eleri Sayın Okta/ Gazioglu, Sayın Hayriye Şendinç ve Sayın Yusuf Ziya Demir tarafından Temmuz 2004 tarihleri arasında denetimden geçmiştir. Serbest Çalışan Mühendislerimizle Toplantı Yapıldı (1) 22 Temmuz 2004 tarihinde yapılan serbest çalışan meslektaşlarımızın katıldığı toplantıda; serbest çalışanların mesleki fi/at kırımları ve iş alanlarının nasıl genişletilebileceği, şu anda TBMM Genel Kurulunda yada Genel Kurula sunulmamış İmar Kanunu, TKGM Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Denetim sonrası Odamız Genel Başkanı Sayın Hüseyin ÜLKÜ, Oda Genel Sekreteri Sayın Cengiz DAĞDELEN, Oda Saymanı Sayın Sebahat Yıldız GEÇİLMEZ, Yönetim Kurulu ü/eleri Hakan GÜNGÖR ile Ali Fahri ÖZTEN ve Denetleme Kurulu U/eleri ile birlikte Bursa DSİ tesislerinde yenen hoş bir akşam /emeğinde mesleki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Serbest Çalışan Mühendislerimizle Toplantı Yapıldı (2) Bursagaz'ın özelleştirme çerçevesinde Çalık Holding'e satışı sonrasında /eni oluşan Bursagaz Yönetimi, Şube Yönetim Kurulumuzca ziyaret edildi. Ziyarette Genel Müdür Ertugrul Altın, Yatırım ve İç Tesisat Müdürü Mustafa Sezen ve meslektaşımız Harita Mühendisi Salih Isitmezoglu ile görüşüldü. Altyapı çalışmalarında harita mühendisliğinin önemi konuşuldu. Bursagaz yöneticileri de amaçlarının Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı çalışmalar yapmak ve bilgi üretmek olduğunu belirttiler. Yapıla-

4 cak ihalelerde mutlaka harita mühendislerinin görev alması gerektiği bildirildi. Sait Ayık Bilgi İşlem Daire Başkanı, Murat Karaoğlu Bilgi İşlem Şube Müdürü; Büyükşehir Beledi/e Başkanlığında Nurtop Ulukaya Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü, İhsan Karaçar Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürü olarak atandı. Ayrıca Bursa TEDAŞ Müessese Müdürü olarak Şubemiz 2. Başkanı Durali Ferik atanmıştır. Bu görüşmenin sonucu 29 Temmuz 2004 günü toplantı düzenlenerek serbest çalışan meslektaşlarımıza iletilmiştir. anan Meslektaşlarımız Yönetim, Kurulumuzca Ziyaret Edildi Yerel seçimler sonrasında oluşan Beledi/e yönetimlerinde meslektaşlarımız /eni görevler üstlendi. Yıldırım Beledi/e Başkanlığında Habip Aslan, Osmangazi Beledi/e Başkanlığında Uğurcan Uygun, Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü; BUSKİ'de M. Şube Yönetim Kurulu olarak, meslektaşlarımıza /eni görevlerinde başarılar dileyerek plaket verilmiştir.

5 Bursagaz Ziyaret Edildi Emniyet Müdürümüz Ziyaret Edildi Bursa İli Emniyet Müdürlüğüne atanan Sayın Hüseyin Çapkın göreve yeni başlaması dolayısıyla ziyaret edildi. Ziyarette Sayın Çapkın, Emniyet Teşkilatında GPS - GPKS ve elektronik harita kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ekiplerin GPKS ile donatılması sonrası benzin tasarrufu sağlandığı, organizasyon ile gasp ve soygun gibi olaylardaki yıllık %\0 düzeyinde azalmanın olduğu öğrenilmiştir. Bursagaz'a daha önce yapılan ziyarette, Harita Mühendisliği ve altyapı ölçülerinin nasıl olması gerektiği hakkında görüşülmüştü. Ancak aradan geçen zaman içerisinde ihalelerde, altyapı ölçmelerinde belirlenen hedeflerin gerçekleşmediği, ölçülerin mühendislik standartlarına uygun olmadığı görülerek, sorunlar Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Erbil Doyuran, Yatırımlar Müdürü Sayın Mustafa Sezen ve meslektaşımız Sayın Salih Işitmezoğlu'na bildirildi. İhalelerde Bursagaz şartnamelerine uyulması gerektiği, meslektaşlarımız ve Şube Yönetimimizin gördüğü eksik ve hatalar iletilerek ziyaret sona erdi.

6 Çan İlçe Temsilciliğimiz Ziyaret Edildi Şube Yönetim Kurulumuzun Genel Merkez Yönetim Kurulundan talebi üzerine, Çanakkale İline bağlı Çan, Biga ve Yenice İlçelerini kapsayacak Çan İlçe Temsilciliğinin kurulmasına karar verilmiştir. Çan İlçe Temsilciliğine, Çan Kadastro Müdürü Sayın Nurettin ACAR atanmıştır. Şube Yönetim Kurulu olarak 30 Eylül 2004 tarihinde Çan temsilciliğimize yaptığımız ziyarette; temsilcimiz Nurettin ACAK'a plaket verilmiş ve başarı dileklerimiz sunulmuştur. Ayrıca Karabiga Sahilinde tarihi doku içerisinde ü/elerimizle yenen /emekte; Çan ve Biga'da serbest çalışan dört mühendislik bürosu arasındaki sorunlarla ilgili görüşmeler yapılarak, temsilci ve meslektaşlarımıza yaptıkları projelerin oda denetiminden geçmesi gerektiği hatırlatıldı. Aşırı fi/at kırımları konusunda sorunlar tartışıldı. DUYURU Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri (SHKMMH)'nde bulunan büro ve şirketlerimizin 2005 yılı tescil yenileme işlemlerini Ocak ayı içerisinde yaptırmaları, Üye aidatlarının geciktirilmeden ödenmesi üyelerimize duyurulur.