Önsöz. deutsch kompakt ArbeitsbuchTürkisch Max Hueber Verlag Sevgili Almanca öπrenenler,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. deutsch kompakt ArbeitsbuchTürkisch Max Hueber Verlag 2004. Sevgili Almanca öπrenenler,"

Transkript

1 İçindekiler Sayfa deutsch kompakt ile nasıl çalışılır 4 Lektion 1 Guten Tag oder Hallo! 5 Lektion 2 Woher kommen Sie? 11 Lektion 3 Im Hotel 17 Lektion 4 Smalltalk 23 Lektion 5 Wie lange fahren wir denn? 29 Lektion 6 Wer ist Claudia? Wer ist Robert? 35 Lektion 7 Entschuldigung! 41 Lektion 8 Zu Hause 47 Lektion 9 Die Wohnung ist schön 53 Lektion 10 Viel Verkehr! 59 Lektion 11 Die Firmenbesichtigung, Teil 1 65 Lektion 12 Die Firmenbesichtigung, Teil 2 71 Lektion 13 Das Frühstück 77 Lektion 14 Wir besuchen meine Familie 83 Lektion 15 Eine Mail von Robert 89 Lektion 16 In der Kantine 95 Lektion 17 Im Supermarkt 101 Lektion 18 Was ist mit Eis? 107 Lektion 19 Wo bist du denn? 113 Lektion 20 Im Restaurant, Teil Lektion 21 Die Speisekarte 125 Lektion 22 Was habt ihr heute gemacht? 131 Lektion 23 Im Restaurant, Teil Lektion 24 Der Reiseprospekt 143 Lektion 25 Mein Computer spinnt 149 Lektion 26 Postkarte oder SMS? 155 Lektion 27 Ich antworte gleich 161 Lektion 28 Fast perfekt 167 Lektion 29 Ich studiere hier 173 Lektion 30 Bis bald! 179 Almanca-Türkçe sözlük 186 Cevap anahtarı 225

2 Önsöz Sevgili Almanca öπrenenler, Siz, kendi kendine Almanca öπrenme kursu sat n ald n z ve 100 milyon insan n anadili olan bu dili öπrenmek istiyorsunuz. Size, h zl ve saπlam ilerlemeniz ve öπrenme program n en iyi µekilde organize etmeniz için bir kaç ipucu vereceπim. Siz, bu pakette 1. bir adet iki dilde çal µma kitab 2. bir adet metin kitab ve 3. üç adet audio CD bulacaks n z. Çal µma kitab, kurs boyunca size ad m ad m k lavuzluk yapacak. Önemli not: Bir sonraki derse geçmeden önce mutlaka çal µma kitab nda yer alan talimatlar okuyun. Birinci dersi örnek olarak veriyoruz: s. 5/6 + s. 5 7 s. 7 8 s. 9 s. 8 + s. 9 s. 10 Al µt rmal Diyalog: Metin kitab (=T) ve çal µma kitab (=A) ile paralel olarak çal µ n. Çal µma kitab nda dinleme metinlerine ait olan ilüstrasyonlar ve al µt rma talimatlar n n çevirilerini bulabilirsiniz. Gramer eni Kelimeler Al µt rmalar: Çal µma kitab ndaki numaralama düzenine göre ilerleyin. Bu kitap, metin kitab nda sadece k sa notlarla verilen grameri bütün detaylar ile aktarmaktad r. Telaffuz: Ayr ca çal µma kitab nda önemli telaffuz sorunlar n ele alan al µt rmalar bulabilirsiniz. Kültür Bilgisi: Metin kitab nda her dersin son sayfas nda sizi rahatlatan bir al µt rma yapacaks n z; ya bir bulmaca çözeceksiniz ya da bir oyun oynayacaks n z. lgili çeviri ve aç klamalar, çal µma kitab nda yer al yor. Test: Ders sonundaki test, size devam etmenizi ya da dersi tekrar etmenizi söyler. Çal µma kitab n n ekinde bütün cevaplar ve sözlük bulunuyor. Bir kelimeyi anlam yorsan z veya unuttuysan z lütfen sözlüπe bak n. Böylece en h zl µekilde öπrenirsiniz. Kurs sonunda aµaπ yukar kelime biliyor olacaks n z. Günlük hayatta rahat iletiµim kurabilecek, telefon edebilecek ve basit mektup yazabilecek kadar Almanca öπrenmiµ olacaks n z. Ωimdi iyi eπlenceler! Ve küçük bir tavsiye daha: Almanca n n zor bir dil olduπunu iddia edenlere kulak asmay n. Size aksini ispatlayacaπ z! Renate Luscher 4

3 Alıştırmalı Diyalog Ders Guten Tag oder Hallo! İyi günler veya merhaba! Dört kiµi - Jürgen Heinrich, Chris Bruckner, Rob Klein ve Claudia Bergmann size bu dil kursunda eµlik edecekler. Birinci dersin baµ nda Berlin de hava alan nda ve istasyonday z. Chris Bruckner Münih ten geliyor ve Berlin de bir iµ randevusu var. Robert, Berlin i görmek istiyor. Claudia onu istasyonda karµ l yor. Birinci derste selamlaµmay ve vedalaµmay, du ve Sie aras ndaki fark ve bir kiµiyi bir baµkas na tan µt rmay öπreniyorsunuz. 1 Düzene koyun. Birinci diyaloğa hazırlık olarak lütfen metin kitabındaki birinci alıştırmayı yapınız: Guten Tag gün boyunca kullanılabilen bir selamlaşma ifadesidir. Arkadaşlar arasında çoğunlukla sadece Hallo kullanılır. Guten Morgen! Guten Abend! (Gute Nacht!) Auf Wiedersehen! Tschüs! Günayd n! yi akµamlar! ( yi geceler!) Allaha smarlad k! Hoµçakal! 2 Bunlar Jürgen Heinrich, Chris Bruckner, Robert ve Claudia 1A Bu dördünün nasıl selamlaştığını dinleyin. Bayan Bruckner ve bay Heinrich tanışmıyorlar, fakat Robert ve Claudia elbette tanışıyorlar. Konuşmayı en az iki defa dinleyin. Diyaloğu metin kitabında okuyunuz. Dinleyin ve aynı anda diyaloğu okuyun. Şimdi vurgulu hecelerin altını çizin. 1 1 Guten Tag. Sind Sie Herr Heinrich? Ja, das bin ich. Mein Name ist Bruckner, Chris Bruckner. Guten Tag, Frau Bruckner. Herzlich willkommen. Sonra diyaloğu yüksek sesle ve yaptığınız işaretlemeye uygun şekilde okuyun. Kelime listesine bakın. Kelime ve cümlelerin anlamlarını ezberlemeye çalışın. Guten Tag, sind Sie Herr Heinrich? Ja, das bin ich. Ja ich bin Mein Name ist Bruckner. yi günler, Siz bay Heinrich misiniz? Evet, benim. Evet benim Benim ad m Bruckner. 5

4 Ders 1 Alıştırmalı Diyalog Frau Bruckner Guten Tag, Frau Bruckner. Herzlich willkommen. Bayan Bruckner yi günler, bayan Bruckner. Hoµgeldiniz B Diyaloğun ikinci bölümünü dinleyin. Diyaloğu, metin kitabında okuyunuz. Dinleyin ve aynı anda diyaloğu okuyun. Şimdi vurgulu hecelerin altını çizin. Hallo, Rob. etc. Diyaloğu, yaptığınız işaretlemeye uygun şekilde okuyun. Sonra kelime listesine bakın. Hallo, Rob/ Claudia. Wie geht s dir/ihnen? Danke, gut. Merhaba, Rob/ Claudia. Nas ls n?/nas ls n z? Teµekkürler, iyiyim Dinleyin. Sıralama nedir? 4 Birbirine uygun olanlar hangileridir? Her cevap bir ifadeye aittir. Soruyla cevabı eşleştirin. 5 Tamamlayın. Sie ve du kullanılan selamlaşmaları tamamlayın. Sie veya du? Konuµma s ras nda Sie veya du kullan yorsunuz. Akrabalar ve arkadaµlarla konuµurken du kullan l r; ayr ca öπrenciler de kendi aralar nda du hitab n kullan r. Bazen iµyerlerinde meslektaµlar birbirlerine du diye hitap edebilir, özellikle gençler. Bu hem sektöre, hem de µirket içindeki konuma baπl d r. Sie, yak ndan tan µmayan insanlar için uygun olan nazik bir hitap µeklidir. 6 Tamamlayın. Sein kelimesinin biçimleri ile tamamlayın. Bunlar çok önemli. Ne yazık ki sein kelimesinin bütün biçimleri düzensiz Hangisi uyuyor? Dinleyin ve işaretleyin. 8 Hangisi uyuyor? azın. 6

5 Gramer eni Kelimeler Alıştırmalar Ders 1 Şimdi biraz gramer çalışıyoruz (gramer = Grammatik; alıştırmalar = Übungen). Bu aynı zamanda kelime haznenizi de genişletir. (yeni kelimeler = Neue Wörter). sein (olmak): Sie sind du bist (-siniz -sin) Singular 1. Person ich bin 2. Person du bist 3. Person er/sie ist Plural 1. Person wir sind 2. Person ihr seid 3. Person sie/ Sie sind aus München, Berlin, Köln, Stuttgart Sie/ Sie du/ ihr Singular Sind Sie aus? Bist du aus? (= Herr Heinrich) (= Robert) Plural Sind Sie aus? Seid ihr aus? (= Herr und Frau Heinrich) (= Robert und Claudia) 9 Düzene koyun. Das bin Das ist Das sind Das seid Sie wir ihr sie (Sing.) ich er sie (Pl.) 10 Eksik olan fiileri yazın. Ich Herr Heinrich Wir aus Barcelona. Sie aus Rom? du aus Warschau? aus Berlin. aus Moskau. ihr aus London? Sie aus Rio? 7

6 Ders 1 Gramer eni Kelimeler Alıştırmalar 11 Wie geht s dir? Üç resim görüyorsunuz. İnsanlar konuşuyor. Acaba nasıl selamlaşıyorlar? Doğru selamlaşma şeklini seçin. Grüß Gott. Grüß Gott. Danke, Frau Müller. Tag auch. Wie geht s? Hallo, Claudia, hallo, Evelyn, wie geht s? Grüß Gott, Nina. Gut, und dir? Aha. Grüezi. Grüezi, Nina. Servus. Gut, und dir? 1 5 Diyalogları dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. 12 Tekrarlıyoruz. Bu ifadeleri aklınızda tutun. Daha doğrusu ezberleyin. Birisine selam vermek / kendini tanıtmak Resmi Guten Tag, Frau/Herr + Nachname yi günler, bayan/ bay + soyad Mein Name ist... (Bruckner/ Heinrich). Benim ad m... (Bruckner/ Heinrich). Ich bin... (Chris Bruckner/ Jürgen Heinrich). Ben... (Chris Bruckner/ Jürgen Heinrich). Ich heiße... (Bruckner/ Heinrich). Ad m... (Bruckner/ Heinrich). Wie geht es Ihnen? Nas ls n z? Danke, gut. (Und Ihnen?) Teµekkürler, iyiyim. (a siz?) Burada bir öπrenme tavsiyesi: Mein Name ist... ifadesi oldukça resmidir. Bu ifadeyi sadece soyad ile birlikte kullan n; örneπin: Mein Name ist Bruckner. Daha s k kullan lan ve daha az resmi olan ifade µu µekildedir: Ich heiße, örneπin: Ich heiße Chris veya: Ich heiße Bruckner. Ωu ifade uygun deπildir: Ich heiße Frau Bruckner. Resmi olmayan Hallo + Vorname Ich bin / Ich heiße Wie geht s? Wie geht s dir? Danke, gut. (Und dir?) Birini tanıştırmak Das ist Herr Berger. Guten Tag, Herr Berger. Ich bin Klaus Nagel. Merhaba + sim Ben / Ad m Ne haber? Nas ls n? Teµekkürler, iyiyim. (a sen?) Bu, bay Berger. yi günler, bay Berger. Ben Klaus Nagel. 8

7 Telaffuz Ders 1 13 Dinleyin ve tekrar edin. Bu kelimeleri ve cümleleri biliyorsunuz. Konuşmacının vurgu ve telaffuzunu mümkün olduğu kadar taklit etmeye çalışın. Bruckner Frau Bruckner Guten Tag, Frau Bruckner. Heinrich Herr Heinrich Guten Tag, Herr Heinrich. Mein Name Mein Name ist Mein Name ist Bruckner. Ich Ich heiße Ich heiße Heinrich. Willkommen Herzlich willkommen Herzlich willkommen, Frau Bruckner. Wie Wie geht s? Wie geht s Ihnen? Danke gut Danke, gut. 14 Alfabe Şimdi alfabenin harflerini çalışıyoruz. Dinleyin ve tekrar edin. Konuşmacının vurgu ve telaffuzunu mümkün olduğu kadar taklit etmeye çalışın. Aa ef Ka Oo es We Be Ge el Pe Te ix Ce Ha em Qu Uu psilon De Ii en er Vau Zet Ee Jot 15 Özel sesler Almanca da bir kaç özel ses vardır noktalı harfler ä, ö, ü, ve ß (= eszet). Aşağıdaki kelimeleri tekrarlayın ve konuşmacıyı mümkün olduğu kadar taklit edin. Ö ö schön (güzel) Ü ü Glück (µans) Ä ä Geschäft (dükkan; iµ) ß ich heiße (benim adım) Şimdi kendi isminizi harf harf söylemeye çalışın. Kesinlikle başaracaksınız! Ülke Bilgisi (Metin Kitabı sayfa 8) Sizin için Kuzey ve Güney Almanya, Avusturya ve sviçre den selamlaµma ve vedalaµma kelimelerini bir araya getirdik. Tabii ki bölgelerde bu kelimelerden çok daha fazlas var. Fakat bunlar s kl kla duyulanlar. 1 9 Auf Wiedersehen. Tschüs. Adieu. Ciao. Hoµçakal. Hoµçakal. Hoµçakal. Hoµçakal. Dinleyin ve karşılaştırın. 9

8 Ders 1 Test Kelimeler 1. Doğru çeviriyi işaretleyin. 1. Guten Tag. 3. Hallo. 5. Danke, gut. Merhaba. Merhaba. Teµekkürler, iyiyim. yi günler. Günayd n. Ve sen de. Günayd n. Selam. Görüµürü 2. Guten Morgen. 4. Wie geht s Ihnen? 6. Auf Wiedersehen. Merhaba. Neredensiniz? Hoµgeldiniz. yi günler. Nas ls n z? Hoµçakal. Günayd n. Kimsiniz? Merhaba. 2. Tamamlayın. 1. Gute! 4. Abend! 2. Auf! 5. Morgen! 3. Tag! 6. Tsch! Gramer 3. sein kelimesini kullanarak tamamlayın. 1. ich 5. Das Robert. 2. du 6. Sie Herr Bermann? 3. er 7. Sie Frau Bergmann? 4. sie (= Claudia) 8. Sie Herr und Frau Bergmann? 4. Tamamlayın. 1. Ich Julia. 4. Ich Wolfgang Schmidt. 2. du Erik? 5. Mein Name Berger. 3. Sie Herr Schmidt? 6. Das Herr Berger. Sonuçlarınızı bu kitabın sonunda bulunan cevap anahtarı ile karşılaştırın. Sonra puanlarınızı toplayın. Toplam: 1-13 Devam etmeden önce bu dersi tekrar etmenizi özellikle tavsiye ediyoruz Fena değil, fakat henüz mükemmel değil. Lütfen diyalogları ve grameri tekrarlayın Harika. Sonraki derse geçin. 10

9 Alıştırmalı Diyalog Ders Woher kommen Sie? Nerelisiniz? Ωirkete giderken bay Heinrich bayan Bruckner i otele b rak yor. olda ikisi hakk nda biraz daha bilgi öπreniyoruz. Birini tan mak için sorular sorulup cevaplar verilmesi laz m. Bundan dolay Ders 2 de bir sorunun nas l sorulduπunu öπreneceπiz. Bu, Almanca da çok kolay. 1 Konuşmaya hazırlık olarak haritaya bakıyoruz (Metin Kitabı sayfa 8). Berlin, Münih, Viyana vs. şehirlerini arayın. üksek sesle Da ist... deyin. Bu şehirlerden üç tanesi diyalogda da geçiyor. 2 Bay Heinrich ve bayan Bruckner arabada Şimdi bay Heinrich ve bayan Bruckner arasındaki konuşmayı dinleyin. Konuşmayı en az iki kere dinleyin. Metin kitabında diyaloğu okuyun. Dinleyin ve aynı zamanda diyaloğu okuyun. Şimdi vurgulu hecelerin altını çizin Sind Sie aus Berlin, Herr Heinrich? etc. Diyaloğu yüksek sesle yaptığınız işaretlere göre okuyun. Sonra kelime listesine bakın. Kelime ve cümlelerin anlamlarını ezberlemeye çalışın. Sind Sie? aus Berlin Kommen Sie? Wohnen Sie? Leben Sie? Ja, klar. Und Sie, woher kommen Sie? Aus Österreich, ich bin aus Wien. aber ich lebe ich komme ich kenne in München Schon lange. Sind Sie gern in? sehr gern ich wohne -misiniz? Berlin den. geliyor musunuz? oturuyor musunuz? yaµ yor musunuz? Evet, tabii. a siz, nerelisiniz? Avusturya dan, Viyana danım fakat yaµıyorum geliyorum biliyorum Münih te uzun zamandan beri... de bulunmaktan hoµlanıyor musunuz? memnuniyetle oturuyorum 11

10 Ders 2 Alıştırmalı Diyalog schon fünf Jahre dort Kennen Sie? Ja, aber nicht gut. beµ y ldan beri orada tan yor musunuz? Evet, fakat iyi deπil. 3 Fiili işaretleyin Uygun olan hangisidir? Şimdi metni tekrar dinleyip cevaplarınızı kontrol edin. 5 Chris Bruckner e sorulan sorular. Doğru cevapları işaretleyin. 6 Cevap verin. Hangisi doğru? Biz soruyoruz Siz cevap veriyorsunuz Birisinin size samimi bir şekilde nasıl olduğunuzu sorduğunu düşünün. Dinleyin, cevap bulun ve yüksek sesle söyleyin. Na ja deyince çok iyi olmad π n z hemen anlarlar. Ach ile baµlay nca, hiç de iyi olmad π n z ifade etmek istiyorsunuz. 8 Fiilleri yazın. Sie-li fiil çekimi her zaman mastar şeklindedir. azın. Soru/ cevap nedir? lebt Pierre Paris in? in Paris ja er lebt. aus Paris er ist. kennen Paris Sie? nicht ja gut aber. kenne London ich gut. 12

11 Gramer eni Kelimeler Alıştırmalar Ders 2 Gramer ile ilgili açıklamalarda gerektiğinde Almanca ve Türkçe arasındaki farklar hakkında ipuçları vereceğiz. Şimdiki zamanda fiiler Verben im Präsens Singular 1. Person ich komme 2. Person du kommst 3. Person er/ sie kommt Plural 1. Person wir kommen 2. Person ihr kommt 3. Person sie/ Sie kommen aus München, Berlin, Köln, Stuttgart Her µah s zamirinin (ich, du, er vs.) kendi son eki vard r. Fakat bazen son ekler ayn d r. (wir kommen, sie kommen). kommen ile ayn son eke sahip olan fiiller: kennen, leben, wohnen, heißen (Dikkat: du heißt) Mastar -(e)n ile biter. Bu µekliyle sözlükte de bulabilirsiniz. Bu biçimi emirlerden de tan yorsunuz: Hören Sie. Schreiben Sie vs. 9 Mastarların altını çizin. bist heiße sein kenne seid lebe wohnen lebt kennst komme heißen wohnt kennen 10 Biçimleri ekleyin. kennen leben wohnen heißen Singular ich kenne lebe wohne du lebst heißt er/ sie kennt lebt heißt Plural wir kennen leben heißen ihr lebt wohnt heißt sie/ Sie kennen wohnen 11 heißen ile tamamlayın. Ich heiße (= Ihr Name). Wie du? Wir Knut und Boris. Er Boris. Wie ihr? Wie Sie? Neumann? Karla und Fritz Sauter. 13

12 Ders 2 Gramer eni Kelimeler Alıştırmalar Soru kelimesi olan ve olmayan sorular Fragen mit und ohne Fragewort Soru kelimesi olan ve olmayan sorular vard r. Woher bir soru kelimesidir. Woher kommen Sie? Aus Berlin/ England/ Italien. Woher kommst du? Aus München/ Polen/ Frankreich. Kommen Sie aus Italien? Ja, ich komme aus Italien. Kommst du aus Polen? Nein, ich komme aus Frankreich. Almanca da soru sormak çok kolay. Sadece özne ile fiilin yerini deπiµtirin. Böylece örneπin Sie kommen den Kommen Sie? sorusu oluyor. 12 Sorular ve cevaplar. Doğru fiil biçimini boşluğa yazın. Woher (kommen) Andrea? (wohnen) Juan auch in Verona? Aus Berlin. Sie (kommen) aus Berlin. Nein, Juan (wohnen) in Madrid. (leben) Pierre in München? (kennen) Sie Warschau? Nein, in Paris. Pierre (leben) in Paris. Ja, ich (kennen) Warschau gut. Woher (kommen) Graziella (wohnen) Elsbeta in Warschau? und Paolo? Aus Verona? Ja, sie (wohnen) in Warschau. Ja, sie (kommen) aus Verona. 13 Tekrar ediyoruz. Bu ifadeleri aklınızda tutun. En iyisi ezberleyin. Birine nereden geldiğini sormak Woher sind/ kommen Sie? Woher bist/ kommst du? Ich bin/ komme aus (Berlin/ München/ Österreich). Aus (Berlin/ München/ Österreich). Sind Sie aus (München/ Österreich)? Bist du aus (München/ Österreich)? Ja, ich bin aus Nein, ich bin aus Leben/ Wohnen Sie in (Berlin/ München)? Ja, ich lebe/wohne in Nein, ich lebe/wohne in Ich bin schon fünf Jahre in Kennen Sie (Berlin/ München)? Ja, aber nicht gut. Nerelisiniz? Nerelisin? (Berlin/ Münih/Avusturya) denim. (Berlin/ Münih/Avusturya)... den. (Münih/Avusturya)... den misiniz? (Münih/Avusturya)... den misin? Evet,... denim. Hay r,... denim (Berlin/ Münih)... de mi yaµ yorsunuz? Evet,... de yaµ yorum/oturuyorum. Hay r,... de yaµ yorum/oturmuyorum Beµ seneden beri... deyim (Berlin/ Münih) i tan yor musunuz? Evet, ama iyi deπil. 14

13 Telaffuz Ders 2 14 Dinleyin ve tekrar edin. Kelime ve cümleleri biliyorsunuz. Konuşmacının vurgu ve telaffuzunu mümkün olduğu kadar taklit etmeye çalışın. Aus Berlin. Sind Sie aus Berlin? Aus Wien. Ich bin aus Wien. In München. Aber ich lebe in München. schon fünf Jahre Ich wohne schon fünf Jahre dort. kennen Kennen Sie Berlin? nicht gut Ja, aber nicht gut. 15 Dinleyin ve tekrar edin. Bunlar şehir ve ülke isimleri: Zürich Leipzig Salzburg Frankfurt Hamburg Augsburg Berlin Wien Paris Köln Bern Graz Deutschland Österreich die Schweiz 16 a. Dinleyin. Üç genç insan Nina, Achim ve Christian selamlaşıyor. Nina: Hallo, ich bin Nina, und du? Achim: Ich heiße Achim. Hallo! Nina: Kommst du auch aus Berlin? Achim: Nein, aus München, ich bin schon lange in München. Christian: Ich bin Christian. Achim: Tag, Christian. Christian: Tag. Achim: Woher bist du? Christian: Aus Hamburg. Achim: Aha. 16 b. Diyaloğu şimdi ikinci kez dinleyin, cümleleri tek tek tekrar edin. Konuşmacının vurgusunu mümkün olduğu kadar taklit etmeye çalışın Ülke Bilgisi - Şehir Bulmacası (Metin Kitabı sayfa 12) Berlin ve Viyana baµkentleri d µ nda bunlar da önemli µehirler. Haritada nerede olduklar n görüyorsunuz. Auerbachs Keller: Dünyan n en meµhur 10 restoran ndan birisi. Goethe nin Faust eserinden dolay meµhur oldu. Şehrin adı nedir? Şehrin adını not edin. 15

14 Ders 2 Test Kelimeler 1. Doğru çevirileri işaretleyin (Kommen Sie aus Berlin?) 3. (Sind Sie Herr/ Frau?) Wie geht s? Ja, klar. Ja, das bin ich. Nas ls n? Evet, Berlin denim.... benim Nerelisin? Evet, tabii. Evet, benim. Nas ls n z? Gerçekten mi? Evet, lütfen. 2. Doğru çeviriyi yazın. 1. gelmek kennen 2. yaµamak/ oturmak kommen 3. ad olmak leben/ wohnen 4. varolmak heißen 5. bilmek sein Gramer 3. Doğru biçimin altını çizin. 1. Kommst du auch in aus im Berlin? 2. Kommst Kommen Kommt Sie aus England? 3. Ich wohne leben komme schon lange in München. 4. Und woher kommen Sie er ich? 5. Kennst Kennen Kenne Sie Hamburg? 6. Kommt Kommen Kommt Sie auch aus Norddeutschland? 4. Soru nedir? 1. Sie kommen woher? 2. Sie aus Hamburg sind? 3. in München wohnen Sie? 4. Berlin Sie kennen? 5. Sie sind Herr Müller? 6. geht es wie Ihnen? Sonuçlarınızı bu kitabın sonunda bulunan cevap anahtarı ile karşılaştırın. Sonra puanlarınızı toplayın. Toplam: 1-10 Bu dersi tekrar etmenizde fayda var Fena değil. Fakat diyaloglara ve gramere tekrar bakmanız yararlı olabilir Harika! Eğer isterseniz kelimeleri tekrar edebilirsiniz. oksa devam edin. 16

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Hörkurs Deutsch für Anfänger

Hörkurs Deutsch für Anfänger Renate Luscher Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu Deutsch Türkisch Begleitheft Hueber Türkische Bearbeitung Türkçe çeviri Gökalp Bayramlı, Ayşen Bayramlı

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU

HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU Die Personalpronomen.(Şahıs Zamirleri) Singular (Tekil) Plural (Çoğul) 1. 2. 3. Person 1. 2. 3. Person Person Person maskulin feminin neutral

Detaylı

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle.

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle. Çalısma Yönergeleri Antworte auf die Fragen! Bilde Komposita! Bilde Nomen und Verben! Bilde Sätze! Bilde W-Fragen! Dein Partner liest- du schreibst ins Heft. Du hörst die Wörter / den Text zweimal. Ergänze

Detaylı

Herzlich willkommen! - Hoş geldin! ÜBUNGEN / ALIŞTIRMALAR. Ergänze den Dialog! / Diyaloğu tamamla!

Herzlich willkommen! - Hoş geldin! ÜBUNGEN / ALIŞTIRMALAR. Ergänze den Dialog! / Diyaloğu tamamla! 4. UNGEN / ALIŞTIRMALAR Ergänzungsübungen / Boşluk doldurmaca M1 Ergänze den Dialog! / Diyaloğu tamamla! A: geht Ihnen? B: Danke, geht es gut. Und? A:, mir geht auch. A: geht dir? B: Danke, geht es gut.

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 12 Dinleyici mektupları

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 12 Dinleyici mektupları Ders 12 Dinleyici mektupları Birşeyi anlamayınca sormak iyi bir çözüm yoludur. dinleyicilerin önceki bölümlerle ilgili sorularını yanıtlıyor: İçeriğin tekrar edilmesi ve bilgilerin derinleştirilmesi için

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 04 Yeni iş arkadaşı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 04 Yeni iş arkadaşı Ders 04 Yeni iş arkadaşı Radio D bürosunda bekleniyordur. Müstakbel iş arkadaşları zaman geçirmeye çalışırlar, ama bir türlü gelmez. Telefonla iletişim sağlamak da mümkün olmaz. hava şartları kötü olduğu

Detaylı

Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir)

Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir) Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir) Das Haus ist alt (ev eskidir) Burada görüldüğü gibi bu anlamına

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah, saat dakikan ve iki canın kaldı. Ayrıca sana yardım

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah, saat dakikan ve iki canın kaldı. Ayrıca sana yardım Bölüm 07 Meçhul Düşman Anna motosikletlilerden kurtulmak için bir variété tiyatrosuna saklanır. Orada Heidrun la karşılaşır ve Komiser Ogur dan RATAVA nın kendisini takip ettiğini öğrenir. Oyuncu Anna

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor Radio D de ve yeni iş arkadaşlarını selamlarlar. Muhabirleri hemen iş bekliyordur: Bavyera Kralı Ludwig in hala hayatta olduğuna dair söylentilerin yerinde araştırılarak açıklığa

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 26 Zaman Deneyleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 26 Zaman Deneyleri Bölüm 26 Zaman Deneyleri Anna şimdiki zamana dönünce Paul ile birlikte zaman makinesini bloke etmeye çalışır. Ama bunun için gerekli şifreyi bilmiyordur. Anna müziği takip eder ve kırmızılı kadın ortaya

Detaylı

LERN MIT UNS 1. Deutsch in der ilköğretim SCHULER - ARBEITSHEFT YAZARLAR. Barbara SELİMOĞLU Serdar AYAS Oya KERMAN

LERN MIT UNS 1. Deutsch in der ilköğretim SCHULER - ARBEITSHEFT YAZARLAR. Barbara SELİMOĞLU Serdar AYAS Oya KERMAN LERN MIT UNS 1 Deutsch in der ilköğretim SCHULER - ARBEITSHEFT 6 YAZARLAR Barbara SELİMOĞLU Serdar AYAS Oya KERMAN DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4275 DERS

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 03 Berlin yolculuğu

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 03 Berlin yolculuğu Ders 03 Berlin yolculuğu Berlin e doğru yola çıkar. Ama bu beklediği kadar kolay olmaz. Hava şartları planını bozar. Bu arada bazı kişiler kendilerini tanıtır. arabayla Münih havaalanına doğru yol alır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj Ders 10 Kral Ludwig le röportaj müzikalde Kral Ludwig i canlandıran oyuncuyla karşılaşır ve kendisiyle bir röportaj yapmak ister. Oyuncunun sesi e tanıdık gelir. Bu arada Radio D bürosuna da sürpriz bir

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus Ders 16 Đkarus Đki gazeteci Yunan mitlojisinin trajik kahramanı Đkarus un hikayesinden çok etkilenir. Ama dinleyiciler Đkarus un kim olduğunu biliyorlar mı? Muhabirler dinleyicileri aydınlatmak için Đkarus

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 25 Đşler sarpa sarıyor

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 25 Đşler sarpa sarıyor Bölüm 25 Đşler sarpa sarıyor Zaman daralıyordur ve Anna 9 Kasım 2006 ya dönmek için Paul a veda etmek zorundadır. Özel görevini tamamlamak için sadece 5 dakikası vardır. Bu yetecek midir? Oyuncu Anna ya

Detaylı

Gebrauchte Sachen - 2. El Eşyalar Aşağıdaki diyalogu iyice inceleyip geliştirebiliriz:

Gebrauchte Sachen - 2. El Eşyalar Aşağıdaki diyalogu iyice inceleyip geliştirebiliriz: Gebrauchte Sachen - 2. El Eşyalar Aşağıdaki diyalogu iyice inceleyip geliştirebiliriz: -Guten Tag, mein Name ist Hera. Sie verkaufen eine Waschmaschine? ( İyi günler. Adım Hera. Siz bir çamaşır makinası

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın kaldı. Bölüm 08 Açık Hesaplar Ogur kırmızılı kadınla silahlı çatışma sırasında yaralanır ve Anna ya tarihi olayları silmek isteyen RATAVA hakkındaki gerçekleri anlatır. Son gücüyle Anna ya bir tarih söyler: 9

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 01 Köy ziyareti

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 01 Köy ziyareti Ders 01 Köy ziyareti adındaki genç adam arabasıyla annesinin yaşadığı köye gider. Bu ziyaret sırasında dinlenmek ister, ama kısa sürede doğanın tatsız yönleriyle de tanışır. biraz dinlenmek için annesinin

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 11 Konuşan Baykuş

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 11 Konuşan Baykuş Ders 11 Konuşan Baykuş adı nereden geliyor?, ve nın anlamını araştırırlar, ve birkaç yanıt bulurlar. Baykuşun varlığından haberdar olan bir ispanyol iş arkadaşları da onlara yardımcı olur. Baykuş, adının

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek PRÄSENS ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMAN MANCHE VERBEN BAZI FİİLLER Machen yapmak Spielen oynamak - çalmak Lernen öğrenmek Wohnen oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek Studieren yüksek öğr. görmek Holen (gidip)

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Can you help me, please? Yardım isteme Do you speak English? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Do you speak _[language]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak I don't

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Können Sie mir bitte helfen? Yardım isteme Sprechen Sie Englisch? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Sprechen Sie _[Sprache]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak Ich

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç ve limandaki sözde köpek balığı bilmecesini çözer ve bir sahtekarlığı daha ortaya çıkarırlar. Baykuş dan ise beklemedikleri bir yardım alırlar. ve kaybolan sörfçüyü ararken

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu Bölüm 18 - Saklı Kutu Anna kırmızılı kadının RATAVA nın lideri olduğunu öğrenir. Sadece 45 dakika vardır. Anna nın elindeki en önemli ipucu kırmızılı kadının sakladığı bir kutudur. Anna o kutuyu bulabilecek

Detaylı

Das hörst oder liest du im Deutschunterricht:

Das hörst oder liest du im Deutschunterricht: Klassenzimmerdeutsch * Das hörst oder liest du im Deutschunterricht: Antworte! Bitte bildet Vierer-Gruppen (Fünfer-oder Sechser-Gruppen)! Beschreibe! Bitte öffne / schließ das Fenster! Bitte steh auf!

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 06 König Ludwig nasıl öldü?

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 06 König Ludwig nasıl öldü? Ders 06 König Ludwig nasıl öldü? ve Neuschwanstein Sarayı nda Kral Ludwig in paltosunu giyen esrarengiz bir adamla karşılaşırlar.đki muhabir Ludwig in gizemli ölümüyle ilgili araştırma yaparlar. Kral Ludwig

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik Ders 09 Ludwig için müzik de esrarengiz adam bilmecesini çözecek bir ipucu bulur. Gazetede Kral Ludwig hakkındaki bir müzikalin reklamını görür. Oraya giderken tüm dünyadan turistlerle söyleşi yapar. Berlin

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana Bölüm 20 Zamandan Zamana Anna bilmecenin çözümüne hala yaklaşamamıştır. RATAVA hangi olayı engellemek istiyordur? Oyuncu Anna nın 2006 yılına döndükten sonra 1989 yılına gitmesini ister. Ama bu zaman yolculukları

Detaylı

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler.

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Ders 25 Gemilerin selamlanması Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Willkomm-Höft limanında tüm gemiler

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 07 Masal kralı Ludwig

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 07 Masal kralı Ludwig Ders 07 Masal kralı Ludwig ve Philipp romantik Bavyera Kralı Ludwig i ve onun sevdiği şeyleri tanıtırlar. Gece yapılan kızak gezileri, çılgın eğlenceler ve tuhaf icatlar, Ludwig ve yaşadığı dönem hakkında

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 02 Radio D den telefon

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 02 Radio D den telefon Ders 02 Radio D den telefon bir türlü dinlenemez. Sivrisineklerin ardından bu kez de komşuların gürültüsünden rahatsız olur. Berlin den gelen beklemedik telefon sayesinde apar topar yola çıkar. Radio D

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 13 Rosenmontag

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 13 Rosenmontag Ders 13 Rosenmontag Radio D bürosunda karnaval coşkusunu herkes aynı ölçüde paylaşmaz. Compu nun verdiği araştırma görevi muhabirleri karnavalın coşkuyla kutlandığı Karaormanlar a götürür. buna sevinmez.

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 15 MAYIS 2016 Saat:

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Paula ve Philipp bir kez daha karnavalla ilgili bir haber yaparlar. Sokakta çeşitli kostümler görürler ve farklı Almanca dialektleriyle tanışırlar.

Paula ve Philipp bir kez daha karnavalla ilgili bir haber yaparlar. Sokakta çeşitli kostümler görürler ve farklı Almanca dialektleriyle tanışırlar. Ders 15 Karnaval kostümleri ve bir kez daha karnavalla ilgili bir haber yaparlar. Sokakta çeşitli kostümler görürler ve farklı Almanca dialektleriyle tanışırlar. Büroya geri döndüklerinde, ve dan intikam

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

1 Guten Tag. Mein Name ist...

1 Guten Tag. Mein Name ist... Guten Tag. Mein Name ist... KURSBUCH Foto-Hörgeschichte: Folge guten Tag der Tag, -e der Name, -n die Fọlge, -n sein ịch Das bin ich. ạn sehen das Foto, -s Sie hören wer verbịnden heißen 2 wạs rịchtig

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

VORSCHAU. Önsöz. zur Vollversion

VORSCHAU. Önsöz. zur Vollversion Önsöz Bu kitap, Almanca dersinin yanı sıra gramer açıklamaları ve alıştırmalarına ihtiyaç duyan temel seviyedeki Almanca öğrencileri için hazırlanmıştır. Kitaptaki örnek ve alıştırmalarda kullanılan kelimeler

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 24 Hamburg Gazetesi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 24 Hamburg Gazetesi Ders 24 Hamburg Gazetesi Baykuş Eulalia, muhabirlerin dikkatini doğru yöne çeker. ve olayın i- çinde Hamburg Gazetesi ndeki meslektaşlarının parmağı olduğunu ortaya çıkarırlar. in kullandığı bir kelime

Detaylı

Öğrencilere Almancanın (Hint- Avrupa) ve Türkçenin (Ur- Altay) farklı dil ailesinden

Öğrencilere Almancanın (Hint- Avrupa) ve Türkçenin (Ur- Altay) farklı dil ailesinden Einstiegsseiten (Seite 7-10) Willkommen Deutsch! Kursbuch A1.1 Bu sayfada öğrencilerin dikkatini haritaya çekerek Alman yanın nerde bulunduğunu ve bayrağının renklerini sorabilirsiniz. (sarı- kırmızı-

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Almanca Sayın Başkan, Sehr geehrter Herr Präsident, Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

Konjunktiv 1 (Dolaylı Anlatım)

Konjunktiv 1 (Dolaylı Anlatım) Konjunktiv 1 (Dolaylı Anlatım) Konjunktiv I dolaylı anlatımlarda kullanılır. Birinin söylediği sözleri bir başkasına aktarılırken kullanılır. Özellikle gazetelerde ve televizyon haberlerinde kullanılır.

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Lütfen bana yardım edermisiniz?

Lütfen bana yardım edermisiniz? Ja / Nein Evet / Hayır Bitte / Danke Lütfen / Teşekkür ederim Gern geschehen Rica ederim. Entschuldigung! Affedersiniz! / Özür dilerim. Wie bitte? Efendim? / Ne gibi? Ich verstehe Sie / Dich nicht. Sizi

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 22 Kayıp sörfçü

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 22 Kayıp sörfçü Ders 22 Kayıp sörfçü ve köpek balığının izini ararken tuhaf birşey bulurlar: Limanda üzerinde sörfçü olmayan bir sörf tahtası ve kafaları karıştıran bir gazete haberi dikkatlerini çeker. Đki muhabir kalabalıktan

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Ders Adı Kodu Dönem T+U Saati AKTS. Almanca GER 101 Bahar 3+0 4

Ders Adı Kodu Dönem T+U Saati AKTS. Almanca GER 101 Bahar 3+0 4 Ders Adı Kodu Dönem T+U Saati AKTS Almanca GER 101 Bahar 3+0 4 Önkoşullar Yok Öğretim Dili Almanca Dersin Seviyesi A1.1 Dersin Türü Seçmeli dil dersi Dersin Koordinatörü Zeynep Şalgar Öğretim Elemanı Araştırma

Detaylı

Mehrsprachiger Elternabend

Mehrsprachiger Elternabend Mehrsprachiger Elternabend zum Zweitspracherwerb Ein Beispiel aus dem Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum Hamburg Wilhelmsburg Standort Krieterstraße 1 Wie helfe ich meinem Kind dabei, in der deutschen

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705,

Detaylı

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Herrn Peter Müller Falkenstraße

Detaylı

REISE. Sprachführer. Türkisch. Für alle wichtigen Situationen im Urlaub. Langenscheidt

REISE. Sprachführer. Türkisch. Für alle wichtigen Situationen im Urlaub. Langenscheidt REISE Langenscheidt Sprachführer Türkisch Für alle wichtigen Situationen im Urlaub Inhalt Die Zahlen... IIII Das Allerwichtigste... IV Benutzerhinweise... 8 Aussprache... 10 Erste Kontakte 13 Sich verständigen...

Detaylı