CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT"

Transkript

1 CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik, çimen, su yosunu gibi bitkiler, mantarlar ve dördüncü sınıfta öğrendiğiniz gibi mikroskopla görebildiğiniz mikroskobik canlılardır. Gördüğünüz gibi dünyamızda yaşayan canlı çeşidi çok fazladır. Bu kadar canlıyı incelemek çok zor olacağından bilim insanları, canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılmışlardır. - Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılır. - Aynı özelliğe sahip canlılar aynı grupta toplanır. Canlıları neden gruplamak gerekli? - Çok dağınık bir eşya dolabınızın olduğunu düşünün aradığınızı bulup giymeniz zordur. Bu eşyaları bir rafa kazaklar, bir rafa pantolonlar, diğer rafa gömlekler olarak gruplandırıp sınıflandırırsanız aradığınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. - İşte bilim insanları da canlıları gruplara ayırarak özelliklerini daha kolay belirleyebilirler. Canlıları gruplandırmanın faydası? - Canlılar gruplandırıldığında gruptaki canlılardan birisinin özelliği bilindiğinde o gruptaki diğer canlılar hakkında da bilgi sahibi olursunuz. - Canlılar gruplandırıldığında bir canlıyı milyonlarca canlı içinden kolayca bulabilirsiniz. 5

2 1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz. * Bilim insanları canlıları... ve... göre gruplandırmışlardır. * Canlıları daha rahat incelemek için bilim insanları canlıları.... * Aynı özelliğe sahip canlılar aynı... toplanır. * Dünyamızda yaşayan canlılar hayvanlar,... mantarlar ve... olarak gruplandırılır. * Gruptaki bir canlının özelliği bilindiğinde o gruptaki diğer canlılar hakkında da... oluruz. 2. Bilim insanları neden canlıları sınıflandırma gereği duymuşlardır? Cevap: Canlıların gruplandırılmasının faydaları nelerdir? Cevap 1: Cevap 2:

3 TEST 1 1. Bilim insanları canlıları neye göre gruplandırırlar? A) Boy ve kilolarına göre B) Büyüyüp - büyümemelerine göre C) Benzerlik ve farklılıklarına göre D) Gözle görülüp - gözle görülmemelerine göre 3. Canlılar gruplara ayrılır.bir gruptaki canlılardan birisinin özellikleri öğrenilirse aynı gruptaki diğer canlılar hakkında da bilgi edinilmiş olunur. Farklı gruptaki Yukarıdaki ifade hangi öğrencinin cümlesi ile tamamlanırsa doğru olur? A) Hasan Canlılar bitkilerdir. 2. Aynı özelliğe sahip olan canlılar aynı... yer alır. Aslan, yılan, kedi... grubundadır. Yonca, nilüfer, yosun... grubundadır. Zeka Küpü Yayınları B) C) D) Ezgi Efe Zehra Canlılar ise benzer özelliklere sahiptir. Canlılar hayvanlardır. Canlılar ise farklı özelliklere sahiptir. Yukarıdaki ifadelerde çeşitli sembollerle gösterilen boşluklara hangi seçenekteki ifadeler getirilmelidir? A) Çevrede Bitki Mantar B) Grupta Hayvan Bitki C) Çevrede Mantar Hayvan D) Grupta Hayvan Mikroskobik canlı 4. I. Canlılar daha kolay beslenir. II. Bir canlı milyonlarca canlı içinden kolayca bulunur. III. Her canlının farklı bir adı olmuş olur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri canlıların gruplandırılmasının faydalarındandır? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III 7

4 Bilim insanlarının canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırdığını öğrendik. Öncelikle canlıların ortak özelliklerini hatırlayalım. Tüm Canlıların Ortak Özellikleri; - Solunum yaparlar - Büyür ve gelişirler - Hareket ederler - Etkilere tepki verirler - Ürerler - Beslenirler - Boşaltım yaparlar İşte canlılar bu ortak özelliklerinde bulunan benzerlikler ve farklılıklarına göre gruplandırılır. CANLILARIN GRUPLANDIRILMASI Canlılar dört gruba ayrılarak incelenir. CANLILAR 1. BİTKİLER 2. HAYVANLAR 3. MANTARLAR 4.MİKROSKOBİK CANLILAR 1. Çiçekli bitkiler 2. Çiçeksiz bitkiler 1. Omurgalı hayvanlar 2. Omurgasız hayvanlar Canlıların sınıflandırılmasında benzerlikler ve farklılıklar önemlidir. Her canlı grubunu inceleyerek benzerlikleri ve farklılıkları öğrenelim. BİTKİLER Bitkiler yaprakları sayesinde boşaltım yaparlar. Kendi besinlerini üreten canlılardır. Bu yönleriyle diğer canlılardan ayrılırlar. Bitkiler üreme yolları ve hareket yetenekleriyle de diğer canlı gruplarından farklıdırlar. Ayrıca bitkilerde büyüme diğer canlılardaki gibi belli bir süre sonra durmaz, yaşamları boyunca sürer. Bilim insanları bitkileri çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere iki gruba ayırır. -ÇİÇEKLİ BİTKİLER - * Çiçek ve tohuma sahiptirler. * Meyve ağaçları, menekşe, domates çiğdem gül... vb çiçekli bitkilere örnektir. 8 - ÇİÇEKSİZ BİTKİLER - * Çiçeği ve tohumu olmayan bitkilerdir. * Kara yosunu, kibrit otu, eğrelti otu, ciğer otu, at kuyruğu çiçeksiz bitkilere örnektir.

5 1. Tüm canlıların ortak özelliklerini aşağıdaki çiçeğin yapraklarına yazınız. 2. Bilim insanları canlıları kaç gruba ayırmışlardır, bunlar nelerdir? Yazınız. Cevap: Bitkileri diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir? Cevap: Bitkiler kaç gruba ayrılır? Örnek vererek yazınız. Cevap:

6 TEST 2 2. CANLILAR mantarlar mikroskobik canlılar 1. Yukarıdaki yapbozda canlıların sahip olduğu ortak özellikler dışındaki özellikler çıkarıldığında hangi şekil elde edilir? A) B) Boşaltım yapma Üreme Avlanma Hareket etme Besin üretme Uçabilme Zeka Küpü Yayınları Yukarıda canlıların gruplandırılması ile ilgili bir tablo verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) bitki ise, hayvandır. B) kendi besinini üretebilir. C) iki grupta incelenebilir. D) gözle görülmeyen canlı olabilir. 3. canlılar : K, L, M, N kendi besinini : K üreten canlı Yukarıdaki tabloya göre, K canlısı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? C) A) Bir yerden bir yere gidemez, sınırlı hareket eder. B) Tohumla üreme yapabilir. C) Boşaltım yapamayan bir canlıdır. D) Yaşamının sonuna kadar büyür. D) 4. Bir bitkinin çiçeği ve tohumu olduğuna göre bu bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kara yosunu B) Kiraz ağacı C) Eğrelti otu D) Kibrit otu 10

7 HAYVANLAR Hayvanlar, yer değiştirme hareketi yapabilen canlılardır. Birçok farklı hayvan türü farklı hareketler yapar. Bazısı koşar, bazısı yüzer, bazısı sürünür, bazısı uçar. Hayvanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hareket yetenekleridir. Hayvanlar böbrek, deri gibi organlarıyla boşaltım yaparlar. Hayvanlar kendi besinlerini üretemezler. Bu yüzden dışarıdan besin alırlar. Örneğin; aslan, kaplan, kurt gibi hayvanlar etle; inek, koyun gibi hayvanlar otla; ayı, tavuk, domuz gibi hayvanlar hem et hem de otla beslenir. Canlılar dünyasının çeşitlilik bakımından en geniş grubu hayvanlar grubudur. Bunlar; 1. Omurgalı hayvanlar; - Bazı hayvanlarda kemik ve kıkırdaktan oluşan iskelet bulunur. Omurga iskeletin gövde kısmını oluşturur. İşte omurgası bulunan hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. - Omurgalı hayvanlar benzer özelliklerine göre beş gruptur. 1. Balıklar: Hamsi, sazan, levrek v.b 2. Kurbağlar: Ağaç kurbağası, keseli kurbağa, kara kurbağası. 3. Sürüngenler: Yılan, timsah, kertenkele 4. Kuşlar: Kartal, serçe, güvercin, tavuk v.b 5. Memeliler: İnek, kedi, aslan, yunus, fok, balina, yarasa, eşek, tavşan, fare v.b 11

8 2. Omurgasız hayvanlar - Vücutlarında omurga bulunmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir. - Vücutları sert bir yapı ile kaplıdır. -Süngerler, böcekler, örümcekler, akrep, midye, ahtapot, kelebek, salyangoz, deniz anası, deniz yıldızı, solucan bu grupta yer alır. 1 Aşağıdakilerden hangisi hayvanların özelliği değildir? A) Hayvanlar besinlerini kendileri üretirler. B) Canlılar dünyasının çeşitlilik bakımından en geniş grubudur. C) Yer değiştirme hareketi yapabilen canlılardır. D) Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenirler. B, C ve D seçenekleri hayvanlara ait özelliklerdir. Fakat A seçeneği, bitkilere ait bir özelliktir. Hayvanlar kendi besinlerini üretmez, besinlerini dışarıdan alırlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 2 Hayvanlar Omurgalı hayvanlar örneğin K Omurgasız hayvanlar örneğin midye Yukarıdaki şemada K ile gösterilen yere hangi seçenekteki canlı getirilemez? A) B) C) D) K ile gösterilen yere omurgalı bir hayvan yazılmalıdır. B seçeneğindeki solucan omurgasız olduğundan K nın yerine yazılamaz. Doğru yanıt B seçeneğidir. 12

9 1. Aşağıda verilen canlıların birbirleriyle aynı olan ve birbirlerinden farklı olan özelliklerini örnekteki gibi yazınız. * Her iki canlı da solunum yapar. (aynı özellik) * Keçinin omurgası vardır, menekşenin yoktur. (ayrı özellik) *... ( ) *... ( ) *... ( ) *... ( ) *... ( ) *... ( ) 2. Bilim insanları hayvanları iki kısma ayırır. Bunlar aşağıda verilmiştir. Sizler tanımlarını yaparak 5 er tane örnek yazınız. 1. Omurgalı hayvan: Örnek: Omurgasız hayvan: Örnek:... 13

10 1. Aşağıda verilen ifadelerin bitki ve hayvanlar için benzerlik ya da farklılık olduğuna karar vererek doğru panoya yazınız. Benzerlik Panosu Farklılık Panosu - Boşaltım yapma - Solunum yapma - Üreme yapma - Tohumla üreme - Kendi besinini üretme - Omurgaya sahip olma - Büyüme ve gelişme - Hareket etme - Yer değiştirme 2. Deve kuşu - solucan - akrep - penguen - yarasa - yılan - koyun - kedi - kelebek - serçe - hamsi - ahtapot - böcek Yukarıda verilen hayvanları omurgalı hayvanlar - omurgasız hayvanlar olarak gruplandırın. Omurgalı hayvanlar Omurgasız hayvanlar 14

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre FEN VE TEKNOLOJ A. Canl lar n S n fland r lmas B. Yaflad m z Çevre Temel Kaynak 5 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canl lar Nas l S n fland r l r? Yeryüzünde milyonlarca

Detaylı

İlinka Taneva BİYOLOJİ. VII. sınıflar için. Sekiz yıllık ilköğretim eğitimi

İlinka Taneva BİYOLOJİ. VII. sınıflar için. Sekiz yıllık ilköğretim eğitimi İlinka Taneva BİYOLOJİ VII. sınıflar için Sekiz yıllık ilköğretim eğitimi Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Ul. Mito Haci-Vasilev Jasmin, bb. Üsküp Denetleyenler: Lenka Cvetanovska

Detaylı

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile.

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile. ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE Eşeysiz veya eşeyli şekilde Tanımı Temel İlke Temel Kısımları Görevi Oluşturur Farklılaşma Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir Tüm canlılar tek hücre

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

REHBERLİK. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir.

REHBERLİK. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. REHBERLİK Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 16 puan ) ( hava, su ve yeterli ısı - kirliliğine pil mikroskop haberleşmede - toprak şehir cereyanı, akü ve pil

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ

2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ 2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ 82 Üniteler 1. Ü ĐTE : Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 2. Ü ĐTE : Kuvvet ve Hareket 3. Ü ĐTE : Maddenin Tanecikli Yapısı 4. Ü ĐTE

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

Biyoloji Dersi 12.Sınıf Öğretim Programı (2 ders saati) ORTAÖĞRETİM 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 Ders Saati) 2.BÖLÜM ÜNİTELER 20 Biyoloji Dersi 12.Sınıf Öğretim Programı (2 ders saati)

Detaylı

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii

Biyoloji. Muhammet DAĞAŞAR. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e. Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Biyoloji Öğretim Programına Göre Hazırlanmıştır. Z a m b a k «c o ş k u İ M İ Z i r v e V AVI NLARI V v «. n I. K lia S a II W W> # Çine, Yatağan, Kavaklıdere, B ayır Bölge Bayii Muhammet DAĞAŞAR Tel:

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

3-C SINIFI BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM AĞUSTOS AYI SINAVI ADI, SOYADI:..

3-C SINIFI BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM AĞUSTOS AYI SINAVI ADI, SOYADI:.. ADI, SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ TESTİ NUMARASI: 1. 1881 yılı size neyi ifade eder? a) Atatürk ün vefat ettiği yıl b) Atatürk ün doğduğu yıl c) Kurtuluş Savaşının başladığı yıl 2. İnsan Hakları ile ilgili

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ KİTABI 9. SINIF

İNSAN ANATOMİSİ KİTABI 9. SINIF GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İNSAN ANATOMİSİ KİTABI 9. SINIF YAZARLAR İlkay YILMAZ GÜNAYDIN Seçil Esmanur ERDEM Ayhan PALA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...: 4747 DERS

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM E ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN (ÇEVRENİN) KALITIMA ETKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM E ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN (ÇEVRENİN) KALITIMA ETKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM E ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN (ÇEVRENİN) KALITIMA ETKİLERİ (ADAPTASYON ve EVRİM) (3 SAAT) 1 Çevresel Faktörler ve Kalıtıma Etkileri 2 Modifikasyon

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ Memeli sınıfı omurgalıların en en gelişmiş sınıfı kabul edilir. Günümüzde yaklaşık 6000 kadar türle temsil edilmektedir. Yavrularını beslemek üzere,

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3 GÜNLÜK PLAN-11.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN SDA A6:K2 DA A2:K3 BA A2:K1 BA A9:K1,3 BA

Detaylı

http://talimterbiye.mebnet.net

http://talimterbiye.mebnet.net Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Uzm. Salih SARPTEN Ayşe BİNBAŞI Gülce ŞEKER MeltemTavukçuoğlu ÜNBAY Tuğçem MONARGALI http://talimterbiye.mebnet.net FEN VE TEKNOLOJİ KİTABI Fen ve Teknoloji 4

Detaylı

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM...

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM... ÜNİTE II II HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM Sayfa No HAYATIN BAŞLANGICI...................................................................273 Abiyogenez ve Biyogenez..............................................................273

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -2- BÖLÜMÜNE FEN SORULRI İŞRETLENECEKTİR. 3)"Güneş ışınları yeryüzüne ulaştığında bunu emen (soğuran) cisimler ısınır, yansıtan

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-105.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A3:K1,2 DA A8:K3,4,6

GÜNLÜK PLAN-105.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A3:K1,2 DA A8:K3,4,6 GÜNLÜK PLAN-105.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM PMA A1:K13 PMA A2:K1,4,5,6 ALAN SDA A9:K1 SDA

Detaylı

Z O O L O J İ. Dr. İdris OĞURLU. Isparta-2005

Z O O L O J İ. Dr. İdris OĞURLU. Isparta-2005 Z O O L O J İ Dr. İdris OĞURLU Isparta-2005 Z O O L O J İ Dr. İdris OĞURLU Isparta-2005 1- GENEL BİLGİLER ZOO=Hayvan LOJİ=Bilim, inceleme anlamlarına gelir. Yani; Zooloji, Hayvan bilimi veya hayvanların

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

SAYILAR YER DEĞİŞTİRİYOR 8-1-2014 ÖĞRENME SÜRECİ

SAYILAR YER DEĞİŞTİRİYOR 8-1-2014 ÖĞRENME SÜRECİ Etkinlik Çeşidi: Oyun ( Tüm Grup Etkinliği ) Yaş Grubu : 48 + SAYILAR YER DEĞİŞTİRİYOR 8-1-2014 Bilişsel Gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı