T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU Bu teknik şartname satın alınacak SPECT/BT (SPECT Gama Kamera/Bilgisayarlı Tomografi) Hibrid Görüntüleme Sistemi ve sistemle birlikte verilecek diğer cihazların teknik özelliklerini, montaj, teknik destek ve muayene ilgili hususları kapsar. B. TANIMLAR VE KISALTMALAR Atenuasyon : Soğurma Motion Correction: Hareket düzeltme ADC : Anolog to Digital Converter BT : Bilgisayarlı Tomografi DICOM: Digital Imaging and Communication in Medicine DTPA : Dietilen Triamin Penta Asetikasit EKG : Elektrokardiyogram FOV : Field of view FWHM : Full width at Half Maximum GB : Gigabyte GHz : Gigahertz HD : High Definition HU : Hounsfield Unit IGBT : Insulated Gate Bipolar Transistor kev : Kilo elekron Volt KGK : Kesintisiz Güç Kaynağı LCD : Sıvı Kristal Ekran (Liquid Crystal Display) MAG3 : Merkaptoasetil glisin 3 MHU : Mega Heat Unit MIP : Maximum Intensity Projection MPR : Multi-Planar Reformating MPS : Myocard Perfusion Syntigraphy MPVR : Multiplanar (multiprojection) Volume Reconstruction/Rendering NEMA : National Electrical Manufacturers Association NM : Nuclear Medicine PHA : Darbe yükseklik analizörü (Pulse Height Analyser) PMT : Foton Çoklayıcı Tüp (Photo Multiplier Tube) SPECT : Single Photon Emission Tomography SİSTEM: SPECT Gama Kamera/Bilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu UFOV : Kullanılabilir Görüş Alanı (Useful Field of View) 3D : Üç boyutlu 1

2 C. GENEL HUSUSLAR 1. Yüklenici aşağıda teknik özellikleri belirtilen sistem ile sistemin çalışması için gerekli olan aşağıda sayı, cins ve nitelikleri belirtilen araç-gereç ve malzemeyi çalışır vaziyette teslim edecektir. 2. Yüklenici sistemin çalışması için gerekli yer hazırlığını yapacaktır. Yer hazırlığı aşağıda belirtildiği şekilde yapılarak ilgili mercilerden (TAEK) lisans almaya hazır hale getririlecektir. 3. Yüklenici sistemin çalışması için gerekli olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen teknik ve destek hizmetlerini sağlayacaktır. 4. Teklif edilen cihaz/cihazlar (yönetmelik kapsamında ise) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 5. Teklif edilen cihazlar ulusal ve/veya uluslararası kalite belgelerinden en az birine (TSE, FDA, CE vb.) sahip olmalıdır. D. TEKNİK ÖZELLİKLER D.1. Genel Özellikler 1. Sistem performans değerleri NEMA NU ve daha sonra yayınlanan standartlar ile uyumlu olmalıdır. 2. Sistem, çift başlı SPECT gama kamera ile BT den oluşan hibrid bir sistem olmalıdır. 3. Sistem ile aynı seansta ayrı ayrı SPECT ve BT görüntüleri ile bunların birleştririlmesinden oluşan füzyon görüntüleri elde edilebilmelidir. 4. Sistemde SPECT görüntülerinin atenüasyon düzeltmesinde BT ile elde edilen atenuasyon değerleri kullanılmalıdır. 5. Sistem ile statik, dinamik, planar tüm vücut tarama, gated, SPECT ve gated SPECT gibi genel amaçlı nükleer tıp uygulamaları yapılabilmelidir. 6. Sistem, (üç yüz seksen - dört yüz seksen) volt arasında, trifaze, 50 (elli) Hz ile çalışmalıdır. D.2. SPECT 1. Dairesel veya dairesel olmayan sürekli (continuous) veya adım adım (step and shoot) dönerek görüntüleme yapabilmelidir. 2. Gerçek zamanlı otomatik vücut konturlama (auto-body-contouring) özelliği bulunmalıdır. 3. Gerçek zamanlı uniformite, enerji, linearite ve COR düzeltmeleri yapılabilmelidir. D.2.1. Gantri 1. SPECT ve BT için gantri açıklığı en az 70 (yetmiş) cm olmalıdır. 2. Gantride hasta pozisyonlamasını sağlayacak lazer işaretleyiciler olmalıdır. 3. Gantride dedektör, gantri ve hasta hareket ve pozisyonlarını gösterecek görüntü ekranı olmalıdır. 4. Gantri üzerinde uzaktan el kontrol ünitesi ile gantri ve operatör konsolu üzerinde acil durum düğmeleri bulunmalıdır. D.2.2. Dedektör 1. Sistem, 2 (iki) adet geniş görüş açılı (FOV), dikdörtgen şeklinde dijital dedektöre sahip olmalıdır. 2. Kullanışlı görüş alanı (UFOV) en az 50 x 38 (elli çarpı otuz sekiz) cm boyutlarında olmalıdır. 3. Kristali talyum ile aktive edilmiş sodyum iyodür (NaI(Tl)) yapıda ve en az 9,5 (dokuz virgül beş) mm kalınlığında olmalıdır. 4. Her dedektörde en az 59 (elli dokuz ) adet PMT bulunmalıdır. Her bir PMT için ayrı ADC bulunmalıdır. 5. Enerji aralığı (elli beş-beş yüz on bir) kev olmalıdır. 6. İntrinsik enerji rezolüsyonu 140 kev için %10 den daha küçük olmalıdır. 2

3 7. İntrinsik uzaysal rezolüsyon, UFOV ve FWHM da en fazla 4 (dört) mm olmalıdır. 8. İntrinsik sayım sayım hızı en az / sn (saniyede üçyüz bin) olmalıdır. 9. PHA ile en az 3 (üç) enerji penceresi tanımlanabilmelidir. 10. Dedektörler birbirinden bağımsız kullanılabilmelidir; oturan ve ayakta hastalarda görüntüleme yapabilecek şekilde açı verilebilmelidir. SPECT çekimlerinde birbirlerine göre 90 (doksan) ve 180 (yüz seksen) derece açılarda olmak üzere en az 2 (iki) şekilde hareket edebilmelidir. Her iki dedektör horizontal düzlemde yan yana gelerek (yere paralel) sedyede veya hasta yatağında planar çekim imkânı sağlamalıdır. D.3. BT 1. BT, 360 (üç yüz altmış) derecelik tam rotasyonda en az 16 (on altı) kesit alabilen en az 16 sıralı dedektöre sahip olmalıdır. 2. Aksiyel ve helikal modlarda tanısal BT görüntüleme yapabilmelidir. 3. BT transvers tarama alanı (transverse scan field) en az 50 (elli) cm olmalıdır. 4. X-Işın tüpü, çift foküslü olmalı ve tüp anodunun ısı depolama kapasitesi en az 5,0 (beş virgül sıfır) MHU olmalıdır. 5. X-ışını yüksek voltaj jeneratörü en az 50 (elli) kw çıkış gücüne sahip olmalıdır. 6. X-ışını tüp akımı, en az (yirmi üç yüz kırk beş) ma aralığında kademeli olarak ayarlanabilmelidir. 7. X-ışını tüp voltajı, en az (doksan - yüz otuz) kv aralığında kademeli olarak ayarlanabilmelidir. D.4. Hasta Yatağı 1. SPECT ve BT görüntüleme için tek bir hasta yatağı kullanılmalıdır. 2. Tüm vücut tarama yatay hareket hız aralığı en az 5-25 (beş tire yirmibeş) cm/dakika olmalıdır (yüz kırk) kev enerjili gama ışınlarını atenuasyon derecesi en fazla %11 (yüzde onbir) olmalıdır. 4. Tüm vücut tarama uzunluğu en az 190 (yüz doksan) cm olmalıdır. 5. Hasta taşıma kapasitesi en az 200 (iki yüz) kg olmalıdır. D.5. Veri Toplama İstasyonu (Acquisition Workstation) 1. Veri toplama istasyonu bilgisayarının özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: a) İşlemci: En az 2,0 (iki virgül sıfır) Ghz hızında, en az iki çekirdekli b) RAM bellek: En az 2 GB c) Hard Disk kapasite: En az 120 GB d) CD-DVD-RW yazıcı/okuyucu e) Monitör: En az 1 (bir) adet, en az 19 inch ebatlarında, yüksek rezolüsyonlu, LCD f) Konfigürasyonu, kurulum aşamasında en üst versiyon olacaktır. 2. Veri toplama iş istasyonu DICOM 3.0 (üç nokta sıfır) donanım ve yazılımına sahip olmalıdır ve aşağıdaki özellikleri kullanıma hazır olarak verilmelidir: a) Storage (send/receive) b) Query/retrive c) Basic print d) Get (HIS/RIS) worklist e) Storage commitment f) MPPS (modality performed procedure step) 3

4 3. Veri toplama iş istasyonu aşağıdaki işlemleri yapılabilecek özelliklere sahip olmalıdır: a) NM veri toplama: - Statik - Dinamik - Tüm vücut tarama - SPECT - Gated, Gated SPECT - SPECT-BT Füzyon görüntüleme b) BT veri toplama - Hybrid SPECT-BT veri toplama - BT rekonstrusiyon - BT görüntü işlemleme: Image display, meaurements, Multi Planar Reformating (MPR), Multi Projection Volume Reconstruction (MPVR), Volume Rendering, Volume Analysis c) Arşivleme, Network işlemleri ve Film basma 4. Veri toplama iş istasyonu aşağıdaki özelliklere sahip olamlıdır: a) Önceden düzenlenmiş veri toplama protokolleri içermeli, ayrıca kullanıcı kendi veri toplama protokollerini oluşturabilmelidir. b) Kardiyak SPECT görüntülemeleri ile ilgili veri toplama protokolleri bulunmalıdır. c) Erişkin ve pediatrik hastalar için BT veri toplama protokolleri bulunmalıdır. d) Analizörler ayarlanabilmeli, tuning işlemleri kontrol edilebilmelidir. e) Aynı çalışmada aynı radyoizotop için en az 3 enerji penceresi seçilebilmelidir. f) Tek izotop ile tüm izotoplar için enerji, sensitivite ve linearite haritaları oluşturulabilmektedir. g) Aynı çalışmada birden fazla radyoizotop ile veri toplanabilmelidir. h) Elektronik büyütme faktörleri seçilebilecektir. i) SPECT çalışmalarında dedektör hareketleri ayarlanabilmelidir. D.6. Veri İşleme İş İstasyonu (Process Workstation) 1. Veri İşleme iş istasyonu operatör bilgisayarından tamamen bağımsız olmalı; görüntülerin işlenmesi sırasında bilgisayar ağında veri aktarımı, arşivleme ve filme basma işlemleri birlikte yapılabilmelidir 2. Veri işleme iş istasyonunun bilgisayar özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır; a) İşlemci: En az 2,0 (iki virgül sıfır) GHz hızında, dual işlemci b) RAM bellek: En az 2 (iki) GB c) Hard disk kapasitesi: En az 120 (yüz yirmi) GB d) CD/DVD yazıcısı e) Klavye, mouse f) Medikal Monitör: En az 1 (bir) adet, en az 19 (ondokuz) inch ebatlarında, yüksek çözünürlüklü (1280 x 1024), LCD 3. Veri işleme iş istasyonu, DICOM 3.0 (üç nokta sıfır) donanımına ve yazılımına sahip olmalıdır ve aşağıda belirtilen özellikler kullanıma hazır olmalıdır: a) Storage (send/receive) b) Query/retrive c) Basic print 4. Veri işleme iş istasyonunda görüntülerle ilgili aşağıda belirtilen işlemler yapılabilmelidir: a) Görüntüleri tekli, çoklu resim ve sine modlarında inceleme b) Resim kaydırma (pan) ve görüntü büyütme (zoom) c) Mesafe ölçümü, açı ölçümü 4

5 d) Görüntüler üzerine yazı yazma ve işaret koyma e) Farklı renk ve kontrast pencerelerinde inceleme f) Filte uygulaması (en az üç değişik filtre) g) JPEG formatında resim ile AVI ve/veya MOV formatında sine kaydı yapılarak yerel bilgisayar ağı aracılı ile PC lere atılabilme veya CD/DVD ye kayıt edilebilme h) Görüntü arşivleme veya filme basma 5. Veri işleme iş istasyonu ile birlikte aşağıdaki Nükleer Tıp uygulamalarında kullanılan güncel yazılımlar verilmelidir: a) Kardiyak ejeksiyon fraksiyon, first pass, şant analiz b) Kardiyak gated SPECT/BT analiz: - Güncel Cedars Sinai Kardiyak Yazılımı bulunmalıdır. Bu yazılım ile kantitatif perfüzyon, kantitatif gated, kantitatif blood pool gated; duvar hareketleri, duvar kalınlaşması, EF hesaplaması, stres/rest karşılaştırması işlemleri yapılabilmeli ve son güncellemeleri içermelidir. c) Gated yazılımı: Otomatik pencere ve değişken EKG eşiği tanımlama; çalışmanın sayıma, zamana veya kalp atışına göre ayarlanabilmesi d) Genel SPECT analiz yazılımı e) SPECT/BT füzyon f) Tüm vücut kemik tarama g) DTPA ve MAG3 için: Renografi, renal perfüzyon, rölatif uptake, MPTT (mean parenchymal transit time) hesaplaması, süzme indeksi, GFR ve klerans analizi h) Renal kortikal (DMSA) inceleme i) Akciğer perfüzyon-ventilasyon analiz ve segmental analiz j) Beyin kan akımı (CBF) segmental analiz k) Beyin SPECT Yazılımı: Anatomik yeniden yapılandırma ve yeniden formatlama, atenüasyon düzeltmesi, hareket düzeltmesi, beyin için özel filtre, 3D VR (Volume Rendering) içermelidir. l) Safra kesesi ejeksiyon fraksiyon m) Mide boşalma analiz n) Özofagus analiz o) Tiroid uptake analiz p) Paratiroid analiz 6. Önceden çekilmiş SPECT, PET, BT ve MR görüntüleri ile birleştirme ve 3D Füzyon (co-registration) yazılımı verilmelidir. 7. 3D iterative reconstruction yazılımı verilmelidir. 8. Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda Tüm Vücut Tarama, Kemik SPECT ve Miyokard Perfüzyon SPECT görüntülemeye imkan sağlayan rekonstruksiyon, atenüasyon ve saçılım düzeltmesi yazılımı verilmelidir. 5

6 E. SİSTEMLE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZ VE MALZEMELER E.1. Kolimatör Takımı 1. Sistem ile birlikte aşağıdaki kolimatörler verilmelidir: a) Bir çift düşük enerjili yüksek rezolüsyonlu (LEHR) kolimatör, b) Bir çift orta enerjili genel amaçlı (MEGP) kolimatör, c) Bir çift yüksek enerjili genel amaçlı (HEGP) kolimatör. 2. Kolimatörlerle birlikte taşıma, değiştirme ve muhafaza işlerinin yapılacağı arabalar verilmelidir. 3. Kolimatörlerde dedektör ve gantrinin hareketlerini durduran dokunma sensörleri olmalıdır. E.2. EKG Tetikleyici Cihaz 1. Gated kardiyak çalışmalar için kullanılmak üzere sistem ile uyumlu 1 (bir) adet EKG tetikleyici (trigger) cihaz ve cihazla birlikte bağlantı kabloları verilecektir. Cihaz, hasta yatağı ve/veya gantriye entegre ya da bağımsız bir ünite olacaktır. Görüntüleme esnasında hastanın EKG ritmi, cihaz bağımsız ise kendi monitöründen, hasta yatağı ve/veya gantriye entegre ise çekim ekranından izlenecektir. E.3. Kesintisiz Güç Kaynağı 1. Elektrik kesildiğinde, sistemin en az 20 (yirmi) dakika çalışmasını sağlayacak kapasitede (en az 120 kva) kuru tip akülere sahip, mikroişlemci kontrollü, online tipte 1 (bir) adet kesintisiz güç kaynağı verilmelidir. E.4. Kalite Kontrol Ve Kalibrasyon Malzemeleri 1. Sistemin kalite kontrol testlerini yapabilmek için gerekli olan, dedektör ölçülerine uygun aşağıdaki fantomlar ve radyoaktif kaynaklar verilmelidir: a) 1 (bir) adet BT su fantomu b) 1 (bir) adet doldurulabilir düzlemsel fantom E.5. Hasta Sabitlemeye Yardımcı Malzemeler 1. Bir adet kafa tutucu, bir adet MPS için kol desteği, yetişkin ve çocuk hastalar için birer adet sabitleme kayışları temin edilmelidir. F. YER HAZIRLIĞI VE MONTAJ 1. Sistem idare tarafından gösterilecek yere kurulacaktır. Bu yerin hazırlanması ve cihaz/cihazların çalışır duruma getirilmesi için gerekli düzenlemeler yüklenici tarafından yapılacaktır. 2. Yer hazırlığı kapsamında aşağıdaki işler yapılacaktır: a) Yaklaşık 48 metrekare olan yer görüntüleme odası (cihazın kurulacağı yer) ve bununla irtibatlı operatör odası (cihazın kumanda edileceği yer) olarak düzenlenecektir. Bu iki yerin arası alçıpan duvarla ayrılacak ve kurşun kaplanacaktır. Ara duvara, kalınlığı en az 5 (beş) mm kurşun eş değerinde, en az 110x90 (yüz on çarpı doksan) cm görünen ebatlarda kurşun cam yerleştirilecektir. b) Sistemin kurulacağı yerin zeminin uygun hale getirilmesi ve kaplanması, duvar boyası ve aydınlatması yapılacaktır. c) Cihazın/cihazların çalışması için gerekli elektrik tesisatı yapılacaktır. Cihazın kurulacağı odaya gerekli enerjinin getirilmesi idarenin sorumluluğundadır. d) Görüntüleme odası, operatör odası ve varsa kabinet odasına uygun niteliklerde ve yeterli güçte klimalar tesis edilecektir. e) Görüntüleme odası ile operatör odası arasında sesli (karşılıklı ses alışverişi) ve görüntülü iletişim sağlayacak bir sistem kurulacaktır. f) Yüklenici, sistemin kurulacağı yeri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hazırlayacak ve idare adına lisans alacak hale getirecektir. 6

7 G. TEKNİK VE DESTEK HİZMETLERİ G.1. Teknik Hizmetler 1. Satın alınan cihaz/cihazlar bütün donanımı ile birlikte (SPECT kristalleri, PM tüpler, BT dedektörleri, BT jeneratör, BT tüpü dahil ) en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. 2. Garanti süresi içinde bakım, onarım ve kalibrasyonlar: Bu işler üreticinin veya ilgili standartların tavsiye ettiği şekilde ve sıklıkta yapılacaktır. Yedek parça, sarf malzeme, işçilik vesair için ücret talep edilmeyecektir. 3. Garanti süresi içinde arızalara müdahale: Arızalara bildirimi takiben 24 (yirmi dört) saat içinde müdahale edilecek; yedek parça gerekmeyen hallerde 48 (kırksekiz) saat içinde arıza giderilecektir (mesai saatleri içerisisinde; hafta sonu, resmi tatiller ve bayramlar hariç). Yedek parça gereken hallerde, 7 (yedi) iş günü içinde arıza giderilerek cihaz/cihazlar çalışır hale getirilecektir. İthalatı kısıtlı parçalar (firma bu durumu belgeyecektir) için bu süreler geçerli değildir. 4. Bakım, onarım, kalibrasyon vesair her türlü teknik destek hizmetleri bu konuda eğitim almış, bilgi ve beceriye sahip, sertifikalı kişilere yaptırılacaktır. 5. Sistem modem veya network üzerinden servis (remote service) özelliğine sahip olmalıdır. 6. Sistem yıllık en az %95 (yüzde doksan beş) hizmet süresi içinde çalıştırılacaktır; arızalı geçen sürenin %5 i (yüzde beşi) aşan kısmı garanti süresine eklenecektir. 7. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 (sekiz) yıl süre ile bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri tedarik edilecektir. Bu işler için talep edilecek yıllık ücret, satın alma bedelinin yedek parça dahil (tüp ve dedektörler hariç) %6 sını, yedek parça hariç %3 ünü geçemez. Bu bedel, sistem bedelinin döviz cinsinden karşılığı üzerinden (satın alma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru ile çevrilen) hesaplanacaktır. 8. Bu ücret satın alam satın alma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru ile çevrilen) döviz bedeli üstünden hesaplanacaktır. G.2. Destek Hizmetleri 1. Cihazın kurulmasını müteakip yüklenicinin yetkili elemanları tarafından cihazı/cihazları kullanacak personele en az 3 (üç) gün süre ile cihaz/cihazların kullanılması, kalite kontrolleri ve teknik bilgileri içeren eğitim verilecektir. Bu eğitim, talep edilmesi halinde (garanti süresi içinde en fazla 10 (on) gün) tekrarlanacaktır. Eğitimle ilgili her türlü raç-gereç ve malzeme yüklenici tarafından tedarik edilecektir. 2. Sistemin çalışması ile ilgili yeni geliştirilen standart yazılımlar (upgrade) garanti süresi içinde ücretsiz garanti bitiminde ücreti mukabilinde yüklenecektir. H. KABUL VE MUAYENE 1. Kabul muayene, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre idare tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından yapılacaktır. 2. Cihaz/cihazlar montajı tamamlanmış, çalışır halde kabule sunulacaktır. 3. Komisyonun talep etmesi halinde, sistemin teknik özellikleri ve performansına ilişkin bazı testlerin yapılması için gerekli personel ve düzenek sağlanacaktır. 4. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. 5. Muayene komisyonuna aşağıdaki belgeler sunulacaktır: a) Gama kamera için NEMA standartlarına uygunluk belgesi b) Cihazların üretici firma antetli ilk fabrika çıkış belgesi c) Cihazların kullanım kitapçığı ve Türkçe çevirisi d) Cihazların orijinal bakım, onarım ve servis kitapçığı e) Cihazlara ait kalite belgeleri 7

8 f) Periyodik bakım çizelgesi ve ayrıntılı program I. İSTENEN BELGELER 1. İstekliler aşağıdaki belgeleri ihale teklif dosyasında sunacaklardır: a) TİTUBB belgeleri b) Gama kamera için NEMA standartlarına uygunluk belgesi c) Cihazlara ait kalite belgeleri d) Teknik şartnameye uygunluk belgesi: Teknik şartnamenin tüm maddelerine açık olarak cevap verilecek, teknik şartnamede bahsi geçen ve teklif edilen cihaz ve malzemenin ürün bilgilerini içeren dökümanlar üzerinde sıra numarası belirtilerek işaretlenecektir. e) İstekliler teknik destek hizmeti ile ilgili durumlarını gösteren belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Yrd.Doç.Dr.Y. Sami SALİHOĞLU Nükleer Tıp AD Öğr. Üyesi 8

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı

Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı r. _ : j ı u:,j" z ı l SIR A NO 1 2 3 T A ŞIN IR K A Y IT K O D U * TALEP M İK T A R I BİRİM İ Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı 27 Adet 4 / 5 ~ ı 6 i 7 8 9 10 11

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU)

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 13 Malzeme Kodu : JEND53 HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 35986 AMELİYATHANE Düzenleme Tarihi

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 71 Malzeme Kodu : JEND2123 FIKSATIF SETI YATAGI SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 30830 RUH SAĞ. VE HAST. A.D. Düzenleme Tarihi : 13/06/2013 FİKSATİF SETİ YATAĞI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

a- Sistem duran dalga teknolojisine sahip olmalıdır. b- RF sistemi ve Elektron Gun belirtilmelidir.

a- Sistem duran dalga teknolojisine sahip olmalıdır. b- RF sistemi ve Elektron Gun belirtilmelidir. IMRT ÖZELLĐKLĐ LĐNEER AKSELERATÖR SĐSTEMĐ VE AKSESUARLARI TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 1- Lineer Hızlandırıcı Sistemi: Konformal Radyoterapi, Intensity Modulated Radyoterapi gibi ileri radyoterapi tekniklerinin

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç 1. Amaç 2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi (ARTİM) de ocak havası, CH 4,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELER VE EK HİZMET BİNALARI İÇİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ(CCTV) VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELER VE EK HİZMET BİNALARI İÇİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ(CCTV) VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELER VE EK HİZMET BİNALARI İÇİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ(CCTV) VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve ek hizmet binaları

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU YENİ KUYU MODERNİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU YENİ KUYU MODERNİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU YENİ KUYU MODERNİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde bulunan Yeni Kuyu İhraç Vincinin elektronik kontrol

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan TRT AVAZ

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır.

2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal edilm iş olm alıdır. AKRİL KAYNATM A (POLİM ERİZASYON) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Cihaz m inim um 50x51x52 ( + 5 cm ) ( +,- % 10 ) ölçülerinde olm alıdır. ( En az 8 m uflalık) 2-Tam am ı krom -nikel paslanm az sacdan imal

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı