İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1."

Transkript

1 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology SHM101 Anatomi Anatomy BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) Basic Usage of Information Technology ISL109 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Health Care Management SHM111 Hastalıklar Bilgisi Knowledge of Disease Marketing TTP101 Sağlık Sektöründe Pazarlama Management in the Health Sector IAY209 Hasta Hakları Patient Rights SEM101 Seminer Seminar SHM113 Meslek Etiği (S) Profession Ethics (E) SHM117 Araştırma Yöntemleri (S) Research s (E) TOPLAM TOTAL Yarıyıl / 2. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS TUR104 Türk Dili (Uzk. Eğ.) Turkish Language SHM102 Halkla İlişkiler Public Relations İAY102 İlk Yardım First Aid STI102 Konuk Giriş Çıkış İşlemleri Check-In and Check- Out Op STI108 Alan Çalışması - Yaz Staj Uygulaması Intership - Summer Work Placement SEM102 Seminer Seminar SHM104 Biyoistatistik (S) Biostatistics (E) STI104 Çağrı Merkezi Yönetimi (S) Call Center Management (E) TOPLAM TOTAL

2 3. Yarıyıl / 3. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS Foreign Language I YDL203 Yabancı Dil I (Uzk. Eğ.) ATA201 STİ203 STI205 Atatürk İlke ve İnkılapları (Uzk. Eğ.) Sağlık Turizmi Yönetimi Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteliği Principles of Ataturk and History of Reforms Health Tourism Management Tour Operating and Travel Agency Business STI207 Medikal Girişimcilik Medical Entrepreneurship STI209 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Office Management and Secretarial Services TTP213 Sağlık Ekonomisi ve Politikaları (S) Health Economics and Policies (E) TDS201 Hastane Otomasyonu(S) Hospital Automation (E) TOPLAM TOTAL Yarıyıl / 4.Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS YDL204 STİ204 Yabancı Dil II (Uzk. Eğ.) Termal ve Spa Turizmi Foreign Language II Thermal and Spa Tourism STİ206 Sağlık Sigortaları Health Insurance TTP206 Müşteri İlişkileri Yönetimi Customer Relatıonshıp Management SHM208 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Health Services Management Guest STİ208 Sağlık Hizmetlerinde Konuk İletişimi Communication in Healthcare TTP212 Toplam Kalite Yönetimi (S) Total Quality Management (E) SHM218 İş Sağlığı ve Güvenliği (S) Occupational Health and Safety (E) TOPLAM TOTAL

3 SEÇMELİ DERSLER / ELECTIVE COURSES 1. Yarıyıl / 1. Semester Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM113 Meslek Etiği (S) Profession Ethics (E) SHM117 Araştırma Yöntemleri (S) Research s (E) Yarıyıl / 2. Semester Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM104 Biyoistatistik (S) Biostatistics (E) STI104 Çağrı Merkezi Yönetimi (S) Call Center Management (E) Yarıyıl / 3. Semester Kodu Ders Adı T U K AKTS TTP213 Sağlık Ekonomisi ve Politikaları (S) Health Economics and Policies (E) TDS201 Hastane Otomasyonu(S) Hospital Automation (E) Yarıyıl / 4.Semester Kodu Ders Adı T U K AKTS TTP212 Toplam Kalite Yönetimi (S) Total Quality Management (E) SHM218 İş Sağlığı ve Güvenliği (S) Occupational Health and Safety (E)

4 Program Öğrenme Çıktıları 1) İşletmenin temel fonksiyonları ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. Pazarın ihtiyacı olan organizasyon, tanıtım, pazarlama, promosyonları ve bilimsel toplantıların düzenlenmesini organize eder, hastanın sağlık süreçlerinin gidişatının takibinde refakatçiye, yabancı konuğa, hastaneye ve aracı kuruluşa hizmet verir. 2) Sağlık Turizmi'nin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar. 3) Sağlık Turizmi fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır. 4) Sağlık Turizmi uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir. 5) Sağlık turizmi alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir. 6) Sağlık Turizmi İşletmeciliği alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır. 7) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 8) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 9) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 10) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 11) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 12) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 13) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 14) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 15) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 16) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı nın İleri Düzeyi nde tanımlanan yetkinliğine dayalı olarak bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 17) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, Program Learning Outcomes 1) Define advanced level of theoretical and factual knowledge of basic functions of business. Organization in need of the market, marketing, promotion, and to organize the regulation of scientific meeting, following the course of the patient's health process companion, foreign guests to provide services to hospitals and intermediary institutions. 2) Comprehend the relations and interactions between the basic functions of Health Tourism. 3) Use advanced level knowledge in the field of Health Tourism in order to provide that the functions of the business are carried out in unity. 4) Evaluate Health Tourism practices and develop suggestions for the continuous improvement of eisting practices. 5) Anticipate potential problems in new practices in the field of Health Tourism and develops preventive strategies. 6) Transfer knowledge and skills in the field of Health Tourism Management to his/her subordinates. 7) Take responsibility both as a team member and individually in order to provide that unforeseen comple activities faced in the practices in his/her field are carried out. 8) Conduct advanced studies in his/her field independently. 9) Manage activities for the development of his/her subordinates within the framework of a project. 10) Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or technologies that bring innovation to his/her field. 11) Evaluate the advanced knowledge and skills she/he has acquired in his/her field with a critical approach. 12) Plan and manage activities to improve his/her work performance and that of his/her subordinates in line with the learning objectives determining his/her learning needs and those of his/her subordinates. 13) Inform people and institutions on issues related to his/her field epressing his/her ideas and solution proposals for problems in writing and verbally 14) Share his/her ideas and solution proposals for problems related to the issues in his/her field with professionals and non-professionals with the support of qualitative and quantitative data. 15) Keep up with the developments in his/her field and communicate with colleagues by using a foreign language (English) at least at the level of European Language Portfolio B1 General Level. 16) Use information and communication technologies as required by the field on the basis of his/her acquired computer competency at Advanced Level of European Computer Driving License. 17) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the stages of gathering, interpreting, implementing, and 4

5 kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 18) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal adalet, kalite kültürü ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 19) Sağlık Turizmi Hakkında Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 20) Yabancı hasta danışmanları veya Sağlık Turizmi İşletmecisi olarak yurt dışından gelen konuk ile aracı kuruluş ve/veya hastane arasındaki tüm işlemlerde hastaya yardımcı olur. 21) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur. 22) Girişimci ruha sahiptir, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. declaring data in his/her field. 18) Implement field-related practices having developed consciousness about the issues of social rights, social justice, quality, cultural values and also about environmental protection, occupational health and safety. 19) Defining the importance of principles and ethics committees on individuals and society in the field of Health Tourism. 20) Foreign patients from abroad as consultants or Health Tourism Operators arrive by intermediaries and / or assist the patient in all transactions between hospitals. 21) Having an eperience of working with the other health disciplines. 22) Students have entrepreneurial spirit and developing suggestions for solutions by taking into consideration professional and ethical values. 5

6 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Türkçe /Turkish Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) İngilizce / English Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) SHM105 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria I. YARI YIL DERSLER Tıbbi Terminoloji Medıcal Termınology Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Prof.Dr.Bilsen Sirmen Professor Bilsen Sirmen Türkçe Turkish Zorunlu Must Sağlık alanında hizmet sunduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde tıbbi iletişim dili olarak kullanılan terminolojinin temel öğelerinin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Health-related services offered by health institutions and organizations as well as their colleagues and other health personnel in communication with the medical terminology that is used as the basic elements of communication language spelling, reading and learn the meaning intended. Adedi Quantity Yüzyüze Face-to-face Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

7 Ders Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar 1) Understand the basic principles of medical terminology 2) Tıbbi terimleri; kök, önek ve sonek yapılarından yola çıkarak 2) Analyze structure of medical terms based on the their roots, prefies analiz eder and suffies 3) Tıbbi terim kök, önek ve soneklerle tıbbi terimler türetir 3) Derive the medical terms with roots, prefies and suffies of medical terms 4) Tıbbi terminolojik sözcükleri tanıma, okuma ve anlama becerisi 4) Win skill that the recognition of medical terminology words, reading kazanır and understanding 5) Vücut sistem ve organlara ait anatomik, tanısal, ameliyatlara ve 5) Know body systems and organs of the anatomic, diagnostic, surgery, semptomlara ilişkin terimleri tanır and symptoms related terms 6) Tüm vücut ile ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi 6) Understand all the relevant regional body, illness, disease symptoms in terminoloji sistematiği içinde anlar systematics of medical terminology 7) Hastalıklar ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması 7) Know the International Classification of Diseases and Illnesses systems sistemlerini tanır 8) Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ve insan yapısına 8) Eplain the importance of corporate communication of medical terms ilişkin temel terimler ile yön, düzlem ve hareket bildiren terimleri and direction, the plane and the motion stating the terms with the basic açıklar terms of human nature HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week 1 KONULAR Tıbbi Terminolojiye Giriş, Kökler Önek ve Sonekler TOPICS Medical Terminology Introduction, Roots Prefies and Suffies 2 Vücut yapısı, Hücre, Doku ve Organlar Body Structure, Cell, Tissue and Organs 3 Tanı ve Tedavi, Hastalıklar, İlaçlar Diagnosis and Treatment, Diseases, Drugs 4 Kalp ve Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi Heart and Circulatory System, Respiratory System 5 Kan, Sindirim Sistemi Blood, Digestive System 6 Boşaltım Sistemi, Üreme Sistemi Urinary System, Reproductive System 7 Arasınav Middle Eamination 8 Endokrin Sistem, Duyular Endocrine System, Senses 9 Sinir Sistemi ve Davranış Bozuklukları Nervous System and Behavioral Disorders 10 Kas-İskelet Sistemi Skeletal System 11 Deri 1 Dermal System 12 Semboller ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations 13 Tıbbi Rapor Epikriz ICD Medical Report Epicrisis ICD 14 Genel Tekrar overall assesment of issues 7

8 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 X X X X X X X X P.Ö.Ç. 5 X X P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X X X X X X X X P.Ö.Ç. 10 X X X X X X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 X X P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 8

9 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM101 Anatomi Anatomy Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Prof.Dr.Şükrü Turan Peştemalci Proffesor Şükrü Turan Peştemalci Türkçe Turkish Zorunlu Must-Core AKTS ECTS İnsan anatomisinin öğretilmesi ve gerekli terminolojik yetkinliği kazandırmaktır. The aim of this course is to define human anatomy and eplain essential terms. Yüzyüze Face-to-face Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

10 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowloedge 1) Anatomik terminolojiyi kullanır 1) Use anatomical terminology 2) Rutin uygulamalar için gerekli olan referans 2) Determine the anatomical land marks for routine noktalarını tanımlar procedures 3) Vücut boşluklarını tanımlar 3) Determine the various cavities of the body such as thoracic, cavity, abdominal cavity, true pelvis etc 4) Sağlıklı insan vücudunda yer alan organları 4) Determine the organs in systematic manner related with sistematik temelde fizyoloji ile bağlantılı olarak physiology tanımlar 5) Organların damar ve sinirlerini söyler 5) Determine vascular structure and innervations of several 6) Organların insan bedenindeki konumlarını söyler ve vücut üzerindeki izdüşümlerini tanımlar organs. 6) Determine the localization of various organs in human body and their projections on the body HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 2 Anatomiye giriş ve terminoloji, kemik ve eklemler hakkında genel bilgi Baş ve yüz kemikleri, columna vertebralis, costae ve sternum 3 Üst ekstremite (kas ve kemik) Upper limb 4 Alt ekstremite (kas ve kemik) Lower limb 5 6 Burun ve laryn, thora duvarı, mediastinum Kalp ve pericardium, trachea, akciğerler ve pleura İntroduction to anatomy and terminology, General instructions on bones and joints Bones of head and face, Vertebral column, ribs and sternum Nose, larync, walls of the thoracic cavity and mediastinum Heart, and pericardium, Trachea, lungs and pleura 7 Erkek ve kadın genital organları Male and female genital organs 8 Sindirim sistemi Digestive system 9 Böbrek, ureter, mesane ve urethra Urinary system 10 ARA SINAV MIDTERM EXAM 11 Sinir sistemine giriş Introduction to central nervous system 12 Cranial sinirler Cranial nerves 13 Otonom sinir sistemi, MSS damarları, ventriculler ve sinus durae matris Autonomic nervous system, Vessels of the CNS, ventricles and sinuses of duramater 14 Genel Tekrar Overall assestment of all issues 10

11 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 X X X X X P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X X X X X P.Ö.Ç. 10 X X X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 X X X P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

12 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English ISL109 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Health Care Management Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu Türkçe Turkish Zorunlu Must-Core İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması, İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bi rşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelerin birimleri ile kendi alanları konusunda ilişkilendirme gücünü sağlayabilmek. Derste ağırlıklı olarak sağlık kurumları işletmeciliğine ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin fonksiyonları incelenecektir. The objective of this course is to teach students to associate the tools to the epansion of the activities of Administration from starting the definition and all functions of Administration with its relation with Administration units and the other science branches. The contents of this course are; basic concepts of Administration, the causes of the eistance of health care management, foundation works of administrations, and their functions. Yüzyüze Face-to-face Ders Anlatımı, Sunum, Tartışma Lecturing, Presentation, Discussion Ders, Grup Çalıması / Ödevi Course, Group Work/ Assignment Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

13 Bilgi Ders Öğrenme Çıktıları Knowledge 1) Temel işletmecilik kavramları 1) Basic business concepts 2) Pazarlama çevresini analiz etmek 2) To analyze the marketing environment 3) İşletmelerin çevre ile etkileşimini açıklamak 3) Describe the interaction with the environment enterprises 4) İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlar açıklar. 4) Defines and describes the business functions in detail. 5) Yeni işletme sistemlerini HAFTALIK açıklar. DERS PROGRAMI 5) Describes the new WEEKLY management LECTURE systems. PLAN HAFTA Week KONULAR 1 İşletme İle İlgili Temel Kavramlar; İşletmenin Tanımı,İşletme Yönetiminin Gelişimi 2 İşlemenin Amaçları, Kaynakları,İşletmenin Dış Çevresi ve Ekonomik Yapı İçerisindeki Yeri 3 İşletme Çeşitleri; Ekonomik Bakımdan,Faaliyet Konuları Bakımından, Sermaye Sahipliği Bakımından, Hukuki şekilleri Bakımından, Birleşmeleri Bakımından sınıflandırılmaları 4 Hukuki açıdan işletme çeşitleri; Özel İşletmeler, Kamu işletmeleri 5 İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları; Fizibilite Çalışmaları; Etüd çalışmaları 6 İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi; Kuruluş Yerinin Seçiminin Etkileyen faktörler, Kuruluş Yeri Yöntemleri 7 Yönetimin Tanımı ve Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Kademeleri ve Yönetim Becerileri TOPICS Basic Concepts of Administration, Definition of Administration,Business Administration Development Objectives of Administration,Resources, Business Role in Eternal Environment and Economic Structure Types of Administration, classifications of Administration in Terms of Economic maintainance, Fields of Activity, Capital Ownership, Legal aspects and combinations Legal aspects oftypes of Administration, Private Administration, Public Enterprises Establishment Studies, Feasibility Studies, Researchwork Selection of Establishment Location, Establishment Factors Affecting Choice of Place, Facility Location s Definition and Functions of Administration, Administration Levels and Management Skills 8 Planlama Fonksiyonu; Tanımı ve Çeşitleri Function, Definition and Types of Planning 9 SWOT Analizi ve uygulamaları SWOT Analysis and Applications 10 Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim Fonksiyonları 11 Üretim ve Üretim Yönetimi; Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması, Başabaş Grafiği, Stok Yönetimi kavramları 12 Pazarlama Kavramı, tanımı, Pazarlama Araştırması, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, 4 P Karması kavramı ve Özellikleri 13 İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören Bulma ve Seçme, Eğitim ve Geliştirme, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama Kavramı 14 Halkla İşikilerin tanımı, önemi, Halkla İlişkilerde İletişim ve Hedef Kitleler Organizing,Directing, Coordination,Control Functions Production and Operations Administration,Production Systems,Classification,Break-Even Chart,Stock Management concepts Marketing Concept,Definition,Marketing Research,Market Segmentationand Target Market Selection, 4 PMi Concept and Features Human Resources Management Function,Human Resource Planning, Customer Discovery and Selection,Training and Development,Performance Management definition, importance of Public Relations, Communications and target group in Public Relations 13

14 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

15 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English SHM111 Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Hastalıklar Bilgisi Knowledge Of Disease Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must-Core Bu dersle sağlık hastalık kavramları ve sistemlere yönelik hastalıkların tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu ders sağlık hastalık kavramları, sistemler ve hastalıkları, hastalıklardan korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgileri içerir. It is aimed to introduce concepts of health and disease, system diseases. This course includes knowledge related to concepts of health and disease, systems and diseases, prevention ways of diseases and gaining healthy lifestyle habits Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

16 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1. Hastalık tanımını, hastalık 1. Make the definition of illness, disease sınıflandırmasını yapar. classification 2. Hastalık isimlendirmesine ilişkin 2. Understand terminology and nomenclature of terminolojiyi kavrar. the diseases. 3. Hastalık oluşumuna neden olan 3. Know the mechanisms of cell and tissue faktörleri bilir. damages. 4. Hastalık oluşum mekanizmalarını 4. Know the factors that cause to the formation kavrar. of diseases. Understand the pathogenesis of 5. Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim süreçlerini bilir. 6. Sistem hastalıklarının klinik bulgularını ve en sık karşılaşılan örneklerini bilir. the diseases 5. Know the changes and development processes in the body with diseases. 6. Know the most common eamples of system diseases and their clinical signs. 7. Hastalık tedavi yöntemlerini bilir. 7. Know the methods to treat diseases. 8. Hastane enfeksiyonlarını ve alınması gereken önlemleri bilir. 9. Sağlık çalışanının sağlığını koruma yollarını bilir ve uygular 8. Know of hospital infections and the precautions to be taken. 9. Know and applies ways to protect the health of health workers. 16

17 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Giriş ve Temel Kavramlar Introduction, Basic Concepts 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Infectious diseases, Immunology 3 Endokrin Sistem Hastalıkları Endocrine system diseases 4 Hematolojik Hastalıklar ve Temel Laboratuar Testleri Haematologic diseases, and basic laboratory tests 5 Kalp ve Damar Hastalıkları Diseases of the cardiovascular system 6 Solunum Sistemi Hastalıkları Diseases of the respiratory system 7 Arasınav Midterm Eam 8 Üriner Sistem Hastalıkları Diseases of the urinary system 9 Genital Sistem Hastalıkları Diseases of the genital system 10 Kas ve İskelet Sistemi Hastalık arı Diseases of the musculoskeletal system 11 Sinir Sistemi ve Ruhsal Hastalıklar Neuropsychiatric diseases 12 Göz ve KBB Hastalıkları Eye and ENT diseases 13 Göz ve KBB Hastalıkları Eye and ENT diseases 14 Cilt Hastalıkları Dermatological diseases 17

18 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DOÇ-6 DOÇ-7 DOÇ- 8 DOÇ-9 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 DOÇ-10 18

19 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English TTP101 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Sağlık Sektöründe Pazarlama Marketing in the Health Sector Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr.Gör. Ergül Söylemezoğlu Türkçe Turkish Zorunlu Must-Core sağlık sektörü çalışanlarına sektördeki üretim ve pazarlama uygulamalarını tanıtmak ve uygulatmak the aim of the course is implicated and familiarized production and marketing implications for health industry employers Ders Anlatımı, Sunum, Tartışma Lecturing, Presentation, Discussion Ders, Grup Çalıması / Ödevi Course, Group Work/ Assignment Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

20 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle 1) Eplains the interaction of the disciplines with etkileşimi açıklar. which the area is related. 2) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip 2) Has the ability to transfer area-specific knowledge arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. to colleagues and team members.. 3) Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik 3) Has the ability to analyze area-specific knowledge olarak analiz etme, yorumlama ve analytically and systematically and to comment on değerlendirme becerisine sahiptir. and evaluate them. 4) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. 4) Has the ability to comment on and analyze data, take decisions, perform analyses, determine problems and offer means of solutions making use of the areaspecific knowledge acquired in the process of decision making and application. HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Giriş Introduction Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın temel unsurları Sağlık hizmetlerinde pazarlama aktivitelerini etkileyen çevresel unsurlar Sağlık tüketicileri pazarı ve satın alma davranışının analiz edilmesi Sağlık hizmeti alıcılarının bölümlendirilmesi ve hedef pazar seçimi Sağlık hizmetlerinin konumlandırılması ve farklılaştırılması 7 Vize Sınavı Midterm Eam 8 Sağlık hizmeti özellikleri ve hizmet kalitesi Fundamentals of healthcare marketing management Scanning the environmental factors effecting marketing activities of healthcare organizations Analyzing consumer market and healthcare buyer behavior Segmentation of healthcare buyer and selecting target market Positioning and differentiating healthcare services Characteristics and quality of healthcare services 9 Sağlık hizmeti fiyatlandırma stratejileri Price strategies for healthcare services Sağlık kurumlarında reklam, satışta özendirme, halkla ilişkiler, ve doğrudan pazarlama uygulamalarının yönetilmesi Sağlık kurumlarında dağıtım kanallarının tasarlanması ve yönetilmesi Managing advertising, sales promotion, public relations and direct marketing in healthcare organizations Designing and managing marketing channels for healthcare services 20

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı