ISBN Sertifika No.: 10704

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 978-975-539-698-9 Sertifika No.: 10704"

Transkript

1 MİCHEL BOURSE - HALİME YÜCEL Michel Bourse 1998'den bu yana Fransa Nantes Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapmaktadır yılları arasında, Makedonya'da barış anlaşmaları çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin bir projesi olan South East European University'de İletişim Fakültesi'nin kurucu dekanı olmuştur yılları arasında da Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. İletişim kuramları ve teknikleri, kültürler arası iletişim sorunları konusunda birçok kitabı, makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Melezliğe Övgü adlı kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmıştır. Halime Yücel 1994'ten bu yana çalıştığı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doçent olarak görev yapmaktadır. Reklam, siyasal reklam, göstergebilim, imge ve söylem çözümlemeleri alanında birçok çalışması, iletişim alanında kitap çevirileri bulunmaktadır.

2 Ayrıntı: 668 ScholaAyrıntı Dizisi: 11 İletişim Bilimlerinin Serüveni Michel Bourse-Halime Yücel Yayıma Hazırlayan Songül Kırgezen 2012, Michel Bourse & Halime Yücel Bu kitabın Türkçe yayım hakları Ayrıntı Yayınları'na aittir. Kapak Fotoğrafı PASIEKA/Science Photo Library/Getty Images Turkey Kapak Tasarımı Gökçe Alper Dizgi Esin Tapan Yetiş Baskı Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. C Blok No.:244 Topkapı/İstanbul Tel.: (0212) Sertifika No.: Birinci Basım 2012 ISBN Sertifika No.: AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No.: 3 Cağaloğlu İstanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) &

3 İletişim Bilimlerinin Serüveni Michel Bourse-Halime Yücel

4 ScholaAyrıntı Dizisi Romantik Muamma Besim F. Dellaloğlu Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi Editör: Mehmet Kanar Medya Mahrem Editör: Hüseyin Köse Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık Dr. Deniz Sezgin Uç(ur)amayan Balon Derleyen: Hayri Kozanoğlu Nefret Söylemi Derleyen: Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu Marx ve Weber'de Doğu Toplumları Lütfi Sunar Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya Besim F. Dellaloğlu Ortak Benlik Nörofelsefi Temellendirme Tahir M. Ceylan Kamusal Alan Der. Éric Dacheux

5 İçindekiler Giriş...13 A. İletişim Bilimlerinin Tarihi...15 B. Birkaç Tanım Konusunda: İletişim Bilimleri ya da "Bildirişim ve İletişim Bilimleri"...23 C. İletişim Bilimlerinin Konusu...26 D. İletişim Sürecinin Karmaşıklığı ve Önündeki Engeller...29 Birinci Bölüm İletişim Bilimlerinin Doğuşu 1. İletişim Bilimlerinin Kaynakları...35 A. Platon ve Söyleşim...35 B. Aristo ve Retorik...44 C. Edmund Husserl ve İletişimsel Olgu...51

6 İkinci Bölüm Bildirişim 1. Bildirişim Kuramları...65 A. İletişimin Matematiksel Kuramı...75 B. İletişimin Sibernetiği Davranışçılıktan İletişimsel İşlevselciliğe...78 A. Harold D. Laswell: 5W Kuramı (Who say What to Whom in Which channel with What effect? [kim, kime, neyi, hangi kanalla, hangi etkiyle söylüyor?])...81 B. Elihu Katz ve Paul Lazarsfeld ve İşlevsel Model: İki Aşamalı İletişim Akışı (two step flow of communication) Modeli...84 C. "Kullanımlar ve Doyumlar"...91 D. "The Agenda Setting" [Gündem Belirleme]...94 E. McLuhan'ın Medya Kuramı F. Medyoloji: "İletişim-Aktarım" Sorunu Üçüncü Bölüm İletişim Kurmak Dilbilimsel Modeller 1. Bir Dilbilimi A. Dilbilimin ya da Dilin Biliminin Tarihçesi B. Saussure'ün "Yapısalcı" Dilbilimi C. Dilbilimcilerin Öğretilerinden Yola Çıkarak İletişim Olgusunu Nasıl Açıklayabiliriz? Sözün Dilbilimi A. Roman Jakobson ve Dilin İletişimsel İşlevleri B. Pragmatik (Edimbilim) İletişimlerin Çözümlenmesi ve Dil Edimleri C. Konuşan Özne Üzerine Ruhsal Dilbilim Modeli Dilbilim Üzerine Sonuç İletişime Göstergebilimsel Yaklaşım A. Göstergebilim ve Toplumsal Bağlam B. Göstergebilimin Konuları C. Göstergebilimin Kurucuları ve Göstergebilim Akımları Avrupa Okulu Paris Göstergebilim Okulu Greimas Sonrası Göstergebilim Yaklaşımları Dördüncü Bölüm İletişimden Etkileşime 1. İletişimin Sosyal Psikolojik Modelleri A. Pierre Bourdieu ve Dilsel Habitus Kavramı B. Basil Bernstein ve Karmaşık Kod/Sınırlı Kod Kavramları...225

7 C. William Labov ve Dilsel Çeşitlilik Kavramı D. Dell Hymes ve John Gumperz: İletişim Etnografisi Etkileşimlerde Dilsel Pratiklerin Araştırılması Dell Hymes'ın S.P.E.A.K.I.N.G. Modeli E. Mikhail Bakhtine: İletişimde Söyleşimlilik ve Çokseslilik F. Söylem Çözümlemesi Kuramı: Zellig Harris ve Michel Pêcheux Sonuç: İletişimden Etkileşime Etkileşimlerin İncelenmesi. Yenilenen İletişim Konuları A. Dell Hymes : İletişimsel Yeti Kavramı B. Catherine Kerbrat-Orecchioni ve Sözcelem Kuramı C. Paul Grice ve İletişim Mantığı D. Erving Goffman ve Etkileşim Ritüelleri E. Dan Sperber ve Deidre Wilson: Uygunluk İlkesi F. Gündelik Söyleşimlerin Etnometodolojisi: Dizinsellik ve Düşünümsellik Yeni İletişim, Palo Alto Okulu A. Sistemik Yaklaşım B. İletişimin Temel Önermeleri C. Bağlamlar ve İletişim: Yeniden Çerçeveleme D. Çelişkin İletişim Sözsüz İletişim İletişim Durumunda Dil A. Sözel Olmayan İletişim: Tanım Sorunları B. Sözel Olmayan İletişimin İşlevi C. Kinezik: Ray Birdwhistell D. Proksemik: Edward T. Hall Sonuç: İletişim Bilimlerinin Tarihi ve Epitemolojisi: Durum Saptaması Kaynakça Dizin...369

8

9 Tahsin Yücel'e

10 Bu çalışma bir "hiper kitap" metni, imgeleri, videoları ve müziği kullanan etkileşimli bir kitap biçiminde hazırlandı. Her bölümün sonunda okur bir Q-R Kod (bir mobile tag) bulacak, bu da cep telefonlarında "flashcode"u olan okurlara doğrudan bir web sayfasına, kitabı tamamlayan bir videoya, metne ya da müziğe ulaşma olanağı sağlayacak. Kısacası okur bir barkod ve akıllı telefon yoluyla bir çoklu ortam bilişim bütününden yararlanabilecek. Bu "hiper kitap" cep telefonu teknolojilerinin buluşlarından ve iki boyutlu barkodlardan yararlanarak uluslarararası QR-Code kurallarına uygun biçimde 103 barkodla zenginleştirildi. Akıllı telefonu iki boyutlu koda yaklaştırmak, her zaman ve her yerde, kolay (1 temas, 1 tık, 1 içerik) ve mobil bir biçimde uluslararası çoklu medya bilgilerine başvurabilme olanağını sağlıyor. Nasıl İşliyor? İki boyutlu barkodun etkileşimsel çoklu ortam içeriğini görüntülemek için: 1. Akıllı telefonunuza ücretsiz QR-Kod okuyucusunu yükleyin (önerilen okuyucular: Mobiletag, inigma, Beeta, Lynkee). 2. Q-R Kodu yüklenen okuyucu yardımıyla flash'layın. 3. Anında içeriğe ulaşın. Yazarlar projeyi gerçekleştirmek için, Nantes Atlantik Bilişim Laboratuvarı'ndan Dr. Franky Trichet ve "Bilgi ve Karar" ekibiyle (Nantes Üniversitesi Politeknik Okulu) işbirliği içinde çalıştılar. Bu hiper kitap için teknolojik desteği iréalité şirketi (www.irealite.com) verdi. Nantes Üniversitesi'ne bağlı bilimsel araştırmaya katkı ve teknoloji aktarımına odaklanan irealité, iki boyutlu barkodlar üzerine yeni teknolojik çözümler, görsel tanıma ve arttırılmış gerçeklik konumlarında uzmanlaşmış bir şirket. Okur kitapta içerlek verilmiş metinler de bulacak: Bu bölümler, yaptıklarıyla iletişim bilimleri serüvenin kimi anlarına tanıklık eden kimi araştırmacılarının yaşamları konusunda bilgi verip bu farklı kişilikleri anma amacını taşıyor. 10

11 İletişim Bilimlerinin Serüveni Michel Bourse-Halime Yücel

12

13 Giriş G ünümüz toplumu genelleşmiş bir iletişim toplumu olarak tanımlanabilir. Bunun için iletişimin, nasıl insan deneyiminin iletişim kavramından uzak görünen birçok alanını açıklama ölçütü durumuna geldiğini, politik ve kültürel alanda nasıl stratejik bir önem kazandığını sorgulamak yeter. Bugün "iletişim" sözcüğü, kendi aralarında çok farklılaşan birçok deneyimi, pek fazla ayrım da yapmadan tanımlar. Böylece iletişim birçok alanı ele geçirir: Şirket iletişimi, politik pazarlama, reklam, teknik iletişim, gazete, radyo, televizyon gibi iletişim araçları, "iletişimi" öğrenme amaçlı psikoterapi grupları bunlara örnek oluşturur. İletişim iki kişi arasında bir söyleşim de bir roman, bir reklam spotu, bir film, bir tiyatro oyunu da olabilir. Aynı zamanda ağ ile birbirine bağlanmış iki bilgisayar arasında bilgi alışverişi, iki kredi kurumu arasında 13

14 Michel Bourse-Halime Yücel gerçekleştirilen bir ekonomik aktarım da iletişimdir. Daha da ileri gidersek, beyin hücrelerinin bağıntısını da iki birey arasında niteliklerin kalıtsal aktarımını da iletişim terimleriyle betimleyebiliriz. Bu sözcüğün içerdiği anlam çokluğu rastlantısal değil. "İletişim" örtük kalan bir kasıtlılığa, iletişim kurma isteğine de gönderme yapar. İletişimin içermesi gereken alışveriş düşüncesi, ileti ve aktarım kavramlarıyla açıklanmaya çalışılan olguların oluşturucusudur. Bu anlamda iletişimin başlı başına, günlük evrenimizin bir "açıklayıcısı" durumuna geldiği saptanabilir. Bunun nedeni de günümüzde iletişimin her yerdeliğinden kaynaklanan kavram belirsizliği kuşkusuz. İletişimsel bileşimden kaçmak olanaksız. Günümüzde iletişimden çok söz edilmesinin bir nedeni de bilişim ve iletişim tekniklerinin yaygınlığıdır. Günlük evrenimiz artık uydular, bilgisayarlar, yeni televizyon kanalları, cep telefonları, internet ve başka "bilgi otoyollarıyla" sarılmıştır. Bu konuda kitapların, raporların, söylemlerin, basın makalelerinin bolluğu, iletişimin yalnızca teknik yönleri üzerine olumsuz bir odaklanmaya tanıklık eder. Dominique Wolton'un 1 saptadığı gibi, iletişim, çok önemli bir ekonomik etkinlik sektörü olmanın ötesinde, insanların, haberin ve bilginin dolaşımını sağlayan tüm araçları ve ağları kapsar. Birinci düzeyde iletişim, araçsal bir biçimde, bir başka deyişle onu olası kılan aygıtlar yoluyla tasarlanır. Ancak bir başka düzeyde iletişim, günümüzün toplumsal pratiklerini bir okuma yöntemi işlevi de görür. İletişim varoluşumuzda giderek önem kazanan bir yer edinme eğilimindeyse de temel gücü kendisine açıkça karşı çıkılmasının zorluğu olan yeni bir ideoloji basamağına da yükselmiş gibidir. Bu egemenlik, bir yandan üstün performanslı tekniklere dayanması, öte yandan da iletişim ideolojisinin, dünyayı değiştireceği savındaki büyük ideolojilerin külleri üzerinde doğmasıdır. İletişim insanoğlunu derinden etkiler, iletişimi kolaylaştırabilecek her şey de bireysel özgürlüğün ülküsel aracı gibi belirir. 2 Elbette iletişim söylemi her yerdeliğiyle politik söylem kadar esnek görünür, her alana uygulanabileceği izlenimi uyandırır. Bu nedenle tüm bilgi alanlarının iç işleyişini temelde iletişim olguları gibi yorumlamak olasıdır. İletişimin bu evrenselliği, sorgulanmasını ve yorumlanmasını gerektirir. Bunun için de iletişim söylemi konusunda yalın bir sınıflandırmanın ötesine geçmelidir. 1. Wolton, D., Penser la communication, Flammarion, Paris, A.g.e. 14

15 A. İletişim Bilimlerinin Tarihi 15 İletişim Bilimlerinin Serüveni Günümüzde toplum bilimleri araştırmacılarının çoğu, iletişimi merkez değer durumuna getiren söylemin tarihsel olarak aşıldığı, doğuşunu ve gelişimini yeniden açıklamanın denenebileceği bir toplumsal oluşum durumuna geldiği konusunda görüş birliği içindedir. İletişim kurmak başlı başına bir anlam taşımaz. İletişim kuramları, uygulamaları ve teknikleri önemlidir: Bu kitabın da açıklamayı ve tartışmayı önerdiği bu öğeler. İletişim birçok disiplinin (felsefe, tarih, dilbilim, toplumbilim, psikoloji, biyoloji, sibernetik, siyasal bilimler) kavşağındadır. Toplum bilimlerinin bu özel alanı, bilimsel meşruluk sorunuyla sürekli ilgilenmiştir, bu da onu pozitif bilimlerden esinlenerek, genellikle şemaları benimsemeye, bilimsellik modelleri aramaya yöneltmiştir. Bununla birlikte iletişim bilimlerinin üçlü bir gereksinimden doğduğunu ileri sürebiliriz: 1. Epistemolojik bir gereksinim, bir yandan bilgilerin nesnelerinin kendilerine özgü nitelikleri nedeniyle, örneğin sosyolojinin de psikolojinin de tek başlarına gerektiği gibi kavrayamadığı kimi iletişimsel olguları açıklayabilecek bir bilimsel yaklaşım geliştirme gereğini içerir. Edgar Morin için, uzmanlaşma sorunu söz konusudur. Böylece disiplinler arasılık epistemolojik sorunu gündeme gelir, bu da daha genel olarak insan bilimlerini ilgilendirse de iletişim bilimlerine özgüdür. Piaget'ye göre bilimsel disiplinler arasında üç karşılaşma biçimi vardır: Çokdisiplinlilik: Ortak bir izlek çevresinde (burada iletişim) farklı disiplinlerden, kendi kavram ve yöntemlerini kullanan araştırmacılar bir araya gelir. Disiplinler arasılık: İki ya da birçok disiplin arasında (örneğin hayvan iletişimsel davranışı araştırmasına uygulanan etnoloji ve iletişim psikolojisi arasında) bilgi, inceleme ve yöntemlerin aktarımı ve alışverişini varsayar. Disiplinlerötesilik: Sınırlara aldırmadan farklı bilimleri kapsayan bir bilgi söz konusudur (örneğin, Norbert Elias'ın tarihsel toplumbilimi ya da Leroi Gourhan'ın tarih öncesi antropolojisi). İletişim bilimlerinde bu üç karşılaşma türünü de bulabiliriz. Bu "disiplinin" özelliğini oluşturan, birbirleriyle yalnızca bir araya gelmekle kalmayan, eklemlenmeleri de gerçek bir özgünlük ortaya koyan farklı kaynaklardan kavram ve varsayımları kapsayabilmesidir. Göstergebilim, dilbilim, toplumbilim, antropoloji, pozitif bilimler ve teknikler, sürekli bir araya gelen birçok düzey yoluyla iletişim bilimlerinin özgün

16 Michel Bourse-Halime Yücel bakış açısını oluşturur. Bu yaklaşımlardan her biri bağımsız olarak, ötekilerden ayrı kullanıldıklarında, 3 insan ya da toplum bilimlerinin ya da mühendislik alanındaki bilimlerin bir başka alanında yerini bulur. Bilimleri ve uygulamaları birbirinden ayırmak ve iletişim bilimlerinin varlık nedeninin "Nasıl daha iyi iletişim kurmalı?" sorusuna yanıt aramak olmadığını da belirtmek gerekir. Yanıt aranan sorular şunlardır: İletişim nasıl oluşur (eklemlenmenin farklı yönlerini, özellikle de iletilerin dolaşımı biçimini dikkate alarak)? İletiler nasıl algılanır? İletiler nasıl sürekli yorumlanır ve yeniden yorumlanır? İletişimin yeni bir bilim olup olmadığına ya da yeni bir değerler dizisi oluşturup oluşturmadığına karar veremeyiz. Lazarsfeld, Goffman, Hall, Adorno, Marcuse, Watzlawick gibi iletişimle ilgilenen ve iletişim alanında ünlü birçok isim, böyle bir bilim alanı kurmayı hiçbir zaman gerçekten amaçlamamışlardır. Hiçbir zaman "iletişim" adlı bir bilim ya da bir disiplin kurmamışlardır. Dolayısıyla "iletişim kuramlarından çok, iletişim süreçlerinin ve olgularının sorunsalına uygulanan başka bilgilerden, "iletişim üzerine kuramlardan" söz etmek gerekir. Örneğin Konrad Lorenz'e göre, 4 genomun kodlanması konusundaki gelişmeler, bir bilgi ediniminden başka bir şey değildir (bu da hemen görünmeyen bir iletişim uzamını varsayar). Psikolojide iletişimin işlevi açıktır, farklı kuramlarca farklı biçimlerde kullanılır. Toplumsal olguları kapsayan alanda, telekomünikasyonları iletişim gibi değerlendirebiliriz, bu da mühendislik ve uygulamalı bilimler kapsamındadır, aynı zamanda şirket iletişimi, reklam, halkla ilişkiler ve şirket kültürü de iletişime ilişkindir, iş evreniyle birleşir. Son olarak da kitle medyası ve gazetecilik alanını, politikada iletişim kurma sanatını ve imaj yaratıcılarını, kamuoyu araştırmalarını ve işlevlerini iletişim kapsamında ele alabiliriz. İletişimin yeni bir araştırma nesnesi, çok disiplinli bir bilim ya da alan olduğu, birçok disiplinden, özellikle toplum bilimlerinden esinlendiği ve bu disiplinlerin yöntemlerini benimsediği konusunda görüş birliğine varabiliriz. İletişim farklı alanlara yayılan, parçalara ayrılan 3. Daha fazla bilgi için: Bruno Olivier, Les sciences de la communication. Théories et acquis. Armand Colin, Paris, "İletişim olgularına yalnızca teknikle sınırlı her yaklaşım mühendislik bilimlerinin kapsamındadır, tümüyle dilbilimsel ve göstergebilimsel olan her yaklaşımın daha çok dilbilimleri ya da yazınsal çalışmalar alanında ya da topluluk olgularını ve temsilleri ele almakla yetinen her tür yaklaşımın sosyolojisi kapsamında olduğu" s. 16). 4. Bu konuda bkz. Konrad Lorenz, L'envers du miroir. Une histoire naturelle de la connaissance. Paris. Flammarion

AYTÜL KASAPOĞLU 1951, İstanbul doğumlu olup lisans (1973) ve yüksek lisans (1975) derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden aldıktan

AYTÜL KASAPOĞLU 1951, İstanbul doğumlu olup lisans (1973) ve yüksek lisans (1975) derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden aldıktan AYTÜL KASAPOĞLU 1951, İstanbul doğumlu olup lisans (1973) ve yüksek lisans (1975) derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden aldıktan sonra Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında çalıştı.

Detaylı

VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE 1993 te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994 te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki

VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE 1993 te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994 te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE 1993 te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994 te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki eğitimini yarıda bırakarak müziğe ve sosyal bilimlere yöneldi.

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

Ayrıntı: 770 ScholaAyrıntı Dizisi: 19 Direnen İstanbul İstanbul Yazıları (1978-2013)

Ayrıntı: 770 ScholaAyrıntı Dizisi: 19 Direnen İstanbul İstanbul Yazıları (1978-2013) HAYDAR KARABEY 1948 İstanbul da doğdu. 1967 Haziran, Galatasaray Lisesi 1973 Haziran, DGSA Mimarlık Fakültesi (Y. Mimar) 1974 DGSA Şehircilik Kürsüsü ne asistan olarak katıldı (bugün: Mimar Sinan Üniversitesi)

Detaylı

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil)

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOS-YL-2007-0003 YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) HAZIRLAYAN Emine

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

Ahmet Güneş Cumhuriyet University, mertgunes2003@gmail.com, Sivas-Turkey. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2013.8.4.4c0172 GÖSTERGEBİLİM TARİHİ

Ahmet Güneş Cumhuriyet University, mertgunes2003@gmail.com, Sivas-Turkey. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2013.8.4.4c0172 GÖSTERGEBİLİM TARİHİ ISSN: 1306-3111/1308-7320 Status : Review (Compilation) NWSA-Humanities Received: May 2013 NWSAID: 2013.8.4.4C0172 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ahmet Güneş Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REKLAM FİLMLERİNİN EVRİMİNDE DÜŞÜNSEL BİR DÖNÜŞÜM:

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REKLAM FİLMLERİNİN EVRİMİNDE DÜŞÜNSEL BİR DÖNÜŞÜM: T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REKLAM FİLMLERİNİN EVRİMİNDE DÜŞÜNSEL BİR DÖNÜŞÜM: APPLE 1984 YÜKSEK LİSANS TEZİ Erdem TATLI Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim

Detaylı

İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ

İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2533 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1504 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Yazarlar Uzm.Sosyal Çalışmacı Aziz ŞEKER (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. İlhan TOMANBAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DURUM KOMEDİLERİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN ÖRNEĞİNDE AİLE SÖYLEMİ Doktora Tezi Aydan ÖZSOY

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

Medyaya Karşı. George Gerbner. Derleyen: Michael Morgan

Medyaya Karşı. George Gerbner. Derleyen: Michael Morgan Medyaya Karşı George Gerbner Derleyen: Michael Morgan Ayrıntı: 763 Ağır Kitaplar: 34 Medyaya Karşı George Gerbner Kitabın Özgün Adı Against the Mainstream İngilizce den Çevirenler Güneş Ayas & Veysel Batmaz

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

SAHNE SANATLARINDA YÖNETİM VE ETKİLİ İLETİŞİM

SAHNE SANATLARINDA YÖNETİM VE ETKİLİ İLETİŞİM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARINDA YÖNETİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela GÜRTEN Anabilim Dalı: Sanat Yönetimi Programı: Sanat Yönetimi Tez Danışmanı:

Detaylı

ALIMLAMA ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR GELENEĞİNİN KATKISI

ALIMLAMA ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR GELENEĞİNİN KATKISI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.119-131 ALIMLAMA ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR GELENEĞİNİN KATKISI Oya ŞAKI AYDIN ÖZET İletişim alanında izleyici

Detaylı

ROGER SMITH 1945 doğumlu akademisyen ve yazar. 1998 e kadar Lancaster Üniversitesi nde bilim tarihi üzerine dersler verdi ve emeritus unvanıyla

ROGER SMITH 1945 doğumlu akademisyen ve yazar. 1998 e kadar Lancaster Üniversitesi nde bilim tarihi üzerine dersler verdi ve emeritus unvanıyla ROGER SMITH 1945 doğumlu akademisyen ve yazar. 1998 e kadar Lancaster Üniversitesi nde bilim tarihi üzerine dersler verdi ve emeritus unvanıyla emekli oldu. Beşeri bilimler ve tarihyazımı hakkında çalışmalarını

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN İLETİŞİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi TUĞÇE

Detaylı

Derleyen: U. URAZ AYDIN İlköğretimini Fransa da tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi ni bitirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Derleyen: U. URAZ AYDIN İlköğretimini Fransa da tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi ni bitirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi . Derleyen: U. URAZ AYDIN İlköğretimini Fransa da tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi ni bitirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 2003 yılında tamamladığı yüksek lisans

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ (DERS NOTLARI) Prof. Dr. Kubilay Aktulum Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ (DERS NOTLARI) Prof. Dr. Kubilay Aktulum Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ (DERS NOTLARI) Prof. Dr. Kubilay Aktulum Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Burada amacımız özgün bir çalışma ortaya koymak, bilimsel bir varsayımı

Detaylı