Her yıl Mayıs ayında, bir yıl boyunca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her yıl Mayıs ayında, bir yıl boyunca"

Transkript

1

2 Dernekten 5. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i 26 Mayıs ta! Geleneksel hale gelen Viflnelik Bahar fienli i, bu y l 26 Mayıs Pazar gününü y l n en e lenceli günü haline getirecek. Gelin birlikte e lenelim! Her yıl Mayıs ayında, bir yıl boyunca ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde yapılan tüm etkinlik, kurs, seminerlerin katılımcılarının da katkılarıyla sergilenmesi amacıyla yapılan Vişnelik Bahar Şenliği, tüm eğlencesiyle beşinci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kış boyunca özlediğimiz yemyeşil çimenler üzerine uzanmak, piknik yapmak, güneşin tadını çıkarmak, belki de çocukluğumuzdan beri oynamadığımız sokak oyunlarını oynamak için Çim Amfi ve Kır Bahçesi sizi bekliyor. Oyunların ayrı bir heyecan kattığı Vişnelik Bahar Şenliği, uçurtmalarla, balonlarla, çim amfi de kurulan satıcılar sokağındaki açık pazarda satılan birbirinden değişik eşyaların yarattığı renklerle Pazar gününü eğlenceye dönüştürüyor. Ayrıca, derneğimizde açılan gitar ve bağlama kurslarının katılımcıları da konserleriyle şenlik alanını canlandırıyor. Fotoğraf, resim ve heykel kurslarına ait sergiler de şenlik günü katılımcılarımızın beğenisine sunuluyor. Burs Fonu yararına yapılan çekilişin hediyeleriyle, gün boyu enfes barbekü ve sürpriz yemek mönüleriyle ve son olarak unutulmaz akşam kapanış konseriyle Vişnelik Bahar Şenliği bu yıl da çok eğlenceli olacak. Bu eğlenceyi kaçırmayın. 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 229

3 2 2 9 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ MAYIS 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Anayasa Çalışmaları Kapak Fotoğrafı Aysun BÜYÜKCENGİZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Bizden Size Dernekten Spor Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Güncel Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Üyelerden Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs ın coşkusu, 6 Mayıs ın hüznüne karışırken, her iki günün temelinde, emperyalizme karşı duruş ve mücadelenin acı gerçekleri ile toplumun özgürlükçü, demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulması taleplerinin olması bir tesadüf olmasa gerek. Geçmişe bakıldığında toplumu ileriye taşıma amacındaki pek çok talep göze çarpar. Her sene tekrarlanan 1 Mayıs ve 6 Mayıs törenlerinde bu talepler yeniden dile getirilirken, aynı zamanda 1972 de Deniz, Yusuf ve Hüseyin in idamları ve 1 Mayıs 1977 de yaşanan kanlı 1 Mayıs ın acıları hafızalarda yeniden canlanır. Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve 19 Mayıs ile simgeleşen bağımsızlık mücadelesi yıllar boyunca toplumun çağdaş bir düzeye yükselmesi konusundaki talepleri ile daima eşgüdüm içinde olmuştur. Bu talepler; emek, günlük ihtiyaçlar ve kültüre dair toplumsal sorunları çözmek konusunda halkın çıkar ve isteklerini karşılamak, toplumsal adalet ilkesinin, toplumsal ilişkilerin tüm ana alanlarında uygulanmasını sağlamak, etnik gruplar arasında kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesini yaratmak, emekçilerin gelirlerinin artırılmasının ve ülkenin sosyo - ekonomik olanaklarının yükseltilmesi ile tüm sosyal grup ve katmanların refah seviyesinin yeni bilimsel - teknolojik ve örgütsel düzeye erişmesini sağlamak, toplumun tüm üyeleri için toplumsal eşitliğin sağlandığı sınıfsız bir toplum yaratmak, özgür, toplumsal bilince sahip emekçi halkın örgütlenmesini ve halkın kendi kendini yönetmesini sağlamak, toplum ve bireyin akılcı ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak, tarım - sanayi eşgüdümünün daha fazla güçlendirilmesini sağlamak, vicdan özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması ve dinin topluma ve bireye zarar verecek şekilde kullanılmamasını sağlamak, savaşların ve silahların olmadığı bir ülke yaratmak, bağımlı olmadan diğer ülkeler ile dayanışma, sosyal ve siyasal - ekonomik işbirliği yaratmayı başararak toplumsal huzur ve refahı eşitlik temelinde kurmak olarak sayılabilir. Atatürk ün 19 Mayıs ta Bandırma Vapuru ile Samsun a çıktığı günde başlattığı bağımsızlık mücadelesi, konjonktürel olarak ülkenin içinde yer aldığı şartlar değerlendirildiğinde, bağımsız bir ülkenin vatandaşı olarak huzur, barış ve kardeşliğe ulaşma konusunda toplumun tüm kesimlerinden aldığı en yüksek destekle Kurtuluş Savaşı sonrasında gençlere armağan edilen Gençlik ve Spor Bayramı nda simgeleşmiştir. Bu kapsamda bakıldığında, topluma değer katan ve çağdaş bir duruş yaratan ODTÜ Mezunları Derneği gibi kurumlara üyelerinin sahip çıkması daha da önemli hale gelir. ODTÜ Mezunları Derneği yönetimi olarak, ODTÜ mezunlarının sesini ve üniversite geleneğinden gelen duruşunu tüm sivil toplum örgütleri ve halk kitlelerine duyurmak amacıyla yaptığımız özverili çalışmalara sizlerin gösterdiği destek için tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler büyük bir ODTÜ ailesiyiz. Tüm üyelerimize demokratik ve katılımcı bu ortamda bizlerle beraber en iyisini üretmek adına gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyoruz. Yazımızın sonunda, Yönetim Kurulu olarak duygu ve düşüncelerimizi siz üyelerimizle paylaşma olanağı bulduğumuz bu köşede Derneğimiz üyesi ve ile Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu üyemiz olarak görev almış olan değerli arkadaşımız Burçin Büyükpamukçu yu yitirmenin üzüntüsü içinde olduğumuzu dile getirmek isteriz. Güler yüzü ve çalışkan kişiliği ile dikkat çeken, Derneğimize önemli hizmetlerde bulunmuş olan sevgili Burçin Büyükpamukçu 17 Nisan 2013 de aramızdan ayrıldı. Kendisini buradan bir kez daha saygıyla anıyor, kederli ailesine, arkadaşlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu MAYIS

5 Dernekten GENEL KURUL A ÇAĞRI Derneğimiz Olağan Genel Kurulu, 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat da Vişnelik Tesisi nde toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul, 02 Haziran 2013 Pazar günü saat 15:00 da aşağıdaki gündemle Vişnelik Tesisi nde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Tüm üyelerimizin Genel Kurul a katılımını dileriz. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM; 1- Açılış, 2- Divanın oluşturulması, 3- Saygı duruşu, 4- Gündemin okunması, karara bağlanması, dönemi çalışma raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 6- SPK Onaylı bağımsız denetim fi rması denetim raporunun sunulması, 7- Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10- Dilek ve öneriler, 11- Kapanış. Aysun BÜYÜKCENGİZ Konsey Bursa da Toplandı Mezun dernekleri ile ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Barış Sürücü nün katılımlarıyla 30 Mart Cumartesi günü Bursa da gerçekleşen Konsey toplantısı, ODTÜ Mezun Dernekleri arasına yeni katılan Samsun ODTÜ Mezunları Derneği nin de ilk Konsey toplantısı oldu. Bursa ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Gülten Özel in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Konsey Başkanı Himmet Şahin konuklara Hoşgeldiniz diyerek, ODTÜ nün dünyanın ilk 60 üniversitesi arasına girerek elde ettiği başarıdan ötürü tüm ODTÜ bileşenlerine teşekkür etti. Konseyin yeni katılımcılarının kendini tanıtmasının ardından söz alan Prof. Dr. Ahmet Acar, Üniversitedeki gelişmelerle ilgili bilgi aktararak, Üniversitemizin Times Higher Education (THE) tarafından ilan edilen World Reputation Rankings 2013 listesinde dünyanın ilk 60 üniversitesi arasına girerek elde ettiği başarı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven; Üniversitemize yeni gelen akademisyenlerin akademik sistemi öğrenerek bu sisteme uyum sağlamasını hızlandırmayı amaçlayan 6 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ AGEP Programı nı anlattı. Doç. Dr. Barış Sürücü, mezun profi li güncelleme çalışmasını, Tanıtım Ofi si çalışmalarını ve Üniversitemizi lise öğrencilerine tanıtmayı amaçlayan yaz kampı projesini anlattı. Ardından, Konsey Başkanı Himmet Şahin in gündem önerilerini almasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Himmet Şahin, ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı nın başarıyla sürdüğünü dile getirerek, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalışmalarla 700 ü aşkın öğrencinin kampusa ulaştırıldığına değindi. Önümüzdeki tercih sürecine dikkati çeken Şahin, bu sürecin ODTÜ nün tanıtımı açısından iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Ardından söz alan ODTÜ Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Baki Arslan, her yıl ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı nın ardından değerlendirme toplantıları yapıldığını dile getirerek, ODTÜ ye sabah ile saatleri arasında ulaşan öğrenciler ve yakınlarının karşılanarak ağırlanması konusunda Üniversitenin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. En çok tercih edilen üniversitelerden biri olan ODTÜ yü en yüksek puanlı öğrenciler için daha cazip hale getirmek amacıyla yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Rektör Acar, üniversiteler arasındaki rekabete dikkati çekerek, Ankara dışındaki, özellikle İstanbul daki öğrenciler açısından Üniversitemizin öncelikli hale gelmesinin önemine değindi. Ahmet Acar, tanıtım etkinliklerinin mutlaka lisenin ilk yıllarındaki öğrencilere yönlendirilmesi gerektiğin ifade ederek, bu amaca yönelik Bilim Eğlencelidir etkinliklerini ve Toplum ve Bilim Merkezi nin çalışmalarını anlattı. Toplantıda, ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu nun sergileyeceği bir gösteri gibi standardın dışında tanıtımların yapılmasının gerekliliği, tanıtımların akademisyenler, mezunlar ve öğrencilerle birlikte yapılmasının etkisi, lise öğrencilerinin çeşitli bilim ve sanat merkezlerine yönlendirilerek buralarda bilinçlendirilmesi gibi öneriler değerlendirildi. Toplantının ardından, Konsey katılımcıları ve Bursa daki mezunlarımız, Bursa ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği akşam yemeğinde buluştu. Konsey katılımcıları ve ODTÜ mezunları 31 Mart Pazar günü bir kez daha bir araya geldi ve Bursa ODTÜ Mezunları Derneği nin Özlüce Mahallesi nde hayata geçirdiği Bursa ODTÜ Evi nin temeli atıldı.

6 Dernekten Burçin Büyükpamukçu yu Kaybettik Derneğimizin geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyelerinden Burçin Büyükpamukçu (BİOL 88) 17 Nisan 2013 Çarşamba günü aramızdan ayrıldı. Büyükpamukçu, 18 Nisan Perşembe günü ailesi, yakınları, dostları, ODTÜ lülerin yanı sıra, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğimiz personeli ve mezunlarımızın da katıldığı törenle Karşıyaka Mezarlığı na defnedildi. ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor Karık Belgeseli Gösterimi Çalışma Dönemi nde Yazman, Çalışma Dönemi nde Başkan Yardımcısı olarak Yönetim Kurulu nda görev yapan Burçin Büyükpamukçu, sorumluluğunu üstlendiği Etkinlikler Komitesi ndeki çalışmalarıyla da Derneğimize önemli katkılarda bulunmuş bir üyemizdi. ODTÜ Mezunları Derneği olarak 30 Nisan Salı akşamı düzenlediğimiz Burçin Büyükpamukçu yu Anma Gecesi ne Büyükpamukçu nun ailesi, dostları, sevenleri ve mezunlarımızdan oluşan kalabalık bir topluluk katıldı. Gecede fotoğraf ve video sunumları ile Burçin in ailesi ve arkadaşlarının konuşmaları, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Dernek Başkanımız Himmet Şahin yaptığı konuşmada iki dönem birlikte çalıştığı Burçin Büyükpamukçu nun güler yüzü, iyi niyeti ve çalışkan kişiliği ile daima hatırlanacağını söyledi. Gecenin sonunda THBT Fosil grubundan bir kısım arkadaşı Burçin in sevdiği Diyarbakır türkülerini söyledi ve Dinar Halk Oyunu oynadılar. Dernek girişinde Burçin Büyükpamukçu için açılan ve sevenlerinin duygu ve düşüncelerini yazdığı anı defteri de Büyükpamukçu nun ailesine armağan edildi. Derneğimize özverili çalışmalarıyla önemli katkıları bulunan değerli arkadaşımız Burçin Büyükpamukçu yu hiç unutmayacak, güler yüzünü daima sevgiyle hatırlayacağız. Derneğimiz Yönetim Politikaları Danışma Komitesi tarafından, 6 Nisan Cumartesi günü, ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlikleri dizisi kapsamında Karık adlı belgeselin gösterimi gerçekleşti. Belgeselde, 1970 lerin ikinci yarısında Uşak ın Büyükkayalı Köyü nde verilen devrimci mücadele ve yaşananlar, köylülerin ve köyde çalışan devrimci gençlerin canlı tanıklığıyla gözler önüne seriliyor. Karık, bahçeye su getirmek için açılan yarık demek. Sine-Yol Kolektifi tarafından hazırlanan Karık isimli belgesel film ise, tıpkı suyun bahçede yeni bir yaşam başlatması gibi, devrimcilerin Uşak ın Büyükkayalı Köyü nde yeni bir yaşam umudunu yeşertmesini anlatıyor. MAYIS

7 Dernekten Röportaj: Aysun BÜYÜKCENGİZ Dernekçilik Toplumsal Sorumluluk Demektir ODTÜ Mezunları Derneği nin bilimsel ve çağdaş bir yaklaşımla biçimlendirdiği topluma ve üyelerine hizmet sürecini, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin ile konuştuk. -Sayın Başkan, ODTÜ Bileşenleri ve toplumsal sorumluluk ortak paydasında Derneğimizin duruşunu bizlerle paylaşabilir misiniz? ODTÜ Bileşenleri yani Üniversitemiz -Öğrencilerimiz Mezunlarımız Derneğimiz - Üyelerimiz ve Diğer ODTÜ Mezun Derneklerimiz aynı zamanda Derneğimizin varlık sebebidir. Biz tüm çalışmalarımızda ODTÜ Bileşenlerini dikkate alarak ve toplumsal sorumluluğumuzun farkında olarak görev yapma ilkesini benimsedik. Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilen yönetim kurulumuz, Türkiye, Dernek ve ODTÜ gündemi ile bağlantılı bir yönetim anlayışı ile çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle, özveri içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği nde; üyeleri ve mezunları ile bilgi paylaşımı, dayanışma ve sosyal ilişkiler, ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler, Üniversite ile ilişkiler, ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkiler (Konsey), Toplumsal sorunlara duyarlı bir tavır içinde şekillenen toplumsal sorumluluklar, Diğer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler, Derneğin kurumsal bir yapıda yönetilmesi ve Vişnelik Tesisi nin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetleri gibi var olan çeşitli asli görevlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. -Tüm dünya ve ülkemizde yaşanan gelişmeler açısından bakıldığında Derneğimizin üyelerine ve topluma doğru bilgi üretme ve üretimlerini paylaşma adına yaptığı çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Dünyada yaşanan küreselleşmenin getirdiği teknolojik ve iletişimsel gelişmeler çerçevesinde artık biliyorsunuz zaman ve mekan düzlemi çok büyük bir alana yayıldı. Bugün televizyonda bir ülkede yaşanan savaşı ya da başka bir ülkede meydana gelen depremi siz koltuğunuzda rahatça otururken anında izleyebiliyorsunuz. Sosyal medya aracılığı ile hayvan haklarından, çevre kirliliğine, sürdürülebilir yaşam projelerinden öğrenci taleplerine kadar yaşam, çok büyük bir perspektifte neredeyse ellerimizin içinde şekilleniyor. Bu açıdan bakıldığında, Derneğimizde de, Dünya ve ülke konjonktürüne paralel bir süreç yaşanması, üyelerimizin beklentilerinin farklılaşması söz konusu oluyor. Biz Yönetim Kurulu olarak her türlü değişim ve gelişime açık ama öte yandan ODTÜ nün bize kattığı ilke ve hayat görüşünden de taviz vermeksizin belirlediğimiz duruşumuzla, tüm ülke genelinde halk ve sivil toplum örgütleri tarafından övgüyle karşılanıyoruz. -Toplumsal yaşama, gelişen teknoloji ve iletişime dair oluşan değişimleri Derneğimizin üyeleriyle nasıl bir paylaşma süreci içinde ele alıyorsunuz? Öncelikle bu noktada, Derneğimizde var olan çalışma gruplarında gönüllü çalışmalarıyla bizlere destek olan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Onların değerli katkıları ile hazırlanan paneller, söyleşiler ve toplantılarla gündemi ve gündem içinde öne çıkan konuları gelen uzman konuklarla değerlendiriyoruz. Bu faaliyetlerin çıktılarını ODTÜ lüler Bülteni nde yayınlayarak toplumla ve üyelerimizle paylaşıyoruz. Böylece her alandan çok farklı bakış açılarına sahip uzman kişi ve kuruluşların fi kirlerini hem kamuoyuna iletiyor, hem de bu görüşlerin yarattığı kavramsal gelişime yardımcı oluyoruz. Ayrıca ODTÜ Mezunları Derneği artık sosyal medyada da var, üyelerimiz bu alandan da çalışmalarımızı takip ediyorlar. -Derneğimiz üyelerine olduğu kadar ODTÜ ye ve ODTÜ öğrencilerine de her zaman sahip çıkıyor. Üyelerimizin bu konudaki yaklaşımları nasıl? Derneğimizin daima üyelerimizin, ODTÜ nün, ODTÜ öğrencilerinin ve tüm ODTÜ Bileşenlerinin yanında bir duruş sergilemesi ve sahip çıkması çok takdir görüyor. Bu konuda son derece duyarlıyız. Ancak biz her türlü desteği gösterirken, üyelerimizin de daha çok yanımızda olmalarını bekliyoruz. Örneğin çok arzu etmemize rağmen düzenlediğimiz gecelerimizde ya da panellerimizde göremediğimiz pek çok üyemiz var. ODTÜ Mezunları Derneği birleşme ve bütünleşme adına sergileyeceği duruşu en çok Derneğini kullanan üyeleriyle yapabilir. Bu durum aynı zamanda üye aidatlarının - ki biliyorsunuz yıllık 150 TL yani aylık 12.5 TL- ödenmesine de yansıyor. Ne yazık ki yılda 150 TL aidatını ödemeyen pek çok üyemiz var. Bu anlamda üyelerimizin Derneğimize sahip çıkmaları en büyük dileğimiz. -Derneğe yeni üye kazandırma çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biz bu durumu kaynağında çözmek için ODTÜ 4. sınıf öğrencilerine mezun olmadan önce Derneğimizle tanışmaları için Geçici Tesis Kullanım Kartı veriyoruz. Bu son derece yaratıcı bir çalışma oldu ama yeterli değil. Yaptığımız istatistiklere göre, mezunlarımız ancak mezun olduktan 10 sene sonra Dernekle ilgilenmeye başlıyorlar. Bu da üye sayısının artmasında önemli bir engel oluşturuyor. 8 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229

8 Dernekten Ayrıca çok fazla sayıda işadamı ya da kamu veya özel sektörde çalışan üst düzey yönetici üyemiz var. Bu üyelerimizin Derneğimizle yakın temas içinde olarak, kendi deneyim ve görüşlerini yeni mezun arkadaşlara iletmelerini ve kendi iş yerlerinde bulunan ODTÜ lüleri Dernek üyesi olmaları için desteklemelerini bekliyoruz. -ODTÜ Mezunları Derneği aynı zamanda gönüllü çalışmalarla ilerleyen pek çok toplumsal sorumluluk projesinin içinde de var olmaya devam ediyor. Evet özellikle toplumsal sorumluluk çalışmaları içinde yer almak bizleri çok mutlu ediyor. Yönetim Kurulundan tutun da, aramıza yeni katılmış üyelerimize kadar hepimizin aynı gönüllülük esası içinde Derneğimiz için çalışmalar yapması ODTÜ Mezunları Derneği nin gelişiminde en büyük etkendir. Geçtiğimiz yıl toplumsal sorumluluk projelerimizden birisi olan THBT ile birlikte yaptığımız projeyi başarıyla sonuçlandırdık. Yönder projesi ise yıllardır gelişen bir ivme ile sürüyor. Ayrıca biliyorsunuz en büyük gurur kaynaklarımızdan birisi de Bursiyer öğrencilerimiz. Bu sene Bursiyer sayımızın 510 kişiye ulaşmış olmasından ötürü çok mutlu ve gururluyuz. Bu yıllardır süren istikrarlı yönetimin sonucunda üyelerimizde oluşan güvenle ortaya çıkan bir tablodur. Üyelerimiz Derneklerine ve yönetime duydukları güvenle ve ODTÜ öğrencileri için iyi şeyler yapıldığına dair inançla daha fazla burs vermeye başladılar. Burs fonuna katkıda bulunan ve 510 Bursiyere ulaşmamıza yardımcı olan tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. -ODTÜ Mezunları Derneği nde gönüllü olarak çalışan Yönetim Kurulu ve üyelerin dışında bir de Dernek ve İşletme de çalışan yaklaşık 72 kişilik bir profesyonel kadro da var. Evet, bizler gönüllü çalışmalarımızı, Dernek ve İşletme bünyesinde profesyonel olarak çalışan personelimizle birlikte yürütüyoruz. Yönetim Kurulumuz ODTÜ lü bakış açısı ve duruşu nedeniyle personelimizin haklarını yıllardır onlardan çok daha fazla gözetmektedir. Derneğimizde çalışan 72 civarında personelimiz bizim için son derece önemlidir. Her sene personelimiz ve aileleriyle yaptığımız yemekli gecelerimizde hep beraber birlikte üretmemizin vurgusunu yapıyoruz. Derneğimiz, iş sağlığı ve güvenliği açısından, sendikal haklar ve sosyal yaşam açısından pek çok kuruma örnek olacak şekilde çalışanların haklarına saygı gösteriyor. 6 yıldır iki farklı sendika ile toplu sözleşme yapılmakta, yasaların getirdiği tüm çalışma koşulları göz önüne alarak çalışmalar programlanmakta, personel ve Derneğe ait tüm ödemeler, getirdiği ek maliyetlere rağmen, yasal vergi ve ssk mevzuatı çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ve asla uygulamaktan vazgeçmeyeceğimiz konuların başında gelmektedir. -Son olarak Dernek ve İşletmenin mali yapısından bahsedebilir misiniz? Biz, Yönetim Kurulu olarak yapıcı ve birleştirici bir tutumdan yana olduğumuzu geçtiğimiz yıllar boyunca yaptığımız çalışmalarda gösterdik. Ancak bu samimi tavrı ne yazık ki bazı muhalif gruplarda göremiyoruz. Bu nedenledir ki, Derneğimiz ve Yönetim Kurulumuz, İşletme ve Dernek bilançoları üzerinden hiç hak etmediği suçlamaların hedefi oldu. Yapıcı eleştiri bizi zenginleştirir ancak yıkıcı söylemler Derneğimizi yıpratmaktan ve zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Bugün geldiğimiz noktada çizdiğimiz Uzun Vadeli Dernek ve İşletme İyileştirme Programımız ın ne kadar doğru olduğunu artık herkes görüyor. Derneğimiz binasının eskiyen bölümlerinin yenilenmesi ve onarılmasının maliyetlerinin üye aidatları ile karşılanamayacağı açık olduğundan, Derneğimizin ve İşletmemizin uzun yıllar daha ayakta kalabilmesi için üyelerin ilgisini çekecek, beklentilerini karşılayacak farklı alanlar yarattık. Bunları yaparken de borçlandık. Ancak sonuç olarak Dernek mal sahibi olduğu gibi gelir kaynaklarını da artırdık. Dernek personelinin başka şirketler yerine Derneğimiz tarafından ulaşımının yapılması için aldığımız 2 aracımızın borçları bitti, artık Derneğimizin 2 tane otobüsü var. Spor salonumuzdaki müsteciri çıkartarak tüm ekipmanı en yeni ve modern aletlerle değiştirmek için borçlandık. Şimdi borcun son 5 taksidinin kaldığı düşünülürse, Ankara da ODTÜ lülerin gelebileceği mutena bir spor merkezi yapmamızın faydası daha iyi ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tenis kortları da yıllardır üyelerimizin arzu ettiği bir mekandı, biz hayata geçirdik. Düğünler eskiden havuz başında, şu anda üyelerimizin yaz gecelerinde yemek yediği yerde yapılırdı, o yüzden üyelerimiz yaz boyunca havuz başında yemek yiyemezlerdi. Biz düğün alanını yeniden düzenleyerek, biri kır düğünü, diğeri havuz başı düğünü olmak üzere 2 farklı düğün yeri yarattık. Yine üyelerimiz için yaz gecelerinde çok keyifl i zaman geçirmelerini sağlayacak yazlık sinema alanı yaptık. Kuşkusuz tüm bunlar ilave maliyetler olarak bilançoya yansıdı ve kimi muhalif çevrelerce yanlış yorumlara tabi tutuldu. Ancak bugün ortaya koyduğumuz performansımızla onların da bu söylemlerinden dolayı üzgün olduklarını düşünüyorum. Servis ve mutfakta yapılan değişikliklerin olumlu yansımalarını ve yiyecek/ içecek kalitesindeki pozitif değer artışını Derneğimizi kullanan üye sayısındaki ciddi yükselişte görebiliyoruz. Aynı ciddi ölçüdeki artışı bilançomuzdaki gelir kalemlerinde de görebiliriz. İşletme, hep amaçladığımız gibi, kendi kaynaklarıyla ayakta durur hale gelmiştir. Her üye hesap dönemlerinde derneğin tüm gelir-gider kalemlerini rahatlıkla inceleyebilir, hesap sorabilir, başkalarından duyarak değil, sorarak, görerek ve öğrenerek yapılan eleştiriler bizleri mutlu eder. Sayın Başkan bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. MAYIS

9 Dernekten Yusuf BAYRAK (MATH 84) Türkiye Enerji Görünümü 2013 Paneli Derneğimiz Enerji Komisyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enerji Görünümü 2013 başlıklı panel, 30 Mart Cumartesi günü Vişnelik te gerçekleşti. Enerji Komisyonu üyelerinden Budak Dilli (EE 72) yönetiminde gerçekleştirilen panele Oğuz Türkyılmaz (IE 73) konuşmacı olarak katıldı. Derneğimiz Enerji Komisyonu üyesi olmanın yanı sıra, TMMOB MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı ve DEK TMK Üyesi olan Türkyılmaz, yöneticiliğini yaptığı, Türkiye enerji sektörünün derinlemesine incelenmesini içeren Türkiye Enerji Görünümü adlı çalışma hakkında önemli bilgiler verdi. Oğuz Türkyılmaz, dünya birincil enerji talebi ve kaynaklara göre tüketim bilgilerini kısaca özetledikten sonra, Türkiye enerji sektörünün temel yapısını belirleyen temel verileri ve sektör ile ilgili temel tespitleri paylaştı. Türkyılmaz, 2011 yılı sonuna kadar Türkiye birincil enerji tüketiminin gelişimi, enerji arzının yerli kaynaklardan karşılanma oranı gelişimi, elektrik enerjisi üretimi ve tüketimin gelişimi, birincil enerji tüketiminin sektörel gelişimi değerlerini de açıkladı. Türkiye enerji tüketimi içinde önemli paya sahip ithal kaynaklara değinen Türkyılmaz, Türkiye toplam ithalatı içinde enerji kaynaklarının payının son 10 yıllık dönemde arttığını vurgulayarak, ithal kullanımın 2011 yılı sonunda %62 ye ulaşmasıyla bu noktadan sonra elektrik üretiminde devlet hâkimiyetinden söz edilemeyeceği tespitini yaptı. Mevcut enerji politikalarının yanı sıra, sektördeki özelleştirme, nükleer güç santrali yapımı, yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının artırılması, Türkiye nin petrol, doğalgaz ve elektrik için uluslararası transit güzergah ve terminal 10 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229 ülke olması konularındaki hedefl erin de değerlendirildiği panelde, bu hedefl erin gerçekleşme durumu tartışmaya açıldı. Enerji tüketiminin azaltılması konusunda, enerji yoğun sanayi yerine katma değeri daha yüksek az enerji tüketimi olan sektörlere ağırlık verilmesi, fosil kaynaklardan elektrik üretimi yerine yenilenebilir kaynakların daha fazla değerlendirilmesi, enerji ekipmanlarının yerli üretilmesi için desteklerin geliştirilmesi yönünde kalıcı politika değişikliklerine gidilmesi üzerinde duruldu. Konuşmasında Türkiye elektrik sektörünün tarihsel gelişimi ve mevcut piyasa yapısına da değinen Oğuz Türkyılmaz, sektör içindeki kurum ve kuruluşların işlevlerini anlattı. Bu çerçevede, EPDK tarafından bugüne kadar verilmiş üretim lisans toplamı ile lisans alması beklenen başvuru toplamının bugünkü kapasiteye eklenmesi ile 2025 yılına kadar toplam kurulu gücün yaklaşık 170,000 MW, üretim kapasitesinin ise yaklaşık 1,012 Milyar kwh seviyesine ulaşacağının hesaplandığını belirten Türkyılmaz, Bu kapasite aynı yıllar için öngörülen talebin yaklaşık iki katı. Böylesine atıl kapasite oluşmasının tek nedeni plansız bir süreç izlenmesi dedi. Plansızlığın dışa bağımlılığı artıracağını ifade eden Türkyılmaz, lisanslama sürecinde olan kapasitelerin tamamının gerçekleşmesi durumunda 2025 yılında doğalgaz yakıtlı kapasitenin bugünkü miktarın %90 kadar artacağı ve santrallerde tüketilecek yıllık doğalgaz miktarının 70 Milyar m3 seviyesinde olacağını açıklayarak, Bu kadar doğal gaz hangi kaynaktan, hangi anlaşmalar ile ve hangi taşıma yolu ile getirilecek? dedi. Benzeri durumun ithal kömür için de geçerli olacağı belirten Türkyılmaz, elektrik sektöründe özelleştirme uygulamalarının sonuçlarını da değerlendirdi. Oğuz Türkyılmaz, Aralık 2007 ile Ekim 2012 arasında elektrik fi yatlarında %128 oranında artış olduğunu dile getirerek, geri kalan özelleştirmeler ile bu artışın daha fazla olacağını belirtti. Oğuz Türkyılmaz ın Türkiye nin mevcut ve Avrupa muhtemel doğalgaz boru hatları hakkında verdiği bilgilerin ardından, Türkiye nin bir enerji terminali olup olamayacağı tartışıldı. Türkiye de açılan petrol ve doğal gaz üretim ile arama kuyuları, bu çalışmaların sonuçları, petrol boru hatları, sondaj maliyetleri, arama ve üretim maliyetleri hakkında bilgi veren Türkyılmaz, petrol yasasında yapılması beklenen değişikliklerle ilgili görüşlerini ifade etti. Türkiye nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında önemli değerlendirmeler de yapan Türkyılmaz, yerli kaynakların elektrik üretiminde daha verimli kullanımı için öneriler getirerek, su için kullanım bedeli, rüzgâr ve güneş için elektrik sistemine bağlantı bedeli ödenirken ithal kaynaklardan herhangi bir bedel alınmamasının tartışılması gerektiğini vurguladı; linyit ve taşkömürü ile yenilenebilir kaynaklardan rüzgâr, güneş, hidrolik, biyoyakıt ve jeotermal kaynak potansiyellerini kullanmanın önemine dikkati çekti. Oğuz Türkyılmaz, güncellemelerin devam ettiği, kapsamlı bir çalışma olan Türkiye Enerji Görünümü çalışmasında emeği geçenlerin isimlerini söyleyerek konuşmasını tamamladı. Oğuz Türkyılmaz ın panel sunusuna bağlantısından ulaşılabilir.

10 Dernekten OMD Oyuncuları ndan Yeni Oyun: Çavuş Musgrave in Dansı ODTÜ Mezunları Derneği nin tiyatro topluluğu OMD Oyuncuları, tiyatroseverlerin karşısına bu kez dünya tiyatro edebiyatının en önemli oyunlarından Çavuş Musgrave in Dansı ile çıktı. 28 Mart Perşembe, 29 Mart Cuma, 24 Nisan Çarşamba ve 25 Nisan Perşembe günleri Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi nde sahnelenen oyunla, oyuncularımız bir kez daha izleyiciden tam not aldı. Dünya tiyatro edebiyatında 1960 lardan bu yana verilmiş en iyi iki eserden biri olarak kabul edilen Çavuş Musgrave in Dansı nda John Arden, Kıbrıs ta İngiliz üslerine karşı Kıbrıslıların verdikleri mücadele ve aynı dönemde İrlanda da yaşanan kargaşayı, Kıbrıs ta yaşanmış bir olaydan esinlenerek sahneye taşır. Şiddet, iktidar, meşruiyet kavramlarını sorgulayan oyun, aynı zamanda, Shakespiryen tiyatro ile Brechtiyen tiyatroyu birbirine bağlamasıyla da tiyatro tarihinde özel bir yere sahiptir. Böylesine önemli bir eseri başarıyla sahneye taşıyan OMD Oyuncuları, oyunu ODTÜ Şenliği nde de sahneleyecekler. MAYIS

11 Dernekten Olga AKKOÇ Doğa ve Makro Atölyesi Kursiyeri Nallıhan Karacasu Sarıçalı Dağı Gezisi Yemeğin ardından Karacasu nun tarihi anıt ağaçlarının bulunduğu Duranlar Mahallesi ne doğru yola koyulduk. Şehirlerde artık kaybedilen komşuluk, paylaşım, dayanışma, bu mahallede hala devam ediyor; bir tarafta kazanlarda çamaşırlar yıkanıyor diğer tarafta fırında ekmek, gözleme yapılıyordu. Ara ara yağan yağmurun ardından temizlenen doğa ile yeşillikler içindeki tablo görünümündeki yörenin fotoğrafl arını çekmek oldukça keyifl iydi. Tarihi anıt ağaç- ODTÜ Mezunları Derneği Fotoğ- bol bol. Ancak vizörden bakınca çok farklı lar, değerinin i yanı sıra detay fotoğraf f çekimi raf Topluluğu nun bir parçası olan görünen şelalenin daha yakından ve farklı için bulunmaz fırsat oldu bizim için. Samimi Doğa ve Makro Fotoğraf Atölyesi açılardan fotoğrafını çekmek için, sırtımızda sohbetler, ikramlar ve keyifli portre çekimlerinin ardından Çayırhan a doğru yola çıktık. eğitmeni Atilla Ünlüevcek le birlikte doğasını fotoğrafl amaya karar verdiğimiz Nallıhan aşağı inmek oldukça heyecan verici ve bir makineler ve malzemelerle dik yamaçtan Görülmesi gereken bir diğer bölge de Sarıçalı Dağı ve Uyuzsuyu Şelalesi için; o kadar da keyifl iydi. Ormanın içine girdikçe artan kuş sesleri ve büyüleyici manzara pazar sabahı saat da Nallıhan a gitmek üzere yola koyulduk. karşısında, bakmalı mı fotoğraf mı çekmeli Eski Çayırhan. Olağanüstü renk ve formdaki jeolojik oluşumlar insanı büyüleyip, başka kararsızlığının ardından zamanı durdurmak bir gezegene gelmiş hissi uyandırdı. Uygun mümkün olmadığından, anı ölümsüzleştirmek için yol boyunca fotoğrafl ar çekildi. lar fotoğrafi k açıdan eşsiz birer çalışma ala- ışık ve konumu bulduğumuzda, bu oluşumnına dönüştü bizim için. Planladığımız gibi saat da Karacasu köyüne vardık. Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği işbirliği ile yapılmış taş binanın içine girdiğimizde, yanan soba üzerinde çay, yeni sağılmış süt ve masada muhteşem bir köy kahvaltısı bizi bekliyordu. Kahvaltının ardından Sarıçalı Dağı nın doruklarından çıkan Uyuzsuyu Şelalesi ne doğru yola çıktık. Aracın bizleri daha ileri götüremeyeceğini anlayıp yürümeye karar verdik. Maceralı, bir o kadar da keyifl i bir yolculuk bizi bekliyordu. Bu arada çevremizi saran orman, doğa ve canlıların yarattığı muhteşem görüntüleri fotoğraflayarak Uyuzsuyu Şelalesi ne ulaştık. Rivayete göre; uyuz olan hayvanların bu suyu içtikten sonra iyileşmesinin ardından çobanlar bu suya Uyuzsuyu ismini vermiş. Şansımıza hava güzeldi ve tripodlar kuruldu, şelale fotoğrafl arı çekildi Dere boyunca yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşü tamamlayıp Sarıçalı Dağı nın eteklerindeki Karacasu Köyü ne ulaştık. Sıcacık tarhana çorbası ve nefi s yöresel yemeklerle keyfi miz daha da arttı. Sırada Davutoğlan Köyü Kuş Cenneti Ziyaret Merkezi ve Gözlemevi vardı. Nallıhan Kuş Cenneti nde 168 den fazla kuş türü olduğunu öğrenmemiz merakımızı daha da artırdı. Gözlemevinden teleskop ve dürbünlerle kuşları ve jeolojik oluşumlar sonucu ortaya çıkan büyüleyici renkleri ile Kız Tepesi ni seyredip fotoğrafladık. Son bir çay molasının ardından artık bu keyifl i yolculuğun sonu gelmişti. Dönüş yolunda herkesin aklında Ankara ya bu kadar yakın mesafedeki bu yöreyi bilmemenin şaşkınlığı vardı. Geride fotoğraflanacak ve keşfedilecek pek çok şeyin olmasının burukluğu içinde, Ankara ya dönüş başlamıştı. 12 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229

12 Dernekten Arkeoloji Seminerleri Başladı! Bir Mimarlık Tarihi Bilmecesi: Kapadokya da Bizans Yerleşimleri Başladığı günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen, Derneğimizin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan arkeoloji seminerleri, arkeoloji meraklılarını yeni bir seminer programı ile buluşturdu. Hala gizemini koruyan tarihi, arkeolojik ve mimari özellikleri, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla özel alanlardan biri olan Kapadokya daki Bizans konutu ve yerleşimleri, örnekleriyle incelenecek; Avrupa daki Bizans yerleşimleri ile karşılaştırı- larak kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Kapadokya nın Bizans Dönemi açısından ilginç ve hala gizemli olmasının nedeni ise, araştırmacıların düştükleri anlaşmazlık: Kapadokya ya özgü yapılarda, sıklıkla o yapının konut mu yoksa manastır mı olduğu konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Yapıların yarattığı anlaşmazlık ve soru işaretleri, son yıllarda artan mimarlık tarihi ve sosyal tarih çalışmalarının katkılarıyla aydınlatılmaya çalışıyor. Bizans ın konut ve yerleşime ait arkeolojik verilerinin, dini yapıların aksine oldukça sınırlı olmasına karşın, Kapadokya da iç mekan düzenlemeleri de dahil olmak üzere bütünüyle kayaya açılmış çok sayıda konut ve yerle- şim alanı bulunması açısından, bölge büyük önem taşıyor. Üç haftalık seminer programında, Türkiye deki Bizans konutları ve yerleşimine genel bir bakışla başlayacak dersler, tarihi ve coğra- fi incelemenin yanı sıra, kayaya açma yönte- mi ve yakın zamana kadar manastır olarak değerlendirilen bir yapı grubunun, başka bir manastır yapı grubuyla karşılaştırılarak, örneklerle neden manastır olamayacağı anlatılacak. Bu anlamda, Çanlı Kilise, Selime Yaprakhisar, Açıksaray, Direkli Kilise, Kanlık Kilise, Eski Gümüş, Soğanlı Han, Erdemli, Şahin Efendi, Aynalı Kilise, Hallaç, Kılıçlar, Bezirhane incelenecek. Seminerin ardından, Kapadokya ya düzenlenecek gezi ile, seminer programında değerlendirilen alan görülmüş olacak. MAYIS

13 Dernekten Kamil AKDOĞAN (ES 90) Sinema Kulübü nden Gecenin Elmasları ODTÜ Mezunları Derneği Sinema Kulübü nün 38. Buluşması 18 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantının konusu Çek yönetmen Jan Nemec in 1964 yılı yapımı filmi Demanty Noci (Gecenin Elmasları) isimli fi lmi idi. Filmin çözümlemesini Sinema Kulübü üyelerinden Sema Alpan Atamer yaptı. Sema Alpan Atamer, konusu 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen fi lmin çözümlemesine başlamadan önce Çekoslovakya yakın tarihi, Çekoslovak sinema tarihi, fi lmin etkilendiği akım olan Çekoslovak Yeni Dalga sineması, Prag Baharı ve yönetmen Jan Nemec ten söz etti. Çekoslovak Sineması 1960 lı yıllarda yılda ortalama 25 fi lme imza atan, iki yılda iki Oscar ödülü kazanan bir sinema idi. Bir şemsiye terim olarak kullanılan Çek Yeni Dalga sineması ise farklı farklı yönetmenleri, yaklaşımları içinde barındıran, yönetmenlerin birbirleri ile müthiş bir etkileşim içinde oldukları, senaryo paylaşımlarında bulundukları ama aynı zamanda birbirleriyle yarıştıkları bir akım idi. Bu akım 1968 Prag Baharı nın ardından kendisini yaratan koşulların ortadan kalkmasıyla son bulmuştu. Filmin yönetmeni Jan Nemec 1936 yılında Prag da doğmuştu. Sinemanın yaman çocuğu olarak adlandırılıyordu. Gençliğinde müzikle ilgilenmiş ama babasının yönlendirmesi ile sinemaya geçmişti. Jan Nemec Çek Yeni Dalga Sineması nın aktif yönetmenlerinden biri idi de Sovyet işgalinin ardından bir süre ülkeyi terk etmiş sonra yeniden dönmüş ama 1974 yılında cezaevine atılmakla tehdit edilince sırasıyla Almanya ya, Fransa ya ve Amerika Birleşik Devletleri ne gitmişti. Amerika da hayatını kazanmak için düğün videoları çekmeye başlayan Jan Nemec, İsveç kraliyet düğününün filmini çektikten sonra gelirini arttırır. Ayrıca üniversitede dersler de vermektedir ama mutlu değildir. Bu yüzden yeniden ülkesine dönüş yolları aramaya başlar ve bir yolunu bulup döner. Sema Alpan Atamer, Çekoslovak yakın tarihi ve Çekoslovak Yeni Dalga Sinemasını anlattıktan sonra uzun bir filmografisi olan Jan Nemec in önemli filmlerinden söz etti. Yönetmenin ilk filmi Bir Somun Ekmek (Sousto 1960) idi, Jan Nemec bu filmle Amsterdam Öğrenci Filmleri Festivali ne katılmış ve Gümüş Gül ödülü almıştı. Nemec ardından bir belgesel çekmiş ve sonrasında, 1964 yılında, en önemli filmlerinden biri olan Demanty Noci yi (Gecenin Elmasları) üretmişti. En çok bilinen filmi O Slavnosti a Hostech Report (A Report on the Party and Guests) i 1966 yılında çeken Jan Nemec; ünlü yazarları, tanınmış kişileri oynattığı bu filminde sansür heyeti ile dalga geçiyordu. Film, karakterlerinden birinin Lenin e benzetilmesi yüzünden sansüre uğramıştı. Jan Nemec, Gecenin Elmasları nı, Arnost Lustig in Karanlık Gölge Bırakmaz isimli öyküsünden esinlenerek sinemaya kazandırmış, senaryosunu da Arnost Lusting le beraber yazmıştı. Kendisi de bir Yahudi olan Arnost Lustig genç yaşlarda bir toplama kampına nakil sırasında trenden kaçarak kurtulmuş birisiydi. Demanty Noci de konuşma ve kurgu azdı ama görsellik çoktu. Müzik yoktu ama tamamen doğal sesler vardı. Görüntülerle bir insanın insan olmasından kaynaklanan duygularını, ihtiyaçlarını çok iyi anlatıyordu. İnsanlığa dair korkular, pişmanlıklar, vefa, dostluk, özgürlüğün ve iktidarın sınanması vb. zaman zaman geri dönüşlerle ama sadece kamera kullanılarak verilmişti. Gerek Nazi gerekse de Yahudi tiplemelerindeki seçimler ise filmi evrensel hale getiren bir başka yaklaşımdı. Benzer vahşet dünyanın herhangi başka bir yerinde de yaşanabilirdi. Filmin Künyesi: Démanty Noci (1964) Yönetmen : Jan Nemec Senaryo : Arnost Lustig (öykü), Jan Nemec Oyuncular : Ladislav Jánsky, Antonín Kumbera, Irma Bischofova Süre : 63 dakika 14 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229

14 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Hocam Forum Var! Her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleşen etkinlik dizisinin Sanat ve Muhalefet 2 başlıklı toplantısının konuğu tiyatro ve sinema oyuncusu, oyun yazarı ve yönetmeni Nedim Saban dı. Saban, tiyatro temelinde sanat ve muhalefet ve Türkiye deki durumdan söz ederek katılımcılarla sohbet etti. Sanat ve Muhalefet konu başlığı altında ikinci buluşmasını gerçekleştiren Hocam Forum Var! Etkinlikleri, 3 Nisan Çarşamba günü Nedim Saban ı konuk etti. Nedim Saban, ODTÜ de bulunmaktan duyduğu heyecan ve mutluluğu belirterek başladığı konuşmasında, sanat ve muhalefetin aslında ayrı ayrı söz edilemeyecek kadar iç içe olduğunu dile getirerek, bir dönem iktidara yaklaşarak muhalefetten uzaklaşan sanatçının ya sanatçı olmaktan vazgeçmek zorunda kalacağını, ya da sonunda doğal olarak muhalif tavrına geri döneceğini dile getirdi. Sanatçılar işçi sınıfından koptu Sanatçıların giderek birlikte üretebileceği insanları bulmakta zorlandığını ifade eden Nedim Saban, Sanatçıların Türkiye de yaptığı bir yanlış var: Biz işçi sınıfından koptuk. Türkiye de sanata bir saldırı var; ama aynı zamanda işçilerin hakları ellerinden alınıyor, biz bunu göremiyoruz. Bu koşullarda birlikte hareket edebilseydik, şimdi bu noktada olmayacaktık dedi. Saban, 1 Mayıs İşçi Bayramı nda çok az sanatçının sokakta olduğunu söyledi: Yalnızca kendi haklarımız için sokağa çıkmak yerine, işçilerle bir araya gelerek Bu diziler 120 dakika sürüyor, ama son 1 yılda 20 set çalışanı öldü diyebilseydik, o zaman mücadeleyi kazanabilirdik. Biz birlikte çalıştığımız insanlar için daha çok alanlarda olmalıydık. Bunu yapmayınca işçi sınıfı bizi terk etti. Sanat ve işçi sınıfı koparsa iş raydan çıkar. Saban, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu nun yıkılmaması için verilen mücadele sırasında ise protestolara kendilerine teklif edilen roller, işler uğruna katılmaktan vazgeçen sanatçıları anlatarak, 5000 kişi olması gereken bir eylem 500 kişiyle başladı ve son protestoda 20 kişi vardı. Bu anlamda ODTÜ bizim gerçekten hayranlıkla izlediğimiz bir yer dedi. Saban konuşmasında William Shakespeare, Halide Edip Adıvar ve Nazım Hikmet Ran ın muhalif tavrından da söz etti. Bu dönemde endişelenilmesi gereken asıl tehlikenin sanata yapılan saldırıdan çok insanların yoğun olarak yaşanan sınıfsal çatışmayı görmeyerek bambaşka konular üzerine konuşuyor olması olduğunu dile getirdi. Konuşmanın ardından toplantı, Nedim Saban ın katılımcıların sorularını cevaplaması ve katılımcıların yorumlarının alınmasıyla sona erdi. MAYIS

15 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden Akademik Dönemi nin 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen beşinci etkinliğinde Derneğimiz Vişnelik Salonu nda fi lm gösterimi yapıldı. 14 Nisan Pazar günü tarihindeki altıncı etkinliğimiz ise bu kez ODTÜ de Necdet Bulut (U3) Amfi si ndeydi. Konuğumuz TRT Kanun Sanatçısı Tahir Aydoğdu (PHYS 83) Müzik ve Fizik konulu etkinlikte hafızalarımızda iz bırakan keyifl i bir müzikli sohbet gerçekleştirdi. Değerli mezunumuz Tahir Aydoğdu ya y çok teşekkür ederiz. Burs Fonu yararına rına satışı devam etmektedir. NİSAN AYI İTİBARI İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ, MEZUNLARIMIZ VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI A.ZİYA AKTAŞ CE 63 İSMAİL HAKKI BURÇOĞLU ME 78 ALİ ENGİN OĞUZ MAN 88 M.ALİ ÖZENCİ EE 73 CANSEL İNANKUR MAN 78 MÜFİDE ÇALIŞKAN SCE 83 CİHAN İNANKUR MAN 80 NESRİN DAĞ ME 87 ENGİN YAVUZ ME 98 SEMRA BOĞA BIOL 96 FAZİLET UĞUR PHYS 81 SERDAR SARMAN CE 83 FERRUH BÜLENT BİNGÖL ARCH 71 SEYDİHAN ÇAMUR CP 86 GÖKAY SEZER ME 01 SONGÜL YENİÇERİ CHE 73 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 8 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. MUAZZEZ-DERVİŞ USLU ANISINA SUNAY AKTEPE GÜNAY İMECE OKTAY TEKİN ANISINA NURSEN/HAMİT TEKİN 16 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229

16 Dernekten Alpay ERDOĞAN (EE 89) - Demet CIROĞLU Felsefe Kulübü nden Bertrand Russell* Sosyalizm adlı kitabındaki Marx ve Engels ile Diyalektik Materyalizm bölümlerinde Marksizmi değişik açılardan değerlendirir ve özelde taşıdığı felsefe öğeleri üzerinde durur. Russell a göre sosyalizmin aydın bir olgunluğa ulaşması ve politik bir parti kurması konumuna ancak Marx ve Engels ile ulaşabilmiştir. Marksizmi şekillendiren karmaşık bir çok etki olduğunu belirterek başta Marx ın üniversitede gördüğü ve zihninden silemediği Hegel Felsefesi ni sayar ve Hegel den her şeyi kapsayan Sistem Sevgisi ile tarihin Hegel Diyalektiği ndeki kaçınılmazlık ve keskin mantıki karşıtlıkla sonuçlara varan rasyonel bir düzen olduğu inancını kazandığını belirtir. Marx ın, felsefe ile politika arasında sıkı bağlar olduğuna üniversite yıllarında inandığını belirterek yaşamını geçirdiği üç ülkenin şekillendiriciliğini aşağıdaki cümle ile özetler: Almanya onu bir sistem kurucusu yaptı, Fransa devrimciliğe yöneltti ve İngiltere onu bilgili kıldı. Russell, Diyalektik Materyalizmi Hegel diyalektiğinden yola çıksa da birçok önemli noktada ondan ayrılan ve en açık önermeleri Engels in Anti-Dühring adlı eserinde (1) tanımlanan bir tarihsel gelişim kuramı olarak tanımlar ve buna Materyalist Tarih Kavramı da denildiğini belirtir. Russell, Diyalektik Materyalizm için ekonomiden önce felsefede materyalizmin doğruluğunun değerlendirmesini yaparak bunun bir bakıma doğru olabileceğini ama bütünüyle doğru olduğunun bilinemeyeceğini belirtir. Marx ın Hegel den aldığı diyalektik öğelerinin, tarihi olduğundan daha mantığa uygun bir akış gibi görmesine yol açtığını, tüm tarihsel değişiklikleri ilerleme olarak olduğuna inandığına ve böylelikle geleceğe kesinlik içinde baktığına ancak bütün bunların bilimsel bir kesinliği olmadığını belirtir. Russell, Hegel diyalektiğini fi zikötesi bir kuram olarak gördüğünden Marx ın ekonomi gibi deneysel bir konuyu bu kurama dayandırmasını eleştirir. Russell, tarihin ekonomi açısından değerlendirilmesini doğru bir düşünce olarak görür ve bu açıdan Marksizm in toplumbilime önemli bir katkı yaptığını söyler. Ancak tarihsel gelişmelerin hepsinin ilerleme kabul edilmesini doğru bulmaz. Russell, tarihteki büyük hareketlerin temelinde ekonomik nedenlerin önemli olduğuna inanmakla birlikte farklı nedenlerin önemini de değerlendiriyor ve buna 8.Henry Anne Boleyn e tutulmasa ABD doğmayabilirdi örneğini veriyor. Çünkü bu olay sonucunda İngiltere nin Papalıktan ayrıldığı için Papalık ın İspanya ve Portekiz e Amerika yı bağışlamasına kulak asmaz olabildiğini belirtir. Russell a göre ekonomik çatışmaların hepsi sınıfsal değil çoğu ırklar ve uluslar arasında olmuştur. Uluslara bölünmeyi de ekonomik olmayan nedenler de belirlemektedir. Russell, Marx ın kuramında üretim yöntemlerinde değişme nedenleri arasında yer alan buluş ve icatların sadece ekonomik nedenlerle oluştuğu düşüncesini eleştirerek neden Arşimet ten Leonardo ya kadar ekonomik koşullar uygun olduğu halde deneysel bilim çalışmaları olmadığını sorar. Buna yanıt olarak da çağdaş endüstrinin yolunu Rönesanstan sonra bilimin ilerlemesi açtığını belirtir. (1) Bilim ve Gelecek Dergisi ** nde yayımlanan Orkun Saip Durmaz ın Devrimin kılıcını bilim ve birikimle bilemek başlıklı makalesine göre F.Engels in Anti-Dühring adlı eserinde; Marksist omurganın çok temel üç dayanak noktası vardır: 1-Devrimci siyaset 2-bilim ve 3-sahiplendiği birikim. Lenin in tabiriyle; somut durumun somut analizi olarak betimlenen devrimci siyaset Marksizmin kılıcı; vurucu gücüdür. Devrimci siyasetin yokluğu, Marksizmi hedefsizleştirir ve herhangi bir eleştirel düşünce haline dönüştürür. Bilim veya bilimsel yöntem ise devrimci siyasete yol haritası çıkarır. Metodolojinin yokluğu Marksizmi toplumsal gerçeklikten koparır, kime karşı ne için mücadele etmesi gerekliliği unutulur. Marksist omurganın üçüncü dayanak noktası sahiplendiği birikimdir; İnsanlığın tarih boyunca elde ettiği devrimci birikimlerin ve kazanımların savunulması, eleştirel biçimde sahiplenilmesidir. Aksi, kendi metodolojisine ihanet olacaktır. Eugen Duhring in Alman işçi sınıfı üzerindeki etkisini kırabilmek için tamamen politik bir hedef doğrultusunda yazılan Anti-Dühring aynı zamanda metodoloji krizine yanıt olarak kendi metodolojisini sunar. Bir başka ifadeyle; idealizmin ve mekanik materyalizmin devrimci eleştirisi olan Marksist metodolojinin (diyalektik materyalizmin) en net ifadesidir. Engels, Duhring in reddettiği devrimci birikimi eleştirel bir sahiplenme ile savunur ve onları reddederek değil, sahiplenerek aşar. Felsefe Grubu toplantılarına 16 Mayıs ta Ankara Üniversitesi nden Doç. Dr. H.Haluk Erdem in David Harvey in Marx Yorumu adlı sunuşu ile devam edilip 30 Mayıs taki son toplantı ile tamamlanacaktır. Kaynaklar * Russell Bertrand, Sosyalizm, De Yayınları **Bilim ve Gelecek Dergisi sayı 107,Ocak 2013 Marksizmin Başyapıtları 19.yy s:26 Orkun Saip Durmaz makalesi 18 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229

17 Dr. Sabri KAYA (PES 92) Haydi, Çocuklar Yaz Kampına! Haziran ayında okulların eğitime ara vermesi ile birlikte çocuklar ve gençler için uzun bir yaz tatili bekliyor. Yorucu bir okul döneminin sonunda keyifl i bir tatili en çok çocuklarımız hak ediyor. Çocuklar, yoğun bir eğitim öğretim yılının sonrasında, dinlenme ve eğlenme sürecine girecek. Bu süreci onlar için verimli değerlendirmek de bir o kadar önemli. Hem enerjilerini doğru yerlere yönlendirmek hem de kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, kişilik gelişimleri açısından çok önemli. Haziran ayı ortasında başlayan Eylül ayının başlarında sona eren tatil dönemini verimli şekilde planlamak, yaz aylarını çocukların gelişimine katkıda bulunacak şekilde geçirmelerini sağlamak yine ailelere düşüyor. Çocuklarımızın yaz tatilini planlarken, kişilik ve fi ziksel gelişimine katkıda bulacak faaliyetleri tercih etmekte fayda var. Yaz aylarında çocuklara sunulabilecek faaliyetlerin en başında yaz kampları yer alıyor. Kamp kültürünün geçmişi dünyada yaklaşık 120 yıl gibi çok eskilere dayanır. Amerika başta olmak üzere tüm modern ülkelerde 6-17 yaş grubu çocuklar ve gençler tatillerini genellikle yaz kamplarında değerlendiriyor. Yaz kampları kendi içinde çeşitlilikler gösterir. Spor kampları, sanat kampları, bilim kampları, yabancı dil kampları ve tüm bunları bir arada sunan yaz kampları. Bir çocuğun özgüven ve kişilik gelişimi için ailesinden uzakta bir kamp tecrübesi Yaz tatili yakında başlıyor... yaşaması onun için çok büyük bir adım. Kamplara katılan çocuklar, doğa ile tanışıyor, yeni dostluklar kuruyor, sosyalleşiyor, fi ziksel olarak gelişiyor, problem çözme ve liderlik yönlerini güçlendiriyor, yeni spor aktiviteleri öğreniyor ve en önemlisi de kendi ayakları üzerinde durmayı tecrübe ediyor. Yaz kamplarının temel amacı, sadece yaz tatili boyunca çocuğun meşgul edilmesi, eğlenmesi ve heyecanlı tecrübeler yaşadığı yerler olması değil; aynı zamanda şu dört temel alanda çocukların gelişme kaydetmesinin sağlamasıdır: Sosyal gelişme: Çocukların aynı ortamlarda yaşayarak, birbirlerinden olumlu yönde etkilenerek arkadaş olmalarına katkı sağlar. Duygusal gelişme: Çocuklara öğretilen becerilerle, sorumluluk duygusu kazanmaları, kendilerine olan cesaret ve özgüveni kazanmalarına yardımcı olurken, hayatları boyunca unutamayacakları derin çocukluk hatıralarının oluşmasına fırsat verir. Yetenek gelişimi: Spor ya da aktiviteler aracılığıyla yeni beceriler kazandırarak, kendine olan güvenin artmasına ve pekişmesine yardımcı olur. Doğa ve Çevre bilinci kazanması: Doğayla iç içe yapılan aktivitelerle, doğa sevgisi aşılarken, doğanın neden korunması gerektiğini yaparak, yaşayarak öğrenmesine katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte; - Hızla değişen dünyamızda yaşam şartlarına kolayca uyum sağlayabilecek esnek ve adaptasyon kabiliyeti güçlü bireyler oluşturmak, - Kendi kabiliyet ve ilgi alanlarını daha iyi anlamalarını sağlayarak, gelecekteki çalışma alanları ve kariyerleri ile ilgili yapacakları hataları henüz işin başında iken görüp düzeltmek, - Onları hem takım içerisinde hem de bireysel olarak çalışabilecek duruma getirmek, Spor - Onların paylaşımcı, yaratıcı, maceracı, keşifçi ve araştırmacı ruhlarını bulup geliştirmek, - Kendilerine olan cesaretlerini ve öz güvenlerini arttırmak, - Liderlik, problem çözme ve kendi başlarına karar verebilme kabiliyetlerini geliştirmek, - Sahip oldukları değerlerin (bedensel ve ruhsal) kıymetini anlamalarını sağlamak, - Ellerinde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak. Bu amaçları her yaz kampının gerçekleştirmede başarılı olup olamayacağı, yapılan aktiviteler, tesis, malzeme, program, personel, planlama, sağlık ve emniyet yönlerine bakılarak anlaşılabilir. Anne - babaya düşen en önemli sorumluluk, okul seçimlerinde nasıl titizlik gösteriliyorsa, yaz kampları da eğitim - öğretim ve gelişim amaçlı olduklarından, aynı titizlik ve önemin gösterilmesidir. Değerli anne babalar, çocuğunuzu kampa göndermek son derece doğru ve bir o kadar da önemli bir adım. Bu adımı atarken son derece dikkatli ve araştırmacı olmakta fayda var. Kamp tercihinizi kullanırken, en değerli varlığımızı emanet ettiğinizi unutmayın. Bu nedenle değerlendirmelerinizi yaparken yukarıda bahsedilen kamp kriterlerini yerine getirebilecek güvenilir kuruluşları tercih edin. Yaz kampları, öğrenmenin, gelişmenin ve yeni arkadaşlar edinmenin en eğlenceli yolu. İnsan kaç defa çocukluğunu yaşar. Çocuklarınıza unutamayacakları bir yaz tatili hediye edin. Birçok aktivitelerle dopdolu yaz kampında çocuklarınız oyun, eğlence ve spor dolu bir yaz yaşasın. Çocuklarımıza kendi benliklerini, yetenek ve becerilerini keşfetmede bu fırsatı tanıyalım. Detaylı Bilgi için; ODTÜ Mezunları Derneği Vişne Kurdu Yaz Kampları MAYIS

18 Dernekten Ev Yapımı Taze Makarna Birbirinden lezzetli tarifl erimizle, dergimizin ilgiyle takip edilen Vişnelik Mutfağından sayfasında bu ay hem yaparken hem de yerken keyif alacağınız bir tarife yer veriyoruz: Ev Yapımı Taze Makarna. Ailenize ve konuklarınıza ellerinizle yaptığınız makarnayı sunmanın mutluluğu bir yana, farklı malzemelerle farklı renkler elde ederek sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Evde denemeden önce tadını öğrenmek isteyenleri Vişnelik Restoran a bekliyoruz Yaratıcılığınızla farklı renkler ve tatlar yakalamanıza olanak tanıyan bu tarifi, biz sizin için sade, ıspanaklı ve domatesli yaptık. Mutfakta yeniliklerden hoşlananlar, makarna tarifi ne ekleyecekleri farklı renk ve tattaki malzemelerle yeni lezzetler ve sunumlar yakalayabilirler. Malzemeler: Sade makarna için: 500 gr. Un 25 ml. Sıvı yağ 4 Yumurta sarısı ve 4 Yumurta 10 gr. Tuz Ispanaklı/Domatesli makarna için: 500 gr. Un 25 ml. Sıvı yağ 3 Yumurta sarısı ve 3 Yumurta 10 gr. Tuz 70 gr. Ispanak püresi 60 gr. Domates salçası Ha z r la n ş : Unun ortası açılarak yumurtaları, tuzu, sıvıyağı ve hangi çeşit makarna yapılacaksa o çeşidin malzemesi konarak hamur yoğrulur. İkiye bölünen hamur üzerine nemli bir bez örtülerek yarım saat dinlenmeye bırakılır. Hamur dinlendikten sonra merdane ile 1 mm kalınlığında açılır. İstenen genişlikte şeritler kesilerek hafi f tuzlu suda haşlanır. İstenirse çeşitli soslarla servis yapılabilir. Afiyet olsun ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229

19 Dernekten Röportaj: Aysun BÜYÜKCENGİZ Hayatı Çizgiyle Anlatmak Akın Önder: İyi bir karikatür keskin bir mizah anlayışı barındırmalı Yıllardır dergimizin Çizgiyle sayfasına taşıdığı konularla dünyaya başka bir yerden bakmamızı sağlayan karikatürist Akın Önder ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. İyi bir karikatürün güldürürken düşündürmesi, düşündürüp buldurması ve bunları yaparken keskin bir mizah anlayışı barındırması gerektiğini söyleyen Önder, sohbetimizde lisede başlayan karikatür serüvenini, yazılı ve yazısız karikatür üzerine düşüncelerini anlattı; genç karikatürcülere önerilerde bulundu. - Karikatüre nasıl başladınız? - Karikatür çizmeye yetmişli yılların başında lisede okurken başladım. Kılık kıyafet kurallarına göre okulda saçımızı kestirmemiz istendiği için istemeye istemeye gittiğim mahalle berberinde dönemin popüler mizah dergilerinin son sayıları orta sehpanın üzerinde topluca dururdu. Tabii bu durum o yılarda berber salonları için olağan bir şeydi. Sıramı beklerken bu dergilerin sayfalarından her şeye rağmen keyif aldığımı anımsıyorum. Sonrasında ben de aklıma gelen bir kaç konuyu çizdim. Çizdiklerimi ağabeyimin yardımıyla çevremizde bu işten anlayanlara gösterdik. Aldığım eleştiri ve öneriler doğrultusunda çalışmaya devam ettim. Çizdiklerimi Akbaba dergisine gönderdim. Eylül 1974 de ilk karikatürümün Akbaba nın Sizin İçin köşesinde basılması benim için çok keyifli olmuştu. Bir süre sonra Akbaba ve Gırgır ın 22 ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ 229 genç çizerler için ayırdığı sayfalarda yer almaya başlamıştım. - Karikatürcü ele aldığı konunun can alıcı noktasını nasıl buluyor? Karikatürcünün ele aldığı konuyu mizah anlayışı çerçevesinde, anlam ya da çizgi olarak belirli bir yanını abartarak tek bir karede daha çarpıcı, daha akılda kalıcı, şok edici bir hale getirdiğini düşünüyorum. Bu yapılmazsa gerçeğin sıradan bir yinelenmesinden öte bir şey yapılmamış olurdu. - Genel olarak abartılmış çizgilerle gülme duygusu uyandıran desenlere ya da görsellere karikatür diyoruz Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrant gibi Rönesans dönemi sanatçılarının desen ve resimlerinde karikatürün belirtilerini bulabiliriz. Zaten sözcük olarak karikatür kelimesinin ilk şekli İtalyancadan caricare yani abartmak fi ili ile carattera yani karakter sözcüğünün karışımından 17. yüzyılda ortaya çıkmış. Daha sonra yaygınlaşan bu kelimeyi biz de Fransızlardan karikatür olarak almışız. Karikatürcünün ele aldığı konuyu mizah anlayışı çerçevesinde, anlam ya da çizgi olarak belirli bir yanını abartarak tek bir karede daha çarpıcı, daha akılda kalıcı, şok edici bir hale getirdiğini düşünüyorum. Bu yapılmazsa gerçeğin sıradan bir yinelenmesinden öte bir şey yapılmamış olurdu. - Karikatür komik olmalı mı? - Bence karikatür sadece bir gülmece güldürmece sanatı değil, güldürürken aynı zamanda düşündürmektir. Düşündürerek buldurmaktır. İyi bir karikatür bunu yaparken tabii ki keskin bir mizah anlayışını da içinde barındırmalıdır. - Karikatür yazısız mı olmalı, yazı kullanılabilir mi? - Karikatür sanatında söylemek istediğini, esprisini anlatmak için başlıca iki ana yol var. Bunlardan ilki yazı ve konuşma balonunun desteğiyle; ikincisi ise çizgi diliyle mizah dediğimiz çizginin soyutlamasında konuyu oluşturmaya çalışan tarz Ben daha çok görselliğe dayanan yazısız karikatürler çizmeye çalışıyorum. Bunda bu işe başlarken gençlik yıllarımda Akbaba dergisini sevip izlemem, sonrasında da ODTÜ de aldığım mimarlık eğitiminin soyut çizgi diliyle ilişkili olması etkili olmuştur diye düşünüyorum Ama ille de şu ya da bu tarz karikatür doğrudur diyemem. Her iki tarzın yerinin ayrı olduğuna inanıyorum.

20 Dernekten - Karikatür kolay anlaşılır mı olmalı? - Bence Kolay anlaşılır bir karikatür iyi değildir ya da diğeri iyidir diye bir yargı olmamalı. Hemen anlaşılmayan ve üzerinde bir süre çaba gösterilip algılanan karikatürün kalıcı bir etki bırakabileceğini düşünüyorum. Ancak mizahi keskinliği sayesinde bir anda kahkaha patlaması yaratan, mesajını hemen izleyiciye ulaştıran bir karikatür de ortak belleğimizde yerini alabilir. Tabii ki karikatür ne kitlelerden, insan yaşamından tamamen kopuk, kuru sembollere sloganlara dönüşmeli; ne de izleyicinin dünyasına popülist bir tavırla hitabeden, örneğin belden aşağı espriye fazlasıyla yer veren kolaycı bir yaklaşıma düşmeli. - Bu işten para kazanılıyor mu? - Öncelikle yeni yetişen karikatürcü arkadaşlara söyleyebileceğim şu: Karikatür kolay para kazanmanın sihirli formülü değil. Ayrıca dünya genelinde yaşanan kültürel bozulmanın da sanata ve diğer değerlere yaptığı olumsuz etkiyi de düşününce, her şeyin al kullan - at mantığında bir nesneye dönüştüğü bu ortamda sadece karikatürle iyi bir yerlere gelmek çok zor gibi görülüyor. Süper yetenek ve çok şanslı bir kaç istisna dışında, bu işe yeni başlayanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için karikatür sanatıyla bağlantı kurabilecekleri grafi kerlik, reklamcılık, mimarlık gibi ya da daha farklı meslekler edinmeleri gerekli Yeni yetişen nesillerde karikatür - mizah anlayışı olabilecek mi? Birileri toplumun, dünyanın nereye gittiğini, görünenin arkasındaki çelişkileri anlatan karikatürler üretebilecek mi? Çizdiklerini anlayan bir izleyici kitlesi olabilecek mi? Bunlar da önemli diye düşünüyorum. MAYIS

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor 206 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Dernekten 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85)

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği

ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ Mezunları Derneği Rüştü Yüce Spor Salonu Açıldı Derneğimizin Vişnelik te yaptırdığı ve eski başkanlarımızdan Prof. Dr. Rüştü Yüce nin adı verilen kapalı spor salonu, kursları, turnuva ve kamp organizasyonlarıyla

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar

içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar 236 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten ŞUBAT 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232 2 3 2 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ İ EYLÜL 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233 2 3 3 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ EKİM 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından 237 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten MART 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Dernekten 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 197 haziran 2010 odtülüler bülteni ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Haziran 2010 Dernek Adýna Sahibi

Detaylı

Dernekten. ODTÜ den. Çevre. Sağlık. Vişnelik te Bu Ay. Çocuk. Eğitim. Kadın. Popüler Kültür. Ajanda. Kavramlar Kült.

Dernekten. ODTÜ den. Çevre. Sağlık. Vişnelik te Bu Ay. Çocuk. Eğitim. Kadın. Popüler Kültür. Ajanda. Kavramlar Kült. 201 4 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ KASIM 2010 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

EYLÜL 2014 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

EYLÜL 2014 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 242 EYLÜL 2014 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 4 2 İÇİNDEKİLER ODTÜLÜLER BÜLTENİ EYLÜL 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 192 ocak 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2010 4

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 252 EYLÜL 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr .. 35 GUNDE 1 BEDEN.. OMD SPOR MERKEZİ Hemen Üye Olun ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ İçindekiler 09/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ EYLÜL

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 190 kasım 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Kasım 2009

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. ekim 2009. Yaz Bitti...

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. ekim 2009. Yaz Bitti... ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 189 ekim 2009 odtülüler bülteni Yaz Bitti... Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir.

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 191 aralık 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Aralık 2009

Detaylı

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 195 nisan 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Nisan 2010

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. 12 Eylül'de Açılıyoruz! HAYIR'lı Olsun!

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. 12 Eylül'de Açılıyoruz! HAYIR'lı Olsun! ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 199 eylül 2010 odtülüler bülteni 12 Eylül'de Açılıyoruz! HAYIR'lı Olsun! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Haziran 2013

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Haziran 2013 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Haziran 2013 Fotoğraf: Gözde Mendil İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir okul yılını daha geride bıraktık Karne alan tüm çocuklarımız önce

Detaylı

ÇEK li Gençlerle Anlamlı Buluşma

ÇEK li Gençlerle Anlamlı Buluşma ISSN: 2147-5601 Sayı 14 MART 2015 ÇEK li Gençlerle Anlamlı Buluşma 19. Milli Eğitim Şurası Eğitimde Kooperatifçilik Modeli Dünya Çocuk Hakları Günü Bilim Teknoloji Müzesi Gezisi ÇEK Korosundan Müzik Ziyafeti

Detaylı