TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR TC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 9-12. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC"

Transkript

1 TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR TC i

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI Ortaöğretim Sınıf Fransızca Dersi Özel İhtisas Komisyonu Hazırlayanlar : Bozan KARAÇÖL Christine VUİLLET AKGÜN Elisabeth DURMUŞ Eve JEANNE Guillame DİSDİER Hülya ARSLAN Program Geliştirme Uzmanları: Cemal BIYIKLI Nadir Namık YILDIZ Tercüman : Tamer ADA Danışmanlar : Prof Dr.Marie Pascale HAMEZ Lille 3 Üniversitesi - Yabancı Dil Fransızca Didaktiği Öğretim Üyesi Doç.Dr.Brigitte LEPEZ Lille 3 Üniversitesi - Yabancı Dil Fransızca Didaktiği Öğretim Üyesi Prof.Dr.V.Doğan GÜNAY - Dokuz Eylül Üniversitesi Fransızca Bölüm Başkanı ii

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI... iii 1.1.GİRİŞ PROGRAMIN VİZYONU a.Programın Vizyonu İle Öğrenme Alanları ve Öğretim İlişkisi PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI a. Programın Gerekçesi b. Programın Genel Amaçları c. Fransızca Sınıf Seviyeleri ve OBM ye ( Diller İçin Avrupa Ortak Metni) Göre Hedeflenen Fransızca Yeterlilik Düzeyleri c.1. Dokuzuncu Sınıf c.2. Onuncu Sınıf c.3. On Birinci Sınıf c.4. On İkinci Sınıf PROGRAMIN TEMEL YAPISI a. Kapsam a.1. Genel Fransızca (9. sınıftan 11. sınıfa kadar) a.2. Dilbilgisi (9.sınıf) a.3. Metodoloji (10. ve 12. sınıflar) a.4. Yabancı Dil Alanını Seçen Öğrenciler İçin Mesleki Fransızca Dil Bölümü (Turizm ve İş Fransızcası) İLETİŞİMSEL VE EDİMSEL YAKLAŞIM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ a. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı b. Derste Kullanılan Kaynaklar b.1. Dilbilgisi Bölümü b.2. Metodoloji Bölümü b.3. Mesleki Fransızca Dili Bölümü DESTEK ETKİNLİKLER a. Kulüpler b. Kültürel Etkinlikler c. Turistik Geziler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROGRAMIN ÖĞRENME ALANLARI iii

4 Sayfa No 1.9.a. Öğrenme Alanları a.1.Dinleme (Comprehension Orale) a.2.Konuşma (Production Orale) a.3.Okuma (Comprehension Écrite) a.4.Yazma (Production Écrite) b. Geliştirilen Üst Düzey Düşünme Becerileri c. Geliştirilen Değerler d. Atatürkçülük Konuları PROGRAMIN KAZANIMLAR TABLOSUNDAKİ BAŞLIKLARIN ANLAMI 34 SÖZLÜK 35 YARARLANILAN KAYNAKLAR 39 II. BÖLÜM: ÖĞRETİM PROGRAMI. 44 KAZANIMLAR 46 ÖRNEK DERS PLANLARI 229 ÖRNEK MATERYALLER. 258 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 289 iv

5 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Milli Eğitimi nin Genel amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Milli Eğitimi nin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. v

6 1.1 GİRİŞ Program, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2004 yılı eğitim reformu çerçevesinde İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Ortaöğretim Fransızca Koordinatörleri, Fransızca Öğretmenleri ile Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Uzmanları tarafından ortaöğretim sınıflar Fransızca Dersi Öğretim Programı olarak hazırlanmıştır. Program iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde; giriş, programın vizyonu, programın temel yaklaşımı, Fransızca ortaöğretim programının temel yapısı, iletişimsel ve edimsel yaklaşım, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme, öğrenme alanları ve bunların öğretim programlarına en etkin şekilde yansıması için öğretim programlarının düzenlenmesindeki ilkeler ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise birinci bölümde anlatılan ilkelere uygun olarak hazırlanan sınıflar Öğretim Programı sunulmuştur. Bu bölümde her düzey için dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişimsel amaç ve dilbilgisi kazanımları ve birinci bölümdeki esaslar gözetilerek hazırlanmış öğrenme etkinlikleri ile öğretim ve değerlendirme etkinliklerine örnekler verilmiştir. Uygulamada bu etkinliklerin aynen kullanılması şart olmadığı gibi yeni ve değişik öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinliklerinin kullanılması da gereklidir. Ancak bu yeni etkinlikler programın birinci bölümünde açıklanan bilgilere uygun olmalıdır. Bu yüzden, bu program uygulanırken (öğretmenlerce sınıfta ya da kitap yazarlarınca kitapta) sadece öğretim programları kısmındaki kazanımların ve etkinliklerin dikkate alınması yeterli olmayacaktır. Bu kazanımların gerçekleşmesi için programın birinci bölümünde yer alan tüm açıklamaların dikkate alınması ve öğretime yansıtılması gerekmektedir. Küçük yaşlardan itibaren yabancı dil eğitimine önem veren kurumumuz sınıflar Fransızca öğretim programının hazırlanmasında çağdaş öğrenme ve öğretme süreci ilkeleri göz önüne alınmıştır. Hazırlanan bu programda öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinin yanı sıra yabancı dil (Fransızca) ile de eğitim yapmaları hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik hazırlanan program, öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecinde güncel yaklaşımlara uygun bir dil öğretimi yapmalarına olanak sağlayacaktır. 1

7 Bu öğretim programı ortaöğretim sınıflarını kapsamaktadır. Hazırlanan 9 12.sınıflar ortaöğretim programı, Fransızcanın ait olduğu dil ailesine uzak; ancak Latin harfleriyle yazılan Türkçe bilen öğrenci grubuna hitap etmektedir. Hazırlanan ortaöğretim programında Fransızca öğrenimine ayrılan ders saatlerinin yoğunluğu sınıf seviyesine ve oluşturulan alanlara göre farklılık göstermektedir /56760 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nden onayı alınan ders saatleri şu şekilde düzenlenmiştir. 9. sınıf seviyesinde haftada 45 er dakikalık 14 ders saati, 10. sınıf seviyesinde haftada 45 er dakikalık 8 ders saati, 11.sınıf seviyesinde haftada 45 er dakikalık 8 ders saati, dil sınıfında ise 17 ders saati uygulanmaktadır. 12. sınıf seviyesinde haftada 45 er dakikalık 6 ders saati, dil sınıfında 15 ders saati uygulama yapılmaktadır. Programın oluşturulmasında farklı seviyelerdeki öğrencilere ders veren öğretmenlerin gözlemlerinden, iki dilde eğitimin özelliklerinden 1 ve Avrupa Konseyi nin sunduğu Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni nden (OBM) yararlanılmıştır. Program Geliştirilirken Esas Alınan Temel Yaklaşımlar Program; dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama, yazma, iletişim amaçları ve dilbilgisi becerilerini kapsamaktadır. Programda, öğrenmede yapılandırmacı öğrenme anlayışı esas alınmıştır. Programda, ölçme ve değerlendirmede yapılandırmacı öğrenme anlayışına dayanan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları esas alınmıştır. Programda, öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duyuşsal gelişim seviyeleri gözetilmiştir. Programda sarmallık ilkesi esas alınmıştır. 1 1 Karaca LePen D. (2001): Türkiye de iki dilde eğitim veren ilköğretim okulları için Fransızca eğitim/öğretimine yönelik kaynak kitap hazırlanması, CLA Besançon 2

8 1.2. PROGRAMIN VİZYONU Fransızca Programı nın vizyonu, Fransızcanın iletişimdeki yerini ve önemini fark etmiş bireylerin yetişmesidir. Dili, ihtiyaç ve isteklerin başkalarına bildirilmesini sağlayan bir iletişim aracı olarak tanımlayabiliriz. Dil, dünyayı keşfeden ve tanımlayan kişinin kendini geliştirmesini sağlayan bir yoldur. Dil, aynı zamanda bilgilerin geliştirilmesi ve duyguların, heyecanların, yaratıcılığın ifade edilmesi için bir araçtır. Ortaöğretim sınıfındaki öğrencilere yönelik çalışmalar, öğrenilen ikinci yabancı dilin kullanılmadığı (okul dışında/çevrede) bir ortamda (alloglotte 2 ) geçiyor. Bu sebeple öğrencilerin öğrendikleri yabancı dilin tüm yönleri (dil kuralları, kültürü, vb) tanıtılmalı, dil yeterlikleri geliştirilmeli ve öğrenci motivasyonu artırılmalıdır. En yalın biçimiyle iki kişi arasındaki bilgi alışverişi olan iletişim, bir belleğin bir başka belleği iletişim aracılığıyla etkileyerek bir eylemde bulunmasını sağlar. İletişim, bir bakıma anlam üretmek ve onu başkasıyla paylaşmaktır. İletişim bağlamında baktığımızda, öğrenilen yabancı dilin çok önemli işlevi vardır. Fransızcanın iletişimdeki önemini fark etmiş bireylerin, Fransızcanın farklı anlamlara yol açmayan berrak bir yapısının olduğunu da kavrayacağını düşünmekteyiz. Bu anlayış çerçevesinde Tevfik Fikret Okulları nda daha köklü ve pedagojik gelişmelere paralel olarak Fransızcanın daha nitelikli öğretilmesi için program geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Programda, içinde bulunduğumuz çağdaş dil öğretimi için gerekli olan tüm bilgiler kullanılmıştır. 3

9 1.2.a.Programın Vizyonu İle Öğrenme Alanları ve Öğretim İlişkisi Fransızcanın iletişimdeki yerini ve önemini fark etmiş bireylerin yetişmesi için, temel dil becerileriyle birlikte iletişimsel amaçların da ön planda olduğu bir öğretim programına ihtiyaç vardır. Bu anlamda programın vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki dört temel dil becerisinden oluşturulan öğrenme alanlarından yararlanılmıştır: 1. Dinleme (Compréhension Orale) 2. Konuşma (Production Orale) 3. Okuma (Compréhension Écrite) 4. Yazma (Production Écrite) Öğrencilerin Fransızcanın iletişimdeki yerini ve önemini fark etmiş bireyler olarak yetişebilmeleri için yukarıda belirtilen dil becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Programın uygulanması sırasında öğretmen, bütün öğrencileri gözeterek programdaki dil becerilerini mümkün olduğu kadar geliştirebilmek için, öğretim sürecini çok iyi planlamalıdır. Öğretmen, öğretimin nasıl olması gerektiği üzerinde sürekli düşünmeli ve bu düşüncelerle öğretimi geliştirmelidir. Ayrıca, öğrencilerde oluşan bilginin tutarlı olmasını sağlamak için öğretmenlerin, sürekli araştıran, sorgulayan sorgulatan, dilin kullanılmasını sağlayan bir anlayışta olmaları gerekmektedir. Öğretmen merkezli tekdüze anlatım, doğrulama ve uygulatma gibi geleneksel öğretim uygulamaları, öğrencilerin, programın vizyonuna ulaşmaları için yeterli olmamaktadır. Öğretim süreci, öğrencilerin öğrenme ve uygulamaya yönelik özgüvenlerini ve motivasyonlarını artırıcı nitelikte olmalıdır. Öğrenciler; araştırabilen, sorgulayabilen, becerileri kendi kendilerine yapmaya gönüllü olan, düşüncelerine ve edimlerine saygı gösterilen, toplumun saygın birer üyesi olarak yaşam süren kişiler olduklarını hissetmelidir. Bu açıklamalardan hareketle öğretmen, her dersin sonunda öğrencilerin duyuşsal özellikleri ve bilişsel yeterlilikleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak nelerin, ne kadar anlaşıldığını ve bunun sonucunda hangi alanlarda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirlemelidir. 4

10 1.3. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI 1.3.a. Programın Gerekçesi Tevfik Fikret Okullarındaki çift dille eğitim uygulamalarına geçmeden önce çift dille öğretimin nasıl tanımlandığını inceleyelim. Hammer ve Blanc (1984), çift dille öğretimi şu şekilde tanımlamaktadırlar : Öğrenim, belli bir süre içerisinde, değişik zaman dilimlerinde, değişen oranlarda, eş zamanlı ya da birbirini izleyen derslerde biri anadilde diğeri de yabancı dilde olmak üzere en az iki dilde yapılıyorsa bu öğretim sistemine çift dille öğretim denir. Böyle bir tanımlama ile birlikte Hammer ve Blanc, çift dille öğretimi şu şekilde sınıflandırmaktadırlar: 1) Öğretim, aynı anda iki dille yapılır. Ders saatleri oran bakımından eşit olabilir veya olmayabilir. 2) Öğretim önce öğrencinin anadilinde yapılır. Örneğin, okuma yazma önce Türkçe olarak öğrenilir. Aynı zamanda ikinci dilde öğretim görecek seviyeye kadar ikinci dil dersleri (Ortaöğretimdeki fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri) verilir. Bu, bazen sıfır öğrenim yılı da denilen hazırlık sınıfıyla da olur. Bu, öğretim sürecinin hemen başında ya da ilköğretimden başlayarak yoğun bir öğretimle de gerçekleşebilir. Bu tür öğretim Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ülkelerinde yapılmaktadır. Türkiye de bu öğretimi uygulayan okullardan biri de Tevfik Fikret Okullarıdır. 3) Başlangıçta öğretimin büyük bir bölümü ikinci dille yapılır. Anadili daha sonra, önce bir ders, sonra da öğretim aracı olarak devreye sokulur. Tevfik Fikret Okullarının dil öğretimindeki amacı, Fransızcayı kademeli olarak yabancı dil (langue étrangère) statüsünden aracı dil (langue véhiculaire) statüsüne geçirmektir. Öğrenci anaokulundan başlayarak ilköğretim sürecinde aldığı ikinci dil (langue seconde) öğretimi ile liseye geldiğinde artık Fransızcayı aracı dil (langue véhiculaire) olarak kullanabilme yeterliliğini kazanmaktadır. Böyle bir yapı içinde Fransızca öğretim veren Tevfik Fikret Okulları, anaokulundan lise son sınıfa kadar aşamalı olarak Fransızcayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Tevfik Fikret Okullarında çift dille öğretim, iletişimsel amaçlara yönelik hazırlanan programlarla uygulanmaktadır. Öğrencilerin günlük yaşamlarında kullanma zorunlulukları içerisinde oldukları iletişimsel (ya da dil etkinlikleri olarak nitelenen) amaçlar, dil öğretiminde önemli gördüğümüz unsurların başında gelir. Tevfik Fikret Okulları öğrencileri, Fransızcayı kullanarak öğretmenleri ile iletişim kurmaktalar ve bu şekilde de dili, iletişim dili olarak öğrenmektedirler. 5

11 1.3.b. Programın Genel Amaçları Hazırlanan program ile Fransızca öğretmenlerine kaynak ve etkinlik seçiminde geniş bir hareket alanının sağlanması amaçlanmaktadır. Fransızca dilinin eğitimi ve öğretimi programında yer alan, kültürel, dilbilimsel ve iletişimsel beceri ve bilgi kazanımları sonucunda, öğrencilere, sosyal hayatın çeşitli alanlarında üstlenecekleri görevleri yerine getirebilme kabiliyetini kazanmaları temele alınmıştır. Yukarıda söylediklerimizden hareketle Fransızca dil öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; 1. Yabancı dil öğrenmekten zevk almalarını 2. Hedef dilin yaşadığı kültürü tanımalarını 3. Fransızca konuşulan ülkelerin kültür değerlerini ayırt etmelerini 4. Kendi değerlerini fark ederek farklı olana hoşgörü ve saygı göstermelerini 5. Kendi kültür değerlerini yabancılara aktarmalarını 6. Yazılı ve sözlü ürünlerle farklı/dünya kültürünü tanımalarını 7. Kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmelerini 8. Kişisel, sosyal, kültürel bakımdan gelişmelerini 9. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini 10. Hedef dilde söz varlığını zenginleştirmelerini 11. Bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirmelerini 12. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni nde belirlenen ölçütlerle uyum sağlamalarını 13. Yabancı dil öğrenmenin gereğine inanarak bir yabancı dili kullanmada kararlı olmalarını sağlamaktır. 6

12 1.3.c. Fransızca Sınıf Seviyeleri ve OBM ye ( Diller İçin Avrupa Ortak Metni) Göre Hedeflenen Fransızca Yeterlilik Düzeyleri Avrupa Konseyi (2007): Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM) referans alınarak orta öğretim Fransızca Öğretim Programı sınıf düzeyleri; 9. sınıflar için A2.4/B1.1, 10. sınıflar için B1.2, 11. sınıflar için B2.1 ve 12. sınıflar için de B2.2 olarak belirlenmiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine (OBM) göre A1,A2,B1,B2 düzeyleri kendi içerisinde (A1.1, A1.2 vb.) şeklinde özel durumlara göre belirlenebilir ifadesinden yola çıkılarak, ilköğretimdeki öğrencilerin 8. sınıftan getirdikleri Fransızca bilgi düzeyleri göz önüne alınarak üst sınıflarda kademelendirilmiştir. Aşağıda sınıf seviyelerine göre beklentiler açıklanmıştır. 1.3.c.1. Dokuzuncu Sınıf Beklenen seviye: A2.4/B1.1 Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre eşik seviyesi. Bu eşik seviyenin beklentileri, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninin A2.4/B1.1 seviyesi için yaptığı yönlendirmeler, referans alınarak belirlenmiştir. 9. sınıfa yaşlarında başlayan öğrenciler A2.3 ilköğretim seviyesinde olup, 9. sınıfın sonunda B1.1 eşik seviyeye ulaşmaları beklenmektedir. «Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi bildik konularda, standart dil, net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, hedef dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Bildik konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak belirtebilir.» Öğrenme alanlarına göre ayrılan 9. sınıf öğrencilerinden beklenenler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 7

13 A2.4/B1.1 ÖĞRENME ALANI BEKLENTİLER Anlama Konuşma Yazma Dinleme Okuma Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım İşte, okulda, eğlentide ve kısa anlatılarda sık sık karşılaştığı bildik konular üzerinde yapılan sözel ifadelerdeki temel noktaları, hızı yavaş olduğu ve iyi telaffuz edildiği takdirde, kaydedilmiş bir konuşmayı ve genel hatlarıyla radyodaki haber bültenlerini, eylem ağırlıklı az konuşmalı ve iyi telaffuz edilmiş filmlerdeki konuşmaları anlayabilir. Karmaşık olmayan ve alışılagelmiş konularla ilgili bir gazete haberindeki önemli noktaları, bir aygıtın, bir ilacın sade dil ile yazılmış kullanım kılavuzunu, bir mektubu, kısa resmi bir metni okuyup anlayabilir. Düşüncelerle, plan ve projelerle, eylemlerle ilgili kısa açıklamalar ve bilgiler verebilir. Hayali veya gerçek bir olayı, bir hikâyeyi, rüyasını, bir kazayı ana hatlarıyla anlatabilir. Çevresiyle ilgili bir betimlemeyi kolayca yapabilir. Hazırlık yapmadan bildiği bir konuda konuşmaya katılabilir. Bir olayı betimleyerek yazabilir, yaptığı veya hayali bir yolculuğu anlatabilir, standart ölçülerde çok kısa raporlar yazabilir, bir hikâye anlatabilir, içinde bir veya birkaç olayı, duygularını anlatan, bilgi aktaran kişisel mektuplar yazabilir. 1.3.c.2. Onuncu Sınıf Beklenen Seviye: B1.2 Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre eşik düzeyin bir kademe üstü. 10. sınıfın amacı, öğrencilerin, kültürel, dilbilimsel ve iletişimsel alanlarda elde edilecek bilgi ve beceriler sayesinde, yabancı dil konusunda yeni bir perspektif kazanmaları, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmelerini 8

14 sağlamaktır. Programın bu seviyesinde yer alan kazanımlar; öğrencilerin sağlam bir düşünce oluşturmalarına imkân veren akıl yürütme (metinlerdeki temel ilişkileri tanımlayabilme düzeyinde) ve ilişki kurabilme becerileri temel alınarak oluşturulmuştur. Bu beceriler verilirken aynı zamanda, dilini öğrendikleri toplumun kültürünü anlayan, yabancı dili öğrenme sorumluluğunu almış, öğrenme becerilerini geliştirmiş bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. İçerik ve hedefler oluşturulurken, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninin önerilerinden esinlenilmiştir. Öğrenme alanlarına göre ayrılan 10. sınıf genel amaçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. B1.2 ÖĞRENME ALANI BEKLENTİLER Anlama Konuşma Dinleme Okuma Sözlü Anlatım Sözel ifadelerdeki ayrıntılı noktaları ve genel iletileri rahatlıkla anlamlandırır; günlük ve iş yaşamıyla ilgili konulardaki işlevsel bir bilgiyi, kendi alanıyla ilgili bir konferansı, bir sunumu, bir televizyon programını, ayrıntılı bir açıklamayı açık ve akıcı bir telaffuzla söylenmesi halinde anlayabilir. İş ve ilgi alanıyla bağlantılı konulardaki işlevsel metinleri okuyup anlayabilir. Yeterince uzun metinler üzerinde yerleşik bilgileri ve temayı bulup çıkarabilir. Akıl yürütme içerikli metinlerdeki temel ilişkileri tanımlayabilir. Derdini kolaylıkla anlatabilir, sözel ifadelerinde akıl yürütme becerisini geliştirebilir, ayrıntılı biçimde bir sunum yapabilir. Yaşadıklarını ayrıntılarıyla ve duygu ve tepkilerini betimleyerek anlatabilir. Soyut veya kültürel bir konuda düşüncesini ifade edebilir. Bilgi alışverişinde bulunabilir, bir bilgiyi teyit edebilir. 9

15 Yazma Yazılı Anlatım Kendi alanıyla ilgili çeşitli konularda metinler, ilgi alanı çerçevesinde bildik konularda detaylı basit betimlemeler yazabilir not tutabilir. İlgisini çeken genel konularda basit ve kısa denemeleri kaleme alabilir, kişisel mektuplar yazabilir ve bu mektuplarda soyut bir konuda, bir film veya müzik hakkında düşüncelerini ifade edebilir. Bildik günlük konularda ve alanı dışındaki konularda işlevsel bilgi kaynağından hareketle özet çıkarabilir, rapor hazırlayabilir ve o konudaki düşüncesini aktarabilir. 1.3.c.3. On Birinci Sınıf Beklenen Seviye: B2.1 Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre ileri seviye 11.sınıfta, Fransızca eğitimi ve öğretiminin amacı, 10.sınıfta B1.2 seviyesinde kazanılan dilbilimsel yetenekleri (Söylevde argümanların (kanıtların)) tanımlanması, doğru yazma ve konuşma becerileri) daha derinlemesine incelemektir. Aynı zamanda, öğrencilerin, kişisel öğrenme stratejilerini geliştirmeleri, günlük konuşma ve yazı dili ile edebi metinlerdeki dil arasındaki farklılığı görebilmeleri bu seviyede amaçlanmaktadır. Bu sınıfın sonunda öğrencilerin, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninin B2.1 seviyesinin genel ölçeğinde yer alan becerileri kazanmaları beklenmektedir. Öğrenme alanlarına göre ayrılan 11. sınıf beklentiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. B2.1 ÖĞRENME ALANI BEKLENTİLER Anlama Dinleme Okuma Güncel bir konu olması şartıyla uzun konuşmaları, konferansları ve açık oturumları ana hatlarıyla takip edebilir. Televizyon haberlerini ve günlük olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir. Standart dildeki filmlerin çoğunu anlayabilir. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilir. 10

16 Konuşma Yazma Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Anadilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. Bildik bağlamlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir. İlgi alanına giren çok çeşitli konularda kendini açık ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak güncel bir konu hakkında görüş bildirebilir. İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunabilir ve nedenler ileri sürebilir. Olayların ve deneyimlerin kendisi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir. 1.3.c.4. On İkinci Sınıf 12. Sınıf Fransızca eğitimi ve öğretimi ileri seviyenin bir üst kademesi olan B2.2 seviyesinde olması beklenmektedir. Bu seviye, öğrencilerin geniş bir söylev yelpazesi içersinde daha rahat olmalarını, uzun söylev tekniklerini geliştirmelerini, çağdaş dünyayı anlamlandırırken kültürel, edebi ve tarihi bilgilerle ilişkilendirme becerilerini kazanmalarını amaçlamaktadır. Öğrenme alanlarına göre ayrılan 12. sınıf beklentileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. B2.2 ÖĞRENME ALANI BEKLENTİLER Anlama Dinleme Okuma Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş ancak ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilir. Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, olgusal ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanıyla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir. 11

17 Konuşma Yazma Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Kullanacağı kelimeleri çok fazla aramaksızın, akıcı ve doğal bir biçimde kendini ifade eder. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirleri kesin ve kendinden emin bir ifadeyle dile getirir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla örtüştürebilir. Alt temalarla bütünleştirerek, belirli fikirler geliştirip uygun bir sonuçla bağlayarak, karmaşık konuları açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir. Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon ya da raporda, önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konular hakkında yazabilir. Hedef okuyucuya uyacak bir üslup seçebilir. 12

18 1.4. PROGRAMIN TEMEL YAPISI 1.4.a. Kapsam Okulumuzda Fransızca eğitim ve öğretimi, Türk Milli Eğitim Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda ve belirlenen haftalık ders saatlerine göre çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Bunlar Genel Fransızca, Dilbilgisi, Metodoloji bölümleri olarak yer almaktadır. Fransızca ders saatlerinin yoğunluğu bu dilin öğretiminin yukarıda belirtilen alanlara göre gerçekleştirilmesini uygun kılmıştır. Programdaki bu alanlar kendi içersinde belli becerilerin kazandırılmasına ağırlık verse de diğer becerilerden kopuk olarak ele alınmamalıdır. Aşağıda bu alanların açıklamaları ve derslerin sınıf seviyelerine göre dağılımı verilmiştir. 1.4.a.1. Genel Fransızca (9. sınıftan 11. sınıfa kadar) Bu bölüm dil alanında iletişimsel becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm kapsamında etkinlikler, öğrencilerin sosyal hayatta karşılaşılabilecekleri çeşitli durumlara benzer ortamlar oluşturularak gerçekleştirilir. Çalışmalarda öğrencilerin iletişimsel becerileri geliştirilirken kendi öğrenme stratejilerini oluşturmalarına olanak sağlayacak etkinlikler yer almaktadır. Temel alınan beceriler ve bazı etkinliklerin örnekleri şu şekildedir. - Sözlü anlama/anlamlandırma (sözlü kaynaklardan bilgi toplama) ; - Yazılı anlama/anlamlandırma (yazılı belgelerden bilgi toplama) ; - Etkileşimli sözlü anlatım (diyalog) ; - Aralıksız sözlü anlatım (betimleme, sunum, anlatım, drama oyunları benzer ortam oluşturma); - Yazılı anlatım (betimleme, kişisel bir görüş geliştirilmesi); - Etkileşimli yazılı anlatım (elektronik posta ile yazışma, forum siteleri) Ayrıca genel Fransızca bölümünde, birbirini takip eden dil etkinlikleri de yapılmaktadır. Örneğin: Önce bir tartışmanın sesli kaydının dinlenmesi ile sözlü anlama, öğrencilere roller dağıtılarak aynı konuda etkileşimli bir sözlü anlatım yapılması, akıl yürütme özellikli bir yazılı metnin anlaşılması, bir istek, şikâyet mektubunun, ya da bir gerekçelendirme denemesinin kaleme alınması vb. Bu etkinlikler çoğunlukla bir grup çalışması içersinde gerçekleşmektedir. Fransızcanın kullanıldığı çeşitli etkinlikler çerçevesinde yapılan küçük gösterilerin hazırlanmasında olsun ya da metotlardaki fonetik alıştırmalarında ya da güncel 13

19 iletişim durumlarında olsun, öğretmen fonetik ve sözcük vurgularında düzeltmelerde bulunarak öğrencilere rehberlik etmektedir. 1.4.a.2. Dilbilgisi (9.sınıf) Bu bölümde öğrenciler; cümle öğelerini ( özne, yüklem, nesne ve tümleç), sözcük çeşitlerini ( fiil, sıfat, zamir, edat, bağlaçlar) ve neden-sonuç, amaç ve varsayım belirten ifadeleri öğrenmektedir. Dilbilgisi kazanımlarından oluşan bu bölüm 9. sınıflarda ayrı olarak yer almaktadır. Bunun nedeni; öğrencinin doğru yazma konuşma ve temel dil bilgisi yapılarını vererek dile hâkimiyet konusunda dört temel becerisinin gelişmesini sağlamaktır.10. sınıftan itibaren dilbilgisi, genel Fransızca bölümü içersinde yapılmaktadır. Dilbilgisi konuları A2.4/B1.1 seviyesine özgü bir iletişimsel yaklaşım ve soru cevap metoduyla öğretilerek çeşitli alıştırmalar ile pekiştirilmektedir. Zaman zaman karşılaştırma amacıyla Türkçeye yapılan başvurular bu bölümde anlamlı olmaktadır. 1.4.a.3. Metodoloji (10. sınıftan 12. sınıfa) Programda 10. sınıftan itibaren yer alan bu bölüm, öğrencilerin akıl yürütme, sentez, yazma ve sunum becerileri ile özetleme tekniklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun nedeni bu yaş grubundaki öğrencinin akıl yürütme, analiz ve sentezi daha kolaylıkla ve bilinçli olarak yapabilecek durumda olmasıdır. Aşağıda metodoloji bölümüyle ilgili beklentiler sınıf seviyelerine göre açıklanmıştır. 10. sınıfta : Öğrenciler bu seviyede akıl yürütme becerisini sözlü ve yazılı olarak kullanabilirler. Sözlü kullanıma örnek olarak, kısa söyleşiler ve iki-dört dakikalık televizyon tartışmaları, yazılı ifadeye örnek olarak yaklaşık iki yüz kelimelik edebi metin ve makaleler ile yaklaşık yüz kelimelik reklam metinleri yazımı gösterilebilir. 11.sınıfta : Bu seviyede öğrenciler, akıl yürütmenin inceliklerine girerek yazılı ürünlerde, karşıt görüş belirtmeyi ve kendi düşüncelerini ifade etmeyi gerçekleştirirler. Bu becerileri kazanmaları için bu tür özellikleri ön plana çıkarabilecek seçilmiş metinler ( bilgi aktarma, betimleme) üzerinde çalışmalar (ana fikri bulma, özet çıkarma ve akıl 14

20 yürütme vb.) gerçekleştirilir. Bu seviyede tümden gelim yöntemine ağırlık verilmektedir. 12. sınıfta: Bu bölümde öğrencilerin akıl yürütme becerisi öğretimin merkezinde yer almaya devam etmektedir. Bu seviyede öğrenciler, 11. sınıfta edindikleri dil becerilerini (yorumlama, akıl yürütme, yapılandırma vb. ) tümevarım yöntemiyle geliştirirler. Etkinliklere örnek olarak, gazete haberlerinin yorumlanması, film yorumlaması verilebilir. 1.4.a.4. Yabancı Dil Alanını Seçen Öğrenciler İçin Mesleki Fransızca Dil Bölümü (Turizm ve İş Fransızcası ) Bu bölüm, öğrencileri turizm ile ilgili çeşitli mesleki alanlar ile tanıştırmaktadır. (otelcilik, ulaştırma, seyahat satışı). Öğrenci, ağırlıklı olarak mesleki ve iletişimsel beceriler geliştirerek turizm dünyasına özgü durumları keşfetmektedir. Turizm sektöründe gerekli olan beceriler ile mesleki amaçlı dil uygulamasına vurgu yapılmaktadır. Öğrenci, her durumda, bu alanla ilgili sorumluluklarını yerine getirip sorunları çözümler. Bu süreçte de dile ait iletişim becerilerini kullanır. Örneğin meraklı bir müşteriye yemeklerle ilgili açıklamalar yapabilmek için bir lokantanın mönüsünü anlamak, belirli bir müşteri kategorisine yönelik bir seyahat ile ilgili reklam afişi hazırlamak, bir otelin hizmetlerinden memnun kalmayan müşterilerin şikâyetlerini anlamak ve çözüm bulmak, bir otelin personeli ile bir müşteri arasında tercüman rolünü oynamak bunlar arasında sayılabilir. 15

21 1.5. İLETİŞİMSEL VE EDİMSEL YAKLAŞIM Fransızca derslerindeki etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan içerik yardımıyla hazırlandığında, bu etkinlikler öğrencilere anlamlı gelmektedir. İletişimsel yaklaşımda sözel katılım, öğrenciler ya da gruplar arası etkileşimler ve karşıdaki kişinin dinlenilmesi ön plana çıkarılmaktadır. Örneğin, okula ilişkin sürekli uygulamalar ve durumlar, diyalog ve skeçlerin canlandırılması, oyun içerikli etkinlikler vb. Gerçekleştirilecek görevleri temel alan edimsel yaklaşım ise proje eğitimi çerçevesinde öne çıkarılmaktadır: atölyeler, tiyatro projesi, plastik sanatlar projesi, Fransızca konuşulan okullar veya iki dilde öğretim yapan okullarla mektup arkadaşlığı, okul gezileri vb. Kişinin çözülecek bir sorun, belirlenen bir hedef doğrultusunda sonuca ulaşması için kendini öne çıkararak edimsel hedeflere yönelik yaptığı her şey, görev olarak tanımlanır. İletişim ve öğrenim, her ne kadar dilsel etkinlikler içerse ve iletişim becerisi gerektirse de dil dışında boyutları da olan görevlerin gerçekleştirilmesinden geçer. Bu görevler biteviye veya mekanik olmadığı sürece, iletişim kuran ve öğrenen kişinin stratejilere başvurmasını gerektirir. Bu stratejilerin gerçekleştirilmesi dilsel etkinliklerle mümkün olduğunda, sözel ve yazılı metinlerin işlenmesini gerektirirler. 3 Fransızcanın iletişimdeki yerini ve önemini fark etmiş bireylerin yetişmesi vizyonu temel alınarak geliştirilen bu programın dayandığı felsefe; esas aldığı öğrenme teorileri, kullanılmasını öngördüğü öğretim stratejileri, ölçme-değerlendirme ile ilgili anlayışları ve yapısı aşağıda kısaca özetlenmiştir: 1. Programda temel dil becerilerine (dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama, yazma) yer verilmiştir. 2. Programın geliştirilmesinde öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını gerektiren yapılandırmacı yaklaşım esas alınmıştır. 3. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak düzenlenen öğrenme öğretme süreçlerinde çoklu zekâ kuramı uygulamalarına yönelik etkinliklere de yer verilmiştir. 3 CECRL, op. cité s.19 16

22 4. Programın geliştirilmesinde yapılandırmacı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. Öğretme ve öğrenmenin ölçülüp değerlendirilmesinde yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanan rubrikler ( dereceli puanlama anahtarları), performans görevleri, sınıf içi katılım ölçekleri ve portfolyolar kullanılmıştır. 5. Program, sarmal program yaklaşımı esas alınarak düzenlenmiştir. Ancak üst sınıflara geçildikçe kazanımlarda belirtilen bilgi, anlayış ve becerilerin derinliği artmış ve bunların kapsamı genişlemiştir ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Vizyona ulaşılması için öğrenme-öğretme sürecinde yeni anlayışların geliştirilmesinin gerekli olduğu görülmektedir. Öğrencilerin programda belirlenen kazanımları edinebilmesi için kullanılacak öğretim yöntemleri ve öğrenme deneyimleri yapılandırmacı öğrenme anlayışıyla yönlendirilmelidir. 1.6.a. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı bir bilme kuramı olduğu için; bilme, bilen, bilinen, bilgiyi yapılandırma süreci, bu süreci etkileyen etkenler gibi farklı şekillerde tanımlanabilir. Burada bu açıklamalar ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Yapılandırmacılığa göre bilgi, duyumlarımızla ya da çeşitli iletişim kanallarıyla edilgin olarak alınan ya da dış dünyada bulunan bir şey değildir. Tersine; bilgi, bilen ( öğrenen) tarafından yapılandırılır, üretilir. Bu nedenle yapılar kişiye özgüdür (Açıkgöz; 2003). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğrenmeyle ilgili pek çok alışkanlığımızı ve uygulamamızı gözden geçirmemizi ve yeniden düzenlememizi gerektirmektedir. Bu yaklaşım, öğrenme-öğretme süreciyle ilgili çeşitli ilkeleri gündeme getirmektedir. Bu anlayışın, öğrenmeyi açıklarken yararlandığı ilkelerden bazıları aşağıda sunulmuştur (Yurdakul, B : 2004) Öğrenme yaşamla ilgili problemlerin çözümü sırasında gerçekleşir. Düşünme süreci bir problemle başlar. Birey, karşılaştığı bir probleme çözüm üretmek için düşünme sürecini harekete geçirir. Bu süreç içerisinde, probleme çeşitli çözüm yolları 17

23 düşünür, bunları dener ve bunlardan en uygun olan yöntemi kullanarak problemi çözer. Bu süreçte birey, yeni bilgiler ve anlamlar oluşturmuş olur. Bu nedenle öğrenme sürecinde öğrencilerin, günlük yaşamla ilişkili çeşitli problemlere çözüm üretmeleri sağlanmalıdır. gerektirir. Öğrenme sürecinde, öğrenenin amaçları olmalıdır. Öğrenme, motivasyonu Öğrenme, amaçlı bir eylemdir. Birey, öğrenmek için bir amaç geliştirmediği sürece öğrenme gerçekleşmez. Bu nedenle öğrenenlerin, öğrenme sürecinde bireysel amaçlar geliştirmeleri sağlanmalıdır. Öğrenenlere yaşamla ilişkili sunulacak problemler, sorunlar ya da görevler, onların bireysel amaçlarının geliştirilmesi için oldukça etkili birer araçtırlar. Öğrenenden bağımsız bilgi yoktur. Öğrenmek, bireysel anlamların oluşturulmasıdır. Bilgi, bizim dışımızda var olmaz. Olaylara, nesnelere, kavramlara, olgulara yüklediğimiz anlamlar bilgiyi oluşturur. Bu nedenle, kişilerin aynı uyarıcıya yükledikleri anlamlar ve bu uyarıcıdan çıkardığı sonuçlar birbirinden farklı olabilir. Öğrenmek için bireyin sürece etkin olarak katılması gerekir. Birey; uyarıcılarla etkileşime girerek, onlar hakkında düşünerek, çeşitli sorunlara çözüm yolları üretip bunları deneyerek ve tüm bu deneyimlerinden edindiği bilgileri yapılandırarak öğrenir. Bu nedenle bireyler, öğrenme sürecinde etkin yaşantılar geçirmelidirler. Ön öğrenmeler yeni bilgileri anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir. Öğrenme, birikimli bir süreçtir. Önceki öğrenmelerin, yeni bilgileri yapılandırmada önemli bir rolü vardır. Birey, önceki deneyimlerine ve bilgilerine bağlı olarak yeni bir uyarıcıyı anlamlandırır. Bu nedenle, öğrenenlerin yeni bir bilgiyi yapılandırmaları istendiğinde bu bilgiyle ilgili onların ön öğrenmeleri harekete geçirilmelidir. Hazırlanan programla önceki yıllarda ele alınan kazanımları öğrencinin hatırlaması sağlanıp onları uygulaması görülmelidir. 18

24 Öğrenenlere bilgiyi ezberleme yeteneği değil, bilgiye ulaşmalarını ve bilgiyi yapılandırmalarını sağlayacak beceriler kazandırılmalıdır. Günümüzde bilgi sürekli ve çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bir başka deyişle, öğrenenlere bilgileri anlatmanın ya da sunmanın bir sonu yoktur. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, bireye bilginin sunulması, onun bu bilgiyi anladığını ya da yapılandırdığını göstermez. Öğrenme sürecinde bireye, bilgiye ulaşmasını, ulaştığı bilgileri düzenlemesini ve anlamlandırmasını sağlayacak temel beceriler kazandırılmalıdır. Problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi beceriler artık tüm öğretim programlarında karşımıza çıkmakta ve bunların kazandırılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Yapılandırmacı anlayışa göre bilgiyi yapılandırma gereksinimi, bireyin çevresiyle etkileşimi sırasında geçirdiği yaşantılardan anlam çıkarmaya çalışırken ortaya çıkar. Birey, içinde yaşadığı çevreyle ve geçirdiği yaşantıların getirdiği sıkıntılarla baş etmek için bilgiyi yapılandırmaktadır. Bu süreç, yaşam boyu sürer. Dil öğretiminin de yaşam boyu sürmesi gerektiği düşüncesinden hareketle program yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre düzenlenmiştir. yapmalıdır. Bu program ile öğretmen, sınıf için aşağıdaki unsurları dikkate alarak uygulamalar Öğretmen: Bir başka dili öğrenmenin önemli olduğunu hissettirecek bir ortam oluşturmalı, Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmalı, Öğrencilerin uygulanan teknik ile ilgili ön bilgi ve duygularını açığa çıkarmalı ve öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkında olmalarını sağlamalı, Öğrencilerin ileri sürülen farklı düşünceler üzerinde düşünmelerini, bu düşünceleri tartışmalarını ve değerlendirmelerini teşvik etmeli, Tartışmaları ve etkinlikleri, öğrencilerin kendilerini yapılandırmasına imkân verecek şekilde yönlendirmeli, Öğrencilere yapılandırdıkları yeni kavramları farklı durumlarda kullanma fırsatları vermeli, 19

25 Öğrencilerin öğrenme biçimlerinin ve hızlarının farklı olabileceğini dikkate almalı, Öğrencilerin gelişim düzeylerine ve öğrenme biçimlerine uygun, çeşitli bireysel ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamları sağlayan materyal ve yöntemleri kullanmalı, Öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olan; onların ihtiyaç, ilgi ve deneyimlerini gözeten, tüm öğrencilerin öğrendiklerini göstermesine olanak tanıyan değerlendirme materyalleri geliştirmeli ve kullanmalı, Öğrencilerin bir kavramı açıklamak için farklı yorumlar yapabilme yeteneklerini teşvik etmelidir. 1.6.b. Derste Kullanılan Kaynaklar Programda öğretimi desteklemek amacıyla derslerde kullanılacak kaynaklar önerilmektedir. Kullanılan tüm pedagojik metotlar (öğrenci kitabı, alıştırma defteri, öğretmen rehberi, işitsel ve görsel materyaller) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni seviyelerine uygun olarak seçilmiş ve bu yaş grubunda yer alan öğrenci kitlesine yöneliktir. 1.6.b.1. Dilbilgisi Bölümü Genel Fransızca dil bölümünün çalışma zeminleri, elverişli oldukları ölçüde kullanılıyor. Alıştırmalar yapmak çoğu zaman, bir görevin yerine getirilmesi kapsamında mümkün oluyor. Görevlerin seçimi dilbilgisi konularını belirliyor. Örneğin bir turizm broşürü kapsamında, Fransız şehirleri, yaşam kalitelerine göre sınıflandırmak için dilbilgisinde karşılaştırma ve en üstünlük kavramları kullanılabilir. Bu tarz özgün belgeler, öğretmenlerin çeşitli etkinlikte başvurdukları çalışma zeminini oluşturmaktadır. 1.6.b.2. Metodoloji Bölümü Güncel konular ile ilgili işitsel ve görsel belgelerden, RFI ve TV5 gibi Fransız televizyon kanallarından ve Fransız basın yayın organlarından da yararlanılmaktadır. 20

26 1.6.b.3. Mesleki Fransızca Dili Bölümü Turizm dünyasından özgün belgeler (broşür, yemek mönüsü, tren ve uçak bileti, sözlü ve yazılı Fransız basını), internet üzerinden çeşitli işlem gerçekleştirme çalışmaları (SNCF nin internet sitesinden tren bileti rezervasyonu yapma, çeşitli Fransız şehirlerinin turizm bilgilendirme bürolarından bilgi toplama, şirketler ile ilgili özgün belgeler, sözlü ve yazılı Fransız basını, (Capital, Alternatives économiques)) çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalarla birlikte çeşitli modüllerde araştırmaların bilgisayar dersliğinde yapılması; görsel belgeleri izleme ve işitsel belgeleri dinleme çalışmalarının video odasında yapılması; kameranın öğrencilerin kendilerini filme alıp değerlendirmelerini sağlayan bir eğitim aracı olarak kullanılması; eğitimi destekleyecek çalışmalar olarak kullanılabilir. 21

27 1.7. DESTEK ETKİNLİKLER 1.7.a. Kulüpler Fransızca dil öğrenmelerini geliştirmek isteyen öğrenciler için ilgi alanlarına göre çeşitlendirilmiş kulüp çalışmaları bulunmaktadır. Fransızca dil öğrenmelerini destekleyici etkinliklerden oluşan bu kulüplerin ders saatleri içinde belli bir yeri vardır. Kulüpler, Fransızca öğretmenleri tarafından yürütülmekte olup, öğrenciler için Fransızcayı bir iletişim aracı olarak kullanma fırsatını vermektedir. Bu kulüpler yıldan yıla değişiklik gösterebilirler. Fen kulübü, internet gazeteciliği kulübü, tiyatro kulübü vb. (Tiyatro kulübü, öğrencilere, velilerin de önemsediği bir gösteri yapma imkânı sunduğu ve onlara yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallere katılımlarını sağladığı için daha bir ayrıcalıklıdır). 1.7.b. Kültürel Etkinlikler Sınıfta işlenen kültürel temalar ile bağlantılı olarak ve uygun görüldüğü zamanlarda, film gösterimi, sergi ziyareti ve pedagojik geziler düzenlenebilir. 1.7.c. Turistik Geziler 9. sınıfta, Turizm Fransızcası dersi alan öğrenciler, sene sonunda düzenlenen tarihi mekân gezilerinde rehberlik yapabilmektedirler. Öğrenciler gezilecek mekânı seçip gezi programlarını (otobüs rezervasyonu, gezi açıklamaları vb.) kendileri oluşturmaktadır. Bu tip etkinlikler öğrencilere sorumluluk duygusu verip öngörülü ve düzenli bir yetişkin gibi davranmayı sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler, bir otele veya bir restorana gidip mesleği daha yakından tanıma fırsatını bulabilirler. Bu ziyaretler sonucunda bir ürün elde etmek için, bu tesislerde çalışan personel ile öğrenciye bir görev verilebilir: iki dilde bir mönü ile ilgili bir reklam broşürünün hazırlanması bu görevlere örnek verilebilir. 10 ve 11. sınıflarda, şirket ziyaretleri, öğrencilere bir şirketin iç dünyasını tanıma fırsatı verir. Şirket ile birlikte, geziden önce veya sonra, öğrenciler için bir görev belirlenebilir: örneğin bir mamulün üzerinde yer alan kullanma talimatının bir veya birkaç dile çevrilmesi veya yazışmaların çevirisi gibi. 22

28 1.8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir. Öğrenme, öğretme ve planlamayı doğrudan etkileyen ve öğretim sisteminin temel öğelerinden biri olan değerlendirme, öğretimde farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlar: 1) Öğrencilerin öğrenme durumlarını teşhis ederek programda belirtilen kazanımların edinim düzeyini belirleme, 2) Öğrenmeyi daha anlamlı ve derin hale getirebilmek amacı ile dönüt sağlama, 3) Öğrencilerin gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını belirleme, 4) Velilere, çocuklarının öğrenmesi ile ilgili bilgi sağlamadır. Programda yapılandırıcı anlayışa paralel olarak öğrenme ve öğretme stratejilerinin öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli yapıya doğru gittiği dikkate alınırsa, değerlendirme ile ilgili anlayışın da bu değişime uygun biçimde yapılandırılması gerekir. Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, bireyin kendine özgürlüğünü ön plana çıkararak herkesin hâlihazırda sahip olduğu bilgilerle yeni öğrendiği bilgileri kendine özgü biçimde yapılandırdığını öne süren, bu nedenle de öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan yapılandırıcı anlayış, ölçme ve değerlendirmede de öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulması gerektiğini vurgular. Performans değerlendirme ve öğrenci ürün dosyaları başta olmak üzere alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin çoğunda puanlama amacı ile dereceleme ölçekleri (rubric) kullanılır. Buna ilişkin örnekler, ölçme değerlendirme bölümündedir. Öğrenci Ürün Dosyası En genel anlamı ile öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan öğrenci ürün dosyaları, öğrencinin bir ya da birden fazla konu alanında yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Kullanım amacına göre içeriği de değişen ürün seçki dosyaları sergileme, çalışma ve değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyalarında tüm maddeler puanlanır, sıralanır, değerlendirilir ve ihtiyaca göre değerlendirme amaçlı saklanabilir. 23

29 Performans Değerlendirmesi Genel anlamda performans değerlendirme, öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergileyen bir ürün veya çözüm oluşturmalarını gerektiren alternatif değerlendirme biçimidir. Ürün kadar sürecin de değerlendirilmesine odaklanan performans değerlendirme, öğrencinin günlük hayattaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Performans değerlendirme ile öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre kendi yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olabilirler. Projelerin Değerlendirilmesi Öğrencilerin dersin kazanımlarına ve becerilerine yönelik hazırlanmış problemlerle ilgili geliştirdikleri projeler, proje değerlendirme rubriği (dereceli puanlama anahtarı) aracılığıyla değerlendirilir. Sınıf İçi Performansların Değerlendirilmesi Öğrencilerin, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerini kullanmayı ön planda tutan öğrenme ortamlarına katılımları çeşitli gözlem formlarıyla değerlendirilir. Buraya kadarki tüm açıklamalar için özetle; 9. ve 12. sınıflar için önerilen Fransızca öğretimin önemli yönelimleri, öğrencilerin öğrenim perspektiflerini, olgunluklarını ve eğitim konularını çeşitlendirme gereğini göz önüne alarak genişletmektedirler. Öğrenciye, edebiyat dünyasına giriş yapmayı, iletişim yönünden akıl yürütmenin gücünü algılamayı ve yetişkinlerin iş dünyasını keşfetmeyi sağlamaktadır. Lisenin 4 yılı boyunca, Fransızca eğitimi ve öğretimi, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni nın üç seviyesinin edinimi (A2, B1, B2) üzerine yoğunlaşmıştır. Bu süreç içersinde hedeflenen beceriler (OBM den aynen alınmıştır): - Güncel konular hakkında doğaçlama bir şekilde iletişim kurma, - Günün konusu üzerine düzenli ve uslamlamacı bir tutumu sergileme, - Belli bir soyutluk içeren metinleri tüm incelikleri ile kavrama, 24

30 - Yabancı dil (Fransızca) öğreniminde kendi kararlarını alma, - Fransızca öğrenimini geleceğe yayma, - Diğerini anlama, farklılığını kabul etme ve kendini ona açma, - Çevremizdeki dünyayı yorumlama, - Yabancı dillerin önemli olduğu bir gelecek projesi inşa etme. 25

31 1.9. PROGRAMIN ÖĞRENME ALANLARI 1.9.a. Öğrenme Alanları Program; dinleme, konuşma, okuma, yazmadan oluşan dört öğrenme alanı üzerine yapılandırılmıştır. Bu öğrenme alanları, program hazırlık sürecinde, hem kendi içerisinde hem de diğer öğrenme alanlarıyla bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirmenin amacı; öğrencinin yabancı dili öğrenme, etkili kullanma ve bilgileri yapılandırma sürecini kolaylaştırmaktır. 1.9.a.1.Dinleme (Compréhension Orale) Dinleme, seslerin ve konuşmaların zihinde anlamlandırıldığı karmaşık bir süreçtir. Bu süreç; işitme, dikkat yoğunlaştırma ve anlamlandırma aşamalarından oluşmaktadır. İşitme, dinleme sürecinin ilk aşamasıdır. Ancak dinleme, işitmeden farklı olarak dikkat yoğunlaştırma ve anlamlandırma gibi zihinsel işlemleri de gerektirir. Bu nedenle dinleme, amaçlı bir zihinsel etkinliktir. Dinleme süreci, ses ile sözel uyarıcıların işitilmesiyle başlamaktadır. İkinci aşamada, uyarıcılara dikkat yoğunlaştırılarak ilgi duyulan ve gerekli olanlar seçilmektedir. Seçilen bilgi ve düşünceler; anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, düzenleme ve değerlendirme gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilmektedir. Ardından da bunlar kişinin zihinsel yapısına göre anlamlandırılmaktadır. Anlamlandırmada önceki bilgilerle yeni bilgiler ilişkilendirilmekte, birleştirilmekte, sorgulanmakta ve yorumlanmaktadır. Dinleme sürecinde dikkati yoğunlaştırma önemli bir aşama olmakta ve bütün süreci etkilemektedir. Özellikle işitilenlerin seçilmesi, işlenmesi ve anlamlandırılmasında belirleyici olmaktadır. Dikkati yoğunlaştırma öğrencinin dinleme amacıyla da doğrudan bağlantılıdır. Öğrencinin dinleme amacını, yöntemini belirlemesi; dinleme sürecini denetim altına almasını ve dikkatini yoğunlaştırmasını sağlamaktadır. Öğrenciler dil edinme sürecine dinleme ile başlarlar. Dinleme; konuşma, okuma ve yazma gibi diğer alanlara da temel oluşturur. Öğrenciler, hem öğrenmek hem de zihinsel yapılarını geliştirmek amacıyla dinleme becerilerini kullanırlar. Dinleme yoluyla öğrencilerin iletişim kurması, öğrenmesi ve zihinsel yapısını geliştirmesi kolay olmaktadır. Dinleme becerisini geliştirmek amacıyla yapılacak tüm etkinlikler öğrenci merkezli olmalı, öğretmen ise gerekli rehberliği yapmalıdır. 26

32 1.9.a.2.Konuşma (Production Orale) Konuşma; gözlemleri, düşünceleri, duyguları ve bilgileri dil aracılığıyla anlatma işlemidir. Konuşma; evde, okulda ve sosyal ilişkilerde kullanılan temel bir beceridir. Bu beceriyle duygu ve düşünceler aktarılmakta, bilgi ve deneyimler paylaşılmaktadır. Konuşma, dinleme ile doğrudan bağlantılıdır. Çocuklar önce çevrelerindeki kişilerin diliyle konuşmaya başlarlar. Daha sonra hem bireysel hem de toplumsal deneyimleriyle konuşma becerilerini geliştirirler. Öğrencilerin ilköğretim düzeyindeki konulara ve durumlara uygun açık, etkili ve güzel konuşma becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Öğrenciler kendilerini ifade etmek, iletişim kurmak, öğrenmek ve zihinsel yapılarını geliştirmek amacıyla konuşma becerilerinden yararlanmaktadırlar. Konuşma; öğrencilerin etkileşimleri, işbirliği yapmaları, tartışmaları, ortak karar vermeleri ve sorun çözmeleri açısından da önemli bir alandır. Konuşma alanında öğrencilere kazandırılacak temel becerilerin başında dilin doğru ve akıcı kullanımı gelmektedir. Planlı, doğru ve akıcı konuşma becerisinin temelinde etkin dinleme, doğru telâffuz ile vurgu ve tonlamalar yer almaktadır. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla telaffuz, vurgu ve tonlama çalışmalarına gereken önem verilmelidir. Öğrencilerin günlük hayatta, farklı durumların gerektirdiği konuşmaları yapabilmeleri; duygu, düşünce ve bilgilerini kendilerine güvenerek aktarabilmeleri ve doğru değerlendirmeler yapabilmeleri konuşma becerilerinin gelişimi açısından önemlidir. 1.9.a.3.Okuma (Compréhension Écrite) Okuma, zihnin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan bir beceridir. Okuma sürecinde yazılar zihinsel kavramlara çevrilmekte, anlamlandırılmakta ve beyinde yapılandırılmaktadır. Okuma; görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde yapılandırma gibi göz, ses ve beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu sürece harfler, çizgiler ve sembollerin algılanmasıyla başlanmaktadır. Algılama işleminin ardından dikkat yoğunlaştırılarak ilgi duyulan ve gerekli görülen bilgiler seçilmektedir. İşlenen bilgiler, ön bilgilerle birleştirilmekte ve metinde sunulan görsellerden de yararlanılarak yeniden 27

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10 kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı Bölüm Programın Temelleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İki ana bölümden oluşmuştur: Programın Temelleri Öğrenme Alanları

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ SERAMİK BİÇİMLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ SERAMİK BİÇİMLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ SERAMİK BİÇİMLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı