SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/ /05/2008 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil TOPLAM NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri - YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 27 olmuştur. Aynı dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 25 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Hisse Senedi Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Park Elektrik Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Koç Holding A.Ş. Hisse Senedi

2 6. Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi , , Atakule GMYO A.Ş. Hisse Senedi Garanti Yat. Ort. A.Ş. Hisse Senedi Vakıf GMYO A.Ş. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 (YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.(Bkz. Özel Durumlar Md.3) 2. Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar Md.4) 3. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar Md.5) 4. Kızılırmak Holding A.Ş Halka Açılan Ortaklıklar Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Mevcut Hisselerin Satışı (YTL) Tutarı Sermaye Artırımı (YTL) Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı (YTL) Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar 1- Türk Telekomünikasyon A.Ş (*) - 3,90-4,70 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğindeki Konsorsiyum (*) YTL nominal değerde pay ek satışa konudur. 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (YTL) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş

3 D. DUYURU Bilindiği üzere, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ), tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıkları için, tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kurulumuzun 2008/16 sayılı Haftalık Bülteni aracılığıyla ise Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca hazırlanacak finansal tablolara ilişkin formatlar kamuya duyurulmuştur. Konuya ilişkin olarak, anılan Tebliğin ve finansal tablo formatlarının ilk uygulama yılı olmasından kaynaklanan tereddütlerin giderilmesini teminen, Seri:XI, No:29 Tebliği nin yayımı tarihinden bu yana Kurulumuza ulaşmış sorular çerçevesinde, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. 1) Tebliğin ilk uygulama döneminde, finansal tabloların karşılaştırmalı sunumuna ilişkin herhangi bir istisna getirilip getirilmeyeceği hususu Tebliğin ilk uygulama döneminde, finansal tabloların karşılaştırmalı sunumuna ilişkin olarak mevcut Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS) uygun olmayan herhangi bir belirlemeye gidilmemiştir. Bu çerçevede; Seri:XI, No:29 Tebliği nin ilk uygulama yılında, UMS/UFRS yi ilk kez uygulayan işletmeler UFRS 1 uyarınca, diğer işletmelerse UMS 1 uyarınca tüm finansal tablolarını en az bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak sunacaklardır. UMS/UFRS yi ilk kez uygulayan işletmelerin karşılaştırmalı finansal tablolarının hazırlanabilmesini teminen, önceki hesap döneminin açılış bilançosunun UFRS 1 uyarınca düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır (hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler için tarihli açılış bilançosu). 2) Tebliğ in Geçici 1 inci Maddesi ndeki 3 haftalık ek sürenin sadece ilk ara tablo için mi yoksa hesap dönemine ait tüm tablolar için mi geçerli olacağı hususu Bilindiği üzere, Tebliğin Geçici 1 inci Maddesinin ikinci fıkrasında, bu Tebliğe göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda, Kurula ve borsaya bildirim sürelerine ayrıca üç hafta daha ilave edilir denilmektedir. Mevcut durumda bu Tebliğ e göre düzenlenecek olan ilk finansal tablo, ilk ara dönem finansal tablosudur (hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler için tarihli tablolar, özel hesap dönemi olanlar için tarihinden sonra başlayacak hesap dönemlerine ilişkin ilk ara dönem tabloları). Dolayısıyla, ilk ara dönem tablosu dışındaki finansal tabloların Kurula ve borsaya bildirim sürelerine üç hafta ilave edilmeyecektir. 3) Ara dönem finansal tabloların tam set olup olmayacağı hususu Bilindiği üzere, Seri:XI, No:29 Tebliği nde ara dönem finansal tabloların tam set hazırlanıp hazırlanmayacağı yönünde bir belirleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, UMS 34 uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarının tam set veya özet olarak sunumunda serbest olacaklardır. Özet sunumun tercih edilmesi halinde, UMS 34 ün 9 uncu paragrafı uyarınca, finansal tabloların en son yayınlanmış yıllık tablolardaki kalemleri içermesi gerekmektedir. Ancak bu gereklilik, yine UMS 34 ün 7 nci paragrafı çerçevesinde, ihtiyaç duyulan kalem ve dipnot açıklamalarının ara dönem finansal tablolara eklenmesine engel değildir. 4) Tebliğ in ana ortaklığı yurt dışında bulunan işletmelerle ilgili 13 üncü maddesinin uygulanması Ana ortaklığı yurt dışı piyasalara finansal raporlama yapan bir işletme, ana ortaklığın, işletmenin Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporlarını kullanarak yaptığı ilanlarda, söz konusu finansal raporları, en geç ana ortaklıkla birlikte, Seri:XI, No:29 Tebliği kapsamında Kurul a ve borsaya gönderecektir. Ana ortaklık ilanlarında kullanılacak işletmeye ait diğer finansal bilgi ve raporlar, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, en geç, ilgili bilginin yurt dışında ilan edildiği tarih itibariyle Türkiye deki yatırımcılarla paylaşılacaktır. Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporlar, dipnotlarıyla birlikte Seri:XI, No:29 Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde tamamlanmış ve -yükümlülüğü varsa- bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, diğer bir ifadeyle Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca ilan edilebilir hale gelmiş finansal tabloları ifade etmektedir. Dolayısıyla, örneğin, Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca bağımsız denetime tabi iken, ana ortaklık tarafından bağımsız denetim tamamlanmadan kullanılan finansal tablolar veya UFRS çerçevesinde tamamlanmış sayılmayan finansal tabloların kullanıldığı raporlar, Seri:VIII, No:39 Tebliği çerçevesinde kamuya duyurulacaktır. 5) Bankalar ve sigorta şirketlerinin Tebliğin bazı hükümleri karşısındaki durumu: Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu nun (SPKn) 50/(a) maddesine göre; bankalar ve sigorta şirketleri muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Diğer taraftan, Kurulumuz düzenlemelerine esas teşkil eden ve sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli bilgilerin kamuya zamanında ve eşit bir şekilde ulaştırılmasını amaçlayan kamuyu aydınlatma temel ilkesi çerçevesinde, İMKB de işlem gören banka ve sigorta şirketlerinin finansal raporlarının bildirimi ve ilanında halka açık diğer ortaklık ve sermaye piyasası kurumları ile aynı esaslara tabi olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede; banka ve sigorta şirketleriyle ilgili tereddütlü hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır: i) Tebliğ in 8 inci Maddesinde düzenlenen ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüğü: Ara dönem faaliyet raporları, bankacılık ve sigortacılık mevzuatına dahil işletmeler tarafından da hazırlanacak ve Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca Kurula ve Borsa ya bildirecektir. Yıllık faaliyet raporlarında yer alması gereken hususlarla ilgili olarak, ara dönemde yaşanan önemli değişiklikler ile bunların finansal tablolara etkilerinin ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklerin yer alacağı söz konusu ara dönem faaliyet raporlarının hazırlanmasında, banka ve sigorta şirketleri kendi özel mevzuatları uyarınca hazırlamış oldukları yıllık faaliyet raporlarını esas alabileceklerdir. ii) Tebliğ in 20 nci Maddesinde yer alan sermaye piyasası muhasebe defteri tutma yükümlülüğü: Seri:XI, No:29 Tebliği nin 20 nci maddesi uyarınca tutulacak sermaye piyasası muhasebe defteri, işletmelerin yasal kayıtları ile kamunun aydınlatılmasında kullandıkları finansal tablolar arasındaki geçişin kayıt altına alınıp belgelendirilmesi amacının bir ürünü olup, kamunun aydınlatılmasında kullanılan finansal tabloları doğrudan yasal kayıtları esas alınarak hazırlanan banka ve sigorta şirketleri tarafından kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. 3

4 iii) Finansal tablo formatları: Banka ve sigorta şirketleri, SPKn nun 50 inci maddesi kapsamında, kendi özel mevzuatlarınca öngörülmüş finansal tablo formatlarını kullanabilirler. 6) Bağımsız denetçilerin faaliyet raporları hakkında herhangi bir görüş verip vermeyeceği hususu Bağımsız denetçi görüşleri, sadece finansal tablolar için verilecek olup, faaliyet raporlarını kapsamayacaktır. 7) Enflasyona göre düzeltme işlemleri hakkında Kurulumuzun tarih ve 11/367 sayılı Kararı geçerliliğini korumaktadır. 8) Finansal tablo ve dipnot formatlarında yer alan döviz pozisyonu tablosu Kurulumuzun 2008/16 sayılı Haftalık Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmuş olan, Seri:XI, No:29 Tebliği ne tabi işletmelerin kullanacakları finansal tablo formatlarının finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi ne ilişkin dipnotunda, yabancı para varlık ve borç kalemlerinin yabancı para ve YTL cinsi tutarları ve toplamlarına ilişkin bilginin sunumunda kullanılmak üzere bir döviz pozisyon tablosu belirlenmiştir. Söz konusu tablonun bütün işletmelerce mutlaka doldurulması gerekmektedir. Bu zorunluluk söz konusu bilgiler değişiklik göstersin göstermesin ara dönem finansal tablo dipnotlarında da devam edecektir. Anılan dipnot açıklamasında, döviz pozisyon tablosuna ek olarak aşağıdaki bilgilerin de verilmesi gerekmektedir: Toplam İhracat Tutarı (YTL) Toplam İthalat Tutarı (YTL) Toplam Döviz Yükümlülüğünün Hedge Edilme Oranı (%) 9) Kurulumuzca ilan edilmiş olan bilanço formatındaki özkaynak kalemlerine ilişkin hususlar Özkaynak kalemlerinden, Ödenmiş Sermaye, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1 ve Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde olan Hisse Senedi İhraç Primleri nin, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, UMS/UFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde farklılıklar ortaya çıkması halinde (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi) 2 ; söz konusu farklılıklar, - Ödenmiş sermaye den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, ödenmiş sermaye kaleminden sonra gelmek üzere açılacak sermaye düzeltmesi farkları kalemiyle 3 ; - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Hisse Senedi İhraç Primleri nden kaynaklanmakta 4 ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla 5 ilişkilendirilecektir. Diğer özkaynak kalemleri ise UMS/UFRS çerçevesinde değerlenen tutarları üzerinden gösterilecektir. Bu kapsamda, daha önce yasal kayıtlardaki tutarlara göre gösterilmesi istenen diğer özkaynak kalemlerine ilişkin, ana hesaptan ayrı bir kalemde gösterilen (özsermaye enflasyon düzeltme farkları gibi) düzeltme farkları, ilgili oldukları özkaynak kalemlerine dağıtılacaktır. Dolayısıyla, daha önce oluşmuş düzeltme farkları, - ödenmiş sermayeden kaynaklanmaktaysa, açılacak sermaye düzeltme farkları kalemine, - kardan ayrılan kısıtlanmamış yedeklerden veya ihraç primlerinden kaynaklanmaktaysa geçmiş yıllar kar/zararına, - diğer özkaynak kalemlerinden (diğer yedeklerden) kaynaklanmaktaysa, ilgili oldukları özkaynak kalemine dağıtılır 6. Diğer taraftan, daha önce oluşmuş düzeltme farkları sermaye artırımı, kar dağıtımı veya zarar mahsubunda kullanılmış ise; kullanılan miktar ilgili oldukları özkaynak kaleminin UMS/ UFRS ye göre tespit edilmiş tutarından düşülür. 1 Hatırlanacağı üzere bu yedekler, önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (örneğin iştirak satış kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmış yedeklerdir. 2 Burada, karşılıklı iştirak düzeltmesi dışındaki sebeplerden kaynaklanan farklılıklar kastedilmektedir. Karşılıklı iştirak düzeltmesi farklılıkları için formatlarda ayrı bir kalem öngörülmüştür. 3 Sermayeye eklenme dışında başka bir kullanım yeri olmayan söz konusu sermaye düzeltme farklarının, işletmeler tarafından sermaye artırımına konu edilmesi daha tercih edilir bir uygulamadır. 4 Yasal kayıtlara ilişkin mevcut mevzuat göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu farklılıkların önemli tutarlara ulaşmaması beklenmektedir. 5 Kanun, sözleşme, genel kurul kararı, vs nedeniyle kullanımı kısıtlanmış yedekler için, farklı muhasebe değerlemelerine tabi de olsa, hukuki olarak geçerli tek bir tutar olmalıdır. Bu da yasal kayıtlarda yer alan tutardır. Söz konusu yedeklerin belirlenmesinde, değerleme esasları değil, bunların ayrılmasına neden olan irade ve kasıt önemlidir. Değerleme esası ne kadar değişirse değişsin, ayrılan miktara ilişkin -kanundan, ortakların kararından, vs kaynaklanan- kasıt değişmedikçe bunların miktarı da değişmeyecektir. Dolayısıyla, örneğin, 200 YTL lik yasal yedekler, UMS/UFRS uyarınca yapılan değerlemede 100 YTL de çıksa (konsolide karların eliminasyonu sonucu böyle bir durumla karşılaşılabilir), kanunen sonuç doğurabilecek tutar 200 YTL olacağı için karşılığında geçmiş yıl kar/zararı işletilmek suretiyle, yasal yedekler yasal kayıtlardaki tutarlarına artırılır. Bu işlem geçmiş yıl karının bulunmadığı durumlarda, geçmiş yıl zararının artırılması suretiyle yapılır. 6 Olağanüstü yedek akçeler, geçmiş yıllar kar/zararlarında gösterileceği için, olağanüstü yedek akçelerin düzeltilmesinden kaynaklanan farklar da geçmiş yıllar kar/zararlarında gösterilir. 4

5 E. ÖZEL DURUMLAR 1. A) Kızılırmak Holding A.Ş.(Şirket) nin sermayesinin tamamı öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere YTL den YTL ye artırılması nedeniyle esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, B) Sermaye artırımının tamamen iç kaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanması suretiyle ihraç edilecek YTL nominal değerli 4. tertip (A) ve (B) grubu hisse senetlerinin, Kurulumuz kaydına alınmasına, C) Kayda alma belgesi ve 4. tertip onaylı hisse senedi örneğinin, genel kurul evrakları ve iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirkete verilmesine, D) Şirket esas sözleşmesinin ilanlara ilişkin 21. ve kar dağıtımına ilişkin 26. maddelerinin tadili ile esas sözleşmeye YTL ye uyum kapsamında geçici madde eklenmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin Şirket talebinin olumlu karşılanmasına, E) YTL ye uyum kapsamında Şirket esas sözleşmesine eklenecek olan geçici madde ile, Şirket hisse senetlerinin nominal değerinin TL den 1 YKr. ye çıkarılması kapsamında Şirketin mevcut sermayesini temsil eden 1. ve 2. tertip hisse senetlerinin yerine geçmek üzere bastırılacak olan 3. tertip hisse senetlerinin 2008 yılı Temmuz ayı sonunu geçmemek üzere, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 4. tertip hisse senetleriyle birlikte bastırılarak hak sahiplerine dağıtılması gerektiği konusunda Şirketin bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. 2. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3 üncü maddesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. a) Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. nin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere YTL den YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuz kaydına alınmasına, b) Bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin ve ayrıca Karın Taksimi, İhtiyatlar başlıklı 49 uncu maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesine, c) Kayda alma belgesinin genel kurul toplantı tutanağı ve iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra verilmesine, karar verilmiştir. 4. Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin, ,- YTL olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle ,- YTL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek ,- YTL nominal değerli 5. tertip hisse senetlerinin Kurulumuz kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. A) Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin sermayesinin, tamamı 2007 yılı karından karşılanmak suretiyle, ,- YTL den ,- YTL ye artırılması nedeniyle, esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, B) Sermaye artırımının tamamen temettüden yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanması suretiyle ihraç edilecek ,- YTL nominal değerli (A), (B) ve (C) grubu payların, Kurulumuz kaydına alınmasına, C) Kayda alma belgesinin, genel kurul evrakları ve temettüün sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirkete verilmesine karar verilmiştir. 6. Vaillant Saunier Duval Iberica S.L nin, Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. (Şirket) nin paylarının %72,56 sını iktisap etmesi sebebiyle Kurulumuzun Seri:IV, No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 17 nci maddesi kapsamında ortaya çıkan Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş nin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için yaptığı başvurunun; 1 YTL. nominal değerli Şirket payının çağrı fiyatının; devir bedeli olan 5,4331 EURO ya Yıllık EURIBOR+75 Taban Puanlık Faiz oranıyla tarihleri arasında faiz uygulanması suretiyle; kapanış tarihinde ( ) geçerli EURO Döviz Alış Kuru ile çağrının başlayacağı günden önceki işgünü saat:15.30 da T.C. Merkez Bankasınca açıklanan gösterge niteliğindeki EURO Döviz Alış Kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan YTL. değeri olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar vermiştir. 7. Öner Menkul Kıymetler A.Ş. nin sermayesinin YTL dan YTL na arttırılması başvurusu kabul edilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 5

6 8. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurt içi piyasalarda işlem görmeyen türev araçlarla sınırlı olmak üzere yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir. 9. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin pay devrine izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum un pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde kayda alınmıştır. ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI PAY DEVRİ SONRASI OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Talip ÖZTÜRK ,00 98, Ankara Metro Tur. Taş. Ltd. Şti ,00 0, ,00 99,2490 Haydar ÖZTÜRK ,00 0, ,00 0,2500 Ekrem ÖZTÜRK ,00 0, ,00 0,2500 Uğur DAĞISTANLI 3.500,00 0, ,00 0,0500 Tarık CENGİZ 7.000,00 0, ,00 0,1000 Fikret KUL 3.500,00 0, ,00 0,0500 Murat ARAZ 3.500,00 0, ,00 0,0500 Ayla TOPRAK 70,00 0, ,00 0,0010 TOPLAM ,00 100, ,00 100, ) Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, Net Turizm) nezdinde yapılan inceleme sonucunda ulaşılan tespitleri görüşen Kurulumuz Karar Organı; A) Ticari ilişki içerisinde bulunulan Tampa Tekstil Pazarlama Dış Tic. A.Ş. den (Tampa Tekstil) olan mevcut alacaklar tahsil edilememesine rağmen tarihinde cari hesaba mahsuben Tampa Tekstil e YTL tutarında mal satışı gerçekleştirilmesine ve söz konusu şirketten olan alacakların takibinin yapılmamasına ilişkin olarak; i) Okan Tekstil Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet OKAN Abdülkadir CESUR ve Emin ŞAMAN isimli şahıslar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 155 inci maddesi ve SPKn nun 48 inci maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, ii) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca, Tampa Tekstil den olan toplam alacak tutarının tahsili için gerekli hukuki takibatın başlatılmasının Şirket ten istenmesine, B) 2003 yılı içerisinde emsallerine göre düşük faiz oranı üzerinden grup şirketlerine ve Mehmet OKAN a Şirket kaynaklarından fon kullandırılmış olması ile ilgili olarak; SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca, tarihi itibariyle eksik tahakkuk ettirildiği tespit edilen YTL faiz tutarının tahakkukunun yapılması ve fatura düzenlenmesi için Şirket e 2 ay süre verilmesine, düzenlenecek fatura bedeline YTL için fatura düzenlenme tarihine kadar hesaplanacak yasal faizin de eklenmesinin Şirket ten istenmesine, tahakkuk işleminin gerçekleşmemesi halinde gerekli yasal yollara başvurulmasına C) Şirket muhasebe kayıtlarında Verilen Sipariş Avansı olarak gösterilen tutarların gerçek durumu yansıtmamasına ilişkin olarak; i) 2003 yılı içerisinde Şirket Yönetim Kurulunda görev alan Zeydan KARALAR, Mehmet Aykut KAYRALI, Mehmet OKAN, Ender KAFTANCIOĞLU ve Ali FINDIK isimli şahıslar hakkında SPKn nun 47/I-B-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, ii SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca, Şirket mali tablolarının gerçek durumu yansıtacak şekilde düzenlenmesini teminen; Şirket in tarihli bilançosunda yer alan ve karşılığı olmadığı Şirket yetkililerince de kabul edilen ,63 YTL tutarındaki verilen sipariş avansının iptal edilmesinin ve bu düzeltmelerin mali tablolara olan etkisinin 2 ay içerisinde özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulmasının Şirket ten istenmesine, D) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca; Okan Tekstil ortaklarının, Şirket bilançolarında yer alan verilen sipariş avansı tutarlarının gerçek durumu yansıtmaması, mevcut alacaklar tahsil edilemezken tarihinde cari hesaba mahsuben Tampa Tekstil e YTL tutarında mal satışı gerçekleştirilmesi, Tampa Tekstil den olan alacakların takibinin yapılmaması, 2003 yılı içerisinde emsallerine göre düşük faiz oranı üzerinden grup şirketlerine ve Mehmet OKAN a Şirket kaynaklarından fon kullandırılması ve bu şekilde Şirket in zarara uğratılması nedeniyle, TTK nun 336 ncı maddesi uyarınca, yasal koşulların oluşması halinde, sorumlu Okan Tekstil yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru yapılmasına, karar vermiştir. 6

7 F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında olan Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hasan ÇUBUK görevinden istifa etmiştir. İstifanın kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararımız ektedir. 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elazığ Altınova Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 7

8 8

9 9

10 3. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB de işlem görmeyen Uz-Yem Uzunköprü Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 10

11 11

12 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB de işlem görmeyen Gözlük Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 6. Kurulumuz kaydında olan ancak hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 7. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen İttifak Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 19

20 8. Kurulumuz kaydında olan ancak hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 9. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen İşbir Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 20

21 10. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen İttifak Holding A.Ş. nin ve tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 21

22 22

23 23

24 24

25 11. Kurulumuz kaydında bulunan Shell&Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 25

26 12. Kurulumuz kaydında bulunan Yozgat Kraft Torba San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 13. Hisse senetleri İMKBRde işlem görmeyen Tatsan Turizm ve Tarım Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 14. Kurulumuz kaydında olan ancak hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Doğu Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 15. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 16. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında olan Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 17. Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 18. Hisse senetleri Kurul kaydında olup, İMKB de işlem görmeyen Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketinin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 75

76 19. Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 20. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 91

92 21. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. nin tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantı gündemi aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı