Patentli Ürün Geliştirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patentli Ürün Geliştirme"

Transkript

1 Patentli Ürün Geliştirme Yepyeni Bir Rekabet Avantajı Patentli ürün, Şubat 2014 te Yayınlanan 6518 Nolu Kanun İle Gelir Vergisinden %50 Muafiyet Getiriyor. Bu kanun ile patentli ürün veya üretim yapan firmalar rakiplerine göre %50 daha az vergi vererek büyük bir rekabet avantajı kazanmaktadır. Her firma patentli üretim yapabilir mi? Her patent başvurusu patentli üretim anlamına mı gelir? Patentli üretim nasıl yapılır? K o r d i n a t. c o m. t r Vergi avantajlarından nasıl faydalanılır? Patentli üretim ile rakipler nasıl engellenir? H a z i r a n

2 PATENTLİ ÜRÜNDEN ÖNCE, ÜRÜN GELİŞTİRME NEDİR? Ürün geliştirme işi teknik, görsel veya sadece pazarlama açısından olabilir. Eğer bir ürünün geliştirilmesinde teknik veya mühendislik ağırlıklı çalışmalar yapılıyorsa, burada teknik veya teknolojik ürün geliştirmeden, hatta araştırma ve geliştirmeden (Ar-Ge) bahsedilebilir. Örneğin alış veriş merkezlerinde veya sokakta kullanılabilecek bir geri dönüşüm makinesi yapılıyorsa, veya bir süt içeriğindeki doğal maddelere zarar vermeden daha uzun süre dayanabilecek bir proses geliştiriliyorsa burada teknik ürün geliştirmeden bahsedilebilir. Ancak bir ürün üzerinde teknik veya mühendislik açısından bir değişiklik yapmayıp sadece görünümü değiştiriliyorsa, örneğin bir elektrik süpürgesinde sadece görünüm daha çekici bir modele dönüştürülüyorsa, burada teknik değil görsel bir ürün geliştirmeden bahsedilebilir. Veya tüm bunların dışında ürünün üzerinde hiçbir teknik veya görsel iyileştirme yapılmadan, sadece pazarlama odaklı olarak ambalajında, markasında, sunumunda vb geliştirmeler yapılıyorsa, burada pazarlama açısından ürün geliştirmeden bahsedilebilir. Örneğin yıllardır tüketilen bir karadeniz çayının farklı bir ambalajla, yeni bir marka ile piyasaya sürülmesi pazarlama açısından bir ürün geliştirme olarak kabul edilebilir. Tüm bu örneklemelere rağmen piyasada ürün geliştirme denince teknik, görsel veya pazarlama açısından yapılan geliştirmelerin hepsi veya bir kaçı olabilir. Dolayısı ile teknik, görsel veya pazarlama diye kavramlarla ürün geliştirme sınıflandırılmaz. Önemli olan firmaların rakiplerinin önüne geçmek, daha çok satış yapmak veya kârlarını yükseltmek için devamlı ürün geliştirme faaliyetleri içinde olmak durumunda kalmalarıdır. Bu nedenle ürün geliştirme faaliyetleri firmaların büyük çoğunluğunda profesyonel yöntemlerle veya amatör çalışmalarla zaten yapılmaktadır denebilir. PATENTLİ ÜRÜN GELİŞTİRME NEDİR? Bir ürün üzerinde teknik bir iyileştirme yapılıyorsa ve bu teknik iyileştirme patentlenebilir bir teknik iyileştirme ise burada patentli ürün geliştirmeden bahsedilebilir. Patentli ürün geliştirmene örnek olarak I-phone telefonlarının geliştirilmesi ve patent alınması gibi meşhur örnekler verilebileceği gibi bir çikolatalı kek üretimi prosesinde ozon kabarcıkları kullanılarak ağızda hoş bir tat bırakan yeni bir kek üretilmesi de söz konusu olabilir. Önemli olan teknik iyileştirmenin büyüklüğü veya ne kadar sansasyonel olduğu değil patent kriterleri açısından kabul edilebilir şartları sağlamasıdır. İnsanlar ürün geliştirirken onları motive eden bir çok unsur bulunabilir. Eğer bir ürün geliştiriliyor ve pazarda etkili sonuçlar alınıyorsa bu durum kuşkusuz arzu edilen bir durumdur. Buna ilave olarak eğer bir ürün geliştiriliyor, bu ürün pazarda başarılı oluyor ve bu yeni ürüne patent başvuru yapılmış ise bu durum beklenenin ötesinde çok üstün bir rekabet avantajı getirir. SONY firmasının Playstation ürünü 1

3 ile piyasada tekel oluşu, APPLE firmasının I-phone ve I-tab ürünü ile piyasada uzun süre liderliği oynaması verebilecek çok ünlü örnekler olabileceği gibi yurt içinden veya dışından binlerce patentli ürünlerle rekabet avantajı elde edilen firma örnekleri verilebilir. Patentli ürün ile firmalar devlet tarafından kendilerine verilmiş bir tekel hakkı elde ederler. Patent, bu nedenle pazarlamanın 5. P si olarak kabul edilir. Eğer firmalar patenti rekabette etkin olarak kullanabilirlerse gerçekten büyük kazançlar elde edebilirler. NEDEN PATENTLİ ÜRÜN GELİŞTİRME GEREKLİDİR? Dünyada her ay binlerce yeni ürün piyasaya sürülmektedir. Firmalar yeni ürünleri kuşkusuz piyasada daha öne geçmek, cirolarını ve kârlarını arttırmak için geliştirirler. Bu geliştirmeleri yaparken kimisinde az, kimisinde çok Ar-Ge ve pazarlama çalışmaları yaparlar. Bir çok yeni ürün geliştirme projesi için önemli parasal kaynaklar ayrılır. Bu çalışmalar sonucunda bir kısım yeni ürünler firmaları arzu ettikleri hedeflere ulaştırırlar. Bir kısmı da başarısız olur. Ancak firmalar yeni ürünlerini piyasaya sürdükten çok kısa bir süre sonra birebir taklitle veya esinlenerek benzer yeni ürünler piyasaya çıkar. İşte, yeni ürünleri ilk çıkaran firmalar haklı olarak harcadıkları zaman, para ve personeli korumak için geliştirdikleri yeni ürünler için patent, marka veya tasarım korumaları alırlar. Patent, marka ve tasarım tescilleri sadece yatırımları korumak için değil, piyasadan elde edilecek kârların rakipler tarafından paylaşılmaması için de yapılır. Bu nedenle günümüzde başta patent olmak üzere fikrî mülkiyet hakları yeni ürünlerin başarısını arttıran çok önemli bir unsurdur. Ürünlerin ve hizmetlerin bir birine gittikçe daha çok benzediği bir rekabet ortamında farklılaşmak en önemli stratejilerden biridir. Farklılaşma adına yapılan tüm çalışmalar eğer patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunabiliyorsa bu daha etkili bir rekabet stratejisidir. PATENTLİ ÜRÜN GELİŞTİRME İÇİN DEVLET AYRICA TEŞVİK VERİYOR Patentli ürün geliştirme temelde rakipleri engelleyerek piyasada daha etkili bir rekabet stratejisi uygulamak için yapılmaktadır. Türk sanayisinin daha etkili bir rekabet stratejisi uygulaması için inovasyon ve Ar-Ge ile ilgili çalışmalara ağırlık vermesi ve katma değerli ürün ve hizmetleri ortaya çıkarması gereklidir. Devlet, bu faaliyetlerin özendirilmesi için son yıllarda verdiği teşvikleri arttırmıştır. Bunun yanında yeni inovasyon ve Ar-Ge ile ilgili teşvikler çıkartmıştır. İnovasyon ve Ar-Ge yapmak kuşkusuz firmalara önemli üstünlükler getirir. 2

4 Etkili rekabet stratejilerinin uygulanabilmesi için patentli ürün geliştirme faaliyetlerinin de yapılması gereklidir. Türkiye bununla ilgili olarak devrim niteliğinde olabilecek, iyi uygulandığında firmaları sıçratabilecek bir patentli üretimi teşvik yasası çıkarılmıştır. 06 Şubat 2014 tarihli 6518 nolu kanunun 82. Maddesi ile değiştirilen 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesi gereği patentli üretim yapan Türkiye deki şirketler %50 daha az vergi ödeyecektir. 06 Şubat 2014 tarihli 6518 nolu kanunun 82. Maddesi ile değiştirilen 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Sınai mülkiyet haklarında istisna MADDE 5/B (1) Türkiye de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, c) Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, ç) Türkiye de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, % 50 si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır. Bu vergi teşviği ile Türkiye de üretim yapan, bu üretimi ile ilgili Türkiye de patent almış olan bir firma otomatik olarak rakiplerine göre %50 daha az vergi ödeyecektir. Bu, doğrudan patentli üretimi teşviktir. Teşvikten öte İnovasyon ve Ar-Ge stratejilerini uygulayan, bu stratejiler ile yeni ürün ve üretim yöntemleri ortaya çıkaran firmalar için altın tepside sunulan bir imtiyazdır. PATENTLİ ÜRETİM İLE İLGİLİ TEŞVİKTEN FİRMALAR NASIL FAYDALANABİLİR? Firmaların patentli üretim ile ilgili %50 vergi teşviğinden faydalanması için öncelikle ürettikleri mamüllerin veya üretim yöntemleri ile ilgili en az bir patente sahip olması gerekir. Bu şart temelde kolay yerine getirilebilir bir şart gibi gözükse de uygulamada zor bir iştir. Özellikle Türk firmaları için çok zordur. Çünkü patentli bir ürün veya üretim yöntemi geliştirmek demek aslında senelerdir yaptığı üretimin dışına çıkıp teknik olarak daha üstün bir ürün veya üretim yöntemi geliştirmek demektir. 3

5 Veya başka bir değişle patent almanın şartlarını sağlamak gerekir. Hatırlamak gerekirse nedir patent almanın şartları; 1) Yapılan yeniliğin (veya buluşun) sadece Türkiye de değil dünyada yeni olması gerekir. 2) Sanayiye uygulanabilir, veya başka bir değişle pratiğe dökülebilir olması gereklidir. 3) Tekniğin bilinen durumunu aşar nitelikte olması gerekir. Yukarıda belirtilen üç şart hemen hemen tüm dünyada patent almak için gerekli olan şartlardır. Aslında bu şartlar ürün veya üretim yöntemlerinde katma değer elde etmek için gerekli olan teknik şartlardır. Aslında devletler patentli üretimi teşvik ederek, sanayilerinin katma değer üretmelerini de teşvik olmaktadırlar. Firmalar patentli üretim geliştirmeyi öncelikle rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmek için yapmalıdırlar. Çünkü patent almak demek her zaman patentli olan ürünün iyi satılması ve yüksek kârlar elde edilmesi anlamına gelmemektedir. Dolayısı ile firmalar öncelikle patent alıp teşviği kapmayı değil, rakiplerine üstünlük sağlayacak ürün veya üretim yöntemleri geliştirmeyi başarmalıdırlar. Bunun yaparken de her zaman patenti gözden kaçırmamalıdırlar. Türkiye de yirmi yıl öncesine göre patent sahibi olan firmaların sayısı azımsanmayacak ölçüde artmıştır. Ancak bu firmalar benim patentim var, bu teşvikten yararlanmak istiyorum dediğinde büyük çoğunluğu bu teşvikten yararlanamayacaktır. Çünkü bir çoğu satış yapıyor ama satış yaptığı ürün patentli ürün değil veya patent alınan konu ile ürün arasında doğrudan bir örtüşme yok. Patenti olan veya patent alacak firmaların yeni teşvik sisteminden yararlanabilmesi için şu ana unsurları gözden geçirmesi gereklidir; Patent alınan veya alınacak konu ile ürün aynı mı? Yani, bir uzman ürünü ve patenti incelediğinde patentte bahsedilen unsurlar bu üründe vardır! diyebilmelidir. Patentli olduğu iddia edilen ürün ile satış kayıtları tutarlı olmalıdır. Yani patentli olmayan ürünün satışı ile oluşturulan faturada patentli ürün bilgisi olmamalı veya başka bir değişle patentsiz ürün faturası patentli imiş gibi gösterilmemelidir. Bu aynı zamanda nitelikli dolandırıcılığa girebilir. Patentli ürün gerçekten patenti işaret etmelidir. Bir çok faydalı model sahibi patentim var diye düşünür, ancak elinde gerçek bir patent koruması yoktur. 4

6 KORDİNAT FİRMALARA PATENTLİ ÜRETİM KONUSUNDA NASIL DESTEK VERİYOR KORDINAT vekilleri, Türkiye deki sanayinin uluslararası arenada rekabet edebilmesi için fikir üretiminden patent tesciline kadar tüm hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda İnovasyon ve Ar-Ge projelerinin oluşturulması, proje yönetimi, teknolojik rekabet analizi, projeler sonucunda ortaya çıkan yeni ürünlerin başta patent olmak üzere fikri mülkiyet hakları ile korunması gibi çok geniş bir yelpazede çalışmaktadır sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesi gereği patentli üretim yapan Türkiye deki şirketlerin %50 daha az vergi ödemesi konusunda şu tip hizmetleri sunmaktadır; Patent Almış Firmalara Sunulan Hizmetler; Firmaların ellerinde eğer patent varsa patent porföylerinin incelenmesi ve analizi. Varsa burada güçlü patentlerin tespiti, yoksa güçlü patent elde edilmesi için patentli ürün geliştirme önerilerinin sunulması. Mevcut ürünlerin ve üretim yöntemlerinin incelenmesi ve varsa ellerindeki patentlerle karşılaştırılması. Eğer patentler, ürünler ile eşdeğer değilse, yani patentte korunan unsurların üründe bulunmadığı tespit ediliyorsa bu problemin çözüm önerisi ve çözümü. Patentli olduğu iddia edilen ürünlerin teşvik kapsamına alınabilmesi için üretim, ürün ve faturalama sistemlerinin incelenmesi ve gerekli revizyonların yapılması. Bunlarla ilgili uzman değerlendirme raporlarının (Patent Audit) çıkarılması Patenti Olmayan Firmalara Sunulan Hizmetler; Firmaların ürün ve üretim yöntemlerinin incelenmesi muhtemel patent fırsatlarının tespiti. Firmaların patent alacak şekilde ürün veya üretim geliştirme faaliyetlerinin dizaynı ve uygulanması Sistematik olarak patentli ürün geliştirme ve güçlü patentlerin elde edilmesi KORDINAT vekillerinin sunduğu patentli ürün geliştirmenin temel odağı firmaların piyasada öne geçmelerini sağlayacak patent stratejilerine dayalı hızlı ürün geliştirmedir. 5

7 KLASİK ÜRÜN GELİŞTİRME VE PATENTLİ ÜRÜN GELİŞTİRME KARŞILAŞTIRILMASI Klasik Ürün Geliştirme Patentli Ürün Geliştirme Ürün Geliştirme ihtiyacı Genellikle müşteri talebi ile veya rakiplerin başarılı ürünlerine karşı yapılır Rekabet üstünlüğü ve sektörde liderlik hedefi ile ortaya çıkar Beanchmaking Genellikle ürünler alınıp karşılaştırılır Teknolojiler ve patentler karşılaştırılır. Hedef Rakiplere karşı eylem Başarı ölçme Hedef satış yapacak ürünler geliştirmektir Rakiplere karşı hızlı olmak bir avantajdır. Satış haricinde ölçülemez Hedef satış yapacak, patentlenebilir ürünler geliştirmektir. Patentli ürünler ile rakipler engellenir ve uzun süreli liderlik korunur. Satış, kârlılık, patent sayıları, marka gücü ve vergi indirimleri KORDİNAT NE YAPAR? KORDİNAT, firmaların fikrî değerler üretmelerini, onları etkin olarak korumalarını ve bu değerlerini maksimum finansal sonuçlara dönüştürerek rekabet etmelerini sağlayan bir şirkettir. Temel Hizmetleri Arasında; İnovasyon, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme, Marka, Patent, Tasarım, Telif Hakları ve Teknoloji Transferidir. Genel çalışma şekli olarak sadece tescil yapmak değil, firmaların inovatif fikir üretmelerinden tescile ulaşıncaya kadarki süreci sistematik olarak yönetmek ve arzu edilen kâra ulaşmaya yardımcı olmaktadır. KORDINAT IN DİĞER ÖZEL HİZMETLERİ Ar-Ge Bölümlerinde Patent Stratejileri, Patent Engeli Aşma ve Patent Kırma, Kazandıran Ar-GE Patent Riski Olmadan Tüm Dünyada Etkili Patent Koruması 6

8 KORDINAT REFERANSLARI KORDINAT İNOVASYON VE FİKRÎ MÜLKİYET YÖNETİMİ LTD. ŞTİ. BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: FAX: Kordinat.com.tr TELİF BİLDİRİMİ Bu dokümanda açıklanan tim bilgiler ve belgeler Kordinat Inovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi Ltd. Şti nin maddi ve manevi malıdır. Ancak izin alınmak sureti ile kullanılabilir. 7

İş İnovasyonlarının Patentle Korunması

İş İnovasyonlarının Patentle Korunması İş İnovasyonlarının Patentle Korunması Hasan DEMİRKIRAN Türk Patent ve Marka Vekili Avrupa Patent Vekili Inovasyon Başarısında Patent Etkisi İnovasyon, gerek yeni girişimlerde, gerekse mevcut işlerin geliştirilmesinde

Detaylı

PATENT ENGELLERİ NASIL AŞILIR

PATENT ENGELLERİ NASIL AŞILIR PATENT ENGELLERİ NASIL AŞILIR HAZİRAN - 2014 İSTANBUL TÜRKİYE PATENT ENGELLERI NI AŞMAK MU MKU N MU? PATENT ENGELLERİ NASIL AŞILIR? Patentler, Teknik Yenilikleri Nasıl Korur? Patentler, dünyada yeni olan,

Detaylı

AR-GE DE %100 BAŞARI. Profesyonel Ar-Ge Yönetimi. Devlet Destekli. En iyi üniversiteler ile işbirliği imkanı

AR-GE DE %100 BAŞARI. Profesyonel Ar-Ge Yönetimi. Devlet Destekli. En iyi üniversiteler ile işbirliği imkanı KAZANDIRAN AR-GE AR-GE DE %100 BAŞARI Profesyonel Ar-Ge Yönetimi Devlet Destekli En iyi üniversiteler ile işbirliği imkanı Daha kısa zamanda piyasaya ürün sürme avantajı Maliyetlerde %30-40 tasarruf Etkili

Detaylı

Ar-Ge Projelerinde Başarısızlığı Yok Eden Bir Çalışma TLT Teknoloji ve Literatür Taraması. Ocak 2010

Ar-Ge Projelerinde Başarısızlığı Yok Eden Bir Çalışma TLT Teknoloji ve Literatür Taraması. Ocak 2010 Ar-Ge Projelerinde Başarısızlığı Yok Eden Bir Çalışma TLT Teknoloji ve Literatür Taraması Ocak 2010 Hasan DEMİRKIRAN Makine Mühendisi Avrupa Patent Vekili Kordinat Bilgi Yazıları Tüm Hakları KORDİNAT İnovasyon

Detaylı

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATMA DEĞER ÜRETME REHBERİ ŞUBAT 2014 İSTANBUL TÜRKİYE

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATMA DEĞER ÜRETME REHBERİ ŞUBAT 2014 İSTANBUL TÜRKİYE TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATMA DEĞER ÜRETME REHBERİ ŞUBAT 2014 İSTANBUL TÜRKİYE Tu rk Şirketleri Neden Patent U retemiyor! Üretirse Ne Olur? Üretmezse Ne Olur? Bu rapor Kordinat Inovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi

Detaylı

İnovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor!

İnovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor! İnovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor! Hasan DEMİRKIRAN İnovasyon ve Ar-Ge Her Derde Çare mi? İnovasyon ve Ar-Ge kavramı son yıllarda en çok kullanılan iş kelimeleri arasında. Adeta Lokman Hekim reçetesi

Detaylı

PATENTTE ÇİN SENDROMU!

PATENTTE ÇİN SENDROMU! PATENTTE ÇİN SENDROMU! Hasan DEMİRKIRAN Ağustos - 2014 İSTANBUL TÜRKİYE ÇI N I NOVASYON VE PATENT STRATEJI SI Dünya ekonomisinin korkulu rüyası Çin gücünü inovasyon ve patentten alıyor. PATENTTE ÇİN SENDROMU!

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 5.14.

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA

Detaylı

PATENT VE YAZILIM İSTİSNASI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (SİRKÜLER 2015-44)

PATENT VE YAZILIM İSTİSNASI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (SİRKÜLER 2015-44) Focus Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 No:10 Topkapı/İstanbul SİRKÜLER 2015/44 Tel: 0-212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 Sirküler Tarihi: 29.04.2015

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI EXEMPTION REGULATIONS FOR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI EXEMPTION REGULATIONS FOR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI EXEMPTION REGULATIONS FOR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS Dr. Tahir ERDEM 3 Öz Bu çalışmada, ülkemizde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin gelişiminin desteklenmesi

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. Fikri Mülkiyet Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. buluş tasarım marka coğrafi işaret Bilgisayar programı sinema eseri dizi kitap resim heykel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/51

Mali Bülten No: 2015/51 ` Mali Bülten No: 2015/51 Vergi/ 21 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapıldı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 21 Nisan 2015 tarih ve 29 sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Genel

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI. Global Danışmanlık Global Consulting

TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI. Global Danışmanlık Global Consulting TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI Global Danışmanlık Global Consulting TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI 2014 2. Basım Global Danışmanlık Global Consulting

Detaylı

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım,

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım, Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292 Sayın Bakanım, Fikri haklar sistemi geçmişte, sadece fikri haklar konusunu oluşturan hakların

Detaylı

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Volume. Number 1. 011 pp. 153-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Deger Alper a Özet: Bilgi ekonomilerinin hızla büyümesi nedeni ile işletmeler artan şekilde fikri

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları

Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları Araştırma Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları Zeynep Biçer Özçelik ¹, Cenk Özçelik ² ÖZET Yarım yüzyıl önceki güçlü ve öne çıkan şirketler, büyük maddi varlıklarıyla dikkat çekerken, günümüz şirketleri (ve

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR 1. KONU Teknoloji Geliştirme Bölgelerini düzenleyen 4691 Sayılı Kanunun amacı, 1 nci

Detaylı