ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE"

Transkript

1 ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

2 OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE

3 MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve mesleki tercihlerini yapabilmeleri Kendileri ve mesleklerini geliştirebilmeleri ve sürdürebilmeleri için verilen destek hizmetlerdir.

4 MESLEKİ REHBERLİK HİZMETLERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUT

5 ULUSLARARASI BOYUT 1960 yılından bu yana AB de belgelerinde ve uygulamalarında mesleki rehberlik yer almaktadır. Ortak mesleki eğitim politikası prensipleri (1963) Mesleki Eğitim topluluk politikasının ve eylem planının geliştirilmesine yönelik konsey kararları (1971, 1991, 1994) Hayat boyu öğrenmeye ilişkin tebliğ ve raporlar Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

6 ULUSLARARASI BOYUT. Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUİDANCE) Avrupa Hayat Boyu Rehberlik Politika Ağı (ELGPN) Dünya Bankası Belgeleri Avrupa da hayat boyu rehberlik alanında politikalar, sistemler ve uygulamaların güçlendirilmesine ilişkin kararlar dikkat çekmektedir

7 . MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSAL BOYUT 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerinin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Madde 6. Fertler, eğitim süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ya da okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Milli Eğitim sistemi her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metodlarından yararlanılır. MBRD hizmetleri ile ilgili diğer maddeler, Madde 23,27,28 ve 30 dur.

8 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ). Bu plana göre Milli Eğitim, herkes için hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini öğreten, etkin bir rehberlik hizmeti içeren ve eğitimin tüm evrelerinde yatay ve dikey geçişlere olanak veren bir sisteme dönüşecektir; Piyasa meslek standartlarına uygun, üretime dönük eğitime ağırlık veren, yetki devrini esas alan, istisnasız tüm öğrenciler için fırsat eşitliğini gözeten bir sistem bütünlüğü içerisinde yeniden düzenlenecektir.

9 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) İlköğretimin. ilerleyen sınıflarından başlamak üzere, eğitimin her aşamasında Bilgisayar Destekli Rehberlik yoluyla öğrenciyi tanıma yöntemleri ve yetenek ağırlıklı değerlendirmeye dayanan etkin bir yönlendirme sistemi gerçekleştirilecektir.

10 9. Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ). Eğitimde kalitenin artırılabilmesi için; Müfredat programlarının yenilenmesi, Öğretim yöntemlerine uyumlu öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi, İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, Fiziki alt yapının güçlendirilmesi,

11 9. Beş Yıllık Kalkınma Planında. Orta öğretimin kalitesinin artırılması, Bilgi ekonomisi sürecinin ihtiyaçlarının eğitim- öğretim sistemine daha iyi yansıtılabilmesi, İşgücü piyasasının ihtiyaçlarının mesleki ve teknik öğretim programlarına daha etkin şekilde yansıtılabilmesi,

12 9. Beş Yıllık Kalkınma Planında. Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması, Öğrencilere kendi istekleri, becerileri ve gelişimleri doğrultusunda programlar ve okullar arasında hareket edebilme fırsatı tanıması hedeflenmektedir.

13 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ). Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacaktır. İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir

14 Şûra Kararları; 7. Milli Milli Eğitim Şûrası 8. Milli Milli Eğitim Şûrası 15. Milli Milli Eğitim Şûrası 16. Milli Eğitim Şûrası 17. Milli Eğitim Şûrası 18. Milli Eğitim Şûrası

15 Ön Ulusal Kalkınma Planı ( ) ve Orta Vadeli Program ( ) Hükümet Programları Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

16 MERKEZ TEŞKİLATI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

17 Yürütülen Çalışmalar Mevzuat çalışmaları Eğitim Programları İşbirliği Çalışmaları Projeler Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Yaygın eğitim kapsamında yürütülen çalışmalar

18 Eğitim Programları MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretimde Rehberlik ve Yönlendirme dersi programında yer alan Eğitsel Başarı» ve «Eğitsel ve Mesleki Gelişim alanlarında kazanımlarla mesleki gelişimlerini destekleyen kazanımlar, Ortaokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan «Rehberlik ve Kariyer Planlama» dersi programı hazırlanmış olup, yılında uygulamaya konulacaktır. Programda çocukların kendilerini ve meslek alanlarını tanımaları ve kendilerine uygun alan/üst eğitim programı seçmelerine katkı sağlayacak kazanımlar yer almaktadır. İlköğretim müfredatında mesleki rehberliğe ilişkin kazanımlar ara disiplin olarak entegre edilmiştir.

19 Eğitim Programları MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

20 İşbirliği Çalışmaları MBRD işbirliği ProtokolüMesleki Rehberlik Hizmetleri İşbirliği Protokolü 1992 yılında MEB-ÖERDHGM ve ÇSGB-İŞKUR arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir yılında bu protokol revize edilmiş, MEB ve İŞKUR yanında TOBB,YÖK, DPT, KOSGEB, TİSK, TÜİK, TÜRK-İŞ, TESK ve de protokole taraf olmuşlardır. MPM

21 İşbirliği Çalışmaları MBRD İşbirliği Protokolünün amacı; taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır. MBRD İşbirliği Protokolü gereğince; kurum ve kuruluşların mesleki rehberlik hizmetlerindeki rol, görev ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde belirlenmesi, hizmetlerin aktif hale getirilmesi amacı ile 2009 yılında MBRD Hizmetlerinde İşbirliği mutabakat belgesi hazırlanmıştır.

22 İşbirliği Çalışmaları Türkiye İş Kurumu bünyesinde meslek bilgi dosyalarının geliştirilmesinde 1998 yılından bu yana görev alan Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK),» MEGEP kapsamında programların geliştirilmesinde iş piyasasından farklı sektörler, İKMEP kapsamında MEGEP e destek sağlayan sosyal taraflarla işbirliği, Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılması noktasında özel sektörle yürütülen çalışmalar,

23 Yaygın eğitim kapsamında yürütülen çalışmalar Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Açık Öğretim Liseleri Halk Eğitim Merkezleri

24 MEB TAŞRA TEŞKİLATI İL/İLÇE MEM Rehberlik ve Araştırma Merkezi Okul PDR Servisi

25 Rehber Öğretmen Sayıları Kurum Personel Sayısı Bakanlık RAM 1200 Okullar Toplam 24541

26

27 Yürütülen Çalışmalar/ Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 228 Rehberlik Araştırma Merkezinde TEOG ve LYS sınavları tercih dönemlerinde RAM larda tercih büroları kurulması ve psikolojik danışmanlar aracılığı ile hizmet verilmesi Rehber öğretmeni olmayan okullara müşavirlik hizmetleri, Mesleki rehberlik hizmetleri kapsamında hizmetiçi eğitim faaliyetleri, Tv, radyo ve basın kuruluşları ile işbirliğinde programlar, YGS-LYS ve TEOG sınavları hakkında bilgilendirme seminerleri,

28

29 Yürütülen Çalışmalar/ Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri Meslek günleri, okul gezileri, veli toplantıları aracılığı ile mesleklerin ve üst eğitim kurumlarının tanıtılması, Rehberlik ve Yönlendirme Dersinde mesleki rehberlik hizmetlerine yönelik yeterlik alanları ve kazanımlar aracılığı ile çocukların mesleki gelişim becerilerinin geliştirilmesi, Öğrencilere uygulanan ölçme araçları ile onların kendilerini tanımaları ve uygun alana/mesleğe yönelmelerine yönelik çalışmalar yapılması, Her yıl Mesleki Teknik Eğitim Fuarları nın (METEF) açılması, Çocuk koruma kanunu kapsamında eğitim tedbiri olarak çocukların meslek ve sanat edindirme kurslarına veya işlere yönlendirilmesi,

30

31 olanakları, bölgesel farklılıklar, bireysel özellikler vb. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Tercih dönemlerinde okullarda rehber öğretmen görevlendirilmesi, Karar verme, verimli ders çalışma, sınav kaygısı, kendini tanıma, amaç belirleme, plan yapma stratejileri vb konularda grup rehberliği ve bireysel danışmanlık hizmetlerinin sunulması, Kendi ilgi, yetenek, özellik ve koşullarına uygun üst öğrenim alternatifleri, meslek/iş alternatifleri hakkında bilgi edinmeleri, Eğitsel ve mesleki kararlarını uygulanabilirlik ve kendine uygunluk açısından gerçekçi olarak değerlendirebilmeleri, Seçeceği üst öğrenim ve meslek alternatifleri açısından kendi güçlü ve sınırlı yönlerinin farkında olmaları, Yürütülen Çalışmalar/ Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri Mesleki kararlarında bireyi sınırlayan etkenleri dikkate almaları (ülkedeki eğitim-iş

32

33 Yürütülen Çalışmalar/ Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri Üniversite giriş sınavına hazırlanmaları, Ortaöğretimden sonra iş yaşamına başlayacak olanlar için iş imkanlarını araştırma, işe girme ve yerleşmeleri, Yapacağı seçim ve alacağı kararları gerçekleştirmede bireysel sorumluluklarını kabul etme, Meslek yaşamında sorumlulukların getireceği güçlükleri anlamaları, Mesleki kararlarında aile ile çıkabilecek çatışmalarda uzlaşma, Alanlar arası geçişler,

34

35 Mesleki Rehberlik Hizmetleri çalışmaları yürütürken; Öğretmen ve yönetici desteği Akran desteği Aile desteği Çevresel koşullar kurum/kuruluşlarla işbirliği Disiplinler arası yaklaşım diğer meslek gruplarıyla da etkileşim İyi bir planlama ve uzun süreli ve sürekli eğitimler Tek bir beceri yerine birden fazla beceriyi geliştirecek etkinlik/programlar Kültürel özellikleri dikkate alma

36

37

38

39 KARANLIKLARINIZLA SAVAŞMAYIN AYDINLIKLARINIZI ÇOĞALTIN ZEYNEP KILIÇ

40 TEŞEKKÜR EDERİZ.

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu protokolün amacı, tanımlanan taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde iş birliği

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) Ankara-2015 SN. BAKAN SUNUŞ

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ MEVCUT DURUM RAPORU ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 İZLEME ve DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI MEVCUT DURUM RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK

Detaylı

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) Araştırma Servisi tarafından hazırlanan Seçim Beyannameleri Değerlendirme Raporu nda

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding in işbirliğiyle,

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN BAKAN SUNUŞU Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarını

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan Kapak Tasarımı

Detaylı

MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI

MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MEB 2010-2014 STRATEJİK PLANI Ankara 2009 iii SUNUŞ Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TRABZON-2015 iv Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı