KAYNAK TEKNOLOJİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAK TEKNOLOJİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Teknolojisi VI.Ulusal Kongresi 9-10 Kasım 2007 Ankara-Türkiye KAYNAK TEKNOLOJİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Erdinç Tezcan Makine Y. Müh. İsg Uzm. DORUKİSG İş Güv. Eğt. Dan. ÖZET Geçmişte, günümüzde ve gelecekte önemini hiç yitirmeyecek bir üretim yöntemi olarak Kaynak tüm sektörlerde ana veya yardımcı imal yöntemi olarak kullanılmaktadır. Metallerin sökülemez birleştirmelerinde kullanılan gaz altı, tozaltı, elektrot, punta vb. gibi pek çok yönteme sahip olan kaynak, kalifiye kaynakçıların kontrolü altında havacılıktan, uzaya, basınçlı kaplardan, petrol boru hatlarına pek çok alanda vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. Gelişen teknoloji ile hergün kaynak çeşitliliği artmakta ve bu sayede kaynağın penetrasyonu, kullanım alanları çoğalmaktadır. Birleştirilecek metallerin cinsi, koruyucu gaz kullanımı, elektrot tipi, elektriksel değerler( amper, voltaj), oluşturulacak metalik yapının özellikleri, malzeme kalınlığı, metalik yapının kullanım alanı, dayanımı, kaynakçının yeteneği, dikiş kalitesi vb. gibi pek çok parametreye bağlı olarak kaynak kalitesi değişmektedir. Kaynak işlerinin yapıldığı küçük atelyelerden büyük fabrikalara, kara ve deniz platformlarından boru hatlarına, şantiyelere her alanda kaynakçının, işyerinin, ortamın kaynak nedeniyle etkilenmesi kaçınılmazdır. Kaynaktan dolayı ortamın ( kişi, ortam, atmosfer vb.) kirlenmesi ve bu kirleticilerin çalışanların sağlığında olumsuz etkiler yaratması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından da kaynağın ayrı bir başlık halinde incelenmesi ve analizi iş güvenliği ile ilgili tüm teknik ve yönetim ekibinin sorumlulukları arasında olması gerekir. Kaynaktan dolayı ortaya çıkan kirleticilerin belli başlıları ; Katı( toz), gaz kirleticiler, zararlı ışınlar ilk akla gelenlerdir. Fakat kaynağın iş sağlığı ve güvenliği açısından analizinde bu kirleticiler dışında kaynaktan dolayı ortaya çıkan tehlikelerinde incelenmesi zorunluluktur. Bu tehlikelerin arasında yangın ve patlama ilk sıralarda yeralmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kaynak, iş sağlığı ve güvenliği, katı, gaz, zararlı ışınlar, yangın, patlama 1.KAYNAK İŞLEMİ Metallerin ısı, basınç veya herikisi sayesinde birleştirilmesine verilen ortak isim olan kaynakta ısı kaynağı ; 1. Yanıcı gazın hava veya oksijenle yanması ile üretilen ısı 2. İş parçası ile elektrot veya iki elektrot arasındaki elektrik arkı 3. İki veya daha fazla sayıdaki iş parçasının arasındaki akım geçişi ile oluşan elektriksel direnç 4. Sürtünme 5.Lazer ışını sayılabilir.

2 Değişik gazlar yapılan kaynaklarda oksijen veya hava ile yanıcı gaz şalomada birleşir ve oluşan yanma ile ortaya çıkan ısı metalleri eritir.dolgu metali veya alaşım da bu anda kaynak işlemine katılır. Ark kaynağında ise ark elektrot ve iş parçası arasında oluşur. Doğru veya alternatif akıma bağlanan elektrot sayesinde sıcaklık 4,000 C ye ulaşır ve metaller birleşir. Akımı taşıyan elektrot veya akım taşımayan bir elektrot erir ve birleşme gerçekleşir. Klasik ark kaynağında bu genellikle örtülü tükenen elektrot ile yapılır. Kaynak süresince kaynak yapılan bölgenin oksidasyona uğramaması, kirlenmemesi için atmosferik ortamdan izolasyonu gerekir. Bu amaçla iki türlü koruma kullanılır. İlk yöntem örtülü elektrottan gelen koruma yada iner gaz ile yapılan korumadır. Örtülü elektrotta metal çekirdek etrafındaki mineral ve diğer birleşenlerden oluşan karışım erir ve kaynak bölgesini koruyucu gazla ( örneğin ;karbondioksit) koruma altına alır. Gaz korumalı kaynakta ise inert gazın yarattığı koruyucu örtü kaynak süresince kaynaklanan bölgeyi atmosferden korur. Genellikle kullanılan gazlar kayanatılacak malzeme cinsine göre argon, helyum, nitrojen, karbondioksittir. En yaygın gaz korumalı kaynak türleri ise metal ve tungsten inert gaz kaynaklarıdır( TIG ve MIG). Direnç kaynağında ise, kaynak yapılacak parçalar arasından geçen düşük voltajlı yüksek akımın geçişi ile sağlanan ısı metalleri kaynama sıcaklığına getirir. 2.KAYNAKTA SAĞLIK TEHLİKELERİ Bütün kaynak türleri yangın, radyant ısı, metal dumanları gibi tehlikeleri içerir. Kaynak türlerine göre de elektrik, gürültü, ultraviyole ışınlar, ozon, nitrojendioksit, karbonmonoksit, florid, basınçlı gaz tüpleri ve patlama tehlikeleri de dikkate alınmalıdır. Ençok bilinen bazı kaynak türlerinde tehlikeler ; TABLO 1.Bazı Kaynak Türlerinde Tehlikeler Kaynak Türü Oksi asetilen Örtülü Elektrot Kaynağı Tozaltı Kaynağında Metal İnert Gaz ( MIG) Tungsten İnert Gaz ( TIG) Tehlikeler Metal dumanı, nitrojendioksit, karbonmonoksit, gürültü, kızılötesi ışınlar, sıcak malzeme veya parçacıklar, yangın, patlama Metal dumanı, florid, ultraviyole ve kızıl ötesi ışınlar, elektrik, gürültü, ozon, nitrojendioksit, sıcak malzeme veya parçacıklarla temas Florid, sıcak malzeme / parçaçıklar, kızılötesi ışınlar, elektrik, metal dumanı, gürültü, ultraviyole ışınlar, ozon, nitrojendioksit Metal dumanı, ultraviyole ışınlar, ozon, karbonmonoksit, nitrojendioksit, yangın, kızılötesi ışınlar, elektrik, florid, sıcak parça/ metal, gürültü. Ultraviyole, kızılötesi ışınlar, metal dumanı, nitrojendioksit, yangın, sıcak metal / parçacık, gürültü, florid, karbonmonoksit. Bu tehlikeleri detaylı olarak incelersek;

3 2.1.Kaynak Dumanı ve Gazlar: Kaynak esnasında çok dikkate alınmayan fakat akut ve kronik etkileri olan tehlikelerden biri de kaynak dumanıdır. Kaynak dumanı elektrot, kaynak yapılan metaldan, metalin üzerindeki kaplamadan ortaya çıkan katı parçacıklardır. Dünya da kontrol teknolojisindeki yeniliklere rağmen kaynakçılar bugün de kaynak duman ve gazlarına maruzdur. Ülkemizde ise durum daha da düşündürücüdür. Kaynak dumanında/ gazında bulunan kimyasallar ; yapılan kaynak türüne, elektrodun malzemesine, kaynak yapılan metale, metal üzerindeki kaplamaya, maruziyetin zamanı ve etkililiğine, ventilasyona bağlı olarak değişir. Farklı metaller farklı kaynak dumanı oluştururlar. Karbon çeliği kaynağında demiroksit oluşurken paslanmaz çelik kaynağındakrom ve nikel oluşur. Ayrıca kaynak sırasında karbonmonoksit, azotoksit, ozon gibi atık gazlar da oluşur. Kaynak dumanında bulunan olası kirleticiler; Yapılan kaynağın türüne, elektrota, ortama, koruyucu gaza, metallerin üzerindeki boya, kaplama, yağ vb. bulunmasına göre kaynak esnasında ortaya çıkan kaynak dumanında bulunabilecek maddeler: Çinko, çinkooksitler, kadmiyum, kadmiyumoksitler,berilyum, demiroksit, civa,kurşun, kurşunoksitler, flor, fosgen, karbonmonoksit, ozon, azotoksit vb. sayılabilir. Bu duman veya gazları içeren kaynak dumanı kaynakçılarda ve çalışanlarda : Kaynak dumanı ateşi, akciğerlerde ciddi tahriş, akciğerlerde ödem, amfizem, böbrek sorunları, pnömoni, nefes darlığı, kronik öksürük, halsizlik güçsüzlükle beraber etki eden kilo kaybı, siderosis, karın ağrısı, ishal, ağızda metal tadı, tad kaybı, bulantı, karın bölgesi krampları, kemik yoğunluğunun azalması, kalbin hızlı atması, başağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, mide bulantısı, gögüs ağrısı, üst solunum yollarında kuruluk, akciğerlerde sıvı oluşumu gibi sağlık sorunlarına sebep olur. TABLO 2. Etkilenme Limitleri Kaynak Dumanı / gaz OSHA PEL-TWA(mg/m 3 ) NIOSH REL-TWA (mg/m3) ISG Mevzuatı (mg/m3) Çinko(çinkooksit) Kadmiyum Berilyum Demiroksit 10,000 5, Kurşun Flor Fosgen Karbonmonoksit Ozon Azotoksit Işınlar:

4 Arktan yayılan (ultraviole, IR) radyasyon havadaki oksijen moleküllerini parçalayarak serbest oksijen atomları oluşmasına neden olur. Bu atomlar, diğer oksijen molekülleri ile reaksiyona girerek O3 (ozon) moleküllerini oluşturur nm dalga boyundaki ultraviole ışınları ozon oluşumunun ana nedenidir. Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15 i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60 IR, %30 görünür ve %10 u ise UV ışınlarıdır. Ark kaynağında ortaya çıkan yoğun ışık gözün retinasına zarar verirken, infrared radyasyon korneaya zarar vererek katarak oluşumuna yol açar. Arktan gelen görünmez ultraviyole(uv) ışınlara bir dakikadan daha az maruziyet kaynak ışığının gözü alması olarak isimlendirilen ( arc eye) rahatsızlığa yol açar.etkilenmeden sonraki saatlerde de etkisini korur ve gözde kumlanma, net görememe, ağrı,acı, yanma, başağrısı gibi sorunlara yol açar. Işınlardan etkilenme kaynak yapılan lokasyondaki diğer çalışanları da etkilerve kalıcı göz sorunlarına yol açar. Ultraviyole ışınlara maruziyet deride yanıklara ve ileriki aşamlarda cilt kanserine neden olur. Yapılan çalışmalar, sürekli olarak kaynak ile çalışan kişilerin göz dibinde herhangi bir patoloji olmaksızın, mavi, sarı ve kırmızı yeşil renk görme eksenlerin de bozulmalar meydana geldiğini göstermiştir. 2.3.Gürültü: Gürültü plazma kaynağı, bazı direnç kaynakları, gaz kaynakları gibi kaynak türlerinde tehlike oluşturur.plazma kaynağında plazma jeti yuksek hızda püskürtülür ve 90 Db ye varan gürültüler oluşturur. Kaynak esnasında kullanılan basınçlı havada gürültünün diğer bir kaynağıdır Kas ve İskelet sorunları Kaynak esnasında ağır parçaların kaldırılması indirilmesi, sürekli aynı pozisyonun korunması gibi nedenlerden dolayı kas ve iskelet sorunları da çok miktarda görülmektedir. Başlıca şikayetler ; sırt, omuz, bel ağrıları,karpal tunel sendromu, beyaz parmak, diz/ eklem sorunları olmaktadır. 2.5.İyonize Radyasyon Kaynak işlemi sonrası yapılan tahribatsız testlerde ( X- ışını, gama ışını) gerekli koruma tedbirleri alınmadığında sorun olmaktadır. 2.6.Elektrik Manuel ark kaynağında voltajlar düşük olmasına rağmen ( <80 V) kaynak akımları yüksektir. Bu nedenle kaynak işlemlerinde elektrikten gelebilecek tehlikelerin de gözardı edilmemesi gerekir. Kalın parçaların kesilmesinde kullanılan plasma kaynağında da voltaj değeri 400 V kadar olabilir. Arkın oluşması sırasında kaynakçının şok veya ağrılı yanıklara maruz kalması mümkündür Yangın ve Patlama Yangın ve patlama gibi büyük tehlikelerin nedenleri küçük kıvılcım ve kaynak çapaklarıdır. Yangın ve patlamanın başlıca sebepleri arasında ; Kıvılcımların etrafta bulunan yanıcı parlayıcı malzeme ile teması, Oksi asetilen kaynağında hidrokarbonların yağın-oksijen ile teması, Kapalı hacimlerde gaz ölçümü yapmadan kaynak yapılması,

5 Gaz tüplerinin devrilmesi, Vana ve basınç saatlerinin bozuk olması Dolu ve boş tüplerin yanlış depolanması Oksijen ve diğer gaz tüplerinin aynı yerde depolanması gibi nedenler sayılabilir Kapalı Hacimlerde Kaynak ; Kaynak işlemlerinde bütün tehlikeleri bünyesinde barındıran ve en çok sorun olan tehlikelerden birisi de kaynak işleminin kapalı hacimlerde ( tank, tanker, silo, kanal, çukur,depo vb.) yapılmasıdır. Buralarda yapılan çalışmalarda zehirlenme, ölüm, yangın, patlama, ve daha önce bahsedilen tehlikelerin tamamının görülmesi olasıdır. 3.KAYNAK TEHLİKELERİNDEN KORUNMA: Kaynak işlemine başlamadan önce olan / oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak olası sorunları önlemede illk adım olmalıdır. Tehlikeler ; kaynak tipine, kaynak yapılacak metale, çevre koşullarına ( dış ortam, kapalı hacim vb.) bağlı olarak değişeceğinden kaynak işleminin planlanması, tehlikeleri ortaya çıkaracak olası durumların tesbiti önemlidir.kaynak esnasında oluşabilecek olası kirleticileri, kaynak yapılacak metalden, elektrottan dolayı oluşacak kimyasalları malzeme güvenlik bilgi formlarından alınacak bilgi ile tanımlamak olası sağlık ve güvenlik sorunları açısından değerlidir. Tehlikelerin tanımlanmasından sonra uygun kontrol metodları uygulaması başlatılabilir; Mühendislik Kontrolleri; Tehlikeli maddelerin eğer mümkünse daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi; Örneğin ; Kadmiyumsuz dolgu metali kullanımı Havalandırma ;Zararlı olan duman ve gazların kaynakçıdan uzaklaştırılması ve maruziyetin azaltılması. Zararlı maddeleri kaynak ortamından uzaklaştırmak için uygulanan eniyi metodlardan biridir. Bu ise kısmen kapatılmış ( davlumbazla ) havalandırılan iş istasyonları ile veya kaynak yapılan noktaya yakın konumlandırılan emiciler ile sağlanabilir.kurulumundan sonra bu havalandırma sistemlerinin düzenli bakım ve kontrolü de önemlidir. Genel havalandırma ise daha geniş bir alanda etkili olması planlanan tavan çıkışları, açık kapı ve pencereler, tavan veya tabana yerleştirilen fanlar ile sağlanır. Lokal havalandırma kadar etkili olmayan ve kirleticileri tüm ortama yayma riski bulunan bu yöntem lokal havalandırmaya destek olacak şekilde düşünülebilir. Lokal çekiş fanları ile çalışanın maruziyeti % 70 azaltılabilmektedir. Ayrıca; Ultraviyole ışınların, kaynaktan çıkan parçaların, ısının,gürültünün etrafa yayılmasını önlemek için koruyucu perdeler / paneller oluşturulmalı, Kaynak istasyonları ışığı yansıtmayan donuk renklerle boyanmalı, Parlayıcı, patlayıcı maddeler kaynak alanından uzaklaştırılmalı, Ekipmanların bakım ve kontrolü düzenli yapılmalı, izolasyonsuz kablolar değiştirilmeli Kaynak parametreleri uygun şekilde seçilmeli, Kapalı hacimlerde yapılacak kaynaktan önce atmosfer ölçümleri yapılmalıdır.

6 Kişisel Koruyucu Donanım( KKD); Mühendislik kontrollerin yanında kaynağa uygun KKD kullanımı sağlanmalıdır: Göz koruma : Gözlerin zararlı ışınlardan, ısıdan, uçan parçacıklardan korunmasını sağlayacak tam kapalı gözlük( lensleri yapılacak kaynağa göre seçilmiş koyulukta ) Koruyucu Kıyafet: Kaynakçı ve yardımcıları tarafında kullanılacak, yanmaya dayanıklı eldiven,baret, çelik burunlu ayakkabı, deri önlük, yüz siperi, kaynak maskesi,alevalmaz pantolon/ tulum. Kulak Koruyucu: Gürültüden korunmak için ortamdaki gürültü seviyesine göre seçilmiş kulak tıkacı veya kulaklıklar. Solunum Koruyucu maskeler: Yapılacak kaynağa ve ortamın özelliklerine göre seçilecek maskeler (Örn: Aktif karbon emdirilmiş toz maskeleri / solunum tüplü cihazlar. Periyodik Sağlık Kontrolleri: Yıllık bazda yapılacak sağlık kontrolleri ( akciğer grafisi, odyo testi, solunum fonksiyon testi, göz kontrolü) ile koruyucu sağlık hizmetleri sağlanmalıdır. Eğitim : Yapılacak eğitimlerle çalışnalar iş sağlığı, iş güvenliği, tehlikeler, çözümleri, KKD kullanımı konusunda gerekli ve yeterli eğitimler sağlanmalıdır. 4. DEĞERLENDİRME Üretim teknikleri arasında her zaman yerini koruyacak olan kaynak atelyelerde, fabrikalarda bir iş sağlığı ve güvenliği konusu olarak varlığını sürdürecektir. Bu anlamda kaynağın sıradan, her zaman yaptığımız / gördüğümüz bir üretim tekniği olmasından çok içinde pek çok tehlikeler barındırdığının çalışanlar ve işverenler tarafından anlaşılması, ve her iki tarafa verilecek eğitimlerle incelenmesi, pek çok yönü olan kaynağın ve iş sağlığı/ güvenliğinin detaylı olarak izahı tüm taraflar için faydalı olacaktır. Bu fayda sağlanırken resmi otoritelerin, gerekli kaynak ekipmanı üreticilerinin ve diğer tarafların da konuya daha fazla ilgi göstererek kaynakçıların mesleki eğitimleri içerisine oturtulmuş iş saglığı ve güvenliği kültürünü yaratma/ güçlendirmeleri kaynakta iş sağlığı ve güvenliğinin değerini ortaya koyarken bu konuda sahada çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini de teminat altına alacaktır. 5. REFERANSLAR [1] G.S. Lyndon Welding and thermal cutting, 3rd edition of the Encyclopaedia of Occupational Health and Safety (ILO). [2]H. Shane Ashby Welding Fume in the Workplace Professional Safety Apr.2002,s [3] Karen Hamel, Welding Hazards Affect Nonwelders Too, The Tube and Pipe Journal, Oct [4] Terry Byrd, How Safely Do You Weld?, The Tube and Pipe Journal, September 13, 2006 [5]

7 [6] [6]

12.04.2012 KAYNAK İŞLERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ. Dr. Saim ERARSLAN İşyeri Hekimi,T.T.B,İYHD

12.04.2012 KAYNAK İŞLERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ. Dr. Saim ERARSLAN İşyeri Hekimi,T.T.B,İYHD KAYNAK İŞLERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ Dr. Saim ERARSLAN İşyeri Hekimi,T.T.B,İYHD KAYNAK NEDİR Isı aracılığı ile iki parçanın birbirine birleştirilmesi Metal veya sentetik parçaları termik yolla birleştirmek

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Amaç Katılımcıların, işyerlerinde yapılan kaynak işlerinde ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Metal imalat sanayindeki gelişmelere paralel olarak kaynak işleri yoğunluğu ve çeşitliliği son yıllarda giderek artmaktadır. Buna paralel olarak da kaynak işlerinde çalışan sayısı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

BAKIM VE ONARIM DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dr. Ferhat Güngör Mayıs 2013

BAKIM VE ONARIM DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dr. Ferhat Güngör Mayıs 2013 BAKIM VE ONARIM DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dr. Ferhat Güngör Mayıs 2013 Bakım ve Onarım (BO) işlerini güvenli ve amaca uygun yapıp, Ortaya çıkan riskleri ve tehlikeleri bertaraf ederek, İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3. 1 İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.1 Meslek Hastalıklardan Korunmak İçin Problemi Tanımlamak 6 1.3.1

Detaylı

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi 1 Konunun Genel Amacı: Katılımcıların, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ 1 2 3 1982 Anayasamızın 2. maddesinde T. C. Devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal devlet işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlama amacı sosyal devlet anlayışından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönüyle Metal Sektörü

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönüyle Metal Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönüyle Metal Sektörü Lütfi ALPSOY Grup Başkan Y. (Makine Yüksek Mühendisi) İş Baş Müfettişi A belgeli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi 5-7 Mayıs 2014-İstanbul Üretim

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI METAL GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK TEHLİKELERİ. Esra Karaman

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI METAL GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK TEHLİKELERİ. Esra Karaman ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ METAL GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK TEHLİKELERİ Esra Karaman Çevre Y. Mühendisi Çalışma ve Sosyal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Dayanak Bu Yönetmelik; 6331 ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2009/104/EC sayılı

Detaylı

METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI

METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Fatma ARSLANTAŞ 131101466 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR

Detaylı

Selim TORUN Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Selim TORUN Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Selim TORUN Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kişisel Koruyucu Donanım : Tanım :Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan,

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 6331 Göre Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 6331 Göre Risk: Tehlikeden

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ...I ÖZET. II GİRİŞ...3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI...4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2.

İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ...I ÖZET. II GİRİŞ...3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI...4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2. İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ.......I ÖZET. II GİRİŞ.........3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI....4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2. İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ VE AMACI...5 1.3. İŞ GÜVENLİĞİNİN

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

METAL İŞLEME AKIŞKANLARI KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

METAL İŞLEME AKIŞKANLARI KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ METAL İŞLEME AKIŞKANLARI KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Fatih EREL a ; Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES b a : İSG Uzm. Yrd. - Makine Müh. ; b : İSG Uzm. - Kimya Müh. ANKARA,2012 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.Metal

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞI GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞI Profesör Selâhaddin ANIK Prof. Dr.-Müh. Kutsal TÜLBENTÇİ Yard. Doç. Dr.-Müh. Erdinç

Detaylı

TIG kaynağı- metod ve uygulama

TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı- metod ve uygulama TIG kaynağı Tanım TIG ismi ABD den gelir ve Tungsten Inert Gazın kısaltmasıdır. Eğer dolgu maddesi kullanmak gerekliyse, dolgu teli çıplak tel gibi otomatik ya da manuel

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı