T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI UZMANLIK TEZİ Esin KARAHAN Tez Danışmanı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nafiz ŞAHİN ŞUBAT 2009 ANKARA

2 ÖNSÖZ Çalışmamızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile geçişi öngörülen performans esaslı bütçeleme kapsamında stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporları üzerinde durulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı taslak stratejik planı kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 2010 yılına ilişkin performans hedeflerini ve göstergelerini, faaliyet ve projelerini kapsayan performans programı genel hatlarıyla hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, çalışma, akademik bir yaklaşımdan ziyade, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde performans programı hazırlama sürecinde bir ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında değerli katkılarından dolayı başta tez danışmanım Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nafiz ŞAHİN olmak üzere, çalışma arkadaşım Hande TEKİN e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu çalışmayı hazırlamamda desteklerini esirgemeyen aileme de teşekkürlerimi sunarım. Esin KARAHAN Ankara, 2009 i

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.i İÇİNDEKİLER...ii KISALTMALAR...iv TABLOLAR...v ŞEKİLLER.vi GİRİŞ...1 I. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlamanın Önemi ve Beklenen Faydalar KAMU YÖNETİMİMİZDE STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlamanın Kamu Yönetimimizde Gelişimi Stratejik Planlamanın Kamu Yönetimimiz Açısından Önemi PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Performans Ölçümü Performans Ölçümünün İşlevleri Performans Göstergeleri Performans Göstergelerinin Sınıflandırılması Performans Göstergelerinin Özellikleri TÜRKİYE DE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Performans Programı Performans Programı Hazırlama Süreci Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Birim Performans Programlarının Hazırlanması İdare Performans Programlarının Hazırlanması Faaliyet Raporları Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Unsurlar...39 ii

4 II. BÖLÜM : STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN MEVCUT DURUM PERFORMANS PROGRAMININ ŞEKLİ GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Genel Bilgiler Performans Bilgileri Mali Bilgiler GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE PERFORMANS PROGRAMI UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER..76 SONUÇ..80 KAYNAKÇA.82 EKLER..84 EK 1: Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu 84 EK 2: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu...85 EK 3: Birim Performans Hedefi Tablosu.86 EK 4: Harcama Birimi Performans Tablosu 87 EK 5: Merkez Dışı Birimlere İlişkin Giderler Tablosu 88 EK 6: Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Tablosu.89 EK 7: İdare Performans Hedefi Tablosu..90 EK 8: İdare Performans Tablosu..91 EK 9: Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı Tablosu...92 EK 10: Bütçe Bilgileri Tablosu 93 EK 11: Performans Verileri Değerlendirme Tablosu...94 ÖZET.95 ABSTRACT...97 iii

5 KISALTMALAR DİZİNİ a.g.m. a.g.r. bknz. CSO DPT DOBGM DTGM GSGM GZFT KDP md. MEB OECD PEST PFPSAL STK Adı geçen makale Adı geçen rapor Bakınız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Güçlü-Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler Kültürel Değişim Programı madde Milli Eğitim Bakanlığı Organization for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Programmatic Financial and Public Sector Adjustment Loan (Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Projesi) Sivil Toplum Kuruluşları iv

6 TABLOLAR Tablo 1: Stratejik Yönetim Süreci.9 Tablo 2: GSGM ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu...53 Tablo 3: Birim Performans Hedefi Tablo 4: Birim Performans Hedefi Tablo 5: Birim Performans Hedefi Tablo 6: Birim Performans Hedefi Tablo 7: Birim Performans Hedefi Tablo 8: Birim Performans Hedefi Tablo 9: Birim Performans Hedefi Tablo 10: Birim Performans Hedefi Tablo 11: Birim Performans Hedefi Tablo 12: Birim Performans Hedefi Tablo 13: Birim Performans Hedefi Tablo 14: Birim Performans Hedefi Tablo 15: Birim Performans Hedefi Tablo 16: Birim Performans Hedefi Tablo 17: Birim Performans Hedefi Tablo 18: Özel Tiyatrolara Devlet Desteği ile İlgili Performans Hedefi Tablosu.67 Tablo 19: GSGM Performans Tablosu...68 Tablo 20: Yılları Merkez Teşkilatı Bütçe Gerçekleşmeleri.74 Tablo 21: Yılları Taşra Teşkilatı Bütçe Gerçekleşmeleri 75 Tablo 22: Dönemi Merkez ve Taşra Teşkilatı Bütçe Büyüklükleri.75 v

7 ŞEKİLLER Şekil 1: Stratejik Plan ve Performans Programı İlişkisi.23 Şekil 2: Performans Programı Hazırlama Süreci...25 Şekil 3: İdare Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Belirlenme Süreci...35 Şekil 4: Teşkilat Yapısı..47 vi

8 GİRİŞ Son yıllarda uluslararası ekonomi ve piyasalarda yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim, finansal ve beşeri kaynakların amaçlanan sonuçlara ulaşılması için kullanılması konusuna odaklanmaktadır. Bu doğrultuda kamu alanında da kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması, kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar hız kazanmıştır ve birçok gelişmiş ülke kamu mali yönetim ve bütçeleme sistemlerinde önemli yapısal değişikliklere gitmiştir. Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte geçilmesi öngörülen performans esaslı bütçeleme sistemi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi nde Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemi olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek, uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Bu çerçevede kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Uygulama Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te belirlenen geçiş programı dahilinde 1

9 yaygınlaştırılmaktadır yılı başı itibarıyla 145 merkezi kamu idaresinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçilecektir yılı içerisinde merkezi yönetim kapsamında 96 kamu idaresi stratejik plan, 26 sı ise performans programı hazırlamıştır. Önümüzdeki dönemde stratejik plan ve performans programlarını tamamlaması gereken 49 kamu idaresinde ise sürecin gerektirdiği çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu kurumlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı da yıllarını kapsayan döneme ilişkin stratejik planını hazırlama yükümlülüğü altında olup ana hizmet birimlerinden biri olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bakanlığın stratejik amaç ve hedeflerinde önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 2010 yılı performans programı ele alınmıştır. Çalışmamız iki bölümden oluşmakta olup ilk bölümde, kamu mali yönetim anlayışımıza önemli değişiklikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme sistemi, performans programları hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir. İkinci bölümde ise geçilmesi öngörülen performans esaslı bütçeleme sistemi doğrultusunda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 2010 yılına ilişkin performans hedeflerini ve göstergelerini, faaliyet ve projelerini kapsayan performans programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı taslak stratejik planı 1 kapsamında genel hatlarıyla, faaliyet ve proje maliyetlerine ilişkin rakamlara ve bütçe büyüklüklerine yer verilmeden hazırlanmaya çalışılacaktır. İlk uygulama yılında, performans programı hazırlama sürecinde bir ön hazırlık niteliği taşıyan çalışmamız kapsamında sonuç bölümünde, performans programında yer alan bölümler itibariyle eksiklikler ve yapılması gereken çalışmalar üzerinde durulacaktır. Böylelikle nihai performans programının hazırlanması aşamasında verimli bir çalışma ortaya konulması amaçlanmaktadır 1 Söz konusu taslak stratejik plan, Ocak 2009 sonu itibariyle DPT ye gönderilerek yapılan değerlendirme sonucu nihai hali verilecek ve yıl içerisinde kamuoyuna duyurulacaktır. 2

10 I. BÖLÜM 1.1. STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi neden yaptığına şekil veren ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş bir çabadır. 2 Aynı zamanda iletişim ve katılımı kolaylaştırır, muhalif ilgi ve değerleri barındırır, akıllı ve makul olarak analitik karar vermeyi ve başarılı bir icrayı sağlar. 3 Bir kuruluşun mevcut durumu ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel gidişatını inceleme, hedefleri belirleme, bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirme ve sonuçlarını ölçme sürecini ihtiva eden iş disiplini olarak tanımlanan stratejik planlama içinde çeşitli basamaklar yer almaktadır. Stratejik planlama sürecini oluşturan basamaklar örgütün yapısı, faaliyetleri ve içinde bulunduğu sektöre göre farklılıklar arz etmektedir. Batıda kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için sıkça kullanılan stratejik planlama modeli sekiz basamaklı bir süreçten oluşmaktadır: 4 1- Bir stratejik planlama süreci başlatıp, bunun üzerinde mutabakat sağlamak; 2- Kurumun var oluş nedenini oluşturan temel misyonunu belirlemek; 3- Belirlenen misyona uygun temel hedefleri ortaya koymak; 4- Kuruluşun sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleriyle, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri belirlemek amacıyla iç ve dış çevre değerlendirmesi yapmak; 2 John M. BRYSON: Strategic Planning for Public and Nonprpfit Organizations, Jossey-Bass, New York, 1995, 4. 3 Arthur THOMPSON, A. J. STRİCKLAND : Strategic Management, University of Alabama, 1999, Tacettin CAN: Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 1996,

11 5- Bu analizlerden hareketle kurumun karşı karşıya olduğu temel stratejik sorunları tanımlamak; 6- Sorunları çözümleyecek stratejiler geliştirmek; 7- Ulaşılan noktada başarıyı sağlamak için bir vizyon yaratmak; 8- Geliştirilen vizyonun kılavuzluğu eşliğinde alınan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek. Bu süreçten anlaşılacağı üzere stratejik planlama bir defa yapılan bir işlem değildir; ortaya çıkan fırsatlara göre tekrarlanan bir süreçtir. Bu nedenle sadece stratejik planlama yapmak yeterli değildir. Plan yapmanın yanında, yöneticilerin stratejik düşünme ve vizyon geliştirme niteliklerinin güçlendirilmesi de gerekmektedir Stratejik Planlamanın Önemi ve Beklenen Faydalar Stratejik planlama, örgütün bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. 6 Bir soru sorma ve sorgulama disiplini olan stratejik planlama, aşağıdaki üç temel soruya cevap arar: 7 1- Biz örgüt olarak neyiz? (Hangi işteyiz? İnsan kaynaklarımızın niteliği ve nicelikleri nelerdir?yönetim şeklimiz ve tekniklerimiz neler?) 2- Biz ne olmak istiyoruz? 5 Kutluhan YILMAZ: Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Uygulaması, Sayıştay Dergisi,Sayı 50-51, 76, ( ) 6 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Haziran 2006, 7. 7 Harun GÜRER: Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler,Sayıştay Dergisi, sayı 63, 92, ( ) 4

12 (Hangi alanda iş yapmak istiyoruz? İnsan kaynaklarımızı hangi seviyeye getirmek istiyoruz? Teknolojimizi nasıl geliştireceğiz?) 3- Hedeflerimize nasıl ulaşacağız? (İnsan kaynakları, teknoloji, finansman ve yönetim stratejilerinin hedeflere ulaşmak için nasıl kombine edileceği bu aşamada belirlenecektir.) Günümüzde dış çevre çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu anlamda stratejinin temel amacı, örgütün kaynak ve kabiliyetleri ölçüsünde çevreye uyumunun sağlanmasıdır. Strateji sürekli değişen, belirsiz ve dolayısıyla riskli olan çevrede örgüte bir yön kazandıracaktır. Bu açıdan bakıldığında örgütlerin başarısızlıklarının temel nedeni strateji yokluğu veya strateji yanlışlığıdır. Çünkü belirsizlik ortamında stratejilerden yoksun olan bir örgüt için başarısızlık kaçınılmazdır. 8 Stratejiyi bir yönetim aracı haline getirmek planlama ile olur. Yapıldıktan sonra, plan stratejik yönetimin uygulama aracı olarak kullanılır. 9 Bu anlamda stratejik planlamanın neden önemli olduğuna dair nedenleri şu şekilde özetleyebiliriz; - Vizyon oluşturma ve geleceği öngörme yeteneğini geliştirir. - Yöneticilere stratejik düşünme ve davranma yeteneği kazandırır. - Kurumun içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri dikkate alan ve değişimleri izleyen bir yönetimi zorunlu kılar. - Kurumun çevresi ve paydaşları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını güçlendirir. - Kurumlar arasındaki girişimci ve rekabetçi unsurları öne çıkarır. - Kurum çalışanlarının katılımcılığını ve yaratıcılığını geliştirir; ekip çalışması ve işbirliğini güçlendirir. 8 Harun GÜRER: a.g.m., İsmail BİRCAN: Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon, Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT nin Kuruluşunun 42.Yılı, 14, ( ) 5

13 1.2.KAMU YÖNETİMİMİZDE STRATEJİK PLANLAMA 1980 lerden sonra dünyada ve Türkiye de geleneksel kamu yönetimi araçlarının yeterli olup olmadığına ilişkin tartışmalar, yaşanan bir takım sorunlara paralel olarak artmıştır. Nitekim ülkemizde de kamu kesiminde hizmet kalitesinin istenilen düzeyde artırılamaması, verimliliğin sağlanamaması, ulusal zenginliğin istikrarlı bir biçimde yükseltilememesi, işsizliğin ortadan kaldırılamaması, talebin dalgalanması, enflasyonun düşürülememesi, döviz kurlarının yükselmesi gibi konularla mücadelede yetersiz kaldığı sıklıkla gündeme getirilen konular olmuştur. İşte bu yetersizliğin yol açtığı arayışlar sonucu dünyada ve Türkiye de geleneksel kamu yönetimi anlayışından adeta kamu işletmeciliğine doğru bir kayma yaşanmaktadır. 10 Bu bakımdan stratejik planlama rekabete ve hızlı gelişmelere dayalı bir ortamda etkili kamu hizmeti üretimi, finansman, pazarlama ve tanıtım, etkililik, işgücü politikaları, örgütsel yapı ve ürün geliştirme (ar-ge) bakımından meydana gelecek değişiklikleri denetim altına almayı sağlayan teknik bir araç olarak kullanılmalıdır Stratejik Planlamanın Kamu Yönetimimizde Gelişimi Gelişen dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyal değişimler, Türk kamu mali yönetim sisteminin de yeniden ele alınmasına zemin hazırlamıştır. Bu noktadan hareketle yapılan reform amaçlı çalışmalar çerçevesinde; - İlk olarak, 12 Temmuz 2001 tarihinde Dünya Bankası ile imzalanan Birinci Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması (PFPSAL-1) ile kamu sektöründe yapılacak reformlara ilişkin taahhütler arasında stratejik planlama yaklaşımına geçilmesi bulunmaktadır. 10 Mehmet BARCA, Asım BALCI: Kamu Politikalarına Nasıl Stratejik Yaklaşılabilir? Tartışma Metinleri Serisi, Sakarya Üniversitesi İİBF Yayınları, ) 11 İsmail BİRCAN: a.g.m., 18. 6

14 - Bunu takip eden süreçte, Avrupa Birliği (AB) Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve Uzun Vadeli Strateji ile Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile kamu yönetiminde stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, mali kontrol ve performans denetimi zorunlu kılınmıştır. - Ayrıca, 58. Hükümet tarafından 3 Ocak 2003 tarihinde açıklanan Acil Eylem Planı nın Kamu Yönetimi Reformu bölümünde kuruluş düzeyinde stratejik planlama uygulamasına geçileceği ifade edilmiştir Ülkemizde stratejik yönetim yaklaşımına geçişe ilişkin hususlar temelde, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile düzenlenmiş olmakla beraber, söz konusu kanun yürürlüğe girmemiştir tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile söz konusu kuruluşlar için de stratejik planlamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. - 4 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 sayılı 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kamu kuruluşlarının stratejik planlama çalışmalarına başlamaları ve bütçelerini bu plana göre yapmaları öngörülerek, öncelikle belirlenen sekiz kuruluşta pilot uygulamaya gidilmiştir Son olarak, 10 Aralık 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısını oluşturmuştur sayılı Kanunun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme konularını düzenleyen 9. maddesi ise kamu idarelerine: 12 T.C. 58.Hükümet Acil Eylem Planı, DPT Müsteşarlığı, 03 Ocak 2003, ( ). 13 Bunlar: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Valiliği dir. 7

15 Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyon oluşturmaları, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemeleri, Performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmeleri, Bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla Stratejik Plan hazırlamaları, Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve bütçe bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırma zorunluluğunu getirmiştir. Kanunun ilgili maddesi uyarınca, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin tespiti, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi sürecinde DPT Müsteşarlığı yetkilendirilmiştir. Bu görev çerçevesinde, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan kamu idarelerinin stratejik planlama sürecine iliskin takvimin belirlenmesine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliskilendirilmesine yönelik usul ve esaslar, DPT tarafından hazırlanarak tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İliskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik le belirlenmistir. Yönetmelikle idarelere 2006 yılının sonundan baslamak üzere Ocak 2009 sonuna kadar stratejik planlarını hazırlamaları için bir geçis takvimi sunulmustur. Stratejik planların bes yıllık bir dönemi kapsayacağı, ilk iki yıllık uygulamadan sonra güncellenebileceği, belirtilen şartların oluşması halinde yenilenebileceği, bunların orta vadeli programa ( stratejik öncelikleri, ilkeleri ve temel ekonomik hedefleri içeren program ) ve orta vadeli mali plana ( orta vadeli programdaki önceliklere uygun olarak gerekli kaynakların ilgili yerlere tahsisini belirleyen mali plan ) uygun olarak kaynak tahsislerini içerecek 8

16 sekilde hazırlanacağı öngörülmüstür. Ayrıca, stratejik planlama sürecinde kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara yön vermek ve rehberlik etmek amacıyla Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuza göre kamu idareleri tarafından gerçekleştirilmesi gereken stratejik yönetim süreci tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1: Stratejik Yönetim Süreci 14 Plan ve Programlar Paydaş Analizi GZFT Analizi Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler Arzu edilen gelecek Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler DURUM ANALİZİ MİSYON VE İLKELER VİZYON AMAÇLAR VE HEDEFLER Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans programı Bütçeleme STRATEJİLER FAALİYETLER VE PROJELER Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Raporlama Karşılaştırma Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi İZLEME PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 14 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 5. 9

17 Klavuzda Stratejik Planlamada yer alması gereken temel unsurlar şu şekilde sıralanmıştır: -Durum analizi (özet) -Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama -Misyon, vizyon, temel değerler -En az bir amaç - Her amacın altında en az bir hedef - Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i - Stratejiler - Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu Durum Analizi: Tarihsel gelişime, yasal yükümlülüklere, temel faaliyet alanlarına ilişkin bilgi verilir ve durum analizi kapsamında yapılan Paydaş Analizi ile kurumun faaliyetlerinden etkilenen ve bunları etkileyen iç ve dış paydaşlar ile kurumun faaliyetlerinden yararlanan müşterilerine; Çevre (PEST) Analizi ile kurumun etkilendiği politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevreye; Kuruluş içi Analiz (GZFT) ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile daha çok dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlere yer verilir. Misyon: Bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Vizyon: Kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. Temel Değerler: Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin 10

18 gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Amaçlar: Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır, misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır, hedefler için bir çerçeve çizmelidir, durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir, orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Hedefler: Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Stratejiler: Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Performans Göstergeleri: Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, etkinlik, verimlilik ve kalite göstergeleri 15 olarak sınıflandırılabilir. Maliyetlendirme: Kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu 15 Performans ölçümü bölümünde detaylı olarak yer verilecektir. 11

19 aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. Belirlenen faaliyet ve projelerin kuruluş stratejik planında yer alması zorunlu değildir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı da; Kamu idarelerinin, bütçelerini stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları, Bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu, İdarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirleme konusunda sorumlu kılınmıştır. Kanun, performans göstergeleri konusunu Maliye Bakanlığı, DPT ve ilgili kamu idaresinin birlikte kararlaştırmasını ve bu göstergelerin o idarenin bütçesinde yer almasını, performans denetimlerinin de bu göstergelere göre yapılmasını öngörmektedir sayılı Kanunda tarihinde yapılan değişiklikler ile bütün bakanlıklarda kamu kurumlarının stratejik yönetim ve planlama faaliyetlerini organize etmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurularak tarihinden itibaren faaliyete geçirilmiştir. Strateji geliştirme birimleri strateji geliştirme fonksiyonunun yanı sıra mali hizmetleri de yürütmekle görevli kılınmıştır. 12

20 Stratejik Planlamanın Kamu Yönetimimiz Açısından Önemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü yeni kamu mali yönetim sistemi, kaynakların etkin kullanımı açısından stratejik planlamayı ve performans esaslı bütçelemeyi ön plana çıkarmaktadır. Bütçeleme sürecinde stratejik planlar artık kuruluş bütçeleriyle birlikte anılır hale gelmektedir. Ayrıca performans esaslı bütçelemeye geçilmesinin ve hesap verme sorumluluğunun sağlanmasının da yine stratejik planlar aracılığıyla olacağı anlaşılmaktadır. Ülkemiz kamu kesiminde stratejik planlama uygulamasından beklenen faydalar şu şekilde sıralanabilir: 16 - Plan, program ve bütçe arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkıda bulunması. - Kamuda etkin bir yönetim ve harcama sisteminin kurulmasında başlangıç noktası oluşturması. - Kuruluşların belirli bir hedefe yönelik olmayan kısa vadeli ve anlık işlerde yoğunlaşmaları yerine, orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışına sahip olmalarını sağlaması. - Vizyon değerlendirmesi ile sürekli gelişme, yeni gelişmelere göre kendini yenileme, hizmet kalitesi, etkinliği ve çeşitliliğinin artırılması anlayışını getirmesi. - Performans göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle kuruluşların her türlü planlama ve uygulama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda şekillendirmesini sağlaması. - Süreçlere entegre olmuş bir şekilde denetim ve izlemeyi kolaylaştırması. - Düzenli olarak veri toplama ve sonuçları analiz etme alışkanlığını kazandırması. 16 Kutluhan YILMAZ: a.g.m.,

21 - Kuruluşlarda katılımcı yönetimi geliştirmesi. Ancak belirtilen faydaların elde edilebilmesi ve etkin bir uygulamanın sağlanabilmesi büyük ölçüde süreçte yer alanların özellikle üst yönetim kademesinin çalışmaları sahiplenmesine bağlıdır PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Son yıllarda, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması, kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik olarak, birçok gelişmiş / gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de kamu mali yönetiminde yapısal değişikliklere gidilmiştir. Bu önemli değişikliklerin başında stratejik planlamaya ve beraberinde performans esaslı bütçelemeye geçiş yer almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çıktı/sonuç odaklı bir yönetim anlayışı getirerek, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için kamu kurumlarında performansa dayalı bütçe uygulamalarına geçiş öngörülmektedir. Performans esaslı bütçeleme, kurumların tahsis edilen kaynaklar ile ne yaptıkları veya ne yapacaklarına ilişkin bilgiler içeren bütçedir. Bu tanımdan anlaşılması gereken, performans bilgilerinin bütçe dokümanlarının bir parçası olduğu veya ödeneklerin belli hedefler ve sonuçlar doğrultusunda gruplandırıldığı bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme daha dar bir çerçevede, tahsis edilen ödenekleri ölçülebilir sonuçlara bağlayan bir bütçe çeşidi olarak tanımlanabilmektedir. 17 Bu noktada performans ölçümü kavramı karşımıza 17 OECD, Policy Brief, Public Sector Modernization : Governing for Performance, October, 2004, 5, ( ) 14

22 çıkmaktadır. Performans ölçümü ile gerçekleştirilmek istenen nihai amaç, kamusal mal ve hizmetlerin kalitesinin arttırılmasıdır Performans Ölçümü Performans esaslı bütçelemenin en önemli kısmını, hedefler ile kaynakların ilişkilendirilmesi ve hedefler doğrultusunda kamu kesiminin performansının ölçülmesi oluşturmaktadır. Performans ölçümü, performans esaslı bütçelemenin her aşaması için büyük önem taşımaktadır. Performansın ölçülmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan biri performans ölçüm sistemlerinin oluşturulmasıdır. İyi bir performans ölçüm sistemi, güvenilir ve yeterli bilgilerin toplanmasını sağlamalıdır. Sistematik şekilde veri üretilmesi, üretilen verilerin güvenilirliğinin sağlanması önemlidir. Güvenilir olmayan veri üretilmesi bu veriler vasıtasıyla üretilecek bilgilerin karar vericiler tarafından kullanılmamasına sebep olabilir Performans Ölçümünün İşlevleri Performans ölçümü ile öncelikle iyi veya kötü performansın ortaya çıkarılması sağlanır. Daha sonra mal ve hizmet üretenlerin üzerinde bu yolla kamuoyu baskısı oluşturulması amaçlanır ve son olarak da bu kamuoyu baskısının daha kaliteli mal ve hizmet üretimine yol açması hedeflenir. Performans ölçümü etkin hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Bir kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğini gösterir. Bu nedenle performansın ölçülmesi yoluyla, hesapverilebilirliğin sağlanması için uygun bir zemin sağlanmış olmaktadır. Çalışanların performansının ölçülmesi de performans ölçümünün bir parçasıdır. Kişisel performansın ölçülmesi ile kişiler bir bütün olarak kurum performansına katkılarını görebilirler. Kişilerin 18 Esin ORAL: Bazı OECD Ülkelerinde Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları, Gelişimi ve Türk Mali Sistemi Açısından Bir Değerlendirme, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Nisan, 2005, 40, 3 ( ) 15

23 yaptıkları işi algılaması, kurum içinde kendilerinden beklenenleri anlayarak kendi kendilerine ilerleme kaydetmelerini sağlar. Performans kültürü geliştiğinde çalışanlar kendi gündelik işleri yanında kurum performansının sürekli olarak arttırılmasına da katkıda bulunacaklardır. 19 Performans ölçümünün diğer bir işlevi de yaptırım amacıyla kullanılmasıdır. Performans ölçümüne dayanılarak değerlendirme yapılması ve bu değerlendirme sonuçlarına göre iyi performansın ödüllendirilmesi ve kötü performansın cezalandırılması mümkün olmaktadır. Son olarak performans ölçümü performans yönetiminin en önemli parçasıdır. Performans ölçümünün sonuçlarından etkili bir şekilde yararlanmak için performans yönetimi amacıyla kullanılması gerekir. Performans yönetimi, kurumu ileriye götürecek amaçların oluşturulmasını, kaynakların dağılımını ve öncelikli alanlara tahsisini sağlayarak uygulanan politikaların belirlenen amaçlara ulaşmayı güvence altına alıp almadığını kontrol eden ve kurumsal kültür ile kurumsal sistem ve süreçler üzerinde olumlu etkiler meydana getirmek üzere performans bilgisini kullanan bir yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Performans ölçümü ile yönetimde bilgiye dayalı karar alma süreçlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. 20 Kamu yönetiminde performansın ölçülebilmesi için öncelikle idarecilerin daha fazla yetkiye sahip olmaları gerekir. Bütün kararların merkezden verilmesi yerine, merkezi kurumlar çerçeveyi ve genel kuralları belirleyen politika belirleyici kurumlar haline gelmelidir. İdarecilere, belirlenen uzun vadeli politikalar çerçevesinde kendi kısa vadeli hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda kaynak kullanabilmeleri konusunda karar alma süreçlerinde esneklikler tanımak gerekmektedir. Bu sayede performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi mümkün olabilecektir Ebru YENİCE: Kamu Kesiminde Performans Ölçümü ve Bütçe İlişkisi, Sayıştay Dergisi, sayı 61, 58, ( ) 20 Ebru YENİCE: a.g.m., Esin ORAL: a.g.r.,

24 Performans ölçümü için çeşitli araçlar kullanılmakta olup performans göstergeleri bu araçlardan bir tanesidir Performans Göstergeleri Performans göstergeleri, kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır. Kamu idarelerinin yürüttükleri faaliyetlerin her boyutunu (girdi, süreç, çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans göstergeleri kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı olur Performans Göstergelerinin Sınıflandırılması Performans göstergeleri, üretimin/hizmetin hangi aşamasına ilişkin olduğuna ve ürünün/ hizmetin hangi özelliğini ölçtüğüne göre şu şekilde sınıflandırılabilir: 22 Girdi, çıktı ve sonuç göstergeleri Girdi, çıktı ve sonuçlar arasındaki ilişkilere dayanan göstergeler (Verimlilik, Etkinlik Göstergeleri) Kalite göstergeleri Girdi göstergeleri: Girdiler, bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılır. Örnek olarak okumayazma projesine tahsis edilen derslik sayısı, kullanılan araç/ gereç sayısı verilebilir. 22 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar için Taslak), Ankara, Aralık, 2004,

25 Çıktı göstergeleri: Kurumun ürettiği nihai mal ve hizmet miktarına ilişkin bilgi sağlar. Buna karşın bu göstergeler, tek başına, faaliyetin verimliliği, etkinliği ve ürün kalitesi hakkında yeterli bilgi vermez. Örnek olarak taşınan yolcu sayısı, incelenen mükellef sayısı ele alınabilir. Sonuç göstergeleri: Kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Bu etkiler, faaliyetin hitap ettiği kitlenin tutum ve davranışlarına, sosyal konumuna, bilgi düzeyine, değer yargılarına ve yeteneklerine bağlı olarak değişir. Sonuç göstergeleri uzun vadede elde edildiklerinden ve dışsal faktörlerden önemli ölçüde etkilendiklerinden ölçülmesi çıktı göstergeleri ile karşılaştırıldığında daha zordur. Ancak sonuç göstergeleri ile stratejik amaç ve hedefler arasında doğrudan ilgi kurmak mümkündür. Örnek olarak okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi, bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısındaki azalma verilebilir. Verimlilik Göstergeleri: Belirlenen bir girdi düzeyi ile en yüksek çıktının elde edilip edilmediğine ilişkin bilgi sağlar. Verimlilik göstergeleri, çıktı ile girdi miktarı birbirine oranlanarak hesaplanır. Verimlilikte artışın bir kurumda çıktı kalitesi düşürülerek arttırılması tehlikesi vardır. Örneğin girdi miktarı sabit iken daha fazla miktarda ancak daha düşük kalitede çıktı üretilmesi verimliliği arttırır. Bu nedenle verimlilik göstergelerinin kalite göstergeleri ile dengelenerek kullanılması gerekmektedir. Örnek olarak birim zamanda (saat, gün, ay) tamamlanan işlem miktarı, danışman başına düşen hizmet verilen kişi sayısı verilebilir. Etkinlik (Etkililik) Göstergeleri: Etkinlik, hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Etkinlik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler. Sonuçlar, dışsal faktörlere bağlı olarak değiştiğinden etkinlik göstergeleri de bu faktörlere bağlı olarak değişir. İdareler, etkinlik göstergelerini etkilemede sınırlı bir yeteneğe sahiptir. Etkinlik göstergeleri sonuç/çıktı formülü kullanılarak hesaplanır. Belirli bir çıktı toplumda istenen sonuçlara yol açacak şekilde kullanılıyorsa bu çıktıların etkili olarak kullanıldığı sonucuna varılır. Örnek olarak meslek edindirme kursunu başarı ile 18

26 bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı, önlem alınan kaza kara noktalarında kaza şiddetinin azalma oranı verilebilir. Kalite Göstergeleri: Kalite göstergeleri, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyinin, ürünlerin standartlara uygunluğunun ve hatasız olma derecesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır. Kalite göstergeleri ile bir hizmetin ne kadar iyi yerine getirildiği ölçülebilmesine karşın, bu hizmetlerin toplumda ne gibi sonuçlar meydana getirdiği ölçülememektedir. O yüzden kalite göstergelerinin tek başına kullanılmaması, sonuç göstergeleri ile dengelenmesi gerekir. Örnek olarak öğretmenlerinden memnun olan kursiyerlerin yüzdesi, yemek hizmetine ilişkin şikâyet oranı, belediye otobüslerinin duraklardan zamanında geçme oranı, üniversite akademik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısı verilebilir Performans Göstergelerinin Özellikleri İdarelerin oluşturacakları performans göstergelerinin taşımaları gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir: 23 İlgili olmalıdır: Performans göstergeleri, idarenin misyon, vizyon, amaçları ve hedefleri ile yürüteceği faaliyetlerle doğrudan ilgili olmalı, idarenin neyi başarmaya çalıştığını ölçmelidir. İdarenin, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgisi olmayan göstergeler oluşturulmamalıdır. Hesap verme sorumluluğu ile bağlantılı olmalıdır: Belirlenecek performans göstergeleri, faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olanların performansını ölçebilecek ve kısmen dahi olsa idare yönetimince etkilenebilecek nitelikte olmalıdır. İdare tarafından etkilenebilecek faktörlerin 23 Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi,

27 yanında dışsal faktörlere de bağlı göstergelerin tespit edilmesi halinde dışsal faktörlerin etkisi açıkça belirlenip performans değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. Dengeli olmalıdır: Performans göstergelerinin sayı ve nitelikleri idare faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde belirlenir. Göstergelerin dengeli belirlenmemesi halinde, yöneticiler faaliyetlerin sadece belli bir yönüne yoğunlaşır. Bu durum faaliyetlerde sapmalara ya da ters teşviklere neden olur ve faaliyetlerden beklenmeyen sonuçlar elde edilir. Bu sakıncalar özellikle kalite yerine nicel göstergelerin seçilmesi durumunda ortaya çıkar. Fayda-maliyet analizi yapılmalıdır: Performans göstergelerine ilişkin verilerin toplanma ve değerlendirme maliyetlerinin makul ve kabul edilebilir bir seviyede olması gerekir. Performans bilgilerini toplama maliyeti, bilgilerden elde edilecek olan faydadan çok olmamalıdır. Performans göstergeleri belirlenirken mevcut veriler ve ulusal istatistiklerden öncelikle yararlanılmalı, elde mevcut veri olmadığı takdirde, veri üretme yoluna gidilmelidir. Farklı kamu idarelerinin müştereken kullanacağı veriler söz konusu olduğunda, veri toplamada ortak bir sistem oluşturulabilir. Güvenilir olmalıdır: Performans göstergeleri, doğru ve güvenilir verilere dayanmalıdır. Bu nedenle sağlıklı bir performans bilgi sisteminin oluşturulması önemlidir. Performans verilerinin hizmeti sunanların istekleri doğrultusunda yönlendirilmesini engellemek için bu verilerin toplanması ve işlenmesi süreçlerinin düzenli olarak denetlenmesi gerekir. Karşılaştırılabilir olmalıdır: Performans göstergeleri hem geçmiş dönemlerle hem de başka idarelerin benzer faaliyetleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır. Performans göstergelerinin karşılaştırılabilir olması için standart tanımlar mevcutsa bunlar kullanılır. Bunun 20

28 yanında, tanımların zaman içerisindeki değişimi en az düzeye indirilmelidir. Gösterge tanımlarının değişmesi durumunda, değişiklikler açıklanır ve bu değişimin göstergelere etkisi tahmin edilerek belirtilir. İhtiyaç halinde yeni göstergeler oluşturulması veya mevcut göstergelerin değiştirilmesi gerekebilir. Ancak performans göstergelerinde yapılacak değişikliklerin performansın izlenmesini zorlaştırmamasına dikkat edilir TÜRKİYE DE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Genel anlamda mevcut kaynaklarla en yüksek çıktının elde edilmesini amaçlayan bir sistem olan performans esaslı bütçeleme, ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçeveye oturtulmuştur sayılı Kanun ile performans esaslı bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedefleri belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları performansa dayalı olarak raporlayan bir bütçeleme sistemi olarak tanımlanmıştır. Kanun uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler bütçelerini performans esaslı bütçeleme sistemine göre hazırlamak ve uygulamak zorundadır. Kanunun 9 uncu maddesi ile performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş yönetimi konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir. Maddeye göre stratejik planlama ile ilgili usul ve esaslar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, performans esaslı bütçeleme ile ilgili usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. Kanun incelendiğinde performans esaslı bütçelemenin 3 temel unsur üzerine oturtulduğu ve bu unsurların sırasıyla; orta ve uzun vadeli stratejik planlar, bu 21

29 planların yıllık uygulamalarını gösteren yıllık performans programları ile performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuçları gösteren faaliyet raporları olduğu anlaşılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezi yönetim bütçe kanunu çok yıllı bütçeleme anlayışına göre, bütçe yılı ve izleyen iki mali yıla ilişkin bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Buna göre merkezi bütçe kanununda üç yıla ait bütçe tahminleri bulunacaktır. Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca kamu idareleri düzeyinde politika belirleme aracı olarak stratejik planlar getirilmektedir. Kamu idareleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda katılımcı yöntemlerle misyon ve vizyonlarını, stratejik amaç ve hedeflerini ve performans göstergelerini içeren idare stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Aynı maddede kamu idarelerinin bütçelerini, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına göre hazırlayacakları belirtilmektedir. Kısaca artık performans esaslı bütçeleme sistemine geçilecektir. Bu maddede, performans programlarına yer verilmeyip, bütçelerin stratejik planlarla bağlantılı bir şekilde hazırlanacağı belirtilmekle beraber, Kanunun diğer maddelerinde performans programlarından bahsedilmektedir. Özellikle Kanunun 41 inci maddesinde, faaliyet raporlarının stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanacağı belirtilmektedir Performans Programı Performans esaslı bütçelemenin üç temel unsurundan biri Performans Programlarıdır. 22

30 Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1: Stratejik Plan ve Performans Programı İlişkisi 24 Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik Amaç Orta ve Uzun Vadeli Stratejik Amaç Orta ve Uzun Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Performans Hedefi Yıllık Performans Hedefi Yıllık Performans Hedefi Yıllık Performans Hedefi Yıllık Performans Programı 24 Esin ORAL: a.g.r.,

31 Performans Programı Hazırlama Süreci Performans programları ile ilgili usul ve esaslar öncelikle Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenmiştir. Performans Programları Hakkında Yönetmelik kapsamında, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç tüm kamu idareleri yer almakta olup performans programı hazırlamakla yükümlüdürler. Ancak ülke çıkarlarına yönelik gizlilik gerektiren bilgiler nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının performans programı hazırlama konusunda zorunlulukları bulunmamaktadır. Performans programı hazırlama rehberine göre performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır. Bu doğrultuda performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanmakta; idare ve birim performans programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar, önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi yönüyle üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının belirlenmesi boyutuyla faaliyet-projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen ve birbirini tamamlayan süreçlerden oluşmaktadır. Rehberde performans programı hazırlama sürecine ilişkin aşamalar şu şekilde sıralanmıştır: - Kamu idarelerinin üst yönetimlerince program dönemine ilişkin temel stratejinin belirlenmesi, 24

32 - Birim performans programlarının hazırlanması, - Mali hizmetler birimlerince birim performans programları esas alınarak idare performans programlarının oluşturulması. Şekil 2: Performans Programı Hazırlama Süreci 25 Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi İdare performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi Üst Yönetim Birim performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi Birim performans hedeflerinin kaynak ihtiyacının tespiti Harcama Birimleri Birim Performans Programının Oluşturulması Birim performans programlarının konsolidasyonu İdare düzeyinde dağıtılacak giderlerin dağıtımı Mali Hizmetler Birimi İdare Performans Programının Oluşturulması Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Bu aşamada kamu idarelerinin, kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklarını göz önünde bulundurarak, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program 25 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Performans Programı Hazırlama Rehberi, Ankara, Temmuz, 2008,

33 döneminde hangilerine, ne ölçüde öncelik verecekleri üst yönetici, harcama yetkilileri 26 ve diğer ilgili tarafların katılımıyla belirlenir. İdarenin stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda program döneminde ulaşmak istediği performans seviyelerini gösteren performans hedefleri ve bunlara ilişkin göstergeler, belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından eş zamanlı olarak oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili harcama birimleri de belirlenir. Belirlenen hususlar, üst yönetici tarafından en geç Mayıs ayı itibariyle harcama birimlerine duyurulur. Rehbere göre idare performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 27 açısından kaynakların sınırını orta vadeli mali plan ile belirlenen ödenek teklif tavanları ve idarelerin bütçe dışından sağlayabileceği diğer kaynaklar oluşturmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri ise sahip oldukları bütçe içi ve dışı kaynaklar ölçüsünde hedeflerini belirlerler. Üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenen idare performans hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasından ziyade, ilgili yılda idare düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler olması gerekmektedir. Ancak, zorunlu durumlarda (mevcut stratejik planlarda hedeflerin sadece bir harcama birimi ile ilişkilendirilmiş olması veya özelliği olan bir idare performans hedefinin tek bir harcama birimince gerçekleştirilebilir olması halleri gibi) sadece bir harcama birimince yerine getirilecek idare performans hedefleri de belirlenebilir. Rehber kapsamında idare performans hedeflerinin; 26 Üst yönetici, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını; harcama yetkilisi ise bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini ifade eder. 27 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerdir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ise genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlardır. 26

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS PROGRAMI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS PROGRAMI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS PROGRAMI Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans programı Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Esaslı Bütçeleme Ertan ERÜZ Daire Başkanı 2 Gündem Kamu Mali Yönetiminde Değişim Performans Esaslı Bütçeleme Nedir? Türkiye de Performans

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rehber, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Bu rehber, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu rehber, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 1 İçindekiler 3 REHBERİN AMACI ve KAPSAMI 4 TANIMLAR 6 PERFORMANS PROGRAMI 6 Performans Programı ve Bütçe 8 Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

REHBERİN AMACI VE KAPSAMI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 2016 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak)

Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak) Performans Programı Hazırlama Rehberi (Taslak) Performans Programı Hazırlama Rehberi İçindekiler 1 REHBERİN AMACI ve KAPSAMI 5 TANIMLAR 9 PERFORMANS PROGRAMI 9 Performans Programı ve Bütçe 11 Performans

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Performans Programı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Performans Programı Performans Programı Sunuş Planı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Performans Programı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Performans Programı

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar 20.06.2007 ANLATIM PLANI Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Stratejik Yönetim/Performans Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Modelleri Ülkemiz Yaklaşımı

Detaylı

TÜRKİYE DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI

TÜRKİYE DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI TÜRKİYE DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI (Yerel Yönetimlerde) Hayrettin GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı) Email: : hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr 1 SUNU PLANI BÜTÇE

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 21.05.2013 ÜNİVERSİTELER VE STRATEJİK PLAN 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1)Bu yönerge, Üniversitenin eğitim ve hizmet kalitesinin

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 10 Mart 2010 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Yönetimsel Başarı: Başarılı

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu ile ve elektronik ortamdan gelen evraklar

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ

KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ Ebru YENİCE 1. Giriş Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çıktı/sonuç odaklı bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU ÖN RAPOR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU ÖN RAPOR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU ÖN RAPOR Ekim 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİN

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME. A. Bahadır YILDIZ Daire Başkanı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME. A. Bahadır YILDIZ Daire Başkanı PERFORMANS YÖNETİMİ VE BÜTÇELEME A. Bahadır YILDIZ Daire Başkanı SUNUM PLANI Yönetim Kavramı Stratejik Planlama Performans Yönetimi Yönetim-Bütçe İlişkisi Bütçe Türleri YÖNETİM? YÖNETİM Yönetim, bir yada

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Taşra Paydaş Analizi Muş Defterdarlığı Çalışması 07 14 0cak 2007

Taşra Paydaş Analizi Muş Defterdarlığı Çalışması 07 14 0cak 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşra Paydaş Analizi Muş Defterdarlığı Çalışması 07 14 0cak 2007 BİLGİ PAYLAŞIM RAPORU SAYI: 7 Hazırlayanlar Mehmet ABONOZ Atilla ÇAKIR Pınar TAÇYILDIZ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı