Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)"

Transkript

1 Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240,31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 3 Kasım 1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AL 600 plakalı Mercedes marka otomobil Susurluk İlçesi yakınlarında Hüseyin Kocadağ'm yönetiminde seyrederken, uçak yolu mevkiindeki bir benzin istasyonundan çıkmakta olan Hasan Gökçe'nin kullandığı 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpışmıştır. Kuşadasmdan İstanbul'a gitmekte olan otomobilde bulunan dört yolcudan üçü Hüseyin Kocadağ ile Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us kaza anında ölmüşler; ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bu kaza sırasında aynı otomobilde bulunan bu dört kişi arasındaki birliktelik bir dizi karmaşık ilişkiler yumağını ortaya çıkarmıştır. Bu kişilerden asıl adı Abdullah Çatlı olan Mehmet Özbay'ın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birkaç yabancı ülkede çeşitli suçlardan aranan bir kişi olduğu saptanmıştır. Bu arada Mehmet Özbay'a verilen resmî hizmet pasaportu ile sürücü belgesi, ticaret odası üyelik kartı ve silâh taşıma ruhsatının sahte olmadığı ancak sahte kimlikli bir kişi adına düzenlenmiş olması üzerine soruşturma bu doğrultuda da derinleştirilmiştir. Ayrıca Abdullah Çatlı'nın fotoğrafı bulunan Mehmet Özbay adına düzenlenen ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın imzasını taşıyan belgede adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştığı belirtilerek silâh taşıma izni verilmesinin talep edildiği saptanmıştır. Bu kişilerle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren İstanbul DGM Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede sonuç olarak bir kısım kumarhane işletmecileri ile polisçe aranan kişilerin, kimi güvenlik görevlileri ve bir kısım yönetici ve politikacılarla cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları kanısına varıldığı belirtilmektedir. Yine fezlekede T.C.K. 313 maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan çetecilik suçunun bir tehlike suçu olduğu ve toplum yararına olarak hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir. Suçun oluşması için teşekkülün bir eylemi işlemiş ve tamamlamış olması gerekmeyip; hazırlık hareketlerinin varlığının dahi suçun varlığını belli ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca teşekkül üyelerinin hepsinin aynı derecede görev almalarının da gerekmediği; bir kısım üyelerin koruma kollama, bir kısmının ikmal, planlama ve talimat verme, bir kısmının ise icracı olarak teşekküle katılmalarının bazılarının ise suçtan menfaat elde etmiş olmalarının dahi yeterli olduğu açıklanmaktadır.

2 _ 2 - Bu suretle İstanbul DGM Başsavcılığının, çeşitli eylemlerden dolayı kamu davası açma hazırlıklarını yürüttüğü ancak TBMM üyesi oldukları için dokunulmazlığı bulunan Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Ş. Urfa Milletvekili Sedat Edip Bucak hakkında işlem yapamadığı belirtilerek bu kişilerin dokunulmazlıkları hakkında karar verilmesi için düzenlenen Hazırlıkl997/221 sayılı 30 Ocak 1997 günlü fezleke TBMM Başkanlığına sunulması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Fezlekede Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın çeşitli tarihlerde suç işlemek için teşekkül oluşturan kişilerle ilintili koruyucu eylemleri bulunduğunun saptandığı belirtilmektedir. Bunlar: - Türkiye'de katliam sanığı olarak hakkında gıyabî tutuklama kararı bulunan Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek saklanmasına, çeşitli görevlerde çalışmasına, pasaport, silâh taşıma ruhsatı gibi belgeleri sahte isimle almasına yardım edilmesi, - Aynı teşekkülde bulunan ve kumarhaneler kralı olarak tanınan Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayının sanıklarının (A. Çarkın, E. Ersoy, O. Yorulmaz) korunması, bunların gözaltında bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Ankara Emniyet Müdürlüğüne özel talimatla getirilmesi ve basit bir ifade alma işleminden sonra salıverilmesi; - Çeşitli suçlardan aranan Yaşar Öz'ün gerek kendi adına gerekse çeşitli sahte kimliklerle hizmet pasaportu, sürücü belgesi ve silâh taşıma izin belgesi gibi belgeler sağlanmasıdır. İstanbul DGM Başsavcılığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda karar vererek, raporunu Başkanlığa sunmuştur. Bu raporu değerlendiren TBMM Genel Kuruluda 11 Aralık 1997 günlü 527 no.lu kararı ile her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra İstanbul DGM Başsavcılığınca her iki milletvekili hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. İstanbul DGM Mahkemesinde görülmekte olan davada 4 Mayıs 1998 günlü oturumda mahkeme, Mehmet Kemal Ağar'a yöneltilen eylemlerin yıllarında işlendiğini bu süre içinde Mehmet Ağar'ın önce Emniyet Genel Müdürü sonra da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını; eylemlerden bazılarının Bakan olduğu döneme rastladığını belirtmiştir. Mahkeme, Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak yapılan eylemlerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanun, C.M.U.K. hükümleri doğrultusunda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ile son soruşturma aşamasına geçilebileceğini; ancak İçişleri Bakanı olarak işlenen eylemlerden ötürü yargılama yetkisi ve görevinin Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. Bu durumda, istanbul DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturma iddiası ile hakkında kamu davası açılan Mehmet Kemal Ağar'ın bu eylemlerinin bir bölümünün İçişleri Bakanı bulunduğu dönemde işlendiği anlaşılmaktadır. Suç işlemek için teşekkül oluşturmak eylemi toplumu yakından ilgilendiren ve tehdit eden bir suçtur. Bu tür suçlara kamu görevlilerinin ve politikacıların da katılması halkımızın "temiz toplum, temiz siyaset" istem ve beklentilerine aykırı düşmektedir. Bir dönem bakanlık görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş olan bir milletvekilinin bu tür kuşkular altında kalması sakıncalıdır. Bu hususu aydınlatacak olan yol ise Meclis Soruşturmasıdır. Sonuç : Belirtilen nedenlerle eski İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/2-3, 296,240, 31 ve 33 üncü md. uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını arz ederiz.

3 Atila Sav Hatay Ahmet Güryüz Ketenci İstanbul D. Fikri Sağlar İçel Ali Şahin Kahramanmaraş Metin ArifAğaoğlu Artvin Ayhan Fırat Malatya Mehmet Moğultay İstanbul Bülent Tanla İstanbul Fatih Atay Aydın Bekir Kumbul Antalya Altan Öymen İstanbul Ercan Karakaş İstanbul - Murat Karayalçın Samsun Yusuf Öztop Antalya Veli Aksoy İzmir /. Önder Kırlı Balıkesir İrfan Gürpınar Kırklareli Ali Haydar Şahin Çorum Birgen Keleş İzmir Celal Topkan Adıyaman Mustafa Kul Erzincan Yahya Şimşek Bursa Ali Rıza Bodur İzmir Bekir Yurdagül Kocaeli Yılmaz Ateş Ankara Orhan Veli Yıldırım Tunceli Eşref Erdem Ankara Mehmet Cevdet Selvi İstanbul Hilmi Develi Denizli Şahin Ulusoy Tokat Erol Çevikçe Adana Ahmet Küçük Çanakkale Fuat Çay Hatay Yüksel Aksu Bursa M. Seyfı Oktay Ankara Ali Topuz İstanbul Erdal Kesebir Edirne Erdoğan Yetenç Manisa Nihat Matkap Hatay Oya Araslı İçel Nezir Büyükcengiz Konya Mustafa Yıldız Erzincan Algan Hacaloğlu İstanbul Haydar Oymak Amasya ismet Atalay Ardahan Ali Dinçer Ankara Onur Kumbaracıbaşı Kocaeli Aydın Güven Gürkan İzmir Mahmut Işık Sivas Zeki Çakıroğlu Muğla Sabri Ergül İzmir Tuncay Karaytuğ Adana Mehmet Sevigen İstanbul Önder Sav Ankara Adnan Keskin Denizli

4 - 4 - (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Esas No.: A.01.LGEÇ.9/38 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla içişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. EKLER : EK 1. Soruşturma Komisyonu Raporu EK 2. Tekmil İşlem Dosyası Masum Türker Komisyon Başkanı istanbul

5 - 5 - İÇİNDEKİLER I. - KOMİSYONUN KURULUŞU II. - SORUŞTURMANIN KONUSU III. - KOMİSYON ÇALIŞMALARI IV. - SORUŞTURMA ÖNERGESİ VE ÖNERGE SAHİPLERİNİN AÇIKLAMALARI 1. Soruşturma Önergesi 2. Önerge Sahiplerinin Açıklamaları V. - TOPLANAN BİLGİ VE BELGELER 1. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Dosyasında Yer Alan Belgeler 1.1. İstanbul DGM C. Başsavcıhğımn İbrahim Şahin ve Arkadaşları hakkında hazırladığı tarih Hazırlık No.: 1996/2303 Esas No.: 1997/294 iddianame No.: 1997/261 sayılı İddianamesi 1.2. İstanbul DGM C. Başsavcıhğımn tarih H.N. 1997/478, EN. 1997/614, İddianame No.: 1997/553 sayılı İddianamesi 1.3. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde 1997/180 Esas No ile görülmekte olan dava ile ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının "Esas Hakkında Mütalaa" yazısında 1.4. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının tarih Hazırlık No.: 1997/221,1997/1 sayılı Fezlekesinde DELİLLERİN İNCELENMESİ - TAHLİLİ 1.5. Türkiye Büyük Millet Meclisince Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 1.6. M. Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin İtirazı ve Anayasa Mahkemesinin Kararı 1.7. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının M. Kemal Ağar Hakkındaki İddianamesi 1.8. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin M. Kemal Ağar Hakkında Verdiği Görevsizlik Kararı 1.9. Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesinin Kararı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin tarihli Muhakemenin ve Usuli İşlemlerin Durdurulmasına İlişkin Kararı Danıştay 2. Dairesinin, Dosyanın İçişleri Bakanlığına Gönderilmesine İlişkin Kararı 2. İçişleri Bakanlığınca Düzenlenen Fezleke 3. Danıştay Başkanlığının tarih İd. İşi. Kur. 2000/14 sayılı yazısı 4. Mehmet Kemal Ağar Hakkındaki Dosyaların TBMM'ndeki Durumu SAYFA

6 - 6 - SAYFA 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasadışı Örgütlerin Devletle olan Bağlantıları ile Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ve Komisyon Tutanakları 60 Komisyon Raporunda tarihinde Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Başkanlığında Siyasî Parti Liderleri ile yapılan zirve tutanaklarında Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Önal ve Halil Yılmaz tarafından Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine gözaltına alınan, 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın, Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmeden, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra Ankara'ya gönderilmeleri, Ankara'ya nakledilen bu kişilerin, ifadeleri alındıktan sonra salıverilmeleri konusunda düzenlenen tarih, 70/14,114/10 sayılı İnceleme Raporu, tarih 70/1,114/1 sayılı Tevdi Raporu Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan çalışmalar Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen tarih 12-1,17-1,97-1, 97-2 sayılı İnceleme ve Soruşturma Raporunda Kutlu Savaş Tarafından Düzenlenen Susurluk Raporu İçişleri Bakanlığınca Yapılan Diğer İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca Yapılan İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müfettişlerince Yapılan İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler Mahkemelerce Verilen Kararlar Hibe Kayıp Silahlar M. Kemal Ağar'ın Mal Varlığı ile ilgili İnceleme İstanbul DGM C. Başsavcılığınca Yapılan Mal Varlığı Araştırması Komisyonumuzca Mehmet Kemal Ağar'ın Malvarlığının İncelenmesi Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının tarihli 2000/623 sayılı yazısı ekinde yer alan dosya Yaşar Öz'Un Emniyet İstihbaratınca Kullanılıp Kullanılmadığının İncelenmesi Mehmet Emin Torun'a Pasaport Verilmesi Konusu 81 VI. - TANIK VE İLGİLİ KİŞİLERİN İFADELERİ 1. Ömer Lütfi Topal'ın Öldürülme Olayına Karışmış Oldukları İddia Edilen Kişilerin İfadesi Ayhan Çarkın Komisyonumuza tarihinde verdiği ifadesinde Ercan Ersoy tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde 82

7 Oğuz Yorulmaz tarihinde verdiği ifadesinde Ömer Lütfi Topal'ın Öldürülme Olayına Karışmış Oldukları İddia Edilen Kişilerin Ankara'ya Gönderilmesi İle İlgili Kişilerin ve Bu Konuda Bilgisi Olanların İfadeleri Komisyonumuzca ifadesi alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu Eski Amir Yardımcısı Şentürk Demiral ifadesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Eski Amiri Refik Baştürk'ün ifadesi İstanbul Asayiş Şubesi Eski Müdür Yardımcısı Ahmet Duran Alp'in ifadesi İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal'ın ifadeleri İstanbul Eski Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun ifadeleri Emniyet Genel Müdürlüğü Eski Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in ifadeleri Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ'un ifadeleri İstanbul Eski Valisi Rıdvan Yenişen tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Emniyet Eski Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in ifadeleri Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın ifadeleri Anavatan Partisi Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın ifadeleri Konuyla İlgili Diğer İfadeler Eski Milletvekili Yahya Şimşek tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Milletvekili Mustafa Çiloğlu tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İstanbul Valisi Erol Çakır tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney'in ifadesi Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Ankara Emniyet Müdürü Ramazan Er tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Teoman Ünisan tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Urfa Milletvekili Sedat Bucak tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde 101

8 - 8 - SAYFA Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Elazığ Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesi Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili Hanefi Avcı tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde 102 VII. - MEHMET KEMAL AĞAR'IN İSTANBUL DGM C. BAŞSAVCILIĞINA VERDİĞİ İFADE 103 M. Kemal Ağar tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde 103 VIII. - İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MEHMET AĞAR'IN SAVUNMASI İçişleri Eski Bakanı M. Kemal Ağar tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar Komisyonumuza tarihinde verdiği ifadesinde 105 IX.-DEĞERLENDİRME 106 X.-SONUÇ 126

9 - 9 - I-KOMİSYONUN KURULUSU 20 nci dönemde; Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 arkadaşı, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını talep etmişlerdir. Söz konusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 9 uncu Birleşiminde okunmuş, tarihli 16 nci Birleşiminde görüşülerek 608 Karar No ile "Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet AĞAR Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına; Soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Katip Üye Seçimi tarihinden başlamasına" karar verilmiştir tarihli ve 626 sayılı TBMM Kararı ile de Komisyon üyeliklerine Genel Kurulun tarihli 46. nci Birleşiminde ve Komisyonun tarihli toplantısında; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üyelikler için seçimlerin yapıldığı karar altına alınmıştır. Ancak Yasama dönemi seçim nedeniyle sona ermiş, Komisyonun çalışmalarını tamamlayamamıştır. İçtüzüğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrası " Yasama Dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis Araştırması, Genel görüşme ve Gensoru Önergeleri hükümsüz sayılır." Hükmüne havi olup, Soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 20 nci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli nedenlerle aynı dönemin içinde sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri, aynen 21 inci döneme intikal etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişarı mahiyette görüş bildirmek üzere birkaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan "Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış olan Meclis Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri için de bir olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması ve Komisyonların ilk iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlaması" "önerisi üzerine İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak söz konusu Meclis Soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu Yüce Genel Kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmuş, öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 6566 sayılı kararla kabul edilmiştir. Komisyon tarihli toplantısında, en yaşlı üye sıfatıyla Manisa Milletvekili Sayın Hasan Gülay Başkanlığında toplanmış toplantıya 10 üye katılmış ve Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker, Başkan Vekilliğine İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Pak, Sözcülüğe İstanbul Milletvekili Sayın Suhan Özkan ve Katip Üyeliğe Konya Milletvekili Sayın Lütfı Yalman

10 - 10- seçilmişlerdir tarihli 671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile bu husus karar altına alınmıştır. Komisyon çalışmalarının başlangıcında, İçel Milletvekili Ali Güngör, İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya, İstanbul Milletvekili Bahri Zengin ve Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın Komisyon üyeliklerinden çekilmeleri üzerine, Genel Kurulun tarihli 59 uncu Birleşiminde bu suretle boşalan üyeliklere Manisa Milletvekili Ali Serdengeçti, İsparta Milletvekili Osman Gazi Aksoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Pak ve Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey seçilmişlerdir. İsparta Milletvekili Osman Gazi Aksoy'un Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine bu suretle boşalan üyeliğe Genel Kurulun tarihli 60 inci Birleşiminde Giresun Milletvekili Mustafa Yaman seçilmiştir. Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine, bu suretle boşalan üyeliğe Genel Kurulun tarihli 66 ncı Birleşiminde Çorum Milletvekili Bekir Aksoy seçilmiştir tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, Anayasanın 100 üncü maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın'a müracaat ederek tarihinden itibaren iki aylık ek süre istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmış olup, yetkilerini kullanmıştır. Komisyon kamu kuruluşlarında konu ile ilgili bilgi ve belgeleri istemiş, iddia sahiplerini, hakkında soruşturma istenen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile diğer ilgililer ve tanıkları dinlemiş, soruşturmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sonuçlandırılmasına esas olacak iş bu raporunu Anayasal süresi içinde hazırlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine arz etmeye karar vermiştir. II-SORUSTURMANIN KONUSU Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 Arkadaşının, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergede yeralan; Özetle, a) cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, b) gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım, usulsüz silah taşıma belgesi ve yeşil pasaport verilmesini, Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz isimli kişilere silah taşıma izin belgelerinin verilmesini sağladığı, c) üç özel tim görevlisinin İstanbul'dan Ankara'ya getirtilmesi iddialarıyla, İçişleri Eski Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/ ve 33 üncü md. Uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılması talebi bu soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 5Q9)

11 ffl-komisyon ÇALIŞMALARI -11- Komisyonumuz çalışmaları ilgili bilgi ve belgelerin toplanılması ve ilgililerin ifadelerinin alınması olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başbakanlık Teftiş" Kurulundan bir başmüfettiş, İçişleri Bakanlığından bir Mülkiye Başmüfettişi, Adalet Bakanlığından bir Adalet Başmüfettişi ve Maliye Bakanlığından bir görevli istenmiştir. Bilgi ve belgelerin toplanılması ile ilgili yapılan çalışmalar şöyledir: Komisyonumuzca çalışmalara başlanıldıktan sonra, konuyla ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinden, Başbakanlıktan, İçişleri Bakanlığından, ilgili belgeler istenilmiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Daire Başkanlığından, M. Kemal Ağar'in dokunulmazlık dosyaları, yapılan çalışmalar sırasında gerek görülmesi üzerine ayrıca MİT Müsteşarlığından bilgi, Yargıtay'dan daha önce verilmiş kararların örnekleri, Danıştay'dan Mehmet Kemal Ağar ile ilgili devam etmekte olan yargılama işlemleri hakkında bilgi istenilmiştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünden Yaşar Öz ve Mehmet Emin Torun hakkında yazışmalar yapılmıştır. İfadelerin alınması çalışmaları ise aşağıda sunulmaktadır: Komisyonumuz çalışmaları sırasında, ilk olarak önerge sahipleri; Atilla Sav, Cevdet Selvi, Fikri Sağlar, Yusuf Öztop'un bilgisine başvurulmuştur. Önerge ile ilgili olarak TBMM'nde yapılan görüşmelerde konuşma yapanlar Yahya Şimşek, Mustafa Çiloğlu ve M. Cihan Paçacı'nın bilgisine başvurulmuştur. Komisyonumuz, daha sonra konuyla ilgili olarak Polis Memurları Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Eski Amir Yardımcısı Şentürk Demiral, Cinayet Büro Amiri Refik Baştürk, Şube Müdürü Ahmet Duran Alp, Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal, Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Ankara Emniyet Müdürü Ramazan Er, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ, İstanbul Eski Valisi Rıdvan Yenişen, İstanbul Valisi Erol Çakır, Emniyet Eski Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, İçişleri Eski Müsteşarı Teoman Ünisan, Urfa Milletvekili Sedat Bucak, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Anavatan Partisi Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney, Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan'ın bilgilerine başvurulmuştur. Çalışmaların tamamlanmasından sonra hakkındaki iddialar ile ilgili olarak İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar'ın savunması alınmıştır. Komisyonumuzca yapılan bu çalışmalar aşağıda ayrıntılı olarak bir sistematik içerisinde sunulmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 509)

12 -12- IV-SORUSTURMA ÖNERGESİ VE ÖNERGE SAHİPLERİNİN AÇIKLAMALARI 1.Soruşturma Önergesi: Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 Arkadaşının, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin verdikleri Önergede; 3 Kasım 1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AL 600 plakalı Mercedes marka otomobil Susurluk İlçesi yakınlarında Hüseyin Kocadağ'ın yönetiminde seyrederken, uçak yolu mevkiindeki bir benzin istasyonundan çıkmakta olan Hasan Gökçe'nin kullandığı 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpışmıştır. Kuşadasından İstanbul'a gitmekte olan otomobilde bulunan dört yolcudan üçü Hüseyin Kocadağ ile Mehmet Özbay, sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us kaza anında ölmüşler; ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bu kaza sırasında aynı otomobilde bulunan bu dört kişi arasındaki birliktelik bir dizi karmaşık ilişkiler yumağını ortaya çıkarmıştır. Bu kişilerden asıl adı Abdullah Çatlı olan Mehmet Özbay'in gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birkaç yabancı ülkede çeşitli suçlardan aranan bir kişi olduğu saptanmıştır. Bu arada Mehmet Özbay'a verilen resmi hizmet pasaportu ile sürücü belgesi, ticaret odası üyelik kartı ve silah taşıma ruhsatının sahte olmadığı ancak sahte kimlikli bir kişi adına düzenlenmiş olması üzerine soruşturma bu doğrultuda da derinleştirilmiştir, Ayrıca Abdullah Çath'nın fotoğrafı bulunan, Mehmet Özbay adına düzenlenen ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'in imzasını taşıyan belgede adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştığı belirtilerek silah taşıma izni verilmesinin talep edildiği saptanmıştır. Bu kişilerle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren İstanbul DGM Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede sonuç olarak bir kısım kumarhane işletmecileri ile polisçe aranan kişilerin, kimi güvenlik görevlileri ve bir kısım yönetici ve politikacılarla cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları kanısına varıldığı belirtilmektedir. Yine fezlekede TCK'nun 313 üncü maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan çetecilik suçunun bir tehlike suçu olduğu ve toplum yararına olarak hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir. Suçun oluşması için teşekkülün bir eylemi işlemiş ve tamamlamış olması gerekmeyip; hazırlık hareketlerinin varlığının dahi suçun varlığını belli ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca teşekkül üyelerinin hepsinin aynı derecede görev almalarının da gerekmediği; bir kısım üyelerin koruma kollama, bir kısmının ikmal, planlama ve talimat verme, bir kısmının ise icracı olarak teşekküle katılmalarının bazılarının ise suçtan menfaat elde etmiş olmalarının dahi yeterli olduğu açıklanmaktadır. Bu suretle İstanbul DGM Başsavcılığının, çeşitli eylemlerden dolayı kamu davası açma hazırlıklarını yürüttüğü ancak TBMM üyesi oldukları için dokunulmazlığı bulunan

13 -13- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak hakkında işlem yapamadığı belirtilerek bu kişilerin dokunulmazlıkları hakkında karar verilmesi için düzenlenen hazırlık 1997/221 sayılı 30 Ocak 1997 günlü fezleke TBMM Başkanlığına sunulması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Fezlekede Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın çeşitli tarihlerde suç işlemek için teşekkül oluşturan kişilerle ilintili koruyucu eylemleri bulunduğunun saptandığı belirtilmektedir. Bunlar: -Türkiye'de katliam sanığı olarak hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek saklanmasına, çeşitli görevlerde çalışmasına, pasaport, silah taşıma ruhsatı gibi belgeleri sahte isimle almasına yardım edilmesi, -Aynı teşekkülde bulunan ve kumarhaneler kralı olara tanınan Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayının sanıklarının (A. Çarkın, E. Ersoy, O. Yorulmaz) korunması, bunların gözaltında bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Müdürlüğüne özel talimatla getirilmesi ve basit bir ifade alma işleminden sonra salıverilmesi; -Çeşitli suçlardan aranan Yaşar Öz'ün gerek kendi adına gerekse çeşitli sahte kimliklerle hizmet pasaportu, sürücü belgesi ve silah taşıma izin belgesi gibi belgeler sağlanmasıdır. -İstanbul DGM Başsavcılığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda karar vererek, raporunu Başkanlığa sunmuştur. Bu raporu değerlendiren TBMM Genel Kurulu da 11 Aralık 1997 günlü 527 No.lu kararı ile her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra İstanbul DGM Başsavcılığınca her iki milletvekili hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. İstanbul DGM Mahkemesinde görülmekte olan davada 4 Mayıs 1998 günlü oturumda Mahkeme, Mehmet Kemal Ağar'a yöneltilen eylemlerin yıllarında işlendiğini bu süre içinde Mehmet Ağar'ın önce Emniyet Genel Müdürü sonra da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını; eylemlerden bazılarının Bakan olduğu döneme rastladığını belirtmiştir. Mahkeme, Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak yapılan eylemlerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine İlişkin Kanun, CMUK hükümleri doğrultusunda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ile son soruşturma aşamasına geçilebileceğini; ancak İçişleri Bakanı olarak işlenen eylemlerden ötürü yargılama yetkisi ve görevinin Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. Bu durumda, İstanbul DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturma iddiası ile hakkında kamu davası açılan Mehmet Kemal Ağar'ın bu eylemlerinin bir bölümünün İçişleri Bakanı bulunduğu dönemde işlendiği anlaşılmaktadır. Suç işlemek için teşekkül oluşturmak eylemi toplumu yakından ilgilendiren ve tehdit eden bir suçtur. Bu tür suçlara kamu görevlilerinin ve politikacıların da katılması halkımızın "temiz toplum temiz siyaset" istem ve beklentilerine aykırı düşmektedir. Bir dönem bakanlık

14 -14- görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş olan bir milletvekilinin bu tür kuşkular altında kalması sakıncalıdır. Bu hususu aydınlatacak olan yol ise Meclis Soruşturmasıdır. Sonuç: Belirtilen nedenlerle eski İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/ ve 33 üncü md. Uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılması talep edilmiştir. 2.Önerge Şahinlerinin Açıklamaları; Önerge sahipleri adına Komisyona davet edilen Atilla Sav, Cevdet Selvi ve Fikri Sağlar tarafından gönderilen faksta ve Yusuf Öztop, Atilla Sav, Cevdet Selvi ve Fikri Sağlar tarafından Komisyonda yapılan açıklamalarda, önergede İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesinin esas alındığı belirtilmiştir. Fikri Sağlar, bu önergedeki iddialara ilave olarak; "...Sayın Ağar, 3 Kasım 1996 kazasından sonra içişleri Bakam olduğu sırada kazayla ilgili beyanatları önemlidir. Bildiğimiz gibi kaza sırasında kazada bulunan Mercedes otomobilin içerisinde yer alan kişilerle ilgili çok ciddi bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler her şeyden önce Interpol tarafından aranan 1980 öncesi birçok olayın sanığı konumunda bulunan Abdullah Çatlı'nın bir polis müdürüyle bir siyasetçiyle bir aracın içerisinde yer almasıydı. Üzerinde Mehmet Ağar tarafından verilmiş olan uzman kimliği bulunmasıydı ve birçok silahlar çıkmasıydı. Sayın Ağar o sırada İçişleri Bakanı olarak bu olaylarla ilgili basit bir trajik kazası diye yorum yaptı. Kamuoyunun çok ciddi bir şekilde takip etmesi, sorması ve sorgulaması sırasında basına yansıdığı gibi, Hüseyin Kocadağ'nı Abdullah Çatlıyı yakalatıp İstanbul'a götürdüğünü ifade etti. Bunun üzerine o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Mehmet Ağar'la ilgili bir gensoru önergesi Meclise verdi. Gensoru önergesi Meclise verildikten sonra Sayın Ağar'in İçişleri Bakanlığından istifa etmesi söz konusu oldu ve dolayısıyla önergesi düştü. Arkasından bütün partilerin oybirliğiyle oluşturduğu bir araştırma komisyonu kuruldu, Susurlukla ilgili araştırma komisyonu kuruldu ve o komisyonda çalışmalar başladı. Bu arada da yargıya intikal eder, ancak, birçok konu yargıya intikal ettiği için Sayın Ağar'ın da bilgisine başvurmak talebinde bulunan komisyona geldiği sırada vermiş olduğu ifadeler içerisinde Anayasanın 138 inci maddesine sığınarak bilgi vermeyeceğini, yargıya intikal ettiğini belirtti. Bundan sonraki geçen süreci hep birlikte biliyoruz. Ben, biraz evvel ettiğim yemine de dayanarak Sayın Ağar'ın hem komisyonda yapmış olduğu hem de basına zaman zaman vermiş olduğu bilgilerde ortaya çıkan olayların Millî Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde olan olaylar olduğu ve Çankaya'da bir zirve toplantısı yapılırsa burada her şeyi anlatabileceğini söylediğini biliyoruz; ancak, daha sonra Millî Güvenlik Kurulu yetkililerinin hatta Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in de ifadeleriyle böyle bir kararların alınmadığı doğrultusunda bilgiler verildi.

15 -15- Dikkati çekecek konu, o sırada Adalet Bakanı olan Sayın Şevket Kazan'in, Mehmet Ağar döneminde kapatılan dosyaların tekrar açtırılmasıyla ilgili talimat verdiği açıklamasıydı. Bu bence önemlidir. Birçok olaya daha sonra baktığımızda niçin böyle bir karar verildiğini sormak gerekir Sayın Kazan'dan da. O dosyaların tekrar açılmasıyla ilgili dosyalar hangi neticeye varmıştır, onun da Adalet Bakanlığından öğrenilmesi gerekir, belki de öğrenilmiştir, bunu bilemiyorum. Efendim, bir oluşum söz konusudur. Sayın Ağar gerek Emniyet Müdürü olduğu dönemde gerek İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu oluşumları belki devletin ali menfaatları adına, ama hukuk dışına çıkarak, belki hukuku zorlayarak o oluşumları bilgisi dahilindedir. Bu oluşumların gerçekleşmesinde katkısı vardır. Ömer Lütfı Topal cinayetinde savcılığın hazırlamış olduğu fezlekede de görülüyor, Yaşar Öz'le ilgili olan konumda görülüyor ve diğer konularda da görülüyor. Bin operasyon düzenlendiğini ve bu bin operasyonda 4 bin kişinin öldürüldüğünü açıklamıştır o zaman çok yoğun bombardıman sırasında belki hatırlayacaksınız, bunları Sayın Ağar da söylemiştir, televizyon konuşmalarında, karşılıklı. Bu operasyonların nasıl operasyonlar oldukları, hukuka ait mi, hukuk dışı mı olduklarıyla ilgili bunların kararını verecek olan yargıdır. Dolayısıyla, onlarla ilgili bir açıklama ya da bir yorum yapmaya sahip değilim. Ancak, 1987 MÎT raporunun, yani, birinci MİT raporu diye an/andırılan Mehmet Eymür ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu raporun onlara göre bir çalışma özeti diye adlandırdıkları raporun incelenmesinde yarar var, çünkü o raporun incelenmesiyle ilgili Sayın Merhum Özal'ın Kutlu Savaş'a yaptırmış olduğu araştırmada o raporun Mehmet Ağar'la ilgili bölümünün doğru olduğuna dair ifadeler var; ama, o noktadan hareketle Sayın Ağar'ın gerek meslekî konumunda gerekse siyasi konumunda birçok faaliyetlerin belki oradan hareketle iyice gözlenmesi imkanı olabilir diye düşünüyorum. Susurluk Komisyonunda bizim çalışmalarımız sonucunda şöyle bir kanıya varmıştık. Çete ve yasadışı faaliyetlerden dolayı İçişleri Bakınlığı döneminde bazı dosyaların da kapatılması iddialarından dolayı Sayın Şevket Kazan'm açıklamalarıyla Adalet Bakanlığı döneminden dolayı bir soruşturma açılması gerektiğine, o noktaya gelmiştik, o kanıya varmıştık. Bu kanıyı da burada fezlekelerde açıklanan şekilleriyle aldık....öncelikle, size bilgi verebileceğini düşündüğüm, Susurluk Komisyonuna da aynı şekilde bilgi veren ve bizim de hareket noktamızı sağlayan, Sayın Hanifı Avcı ve Sayın Mehmet Eymür'dür. Zannediyorum, en fazla bilgiyi de Mehmet Eymür'den almak mümkündür. Mehmet Eymür MİT elemanı olarak, daha sonra, MİT'te zannediyorum 1993'ten itibaren de bir yönetici olarak yer almıştır. Mehmet Eymür'ün Mehmet Ağar'la ilgili ciddî bilgileri ve iddiaları vardır. Bu iddialar, aynı zamanda, DGM'ye de verilmiştir. Zannediyorum, 16 Ekim 1998 tarihli dilekçesinde DGM'ye de vermiştir bu iddiaları. O

16 - 16- iddiaların getirilmesi ve Mehmet Eymür'ün dinlenilmesinin bir çok olayı açacağı düşüncesindeyim. İkincisi, sadece üç polisle ilgili dediniz; ama, zannediyorum, onunla birlikte bir kere DGM'nin, özellikle Susurluk kazasında yer alan, araba içerisindeki Abdullah Çatlı'mn üzerinde bulunan uzmanlık belgesi, daha sonra, silahlar, araba içerisinde bulunan silahların Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan silahlar olması, Abdullah Çatlı'mn Erdek'te yapmış olduğu bir eylemde adres olarak bir polis karakolunun verilmesi, Yaşar Öz'ün yeşil pasaport alması, Tarık Ümit'in yeşil pasaport alması. Yaşar Öz'ün yeşil pasaportla birlikte yurtdışına götürülmesi, Mehmet Ağar'ın talimatlarıyla Dursun Karataş'm yakalanması adına elde edilecek, oluşacak bir kaynağın, yurtdışına kaçırılacak olan uyuşturucunun satımından elde edilmesi gibi bir organizasyonun yapılması, bunlar, Mehmet Ağar'ın isimlerinin geçtiği noktalardır. Bakanlık döneminde Ömer Lütfü Topal cinayetinde yer alan isimlerin, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi üç polisin bulunduğu... Bakanlık döneminde önemli olan bir başka konu da, yeşil pasaportla ilgili o/an konudur. Üç polisin bırakılmasındaki imza, o bırakımdaki evraktaki imzalardan bir tanesinin Ayhan Akça olduğunu, daha sonra o Ayhan Akça'nın da, bildiğiniz gibi, kurye Dilek'le ilgili ilişkide bulunduğunu da belirtmek istiyorum. Ben yalnız bir şey söylemek istiyorum, bu, ilk defa buraya gelirken yapmış olduğum bir araştırma neticesinde ortaya çıktı. Bakarken bunu bulabildim; fakat, bu, Sayın Ağar'ın içişleri Bakanlığı dönemine rastlamayan bir konu, Emniyet Müdürü olduğu dönemde, belki, sizin raporlarınız içerisinde o bilgi de verilebilir, o da şu: Bildiğiniz gibi Mehmet Ağar yeşil pasaport verilmesi doğıı/ltusunda bulunduğu makamı kullanıyor, yeşil pasaport alamayacak insanlara, mesela, Tarık Ümit'e, mesela, Abdullah Çatlı'ya, mesela Yaşar Öz'e. Şimdi, bir başka kişi daha çıktı. Benim elimde bir belge var, size takdim edeceğim bunu, İçişleri Bakanlığından alınmış olan bir belgedir. Bu belge de Tarık Ümit'e verilmiş olan pasaport la ilgili dökümdür, numarasıyla ilgilidir. Bunu, dönemin İstihbarat Daire Başkanıydı zannediyorum, Emin Aslan, ifadesinde, pasaportun verilmesi doğrultusunda Sayın Ağar'ın kulakçık iğneleyerek bunun bir an önce bitirilmesiyle ilgili çaba gösterilmesini istemiştir. Bu listenin, hemen Tarık Ümit'in üzerinde, M. Emin Torun isminde bir yeşil pasaport daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 509)

17 -17- verilen uzman vardır. Mehmet Eymür'ün, biraz evvel bahsettiğim, 16 Ekim 1998 tarihli DGM'ye vermiş olduğu dilekçesinde, Yaşar öz'le birlikte, Mehmet Emin Torıın'ıın da uyuşturucu kaçakçılığı içerisinde yer aldığını söylemektedir. Yani, bir yeşil pasaport alan kişi daha böylelikle kendiliğinden ortaya çıkmıştır....hibe edilen silahlarla ilgili, hibe edilmeyip, aslında, örtülü ödenekten ödenen silahlarla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulunun ve denetleme kurullarının yapmış olduğu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan bir rapor var. Zannediyorum o raporun alınmasında yarar vardır. Çünkü, orada hibe diye gösterilip, Ertaç Tınar'a ödenen 25 milyon dolarlık, iki partide 50 milyon dolara yakın ödemelerin bir tanesinde, birinci partisinde Ertaç Tınar'ın vermiş olduğu belge ve bilgiler ışığında, yanlış hatırlamıyorsam, 3,2 milyon dolar ya da 6 milyon dolarlık birkısmm hesabını verememektedir Ertaç Tınar. Böylelikle, ödenen paraların içerisinde de bir açıklık söz konusudur. Silahların karşılığı o kadar para mıdır; o meçhuldür. Ben, bunlarla ilgili, geçen dönem parlamenterliğim sırasında İçişleri Bakanlarına sorular yönelttim, ancak, yeterli cevaplar almadım; çünkü, silahların birim fiyatıyla elde edilen, ödenen fiyatların arasında farklılıklar olduğu düşüncesindeydim. Bu, araştırılması gereken ve soruşturulması gereken ciddî bir olaydır; çünkü, Mehmet Ağar'in mal varlığıyla ilgili veya elde edilen parayla ilgili Susurluk Komisyonunda, biz, herhangi bir çalışma yapamadık. O konuda, komisyon olarak son derece şikâyetçiydik. Ne Maliye Bakanlığı ne de ilgili kaynaklar bize yeterli bilgi vermediler, hatta, hiç bakılamadı. Belki, bu yönünün de bakılmasında, özellikle, akçalı konuların da bakılmasında büyük yarar var. Hibe edilen diye adlandırılan; ama, aslında örtülü ödenekten alınan silahlarla ilgili araştırma raporlarının çok dikkatle incelenmesinin size önemli bir ışık tutacağı düşüncesindeyim. " demiştir. Fikri Sağlar bu ifade sonunda mevcut önergeye ilaveten yukarıdaki üç konununda araştırılmasını istemiştir. V-TOPLANAN BİLGİ VE BELGELER 1. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Dosyasında Yer Alan Belgeler;

18 -18- l.l.istanbul DGM C. Başsavcılığının İbrahim Şahin ve Arkadaşları hakkında hazırladığı tarih Hazırlık No: 1996/2303, Esas No:1997/294, İddianame No: 1997/261 Sayılı İddianamesi: İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının tarih 1997/261 İddianame Nolu " İddianame" si ile İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Enver Ulu, Mustafa Altunok, Abdülgani Kızılkaya, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça ve Mehmet Korkut Eken hakkında, "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak-hakkında tevkif ve yakalama müzekkeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek" suçunu işledikleri iddiası ile İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde haklarında dava açılmıştır. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca bu hazırlık evrakın üzerinde, " "1.- Sedat Edip BUCAK ve Mehmet Kemal AĞAR 'in Milletvekili olmaları sebebiyle hazırlık evrakları tefrik edilmiş ve İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve 1997/221-1 sayılı FEZLEKE'si ekinde Adalet Bakanlığı 'na gönderilmiştir. 2.-Müsnet suçlardan sanıklar (Gıyabi Tutuklu) Sami HOŞTAN, Ali Fevzi BİR, Yaşar ÖZ ve Haluk KIRCI haklarındaki evrak tefrik edilmiş olup, adı geçen sanıklar aranmaktadır. Yakalandıklarında haklarında ek iddianame ile dava açılacaktır. (Hazırlık No: 1997/478) 3. Abdullah ÇATLI, Hüseyin KOCADAĞ ve Gonca US'un ölmüş olmaları sebebiyle, sanıklar Sedat HOŞTAN ve Ömer KAPLAN hakkındaki delil durumu nazara alınarak bu kişiler hakkında EK TAKİPSİZLİK kararı verilmiştir. 4.- Diyarbakır, Ankara ve İzmir Yargı çevresine ilişkin iddialarla ilgili evraklar Diyarbakır, Ankara ve İzmir DGM.Cumhuriyet Başsavcılıklarına tefriken gönderilmiştir. ( tarih ve 1996/2303 Hz.) 5.- Tuğgeneral Veli KÜÇÜK hakkındaki iddia ve ifadelere ilişkin evrak, Genel Kurmay Başkanlığına gönderilmiştir. ( tarih ve 1996/2303 Hz.) 6.- Yaşar ÖZ isimli kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünde Teknik Danışmanlık Hizmeti yürüttüğünden bahisle düzenlenen evrakta sahtecilik bulunduğu nazara alınarak, Mehmet AĞAR hakkındaki evrak tefrik edilmiş ve 1997/9-1 sayılı Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 7.- Yaşar ÖZ isimli şahısta yakalanan silahlar, sahte belgeler ve pasaportlarla ilgili evrak tefrik edilerek, Yaşar ÖZ hakkında evrakta sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olanlar hakkında evrak tefrik edilerek 1997/10-2 sayılı Görevsizlik Kararı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.) 8.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile nüfus cüzdanı veren görevliler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/23)

19 Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile sürücü belgesi veren görevliler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı Başssavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/25) ile istanbul Cumhuriyet 10.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile umumi ve hususi (Yeşil) pasaport verenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/24) İL- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile İstanbul'da Silah Taşıma Ruhsatı verilmesinde suistimali görülenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile istanbul îl idare Kuruluna gönderilmiştir Ayrıca, İstanbul D.G.M. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı sırasında toplanan delillerden; a) Tarık ÜMİT'in kaybolması ile ilgili olanlar bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. b) Ömer Lütfı TOPAL 'in öldürülmesi ile ilgili olarak alınan ifadeler ve yapılan telefon tespitlerine dair müfredat listeleri bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir." denildiği görülmüştür. 1.2.İstanbul DGM C. Başsavcılığının tarih 1997/614, İdianame No: 1997/553 sayılı İddianamesi: H.N.1997/478, E.N. İstanbul DGM C. Başsavcılığının söz konusu iddianamesi ile yıllarında, Yaşar Öz hakkında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle katılmak suçundan dava açılmıştır İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde Î997/180 Esas No ile görülmekte olan dava ile ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının "Esas Hakkında Mütalaa" yazısında, "...f) Dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerine 20.Dönem Elazığ Milletvekili MEHMET KEMAL AĞAR ile Şanlıurfa Milletvekili SEDAT EDİP BUCAK haklarında tarih ve 1997/221 Hz, sayılı iddianame ile; cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak- hakkında tevkif ve yakalama müzekkereleri bulunan kişileri yetkili merci/ere haber vermemek -Hüviyette sahtecilik- Görevi suistimal ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kamu davaları açılmıştır. Mezkur davalar istanbul (6) Nolu DGM'nin 1997/180 Esas sayılı dava dosyasında birleştirilmiştir. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan 21. Dönem milletvekili genel seçimlerinde MEHMET KEMAL AĞAR Elazığ, SEDAT EDİP BUCAK'da Şanlıurfa ilinden millet\>ekili seçilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/4 maddesine göre; tekrar seçilen miller\>ekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması, meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı

20 -20- bulunduğuhdan Mahkememizin tarihli duruşmasında, bu sanıklar hakkında; yasama dokunulmaz-liklarının tekrar kaldırılmasına kadar MUHAKEMENİN DURMASINA karar verilmiş ve dava dosyaları T.B.M.M. Başkanlığına, gönderilmek üzere TEFRlK edilmiştir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin usulü işlemlerin uzun. süreyi gerektirmesi ve diğer sanıklar yönünden de delillerin toplanmış bulunması nazara alınarak, MEHMET KEMAL AĞAR ve SEDAT EDtP BUCAK dışındaki sanıklar yönünden esas hakkındaki mütalaa hazırlanmıştır. 7- Silah taşıma belgeleri ruhsatnameler-yeşil pasaportlar ve sahte belgeler: a) Susurluk'ta kaza yapan araçta bulunan ve olay mahallinde ölen ABDULLAH ÇATLI üzerinde; MEHMET ÖZBAY sahte kimliği ile düzenlenmiş hüviyet sürücü belgesi, silah taşıma ruhsatı ve muhtelif banka kartları ile, sol tarafında ABDULLAH ÇATLTmn fotoğrafı yapışık ancak MEHMET ÖZBAY ismi yazılı, sağ tarafında "yanda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan MEHMET ÖZBAY, Emniyet genel müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta olup silah taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. MEHMET AĞAR. Vali Emniyet Genel Müdürü, "yazılı, mühürlü ve imzalı belge ile 0,3'5, gram KOKAİN bulunmuştur.. Usulsüz olarak düzenlenmiş belgelere istinaden verilen Silah Taşıma Ruhsatı dosyasında, dönemin İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı HÜSEYİN KOCADAĞ'in referansı bulunduğu görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü 'nde uzman gösterilerek her türlü silahı taşıma yetkisini veren özel belge ise dönemin Emniyet Genel Müdürü tarafından verilmiştir. Olayla ilgili hazırlık tahkikatı sırasında, ABDULLAH ÇATLVya MEHMET ÖZBAY sahte kimliği ile yeşil pasaportta verildiği tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığına bağlı birinci derecede Maliye Müfettişi olduğundan bahisle, Emniyet Genel Müdürlüğü hususi damgalı TR A seri nolu Yeşil pasaportun verilmesinde de, dönemin Emniyet Genel Müdürü MEHMET KEMAL AĞAR'ın talimatının bulunduğu anlaşılmıştır. (Isth. D. Bask. Emin Arslan T.B.M.M. Susurluk Komisyonu ifadesi). b) Sanıklardan YAŞAR ÖZ'ün, İstanbul Ataköy 7-8 Kısım L-9 A Blok D:6 adresinde tarihinde yapılan aramada; YAŞAR ÖZ adına TR A seri numaralı, TARIK ÜMİT adına TR A seri numaralı Yeşil Pasaportlar, EŞREF ÇUĞDAR adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, üzerinde YAŞAR ÖZ'ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı silah taşıma özel izin belgesi (Belge hamili YAŞAR ÖZ, Genel Müdürlüğümüzde teknik

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

SIRA SAYISI: 432 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 432 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 432 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 74 üncü, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu nun 11 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na 1 Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler Suç :1- Hüseyin ÇAPKIN- Suç Tarihinde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA İlgi: 1 inci Tak. Hv. K. K.lığı As. Sav.lığmm 18 Mayıs 1998 gün ve AS.SAV.: 1998/5863 sayılı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA İlgi: 1 inci Tak. Hv. K. K.lığı As. Sav.lığmm 18 Mayıs 1998 gün ve AS.SAV.: 1998/5863 sayılı Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 736) Bilecik Milletvekili Bahattın Şeker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA. Erkan KARAARSLAN

4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA. Erkan KARAARSLAN 4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org II- 4483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI A- KANUNUN AMACI 1- İzin vermeye yetkili mercileri belirtmek 2- İzlenecek usulü düzenlemek

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

BAKANLAR HAKKINDA FEZLEKE PRATİĞİ VE KAYDADEĞER BİR İÇTÜZÜK BOŞLUĞU

BAKANLAR HAKKINDA FEZLEKE PRATİĞİ VE KAYDADEĞER BİR İÇTÜZÜK BOŞLUĞU BAKANLAR HAKKINDA FEZLEKE PRATİĞİ VE KAYDADEĞER BİR İÇTÜZÜK BOŞLUĞU Şeref İBA * Başbakan ve bakanlar hakkındaki görevsel suçlamalarda Meclis soruşturması mekanizması dışında başkaca bir araç bulunmamaktadır.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan Açılımı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele olan JİTEM adlı bir birimin terörle mücadele adı altında devlet teşkilatı içerisinde oluşturulduğu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1- lık Makamı'na dilekçe 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ ( İlk müracaat ) 2- İki adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR AYCAN İRMEZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/9400) Karar Tarihi: 23/5/2016 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler :1- Celalettin CERRAH - Suç Tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 ÖZET : 2247 Sayılı Kanunun 14* maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları gerçekleşmediğinden, bu konudaki başvurunun

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar 1 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ ADI 1 MÜŞTEKİ VE MAĞDUR MÜRACAATI Müşteki ve Mağdur İfadesi CMK da uygulanan süre(1 gün-1 yıllık süre) 2 İHBAR İhbarcı tarafından verilmesi halinde açık kimlik ve adres bilgileri 1

Detaylı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkinci Müracaat Yeri : Adana Valiliği Adana Bölge Müdürlüğü İsim : Rıfat KALKAN İsim : Burhan TERZİOĞLU Adres : İnönü Cd. No:65 Seyhan/ADANA Adres : Adana Valiliği Tel : 0 322 352 57 22-359 91 72 Tel :

Detaylı

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Tıbbi Bilirkişilik

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

SIRA SAYISI: 326 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 326 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 326 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8)

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 12 Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı