ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: ; Senato Sayısı: )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)"

Transkript

1 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: ; Senato Sayısı: ) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi fakülteleri ve yüksekokulları bünyesinde yer alan lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak kontenjanlara, başvuru, kabul ve değerlendirme ile kayıtlara ilişkin koşulları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Dekan: Özyeğin Üniversitesine bağlı Fakültelerin Dekanını, b) Fakülte: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerini, c) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Kurullarını, d) İngilizce Hazırlık Programı: Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını, e) İngilizce Yeterlik Sınavı: Özyeğin Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını, f) Müdür: Özyeğin Üniversitesine bağlı Yüksekokulların Müdürünü, g) Mütevelli Heyet: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini, h) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğünü i) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi j) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü, k) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu, l) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini, m) Uluslararası Ofis: Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ofis Birimini n) Üniversite (ÖZÜ): Özyeğin Üniversitesini, o) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu, p) *Uluslararası Ofis Kabul Komitesi: Yabancı öğrenci başvuru değerlendirme-kabul komitesi q) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarını ifade eder. Kontenjan MADDE 5 (1) Lisans programlarının her biri için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir, Yükseköğretim Kurulu onayı ile kesinleşir. (2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının yarısını geçmeyecek şekilde belirlenir. Yeni açılacak programlar için öğrenci kabul kontenjanı o yıl için önerilecek ÖSYS kontenjanı dikkate alınarak belirlenir. Ek yerleştirmeyle ilk defa öğrenci alan programlar için kontenjan belirlenmez.

2 (3) Programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, Senato tarafından Hukuk Fakültesi haricindeki diğer program kontenjanlarına aktarılabilir. Hukuk Fakültesi programlarına ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir. Başvuru İçin Temel Şartlar MADDE 6 (1) Başvuru sırasında lise son sınıfta veya mezun durumda bulunulması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar da belirtilen uyruk ve eğitim koşullarına uygun olan başvurular kabul edilir. (2) Uyruk ve eğitim koşulları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Başvuru İçin Gerekli Sınav Türleri, Taban Puanları ve Diplomalar MADDE 7 Ek. (1) de belirtilen ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanlarına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. (2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır. Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler MADDE 8 (1)Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılır. (2) Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. a. Mezun ise lise diploması, b. Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi, c. Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesi varsa Madde 14 ve 15 de belirtilen Türkçe ve/veya İngilizce dil yeterlilik belgesi, d. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi, e. Niyet mektubu. (3) Başvurulan lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen ek belgeler, web sayfasında ilan edilir ve bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekir. (4) Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz. (5) Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır. (6) Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda, gerekli görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından mülakat için davet edilebilir. Mülakatlar, Üniversitenin kampüsünde yapılabileceği gibi, Üniversite nin uygun gördüğü mekânda veya yöntem ile yapılabilir.

3 Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Kabul MADDE 9- (1) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası Ofis tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adayların başvuru dosyaları ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüklerine sunulur. (2) *Başvurular Uluslararası Ofis başvuru değerlendirme ekibince değerlendirilip kabul-red kararı ile kesinleşir. (3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi sırasında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınması esaslarına uygunluk şartı da aranır. Sonuçların Bildirimi Ve Kayıt Niyeti MADDE 10- (1) *Başvuru değerlendirme sonucu adaya, başvuru sırasında belirttiği e-posta adresi aracılığıyla Uluslararası Ofis tarafından bildirilir. (2) *Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası Ofis tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir. (3) *Kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini gerçekleştiren adaylara, Uluslararası Ofis tarafından Öğrenim Meşruhatlı Vize almaları amacıyla resmi kabul mektubu veya eşdeğer bir belge gönderilir. Vize ve İkamet İzni İşlemleri MADDE 11 - (1) Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından Öğrenim Meşruhatlı Vize alarak Türkiye ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur. Öğrenim vizesi şartı aranmayan durumlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. (2) Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, İstanbul dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İstanbul'a taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur. (3) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır. Üniversiteye Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler MADDE 12 (1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci Hizmetlerine şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar. (2)Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir: a) Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici mezuniyet belgesi aslı, b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak Denklik Belgesi aslı, c) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış Öğrenim Meşruhatlı Vize, d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

4 e) Başvurulan lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer ek belgeler. 3) Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 4) Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz 5) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez. İngilizce Yeterlik MADDE 13 (1) Üniversitenin lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. (2) Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler. (3) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar. (4) Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler. (5) Hazırlık Programı eğitimi ve lisans programına başlama koşulları için Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Türkçe Yeterlik MADDE 14 (1) Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. (2) TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. (3) En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 15 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Fakülte/ Yüksekokul yönetim kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırma MADDE 16 (1) Üniversite Senatosu nun tarih ve 2010/1 sayılı toplantısında kabul edilen Özyeğin Üniversitesi Lisans Diploma Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

5 Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu nun kabulü ve Yükseköğretim Kurulu nun onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönerge hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür. * tarihli, 2015/02 sayılı Senato da ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

6 EK 1 : LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ* Ülke Diploma - Sertifika - Sınav Gerekli Olan En Düşük Puan (Alınan dersler ya da sınavların başvurulan programla bağlantılı olması gereklidir.) Uluslararası Türkiye Lise Diploması 60% Uluslararası SAT Matematik ve Eleştirel Okuma bölümlerinde 800 üzerinden 600, ikisinin toplamında 1600 üzerinden 1000) Uluslararası ACT (American College Testing) Matematik, bilim muhakemesi ve kompozisyon bölümlerinden 36 üzerinden 26) Uluslararası GCE ( General Certificate Education) A level (İleri Seviye):ilgili alanda en az iki dersten en az D notu AS level (İkinci Derece): ilgili alanda en az dört dersten en düşük D notu Uluslararası IB (Uluslararası Baccalaurate) Diploma notu 45 üzerinden 30 Uluslararası Uluslararası High School Graduation Uluslararası European Baccalaureate Uluslararası Uluslararası Bilim Olimpiyatları TUBİTAK tarafından düzenlenen bilim olimpiyatlarında bronz madalya sahibi olmak Uluslararası French Baccalaureate (Baccalauréat Général)* Diploma notu 20 üzerinden 10* Uluslararası Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi (West European High School Program) ABD General High School Certificate (12th Grade) Afganistan National University Entrance Exam of Afghanistan (Concours- KONKURS) 350 üzerinden Grade Graduation Certificate/ Baccalauria (Doreyeh Aali) Afrika Cumhuriyeti Baccalaureat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Almanya Abitur * Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife (Certificate of General Qualification for Higher Education) 5 üzerinden 4 Zeugnis der Fachhochschulreife (Fachabitur) Andora Baccalaureat de l'enseignement Secondaire/Bachillerato Superior General* 20 üzerinden 10* Angola Diploma de Ensino Pre Universitario / Carta do Curso Complementar Liceus/Habilitacoes Literarias 20 üzerinden 14 Arjantin Titulo de Bachiller 10 üzerinden 6 Arnavutluk Diploma e Pjekurise (Secondary School Leaving Certificate/Certificate of Maturity) Her bölümden 10 üzerinden en az 6 Avustralya 12th Grade Secondary School Graduation Certiticate (Australian Capital Territory/ ACT Year 12 Certificate-New South Wales: Higher School Certificate/ HSC and Record of Achievement-Northern Territory Certificate of Education/ NTCE and Record of Achievement-Queensland: Senior Certificate-South Australian Certificate of (C) Education/SACE and Record of Achievemen-Victorian Certificate of Education/VCE and Statement of Results Avusturya Maturazeugnis/Matura/Reifeprufungszeugnis /Abschlusszeugnis from a Fachschule (with at least 4 years of full time study) 5 üzerinden 3 Azerbaycan Azerbaijan National Test (TQDK) İlgili alandan en az 700 üzerinden 400. * Bölüm I Mühendislik Fakültesi/Bölüm II İİBF ve Sosyal Bilimler/Bölüm III Hukuk

7 Bahreyn Tawjihiyya Bangladeş Higher Secondary School Certificate (HSC) Belçika Diploma Van Hoger Secundair Onderwijs Benin Baccalaureat* 20 üzerinden 10* Beyaz Rusya Atestat ( Secondary School Graduation Certificate) 10 üzerinden 6 Bhutan Indian School Certificate Exam (monitored by India ) OR Bhutan Higher School Certificate Exams Birleşik Arap Emirlikleri Shahadat al-thanawiyah (Secondary School Certificate) Bolivya Bachillerato Humanistico 7 üzerinden 5 Bosna Herkes Matura (Svjedozba o maturi) 5 üzerinden 3 Botswana General Certificate of Secondary Education 4 konudan en az C Botsvana A level (İleri Seviye): Programla ilgili seçilen en az 2 dersten en az Cambridge Overseas Higher School Certificate - A level D Brezilya Certificado de Ensino Médio 10 üzerinden 6 Bulgaristan Diploma za Sredno Obrazovanie- Vocational and academic stream ( Senior High School Graduation) /Matura ya da 6 üzerinden 4 Burkina Faso Baccalaureat/Diplome de Bachelier de l'enseigniment du Second Degre/Baccalaureat Technique/Diplome de Bachiller de Technicien* 20 üzerinden 10* Burma General Certificate of Secondary Education Burundi Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes/diplôme ďetat (State Diploma) Cezayir Baccalauréat Generel/Baccalauréat de l'enseignement Secondaire (Diploma Of Baccalaureate of Secondary Education)* 20 üzerinden 10* Cibuti Baccalaureat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Çad Baccalaureat de l'enseignement Supérieur (Baccalaureat de l'enseignement Secondaire)* 20 üzerinden 10* Çek Cumhuriyeti Vysvedceni o maturitni zkousce taken after Vysvedceni o maturitní zkousce exam (Maturita from gymnazium) 5 üzerinden 3 Çili Licencia de Educación Media 7 üzerinden 5 Çin Gaokoa 700 üzerinden 400 Secondary School Graduation Certificate Danimarka Studentereksamenbevis (STX)/ Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF) 13 üzerinden 7 Dominik Cumhuriyeti Diploma Título de Bachiller General Ekvator Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias/ Bachillerato Título de Bachiller 10 üzerinden 8 Endonezya Ljazah Sekolah Menengah Atas (Certificate of Secondary School Education) Ermenistan Atestat Mijnakard Yndhanur Krtutyan/Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of Secondary General Education) 20 üzerinden 12/ 10 üzerinden 6 Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus 5 üzerinden 3

8 Etiyopya Ethiopian Higher Education Entrance Examination Fas Baccalaureat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Filipinler High School Diploma (kurso sa sekundarya) Filistin Tawjihi Finlandiya Studentexamensbetyg 7 üzerinden 4 Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) Programla ilgili seçilen en az 6 konudan D Gana West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) Programla ilgili seçilen en az 6 konudan D Gine Baccalaureat* 20 üzerinden 10* Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras Guinea-Bissau Segundo Ano De Curso Complementar* 20 üzerinden 10* Güney Afrika National Senior Certificate/ Senior Certificate Güney Kore College Scholastic Aptitude Test (University Entrance Exam ) 800 üzerinden 500 Senior High School Diploma Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ Attestat o Srednem Obrazovanii 10 üzerinden 6 Hırvatistan Svjedodzba o Zrelosti (Certificate of Maturity) 5 üzerinden 3 Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC) / ll India Senior School Certificate / Central Board of Secondary Education, 12th Grade / Higher Secondary Certificate (arts or science) after Standard XII (12th Grade) OR Indian School Certificate Intermediate Certificate / Pre-Degree Certificate / Pre-Professional Certificate (Pre-Dental, Pre- Engineering, Pre-Agriculture ) / Pre-University Certificate earned after Standard XII (12th grade) Hollanda Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) / Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) 10 üzerinden 6 Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras 10 üzerinden 6 or Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced 3 konudan en az B ya da 6 konudan C (Matematik ve İngilizce Level Examination (HKALE) zorunlu konular) Irak Al-Edadiyah İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi* 20 üzerinden 10* İrlanda Honours Leaving Certificate / Leaving Certificate / Matriculation Certificate İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education Scottish Qualifications Certificate Mathematik ve Dil dersleri zorunlu olmak üzere en 5 dersten C notu İspanya Título de Bachiller ( LOGSE) 10 üzerinden 6 İsrail Te'udat Bagrut 10 üzerinden 6 or 60 out of 100 İsveç Fullstand'gt Slutbetyg Fran Gymnasieskolan VG * İyi İsviçre Kantonale Maturitätszeugnisse\Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis\Maturitätszeugnis\Attestato di Maturitá 5 üzerinden 3 İtalya Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior Maturita (Maturity Certificate) from a LICEO CLASSICO (classical lyceum)/ a LICEO SCIENTIFICO (scientific lyceum)

9 İzlanda Stúdentspróf 10 üzerinden 6 Japonya Kotogakko Sotsugyon Shomeishe (Upper Secondary School Leaving Certificate) 5 üzerinden 3 Kamboçya Baccalauréat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Kamerun Baccalauréat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Canada Provincial 12th Grade High School Graduation Diploma Kanada Quebec 11th grade high school graduation and at least two years of pre-university education Karadağ Svedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vasptanju Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli 5 üzerinden 3 Katar Tawjihiyya Kazakistan Kazakhstan National University Test 120 üzerinden 80 Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Kenya East African Certificate of Education / Kenya Certificate of Education (KCE) / Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) / East African School Certificate / Programla ilgili seçilen en az 4 konudan en az C Cambridge General Certificate of Education/ Cambridge School Certificate Kırgızistan Kyrgyzstan National Scholarship Test 250 üzerinden 150 Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Kolombiya Bachillerato 10 üzerinden 8 Kongo Baccalaureat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshme gjimnazin/ Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte gjimnazin 5 üzerinden 3 Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama Kuzey Kore Graduation Certificate from Secondary School Küba Título de Bachiller Certificado de Fin de Estudios Secundarias Laos Baccalaureate* 20 üzerinden 10* Letonya Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 10 üzerinden 6 Liberya Secondary School Leaving Certificate/ Senior High School Certificate/ Upper Secondary Certitifcate Libya General Secondary Education Certificate Lihtenştayn Matura/Maturitat/Maturitatzeugnis (Maturity Certificate) 5 üzerinden 3 Litvanya Brandos Atestates ( Certificate of Maturity) 10 üzerinden 6 Lübnan Baccalauréat Libanais Général Lüksemburg Certificat de Fin d'etudes Secondaires Macaristan Erettsegi Bizonyitvany (Maturity Certificate) 5 üzerinden 3 Madagaskar Baccalaureat de 'Enseignement du Second Degre* 20 üzerinden 10* Makedonya Svjedodzba o Zrelosti (Certificate of Maturity- Erettsegi bizonyitvony) 5 üzerinden 3 Malezya Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Matriculation Certificate / Unified Examination Certificate (with an average score of 75% or higher) Malta Advanced Matriculation Certificate

10 Meksika Certificado de Bachillerato General Unico 10 üzerinden 6 Mısır Thanaweya A'ama Moldova Atestat de Maturitate (Atestat de studii medii de cultura generala) Diploma de Bacalaureat 10 üzerinden 6 Mongolya Senior High School Diploma (Gerchilgee) Moritanya Baccalaureat de l'enseignement Secondaire* 20 üzerinden 10* Mozambik Certificado de Habilitacao Literaria / Carta de Ensino Secundário 20 üzerinden 14 Nepal Higher Secondary School Certificate WAEC (West African Examination Council)/ WASSCE (West African Senior School WAEC/WASSCE:programla ilgili seçilen en az 6 konudan C Certificate Examunation) Nijerya NECO (National Examination Council) programla ilgili seçilen en az 6 konudan C JAMP* Minimum 180* Norveç Norwegian Upper Secondary School Leaving Certificate (Vitnemal fra den Videregaende Skole) 6 üzerinden 4 Özbekistan Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) Peru Certificado Oficial de Estudios Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto)* 20 üzerinden 10* Polonya Swiadectwo Dojrzalosci ( Matura Examination) 6 üzerinden 4 Portekiz Diploma de estudos secundários 20 üzerinden 14 Romanya Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic) 10 üzerinden 6 Ruanda Secondary Education Advance level Examination Certificate Rusya Russian National Final School Exam EGE programla ilgili seçilen en az 3 konudan, 100 üzerinden 60 Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 San Marino Diplome de Maturita Senegal Bachalaureate* 20 üzerinden 10 Sırbistan General Secondary Education Certificate (Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli) 5 üzerinden 3 West African School Certificate Seçilen programla ilgili 6 konudan en az D Sierra Leone A level düzeyinde en az 2 dersten ve AS level düzeyinden en az 4 Cambridge Overseas School Certificate dersten minimum D notu Slovakya Vsyvedceni Maturitni Skuske (Secondary School Leaving Certificate) 5 üzerinden 3 Slovenya Maturietno Skuska (matura) 5 üzerinden 3 Somali Secondary School Leaving Certificate Sudan Tawjihiyya Sudi Arabistan Tawjihiyya Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya/ Baccalauréat Tacikistan Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Tanzanya Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE) 1 Genel Araştırma + 3 Esas Araştırma, en az D Tayland Matayom VI Tayvan Senior High School Diploma

11 Tunus Baccalauréat de l'enseignement secondaire * 20 üzerinden 10* LYS Başarı Sıralaması:200,000 Türkiye YOS Exam 80 üzerinden 50/100 üzerinden 60 YGS 180 Türkmenistan Attestat o Srednem Obrazovanji 5 üzerinden 3 Uganda Uganda Advanced Certificate of Education (UACE), Cambridge Overseas Higher 5 konudan en az C /A - Seviyeden 4 üzerinden en az 2/AS - School Certificate and East African Advanced Certificate of Education OR East Afrıcan Seviyeden en az D certificate Ukrainian External Independent Testing ZNO her konudan en az 200 üzerinden 150, en az 3 konu Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii 12 üzerinden 7 Umman Al Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma Ürdün Tawjihi Venezuela Bachillerato 20 üzerinden 13 (iyi) Vietnam Giay Chung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional certificate) + admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc) Her konudan en az 10 üzerinden 7 Yemen İhtibar Vizari Sanevi Exam Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement (NCEA 2) 5 konudan en az 4 üzerinden 3 (5 konudan 4 tanesi İngilicze, matematik, doğal bilimler ve sosyal bilimler olabilir ) Yunanistan Apolitírio Enaíou Lykeíou 20 üzerinden 14 Zaire Dipome d'etat d'etudes Secondaires du Cycle Long Zambiya Zambia Secondary School Certificate 6 konu, 4 konudan en az C Zimbabve Cambridge Overseas School Certificate (A level) A düzeyinde en az 2 dersten, AS düzeyinde en az 4 dersten minimum D notu * tarihli, 2015/05 sayılı Senato da ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-1 T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Yaşar Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı