Derneğimizi ; Gönüllerinde doğa sevgisi ve çevre değerlerini büyük bir inançla taşıyan. kurmuşlardır. çevre hareketlerinin yeni yeni başladığı bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneğimizi ; Gönüllerinde doğa sevgisi ve çevre değerlerini büyük bir inançla taşıyan. kurmuşlardır. çevre hareketlerinin yeni yeni başladığı bir"

Transkript

1 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hazırlayan: Rıza COŞKUN Genel Yayın Yönetmeni Proje Danışmanı

2 Tarihçesi Derneğimizi ; Gönüllerinde doğa sevgisi ve çevre değerlerini büyük bir inançla taşıyan 40 üye bir araya gelerek 1955 yılında kurmuşlardır yılından 70 li yıllara kadar Dünyada çevre hareketlerinin yeni yeni başladığı bir dönemde TTKD ülkemizin çevre sorunlarının çözümü için harekete geçmiştir. 2

3 Amacı Dernek; başta step ve dağ ekosistemleri, ormanlar, tarım alanları, toprak ve su kaynakları, çayır ve meralar, denizler, göller, akarsular, sulak alanlar, mağaralar olmak üzere ülkenin tüm doğal kaynaklarının ve barındırdıkları ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak korunması ve kullanımı, ülkemiz yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösterir. 3

4 VİZYONU Dernek; ülkenin tüm doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak korunması ve kullanımını, ülkenin ve dünyanın geleceğinde yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyet göstermeyi vizyonu sayar. 4

5 MİSYONU: Kaybolan tabiat güzelliklerini kurtarmak geleceğe yaşanabilir bir doğa bırakmak, açlık ve yoksulluğu giderecek ülke topraklarına ve toplumsal barışa katkı sağlamak için; Her türlü kirliliği, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek, Doğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm üretmek, Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek; Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak,bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak. 5

6 Derneğin organları Genel Kurul Merkez Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Haysiyet Kurulu Bilim ve Danışma Kurulu Şubeler ; İstanbul, Antalya, Finike, Devrek, Bolu, Yenice (Karabük), Gaziantep, Akçakoca, Foça, Selçuk, Polatlı, Çorum, Konya, Çamlık Beldesi (Burdur), Kastamonu. Temsilcilikler ; Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kars, Aydın, Balıkesir, Bitlis/Ahlat, Safranbolu, Çanakkale, Manavgat, Alanya, Datça, Isparta,Eğirdir,Kütahya 6

7 Yönetim Kurulu Genel Başkan Yunus ENSARİ Gen. Bşk. Yrd. Dr. Vehbi ESER Genel Sekreter Dr. Ülkü MERTER Genel Yay. Yön. Rıza COŞKUN Sayman Serap KANTARLI Üye Ekrem YAZICI Üye Kadriye AYDIN 7

8 XXVI. DÖNEM Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri ; Adı Soyadı Kuruldaki Görevi Görev Yeri Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Kırıkkale Ünİ. Prof. Dr. Hayri DUMAN Bilim ve Danışma Kurul Başkan Yrd. Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ender YURDAKULOL Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üni. Prof. Dr. Osman KETENOĞLU Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Latif KURT Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Dr. Atilla YILDIZ Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Ali Ergün DUYGU Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Münevver PINAR Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Cevat AYVALI Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Prof. Dr. M.Cihat TOKER Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Suçattin KIRIMHAN Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi EMEKLİ Prof. Dr. Musa DOĞAN Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi ODTÜ 8

9 Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU Bilim ve Dan. Kur. Gazi ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. Levent TURAN Bilim ve Dan. Kur. Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Sedat YERLİ Bilim ve Dan. Kur. Haçettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Galip AKKAYDIN Bilim ve Dan. Kur. Haçettepe Üniversitesi Doç. Dr. Şükran ÇAKIR Bilim ve Dan. Kur. Kırıkkale Üniversitesi Doç. Dr. Meral AYDENİZÖZ Bilim ve Dan. Kur. Kırıkkale Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Nahit PAMUKOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Yrd. Doç. Seyyit AYDIN Bilim ve Dan.Kur Gazi Üniversitesi Prof. Dr.Saime ÜNVER Bilim ve Dan.Kur. Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Sümer GÜLEZ Bilim ve Dan.Kur. Karaelmas Üniversitesi 9

10 XXVI DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ (IUCN Kategorilerine göre ) : KOMİSYON ADI KOMİSYON BAŞKANI ÜYELER 1. Tür Koruma Komisyonu Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK Prof. Dr. Hayri DUMAN K.Ü.Eğit. Fak. Dekanı Yrd. Doç. Nahit PAMUKOĞLU Doç. Dr. Levent TURAN 2. Çevre Kanunları Komisyonu Av. Tuncay AKI Av. Ahmet Kemal ŞENPOLAT Hüsniye KILINÇASLAN Serap KANTARLI 3. Çevresel Politikalar Prof. Dr. Duran TARAKLI Komisyonu ODTÜ Emekli öğr. Üyesi Doç Dr. Şükran ÇAKIR Çiğdem ÂDEM Hüsniye KILINÇASLAN 10

11 4.Korunan Alanlar Komisyonu Prof. Dr. Sümer GÜLEZ Doç. Dr. Levent TURAN Z.Karaelmas Ün. Or. Fak. Selim ERDOĞAN Nejat GİRAY 5. Ekosistem Yönetimi Prof. Dr. Musa DOĞAN Komisyonu ODTÜ Biyoloji Bölümü Yard. Doç. Dr. Seyit AYDIN Murat TURAN Dr.Adnan ALDEMİR 6. Eğitim ve İletişim Prof. Dr.Sücattin KIRIMHAN Komisyonu Emekli Öğretim Üyesi Rıza COŞKUN Hediye ÖNCÜL Gülümser DİRİCAN 11

12 Kaynaklar Derneğimiz bütçesi; Dernek tüzüğünün 37.maddesi gereği 2 şer yıllık olarak hazırlanmaktadır yılı için YTL yılı için YTL. dir. 12

13 TANITIM Tabiî kaynaklarımızın işletilmesinde, tahribe meydan verilmeden milletçe faydalanmanın esaslarının halka intikalini sağlamak, çeşitli tabiat tahriplerinin sebeplerini ortaya koymak, alınması gerekli tedbirleri tavsiye etmek, memleket tabiat güzelliklerini, gelecek nesillerin de faydalanmasını temin etmek maksadı ile muhafaza etmek ve bu yönde ilk plânda gençler olmak üzere bütün milleti bu çalışmalarda devlete yardıma çağırmak ve çeşitli şekillerde uyarmak gayesi ile Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bir cemiyettir.

14 Doğa ve çevre konularında çalışan en eski derneklerden biridir. Siyaset yapmaz. Doğanın korunması, çevre sorunları ve kirlenmenin önlenmesi, dolayısıyla doğal denge sorunlarının halledilmesi için gönüllü olarak çalışır. Kamu yararına çalışan dernek yapısındadır. Dünya Doğayı Koruma Birliği nin (IUCN) üyesi, Avrupa Konseyi Çevre ve Tabiatı Koruma Dokümantasyon ve Haber Merkezi nin Türkiye Temsilcisidir Halen 1600 üyesi bulunmakta, bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Tüzüğünde yer alan Tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda projeler yürütür, Eğitim çalışmaları yapar, çeşitli şikâyetleri takip eder, değerlendirir, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar, basın, yayın, radyo, TV. programları ile halkın bilinçlendirilmesini sağlar. 14

15 Faaliyetleri Derneğin amaçlarına uygun yayınlar yapar ve bu gibi yayınları destekler. Toplantılar, seminerler ve açık oturumlar, konferanslar, sergiler açar, film ve slayt hazırlar ve gösterir. Memleketin içinde ve dışında derneğin amacına uygun gösteriler ve geziler düzenler, gençliğin tabiatı koruma yönünde eğitiminde ilgili Kuruluşlarla işbirliği yapar. Memleketimizde fidan ve ağaç yetiştirmeyi, yeniden orman kurmayı ve korumayı teşvik eder. Fidan yetiştirmek ve orman kurmak isteyen vatandaşlara tohum, fidan ve çelik dağıtımında ilgili kuruluşlar nezdinde yardımda bulunur. Derneğin amacı doğrultusunda gençlik ve halk arasında doğal kaynakları sevmeyi ve korumayı benimsetmek ve yaymak için eğitim, öğretim kuruluşları ile derneğin amacının gerçekleşmesine yardımı olabilecek diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

16 Diğer memleketlerde bulanan bu nitelikteki kurumlar ve derneklerle ilişkiler kurarak bunların çalışmalarından memleketimizi yararlandırmağa çalışır ve uluslararası toplantılar düzenler. Mer a ve tarım alanlarının düzenlenmesi, ıslahı ve daha verimli hale getirilmesi için yapılan çalışmaları teşvik eder ve destekler. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için rapor ve teklifler hazırlar ve bunları ilgili makamlara verir. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak çalışmaları teşvik maksadıyla bu gibi çalışmalarda bulunan kuruluş, teşekkül ve kişilere ödüller dağıtır. Amacın gerçekleşmesine hizmet edecek yöndeki çalışmaları koordine etmek maksadıyla üniversitelerin ilgili fakülte, araştırma enstitüleri, ilgili bakanlık, daire ve diğer kuruluşlarla ele alınan konu üzerinde müşterek görüşleri değerlendirir ve gerektiğinde bu yönde ilgili kuruluşlara rapor hazırlar.

17 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği siyasetle uğraşmaz. İlk Yönetim Kurulu toplantısını tarihinde yapmış olan derneğimiz 1963 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile ; IUCN (Uluslararası Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını Koruma Birliği-Dünya Doğayı Koruma Birliği), ICBP (Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi), IWRB (Uluslararası Su Kuşları Araştırma Bürosu), UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), EYC (Avrupa Gençlik Merkezi), EYF (Avrupa Gençlik Vakfı), WWF (Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı) gibi teşekküllerle işbirliği yapma müsaadesi almıştır.

18 Bakanlar Kurulunun bir başka kararı ile de Genel Menfaatlere Yarar dernek olarak kaydedilmiş, ayrıca 1970 Avrupa Tabiatını Koruma Yılı Konferansında derneğimize, Avrupa Konseyi Tabiatı Koruma Haber Merkezi (NATUROPA) Türkiye Temsilcisi olma görevi verilmiştir.

19 Gerçekleştirilen Çalışmalar Derneğimizin yayın organı olan Tabiat ve İnsan dergisi 1966 yılından günümüze dek kesintisiz olarak yayınlanmaktadır yılında kurulmuş olan derneğimiz 1967 yılına kadar geçen 12 yıl içinde; Türkiye de Toprak Erozyonu ve Alınması Gerekli Tedbirler Türkiye de Yakıt Problemi ve Hâl Çareleri Tabiat Kaynaklarından Rasyonel İstifade Milli Panklar ve Tabiatı Koruma Esasları isimli seminerleri düzenlemiş ve kitap halinde yayımlanmıştır. Haliç in Dolma Problemi toplantıları ve sonuç protokolu (1967) IUCN nin ICBP ve IWRB ile birlikte düzenlediği Uluslararası Ekoloji Teknik Toplantısı (1967) Yine aynı kuruluşların katılımı ile Su Kuşları ve Islah Sahalarının Korunması konulu uluslararası toplantı (1967)

20 Dağ ve Orman Köylerinin Ekonomik-Sosyal Sorunları ve Çözüm Yolları Semineri (1968) Avrupa Konseyi Tabiatı Koruma Yılı 1970 Türkiye Konferansı (1970) Türkiye MAB (İnsan ve Biosfer) Milli Komisyonu Potenza (İtalya) Eksperler Toplantısı (1975) Türkiye MAB (İnsan ve Biosfer) Milli Komisyonu Potenza (İtalya) Eksperler toplantısı raporu (1975) Yakacak Sorunu Paneli (1976) Avrupa Konseyi Tarafından Manyas Kuşcenneti Milli Parkı na verilen A sınıfı Milli Park Diploması Merasimi (1976) Türkiye MAB (İnsan ve Biosfer) Milli Komisyonu ile birlikte düzenlenen Uluslararası Toplantı: Türkiye de Doğa Korunması (1977) Pamukkale Toplantısı (1978) Akdeniz Fok unu Kurtarma Projesi (1978) (WWF) Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplantısında, Ortaokullar arası Doğa Koruma konulu kompozisyon yarışması ve ödül töreni (1979) 20

21 Avrupa Konseyi nin IV. Kampanyası (Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması, (1979) kapsamında Türkiye de Yaban Hayatı ve Sorunları Konferansı (1980) Sultan Sazlığı Koruma Projesi ( ) 1982) Avrupa Konseyi Kıyıların Korunması Kampanyası çerçevesinde, Deniz ve Göllerimizdeki Kıyı Sorunları Paneli II. Türkiye Tabiatı Koruma Kongresi (1985) 5 Haziran Dünya Çevre Günü: Tabii Çevrenin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları Semineri Kamuoyu Gündemine Getirilen Konular ; Bitki Örtüsü Tahripleri ve Nedenleri, Memleket Güzelliklerinin Sahil ve Göl Kıyılarının, Su Ürünlerinin Korunması ve Geliştirilmesi, Av hayvanlarının, Kuşların sorumsuzluk içinde avlanmaları ve Yeni Av Kanununa Duyulan Zaruret, Büyük Şehirlerde Yeşil Saha Problemi, Gittikçe Büyüyen bir problem olarak Havanın ve Suyun kirletilmesi 21

22 Barajların Su Toplama Havzalarında Alınması Gerekli Tedbirler,Doğal Kaynakların Tahripleri Sebebiyle Su, Toprak ve Bitki Arasındaki Dengesizliğin Doğurduğu Problemler, Yayın ve Eğitim Noksanlığı, Memleketimizde Tabiatı Koruma Kanunu na Duyulan Zaruret ve bu hususla ilgili çalışmalar konularını içeren Basın Toplantısı (1969) Endüstriler, Tabiat Kaynakları ve Ortaya Çıkan Sonuçları (1969) Orman Bakanlığı ve Çözüm Bekleyen Sorunlar (1969) Su Varlığı Hayat (1970) Tabiatı Koruma Okul Programlarında (1970) Doğayı Yıkan Teknoloji (1971) Sahillerin Korunması ve Alınması Gerekli Tedbirler (1971) Nereye Gidiyoruz (1971) Kirli Hava Sorunu (1973) Büyük Bir Tehlike: Orman Yangınları (1973) Neden Tabiatı Koruma ve Çevre Sorunları Konseyi kurulmalıdır (1973) Turizm ve Endüstri İlişkileri (1974) Doğal Denge Sorunları Yönünden Türkiye Ormanları ve Yakacak Odun Sorunu konulu Basın Toplantısı (1974) Manavgat Ormanında Kurulması Öngörülen Kâğıt Fabrikasının Çeşitli Nedenlerle Kuruluş Yeri ve Fabrikaya Ham Madde Temini Güçlükleri Yönünden Tekrar Ele Alınması konulu basın Toplantısı (1974) Plansız Yerleşim ve Boğaziçi (1974) 22

23 Teknolojik Gelişme ve Doğaya Zararları konusunda Bilim Adamlarına Çağrı (1975) Tarım Toprakları Korunmalıdır (1975) İnsan ve Biosfer (1975) Pamukkale Kurtarılmalıdır (1976) Doğanın Bir Hediyesi: Pamukkale (1976) Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı (1977) Yeni Bir Kuş Cenneti: Sultansazlığı (1977) Milli Parklar Kanunu (1977) Pamukkale ile ilgili Basın Bildirisi (1978) Marmaris Yat Limanı ve Düşündürdükleri (1978) Yanlış Turizm Politikası ve Değerlendiremeyen Kaynaklar (1979) Dünya Koruma Stratejisi isimli kaynak kitabına ilişkin çözümler (1980) Doğanın Korunmasında Ana Politika Saptanmalı (1981) 23

24 Kıyılarımızın Korunması (1981) Özel Bir Yasa Gereksinmesi: Marmaris-Datça Çevresi (1981) Tarım Alanlarının Korunması (1981) Dünya Koruma Stratejisi (1982) I. Kültür Şurası na Öneriler (1982) Milli Parklar Kanunu (1983) Bern Sözleşmesi ve Yeni Av Kanunu (1984) Gökova Termik Santralının Ortaya Koyduğu Gerçekler (1984) Tabiatı Korumada Gençlerimiz (1986) 5 Haziran Dünya Çevre Günü: Çevre ve Barış (1986) Koruma Stratejisi Nasıl Hazırlanmalıdır? (1987) 24

25 Projeler Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerin Korunması Ve Yönetimi Projesi Türkiye nin taraf olduğu Avrupa nın Yaban Hayatının ve Yaşama Ortamlarının Korunması diğer adıyla Bern Sözleşmesi, sözleşme ekinde listelenen ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin ve bunların yaşama ortamlarının korunmasını öngörmektedir. Sözleşme amaçlarına ulaşılmasına bir katkı olarak Sözleşme altında Zümrüt Ağı adı altında bir ekolojik ağ oluşturulmaktadır. Bu ağa dahil edilebilecek alanların sözleşme ekinde yer alan türleri barındırması istenmekte ve endemik türlerin yaşama ortamları özellikle ele alınmaktadır. Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, diğer taraftan bu çok özel zenginliğin korunması amacıyla Avrupa Komisyonu 2000 yılı LIFE programına Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinin Korunması ve Yönetimi adı ile proje teklif edilmiş ve Avrupa Komisyonunun hibe desteği ile 2000 yılında başlatılmıştır. Proje mülga Çevre Bakanlığı (şimdiki Çevre ve Orman Bakanlığı), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Derneğimiz ile ortaklaşa yürütülmüştür. 25

26 Proje hazırlama sürecinde Bern Sözleşmesi ekindeki Türkiye endemiği bitki türleri ve bu türlerin yaşama ortamları belirlenmiş, 25 türün kayıtları bulunan Orta Anadolu ve geçiş zonu proje alanı olarak seçilmiştir. Türkiye de koruma çalışmalarının genellikle orman ve sulak alanlara odaklanması, endemik ve otsu bitkilerin bulunduğu bozkır ekosistemlerinin göz ardı edilmesi, diğer taraftan bozkır ekosistemlerinde insan baskısının yoğun olması, 25 hedef türün kayıtlarına rastlanan bu alanın ülkede hem tarımsal faaliyetlerin en yoğun olduğu alanlardan birisi olması, hem de %19.2 ile en yüksek endemizme sahip bölgelerden birisi olması, proje alanının seçiminde temel alınan faktörlerdir. Proje ekibi tarafından alan belirlemesi yapıldıktan sonra literatür bilgilerine ve tecrübelere dayanılarak proje amaçları, faaliyetleri, beklenen çıktıları ve maliyetine ilişkin proje önerisi hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu LIFE Programına teklif edilmiştir. Proje LIFE 2000 programında TCY/99/065 kodu ile onaylanarak 14 Şubat 2000 de uygulanmaya başlanmış ve 14 Ağustos 2003 de tamamlanmıştır 26

27 Kastamonu da Öğretmenlerin ve Yerel Yöneticilerin Biyolojik Çeşitlilik ve Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi Projesi: Amacı: Kastamonu ve Yöresinde Biyolojik çeşitliliği korumak tanıtmak sahip çıkmak, ayrıca; Çevre Bilincini yaygınlaştırmak ve Geliştirmek amacıyla Milli Eğitim, Askeriye, Halk ve Yerel yöneticilere eğitim verilmiştir. Yeri: Kastamonu ilçeleri ve çevresi. Yılı: Derneğin Projedeki Pozisyonu : Derneğimiz lider kuruluş olarak proje yürütmüştür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Destekli ve Küresel Çevre Fonu Küçük Ölçekli Projeler Programı (GEF/SPG) kapsamında gerçekleşmiştir. Bütçesi : ABD Dolarıdır. Katkı Dernekçe : USD 27

28 SONUÇ : Koruma Bilincinin Geliştirilmesi Projesinde; Yerel Yöneticilere ve öğretmenlere yerinde biyolojik çeşitliliğin nasıl korunacağı kendilerine anlatılmıştır. Rehber kitap bastırılarak ilgili kurum, kuruluş ve katılımcılara dağıtıldı, çevre koruma bilinci öğretildi. Öğrencilere yönelik çevre koruma konusunda görsel anlamda poster, broşür, sirküler gibi materyaller dağıtıldı. Kastamonu da yerel yöneticilerin ve öğretmenlerin biyo çeşitlilik ve çevre koruma hakkında bilgilendirilmesi: yıllarında, Seminerler: tehdit altındaki türler ve habitatlar ile ilgili çeşitli bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenmiştir.

29 Sultan Sazlığı Araştırma Ve Yönetim Planı Projesi Sultan sazlığı gerek tür çeşitliliği e gerekse barındırdığı kuş varlığı yönünden yalnız Türkiye nin değil Avrupa ve Ortadoğu nun en önemli sulak alanlarından biridir. Yoğun saz ve bitki örtüsüyle kaplı, besin maddeleri yönünden oldukça zengin tatlı su ekosistemi ve bununla ilişkili tuzlu su ekosisteminin, farklı ekolojik gereksinimleri olan çok değişik türde kuşun beslenmesi, barınması, konaklaması ve kuluçkaya yatması için ideal ortamlar oluşturması, Anadolu üzerinde birleşen Afrika, Asya, ve Avrupa kıtaları arsında olan göç yolu üzerinde bulunması, kuş varlığı yönünden zengin olan Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve Ereğli sazlıklarına yakın olması Sultansazlığını kuşlar için vazgeçilmez kılmaktadır. 29

30 Bu nedenle Sultansazlığı ekosistemler bütününün en son durumunu belirleme ve bölgeyi kurtarmak için alınabilecek önlemlerin ortaya konulması amacıyla Sultansazlığı Araştırma ve Yönetim Planı Projesi hazırlanmış ve 1993 yılında Derneğimizin UNDP / SGP tarafından desteklenen ilk projesi olmuştur. Proje faaliyetleri Temmuz 1993 yılında başlamış ve 1995 yılında tamamlanmıştır. Yönetim planı ile yörede yaşayanlara Sultansazlığını tahrip etmeden sulak alandan yararlanma bakımından yeni ufuklar açmaya çalışmıştır. 30

31 Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinde Korunması ve Yönetimi Projesi: Amacı: Avrupa Komisyonu LİFE tarafından desteklenen; Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi kamu kuruluşları tarafından müşterek yürütülen proje; Tehdit altındaki bitki türlerinin Ekosistemde Korunması ve yönetimi amaçlı yapılmıştır. Bitki teşhisleri yapılarak halkın eğitimi ve katılımı gerçekleşti. Projenin eğitim materyalleri hazırlanarak eğitim yapılan ilgili kuruluşlara gönderildi. Yeri: Konya merkez ve ilçeleri, köyler, belde ve belediyeler. Yılı: 14 Şubat 2000 tarihinde başlayan proje 14 Ağustos 2003 de tamamlandı. 31

32 Sonuç : Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla Tehdit Altındaki bitki Türlerinin Ekosistemlerinde korunması ve yönetimi çerçevesinde Yerel Yöneticilere, Belediyelere, İl Jandarma Komutanlıklarına, Lise, Orta öğretim birimleri müdürleri, öğretmenleri ve öğrencilerine, eğitim programı gereği dokümanlar ve eğitim verilmiştir. Derneğin Pozisyonu : Ortak STK olarak iştirak edilmiştir Proje kapsamında halkın eğitim faaliyetleri TTKD tarafından gerçekleştirilmiştir. Bütçesi EURO Bakanlık EURO Dernek Katkısı :

33 Sivil Toplum Geliştirme Programı Türk-Yunan Sivil Diyalogu Mikro-Proje Programı Türkiye ve Yunanistan daki Tehlikedeki Hayvanlar: Koruma eylemleri için onların statülerinin belirlenmesi. (ENDANGERED ANIMALS IN GREECE AND TURKEY An assessment of their status for conservation action.) Projenin amacı : Türkiye ve Yunanistan arasında hükümet dışı organizasyonlar olarak Türkiye de Antalya Beydağları ve Yunanistan da ana karada Fokida, Evrytania ve Nafpaktia alanlarında kurt, çakal, tilki, dağ keçisi, domuz gibi büyük memeli ve akbaba ve kartallar gibi yırtıcı kuşların korunması için temel bilimsel veri toplamak, hedef türlerin izlenmesini gerçekleştirmek, Türkiye ve Yunanistan daki dağ ekosistemleri için yeni araştırma yöntemi ile bölgesel araştırıcıların kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamaktır. 33

34 Sonuç : Değerlendirmesi projesi AB Projesi çerçevesinde Yunanistan dan Türkiye ye gelen ve Türkiye den Yunanistan a giden yetkililer ile kaynaşma sağlanmış ayrıca Türkiye de ve Yunanistan da nesli tehlike altıda bulunan hayvanların yerleri ve adetleri tespit edilme yoluna gidilmiş ve bu hayvanların kurtarılması konularında yöntemler tartışılarak daha iyi sonuç alınması için bilgi alışverişlerinde bulunuldu. Nesli tehlikede olan hayvanların genel durumları konularında temel taban oluşturuldu. Gerekli çalışmaların programları yapılarak yerel halklar bilinçlendirilmiştir. Projede Derneğin Pozisyonu : Koruma faaliyeti için durum değerlendirmesi projesi Ortak STK olarak iştirak edilmiştir. Bütçesi EURO dur 34

35 Bu proje ile iki ülke arasında komşu üniversitelerin örgenci ve araştırıcıları ile koruma konusunda çalışan 2 STK nın korumacılarının katılımı ile gerçekleşmektedir. Ana faaliyetler olarak arazi çalışmaları, arazi tecrübelerinin ve bilgilerin iki ülke katılımcıları arasında tartışıldığı değişimler, eğitim materyallerinin üretimi ve yayılımıdır. Ve tüm bunlarla birlikte iki ülkede koruma programlarının geliştirilmesine katkı sağlanmış olunacaktır. Her iki STK kendi bölgelerinde, temel arazi çalışmalarını yerer üniversite araştırıcı ve gönüllüleri ile birlikte her ay periyodik olarak gerçekleştirmektedirler. Antalya Beydağların daki çalışmalar Akdeniz Üniversitesi nden Prof.Dr. Ali Erdoğan ve Arş.Gör.Tamer Albayrak tarafından organize edilerek gerçekleştirilmektedir. 35

36 Yaban Hayatı Ticareti Bu site İngiltere Büyükelçiliği kanalıyla DEFRA (Çevre, Gıda ve Kırsal İlişkiler Dairesi Başkanlığı) nın Avrupa Çevresel Yardım Fonunun desteği ile Türkiye Tabiatı Koruma Derneği tarafından hazırlanmıştır. Yaban hayatı ticareti konusunda CITES, Avrupa Birliği ve ülkemiz uygulamaları hakkında her türlü bilgiye erişmek için doğru adrestesiniz. Nesli Tehlikedeki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), ek listelerinde yer alan den fazla hayvan ve bitki türünün uluslararası ticaretini düzenleyen uluslararası bir Sözleşme dir. 36

37 CITES in işlevlerinin yerine getirilmesinde Sekreterya ve Taraflar Konferansı çok büyük rol oynar. Taraflar Konferansı, 3 yılda bir yapılır ve bu toplantılar arasında önemli rol oynayan sürekli komiteler kurulmuştur. CITES in işlevlerinin yerine getirilmesinde Sekreterya ve Taraflar Konferansı çok büyük rol oynar. Taraflar Konferansı, 3 yılda bir yapılır ve bu toplantılar arasında önemli rol oynayan sürekli komiteler kurulmuştur.bunlar Daimi Komite, Hayvan Komitesi, Bitki Komitesi ve Adlandırma Komitesi dir. CITES Sözleşmesinin bütçesi yaklaşık 6 milyon İsviçre Frangı dır ve bu bütçe Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ölçek doğrultusunda taraf ülkelerce ödenen yıllık katkı payları ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının ayırdığı paydan karşılanmaktadır. CITES in bütçesi Sözleşme nin yürütülmesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantılar, projeler, ülkelerin uygulamalarına yönelik çalışmalar ve bunun gibi diğer çeşitli aktiviteler için kullanılmaktadır. 37

38 Yeşil Kentler ve Sağlıklı Çevreye Katkı İçin; Sincan da Daha Fazla Yeşillik ve Daha Sağlıklı Çevre Projesi Proje : Türkiye de Kamu Sektörü ve STK lar Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK ların Demokratik Katılım Düzeyinin Güçlendirilmesi hibe programında gerçekleşmiştir. Amaç : Bu proje, Sincan Belediyesi sınırları içindeki imara yeni açılan alanlar ile mevcut park bahçelerin düzenlenmesi, bakımı, ıslahı gibi konularda eğitim çalışmaları yapılacaktır. Bu amaçla bölgede görev yapan ve yaşayan site bahçıvanları, çevre dostları, site yöneticileri, mahalle muhtarları, ev hanımları, belediye park ve bahçe görevlileri çevre ve doğa konusunda teknik yönden eğitileceklerdir. Projenin uzun dönemli amacı, bölgedeki imar uygulamalarında çevre ve doğanın korunmasında katkıda bulunmaktır. Ayrıca; Sincan ilçesi merkez ve köylerinde tarıma elverişsiz 3.sınıf tarım alanlarını gerçek kişiler, tüzel kişiler, STK lar ve kamu kuruluşlarına; Özel Orman Ağaçlandırması yaptırılmasına yönelik çalışmalar ile bu alanlarda yeni ormanlık alanları kurulması hedeflenmektedir. 38

39 Faaliyetler : Proje kapsamında 276 kişiye Teknik Bahçıvanlık Eğitimi verilmiştir. Kentsel Yeşil Sistem Oluşumunda İmar uygulamalarının Rolü Paneli ile 212 kişi bilgilendirilmiştir 5 5 adet Sincan da mevcut Milli Eğitime bağlı İlk ve orta Öğrenim okullarına, 4 4 adette Halka olmak üzere 9 adet Çevre ve Doğa Konferansı ile 824 kişi Çevre konusunda bilinçlendirilmiştir. Sincan Belediyesince yapılan Belören Dağı ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Geleneksel Lale Festivali Etkinliklerine iştirak edilmiştir. Okullar arası Çevre ve Doğa Şiir yarışması düzenlemiş ilk üçe giren şiirlere ödül verilmiştir Mahalleler arası Çevre ve Doğa Futbol Turnuvası düzenlemiş ve ilk üç takıma Çevre ve Doğa Kupası verilmiştir. 39

40 Yörede Proje kapsamında En Güzel Balkon Yarışması düzenlenmiş, En Güzel Site Bahçesi yarışması, Her okula bir Ihlamur ağacı kampanyası, Proje süresince Yeşil ve Temiz ve Sağlıklı bir Sincan için Çöplerini Sokağa atma Kampanyası düzenlemiştir. Proje Süresince SKİP in Düzenlediği Sivil İnisiyatifle ilgili tüm toplantı ve çalıştaylara iştirak edilmiştir. Bütçe : EURO AB Katkısı : 43771,50 Derneğin Katkısı :4863,50 40

41 Eğitim Çalışmaları ve Diğer Çalışmalar Su Samurunun Türkiye deki Durumu Sempozyum-I Kasım 1999 Antalya *21.yüzyıla girerken Türkiye nin Biyolojik Zenginlikleri ve Sorunları Konferansı 9 Haziran 2001 Ankara TÜBİTAK destekli. *UNDP Biyolojik Çeşitlilik Projesi Ilgaz Çalışma Toplantısı 23 Haziran 2001 Ilgaz-Kastamonu. * Profesyonel Turist Rehberleri Eğitim Semineri 25 Kasım 2001 Göreme- Nevşehir *5 Haziran 2002 Dünya Çevre Günü Kutlaması Koç İlköğretim Okulu Etimesgut-Ankara. * Su Samurunun Türkiye deki Durumu Sempozyum II Eylül 2002 Beymelek-Antalya *Türkiye de Biyolojik Çeşitlilik Konferansı 14 Ekim 2002 Yenice-Karabük. TTKD. Yenice Şubesi işbirliği ile. * Atatürk Kültür Merkezi nde Bilgi Fuarına katılım Aralık 2002, Ankara Kıyı, Deniz ve İç su Biyolojik Çeşitliliği Semineri. 41

42 Mayıs 2003 Finike-Antalya, TTKD. Finike Şubesi işbirliği ile Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlaması. Sanayi ve Yerel Yönetimler Çevre İşbirliği Etkinliği. 8 Haziran 2003 Çayırhan-Ankara Belediye ve Park Termik A.Ş. e Mağara Ekosisteminin Türkiye de Korunması ve Değerlendirilmesi Sempozyum I. 6-7Aralık 2003 Alanya Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinliği olarak Yenikent (Sincan) Belediyesi ile Zir Vadisi Etkinliği Dünya çevre Günü,2004. Elmalı-Avlan Gölü kıyısında İkinci Göl Şenliği-İkinci Göller Zirvesi Sempozyumu TTKD. Antalya ve Finike Şubeleri işbirliği ile Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu Beyşehir-Konya Haziran Kentsel Yeşil Sistem oluşumunda imar uygulamalarının rolü paneli. Sincan Belediyesi işbirliği ile.sincan Ankara Basın, Radyo ve TV. Çalışmaları. AGROTEC Uluslarası Tarım Fuarı Eylül 2006 Ankara. Fuara iştirak edildi 42

43 Yayınlar Tabiat ve İnsan Dergisi. Üç ayda bir yayınlanır, derneğin yayın organıdır, abone kabul edilir. Türkiye bitkileri Kırmızı Kitabı. (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler) 2000 Ankara, 21. yüzyıla Girerken Türkiye nin Biyolojik Zenginlikleri ve Sorunları 2001 Ankara Su Samurunun Türkiye deki Durumu I Sempozyum 1999 Tabiat ve İnsan Dergileri Su Samurunun Türkiye deki Durumu II. Sempozyum Biyolojik Çeşitlilik ve Çevre Koruma Rehberi 2001 Ankara Mağara Ekosisteminin Türkiye de Korunması ve Değerlendirilmesi Sempozyum I kitabı 2003 Ulusal Mağara Günleri Sempozyum Kitabı 2005 Pratik Bahçıvanlık El Kitabı. Ankara Yaban Hayatı Ticareti (CD li)

44 ödüller Birleşmiş Milletler Çevre programı Direktörlüğünce (UNEP) 1988 yılı Dünya Çevre Günü nedeniyle, Tabiatı Koruma ve Çevre Sorunlarında üstün hizmet veren kuruluşlardan biri olarak belirlenen Derneğimize verilen Uluslar Arası Sasakawa Ödülü, 1996 yılında Henri Ford un Sultan Sazlığı Su Kuşları Araştırma ve Yönetim Planı Projesi çalışmalarından dolayı Avrupa Üstün Hizmet Ödülü, 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği nin (BÜMED) düzenlediği 2000 Prof. Dr. Kriton Curi Ödülü Arçelik tarafından yürütülen Yerel İletişim Projesi çalışmaları kapsamında 2002 yılında verilen plaket bulunmaktadır. 44

45 Yayınlar 45

46 Tabiat ve İnsan 46

47 47

48 Teşekkürler 48

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

TOD MARMARA ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYETLERİ

TOD MARMARA ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYETLERİ TOD MARMARA ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYETLERİ -18 OCAK-10 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASI- Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi olarak 18 Ocak 2015 tarihinde göreve geldikten sonra 10 Nisan 2015 tarihine kadar

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI AYLAR HAFTA EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMALAR 3 Türkiye Çevre Eğitim Vakıf (TÜRÇEV) sitesinin incelenmesi,

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA

AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANLAR-İKLİM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU YILLIK EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA EYLÜL Tüm

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI Çalışma Konumuz : Biyolojik Çeşitlilik AYLAR YAPILACAK ÇALIŞMALAR SORUMLU *-EKO-OKUL komitesinin oluşturulması Serpil Çakıcı Demirdamar,

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 1 ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER: 3 Sağlığın Adresi Spordan

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Hakkımızda: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi alanında sosyo-ekonomik faktörleri de ele alarak;

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 2 3 TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ Bu üç farklı biyocoğrafik bölgenin kesişme noktası olarak Türkiye; TARIM, ORMAN, DAĞ,, STEP, SULAK ALAN, KIYI VE DENİZ ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

11. Toplantısı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri

11. Toplantısı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri MÜHENDİSLİK K DEKANLARI KONSEYİ 11. Toplantısı 2-33 Aralık k 2005 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri Konseyin Amacı Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde

Detaylı

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ Bu hibe programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 2015-2016 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI PROJENİN SÜRESİ PROJENİN HİTAP ETTİĞİ KESİM PROJENİN BÜTÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

FAALİYET BÜLTENİ. Haziran İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

FAALİYET BÜLTENİ. Haziran İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Haziran 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ TİCARİ YATLARIN TUTULMALARININ ÖNLENMESİ FETHİYE YE ÜNİVERSİTE YAKIŞIR İMZA KAMPANYASI DİP TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Kuruluş ve Gelişim Köy Hizmetleri araştırma çalışmaları (toprak ve su kaynakları araştırmaları) 1940 lı yılların ikinci yarısında

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK=BİYOLOJİK KAYNAK Ekosistem Tür Gen 2 3 Bozulmamış

Detaylı

YAZI KÜLTÜR İŞLERİVE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI KÜLTÜR İŞLERİVE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ÜLTÜR İŞLERİVE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL FAALİYET RAPORU 2006 FAALİYET RAPORU GÖREVİ ültür hizmetlerinin y a y g ı n l a ş t ı r ı l m a s ı v e geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve planlama yapmak, halkın

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Karabük Kent Konseyi Başkanı KİŞİSEL BİLGİLER Medeni durum: Evli ve 2 çocuk babası Doğum Tarihi ve Yeri: 18.04.1975 Karabük Nüfusa

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

Çankaya Belediyesi Uygulamaları

Çankaya Belediyesi Uygulamaları Çankaya Belediyesi Uygulamaları İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı Ekim 2016 Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız Parklarımız - Yaşar Kemal

Detaylı