BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 1. Duyusal bilginin seçilmesi, ayıklanması ve dağıtımını sağlayan bir süzgeç görevi gören beyin bölgesi aşağıdakilerden ) Striatum B) Talamus C) Hipokampus D) Singulat girus E) Parahipokampal girus 2. Şizofrenide işlevselliği belirleyen ön en önemli faktör aşağıdakilerden ) Negatif belirtiler B) Pozitif belirtiler C) gresyon belirtileri D) fektif belirtiler E) Bilişsel belirtiler 3. Kronik stres erişkinlerde aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinde atrofiye yol açmaktadır? ) Talamus B) Hipotalamus C) Hipokampus D) Ventromedial prefrontal korteks E) Dorsolateral prefrontal korteks 4. Bipolar bozuklukta en sık görülen prodromal belirti aşağıdakilerden ) İrritabilite B) Konuşkanlık C) Riskli davranışlar D) Uyku bozuklukları E) nksiyete düzeyinde artış 5. I- Ergenlik başlangıçlı davranım bozukluğu çocukluk başlangıçlıya göre daha olumsuz bir prognoz göstermektedir. II- Davranım bozukluğu olanlarda IQ skorları daha düşüktür. III- Davranım bozukluğu olanlarda eş tanı oranı yaklaşık olarak %90 düzeylerindedir. IV- Davranım bozukluğunun gelişiminde genetik faktörlerin rolü çok sınırlıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) I ve IV B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) II ve IV 6. Okul öncesi dönemde depresyonun en belirgin bulgusu aşağıdakilerden ) nhedoni B) İştahsızlık C) Karşı gelme D) Somatik yakınmalar E) Depresif duygudurum 7. şağıdakilerden hangisinde belirtilerin çocukluk çağında başlaması tanı konulması için gerekli değildir? ) Otizm B) Sosyal fobi C) sperger bozukluğu D) Cinsel kimlik bozukluğu E) yrılık anksiyetesi bozukluğu 8. şağıdakilerden hangisi endofenotipi yansıtır? ) İrritabilite B) Halusinasyonlar C) Primer insomnia D) Göz teması kurmama E) İşleyen bellek anormallikleri 2

3 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 9. İntihar eden bireylerde BOS da aşağıdakilerden hangisinin düzeyi düşük bulunmuştur? ) 5-hidroksitriptofan B) Tirozin hidroksilaz C) 5-hidroksiindolasetik asit D) Dopamin beta hidroksilaz E) romatik asit dekarboksilaz 13. Rett sendromunun kalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) X e bağlı geçiş gösterir. B) Otozomal geçiş gösterir. C) DT-1 ile ilişkisi gösterilmiştir. D) Multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. E) Genetik geçişinin nasıl olduğu bilinmemektedir. 10. I- Obsesyon olmaksızın kompulsiyon varlığı nadirdir. II- Erken başlangıçlı olgularda tik bozukluğu daha sıktır. III- Yetişkin olguların yarısında belirtiler çocukluk döneminde başlamaktadır. IV- Erken başlangıçlı olgularda prognoz daha iyidir. Çocukluk döneminde obsesif kompulsif bozuklukla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I ve IV B) I ve II C) I ve III D) III ve IV E) II ve III 14. Otizm spektrum bozukluğunun tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Ebeveynlerin tedaviye katılımı gereklidir. B) Gelişimsel oryantasyonlu yaklaşımlar tedaviye dahil edilmelidir. C) Uygulamalı davranış analizi bebeklik döneminden itibaren uygulanabilir D) İlk iki yaşta OSB şüphesi ile izleme alınan olguların iki ayda bir kontrolü gerekli ve yeterlidir. E) OSB tanısı konulan olgulara haftada en az 20 saat bire bir eğitim verilmelidir. 15. Fonolojik bozukluk fenomenolojik olarak aşağıdaki durumlardan hangisi ile yakın ilişkilidir? 11. Obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkışında aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinin daha önemli olduğu düşünülmektedir? ) Hipokampus B) Orbitofrontal korteks C) nterior singulat korteks D) Dorsolateral prefrontal korteks E) Ventromedial prefrontal korteks 12. On sekiz aylık bir çocuk için aşağıdaki bulgulardan hangisi tek başına patolojik olarak kabul edilemez? ) İşaret edilen noktaya bakmamak B) Göz teması kurmamak C) Güle güle yapmamak D) dına bakmamak E) Ekolali 3 ) Mental retardasyon B) Özgül öğrenme bozukluğu C) Otizm spektrum bozukluğu D) Şizofreni spektrum bozuklukları E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 16. Psikopatinin ayırt edici ana belirtisi aşağıdakilerden ) gresyon B) İmpulsivite C) ntisosyal davranışlar D) Emosyonel disfonksiyon E) Yakın ilişkiler geliştirememe

4 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 17. K- kompleksi hangi uyku evresinde görülmektedir? ) REM B) Non-REM evre-1 C) Non-REM evre-2 D) Non-REM evre-3 E) Non-REM evre şağıdakilerden hangisi Swedo tarafından tanımlanan PNDS kriterleri arasında yer almamaktadır? ) Kronik seyir B) Prepubertal dönemde başlaması C) Obsesif kompulsif bozukluk ya da tiklerin varlığı D) Motor hiperaktivite ile hastalığın kötüleştiği dönemlerin ilişkili olması E) Bulguların beta hemolitik streptokok enfeksiyonu ile eşzamanlı bir seyir göstermesi 21. Enkoprezis en az ---- ay, ayda ---- defa ortaya çıkan ve uygunsuz yerlere yineleyen biçimde dışkı kaçırma ile karakterize bir durumdur. Tanı için çocuğun en az ---- yaşında olması gerekir. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) 6 / 3 / 5 B) 3 / 3 / 4 C) 6 / 4 / 4 D) 1 / 1 / 5 E) 3 / 1 / şağıdakilerden hangisi lityumun beyindeki ana etki mekanizmasıdır? ) Postsinaptik antagonizma B) Presinaptik antgonizma C) Geri alım inhibisyonu D) Hücre içi haberlesşme E) Seçici agonizma 19. şağıdakilerden hangisi somatoform bozukluklar içerisinde yer almamaktadır? ) Hipokondriazis B) Yapay bozukluk C) Konversiyon bozukluğu D) Beden dismorfik bozukluğu E) Somatoform ağrı bozukluğu 23. Çocukluk çağı obesitesinin en önemli risk etmeni nedir? ) Ebeveyn ihmali B) Fast food tüketim C) Ebeveynde obesite D) nnede sigara içimi E) Televizyon izleme süresi 20. şağıdakilerden hangisi gelişmiş savunma düzeneklerinden değildir? ) Yadsıma (denial) B) Bastırma (represyon) C) Gerileme (regresyon) D) Baskılama (supresyon) E) Yapma Bozma (doing undoing) 24. Çocuk hasta grubunda sertraline başlama dozu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) mg B) mg C) mg D) mg E) mg 4

5 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 25. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini, şiddetini, gücünü ve yönünü belirlemek amacı ile yapılan istatiksel inceleme ) T testi B) nova C) Ki kare testi D) Korelasyon analizi E) Regresyon analizi 30. şağıdakilerden hangisi 15. kromozomun maternal duplikasyonu ile ilişkilidir? ) Semi Lemi Opitz Sendromu B) Lesch Nyhan Sendromu C) Prader Willi Sendromu D) ngelman Sendromu E) Frajil X Sendromu 26. Stimulanların dopaminerjik nörondaki hangi yapı üzerine bloke edici etkisi DEHB belirtilerinin azalmasına neden olur? ) D3 reseptör blokajı B) D1 reseptör blokajı C) D2 reseptör blokajı D) Dopamin transporter blokajı E) Norepinefrin reseptör blokajı 31. Bulimiya nervozanın ilk basamak tedavisi nedir? ) İnterpersonal terapi B) ntiemetik kullanımı C) ntipsikotik kullanımı D) ntidepresan kullanımı E) Bilişsel davranışçı terapi 27. şağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin intihar düşüncesi ile ilişkisi en yüksek olarak bulunmuştur? ) Paroksetin B) Fluoksetin C) Venlafaksin D) İmipramin E) Bupropion 32. Çocuk grubunda aşağıdakilerden hangisi en büyük antipsikotik etkinliğine sahiptir? ) Haloperidol B) Risperidon C) Klozapin D) Olanzapin E) Ziprasidon 28. şağıdaki genotipik özelliklerden hangisi çocukluk çağı istismarı ile birlikte olduğunda antisosyal davranışla ilişkili olduğu gösterilmiştir? ) rtmış COMT düzeyi B) Düşük düzey MO enzimi C) Yüksek düzey MO enzimi D) Düşük serotonin transporter düzeyi E) Yüksek serotonin transporter düzeyi 33. Hayvan ve insan çalışmalarında cinsel yönelim ile ilişkili olduğu gösterilen beyin bölgesi ) Kaudat çekirdek B) Hipotalamus C) Medulla D) Mamiller cisim E) Hipokampus 29. şağıdaki antidepresanlardan hangisi serotonin geri alım inhibisyonu açısından en potenttir? ) Paroksetin B) Sitalopram C) Fluoksetin D) Flovoksamin E) Sertralin 5

6 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 34. Dışa atım bozuklukları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) larm yöntemi farmakolojik tedavide başı çeken ilaçlardan daha etkindir. B) ile öyküsünün oluşu farmakolojik tedaviye yanıtta pozitif bir prognostik faktördür. C) Enürezis tedavisinde idrar kaçırmanın sıklığı tedavi yaklaşımlarının sırlamasını planlarken önemlidir. D) Bir yıl veya daha uzun süre idrar kontinansını sağladıktan sonra tekrar kaybedenler ikincil enürezis olarak sınıflandırılırlar. E) ICD-10 sınıflandırmasında enürezis için 5 yaş altında veya zihinsel yaşı 4 yaşın altında olan çocuklara tanı koyulamayacağı koşulu vardır. 35. Primer enürezis nokturna da en sık bildirilen binişik psikiyatrik bozukluk aşağıdakilerden ) Uyum bozukluğu B) kut stres bozukluğu C) Özgül öğrenme bozukluğu D) Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 36. Otizmde yüzü algılama görevleri sırasında insan yüzünü algılama ile ilgili beyin bölgesinin aktivasyonunun az olduğu saptanmıştır. Bahsedilen beyin bölgesi aşağıdakilerden ) migdala B) Fusiform girus C) Hipokampus D) Orbitofrontal bölge E) Ventral oksipital alan 37. Kekemeliğin gelişiminde dört aşamalı dönüşen evre tanımlanmıştır. Evre 3 olarak tanımlanan yaş dönemi aşağıdakilerden ) 1-3 yaş aralığı B) Okul öncesi dönem C) İlköğretim başlangıcı D) Geç ergenlik ve yetişkinlik E) 8 yaşından erişkinliğe kadar 38. şağıdakilerden hangisinde fonolojik güçlükler diğerlerine oranla daha az gözlenmektedir? ) Selektif mutizm B) Mental retardasyon C) rtikülasyon bozukluğu D) Sözel anlatım bozukluğu E) Karışık dişli algılama-sözel anlatım bozukluğu 39. Zekâ geriliğinin sık nedenlerinden biri olup postpubertal makroarşidizm ile seyredebilen genetik bozukluk aşağıdakilerden ) Prader-Willi sendromu B) ngelman sendromu C) Klinefelter sendromu D) Williams sendromu E) Frajil X sendromu 40. Tuberoskleroz için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? ) Otozomal resesif kalıtım gösterir. B) Hipopigmente maküler cilt lezyonları gözlenir. C) Etkilenen kişilerin üçte ikisinde ilerleyici zekâ geriliği görülür. D) Zekâ geriliği görülenlerin tamamına yakınında epileptik nöbetler gözlenir. E) Otizm gösteren vakalarda tüber sayısı arttıkça klinik şiddet artar. 6

7 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 41. Kompulsif tarzda aşırı yemek yeme, obezite, hipotoni, kısa boy, hipogonadizm ve zekâ geriliği ile karakterize genetik sendrom aşağıdakilerden ) Frajil X sendromu B) Sanflippo sendromu C) ngelman sendromu D) Prader-Willi sendromu E) Lesch-Nyhan sendromu 45. şağıdaki seçici serotonin gerialım inhibitörlerinden hangisinin diğer ilaçlarla etkileşimi daha sıktır? ) Fluvoksamin B) Sertralin C) Paroksetin D) Fluoksetin E) Sitolopram 46. Klomipramin obsesif kompulsif bozukluğa yönelik kaç yaş için FD onayı almıştır? 42. Sınır zekâ işlevi DSM-IV TR sınıflandırmasında hangi ana kategori başlığı altında yer almaktadır? ) Mental Retardasyon B) Öğrenme Bozuklukları C) Belirlenmemiş Mental Bozukluk D) Klinik Odağı Olabilecek Diğer Durumlar E) Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları ) 7 yaş ve üzeri B) 10 yaş ve üzeri C) 12 yaş ve üzeri D) 15 yaş ve üzeri E) 18 yaş üzeri 47. Karaciğer sorunu olan hastalarda hangi benzodiazepin daha iyi tolore edilir? ) Klordiazepoksit B) Flurazepam C) Lorazepam D) Klonozepam E) lprozolam 43. şağıdakilerden hangisi projektif test değildir? ) Tematik lgı Testi B) Rotter Cümle Tamamlama C) Rorschach Mürekkep Testi D) Machover dam Çizme Testi E) Raven Standart Matrisler Testi 48. Çocuklarda davranışsal dizinhibisyona diğerlerine göre daha sık neden olan benzodiazepin ) Midozolam B) Flurazepam C) Lorazepam D) lprozolam E) Klonozepam 44. Karaciğer hastalığı olan depresif bozukluklu bir ergende aşağıdaki hangi iki antidepresan tercih edilebilir? ) Sitolopram, tianeptin B) Klomipramin, sertralin C) Tianeptin, milnasipran D) Fluoksetin, venlafaksin E) Bupropion, atomoksetin 49. şağıdakilerden hangisi regresyon savunma mekanizmasında gözlenmez? ) Birincil süreci yansıtan belirtilerin gözlenmemesi B) Savunma düzeneklerinin ilkelleşmesi C) Üçlü ilişkilerden ikili ilişkilere dönüş D) Bastırmanın sık kullanılması E) Benlik işlevlerinde gerileme 7

8 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 50. Özdeşleşme hangi basamakları sırasını içerir? ) Herhangi bir aşama ile başlayabilir. B) Ülküleştirme-içselleştirme-özümseme-bireşim C) İçselleştirme-bireşim-içselleştirme-özümseme D) Ülküleştirme-içselleştirme-bireşim-özümseme E) İçselleştirme-içselleştirme-bireşim-özümseme 55. Stereotipik davranışlardan hangi beyin yolağı sorumlu tutulmaktadır? ) Mezolimbik B) Nigrostriatal C) Nukleus akumbens D) Talamokortikal E) İnferior temporal 51. şağıdaki antidepresanlardan hangisinde epilepsi riski daha azdır? ) Venlafaksin B) Maprotilin C) İmipramin D) Klomipramin E) Bupropion 56. Mental retardasyon aşağıdaki hangi psikiyatrik bozukluk diğerlerine göre daha sık gözlenir? ) Panik bozukluğu B) Depresif bozukluk C) Konversiyon bozukluğu D) Obsesif kompulsif bozukluk E) Sosyal nksiyete bozukluğu 52. şağıdakilerden hangisi adaptasyonun tamamlayıcı süreçleridir? ) İntrojeksiyon, akomodasyon B) similasyon, akomodasyon C) Dönüştürme, asimilasyon D) komodasyon, özdeşim E) lıştırma, dönüştürme 53. norektik ergen bir kızda diyare neye işaret edebilir? ) Hipokalemi B) Bol sıvı aldığına C) Serumda üre artışına D) Laksatif kullandığına E) şırı kusma olduğuna 54. Homoseksüel olmayla ilgili kaygıları olan bir ergenin aşırı mastürbasyon yapması hangi savunma mekanizmasına örnektir? ) Yadsıma B) Represyon C) Yansıtma D) Yer değiştirme E) Reaksiyon-formasyon 57. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu için hangisi yanlıştır? ) sperger bozukluğunda sık gözlenir. B) Korpus kallozum ile ilgili etiyolojide veriler söz konusudur. C) Genellikle ince motor becerilerde ve yazı yazmada sorunlar söz konusudur. D) Mental retardasyon varsa bile, motor defisit bilişsel defisitten daha fazla olmalıdır. E) Motor işlevlerin özgül gelişimsel bozukluğu, gelişimsel dispraksi, beceriksiz çocuk sendromu, dikkat, motor ve algı işlev bozukluğu gibi kavramlarla benzerlikler göstermektedir. 58. şağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu etiyolojisine yönelik tespit edilmiş, kaynak kitaplarda yer almış olan beyin görüntüleme çalışma bulgularından biri değildir? ) Frontal lob kan akımında azalma B) Toplam beyin hacminde küçüklük C) Korpus kallosumda hacimsel büyüklük D) Dorsal anterior singulat korteks işlev bozukluğu E) Beyinde yaygın olarak dopamin taşıyıcı protein yoğunluğunda yükseklik 8

9 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 59. İnsanda merkezi sinir sistemi gelişimi basamaklarının sırası aşağıdakilerden ) Nöral plak nörulasyon nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu B) Nörulasyon nöral plak nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu C) Nöral tüp nöral plak nörulasyon primer beyin veziküllerinin oluşumu D) Nöral plak nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu nörulasyon E) Nöral plak nöral tüp nörulasyon primer beyin veziküllerinin oluşumu 62. Çocuk ve ergen depresyonu ile erişkin depresyonu karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Çocuklarda yaş arttıkça eşlik eden delüzyonlar azalır. B) Çocuk depresyonlarında irritabilite daha az gözlenir. C) Çocukluk depresyonunda özkıyım riski daha yüksektir. D) Erken başlangıçlı depresyonda bipolar bozukluk gelişme riski daha fazladır. E) Çocukluk depresyonu erişkin depresyonundan klinik tablo olarak tamamen farklıdır. 60. Hiperleksi diye adlandırmak için hangi yaştan önce okumayı yetişkin yardımı olmaksızın sökmüş olmak gerekir? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Juvenil Mani Sınıflandırılmasında klinik fenotipler sistemine göre; DSM-IV tanı ölçütlerini tam karşılayan hangi fenotiptir? ) Dar fenotip B) ra fenotip C) Geniş fenotip D) Karışık fenotip E) kut epizod 61. Metilfenidat dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dışında başka rahatsızlıklarda da tedavide kullanılabilmektedir. şağıdakilerden hangisi bu hastalıklardan birisi değildir? ) Narkolepsi B) Basmakalıp davranış bozukluğu C) Depresyonda augmentasyon amacıyla D) Davranım bozukluğu E) Kafa travmasına bağlı bilişsel yetersizlikler 64. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun kabul gören tedavi algoritmasında (The Texas Children s Medication lgoritm Project 2006) atomoksetin hangi evrede kullanılabilir? ) Evre 2 B) Evre 3 C) Evre 1 D) Evre 4 E) Evre Savant sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 9 ) Savant beceriler zaman içinde kaybolur. B) Savant sendromlu bireylerin performans zeka puanları üst düzeydedir. C) Kafa travması sonrası savant beceriler gösteren vakalarda korpus kallozumda zedelenme ön plandadır. D) Beyin görüntüleme çalışmalarında hipokampusta volümetrik artış saptanmıştır. E) Savant sendromlu bireylerin yaklaşık yarısı otistik bozukluk spektrumunda yer alırlar.

10 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 66. Kendine zarar verme davranışında bulunan ergenlerde en sık konulan psikiyatrik tanı aşağıdakilerden ) Histrionik kişilik B) Bipolar bozukluk C) Davranım bozukluğu D) Depresif bozukluk E) Sınır kişilik bozukluğu 70. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğunu diğer yıkıcı davranış bozukluklarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden ) Hataları için başkalarını suçlarlar. B) Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdırırlar. C) Çoğu zaman kincidirler ve intikam almak isterler. D) Genellikle fiziksel saldırganlığa başvurmazlar. E) Kurallara uyamaya çoğu zaman etkin bir şekilde karşı çıkarlar. 67. yşe, sabah kahvaltısı yapmak istemeyince annesi kahvaltı yapmazsan süt içersin, demiştir. yşe, süt içmemek için kahvaltısını annesinin istediği biçimde bitirmiştir. yşe nin davranışını yapması için kullanılan teknik aşağıdakilerden ) Garcia etkisi B) Birinci tip ceza C) Olumlu pekiştirme D) Edimsel koşullanma E) Olumsuz pekiştirme 71. Bebeklerin ruminasyon bozukluğunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? ) Bebeğin ilgisini başka tarafa çekmek B) Beslenme yetersizliği oluşmuşsa tedavi edilmesi C) Gastrointestinal reflüyü azaltıcı ilaçlar kullanmak D) nnenin bebeğe yönelik olan tutumlarının düzenlenmesi E) Ruminasyon olduğu zamanlarda ağzına bir miktar limon damlatmak 68. Çok sayıda uyarıcı arasından birine dikkat edilmesi gerektiğinde, önce hangi dikkat türü gerçekleşmelidir? ) Pasif dikkat B) Kontrollü dikkat C) Bölünmüş dikkat D) Odaklanmış dikkat E) Selektif dikkat 72. Prefrontal korteks toplam insan beyninin yaklaşık ne kadarlık kısmını kapsar? ) % 10 B) % 20 C) % 25 D) % 30 E) % Ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, aile ve yakın çevresinin değerleri benimsemiş ve bunlarla uyuşan kimlik geliştirmiş olan bir ergenin durumu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? ) Kararlı kimlik statüsü B) İpotekli kimlik statüsü C) Başarılı kimlik statüsü D) Sorunsuz kimlik statüsü E) Geleneksel kimlik statüsü 73. Bir insanla karşılaştığınızda, o insanı daha önce tanıyıp tanımadığınızı hipokampus yoluyla hatırlarsınız. O insandan hoşlanıp ya da hoşlanmadığınızı sağlayan emosyonel bellek bölgesi aşağıdakilerden ) migdala B) Serebellum C) Singulat girus D) Prefrontal korteks E) Orbitofrontal korteks 10

11 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 74. Polikliniklere getirilen çocuklarda konuşma gecikmesinin en sık nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi saptanır? ) Karışık dili algılama-sözel anlatım bozukluğu B) Yaygın gelişimsel bozukluklar C) Sözel anlatım bozukluğu D) Psikososyal yoksunluk E) Mental retardasyon 78. şağıdaki hangi antidepresan ilaçta kesilme veya çekilme belirtileri en az düzeyde gözlenmektedir? ) Essitalopram B) Sitalopram C) Fluoksetin D) Sertralin E) Paroksetin 75. Otistik bozuklukta dilin diğer boyutlarında iyileşme olsa bile, aşağıdaki hangi belirti zamanla çok az değişmeye ve persisten kalmaya meyillidir? ) Ekolali B) Disprozodi C) Özneleri karıştırma D) Konuşmayı başlatmama E) Sözcük dağarcığında kısıtlılık 76. şağıdaki agresyon ve şiddeti tanımlayıcı ifadelerden hangisi yanlıştır? 79. Normal çocuklarda fantezi yaşantısı içindeki hayali arkadaş ile travmatize edilmiş disosyatif bozukluğu olan çocuklardaki hayali arkadaş arasındaki ayırt edici özellikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Disosiyatif çocuklarda hayali arkadaş gerçekmiş gibi algılanır. B) Normal çocuklarda hayali arkadaş çocuğu yalıtılmışlığa itmez. C) Normal çocuklardaki hayali arkadaş genellikle 7 yaş civarında ortadan kalkar. D) Normal çocuklardaki hayali arkadaşlar yardımcı, sevecen ve oyun arkadaşı görünümündedir. E) Disosiyatif çocuklarda hayali arkadaş çocuk tarafından yönlendirilir. ) gresyon uyuma yönelik bir davranıştır. B) gresyon ve şiddetin sergileniş tarzı çevreden etkilenir. C) gresyon çoğu zaman iç kaynaklı, şiddet ise model almaya dayalıdır. D) gresyon biyolojik temelli, şiddet ise sosyal temelli bir davranıştır. E) gresyon ve şiddet birbirinin devamıdır fakat nicelik farklılık gösterirler. 77. şağıdakilerden hangisi kabadayılık davranışı için yanlış bilgidir? ) Sözel taciz kabadayılığın öncüsü bir davranıştır. B) Psikolojik manipülatif davranışlar genellikle kızlarda gözlenir. C) Kabadayılar genellikle korumasız ve güçsüzleri hedef olarak seçerler. D) rkadaşı hakkında olumsuz söylentiler yayma sözel taciz örüntüsü olarak değerlendirilir. E) Kız ve erkelerin kabadayılıkta saldırgan davranışları fenotipik farklılıklar gösterir Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Ne türde olursa olsun, saldırgan davranış hiçbir zaman toplum tarafından onaylanmaz. B) Saldırganlık, başkasına sadece fiziksel değil, psikolojik acı vermeyi de içerebilir. C) Bazı durumlarda, özellikle hiçbir şey yapmayarak da saldırgan davranış gösterilebilir. D) Her saldırgan davranışın arkasında, mutlaka öfke ya da kızgınlık duygusu bulunmaz. E) Bir davranışa saldırgan diyebilmek için, o davranışın arkasında, mutlaka başkasına zarar verme niyeti olmalıdır.

12 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 81. Tourette bozukluğunda tikler vücudun hangi kısmında ilk önce ortaya çıkar? ) Kol ve eller B) Yüz ve boyun C) Solunum sistemi D) Beslenme sistemi E) Gövde ve alt ekstremiteler 85. şağıdakilerden hangisi tepkisel bağlanma bozukluğu oluşmasında diğerlerine oranla daha az olasılıkla risk faktörü olarak kabul edilir? ) nne-baba yoksunluğu B) İhmal ve fiziksel istismar C) Yetiştirme yurtlarında büyüme D) Ebeveynde zeka geriliği olması E) Ebeveynde obesesif kompulsif bozukluk olması 82. Davranış ketlenmesi (behavioral inhibition) olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? ) Bilişsel görevleri yerine getirirken daha fazla pupil dilatasyonu B) Üriner katekolamin seviyelerinde artış C) Dinlenme sırasında yüksek kalp atışı D) Düşük kortizol seviyesi E) Güvensiz bağlanma 86. şağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin antidepresan özelliği yanında stimulan özelliği de bulunmaktadır? ) Sertralin B) Paroksetin C) Duloksetin D) Bupropion E) Tianeptin 83. Tedavi İçin Gerekli Sayı (number need to treat; NNT) tedavi başarısı, nüksün önlenmesi gibi etki alanlarındaki üstünlüğü kıyaslamak için karşılaştırılan gruplarda araştırılan etkinin gözlenmesi için en az hastanın tedavi edilmesi gerektiğini belirtir. NNT nin hesaplanması için doğru olan formülasyon aşağıdakilerden ) 1/Rölatif Risk zalması B) 1/Mutlak Risk zalması C) Etki Boyutu/ Rölatif Risk zalması D) Etki Boyutu/ Mutlak Risk zalması E) Mutlak Risk zalması / Rölatif Risk zalması 87. Çocuk ve ergen intiharları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Madde kötüye kullanımın eşlik ettiği duygudurum bozukluğunda intihar riski artar. B) Psikiyatrik görüşmede çocuk ve ergene intihar düşüncelerini sormak, intihar riskini artırır. C) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden depresyonlara intihar riski daha fazladır. D) Tek başına depresyon kızlarda erkeklere oranla daha ciddi risk faktörü olarak kabul edilir. E) İntihar girişimlerinde her zaman ciddi bir psikiyatrik tanı ile ilişkilendirilemez. 84. Tiklerin psikoterapötik tedavisinde aşağıdaki hangi yaklaşım en etkin bulunmuştur? ) lışkanlığı tersine çevirme terapisi B) Simgesel ödül sistemi C) Relaksasyon terapisi D) Paradoksal yaklaşım E) Oyun terapisi Ergenlerde intihar girişimlerinin psikiyatrik değerlendirilmesinde öncelikle yatarak tedavinin gerekliliği belirlenmelidir. Yatış için aşağıdakilerden hangisi yüksek risk grubu yönünde değerlendirilmez? ) Hamile olanlar B) ile desteği olmayanlar C) Zekâ düzeyi düşük olanlar D) Madde kötüye kullanımı olanlar E) Öyküsünde intihar girişimi olanlar

13 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 89. şağıdakilerden hangisi 18 yaşından önce diğer bozukluklara göre daha nadir gözlenmektedir? ) Disosiyatif bozukluk B) kut stres bozukluğu C) Konversiyon bozukluğu D) Travma stres bozukluğu E) gorafobili panik bozukluk 90. Çocuk ve ergenlerdeki önemli akademik güçlükler özgül öğrenme bozukluğu veya iletişim bozukluğu ya da doğrudan bir psikiyatrik bozukluk neden olarak varsayılmıyorsa, ancak klinik ilgi odağı oluşturacak şiddette ise DSM-IV TR sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangi adlandırma yapılmaktadır? ) Okul sorunu B) kademik yetersizlik C) Okul reddi D) Ders başarısızlığı E) Motivasyonel bozukluk yaş ve üstü için FD onayı almış olan psikostimulan ilaç aşağıdakilerden ) Deksmetilfenidat B) Metilfenidat HCl C) dderall D) Deksamfetamin E) Lİsdeksamfetamin 92. şağıdakilerden hangi oyun terapisinde aileçocuk arasındaki ilişki aileye önemli teknikler öğretilerek, terapötik bir çerçevede güçlendirilmeye çalışılmaktadır? ) Flial oyun terapisi B) Kum oyun terapisi C) Dolaylı oyun terapisi D) Jungian oyun terapisi E) Oyun aracılıklı aile terapisi 93. Ölçek güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Güvenirlik sadece ölçme aracına ait bir özellik değildir. B) Güvenirlik kat sayısı hatasızlığın değil ölçmedeki hatanın bir ölçüsüdür. C) Bir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen değerlerin kararlığı ölçeğin güvenirlik göstergesidir. D) Geçerlik; bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru ölçebilme derecesidir. E) Geçerlik kat sayısı; kullanma amacına göre belirlenen kriter ya da kriterler takımı arasındaki katsayıdır ve ile arasında değerler alır. 94. Travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirti grubu aşağıdakilerden ) şırı uyarılma B) Dikkat sorunları C) Somatik belirtiler D) Yeniden yaşantılama E) Kaçınma ve duyarsızlaşma 95. Bağımlılıkta başat rol oynayan beyin bölgesi aşağıdakilerden ) migdala B) Singulat C) Putamen D) Hipotalamus E) Nukleus akumbens 96. Nokturnal bruksizm için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Erkek ve kızlarda benzer sıklıktadır. B) nksiyeteli bireylerde daha sık gözlenir. C) Genellikle derin uyku döneminde olur. D) Zekâ geriliği olan vakalarda nadir değildir. E) % 5-10 u dişlere zarar verecek düzeydedir. 13

14 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 97. şağıda belirtilen hangi yolak, psikozdaki işitsel halüsinasyonlar, sanrı ve düşünce bozuklukları gibi pozitif belirtilerden sorumlu tutulmaktadır? ) Nigrositrial dopamin yolağı B) Mezolimbik dopamin yolağı C) Mezokortikal dopamin yolağı D) Lokus sereleus noradrenerjik yolak E) Tuberoinfundobuler dopamin yolağı 98. şağıdaki benzodiazepinlerden hangisi diğerlerine oranla daha uzun yarı ömüre sahiptir? ) Lorezepam B) lprazolam C) Triazolam D) Oksazepam E) Flurazepam 100. yşe hanım ve ilköğretim ikinci sınıfa devam eden oğlu Efe trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken, kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması ile yaralandılar. Efe kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi kliniğinde 3 hafta yatarak tedavi gördü. Yaklaşık 3 ay sonrasında yşe Hanım oğlunda trafik kazası nedeniyle zihinsel yetilerinde kayıp olduğunu ileri sürerek savcılığa şikâyette bulundu. Soruşturma safahatında Efe nin bilişsel kaybını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir? ) Gelişim öyküsü sorgulanmalıdır. B) Bilişsel durum yanında, psikiyatrik bozukluklar da sorgulanmalıdır. C) Bilişsel testler kazaya bağlı bilişsel kaybı belirleyici olacaktır. D) İlköğretimde okuma ve yazmayı öğrendiği zaman öğrenilmelidir. E) Çocuğun kaza öncesi ve şimdiki ders başarısı öğretmenden öğrenilmelidir. 99. şağıdaki ölçeklerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda semptom taranması için kullanılmaz? ) chenbanch Çocuklarda Davranış Ölçeği B) Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği C) tilla Turgay Derecelendirme Ölçeği D) Vanderbilt Derecelendirme Ölçeği E) Conners Derecelendirme Ölçeği TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 6. GRUP: ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. B 2. E 3. C 4. D 5. C B 8. E 9. C 10. E 11. B 12. E D 15. B 16. D 17. C B E 22. D 23. C D 26. D 27. C 28. B D 31. E 32. C 33. B E 36. B 37. C E D 42. D 43. E 44. C B 47. C 48. E 49. D 50. B B 53. D 54. E 55. B 56. C C 59. E 60. C 61. B 62. D B 65. E 66. D 67. E 68. E 69. B 70. D 71. C 72. D E 75. B 76. C 77. D 78. C 79. E B 82. D 83. B E 86. D 87. B 88. C 89. E D B 94. D 95. E 96. C 97. B 98. E 99. B 100. C

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 6. GRUP ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK AKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 13. GRUP Mühendis T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI DEVLET

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini Dönem 1 Dersleri: Konu: Çocuk, Anne ve Aile Amaç: Bu dersin sonunda Dönem I öğrencilerinin aile yapısı, çocukluk çağı psikolojik gelişim süreci ve anne-çocuk ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimi üzerindeki

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ (MUSEVİLİK) 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ (MUSEVİLİK) MERKEZİ ORTK SINVI 29 NİSN 2015 Saat: 11.20 dı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ Doç. Dr. Okan Çalıyurt Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Edirne Temel Kavramlar Madde kötüye kullanımı Madde bağımlılığı Yoksunluk Tolerans

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Geç-dönem Bozukluklar Depresyon Kaygı Bozuklukları Yeme Bozuklukları Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nörogelişimsel Bozukluklar Otizm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 2. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri Doğum Öncesi Faktörler Nöral gelişimdeki anomalilere ilişkin biyomarker

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Ruh Sağlığı TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41. GRUP TIBBİ SEKRETER TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. GRUP: SOSYL ÇLIŞMCI İLE VE SOSYL POLİTİKLR BKNLIĞI MERKEZ, TŞR VE DÖNER SERMYE TEŞKİLTIND GÖREV YPN PERSONELE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU EMLK DNIŞMNLIĞI SERTİFİK SINVI 19/10/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SĞLIK BKNLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 17 MYIS 2015 Saat: 09.00 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Şizofreni, çocuklarda ender görülen bir bozukluktur. On sekiz yaşından önce başlayan şizofreni erken başlangıçlı şizofreni (EBŞ), 13 yaşından

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 25 Ekim 2014 TANIM Otizm Spektrum

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D.

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ TESTİ 2014 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı