BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan iş kalemleri yapılacaktır. Trafodan kofreya kadar yer altı elektrik kablosunun yenilenmesi, Fatih ilçesinde, eski Muhakemat Müdürlüğü binasında bulunan 225 KVA jeneratörün demontajı ve yeni onarım yapılacak hizmet binasına nakliyesi ve montajı, 100 KVA UPS alınması ve montajı Mevcut asansörün demontajı ve yeni asansör yapılması işi Bütün elektrik tesisatının ( Aydınlatma- Şebeke Prizleri Tesisatı,UPS prizi ve Klima Tesisatları) yenilenmesi Kamera tesisatı ve sisteminin yapılması Eski Yangın algılama ve ihbar tesisatının demontajı yerine yeni Yangın algılama ve ihbar sisteminin yapılması, Güç artımı için proje hazırlanması, Enerji sağlayan kuruma güç artımı ve diğer bütün bedeller yüklenici tarafından Enerji sağlayan kuruma ödenecektir. Bütün imalatlarda 1. Sınıf malzemeler kullanılacaktır. Kontrol Mühendisinin onaylamadığı hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. Kullanılması durumunda Yüklenici bedelsiz olarak, onaysız ürünün demontajını yapacak ve kontrol mühendisinin onayladığı malzemenin montajını yapacaktır. Yüklenici, bütün imalatlarında aşağıda sıralanan ve ayrıca bütün işlerle ilgili ulusaluluslararası şartnamelere belirtilen kurallara uygun iş yapmak zorundadır. 1. Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi. 2. Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği. 3. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. 4. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği. 5. Binaya enerji sağlayan firmanın ilgili Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği. 6. Anma akımı 1 kv un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 7. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi. 8. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği. 9. Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği ENERJİ ALINMASI, GÜÇ ARTTIRIMI VE SÖZLEŞME BEDELİ İŞİ Elektrik tesisatı imalatları projelendirilecek ve kontrol mühendisinin onayına müteakip Enerji sağlayan kuruma proje onaylatılacaktır. Proje onayından sonra elektrik tesisatı imalatına başlanacaktır. Tedaşın Trafosundan, Binanın Kofresine yeraltından 3x mm 2 NYFGY kablo çekilecektir. 1

2 Mevcut Kofre ve bıçaklı şalterin demontajı yapılacak, yerine yeni kofre ve bıçaklı şalterlerin montajı yapılacaktır. Kofreden Ana panoya 3x mm 2 NYFGY kablo çekilecektir. Ana panoda 3x300 A TMŞ kullanılacaktır. Binanın sözleşme 95 KW tan 190 KW a çıkarılmasından dolayı; Güç artırım ve bağlantı bedeli Yüklenici tarafından verilecektir. ANA PANO, KLİMA ANA PANOSU, TRANSFER ÜNİTESİ, UPS ANA PANOSU, ŞEBEKE PRİZLERİ VE AYDINLATMA ANA PANOSU 1- Ana pano, Klima Ana Panosu Tesisatı Keşifte belirtilen özellikte, yeni temin edilecek panolardan biri ana pano olarak kullanılacaktır. Ana panoya, ana kesici olarak 3x300 A TMŞ kullanılacaktır. Ana panoda ana şalter dışında sadece şebeke elektriğinden beslenen klima ana şalteri ve klima kat panoları Ana şalterleri olacak. Bu Klima şalterleri; 1- Klima Besleme ana şalteri ( 120 A TMŞ ) olacak. 2- Zemin,1,2,3,4. Katlar için ;Klima ana panosunda 3x40 A ve tali panoda 3x32 A otomatik sigortalar olacak ve iki pano arası çekilecek kablo kesiti 4x6mm 2 NYY ve 1x6 mm 2 NYY kablo olacak. Kat tali klima panoları HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO (24 SİGORTALIK) olacaktır. Mevcut katlarda bulunan kat tali panolarındaki Kaçak akım şalterlerin demontajı yapılacak ve klima panolarında kullanılacaktır. 3- Bodrum kata Klima için ana panoda 3x20 A ve tali panoda 3x16 A otomatik sigorta, iki pano arası çekilecek kablo kesiti 5x2,5 mm 2 NYY olacak şekilde tesisat döşenecektir. HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO (12 OTOMATİK SİGORTALIK) kullanılacaktır. Ayrıca Klima Elektriği transfer ünitesinden beslenmeyecektir. Spilt Klimaların her biri için Tali Panolardan, 3x2,5 NYM linye çekilecektir. Her split klimanın yanında, HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO (1 SİGORTALIK) kutusunda linye sonlandırılacaktır. İki Adet Salon tipi her klimalar için tali klima panolarından 5x2,5 NYM linye çekilecektir. Yine klimaların yanına HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ÜSTÜ TABLO (3 SİGORTALIK) kutusu konulacak ve linye burada sonlandırılacaktır. 2- Transfer Ünitesi Jeneratörden, Transfer Ünitesine; Fatihte ilçesinde bulunan eski Muhakemat Binasındaki mevcut bulunan 3* mm2 NYY kablo demontaj yapılıp, Yenibosna daki binaya montajı yapılacaktır. 2

3 Taşınacak jeneratörün transferi için kullanılan 3* mm2 NYY kablo kullanılarak, jeneratörden transfer ünitesine kablo çekilecektir. Transfer ünitesinden, UPS ve Aydınlatma-Şebeke Prizleri Ana Panolarına 3*50+25 mm2 NYY kablo çekilecektir. 3- UPS Ana Panosu UPS elektrik panosu için Zemin katta bulunan pano kullanılacaktır. UPS ana şalteri 3x160 A TMŞ kullanılacaktır. UPS ana panosundan, UPS e giriş için 3*50+25 mm2 NYY kablo çekilecektir. UPS den, UPS ana panosuna çıkış için 3*50+25 mm2 NYY kablo çekilecek ve 3x160 A TMŞ kullanılacaktır. UPS Ana Panosundan; a) Zemin kat tali panosu için; ana panoda 3x25 A ve tali panoda 3x16 A A.O.S kullanılacaktır. İki pano arası 4x4 mm 2 ve 4x1 mm 2 NYY kablo kullanılacaktır. Tali panoda KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A (30mA) kullanılacaktır. b) 1,2,3,4 kat tali panosu için; ana panoda 3x63 A ve tali panoda 3x50 A A.O.S kullanılacaktır. İki pano arası her kat için 4x10mm 2 ve 1x10 mm 2 NYY kablo çekilecektir. Tali panoda KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*63 A (30mA) kullanılacaktır. Kattaki tali panodan, her odaya 1 adet 4*2.5mm 2 H05VV-F (TTR) Kablo ile linye çekilecek ve buatta sonlandırılacak. Bu buatlardaki her fazdan, en fazla 5 adet priz sortisi çekilecektir. Sorti için; 3*2.5mm 2 H05VV-F (TTR) çekilecektir. Her kişi için; 2 Adet UPS Prizi olacak şekilde tesisat çekilecektir. UPS priz linyesi ve sorti kablo rengi ile şebeke priz linye ve sorti rengi farklı olacaktır. 4- Aydınlatma ve Şebeke Prizleri Ana Panosu ve tesisatı Mevcut Binada kullanılmakta olan Aydınlatma ve Şebeke Prizleri Ana Panosu ve bu panoda bulunan 3x200 A TMŞ Ana şalter olarak kullanılacak. 1,2,3,4,5. Katlardaki tali beslemelerinin ana panolardaki şalterleri olarak, Mevcut Aydınlatma ve Şebeke Prizleri Ana Panosundaki 3x63 A TMŞ ler kullanılacaktır. Mevcut Aydınlatma ve Şebeke Prizleri Ana Panosundan; Zemin,1,2,3,4. Katlardaki tali panolara 4x10 mm 2 NYY kablo çekilecektir. Tali panolarda 3x50 A Anahtarlı otomatik sigorta ve Kaçak Akım Şalteri (30mA) Kullanılacaktır. Mevcut Aydınlatma ve Şebeke Prizleri Ana Panosundan; Bodrum Katın tali panosuna 5x2,5 mm 2 NYY kablo çekilecek ve ana panoda 3x20 A sigorta olacak. Tali panolarda 3x16 A Anahtarlı otomatik sigorta ve Kaçak Akım Şalteri (30mA) Kullanılacaktır. Zemin, 1,2,3,4.kattaki Tali panolardan; Şebeke Priz için mimari yerleşim planında masaların gösterildiği her odaya bir linye çekilecek şekilde 4*2.5 mm 2 H05VV-F (TTR) Kablo çekilecektir. Her fazdan, en fazla 5 adet priz sortisi çekilecektir. Priz Sortiler için; 3*2.5mm 2 H05VV-F (TTR) çekilecektir. Her personel için 1 adet Şebeke Priz Sortisi çekilecektir. Bütün aydınlatma linye ve sorti tesisatı kabloları değiştirilecektir ve armatür yerleri değişen odalara yeni aydınlatma sorti ve aydınlatma linyesi çekilecektir. 3

4 Koridorlarda asma tavan DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ATY1-4x18 W kullanılacaktır. Ayrıca odalarda Mevcut sıva üstü armatürler kullanılacaktır. TELEFON SANTRALİ, TELEFON TESİSATI VE DATA TESİSATI 1- Telefon Santrali ve Telefon Tesisatı Bodrum kattan 50 Çift telefon kablosu zemin kattaki santral odasına çekilecek ve yeni alınacak IP SAYISAL TELEFON SANTRALI zemin kattaki santral odasına montajı yapılacaktır. Santral olarak istenen özelliklerde, IP SAYISAL TELEFON SANTRALI temini ve montajı yapılacaktır. IP Telefon Santralinden; Zemine için 20 Çift için telefon kablosu 1,2,3,4. Katlara 50 Çift telefon kablosu çekilecektir. Katlara çekilen telefon kabloları, 16U DİKİLİ TİP kabinetlerdeki UTP Cat5 patch Panellere çakılacak. UTP Cat5 patch Panellerden, her Telefon prizine UTP Cat5 kablo çekilecektir. Telefon kabloları ile Data kabloları farklı renkte olacaktır. Her kişi için 1 telefon priz hattı çekilecek IP SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ BU sayısal telefon santralında bulunması gerekli asgari teknik özellikler, kalite standartları, garanti ve servis koşulları, sistem montajı, operatör ve teknik personel eğitimleri tarif edilmiştir. İstenilen ürünlerin sayı ve kapasiteleri: Caller ID destekli dahili hat sayısı : 200 Caller ID destekli harici hat sayısı : 20 Sayısal abone sayısı : 8 VoIP kanal (IP Trank) sayısı : 2 PC Konsol yazılımı sayısı (CTI Lisansı, pc hariç) : 1 IP Abone (SIP / H.323) sayısı : 10 Sesli Yanıt Sistemi (Robot Operatör) kanal sayısı : 4 Sesli Yanıt Sistemi mesaj kayıt süresi (Dakika) : 6000 Çağrı Kayıt ve Ücretlendirme va raporlama yazılımı : 1 Masaüstü Bilgisayar i5 işlemci, 4gb ram,1gb ekran kartı 22led ekran, q klavye, win7 : 1 Kuru tip akü (12V ) : 8 saat Ana dağıtım çatısı ve modülleri (Çift taraflı) : 1 4

5 1.2. GENEL ÖZELLİKLER Santral üreticisi ISO-9001 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, CE Belgelerine sahip olmalıdır Ürünler, yeni ve kullanılmamış olmalıdır. Üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas olmamalıdır. Sistemde tüm metal aksam paslanmaya ve korozyona karşı korunmuş olmalıdır Santral, bu dökümanda istenilen kapasite ve özelliklerde başka yerlerde kurulmuş ve çalışıyor olmalıdır Telefon santralı, ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication) standartları ile teknik değerlerine uygun olmalıdır SİSTEM ÖZELLİKLERİ Teknoloji: Santral devre ve paket anahtarlama (circuit ve packet switching) teknolojilerini entegre sunan yapıda olmalıdır. Santral, üretici firmanın ürettiği en son model ve versiyonda olmalıdır. Santrala; - Devre anahtarlamalı terminal ekipmanları (sayısal, analog telefon v.b.) - Devre anahtarlamalı dış hatlar (E1, analog dış hat v.b.) - Paket anahtarlamalı terminal ekipmanları (IP telefon, IP softphone v.b.) - Paket anahtarlamalı dış hatlar (IP trank v.b.) bağlanabilmelidir. Santralda modern, az güç harcayan yarı iletken elemanlar kullanılmış olmalıdır. Santral, oluşturulmuş veya oluşturulabilecek şebekelerde çalışabilmesi için, PRI, SS7, V5.2, Q sig, DSS-1 (Euro ISDN CCS), 2 ve 4 tel E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDTT, DTMF, Dekadik sinyalleşmeleri desteklemelidir Santral Yazılımı: Santralın yazılımı yüksek seviyeli (C vb.) bir dille yazılmış olmalıdır Santral Yazılımını Güncelleme: Güncellenen santral yazılımları, santralin işlemesinde kesintiye sebep olmadan sisteme yüklenebilmelidir. Santral yazılımının güncellenmesi sırasında santralin hiçbir ünitesinin enerjisinin kesilmesine ihtiyaç olmamalı ve donanımsal değişikliler (eprom değiştirme v.b.) yapılmamalıdır. Santral güncelleme öncesi yazılımı da hafızasında tutabilmeli ve istenildiğinde bir daha yükleme yapılmadan eski yazılıma dönebilmelidir Santralın Programlanması ve Kullanıcılar: 5

6 Santralın programlanması internet protokolü üzerinden herhangi bir web browser (internet gezgini) kullanılarak kolaylıkla yapılabilmelidir. Programlama için özel bir program ya da pc ye ihtiyaç duyulmamalıdır. Santrala erişim için farklı seviyelerde yetkilere sahip kullanıcılar tanımlanabilmelidir. Programlama için yapılan tüm giriş çıkışlar bir log dosyasında tutulabilmelidir. Abone isim değişikliğinde tüm DSS lerde kendiliğinde değişebilmelidir Uzaktan Erişim (Web arayüz): Santrala IP (internet protokolü) kullanılarak uzaktan erişilebilmelidir. Uzaktan erişim için santral tarafında yer alan donanım entegre olmalıdır. IP üzerinden uzaktan erişim ile: - Santralın programlanması - Santralın yazılımının güncellenmesi - Çağrı kayıtlarının toplanması - Alarm ve sistem bilgilerinin toplanması - Saklı parametrelerin yedeklenmesi ya da yedeklenen parametrelerin santrala geri yüklenmesi - Sayısal setlerde kullanılan rehberin oluşturulması, yedeklenmesi ve tekrar yüklenebilmesi - Görüşme ses kayıtlarının toplanması mümkün olmalıdır. Santrala uzaktan erişim için, santral tarafında pc v.b. harici bir donanım kullanılmamalıdır. Santral üzerinde bulunan analog, sayısal iç ve dış hat portları ile IP trank ve IP abonelerin programlanması için web browser kullanılmalı başka bir yazılım programları kullanılmamalıdır Santralın Tekrar Başlatılması: Santral manuel ya da otomatik restart (tekrar başlatma) yapıldıktan sonra kısa zamanda tam çalışır duruma gelmelidir. Tam çalışır duruma gelme zamanı 3 dakikayı geçmemelidir Caller ID (Arayan Numarayı Görme): Santralın: - Tüm analog dış hatları Caller ID (arayan numara) yi algılayabilmeli - Tüm analog abone hatları Caller ID (arayan numara) yi gönderebilmelidir Numara Analizi: Santral detaylı aranan ve arayan numara analizlerini yapabilmelidir. En az 24 rakama kadar ön numara analizi ve de ardından yönlendirme yapılabilmelidir. Alternatif yönlerinin tanımlanabilmesi mümkün olmalıdır LCR (Otomatik Yön Seçimi): Santral dış hat aramalarında numara analizinin ardından otomatik olarak en hesaplı yönü seçebilmelidir. (Least Cost Routing). En hesaplı yönün uygun olmaması (hattın dolu olması, kopuk olması, süre kotasının dolu olması v.b.) durumunda ikinci en hesaplı alternatif yön otomatik olarak seçilebilmelidir. Alternatif yönlerin sayısında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. Ana yön ve bu yönün alternatifleri karışık olarak - Devre anahtarlamalı dış hatlar (E1, analog dış hat, fct hat v.b.) - Paket anahtarlamalı dış hatlar (IP trank, fct trank v.b.) 6

7 olabilmelidir. Örnek olarak; santralda belirli bir dış hat numarası için ana yön bir IP trank, birinci alternatif yön FCT, ikinci alternatif yön bir başka IP trank olarak programlanabilmelidir Ücretlendirme: Santral, devre anahtarlamalı dış hat (E1, analog dış hat v.b.) ve IP trank üzerinden yapılan harici aramalarda: - Aramayı ücretsiz raporlama - Aramayı ücretlendirme analizi sonrası ücretlendirme kabiliyetlerine sahip olmalıdır. Aynı dış hat ve/veya IP trank grupları için, bir gün içinde 24 ya da daha fazla sayıda değişik tarife uygulanabilmelidir Tonlar: Santraldaki tüm tonların (çevir sesi, meşgul, çalma v.b.) seviye, frekans ve de kadansları online olarak girilecek parametreler ile programlanabilmelidir. Değişikliklerin aktif olması için santralın tekrar başlatılmasına ihtiyaç olmamalıdır Anonslar: Santrala en az 100 farklı anons kaydedilebilmelidir. Her anonsun süresi en az 2 dakika olmalıdır. Kaydedilen anonslar: - Sesli yanıt sistemi (ACD Automatic Call Distribution) - Sesli posta bırakma ve dinleme (Voice Mail) - Otomatik ses kaydı öncesi uyarı hizmetlerinde kullanılabilmelidir. Anonsların kaydı, santrala yüklenmesi ve santraldan yedeklenmesi sırasında lisans gerektiren özel programlar kullanılmadan standart bir bilgisayar ile yapılabilmelidir Sinyalleşme Analizörü: Santraldaki dış hat ya da abonelerin sinyal akışları detaylı olarak takip edilebilmelidir. Ortak kanal sinyalleşmeli (CCS) dış hatlarda seviye-1, seviye-2 ve seviye-3 sinyalleşme akışları detaylı olarak analiz edilebilmelidir Kredili Aboneler: Santralda her abone için ayrı görüşme kredi limiti tahsis edilebilmelidir. Tahsis edilen krediden, kullanıldıkları servisler ve yaptıkları iç ve dış hat görüşmeleri için alınan ücret /darbe miktarı eksiltilerek, kredisi biten aboneye servisleri kullanma, iç hat veya dış hatla görüşme imkanı verilmemelidir. Abonelerin verilen ve kullanılan kredi bilgileri santralın silinmez hafızalarında saklanmalıdır Santral Ortak Hafızası: Santralda en az adet telefon numarasının kaydedilebildiği ortak hafıza alanı olmalıdır. Ortak hafızadaki numaralar kısa kodlarla aranabilmelidir. İstenirse yetki seviyesi kısıtlı olan aboneler de ortak hafızada kayıtlı numaraları ortak hafızadan arama servisini kullanarak arayabilmelidir Modüler yapı: 7

8 Santral modüler yapıda ve en az 480 porta kadar genişleyebilme kabiliyetinde olmalıdır. Tevsii kapasitesine kart, kabinet ve modül ilavesi ile ulaşılabilmelidir. Bunun için santralın işlemci, anahtarlama, bellek gibi sistem ana ünitelerinde değişiklik yapılmamalıdır. Sistem, esnekliği açısından abone ve harici hat kartlarının kabin içindeki yerleri sabit olmamalıdır Arayüzler: Santralda aşağıdaki arayüzler bulunmalıdır. - Ethernet arayüzü - Analog abone arayüzü - İki telli sayısal abone arayüzü - Analog dış hat arayüzü Mbps E1 arayüzü Santralın arayüz ve sinyalleşme şekilleri ilgili ITU-T, ETSI ve diğer uluslararası standartlara uygun olmalıdır Trafik Kapasitesi: Santralda erlang değerleri: - Sayısal arayüzler için 1 - Analog arayüzler için 1 olmalıdır Abone Hattı Besleme ve DC Döngü Direnci: Santralın abone hatları 48VDC ile sürülebilmelidir. Abone hatlarında DC döngü direnci telefon makinası hariç en az 2500 ohm olmalıdır. Yüksek voltaj ve akım koruması ITU-T K.20/K.21 tavsiyelerine uygun olmalıdır Servis Erişilebilirliği: Santral aşağıdaki servisleri tüm analog abonelerinin kullanımına aynı anda sunabilmelidir. DTMF arama : %100 (her abone kullanabilmeli) DP arama : %100 (her abone kullanabilmeli) Caller ID : %100 (her aboneye Caller ID li telefon bağlanabilmeli) Kötücül arama takibi : %100 (her abone isterse servisi çalıştırabilmeli) Bilgilerin Korunması: Santrala gelen enerjinin bütünüyle kesilmesi durumunda, santraldaki bilgiler korunmalı ve enerjinin yeniden gelmesi ile hiç bir bilgi kaybı olmadan ve işlem gerektirmeden normal çalışmaya başlamalıdır. Santralda yapılan birtakım değişiklikler sistem belleğine aktarıldıktan sonra, enerji kesilse bile bu bilgilerin yeniden yüklenmesi gerekmemelidir Kötü Amaçlı Çağrı Takibi: Santralda kötü amaçlı çağrının tespiti (Malicious Call Trace) özelliği bulunmalı, bu aramalar çağrı kayıt çıktılarında görülebilmelidir. 8

9 Yetkilendirme: Telefon santralına bağlı abonelerin harici hat erişimleri (yetkileri) programlanabilmelidir. Bu yetkiler ile abonenin hangi aramaları (Dahili, şehiriçi, şehirlerarası, uluslararası, GSM, IP, ortak hafızada kayıtlı numaralar v.b.) yapıp yapamayacağı belirlenebilmelidir Kişisel Görüşme Kaydı: Santralda analog, sayısal ve IP aboneler isterlerse yaptıkları görüşmeleri kaydedebilmelidir Otomatik Kayıt : Santralda önceden belirlenen devre anahtarlamalı iç ya da dış hatların görüşmelerinin ses kayıtlarını otomatik olarak kaydedebilme özelliği olmalıdır. Bu kayıtlar hem gelen hem de giden sesi içermelidir. Görüşme ses kayıtları bilgisayara indirilebilmeli ya da tanımlanan bir ftp sunucuya otomatik olarak gönderilebilmelidir. Çıkan, gelen, aranan numaraya göre kayıtlar bilgisayardan seçilebilmelidir. Santral ses kaydına başlamadan önce bir anons ile uyarı verebilmelidir. Uyarı anonsunun kaydı, santrala yüklenmesi ve santraldan yedeklenmesi sırasında lisans gerektiren özel programlar kullanılmadan standart bir bilgisayar ile yapılabilmelidir Çağrı Merkezi (Call Center) Uygulamaları: Telefon santralı, Çağrı Merkezi Uygulamalarında; - Gelen çağrılar konu ve öncelik sırasına göre uygun operatöre aktarılabilmelidir. - Çağrının sisteme gelmesinden sonlanmasına kadar geçen süreçte bütün aşamalar raporlandırılabilmelidir. - Tüm hatlardan yapılan görüşmelerin çift taraflı olarak ses kayıtlarını alabilmelidir. - Sistem yöneticisi tarafından geriye dönük istenilen kriterlere göre arama yapılarak, alınan ses kayıtları dinlenebilmelidir. - Yetki seviyeleri tanımlanmış sistem yöneticileri, web browser üzerinden santral yönetimini gerçekleştirebilmelidir TAPI desteği: Santral Windows TAPI protokolünü desteklemelidir. Bu sayede Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlardaki TAPI protokolü destekleyen (Microsoft Outlook vb.) yazılımlarla santralın entegrasyonu sağlanabilmelidir SNMP desteği: Santral SNMP protokolünü desteklemelidir Çalışma Şartları: Sistem 0ºC ile +45ºC çevre sıcaklığı sınırları içinde ve %0 - %85 bağıl nemde çalışmalıdır DIŞ HAT (TRANK) ÖZELLİKLERİ Analog Dış Hatlar: 9

10 Santral harici kartları ani aşırı gerilimlere karşı korumalı olmalıdır. Yüksek voltaj ve akım koruması ITU-T K.20/K.21 tavsiyelerine uygun olmalıdır. Dış hattın başka bir dış hatta bağlanması durumunda görüşme bitiğinde dış hatlar takılı kalmamalıdır. Alternatif Telekom Firmaları ile analog dış hatlar üzerinden ekonomik tarifeli aramalar yapılabilmelidir. Tek bir analog dış hat üzerinden en az dört farklı yöne yapılacak aramalarda, santral üzerinden süre kısıtlaması (A operatörüne 1000 dakika, B operatörüne 2000 dakika, C operatörüne 3000 dakika, D operatörüne 4000 dakika gibi) yapılabilmeli ve süre bitiminde alternatif yönler tanımlanabilmelidir. Fatura kesim tarihi ile birlikte süre kısıtlaması sayaçları yeniden başlamalıdır. Ayrıca ücretlendirme programından yapılan görüşmeye ait ücret, aranan/arayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri alınabilmelidir IP Dış Hatlar: Santral harici H.323 gatekeeper ve SIP registrar lara kayıt olabilmelidir. Böylece santral: - Bir başka santrala H.323 protokolü ile - Bir başka santrala SIP protokolü ile - Alternatif telekom operatörüne H.323 protokolü ile - Alternatif telekom operatörüne SIP protokolü ile bağlanabilmelidir. Santral IP dış hat aramalarında numara analizinin ardından otomatik olarak en hesaplı yönü (Least Cost Routing) seçebilmelidir. En hesaplı yönün uygun olmaması (hattın dolu olması, kopuk olması, süre kotasının dolu olması v.b.) durumunda ikinci en hesaplı alternatif yön otomatik olarak seçilebilmelidir FCT Uygulamaları: Santralın harici hatlarına GSM arabirim cihazı bağlanabilmeli ve bu cihaz üzerinden GSM numaralarına ekonomik tarifeli arama yapılabilmelidir. Tek bir FCT cihazı üzerinden en az dört farklı yöne yapılacak aramalarda, santral üzerinden süre kısıtlaması (A operatörüne 1000 dakika, B operatörüne 2000 dakika, C operatörüne 3000 dakika, D operatörüne 4000 dakika gibi) yapılabilmeli ve süre bitiminde alternatif yönler tanımlanabilmelidir. Fatura kesim tarihi ile birlikte süre kısıtlaması sayaçları yeniden başlamalıdır. Ayrıca ücretlendirme programından yapılan görüşmeye ait ücret, aranan/arayan abone bilgileri ile tarih ve saat bilgileri alınabilmelidir Web Üzerinden Arama: Santralın analog, sayısal ve IP aboneleri web üzerinden aranabilmelidir. Java yüklü internete bağlı bilgisayar, mikrofon ve kulaklık arama yapmak için yeterli olmalıdır. Arama yapacak olanlar, istedikleri web gezginini (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari v.b.) kullanabilmelidir. Ayrıca, arama yapacak olanların bilgisayarlarının işletim sistemi de Windows, Mac OS ya da Linux olabilmelidir. Santralın abonelerini aramak için, web gezgininden santralın IP adresine ya da URL sine erişmek yeterli olmalıdır. Arama sırasında, bilgisayara kalıcı bir program ya da plugin (ActiveX v.b.) yüklenmemelidir. Web üzerinden aramalar için harici sunucu, donanım ya da servis sağlayıcı (web üzerinden arama yaptıran siteler gibi) kullanılmamalıdır. Web üzerinden arama hizmeti doğrudan santral tarafından verilebilmelidir. Aranabilecek aboneler santralda programlanabilmelidir. 10

11 1.4.5 CCS (Ortak Kanal Sinyalleşen) Dış Hatlar: Santralın E1 arayüzleri aşağıdaki sinyalleşme şekillerini desteklemelidir: CCS (common channel signaling): Euro ISDN DSS1 (NT ve TE) CCS (common channel signaling): SS No-7 ISUP CCS (common channel signaling): QSIG CCS (common channel signaling): V5.2 LE ve V5.2 AN 1.5. ABONE ÖZELLİKLERİ Santral, aşağıdaki abone servislerini destekleyebilmeli ve bu servisler istendiğinde tüm aboneler tarafından kullanılabilmelidir Çağrı Toplama: Aboneler çalan bir telefonu bir kod çevirerek, çağrıya kendi telefonundan cevap verebilmelidir Bilgi Alma ve Transfer: Aboneler görüşme yaparken bu görüşmeyi beklemeye alarak dahili ve harici bir numarayı arayıp, geri dönebilmeli veya beklemedeki hattı görüşmekte oldukları ikinci hatta aktarabilmelidir. Bütün aboneler, kendilerine gelen ve operatör tarafından kendilerine aktarılan dış hattı, başka bir dahili aboneye aktarabilmelidir Araya Girme: Aranan abone meşgul olduğunda, arayan abone yetkisi yeterli ise bir kod çevirerek araya girebilmeli, görüşme yapmakta olan taraflar araya girildiği konusunda kısa bir ton ile uyarılmalıdır. Araya giren abone telefonu kapattığında araya girilmiş olan görüşme kesilmemelidir Abone Çözülmesi: Santralde ahizesi açık kalmış ve programla önceden belirlenen bir süre içinde numara çevirmemiş abonenin hattı otomatik olarak çözülmeli ve aboneye özel meşgul tonu bağlanmalıdır Acil Hat: Abone, telefon ahizesini kaldırır kaldırmaz numara çevirmeksizin daha önceden tanımlanmış bir hatta otomatik olarak ulaşılabilmelidir Çağrı Yönlendirme: Abone, kendisine gelecek çağrıları başka bir aboneye ya da harici numaraya yönlendirebilmelidir. Programlanabilir bir sürede cevaplanmamış bir çağrı, grup içerisindeki diğer aboneye otomatik olarak yönlendirilebilmelidir. Abone isterse yönlendirdiği yerden farklı bir aboneye de yeni yönlendirme yapabilmelidir. Ayrıca abone kendi hattını başka bir aboneden de istediği aboneye yönlendirebilmelidir. Tüm yönlendirmeler belirli bir kod çevirmek suretiyle iptal edilebilmelidir. 11

12 1.5.7 Şifreli Arama: Abone, dahili herhangi bir telefondan şifreli arama kodu ve ardından kendi dahili numarası ve şifresini girerek, kendi yetki seviyesine göre arama yapabilmelidir Rahatsız Edilmeme: Servisi aktive eden abone telefonu arandığında, telefon arayan tarafın çağrı sınıfı seviyesi büyük ise normal, küçük ise bir kez çalmalıdır Dahili Geri Arama: Abone, aradığı dahili abonenin meşgul olması durumunda bir kod çevirerek, aradığı abonenin meşguliyeti bittiğinde aradığı abonenin otomatik olarak aranmasını sağlayabilmelidir Harici Geri Arama: Aranan harici numaranın meşgul olması durumunda, abone bir kod tuşladığında aranan harici numara belirli aralıklarla sistem tarafından otomatik olarak aranmalıdır. Abone isterse otomatik aramayı iptal edebilmelidir Beni Takip Et: Santral aboneleri, cevapsız durumda ya da meşgul olması durumunda gelen çağrıları başka bir aboneye yönlendirebilmelidir Tahsisli Hat: Harici hat tahsisi yapılmış abone, kendi başlattığı dış hat aramalarında tahsis edilen dış hattı kullanabilmeli, bu hat başka dahili aboneler tarafından kullanılmamalıdır Şef Sekreter: Santralda istenilen tüm aboneler için şef-sekreter uygulaması olmalıdır. Bu uygulamada; - Yöneticiye gelen çağrılar önce sekretere gelmeli, sekreter gerektiğinde bu çağrıyı transfer edebilmelidir. - Birden çok yöneticiye bir sekreter bağlanabilmelidir. - Sayısal set kullanılması durumunda, sekreter yöneticinin, yönetici sekreterin meşguliyetini izleyebilmelidir. - Yönetici sekretere, sekreter yöneticiye tek tuş ile ulaşabilmelidir. - Yönetici, sekreteri meşgul olsa dahi arayabilmelidir. - Yönetici, yönlendirme özelliğini geçici olarak iptal edebilmelidir Konferans: Dahili aboneler, dahili ve harici numaralar ile konferans görüşmesi yapabilmelidir. Konferansa katılan abonelerden herhangi biri (başlatan hariç) konferanstan ayrılmak isterse, telefonunu kapattığında konferanstan çıkabilmeli, diğer aboneler konferansa devam edebilmelidir Konferans odası: Santralda belirlenecek konferans odasına, dahiliden ve hariçten gelen kişiler bir kod çevirerek girebilmelidir. Konferansa katılacak kişi sayısı 30 kişiye kadar çıkabilmelidir. 12

13 Çoklu arama : Santralda tanımlanacak çoklu arama gruplarında (abone ya da trank), aranan kişinin aynı anda hem dahili telefonu hem de cep telefonu çalabilmelidir Meşguliyeti izlenemez abone: Santralda istenen abonelere bu özellik aktif edildiğinde, kullanıcının meşguliyet durumu, diğer kullanıcıların meşgul panolarında izlenememeli. İşaretli abone arandığında ekranda kimle görüştüğü bilgisi gözükmemelidir IP ÖZELLİKLER IPV6 Desteği: Santral, donanım ve yazılım olarak IPV4 ve IPV6 protokolunu desteklemelidir VOIP Protokolları: Santralın ethernet arayüzleri aşağıdaki VoIP protokollerini desteklemelidir: - H.323 protokolü - SIP (Session Initiation Protocol) Santralda H.323 ve SIP protokollerinin aynı anda yer almalı ve santral bir SIP çağrıyı H.323 cihaza (ya da tersi) yönlendirebilmelidir VOIP Kodekler: Santralda VoIP çağrılar için aşağıdaki kodekler bulunmalıdır. Bu kodekler için seçim öncelikleri, sessizlik, çerçeve uzunluğu gibi parametreler ayarlanabilmelidir. - G.711 (A and µ) - G (5.3kbps, 6.4kbps) - G G.729A VOIP için Yankı Engelleyici: Santralda VoIP çağrılar için G.168 satandardında yankı engelleyiciler bulunmalıdır IP Aboneler: Santralda entegre olarak hem H.323 gatekeeper hem de SIP registrar bulunmalıdır. Böylece santrala: - H.323 IP telefonlar ve video telefonlar - H.323 IP softphone lar - SIP IP telefonlar ve video telefonlar - SIP IP softphone lar bağlanabilmelidir. Santral en az 100 adet H.323 ve SIP kullanıcıyı (IP telefon ya da softphone v.b.) desteklemelidir. Bu kullanıcılar için gerekli lisans ve donanım sistem üzerinde olmalıdır. SIP ve H.323 IP abone ekipmanların static ip adresleri olmasa dahi santrala bağlanabilmelidir Softphone Aboneler: Santrala entegre olarak softphone aboneler bağlanabilmelidir. Santralda en az bir tane bulunacak olan ve uzak uçtan santralın bir abonesi gibi çalışabilecek softphone, en az aşağıdaki özellikler ile donatılmış olmalıdır: 13

14 - Türkçe ekran bilgileri - Programlanabilir meşguliyet panosu (santralın IP, analog, sayısal abone ve tranklarının meşguliyet durumlarını gösterecektir) - Hızlı arama tuşları - Yapılan görüşmeleri tek tuşla kaydetmek için görüşme kayıt tuşu - Bekletme tuşu - Transfer tuşu - Sessizlik (mute) tuşu - Ses kayıt tuşu - Transfer edilen çağrıların durumlarını (başarılı, başarısız, beklemede v.b.) izleme - lanmış olan santral abonelerinin ismini de ekranda görebilme - Windows XP, Vista, 7 ve 8 ile uyum IP Abonelerin Faydalanabileceği Servisler: Santralda analog, sayısal ve IP terminaller (IP telefon, IP softphone v.b.) birarada bulunabilmelidir. IP terminaller, santralın analog ve sayısal abonelerine sunduğu hizmetlerden azami ölçüde faydalanabilmelidir. IP terminaller en az aşağıdaki hizmetleri kullanabilmelidir: - Analog ve sayısal abonelere sunulan kullanıcı servisleri (IP terminallerin hangi servisleri kullanabileceği detaylı olarak sunulacaktır) - Diğer bir IP terminale doğru çağrı - Diğer bir IP terminalden gelen çağrı - Analog ya da sayısal aboneye doğru çağrı - Analog ya da sayısal aboneden gelen çağrı - Analog ya da sayısal dış hatta doğru çağrı - Analog ya da sayısal dış hattan gelen çağrı - Analog ve sayısal aboneler ile tek numara planı içinde bulunabilme - PRI ISDN tranklardan gelen DID çağrı - Analog dış hatlardan gelen DAK aramalar IP Abone ve Trankların Programlanması: Santralda IP abone ve trankların programlanması internet protokolü üzerinden herhangi bir web browser (internet gezgini) kullanılarak kolaylıkla yapılabilmelidir. Programlama için özel bir program ya da atanmış bir pc ye ihtiyaç duyulmamalıdır IP Dect Sistemler: Santrala IP dect baz istasyonları tanıtılabilmelidir. - Dect telefon abonelerinin özellikleri, santrala bağlı bakım işletme terminali üzerinden tanımlanabilmeli, ilave bir cihaza gerek olmamalıdır. - Dect sistemi, en az 30 baz ve en az 150 dect aboneyi desteklemelidir. - Baz istasyonları hücresel kaplama alanı oluşturarak, birbirleri arasında kesintisiz telefon görüşmesini sağlamalıdır. - Baz istasyonlarında serbest dolaşım (roaming) ve kesintisiz görüşme (handover) özelliği olmalıdır. 14

15 1.7. SESLİ YANIT SİSTEMİ (ROBOT OPERATÖR) Karşılama anonsu idarenin istediği şekilde profesyonel stüdyo da kayıt edilecektir. Telefon santralı üzerinde entegre olarak, harici hatlara otomatik olarak cevap veren, operatör yardımı olmaksızın çağrıyı aboneye aktaran, abonenin yerinde olmadığı ya da meşgul olması durumunda aboneye mesaj bırakma imkanı sunan robot operatör ve sesli posta sistemi olmalıdır. Bu sistemde; - En az 1000 dakikalık sayısal mesaj donanımı bulunmalıdır. - Sistem, santral kabineti içerisinde entegre olarak çalışmalı, ayrı bir bilgisayar sistemi olmamalıdır. - Sistem enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesintilerinde santrala bağlı redresör ve akü grubu üzerinden beslenmelidir. Ayrı bir UPS sistemi gerekmemelidir. - Farklı dış hat gruplarından gelen çağrılar, farklı karşılama anonsları ile cevaplanabilmelidir. Sistemde karşılama anaonsu ve alt menüler için ve toplam en az 100 farklı anons kaydedilebilmelidir. Her farklı anons için alt menüler oluşturulabilmelidir. - Haftanın günleri ve saatlerine göre farklı karşılama mesajları tanımlanabilmelidir. - Karşılama mesajları, en az dört dilde kaydedilebilmelidir. Her farklı lisan için alt menüler oluşturulabilmelidir. - Karşılanan çağrılar, abonelere anonslar eşliğinde yönlendirebilmelidir. - Bekleyen çağrılara kaçıncı sırada olduğu bildirilebilmelidir. - Aboneye gelen çağrılar belirli bir süre içinde yanıtlanmazsa, otomatik olarak posta kutusuna yönlenebilmelidir. - Santralda analog, sayısal ve IP abonelere sesli postalar bırakılabilmelidir. Herbir abonenin sesli posta kutusunun kapasitesi diğer abonelerden bağımsız olarak 1 dakika ile 1 saat arasında 1 dakikanın katlarında programlanabilmelidir. Örnek olarak bir abonenin posta kutusunun kapasitesi 20 dakika, bir başka abonenin ise 45 dakika olarak ayarlanabilmelidir. Santralda posta kutularının toplam kapasitesi en az 1000 dakika olmalıdır - Üçüncü şahısların erişimini engellemek için, posta kutularına erişim şifre ile korunmuş olmalıdır. - Yetkili aboneler kendilerine bırakılan sesli mesajları dışarıdan dinlemek istediklerinde, DID tanımlı harici hattan veya operatör yardımı ile mesaj kutularına erişip dinleyebileceklerdir. - Aboneler, yerlerinden ayrılırken bir kod çevirerek yerlerinde olmadıklarına dair özel yerimde yokum mesajı bırakabileceklerdir. - Karşılama ve yönlendirme anonslarının kaydı, santrala yüklenmesi ve santraldan yedeklenmesi sırasında lisans gerektiren özel programlara ihtiyaç duymadan standart bir bilgisayar ile yapılabilmelidir ÇAĞRI RAPORLAMA Santral: - Gelen, Çıkan, Tranzit tüm çağrılar için detaylı çağrı raporlarını oluşturabilmelidir. Bu raporlar indiriline dek santralın silinmez tampon belleklerinde tutabilmelidir. Tampon bellekler elektrik kesintilerinden etkilenmemelidir. Direk bağlantı ya da uzaktan erişim ile bu raporlar ücretlendirme bilgisayarına aktarılabilmelidir. 15

16 1.9. ANALOG TELEFON ÖZELLİKLERİ Poz tariflerinde belirtilen özelliklerde olacaktır SAYISAL SET ÖZELLİKLERİ Santralla birlikte verilecek sayısal setler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Santrala bir çift kablo ile bağlantı - Harici bir adaptöre ihtiyaç duymadan çalışabilme - LCD ekran - Türkçe ekran bilgileri - Polifonik melodi seçenekleri - En az 30 adet programlanabilir meşguliyet tuşu (santralın IP, analog, sayısal abone ve tranklarının meşguliyet durumlarını gösterecektir) - Navigasyon tuş paneli - Hızlı arama tuşları - Yapılan görüşmeleri tek tuşla kaydetmek için görüşme kayıt tuşu - Bekletme tuşu - Transfer tuşu - Ahizesiz görüşme (full dubleks handsfree) tuşu - Sessizlik (mute) tuşu - Transfer edilen çağrıların durumlarını (başarılı, başarısız, beklemede v.b.) izleme - lanmış olan santral abonelerinin ismini de ekranda görebilme - Değiştirilen isimlerin tüm tanımlı DSS lerde kendiliğinden değişebilme - Değiştirilmesi gerektiğinde, kullanıcının tüm özelliklerinin yeni sette de otomatik olarak aktif olması - Arayan numara santral rehberinde kayıtlı ise ilgili kişinin isminin ekranda çıkması OPERATÖR ÖZELLİKLERİ Operatörler en az aşağıda bertilen yeteneklere sahip olmalıdır: - Hariçten gelen çağrılar, hangi operatör boş ise ona yönlenebilmelidir. - Harici hatların istenilen operatörde çalması sağlanmalıdır. - Birden fazla operatör bağlandığı hallerde aboneler istedikleri operatörlere seçmeli olarak ulaşabilmelidir. - Telefon santralları, operatör konsolu olmadan çalışabilmelidir. Bu durumda gelen çağrılar belirlenen aboneye otomatik olarak gidebilmelidir. - Operatörün gece servisi özelliğini aktif etmesi durumunda, çağrılar, belirlenen abonede çalmalıdır. - Operatör, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini engelleyebilmelidir. - Operatör, gelen çağrıların türünü (dahili, harici v.b.) izleyebilmelidir. - Operatör, arayan ve aranan ile ayrı ayrı görüşebilecek fakat operatör tarafından aktarma/bağlantı yapılmadan, operatörün bir tarafla görüşmesi diğerince duyulmayacaktır. 16

17 - Operatör tarafından dahili aboneye transfer edilen bir harici hattan gelen çağrı, transfer edilen dahili abone cevap vermediği takdirde belirli bir süre sonra tekrar operatöre geri dönebilmelidir. - Arayan numara santral rehberinde kayıtlı ise ilgili kişinin isminin ekranda çıkması PC KONSOL ÖZELLİKLERİ (API CTI UYGULAMALARI) Santralın sayısal ve analog aboneleri Windows tabanlı bir bilgisayar ile telefonlarını entegre şekilde kullanabilmelidir. Santralda en az bir tane bulunacak olan PC konsol üzerinden aboneler: - Numara tuşlama - Çağrı cevaplama - Bekletme - Aktarma - Konferans - Rehberden arama - Cevapsız çağrı izleme - Görüşme ses kaydı - Proramlanan iç ve dış hatlarının meşguliyetlerini izleme - Bırakılan sesli postaları dinleyebilme işlemlerini yapabilmelidir GÜÇ KAYNAĞI Telefon santrallerinin redresör ünitesi, sistem için gerekli DC gerilimi üretecek ve aynı zamanda kuru tip akü grubunu da şarj edecektir. Enerjinin 8 saat süreyle kesik kalıp tekrar gelmesi halinde, redresör grubu otomatik olarak devreye girerek, akü grubunu ve santralı aynı anda beslemelidir. Aküler elektrik kesintilerinde santralı 8 saat süreyle beslemelidir. Teklif edilen akülerin santralle bağlantı kabloları verilecektir. Bağlantı kablolarının kullanıcı tarafından ters bağlanmasını önlemek amacıyla (+) ve ( ) kutupları farklı renklerde olacaktır. Bağlantı kutuplarının soketli olması halinde ters bağlantıya karşı gerekli önlem alınmış olacaktır. Redresör gerilimi: Giriş gerilimi: 180V-265V AC 50 Hz. Redresör çıkış gerilimi : -48V DC (Nominal 54V) olacaktır ANA DAĞITIM ÇATISI Santral odasında, santral tarafı ve tesisat tarafı ayrı ayrı olmak üzere çift taraflı Ana Dağıtım Çatısı (MDF) kurulmalıdır. - MDF de kullanılacak irtibatlandırma modülleri, santral tarafı kesmesiz, bina tarafı kesmeli tiplerden oluşmalıdır EĞİTİM: 17

18 Santral mahallinde firma elemanlarınca operatör ve teknik elemanlar için eğitim verilmelidir. Verilecek eğitimde gerekli tüm manueller firma tarafından temin edilmelidir DÖKÜMANTASYON Santral için oluşturulmuş, bakım ve işletim manulleri iki takım olarak CD de son kullanıcıya verilmelidir GARANTİ VE SERVİS Telefon santralı her türlü imalat hatalarına karşı sistemin servise verilmesinden itibaren 2 yıl süre ile imalatçı firmanın garantisinde olmalıdır. Ayrıca sisteme satış tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yedek parça garantisi verilmelidir Teklif edilecek telefon santrali modelinin en az 1 yıldır kurulu olduğu 2 referans verebilmelidir. DATA TESİSATI Zemin kattaki odaya data SUNUCU KABİNi konulacaktır. Data Switchleri idare tarafından tedarik edilecektir. Sunucu kabinetinden her kata 3 adet UTP cat6 kablo çekilecektir. Her katta telefon ve data için ortak kullanılan 16U DİKİLİ TİP kabinet konulacaktır. Kabinetlerdeki UTP Cat6 Patch Panellerden, her Data prizlerine 1 adet UTP Cat6 kablo ile hat çekilecektir. Sistem çalışır ve test edilmiş, bütün etiketlemeler yapılmış olarak teslim edilecektir. Her kişi için bir adet Data priz hattı çekilecektir. YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ Zemin kat güvenlik odasına ANALOG RESLİ YANGIN ALARM SANTRALI montajı yapılacak. Projesinde belirtilen yerlerde ve sayıda; ANALOG RESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRLERİ, ANALOG RESLİ YANGIN İHBAR BUTONU, AKILLI ANALOG RESLİ ÇEVRİMDEN BESLEMELİ FLAŞÖRLÜ YANGIN İHBAR SİRENİ kullanılacaktır. Projesinde belirtilen yerlerde; KESİNTİDE YANAN ACİL DURUM YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ kullanılacaktır. 2x2x J-Y (St) YANGIN ALARM KABLOSU kullanılacaktır. Siren için 2x2x J-Y (St) YANGIN ALARM KABLOSU kullanılacaktır. Sistem çalışır ve test edilmiş halde teslim edilecektir. En az iki personele yangın ihbar ve algılama sistemi hakkında eğitim verilecektir. 18

19 KAMERA TESİSATI VE KAMERA SİSTEMİ Kurulacak sistemlerde kullanılacak söz konusu malzemeler CE uygunluk belgesine, malzemelerin üretici firması; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS belge ve sertifikalarına sahip olacaktır. Ürünler ve bağlantılar IEEE nin ilgili standartlarına uygun olacaktır. Bu amaçla kurulacak kamera sisteminin kuruluş ve teknik detayları aşağıdaki gibi olacaktır. 1. GENEL HUSUSLAR 1.1. Kamera sistemi kabineti santral odasına konulacaktır. Bütün kamera kabloları bu kabinette toplanacaktır Bu iş için gerekli olan tüm aksesuar ve aletler yüklenici tarafından karşılanacaktır Cihazların görünür bir yerinde imalatçı firma adı, tip, model, seri no, teknik değerler vs. gösteren bir etiket olacaktır. Her kamera; cihaz ve port sırasına göre bulunduğu kat numarasına göre kodlanacaktır. Bu kodlama liste halinde kabinet üzerinde görünür bir yere asılacak, ayrıca her bir kamera üzerinde bu kodlar PVC etiketle yapıştırılacaktır Teklif edilecek tüm malzeme ve cihazlar sürekli çalışmaya müsait ( Günde 24 Saat, yılda 365 Gün) profesyonel tip olacaktır Tedarik edilecek ürünler orijinal ambalajlarında ve açılmamış olacaktır. Yerine monte edilecek ürünler montaj esnasında, kontrol mühendisi nezaretinde ambalajından çıkarılarak yerine takılacaktır katalog belgeleri kontrol mühendisine verecek ve kontrol mühendisinin onayından sonra imalata başlanacaktır. 2. MEGAPIKSEL DOME GECE GÖRÜŞLÜ IP KAMERA 1.7. Kamera 1/3 ile 1/2.5 yapı aralığında olmalıdır Kamera mm varifocal lense sahip olmalıdır Dual Stream özelliği olmalıdır Kameranın ONVIF protokol desteği olmalıdır x1080 Full HD çözünürlükte en az 30 FPS aktarım yapabilmelidir H264 Sıkıştırma teknolojisinde veri aktarımı yapabilmelidir En az 30M gece görüş performansı sağlamalıdır Kamera; Mekanik IrCut Filtre (ICR), WideDynamicRange (WDR), BackLightCompensation (BLC), DigitalNoiseReduction (DNR) teknolojilerine sahip olmalıdır Kamera; TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTP/RTSP,DNS,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SP protokollerini desteklemelidir G.711A Ses sıkıştırma desteği olmalıdır Ethernet kablosu üzerinden aktarılan enerji ile çalışabilme (POE) özelliği olmalıdır. 2. MEGAPIKSEL DIŞ ORTAM GECE GÖRÜŞLÜ IP KAMERA 2.1. Kamera 1/3 ile 1/2.5 yapı aralığında olmalıdır Kamera mm varifocal lense sahip olmalıdır Dual Stream özelliği olmalıdır Kameranın ONVIF protokol desteği olmalıdır x1080 Full HD çözünürlükte en az 30 FPS aktarım yapabilmelidir H264 Sıkıştırma teknolojisinde veri aktarımı yapabilmelidir En az 40M gece görüş performansı sağlamalıdır. 19

20 2.8. Kamera; Mekanik IrCut Filtre (ICR), WideDynamicRange (WDR), BackLightCompensation (BLC), DigitalNoiseReduction (DNR) teknolojilerine sahip olmalıdır Kamera; TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTP/RTSP,DNS,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SP protokollerini desteklemelidir G.711A Ses sıkıştırma desteği olmalıdır Ethernet kablosu üzerinden aktarılan enerji ile çalışabilme (POE) özelliği olmalıdır IP66 standardına sahip olmalıdır. 3. ENDÜSTRİYEL TİP 32 KANAL NVR KAYIT CİHAZI 3.1. NVR kayıt cihazı; dijital kaydedici olarak üretilmiş özel donanıma sahip, RackMount Endüstriyel yapıda ve en az 32 adet IP kamera takılabilmelidir Cihaz server yapısına kart takılarak ve yazılım yüklenerek oluşturulmayacaktır. İmalatçı tarafından yayınlanan; NVR kayıt cihazı olduğuna dair resmi bir ürün koduna sahip olmalıdır NVR kayıt cihazı Embedded Linux işletim sistemine sahip olmalıdır NVR kayıt cihazının ONVIF protokol desteği olmalıdır NVR kayıt cihazı; kanal başına en az 5MP, bütün kanalların toplamında en az 72MP kayıt çözünürlüğünü desteklemelidir. Her kanalın kayıt çözünürlüğü ayarlanabilir olmalıdır NVR kayıt cihazı; bütün kanalların toplamında en az 512 Mbps ata paketi işleme kapasitesine sahip olmalıdır NVR kayıt cihazının; TCP/IP protokolü üzerinden para sayma makinesi entegrasyon özelliği olmalıdır NVR kayıt cihazının; her kameranın band genişliğini ayarlama özelliği olmalıdır Kayıt formatı kapasiteyi en verimli kullanmaya izin veren H.264 olmalıdır Dijital kayıt cihazının en az 1 adet 1920x1080 çözünürlükte HDMI monitör çıkışı ve en az 1 adet 1920x1080 çözünürlükte VGA monitör çıkışı olmalıdır NVR kayıt cihazının ön tarafında; cihazın kapağı açılmadan kolayca harddisk takılmasına ve sökülmesine izin veren en az 8 adet trayharddisk yuvası olmalıdır Harici kayıt üniteleri bağlamak, harici ünitelere yedekleme yapabilmek için; NVR kayıt cihazın E-SATA çıkışı olmalıdır NVR kayıt cihazının Raid desteği olmalıdır NVR kayıt cihazının SCSI desteği olmalıdır NVR kayıt cihazı; harici cihazlar hariç olmak üzere; kendi bünyesinde toplamda en az 40 TB kayıt kapasitesine ulaşabilmelidir NVR kayıt cihazının en az 2 Adet Gigabit (10/100/1000Mbps) RJ45 portu bulunmalıdır NVR kayıt cihazları; montaj esnasında yapı denetim görevlisi nezaretinde ambalajından çıkarılarak yerine takılacaktır. 4. KAYIT CİHAZLARI İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ HARDDISK TB Kapasitede olmalıdır Sata arabirimine sahip olmalıdır Harddisk; kayıt cihazlarında 24 Saat x 7 Gün İş yükü altında çalışmak için tasarlanmış olmalıdır PORT GIGABIT POE SWITCH 5.1. En az 24 Port Gigabit POE porta sahip olmalıdır POE gücü toplamda en az 170W olmalıdır. 20

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ Sistemin Genel Özellikleri Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır; 1. Yüz tanıma ünitesi 2. Harici röle kutusu veya TCP / IP röle kutusu 3. Wiegand çevirici 4. Server bilgisayar

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2 Sürüm 3.0 6 ŞUBAT 2015 Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu TK-2, Sürüm 3.0 Sayfa 1 A- Giriş: Bu Teknik Kılavuz Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI Yeni binaların ağ alt yapısının planlanması ve kampus ağına dahil edilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 1) Yeni yapılması planlanan

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat cetvellerinde elektrik tesisatı işleri ile ilgili olarak; 1- Kuvvetli Akım

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı