SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU"

Transkript

1 SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yabancı Ülkelerde 3B Kadastro Yrd. Doç. Dr. H.Ebru ÇOLAK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği, GISLab, Trabzon

2 1. Genel Değerlendirme Artan nüfusa paralel olarak arazinin yoğun kullanımı değişik kullanım türlerinin üst üste binmesine neden olmuştur. Bu süreçte, dünya genelinde birçok ülkede üst üste binen mülkiyet birimlerinin tesciliyle ilgili problemler yaşanmıştır. Arazi üzerindeki mülkiyet bölümlemesi başlangıçta 2B sınırlar kullanılarak gerçekleştirildiğinden birçok kadastro sisteminde 2B kadastro parseli tescil için temel birimdir. Bu nedenle kadastrolar 3B mülkiyet birimlerini tescil etmek için çözümler geliştirmek zorunda kalmışlardır.

3 1. Genel Değerlendirme Öte yandan, ülkelerin yasal altyapısı ve kadastro sistemleri farklı karakterlere sahip olabilirler. Örneğin bazı kadastro sistemleri senet tesciline dayanırken bazıları tapu tesciline dayanmaktadır. Bazı sistemler genel sınırlar ilkesini benimserken diğerleri mülkiyet birimlerini temsil eden sabitlenmiş sınırlarını kullanırlar. Benzer şekilde, binalardaki mülkiyetin ve sınırlı ayni hakların tesisinde de farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar 3B kadastro için geliştirilen çözümleri etkilemektedir. Bu nedenle, ülkelerin yaptıkları çalışmalara geçmeden önce kadastro sistemlerinin belirleyici özellikleri hakkında bilgi verilmek gerekir. Ayrıca, 3B kadastro ile yapılan bilimsel toplantılar ve bu toplantılardan elde edilen sonuçlar da önemlidir. Son aşamada, bir sonraki yansıda isimleri sayılan on ülke incelendikten sonra elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

4 1. Genel Değerlendirme İnceleme Yapılan Ülkeler 1. Amerika Birleşik Devletleri, 2. Avustralya, 3. Danimarka, 4. Hollanda, 5. İsrail, 6. İsveç, 7. İsviçre, 8. Kanada, 9. Macaristan, 10. Norveç

5 1. Genel Değerlendirme Kadastroda düşey boyuttaki problemlerin çözümü için yapılan çalışmalar, ilgili ülkenin yasal sistemine, kadastronun yapısına ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dünyada kabul gören iki temel arazi kayıt sistemi mevcuttur. Bunlar: Arazi Tescili (Land Recording) ve Arazi Kaydı (Land Registration) sistemleridir. Arazi tescili olarak adlandırılan sistem, tıpkı ülkemizde uygulandığı gibi, kadastro ve tapuya tescil esasına dayanır ve mutlaka tapunun kadastro haritasıyla bir bağı söz konusudur. Pratikte önce arazi sınırları tespit edilir, ölçülür ve üzerindeki mülkiyet haklarıyla birlikte parselin tapuya tescili yapılır. Türkiye, Almanya, Fransa, İsviçre gibi yazılı hukuk sistemine (civil law) dayalı ülkelerde bu sistem uygulanır. Bu yaklaşım dünyada modern kadastro olarak nitelendirilir. Oysa arazi kayıt sisteminde, kadastro zorunlu değildir, yani parsel ölçüm boyutu (Torrens sistemi hariç) yoktur. Sadece noter veya avukatlar eşliğinde yapılan sözleşmeler geçerlidir. Dolayısıyla bir şahsa ait arazi, onaylı sözleşmeye bağlı olarak envanter niteliğindeki bir arazi kayıt defterine kayıt edilir. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde ve Avrupa dışındaki birçok dünya ülkesinde bu sistem uygulanmaktadır.

6 1. Genel Değerlendirme Birçok ülkede, 3B mülkiyet birimlerinin oluşturulması kat mülkiyeti kurulması ile gerçekleştirir. Almanya, Fransa ve diğer birçok Avrupa ülkesinde kat mülkiyeti ile ilgili yasa ikili sistem olarak adlandırılan bir sisteme dayanır. Bu sistemde her kat sahibi yapının bir bölümünde tam bir mülkiyet hakkına sahiptir. Asansör ve merdivenler gibi binanın ortak kullanım alanlarında ortak mülkiyet söz konusudur. Bununla birlikte, Norveç, Avusturya, İsviçre ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkeleri birlikçi sistemi benimsemişlerdir. Bu sistemin farklılığı kat mülkiyetinin, binanın bulunduğu parseli ve bu parsel üzerindeki yapılar da dahil olmak üzere tüm binanın ortak mülkiyetine dayanmasıdır. Bu sistemde kat malikleri tüm yapının ve yapı altının müşterek sahipleridir. Bu sistemde kişiler yasal olarak ayrı bir apartman biriminin sahibi olamazlar. Binalarla ilgili hakların tescilinde farklı sistemler bulunmasına rağmen bugün bilinen hiçbir kadastral sistemde apartman birimlerinin konumsal bileşenleri kadastronun coğrafi veritabanında bulunmamaktadır. Sadece binanın bulunduğu parseller kadastronun konumsal veritabanında bulunmakta dolayısıyla binanın birimleri harita üzerinde gösterilmemektedir. Sonuç olarak mülkiyet bilgisi kadastro veritabanında bulunmasına rağmen bağımsız bölümler konumsal olarak sorgulanamamaktadır.

7 1. Genel Değerlendirme 3B mülkiyetin tesisinde diğer bir uluslararası çözüm irtifak hakkı veya üst haklarının kullanımıdır. Bu haklar konumsal olarak tapular veya senetler üzerinde planlar aracılığıyla tanımlanabilir. Ayrıca, Avustralya ve Danimarka gibi bazı ülkelerde bu haklar 2B kadastro haritaları üzerine de işlenmektedirler. Bununla birlikte, kadastronun konumsal veritabanının bir parçası olarak bu hakların üçüncü boyutunu yansıtabilecek bir kadastral tescil şimdilik bulunmamaktadır. 3B kadastro ile ilgili olarak bugüne kadar gerçekleştirilen tek uluslararası katılımlı toplantı FIG (Uluslararası Ölçmeciler Birliği) nin yedinci komisyonu nezaretinde 2001 yılında Hollanda nın Delft şehrinde gerçekleştirilmiştir. 25 ülkeden 80 katılımcının yer aldığı seminerde üçüncü boyuttaki mülkiyet haklarının etkili bir şekilde tescilini sağlayarak mülkiyet güvencesinin iyileştirilmesi ve bu şekilde düşey boyutun etkili kullanımının sağlanması ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu toplantının sonucunda 3B kadastro ile ilgili olarak ulaşılan bazı önemli sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

8 1. Genel Değerlendirme Kadastro uygulamalarında yasal sistemlere göre ülkeler arasında farklılıklar olmakla birlikte ortak olan nokta, en azından her ülkede üçüncü boyutun kullanımı ile ilgili bazı haklar olduğu şeklindedir. Genel olarak kabul görecek bir 3B mülkiyet tanımı için pek çok ülkede yasal mevzuatta değişiklik yapmak gerekecektir. Birçok ülkede kanunlara göre arazideki mülkiyet zaten 3B olarak tarif edilmiştir. Mülkiyet parsel yüzeyinden yerin merkezine kadar olan her şeyi ve parselin üzerindeki her şeyi kapsamaktadır. Bununla birlikte mevcut konumsal tescil iki boyuta indirgenmiş şekilde yapılmaktadır. 3B tescille ilgili problemlerin anlaşılabilmesi açısından gösterim oldukça önemlidir. Sanal ve yasal objeler 3B mülkiyetin nasıl olduğunun insanlara gösterilmesi için kullanılabilir.

9 1. Genel Değerlendirme 3B veri toplamak maliyetlidir. Bu nedenle, 3B verinin her yerde gerekli olmayacağını bilerek iş planı yapılmalıdır. Önemli olan, ihtiyaç duyulan yerlerde 3B verinin değişiminin mümkün olup olmaması ve bunun nasıl yapılacağının belirlenmesidir. Sadece kadastral amaçlarla 3B veri setlerinin oluşturulması mantıklı olmayabilir. Bu noktada, kent planlama ve kent yönetimi gibi 3B gösterimi gerektiren çok amaçlı 3B veri kullanımı dikkate alınmalıdır. 3B verinin paylaşımı konumsal veri altyapıları kapsamında değerlendirilmelidir. 2B tescilde olduğu gibi mülkiyetin 3B tescilinde de asıl amaç yasal açıdan hakları güvence altına almak ve bu haklarla ilgili olarak yapılacak işlemler için yasal bir zemin sağlamaktır. Bu zeminin oluşturulması gerçek anlamda arazi piyasasında ilgi uyandıracak ve 3B mekânın etkili kullanımına imkân verecektir.

10 1. Genel Değerlendirme Ekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. Ekonomik açıdan incelendiğinde 3B kadastronun bir anda oluşturulması mümkün değildir. Zaman içerisinde kurumsal karmaşıklık artmakla birlikte teknolojik imkânların da artacağı unutulmamalıdır. 3B kadastro kapsamında yapılacak yeni yasal düzenlemelerle sağlanacak imkânlar arazinin 3B kullanımını daha cazip hale getirebilir. Yüzey altındaki hacimsel mekânın yalnızca bir bölümünü kamu yararı için kamulaştırmak buna örnek olarak verilebilir. Ülkelerin özel yasalara sahip olması kendilerine, her ülke için tamamen farklı sistemlerin geliştirilmesi sonucunu doğurmamalıdır. Aslında tüm ülkelerde objelerin geometrik ve topolojik temsili ortaktır. Sadece kişilerin mülkiyetle olan yasal ilişkileri farklılık göstermektedir.

11 1. Genel Değerlendirme Bu toplantının ardından FIG in üçüncü (Konumsal Bilgi Yönetimi) ve yedinci (Kadastro ve Arazi Yönetimi) komisyonu işbirliği ile Üç Boyutlu Kadastro isimli bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Daha sonraki yıllarda da FIG tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde 3B kadastro konusuna yer verilmiştir. * Nisan 2002 tarihleri arasında Washington da, * Nisan 2003 tarihleri arasında Paris te, * Mayıs 2004 tarihleri arasında Atina da, * Nisan 2005 tarihleri arasında Kahire de, * Mayıs 2007 tarihleri arasında Hong Kong da, * Haziran 2008 tarihleri arasında Stockholm de, * 3-8 Mayıs 2009 tarihleri arasında Eilat da, * Nisan 2010 tarihleri arasında Sidney de, * Mayıs 2011 tarihleri arasında Marakeş de düzenlenen yıllık çalışma toplantılarında Üç Boyutlu Kadastrolar başlıklı oturumlar düzenlenmiştir. Ayrıca, 8 13 Ekim 2006 tarihleri arasında Almanya nın Münih kentinde düzenlenen 23. uluslar arası FIG kongresinde de Üç ve Dört Boyutlu Kadastrolar başlıklı bir oturum yer almıştır.

12 1. Genel Değerlendirme 3B bir kadastronun gerçekleşmesi temelde üç aşamada tamamlanabilir. Bunları: hukuki, kurumsal ve teknik aşamalar olarak sıralamak mümkünüdür. Eğer 3B mülklerin yasal tanımı yapılmamışsa 3B nesne ve hakların ölçülerek tescil edilmesi anlamsız olacaktır. Bu nedenle, ilk aşama hukuki olarak 3B mülkiyet birimlerinin tesciline imkân sağlayacak yasaların tanımlanmasıyla başlar. Kurumsal aşamada yasal olarak tanımlanan 3B mülkiyet birimlerinin tescili için gerekli düzenlemeler belirlenir. Tescil için hangi bilgilere ihtiyaç olduğu, bunların nasıl yapılandırılıp tescil edileceği, saklanacağı ve sunulacağı bu aşamada ele alınır. Son olarak teknik aşamada, mülkiyet birimlerine ait 3B konumsal bilgiler mevcut kadastroya entegre edilir. Bugüne kadar, çeşitli ülkelerde 3B mülkiyet birimlerinin tesis edilmesine imkân sağlayacak bazı hukuki ve kurumsal düzenlemeler ayrıca teknik çalışmalar yapılmıştır.

13 2. Norveç Norveç te arazi yüzeyinin altı sert bir jeolojik yapıya sahiptir. Yüzey altında tünel açılmak suretiyle inşa edilen ulaşım hatları ve yeraltı şebekeleri yüzeydeki mülkün ekonomik değeri üzerinde olumsuz bir etki yapmamaktadır. Bu nedenle Norveç te yüzey altının herhangi bir bölümleme ve tescil işlemi yapmaksızın kullanımına mevcut durumda oldukça yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Yüzeydeki mülklerin sahiplerine ancak yüzeydeki yapıda herhangi bir şekilde hasar meydana geldiğinde tazminat ödenmektedir. Mevcut hukuki yapı yüzey altı kullanımında yüzey parselinden ayrı olarak mülkiyet birimlerinin oluşturulmasına imkân vermediğinden bu yönde yasal düzenlemeler yapılması gerekli olmuştur yılında kurulan bir komisyon üç farklı durum için 3B mülkiyet birimlerinin oluşturulmasını ve bu mülkiyetin parsel mülkiyetinden ayrılmasını önermiştir.

14 2. Norveç Bu durumlar: Yeraltındaki parklar, alışveriş merkezleri ve tüneller, Yüzey üzerinde, sütunlar veya faklı araçlar kullanılarak inşa edilen bina ve benzeri yapılar (çoğunlukla karayolu veya tren yolu üzerindeki binalar), Deniz veya temiz su kaynakları üzerinde sütunlar üzerine inşa edilen yapılar. Komisyonun 3B yapı mülkleri olarak önerdiği bu tescil işleminde, yüzeydeki mülk yine temel mülkiyet nesnesi olarak muhafaza edilmekte ve tescil edilen 3B yapı mülkleri çıkartıldıktan sonra kalan tüm araziyi ve arazide sabit bulunan yapıları içermektedir.

15 2. Norveç

16 2. Norveç Şimdilik Norveç için düşünülen sistem; ölçme işlemlerini ve kurumsal düzenlemeleri içermemektedir. Yakın gelecekte, kadastronun 3B yapı mülklerinin yüzeydeki izdüşümlerinin temsili gibi pratik gösterim çözümlerini kabul edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, detaylı ölçü planları tapu senetlerine eklenebilmektedir. Norveç te Ulusal Haritalama ve Kadastro kurumu (NMCA) ulusal düzeyde coğrafi ve mülkiyet bilgilerinin yönetiminden sorumludur. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 2003 yılında kurulduktan sonra NMCA tescil işlemi sorumluluğunu da mahkemelerden devralmıştır. Bu müdürlük merkezi bir veritabanı oluşturarak toplam 434 belediyenin yürüttüğü kadastro çalışmalarıyla üretilmiş olan verileri depolamaktadır li yıllardan itibaren kadastro haritaları sayılaştırılmakla birlikte bu çalışma altlıkların bir bölümünün yeterli doğrulukta olmaması nedeniyle tamamlanamamıştır. Sayısal ortamdaki tapu ve kadastro verileri entegre edilerek Internet üzerinden sunulmaktadır. Şekilde 3B bir kullanım durumuna ilişkin veritabanından elde edilen veriler görülmektedir. Şekilde sol bölümde bir iş merkezinin altında bulunan otoparkı temsil eden parsel kesikli çizgilerle yüzey parselleri ise düz çizgiyle bir arada gösterilmiştir. Sağ bölümde, iş merkezinin ölçü planı yer almaktadır. Bunlar yanında, 3B yapı mülkleri ile ilgili öneri yasalaşana kadar belediyeler yüzey altında veya üstünde bulunan mülkleri tescil etmek için kendi çözümlerini geliştirmişlerdir.

17 2. Norveç

18 3. İsveç 2004 yılından önce İsveç te üçüncü boyutta mülkiyet bölümlemesi yapmak mümkün değildi. İsveç için 3B mülkiyet ihtiyacı özellikle apartman birimleri için söz konusu olmuştur. Bu ülkede apartmandaki bağımsız birimler bir bütün olarak sahiplenilirler. Örneğin tüm dairelerin sahibi bir konut kooperatifidir. Bu kooperatifteki her bir üyenin apartmanla ilişkili bir dairesi bulunur. Dairenin satılması hissenin satılması anlamına gelmektedir. Hem kooperatif hem de üye kredi için daireyi ipotek edebilir. Kooperatifin kullandığı krediden kaynaklanan ipotek tapuya kayıt edilip bütün yapıyla ilişkilendirilirken üye ile ilgili ipotek kooperatifin kayıtlarında saklanır. Mülkiyet ve ipotek bilgilerinin farklı ortamlarda saklanmasına aynı binada konut ve işyeri gibi farklı kullanım türlerinin bulunması durumunda ortaya çıkan karmaşıklıklar da eklenince 3B mülkler için mülkiyet ayrımı yapma ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu sayede mülklerin belli bölümlerinin ayrı olarak sahiplenilebilmesi ve bağımsız olarak ipotek edilebilmeleri hedeflenmiştir.

19 3. İsveç 3B mülkiyet birimlerinin oluşmasına imkân sağlayan yasa 2004 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun için ilk çalışma 1994 yılında bir komisyon tarafından, bir binadaki farklı kullanım durumlarında ortaya çıkan problemlerin çözümü için başlatılmıştır. Bunun yanında, 3B mülklerin tesis edilebilmesi için bazı kriterlerin karşılanması gerekmektedir Swedish Government, 2004): Mülkiyet için bir zaman sınırlaması olmamalıdır, 3B mülk kredi için kullanılabilir olmalıdır, 3B mülkler inşa edilmiş bir yapı içermelidir. Boşlukta tanımlanmış 3B mülkiyet birimleri oluşturmak mümkün değildir, 3B mülkiyet birimlerinin yüzeydeki parselle ilişkisi sağlanmalıdır. Bu ilişki, 3B mülkiyet oluşturulurken irtifak hakkı tesisi ile sağlanabilir, Konut amaçlı olarak kullanılacak 3B mülkiyet birimleri ancak bina en az beş konut içeriyorsa tesis edilebilir. İsveç teki mevcut durumda yeni yasa yalnızca yasal meseleleri ele almaktadır. 3B mülkiyet birimleri kadastro haritasında düzlem üzerindeki iz düşümleriyle temsil edilmektedir. 3B mülkiyet birimlerinin sınırları tanımlayan detaylar taranmış dosyalar şeklinde kadastro veritabanında saklanmaktadır. Böylece, bu raster dijital veriler bilgisayar ortamında depolanabilmektedir.

20 4. Amerika Birleşik Devletleri ABD deki yasal sistem daha önce sözü edilen ülkelerin yasal sistemlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık kadastral tescil sisteminde ve kurumsal yapıda da kendini göstermektedir. Bununla birlikte, yoğun nüfus ve birbiri altına/üstüne konumlanmış taşınmazlar ABD de de 3B kullanım durumlarının ortaya çıkmasına ve bu 3B kullanımı tescil etmek için çözümlerin üretilmesine neden olmuştur. Bunlardan en bilineni, 20. yüzyılın başında New York kentindeki merkez tren istasyonun üzerine hava haklarının satılması suretiyle inşa edilen ticaret merkezidir. Louisiana eyaleti dışında ABD de mülkiyet ilişkin yasalar geleneksel hukuk (Common Law) sistemine dayanmaktadır. Avrupa kıtasındaki yazılı hukuku (Civil Law) temel alan sistemdeki gibi geleneksel hukuk sisteminde de bir arazinin sahibi bu arazide kalıcı olarak bulunan yapıların da sahibidir ve arazi üzerindeki mülkiyet yer merkezinden gök yüzüne kadar uzanmaktadır. Ancak, farklı olarak bu sistemde yüzeyden bağımsız olarak taşınmaz mal mülkiyetine sahip olmak mümkündür. Bunun sonucunda farklı malikler yüzeyin altında ve üstünde farklı oranlarla bir mekânda (hacimde) hak sahibi olabilirler. Düşey boyuttaki mülkiyet bölümlemesi çoğunlukla sınırlamasız gayrimenkul mülkiyeti (freehold estate) tesisi yerine ayni hak olarak tescil olunan kira münasebeti (leasehold estate) ile gerçekleştirilir

21 4. Amerika Birleşik Devletleri ABD de arazi tescili ofisleri için merkezi bir yapı söz konusu değildir. Arazi tescili ofisleri genellikle eyalet düzeyinde yapılandırılmıştır. Bu yapının bir sonucu olarak çok çeşitli tescil uygulamaları ve yasal farklılıklar mevcuttur. Mülkiyete ilişkin devir ve temlik işlemlerinin sürdürülmesi ve kontrolü yerel yönetimlerce veya eyalet yönetimince gerçekleştirilebilir (Onsrud, 1989). Mevcut durumda ABD de 3B kullanım durumlarının tescil ve temsiline yönelik uygulanan metotları ve karşılaşılan zorlukları ortaya koymak için iki örnek seçilmiştir. Bulardan ilki Minnesota eyaletinde binalar arasında geçiş yapmak için kurulan köprüler sistemi ikincisi Carolina eyaletinde bağımsız bölümlerin 3B temsili için yapılan çalışmadır. Minnesota eyaletinde binalar arasında kurulan köprü sistemi sadece binaları havadan birbirine bağlayan köprüleri değil aynı zamanda cadde altından geçen tünelleri de içermektedir. Bu sistem insanların binalardan dışarı çıkmadan alışveriş mağazalarına, restoranlara ve çeşitli ofislere ulaşabilmelerini sağlamak için kurulmuştur. Toplam 165 bina bu sistem sayesinde birbirine bağlantılı hale getirilmiştir. Şekil 2.21 de bu köprülere ait örnekler gösterilmektedir. Binaların, caddenin ve köprülerin sahipleri farklı olduğundan bu köprü sistemi uygulaması 3B kullanım durumları için iyi bir örnek oluşturmaktadır. Şekil 2.22 de ayrıca bu bağlantı sisteminin bir bölümüne ait harita verilmektedir.

22 4. Amerika Birleşik Devletleri

23 4. Amerika Birleşik Devletleri Minnesota eyaletinde taşımaz malların tescili için iki farklı sistem vardır. Birinci sistem bir mahkeme kararı doğrultusunda tescil edilen arazileri içermekte olup bu arazilere Torrens arazileri adı verilmektedir. İkinci sistem böyle bir mahkeme kararıyla tescil edilmemiş arazileri içermektedir (Abstract Land). İkinci sistemde malikler ipotek vb mülkiyete ilişkin hakları tarih sırasına göre gösteren tapu senedi hülasası adında hukuki bir belgeye sahiptirler yılında Torrens kanunun kabulünden önce tüm araziler ikinci gruba giren tescil edilmemiş arazilerden oluşmaktaydı. Torrens sistemindeki tescil sonucunda mülkiyet belgesi oluşturulur. Sicil memuru tescil için sunulan belgeleri incelemek ve mülkiyet transferi için gerekli hukuki şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek zorundadır. Mülkiyet belgesi taşınmazı satın alan kişi için sahiplik kanıtı olup tapu ofisinde kayıt edilir.

24 4. Amerika Birleşik Devletleri Bunun yanında, tescil edilen Torrens arazilerinin ölçme işlemi gerçekleştirilir. Lisanslı harita mühendisi parselin doğru gösterimini belgelendirmek zorundadır. Ölçmeyle ilgili belgeler de tapu ofisinde saklanmaktadır. Ölçme işlemi parselin yasal durumunu göstermesi yanında parselde bulunan tamamlayıcı tüm yapıların da ölçmelerini içerir. Bu yapılar A harfinden başlayarak numaralandırılır. Ayrıca, yasal açıdan üst üste binen mülkiyet birimlerinin nasıl ölçülmeleri gerektiği de belirtilmiştir. Buna göre; düşey boyutta çok katmanlı bir kullanım olması durumunda, ulusal jeodezik düşey datumda tanımlanmış yüksekliklerle bu kullanımın alt ve üst sınırlarını gösteren bir harita düzenlenmektedir. Şekil 2.23 de iki bina arasındaki bağlantıyı sağlamak için inşa edilen bir köprünün tescili için gerekleştirilen ölçme işlemine ilişkin çizim ve değerler bir arada verilmektedir. Şekil 2.23 e göre köprünün alt ve üst sınırları için yükseklik değerleri sırasıyla ft ve ft dir. Bu belgeler Minnesota tapu ofisinde saklanmaktadır. Bu ofis taşınmaz mal 122 nesnelerinin geometrik belgelerini depolaması yanında Internet üzerinden tapu verilerine ve kadastro haritalarına erişim sağlayan servisler de sunmaktadır. Bu servisler üzerinden 3B kullanım durumlarına ilişkin verilere ulaşmak mümkündür. Bu örnek üzerinden de anlaşılacağı gibi her ne kadar yasal sistem 3B mülkiyet birimlerinin tesciline imkân verse bile tapu ofisinde depolanan belgelerden yararlanılarak diğer kadastro verileriyle birlikte 3B bir temsilin gerçekleştirilmesi oldukça zordur.

25 4. Amerika Birleşik Devletleri

26 4. Amerika Birleşik Devletleri ABD de Carolina eyaletinde yapılan çalışmadan seçilen ikinci örnek bir öncekine göre daha yaygın 3B nesneler olan bina ve bağımsız bölümlerin temsiline yöneliktir. Carolina eyaletinde bağımsız bölümlerin tescilinde ülkemizde ve bazı Avrupa ülkelerinde de benimsenen ikili sistem uygulanmaktadır. Yani, kişiler yapı içindeki her bağımsız bölümde tam bir mülkiyet hakkına sahipken ortak kullanım alanlarında ortak mülkiyet söz konusudur. Bağımsız bölümler bir ya da daha fazla odadan oluşan herhangi amaçla kullanılabilecek mülkiyet birimleridir. Bunlar aynı zamanda binanın dışında da olabilirler.

27 4. Amerika Birleşik Devletleri Tescil işlemi için parsel ve binaların çizimlerine, her bağımsız bölümün numarası, alanını ve değerini belirten bilgilere, ortak kullanılacak nesnelere ve bunların kullanımındaki hak ve sorumluluklara ilişkin bilgilere gereksinim vardır. Ayrıca binanın yatay ve düşey konum bilgilerini içeren inşaat planı belgelere eklenir. Bu plan lisanslı harita mühendisi tarafından onaylanır. Binadaki her bağımsız bölüm bu planda bir harf veya rakamla temsil edilir (Şekil 2.24). Şekil 2.24 den de görüldüğü gibi çizim sadece binanın katlarını değil aynı zamanda bağımsız bölümlerin sınırlarını da göstermektedir. Tescil ofisinde depolanan veriler yükseklik bilgisi de içerebilmektedir. Tescil ofisinin Internet üzerinden sunduğu servisle bina ve bağımsız bölümlerin kadastro haritalarıyla birlikte 2B gösterimlerine ulaşmak ve sorgulamalar gerçekleştirmek mümkündür.

28 4. Amerika Birleşik Devletleri Bağımsız bölümlerin tescil ve temsilini iyileştirmek ve 3B bir kadastro modeli oluşturmak amacıyla örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bağımsız bölümler kendi 3B geometrik yapılarıyla temsil edilmiştir. Şekil 2.25 de sözü edilen çalışmayla üretilmiş bağımsız bölümler ve bunlara ait bilgileri gösteren ekran görüntüsü yer almaktadır. 3B kadastro için geliştirilen bu uygulamada dikkate alınması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin, birçok parsele isabet eden yüzey altında konumlanmış tünel ve boru hattı gibi nesnelerin bulunması durumunda bağımsız bölümlerde benimsenen yaklaşım uygun olmayacaktır. Daha karmaşık 3B yapıların modellenmesinde problemler olabilecektir. Ayrıca, bağıl yükseklikler yerine mutlak yüksekliklerin kullanılması daha uygun olacaktır. Bunun için öncelikle parsellerin yükseklik yüzeylerinin mevcut olması gerekmektedir. Bu sayede parsellerle parsel yüzeyi altında ve üstünde bulunan diğer nesneler arasındaki konumsal ilişki belirlenebilir.

29 4. Amerika Birleşik Devletleri

30 4. Amerika Birleşik Devletleri

31 5. Avustralya Avustralya da hukuki ve kurumsal yapı 3B kadastroya imkân vermektedir. Avustralya nın ikinci büyük eyaleti olan ve ülke topraklarının yüzde 25 ini kaplayan Queensland ta 1997 yılından beri 3B geometrik verilerle tanımlanan parsellerin oluşturulması mümkündür. Geleneksel hukuka dayanan yasal yapı 2B yüzey parselinden bağımsız olarak 3B parsellerin tanımlanmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca hacimsel parseller olarak tanımlanan bu mülkiyet birimlerinin nasıl ölçülüp tescil edileceklerine dair kurumsal düzenlemeler de mevcuttur. Yasal olarak tanımlanabilen hacimsel parsellere ait detaylı ölçü planları tapulara eklenmektedir. Bu ölçü planlarında hacimsel parseller açı ve mesafe değerleriyle temsil edilirler. Hacimsel parsellerin koordinat değerleri ise sadece konumsal veriler kadastro veritabanına aktarılacağı zaman belirlenmektedir (Queensland Government, 2007). Queensland ta tescil işleminin hem hukuksal hem de kurumsal boyutta 3B olarak yapılabildiğine ilişkin en önemli gösterge 3B parseller ve irtifak hakları için çizimlerin ve tescil işlemlerinin nasıl yapılacağına ait açıklamaların detaylı olarak örneklerle yönetmeliklerde belirtilmiş olmasıdır. Şekil 2.26 ve Şekil 2.27 de Queensland eyaletinde, kadastroda ölçü planlarının hazırlanmasına ilişkin yönetmelikte sırasıyla parsel ve irtifak hakları için örnek olarak hazırlanmış hacimsel ölçü planları gösterilmektedir.

32 5. Avustralya

33 5. Avustralya

34 5. Avustralya Bu iki şekil incelendiğinde parsel ve irtifak hakkı sınırlarının sadece 2B X ve Y değerleriyle değil aynı zamanda yükseklik değerleriyle birlikte hem koordinatlarıyla hem de çizimle belirtildiği görülmektedir. Yönetmelikteki bu temel çizimler yanında uygulamada daha karmaşık nesneler için hazırlanmış hacimsel ölçü planları Şekil 2.28 ve Şekil 2.29 da gösterilmektedir Şekil 2.28 de Avustralya nın Queensland eyaletinde tescil edilmiş 3B hacimsel parsellere ait iki örnek gösterilmektedir (Stoter vd., 2004a).

35 5. Avustralya Quuensland eyaletinde özellikle su, gaz, elektrik, iletişim gibi altyapı tesisleri için tesis edilecek irtifak haklarında altyapı tesisinden dolayı parsel üzerine getirilen kısıtlama 3B olarak ölçü planında tanımlanabilmektedir. Bu şekilde, birçok parsele isabet eden bir nesne kendi geometrisi ile 3B ölçü planları kullanılarak parselden bağımsız olarak tescil edilebilmektedir. 3B irtifak için oluşturulan ölçü planında yükseklikler ulusal datuma göre belirlenmektedir. Ayrıca ulusal koordinat sisteminde koordinatı belli referans noktaları ölçü planları üzerinde gösterilir. Parsellerin şekil ve konumunu açık şekilde temsil için açı ve mesafe değerleri ölçü planı üzerinde yazılır. Ölçü planları, 2B ve izometrik çizimleri de içerecek şekilde düzenlenmektedirler. Şekil 2.29 da Avustralya nın Queensland eyaletinde bir irtifak hakkının tescili için hazırlanmış 3B ölçü planı örnek olarak gösterilmektedir. Gerek hacimsel parsellerin oluşturulabilmesi gerekse irtifak haklarının 3B tanımlanmasına imkân veriyor olması ile Avustralya nın Queensland eyaletindeki kadastral yapı 3B bir tescil için gerekli altyapıyı sunmaktadır. Bununla birlikte, ölçü planları üzerinde tanımlanan 3B parsellerin ve irtifak haklarının kadastro veritabanında temsilini sağlayacak teknik çalışmalar yapılmamıştır.

36 5. Avustralya

37 5. Avustralya 3B veriler kadastronun konumsal veritabanı ile entegre değildir. Mevcut kadastro paftalarında 3B parsellerin ve irtifak haklarının yalnızca yüzey üzerindeki izdüşümleri temsil edilmektedir. Dolayısıyla kadastro haritası bu hakların uygulandığı mekâna ait konumsal bilgi sunmamaktadır. Şekil 2.30 da kadastro haritasının 3B hacimsel parsellerin ve irtifak hakkının izdüşümleriyle ve izdüşümleri olmadan gösterimi yer almaktadır. Şekil 2.30 dakine benzer şekilde Şekil 2.31 de birçok parselin altından geçen bir tünelin kadastro veritabanında temsili görülmektedir. Her ne kadar tünele ait 3B ölçü planları mevcut olsa da Şekil 2.31 de de görüldüğü gibi gerçek durumun kadastroda temsili 2B dur. Şekil 2.31 de parsellerin altından geçen tünelin konumu yüzeydeki izdüşümlerle mor renkli olarak kadastro haritasında görülmektedir. Aynı şekilde yeşil renk parselleri, kahverengi renk yolları, sarı renk diğer çeşitli irtifak haklarından etkilenen parselleri, kırmızı renk ise üzerinde bina bulunan parselleri temsil etmek için kullanılmıştır. Şekil 2.32 ise bu tünelden etkilenen 837 numaralı parsel için hazırlanmış 3B ölçü planıdır.

38 5. Avustralya

39 5. Avustralya

40 5. Avustralya

41 5. Avustralya Dolayısıyla, incelenen Quuensland eyaletindeki kadastro sistemi için 3B kadastronun hukuki ve kurumsal gereksinimlerini karşılarken teknik anlamda yeterli fonksiyon sunmadığı sonucuna varılabilir. Bununla birlikte son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda parsel ve sınırlı ayni haklarla ilgili hacimsel planların mevcut 2B verilerle entegre edilerek 3B kadastro verisinin gösterimine yönelik örnek çalışmalar da gerçekleştirilmektedir (Thompson, 2005a). Bu çalışmalardan biri neticesinde oluşturulan bir gösterim Şekil 2.33 de verilmektedir. Şekil de A harfi ile gösterilen 3B parsel ve E harfi ile temsil edilen 2B parsel bir restorandı oluşturmaktadır. Ayrıca, şekilde gösterilen bu restoran B, C ve D harfleriyle temsil edilen yolların üzerine isabet etmektedir.

42 6. Kanada Özellikle arazi tescilinde Senet Tescili sistemini benimseyen bazı batı ülke ve eyaletlerinde hava hakları ya da hava-mekân hakları modeli kullanılmaktadır. Bu model mülkiyet hak ve işlemleri için ayrı bir nesne oluşturarak bağımsız 3B mülkiyet birimlerinin tesciline olanak vermektedir. Birimler arasındaki ilişki yasal düzenlemelerle yüzeyi kesen mülkiyet birimleriyle uyumlu olacak şekilde oluşturulur. Yasal düzenlemeler irtifak hakkı, kira sözleşmesi veya karşılıklı yan sözleşmeler (collateral reciprocal aggrements) şeklinde olabilir. Hava-mekân parselleri kullanılarak 3B mülkiyet birimlerinin oluşturulmasının mümkün olduğu yerlerden biri, Kanada da, British Columbia eyaletidir. Bu eyalette, bir parsel sahibi yasal olarak arazisini düşey boyutta parsellere bölme hakkına sahiptir. Bu hava-mekân parseller yüzeyin altında da olabilmektedir. Bu tür bir parselin oluşturulabilmesi için tapuda parsele ait planın olması gereklidir. Bu plana ilave olarak 3B bir çizimin de tapu senedine eklenmesi zorunludur. Ayrıca, bu çizimde ulusal yükseklik datumu referans olmak üzere 3B parselin en az bir köşesinde yüksekliği belirtiliş olmalıdır. Şekil 2.34 de British Columbia eyaletinde oluşturulabilecek hava mekân parsellerine ait örnekler gösterilmektedir.

43 6. Kanada Düşey boyutta bölümleme yapabilmek için hava-mekân parselinin tek bir yüzey parseli üzerinde tesis edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Hava-mekân parseli birden çok parsele isabet edememektedir. Bunun yanında, yüzey parselinin kiralama yoluyla kullanılmıyor olması gerekmektedir. İrtifak hakları yüzey parselinin sahibinin mülkiyetinde kalırken, hava-mekân parselinin sahibi yüzey parseli sahibini kısıtlayacak herhangi bir irtifak hakkı tescili veya akit gerçekleştirememektedir. Hava-mekân parselleri içinde bölümleme yapmak gerekli olduğunda kat mülkiyeti hükümleri uygulanır. Böylece katlar hava mekân parsel katmanları şeklinde bölünebilir. Bu bölümlemede bina planından yararlanmak da mümkündür. Columbia eyaletinde ölçü planları tapu senedine eklenerek tescil edilmektedir. Bununla birlikte, tüm parselleri bir arada gösteren bir kadastro haritası mevcut değildir. Sadece belirli alanları tanımlayan planlar mevcuttur. Bu nedenle, 3B (ayrıca 2B) mülklere ait veriler yalnızca tapu birimindeki dokümanlarda bulunabilir. Parsellerin birbirlerine göre geometrik durumlarını bir bütün olarak görmek mümkün değildir. Hukuki durum hakkında detaylı bilgi isteyen kişinin ölçü planlarına bakması gerekmektedir.

44 6. Kanada

45 7. Hollanda Hollanda da 3B kadastro kapsamında ele alınabilecek önemli çalışmalardan birisi altyapı tesislerinin bağımsız nesneler olarak kadastroda tescil edilebilmesi için yapılan düzenlemelerdir. Hollanda da iletişim, enerji, su ve atık su transferi gibi amaçlarla tesis edilen altyapı tesisleri tıpkı parseller gibi bağımsız bir kod numarası (ID) ile tescil edilmektedir. Böylece altyapı nesnesi bir bütün olarak sorgulanabilmekte isabet ettiği parseller belirlenebilmektedir.

46 7. Hollanda Hollanda da uygulamalarda değişik altyapı tesisleri için farklı tescil prosedürleri takip edilmiştir. Yargıtay ın verdiği bu kararın ardından altyapı tesislerinin tescili ve mülkiyet haklarının devri durumunda noter senedi düzenlenmesi ve bu senedin kadastroda kaydı (Hollanda da kadastro sistemi senet tesciline dayandığından) zorunlu hale gelmiştir. Kadastro yasası açık bir ifade içermediğinden, 2007 yılına kadar bir altyapı tesisinin tescili için bu altyapı tesisinin başlangıcı olan parselin numarası referans alınmıştır. Bununla birlikte, bu altyapı tesisinin sahibinin aynı zamanda parsel sahibi de olması gerekmemektedir. Dolayısıyla bu parsel sadece altyapı tesisinin idari tescili için kullanılmaktadır.

47 7. Hollanda Birçok ülkeden farklı olarak Hollanda da tescil verileri ve kadastro haritalarının tamamı sayısal ortamdadır. Parsel ve binaların detay noktalarına ait koordinatlar ise 2B dur. Ayrıca, 1996 yılından itibaren kadastro kurumu tarafından sağlanan bir kullanıcı adı ve şifre sayesinde Internet üzerinden verilere erişmek ve sorgulama yapmak mümkündür. Şekil 2.35 de verilen ekran görüntüsü tescil edilen bir telekomünikasyon şebekesini ve buna ait kadastroda tutulan idari bilgileri göstermektedir. Hollanda da yapılan bu yasal düzenlemeler aslında 3B kadastroya yönelik olarak atılmış önemli adımlar olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, Madeni Kanun ve Kadastro Yasası ndaki değişikliklerle ilk kez bağımsız bölümler haricinde arazinin düşey boyutundaki nesneler 2B kadastro parselinden bağımsız olarak kendi tanımlayıcı numaralarıyla tescil edilebilmektedir. Şuan için Medeni Kanunda tarifi verilen 3B nesneler için gerçekleşen bu tescil işleminin gelecekte başka nesneleri de tescil etmek amacıyla genişletilebileceği düşünülmektedir. Özerk bir kurum olan Hollanda kadastro teşkilatı (Netherland Kadaster) 2000 yılından sonra gerçekleştirdiği projelerde 3B kadastroyu hayata geçirebilmek amacıyla yasal ve teknik çözüm yolları arayışı içindedir yılından sonra yapılan değişiklikler de yapılan bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.

48 7. Hollanda

49 7. Hollanda

50 7. Hollanda Altyapı tesisleri (dijital formatta)

51 8. İsrail Özellikle belli bölgelerdeki arazinin yoğun şekilde kullanılmasından kaynaklanan baskı İsrail in 3B kadastro ile ilgili çalışma başlatmasına neden olmuştur. İsrail de bu konuda yapılan çalışmalar henüz araştırma aşamasındadır. Modi kentinde başlatılan büyük çaplı bir proje mevcut durumu değerlendirmek ve 3B tescil için olanakların araştırılması amacıyla kullanılmıştır. Bu proje kapsamında, bir bölümü yerin altında bulunan binalar, yollar, tren istasyonu gibi yapıların inşasına başlanmıştır. Projede yer alan bir yeraltı parkının 3B olarak modellenerek tescili için örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Detaylı bir CAD modeli hazırlanarak yüzey parseli ile kesiştirilmiş ve bunun sonucunda 3B bölümleme gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.41).

52 8. İsrail

53 9. İsviçre Kadastro sistemi incelenebilecek ülkelerden bir diğeri İsviçre dir. İsviçre 3B servislerin kadastrosunu yürütmektedir. Bu bağlamda, diğer pek çok ülkeden farklı olarak tüm altyapı servisleri kadastro sınırlarını, binaları ve parsel içindeki yapıları da içerecek şekilde haritalanmaktadır. İsviçre kadastro modelinin bir diğer önemli özelliği de, kadastro 2014 raporunda öngörülen yasal arazi nesnesi modelini temel alan bir yaklaşımla gelişim göstermiş olmasıdır. Her ne kadar kadastro 2014 de üçüncü boyuta doğrudan atıf yapılmasa da, mevcut (2B) fiziksel arazi parselinin arazi üzerinde üst üste binen birçok kamu ve özel hak, kısıtlama ve sorumlulukları yönetmede yetersiz olduğu vurgulanmıştır. İsviçre de bu temelde geliştirilen nesne tabanlı kadastro veri modeli kontrol noktaları, arazi kullanımı, çizgisel nesneler, yerel isimler, mülkiyet ve idari birimler dışında arazi yükseklik modelini ve boru hatlarını da içeren toplam sekiz katmandan oluşmaktadır. AV93 olarak adlandırılan bu veri modelindeki sekiz katman Şekil 2.42 de şematik olarak gösterilmektedir. Şekil 2.43 de, bazı 3B kadastral nesnelerin planlanan yeni 3B kadastro modelinde nasıl temsil edileceklerine ilişkin örnekler yer almaktadır. kadastrosuna entegre edilmesini öngörmektedir.

54 9. İsviçre

55 9. İsviçre İsviçre de kadastro çalışmaları toplam 26 bağımsız Kanton un sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu kantonlar kadastro çalışmalarını, sonuç ürününün içeriğini açık bir şekilde tanımlayan federal yasaya bağlı kalarak yürütmek zorundadırlar. Bununla birlikte, yerel ihtiyaçlar ve öncelikler çalışmalarda dikkate alınabilmektedir. Bu bağlamda, Cenevre Kanton u bir adım daha ileri giderek sorumlu olduğu arazi sınırları üzerinde 3B bir kadastro çalışması gerçekleştirmiştir. Ulaşım, iletişim, güvenlik, planlama ve adresleme gibi alanlarda 3B veriye olan artan ihtiyaca karşılık vermek amacıyla Cenevre kadastrosu bir proje başlatmıştır. Proje kapsamında binaların, tünel ve köprü gibi ulaşım altyapısının, tarihi eserlerin, sinyalizasyon sisteminin ve bitki türlerine ait kadastroda mevcut olan 2B verilerin 3B hale getirilmesi amaçlanmaktadır. İlk etapta binaya ait yükseklik bilgilerinin elde edilmesi işleminin 30 santimetrelik hassasiyeti sağlayacak şekilde hava fotoğrafları kullanılarak 2009 yılının temmuz ayına kadar bitirilmesi planlanmıştır.

56 9. İsviçre

57 10. Danimarka Danimarka da yasal, kurumsal veya teknik olarak 3B kadastroya dönük somut bir çalışma henüz ortaya konmamıştır. Bununla birlikte, tescil sisteminin mevcut yapısı ve hak ve nesnelere ait bilgilere erişimdeki zorluklar 3B kadastral tescil konusunun tartışılmasına neden olmuştur. Danimarka da taşınmazlara ilişkin dört farklı tescil işlemi farklı kurumların sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Kadastro, Çevre Bakanlığı na bağlı olan Ulusal Ölçme ve Kadastro Kurumu tarafından yürütülürken tapu kayıtlarının tutulması Adalet Bakanlığı nın sorumluluğundadır. Bina ve meskenlerin tescili ise belediyelerin sorumluluğundadır (Toplam 275 belediye). Sonuç olarak, Danimarka da taşınmazlara ait birçok bilgi tescil edilebilmekle birlikte bu bilgiler birçok kurum arasında dağıtıldığından taşınmazlara ait bilgilerin organizasyonu ve erişimi oldukça karmaşıktır. Mevcut durumda 2B kadastro verilerine erişim dahi çok zayıfken, 3B mülkiyet birimlerinin takibi ve bunlarla ilgili hakların sorgulanması neredeyse imkânsızdır. Kadastroda, bir parsel üzerindeki farklı kullanım türleri söz konusu olduğunda ancak parselin ana kullanımına ait bilgilere erişilebilmektedir. parsellerle ilişkili haklar ve bu hakların sahiplerine ait bilgiler kadastroda mevcut değildir. Ayrıca, bina ve bağımsız bölümlere ait bilgiler kadastroda bulunmamaktadır. Tüm bunların neticesinde, kadastro 3B mülkiyete ilişkin herhangi bir veri sunamamaktadır.

58 11. Macaristan 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan da birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi özellikle kent merkezlerinde yeni yapılacak yapılar için yer bulmak büyük bir problemdir. Bu durum, yeni taşınmaz mallar için yatırımcıların daha çok yüzey altındaki ve yüzey üstündeki mekânın kullanımına ilgi duymalarına neden olmaktadır. Kat mülkiyetinin tescili de yine kadastronun sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Karşılaşılan temel problemlerden biri yol, meydan, cadde gibi kamuya ait olan yerlerin tescil dışı olması, yeraltında bulunan park, metro istasyonları, altyapı tesisleri gibi yapıların bu kamu arazileri altında konumlandırılmış olmalarıdır. Az sayıda uygulamada, yeraltı yapılarına ilişkin problemleri mek için kat mülkiyeti tesisinden yararlanılmıştır. Yeraltında bulunan taşınmazların bir binanın bölümü olması durumunda tescillerinde herhangi bir problem olmamaktadır. Bunun yanında, binanın bir parsel üzerinde olması zorunludur. Macaristan da 3B bir çözüm için, öncelikle temel nesnelerin yasal olarak belirlenmesi ve bunlara bağımsız ID numaralarının atanması daha sonrada yüzey altında veya üstünde bulunan bu nesnelerin geometrik tanımlamaları ile dijital kadastro haritasında 3B gösterilmeleri öngörülmüştür.

59 12. Diğerleri

60 12. Diğerleri

61 12. Diğerleri Almanya Ölçme Ofisi verilerine Internet üzerinden erişim için tasarlanan ara yüz

62 13. Değerlendirme Birçok ülkede arazinin yoğun kullanımı nedeniyle üst üste binen farklı kullanım türlerinin kadastroda tescil ve temsilinde problemlerle karşılaşılmıştır. Karşılaşılan problemlerin çözümü için kat mülkiyeti sisteminden yararlanma, irtifak ve üst hakkı gibi sınırlı ayni haklar tesis etme veya özel yasalarla mülkiyetin sınırlandırılması yöntemlerinin en çok başvurulan çözüm yolları olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar o ülkenin yasal yapısına, kadastro teşkilatının kurumsal yapısına ve kadastronun teknik uygulanış biçimine bağlı olarak farklılık göstermektedir..

63 13. Değerlendirme Bu ülkeler içerisinde, proje bazında problemi ele alarak teknik çözüm yolları arayan üç ülke Hollanda, İsrail ve İsviçre olarak göze çarpmaktadır. Bunun temel nedeni, bu ülkelerin yüzölçümlerinin küçük oluşu ve birim alana düşen nüfusun yıllar içerisinde sürekli olarak artması şeklinde açıklanabilir. Sınırlı arazi üzerindeki artan baskı ve mülkiyetin tescilinde karşılaşılan problemler yüzeyin hem altını hem de üstünü etkili bir şekilde kullanmayı mümkün kılacak projelerin gerçekleştirilmesini bu üç ülke için zorunlu kılmıştır. Şekil 2.47 deki grafikte, incelenen ülkelerdeki birim alana düşen kişi sayısı gösterilmektedir.

64 13. Değerlendirme Hollanda, İsveç ve Norveç te 3B kadastroya dönük olarak yasal düzenlemeler yapılmıştır. Hollanda da altyapı tesislerinin bağımsız bir ID numarasıyla parselden ayrı olarak tescilini gerçekleştirmek, medeni kanun ve kadastro kanununda yapılan değişikliklerle mümkün olmuştur. Norveç ve İsveç te yapılan yasal düzenlemele ise yapılardaki mevcut durumda, özellikle yüzey altındaki 3B mülkiyeti iyileştirmeye dönüktür. Norveç ve İsveç teki bağımsız bölümlerin tescilinde birlikçi sistem uygulanmaktadır. Bu iki ülkedeki yasal düzenlemeler daha çok bu sistemin iyileştirilmesine yönelik olmuştur. Danimarka ve Macaristan da ortaya konmuş somut bir çalışma olmamakla birlikte bu iki ülkede özelikle kent merkezlerindeki arazi kıtlığı nedeniyle 3B mülkiyet birimlerinin tescil edilerek daha iyi yasal güvence sağlanması yönünde düşünceler ortaya atılmıştır.

65 13. Değerlendirme Gerçek anlamda 3B bir kadastronun geliştirilebilmesi için üç farklı aşamadaki gerekliliklerin karşılanmış olması zorunludur. Bunlar sırasıyla hukuki, kurumsal ve teknik aşamalardır. Hukuki aşamanın tamamlanması için 3B mülkiyet birimlerinin tesis edilmesine imkân verecek yasal düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Kurumsal aşamada, yasal olarak tanımlanan 3B mülkiyet birimlerinin oluşturulması için hangi bilgilerin toplanması gerektiği, bunların nasıl sağlanacağı, yapılandırılacağı, saklanacağı ve sunulacağı belirlenir. Teknik aşamada ise, 3B mülkiyet birimlerinin geometrik olarak temsil edilmeleri ve bunların mevcut kadastro verileri ile entegrasyonu sağlanmalıdır.ancak bu üç aşama beraber tamamlandığında 3B kadastro mümkün olacaktır. Yukarıda belirtilen ülkelerin yaptıkları çalışmalar incelendiğinde, üretilen çözümlerin hukuki, kurumsal ve teknik aşamaları bir bütün olarak ele almadıkları bunlardan biri veya ikisi üzerinde çalışmaların odaklandığı ortaya çıkmaktadır. Yasal ve kurumsal yapıda yapılan düzenlemeler ülkenin kendisine özgü olduğundan 3B bir kadastro için genel olarak kabul edilebilecek bir çözüm mevcut değildir. Tablo 2.7 de, bu bölümde 3B bir kadastroya yönelik çalışmaları için incelenen ülkelerdeki kadastronun hukuki/ kurumsal yapısını ve teknik durumunu ortaya koyacak bazı temel veriler sunulmuştur. Karşılaştırma yapma olanağı sağlaması amacıyla tabloya Türkiye de eklenmiştir.

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO

AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO AVRUPA DA 3 BOYUTLU KADASTRO Bazı Avrupa ülkelerinin kadastrolarına kısa bir bakış Norveç in Oslı kentinden 3B kadastro uygulaması örneği Tor Valstad Norway 1 3D CADASTRES IN EUROPE 2 YUNANİSTAN - 3B KADASTRO

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri Şebnem YÜRÜKLER AKÇA,Ali Kazım TELLİ,Ertuğrul EYÜBOĞLU,Hülya KARSLI,Osman

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR Yrd. Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün 166. Kuruluş

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) TAKBİS- MEGSİS NEDİR? MEGSİS: Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kapsamındaki CBS faaliyetleri ile: MEOP Kapsamındaki tüm işlemleri CBS tabanlı olarak yapılandırmak Milli Emlak Bilgi Sistemlerini daha etkin bir

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36 Kentsel Dönüşüm Uygulaması 1 of 36 12 Adımla Kentsel Dönüşüm Proje İhaleye İNTERAKTİF KENT REHPERİ Çıkar UYGULAMASI Bakanlık Projeyi Onaylar Bölgenin Panoramik Çekimi Yapılır Kentsel Dönüşüm Raporu Bakanlığa

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

EĞİK RESİM FOTOGMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI

EĞİK RESİM FOTOGMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI EĞİK RESİM FOTOGMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI E. ÖZER 1, B. ERKEK 2, S. BAKICI 3 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, ozerer@hotmail.com 2 Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

Pilot Bölge Çalışması Raporu

Pilot Bölge Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Yol Envanteri Gülyalı Pilot Bölge Çalışması Raporu TRABZON GİRİŞ Bilişim Çağı nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen insanların, gelişmişlik

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi CBS 2007 T.10 PLANLAMA A. Ç.. AYDINOĞLU, H. SARIALİOĞLU LU Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim im Dengelerinin İrdelenmesi Arif Çağdaş AYDINOĞLU Giriş Nüfus ve istatistik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ö. A. ANBAR Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürü, istanbulbolge@tapu.gov.tr 1. Giriş Anayasanın 35. maddesi ile herkesin

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 NİSAN AYI SONUÇLARI 15 MAYIS 2015

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 NİSAN AYI SONUÇLARI 15 MAYIS 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 NİSAN AYI SONUÇLARI 15 MAYIS 2015 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2015 NİSAN AYI SONUÇLARI Sayı: 77 YÖNETİCİ ÖZETİ Nisan ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1 İHALELİ KADASTRO ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MÜLKİYET BİLGİLERİNİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA MUHAFAZA ETMEK, GÜNCELLEMEK VE HİZMETE SUNMAK. Misyonu ile çalışmalarını sürdüren TKGM; 168

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 15 TEMMUZ 2015

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 15 TEMMUZ 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 15 TEMMUZ 2015 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2015 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Sayı: 79 YÖNETİCİ ÖZETİ Haziran ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016 MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EĞİTİMİ 2016 1 14.03.2016 Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak. VİZYONUMUZ:

Detaylı

BIL684 Nöron Ağları Dönem Projesi

BIL684 Nöron Ağları Dönem Projesi BIL684 Nöron Ağları Dönem Projesi SNNS Uygulama Parametrelerinin bir Örnek Aracılığı ile İncelenmesi Kerem ERZURUMLU A0064552 Bu rapor ile Bil684 Nöron Ağları dersi kapsamında gerçekleştirilmiş olan SNNS

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 EKİM AYI SONUÇLARI 15 KASIM 2015

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 EKİM AYI SONUÇLARI 15 KASIM 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 EKİM AYI SONUÇLARI 15 KASIM 2015 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2015 EKİM AYI SONUÇLARI Sayı: 83 YÖNETİCİ ÖZETİ Ekim ayında 2007 Haziran=100 temel

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2015

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2015 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2015 REIDIN EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2015 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Sayı: 80 YÖNETİCİ ÖZETİ Temmuz ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir?

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir? 24.08.2011 TARĐH ve 28035 SAYILI AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda Getirme

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İklim verisi kullanıcılarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri. Ömer Lütfi Şen, Ozan Mert Göktürk ve Hasan Nüzhet Dalfes

İklim verisi kullanıcılarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri. Ömer Lütfi Şen, Ozan Mert Göktürk ve Hasan Nüzhet Dalfes İklim verisi kullanıcılarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri Ömer Lütfi Şen, Ozan Mert Göktürk ve Hasan Nüzhet Dalfes İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi AYÖP 2014 - IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi Prof.Dr. Reha Metin ALKAN Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon 12-13 Mayıs 2014 GİRİŞ Cumhuriyet döneminde ilk üniversite, Cumhuriyetin

Detaylı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İZLENEN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem İzlenen Çalışma Yöntemi Mevzuat Analizi Yetkili İdare Ziyaretleri Gereksinim Modellemesi Çalıştay

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İ MADEN OCAKLARI UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Genel Bilgiler Yazılım Geliştirme Ortamı Microsoft Visual Studio 2008 C# MapInfo MapXtreme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı