Gaz brülör kontrolleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaz brülör kontrolleri"

Transkript

1 7 418 Gaz brülör kontrolleri LGA... Küçük ila orta güce sahip, çalışma şekli aralıklı olan, fansız atmosferik gaz brülörlerini denetlemek, işletime almak ve kontrol etmek için gaz brülör kontrolleri. LGA ve bu veri föyü, ürünlerinde LGA'ya yer veren OEM firmalarına yöneliktir. Uygulama, özellikler Uygulama LGA'lar çalışma şekli aralıklı olan, atmosferik gaz brülörlerinin işletime alma ve denetleme görevini üstlenir. Alev denetimi, iyonizasyon çubuğu yardımıyla gerçekleşir. Genel özellikler EN 298: veya EN 298: 1993 uyarınca fanlı veya fansız gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için brülör kontrolleri Düşük gerilim algılaması Başlatma ve işletim esnasında hava basıncı anahtarının fonksiyon kontrolü ile hava basıncı denetimi Spesifik özellikler LGA41.173A27 ve LGA52.171B27, hava ısıtıcılar için uygundur. Bilgi! Yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın. Bilgi! Yeni konstrüksiyonlar için kullanılabilecek brülör kontrolleri: LME1 LME2 LME3 LME4

2 Uyarılar Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır. Yapılmaması gerekenler: Cihazın açılması, cihaza müdahale edilmesi veya cihazda değişiklik yapılması. Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye, uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bağlantı bölgesindeki tüm işlemlerden önce tesisin gerilim beslemesini her iki kutuptan kesin. Bunları istenmeden tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın ve gerilimsiz olduğundan emin olun. Kapatılmamış tesiste elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadır. Uygun önlemler alarak elektrik bağlantılarına dokunma koruması sağlayın. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Her işlemden sonra (montaj, kurulum, servis gibi) kablolamanın düzgün olmasını kontrol edin ve Çalıştırma talimatları bölümünde belirtilen emniyet kontrollerini yapın. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi veya elektrik çarpma tehlikesi vardır. Kilitleme reset düğmesini/kontrol butonunu yalnızca el ile kullanın (kullanım gücü 10 N'dir), herhangi bir alet veya keskin köşeli malzeme ile kullanmayın. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi veya elektrik çarpma tehlikesi vardır. Düştükten veya darbe aldıktan sonra aygıtları tekrar çalıştırmayın, dışarıdan görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi veya elektrik çarpma tehlikesi vardır. Dikkat! Brülörü talimatlara uygun olarak topraklayın, kazanın tek başına topraklanması yeterli değildir! Montaj bilgileri Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın. İyonizasyon çubuğunun konumlandırılması İyonizasyon çubuğunun ve ateşleme elektrotunun yeri, ateşleme kıvılcımı, iyonizasyon çubuğunun üzerine sıçramayacak şekilde tercih edilmelidir. 2/15

3 Kurulum açıklamaları Yüksek gerilim ateşleme kablolarını daima ayrı olarak, cihaza ve diğer kablolara mümkün olduğunca uzak bir mesafeye döşeyin. Faz iletkenler ve nötr iletkenler veya merkez iletkenleri, brülör kontrolünün 1 ve 2 klemenslerine yerleri değiştirilerek takılmamalıdır, aksi takdirde alev sinyali oluşmaz. Bağlantı klemensleri için izin verilen maksimum elektrik yüklemesini aşmayın, bkz. Teknik veriler. Şalter, sigorta, topraklama gibi öğeleri yerel talimatlara göre bağlayın. Şemalar topraklamalı nötr iletkeni olan brülör kontrolleri için çizilmiştir. Topraklanmamış nötr iletkenli şebekelerdeki iyonizasyon akımı denetiminde, klemens 2, bir RC elemanı ARC üzerinden toprak iletkenine bağlanmalıdır. AC 230 V/50 Hz'lik bir şebeke geriliminde 2,7 ma'lik bir pik topraklama akımı aktığından geçerli yerel talimatlara (örneğin elektrik çarpmasından korunma ile ilgili) uyulmasına dikkat edin. Brülör kontrollerinin kumanda çıkışları dışarıdan gerilim (şebeke gerilimi) almamalıdır. Brülör kontrolü tarafından kumanda edilen aparatların (yakıt vanaları veya benzeri) bir fonksiyon kontrolü sırasında brülör kontrolü prensip olarak bağlı olmamalıdır. Şebekeden ayırma için minimum 3 mm kontak açıklığı genişliği olan iki kutuplu bir şalter öngörün. Klemens soket kaidesindeki topraklama pabucunu metrik bir vida ve gevşeme koruyucusu ile bağlayın. Şalter, sigorta, topraklama vs. yerel talimatlara uygun olmalıdır, ön sigorta maksimum 10 A hızlı. Gaz basınç anahtarını ve kontaklarının starttan kontrollü kapatmaya kadar kapalı olması gereken denetleyicileri, sıcaklık kontrol cihazına veya basınç kontrol cihazına (R) ve sıcaklık denetleyicisine veya basınç anahtarına (W) seri bağlayın. Güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı nötr iletkeni soket kaidesinin nötr iletken dağıtıcısına veya klemens 2'nin üzerine geçirin. Brülör bileşenleri (fan, ateşleme transformatörü ve gaz vanaları) resim 7435a14'de gösterildiği üzere nötr iletken dağıtıcısına bağlanmalıdır. Nötr iletken ile klemens 2 arasındaki bağlantı, klemens soketinin içinde önceden sabitlenmiştir. Örnek N M V2 Z V1 7435a14/0601 İşaretlerin açıklaması V... Yakıt vanası M Fan motoru Z Ateşleme trafosu Sadece LGA41'de Sadece LGA52 / LGA63'te Nötr iletkenlerin doğru şekilde kablolanması! Brülör startı sırasında ana vananın (BV2) kapanma konumu kontrol edilecekse, kapanma konumu kontağını klemens 9 ile 3 arasındaki köprüye bağlamalısınız. Ayrıca klemens 9 ile 11 ve 8 ile 3 arasında köprüler olmalıdır. Klemens 6, işletime alma devam ederken gerilim iletir ve destek nokta klemensi olarak kullanılmamalıdır. Kapanma konumu kontrolüne yönelik bir gaz vanasının yardımcı kontağı, klemens 9 ile 3 arasındaki döngüye bağlanmalıdır. Klemens 9 ile 6, işletime alma devam ederken gerilim iletir ve destek nokta klemensi olarak kullanılmamalıdır. 2 kademeli brülör yük kontrolünü klemens 5'te yakıt vanasına (BV2) seri olarak bağlayın. 3/15

4 İyonizasyon çubuğunun elektrik bağlantısı Çalıştırma talimatları Önemli olan sinyal aktarımının mümkün olduğunca kesintisiz ve kayıpsız olmasıdır: Dedektör kablosunu diğer iletkenlerle birlikte bağlamayın iletkenlik kapasitesi alev sinyalinin gücünü düşürür ayrı kablo kullanın Dedektör kablosunun izin verilen uzunluğunu dikkate alın, bkz. Teknik veriler. İyonizasyon çubuğu ve ateşleme elektrotu dokunmaya karşı korumalı değildir. Ateşleme elektrotunu ve iyonizasyon çubuğunu, ateşleme kıvılcımı iyonizasyon çubuğunun üzerine sıçramayacak (aşırı elektrik yüklemesi tehlikesi) ve iyonizasyon denetimi, ateşleme kıvılcımları nedeniyle etkilenmeyecek şekilde yerleştirin. Alev algılaması için kullanılacak kablo uzunluğu, iyonizasyon akımı denetiminde 20 m'yi geçmemelidir. İyonizasyon direnci - iyonizasyon çubuğu ve şase arasında uzun süreli işletimde de en az 50 M olmalıdır - bunun için ön koşul, yalnızca elektrot kablosunun değil, iyonizasyon çubuklarının da kaliteli ve ısıya dayanımlı bir izolasyonudur (seramik tutucu!) - dedektör tutucusunun kirli olması, izolasyon direncini azaltır ve böylece kaçak akımı tetikler. Brülör (karşı elektrot olarak) kurallara uygun olarak topraklanmış olmalıdır, aksi takdirde iyonizasyon akımı akmaz. Brülörün rampaları (lansları), topraklanmış karşı elektrotu oluşturduğundan brülör, brülör rampalarına sıkıca tutunan sıcak ve sıkı yanan alevler oluşacak şekilde ayarlanmış olmalıdır. Yanıp sönen veya hava yetersizliği nedeniyle sarı yanan alevlerde genelde düşük bir iyonizasyon akımı akar veya hiç akmaz ve bunun neticesinde brülör arıza konumuna geçer. İlk kullanımdan veya bakımdan önce şu emniyet kontrollerini yapın: Yapılması gereken emniyet kontrolleri a) Alev sinyali olmadan brülör startı; bunun için brülör startından önce brülör kontrolü ve iyonizasyon çubuğu arasındaki bağlantı kablosunu açın ve bu şekilde bırakın b) İşletim esnasında alev kaybı simülasyonlu brülör işletimi; bunun için brülör işletimi sırasında brülör kontrolü ve iyonizasyon çubuğu arasındaki bağlantı kablosunu açın; bu durumda bırakın c) Ön süpürme süresi (t1) sırasında hava basıncı mesajı yok (sadece yardımcı fanlı LGA52 / LGA63'te) d) İşletim sırasında hava basıncı düşüşü (sadece yardımcı fanlı LGA52 / LGA63'te) Beklenen tepki Emniyet süresi (TSA) sonunda arıza Yeniden çalışma ve emniyet süresinin sonunda arıza (TSA) Start yok İşletimin durması 4/15

5 Normlar ve standartlar Uygulanan yönergeler: Gaz ile çalışan aletler yönergesi 2009/142/EC Elektromanyetik uyumluluk EMC (bağışıklık) *) 2004/108/EC *) EMC emisyon şartlarının yerine getirilmesi, brülör kontrolleri, çalışma aracına monte edildikten sonra kontrol edilmelidir Uygulanan yönergelerin talimatlarına uyma, aşağıdaki normlara / talimatlara uyularak sağlanır: Gaz veya sıvı yakıt yakan cihazlar ve ocaklar için otomatik bek kumanda sistemleri DIN EN 298:1994 Normların ilgili geçerli hali için uygunluk beyanına bakınız! EAC uygunluğu (Avrasya uygunluğu) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Çin RoHS Tehlikeli madde tablosu: Kimliklendirme kodu EN 298'e göre - 1 kademeli A M C L X N - 2 kademeli A T C L X N Kullanım ömrü Brülör kontrolünün beklenen kullanım ömrü* brülör start devridir, bu normal bir ısıtma sisteminde yaklaşık 10 yıllık kullanım süresine eşdeğerdir (tip levhasında belirtilen üretim tarihinden itibaren). Bu kullanım ömrü, EN 298 standardına göre yapılan dayanım testlerine dayanmaktadır. Şartların özeti, Ayar Cihazı Üreticileri Avrupa Derneği (Afecor) tarafından yayınlanmıştır ( Beklenen kullanım ömrü, brülör kontrollerinin veri föyü bilgilerine göre kullanımı için geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanım süresi açısından beklenen kullanım ömrüne ulaşıldığında brülör kontrolü yetkili personel tarafından değiştirilmelidir. * Beklenen kullanım ömür, teslimat koşullarında belirtilen garanti süresi değildir. Tasfiye uyarıları Cihaz elektrikli ve elektronik komponentlerden oluşmaktadır ve ev çöpüne atılmamalıdır. Yerel ve güncel yasalar dikkate alınmalıdır. 5/15

6 Tanım Gaz brülör kontrolleri geçmelidir, brülörlere, şalter dolaplarına veya kontrol panellerine istenen montaj konumunda takılabilirler. Gövde darbeye, ısıya karşı dayanıklı ve kolay tutuşmayan plastikten oluşmaktadır. Takılabilir (91 x 62 x 63 mm, soket kaidesi dahil) olup işitilebilir bir sesle soket kaidesinin içine geçerek oturur. LGA brülör kontrollerinin plastik rengi siyahtır. Gövde aşağıdakileri kapsar: - çoklu Flip Flop devre sistemine etki eden termik programlayıcı, çevre sıcaklığına dengelenmiş - alev röleli alev sinyali yükselteci - entegre arıza gösterge lambalı kilitleme reset düğmesi (sıçrayan suya karşı korumalı) Düşük gerilim algılaması Elektronik bir devre, gaz brülör kontrolünün yakl. AC 165 V altındaki şebeke gerilimlerinde brülör startını engellemesini veya yakıt salımı olmadığında arıza gerçekleşmesini sağlar. Sadece LGA63.191A27'de Ürün numarası tablosu Düşük gerilim eşiği: AC 178 V ±10 V Emniyet süresi (TSA): Daha az toleranslı Alev sinyali yükselteci: Yüksek hassasiyet, pilot alevli tipik uygulamalar için Tip tanımlamaları, soket kaidesiz ve aksesuarsız gaz brülör kontrolleri için geçerlidir. Soket kaidesi ve diğer aksesuarlarla ilgili sipariş bilgileri için bkz. Aksesuarlar. Ürün no. Tip Şebeke gerilimi Düşük gerilim algılamalı brülör kontrolleri Yardımcı fan için bağlantı imkânı ¹) Hava basıncı anahtarı için bağlantı imkânı Gaz vanaları için kumanda çıkışları BPZ:LGA41.153A27 LGA41.153A27 AC V BPZ:LGA52.150B17 LGA52.150B17 AC V 2 BPZ:LGA41.173A27 LGA41.173A27 AC V 2 BPZ:LGA52.150B27 LGA52.150B27 AC V 2 BPZ:LGA52.171B27 LGA52.171B27 AC V 2 BPZ:LGA63.191A27 LGA63.191A27 AC 230 V 2 Ters kutuplama koruması 1) Yardımcı fan, EN 298 uyarınca denetlenmez 6/15

7 Aksesuarlar (ayrıca sipariş edilmelidir) Küçük kapasite brülör kontrolü için bağlantı aksesuarı Soket kaidesi AGK11 Küçük kapasite brülör kontrolünün brülör sistemine bağlantısı için. Bkz. veri föyü N7201 Kablo tutucusu AGK66 Soket kaidesi AGK11 için kablo tutucusu. Bkz. veri föyü N7201 Kablo tutucusu AGK65 Soket kaidesi AGK11 için kablo tutucusu. Bkz. veri föyü N7201 Alev dedektörü İyonizasyon çubuğu Yapım aşamasında bulundurulmalıdır Aktüatörler Aktüatör SQN3 Bkz. veri föyü N7808 Aktüatör SQN7 Bkz. veri föyü N7804 Aktüatör SQN9 Bkz. veri föyü N7806 Diğer RC elemanı ARC Ürün no.: BPZ:ARC Topraklanmamış nötr iletkene sahip şebekelerde iyonizasyon akımı denetimi için 7/15

8 Teknik veriler Genel cihaz verileri Ortam koşulları Şebeke gerilimi AC 220 V - %15...AC 240 V + %10 AC 100 V - %15...AC 110 V + %10 - Sadece LGA63... AC 230 V ± %10 Şebeke frekansı Hz ± %6 Güç tüketimi 3 VA İzin verilen montaj konumu İstendiği gibi Koruma derecesi IP40, monteli durumda Koruma sınıfı I (brülör kontrolü, soket kaideli) Klemens 1 için giriş akımı Maks. 5 A İzin verilen hat uzunlukları Dedektör kablosu ayrı döşeli 100 pf/m iletkenlik kapasitesinde maks. 3 m 20 m İzin verilen klemens yükü - Klemens 4 Maks. 4 A - Klemens 5 Maks. 1 A - Klemens 6 Maks. 2 A - Klemens 7 Maks. 2 A - Klemens 8 Maks. 4 A - Klemens 9 Maks. 0,1 A - Klemens 10 Maks. 1 A Klemens hat uzunluğu 100 pf/m'de 20 m Ağırlık Yakl. 180 gr Depolama DIN EN Hava koşulları Sınıf 1K3 Mekanik koşullar Sınıf 1M2 Sıcaklık aralığı C Nem <%95 bağıl nem Nakliye DIN EN Hava koşulları Sınıf 2K2 Mekanik koşullar Sınıf 2M2 Sıcaklık aralığı C Nem <%95 bağıl nem İşletim DIN EN Hava koşulları Sınıf 3K5 Mekanik koşullar Sınıf 3M2 Sıcaklık aralığı C LGA41.173A27 ve LGA52.171B27 için: C Nem <%95 bağıl nem Kurulum yüksekliği Deniz seviyesinin maks m üzerinde Dikkat! Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir! Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde emniyet fonksiyonlarının zarar görmesi veya elektrik çarpma tehlikesi vardır. 8/15

9 Alev denetimi İyonizasyon çubuklu alev denetimi Klemens 1 ve klemens 2 veya şase arasında dedektör gerilimi (alternatif akım ölçme cihazı Ri 10 M) UN = AC 230 V şebeke geriliminde UN Güvenilir işletim için gerekli dedektör akımı Min. 5 µa İşletimde mümkün dedektör akımı Maks. 100 µa Dedektör kablosunun uzunluğu İyonizasyon çubuğunun ve dedektör kablosunun şaseye karşı gerekli iyonizasyon direnci Maks. 20 m (ayrı kablo) Min. 50 M Alev denetimi, sıcak alev gazlarının iletkenliği ve redresör etkisi kullanılarak gerçekleşir. Bu maksatla alevin içine sarkan, ısı dayanımlı malzemeden üretilmiş iyonizasyon çubuğuna bir alternatif gerilim uygulanır. Bir alevin varlığında akmakta olan elektrik akımı (iyonizasyon akımı), alev sinyali yükseltecinin girişine verilen alev sinyalini oluşturur. Bu, yalnızca alev sinyalinin doğru akım gerilimi komponentine tepki verecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylelikle iyonizasyon çubuğu ve şase arasında bir kısa devrenin bir alev sinyalini simüle etmesi önlenir (çünkü bu durumda bir alternatif akım akardı). AC 110 V brülör kontrollerinde iyonizasyon akımı denetimi AC 230 V brülör kontrollerine kıyasla AC 110 V brülör kontrollerinde iyonizasyon akımının takriben yarı yarıya düşmesinden dolayı, dedektör gerilimi bazı durumlarda trafo aracılığıyla yükseltilmelidir. Trafo gücü: Min. 2 VA Aktarım oranı: Yakl. 1,1...1,5 Primer sargı ve sekonder sargı galvanik olarak ayrıdır. Trafo bağlantısı AC 115 V L N 7418v03/ LGB ION AC V 9/15

10 Fonksiyon Kontrol bölümüne ve alev denetim devresine gerekli veya izin verilen giriş sinyalleri ilgili fonksiyon diyagramında (bkz. Bağlantı şeması) taramalı olarak vurgulanmıştır. Bu giriş sinyalleri eksik olursa brülör kontrolü, işletime alma programını durdurur ve emniyet kurallarının mecbur ettiği yerlerde arıza gerçekleştirir. İşletime alma Brülör kontrolünün kilidi açık Gaz basıncı anahtarının (GP), sıcaklık denetleyicisinin/basınç anahtarının (W), sıcaklık kontrol cihazının / basınç kontrol cihazının (R) ve emniyet sınırlayıcısının (SB) kontakları kapalı olmalıdır, ısı talebi Fan motoru (M) bağlı Hava basıncı anahtarı (LP) bekleme konumunda Düşük gerilim yok Alev dedektörü karartıldı, harici ışık yok Düşük gerilim algılaması Ters kutuplama koruması Kumanda programı Elektronik ek bir devre, yakl. AC 165 V altındaki şebeke gerilimlerinde brülör startının engellenmesini veya arıza gerçekleşmesini sağlar. Faz (klemens 12) ve nötr iletken (klemens 2) için bağlantıların yerleri değiştiğinde, emniyet süresi (TSA) sonunda arıza uygulanır. (Saniye olarak süreler) 1 ) AC V LGA41.153A27 LGA41.173A27 LGA52.150B27 LGA52.171B27 LGA63.191A27 AC V LGA52.150B t1 Ön süpürme süresi Yakl. 13 Yakl. 13 Yakl. 13 t3 Ön ateşleme süresi t3 Emniyet süresi (TSA) başladıktan sonra ön ateşleme süresi TSA TSAmaks. Çalışmaya başlama emniyet süresi Maks. çalışmaya başlama emniyet süresi Maks. 5 4,5...7,5 Maks ,5...7, t3n Son ateşleme süresi Maks. 2 Maks t4 Yakıt vanası aralığı (BV1 BV2 aralığı) Yakl. 18 Yakl. 13 Yakl. 18 Yakl. 13 Yakl. 23 ¹) Tüm süre bilgileri AC 220 V veya AC 110 V için geçerlidir. AC 240 V için bu sürelerin 0,7 ile çarpılması gerekmektedir. 10/15

11 Fonksiyon (devamı) Arızalarda kumanda programı Arızada temel olarak yakıt vanaları, brülör motoru ve ateşleme tertibatı çıkışları hemen (<1 saniye) kapatılır. Arıza gösterge lambası kırmızı yanar ve uzaktan arıza sinyallemesi için olan klemens 10'a (alarm) gerilim gelir. Bu durum şebeke gerilimi kesintisinde de korunur. Sebebi LGA41... reaksiyonu LGA52 / LGA63 reaksiyonu Ön süpürme süresi (t1) veya son süpürme süresi (t3) sırasında hatalı alev sinyali (harici ışık) Emniyet süresi (TSA) dolduğunda alev oluşmaması Gaz serbest bırakılmadan önce arıza ²) Arıza ²) Arıza ²) Çalışma sırasında alev kaybı Tekrar Tekrar Ön süpürme süresi (t1) sırasında hava basıncı mesajı yok İşletim esnasında hava basıncı düşüşü --- Start yok Ateşlemeden ve gaz serbest bırakılmadan önce arıza ²) --- İşletimin durması ²) Brülör kontrolünün kilidi, arıza sonrasında yakl s geçtikten sonra açılabilir Arıza Brülör kontrolünün kilidinin açılması İyonizasyon çubuklu alev denetimi Arıza sonrasında LGA kilitli kalır (değiştirilemeyen arıza). Bu durum şebeke gerilimi kesintisinde de korunur. Brülör kontrolünün kilidi, arıza sonrasında yakl s geçtikten sonra açılabilir, ayrıca bkz. Uyarılar bölümü. Alev denetimi, sıcak alev gazlarının iletkenliği ve redresör etkisi kullanılarak gerçekleşir. Bu maksatla alevin içine sarkan iyonizasyon çubuğuna bir alternatif gerilim uygulanır. Bir alevin varlığında akmakta olan elektrik akımı (iyonizasyon akımı), alev sinyali yükseltecinin girişine verilen alev sinyalini oluşturur. Bu, yalnızca alev sinyalinin doğru akım gerilimi komponentlerine tepki verecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylelikle iyonizasyon çubuğu ve şase arasında bir kısa devrenin bir alev sinyalini simüle etmesi önlenir (çünkü bu durumda bir alternatif akım akar). 11/15

12 Fonksiyon (devamı) Cihaz bağlantı şeması LGA41 Devreye alma komutu alındığında, ateşleme trafosuna ve bimetal programlayıcının filaman sargısına gerilim verilir. Bimetal bükülmeye başlar ve «c, d, e» kontak paketini «f» yönünde bastırır. Ön ateşleme süresi sona erdikten sonra sistem, «e - f» kapanacak ve «f - g» açılacak şekilde anahtarlama gerçekleştirir, yakıt vanasına (BV1) gerilim verilir. «c - d» kontakları şimdilik kapalı kalır («c» yaylı olarak «d» üzerinde durur). Alev oluştuğunda alev rölesi çekilir ve «e - f»'yi mekanik olarak şu anki pozisyonda sabitler. Röle, «f» kontağını kapatır ve aynı zamanda «c - d»'yi açar, bunun sonucunda ateşleme trafosu ve bimetal ısıtıcı kapatılır. Bunun üzerine «d» yavaşça çıkış konumuna geri döner ve «g»'yi de kendisiyle beraber götürür. Geriye devrilirken «g - f» kapanır, böylece ana vanaya (BV2) gerilim gider. Alev sinyali oluşmazsa, alev rölesi «c - d» kontağını açmaz ve böylece bimetalin ısınması kesilmez. Bimetal, devrilerek kontağı (tz2) devreye alana kadar bükülmeye devam eder: Arıza. Hatalı erken alev sinyali olduğunda alev rölesi, kilit mandalıyla «e - f» kontağını engeller, yani yakıt salınmaz. Buna karşın «TZ» gerilim almaya devam eder, bimetal bükülmeye devam eder ve sonuç olarak kontak (tz2) ile arızayı devreye alır. LGA41... EK L1 tz2 X Y Z a fr b tz1 c d e f g FR TZ 1 SB L N Si W R H AL ION Z BV1 BV2 7418i02/0304 İşaretlerin açıklaması AL Arıza mesajı SB Emniyet sınırlayıcı BV... Yakıt vanası Si Harici ön sigorta EK Kilitleme reset düğmesi TZ Kontaklı (tz) elektro termik ION İyonizasyon çubuğu programlayıcı (bimetal sistemi) FR Alev rölesi W Sıcaklık denetleyicisi veya sıcaklık L1 Monteli arıza uyarı lambası sınırlayıcı H Ana şalter Z Ateşleme trafosu R Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı 12/15

13 Fonksiyon (devamı) Cihaz bağlantı şeması LGA52 / LGA63 Devreye alma komutu alındığında yardımcı fan çalışmaya başlar. Hava basıncı anahtarı kontağını kapatır kapatmaz, bimetal programlayıcının filaman sargısına gerilim verilir ve bimetal, «c, d, e» kontak kombinasyonunu «f» yönünde bastırır (bu esnada «f - g» açılır). Ön süpürme süresi sona erdikten sonra «e - f» devrilerek kapanır. Bu durumda yakıt vanasına (BV1) ve ateşleme trafosuna aynı anda gerilim verilir: Emniyet süresi başlar. Alev oluştuğunda alev rölesi, mekanik olarak «e - f» kontak çiftini sabitler, aynı anda «c»'yi geri bastırır ve «fr»'yi açar. Böylece ateşleme trafosu kapatılır ve filaman sargısı gerilimsiz hale gelir. «d» bu durumda çıkış konumuna geri devrilebilir. Geriye devrilirken «g - f» kapanır, böylece ana vanaya (BV2) gerilim gider. Alev sinyali oluşmazsa, alev rölesi «c - d» kontağını açmaz ve böylece bimetalin ısınması kesilmez. Bimetal, devrilerek kontağı (tz2) devreye alana kadar bükülmeye devam eder: Arıza. Hatalı erken alev sinyali olduğunda alev rölesi, kilit mandalıyla «e - f» kontağını engeller, yani yakıt salınmaz. Buna karşın programlayıcı (TZ) gerilim almaya devam eder, bimetal bükülmeye devam eder ve sonuç olarak kontak (tz2) ile arızayı devreye alır. LGA52... / EK L1 tz2 X Y Z a b fr tz1 c d e f g FR L N Si TZ SB LP W ION R AL M 1) Z BV1 BV2 H 7418i01/0304 İşaretlerin açıklaması AL Arıza mesajı H Ana şalter BV... Yakıt vanası M Yardımcı fan EK Kilitleme reset düğmesi R Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı ION İyonizasyon çubuğu SB Emniyet sınırlayıcı FR Alev rölesi Si Harici ön sigorta L1 Monteli arıza uyarı lambası TZ Kontaklı (tz) elektrotermik LP Hava basıncı anahtarı programlayıcı (bimetal sistemi) W Sıcaklık denetleyicisi veya sıcaklık sınırlayıcı 1) EN 298 uyarınca denetlenmez Z Ateşleme trafosu 13/15

14 Bağlantı şeması Program akışı LGA41... FR SB SB R/W Z A B C D t3 t3n TSA 1 7 W R H Z BV1 BV2 AL ION BV1 BV2 t4 4 5 L N Si 7418a04/0304 FS 7418f01/ LGA52... / FR SB LP SB R/W LP A B C D 1 11 W R H M 1) Z BV1 BV2 AL ION M L N Si 7418a05/ t1 t3 t4 6 Z TSA 7 BV1 4 BV2 5 FS 7418f02/ İşaretlerin açıklaması AL Arıza mesajı M Yardımcı fan BV... Yakıt vanası R Sıcaklık ve basınç kontrol cihazı ION İyonizasyon çubuğu SB Emniyet sınırlayıcı FR Alev rölesi Si Harici ön sigorta FS Alev sinyali W Sıcaklık denetleyicisi veya sıcaklık LP Hava basıncı anahtarı sınırlayıcı H Ana şalter Z Ateşleme trafosu Gerekli giriş sinyalleri 1) EN 298 uyarınca denetlenmez Brülör kontrolünün çıkış sinyalleri A İşletime alma başlangıcı C İşletim konumu B Alev oluşumu zamanı D Sıcaklık veya basınç kontrol cihazı (R) tarafından kontrollü kapama t1 Ön süpürme t3n Son süpürme t3 Ön ateşleme süresi t4 Yakıt vanası aralığı (BV1 BV2) t3 Emniyet süresi (TSA) başladıktan sonra ön ateşleme süresi TSA Çalışmaya başlama emniyet süresi 14/15

15 Boyutlu çizimler Ebatlar mm olarak LGA 22 5,5 62, , ,5 7418m05/0305 Soket kaidesi AGK Siemens AG, Berliner Ring 23, D Rastatt Değişiklik hakkı saklı! 15/15

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 711 Alev dedektörü QRA4 Gaz ve sıvı yakıt alevlerinin denetimine ilişkin Siemens brülör kontrolleri için UV alev dedektörü. QRA4 ve bu veri föyü, ürünlerinde QRA4'e yer veren OEM firmalarına yöneliktir.

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü * Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7.402 Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, doğrudan veya pilotla ateşlenen üflemeli brülörler ÖRN. EN 676

Detaylı

LFL1... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division

LFL1... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division 7 451 Brülör kontrolleri LFL1... Brülör kontrolleri Orta yüksek kapasiteli gaz, sıvı veya çift yakıtlı üflemeli brülörler için Aralıklı çalışmada, çok kademeli veya modülasyonlu brülörler için Kontrollü

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7. Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, doğrudan veya pilotla ateşlenen üflemeli brülörler Alev kesintisinde

Detaylı

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7.40 Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli veya 2 kademeli, doğrudan ateşlenen üflemeli brülörler ÖRN. EN 676

Detaylı

QRB1... QRB3... Fotosel. Building Technologies Division. Küçük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A. Büyük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A

QRB1... QRB3... Fotosel. Building Technologies Division. Küçük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A. Büyük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A 7 714 Büyük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A Küçük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A Soketli QRB1...B Flanşlı ve kelepçeli QRB3 Fotosel QRB1... QRB3... Sıvı yakıt alevlerinin görünür alanda denetlenmesine yönelik

Detaylı

Uyarı notları Yaralanmaların, maddi hasarın veya çevrenin zarar görmesinin önlenmesi için aşağıdaki uyarı notlarına uyulmalıdır!

Uyarı notları Yaralanmaların, maddi hasarın veya çevrenin zarar görmesinin önlenmesi için aşağıdaki uyarı notlarına uyulmalıdır! Brülör kumandaları Orta ile yüksek kapasite arasındaki gaz, sıvı veya çift sıkıştırılmış akımlı brülörler için Kesikli operasyonda çok aşamalı veya oransal brülörler için Kontrollü hava damperi kumandası

Detaylı

Brülör kontrolleri LME için program modülü

Brülör kontrolleri LME için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7.2 Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, doğrudan ateşlenen veya pilotla ateşlenen atmosferik brülörler Alev

Detaylı

VGF... Building Technologies Division

VGF... Building Technologies Division 7 636 VGG... Gaz vanaları VGF... VGG... VGF... Gaz yollarına montaj için A sınıfı tekli vana Aktüatörlerle bağlantılı olarak EN 161 emniyet kapatma vanaları Gaz grubu I...III gazları için uygundur Aktüatörlerle

Detaylı

Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 101 Brülör kontrolleri LE... Aralıklı çalışma, küçük/orta derece ısı gücüne sahip, fanlı veya fansız tek veya iki kademeli gaz veya gaz/sıvı yakıt brülörlerin denetlenmesi için brülör kontrolleri. LE

Detaylı

QRA10... QRA53... QRA55...

QRA10... QRA53... QRA55... 7 712 QRA7 kelepçeli QRA10 QRA53, QRA55 kelepçeli QRA2 kelepçeli Alev dedektörü QRA2... QRA10... QRA53... QRA55... QRA73 QRA75 Gaz ve sıvı yakıt alevi denetimi için Siemens brülör kontrolleri UV alev dedektörü.

Detaylı

QRB1... QRB3... Fotosel. Building Technologies Division. Küçük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A. Büyük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A

QRB1... QRB3... Fotosel. Building Technologies Division. Küçük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A. Büyük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A 7 714 Büyük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A Küçük flanşlı ve kelepçeli QRB1...A Soketli QRB1...B Flanşlı ve kelepçeli QRB3 Fotosel QRB1... QRB3... Sıvı yakıt alevlerinin görünür alanda denetlenmesine yönelik

Detaylı

Atmosferik çoklu brülör sistemleri.

Atmosferik çoklu brülör sistemleri. İKİ KANALLI ALEV MONİTÖRÜ 03B Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü

Detaylı

ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz

ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ Alev Kontrol Rölesi : Microprocessor Technology Mikro-prosesörün dış etkenlerden izole edilmiş süre doğruluğu Operasyon

Detaylı

Ürün yelpazesine genel bakış

Ürün yelpazesine genel bakış 7 101 LME1... / LME2... / LME4... LME3... LME7... Ürün yelpazesine genel bakış LME Çalışma şekli aralıklı olan çok kademeli veya modülasyonlu sıvı yakıt veya gaz brülörlerini işletime alma ve denetleme

Detaylı

VGF... VGH... Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector VGG... VGF... VGH...

VGF... VGH... Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector VGG... VGF... VGH... 7 636 VGG... VGF... VGH... Gaz vanaları VGG... VGF... VGH... Gaz yollarına montaj için A sınıfı tekli vana Aktüatörlerle bağlantılı olarak EN 161 emniyet kapatma vanaları Gaz grubu I...III gazları için

Detaylı

Brülör kontrolleri LME için program modülü

Brülör kontrolleri LME için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME72.54 Brülör kontrolleri LME72.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, SQM4 olmadan kademeli veya modülasyonlu, doğrudan ateşlenen veya

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Kompakt üniversal kontrol cihazı

Kompakt üniversal kontrol cihazı 7 866 Kompakt üniversal kontrol cihazı RWF50... RWF50 öncelikli olarak sıvı veya gaz yakıtlı ısıtma tesislerindeki sıcaklık veya basınç kontrolü için kullanılmaktadır. İlgili parametre ayarlarında RWF50...

Detaylı

SQN7... Aktüatörler. Building Technologies Division

SQN7... Aktüatörler. Building Technologies Division 7 804 Aktüatörler SQN70 / SQN71 SQN74 / SQN75 SQN7... Sıvı yakıt ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için küçük ila orta güce sahip elektromotor aktüatörler. SQN7 ve bu veri föyü, ürünlerinde

Detaylı

QRA10... QRA53... QRA55...

QRA10... QRA53... QRA55... 7 712 QRA7 kelepçeli QRA10 QRA53, QRA55 kelepçeli QRA2 kelepçeli Alev dedektörü QRA2... QRA10... QRA53... QRA55... QRA73 QRA75 Gaz ve sıvı yakıt alevi denetimi için Siemens brülör kontrolleri UV alev dedektörü.

Detaylı

01 GC. GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL RÖLELERİ Atmosferik güç brülörleri için ( Kesintili çalışma )

01 GC. GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL RÖLELERİ Atmosferik güç brülörleri için ( Kesintili çalışma ) GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL RÖLELERİ Atmosferik güç brülörleri için ( Kesintili çalışma ) 01 GC 01GC brülör kontrol rölesi; tek veya çift kademeli atmosferik güç brülörleri için 24 saat içersinde en az

Detaylı

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! Gaz ateşleme otomatı fanlı ya da fansız gaz brülörleri için MPA 101x 1.10 Printed in Germany ösler Druck Edition 10.08 Nr. 253 067 Teknik MPA 101x, aşağıdaki, modele bağlı özellikler sahip bir gaz ateşleme

Detaylı

Çift kademe gaz brülör beyni

Çift kademe gaz brülör beyni Çift kademe gaz brülör beyni Çift kademeli üflemeli gaz veya kombine sıvı yakıt ve gaz brülörü kontrol cihazı Alev Dedektörleri - İyonizasyon Çubuğu - IRD 1020 infrared sensör - UVD 970 UV sensör Giriş

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Product is not available anymore!

Product is not available anymore! ControlBloc Emniyet ve Kontrol kombinasyonlu, direkt montajlı otomatik brülör kontrolü MPA 109x 1.16 Printed in Germany ösler Druck Edition 02.08 Nr. 253 069 1 6 Teknik ControlBloc, EN 298 e göre bir gaz

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

QRA10... QRA53... QRA55...

QRA10... QRA53... QRA55... 7 712 QRA7 kelepçeli QRA10 QRA53, QRA55 kelepçeli QRA2 kelepçeli Alev dedektörü QRA2... QRA10... QRA53... QRA55... QRA73 QRA75 Gaz ve sıvı yakıt alevi denetimi için Siemens brülör kontrolleri UV alev dedektörü.

Detaylı

Çift gazlı vanalar VGD4... Building Technologies Division VGD40... / VGD41...

Çift gazlı vanalar VGD4... Building Technologies Division VGD40... / VGD41... 7 631 VGD20... Çift gazlı vanalar VGD40... / VGD41... VGD2... VGD4... Gaz yollarına montaj için A sınıfı çiftli vana SKPx5 ile bağlantılı olarak EN 161 emniyet kapatma vanaları Gaz grubu I...III gazları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

www.eraltd.eu 2 Şemadaki harflerin açıklamaları : : Gerilim regülatörü : Arıza lambası

www.eraltd.eu 2 Şemadaki harflerin açıklamaları : : Gerilim regülatörü : Arıza lambası GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler için ( Kesintili çalışma ) ERA - 05 Uygulama ERA-05 Gaz kontrol ünitesi, atmosferik çalışan küçük kapasiteli brülörler için tasarlanmıştır. Emsallerine

Detaylı

www.eraltd.eu 3 Uygulama Notları

www.eraltd.eu 3 Uygulama Notları GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama 01G...Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift

Detaylı

www.eraltd.eu 5 Birinci resim iyonizasyon elektrodu bağlantı şekli, ikinci resim Ultraviyole dedektör (ER-3E) Bağlantı şekli.

www.eraltd.eu 5 Birinci resim iyonizasyon elektrodu bağlantı şekli, ikinci resim Ultraviyole dedektör (ER-3E) Bağlantı şekli. GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik güç brülörleri için ( Kesintili çalışma ) 03P1V Uygulama 03P1V ; Tek kademeli pilot ateşlemeli gaz veya sıvı yakıtla çalışan yakıcılarda tam otomatik olarak,

Detaylı

TMG 740-3. Brülör Kontrol Rölesi

TMG 740-3. Brülör Kontrol Rölesi Brülör Kontrol Rölesi TMG 740-3 Yüksek kapasiteli üflemeli ve çift yakıtlı brülörlerde kesintili çalışmalar için (Tek veya çift kademe versiyonları) Uygun alev hissedicileri: - İyonizasyon elektrodu -

Detaylı

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02 Vana kontrol sistemi 8.11 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 250 081 1 6 Teknik otomatik kapatma vanaları için EN 1643 normuna uygun kompakt bir vana denetim sistemidir: - Cihaz giriş basıncından bağımsız

Detaylı

Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME73.840 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: 1 kademeli, SQM4 olmadan 1 kademeli veya modülasyonlu, doğrudan ateşlenen

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü

PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: 1 kademeli, SQM4 olmadan 1 kademeli veya 2 kademeli veya modülasyonlu,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Sıvı yakıt veya gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Sıvı yakıt veya gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 813 Aktüatörler Sıvı yakıt veya gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM33... Elektro motorlu aktüatörler Torklar: - SQM33.4 1,2 Nm'ye kadar Nominal güç çıkış torku - SQM33.5 3 Nm'ye

Detaylı

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR İÇİNDEKİLER 1. Temel Güvenlik Bilgileri... 2. Redresör Dizaynı ve Özellikleri... 3. Montaj ve Kurulum... 4. Çalıştırma ve İlk Ayarlar...

Detaylı

Güç dağıtımı. RiLine sigorta elemanları. NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000. Montaj plakası montajı için

Güç dağıtımı. RiLine sigorta elemanları. NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000. Montaj plakası montajı için NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 Model kutuplu, kablo çıkışı yukarıda/aşağıda DIN EN 60 - uyarınca güvenlik elemanlarının kullanımı için IEC/DIN EN 60 947- uyarınca teknik veriler, bkz. bölüm -5, sayfa

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı 930.8x Climair Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı Kod No: B.11.2.1 Baskı Tarihi: 270510 Revizyon: 270510 İÇİNDEKİLER Kullanım Alanları...4 Montaj...4 Elektrik Bağlantıları...5

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

Brülör kontrolleri LME için program modülü

Brülör kontrolleri LME için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: 1 kademeli, SQM4 olmadan 1 kademeli veya 2 kademeli veya modülasyonlu,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: S200-M1C1-M20 Güvenlik anahtarı. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar

İçerik. Ürün no.: S200-M1C1-M20 Güvenlik anahtarı. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Ürün no.: 63000201 S200-M1C1-M20 Güvenlik anahtarı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50125993 SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Elektrik bağlantısı Diyagramlar

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50134013 SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

LME7... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

LME7... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 105 Brülör kontrolleri LME7... LME7 brülör kontrolleri, orta ila yüksek güçteki üflemeli brülörlerin kumandası ve denetlenmesi için belirli sistem bileşenlerine sahip mikro işlemci kumandalı bir otomattır.

Detaylı

LME / PME Brülör kontrolleri Yalnızca bir pilot vanası ile pilot gazı ateşlemesi

LME / PME Brülör kontrolleri Yalnızca bir pilot vanası ile pilot gazı ateşlemesi Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 LME73.000 / PME73.840 Brülör kontrolleri Yalnızca bir pilot vanası ile pilot gazı ateşlemesi Kullanıcı kılavuzu Uygulama: 1 kademeli, SQM4 olmadan 1 kademeli veya

Detaylı

İçerik. Ürün no.: S20-P3C1-M20-FH Güvenlik anahtarı

İçerik. Ürün no.: S20-P3C1-M20-FH Güvenlik anahtarı Ürün no.: 63000100 S20-P3C1-M20-FH Güvenlik anahtarı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

Emniyet solenoid vanaları, çift kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5

Emniyet solenoid vanaları, çift kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5 Emniyet solenoid vanaları, çit kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5 6.22 Printed in Germany Edition 12.13 Nr. 250 087 Teknik DUNGS emniyet solenoid vanaları ZR, EN 161 e göre gaz brülörleri ve gaz cihazları için çit

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Kılavuz TR Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Telif Hakkı 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu yayın veya bölümleri hiçbir şekilde,

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133031 MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126332 SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

LME7 Brülör kontrolleri

LME7 Brülör kontrolleri LME7 Brülör kontrolleri Ana belge LME7 ve bu ana belge, ürünlerinde LME7'ye yer veren OEM firmalarına yöneliktir. Yazılım versiyonu 02.00 CC17105tr 04.02.2014 Building Technologies Division Infrastructure

Detaylı

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli BAT 100 LSN tr Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 4 2 İşlev Açıklaması 4 3 Sistem Genel Bilgileri 6 4 Montaj 7 5 Bağlantı 11 6 Bakım

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126333 SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı