YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -"

Transkript

1 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

2 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

3 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

4 İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

5 ATATÜ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

6 KONYA İL HARİTASI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

7 YALIHÜYÜK İLÇE HARİTASI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

8 KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ Yukarı Mah. Bozkır Yolu Cad. Hükümet Konağı Kat: Yalıhüyük/KONYA Tel. ve Faks No Tel : Faks: Elektronik Posta Adresi Web Adresi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

9 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU MUSTAFA METLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRÜ MEHMET GÖKÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜR YARD. DİLEK HUMAŞ DİLEK HUMAŞ AHMET TAŞGIT BİLAL DEMİRCİ RAMAZAN KAYA KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI YARDIMCI HİZMETLİ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KUR. ÜYESİ RAMAZAN KAYA OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ MEHMET GÖKÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜR YARD. SALİHA ANIL TÜRKÇE ÖĞRETMENİ HALİL ACAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ BİLAL DEMİRCİ YARDIMCI HİZMETLİ İBRAHİM ÖZDEMİR GÖNÜLLÜ VELİ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

10 SUNUŞ Planlama, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilk adımı ve belki de en önemli basamağıdır. İnsanların ve kurumların gelecekte daha başarılı olabilmesi için kendisine ulaşılabilir hedefler koyması hayati bir öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki rotası olmayan bir gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. Başarılı olmayı ve devamlı ileriye gitmeyi amaçlayan bizler yılları arasında bir öngörüde bulunarak bu planı hazırlamaya koyulduk. Yaygın eğitim kurumu olan Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi yediden yetmişe tüm halkımızın eğitim, meslek ve beceri düzeyini ilerletebilmek üstüne düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi yarın da hızına hız başarısına başarı katmak amacıyla çalışmalarını katlanarak sürdürme amacındadır. Aydın ve aydınlık bir Türkiye için ne yapsak azdır. Saygılarımla Mustafa METLİ Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

11 GİRİŞ Stratejik Planlama Ekibimizin hazırlamış olduğu Stratejik planlamanın en önemli özelliği, geniş kapsamlı bir işbirliği ve sistematik bir çalışma gerektirmesidir sayılı Kanun da stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde misyonumuzu ve vizyonumuzu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarımızı önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plânlama çalışmaları, Merkezimizde belirlenen süreç yönetimi kapsamında belirlenmiş olan Plânlama sürecine göre gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Stratejik Plânlama Ekibi stratejik plânı oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir uygulama plânı oluşturmuştur. Bu plan kapsamında yılarını kapsayan Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejik Planlama Ekibi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

12 İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ KONYA İL HARİTASI YALIHÜYÜK İLÇE HARİTASI KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİB..-9- SUNUŞ GİRİŞ İÇİNDEKİLER TABLOLAR VE GRAFİKLER LİSTESİ I.BÖLÜM: STRATEJİK PLAN SÜRECİ A. PLANIN AMACI B.PLANIN KAPSAMI C.PLANIN YASAL DAYANAKLARI VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ D.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ II.BÖLÜM: DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ YALIHÜYÜK HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİN TARİHÇESİ MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANI ÜRÜN HİZMET KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI KURUM BİNA ANALİZİ Kurum Bilgi Formu Kurumun Bina ve Donanım Durumu KURUM PERSONEL ANALİZİ Kurum Personel Durumu Kurumun Personel İhtiyacı Kurumun Personelinin Hizmet Durumu Kurum Yardımcı Personel Durumu Çalışanların Görev Dağılımı KURUMUN KURS VE KURSİYER ANALİZİ KURUMUN KURS VE KURSİYER SAYILARI Okuma-Yazma Kursları Sosyal ve Kültürel Kurslar Mesleki ve Teknik Kurslar AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ VE AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU İŞLEMLERİ KURUM PERFORMANS ANALİZİ Kurumun Mali Durumu Kurumun Teknolojik Alt Yapısı Kurum Memnuniyeti Sonuçları PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ MATRİSİ ETKİ ÖNEM MATRİSİ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) GZFT ANALİZİ III.BÖLÜM : GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

13 3.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER MALİYETLENDİRME IV.BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME YALIHÜYÜK HEM FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU FAALİYET SONU RAPORU V.BÖLÜM: EYLEM PLANLARI EKLER EK 1 : KURSİYER MEMNUNİYET ANKETİ EK 2 : KURSİYER MEVCUT DURUM ANKETİ EK 3 : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

14 L E LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ E Tablo 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer sayıları -32- Tablo 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Türlerindeki Kurs Sayıları Tablo 3: Yalıhüyük Merkez ve Köylerinin Okuma-Yazma Durumu Tablo 4: 1. Kademe Okuma-Yazma Kursları Kursiyer Sayıları Tablo 5: Yabancı Dil Kursları ve Kursiyer Sayıları Tablo 6: Bilişim Teknolojileri Kursları ve Kursiyer Sayıları Tablo 7: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kursları Kursiyer Sayıları -38- Tablo 8: Mesleki ve Teknik Kurslar ve Kursiyer Sayıları Tablo 9: İşlemi Yapılan Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Sayıları -40- Tablo 10: İşlemi Yapılan Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci -41- Sayıları.... GRAFİKLER LİSTESİ E Grafik 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer Sayıları Grafik 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Sayıları Grafik 3: Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 4: Yabancı Dil Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 5: Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları -37- Grafik 6: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 7: Mesleki ve Teknik Kurslara Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 8: Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileyen Öğrenci Sayıları -40- Grafik 9: Açık Öğretim Ortaokulu Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileyen Öğrenci Sayıları YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

15 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

16 A. PLANIN AMACI Bu doküman, Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi nin yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejileri ve bu stratejilere dayanan birimlerin hedeflerini belirlemek amacı ile hazırladığı stratejik plânı içermektedir. Bu plân, Merkezimizin yılları arasındaki faaliyetlerini şekillendirmek ve yönlendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Dokümanın temel amacı Merkezimizin misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejiler ile buna dayalı birimlerin hedeflerini toplu halde ilgililerin dikkatine sunmaktır. B. PLANIN KAPSAMI Bu plan; Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün yılları arasındaki beş yıllık stratejik amaçlarını ve stratejik hedeflerini, bu amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu dokümanda sunulan stratejiler ve hedefler merkezin bütün birimlerini kapsamaktadır. Stratejiler genel olarak belirlenmiş ve her strateji için merkezimizin tüm birimleri hedeflerini belirlemişlerdir. Birimlerin hedeflerini gerçekleştirme durumları yıl içinde periyodik olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme çalışmalarında izlenecektir. Birimlerin bu hedefler üzerinde çalışmalar yaparak hedefleri tutturamama nedenlerini araştırmaları ve önlemler almaları beklenmektedir. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

17 C. PLANIN YASAL DAYANAKLARI VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 3 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 4 Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 6 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 7 Milli Eğitim Strateji Belgesi 8 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 9 Milli Eğitim Şura Kararları 10 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

18 D. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik Planlama Takvimi Kurulan Stratejik Planlama Ekibinin İl AR-GE Birimine Bildirilmesi Stratejik Planlama Eğitimlerinin verilmesi Durum Analizi Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi-Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsan kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması, PEST, GZFT vb. analizler) ve Üst Politika Belgeleri Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Geleceğe Yönelim Misyon-Vizyon-Temel İlke ve Değerler Temalar İl AR-GE birimi tarafından ön değerlendirme Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans göstergeleri Stratejiler Faaliyet ve projeler Maliyetlendirme İzleme ve Değerlendirme Planın sene başı öğretmenler kurul toplantısında okul/kurum kararı ile uygun bulunması veyakurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında planın onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması İl ARGE Birimi İncelemesi Değerlendirmesi Planın Okul/Kurum müdürlüğünce onaylanması ve web sitesinde yayınlanması Planın web sitesinde yayınlanması ve e- posta şeklinde İl AR-GE Birimine gönderilmesi Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

19 STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ Aşağıdaki yapılacak çalışmalar EK: 3 te belirtilen takvim doğrultusunda yapılacaktır. Kasım 2013 Aralık 2013 İlçe MEM,Okul ve kurumlarımızda stratejik planlama ekiplerinin kurulması ve listelerin bildirilmesi Ocak Mart 2014 İl MEM AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından stratejik planlama ekiplerine stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi(bkz. Genelge EK-5) Nisan- Mayıs 2014 Tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PESTLE analizi, GZFT analizi, içeriklerinden oluşan Durum Analizi İle Üst Politika Belgeleri Ve Gelişim Alanlarının belirlenmesi. Mayıs-Eylül 2014 Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler, maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme adımlarından oluşan Geleceğe Yönelim çalışmasının tamamlanması Haziran 2014 İlçe MEM, okul ve kurumlarımız tarafından hazırlanan stratejik planlarının ön inceleme yapmak üzere İl MEM Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE birimlerine 1 Temmuz 2014 de kadar gönderilmesi. Haziran-Ekim 2014 İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlara stratejik planlama konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetinin sağlanması. Okulların stratejik planlarının, sene başı öğretmenler kurulu toplantısında kurul kararı ile uygun bulunması veya revize edilmesi işlemlerinin Eylül 2014 e kadar tamamlanması Ekim 2014 te ise Okul Aile Birlikleri Genel Kurul Toplantılarında stratejik planların onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işleminin yapılması Ekim-Kasım 2014 İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri tarafından İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejik planların incelenmesi Aralık 2014 İncelenen planların, ilçe millî eğitim müdürlükleri için kaymakamlıklar tarafından, okullar/kurumlar için ise ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması ve onaylandıktan sonra kurumların web sitelerinde yayımlanması. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

20 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

21 2. DURUM ANALİZİ 2.1. YALIHÜYÜK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ NİN TARİHÇESİ Merkezimiz açılması hususunda 1992 yılının şubat ayında bakanlıktan onay alınmış ancak personel olmadığından hemen faaliyete başlayamamıştır. Kadro tahsisi 1992 yılının eylül ayında yapılmış, merkezimiz bu tarihten itibaren çalışmalarına başlamıştır. Merkezimiz Hükümet Konağı nın zemin katında hizmete açılmıştır Yılı Ocak ayında Hükümet Konağının 1. Katında bulunan 2 odaya idare birimleri taşınmış, zemin katta bulunan kısım dersliğe ve arşive dönüştürülmüştür. Ayrıca 2014 yılı Şubat ayında merkezimize ait olan zemin kattaki odanın yanında bulunan kısım kurumumuzun dersliği ile birleştirilmiş ve burada Bilişim Teknoloji sınıfı kurulmuştur. Fiziki imkânların ve ilçe nüfusunun yetersizliğinden dolayı merkezimizin Akşam Sanat Okulu kısmı yoktur. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

22 2.2 MEVZUAT ANALİZİ GÖREVLER YASAL DAYANAK MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ MEB ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ATAMA MEB NORM KADRO YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ KURUM YÖNETİMİ 5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETIMI VE KONTROL KANUNU 3797 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUN 4734 KAMU İHALE KANUNU 4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 2841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR-YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DERS VE EKDERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE 2011/ SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 3308 MESLEKİ EĞİTİMİ KANUNU MEB YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ YÖNERGESİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER, VAKIFLAR, DERNEKLER VE MESLEK ODALARI TARAFINDAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ DENETİM VE GÖZETİMİNDE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILACAK YAYGIN EĞİTİM AMAÇLI KURSLAR YÖNERGESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

23 GÖREVLER PERSONEL İŞLERİ YASAL DAYANAK 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR KILIK VE KIYAFET (GENELGE ) MÜHÜR, YAZIŞMA, ARŞİV RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULUYÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ İSİM VE TANITIM MEB A BAĞLI KURUMLARA AİT AÇMA KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ SİVİL SAVUNMA BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

24 2.3. FAALİYET ALANI ÜRÜN HİZMET FAALİYET ALANI FAALİYET ALANI - 1 Eğitim ve Öğretim Öğretmene destek Öğrenme Ortamı E-Kayıt Kursiyere Destek ÜRÜN HİZMET EĞİTİM VE ÖĞRETİM, DESTEK Mesleğe götürecek kursiyer yetiştirmek, Sosyal Kültürel Faaliyetleri Artırmak, Okuma-Yazma Oranlarını Arttırmak Öğretmenlerin mesleki yeterliliğe sahip hale getirilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünlerinin kullanılması Açık öğretim ortaokulu ve lisesi ile kursiyer işleri ve kayıtları Açık öğretim öğrencilerine ve kursiyerlere rehberlik etmek FAALİYET ALANI - 2 Merkezin Yönetimi Eğitim Yönetimi Öğretimin Yönetimi Bütçe Yönetimi Denetim YÖNETİM/DENETİM Merkezin çalışmalarının ve gelişimin yönetimi Eğitim ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi Öğretimin amaçlara uygun gerçekleştirilmesi Kuruma ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması. Genel Bütçe ödeneklerinin doğru ve dengeli kullanılması. Kurum çalışmalarının denetimi FAALİYET ALANI - 3 Temizlik ve Sağlık Bilgisi TEMİZLİK, BAHÇE Kurum ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu FAALİYET ALANI - 4 Onarım Araç-Gereç Donatım ONARIM, DONATIM Kurumun onarımı için ödenek temini ve tahsisi Kuruma araç-gereç temini ve tahsisi Kurum donatımının temini ve tahsisi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

25 2.4. KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLER YARDIMCI PERSONEL AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

26 2.5 KURUM BİNA ANALİZİ Kurum Bilgi Formu KURUM BİLGİ FORMU İli : KONYA İlçesi : YALIHÜYÜK Kurum Adı : HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Adresi Yukarı Mah. Bozkır Yolu Cad. Hükümet Konağı 1. Kat Yalıhüyük/KONYA Tel. ve Faks Elektronik Posta Adresi Web Sayfası Adresi Kurumun Hizmete Açıldığı Tarih 1992 Öğretim Şekli Normal Öğretmen Sayısı ---- Toplam Derslik Sayısı 2 Öğretmen Başına Düşen Kursiyer Sayısı 12,68 Derslik Başına Düşen Kursiyer Sayısı 12,68 * Eğitim Öğretim Yılı 30/04/2014 tarihi verileridir. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

27 Kurumun Bina ve Donanım Durumu SIRA NO FİZİKİ İMKANLAR FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI İHTİYAÇ 1 Müdür Odası Müdür Yardımcısı Odası Öğretmenler Odası Memur Odası Derslik sayısı Kitaplık-Fotokopi Bilgisayar Laboratuarı Çok Amaçlı Salon Arşiv Depo Atölye Kalorifer Dairesi Kömürlük YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

28 2.6 KURUM PERSONEL ANALİZİ Kurum Personel Durumu YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU SIRA NO ADI SOYADI BRANŞI/ GÖREVİ KIDEMİ (YIL ) N O R M U KADRO EĞİTİM DURUMU Uzman, Baş Öğrt. 1 Mustafa METLİ Türkçe/ Müdür 9 1 Kadrolu Lisans Mehmet GÖKÇE Sınıf/ Müd.Yrd Kadrolu Lisans YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİM DURUMU S I R A N O ADI SOYADI HİE TOPLA MI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİMLER ALDIĞI ÖDÜLLE R YAPTIĞI BİLİMSE L ÇALIŞMA LAR VE KİTAPLA R 1 Mustafa METLİ 14 *İlköğretim Sınıflar Türkçe Müfredat Tanıtım Programı (2) *Türkçe Dersi Öğretim Proğramını Tanıtma Semineri *Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri *Diksiyon Güzel Ve Etkili -Teşekkür Belgesi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

29 2 Mehmet GÖKÇE 10 Konuşma Semineri *Özel Eğitim Semineri E-Okul Uygulamaları Semineri *İletişim Becerileri Semineri *Beden Dili Semineri *Toplam Kalite Yönetimi Semineri *Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri *Okul Sağlığı 12 Saat *Okul Sağlığı İlk Yardım Ve İlk Müdahale Semineri * İllerde Yapılacak Olan İlköğretim Kurumları Standartları Eğitim Çalışmaları Semineri *Türkçe Ve Matematik Öğretimi Semineri *Fen Bilimlerine Çağdaş Yaklaşımlar Semineri *Mesleki Eğitim Semineri *Okul yönetimini geliştirme program semineri *Okullarda Toplu Beslenme Semineri (2.Grup) *Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Semineri *İlköğretim Kurumları Standartları Semineri * Bilgisayar Kullanım Kursu * İntel Öğretmen Programı Liderlik Forumu Kursu * Zihinsel Engelliler Öğretmenlerinin Eğitimi Kursu 1. * Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 2 -Başarı Belgesi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

30 Kurumun Personel İhtiyacı OKULUN MEVCUT İDARECİ / ÖĞRETMEN DURUMU VE İHTİYAÇLAR UNVAN/BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNGİLİZCE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRT GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MUHASEBE VE FİNANSMAN EL SAN.TEK./EL SANATLARI EL SAN.TEK./NAKIŞ Kurumun Personelinin Hizmet Durumu İDARECİ/ÖĞRETMEN HİZMET DURUMU 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL Kurum Yardımcı Personel Durumu YARDIMCI PERSONEL DURUMU SIRA NO GÖREVİ NORM MEVCUT İHTİYAÇ 1 Yardımcı Hizmetli Memur YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

31 Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Müdür 2 Müdür Yardımcısı 1. Eğitim, öğretim, üretim ve yönetimin verimliliğinin artırılması, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. 2. İhtiyaç duyulan öğretmen ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi için ilgili birimlere önerilerde bulunur. 3. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 1. Kurumun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 2. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 4 Kadrosuz Usta Öğreticiler Yardımcı hizmetler personeli 1. Usta öğreticiler, kendilerine verilen kurs öğreticilik görevini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında kurumun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 2. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 3. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 4. Usta öğreticiler dersleri ile ilgili araç-gereçleri korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, Kurum yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Kuruma getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken merkez yöneticilerine karşı sorumludurlar. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

32 2.7 KURUMUN KURS VE KURSİYER ANALİZİ KURUMUN KURS VE KURSİYER SAYILARI Merkezimiz bünyesinde istihdama ve kişilerin bir meslek sahibi olmalarına yönelik Mesleki ve Teknik Kurslar, halkın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak Sosyal ve Kültürel Kurslar, Okuma- Yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik 1.Kademe okuma-yazma kursları ve yarım kalan eğitimlerine devam etmek isteyen kişilere yönelik ise 2.kademe okuma-yazma kursları düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda merkezimiz tarafından son üç eğitim öğretim yılında açılan bu tür kurslara katılan kursiyerlerin toplam sayıları yer almaktadır. Tablo 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer Sayıları KURS TÜRÜ T T T T T O O O O O E K P L E K P L E K P L E K P L E K P L A A A A A M M M M M MESLEK KURSLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR OKUMA-YAZMA KURSLARI Grafik 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer Sayıları Meslek Kursları Okuma Yazma Kursları / / / YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

33 Tablo 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Türlerindeki Kurs Sayıları YILLAR MESLEK KURSLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR OKUMA-YAZMA KURSLARI TOPLAM KURS SAYISI 1.KADEME 2.KADEME Grafik 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Sayıları Meslek Kursları Sosyal ve Kültürel Kurslar Okuma - Yazma Kursları 2013/ / /2011 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

34 Okuma-Yazma Kursları Yalıhüyük Merkez ve köylerinin Okuma-Yazma durumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve TÜİK verilerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Tablo 3: 2013 Yılı Yalıhüyük İlçesi Merkez ve köylerinin Okuma-Yazma durumu 15+ yaşa göre OKUR-YAZAR DURUMU KİŞİ SAYISI TOPLAM ERKEK OKUMA-YAZMA BİLMEYEN KİŞİ SAYISI KADIN OKUMA-YAZMA BİLEN KİŞİ SAYISI BİLİNMEYEN KİŞİ SAYISI TOPLAM Yılında merkezimiz tarafından elde edilen verilere göre Yalıhüyük Merkez ve köylerinde toplam 216 kişinin okuma-yazma bilmediği tespit edilmiştir. Yalıhüyük Merkez ve köylerinde oluşturulan Ana-Kız Okuldayız Kampanyası Yürütme Kurulları tarafından 3 yerleşim yerinde yapılan okuma-yazma alan taraması sonucunda okuma-yazma bilmeyen toplam 216 kişiye ulaşılmıştır. İlçemizde kalan okuma-yazma bilmeyen sayısı özürlüler ve ilçede ikamet etmeyenler çıkıldığında 5-10 arasında olduğu tespit edilmiştir. TÜİK verileri kurumumuzun yaptığı alan taramasıyla örtüşmemektedir. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

35 Merkezimiz tarafından son üç eğitim-öğretim yılında açılan okuma-yazma kursları ve Kursiyer sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Tablo 4: 1. Kademe Okuma-Yazma Kursları Kursiyer Sayıları 1.KADEME OKUMA-YAZMA KURSU YILLAR 1.Kademe Okuma-Yazma Seviye Tespit Sınavı 1.Kademe Okuma-Yazma Kursları Sınav Sayısı E K TOPLAM Kurs Sayısı E K TOPLAM Grafik 3: Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları / / / / /2014 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

36 Sosyal ve Kültürel Kurslar Merkezimizde toplumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yabancı dil ( İngilizce ) kursları düzenlenmektedir. Tablo 5: Yabancı Dil ( İngilizce )Kursları ve Kursiyer Sayıları YILLAR Kurs Türü Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı E K TOPLAM 2009/ / / / / Grafik 4: Yabancı Dil Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları ERKEK KADIN 2009/ / / / / / / / / /2014 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

37 Merkezimizde toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre Bilişim Teknolojileri kursları düzenlenmektedir. Çoğunlukla Bilgisayar İşletmenliği-Operatörlüğü kursları talep edilmektedir yılında Ofis Programları kullanım kursu açılmştır. YILLAR Tablo 6: Bilişim Teknolojileri Kursları ve Kursiyer Sayıları Kurs Türü Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı E K TOPLAM 2009/ / / / / / / / / /2014 Erkek Kadın Kadın Erkek Grafik 5: Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

38 Merkezimizde halkın talepleri doğrultusunda, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel kurslar açılmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekleyici kurslarımız devam etmektedir. İstenmesi halinde KPSS sınavları için de yetiştirici ve hazırlayıcı kurslar açılacaktır. Tablo 7: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kursları Kursiyer Sayıları YILLAR Kurs Türü Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı E K TOPLAM 2009/ / / / / Grafik 6: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Erkek Kadın / / / / /2014 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

SARAYKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ STRATEJİK PLANI - 1 -

SARAYKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ STRATEJİK PLANI - 1 - 2015-2019 SARAYKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ STRATEJİK PLANI - 1 - SARAYKÖY HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - SARAYKÖY HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI SARAYKÖY HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019

Detaylı

T.C. BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI

T.C. BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI T.C. BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI Diyarbakır-2015 Bağlar Halk Eğitimi Merkezi Bağlar Halk Eğitimi Merkezi 2 Bağlar Halk Eğitimi Merkezi 3, KURUM İLETİŞİM

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

İLKADIM HALK EĞITIMI MERKEZI VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

İLKADIM HALK EĞITIMI MERKEZI VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İLKADIM HALK EĞITIMI MERKEZI VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İLKADIM H.E.M. VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI 1.DÖNEMI USTA ÖĞRETİCİ ZÜMRE TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ 20 Ekim 2016 HALK EĞİTİMİ YURTTAŞLARIN

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. 1 Kayıt Başvurularının Alınması 2 HİZMETİN ADI Öğrenim Belgesi veya Diplomasını Kaybedenlere Diploma Kayıt Örneğinin Verilmesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Hazırlayan Fatih ĐŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı Kapak Tasarımı Yunus TOKGÖZ, Erkin ÇAYCI

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

SUSURLUK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

SUSURLUK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI SUSURLUK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 2 A-KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER B-HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ C-KURUMUN BİNA DURUMU D-PERSONEL DURUMU

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

SİMEP. (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi)

SİMEP. (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) SİMEP (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) SİMEP AMACI İş piyasasının talep ettiği niteliklerde meslekî yeterliliklere ve sosyal becerilere sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesinin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

SİNOP İLİ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI BOYABAT

SİNOP İLİ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI BOYABAT SİP İLİ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ PLANI 2014 YILI OCAK AYINDA DÜZENLENECEK OLAN MAHALLİ HİZMETİÇİ FAALİYETLERİ BOYABAT FAALİYET 2014570005 Eğitimde Drama Cengiz Topel 13/01/2014 17/01/2014 15 Boyabat

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 / 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI KURUM GENEL BİLGİLERİ KURUMUN ADI : Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ADRESİ : Orta Mah. Çakmakçılar Yokuşu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Sorumluluk 26 Ağustos 2010 Perşembe Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu 1 b) Ortaöğretim

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A-OKUL ADI : Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi B-ADRES: Yunus Emre Mah. Hacı Veyiszade Cad. C-TELEFON NO :7556892 FAKS NO: 7556892

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 Eylül 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır.

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 Eylül 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI 1-İLÇEDE FAALİYETE BAŞLANILDIĞI TARİH Han İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 Eylül 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. 2-DAİRENİN PERSONEL

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI T.C. TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü - STRATEJİK PLANI - 2 0 1 9 S T R A TKASTAMONU E J İ K P L A N I 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü - STRATEJİK

Detaylı