başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık"

Transkript

1 Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık, sözlük tanımlarına göre, yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir nesneyi, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat temin etme işidir. Hırsızlık suçunu düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda ise hırsızlık, zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması olarak tanımlanmıştır. Bu Kanun hükümlerinde ekonomik değeri olan her türlü enerji de taşınır mal olarak ele alınmış ve hırsızlık eyleminin konusunu teşkil edebileceği belirtilmiştir.

2 Her suçun olduğu gibi hırsızlık suçunun da unsurları vardır. İlk unsur zilyedine ait taşınır malın bulunduğu yerden alınmasıdır. Bu unsur ile korunan mülkiyet, zilyetlik, malvarlığı ve haklarıdır. Şahıs başkasına ait zannettiği bir malı çalmak istemişse fakat bu mal kendisinin zilyetliğinde bulunan bir mal ise hırsızlık suçunun maddi unsurlarında bir hata meydana geleceğinden bu şahsın hırsızlık suçu işlemesi söz konusu olmayacaktır. Suçun tamamlanması için çalınan maldan faydalanma şart değildir. Bizzat sanığın kendi eli ile alınması da zorunlu değildir. Herhangi bir şekilde hırsızlık suçuna konu malın zilyedinin egemenlik alanından çıkarılması yeterlidir. Hırsızlık suçunun unsurlarından diğeri taşınabilir bir malın söz konusu olmasıdır. Taşınmazlardan ayrılabilen ve ekonomik değeri olan parçalarda hırsızlığa konu olabilir. Maddenin 2. fıkrasında taşınır mal tabiri genişletilerek ekonomik değer taşıyan her türlü enerji de taşınır mal statüsüne sokulmuştur. Elektrik enerjisi, sanayide veya başka alanlarda kullanılabilen çeşitli gazlar, yapay olarak üretilen ya da doğadan elde edilen buharlar hırsızlık suçunun maddi konusu olabilecektir. Hırsızlık suçunun bir diğer unsuru da faili ile ilgilidir. Her gerçek kişi hırsızlık suçunun faili olabilir. Suçun mağduru ise hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler olabilir. Bir diğer unsur, kendisine ya da başkasına bir yarar sağlama maksadına yönelik olan kasıttır. Kast, suçun maddi unsurlarını bilme ve istemeyi içerdiğinden failin bilerek ve isteyerek zilyede ait taşınır malı bulunduğu yerden almış olduğunda suç ortaya çıkmış olur. Hırsızlık suçu unsurlarından biri de hukuka aykırılık tır. Esasen hırsızlık suçunda herhangi bir hukuka aykırılık durumu belirtilmemiştir. Hakime ceza indirimi veya ceza vermeme yetkisi tanınmışsa da bunlar bir hukuka uygunluk nedeni değil, fiile bağlı bir cezasızlık veya indirim nedenidir. Suçla mücadelede başvurulan hukuk politikası araçları arasında yer alan caydırıcılık ve yeniden topluma kazandırmanın günümüzde her bir bireyin huzur ve güvenliğinin teminini sağlamadığı görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak hırsızlık, en fazla karşılaşılan suç tipidir. Amerika da güvenlik birimleri yılda ortalama 2 milyon hırsızlık vakası ihbarı almaktadır de Türkiye de 106 bin 346 adet evden hırsızlık vakası gerçekleşmiştir de, New York ta, adet silahlı soygun suçu, adet hırsızlık suçu işlenmiştir. Bu dönemde, Berlin de adet silahlı soygun suçu, adet hırsızlık suçu işlenmiştir.

3 İstanbul un 2012 yılı suç istatistiklerine baktığımızda ise, ülkemizin en büyük metropolünde bir yılda adet silahlı soygun gerçekleştiğini, adet de hırsızlık suçu işlendiğini görmekteyiz. Hırsızlık suçu işleme oranlarının bu kadar çok olmasının nedenlerinden biri mağdurların hırsızlığa karşı aldığı güvenlik tedbirlerin yetersiz olmasıdır. Bunun yanında, hırsızlık suçu için belirlenen cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması da hırsızlık olaylarının artmasına neden olabilmektedir. Hırsızlık suçu için öngörülen hapis cezasının az olması, hakimlerin hırsızlar hakkında tutuksuz yargılama kararı vermelerini zorlamaktadır. Bu sayede bir hırsız, halihazırda tutuksuz yargılanıyorken başka bir hırsızlık suçunu işleyebilmektedir. Ayrıca yargılama sonucu öngörülen hapis cezasının azlığından ötürü yaptırımın adli para cezasına çevrilebilmesi de hırsızların gözünü korkutmaya yetmeyebilmektedir. Evden hırsızlık, Anayasa nın 21. Maddesinde belirtilen kişinin konut dokunulmazlığı hakkının ihlali olmasının yanında 17. Maddede de belirtilen kişinin dokunulmazlığını, maddi ve manevi varlığını da doğrudan etkileyen bir suçtur. Evinde hırsızlık yapılan mağdurların bir çoğu, hırsızlık nedeniyle bir takım psikolojik rahatsızlıklara da yakalanmaktadır. Hatta hırsızlık suçunun işlenmesinden dolayı oluşan kişi varlığı zararları ve esasen duyulan acı ve elem, çoğu zaman malvarlığı zararlarını geçebilmektedir. Kişinin hem barınma hem de güvenlik ihtiyacını karşılayan evi, hırsızlık sonrası korku ve endişe kaynağına dönüşebilmektedir. Özellikle kadın ve çocukların ciddi travmalar yaşadığı böyle durumlarda, yaşanan kaygı bozuklukları neticesinde mağdurlar, sürekli evlerine hırsız gireceği kaygısıyla yaşamlarını sürdürmektedir. En fazla işlenen hırsızlık olaylarını azaltmak için daha güçlü kapı- pencere kilidi kullanmak, açık veya kapalı devre güvenlik kamera sistemi uygulamasını yaygınlaştırmak gibi bir takım güvenlik tedbirlerini arttırmanın yanı sıra yasama organı da cezaların caydırıcılığı ilkesi gereği, cezaları arttıran kanun düzenlemelerini gerçekleştirmelidir. Her ne kadar, mevzuatımızda çalınan malın değerinin az olması veya hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi durumunda hakimlerin verilecek cezada indirim yapması veya hiç ceza vermemesi mümkün olduğu gibi hırsızların adli kontrol yöntemlerine başvurularak denetim altında tutulmasına karar vermeleri de mümkündür. Fakat uygulamada bunun örneklerine ne yazık ki çok rastlanılmamaktadır. Bu nedenlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Ceza Kanunu nun konut dokunulmazlığının ihlalini düzenleyen 116. Maddesinde, hırsızlık hükümlerini düzenleyen 141. Maddesinde ve nitelikli hırsızlık hükümlerini düzenleyen 142. Maddesinde basit/küçük değişiklikler yaparak, net hükümler tesis ederek caydırıcı cezalar tesis edilebilir.

4 Konut dokunulmazlığına teşebbüs edenin de cezalandırılabildiği, bir takım nedenlerle hapis cezasının geri bırakılmasına veya adli para cezasına çevrilmesinin önüne geçilebildiği, mağdura verilen maddi ve manevi zararın karşılanması Türk Borçlar Kanunu nun 49. maddesine göre, ayrı dava açılması şartıyla mümkünse de hırsıza zararı tazmin cezasının şikayete bağlı olmaksızın kamu davası içinde yüklenebildiği, hırsızlığı meslek haline getirmiş kişilerin teknik takip araçlarıyla adli kontrol altında tutulabildiği, hapis cezalarının daha da arttırıldığı bir sistem kurulabilirse hırsızlık vakalarında azalma yaşanacağını düşünülebilir. Ancak bu şekilde yavuz hırsızların ev sahiplerini bastırmalarının önlenebilir. Fakat, suç işlemenin tamamen önüne geçilmesinin yolu sadece cezaları arttırmaktan geçmemektedir. Anayasada korunan temel haklardan biri olarak konut dokunulmazlığına yönelik saldırılar sonucunda oluşan zararların giderilmesine imkân tanımış olmak, hukuk düzenleri için, bireylerin emniyet ve huzurunu sağlamak açısından bakıldığında yeterli sayılmamalıdır. Cezaları arttırmanın yanında, hak bilincinin toplumsal ilişkilerin tümüne yayılmasına yönelik adımlar attığımızda, başkalarına ait olan ve onların emek vererek elde ettikleri şeyler üzerinde hak iddia etmeye dayanan hırsızlık eylemlerinin sonlandırılması söz konusu olabilir. Manevi hislerin zaafa uğramadığı, Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi nde 4 şeyi kesinlikle yapmayacaksınız diyerek yasakladığı fiillerden birinin de hırsızlık olduğunu hafızasından çıkarmayan bir toplumda, her bir birey, kişilerin çalışması sonucu elde ettiği şeylerde nesnenin kendisinden çok emeğini kutsadığında ve başkasının malına göz dikmediğinde hırsızlık suçu işlenmesi son bulacaktır.

932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Türkiye de Giderek Artan Hukuka Aykırı Bir Ekonomik Faaliyet Olarak Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Tefecilik Usury by Using Credit Card as an

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi I. Bilişim Suçu Kavramı ve Genel Olarak TCK A. Bilişim Suçu Kavramı ve Tanım Murat Volkan Dülger TCK da yer alan bilişim suçu tiplerinin açıklamasına

Detaylı

MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DEĞER AZLIĞI

MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DEĞER AZLIĞI Timuçin KÖPRÜLÜ makaleler MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DEĞER AZLIĞI Timuçin KÖPRÜLÜ * A. Genel Olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (ETCK) döneminde 10. bapta düzenlenen ve Mala Karşı İşlenen Cürümler

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ Arda Özkan Özet İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı

Detaylı

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI Halil POLAT* 1 ÖZET Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER Özgür ÖZKAN * İrfan ÖZEN ** GİRİŞ Tüm dünyada geçerli en büyük ödeme sistemleri içindeki kartlı

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI

YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE YARGITAY ĠÇTĠHATI TANIMI ve NĠTELĠĞĠ Kamulaştırma

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri

Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Uğur SÖKMEN * Özet Kamu idaresinde hizmete girecekler için bazı şartlar aranır. Genel ve özel şartlar olarak belirlenen

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI... 3 III. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ... 6 A. Ölen Eşin Mirasçılarının

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

GENERAL LAW ENFORCEMENT PRIVATE SECURITY ASSOCIATION

GENERAL LAW ENFORCEMENT PRIVATE SECURITY ASSOCIATION GENEL KOLLUK ÖZEL GÜVENLİK İLİŞKİSİ * Bayram Karakurt 1 Celal Bal 2 ÖZET 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu nun 1. maddesinde : Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013 T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2013/13-303 Karar: 2013/296 Karar Tarihi: 11.06.2013 HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN ÜZERİNDE BULUNAN ALTMIŞALTI LİRANIN EKONOMİK KAZANÇ KAPSAMINDA OLMAYIP MÜSADERESİNE KARAR

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR

TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR TERÖRLE MÜCADELE NEDENİYLE ŞEHİT YA DA MALÜL OLANLARA SAĞLANAN HAKLAR Tulga UYAR Giriş Teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucu dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir iç sorun, kısa süre içerisinde

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı