T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir Hilmi ÜNER Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gonca GÜZEL ŞAHİN Ankara-2014

2 ii

3 iii ÖN SÖZ Destek ve yardımlarıyla bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım; Öncelikle tez sürecinde destek, yönlendirme ve hoşgörüsünü esirgemeyen tez danışmanım, değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin e, Her türlü değerli katkı ve yönlendirmeleri için saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş e, Verilerin toplanmasındaki yardımları için sevgili Ali Yanık kardeşime, Çok uzakta olsalar da çok yakından destek, moral ve cesaret veren başta Gülhan Sağın olmak üzere, Bekir, Arın ve Aslı Sağın a, Anketlerin Rusça ya çevirilerini gerçekleştiren sevgili dostum Karla Berikovna ya, Tüm hayatım boyunca yanımda olan, bana inanan, destek ve hoşgörülerini hiç bir zaman esirgemeyen sevgili ailem Mine, Ahmet Uslu, Bedriye Üner e, Ege Kaya ya, Neşe, Serkan, Duru ve Can Alkan a, Bu tez çalışmasının redaksiyonunu gerçekleştiren ve varlığıyla bana her zaman güç ve mutluluk veren Zeynep Güneş e

4 iv İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii İÇİNDEKİLER... iv SEMBOLLER VE KISALTMALAR... vii TABLOLAR... viii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İLGİ TURİZMİ TURİZMİN KISA TARİHÇESİ ÖZEL İLGİ TURİZMİ VE ALTERNATİF TURİZM KÜLTÜR TURİZMİ ÖZEL İLGİ TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ...10 İKİNCİ BÖLÜM GASTRONOMİ TURİZMİ GASTRONOMİNİN KISA TARİHÇESİ GASTRONOMİNİN TANIMI GASTRONOMİ TURİZMİ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE GASTRONOMİK ZENGİNLİKLERİN ÖNEMİ DESTİNASYON PAZARLAMA ARACI OLARAK GASTRONOMİ BÖLGESEL KALKINMA ARACI OLARAK GASTRONOMİ TURİZMİ VE COĞRAFİ İŞARETLER TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TÜRKİYE NİN GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİ Orta/İç Asya Dönemi Türk Mutfak Kültürü Karahanlı-Memlükler Dönemi Türk Mutfak Kültürü Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Mutfak Kültürü...30

5 v Osmanlı Dönemi Türk Mutfak Kültürü Orta Asya dan Taşınan Beslenme Alışkanlıkları Göç Sırasında Etkilenilen Arap ve Fars Kültürleri Anadolu nun Zenginlikleri ve Rum Etkisi Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfak Kültürü TÜRKİYE DE GASTRONOMİ TURİZMİ ALANINDA YAPILMIŞ OLAN ARAŞTIRMALAR...32 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAKET TUR KAVRAMI VE HER ŞEY DAHİL PAKET TURLAR PAKET TUR HER ŞEY DAHİL FİYATLANDIRMA SİSTEMİ KİTLE TURİZMİ VE HER ŞEY DAHİL SİSTEMİN GASTRONOMİ TURİZMİNE ETKİLERİ TÜRKİYE TURİZM VERİLERİ VE TURİZM YÖNELİMLERİ...41 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ALAN ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ARAŞTIRMA SORULARI ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ Örneklem İşlem Veri Toplama Araçları Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler Ölçeği Yiyecek İçecek Değerlendirme Ölçeği Restoran Değerlendirme Ölçeği...59

6 vi 4.7. BULGULAR Demografik Veriler Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler: Betimleyici Bulgular Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler: Gruplar Arası Karşılaştırmalar Yiyecek İçecek Değerlendirme Ölçeği ve Restoran Değerlendirme Ölçeği Betimleyici Bulgular Destinasyon Seçimi Kitle Turizmi Faktörleri, Destinasyon Seçimi Özel İlgi Turizmi Faktörleri, Restoran Değerlendirme Faktörleri Ve Yiyecek İçecek Değerlendirme Puanlarının Bağımsız Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Türkiye'ye Gastronomik Amaçlı Bir Seyahat Gerçekleşse Katılmayı Düşünen Ve Düşünmeyenlerin Daha Önceki Gastronomik Seyahat Tecrübelerine Göre Dağılımı Türkiye'ye Gastronomik Amaçlı Bir Seyahate Katılma Niyetini Belirleyen Faktörler: Regresyon Analizi SONUÇ, TARTIŞMA, ÖNERİLER KAYNAKÇA EK-1 ARAŞTIRMADA KULLANILAN SORU FORMU (ANKET): İNGİLİZCE EK-3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN SORU FORMU (ANKET): ALMANCA EK-3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN SORU FORMU (ANKET): TÜRKÇE ÖZET

7 vii SEMBOLLER VE KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri BMDTÖ : Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü MÖ : Milattan Önce MS : Milattan Sonra OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development) TPE : Türk Patent Enstitüsü TUROB : Turistik Otelciler, İşletmeciler Ve Yatırımcılar Birliği TÜROFED : Türkiye Otelciler Federasyonu TÜSİAD : Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği UNWTO : United Nations World Tourism Organisation

8 viii TABLOLAR Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye ye Gelen Ziyaretçi Sayıları ve Turizm Gelirleri (2012)...41 Tablo 2: Turistler Tarafından En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler (2012)...42 Tablo 3: Türkiye ye En Çok Ziyaretçi Gönderen Ülkeler (2012)...43 Tablo 4: Türkiye ye Geliş Amaçlarına Göre Yabancı Ziyaretçi Sayısı (2012)...44 Tablo 5: Yabancı Ziyaretçilerin Çalışma Durumu/ Tablo 6: Yıllara Göre Paket Tur ve Bağımsız Girişlerin Gelişim Hızı...45 Tablo 7: Harcama Türüne Göre Turizm Gelirleri (2012)...46 Tablo 8: Paket Tur/Bireysel Seyahatler/Çocuk Ziyaretçi Sayısı...47 Tablo 9: 2012 Yılı İtibariyle En Çok Yabancı Turist Ağırlayan Destinasyonlar...47 Tablo 10: Katılımcıların Demografik Bilgileri...53 Tablo 11: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler Ölçeği...57 Tablo 12: Restoran Değerlendirme Ölçeği...60 Tablo 13: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı...62 Tablo 14: Katılımcıların Medeni Durumları...62 Tablo 15: Katılımcıların Geldikleri Ülkeler...63 Tablo 16: Katılımcıların Seyahatlerini Kimlerle Birlikte Gerçekleştirdikleri...63 Tablo 17: Konaklama Yeri Tercihi...64 Tablo 18: Konaklama Yeri nin Belirlenme Yöntemi...64 Tablo 19: Gerçekleştirilmekte Olan Turizm Faaliyetinin Tanımı...65 Tablo 20: Türkiye ye Gelmeden Önce Türk Yemekleri ile İlgili Deneyim...65 Tablo 21: Türkiye ye Gelmeden Önce Türk Yemeğinin Denendiği Yer...66 Tablo 22: Ziyaret Öncesi Türk Yemekleri Hakkındaki Fikir...66 Tablo 23: Ziyaret Sonrası Türk Yemekleri Hakkındaki Fikir...67 Tablo 24: Seyahat İçin Türkiye Tercihinde Türk Mutfağının Etkisi...68

9 ix Tablo 25: Türkiye yi Tekrar Ziyaret Etme Niyeti...68 Tablo 26: Türkiye yi Tekrar Ziyaret Etme Niyetinde Türk Yemeklerinin Etkisi...69 Tablo 27: Daha Önce Gastronomi Amaçlı Seyahate Katılıp Katılmama...69 Tablo 28: Türkiye de Gastronomi Amaçlı Bir Seyahate Katılma Niyeti...70 Tablo 29: Yemek Yeri Tercihi...70 Tablo 30: Yemek Türü Tercihi...71 Tablo 31: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Tüm Katılımcılar için Ortalama, Standart Sapma ve Cevap Seçeneklerinin Yüzdelik Değerleri...72 Tablo 32: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Yaş Gruplarına Göre Ortalama Puanları, F ve p değerleri...74 Tablo 33: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Cinsiyete Göre Ortalama Puanları ve F değerleri...76 Tablo 34: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Daha Önce Türkiye yi Ziyaret Edip Etmeme Durumuna Göre Ortalama Puanları ve F değerleri...78 Tablo 35: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Seyahatin Birlikte Gerçekleştirildiği Kişiye Göre Ortalama Puanları ve F değerleri...80 Tablo 36: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Gerçekleştirilen Seyahatin Tanımına Göre Ortalama Puanları ve F değerleri...82 Tablo 37: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Daha Önce Türk Yemeği Deneyip Denememe Durumuna Göre Ortalama Puanları ve F değerleri...84 Tablo 38: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Türkiye ye gelmeden önce Türk Yemekleri Hakkındaki Düşünceye Göre Ortalama Puanları ve F değerleri...86 Tablo 39: Yiyecek İçecek Değerlendirme Ölçeği maddeleri ortalamaları...88 Tablo 40: Restoran Değerlendirme Ölçeği Boyutları ve Maddeleri Ortalamaları...89 Tablo 41: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler, Restoran Değerlendirme Ölçeği ve Yiyecek içecek Değerlendirme Ölçeği Boyutlarının Cinsiyete Göre Ortalama Puanları ve F Değerleri...91 Tablo 42: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler, Restoran Değerlendirme Ölçeği Ve Yiyecek içecek Değerlendirme Ölçeği Boyutlarının Katılımcıların Geldikleri Ülkelere Göre Ortalama Puanları Ve F Değerleri...92 Tablo 43: Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler, Restoran Değerlendirme Ölçeği ve Yiyecek içecek Değerlendirme Ölçeği Boyutlarının Katılımcıların Seyahatlerini Kiminle Birlikte Gerçekleştirdiklerine Göre Ortalama Puanları ve F Değerleri...94

10 x Tablo 44: Türkiye ye Gelmeden Önce Türk Yemeklerini Deneyen ve Denemeyen Katılımcıların Yiyecek İçecek Değerlendirme Ölçeği Maddeleri Ortalama Puanları, Gruplar Arası Karşılaştırmada F Değerleri...96 Tablo 45: Türkiye ye Gelmeden Önce Türk Yemeklerini Deneyen ve Denemeyen Katılımcıların Restoran Değerlendirme Ölçeği Boyutları Puanları ve Gruplar Arası Karşılaştırmada F Değerleri...97 Tablo 46: Tatil Süresince Tercih Edilen Yemeklere Göre Restoran Değerlendirme Ölçeği Boyutları Ortalama Puanları, Gruplar Arası Karşılaştırmada F Değerleri...98 Tablo 47:Tatil Süresince Tercih Edilen Yemeklere Göre Yiyecek içecek Değerlendirme Ölçeği Maddeleri Ortalama Puanları, Gruplar Arası Karşılaştırmada F Değerleri...99 Tablo 48: Tatil Süresince Tercih Edilen Yemeklere Göre Restoran Değerlendirme Ölçeği ve Restoran Değerlendirme Ölçeği Boyutları Ortalama Puanları, Gruplar Arası Karşılaştırmada F Değerleri Tablo 49: Türkiye ye Gastronomik Amaçlı Seyahat Edip Etmeme ve Daha Önce Gastronomi Amaçlı Seyahat Edip Etmeme Çapraz Tablolama Sonuçları Tablo 50: Türkiye ye Gastronomik Amaçlı Seyahate Katılımı Belirleyen Faktörler Regresyon Analizi

11 1 GİRİŞ Yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sonuçlar nedeniyle tüm dünyayı önemli ölçüde etkileyen turizm endüstrisi son yıllarda ulaştığı finansal büyüklük nedeniyle rekabetin en yoğun olduğu endüstri kollarından biri haline gelmiştir. Bu yoğun rekabet; ülke, destinasyon ve işletmelere turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yenilik konusunda motivasyon sağlayan önemli etmenlerden biridir. Geleneksel kitle turizminin dışında alternatif turizm çeşitlerinin zenginleştirilmesi, özel ilgi turizmine yönelik talebin karşılanması ve bu talebin artırılması, söz konusu yoğun rekabet ortamında ülke, destinasyon ve işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Kültür turizmi kapsamında değerlendirebileceğimiz gastronomi turizmi hem tüm turizm faaliyetlerinin içinde yer alması hem de başlı başına bir turizm türü olması nedeniyle kitle turizminin dışında bir alternatif oluşturmakta ve tüm dünyada hızla gelişmektedir. Gastronomi turizmi, dünyada hızla büyümekte olan kültür turizmi pazarının önemli bir unsuru durumundadır ve hem toplumsal ve ekonomik kalkınmaya hem de kültürler arası iletişime önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda yapılan pek çok araştırmaya göre giderek daha fazla sayıda turist, ziyaret edilen bölgeye ait yemeklerin seyahat deneyimlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve bir kültüre ait yemekleri tatmadan o kültürü tanımanın mümkün olmadığın ifade etmektedir (Yun, Hennessey ve MacDonald, 2011). Gastronomi turizmi görece yeni bir turizm türü olmakla birlikte aslında, destinasyon pazarlayan tur operatörleri ve seyahat acenteleri, gastronomiyi uzun zamandır bir turizm ürünü olarak sunmaktadırlar (Chaney ve Ryan, 2012). Bu anlamda, gastronomik zenginlikler destinasyon pazarlama aracı olarak da kullanılmaktadır. Gastronomik zenginliklerin, destinasyonların, mimari, iklim, fiyat ve diğer özellikleri ile benzer olduğu durumlarda, bir ürün farklılaştırma aracı olduğu bilinmektedir (Richards, 2002). Ülkemizin sahip olduğu gastronomik zenginlikler

12 2 göz önüne alındığında, henüz tam olarak kullanılamayan çok önemli bir gastronomi turizmi potansiyelinin var olduğunu söyleyebiliriz.

13 3 BİRİNCİ BÖLÜM 1. ÖZEL İLGİ TURİZMİ 1.1. TURİZMİN KISA TARİHÇESİ İnsanların ilk çağlardan itibaren çeşitli nedenlerle seyahat ettikleri bilinmektedir. İlk çağlarda seyahatler, esas olarak yiyecek gereksinimini karşılamak amacıyla yapılmaktaydı (Özdemir, 2008). Tarih içerisinde insanlar beslenme, ticari ve dini nedenler, sağlık nedenleri gibi farklı motivasyonlarla, sürekli yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere seyahatler gerçekleştirmişlerdir (Avcıkurt, Köroğlu ve Sarıoğlan, 2009). Seyahatin tarihi MÖ 4000 yıllarında Sümerlerle birlikte başlamıştır. MÖ 3000 yıllarında Eski Mısır a tapınak ve piramitleri görmek amacıyla yoğun ziyaretler gerçekleştirilmekteydi. Bu ziyaretler nedeniyle Eski Mısır da pek çok konaklama tesisi bulunmaktaydı. Modern anlamda turizm amaçlı ziyaretler Antik Yunan da yaygın olarak görülmeye başlanmıştır. MÖ 700 lü yıllarda olimpiyat oyunlarının başlaması Olimpia ya düzenli olarak pek çok ziyaretçinin gelmesini sağlamıştır. Tarihte turizm amaçlı ulaşım sistemini geliştirenler ise Romalılar olmuştur. Romalılar geliştirdikleri bu karayolu ulaşım sistemi sayesinde günde km. mesafe kat edebilmekteydi (Akoğlan, Kozak ve Kozak, 1994). Orta çağa gelindiğinde, Roma İmparatorluğu nun çöküşünden sonra seyahatlerin azaldığını ve seyahat etme amaçlarının değiştiğini görmekteyiz. Orta çağda seyahatler daha çok dini nedenlerle yapılmaktaydı. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu nda karayolu ağları, han ve kervansarayların yapıldığı dönemdir.

14 4 Buharlı makinelerin kullanılmaya başlandığı Endüstri Devrimi sonrasında, demiryolu ve denizyolu ulaşımının gelişmesi ve nüfus artışı sonucu turizm amaçlı seyahatler önemli oranda artmıştır (Hussein ve Saç, 2008). Dünya da turizm hareketlerinin kökten değiştiği dönem ise II. Dünya Savaşı sonrası olmuştur. Bu dönemde uluslararası turizm hareketlerinin çok hızlı bir şekilde artmasının nedenleri: Ekonomik büyüme sonucu gelirlerin önemli ölçüde artması, Çalışma saatlerinin kısalmasıyla birlikte seyahat için ayrılan sürelerin artması, Ülkeler arası seyahati kısıtlayan yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması sonucu seyahat özgürlüğünün artması, Özellikle havayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler sonucu seyahatin ucuzlaması, Paket turlarda meydana gelen artış ve bu paket turların uluslararası alanda yaygınlaşması, Ulaşım teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sayesinde seyahat sürelerinin azalması, ulaştırma araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin artması, Ortalama yaşam süresinin uzaması, kadınların çalışma hayatına dahil olması, emeklilik sürelerinin uzaması gibi demografik değişimler olarak sıralanabilir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda turizm endüstrisi hızla büyümüş ve dünya ekonomisinde en çok gelir yaratan ilk üç sektörden biri olmuştur (Avcıkurt, Köroğlu ve Sarıoğlan, 2009) ÖZEL İLGİ TURİZMİ VE ALTERNATİF TURİZM Opaschowski (2001), turizm endüstrisinin giderek bir deneyim endüstrisi kimliğine büründüğünü, 21. yüzyıl turistlerinin beklentilerinin kısıtlı zaman içerisinde mümkün olduğunca fazla deneyim yaşamak olduğunu ve turistlerin herhangi bir ürün satın almak değil, duyusal deneyimler yaşamak istediğini belirtmektedir (aktaran Trauer, 2006).

15 5 Pek çok araştırmacı, insanların nitelikli deneyimler yaşama isteği ve günlük şehir hayatının sıradanlığından kaçma arzusunun seyahat etmenin itici gücü ve temel motivasyonu olduğuna dikkat çekmektedir. Dünya Turizm Örgütü nün Tourism: 2020 Vision raporunda, eğlence ve boş zaman aktivitelerinin günümüz toplumlarında giderek hayatın merkezine yerleştiğini ve turizm tüketim yönelimlerinin sürekli olarak artmakta olan özel ilgi alanlarının bir yansıması haline geldiğini belirtmektedir. Özel ilgi turizminin gelişmesinin bu toplumlarda eğitim seviyesinin yükselmesi, ekolojik problemlere, estetik değerlere, bireyin ve toplumun gelişmesine verilen önemin artması ve açık alan aktivitelerinin, özel ilgi turizminin ve buna bağlı rekreasyon faaliyetlerinin giderek daha çok tercih edilmesi gibi gelişmelerle paralel olduğunu belirtmektedir (Çavuş ve Tanrısevdi, 2003). Özel ilgi turizminin genel kabul gören bir tanımının yapılmasının imkansız olmamakla birlikte çok zor olduğu söylenebilir. Özel ilgi turizmi hakkındaki çalışmalarında Hall ve Weiler (1992) özel ilgi turizminin seyahat eden kişinin karar verme süreci ve seyahat motivasyonunun, belirli aktiviteler ya da destinasyonlara yönelik belirli özel ilgi alanlarına dayandığında ortaya çıktığını belirtmişlerdir (aktaran Trauer, 2006). Swarbrok ve Horner (1999), bu tanımı özel ilgi turizminin iki özelliğine dikkat çekerek genişletmişlerdir. Bu turistler, yeni ya da bilinen yerlerde, ya var olan ilgilerini derinleştirmek ya da yeni ilgi alanları geliştirmek isteğine sahiptirler. Ayrıca özel ilgi turizminin aktivite turizminden farklı olduğunu, özel ilgi turizminde, fiziksel bir aktivitenin ya çok az olduğunu ya da hiç olmadığını belirtmişlerdir. Ancak yine de turistin perspektifinden spor ya da aktivite turizminin de özel ilgi turizmi olarak kabul edilmesi gerektiğini eklemişlerdir (Trauer, 2006). Kitle turizminin hızla yaygınlaşması; turizme aşırı bağımlılık, çevre kirliliği, yoğun göç hareketleri ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan konut, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda önemli sorunları beraberinde getirmiştir (Arslan, 2008). Kitle turizminin yol açtığı sorunlar nedeniyle sürekli olarak yeni alternatifler geliştirilmeye çalışılsa da, kitle turizmi halen tüm dünyada yoğun olarak devam etmektedir. Bu nedenle kitle turizminin yol açtığı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için arayışlar devam etmektedir (Akis, 2011).

16 6 Pek çok ülke açısından turizm son derece önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır ve bu ülke ekonomileri turizme büyük oranda bağımlı durumdadır (Hacıoğlu, 1989). Dünya üzerinde turizm aktiviteleri insanların merak duygularını tatmin etmek için doğmuş ancak zamanla yatırımcılar için çok büyük kazançlar elde edebilecekleri bir endüstriye dönüşmüştür. Yatırımcılar gelirlerini artırmak için daha fazla sayıda insana hitap eden turizm olanakları sunarak kitle turizmini kontrolsüz olarak yaygınlaştırmışlar ancak bu sonu olmayan talep ve kontrolsüz büyüme günümüzde önüne geçilmesi gereken bir durum haline gelmiştir (Akis, 2011). Ülkelerin kitle turizminin bu yıkıcı etkilerini azaltmak, doğal çevrelerini, tarihi alanlarını ve kültürlerini korumak için almaları gereken en önemli önlem sıkı yasal düzenlemeler yapmaktır. Ancak bu noktada karşımıza şu önemli soru ortaya çıkmaktadır: Turizmden önemli miktarlarda gelir elde etmekte olan ülkeler bu gelirlerinden vazgeçmek isterler mi? Bu soruyu Türkiye için sorduğumuzda cevap kesinlikle hayır olacaktır çünkü Türkiye ekonomisi çok büyük oranda turizme bağımlı durumdadır. Aynı şekilde hiç bir ülkenin elde etmekte olduğu turizm gelirinden vazgeçmek istemeyeceği göz önüne alınırsa kitle turizminin neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmek için en iyi yol turizm gelirlerini azaltmadan alternatif turizm çeşitleri geliştirmek olarak görünmektedir. Alternatif turizmin amacı kitle turizminin tamamen terk edilmesini önermek değil turizm sektörü için sürdürülebilirlik ilkesine uygun alternatifler ortaya koymaktır (Akis, 2011; Ovalı, 2007). Alternatif turizm; doğal kaynaklar ve çevre korunarak, bölge halkının turizm faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Alternatif turizm kavramı özellikle 1990 lı yıllardan sonra önem kazanmaya başlamış ve belli bir doyum noktasına ulaşan kitle turizmine karşı yeni turizm türlerinin geliştirilmesi fikrini doğurmuştur. Günümüz turistlerinin beklentilerinin değişmesi, kitle turizminin neden olduğu bölgesel ve mevsimsel yoğunlaşmanın azaltılarak turizmin tüm yıla ve daha geniş bölgelere yayılması gereği de, bilinen tatil anlayışının değişmesini ve pek çok yeni alternatif turizm türünün doğmasını sağlamıştır (Bulut, 2010; Ulusan ve Batman, 2010).

17 7 Alternatif turizm Kitle turizminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yeni turistik ürünler bir araya getirilerek oluşturulmuş turizm çeşidi olarak tanımlanabilir. Turizm Bakanlığı nın tanımına göre ise alternatif turizm, Sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir (Yıldız ve Kalağan, 2008: 43). Alternatif turizmin gelişme nedenlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008): Doğal kaynakların sorumsuzca kullanılması sonucunda tükenme tehlikesinin ortaya çıkması, Geleneksel kitle turizminin giderek çekiciliğini kaybetmesi, Turizmin tüm yıla ve daha geniş bölgelere yayılması ihtiyacının ortaya çıkması, Tüketicilerin tatil ve seyahat anlayışlarının değişmesi ve değişen bu zevklere hitap eden tatil olanaklarının oluşturulması gereğinin ortaya çıkması, Sürdürülebilir turizm ilkesinin giderek önem kazanması. Özellikle gelişmekte olan ülkeler turizm sektörlerini geliştirmekte ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan en önemlisi ise yabancı tur operatörlerinin pazarlık gücü ve bu operatörlere olan bağımlılık olarak ortaya çıkmaktadır. Alternatif turizmin amacı daha kontrollü, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir gelişimi sağlamakken bu amaçlar çoğu zaman tur operatörlerinin ticari beklentileriyle çelişebilmektedir (Öztürk, 2000) KÜLTÜR TURİZMİ Tylor kültürü, bilgiyi, dini, sanat ve ahlakı, örf ve adetleri, bireyin bağlı olduğu toplumun bir parçası olarak kazandığı alışkanlıkları ve diğer bütün yetenekleri içine alan karmaşık bir bütün olarak tanımlamaktadır (Asunakutlu ve Safran, 2004: 33). Kültürü bir turistik ürün olarak ele aldığımızda bu ürünü oluşturan bileşenler, belli bir coğrafyaya ait ya da sınırlardan bağımsız olarak insanlığın

18 8 tümüne ait somut kültürel varlıkların ve soyut kültürel değerlerin tamamıdır (Gülcan, 2010). Kültür turizminin ortaya çıkış ve gelişme nedeni turistlerin farklı toplumlara ait kültürel mirası ve kültürel varlıkları tanıma ve deneyimleme arzularıdır. Turistlerin kültürel değerlere olan merak ve ilgisi sonucu doğan kültür turizmi insanların kültürel zenginlikleri tanıma, farklı yaşam şekilleri, örf ve adetler hakkında bilgi sahibi olma gibi motivasyonlarla seyahat etmelerini ifade etmektedir (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2005). Richards (1996) ın tanımına göre kültür turizmi, Bireylerin sürekli oturdukları yerlerden, yeni bilgiler ve deneyimler kazanarak kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer yerlere seyahat etmeleridir. (aktaran Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 6-7) Gülcan (2010:101) a göre ise kültür turizmi Çağdaş ve geçmiş kültürlere ait somut ve somut olmayan değerleri görme, bu değerlerle ilgili bilgi edinme amacıyla gerçekleşen; bununla ilgili ürün ve hizmetlerin satın alınmasından doğan doğrudan ya da dolaylı faaliyetlerden oluşan bir bütündür. Kültürel zenginliklerin, turistleri seyahate yönlendiren motivasyon unsurları, tüketim davranışları ve turistlerin seyahat deneyimleri üzerine olan etkileri günümüzde daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak isteyen destinasyonların pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, hedeflenen tüketici kitlesinin satın alma karar sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Çok çeşitli beklenti ve motivasyonlarla hareket eden günümüz turistleri, ziyaret ettikleri destinasyonun tarihi ve kültürünü yakından tanımak, bu tarihi ve kültürel zenginlikler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ihtiyacı hissetmektedir. Bu nedenle kültürel varlıklar gün geçtikçe daha fazla sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir (Emir ve Avan, 2010). Turizm pazarında rekabet güçlerini arttırarak rakiplerine karşı üstünlük elde etmeyi amaçlayan pek çok destinasyon, somut kültürel varlıklarını ve soyut kültürel değerlerini korumak ve geliştirmek için büyük çaba göstermektedirler. Bir destinasyonun çekiciliğini arttıran kültürel varlıkların ön plana çıkarılması,

19 9 ziyaretçilere daha iyi sunulması sayesinde bu kültürel varlıklar o destinasyonun en önemli pazarlama aracı olarak kullanılabilir (OECD, 2009). Jamen-Verbeke (1997) ye göre, dünya turizminde, deniz, güneş, kum üçlüsüne dayanan turizm biçiminin çekiciliğini yitirmeye başlamasından dolayı yeni destinasyonların, farklı hedef kitleleri için rekabetçi ve bölgeye özgü özelliklere sahip sürdürülebilir ürün bileşimleri oluşturmaları gerekmektedir (aktaran Emir ve Avan, 2010). Kültür turizmi, destinasyonların ürün yaşam süresinin uzatılması ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması için de önemli bir araç olarak görülmektedir. Destinasyonlar açısından bakıldığında, turizmin mevsimsellik özelliği pek çok olumsuz sonuç yaratmaktadır, bu olumsuz sonuçlar (Figini ve Vici, 2010): Turistik tesislerin optimal büyüklüğünün ve yapılacak olan uygun yatırım miktarının belirlenmesinde ortaya çıkan güçlükler. Ekonomik risk ve dalgalanmaların yüksek olması (yoğun sezon süresi ne kadar kısaysa bu risk ve dalgalanma o kadar artmaktadır). Sosyal ve çevresel taşıma kapasitesinin aşılmasıdır. Kitle turizmine yönelik hizmet veren ve ürün yaşam eğrisinin olgunluk döneminde bulunan bir destinasyon için kültür turizmine yönelmek genellikle rasyonel bir seçenek olarak görülmektedir. İlk olarak olgunluk dönemindeki bir destinasyon genellikle altyapı ve üstyapılarının eskimiş olması nedeniyle fiyat-kalite oranı açısından rekabet gücünü yitirmiş bulunmaktadır. Ayrıca farklı turizm türleri ile karşılaştırıldığında kültür turizmi, yatırım yapmak için çoğunlukla en iyi turizm türü olarak kabul edilmektedir, bunun nedenleri ise (Figini ve Vici, 2012): Kültür turizmine katılan turistlerin, gelir seviyelerinin ve harcama yapma eğilimlerinin genellikle yüksek olması, Standart ve ucuz ürünler yerine kaliteli ve pahalı mal ve hizmetlere daha fazla ilgi göstermeleri.

20 10 Ekonomik anlamda değer yaratan kültürel faaliyetlere yoğun olarak katılmaları ve bu ekonomik değerin sadece konaklama işletmelerine değil tüm yerel ekonomiye katkı sağlaması. Kültür turizmine katılan kişiler, genellikle bağımsız seyahat eden ziyaretçiler oldukları için, destinasyonun, yabancı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin politikalarına karşı bağımlılığını azaltması olarak sıralanabilir. Kültür turizmine katılan turistler kitle turizmini tercih eden turistlerden pek çok açıdan farklılaşmaktadırlar. Silberberg (1994), kültürel amaçlı seyahat eden ziyaretçilerin, kimi ortak özelliklere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Nyaupane, Morais ve Dowler (2006), Amerika da gerçekleştirdikleri bir çalışmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bu ortak özellikler (Aktaran Emir ve Avan, 2010): Gelir seviyeleri ve tatil süresince yaptıkları ortalama harcama miktarı daha yüksektir, Destinasyonda ortalama kalış süreleri daha uzundur, Daha çok otel ve motelleri, tercih etmektedirler, Kaldıkları destinasyonda alışveriş faaliyetlerine daha fazla katılmaktadırlar, Daha yüksek bir eğitim seviyesine sahiplerdir, Kadınlar erkeklere göre daha fazla seyahat etmektedir, Çoğunlukla orta yaş ve üzeri kişiler kültürel turizm faaliyetlerini tercih etmektedir ÖZEL İLGİ TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ Özellikle 1980 li yıllardan itibaren çok hızlı bir şekilde büyüyen turizm sektörü turist gönderen ve ağırlayan ülkeler açısından son derece önemli ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel etkiler yaratmaktadır. Turizmin ülkelere sağladığı katkılar her ne kadar yadsınamaz ise de yarattığı kimi olumsuz sonuçlar özellikle son

21 11 dönemde tartışılmaya başlanmış ve pek çok alanda olduğu gibi sürdürülebilirlik, turizm için de hayati öneme sahip bir kavram olarak algılanmaya başlamıştır (Durlu- Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013). Dünyada yaşanan hızlı ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimler turizm olgusunun algılanma ve uygulama biçimini de önemli ölçüde değiştirmiş, sektördeki niceliksel büyümenin yanında kimi niteliksel dönüşümleri de beraberinde getirmiştir (Durlu-Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013). Bu niteliksel değişimlerden belki de en önemlisi yeni bir turist tipinin ortaya çıkmasıdır. Bu yeni turist tipi çevresel, sosyal, kültürel sorunlara karşı daha duyarlı, yerel ve otantik değerlere önem veren, turistik faaliyetlerde aktif olarak yer almayı tercih eden, üretim ve tüketim davranışlarında etik kuralları dikkate alan bir tüketici yapısı ortaya koymaktadır (Demir ve Çevirmen, 2006). Bu yeni turist tipinin öncelikleri doğrultusunda küresel seyahat endüstrisinde köklü değişimler meydana gelmekte, giderek daha fazla sayıda işletme çevre konusunda duyarlı, sosyal sorumluluk bilinciyle ve sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda hareket etmeye başlamaktadır (TÜSİAD, 2012). Literatürde sürdürülebilirlik kavramının pek çok yazar ve kuruluş tarafından yapılmış ve sürdürülebilirliğin çeşitli özelliklerinin vurgulandığı birbirinden farklı tanımlamaları ile karşılaşmaktayız. Sürdürülebilir turizm kısaca, Yöredeki insanların ve turistlerin ihtiyaçlarını gelecekteki fırsatları da koruyarak karşılama anlayışıdır. (Avcıkurt, 1997 aktaran Kaypak, 2010: 99) Bir başka tanıma göre ise sürdürülebilir turizm; Yerel kaynakları koruması, yaşam kalitesini yükseltmesi, turistik tüketicilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması, ülkenin kültürel bütünlüğüne ve çevresine uygun turizm kapasitelerinin geliştirilmesidir. (Seyhan ve Yılmaz, 2010: 51) Sürdürülebilir turizm, turizmin ana kaynağının doğal, kültürel, sosyal, tarihi ve çevresel kaynaklar olduğu bilinci ile turizm endüstrisi, çevre, turistler ve yerel halk arasındaki karmaşık ilişkiler sonucu ortaya çıkan sorunları azaltmaya çalışan bir yaklaşımdır (Kınacı, Pehlivan ve Seyhan, 2011). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü nün yaptığı tanıma göre sürdürülebilir turizm, İnsanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı

22 12 çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinmelerini doyuracak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir yaklaşımdır. (UNWTO, 2013) Çeşitli tanımlardan yola çıkarak sürdürülebilir turizmin özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Çalışkan, 2011): Sürdürülebilir turizm, Turizmin çevre üzerindeki olumlu etkilerini arttırmayı olumsuz etkilerini ise önlemeyi amaçlamaktadır. Çevreye verilen zararın tamamen telafi edilebilmesi çoğu zaman mümkün olmazken, zarar oluştuktan sonra bu zararların giderilmesi son derece maliyetli olabilmektedir. Ekolojik dengenin, biyolojik çeşitliliğin ve tüm canlılar için zorunlu olan yaşamsal fonksiyonların hem bölgede yaşayanlar hem de ziyaretçiler açısından korunmasını amaçlayan bir süreçtir. Bir turizm türü değil, kullanılan kaynaklar konusunda duyarlı tüm politika ve uygulamaları kapsayan bir felsefedir. Ekonomik getirinin yanında, bölge halkının ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlamaktadır. Yalnızca bugünü değil gelecek nesillerin de gereksinim ve isteklerini göz önünde bulunduran bütünsel bir turizm anlayışıdır. Sürdürülebilir turizm anlayışının çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere üç temel boyut üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz (Seyhan, 2010). Çevresel Sürdürülebilirlik: Turizmin gelişiminde en önemli öge olan doğal kaynakların en uygun düzeyde kullanması, ekolojik sistemlerin devamının sağlanması, doğal mirasın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel unsurların sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ifade etmektedir.

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Emir Hilmi ÜNER a, *Gonca GÜZEL ŞAHİN b a. DOI: /jotags Ankara University, Beypazarı Vocational High School, Ankara/Turkey b

Emir Hilmi ÜNER a, *Gonca GÜZEL ŞAHİN b a. DOI: /jotags Ankara University, Beypazarı Vocational High School, Ankara/Turkey b DOI: 10.21325/jotags.2016.44 Türkiye Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Her Şey Dâhil Satış Sistemi İçinde Değerlendirilmesi (Evaluation of the Gastronomy Tourism Potential of Turkey s in All Inclusive

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11 1. BÖLÜM TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI / Yrd. Doç. Dr. Emine Kale I. TURİZMİN TANIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ...15 A. Turizm Kavramının Tanımı...15 B. Turizmin Özellikleri ve Sınıflandırılması...18

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Yazarlar Dr. Murat Aksu Yrd.Doç.Dr. Evrim Çeltek Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Koşan Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Yrd. Doç. Dr. Nuran

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

DESTİNASYON YÖNETİMİ

DESTİNASYON YÖNETİMİ DESTİNASYON YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 6. HALAL EXPO HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 Yrd. Doç. Dr. Özgür Arpacı Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi GIMDES Halal and Tayyib Workshops Program 25 October 2015, Istanbul, Turkey İçerik Kavramlar

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi 1. Masa başı araştırmasında. Masa başı araştırmasında şu soruların cevabını vermeliyiz;

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

TURİZMDE FETHİYE NASIL MA KA OLUR? (ARAMA KONFERANSININ ARDINDAN ) Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ. Muğla Üniversitesi

TURİZMDE FETHİYE NASIL MA KA OLUR? (ARAMA KONFERANSININ ARDINDAN ) Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ. Muğla Üniversitesi TURİZMDE FETHİYE NASIL MA KA OLUR? (ARAMA KONFERANSININ ARDINDAN ) Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu E-Posta: bkilic@mu.edu.tr 7-8 Nisan 2010 tarihlerinde

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM

CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM Yrd. Doç. Dr. Elif ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi elif.acuner@erdogan.edu.tr Celepler Yayıncılık 1. Baskı

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

1.Yiyecek İçecek Sektörü. 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama. 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme. 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci

1.Yiyecek İçecek Sektörü. 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama. 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme. 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci 1.Yiyecek İçecek Sektörü 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci 5.Yiyecek İçecek Bölümünde Maliyet Kontrolü 6.Menü Planlama 1

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Günümüzde tüketicilerin yemek yeme ve yemek hazırlama faaliyetleri için ayırabildikleri zaman iyice kısıtlanmıştır. İş hayatının yoğun temposu çalışanları

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II.YARIYIL BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT119 Genel Ekonomi 3+0 5,0 İŞL103

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

MUTFAĞIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

MUTFAĞIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ MUTFAĞIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Mutfak her türlü yiyeceğin hazırlandığı, pişirildiği ve bazen de işletmenin yapısı gereği tüketildiği bir yerdir. Mutfak bir işletmenin kalbidir. Bu nedenle binadaki

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı