2013/2014 YAŞLI BAKIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013/2014 YAŞLI BAKIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 YAŞLI BAKIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TEMEL VE MESLEKİ DERSLER AİB1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Cumhuriyet öncesi, Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler, Avrupa daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve meşrutiyet denemeleri, Fikir hareketleri; Trablusgarp ve Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı; Mondros Mütarekesi, Mütareke bahanesiyle yapılan işgaller, İşgaller karşısında tutum; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milletini teşkilatlandırması, Mustafa Kemal Atatürk ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk ün Samsun a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler, Misak-ı Milli; Türkiye Büyük Millet Meclisi; Milli Mücadeleye karşı hareketler; Kuva-yi Milliye ve cepheleri; Sevr dayatması; Sevr e karşı Türk Milletinin varlık mücadelesi; düzenli Ordu Dönemi, İnönü savaşları, Londra Konferansı, Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz; Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası; Antlaşmalar dönemi, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması TD11121 Türk Dili I Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi; dildüşünce, Dil-millet ve dil-kültür bağlantısı; yeryüzündeki diller, kaynak ve yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, konuşma dili; noktalama işaretleri; Türk dilinin gelişimi; ses bilgisi; anlam ve görevleri bakımından kelimeler. 1

2 YDB1101 Yabancı Dil (İngilizce I) Personal pronouns, possessive adj., numbers-singular, plural, countable; who, what, have got, has got, simple present tense, object pronouns, telling the time, prepositions, ability, possibility; imperatives, the present continuous; adjectives-adverbs-revision. YB1102 Anatomi Anatomide temel kavramlar, hücre, iskelet sistemi -eklemler, kaslar-, dolaşım, endokrin, solunum, sindirim, boşaltım, ürogenital sistem ve merkezi sinir sistemi; duyu organları, periferik oluşumlar. YB1103 Fizyoloji Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, vücut sıvıları fizyolojisi, aksiyon potansiyeli, kas ve sinir sistemi fizyolojisi, nörofizyoloji, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, üreme sistemi fizyolojisi, kan hücreleri ve immün sistem fizyolojisi, duyu fizyolojisi. YB1104 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları I Yaşlanma ve yaşlılık, yaşlanan toplum, yaşlanma teorileri, yaşlanmada iletişimi etkileyen değişimler, terapötik iletişim becerileri, sağlık ve bakımla ilgili kavramlar, insan kavramı, çevre kavramı, yaşlılık döneminde sağlığı geliştirme, risk azaltma, hastalıkları önleme, yaşlı bakım teknikerinin rol, işlev ve sorumlulukları, ekip çalışması, yaşlının temel gereksinimleri, yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar, medikal ve cerrahi asepsi, hayati belirtiler, yaşlıda kişisel hijyen uygulamaları, yatak yapımı, vücut mekaniği. 2

3 YB1105 Deontoloji ve Etik Deontoloji ve etiğin tarihsel gelişimi, yasal ve etik yönleri ile sağlık ve hasta hakları, etik bilimi ve etik kodlar, etik türleri, değerler, değerler sistemi ve değer türleri, inanç ve tutumlar, sağlık bakım uygulamalarında etik davranışı sağlayan değerler, sağlık disiplininde etik duyarlılık, sağlık bakım uygulamalarında karşılaşılan etik ikilemler, özerklik ve aydınlatılmış onam, yaşlılara özel durumlar ve etik, bakım uygulamalarında mahremiyet, etik kurullar YB1106 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Bilgisayar Nedir, Bilgisayar Tipleri, Kapasite Birimleri, Donanım Bilgileri Anakartlar, İşlemciler, Çevre Üniteleri (Giriş Birimleri, Çıkış Birimleri), Yazıcılar Depolama Üniteleri, İkili Sayı Sistemi (Binary Digit), DOS Ortamında Karşılaşılan Hata Komutları ve Çözümleri, Windows İşletim Sistemlerine Giriş, Görev Çubuğu, Masa Üstü, Bilgisayarım(My Computer), Denetim Masası, Evrak Çantası (My Briefcase), Geri Dönüşüm Kutusu (Recyle Bin ), A, C, E Sürücüleri, Yazıcı Ayarları Ağ Ayarları, Windows XP işletim sistemi, Kelime İşlemciler (Word), Veri ve Grafik İşleme ( Excel), Sunu Hazırlama ( Power Point), Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma, İnternete Giriş, E-Posta, Tartışma Grupları, Forumlar, FTP,Web ve Bilgi Tarama Sistemleri, İnternette Bilgi Yayma, HTML ye Giriş, Web te Yayınlama. SEÇMELİ DERSLER YB1107 İletişim Becerileri İletişim kavramının tanımlanması, iletişim süreci ve iletişimin öğeleri, unsurlarının, kendini tanıma, başarılı bir iletişimin aşamaları, iletişim becerileri, iletişim türleri( sözlü, sözsüz, örgütsel iletişim). Beden dili, iletişimde rol oynayan sosyal faktörler, iletişimde kültür, davranış ve tutumların rolü, iletişim biçimleri, psikolojik avunma mekanizmaları ve savunucu iletişim, girişkenlik, kurumsal iletişim, iletişimde kişilerarası mesafe, empati ve empatik yaklaşım, stres, stresle başa çıkmanın yolları, hasta olma ve hastaneye yatmanın anlamı, iletişim yöntemleri, iletişim engelleri. 3

4 YB1108 Müzik Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. YB1109 Psikoloji Psikoloji bilimi, davranışımızın nörobiyolojik temelleri, duyumlar ve algı, öğrenme, hafıza, motivasyon, düşünme ve problem çözme, gelişim, zeka, anormal davranışlar, sosyal davranış, grup içi süreçler ve gruplar arası ilişkiler. YB1110 Fotoğrafçılık Genel fotoğraf teorisi, fotoğraf makinesi tanıtımı ve kullanımı, fotoğraf filmlerinin tanıtımı ve kullanımı, poz tayini ve fotoğraf çekmek, ışık ve ışık çeşitleri, doğal ve yapay ışıkların özellikleri ve filmlerle olan ilişkileri, dış çekim teknikleri, stüdyo ve iç mekan çekim teknikleri, kompozisyon ve düzenleme çeşitleri. 4

5 II. YARIYIL TEMEL VE MESLEKİ DERSLER YDB 2102 Yabancı Dil ( İngilizce ) II Reading and listening, food and drink, some and any with countable and uncountable nouns, social english, comperative adjcctives. Have got and have opposite adjectives, superlative adjectives., Present continuous. Describing people: He s got long hair. Present continous versus simple present. AİB 2102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Cumhuriyet dönemi Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar Cumhuriyete yönelik tehditler, milliyetçilik; laiklik; halkçılık; devletçilik; dış politika; Milletlerarası birlikler; II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri; II.Dünya Savaşı sonrası Türkiye; Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri; Türkiye ye yönelik tehditler. TDB 1122 Türk Dili II Dilbilgisi; Şekil bilgisi( İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler); Sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: Kompozisyon (kompozisyonun tanımı, kompozisyon yazarken dikkat edilecek özellikler); İmla ve Noktalama Çalışmaları: Ayraç ( parantez), köşeli ayraç; Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler); İmla ve noktalama çalışmaları: Sayıların yazılışı; dilbilgisi: Şekil bilgisi( Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler); sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları:kompozisyon( Uygulama); İmla ve Noktalama çalışmaları: Düzeltme işareti; dilbilgisi Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimlere gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri), Sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: Kompozisyon (Uygulama); İmla ve noktalama çalışmaları: Kesme işareti; dilbilgisi: Kelime grupları, tamlamalar; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: kompozisyon (Uygulama); İmla ve Noktalama çalışmaları: satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı; Dilbilgisi: Kelime grupları (Tekrar grubu, sıfat-fiil grubu, isim fiil grubu, zarf fiil grubu, edat grubu, birleşik fiil grubu, birleşik isim grubu, sayı grubu, kısaltma grubu) ; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları: 5

6 kompozisyon (Uygulama); İmla ve noktalama çalışmaları: tırnak İşareti; dilbilgisi: Cümle ( cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci); Sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları; kompozisyon (Uygulama); İmla ve noktalama çalışmaları: Üç nokta, eğik çizgi; Dilbilgisi: Cümle 8 Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle); sözlü ve Yazılı Anlatım çalışmaları: Kompozisyon (Uygulama); İmla ve noktalama çalışmaları: kısa çizgi, uzun çizgi. YB 2103 Farmakoloji Farmakolojile giriş ve tanımlar, Farmakolojinin inceleme alanı, bölümler; farmasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları; farmakokinetik özellikler; ilaç yan etkileri ve toksik etkiler, zehirlenmeler ve tedavileri; Otonom Sinir Sistemi İlaçları; Kardiyovasküler Sistem ilaçları; Sinir Sistemi ve psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar; Solunum Sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar; Sindirim Sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar; antibiyotikler; Endokrin Sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar; Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar; antiviral, antifungal, antiprotozaol, antihelmintik ilaçlar, dezenfektanlar; reçete bilgisi. YB 2104 Beslenme Genel beslenme, tanımı ve önemi, besin grupları ve gıda piramidi, besin öğeleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler, su ve mineraller, yaşlılık ve beslenme, beslenme ve kanser, diyabet ve beslenme, kardiyovasküler hastalığı olanlarda beslenme, osteoporoz ve beslenme, obezite ve yol açtığı hastalıklar, sağlıklı yaşam ve beslenme, besin ilaç etkileşimi, probiyotikler, ilaç alan yaşlının beslenmesi. YB 2105 Yara Bakımı Yaranın tanımı ve çeşitleri, yaranın değerlendirilmesi, yara bakımı, yara bakımında yeni yöntem ve tedaviler 6

7 YB 2106 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları II Temel insan gereksinimleri, günlük yaşam aktiviteleri modeli, bakım süreci, hasta kabulü, yaşlıda beslenme gereksiniminin karşılanması (oral yol ve gavajla beslenme), yaşlıda boşaltım (üriner-bağırsak) uygulamaları, aldığı-çıkardığı sıvı takibi uygulamaları, solunum sistemi uygulamaları, sıcak ve soğuk uygulamalar, yara bakımı, uyku ve dinlenme uygulamaları, yaşlıda ilaç uygulamaları ve ilaç kullanmanın izlenmesi. YB2107 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırmanın önemi, sağlık ve bakım araştırmalarının özellikleri, araştırma yöntemleri, araştırma projesinin hazırlanması, raporlandırılması, araştırmaların kritiği ve klinik uygulamalarda kullanımı SEÇMELİ DERSLER YB 2108 Sağlığın Değerlendirilmesi Sağlığın değerlendirilmesinde kritik düşünme, gelişimsel görevler ve sağlık, sağlık öyküsünün alınması, mental durum değerlendirme, tanılama teknikleri, ağrının değerlendirilmesi, beslenmenin değerlendirilmesi, fiziksel değerlendirme-1 (deri, saç, tırnaklar, baş, yüz, boyun ve bölgesel lenf bezleri), fiziksel değerlendirme-2 (burun, ağız, boğaz, göğüs ve bölgesel lenf bezleri, toraks ve akciğerler), fiziksel değerlendirme-3 (kalp ve boyun damarları, periferal vasküler ve lenfatik sistem), fiziksel değerlendirme-4 (karın, iskelet sistemi, sinir sistemi), fiziksel değerlendirme-5 (kadın ve erkek genitoüriner sistem) YB 2109 Güzel Sanatlar Sanatın tanımı ve türleri, sanat tarihi, sanat akımları, tarihsel gelişim çizgisinde yer alan sanatçıların ve yetiştikleri dönemin toplumsal, siyasal, dinsel, sanatsal özellikleri, insanlığın sanata bakış açısı ve değerlendirmeleri. 7

8 YB 2110 Sağlıklı Yaşam Stratejileri Sağlık algılaması, sağlıklı yasam, sağlık hizmetleri organizasyonu, koruyucu sağlık hizmetleri, güncel hastalıklar ve sorunlar (uyku bozuklukları, madde bağımlılıkları ), Türkiye de sağlık, beslenme, zararlı maddelerden korunma, ergonomi, üreme sağlığı, hasta hakları. YB 2111 Diksiyon Alfabetik sırayla harflerin okunuşu, diksiyon kuralları, Türkçe yi etkin kullanmada diksiyonun etkisi, ünlü ve ünsüz harflere ilişkin alıştırmalar, akıcı konuşmayı sağlama alıştırmaları, soluk, ses uyumu ile birlikte genel diksiyon kuralları, uygulama metinleri (tekerlemeler),ulama, durak, tonlama, ezgi ve vurgu alıştırmaları, yaygın dil yanlışları, hikaye, masal, şiir vb. metinleri okumada gerekli diksiyon kuralları, ses tonunu ayarlayabilme. YB 2112 Stres ve Kriz Yönetimi Kriz yönetimi konusunda temel yaklaşımları, kriz analizi, kriz sistemleri ve kriz kaynakları, kriz sürecinin aşamaları ve sonuçları, krizin nedenleri, stres kavramı ve yönetimle ilişkisi, stresin belirtileri, stres ile kriz arasındaki ilişki. 8

9 TEMEL VE MESLEKİ DERSLER III. YARIYIL YB 3111Yaşlılık Dönemi Hastalıklar Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri, homeostazisi ve homeostazisi bozan durumlar (kanamalar, hipovolemik ve travmatik şok), ağrı, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik ve endokrin sistem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, üreme organ hastalıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, nörolojik sistem hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, kanserler, yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri, duyu değişiklikleri. YB 3112 Geriatrik Psikiyatri Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri, yaşlılıkta organik bozukluklar, yaşlılıkta görülen psikolojik bozukluklar, yaşlılık döneminde bipolar bozukluk, yaşlılık depresyonu, şizofreniye benzer paranoid durumlar, anksiyete bozuklukları, demans. YB 3113 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları III Kardiyovasküler hastalıklar, metabolik ve endokrin sistem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, üreme organ hastalıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, nörolojik sistem hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, kanserler, yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri ve duyu değişikliklerinde bakım süreci, hastalık, rahatsızlık ve sağlık durumunun yönetimi. YB 3114 İşletme Yönetimi İşletmenin tanımı mal ve hizmet üreten işletmelerin özellikleri ve farklılıkları, işletmelerin fonksiyonları, yönetim ve fonksiyonları ve işletmenin kuruluş aşamalar, işletmelerde fizibilite etüdü, işletme türleri 9

10 YB 3115 İlk Yardım İlk yardımın önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok, ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri, yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar. SEÇMELİ DERSLER YB 3116 Drama Yaratıcı drama ve yaratıcı drama ile ilgili temel kavramlar; yaratıcı drama teknikleri; yaratıcı dramanın aşamaları; yaşlı eğitiminde eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Uygulamalı drama çalışmaları, ders sonunda plan sunumları (öğrencilerin yaşlı eğitimine yönelik drama planları). YB 3117 Sağlığı Geliştirme Sağlığı geliştirme programlarının tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri gelişiminin sağlanması, sağlığı geliştirme, sağlığı geliştirme modelleri, yaklaşımları, sağlığı geliştirme ile uygulamalar. YB 3118 Sağlık Eğitimi Sağlık eğitiminde temel kavramlar, sağlık eğitiminde tarihsel süreç, sağlık eğitiminin planlanması, birey/aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi, sağlık eğitimi yöntemleri, sağlık eğitiminde materyal ve araçlar, sağlık eğitimi modelleri, sağlık davranışı değişikliği ile ilgili toplumsal modeller, sağlık eğitiminin değerlendirilmesi. 10

11 YB 3119 Sağlık Sosyolojisi Sağlık sosyolojisine giriş ve tarihsel gelişim, sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı, sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde sağlık ve hastalığın yeri, sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler, sağlık personelihasta etkileşimi, modern ve geleneksel tıp, sağlık organizasyonları ve sosyal yapısı,sosyal bakım sistemleri. 11

12 TEMEL VE MESLEKİ DERSLER IV. YARIYIL YB 4111 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Evde bakım kavramı, evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi, Türkiye de evde bakım hizmetlerinin kamusallaştırılması, hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu, hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı, diyabetli hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı ve sürekli ayaktan periton diyalizde rehabilitasyon ve evde bakım. YB 4112 Sosyal Rehabilitasyon Sosyal rehabilitasyon tanımı ve kapsamı, yaşlılarda sosyal rehabilitasyon, yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, ev idaresi, özel ev egzersiz programları, hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri YB 4113 Fiziksel Rehabilitasyon Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi, egzersizin sistemler üzerine etkileri, yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri, yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler, fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi hastalıkları, yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri. YB 4114 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları IV Türkiye de sağlık bakım politikaları, yaşlı bakım politikaları, yaşlı bakım uygulama alanları, yaşlı sağlığında bakım teknolojilerinin kullanımı, gelecekte yaşlı sağlığı ile ilgili yönelimler, yaşam sonu bakım, yaşlı ve ailesinin eğitimi, eğitim süreci uygulamaları. 12

13 YB 4115 Meşguliyet Terapisi Hobilerin anlatımı malzemelerin tanıtımı, sırlı karo ve tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanması, plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımı, ahşap boyama teknikleri, çeşitli ahşap objeler plastik akrilik boyalar ve uygulama. SEÇMELİ DERSLER YB 4116 Psikodrama Uygulamaları İletişim ve psikodrama kavramlarının tanımlanması, iletişim ve kendini tanımanın insan yaşamındaki önemi, etkili iletişim becerileri, aktif dinleme, kendini tanıma, beden dili-sözel olmayan iletiler, empati, girişkenlik (atılganlık) becerileri, toplumsal iletişim becerileri, mesleki iletişim, bireysel ve mesleki kimlik, terapötik iletişim teknikleri, özel durumlarda iletişim, genel değerlendirme. YB 4117 Sağlık Sektöründe Girişimcilik Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yetenekler, motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış girişimcilik, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, Türkiye de girişimciliğin genel profili ve değerlendirmesi, Türkiye sağlık sektörünün girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık sektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri. 13

14 YB 4118 Sağlık Hukuku Sağlık hukukunun konusu, tarafları, kaynakları ve uluslararası belgeler, sağlıkla ilgili kamusal ve özel yapılanma, sağlık konularına ilişkin yasalar; kapsamları, sağlık haklarının toplumsal kesimler (memur, işçi, esnaf, yaşlı vs) açısından durumu, hukuksal yapının aksayan ve eksik yönleri, sağlık mesleği mensuplarının görev ve yükümlülükleri, hasta hakları na ilişkin düzenlemeler ve bunların uygulanması, sağlık mesleği mensuplarının hukuki ve cezai sorumlulukları, örnek olaylar. 14

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI Sayfa 1 / 10 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Dünyada ve ülkemizde, tıbbın,teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık

Detaylı

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYILI HEL 101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1 2) Hemşireliğe girişin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları,

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Y. Yıl I.YARIYIL Adı Top. OZD 001 TÜRK DİLİ- I 2 - - 2 2 2 OZD 003 ATATÜRK

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ SHAC111- ACİL HASTA BAKIMI-I (2 2) 5 Hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapmak, birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI (PARAMEDİK) DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AB 101 Anatomi 2/0 2 İnsan anatomisine giriş, hareket sistemi: iskelet, kemikler, kaslar, eklemler, dolaşım, solunum,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1 I.YARIYIL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI II.YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 5 OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OOE105 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3) Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax:

Detaylı

EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HEL101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1) Hemşireliğin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi;

Detaylı