BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 1. Duyusal bilginin seçilmesi, ayıklanması ve dağıtımını sağlayan bir süzgeç görevi gören beyin bölgesi aşağıdakilerden ) Striatum B) Talamus C) Hipokampus D) Singulat girus E) Parahipokampal girus 2. Şizofrenide işlevselliği belirleyen ön en önemli faktör aşağıdakilerden ) Negatif belirtiler B) Pozitif belirtiler C) gresyon belirtileri D) fektif belirtiler E) Bilişsel belirtiler 3. Kronik stres erişkinlerde aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinde atrofiye yol açmaktadır? ) Talamus B) Hipotalamus C) Hipokampus D) Ventromedial prefrontal korteks E) Dorsolateral prefrontal korteks 4. Bipolar bozuklukta en sık görülen prodromal belirti aşağıdakilerden ) İrritabilite B) Konuşkanlık C) Riskli davranışlar D) Uyku bozuklukları E) nksiyete düzeyinde artış 5. I- Ergenlik başlangıçlı davranım bozukluğu çocukluk başlangıçlıya göre daha olumsuz bir prognoz göstermektedir. II- Davranım bozukluğu olanlarda IQ skorları daha düşüktür. III- Davranım bozukluğu olanlarda eş tanı oranı yaklaşık olarak %90 düzeylerindedir. IV- Davranım bozukluğunun gelişiminde genetik faktörlerin rolü çok sınırlıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) I ve IV B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) II ve IV 6. Okul öncesi dönemde depresyonun en belirgin bulgusu aşağıdakilerden ) nhedoni B) İştahsızlık C) Karşı gelme D) Somatik yakınmalar E) Depresif duygudurum 7. şağıdakilerden hangisinde belirtilerin çocukluk çağında başlaması tanı konulması için gerekli değildir? ) Otizm B) Sosyal fobi C) sperger bozukluğu D) Cinsel kimlik bozukluğu E) yrılık anksiyetesi bozukluğu 8. şağıdakilerden hangisi endofenotipi yansıtır? ) İrritabilite B) Halusinasyonlar C) Primer insomnia D) Göz teması kurmama E) İşleyen bellek anormallikleri 2

3 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 9. İntihar eden bireylerde BOS da aşağıdakilerden hangisinin düzeyi düşük bulunmuştur? ) 5-hidroksitriptofan B) Tirozin hidroksilaz C) 5-hidroksiindolasetik asit D) Dopamin beta hidroksilaz E) romatik asit dekarboksilaz 13. Rett sendromunun kalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) X e bağlı geçiş gösterir. B) Otozomal geçiş gösterir. C) DT-1 ile ilişkisi gösterilmiştir. D) Multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. E) Genetik geçişinin nasıl olduğu bilinmemektedir. 10. I- Obsesyon olmaksızın kompulsiyon varlığı nadirdir. II- Erken başlangıçlı olgularda tik bozukluğu daha sıktır. III- Yetişkin olguların yarısında belirtiler çocukluk döneminde başlamaktadır. IV- Erken başlangıçlı olgularda prognoz daha iyidir. Çocukluk döneminde obsesif kompulsif bozuklukla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I ve IV B) I ve II C) I ve III D) III ve IV E) II ve III 14. Otizm spektrum bozukluğunun tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Ebeveynlerin tedaviye katılımı gereklidir. B) Gelişimsel oryantasyonlu yaklaşımlar tedaviye dahil edilmelidir. C) Uygulamalı davranış analizi bebeklik döneminden itibaren uygulanabilir D) İlk iki yaşta OSB şüphesi ile izleme alınan olguların iki ayda bir kontrolü gerekli ve yeterlidir. E) OSB tanısı konulan olgulara haftada en az 20 saat bire bir eğitim verilmelidir. 15. Fonolojik bozukluk fenomenolojik olarak aşağıdaki durumlardan hangisi ile yakın ilişkilidir? 11. Obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkışında aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinin daha önemli olduğu düşünülmektedir? ) Hipokampus B) Orbitofrontal korteks C) nterior singulat korteks D) Dorsolateral prefrontal korteks E) Ventromedial prefrontal korteks 12. On sekiz aylık bir çocuk için aşağıdaki bulgulardan hangisi tek başına patolojik olarak kabul edilemez? ) İşaret edilen noktaya bakmamak B) Göz teması kurmamak C) Güle güle yapmamak D) dına bakmamak E) Ekolali 3 ) Mental retardasyon B) Özgül öğrenme bozukluğu C) Otizm spektrum bozukluğu D) Şizofreni spektrum bozuklukları E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 16. Psikopatinin ayırt edici ana belirtisi aşağıdakilerden ) gresyon B) İmpulsivite C) ntisosyal davranışlar D) Emosyonel disfonksiyon E) Yakın ilişkiler geliştirememe

4 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 17. K- kompleksi hangi uyku evresinde görülmektedir? ) REM B) Non-REM evre-1 C) Non-REM evre-2 D) Non-REM evre-3 E) Non-REM evre şağıdakilerden hangisi Swedo tarafından tanımlanan PNDS kriterleri arasında yer almamaktadır? ) Kronik seyir B) Prepubertal dönemde başlaması C) Obsesif kompulsif bozukluk ya da tiklerin varlığı D) Motor hiperaktivite ile hastalığın kötüleştiği dönemlerin ilişkili olması E) Bulguların beta hemolitik streptokok enfeksiyonu ile eşzamanlı bir seyir göstermesi 21. Enkoprezis en az ---- ay, ayda ---- defa ortaya çıkan ve uygunsuz yerlere yineleyen biçimde dışkı kaçırma ile karakterize bir durumdur. Tanı için çocuğun en az ---- yaşında olması gerekir. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) 6 / 3 / 5 B) 3 / 3 / 4 C) 6 / 4 / 4 D) 1 / 1 / 5 E) 3 / 1 / şağıdakilerden hangisi lityumun beyindeki ana etki mekanizmasıdır? ) Postsinaptik antagonizma B) Presinaptik antgonizma C) Geri alım inhibisyonu D) Hücre içi haberlesşme E) Seçici agonizma 19. şağıdakilerden hangisi somatoform bozukluklar içerisinde yer almamaktadır? ) Hipokondriazis B) Yapay bozukluk C) Konversiyon bozukluğu D) Beden dismorfik bozukluğu E) Somatoform ağrı bozukluğu 23. Çocukluk çağı obesitesinin en önemli risk etmeni nedir? ) Ebeveyn ihmali B) Fast food tüketim C) Ebeveynde obesite D) nnede sigara içimi E) Televizyon izleme süresi 20. şağıdakilerden hangisi gelişmiş savunma düzeneklerinden değildir? ) Yadsıma (denial) B) Bastırma (represyon) C) Gerileme (regresyon) D) Baskılama (supresyon) E) Yapma Bozma (doing undoing) 24. Çocuk hasta grubunda sertraline başlama dozu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) mg B) mg C) mg D) mg E) mg 4

5 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 25. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini, şiddetini, gücünü ve yönünü belirlemek amacı ile yapılan istatiksel inceleme ) T testi B) nova C) Ki kare testi D) Korelasyon analizi E) Regresyon analizi 30. şağıdakilerden hangisi 15. kromozomun maternal duplikasyonu ile ilişkilidir? ) Semi Lemi Opitz Sendromu B) Lesch Nyhan Sendromu C) Prader Willi Sendromu D) ngelman Sendromu E) Frajil X Sendromu 26. Stimulanların dopaminerjik nörondaki hangi yapı üzerine bloke edici etkisi DEHB belirtilerinin azalmasına neden olur? ) D3 reseptör blokajı B) D1 reseptör blokajı C) D2 reseptör blokajı D) Dopamin transporter blokajı E) Norepinefrin reseptör blokajı 31. Bulimiya nervozanın ilk basamak tedavisi nedir? ) İnterpersonal terapi B) ntiemetik kullanımı C) ntipsikotik kullanımı D) ntidepresan kullanımı E) Bilişsel davranışçı terapi 27. şağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin intihar düşüncesi ile ilişkisi en yüksek olarak bulunmuştur? ) Paroksetin B) Fluoksetin C) Venlafaksin D) İmipramin E) Bupropion 32. Çocuk grubunda aşağıdakilerden hangisi en büyük antipsikotik etkinliğine sahiptir? ) Haloperidol B) Risperidon C) Klozapin D) Olanzapin E) Ziprasidon 28. şağıdaki genotipik özelliklerden hangisi çocukluk çağı istismarı ile birlikte olduğunda antisosyal davranışla ilişkili olduğu gösterilmiştir? ) rtmış COMT düzeyi B) Düşük düzey MO enzimi C) Yüksek düzey MO enzimi D) Düşük serotonin transporter düzeyi E) Yüksek serotonin transporter düzeyi 33. Hayvan ve insan çalışmalarında cinsel yönelim ile ilişkili olduğu gösterilen beyin bölgesi ) Kaudat çekirdek B) Hipotalamus C) Medulla D) Mamiller cisim E) Hipokampus 29. şağıdaki antidepresanlardan hangisi serotonin geri alım inhibisyonu açısından en potenttir? ) Paroksetin B) Sitalopram C) Fluoksetin D) Flovoksamin E) Sertralin 5

6 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 34. Dışa atım bozuklukları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) larm yöntemi farmakolojik tedavide başı çeken ilaçlardan daha etkindir. B) ile öyküsünün oluşu farmakolojik tedaviye yanıtta pozitif bir prognostik faktördür. C) Enürezis tedavisinde idrar kaçırmanın sıklığı tedavi yaklaşımlarının sırlamasını planlarken önemlidir. D) Bir yıl veya daha uzun süre idrar kontinansını sağladıktan sonra tekrar kaybedenler ikincil enürezis olarak sınıflandırılırlar. E) ICD-10 sınıflandırmasında enürezis için 5 yaş altında veya zihinsel yaşı 4 yaşın altında olan çocuklara tanı koyulamayacağı koşulu vardır. 35. Primer enürezis nokturna da en sık bildirilen binişik psikiyatrik bozukluk aşağıdakilerden ) Uyum bozukluğu B) kut stres bozukluğu C) Özgül öğrenme bozukluğu D) Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 36. Otizmde yüzü algılama görevleri sırasında insan yüzünü algılama ile ilgili beyin bölgesinin aktivasyonunun az olduğu saptanmıştır. Bahsedilen beyin bölgesi aşağıdakilerden ) migdala B) Fusiform girus C) Hipokampus D) Orbitofrontal bölge E) Ventral oksipital alan 37. Kekemeliğin gelişiminde dört aşamalı dönüşen evre tanımlanmıştır. Evre 3 olarak tanımlanan yaş dönemi aşağıdakilerden ) 1-3 yaş aralığı B) Okul öncesi dönem C) İlköğretim başlangıcı D) Geç ergenlik ve yetişkinlik E) 8 yaşından erişkinliğe kadar 38. şağıdakilerden hangisinde fonolojik güçlükler diğerlerine oranla daha az gözlenmektedir? ) Selektif mutizm B) Mental retardasyon C) rtikülasyon bozukluğu D) Sözel anlatım bozukluğu E) Karışık dişli algılama-sözel anlatım bozukluğu 39. Zekâ geriliğinin sık nedenlerinden biri olup postpubertal makroarşidizm ile seyredebilen genetik bozukluk aşağıdakilerden ) Prader-Willi sendromu B) ngelman sendromu C) Klinefelter sendromu D) Williams sendromu E) Frajil X sendromu 40. Tuberoskleroz için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? ) Otozomal resesif kalıtım gösterir. B) Hipopigmente maküler cilt lezyonları gözlenir. C) Etkilenen kişilerin üçte ikisinde ilerleyici zekâ geriliği görülür. D) Zekâ geriliği görülenlerin tamamına yakınında epileptik nöbetler gözlenir. E) Otizm gösteren vakalarda tüber sayısı arttıkça klinik şiddet artar. 6

7 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 41. Kompulsif tarzda aşırı yemek yeme, obezite, hipotoni, kısa boy, hipogonadizm ve zekâ geriliği ile karakterize genetik sendrom aşağıdakilerden ) Frajil X sendromu B) Sanflippo sendromu C) ngelman sendromu D) Prader-Willi sendromu E) Lesch-Nyhan sendromu 45. şağıdaki seçici serotonin gerialım inhibitörlerinden hangisinin diğer ilaçlarla etkileşimi daha sıktır? ) Fluvoksamin B) Sertralin C) Paroksetin D) Fluoksetin E) Sitolopram 46. Klomipramin obsesif kompulsif bozukluğa yönelik kaç yaş için FD onayı almıştır? 42. Sınır zekâ işlevi DSM-IV TR sınıflandırmasında hangi ana kategori başlığı altında yer almaktadır? ) Mental Retardasyon B) Öğrenme Bozuklukları C) Belirlenmemiş Mental Bozukluk D) Klinik Odağı Olabilecek Diğer Durumlar E) Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları ) 7 yaş ve üzeri B) 10 yaş ve üzeri C) 12 yaş ve üzeri D) 15 yaş ve üzeri E) 18 yaş üzeri 47. Karaciğer sorunu olan hastalarda hangi benzodiazepin daha iyi tolore edilir? ) Klordiazepoksit B) Flurazepam C) Lorazepam D) Klonozepam E) lprozolam 43. şağıdakilerden hangisi projektif test değildir? ) Tematik lgı Testi B) Rotter Cümle Tamamlama C) Rorschach Mürekkep Testi D) Machover dam Çizme Testi E) Raven Standart Matrisler Testi 48. Çocuklarda davranışsal dizinhibisyona diğerlerine göre daha sık neden olan benzodiazepin ) Midozolam B) Flurazepam C) Lorazepam D) lprozolam E) Klonozepam 44. Karaciğer hastalığı olan depresif bozukluklu bir ergende aşağıdaki hangi iki antidepresan tercih edilebilir? ) Sitolopram, tianeptin B) Klomipramin, sertralin C) Tianeptin, milnasipran D) Fluoksetin, venlafaksin E) Bupropion, atomoksetin 49. şağıdakilerden hangisi regresyon savunma mekanizmasında gözlenmez? ) Birincil süreci yansıtan belirtilerin gözlenmemesi B) Savunma düzeneklerinin ilkelleşmesi C) Üçlü ilişkilerden ikili ilişkilere dönüş D) Bastırmanın sık kullanılması E) Benlik işlevlerinde gerileme 7

8 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 50. Özdeşleşme hangi basamakları sırasını içerir? ) Herhangi bir aşama ile başlayabilir. B) Ülküleştirme-içselleştirme-özümseme-bireşim C) İçselleştirme-bireşim-içselleştirme-özümseme D) Ülküleştirme-içselleştirme-bireşim-özümseme E) İçselleştirme-içselleştirme-bireşim-özümseme 55. Stereotipik davranışlardan hangi beyin yolağı sorumlu tutulmaktadır? ) Mezolimbik B) Nigrostriatal C) Nukleus akumbens D) Talamokortikal E) İnferior temporal 51. şağıdaki antidepresanlardan hangisinde epilepsi riski daha azdır? ) Venlafaksin B) Maprotilin C) İmipramin D) Klomipramin E) Bupropion 56. Mental retardasyon aşağıdaki hangi psikiyatrik bozukluk diğerlerine göre daha sık gözlenir? ) Panik bozukluğu B) Depresif bozukluk C) Konversiyon bozukluğu D) Obsesif kompulsif bozukluk E) Sosyal nksiyete bozukluğu 52. şağıdakilerden hangisi adaptasyonun tamamlayıcı süreçleridir? ) İntrojeksiyon, akomodasyon B) similasyon, akomodasyon C) Dönüştürme, asimilasyon D) komodasyon, özdeşim E) lıştırma, dönüştürme 53. norektik ergen bir kızda diyare neye işaret edebilir? ) Hipokalemi B) Bol sıvı aldığına C) Serumda üre artışına D) Laksatif kullandığına E) şırı kusma olduğuna 54. Homoseksüel olmayla ilgili kaygıları olan bir ergenin aşırı mastürbasyon yapması hangi savunma mekanizmasına örnektir? ) Yadsıma B) Represyon C) Yansıtma D) Yer değiştirme E) Reaksiyon-formasyon 57. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu için hangisi yanlıştır? ) sperger bozukluğunda sık gözlenir. B) Korpus kallozum ile ilgili etiyolojide veriler söz konusudur. C) Genellikle ince motor becerilerde ve yazı yazmada sorunlar söz konusudur. D) Mental retardasyon varsa bile, motor defisit bilişsel defisitten daha fazla olmalıdır. E) Motor işlevlerin özgül gelişimsel bozukluğu, gelişimsel dispraksi, beceriksiz çocuk sendromu, dikkat, motor ve algı işlev bozukluğu gibi kavramlarla benzerlikler göstermektedir. 58. şağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu etiyolojisine yönelik tespit edilmiş, kaynak kitaplarda yer almış olan beyin görüntüleme çalışma bulgularından biri değildir? ) Frontal lob kan akımında azalma B) Toplam beyin hacminde küçüklük C) Korpus kallosumda hacimsel büyüklük D) Dorsal anterior singulat korteks işlev bozukluğu E) Beyinde yaygın olarak dopamin taşıyıcı protein yoğunluğunda yükseklik 8

9 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 59. İnsanda merkezi sinir sistemi gelişimi basamaklarının sırası aşağıdakilerden ) Nöral plak nörulasyon nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu B) Nörulasyon nöral plak nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu C) Nöral tüp nöral plak nörulasyon primer beyin veziküllerinin oluşumu D) Nöral plak nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu nörulasyon E) Nöral plak nöral tüp nörulasyon primer beyin veziküllerinin oluşumu 62. Çocuk ve ergen depresyonu ile erişkin depresyonu karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Çocuklarda yaş arttıkça eşlik eden delüzyonlar azalır. B) Çocuk depresyonlarında irritabilite daha az gözlenir. C) Çocukluk depresyonunda özkıyım riski daha yüksektir. D) Erken başlangıçlı depresyonda bipolar bozukluk gelişme riski daha fazladır. E) Çocukluk depresyonu erişkin depresyonundan klinik tablo olarak tamamen farklıdır. 60. Hiperleksi diye adlandırmak için hangi yaştan önce okumayı yetişkin yardımı olmaksızın sökmüş olmak gerekir? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Juvenil Mani Sınıflandırılmasında klinik fenotipler sistemine göre; DSM-IV tanı ölçütlerini tam karşılayan hangi fenotiptir? ) Dar fenotip B) ra fenotip C) Geniş fenotip D) Karışık fenotip E) kut epizod 61. Metilfenidat dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dışında başka rahatsızlıklarda da tedavide kullanılabilmektedir. şağıdakilerden hangisi bu hastalıklardan birisi değildir? ) Narkolepsi B) Basmakalıp davranış bozukluğu C) Depresyonda augmentasyon amacıyla D) Davranım bozukluğu E) Kafa travmasına bağlı bilişsel yetersizlikler 64. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun kabul gören tedavi algoritmasında (The Texas Children s Medication lgoritm Project 2006) atomoksetin hangi evrede kullanılabilir? ) Evre 2 B) Evre 3 C) Evre 1 D) Evre 4 E) Evre Savant sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 9 ) Savant beceriler zaman içinde kaybolur. B) Savant sendromlu bireylerin performans zeka puanları üst düzeydedir. C) Kafa travması sonrası savant beceriler gösteren vakalarda korpus kallozumda zedelenme ön plandadır. D) Beyin görüntüleme çalışmalarında hipokampusta volümetrik artış saptanmıştır. E) Savant sendromlu bireylerin yaklaşık yarısı otistik bozukluk spektrumunda yer alırlar.

10 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 66. Kendine zarar verme davranışında bulunan ergenlerde en sık konulan psikiyatrik tanı aşağıdakilerden ) Histrionik kişilik B) Bipolar bozukluk C) Davranım bozukluğu D) Depresif bozukluk E) Sınır kişilik bozukluğu 70. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğunu diğer yıkıcı davranış bozukluklarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden ) Hataları için başkalarını suçlarlar. B) Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdırırlar. C) Çoğu zaman kincidirler ve intikam almak isterler. D) Genellikle fiziksel saldırganlığa başvurmazlar. E) Kurallara uyamaya çoğu zaman etkin bir şekilde karşı çıkarlar. 67. yşe, sabah kahvaltısı yapmak istemeyince annesi kahvaltı yapmazsan süt içersin, demiştir. yşe, süt içmemek için kahvaltısını annesinin istediği biçimde bitirmiştir. yşe nin davranışını yapması için kullanılan teknik aşağıdakilerden ) Garcia etkisi B) Birinci tip ceza C) Olumlu pekiştirme D) Edimsel koşullanma E) Olumsuz pekiştirme 71. Bebeklerin ruminasyon bozukluğunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? ) Bebeğin ilgisini başka tarafa çekmek B) Beslenme yetersizliği oluşmuşsa tedavi edilmesi C) Gastrointestinal reflüyü azaltıcı ilaçlar kullanmak D) nnenin bebeğe yönelik olan tutumlarının düzenlenmesi E) Ruminasyon olduğu zamanlarda ağzına bir miktar limon damlatmak 68. Çok sayıda uyarıcı arasından birine dikkat edilmesi gerektiğinde, önce hangi dikkat türü gerçekleşmelidir? ) Pasif dikkat B) Kontrollü dikkat C) Bölünmüş dikkat D) Odaklanmış dikkat E) Selektif dikkat 72. Prefrontal korteks toplam insan beyninin yaklaşık ne kadarlık kısmını kapsar? ) % 10 B) % 20 C) % 25 D) % 30 E) % Ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, aile ve yakın çevresinin değerleri benimsemiş ve bunlarla uyuşan kimlik geliştirmiş olan bir ergenin durumu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? ) Kararlı kimlik statüsü B) İpotekli kimlik statüsü C) Başarılı kimlik statüsü D) Sorunsuz kimlik statüsü E) Geleneksel kimlik statüsü 73. Bir insanla karşılaştığınızda, o insanı daha önce tanıyıp tanımadığınızı hipokampus yoluyla hatırlarsınız. O insandan hoşlanıp ya da hoşlanmadığınızı sağlayan emosyonel bellek bölgesi aşağıdakilerden ) migdala B) Serebellum C) Singulat girus D) Prefrontal korteks E) Orbitofrontal korteks 10

11 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 74. Polikliniklere getirilen çocuklarda konuşma gecikmesinin en sık nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi saptanır? ) Karışık dili algılama-sözel anlatım bozukluğu B) Yaygın gelişimsel bozukluklar C) Sözel anlatım bozukluğu D) Psikososyal yoksunluk E) Mental retardasyon 78. şağıdaki hangi antidepresan ilaçta kesilme veya çekilme belirtileri en az düzeyde gözlenmektedir? ) Essitalopram B) Sitalopram C) Fluoksetin D) Sertralin E) Paroksetin 75. Otistik bozuklukta dilin diğer boyutlarında iyileşme olsa bile, aşağıdaki hangi belirti zamanla çok az değişmeye ve persisten kalmaya meyillidir? ) Ekolali B) Disprozodi C) Özneleri karıştırma D) Konuşmayı başlatmama E) Sözcük dağarcığında kısıtlılık 76. şağıdaki agresyon ve şiddeti tanımlayıcı ifadelerden hangisi yanlıştır? 79. Normal çocuklarda fantezi yaşantısı içindeki hayali arkadaş ile travmatize edilmiş disosyatif bozukluğu olan çocuklardaki hayali arkadaş arasındaki ayırt edici özellikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Disosiyatif çocuklarda hayali arkadaş gerçekmiş gibi algılanır. B) Normal çocuklarda hayali arkadaş çocuğu yalıtılmışlığa itmez. C) Normal çocuklardaki hayali arkadaş genellikle 7 yaş civarında ortadan kalkar. D) Normal çocuklardaki hayali arkadaşlar yardımcı, sevecen ve oyun arkadaşı görünümündedir. E) Disosiyatif çocuklarda hayali arkadaş çocuk tarafından yönlendirilir. ) gresyon uyuma yönelik bir davranıştır. B) gresyon ve şiddetin sergileniş tarzı çevreden etkilenir. C) gresyon çoğu zaman iç kaynaklı, şiddet ise model almaya dayalıdır. D) gresyon biyolojik temelli, şiddet ise sosyal temelli bir davranıştır. E) gresyon ve şiddet birbirinin devamıdır fakat nicelik farklılık gösterirler. 77. şağıdakilerden hangisi kabadayılık davranışı için yanlış bilgidir? ) Sözel taciz kabadayılığın öncüsü bir davranıştır. B) Psikolojik manipülatif davranışlar genellikle kızlarda gözlenir. C) Kabadayılar genellikle korumasız ve güçsüzleri hedef olarak seçerler. D) rkadaşı hakkında olumsuz söylentiler yayma sözel taciz örüntüsü olarak değerlendirilir. E) Kız ve erkelerin kabadayılıkta saldırgan davranışları fenotipik farklılıklar gösterir Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Ne türde olursa olsun, saldırgan davranış hiçbir zaman toplum tarafından onaylanmaz. B) Saldırganlık, başkasına sadece fiziksel değil, psikolojik acı vermeyi de içerebilir. C) Bazı durumlarda, özellikle hiçbir şey yapmayarak da saldırgan davranış gösterilebilir. D) Her saldırgan davranışın arkasında, mutlaka öfke ya da kızgınlık duygusu bulunmaz. E) Bir davranışa saldırgan diyebilmek için, o davranışın arkasında, mutlaka başkasına zarar verme niyeti olmalıdır.

12 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 81. Tourette bozukluğunda tikler vücudun hangi kısmında ilk önce ortaya çıkar? ) Kol ve eller B) Yüz ve boyun C) Solunum sistemi D) Beslenme sistemi E) Gövde ve alt ekstremiteler 85. şağıdakilerden hangisi tepkisel bağlanma bozukluğu oluşmasında diğerlerine oranla daha az olasılıkla risk faktörü olarak kabul edilir? ) nne-baba yoksunluğu B) İhmal ve fiziksel istismar C) Yetiştirme yurtlarında büyüme D) Ebeveynde zeka geriliği olması E) Ebeveynde obesesif kompulsif bozukluk olması 82. Davranış ketlenmesi (behavioral inhibition) olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? ) Bilişsel görevleri yerine getirirken daha fazla pupil dilatasyonu B) Üriner katekolamin seviyelerinde artış C) Dinlenme sırasında yüksek kalp atışı D) Düşük kortizol seviyesi E) Güvensiz bağlanma 86. şağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin antidepresan özelliği yanında stimulan özelliği de bulunmaktadır? ) Sertralin B) Paroksetin C) Duloksetin D) Bupropion E) Tianeptin 83. Tedavi İçin Gerekli Sayı (number need to treat; NNT) tedavi başarısı, nüksün önlenmesi gibi etki alanlarındaki üstünlüğü kıyaslamak için karşılaştırılan gruplarda araştırılan etkinin gözlenmesi için en az hastanın tedavi edilmesi gerektiğini belirtir. NNT nin hesaplanması için doğru olan formülasyon aşağıdakilerden ) 1/Rölatif Risk zalması B) 1/Mutlak Risk zalması C) Etki Boyutu/ Rölatif Risk zalması D) Etki Boyutu/ Mutlak Risk zalması E) Mutlak Risk zalması / Rölatif Risk zalması 87. Çocuk ve ergen intiharları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Madde kötüye kullanımın eşlik ettiği duygudurum bozukluğunda intihar riski artar. B) Psikiyatrik görüşmede çocuk ve ergene intihar düşüncelerini sormak, intihar riskini artırır. C) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden depresyonlara intihar riski daha fazladır. D) Tek başına depresyon kızlarda erkeklere oranla daha ciddi risk faktörü olarak kabul edilir. E) İntihar girişimlerinde her zaman ciddi bir psikiyatrik tanı ile ilişkilendirilemez. 84. Tiklerin psikoterapötik tedavisinde aşağıdaki hangi yaklaşım en etkin bulunmuştur? ) lışkanlığı tersine çevirme terapisi B) Simgesel ödül sistemi C) Relaksasyon terapisi D) Paradoksal yaklaşım E) Oyun terapisi Ergenlerde intihar girişimlerinin psikiyatrik değerlendirilmesinde öncelikle yatarak tedavinin gerekliliği belirlenmelidir. Yatış için aşağıdakilerden hangisi yüksek risk grubu yönünde değerlendirilmez? ) Hamile olanlar B) ile desteği olmayanlar C) Zekâ düzeyi düşük olanlar D) Madde kötüye kullanımı olanlar E) Öyküsünde intihar girişimi olanlar

13 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 89. şağıdakilerden hangisi 18 yaşından önce diğer bozukluklara göre daha nadir gözlenmektedir? ) Disosiyatif bozukluk B) kut stres bozukluğu C) Konversiyon bozukluğu D) Travma stres bozukluğu E) gorafobili panik bozukluk 90. Çocuk ve ergenlerdeki önemli akademik güçlükler özgül öğrenme bozukluğu veya iletişim bozukluğu ya da doğrudan bir psikiyatrik bozukluk neden olarak varsayılmıyorsa, ancak klinik ilgi odağı oluşturacak şiddette ise DSM-IV TR sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangi adlandırma yapılmaktadır? ) Okul sorunu B) kademik yetersizlik C) Okul reddi D) Ders başarısızlığı E) Motivasyonel bozukluk yaş ve üstü için FD onayı almış olan psikostimulan ilaç aşağıdakilerden ) Deksmetilfenidat B) Metilfenidat HCl C) dderall D) Deksamfetamin E) Lİsdeksamfetamin 92. şağıdakilerden hangi oyun terapisinde aileçocuk arasındaki ilişki aileye önemli teknikler öğretilerek, terapötik bir çerçevede güçlendirilmeye çalışılmaktadır? ) Flial oyun terapisi B) Kum oyun terapisi C) Dolaylı oyun terapisi D) Jungian oyun terapisi E) Oyun aracılıklı aile terapisi 93. Ölçek güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Güvenirlik sadece ölçme aracına ait bir özellik değildir. B) Güvenirlik kat sayısı hatasızlığın değil ölçmedeki hatanın bir ölçüsüdür. C) Bir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen değerlerin kararlığı ölçeğin güvenirlik göstergesidir. D) Geçerlik; bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru ölçebilme derecesidir. E) Geçerlik kat sayısı; kullanma amacına göre belirlenen kriter ya da kriterler takımı arasındaki katsayıdır ve ile arasında değerler alır. 94. Travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirti grubu aşağıdakilerden ) şırı uyarılma B) Dikkat sorunları C) Somatik belirtiler D) Yeniden yaşantılama E) Kaçınma ve duyarsızlaşma 95. Bağımlılıkta başat rol oynayan beyin bölgesi aşağıdakilerden ) migdala B) Singulat C) Putamen D) Hipotalamus E) Nukleus akumbens 96. Nokturnal bruksizm için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Erkek ve kızlarda benzer sıklıktadır. B) nksiyeteli bireylerde daha sık gözlenir. C) Genellikle derin uyku döneminde olur. D) Zekâ geriliği olan vakalarda nadir değildir. E) % 5-10 u dişlere zarar verecek düzeydedir. 13

14 ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI 97. şağıda belirtilen hangi yolak, psikozdaki işitsel halüsinasyonlar, sanrı ve düşünce bozuklukları gibi pozitif belirtilerden sorumlu tutulmaktadır? ) Nigrositrial dopamin yolağı B) Mezolimbik dopamin yolağı C) Mezokortikal dopamin yolağı D) Lokus sereleus noradrenerjik yolak E) Tuberoinfundobuler dopamin yolağı 98. şağıdaki benzodiazepinlerden hangisi diğerlerine oranla daha uzun yarı ömüre sahiptir? ) Lorezepam B) lprazolam C) Triazolam D) Oksazepam E) Flurazepam 100. yşe hanım ve ilköğretim ikinci sınıfa devam eden oğlu Efe trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken, kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması ile yaralandılar. Efe kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi kliniğinde 3 hafta yatarak tedavi gördü. Yaklaşık 3 ay sonrasında yşe Hanım oğlunda trafik kazası nedeniyle zihinsel yetilerinde kayıp olduğunu ileri sürerek savcılığa şikâyette bulundu. Soruşturma safahatında Efe nin bilişsel kaybını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir? ) Gelişim öyküsü sorgulanmalıdır. B) Bilişsel durum yanında, psikiyatrik bozukluklar da sorgulanmalıdır. C) Bilişsel testler kazaya bağlı bilişsel kaybı belirleyici olacaktır. D) İlköğretimde okuma ve yazmayı öğrendiği zaman öğrenilmelidir. E) Çocuğun kaza öncesi ve şimdiki ders başarısı öğretmenden öğrenilmelidir. 99. şağıdaki ölçeklerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda semptom taranması için kullanılmaz? ) chenbanch Çocuklarda Davranış Ölçeği B) Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği C) tilla Turgay Derecelendirme Ölçeği D) Vanderbilt Derecelendirme Ölçeği E) Conners Derecelendirme Ölçeği TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 6. GRUP: ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. B 2. E 3. C 4. D 5. C B 8. E 9. C 10. E 11. B 12. E D 15. B 16. D 17. C B E 22. D 23. C D 26. D 27. C 28. B D 31. E 32. C 33. B E 36. B 37. C E D 42. D 43. E 44. C B 47. C 48. E 49. D 50. B B 53. D 54. E 55. B 56. C C 59. E 60. C 61. B 62. D B 65. E 66. D 67. E 68. E 69. B 70. D 71. C 72. D E 75. B 76. C 77. D 78. C 79. E B 82. D 83. B E 86. D 87. B 88. C 89. E D B 94. D 95. E 96. C 97. B 98. E 99. B 100. C

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 6. GRUP ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK AKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 30. GRUP RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 25. GRUP NÜKLEER TIP SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI 21/10/2012

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI 21/10/2012 K TURU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Çocuk Psikiyatrisi/1 Çocuk Psikiyatrisi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak

Detaylı

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı. www.isgasistan.com

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı. www.isgasistan.com K TURU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI K TURU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP MEB MERKEZ VE TŞR TEŞKİLTI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 13/09/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü 1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı OTİZM Sosyoekonomik düzey D. OTİZMİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ÖNCÜL ETMENLER Doğum mevsimi Aşırı sosyal uyaran yoksunluğu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 15/04/2012 dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI ÖLÇME, DEĞERLEDİRME VE SIAV HİZMETLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 09/08/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik o :... ADAYLARI DİKKATİE!

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN DİKKATİNE!

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP BİLGİSYR MÜHENDİSİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!

Detaylı