YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -"

Transkript

1 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

2 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

3 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

4 İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

5 ATATÜ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

6 KONYA İL HARİTASI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

7 YALIHÜYÜK İLÇE HARİTASI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

8 KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ Yukarı Mah. Bozkır Yolu Cad. Hükümet Konağı Kat: Yalıhüyük/KONYA Tel. ve Faks No Tel : Faks: Elektronik Posta Adresi Web Adresi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

9 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU MUSTAFA METLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRÜ MEHMET GÖKÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜR YARD. DİLEK HUMAŞ DİLEK HUMAŞ AHMET TAŞGIT BİLAL DEMİRCİ RAMAZAN KAYA KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI YARDIMCI HİZMETLİ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KUR. ÜYESİ RAMAZAN KAYA OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ MEHMET GÖKÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜR YARD. SALİHA ANIL TÜRKÇE ÖĞRETMENİ HALİL ACAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ BİLAL DEMİRCİ YARDIMCI HİZMETLİ İBRAHİM ÖZDEMİR GÖNÜLLÜ VELİ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

10 SUNUŞ Planlama, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilk adımı ve belki de en önemli basamağıdır. İnsanların ve kurumların gelecekte daha başarılı olabilmesi için kendisine ulaşılabilir hedefler koyması hayati bir öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki rotası olmayan bir gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. Başarılı olmayı ve devamlı ileriye gitmeyi amaçlayan bizler yılları arasında bir öngörüde bulunarak bu planı hazırlamaya koyulduk. Yaygın eğitim kurumu olan Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi yediden yetmişe tüm halkımızın eğitim, meslek ve beceri düzeyini ilerletebilmek üstüne düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi yarın da hızına hız başarısına başarı katmak amacıyla çalışmalarını katlanarak sürdürme amacındadır. Aydın ve aydınlık bir Türkiye için ne yapsak azdır. Saygılarımla Mustafa METLİ Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

11 GİRİŞ Stratejik Planlama Ekibimizin hazırlamış olduğu Stratejik planlamanın en önemli özelliği, geniş kapsamlı bir işbirliği ve sistematik bir çalışma gerektirmesidir sayılı Kanun da stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde misyonumuzu ve vizyonumuzu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarımızı önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plânlama çalışmaları, Merkezimizde belirlenen süreç yönetimi kapsamında belirlenmiş olan Plânlama sürecine göre gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Stratejik Plânlama Ekibi stratejik plânı oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir uygulama plânı oluşturmuştur. Bu plan kapsamında yılarını kapsayan Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejik Planlama Ekibi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

12 İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ KONYA İL HARİTASI YALIHÜYÜK İLÇE HARİTASI KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİB..-9- SUNUŞ GİRİŞ İÇİNDEKİLER TABLOLAR VE GRAFİKLER LİSTESİ I.BÖLÜM: STRATEJİK PLAN SÜRECİ A. PLANIN AMACI B.PLANIN KAPSAMI C.PLANIN YASAL DAYANAKLARI VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ D.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ II.BÖLÜM: DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ YALIHÜYÜK HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİN TARİHÇESİ MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANI ÜRÜN HİZMET KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI KURUM BİNA ANALİZİ Kurum Bilgi Formu Kurumun Bina ve Donanım Durumu KURUM PERSONEL ANALİZİ Kurum Personel Durumu Kurumun Personel İhtiyacı Kurumun Personelinin Hizmet Durumu Kurum Yardımcı Personel Durumu Çalışanların Görev Dağılımı KURUMUN KURS VE KURSİYER ANALİZİ KURUMUN KURS VE KURSİYER SAYILARI Okuma-Yazma Kursları Sosyal ve Kültürel Kurslar Mesleki ve Teknik Kurslar AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ VE AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU İŞLEMLERİ KURUM PERFORMANS ANALİZİ Kurumun Mali Durumu Kurumun Teknolojik Alt Yapısı Kurum Memnuniyeti Sonuçları PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ MATRİSİ ETKİ ÖNEM MATRİSİ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) GZFT ANALİZİ III.BÖLÜM : GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

13 3.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER MALİYETLENDİRME IV.BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME YALIHÜYÜK HEM FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU FAALİYET SONU RAPORU V.BÖLÜM: EYLEM PLANLARI EKLER EK 1 : KURSİYER MEMNUNİYET ANKETİ EK 2 : KURSİYER MEVCUT DURUM ANKETİ EK 3 : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

14 L E LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ E Tablo 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer sayıları -32- Tablo 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Türlerindeki Kurs Sayıları Tablo 3: Yalıhüyük Merkez ve Köylerinin Okuma-Yazma Durumu Tablo 4: 1. Kademe Okuma-Yazma Kursları Kursiyer Sayıları Tablo 5: Yabancı Dil Kursları ve Kursiyer Sayıları Tablo 6: Bilişim Teknolojileri Kursları ve Kursiyer Sayıları Tablo 7: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kursları Kursiyer Sayıları -38- Tablo 8: Mesleki ve Teknik Kurslar ve Kursiyer Sayıları Tablo 9: İşlemi Yapılan Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Sayıları -40- Tablo 10: İşlemi Yapılan Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci -41- Sayıları.... GRAFİKLER LİSTESİ E Grafik 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer Sayıları Grafik 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Sayıları Grafik 3: Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 4: Yabancı Dil Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 5: Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları -37- Grafik 6: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 7: Mesleki ve Teknik Kurslara Katılan Kursiyer Sayıları Grafik 8: Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileyen Öğrenci Sayıları -40- Grafik 9: Açık Öğretim Ortaokulu Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileyen Öğrenci Sayıları YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

15 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

16 A. PLANIN AMACI Bu doküman, Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi nin yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejileri ve bu stratejilere dayanan birimlerin hedeflerini belirlemek amacı ile hazırladığı stratejik plânı içermektedir. Bu plân, Merkezimizin yılları arasındaki faaliyetlerini şekillendirmek ve yönlendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Dokümanın temel amacı Merkezimizin misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejiler ile buna dayalı birimlerin hedeflerini toplu halde ilgililerin dikkatine sunmaktır. B. PLANIN KAPSAMI Bu plan; Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün yılları arasındaki beş yıllık stratejik amaçlarını ve stratejik hedeflerini, bu amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu dokümanda sunulan stratejiler ve hedefler merkezin bütün birimlerini kapsamaktadır. Stratejiler genel olarak belirlenmiş ve her strateji için merkezimizin tüm birimleri hedeflerini belirlemişlerdir. Birimlerin hedeflerini gerçekleştirme durumları yıl içinde periyodik olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme çalışmalarında izlenecektir. Birimlerin bu hedefler üzerinde çalışmalar yaparak hedefleri tutturamama nedenlerini araştırmaları ve önlemler almaları beklenmektedir. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

17 C. PLANIN YASAL DAYANAKLARI VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 3 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 4 Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 5 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 6 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 7 Milli Eğitim Strateji Belgesi 8 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 9 Milli Eğitim Şura Kararları 10 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

18 D. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik Planlama Takvimi Kurulan Stratejik Planlama Ekibinin İl AR-GE Birimine Bildirilmesi Stratejik Planlama Eğitimlerinin verilmesi Durum Analizi Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi-Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsan kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması, PEST, GZFT vb. analizler) ve Üst Politika Belgeleri Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Geleceğe Yönelim Misyon-Vizyon-Temel İlke ve Değerler Temalar İl AR-GE birimi tarafından ön değerlendirme Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans göstergeleri Stratejiler Faaliyet ve projeler Maliyetlendirme İzleme ve Değerlendirme Planın sene başı öğretmenler kurul toplantısında okul/kurum kararı ile uygun bulunması veyakurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında planın onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması İl ARGE Birimi İncelemesi Değerlendirmesi Planın Okul/Kurum müdürlüğünce onaylanması ve web sitesinde yayınlanması Planın web sitesinde yayınlanması ve e- posta şeklinde İl AR-GE Birimine gönderilmesi Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

19 STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ Aşağıdaki yapılacak çalışmalar EK: 3 te belirtilen takvim doğrultusunda yapılacaktır. Kasım 2013 Aralık 2013 İlçe MEM,Okul ve kurumlarımızda stratejik planlama ekiplerinin kurulması ve listelerin bildirilmesi Ocak Mart 2014 İl MEM AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından stratejik planlama ekiplerine stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi(bkz. Genelge EK-5) Nisan- Mayıs 2014 Tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PESTLE analizi, GZFT analizi, içeriklerinden oluşan Durum Analizi İle Üst Politika Belgeleri Ve Gelişim Alanlarının belirlenmesi. Mayıs-Eylül 2014 Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler, maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme adımlarından oluşan Geleceğe Yönelim çalışmasının tamamlanması Haziran 2014 İlçe MEM, okul ve kurumlarımız tarafından hazırlanan stratejik planlarının ön inceleme yapmak üzere İl MEM Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE birimlerine 1 Temmuz 2014 de kadar gönderilmesi. Haziran-Ekim 2014 İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlara stratejik planlama konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetinin sağlanması. Okulların stratejik planlarının, sene başı öğretmenler kurulu toplantısında kurul kararı ile uygun bulunması veya revize edilmesi işlemlerinin Eylül 2014 e kadar tamamlanması Ekim 2014 te ise Okul Aile Birlikleri Genel Kurul Toplantılarında stratejik planların onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işleminin yapılması Ekim-Kasım 2014 İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri tarafından İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejik planların incelenmesi Aralık 2014 İncelenen planların, ilçe millî eğitim müdürlükleri için kaymakamlıklar tarafından, okullar/kurumlar için ise ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması ve onaylandıktan sonra kurumların web sitelerinde yayımlanması. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

20 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

21 2. DURUM ANALİZİ 2.1. YALIHÜYÜK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ NİN TARİHÇESİ Merkezimiz açılması hususunda 1992 yılının şubat ayında bakanlıktan onay alınmış ancak personel olmadığından hemen faaliyete başlayamamıştır. Kadro tahsisi 1992 yılının eylül ayında yapılmış, merkezimiz bu tarihten itibaren çalışmalarına başlamıştır. Merkezimiz Hükümet Konağı nın zemin katında hizmete açılmıştır Yılı Ocak ayında Hükümet Konağının 1. Katında bulunan 2 odaya idare birimleri taşınmış, zemin katta bulunan kısım dersliğe ve arşive dönüştürülmüştür. Ayrıca 2014 yılı Şubat ayında merkezimize ait olan zemin kattaki odanın yanında bulunan kısım kurumumuzun dersliği ile birleştirilmiş ve burada Bilişim Teknoloji sınıfı kurulmuştur. Fiziki imkânların ve ilçe nüfusunun yetersizliğinden dolayı merkezimizin Akşam Sanat Okulu kısmı yoktur. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

22 2.2 MEVZUAT ANALİZİ GÖREVLER YASAL DAYANAK MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ MEB ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ATAMA MEB NORM KADRO YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ KURUM YÖNETİMİ 5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETIMI VE KONTROL KANUNU 3797 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUN 4734 KAMU İHALE KANUNU 4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 2841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR-YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DERS VE EKDERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE 2011/ SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 3308 MESLEKİ EĞİTİMİ KANUNU MEB YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ YÖNERGESİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER, VAKIFLAR, DERNEKLER VE MESLEK ODALARI TARAFINDAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ DENETİM VE GÖZETİMİNDE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILACAK YAYGIN EĞİTİM AMAÇLI KURSLAR YÖNERGESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

23 GÖREVLER PERSONEL İŞLERİ YASAL DAYANAK 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR KILIK VE KIYAFET (GENELGE ) MÜHÜR, YAZIŞMA, ARŞİV RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULUYÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ İSİM VE TANITIM MEB A BAĞLI KURUMLARA AİT AÇMA KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ SİVİL SAVUNMA BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

24 2.3. FAALİYET ALANI ÜRÜN HİZMET FAALİYET ALANI FAALİYET ALANI - 1 Eğitim ve Öğretim Öğretmene destek Öğrenme Ortamı E-Kayıt Kursiyere Destek ÜRÜN HİZMET EĞİTİM VE ÖĞRETİM, DESTEK Mesleğe götürecek kursiyer yetiştirmek, Sosyal Kültürel Faaliyetleri Artırmak, Okuma-Yazma Oranlarını Arttırmak Öğretmenlerin mesleki yeterliliğe sahip hale getirilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünlerinin kullanılması Açık öğretim ortaokulu ve lisesi ile kursiyer işleri ve kayıtları Açık öğretim öğrencilerine ve kursiyerlere rehberlik etmek FAALİYET ALANI - 2 Merkezin Yönetimi Eğitim Yönetimi Öğretimin Yönetimi Bütçe Yönetimi Denetim YÖNETİM/DENETİM Merkezin çalışmalarının ve gelişimin yönetimi Eğitim ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi Öğretimin amaçlara uygun gerçekleştirilmesi Kuruma ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması. Genel Bütçe ödeneklerinin doğru ve dengeli kullanılması. Kurum çalışmalarının denetimi FAALİYET ALANI - 3 Temizlik ve Sağlık Bilgisi TEMİZLİK, BAHÇE Kurum ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu FAALİYET ALANI - 4 Onarım Araç-Gereç Donatım ONARIM, DONATIM Kurumun onarımı için ödenek temini ve tahsisi Kuruma araç-gereç temini ve tahsisi Kurum donatımının temini ve tahsisi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

25 2.4. KURUMUN TEŞKİLAT ŞEMASI MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLER YARDIMCI PERSONEL AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

26 2.5 KURUM BİNA ANALİZİ Kurum Bilgi Formu KURUM BİLGİ FORMU İli : KONYA İlçesi : YALIHÜYÜK Kurum Adı : HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Adresi Yukarı Mah. Bozkır Yolu Cad. Hükümet Konağı 1. Kat Yalıhüyük/KONYA Tel. ve Faks Elektronik Posta Adresi Web Sayfası Adresi Kurumun Hizmete Açıldığı Tarih 1992 Öğretim Şekli Normal Öğretmen Sayısı ---- Toplam Derslik Sayısı 2 Öğretmen Başına Düşen Kursiyer Sayısı 12,68 Derslik Başına Düşen Kursiyer Sayısı 12,68 * Eğitim Öğretim Yılı 30/04/2014 tarihi verileridir. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

27 Kurumun Bina ve Donanım Durumu SIRA NO FİZİKİ İMKANLAR FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI İHTİYAÇ 1 Müdür Odası Müdür Yardımcısı Odası Öğretmenler Odası Memur Odası Derslik sayısı Kitaplık-Fotokopi Bilgisayar Laboratuarı Çok Amaçlı Salon Arşiv Depo Atölye Kalorifer Dairesi Kömürlük YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

28 2.6 KURUM PERSONEL ANALİZİ Kurum Personel Durumu YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU SIRA NO ADI SOYADI BRANŞI/ GÖREVİ KIDEMİ (YIL ) N O R M U KADRO EĞİTİM DURUMU Uzman, Baş Öğrt. 1 Mustafa METLİ Türkçe/ Müdür 9 1 Kadrolu Lisans Mehmet GÖKÇE Sınıf/ Müd.Yrd Kadrolu Lisans YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİM DURUMU S I R A N O ADI SOYADI HİE TOPLA MI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİMLER ALDIĞI ÖDÜLLE R YAPTIĞI BİLİMSE L ÇALIŞMA LAR VE KİTAPLA R 1 Mustafa METLİ 14 *İlköğretim Sınıflar Türkçe Müfredat Tanıtım Programı (2) *Türkçe Dersi Öğretim Proğramını Tanıtma Semineri *Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri *Diksiyon Güzel Ve Etkili -Teşekkür Belgesi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

29 2 Mehmet GÖKÇE 10 Konuşma Semineri *Özel Eğitim Semineri E-Okul Uygulamaları Semineri *İletişim Becerileri Semineri *Beden Dili Semineri *Toplam Kalite Yönetimi Semineri *Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri *Okul Sağlığı 12 Saat *Okul Sağlığı İlk Yardım Ve İlk Müdahale Semineri * İllerde Yapılacak Olan İlköğretim Kurumları Standartları Eğitim Çalışmaları Semineri *Türkçe Ve Matematik Öğretimi Semineri *Fen Bilimlerine Çağdaş Yaklaşımlar Semineri *Mesleki Eğitim Semineri *Okul yönetimini geliştirme program semineri *Okullarda Toplu Beslenme Semineri (2.Grup) *Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Semineri *İlköğretim Kurumları Standartları Semineri * Bilgisayar Kullanım Kursu * İntel Öğretmen Programı Liderlik Forumu Kursu * Zihinsel Engelliler Öğretmenlerinin Eğitimi Kursu 1. * Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 2 -Başarı Belgesi YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

30 Kurumun Personel İhtiyacı OKULUN MEVCUT İDARECİ / ÖĞRETMEN DURUMU VE İHTİYAÇLAR UNVAN/BRANŞ NORM MEVCUT İHTİYAÇ MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNGİLİZCE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRT GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MUHASEBE VE FİNANSMAN EL SAN.TEK./EL SANATLARI EL SAN.TEK./NAKIŞ Kurumun Personelinin Hizmet Durumu İDARECİ/ÖĞRETMEN HİZMET DURUMU 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL Kurum Yardımcı Personel Durumu YARDIMCI PERSONEL DURUMU SIRA NO GÖREVİ NORM MEVCUT İHTİYAÇ 1 Yardımcı Hizmetli Memur YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

31 Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Müdür 2 Müdür Yardımcısı 1. Eğitim, öğretim, üretim ve yönetimin verimliliğinin artırılması, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. 2. İhtiyaç duyulan öğretmen ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi için ilgili birimlere önerilerde bulunur. 3. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 1. Kurumun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 2. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 4 Kadrosuz Usta Öğreticiler Yardımcı hizmetler personeli 1. Usta öğreticiler, kendilerine verilen kurs öğreticilik görevini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında kurumun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 2. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 3. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 4. Usta öğreticiler dersleri ile ilgili araç-gereçleri korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, Kurum yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Kuruma getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken merkez yöneticilerine karşı sorumludurlar. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

32 2.7 KURUMUN KURS VE KURSİYER ANALİZİ KURUMUN KURS VE KURSİYER SAYILARI Merkezimiz bünyesinde istihdama ve kişilerin bir meslek sahibi olmalarına yönelik Mesleki ve Teknik Kurslar, halkın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak Sosyal ve Kültürel Kurslar, Okuma- Yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik 1.Kademe okuma-yazma kursları ve yarım kalan eğitimlerine devam etmek isteyen kişilere yönelik ise 2.kademe okuma-yazma kursları düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda merkezimiz tarafından son üç eğitim öğretim yılında açılan bu tür kurslara katılan kursiyerlerin toplam sayıları yer almaktadır. Tablo 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer Sayıları KURS TÜRÜ T T T T T O O O O O E K P L E K P L E K P L E K P L E K P L A A A A A M M M M M MESLEK KURSLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR OKUMA-YAZMA KURSLARI Grafik 1: Yıllara Göre Açılan Kurs Türleri ve Kursiyer Sayıları Meslek Kursları Okuma Yazma Kursları / / / YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

33 Tablo 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Türlerindeki Kurs Sayıları YILLAR MESLEK KURSLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR OKUMA-YAZMA KURSLARI TOPLAM KURS SAYISI 1.KADEME 2.KADEME Grafik 2: Yıllara Göre Açılan Kurs Sayıları Meslek Kursları Sosyal ve Kültürel Kurslar Okuma - Yazma Kursları 2013/ / /2011 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

34 Okuma-Yazma Kursları Yalıhüyük Merkez ve köylerinin Okuma-Yazma durumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve TÜİK verilerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Tablo 3: 2013 Yılı Yalıhüyük İlçesi Merkez ve köylerinin Okuma-Yazma durumu 15+ yaşa göre OKUR-YAZAR DURUMU KİŞİ SAYISI TOPLAM ERKEK OKUMA-YAZMA BİLMEYEN KİŞİ SAYISI KADIN OKUMA-YAZMA BİLEN KİŞİ SAYISI BİLİNMEYEN KİŞİ SAYISI TOPLAM Yılında merkezimiz tarafından elde edilen verilere göre Yalıhüyük Merkez ve köylerinde toplam 216 kişinin okuma-yazma bilmediği tespit edilmiştir. Yalıhüyük Merkez ve köylerinde oluşturulan Ana-Kız Okuldayız Kampanyası Yürütme Kurulları tarafından 3 yerleşim yerinde yapılan okuma-yazma alan taraması sonucunda okuma-yazma bilmeyen toplam 216 kişiye ulaşılmıştır. İlçemizde kalan okuma-yazma bilmeyen sayısı özürlüler ve ilçede ikamet etmeyenler çıkıldığında 5-10 arasında olduğu tespit edilmiştir. TÜİK verileri kurumumuzun yaptığı alan taramasıyla örtüşmemektedir. YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

35 Merkezimiz tarafından son üç eğitim-öğretim yılında açılan okuma-yazma kursları ve Kursiyer sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Tablo 4: 1. Kademe Okuma-Yazma Kursları Kursiyer Sayıları 1.KADEME OKUMA-YAZMA KURSU YILLAR 1.Kademe Okuma-Yazma Seviye Tespit Sınavı 1.Kademe Okuma-Yazma Kursları Sınav Sayısı E K TOPLAM Kurs Sayısı E K TOPLAM Grafik 3: Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları / / / / /2014 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

36 Sosyal ve Kültürel Kurslar Merkezimizde toplumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yabancı dil ( İngilizce ) kursları düzenlenmektedir. Tablo 5: Yabancı Dil ( İngilizce )Kursları ve Kursiyer Sayıları YILLAR Kurs Türü Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı E K TOPLAM 2009/ / / / / Grafik 4: Yabancı Dil Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları ERKEK KADIN 2009/ / / / / / / / / /2014 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

37 Merkezimizde toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre Bilişim Teknolojileri kursları düzenlenmektedir. Çoğunlukla Bilgisayar İşletmenliği-Operatörlüğü kursları talep edilmektedir yılında Ofis Programları kullanım kursu açılmştır. YILLAR Tablo 6: Bilişim Teknolojileri Kursları ve Kursiyer Sayıları Kurs Türü Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı E K TOPLAM 2009/ / / / / / / / / /2014 Erkek Kadın Kadın Erkek Grafik 5: Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

38 Merkezimizde halkın talepleri doğrultusunda, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel kurslar açılmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekleyici kurslarımız devam etmektedir. İstenmesi halinde KPSS sınavları için de yetiştirici ve hazırlayıcı kurslar açılacaktır. Tablo 7: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kursları Kursiyer Sayıları YILLAR Kurs Türü Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı E K TOPLAM 2009/ / / / / Grafik 6: Sosyal, Kültürel ve Kişisel Gelişim Kurslarına Katılan Kursiyer Sayıları Erkek Kadın / / / / /2014 YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı