T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu yönerge, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde esas alınacak başvuru, kabul ve kayıtlar ile değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile T.C. Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Kontenjanlar MADDE 4 (1) Üniversite programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci sayıları, Senatonun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır ve YÖK onayı ile kesinleşir. (2) Burslu kontenjanlar ve burs koşulları, her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir. (3) Başvuru olmayan veya dolmayan program kontenjanları, Senato kararıyla diğer programların kontenjanlarına eklenebilir. Ancak kayıt yaptıracak aday sayısı, toplam kontenjanı geçemez. Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar MADDE 5 (1) Ortaöğretim son sınıf öğrencisi veya mezunu olmaları ve EK-1 de belirtilen asgari puanlardan birisine sahip olmaları koşuluyla, aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilir: (a) Yabancı uyruklu olanlar. (b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler. (c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular. (d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. (e) KKTC uyruklu olup KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar. 1

2 (2) Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez: (a) T.C. uyruklu olanlar (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç). (b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç). (c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç). (d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç). (e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanlar. (3) Yurt dışından alınan diplomaların, Türkiye den alınan diplomalara denk olmaları gerekir. (4) Adaylar başvurularını, Üniversite tarafından ilan edilen başvuru belgeleriyle birlikte, akademik takvimde belirtilen tarihlerde şahsen veya posta yolu ile yaparlar. Posta (5) Başvuru koşullarını taşımayan ve başvuru belgelerini belirtilen tarihler içinde sağlayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. (6) Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve adaylar başarısız olsalar dahi iade edilmez. (7) Başvuru esnasında Üniversiteye sunduğu bilgi ve belgelerde usulsüzlük veya tutarsızlık olduğu tespit edilen adayların, kabul/kayıt işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. (8) Başvurular, Fakültelerin Yönetim Kurullarınca oluşturulacak kabul jürileri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede adayların başvurularına esas olan sınav puanları, ortaöğretim diploma notları, İngilizce ve/veya Türkçe düzeyleri ve yüz yüze yapılacak mülakatlar dikkate alınır. Kabul Jürilerinin önerileri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu nun kararıyla kesinleşir. (9) Değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunan adaylara Üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Adaylar bu kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyet temsilciliklerinden, öğrenim amaçlı vize alabilirler. Bu vize, Türkiye ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Ücretler MADDE 6 (1) Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu kontenjanlarına kabul edilen adaylar, banka hesaplarında en az bir akademik yıl için gerekli olan eğitim-öğretim ücretini karşılayacak tutarda bir bakiyeleri olduğunu kanıtlamak durumundadır. Bu durumu belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler ve bunların yerine yedek listedeki adaylar kayıt için çağırılırlar. (2) Öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Eğitim-öğretim ücreti Süleyman Şah Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve ilan edilen tarihlerde ödenir. 2

3 Kayıtlar MADDE 7 (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, Üniversite tarafından ilan edilen belgelerle birlikte, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversiteye şahsen gelerek kesin kayıtlarını yaptırırlar. (3) Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirilir. Öğretim Dili MADDE 8 (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına kayıt hakkı kazanan adayların yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür. Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfına ilişkin uygulamalar, Süleyman Şah Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi hükümlerine göre yapılır. MADDE 9 (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan adayların Türkçe düzeyleri, akademik yılın başında Üniversite tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı ile ölçülür. Türkçe düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler, Üniversite bünyesinde veya bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda en az iki yarıyıl Türkçe dil eğitimi almak zorundadır. (2) Aşağıdaki belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, Türkçe dil eğitiminden muaf tutularak lisans programlarına başlama hakkı elde ederler. (a) TÖMER sertifikasına veya herhangi bir Türkçe eğitimi aldığını ve başarılı olduğunu gösteren belgeye sahip olanlar. (b) Türkçenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. (c) Başka bir üniversitede en az bir yıl Türkçe dil eğitimi alanlar. Hüküm bulunmayan haller MADDE 10 Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde;; T.C. Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, YÖK, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 11 Bu yönerge, YÖK onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 Bu Yönerge hükümlerini, Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür. 3

4 EK 1: Süleyman Şah Üniversitesinde Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışından Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan; Ulusal ve Uluslararası Ortaöğretim Diplomaları, Bitirme ve Giriş Sınavları ile Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanlar: Ülke Diploma/Bitirme Sınavı/Giriş Sınavı Asgari Puanlar Afganistan Baccalauria %55 Konkurs General State Examination 250 Almanya Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) / Zeugnis der Reife Reifezeugnis 5 üzerinden 4 Amerika Birleşik Devletleri Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip Olmak Angola Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diplomaya Sahip Olmak Arjantin Arjantin Bachillerato %50 Arnavutluk Matura Diploması Diplomaya Sahip Olmak Avusturalya Avustralya Lise Diploması Diplomaya Sahip olmak Avusturya Matura Diploma 5 üzerinden 4 Azerbaycan Azerbeycan Ulusal Üniversite Testi (TQDK) 200 Certificate of Complete Secondary Education Bangladeş Higher Secondary School Certificate (HSC) % 60 Belçika Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Benin Baccalaureate 11 Diplom O Srednom Obrazavaniitestat/ Atestat Beyaz Rusya Belorussian Central Testing Results 4 5 üzerinden 4 veya 10 üzerinden 6 Central Testing konularından 100 üzerinden 30 olmak üzere, toplam 600 üzerinden 300 puan Bolivya Diploma Grado/ Titulo de Bachiller en Humanidades 7 üzerinden 4 Bosna-Hersek Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Brezilya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Bulgaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Burkine Faso Baccalaureate 11 Cezayir Algerian Baccalaureate 10 Çad Baccalaureate 11 Çek Cumhuriyeti Matura Diploması Diplomaya Sahip olmak Çin Halk Cumhuriyeti Gaokoa 480 Danimarka Danimarka Bevis / Diploma Diplomaya Sahip olmak Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti Bachillerato %50 Ekvator Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias/ Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral 10 üzerinden 5 veya 20 üzerinden 12 Ermenistan Hasunutian vkaiakan (attestat) Ujian Akhir Naitonal 33 Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Cukup Average 10 üzerinden 6 (enam) Etiyopya Ethiopian Higher Education Entrance Examination %60 Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus/ Riigieksamenitunnistus Fas Baccalaureat / Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Filipinler Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak

5 Filistin Tawjihi 70 Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus Cum Laude Approbatur 7 /studentexamensbetyg üzerinden 4 Fransa French Baccalaureate 10 West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda C6 veya daha iyi not Gambiya General Certificate of Education (GCE) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan Gana West African Senior School Certificate Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 Examination (WASSCE) konuda c6 veya daha iyi not Gine Baccalaureat %50 Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras %70 Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test 7 konudan en az 6 sını geçmek CSAT 500 Güney Kore Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma/ Graduation Certificate) 4 üzerinden 2 Gürcistan Ulusal Sınavı 250 Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ Attestat o Srednem Obrazovanii Haiti Baccalaureat 50% Hırvatistan Maturalna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju / Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC) 60% Indian School Certificate (ISC) 60% Hollanda Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras veya %61 Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) 5 Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC) Irak Al-Edadiyah / Al-Idadiyah 100 üzerinden 70 İngiltere General Certificate of Education Advanced Level Diplomaya Sahip olmak İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi 20 üzerinden 15 İrlanda İskoçya Leaving Certificate (Established) Scottish Certificate of Secondary Education/ Scottish Qualifications Certificate En az 2 si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konu (Higher Level konuları için en az C3, diğer konular için en az D3) Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B (zorunlu) İspanya İspanya Bakaloryası 10 üzerinden 5 veya %50 İsrail Teudat Bagrut %50 İsveç Slutbetyg from Gymnasieskolan/ Avgångsbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden 2 (G) İsviçre Matura Diploma %50 İtalya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak İzlanda Stúdentspróf 10 üzerinden 5 Japonya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak

6 Kamboçya Kamboya-Baccalaureate %50 Baccalaureate 20 üzerinden 11 Kamerun Cameroon GCE Ordinary Level Examination/ Cameroon GCE Advanced Level En az 4 konudan 4 üzerinden 2 Examinations Kanada Lise Bitirme Diploması %60 Karadağ Karadağ Diploma Record of study Diplomaya Sahip olmak Katar Al-Thanawiya Aama Qatari %60 Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 100 üzerinden en az 60 Kazakistan Orta bilim turaly attestat/ Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii Kenya Kenya Certificate of Education C+ Kırgızistan Kyrgyzstan National Scholarship Test Math, critical thinking, reading and understanding, ve grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 241 üzerinden en az 114 Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Kolombiya Kolombiya - Bachillerato %50 Kosova Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı %40 Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama 100 üzerinden 60 En az biri başvurulan programla Kuzey Kıbrıs Türk GCE AL ilgili olmak üzere, en az 2 A Cumhuriyeti Level Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau %50 Letonya Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu 10 üzerinden 6 Mühendislik bölümleri için 180 Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı Libya diğer bölümler için 170 General Secondary Education Certificate %70 Litvanya Brandos Atestatas 10 üzerinden 7 Lübnan Baccalaureate Libanals 13 Lüksemburg Diplôme / Certificat de Fin d'etudes Secondaires Diplomaya sahip olmak Macaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Madagaskar Madagaskar Bakaluryası 11 Makedonya Makedonya Üniversite Giriş(Olgunluk) Sınavı %50 Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia C 5-6 Malavi School Certificate of Education Exam. (MSCE) C Mali Mali Bakaluryası 11 Malta Matriculation Certificate 100 üzerinden 64 Meksika Meksika - Bachillerato %50 Mısır Thanaweya Amma General Public Examination 100 üzerinden 50 Moğolistan Konkurs General State Examination 650 Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee) veya %75 Moldova Diploma de absolvire a invatamintului mediu general/ Atestat de studii medii de cultura generala/ Atestat de maturitate/ Diploma de 10 üzerinden en az 7 Bacalaureat Mozambik Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Myanmar Basic Education Standart Exam. (Matriculation) 60% Nepal Lise Bitirme Diploması 60% Nijer Nijer Bakaloryası 11 6

7 En az 6 dersten başarılı olmak ve Waec Nijerya en az 3 kredi (C) almak Jamb 185 Norveç Vitnemål videregående opplæring 6 üzerinden 3 Orta Afrika Baccalaureate 11 Özbekistan Attestat o srednem brazovanii / O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) Panama Panama Bakaluryası 50% Bachillerato / Técnico 50% Peru Certificado Oficial de Estudios/ Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto) 7 Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % üzerinden 12 Polonya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak Portekiz Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Romanya Diploma de bacalaureat 6 Rusya Senegal Sırbistan Singapur Russian National Final School Exam EGE 42 Attestat o Srednem Obrazovanii / Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Baccalauréat de l'enseignement Secondaire (Série L and S) Diploma o polozenom zavrsnom spitu/diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozenom maturskom ispitu/diploma o stecenom srednem obrazovanju Singapore-Cambridge GCE A-level examination 20 üzerinden 11 En az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A- seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu (en iyi not 1, en düşük geçer not 4) Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce/ Maturitní zkouška/ Maturita from gymnazium Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) Poklicna matura + maturitetni tecaj Somali Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Sri Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level) Diplomaya Sahip olmak Sudan School Certificate 60% Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya 170 Suudi Arabistan Tawjihiya %60 Licencia de Educación Media/ Licencia de Şili Enseñanza Media 7 üzerinden 5 Prueba de Selección Universitaria (PSU) 850 üzerinden 600 Tacikistan Lise Bitirme Diploması 3 Tanzanya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Tayvan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Tayland Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Togo Baccalaureate 11 Tunus Tunisia Baccalauréat 11 LYS Başarı Sırası YGS 180 puan ve üzeri Türkiye Türkiye de ki liselerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için lise diploması Süleyman Şah Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Yeterli Türkmenistan Lise Bitirme Diploması 3 Lise diploması not ortalaması en az %60

8 Uganda UCE(Uganda Certificate of Education) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not Umman Tawjihi 80 ZNO (External Independent Testing) 150 Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem 12 üzerinden 7 Obrazovanii Ürdün Tawjihi 70 Venezuella Venezuela Bachillerato 20 üzerinden Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) 6 Yemen Yemen deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı 70 Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement En az 5 konudan 4 üzerinden 3 (Konuların 4 ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı) Yugoslavya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak Yunanistan Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı 20 üzerinden 8 Zambiya Uluslararası Zambia School Certificate Uluslararası Bakalorya (IB) 28 Uluslararası Bilim Olimpiyatları Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak TÜBİTAK ın tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalyasına sahip olmak %60 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Yurtdışı 50 puan SAT puan GCE (General Certificate Examination) A Level 2 courses GCE (General Certificate Examination) O Level 4 courses ACT (American College Test) 21 Temel Öğrenme Becerileri Testinden 80 üzerinden 40 8

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı