Dr.Erkan AYDENİZ Eylül 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.Erkan AYDENİZ Eylül 2011"

Transkript

1 BÖBREK YETMEZLİĞİ VE DİYALİZ ACİLLER Dr.Erkan AYDENİZ Eylül 2011

2 TANIM Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), toksinlerin birikmesi ve hemostazın bozulması ile sonuçlanan, geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Renal replasman tedavisi; Böbrek nakli Diyaliz DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

3 Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Komplikasyonlar Diyaliz teknikleri SUNUM DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

4 EPİDEMİYOLOJİ SDBY ye neden olan hastalıklar; %42,8 diabetes mellitus %25,9 ile hipertansiyon, %9,0 ile glomerülonefrit, % 2,3 ile kistik böbrek rahatsızlıkları %20,0 ile diğer nedenler DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

5 SDBY DİYALİZ %70 BÖBREK NAKLİ %30 HEMODİYALİZ %92 PD %8 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

6 SDBY de ölüm nedenleri: Kalp hastalıkları %50 Enfeksiyöz nedenler %10 ila %25 Serebrovasküler nedenler %6 Habis tümörler %1 ila %4 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

7 Üreminin fizyopatolojisi Boşaltım yetmezliği: 70 den fazla kimyasal madde birikir üremik organ işlev yetmezliğine sebep olur Diğer potansiyel üremik toksinler arasında: Siyanat, Guanidin, poliaminler 2-mikroglubolin Biriken toksinler, hastalığın bütün klinik özelliklerini açıklamazlar. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

8 Biyosentetik yetmezlik : Üreminin böbrek hormonlarının 1,25(OH)2 vitamin D3 kaybı ile alakalı durumları tarif eder eritropotein. Eritropoteinlerin %85 inin böbreklerde üretiliyor DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

9 Düzenleyici yetmezliği : Üremi sonrası ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri, Karbonhidrat Yağ Amino asitlerler reaksiyona girerek ateroskleroz ve amiloidozize neden olur. Ne yazık ki bu ürünler çoğunlukla protein bağlı olup diyaliz ile temizlenmemektedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

10 Üreminin klinik özellikleri Düşük GFR ile üreminin semptomları arasında korelasyon olmasına rağmen, üre ve keratinin seviyeleri ile ilişkili olmayabilir. Uzun süreli diyalizlere başlama kararı; Üremik semptomlarının klinik yorumuyla ilgili (Tablo 93-1) Acil diyaliz kararı; Hiperkalemi, ağır asit-baz düzensizliği, alternatif tedaviye dirençli pulmoner ödemdir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

11 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

12 Nörolojik komplikasyonlar Hemodiyaliz hastalarının %6 sında inme oluşmakta ve %52 si hemorajiktir Nedenleri: serabrovasküler hastalık, kafa travması, kan diskrazisi, antikoagülan tedavi, aşırı ultrafiltrasyon ve hipertansiyon Dyaliz hastalarında SDH 10 kat fazla görülmektedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

13 Üremik ensefalopati; Renal replasman tedavisine büyük oranda cevap veren bir durumdur. Üremik ensefalopati, dışta bırakma tanısıdır. Diyaliz demansı; Diyaliz hastalarının %4 ünde görülür. 2 ila 4 yıllık survey %24 tür. En az 2 senelik diyaliz sonrası görülür Transplantasyona yanıt verememektedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

14 Periferik nöropati; Hemodiyaliz hastalarında %60 ila %100 oranlarında, çoğunlukla alt extremite de görülür. Diyalize cevap vermemekle birlikte transplantasyonla düzelme beklenir. Otonom fonksiyon bozukluğu sonucunda; İmpotans Vertigo Dispeptik yakınma Terlemede azalma Aritmi görülür DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

15 . Periferal üremik nöropati teorisi: Aksonların uzun süre toksinlere maruziyeti ve dejenerasyona uğraması Kronik hiperkaleminin etkisi DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

16 Kalp-damar komplikasyonları Diyaliz hastalarında CV kaynaklı ölüm oranları, 10 ila 30 kat daha fazladır. KAH %40 LVH %70 KY %36 SDBY de CVK sebepleri: Önceden var olan durumlar (hipertansiyon, diyabet gibi), Üremi (üremik toksin, kanda aşırı yağlanma, homosistein seviyesi, hiperparatiroidzm) Diyaliz ilintili durumlar (hipotansiyon, diyaliz membran reaksiyonu, hipoalbuminemi) CK,CKMB, TPN I ve TPN T, diyaliz hastalarında, hafif yüksek olmakla birlikte bu hastalarda miyokardial iskeminin göstergeleridirler. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

17 Diyalize başlayn hastaların %80 ila %90 ında HT vardır. Perifeik direnç yüksekliği Kan hacmindeki artışlar Düşük vasküler uyumluluk Böbreğin vazopresör etkisi Renin-anjiyotensin sistemi Sempatik sinir sistemi SDBY de HT yönetimi öncelikle kan hacmini kontrol ile başlar. Eğer bu başarısız olursa; Adrenerjik blokaj ajanı, ACE inhibitörleri Vazodilatatör ajan (Hidralazin ve inoksidil ) DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

18 SDBY ye özgü KY sebepleri Üremik kardiyomiyopati, Aşırı sıvı yüklenmesi, Arteriyovenöz (AV) fistül bağlantılı yüksek debi yetersizliğidir. Üremik kardiyomiyopati; Diğer bütün KY nedenleri elendikten sonrakonulan bir tanıdır. LV fonksiyon bozukluğu: İskemik kalp rahatsızlığına, HT Hipoalbuminemiye bağlıdır DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

19 SDBY de Pulmoner Ödem; Genelde aşırı sıvı alımına bağlıdır. Yönetimi SDBY li olmayan hastalarındaki tedaviye benzerdir. Fürosemid gibi diüretikler. 60 ila 100mg fürosemid dozları pulmoner VD sağlayarak oksijenlenmeyi arttırabilir. SDBY li hastada ön yük azlatılması, flebotomi yoluyla ve sorbitol kullanılarak diyare sağlanması ile tamamlanabilir. Nihai tedavisi hemodiyalizdir.pd yavaş etki gösterir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

20 Kardiyak tamponad, SDBY hastasının ayrıcı tanısında mutlaka dikkate alınmalıdır. SDBY li ve tamponadlı hastalarda klinik; Şuur değişiklikleri, hipotansiyon ya da nefes kesilmesidir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

21 SDBY nin %20 sinde üremik perikardit ya da diyalize bağlı perikardit geliştirmektedir. Üremik Perikardit Aşırı sıvı yüklenmesi Anormal trombosit fonksiyonu İleri fibrinoliz ve iltihaplanma Muayenede frotman daha belirgin, tedavi sonrası bir süre devam eder. Enfekte olmamış üremik perikardit en belirgin özelliğinden biri tipik EKG değişimlerinin noksan olmasıdır. Diyalize bağlı perikardit Artan katabolizm (travma ve sepsis) dönemlerinde ya da yetersiz diyalizde sıktır Orta molekülerinin birikimi ve hiperparatirodizme bağlanmaktadır. Hemodiyalizde daha sıktır. Ateş gibi genel semptomlar daha sıktır. Perikardiyal efüzyon, en önemli komplikasyonu olup tekrarlayıcı karakterdedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

22 Perikardit olan SDBY li hastalarda ölüm oranları %8 olup, diyalizsiz survey 1 aydır. Indometazin ve steroidlerin SDBY li perikarditlerde önemi tartışmalıdır. Perkardiyal efüzyon diyalize rağmen 10 ila 14 günden uzun sürerse, tedavi başarısız sayılıp perikardiektomi denenebilir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

23 Hematolojik komplikasyonlar Anemi oluşumu Eritroprotein düşmesi Diyaliz nedeniyle kan kaybı Sık uygulanan flebotomi Eritrosit ömrünün azalması SDBY hastalarında görülen kanama diyatezi; GİS kanaması SDH KC subkapsüler hematom İntraoküler kanama riskini artırır DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

24 Üremik Kanama Diyatezi Nedenleri: Trombosit fonksiyon bozukluğu, Anormal trombosit-damar duvarı etkileşimleri, Değişen Willebrand faktörü, Anemi, Anormal guadino sukkinik aside bağlı azot oksit üretimi En iyi belirteç cilt kanama testidir. Aspirin ya da warfarin kullananlarda kanama riski fazladır. Kanama zamanlarında iyileştirmede; Desmopressin infüzyon (1 sa içinde fayda), Kriyopresipitat (4 sa içinde fayda), Konjuge östrojen (6 sa içinde fayda) Eritroprotein (eğer süre kritik önem taşımıyorsa) DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

25 SDBY hastalarında immün yetmezlik, ciddi hastalık ve ölüme yol açmaktadır. Anemi, Yetersiz beslenme Se, Zn, vit E eksiklliği Sekonder lökosit kemotaksis ve fagositoz düşüklüğü Hücre içi Ca artış Üremik toksinler Fonksiyon bozukluğu İnterlökin-2 düşüklüğü Anormal T-hücre aktivasyonu Diyaliz Lökositlerin ya da T-hücrelerinin bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirmemektedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

26 GI komplikasyonları İştahsızlık, bulantı ve kusma diyalize başlama ve yeterliliğini takip konusunda belirleyicidir. SDBY hastaları yüksek anjiyodisplazi kanaması riski de taşırlar.tedavide tranexamic acid ve konjuge östrojen kullanılır. Düşük sıvı alımı ve fosfat-bağlı jele sekonder kronik kabızlık yaygındır. SDBY hastalarında, divertüküler hastalık ve kolon perforasyon oluşur. Diyalize bağlı asitler, aşırı sıvı alımına, portal hipertansiyona ve osmotik dengesizliğie sekonderdir. Tedaviye cevap vermeyen asitlerin tedavisi, periton ile venöz sistem arasına şant konulması ile mümkündür. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

27 Renal kemik hastalığı (renal osteodistrofi) Sistemik Kireçlenme GFR nin düşmesi, PO4 artmasına neden olur. Kalsiyum fosfat ürününün [Ca2+ (milligrams/dl) x PO4 (milligrams/dl)] 70 ila 80 den fazla oması durumunda, metastasik kireçlenme ortaya çıkabilir. Psödogut gelişir. Kardiyak ve pulmoner sistemlerde hayati risk içeren kireçlenmeler oluşabilir. Tedavi düşük kalsiyum diyalizat ve fosfat bağlı jellerin kullanılmasını içermektedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

28 Hiperparatiroidizm (Osteitis Fibrosa Cystica) SDBY ilerledikçe, kalsiflaksi ve vit D3 eksikliğinin birleşmesi, PTH yüksekliği, yüksek kemik döngüsüne neden olur. KLİNİK: Kemik ağrısı, kas güçsüzlüğü. TANI:Yüksek alkali fosfat ve paratiroid hormon değerleri TEDAVİ: PO4 kontrolu, vitamin D3, subtotal paratiroidektomidir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

29 Vitamin D3 eksikliği ve aluminyum zehirlenmesi (Osteomalazi ) Kemiğin kalsifikasyon kusurudur. SDBY de osteomalazinin sebebi aluminyum zehirlenmesidir. Al kaynakları diyalizat seyrelticisi ve fosfat bağlayıcı jellerdir. KLİNİK: Güçsüzleşmiş kemikler, kemik ağrısı ve kas güçsüzlüğüdür. TANI: Düşük-normal alkali PO4 ve düşük PTH ile karakterizedir. TEDAVİ:Desferrooksamin DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

30 Amiloidoz ; 50 yaş üstü ve 10 seneden uzun süredir diyaliz tedavisi gören hastalarda görülmektedir. Amiloid GİS, kemik ve eklemlerde birikir. Komplikasyonları; GIS perforasyon, Patalojik kırıklı kemik kistleri Karpal tünel sendromu Artropatiler DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

31 Hemodiyaliz DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

32 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

33 Hemoiyaliz tekniği Trombozu engellemek için 1000 ila 2000 IV heparin kullanılır. Hemodiyaliz seansları tipik olarak 3 ila 4 saat kadar sürer. Hemodiyaliz sırasında çözünen maddenin temizlenmesi; Filtrenin gözenek büyüklüğüne, Ultrafiltrasyon miktarına (çözünen maddenin çekilmesi) Filtre boyunca konsantrasyon farkına-değişimine (difüzyona) bağlıdır. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

34 Hemodiyalizde kan, damar yolundan büyük iğne ile (tipik olarak 15 lik) alınır, diyaliz makinesinde 300 ila 500 ml/dk lık hızlarda devirdaim edildikten sonra hastaya geri verilir. Diyalizat, kan akışının ters yöne istikametinde ve genelde 500 ila 800 ml/dk lık bir hız ile diyaliz filtresinden akar. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

35 Damar yolu komplikasyonları Doğal bir arter ya da ven AV fistülü oluşturmasına el vermediği durumlarda, politetrafloretilen ya da bovin karotid arterin eklenmesi gereklidir. Hemodiyalizde damaryolu için diğer bir yöntem ise, tünel manşonlu kateterlerin [örneğin Hickman ] kullanılmasıdır. En uygun bölge ise sağ İJV dir.. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

36 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

37 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

38 Hemodiyalizde damar yolu komplikasyonlarının en yaygın olanları yeterli akışı sağlayamama (300mL/dk)ve infeksyondur. AS de hastanın durumu hiperkalemi ve aşırı sıvı yüklenmesi bakımından değerlendirilmelidir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

39 Yetersiz diyaliz akışının başlıca nedenleri tromboz ve stenozudur. Stenoz ve hatta tromboz acil durumlar olmamakla birlikte 24 saat içinde anjiyografik pıhtı uzaklaştırılması yolu veya anjiyoplasti yolu ile tedavi edilebilirler. Ayrıca, vasküler trombozu, 2,2 mg alteplaz enjeksiyonu ile de tedavi edilebilir. Ancak bu tedavi öncelikle vasküler cerrah ile değerlendirilmelidir DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

40 Katatere bağlı damar yolu enfeksiyonunda klasik işaretler izlenmez Diyaliz kateteriyle ilişkili bakteriyemi genellikle çok yaygın ve bir o kadar da ölümcüldür. 6 aydan sonra %48 inde bakteremi görülmektedir. %5 ila %10 nda (ölüm, endokardit,osteomyelit, septik artrit, epidural apse ) ciddi komplikasyonlar meydana gelmektedir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

41 Diyaliz kateterine bağlı bakteriyemi de izlenecek yol: Bir periferal ve bir kateter kan numunesi kültür için eş zamanlı olarak alınır. Kateter kan kültüründe 4 kat daha yüksek kolon sayımı olması tanı koydurucudur. Pek çok otorite, diyaliz hastanın erişimini sürdürmek amacıyla, bir IV Ab denemesini tercih etmektedir. Ancak üzerinden 2-3 gün geçmesine rağmen düşmeyen ateş durumlarında katater çıkartılır. En yaygın enfeksiyon S. aureus olmakla beraber, bunun ardından gram negatif bakteri gelir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

42 TEDAVİ:Vancomisin (15 miligram/kg ya da 1 gram IV). Eğer gram (-) m.o şüphe ediliyorsa aminglikozit (gentamisin 100 mg IV, diyaliz öncesi ve sonrası) eklenir IV antibiyotiğe ek ya da alternatifler Kateterin çıkartılması, Seçili hastalarda kılavuz tel üzerinde kateter değişimi Antimikrobiyal/sitrat lock solusyonları kullanmaktır. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

43 Kanama; Anevrizma, anastomoz rüptürü veya fazla antikoagülasyondan kaynaklanabilir. Ponksiyon bölgesine 5-10 dk tampon yapılır ve hasta 1 ila 2 saat süre ile gözlenmelidir. Damar yolu pseudoanevrizmaları kanın subkutanöz alana kaçmasından kaynaklanır. Arteryel Doppler sonografisi anevrizma veya pseudoanevrizmayı saptayabilir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

44 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

45 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

46 Çalma sendromu% 1 de görülür egzersizle ağrı, iyileşmeyen ülserler ve soğuk, nabız alınamayan parmaklardır. Çalma sendromuna Doppler sonografi veya anjiyografi ile tanı konur ve cerrahi olarak onarılır. Damar girişinin geçici olarak oklüzyonu sonrası kalp hızında azalma olarak tanımlanan Branham bulgusu bu komplikasyonun saptanmasında yararlıdır. Doppler sonografi damar girişindeki akım hızını doğru bir şekilde ölçebilir ve tanıyı ortaya koyabilir. Damar girişinin cerrahi olarak bantlanması akımı azaltmak ve kalp yetmezliğini tedavi etmek için seçilecek yöntemdir DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

47 Hemodiyaliz Sırasındaki Komplikasyonlar %20 ila %30 unda ortaya çıkan hipotansiyon en sık komplikasyondur 4 saatlik bir senas ile 1 ila 3 lt sıvı çekilir. Ultrafiltrasyon sırasında normal kan basıncının devam ettirilmesi kalbin kompanzatuar mekanizmalarına ve damar boşluğunun interstisyel ve intraselüler sıvı akışına bağlıdır. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

48 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

49 Diyaliz erken dönemindeki hipotansiyon önceden var olan hipovolemiye bağlıdır. GİS kanaması, sepsis, kusma, diyare veya tuz ve su alımının azalması? Diyaliz sonunda hipotansiyon genellikle aşırı ultrafiltrasyonun sonucudur, ama perikardiyal ve kardiyak hastalık yine de bir olasılıktır. İntradiyalitik hipotansiyon bulantı-kusma ve anksiyeteye neden olur. ortostatik hipotansiyon, taşikardi, sersemlik ve hatta senkop meydana gelebilir. İntradiyalitik hipotansiyonun tedavisi hemodiyalizin sonlandırılmasını ve hastanın Trendelenburg pozisyonuna alınmasını içerir. Eğer hipotansiyon sebat ederse, hastaya ağızdan tuz verilir veya ml IV normal serum verilir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

50 AS de öncelikle hastanın; Hacim durumunun yeterliliği Kardiyak fonksiyon bozukluğu Perikardiyal hastalık Enfeksiyon ve GİS kanama DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

51 Diyaliz dengesizliği (disequilibrium) Diyalizin sonunda m.g. Nöbet, koma ve ölüme ilerleyebilen bulantı-kusma ve hipertansiyon ile karakterizedir. Nedeni beyin ve kan arasındaki osmolar dengesizlikten kaynaklanan serebral ödem olduğuna inanılmaktadır. Tedavisi diyalizin sonlandırılması ve serum ozmolaritesini artırmak için IV mannitol uygulanmasıdır. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

52 HAVA EMBOLİSİ; Klinik tablo olayın olduğu andaki hastanın pozisyonuna bağlıdır. Eğer hasta oturuyorsa, hava İJV den serebral dolaşıma geçerek KİBAS a neden olur Hasta yatar pozisyonda, hava RV ye ve pulmoner dolaşıma giderek PHTve HTneden olur DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

53 Semptomlar; Akut dispne, göğüste sıkışma ve bilinç kaybı Tedavi; Venöz damar yolunun klemplenmesi Hastanın supin pozisyona getirilmesi % 100 O2, hiperbarik oksijen RV den havanın aspirasyonu IV steroid Heparinizasyon DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

54 Elektrolit anormallikleri; Bazı diyalizatın kullanılması önemli hiperkalsemi ve hipermagnezemi ile karakterize sert su sendromu ile sonuçlanabilir. Hastada bulantı, kusma, baş ağrısı, deride yanma, kas güçsüzlüğü, letarji ve HT gelişir. Tedavi diyaliz suyunun düşük Ca ve Mg konsantrasyonuna uygun şekilde filtre edilmesinden oluşur. Malnütrisyon ve sepsis SDBY hastalarında hipogliseminin nedenleridir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

55 Hemodiyaliz Hastalarının Acil Servis Muayenesi Tıbbi öykü çok önemlidir.sdby neden olan hastalıklar (Tablo 93-4) Tekrarlayan intradiyalitik hipotansiyon atakları perikardiyal tamponat veya myokardiyal iskiemiyi düşündürmeli. Hemodiyaliz programı tanımlanmalıdır. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

56 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

57 Diyaliz hastalarının kuru ağırlıkları ve bazal laboratuar test sonuçları hakkında bilgi edinilmeli. Hastaların kendi böbrekleri HT, enfeksiyon ve nefrolitiyazis kaynağı olmaya devam edebilir. Damar yolu her zaman dikkatlice incelenmelidir (Tablo 93-5). Damar yolu üzerinden akımın varlığı değerlendirilmeli Eritem, şişlik, hassasiyet ve pürülan akıntı gibi klasik bulgular enfeksiyon çok ilerleyene dek, sınırlıdır. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

58 Yatak başında Branham bulgusunun muayenesi yüksek akımlı fistül ile ilişkili kalp yetmezliğine bağlı KKY olan hastaları saptayabilir. Kalp muayenesi özel önemi hak eder Yüksek sesli kardiyak murmur anemi veya AV girişe sekonder artmış akımda mevcut olabilir. Hemodiyaliz hastalarındaki nörolojik disfonksiyonlar genellike yaygındır. fokal ise yapısal, vasküler ve enfeksiyöz nedenler açısından incelenmelidir. GI kanamanın saptanması için rektal muayane yapılmalıdır. Vasküler yetmezlik veya anevrizma veya pseudoanevrizma ilgli herhangi bir şüphede, Doppler sonografi incelenmesi istenmelidir DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

59 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

60 PERİTON DİYALİZİ Periton Diyalizinin Teknik Yönleri Peritoneal kapiller kan ile periton boşluğuna doldurulan diyaliz solusyonu arasında yarı geçirgen bir membran olan periton aracılığıyla solüt ve sıvı değişimi sağlanmasıdır. Gün boyunca 8 L infüze edilir ve yaklaşık 2 L/gün sıvı uzaklaştırmak için yaklaşık 10 L sıvı drene edilir. PD acil koşullarda da gerçekleştirilebilir; gün boyu çözelti değiştirilir veya hasta uyurken gece boyunca birden çok değişim yapılabilir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

61 DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

62 PD Komplikasyonları Peritonit PD nin en sık komplikasyonudur. Ateş, karın ağrısı ve rebound hassasiyet. Bulanık sıvı peritonit tanısını düşündürür. PD-ilşikili peritonitte hücre sayısı genellikle mm3 de 100 den fazladır, %50 sinden fazlası nötrofildir. PD-ilişkili peritonitte izole edilen organizmalar: S. epidermidis ( 40% ı) S. aureus (10%) Streptococcus türleri (15% ila 20%) Gram (-) bakteri (15% ila 20%) Anaerobik bakteriler (5%) Mantarlar (5%) DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

63 Ampirik tedavi sıvının birkaç hızlı değişimi ile başlar. Heparin eklenmesi pıhtı oluşumunu azaltır. 1. kuşak sefalosporin (sefalotin) İlk diyalizat sıvısına litrede 500 mg ve takip eden değişimlerde litrede 200 mg. Penisiline alerjisi varsa ilk doz 500 mg/l ve idame dozu her değişimde 50 mg/l olmak üzere vankomisin kullanılabilir. Yükleme dozu 100 mg/l ve idame dozu her değişimde 4 ila 8 mg/l olmak üzere gentamisin eklenebilir. PD kateteri enfeksiyonunda en sık etken S. aureus ve P. aeruginosadır. Ampirik tedavi ayaktan 1.kuşak sefalosporin veya siprofloksasin tedavisinden oluşur. Hastalar erteri gün kendi CAPD merkezlerine sevk edilir. Karın duvarı hernileri %10 - %15 görülür.inkarsere riski yüksektir DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

64 Periton Diyalizi Hastalarının Acil Servis Muayenesi SDBY neden olan hastalık devam ediyor olabilir. Günlük bakımı sağlayan kişinin raporları enfeksiyon riski açısından bilgi sağlar. Sık peritonit atakları mantar veya tünel enfeksiyonunu işaret edebilir. Bazal kilo ve laboratuar değerleri sorgulanmalıdır. Kilo alımı iskemiden veya perikardiyal effüzyondan kaynaklanan kalp yetmezliğinin sinyali olabilir. Kilo alımı aynı zamanda peritonitit geç bulgusu olan ultrafitrasyon yetersizliğine de bağlı olabilir. DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

65 TEŞEKKÜRLER DR.ERKAN AYDENİZ - KEAH ACİL TIP

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ SEVDA ARAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HEMODİYALİZ ÜNİTESİ Hemodiyaliz tedavisi; son dönem Kr. Böb. Hast.da (SKBH), vücutta biriken üremik toksik maddelerin

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

2 3 GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ

2 3 GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ORAL DOKULARDAKİ ETKİNLİĞİ

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yasemin KIRCI Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KONU 3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Ahmet Uğur YALÇIN, Tekin AKPOLAT Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ i BĠLĠMSEL ETĠĞE

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

CAPD 18 Stay Safe Periton Diyaliz Solüsyonu

CAPD 18 Stay Safe Periton Diyaliz Solüsyonu CAPD 18 Stay Safe Periton Diyaliz Solüsyonu Farmasötik ġekli Periton Diyaliz Solüsyonu Berrak, renksiz-hafif sarı renkli solüsyon Formülü 1 litre içinde: Sodyum klorür 5.786 g Sodyum-(S)-laktat solüsyonu

Detaylı

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı:

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı: GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Akut karin terimi, ağrı, hassasiyet, rijidite ile ani olarak ortaya çıkan ve acil cerrahi girişimin zorunlu olabileceği karın içi olayları tanımlamak için kullanılır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PRIVIGEN 5 g/50 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, Apirojen Etkin madde: Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98 i

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı