TÜRKİYE DE ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN YAPILAN UYGULAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN YAPILAN UYGULAMALAR"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s TÜRKİYE DE ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN YAPILAN UYGULAMALAR Doç. Dr. Oya Güngörmüş ÖZKARDEŞ* ÖZET Bu çalışmada Ülkemizde ÖÖG li çocuklara ilişkin yapılan uygulamalar ÖÖG li çocuklara götürülen hizmetler, Uzman/ Öğretmen yetişirilmesi, Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, ÖÖG ile ilgili projeler ve araştırmalar olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir; bu bilgilerin ışığında yapılması gerekenler özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Özel öğrenme güçlüğü PRACTICES OF SPECIFIC LEARNING DİSABILITIES IN TURKEY ABSTRACT In this study implementations about children with specific learning disabilities (SLD) are studied under four headings: services addressed to children with SLD, training of experts and teachers, practices of NGOs and projects and research on children with SLD; and the what should be done is summarized as regards to the data gathered. *Doç. Dr., İstanbul Ticaret üniversitesi,fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Üsküdar-İstanbul 25

2 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş Her çocuğun birbirinden farklı özellikleri ve gereksinimleri vardır, bunların bazıları genel eğitim sistemi içinde kolaylıkla karşılanabilirken bazılarının karşılanabilmesi için özel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında özel eğitimi farklı gelişim ve öğrenme özellikleri olan bireylerin eğitim hakkından yararlanabilmeleri ve kendi kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için yapılması gereken düzenlemeler olarak adlandırmak olasıdır. Ülkemizde özel eğitimle ilgili yapılan uygulamaların başlaması oldukça eski olmakla birlikte özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, nitelikli hale getirilmesi için çeşitli düzenlemelerin yapılması son yirmi yıl içinde olmuştur. Ancak özel eğitim kapsamı içinde yer alan özel öğrenme güçlükleri (ÖÖG) gibi bazı sorun alanlarında yapılan araştırmalar, uygulamalar ve uzman yetiştirilmesi açısından çok daha yoğun sıkıntılar yaşanmaktadır. Amaç Bu çalışmanın amacı ülkemizde ÖÖG ye ilişkin yapılan uygulamaların değerlendirilmesi ve bu uygulamalar ışığında yapılması gerekenlerin neler olabileceği sorusuna yanıt aranmasıdır. Çalışma Ekseni Uygulamaları değerlendirmek için çalışmamızın ekseni aşağıdaki alanlar üzerine oturtulmuştur. ÖÖG li çocuklara götürülen hizmetler Uzman/ Öğretmen yetiştirilmesi Sivil Toplum Örgütlerinin çalışmaları ÖÖG ile ilgili projeler ve araştırmalar 1. ÖÖG li Çocuklara Götürülen Hizmet Türleri ÖÖG li çocuklara yönelik olarak götürülen hizmet türlerini Kaynaştırma Programından yararlanma, Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen bireysel eğitimden yararlanma ve Özel Okulların bünyesinde yapılan çalışmalar olmak üzere üç ana başlıkta toplamak olasıdır. 0.1 Kaynaştırma / BEP uygulamalarından yararlanma Özel eğitimin örgün eğitim sistemi içinde yer alması 1889 yılında işitme engelli çocuklara eğitim veren bir okulun açılması ile sağlanmıştır den 1980 yılına kadar İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir şube müdürlüğü tarafından yürütülen özel eğitim hizmetleri,1992 yılında Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 26

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Genel Müdürlüğü ne dönüştürülmüştür ( Kırcaali-İftar,G; 1998). Önceleri özel eğitim gereksinimi olan bireyler farklı kurumlarda eğitilirken birlikte eğitilmelerinin hem engelli hem de normal bireyler açısından daha yararlı bir uygulama olacağına ilişkin görüşlerin ağırlık kazanmasıyla batılı ülkelerde 1960 lı yıllardan sonra Kaynaştırma uygulamaları yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ise 1983 yılında engelli çocuklara yönelik olarak 2916 sayılı «Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu» nda kaynaştırmadan söze edilmiş daha sonra 1997 de çıkarılan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayalı olarak 2000 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile kaynaştırma yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır (MEB,2010). Özel gereksinimleri olan öğrencilerin bazıları engel türünün özelliğine ve yaşanan sorunların şiddetine bağlı olarak farklı düzenlemelerle akranlarıyla birlikte olabilir. En kısıtlayıcı eğitim ortamları ayrı yatılı/gündüzlü özel eğitim okullarıdır. Kaynaştırma sınıfları ya da genel eğitim sınıfları ise en az kısıtlayıcı ortam olarak düşünülebilir. En genel tanımıyla Kaynaştırma özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin genel eğitim sisteminde bir takım düzenlemeler yapılarak eğitim görmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede çeşitli düzeyde engelleri olan çocuklar akranlarıyla bir arada eğitim görme ve sosyalleşme olanağına sahip olurlar. ÖÖG li çocukların kaynaştırma programlarından en çok yararlanacak çocuk gruplarından biri olduğu kuşkusuz çok açıktır. Ancak araştırmalar hem öğretmenler ve okul yöneticilerinin kaynaştırma eğitimi konusunda eğitim almadıklarını (MEB, 2010) hem de ailelerin özel eğitimin varlığından genel olarak haberdar olmakla birlikte çocuklarının özel eğitime ilişkin haklarının neler olduğunu bilmediklerini (Bağatur, I.J.; 2007) göstermektedir. MEB tarafından kaynaştırma uygulamalarına ilişkin hazırlanan raporda dikkati çeken bir başka nokta da sınıf öğretmenlerinin yaklaşık % 60 ının en çok Bireysel Eğitim Programı (BEP) hazırlama konusunda eğitim almak istediklerini belirtmeleridir. Bunlar da ÖÖG li çocukların eğitim ortamından yeterince yararlanamamasına yol açan en önemli nedenlerden biri olmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS veri tabanından tarihinde elde edilen verilere göre 2006 yılında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarından yararlanan toplam öğrenci sayısı iken, 2009 yılında bu sayı e yükselmiştir. Bu öğrencilerin ü ilköğretim Ortaöğretim okullarındaki kaynaştırma öğrenci sayısı ise dir (MEB,2010). Bu rakamlar bize ülkemizde genel eğitim sınıflarında eğitim gören kaynaştırma öğrenci sayısında giderek bir artışın olduğunu göstermekle birlikte orta öğretim kademesinde kaynaştırma alan öğrenci sayısının azlığı da dikkat çekicidir. Her ne kadar bu istatistiklerde sorun alanlarına bağlı olarak verileri görmesek de benzer bir sonuç İstanbul MEM. den alınan 2011 verilerinde de karşımıza çıkmaktadır (İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 2011 verileri, İstanbul MEM ile telefonla görüşerek alınmıştır). Tablo.1 de İstanbul ilinde kaç öğrencinin kaynaştırmadan yararlandığı ve bu öğren- 27

4 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş ciler içinde ÖÖG li öğrencilerin sayısının ne kadar olduğu görülmektedir. Bu tabloya birbirlerinin eşlikçileri olabilmeleri nedeniyle DEHB li öğrenciler de konmuştur. Tablo1. Kaynaştırmadan Yararlanan Öğrenci Sayısı Kaynaştırmadan Yararlanan Öğrenci Sayısı Resmi İlköğretim düzeyi Resmi Ortaöğretim düzeyi % % ÖÖG DEHB Diğer Sorun alanları Toplam Görüldüğü gibi kaynaştırmadan yararlanan DEHB li öğrencilerin yüzdesi ÖÖG li öğrencilerden daha fazladır. Her iki sorun grubunda da ilköğretim kademesinde kaynaştırmadan yararlanma yüzdesi daha fazladır. Ancak orta öğretime gelindiğinde bu oran %1 den daha aşağılara düşmektedir. Her iki sorununda yaşam boyu süren bir sorun olduğu düşünüldüğünde buradaki düşüşe neyin neden olduğu incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖÖG ve DEHB nin gelişim dönemlerine göre belirtilerinin farklılaşıp değişmesi, ergenlik döneminde ÖÖG ve/ veya DEHB belirtilerinin öğretmenler tarafından kolaylıkla tanınamıyor olması, bu çocukların okulda yaşanan yoğun akademik başarısızlıklar nedeniyle okulu erken terk etmeleri, ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitim kanunları hakkındaki bilgilerinin yeterli olmaması ve bu nedenle haklarından yeterince yararlanmamaları ilk anda akla gelen nedenler arasındadır. İncelenmesi gereken bir başka sorun da kaynaştırma alan ÖÖG li öğrencilere yönelik olarak okul ortamlarında ne tip düzenlemelerin yapıldığıdır. Bilindiği gibi kaynaştırma programlarının başarıya ulaşabilmesi destek özel eğitim hizmetlerinin niceliğine ve niteliğine büyük ölçüde bağlıdır. Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri sınıf içi yardım, kaynak oda ve gezici özel eğitim öğretmeni desteği olarak üç grupta toplanabilir. Sınıf içi destek eğitim hizmetleri danışman yardımlı, özel eğitim öğretmeni yardımlı ve yardımcı öğretmen yardımlı olarak üç farklı türde olabilir (Kargın, 2004). Çocuğun sınıf ortamında gereksinimlerinin karşılanamadığı durumlarda ise kaynak oda uygulamasından yararlanmak gereklidir. Yasal düzenlemelerde kaynaştırma alan ÖÖG li öğrencilere bu hizmetlerin verildiğini varsaymaktayız. Ancak uygulamada ÖÖG li çocukların yukarıda sözü edilen hizmetlerden ne ölçüde yararlandığı araştırılması gereken soru olarak önümüzde durmaktadır. Ayrıca Kaynaştırma uygulamaları ile ilgili olarak yapılmış araştırmaların çoğunda bulguların engel gruplarına göre değerlendirilmediği görülmektedir (Orel, A. & Zerey, Z.& Töret, G. 2004; Gözün, Ö.& Yıkmış, A. 2004; Gözün, Ö.& Yıkmış, N. 2004; Batu, S. & İftar-Kırcaali, G. & Uzuner, Y. 2004; Öncül, N. & Batu, S. A. 2004). Kanımca bu öğretmenlerin, ailelerin ve hatta çocukların görüşlerini etkileyebilecek önemli bir 28

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s nokta olabilir. Öğretmenlerin ve hatta ailelerin zihinsel ya da görme vb. engeli olan bir çocuğa daha töleranslı davranırken ÖÖG li bir çocuğa aynı töleransı göstermediği gerçeğiyle çok sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu nedenle yapılacak araştırmalarda bunun da incelenmesi gereklidir Rehabilitasyon Merkezlerinden Yararlanma tarihinden başlayarak ÖÖG tanısı almış çocukların Rehabilitasyon Merkezlerinde verilecek olan Destek Eğitim Programlarından yararlanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu tanıyı alan çocuklar için 750 saati içeren Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Programı geliştirilmiştir (Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, 2008). Ancak şu anda Rehabilitasyon Merkezlerinden kaç ÖÖG li çocuğun yararlandığı ve uygulamaların nasıl olduğu hakkında yeterince bilgimiz bulunmamaktadır. Araştırılması gereken bir başka sorun alanın da bu olduğu görülmektedir. 1.3.Özel Okullar Özellikle büyük illerdeki özel okulların son yıllarda çeşitli düzeylerde sorun yaşayan öğrenciler için kendi bünyelerinde bir takım düzenlemelere gittikleri dikkati çekmektedir. Özel eğitim kurumlarında yapılan uygulamaların hem nicelik hem de niteliksel olarak özelliklerinin ne olduğuna ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak İstanbul ili içindeki özel okulların ek destek çalışmalarını akademik destekler, akademik başarıya temel olan yetenekleri geliştirici destekler ve sosyal beceriyi artırmaya yönelik grup çalışmaları olmak üzere üç temel alanda yaptıkları gözlemlenmiştir. Öğrencilerle yapılan ek çalışmalarda en önemli sorunlardan biri zaman sorunudur. Okul saatleri içinde Bilgisayar, Resim, Müzik, Beden Eğitimi derslerinden alma ya da okul dışındaki saatlerde etüt olarak yapılmaktadır. ÖÖG li çocuklar düşünüldüğünde her iki uygulamanın da kendi içinde bir takım olumsuzluğu olduğu düşünülmektedir. Bilgisayar, müzik, beden vb dersler bu çocukların rahatlayabileceği ya da başarılarını gösterme olanağı bulacakları derslerdir. Öte yandan ÖÖG li çocuklar akranlarından daha fazla çaba harcadıklarından hem daha çabuk hem de daha çok yorulmaktadırlar bu nedenle de okul sonrası etütler düşünüldüğü kadar yararlı olmayabilmektedir. Bir başka sorun da ek çalışmaları yürütecek özel eğitim uzmanı vb eleman sayısının azlığıdır. 18. Milli Eğitim Şurasında da aynı konuya değinilerek Özel eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik ile okul öncesi öğretmenliği alanlarında öğretmen açığının kapatılması için üniversitelerin öğretim elemanı yetiştirme çalışmalarına ağırlık verilmeli ve bu bağlamda 1416 sayılı Kanun kapsamında bu alanlardan yurt dışına öğrenci gönderilmesine özen gösterilmelidir şeklinde bir karar çıkmıştır (18. Milli Eğitim Şurası, 2010). Eğitimsel açıdan eksikliklerinin saptanmasının, uygun eğitimsel hedefler konmasının ve en uygun öğretim yöntemlerinin belirlenmesinin ÖÖG li çocuğun okulda başarılı 29

6 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş olmasında çok önemli bir yeri vardır. Kaynaştırma uygulamalarına yönelik hazırlanmış bir raporda öğretmenlerin en çok bilgilenmek istedikleri konunun BEP programlarının hazırlanması olduğu görülmüştür (MEB, 2010). Bu nedenle ÖÖG li çocuklar için hazırlanan BEP programlarının uygunluğu da araştırılması gereken konulardan biridir. 1. Uzman/ Öğretmen yetiştirilmesi ÖÖG leri ile çalışacak uzman ve öğretmen yetiştirilmesi ile ilgili olarak yapılanlara iki ayrı başlık altında bakılmıştır. Birinci olarak üniversitelerdeki yaygın eğitim sistemi içinde yapılanlar diğeri de hizmet içi eğitimler. 1.1 Üniversite Düzeyindeki Eğitimler Üniversitelerimizde ÖÖG hakkında ilk derslerden biri 1976 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünde Okuma Bozuklukları adı altında Prof. Norma Razon tarafından verilmiştir. Daha sonra özellikle 2000 li yılların başlarında pek çok üniversitede bu alanda dersler verilmeye başlanmıştır öğretim yılı içinde yine İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalı Çocuklar Öğretmenliği bölümünde hem lisans hem de yüksek lisans programlarında Doç. Dr. Oya G. Özkardeş tarafından Üstün Zekalı Öğrencilerde Özel Öğrenme Güçlükleri isimli dersler verilmeye başlanmıştır. Yine bu yıllarda çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarında ÖÖG ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalarının sayısında bir artış olmuştur öğretim yılı itibariyle 64 Devlet, 7 Vakıf Üniversitesinde Eğitim Fakültesi 1 Devlet Üniversitesinde de Eğitim Bilimleri Fakültesi vardır(eğitim Fakülteleri, 2012). Bu fakültelerde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümleri olmasına karşın Akademik Yılından önce Rehberlik ve Psikolojik Ana Bilim Dallarında Özel Öğrenme Güçlüklerine ilişkin ders veren üniversite sayısının çok az olduğu ancak adı geçen bölümlerde Özel Eğitim adı altında 3 kredilik bir ders verildiği bilinmektedir. Özellikle okulda çalışacak okul psikologlarına, psikolojik danışmanlarına, sınıf öğretmenlerine sınıflarındaki ÖÖG li öğrencileri tanımak için bu ders saatlerinin yetmeyeceği çok açıktır. Bu sorunları bir ölçüde hafifletmek amacıyla öğretim yılından başlayarak PDR bölümlerine Öğrenme Güçlükleri adı altında bir ders konmuştur. 2.2.Hizmet İçi Eğitimler Örgün eğitimin dışında ÖÖG ile bilgilendirme ve eğitimci yetiştirme eğitimleri daha çok hizmet içi eğitimler yoluyla yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli dönemlerde ve sürelerde öğretmenlere, rehber öğretmenlere ve RAM çalışanlarına yönelik olarak hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. Özel İlköğretim okulları üniversitelerle işbirliği yaparak kendi bünyelerindeki öğretmen ve Rehberlik Servisi çalışanlarına ÖÖG ve DEHB la ilgili eğitimler aldırmak- 30

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s tadır. Bazı sivil toplum örgütleri de uzman yetiştirilmesine yönelik olarak kurslar açmaktadır. Bunlardan ilki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneğinin yürüttüğü Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitmenlerinin Eğitimi Programıdır. Bir diğeri de Disleksi Derneği tarafından açılmış olan Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitmenliği programıdır Sivil Toplum Örgütlerinde ÖÖG ile İlgili Çalışmalar Ülkemizde ÖÖG li çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak doğrudan hizmet veren dernekler olduğu gibi alt çalışma komiyonlarında konuyla ilgili çalışmalar yapan dernekler de vardır. Dikkat Eksikliği Hiperakitivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği kuruluş yılı 2000 Disleksi Derneği kuruluş yılı 2011 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği (Kısa adı DEHA-DER ) kuruluş yılı 2001 (şu anda aktif olarak çalışmıyor) Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, kuruluş yılı 1990 Prep (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği) kuruluş yılı Bu derneklerin amaçlarına bakıldığında ÖÖG nin ve DEHB nin tanıtılması, konu ile ilgili uzman ve eğitimci yetiştirilmesi gibi hedeflerinin olduğu görülmektedir. 2. ÖÖG ile yürütülen Proje Ve Araştırmalar ÖÖG ile ilgili çalışmalar iki ayrı başlık altında alınmıştır. Proje ve araştırmalar ( Türkiye de yapılmış araştırmaların incelenmesi ile ilgili bir makale yazıma hazırlanmakta olduğundan burada çok kısaca özetlenecektir.) 3.1.ÖÖG ile ilgili Projeler İnternet üzerinden ÖÖG ile ilgili yapılmış toplam 12 projeye ulaşılmıştır (DISTINC- Hayat Boyu Öğrenme Programı, 2012; DYPATEC Disleksi Rehberi, 2012; VETforall AB Projesi, 2012; Kocaeli İzmit Disleksi AB Projesi, 2012); Kefken İlköğretim Okulu : Disleksi Hayat Boyu Oğrenme Projesi, 2012; İzmir Ana okulu Disleksi AB projesi, 2012; Disleksili Öğrenciyi Keşfetme AB Projesi, 201);Disleksi Projesi:Dyslearn, 2012; Leonarda da Vinci yaşam boyu eğitim programı Q4S, 2012; PSYCODY Ankara Disleksi AB Projesi, 2012) Projelerin hepsinin Avrupa Birliği destekli olduğu, hep- 31

8 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş sinde ÖÖG için disleksi terimi kullanıldığı ve projelerin ağırlıklı olarak 2009 yılında başladıkları dikkati çekmektedir (Bkn. Tablo 2). Tablo 2: ÖÖG ile ilgili Projelerin Başlama Yılı Araştırma Başlama Yılı N % Toplam Bu projelerin 5 tanesinin öğretmen, psikolog ve anne babalara yönelik olduğu, 7 tanesinin ise çocuklara yönelik olduğu görülmektedir. Tablo3: ÖÖG ile ilgili Projelerin Hangi Eğitim Kademelerine Yönelik Yapıldığı Eğitim Kademeleri N % Okul Öncesi Dönem 3 25 İlköğretim Dönemi 3 25 Orta Öğretim Dönem Belirtilmemiş olan Toplam Projelerde dikkati çeken bir başka nokta da farklı dönemlerindeki ÖÖG li çocukların ele alınmasıdır. Tablo 3de de görüldüğü gibi farklı yaş gruplarındaki ÖÖG li çocuklara yönelik olarak üretilen projeler neredeyse eşit bir dağılım göstermektedir. Bu bir yandan baktığımızda sevindirici bir gelişme olmakla birlikte ülkemizde ilköğretim grubu dışındaki çocuklarla yapılmış olan araştırmaların son derece sınırlı sayıda yapıldığı düşünülürse (Özkardeş, G. O.;2010) bu projelere baz oluşturacak deneysel veri azlığı da düşünülmesi gereken bir noktadır. Projelerin farklı şehirlerde yapılmış olduğu en çok Kocaeli ilinde bu projelerin üretildiği görülmektedir (Bkn. Tablo 4). 32

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Tablo 4: ÖÖG ile ilgili Projelerin Hangi Şehirlerde Gerçekleştirildiği Şehirler N % İstanbul Ankara Kocaeli 3 25 Çanakkale Elazığ Adana İzmir Antalya Çorum Toplam Projelerin araştırılması sırasında proje sahiplerinden Proje hakkında daha fazla bilgi almak için e-posta ve telefon yoluyla ayrıntılı bilgi almak istenilmesine rağmen bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle üretilmiş olan projelerin sonuçlarının neler olduğu hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur. Bu Projelerin dışında bir de Tübitak Destekli bir projeye daha ulaşılmıştır. Bilgisayar Destekli Özel Öğrenme Güçlüğü Sorunlarını Düzeltme Yaklaşımları isimli bu projede ÖÖG li çocuklar için bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir (Göktepe;2009). 3.2Araştırmalar ÖÖG ile ilgili yapılmış araştırmalar üzerinde çalışma yaparken en eski çalışmanın 1972 tarihli olduğu görülmüştür (Aydınalp, K. ;1972). Daha sonra ÖÖG ile ilgili ilk çalışmaların doktora düzeyinde (Razon,N.; 1976; Vanlı,L.1984; Korkmazlar, Ü.;1992) olduğu görülmüştür yılı öncesinde her yıl bu alanda düzenli olarak araştırma yapılmadığı ancak bundan sonraki yıllarda hemen hemen her yıl çalışma yapıldığı ve araştırma sayılarının giderek arttığı saptanmıştır (Özkardeş, G. O. ; 2010). Araştırmalarda ÖÖG için farklı terimlerin kullanıldığı, daha çok ilköğretim 1. Kademe çocuklarıyla çalışıldığı ve araştırmaların daha çok tarama modelli oldukları görülmüştür (Özkardeş, G. O. ; 2010). 3. ÖNERİLER Özellikle son yıllarda ÖÖG ye yönelik ilginin, bilinçlenmenin arttığını görmek sevindirici olmakla birlikte hala bir takım sorunlarımızın var olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle yapılması gerekenleri bazı başlıklar altında kısaca özetlersek; ÖÖG konusunda uzman ve öğretmen yetiştirmek en önemli sorunlardan biri 33

10 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle üniversitelerde ilk aşamada lisans düzeyinde olmasa bile yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ÖÖG ve/ Veya DEHB ye yönelik Programların açılması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Bu programların ÖÖG ve DEHB sorunlarının doğası gereği interdisipliner bir anlayışla açılması gerekmektedir. Bu nedenle bu programlarda Nöroloji, Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim ve Özel Eğitim alanlarından ortak derslerin konulması yararlı olacaktır. Şu anda üniversitelerde PDR Bölümlerinde Özel Eğitim ve Öğrenme Güçlükleri dersleri olmakla birlikte bu derslerin işlenme biçimleri, çeşitli nedenlerle uygulamaya dönük yanlarının olamaması önemli bir sorundur. Derslerin interaktif biçimde ve bol vaka örnekleriyle dolu olarak işlenmesi psikolojik danışma adaylarının bu sorunla ilgili daha donanımlı olarak mezun olmalarına yardımcı olacaktır. Öğretmen yetiştirme politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. İyi bir öğretmenin etkili sınıf yönetimi uygulaması, farklı gelişen çocuklara yönelik bilgisinin olması ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik teknikleri bilmesi zorunludur. Bu nedenle hem sınıf öğretmenlerinin hem de II. Kademe öğretmenlerinin bu alanlarda uygulamalı, interaktif biçimde hazırlanmış dersleri almaları yararlı olacaktır. Sınıf öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin bu sorun alanını tanımasına yönelik derslere ilişkin algılamaları, yaşadıkları sorunlar araştırılmalı ve bu sonuçların paralelinde ders içerikleri değiştirilip zenginleştirilmelidir. ÖÖG hakkında yapılan hizmet içi eğitimlerin ne ölçüde yeterli ve yararlı olduğu, ne ölçüde öğretmenlerde davranış değişikliğine yol açtığı incelenmelidir. Verilen Hizmet içi eğitimlerden sonra muhakkak izleme çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmenlerin sınıf ortamında yaptığı iyi uygulama örnekleri diğer öğretmenlerle paylaşılmalı ve ödüllendirilmelidir. 18. Milli Eğitim şurasında (2010) özellikle üstün zekalı çocuklarına tanılanmalarına yönelik pek çok karar olduğu görülmektedir. ÖÖG li çocuklar içinde de üstün zekalı olan ve uygun koşullar oluşturulduğunda başarılı olacak pek çok çocuğun bulunduğu gerçeğini unutmamamız gereklidir. Bu nedenle hem ÖÖG li hem de üstün ÖÖG li çocukların tanılanmasına yönelik olarak geçerli ve güvenilir tanılama araçları geliştirilmelidir. RAM larda çalışanların niteliklerinin artırılması ve bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Rehabilitasyon Merkezlerindeki uygulamaların denetlenmesi ve kalitelerinin artırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır ÖÖG için kullanılan terimlerde çok çeşitlilik görülmektedir. Bazı çalışma- 34

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s larda öğrenme güçlüğü ve zihinsel engel aynı kategori içinde (MEB; 2010) gruplanarak verilmiştir. Öğrenme güçlüğü ve zihinsel engel kavramlarının birbirine karışmamasını sağlamak için önlem alınmalı ortak bir dili oluşturulması açısından ÖÖG ile ilgili terimler gözden geçirilmelidir. Kaynaştırmadan yararlanan öğrencilerin sayısı, sorun gruplarına göre dağılımı, ortalama olarak kaynaştırmadan yararlanma süresi, öğrencilerin ağırlıklı olarak hangi yaş grubunda kaynaştırmaya başvurduklarına ilişkin veriler düzenli olarak yayınlanmalı ve bu raporlara üniversitelerin Psikoloji, Psikoloji Danışma ve Rehberlik, Özel eğitim ve Sınıf öğretmenliği bölümündeki araştırmacıların ulaşabilmesi kolaylaştırılmalıdır. Kaynaştırma programı ile ilgili yapılan araştırmalarda kaynaştırma türüne göre ve nedenlerine göre yaşanan sorunların neler olduğu da araştırmalıdır Otizm portalı gibi ÖÖG ile ilgili de bir portal hazırlanmalıdır. Bu portalda Türkiye genelinde yapılan araştırmalara, yeni uygulamalara, alan yazınla ilgili çıkmış yayınlara yer verilmelidir. Yine portalda ÖÖG ve Veya DEHB li öğrencilerin ailelerinin ve öğretmenlerinin yararlanabileceği bilgiler, uygulamalar konulmalıdır. Hem ÖÖG olan çocuklar ve ailelerin yaşadıkları sorunlar daha ayrıntılı araştırılmalı hem de ÖÖG li çocukları olan ailelerin yasal hakları konusunda bilgilendirilmelisine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. ÖÖG li çocukların özellikle zorlandıkları Öğrenmeyi Öğrenme, Çalışma Becerileri ve Düşünme Becerileri gibi alanlarda beceri kazanmalarına yardımcı olacak dersler konulmalıdır. Derneklerin ortak projeler çerçevesinde birleşmeleri ortak bir sinerji ve güç oluşturmaları çok önemli konulardan biridir. Bu yolla hem ÖÖG hakkında toplumun bilinçlenmesini sağlamak hem de yapılacak araştırmaları desteklemek, aileleri eğitmek ve okulların yeniden yapılanmasına yardımcı olmak mümkün olacaktır. Özellikle 2007 den başlayarak AB programları çerçevesinde çok fazla proje üretildiği görülmektedir. Bu sevindirici bir başlangıç olmakla birlikte hem var olan projelerin sonuçları hem de bu projelerden ÖÖG li birey ve ailelerinin haberdar olması ile ilgili çalışmalar yetersizidir. Bu sorunları giderici çalışmalar yapılması gereklidir. 35

12 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş KAYNAKÇA AB Projesi: Çorum.(2012). Aydınalp,K. (1972). Özel Okuma Geriliği. Nöropsikiyatri Arşivi. Cilt IX., sayı 3-4,Temmuz- Aralık., syf Bağatur; I.J. (2007) Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklar, Eğitimci, Hekim ve Hukukçu İşbirliğinin Sağlanması. İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana BİLim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans tezi. Batu, S. & İftar-Kırcaali, G. &Uzuner, Y. (2004). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,5 (2), DISTINC- Hayat Boyu Öğrenme Programı. (2012), Disleksili Öğrenciyi Keşfetme ABProjesi.(2012). DISLEKSI PROJESİ : DYSLEARN. (2012). DYPATEC Disleksi Rehberi (2012). Eğitim Fakülteleri (14. Şubat. 2012) Gate Projesi. (2012). Göktepe, M. (2009) Bilgisayar Destekli Özel Öğrenme Güçlüğü Sorunlarını Düzeltme Yaklaşımları CBKSoft Yazılım Ltd. Şti. Ankara Gözün, Ö.&Yıkmış, A.(2004). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma KOnusunda Bilgilendirilmelerinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarınının Değişimindeki Etkililiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2),65-77 Gözün, Ö.& Yıkmış, N. (2004). İlköğretim Müfettişlerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüş ve Önerileri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,5 (2) İzmir ANAOKULA DİSLEKSİ AB PROJESİ. (2012). AB%20Disleksi%20Projesi MEB, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı EARGED, (2010) İlköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi, Ankara 36

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Kargın,, T (2004). Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2), 1-13 Kefken İlköğretim Okulu: Disleksi Hayat Boyu Oğrenme Projesi. (2012). Kefken İlköğretim Okulu: Disleksi Hayat Boyu Oğrenme Projesi. (2012) org Kırcaali-İftar, G. (1998) Türkiye de Özel Eğitim, Özel Eğitim. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1018, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No.561, syf KOCAELİ İZMİT DİSLEKSİ AB PROJESİ (2012) Korkmazlar, Ü. (1992) Yaş İlkokul Çocuklarında Özel Öğrenme Bozukluğu ve Tanı Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış DoktoraTezi Leonarda da Vinci yaşam boyu eğitim programı Q4S. (2012) Milli Eğitim Şurası (2010) Orel,A. & Zerey, Z.& Töret, G. (2004) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,5(1),23-33 Öncül, N. & Batu, S. A. (2004). Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,5 (2), Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı (2008). orgm.meb.gov.tr/destek_egitim_programlari/287_ozel_ogrenme_prog.pdf, 2009 Özkardeş, G. O. (2010) Ülkemizde Özel Öğrenme Güçlüklerine ilişkin Yapılan Uygulamalar ve Araştırmaların Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Öğretmen Yetiştirme, Ekim, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 236. PSYCODY ANKARA DİSLEKSİ AB PROJESİ.(2012) Razon,N. ( 1976) Özel Bir Okuma Bozukluğu (disleksi). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yay. VETforall - AB Projesi(2012). VETforall - AB Projesi. (2012).http://www.antalyaeml.k12.tr/Vanlı,L. ( 1984). Dislektik Çocuklarda Nöropsikolojik Değerlendirme. III. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Eylül, Boğaziçi Üniversitesi, Psikologlar Derneği Yayını, syf

14 Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş 38

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Kaynaş&rma Uygulamaları ve Destek Özel Eği:m Hizmetleri. Doç.Dr. Hasan Gürgür Anadolu Üniversitesi Eği9m Fakültesi

Kaynaş&rma Uygulamaları ve Destek Özel Eği:m Hizmetleri. Doç.Dr. Hasan Gürgür Anadolu Üniversitesi Eği9m Fakültesi Kaynaş&rma Uygulamaları ve Destek Özel Eği:m Hizmetleri Doç.Dr. Hasan Gürgür Anadolu Üniversitesi Eği9m Fakültesi Kaynaştırma nedir? Kaynaştırma uygulamalarında başarıyı etkileyen faktörler. Kaynaştırma

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Doç. Dr. A. SANEM ŞAHLI. Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı

Doç. Dr. A. SANEM ŞAHLI. Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı Doç. Dr. A. SANEM ŞAHLI Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı Merkezimizin Amacı Üniversitemizde ve ülkemizde yaşayan engelli bireylerin; -Mevcut

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 10. ÜNİTE ÖZEL EĞİTİM KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi veya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM. Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties KA IT02-KA201-01

TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM. Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties KA IT02-KA201-01 TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties KA2 2015-1-IT02-KA201-01 ÖZEL EĞİTİMİN TÜRKİYEDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 1889 işitme görme engelliler için ilk

Detaylı

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisince tutulan dosyaların, formların; okul rehberlik hizmetleri mevzuatının incelenerek raporlaştırılması.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisince tutulan dosyaların, formların; okul rehberlik hizmetleri mevzuatının incelenerek raporlaştırılması. PDR 213 Okullarda Gözlem Dersi Güz Yarı Yılı Etkinlik Planı Çalışma Konuları Formu Etkinlik Konuları Etkinliğin İçeriği Okul Psikolojik Danışmanının İmzası 1 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler Prof. Dr. Tevhide Kargın YASAL DÜZENLEMELER PL 94-142: Tüm Engelli Çocuklar yasası Yasa özel eğitimde değerlendirmeye ilişkin

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI TANIM İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD)

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 29.05.2017 14.00 101-102-103 PDR104 Türkçe

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 12.06.2017 14.00 203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 16.06.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Detaylı

1. Destek Eğitim Odası Nedir?

1. Destek Eğitim Odası Nedir? 1 1. Destek Eğitim Odası Nedir? Özel gereksinimli öğrenciye ve sınıf öğretmenine sağlanabilecek özel eğitim hizmetleri arasında yer alan destek eğitim odası şu şekilde tanımlanmaktadır; okullarda ve kurumlarda

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah cadde (Park caddesi) No:40 M Çayyolu/Çankaya Ankara

Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah cadde (Park caddesi) No:40 M Çayyolu/Çankaya Ankara YRD.DOÇ.DR.AYNUR AKINCI AYDOĞAN İletişim Bilgileri : Adres : Üsküdar Üniversitesi SBF- Çocuk Gelişimi Bölümü Çarşı Yerleşkesi-Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. PK:34664 Üsküdar / İstanbul / +90 216 400

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim

Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim Tevhide KARGIN* GİRİŞ 29 Ekim 1923 günü Türk ulusunun geleceğini şekillendiren en önemli günlerden biridir. Bu günden başlayarak Türk ulusu hızlı bir gelişim ve değişim

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 3. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Mesleki Gelişim Programı Bu faaliyeti başarı ile

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu,

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu, Sayın Basın Mensubu, BASIN DAVETİ Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen, OTİZM VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ PROJESİ uygulamaya geçirilmiştir.

Detaylı

S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V E O R H A N Ç A K I R O Ğ L U

S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V E O R H A N Ç A K I R O Ğ L U KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA EĞİTİM ALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ AKTİF BİLEŞENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

Eğitim - Öğretim Yılı Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı

Eğitim - Öğretim Yılı Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı 28 Eylül 2016 İZMİR 28 Eylül 2016 PROGRAM 13:00 - Açılış Konuşmaları 13:20 - Sanatsal Etkinlik 13:50 - Başarılı Öğrencilere Belge Takdimi

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ II. DÖNEM REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTI KARARLARI ALANYA - 2015 ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ Program Tarihi Saati :23.05.2017 13:30 Yeri: Yatağanlı Osman Ağa Toplantı Salonu PROGRAM: 13:30-14:30 Açılış ve İkram 14:30-15:30 Okul Tanıtımları Sunumu Verona İş Başı

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta GÜNDEM BEP NEDİR? BEP İN ÖĞELERİ BEP EKİBİ BÖP TÜM HİZMET PLANI BEP(IEP) Rehberlik araştırma merkezlerinde Eğitsel Değerlendirme

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Ankara, E-posta: sucuoglu@education.ankara.edu.tr

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Ankara, E-posta: sucuoglu@education.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15-23 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Türkiye de Kaynaştırma Uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar (1980-2005) Bülbin Sucuoğlu Ankara

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

MAYIS - AĞUSTOS 2016 E-BÜLTEN. Sosyal medyada bizi izleyin

MAYIS - AĞUSTOS 2016 E-BÜLTEN. Sosyal medyada bizi izleyin MAYIS - AĞUSTOS 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Özel Esayan Ermeni Lisesi nde Kaynaştırma Semineri Verdik Algı Özel Eğitim Kurumları na bağlı Algı Özel Eğitim Merkezi

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir.

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir. Genel Bilgiler Bölümümüz, 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için bölümümüze öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bölümümüzde

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları

Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları Kaynaştırma Tarihçesi Tutum Kaynaştırma Türleri Kaynaştırmada Engeller Kaynaştırmanın Faydaları 2 Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranları ile birlikte

Detaylı

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA HALİLİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM SINIFI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ŞANLIURFA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır?... 4 Özel Eğitim

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI 1. Destek Eğitim Odası nedir? Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için (Engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir

Detaylı