Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)"

Transkript

1 Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240,31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 3 Kasım 1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AL 600 plakalı Mercedes marka otomobil Susurluk İlçesi yakınlarında Hüseyin Kocadağ'm yönetiminde seyrederken, uçak yolu mevkiindeki bir benzin istasyonundan çıkmakta olan Hasan Gökçe'nin kullandığı 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpışmıştır. Kuşadasmdan İstanbul'a gitmekte olan otomobilde bulunan dört yolcudan üçü Hüseyin Kocadağ ile Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us kaza anında ölmüşler; ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bu kaza sırasında aynı otomobilde bulunan bu dört kişi arasındaki birliktelik bir dizi karmaşık ilişkiler yumağını ortaya çıkarmıştır. Bu kişilerden asıl adı Abdullah Çatlı olan Mehmet Özbay'ın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birkaç yabancı ülkede çeşitli suçlardan aranan bir kişi olduğu saptanmıştır. Bu arada Mehmet Özbay'a verilen resmî hizmet pasaportu ile sürücü belgesi, ticaret odası üyelik kartı ve silâh taşıma ruhsatının sahte olmadığı ancak sahte kimlikli bir kişi adına düzenlenmiş olması üzerine soruşturma bu doğrultuda da derinleştirilmiştir. Ayrıca Abdullah Çatlı'nın fotoğrafı bulunan Mehmet Özbay adına düzenlenen ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın imzasını taşıyan belgede adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştığı belirtilerek silâh taşıma izni verilmesinin talep edildiği saptanmıştır. Bu kişilerle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren İstanbul DGM Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede sonuç olarak bir kısım kumarhane işletmecileri ile polisçe aranan kişilerin, kimi güvenlik görevlileri ve bir kısım yönetici ve politikacılarla cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları kanısına varıldığı belirtilmektedir. Yine fezlekede T.C.K. 313 maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan çetecilik suçunun bir tehlike suçu olduğu ve toplum yararına olarak hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir. Suçun oluşması için teşekkülün bir eylemi işlemiş ve tamamlamış olması gerekmeyip; hazırlık hareketlerinin varlığının dahi suçun varlığını belli ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca teşekkül üyelerinin hepsinin aynı derecede görev almalarının da gerekmediği; bir kısım üyelerin koruma kollama, bir kısmının ikmal, planlama ve talimat verme, bir kısmının ise icracı olarak teşekküle katılmalarının bazılarının ise suçtan menfaat elde etmiş olmalarının dahi yeterli olduğu açıklanmaktadır.

2 _ 2 - Bu suretle İstanbul DGM Başsavcılığının, çeşitli eylemlerden dolayı kamu davası açma hazırlıklarını yürüttüğü ancak TBMM üyesi oldukları için dokunulmazlığı bulunan Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Ş. Urfa Milletvekili Sedat Edip Bucak hakkında işlem yapamadığı belirtilerek bu kişilerin dokunulmazlıkları hakkında karar verilmesi için düzenlenen Hazırlıkl997/221 sayılı 30 Ocak 1997 günlü fezleke TBMM Başkanlığına sunulması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Fezlekede Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın çeşitli tarihlerde suç işlemek için teşekkül oluşturan kişilerle ilintili koruyucu eylemleri bulunduğunun saptandığı belirtilmektedir. Bunlar: - Türkiye'de katliam sanığı olarak hakkında gıyabî tutuklama kararı bulunan Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek saklanmasına, çeşitli görevlerde çalışmasına, pasaport, silâh taşıma ruhsatı gibi belgeleri sahte isimle almasına yardım edilmesi, - Aynı teşekkülde bulunan ve kumarhaneler kralı olarak tanınan Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayının sanıklarının (A. Çarkın, E. Ersoy, O. Yorulmaz) korunması, bunların gözaltında bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Ankara Emniyet Müdürlüğüne özel talimatla getirilmesi ve basit bir ifade alma işleminden sonra salıverilmesi; - Çeşitli suçlardan aranan Yaşar Öz'ün gerek kendi adına gerekse çeşitli sahte kimliklerle hizmet pasaportu, sürücü belgesi ve silâh taşıma izin belgesi gibi belgeler sağlanmasıdır. İstanbul DGM Başsavcılığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda karar vererek, raporunu Başkanlığa sunmuştur. Bu raporu değerlendiren TBMM Genel Kuruluda 11 Aralık 1997 günlü 527 no.lu kararı ile her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra İstanbul DGM Başsavcılığınca her iki milletvekili hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. İstanbul DGM Mahkemesinde görülmekte olan davada 4 Mayıs 1998 günlü oturumda mahkeme, Mehmet Kemal Ağar'a yöneltilen eylemlerin yıllarında işlendiğini bu süre içinde Mehmet Ağar'ın önce Emniyet Genel Müdürü sonra da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını; eylemlerden bazılarının Bakan olduğu döneme rastladığını belirtmiştir. Mahkeme, Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak yapılan eylemlerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanun, C.M.U.K. hükümleri doğrultusunda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ile son soruşturma aşamasına geçilebileceğini; ancak İçişleri Bakanı olarak işlenen eylemlerden ötürü yargılama yetkisi ve görevinin Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. Bu durumda, istanbul DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturma iddiası ile hakkında kamu davası açılan Mehmet Kemal Ağar'ın bu eylemlerinin bir bölümünün İçişleri Bakanı bulunduğu dönemde işlendiği anlaşılmaktadır. Suç işlemek için teşekkül oluşturmak eylemi toplumu yakından ilgilendiren ve tehdit eden bir suçtur. Bu tür suçlara kamu görevlilerinin ve politikacıların da katılması halkımızın "temiz toplum, temiz siyaset" istem ve beklentilerine aykırı düşmektedir. Bir dönem bakanlık görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş olan bir milletvekilinin bu tür kuşkular altında kalması sakıncalıdır. Bu hususu aydınlatacak olan yol ise Meclis Soruşturmasıdır. Sonuç : Belirtilen nedenlerle eski İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/2-3, 296,240, 31 ve 33 üncü md. uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını arz ederiz.

3 Atila Sav Hatay Ahmet Güryüz Ketenci İstanbul D. Fikri Sağlar İçel Ali Şahin Kahramanmaraş Metin ArifAğaoğlu Artvin Ayhan Fırat Malatya Mehmet Moğultay İstanbul Bülent Tanla İstanbul Fatih Atay Aydın Bekir Kumbul Antalya Altan Öymen İstanbul Ercan Karakaş İstanbul - Murat Karayalçın Samsun Yusuf Öztop Antalya Veli Aksoy İzmir /. Önder Kırlı Balıkesir İrfan Gürpınar Kırklareli Ali Haydar Şahin Çorum Birgen Keleş İzmir Celal Topkan Adıyaman Mustafa Kul Erzincan Yahya Şimşek Bursa Ali Rıza Bodur İzmir Bekir Yurdagül Kocaeli Yılmaz Ateş Ankara Orhan Veli Yıldırım Tunceli Eşref Erdem Ankara Mehmet Cevdet Selvi İstanbul Hilmi Develi Denizli Şahin Ulusoy Tokat Erol Çevikçe Adana Ahmet Küçük Çanakkale Fuat Çay Hatay Yüksel Aksu Bursa M. Seyfı Oktay Ankara Ali Topuz İstanbul Erdal Kesebir Edirne Erdoğan Yetenç Manisa Nihat Matkap Hatay Oya Araslı İçel Nezir Büyükcengiz Konya Mustafa Yıldız Erzincan Algan Hacaloğlu İstanbul Haydar Oymak Amasya ismet Atalay Ardahan Ali Dinçer Ankara Onur Kumbaracıbaşı Kocaeli Aydın Güven Gürkan İzmir Mahmut Işık Sivas Zeki Çakıroğlu Muğla Sabri Ergül İzmir Tuncay Karaytuğ Adana Mehmet Sevigen İstanbul Önder Sav Ankara Adnan Keskin Denizli

4 - 4 - (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Esas No.: A.01.LGEÇ.9/38 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla içişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. EKLER : EK 1. Soruşturma Komisyonu Raporu EK 2. Tekmil İşlem Dosyası Masum Türker Komisyon Başkanı istanbul

5 - 5 - İÇİNDEKİLER I. - KOMİSYONUN KURULUŞU II. - SORUŞTURMANIN KONUSU III. - KOMİSYON ÇALIŞMALARI IV. - SORUŞTURMA ÖNERGESİ VE ÖNERGE SAHİPLERİNİN AÇIKLAMALARI 1. Soruşturma Önergesi 2. Önerge Sahiplerinin Açıklamaları V. - TOPLANAN BİLGİ VE BELGELER 1. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Dosyasında Yer Alan Belgeler 1.1. İstanbul DGM C. Başsavcıhğımn İbrahim Şahin ve Arkadaşları hakkında hazırladığı tarih Hazırlık No.: 1996/2303 Esas No.: 1997/294 iddianame No.: 1997/261 sayılı İddianamesi 1.2. İstanbul DGM C. Başsavcıhğımn tarih H.N. 1997/478, EN. 1997/614, İddianame No.: 1997/553 sayılı İddianamesi 1.3. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde 1997/180 Esas No ile görülmekte olan dava ile ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının "Esas Hakkında Mütalaa" yazısında 1.4. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının tarih Hazırlık No.: 1997/221,1997/1 sayılı Fezlekesinde DELİLLERİN İNCELENMESİ - TAHLİLİ 1.5. Türkiye Büyük Millet Meclisince Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 1.6. M. Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin İtirazı ve Anayasa Mahkemesinin Kararı 1.7. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının M. Kemal Ağar Hakkındaki İddianamesi 1.8. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin M. Kemal Ağar Hakkında Verdiği Görevsizlik Kararı 1.9. Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesinin Kararı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin tarihli Muhakemenin ve Usuli İşlemlerin Durdurulmasına İlişkin Kararı Danıştay 2. Dairesinin, Dosyanın İçişleri Bakanlığına Gönderilmesine İlişkin Kararı 2. İçişleri Bakanlığınca Düzenlenen Fezleke 3. Danıştay Başkanlığının tarih İd. İşi. Kur. 2000/14 sayılı yazısı 4. Mehmet Kemal Ağar Hakkındaki Dosyaların TBMM'ndeki Durumu SAYFA

6 - 6 - SAYFA 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasadışı Örgütlerin Devletle olan Bağlantıları ile Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ve Komisyon Tutanakları 60 Komisyon Raporunda tarihinde Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in Başkanlığında Siyasî Parti Liderleri ile yapılan zirve tutanaklarında Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Önal ve Halil Yılmaz tarafından Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine gözaltına alınan, 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın, Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmeden, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra Ankara'ya gönderilmeleri, Ankara'ya nakledilen bu kişilerin, ifadeleri alındıktan sonra salıverilmeleri konusunda düzenlenen tarih, 70/14,114/10 sayılı İnceleme Raporu, tarih 70/1,114/1 sayılı Tevdi Raporu Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan çalışmalar Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen tarih 12-1,17-1,97-1, 97-2 sayılı İnceleme ve Soruşturma Raporunda Kutlu Savaş Tarafından Düzenlenen Susurluk Raporu İçişleri Bakanlığınca Yapılan Diğer İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca Yapılan İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müfettişlerince Yapılan İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler Mahkemelerce Verilen Kararlar Hibe Kayıp Silahlar M. Kemal Ağar'ın Mal Varlığı ile ilgili İnceleme İstanbul DGM C. Başsavcılığınca Yapılan Mal Varlığı Araştırması Komisyonumuzca Mehmet Kemal Ağar'ın Malvarlığının İncelenmesi Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının tarihli 2000/623 sayılı yazısı ekinde yer alan dosya Yaşar Öz'Un Emniyet İstihbaratınca Kullanılıp Kullanılmadığının İncelenmesi Mehmet Emin Torun'a Pasaport Verilmesi Konusu 81 VI. - TANIK VE İLGİLİ KİŞİLERİN İFADELERİ 1. Ömer Lütfi Topal'ın Öldürülme Olayına Karışmış Oldukları İddia Edilen Kişilerin İfadesi Ayhan Çarkın Komisyonumuza tarihinde verdiği ifadesinde Ercan Ersoy tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde 82

7 Oğuz Yorulmaz tarihinde verdiği ifadesinde Ömer Lütfi Topal'ın Öldürülme Olayına Karışmış Oldukları İddia Edilen Kişilerin Ankara'ya Gönderilmesi İle İlgili Kişilerin ve Bu Konuda Bilgisi Olanların İfadeleri Komisyonumuzca ifadesi alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu Eski Amir Yardımcısı Şentürk Demiral ifadesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Eski Amiri Refik Baştürk'ün ifadesi İstanbul Asayiş Şubesi Eski Müdür Yardımcısı Ahmet Duran Alp'in ifadesi İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal'ın ifadeleri İstanbul Eski Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun ifadeleri Emniyet Genel Müdürlüğü Eski Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in ifadeleri Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ'un ifadeleri İstanbul Eski Valisi Rıdvan Yenişen tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Emniyet Eski Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in ifadeleri Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın ifadeleri Anavatan Partisi Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın ifadeleri Konuyla İlgili Diğer İfadeler Eski Milletvekili Yahya Şimşek tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Milletvekili Mustafa Çiloğlu tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İstanbul Valisi Erol Çakır tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney'in ifadesi Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Ankara Emniyet Müdürü Ramazan Er tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Teoman Ünisan tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Urfa Milletvekili Sedat Bucak tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde 101

8 - 8 - SAYFA Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde Elazığ Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesi Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili Hanefi Avcı tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde 102 VII. - MEHMET KEMAL AĞAR'IN İSTANBUL DGM C. BAŞSAVCILIĞINA VERDİĞİ İFADE 103 M. Kemal Ağar tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde 103 VIII. - İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MEHMET AĞAR'IN SAVUNMASI İçişleri Eski Bakanı M. Kemal Ağar tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar Komisyonumuza tarihinde verdiği ifadesinde 105 IX.-DEĞERLENDİRME 106 X.-SONUÇ 126

9 - 9 - I-KOMİSYONUN KURULUSU 20 nci dönemde; Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 arkadaşı, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını talep etmişlerdir. Söz konusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 9 uncu Birleşiminde okunmuş, tarihli 16 nci Birleşiminde görüşülerek 608 Karar No ile "Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet AĞAR Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına; Soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Katip Üye Seçimi tarihinden başlamasına" karar verilmiştir tarihli ve 626 sayılı TBMM Kararı ile de Komisyon üyeliklerine Genel Kurulun tarihli 46. nci Birleşiminde ve Komisyonun tarihli toplantısında; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üyelikler için seçimlerin yapıldığı karar altına alınmıştır. Ancak Yasama dönemi seçim nedeniyle sona ermiş, Komisyonun çalışmalarını tamamlayamamıştır. İçtüzüğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrası " Yasama Dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis Araştırması, Genel görüşme ve Gensoru Önergeleri hükümsüz sayılır." Hükmüne havi olup, Soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 20 nci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli nedenlerle aynı dönemin içinde sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri, aynen 21 inci döneme intikal etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişarı mahiyette görüş bildirmek üzere birkaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan "Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış olan Meclis Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri için de bir olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması ve Komisyonların ilk iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlaması" "önerisi üzerine İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak söz konusu Meclis Soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu Yüce Genel Kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmuş, öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 6566 sayılı kararla kabul edilmiştir. Komisyon tarihli toplantısında, en yaşlı üye sıfatıyla Manisa Milletvekili Sayın Hasan Gülay Başkanlığında toplanmış toplantıya 10 üye katılmış ve Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker, Başkan Vekilliğine İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Pak, Sözcülüğe İstanbul Milletvekili Sayın Suhan Özkan ve Katip Üyeliğe Konya Milletvekili Sayın Lütfı Yalman

10 - 10- seçilmişlerdir tarihli 671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile bu husus karar altına alınmıştır. Komisyon çalışmalarının başlangıcında, İçel Milletvekili Ali Güngör, İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya, İstanbul Milletvekili Bahri Zengin ve Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın Komisyon üyeliklerinden çekilmeleri üzerine, Genel Kurulun tarihli 59 uncu Birleşiminde bu suretle boşalan üyeliklere Manisa Milletvekili Ali Serdengeçti, İsparta Milletvekili Osman Gazi Aksoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Pak ve Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey seçilmişlerdir. İsparta Milletvekili Osman Gazi Aksoy'un Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine bu suretle boşalan üyeliğe Genel Kurulun tarihli 60 inci Birleşiminde Giresun Milletvekili Mustafa Yaman seçilmiştir. Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine, bu suretle boşalan üyeliğe Genel Kurulun tarihli 66 ncı Birleşiminde Çorum Milletvekili Bekir Aksoy seçilmiştir tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, Anayasanın 100 üncü maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın'a müracaat ederek tarihinden itibaren iki aylık ek süre istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmış olup, yetkilerini kullanmıştır. Komisyon kamu kuruluşlarında konu ile ilgili bilgi ve belgeleri istemiş, iddia sahiplerini, hakkında soruşturma istenen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile diğer ilgililer ve tanıkları dinlemiş, soruşturmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sonuçlandırılmasına esas olacak iş bu raporunu Anayasal süresi içinde hazırlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine arz etmeye karar vermiştir. II-SORUSTURMANIN KONUSU Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 Arkadaşının, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergede yeralan; Özetle, a) cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, b) gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım, usulsüz silah taşıma belgesi ve yeşil pasaport verilmesini, Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz isimli kişilere silah taşıma izin belgelerinin verilmesini sağladığı, c) üç özel tim görevlisinin İstanbul'dan Ankara'ya getirtilmesi iddialarıyla, İçişleri Eski Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/ ve 33 üncü md. Uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılması talebi bu soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 5Q9)

11 ffl-komisyon ÇALIŞMALARI -11- Komisyonumuz çalışmaları ilgili bilgi ve belgelerin toplanılması ve ilgililerin ifadelerinin alınması olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başbakanlık Teftiş" Kurulundan bir başmüfettiş, İçişleri Bakanlığından bir Mülkiye Başmüfettişi, Adalet Bakanlığından bir Adalet Başmüfettişi ve Maliye Bakanlığından bir görevli istenmiştir. Bilgi ve belgelerin toplanılması ile ilgili yapılan çalışmalar şöyledir: Komisyonumuzca çalışmalara başlanıldıktan sonra, konuyla ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinden, Başbakanlıktan, İçişleri Bakanlığından, ilgili belgeler istenilmiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Daire Başkanlığından, M. Kemal Ağar'in dokunulmazlık dosyaları, yapılan çalışmalar sırasında gerek görülmesi üzerine ayrıca MİT Müsteşarlığından bilgi, Yargıtay'dan daha önce verilmiş kararların örnekleri, Danıştay'dan Mehmet Kemal Ağar ile ilgili devam etmekte olan yargılama işlemleri hakkında bilgi istenilmiştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünden Yaşar Öz ve Mehmet Emin Torun hakkında yazışmalar yapılmıştır. İfadelerin alınması çalışmaları ise aşağıda sunulmaktadır: Komisyonumuz çalışmaları sırasında, ilk olarak önerge sahipleri; Atilla Sav, Cevdet Selvi, Fikri Sağlar, Yusuf Öztop'un bilgisine başvurulmuştur. Önerge ile ilgili olarak TBMM'nde yapılan görüşmelerde konuşma yapanlar Yahya Şimşek, Mustafa Çiloğlu ve M. Cihan Paçacı'nın bilgisine başvurulmuştur. Komisyonumuz, daha sonra konuyla ilgili olarak Polis Memurları Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Eski Amir Yardımcısı Şentürk Demiral, Cinayet Büro Amiri Refik Baştürk, Şube Müdürü Ahmet Duran Alp, Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal, Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Ankara Emniyet Müdürü Ramazan Er, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ, İstanbul Eski Valisi Rıdvan Yenişen, İstanbul Valisi Erol Çakır, Emniyet Eski Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, İçişleri Eski Müsteşarı Teoman Ünisan, Urfa Milletvekili Sedat Bucak, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Anavatan Partisi Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney, Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan'ın bilgilerine başvurulmuştur. Çalışmaların tamamlanmasından sonra hakkındaki iddialar ile ilgili olarak İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar'ın savunması alınmıştır. Komisyonumuzca yapılan bu çalışmalar aşağıda ayrıntılı olarak bir sistematik içerisinde sunulmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 509)

12 -12- IV-SORUSTURMA ÖNERGESİ VE ÖNERGE SAHİPLERİNİN AÇIKLAMALARI 1.Soruşturma Önergesi: Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 Arkadaşının, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin verdikleri Önergede; 3 Kasım 1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AL 600 plakalı Mercedes marka otomobil Susurluk İlçesi yakınlarında Hüseyin Kocadağ'ın yönetiminde seyrederken, uçak yolu mevkiindeki bir benzin istasyonundan çıkmakta olan Hasan Gökçe'nin kullandığı 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpışmıştır. Kuşadasından İstanbul'a gitmekte olan otomobilde bulunan dört yolcudan üçü Hüseyin Kocadağ ile Mehmet Özbay, sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us kaza anında ölmüşler; ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bu kaza sırasında aynı otomobilde bulunan bu dört kişi arasındaki birliktelik bir dizi karmaşık ilişkiler yumağını ortaya çıkarmıştır. Bu kişilerden asıl adı Abdullah Çatlı olan Mehmet Özbay'in gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birkaç yabancı ülkede çeşitli suçlardan aranan bir kişi olduğu saptanmıştır. Bu arada Mehmet Özbay'a verilen resmi hizmet pasaportu ile sürücü belgesi, ticaret odası üyelik kartı ve silah taşıma ruhsatının sahte olmadığı ancak sahte kimlikli bir kişi adına düzenlenmiş olması üzerine soruşturma bu doğrultuda da derinleştirilmiştir, Ayrıca Abdullah Çath'nın fotoğrafı bulunan, Mehmet Özbay adına düzenlenen ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'in imzasını taşıyan belgede adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştığı belirtilerek silah taşıma izni verilmesinin talep edildiği saptanmıştır. Bu kişilerle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren İstanbul DGM Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede sonuç olarak bir kısım kumarhane işletmecileri ile polisçe aranan kişilerin, kimi güvenlik görevlileri ve bir kısım yönetici ve politikacılarla cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları kanısına varıldığı belirtilmektedir. Yine fezlekede TCK'nun 313 üncü maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan çetecilik suçunun bir tehlike suçu olduğu ve toplum yararına olarak hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir. Suçun oluşması için teşekkülün bir eylemi işlemiş ve tamamlamış olması gerekmeyip; hazırlık hareketlerinin varlığının dahi suçun varlığını belli ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca teşekkül üyelerinin hepsinin aynı derecede görev almalarının da gerekmediği; bir kısım üyelerin koruma kollama, bir kısmının ikmal, planlama ve talimat verme, bir kısmının ise icracı olarak teşekküle katılmalarının bazılarının ise suçtan menfaat elde etmiş olmalarının dahi yeterli olduğu açıklanmaktadır. Bu suretle İstanbul DGM Başsavcılığının, çeşitli eylemlerden dolayı kamu davası açma hazırlıklarını yürüttüğü ancak TBMM üyesi oldukları için dokunulmazlığı bulunan

13 -13- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak hakkında işlem yapamadığı belirtilerek bu kişilerin dokunulmazlıkları hakkında karar verilmesi için düzenlenen hazırlık 1997/221 sayılı 30 Ocak 1997 günlü fezleke TBMM Başkanlığına sunulması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Fezlekede Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın çeşitli tarihlerde suç işlemek için teşekkül oluşturan kişilerle ilintili koruyucu eylemleri bulunduğunun saptandığı belirtilmektedir. Bunlar: -Türkiye'de katliam sanığı olarak hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek saklanmasına, çeşitli görevlerde çalışmasına, pasaport, silah taşıma ruhsatı gibi belgeleri sahte isimle almasına yardım edilmesi, -Aynı teşekkülde bulunan ve kumarhaneler kralı olara tanınan Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayının sanıklarının (A. Çarkın, E. Ersoy, O. Yorulmaz) korunması, bunların gözaltında bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Müdürlüğüne özel talimatla getirilmesi ve basit bir ifade alma işleminden sonra salıverilmesi; -Çeşitli suçlardan aranan Yaşar Öz'ün gerek kendi adına gerekse çeşitli sahte kimliklerle hizmet pasaportu, sürücü belgesi ve silah taşıma izin belgesi gibi belgeler sağlanmasıdır. -İstanbul DGM Başsavcılığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda karar vererek, raporunu Başkanlığa sunmuştur. Bu raporu değerlendiren TBMM Genel Kurulu da 11 Aralık 1997 günlü 527 No.lu kararı ile her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra İstanbul DGM Başsavcılığınca her iki milletvekili hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. İstanbul DGM Mahkemesinde görülmekte olan davada 4 Mayıs 1998 günlü oturumda Mahkeme, Mehmet Kemal Ağar'a yöneltilen eylemlerin yıllarında işlendiğini bu süre içinde Mehmet Ağar'ın önce Emniyet Genel Müdürü sonra da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını; eylemlerden bazılarının Bakan olduğu döneme rastladığını belirtmiştir. Mahkeme, Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak yapılan eylemlerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine İlişkin Kanun, CMUK hükümleri doğrultusunda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ile son soruşturma aşamasına geçilebileceğini; ancak İçişleri Bakanı olarak işlenen eylemlerden ötürü yargılama yetkisi ve görevinin Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. Bu durumda, İstanbul DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturma iddiası ile hakkında kamu davası açılan Mehmet Kemal Ağar'ın bu eylemlerinin bir bölümünün İçişleri Bakanı bulunduğu dönemde işlendiği anlaşılmaktadır. Suç işlemek için teşekkül oluşturmak eylemi toplumu yakından ilgilendiren ve tehdit eden bir suçtur. Bu tür suçlara kamu görevlilerinin ve politikacıların da katılması halkımızın "temiz toplum temiz siyaset" istem ve beklentilerine aykırı düşmektedir. Bir dönem bakanlık

14 -14- görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş olan bir milletvekilinin bu tür kuşkular altında kalması sakıncalıdır. Bu hususu aydınlatacak olan yol ise Meclis Soruşturmasıdır. Sonuç: Belirtilen nedenlerle eski İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/ ve 33 üncü md. Uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılması talep edilmiştir. 2.Önerge Şahinlerinin Açıklamaları; Önerge sahipleri adına Komisyona davet edilen Atilla Sav, Cevdet Selvi ve Fikri Sağlar tarafından gönderilen faksta ve Yusuf Öztop, Atilla Sav, Cevdet Selvi ve Fikri Sağlar tarafından Komisyonda yapılan açıklamalarda, önergede İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesinin esas alındığı belirtilmiştir. Fikri Sağlar, bu önergedeki iddialara ilave olarak; "...Sayın Ağar, 3 Kasım 1996 kazasından sonra içişleri Bakam olduğu sırada kazayla ilgili beyanatları önemlidir. Bildiğimiz gibi kaza sırasında kazada bulunan Mercedes otomobilin içerisinde yer alan kişilerle ilgili çok ciddi bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler her şeyden önce Interpol tarafından aranan 1980 öncesi birçok olayın sanığı konumunda bulunan Abdullah Çatlı'nın bir polis müdürüyle bir siyasetçiyle bir aracın içerisinde yer almasıydı. Üzerinde Mehmet Ağar tarafından verilmiş olan uzman kimliği bulunmasıydı ve birçok silahlar çıkmasıydı. Sayın Ağar o sırada İçişleri Bakanı olarak bu olaylarla ilgili basit bir trajik kazası diye yorum yaptı. Kamuoyunun çok ciddi bir şekilde takip etmesi, sorması ve sorgulaması sırasında basına yansıdığı gibi, Hüseyin Kocadağ'nı Abdullah Çatlıyı yakalatıp İstanbul'a götürdüğünü ifade etti. Bunun üzerine o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Mehmet Ağar'la ilgili bir gensoru önergesi Meclise verdi. Gensoru önergesi Meclise verildikten sonra Sayın Ağar'in İçişleri Bakanlığından istifa etmesi söz konusu oldu ve dolayısıyla önergesi düştü. Arkasından bütün partilerin oybirliğiyle oluşturduğu bir araştırma komisyonu kuruldu, Susurlukla ilgili araştırma komisyonu kuruldu ve o komisyonda çalışmalar başladı. Bu arada da yargıya intikal eder, ancak, birçok konu yargıya intikal ettiği için Sayın Ağar'ın da bilgisine başvurmak talebinde bulunan komisyona geldiği sırada vermiş olduğu ifadeler içerisinde Anayasanın 138 inci maddesine sığınarak bilgi vermeyeceğini, yargıya intikal ettiğini belirtti. Bundan sonraki geçen süreci hep birlikte biliyoruz. Ben, biraz evvel ettiğim yemine de dayanarak Sayın Ağar'ın hem komisyonda yapmış olduğu hem de basına zaman zaman vermiş olduğu bilgilerde ortaya çıkan olayların Millî Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde olan olaylar olduğu ve Çankaya'da bir zirve toplantısı yapılırsa burada her şeyi anlatabileceğini söylediğini biliyoruz; ancak, daha sonra Millî Güvenlik Kurulu yetkililerinin hatta Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in de ifadeleriyle böyle bir kararların alınmadığı doğrultusunda bilgiler verildi.

15 -15- Dikkati çekecek konu, o sırada Adalet Bakanı olan Sayın Şevket Kazan'in, Mehmet Ağar döneminde kapatılan dosyaların tekrar açtırılmasıyla ilgili talimat verdiği açıklamasıydı. Bu bence önemlidir. Birçok olaya daha sonra baktığımızda niçin böyle bir karar verildiğini sormak gerekir Sayın Kazan'dan da. O dosyaların tekrar açılmasıyla ilgili dosyalar hangi neticeye varmıştır, onun da Adalet Bakanlığından öğrenilmesi gerekir, belki de öğrenilmiştir, bunu bilemiyorum. Efendim, bir oluşum söz konusudur. Sayın Ağar gerek Emniyet Müdürü olduğu dönemde gerek İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu oluşumları belki devletin ali menfaatları adına, ama hukuk dışına çıkarak, belki hukuku zorlayarak o oluşumları bilgisi dahilindedir. Bu oluşumların gerçekleşmesinde katkısı vardır. Ömer Lütfı Topal cinayetinde savcılığın hazırlamış olduğu fezlekede de görülüyor, Yaşar Öz'le ilgili olan konumda görülüyor ve diğer konularda da görülüyor. Bin operasyon düzenlendiğini ve bu bin operasyonda 4 bin kişinin öldürüldüğünü açıklamıştır o zaman çok yoğun bombardıman sırasında belki hatırlayacaksınız, bunları Sayın Ağar da söylemiştir, televizyon konuşmalarında, karşılıklı. Bu operasyonların nasıl operasyonlar oldukları, hukuka ait mi, hukuk dışı mı olduklarıyla ilgili bunların kararını verecek olan yargıdır. Dolayısıyla, onlarla ilgili bir açıklama ya da bir yorum yapmaya sahip değilim. Ancak, 1987 MÎT raporunun, yani, birinci MİT raporu diye an/andırılan Mehmet Eymür ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu raporun onlara göre bir çalışma özeti diye adlandırdıkları raporun incelenmesinde yarar var, çünkü o raporun incelenmesiyle ilgili Sayın Merhum Özal'ın Kutlu Savaş'a yaptırmış olduğu araştırmada o raporun Mehmet Ağar'la ilgili bölümünün doğru olduğuna dair ifadeler var; ama, o noktadan hareketle Sayın Ağar'ın gerek meslekî konumunda gerekse siyasi konumunda birçok faaliyetlerin belki oradan hareketle iyice gözlenmesi imkanı olabilir diye düşünüyorum. Susurluk Komisyonunda bizim çalışmalarımız sonucunda şöyle bir kanıya varmıştık. Çete ve yasadışı faaliyetlerden dolayı İçişleri Bakınlığı döneminde bazı dosyaların da kapatılması iddialarından dolayı Sayın Şevket Kazan'm açıklamalarıyla Adalet Bakanlığı döneminden dolayı bir soruşturma açılması gerektiğine, o noktaya gelmiştik, o kanıya varmıştık. Bu kanıyı da burada fezlekelerde açıklanan şekilleriyle aldık....öncelikle, size bilgi verebileceğini düşündüğüm, Susurluk Komisyonuna da aynı şekilde bilgi veren ve bizim de hareket noktamızı sağlayan, Sayın Hanifı Avcı ve Sayın Mehmet Eymür'dür. Zannediyorum, en fazla bilgiyi de Mehmet Eymür'den almak mümkündür. Mehmet Eymür MİT elemanı olarak, daha sonra, MİT'te zannediyorum 1993'ten itibaren de bir yönetici olarak yer almıştır. Mehmet Eymür'ün Mehmet Ağar'la ilgili ciddî bilgileri ve iddiaları vardır. Bu iddialar, aynı zamanda, DGM'ye de verilmiştir. Zannediyorum, 16 Ekim 1998 tarihli dilekçesinde DGM'ye de vermiştir bu iddiaları. O

16 - 16- iddiaların getirilmesi ve Mehmet Eymür'ün dinlenilmesinin bir çok olayı açacağı düşüncesindeyim. İkincisi, sadece üç polisle ilgili dediniz; ama, zannediyorum, onunla birlikte bir kere DGM'nin, özellikle Susurluk kazasında yer alan, araba içerisindeki Abdullah Çatlı'mn üzerinde bulunan uzmanlık belgesi, daha sonra, silahlar, araba içerisinde bulunan silahların Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan silahlar olması, Abdullah Çatlı'mn Erdek'te yapmış olduğu bir eylemde adres olarak bir polis karakolunun verilmesi, Yaşar Öz'ün yeşil pasaport alması, Tarık Ümit'in yeşil pasaport alması. Yaşar Öz'ün yeşil pasaportla birlikte yurtdışına götürülmesi, Mehmet Ağar'ın talimatlarıyla Dursun Karataş'm yakalanması adına elde edilecek, oluşacak bir kaynağın, yurtdışına kaçırılacak olan uyuşturucunun satımından elde edilmesi gibi bir organizasyonun yapılması, bunlar, Mehmet Ağar'ın isimlerinin geçtiği noktalardır. Bakanlık döneminde Ömer Lütfü Topal cinayetinde yer alan isimlerin, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi üç polisin bulunduğu... Bakanlık döneminde önemli olan bir başka konu da, yeşil pasaportla ilgili o/an konudur. Üç polisin bırakılmasındaki imza, o bırakımdaki evraktaki imzalardan bir tanesinin Ayhan Akça olduğunu, daha sonra o Ayhan Akça'nın da, bildiğiniz gibi, kurye Dilek'le ilgili ilişkide bulunduğunu da belirtmek istiyorum. Ben yalnız bir şey söylemek istiyorum, bu, ilk defa buraya gelirken yapmış olduğum bir araştırma neticesinde ortaya çıktı. Bakarken bunu bulabildim; fakat, bu, Sayın Ağar'ın içişleri Bakanlığı dönemine rastlamayan bir konu, Emniyet Müdürü olduğu dönemde, belki, sizin raporlarınız içerisinde o bilgi de verilebilir, o da şu: Bildiğiniz gibi Mehmet Ağar yeşil pasaport verilmesi doğıı/ltusunda bulunduğu makamı kullanıyor, yeşil pasaport alamayacak insanlara, mesela, Tarık Ümit'e, mesela, Abdullah Çatlı'ya, mesela Yaşar Öz'e. Şimdi, bir başka kişi daha çıktı. Benim elimde bir belge var, size takdim edeceğim bunu, İçişleri Bakanlığından alınmış olan bir belgedir. Bu belge de Tarık Ümit'e verilmiş olan pasaport la ilgili dökümdür, numarasıyla ilgilidir. Bunu, dönemin İstihbarat Daire Başkanıydı zannediyorum, Emin Aslan, ifadesinde, pasaportun verilmesi doğrultusunda Sayın Ağar'ın kulakçık iğneleyerek bunun bir an önce bitirilmesiyle ilgili çaba gösterilmesini istemiştir. Bu listenin, hemen Tarık Ümit'in üzerinde, M. Emin Torun isminde bir yeşil pasaport daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 509)

17 -17- verilen uzman vardır. Mehmet Eymür'ün, biraz evvel bahsettiğim, 16 Ekim 1998 tarihli DGM'ye vermiş olduğu dilekçesinde, Yaşar öz'le birlikte, Mehmet Emin Torıın'ıın da uyuşturucu kaçakçılığı içerisinde yer aldığını söylemektedir. Yani, bir yeşil pasaport alan kişi daha böylelikle kendiliğinden ortaya çıkmıştır....hibe edilen silahlarla ilgili, hibe edilmeyip, aslında, örtülü ödenekten ödenen silahlarla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulunun ve denetleme kurullarının yapmış olduğu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan bir rapor var. Zannediyorum o raporun alınmasında yarar vardır. Çünkü, orada hibe diye gösterilip, Ertaç Tınar'a ödenen 25 milyon dolarlık, iki partide 50 milyon dolara yakın ödemelerin bir tanesinde, birinci partisinde Ertaç Tınar'ın vermiş olduğu belge ve bilgiler ışığında, yanlış hatırlamıyorsam, 3,2 milyon dolar ya da 6 milyon dolarlık birkısmm hesabını verememektedir Ertaç Tınar. Böylelikle, ödenen paraların içerisinde de bir açıklık söz konusudur. Silahların karşılığı o kadar para mıdır; o meçhuldür. Ben, bunlarla ilgili, geçen dönem parlamenterliğim sırasında İçişleri Bakanlarına sorular yönelttim, ancak, yeterli cevaplar almadım; çünkü, silahların birim fiyatıyla elde edilen, ödenen fiyatların arasında farklılıklar olduğu düşüncesindeydim. Bu, araştırılması gereken ve soruşturulması gereken ciddî bir olaydır; çünkü, Mehmet Ağar'in mal varlığıyla ilgili veya elde edilen parayla ilgili Susurluk Komisyonunda, biz, herhangi bir çalışma yapamadık. O konuda, komisyon olarak son derece şikâyetçiydik. Ne Maliye Bakanlığı ne de ilgili kaynaklar bize yeterli bilgi vermediler, hatta, hiç bakılamadı. Belki, bu yönünün de bakılmasında, özellikle, akçalı konuların da bakılmasında büyük yarar var. Hibe edilen diye adlandırılan; ama, aslında örtülü ödenekten alınan silahlarla ilgili araştırma raporlarının çok dikkatle incelenmesinin size önemli bir ışık tutacağı düşüncesindeyim. " demiştir. Fikri Sağlar bu ifade sonunda mevcut önergeye ilaveten yukarıdaki üç konununda araştırılmasını istemiştir. V-TOPLANAN BİLGİ VE BELGELER 1. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Dosyasında Yer Alan Belgeler;

18 -18- l.l.istanbul DGM C. Başsavcılığının İbrahim Şahin ve Arkadaşları hakkında hazırladığı tarih Hazırlık No: 1996/2303, Esas No:1997/294, İddianame No: 1997/261 Sayılı İddianamesi: İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının tarih 1997/261 İddianame Nolu " İddianame" si ile İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Enver Ulu, Mustafa Altunok, Abdülgani Kızılkaya, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça ve Mehmet Korkut Eken hakkında, "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak-hakkında tevkif ve yakalama müzekkeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek" suçunu işledikleri iddiası ile İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde haklarında dava açılmıştır. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca bu hazırlık evrakın üzerinde, " "1.- Sedat Edip BUCAK ve Mehmet Kemal AĞAR 'in Milletvekili olmaları sebebiyle hazırlık evrakları tefrik edilmiş ve İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve 1997/221-1 sayılı FEZLEKE'si ekinde Adalet Bakanlığı 'na gönderilmiştir. 2.-Müsnet suçlardan sanıklar (Gıyabi Tutuklu) Sami HOŞTAN, Ali Fevzi BİR, Yaşar ÖZ ve Haluk KIRCI haklarındaki evrak tefrik edilmiş olup, adı geçen sanıklar aranmaktadır. Yakalandıklarında haklarında ek iddianame ile dava açılacaktır. (Hazırlık No: 1997/478) 3. Abdullah ÇATLI, Hüseyin KOCADAĞ ve Gonca US'un ölmüş olmaları sebebiyle, sanıklar Sedat HOŞTAN ve Ömer KAPLAN hakkındaki delil durumu nazara alınarak bu kişiler hakkında EK TAKİPSİZLİK kararı verilmiştir. 4.- Diyarbakır, Ankara ve İzmir Yargı çevresine ilişkin iddialarla ilgili evraklar Diyarbakır, Ankara ve İzmir DGM.Cumhuriyet Başsavcılıklarına tefriken gönderilmiştir. ( tarih ve 1996/2303 Hz.) 5.- Tuğgeneral Veli KÜÇÜK hakkındaki iddia ve ifadelere ilişkin evrak, Genel Kurmay Başkanlığına gönderilmiştir. ( tarih ve 1996/2303 Hz.) 6.- Yaşar ÖZ isimli kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünde Teknik Danışmanlık Hizmeti yürüttüğünden bahisle düzenlenen evrakta sahtecilik bulunduğu nazara alınarak, Mehmet AĞAR hakkındaki evrak tefrik edilmiş ve 1997/9-1 sayılı Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 7.- Yaşar ÖZ isimli şahısta yakalanan silahlar, sahte belgeler ve pasaportlarla ilgili evrak tefrik edilerek, Yaşar ÖZ hakkında evrakta sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olanlar hakkında evrak tefrik edilerek 1997/10-2 sayılı Görevsizlik Kararı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.) 8.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile nüfus cüzdanı veren görevliler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/23)

19 Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile sürücü belgesi veren görevliler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı Başssavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/25) ile istanbul Cumhuriyet 10.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile umumi ve hususi (Yeşil) pasaport verenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/24) İL- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile İstanbul'da Silah Taşıma Ruhsatı verilmesinde suistimali görülenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile istanbul îl idare Kuruluna gönderilmiştir Ayrıca, İstanbul D.G.M. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı sırasında toplanan delillerden; a) Tarık ÜMİT'in kaybolması ile ilgili olanlar bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. b) Ömer Lütfı TOPAL 'in öldürülmesi ile ilgili olarak alınan ifadeler ve yapılan telefon tespitlerine dair müfredat listeleri bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir." denildiği görülmüştür. 1.2.İstanbul DGM C. Başsavcılığının tarih 1997/614, İdianame No: 1997/553 sayılı İddianamesi: H.N.1997/478, E.N. İstanbul DGM C. Başsavcılığının söz konusu iddianamesi ile yıllarında, Yaşar Öz hakkında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle katılmak suçundan dava açılmıştır İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde Î997/180 Esas No ile görülmekte olan dava ile ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının "Esas Hakkında Mütalaa" yazısında, "...f) Dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerine 20.Dönem Elazığ Milletvekili MEHMET KEMAL AĞAR ile Şanlıurfa Milletvekili SEDAT EDİP BUCAK haklarında tarih ve 1997/221 Hz, sayılı iddianame ile; cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak- hakkında tevkif ve yakalama müzekkereleri bulunan kişileri yetkili merci/ere haber vermemek -Hüviyette sahtecilik- Görevi suistimal ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kamu davaları açılmıştır. Mezkur davalar istanbul (6) Nolu DGM'nin 1997/180 Esas sayılı dava dosyasında birleştirilmiştir. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan 21. Dönem milletvekili genel seçimlerinde MEHMET KEMAL AĞAR Elazığ, SEDAT EDİP BUCAK'da Şanlıurfa ilinden millet\>ekili seçilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/4 maddesine göre; tekrar seçilen miller\>ekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması, meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı

20 -20- bulunduğuhdan Mahkememizin tarihli duruşmasında, bu sanıklar hakkında; yasama dokunulmaz-liklarının tekrar kaldırılmasına kadar MUHAKEMENİN DURMASINA karar verilmiş ve dava dosyaları T.B.M.M. Başkanlığına, gönderilmek üzere TEFRlK edilmiştir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin usulü işlemlerin uzun. süreyi gerektirmesi ve diğer sanıklar yönünden de delillerin toplanmış bulunması nazara alınarak, MEHMET KEMAL AĞAR ve SEDAT EDtP BUCAK dışındaki sanıklar yönünden esas hakkındaki mütalaa hazırlanmıştır. 7- Silah taşıma belgeleri ruhsatnameler-yeşil pasaportlar ve sahte belgeler: a) Susurluk'ta kaza yapan araçta bulunan ve olay mahallinde ölen ABDULLAH ÇATLI üzerinde; MEHMET ÖZBAY sahte kimliği ile düzenlenmiş hüviyet sürücü belgesi, silah taşıma ruhsatı ve muhtelif banka kartları ile, sol tarafında ABDULLAH ÇATLTmn fotoğrafı yapışık ancak MEHMET ÖZBAY ismi yazılı, sağ tarafında "yanda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan MEHMET ÖZBAY, Emniyet genel müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta olup silah taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. MEHMET AĞAR. Vali Emniyet Genel Müdürü, "yazılı, mühürlü ve imzalı belge ile 0,3'5, gram KOKAİN bulunmuştur.. Usulsüz olarak düzenlenmiş belgelere istinaden verilen Silah Taşıma Ruhsatı dosyasında, dönemin İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı HÜSEYİN KOCADAĞ'in referansı bulunduğu görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü 'nde uzman gösterilerek her türlü silahı taşıma yetkisini veren özel belge ise dönemin Emniyet Genel Müdürü tarafından verilmiştir. Olayla ilgili hazırlık tahkikatı sırasında, ABDULLAH ÇATLVya MEHMET ÖZBAY sahte kimliği ile yeşil pasaportta verildiği tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığına bağlı birinci derecede Maliye Müfettişi olduğundan bahisle, Emniyet Genel Müdürlüğü hususi damgalı TR A seri nolu Yeşil pasaportun verilmesinde de, dönemin Emniyet Genel Müdürü MEHMET KEMAL AĞAR'ın talimatının bulunduğu anlaşılmıştır. (Isth. D. Bask. Emin Arslan T.B.M.M. Susurluk Komisyonu ifadesi). b) Sanıklardan YAŞAR ÖZ'ün, İstanbul Ataköy 7-8 Kısım L-9 A Blok D:6 adresinde tarihinde yapılan aramada; YAŞAR ÖZ adına TR A seri numaralı, TARIK ÜMİT adına TR A seri numaralı Yeşil Pasaportlar, EŞREF ÇUĞDAR adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, üzerinde YAŞAR ÖZ'ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı silah taşıma özel izin belgesi (Belge hamili YAŞAR ÖZ, Genel Müdürlüğümüzde teknik

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998 YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg 2 Eylül 1998 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Mahkeme ye Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu tarafından, ( Komisyon ) 9 Temmuz 1997 tarihinde Sözleşme nin 32. maddesinin

Detaylı

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU Av. Fethiye Çetin Hrant Dink cinayetine zemin hazırlayan süreç, bu süreçte rol alan kişi ve kurumlar ile cinayetin gerçek faillerini ve cinayetin nedenini önceki

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I. İNCELENEN KARARIN; : İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/07/2012 NUMARASI

TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I. İNCELENEN KARARIN; : İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/07/2012 NUMARASI 1 T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Esas No : 2013/16791 Tebliğname No: 5 2013/359766 TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/07/2012

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 240 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI I. GENEL AÇIKLAMALAR Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı

Detaylı

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*)

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) GĐRĐŞ G enel bilgi toplama; bu kurumdan ne anlaşılması gerektiği, neye dayandığı, hangi yetki ile ve hangi merci veya merciler tarafından uygulandığı,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma Dr. İrfan Neziroğlu * Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Meclis çalışmalarında düşüncelerini hiçbir baskı altında kalmadan rahatlıkla

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

Ergenekon un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar

Ergenekon un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar Ergenekon un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar Ergenekon Dosyaları İncelemesi Gülçin Avşar Katkıda Bulunanlar: Nur Kırmızıdağ Koray Özdil Ergenekon un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar Ergenekon

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ İSTANBUL 2013 TÜRKİYE DE KORUCULUK SİSTEMİ: ZORUNLU GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞLER

GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ İSTANBUL 2013 TÜRKİYE DE KORUCULUK SİSTEMİ: ZORUNLU GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞLER GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ İSTANBUL 2013 TÜRKİYE DE KORUCULUK SİSTEMİ: ZORUNLU GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞLER İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Arka Plan... 3 2.1.Geçici Köy Koruculuğu Sisteminin

Detaylı