Kargo sektörünün doğuşu ve gelişimi. PTT ve Kargo firmaları rakip değildir. İstihdam ve ekonomiye katkı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kargo sektörünün doğuşu ve gelişimi. PTT ve Kargo firmaları rakip değildir. İstihdam ve ekonomiye katkı"

Transkript

1 Kargo sektörünün doğuşu ve gelişimi Kargo sektörü 1980 sonrasında serbest piyasa ekonomisinin hızla gelişmesiyle birlikte stok maliyetlerinin artması sonucu doğmuş ve gelişmiştir. Gerek bireyler gerekse kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç duydukları anda hızla alım yapmayı, sahiplenmeyi daha ekonomik bularak tercih etmişlerdir. 80 lerin başında kargo firmaları ve nakliye firmaları keskin özelliklerle ayrılmasa da sonradan teknolojinin gelişimi ve adaptasyonu kargo sektörünü geliştirmiştir. Daha sonraları ise Kurye ve Dağıtım firmaları da pazardaki yerlerini almışlardır. Değişen ekonomik şartlar, internetin hayatımıza girmesi ve telekomünikasyon sektörünün gelişimi sonucu mobilize olan yaşam ile birlikte tüketici ihtiyaç ve davranışları da farklılaştı. Hızla büyüyen e-ticaretin tüketici ile olan yegane bağının kargo firmaları oluşu sektörün ekonomideki önemini daha da arttırdı. Bu durum mevzuatlarda regülasyon ve serbestleşme ihtiyacını beraberinde getirdi yıl gibi aslında kısa bir geçmişe sahip, genç bir sektör olan kargo, kurye, dağıtım hizmetleri serbest piyasa ekonomisine geçişin ardından ivme kazanmış, reel sektörün vazgeçilmez çözüm ortağı haline gelmiştir. PTT ve Kargo firmaları rakip değildir Reel sektörün serbest piyasa ekonomisine geçiş sonrasında doğan ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere ortaya çıkan Kargo firmaları PTT nin rakibi değildir. PTT nin misyonu anayasadan aldığı güç ile kişiler arası haberleşmeyi güvence altına almaktır. Bu nedenle PTT nin hizmet alanı kişiler arasındaki haberleşmeyi sağlayan mektup ve posta kartı gönderilerini ulaştırmaktır. Kargo şirketleri ise ticari ve sosyal hayatın kan damarları gibidir. Kargo ve kurye şirketleri reel sektörün mal ve ürünleri ile diğer kurum ve kuruluşların paket ve koli gönderilerini taşımaktadır. Reel sektörün beklentisi hız, yazılımsal entegrasyon, ürün çeşitliliği, farklı teslim şekilleri ve takip konularında katma değer sağlayan bir hizmet anlayışıdır. Kargo firmaları teknolojiyi hızlı olarak bünyelerine entegre etmekte, eğitimli personel istihdam etmekte ve pazarlama konularındaki gelişmeleri uluslar arası koşullarda rekabet edecek düzeyde uygulamaya almaktadırlar. Bu nedenle kargo firmaları pazarda yerlerini almış ve hızla büyümüşlerdir. Kargo şirketleri, bu gün ulusal markaların satış noktaları bulunmayan en ücra köşelere hizmet götürerek kamu hizmeti görevini yerine getirmektedirler. İstihdam ve ekonomiye katkı KARİD üyesi firmalar ülke genelinde hizmet noktası (şube/acente), yaklaşık çalışanı ve günlük hareket eden araç ve günlük 4 milyon adres ziyareti ile kamu yararına hizmet vermektedir.

2 Göndericilerimizin iletmiş oldukları gönderiler alıcının yer mefhumu sorgulanmaksızın Türkiye nin her yerine ulaştırılmaktadır. Rekabet Üyelerimiz, Dünya nın seçkin firmaları ile kalite ve güvenden ödün vermeksizin kargo/kurye taşımacılığının her alanında serbestçe rekabet etmektedirler. Tabi ki böylesine bir rekabet ortamının sağlanması hiç kolay olmamıştır. Serbest rekabet ortamında önemli çapta öz kaynak yatırımları yapılmıştır ve halen sürdürülmektedir. Teknoloji ve bilişim sektörünün gelmiş olduğu son nokta sektör tarafından yakından takip edilmekte, kargo-kurye sektörünün hizmet aşamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyadaki gelişmelere paralel Avrupa Posta Birliği üyesi devletler ile AB üyesi ülkelerde posta sektörü ile ilgili radikal kararlar alınmış ve bir çok ülkede Dünya ile uyumlu olarak serbestleşme sağlanarak posta tekelinin sıfırlanması birkaç küçük ülke haricinde tamamlanmıştır. AB ülkeleri ve Türkiye de posta sektörünün görünümü AB üyesi ülkelerde posta tekeli son yıllarda yaşanan süreç içerisinde kaldırılması sürdürülmüş, son olarak 31/12/2012 tarihinde kadar Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya da tekel sıfırlanmıştır. Öte yandan belirlenen bu tekel sınırları İsveç ve Finlandiya da hiç uygulanmamış, Estonya da 2003, İngiltere de 2006, Almanya da Ocak 2008 ve Hollanda da Ağustos 2008 yılından itibaren tamamen kaldırılmıştır. AB üyesi ülkelerde posta tekeli son yıllarda yaşanan süreç içerisinde kaldırılması sürdürülmüş, son olarak 31/12/2012 tarihinde kadar Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya da tekel sıfırlanmıştır. Öte yandan belirlenen bu tekel sınırları İsveç ve Finlandiya da hiç uygulanmamış, Estonya da 2003, İngiltere de 2006, Almanya da Ocak 2008 ve Hollanda da Ağustos 2008 yılından itibaren tamamen kaldırılmıştır.

3 AB Ülkeleri ile Türkiye Posta sektörü kıyaslaması Ülkeler Nüfus (bin) Posta İdaresi çalışan Sabit Merkez Gönderi adet(bin) Almanya Fransa İngiltere İtalya Türkiye Posta Sektörü nde Serbest rekabetin Türkiye ye sunduğu fırsatlar Doğu ve Batı arasındaki stratejik konum, Büyük ticaret hacmi ve pazar büyüklüğünün artış trendi, Türkiye ekonomisi dünyanın 17, AB nin 5. büyük ekonomisini oluşturması, Türkiye nin gelişen bir ülke olması sebebiyle yeni iş ve katma değerli hizmet çeşitliliği yaratılması, Yabancı sermaye girişi önünde engel bulunmaması, Özel işletmecilerin posta pazarında dünya standartlarında faaliyet vermeleri ve önemli bir hizmet kapasitesine ulaşmış olmaları, Kamu/Özel sektörün yaygın bir dağıtım/toplama şebekesine sahip olmaları, Dünyada meydana gelen serbestleşme hareketlerine olan olumlu yaklaşım, Bilgi teknolojilerinin hizmet sunumuna kolaylıkla adapte edilebilmesi.

4 Türkiye Posta pazarında özel sektör işletmeleri 5584 sayılı eski posta kanununda tekel bulunması ile piyasa şartları ve gerekliliği ile birlikte fiilen uygulanan serbest rekabetin sektöre sağladığı olumlu katkı ile birlikte bugün özel sektör işletmecileri aşağıda belirtilen rakamlara ulaşmışlardır. Özel Sektör istihdamı Özel Sektör araç parkı Özel Sektör hizmet noktası Günlük adres ziyareti Günlük mesafe erişimi ( kişi) (adet) (adet) 4 Milyon (adet) 5 Milyon (km) Özel sektör firmalarının yıllar içindeki gelişimi Şube Acente sayıları Transfer merkezi Taşıt sayıları Personel sayıları kargo kurye-dağıtım motorlu kurye Uluslararası TOPLAM

5 Serbest Rekabet ortamının avantajları a) İstihdam : Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve serbestleşmenin yaşanması ile birlikte Türkiye de posta hizmetleri alanında yaratılacak istihdamın bugünkü sayısı ile 34 bin değil, Fransa da olduğu gibi 300 binin üzerinde olacağı hesaplanmaktadır. Tabi ki bu düzeyde yaratılacak bir istihdam yapısı kargo/kurye firmalarının yapıları gereği sadece belli ve gelişmiş bölgelere ait olmayıp tüm ülke genelinde yaygın olacaktır. Serbest rekabet ortamı sağlanamaz ise işletmeler küçülme tehlikesi bulunmaktadır. Bununla birlikte hizmet noktalarında da daralma olacak, erişimleri azalacak vatandaşlarımızın kaliteli hizmete ekonomik olarak ulaşma ve tercih hakkı ellerinden alınmış olacaktır. b) Yatırım: Ülkemizde, 30 yıllık genç bir sektör olan kargo, kurye ve dağıtım hizmetleri reel sektörün vazgeçilmez çözüm ortağı haline gelmiştir. Hızla gelişen e-ticaret ile birlikte sektörde seri bir büyüme trendi yakalamıştır. Posta hizmetleri alanında devlet tekeli anlayışının hakim olmasının reel sektörün gelişmesine engel oluşturmaktadır. Serbestleşme ile sektörün 10 kat büyüyeceği dikkat çekmektedir. Büyümenin engellemesinin en doğal sonucu ise ülke ekonomisine sağlanacak katma değerin azalması olarak ortaya çıkacaktır. Yeni Posta Kanunu ve uygulamaları 5584 sayılı kanuna göre kapalı zarf içindeki her türlü gönderi Posta tekeli kapsamında iken 1983'den beri özel kargo kurye posta şirketleri, piyasa ve değişen ekonomik şartlar gereği hiçbir gram vs. limiti olmadan haberleşme amaçlı mektuplar ile posta kartları haricindeki her türlü posta gönderisini serbestçe dağıtmışlardır. Bu nedenle piyasada oluşan reel durumun yasal mevzuata yansıtılması gerekliliği doğmuştur. Dolayısıyla 5584 sayılı yasanın değiştirilerek günlük hayata uyarlanmış serbest rekabete dayalı yeni bir kanun arayışına girilmiştir. Yeni posta kanunu ise bu fiili durumun düzenlenmesi yönündeki beklentileri karşılayamamıştır. Bugüne kadar istediği kargo şirketine paket veya kolisini veren bir vatandaş, artık veremeyecek! Tekel sınırları içerisinde ise mecburen gidip PTT ye verecektir. Posta tekeli Türkiye de fiilen 30 yıl önce kalktı İlki 1982 yılında faaliyete geçen kargo/kurye şirketlerimiz, 30 yıldan bu yana hiçbir gram ya da fiyat sınırlamasına maruz kalmaksızın, çalışabilmiştir. Yani ülkemizde posta tekeli fiilen 30 yıl önce kaldırılmıştır. Tekel dahilindeki mektup ve posta kartı kabul etmeyen kargo ve kurye şirketleri, yeni posta kanunu ile Bakanlar Kurulu gramaj belirleme yönüyle inisiyatifinde olan tekelin genişletilmesi durumunda küçük paketleri de taşıyamayacaklardır.

6 Şimdi değil 100 gram; 5 gramlık bir tekel sınırı bile getirilse; mevcut serbest rekabet ortamından geriye gidilmiş olacaktır. Bakanlar Kurulumuzca kanunda tekel sınırı SIFIR gram olarak belirlenmelidir. Evrensel Hizmet Kapsamı ve uygulama koşulları Evrensel Posta Hizmeti nin tek bir şirket eliyle yürütülmesi öncelikle vatandaşlarımızı mağdur edecektir. Türkiye genelinde 90 bin personel, 25 bin araç ile serbest rekabet ortamında hizmet veren kargo ve kurye şirketlerinin evrensel posta hizmeti sunması vatandaşlarımızın kaliteli hizmeti ekonomik ücretle hızlı ve güvenli bir şekilde almasını sağlayacaktır. Vatandaşın hizmet alacağı firmayı seçme hakkının oluşu fiyat ve hizmette rekabeti de beraberinde getirecektir. Öte yandan özel sektörde hizmet veren firmalar her yıl "evrensel hizmet fonu" yoluyla PTT'ye cirolarının bir bölümünü ödeyecektir. Yani bu uygulamayla, özel kargo ve kurye şirketlerinin hem pazar payı daraltılacak hem de PTT ye kaynak aktarma mecburiyeti doğacaktır. Kargo-kurye şirketleri de PTT gibi ülkenin her köşesine evrensel hizmet veriyor. Kargo-kurye şirketleri 10 binden fazla ofisi ile ülkemizin her köşesinde hizmet veriyor. Aynı noktaya hizmet veren birden çok kuruluşun olması, vatandaş için seçme özgürlüğü sağlamakta; rekabetin getirdiği ucuzluk; hız ve hizmet kalitesinden faydalanma imkanı vermektedir. Özel kuruluşların iş esnekliği, hizmet çeşitliliği değişik hız ve teslimat seçenekleri sunması gibi PTT ye göre üstün yönleri de vardır. Evrensel hizmet vermeye muktedir olan tüm firmalara ihale ile verilmelidir.%2 lik Evrensel hizmet fonu kaldırılmalıdır sayılı Posta Hizmetleri Kanunu Yönetmelik çalışmaları; Kanun içeriği hükümlerine göre bir yıl içerisinde yönetmelik tamamlanması gerekmektedir. Piyasada oluşan reel durumun yasal mevzuata yansıtılmasını sağlamak üzere ekonomimiz açısından en verimli kararların alınması ancak Kamu/Özel sektör işbirliğinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Sonuç ve Değerlendirme; Serbest rekabet şartlarının hakim olduğu bir Posta Sektörü yapılanması, Türkiye nin bu alanda sahip olduğu gelişme potansiyelini de desteklemektedir. Ayrıca istihdama büyük ölçekte katkı sağlanacaktır. Aslan KUT Tr.Karid Yönetim Kurulu Başkanı

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2012 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak,

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

telefondan bilişime...

telefondan bilişime... telefondan bilişime... faaliyet raporu 2003 >> içindekiler 02 > temel finansal göstergeler 02 > başlıca performans göstergeleri 04 > işletme verileri >> 06 > 2003 yılının önemli gelişmeleri 09 > yönetim

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI 20142017 STRATEJİK PLANI Eskişehir Sanayi Odası 20142017 Stratejik Planı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KISALTMALAR. 3 2. GİRİŞ... 4 3. STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI... 6 4. DURUM

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

TEKEL SONRASI TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PAZARI: PSTN ŞEBEKESİNİN REKABETE AÇILMASI ÜZERİNE ANALİZLER

TEKEL SONRASI TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PAZARI: PSTN ŞEBEKESİNİN REKABETE AÇILMASI ÜZERİNE ANALİZLER TEKEL SONRASI TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PAZARI: PSTN ŞEBEKESİNİN REKABETE AÇILMASI ÜZERİNE ANALİZLER Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı M. Kasım CANTEKİNLER Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu

Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu Özet Bilgi Notu Hazırlayanlar Uzman

Detaylı

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu 2014 ISBN : 978-605-137-485-7 TOBB Yayın Sıra No: 2015/260 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312) 218 20

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2012

TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2012 TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 Çankaya / ANKARA w w w. t o b b. o r g. t r TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ARALIK TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

2023 Türkiye Sigorta Aracıları Sektör Araştırma Raporu

2023 Türkiye Sigorta Aracıları Sektör Araştırma Raporu 2023 Türkiye Sigorta Aracıları Sektör Araştırma Raporu 1 İçindekiler Yönetici Özeti 1. Global ve Türkiye Sigorta Sektörü Genel Durumu 2. Türkiye de Sigorta Sektörü Aracıları Konumlanması ve Brokerliğin

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

Nüfus : 10.6 milyon (2011) Yüzölçümü : 30.250 km2 Başkent : Brüksel

Nüfus : 10.6 milyon (2011) Yüzölçümü : 30.250 km2 Başkent : Brüksel 1 BELÇİKA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI: Nüfus : 10.6 milyon (2011) Yüzölçümü : 30.250 km2 Başkent : Brüksel Kişi Başına : 39. 922 Dolar (2011) Düşen Milli Gelir Büyüme : % 2.0 (2011) Oranı Döviz Kuru : 1.3356

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı