ENFLASYON MUHASEBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFLASYON MUHASEBESİ"

Transkript

1 ENFLASYON MUHASEBESİ 2005 İhtiyarilikten Yararlanan İşletmeler İçin Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Rehberi Uygulamalı Örnek Çözümü DSMMMO AR-GE Ali İhsan BAYIR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yayın No: 5

2 ENFLASYON MUHASEBESİ İhtiyarilikten Yararlanan İşletmeler İçin Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Rehberi Uygulamalı Örnek Çözümü DSMMMO AR-GE Ali İhsan BAYIR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yayın No: 5

3 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi Sunuş Bir vergi düzenlemesi olarak, 5024 Sayılı Kanunla getirilen enflasyon düzeltmesi uygulamasında sona gelindi. Meslektaşlarımız, bu düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen iki yükümlülüğü yerine getirmekle karşı karşıya kaldılar. Bunlardan ilki Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 25. Maddeye göre tarihli bilançonun düzeltilmesi, diğer ise yine Vergi Usul Kanununa eklenen Mükerrer 298/A Maddesine göre tarihli bilançonun düzeltilmesi ve düzeltme farklarının kayıtlara alınması. Her iki düzeltme işlemi için, 2004 yılı boyunca ihtiyari bir geçiş sistemi benimsenmiş ve uygulanmıştı. Bu düzenlemeden etkilenen, ancak ihtiyarilikten yararlanarak bugüne kadar herhangi bir işlem yapmayan pek çok işletme bulunmaktadır. Her iki yükümlülük, mükellefiyet yapılarına göre Mart 2005, ya da Nisan 2005 döneminde yerine getirilmek durumundadır. Meslektaşlarımızın bu kadar kısa sürede yapmak durumunda oldukları bu düzenlemelerle ilgili birçok kaynak mevcuttur. Gerek Türmob, gerekse Odamız enflasyon düzeltmesi ile ilgili sınıf eğitimleri yürütmüştür. Ancak, meslektaşlarımızın uygulamayı yaparken her an başvurabilecekleri bir yol haritasına gereksinim duydukları gözlenmiş ve bu amaçla kapsamlı örnek uygulama hazırlığı Odamız Ar-Ge birimi tarafından yapılmıştır. Bu çalışma, belirli bir sistematik yaklaşımla düzeltme işlemlerinin nasıl yapılabileceğini göstermesi amacıyla hazırlanmış ve meslek mensuplarımızın istifadesine sunulmuştur. Kısa sürede dizgi ve baskı çalışmalarını tamamladığımız bu kitabın içeriğinde yer alan eksiklikler için hoşgörülü olmanızı dilerim. Necdet YILMAZ Denizli SMMM Odası Başkanı 3

4 4 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

5 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi Önsöz Uzun yıllardır süregelen enflasyon ortamında, mali tabloların gerçeği yansıtmadığını hepimiz biliyoruz. Bazı mükelleflerin enflasyon vergisi öderken bazılarının enflasyon kârı elde ettiği eleştirileri ile gündeme gelen ve iş çevrelerinin ısrarla uygulamaya alınmasını istedikleri enflasyon muhasebesi meslek alanımıza girdi. Enflasyon düzeltmesi uygulaması; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu değiştiren, 5024 sayılı yasa ile 30/12/2003 te yayımlanarak uygulamaya alındı. Ancak kamuoyu isteği ile ertelenerek, bu güne kadar (istisnalar hariç) uygulanmadı. Daha önce uygulamakta olduğumuz değerleme yöntemlerinin daha genişletilmişi olarak karşımıza gelen bu uygulama, yeni gibi görünmekle birlikte, meslaktaşlarımızın pek de yabancı olmadığı bir sistem. Uygulamanın bu güne kadar ertelenmesi ve düşen enflasyon sürecinde belki de hiç uygulanmayacağı yönündeki beklentiler nedeni ile, konu ayrıntıları ve uygulamada karşılaşılacak sorunlarıyla tartışılamadı. Yayınlanan genel tebliğler ve sirküler, uygulama sorunları bakımından fazlaca dikkate alınmadı. Her ne kadar bilimadamlarımız ve teorisyenlerimiz enflasyon düzeltmesinin teorik boyutuyla ilgili makaleler yazıp eğitimler verse de, uygulamanın içinde olan bizlerin karşılaşacağı sorunlara fazlaca değinilmedi. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle, kısa sürede kendi sorunlarımızı bulup çözmek ve bu kısa sürede uygulamayı başarmak durumundayız. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, yasası ve tebliğleri, uygulamanın dönem içinde ve her geçici vergi döneminde uygulanacağı varsayımı ile düzenlendiğinden, erteleme ile beraber bazı sorunlar ortaya çıktı. DSMMMO Başkanı Sayın Necdet Yılmaz ın, meslektaşlarımızın uygulama ile ilgili sorunlarına ışık tutabilmek, yol haritası olacak bir çalışma ile meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek için doküman hazırlanması isteği ile bu çalışma gündeme geldi. DSMMMO Genel İdare Müdürü Sayın Ali Rıza Eren in meslektaşlarımızdan gelen uygulama sorunlarını dikkate alarak, böyle bir dokümanda, şu ana kadar örnek hazırlanmamış uygulamalara yer verilmesi ve meslektaşların örnek üzerinde uygulama sürecini aşama aşama hayallerinde canlandırabilecekleri bir çözüm olması fikri ile örnek çözüm hazırlmaya çalıştık. Sorunlu konularda ve mevzuatta yer alamayan hususlarda, kendi yorumumuz ve çözüm önerilerimiz bulunmaktadır. Bu bakımdan örnek çözümde muhtemel hatalar, yanlışlıklar yada uygulama farklılıkları olabilecektir. Muhasebe mantığı içinde algılayıp kavradığımız bir sistemi daha iyi uygulayabileceğimiz varsayımı ile bir işletmenin 31/12/2003 ten başlayan muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin geriye dönülerek düzeltilmesi uygulamasını aşama aşama irdelemeye çalıştık. 5

6 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mevzuattaki sık değişikliğin ve şu anda taslak halindeki sirkülerin getireceği değişiklikler de dikkate alındığında, örnekteki çözümler meslektaşlarımıza sadece işlem aşamaları hakkında yarar sağlayacaktır. Önümüzde hiç bilmediğimiz bir koşu parkuru var. İşletme farklılıkları itibariyle de hiç birimizin parkuru diğerinin aynısı olmayacak. Amacımız, meslektaşlarımızın önlerine çıkacak muhtemel sorunlar ve aşamalar hakkında fikir edinmesine ve kendini hazırlamasına katkı sağlamak. Çalışmanın faydalı olması dileğimle. Ali İhsan BAYIR 15/03/2005 DENİZLİ 6

7 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi GİRİŞ Bu çalışma, ihtiyarikten yaralanarak 2004 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayan ve şu an itibarıyle 2003 yılı ile 2004 yılı bilançolarını düzeltmek durumunda olan işletmelerin yapacakları işlemleri kapsamaktadır. Bu çalışmada, ihtiyarilikten yararlanarak 2004 yılı sonuna kadar düzeltme yapmamış olan işletmelerin; tarihli bilançoların düzeltilmesinde dikkat edilecek konular, tarihli bilançoların düzeltilmesi ve düzeltme farklarının kayda alınması, tarihli bilançolarının düzeltilmesinden önce dikkat edecekleri konular ve yapılacak işlemler, tarihli bilançolarının düzeltilmesi ve düzeltme farklarının kayda alınması, konularına yer verilmiş ve süreç bir örnek üzerine gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızdaki ifadeler ve yorumlar, 5024 sayılı kanuna ve bu kanuna bağlı olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanmış tebliğ ve sirkülerdeki açıklamalara dayanmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın ilgili düzenlemeleri bir kez daha incelemeleri ve uygulamalarını bunlara dayandırmaları yararlı olacaktır sayılı yasa, Türk Vergi Sisteminde değişik şekilerde uygulanan değerleme yöntemlerini kaldırmış, bilançonun tümünü kapsayan bir değerleme sistemi olarak karşımıza gelmiştir sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin ana başlıkları şöyledir: Enflasyon düzeltmesi uygulaması getirilmiştir. Yeniden değerleme müessesesi yürülükten kaldırılmıştır. Stokların LİFO ya göre değerlemesine cevaz veren hüküm yürülükten kaldırılmıştır. Amortisman uygulamasında Faydalı Ömür Esası na geçilmiştir. Maliyet artış fonu uygulamasına son verilmiştir. Sürekli altın alım-satımı ve imaliyle iştigal edenlerde maliyet bedeli uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Finansman gider kısıtlaması uygulamasına son verilmiştir. Vergi mevzuatına göre göre kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutacaklardır. Bilanço esasına göre defter tutmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ise enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Mükerrer 298. madde çerçevesinde, işletme hesabı esasına tabi olan ticari ve zirai kazanç ve serbest meslek kazancı sahiplerine, sadece amortismana tabi iktisadi 7

8 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kıymetlerini enflasyon düzeltmesi hükümleri çerçevesinde düzelterek düzeltilmiş tutarlar üzerinden amortisman ayırabilme hakkı tanınmıştır Sayılı Kanunla getirilen Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine getirdiği iki yükümlülük söz konusudur. Geçici 25. Maddede tanımlanan tarihli bilançonun düzeltilmesi. Mükerrer 298/A Maddesine göre tarihli bilançonun düzeltilmesi. ENFLASYON DÜZELTMESİ Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde, kapsama giren mükellefler malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bakanlar Kurulu; bu maddede yer alan % 100 oranını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 oranını ise % 25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanunî seviyesine kadar indirmeye yetkilidir. Ancak; tarihi enflasyon düzletmesi uygulamasının başlangıcı olduğundan; tarihli bilançolar her durumda düzeltilecekltir. Düzeltme Zamanı Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır. Yasa ile 2004 yılının ilk geçici vergi döneminde ihtiyarilik getirilmiş, daha soraki geçici vergi dönemlerinde bu ihtiyarilik, itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon ve ya ciroları toplamı 15 trilyonu aşmayan mükelleflerle sınırlı tutulmuştur sayılı Serbest Bölgeler Kanununa 5084 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü maddeyle, madde kapsamında olan işletmelerin kazançları, maddede yazılı sürelerin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu nedenle anılan işletmeler, söz konusu maddede yazılı sürelerin sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır tarihinden sonra işin bırakılması halinde, yeni hesap dönemine ilişkin olarak ortaya çıkan ve kıst dönem için beyanname verilmesini gerektiren bir 8

9 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi durumun oluşması nedeniyle tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir tarihinden sonra Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleşen devir ve birleşme hallerinde, devir veya birleşmenin bünyesinde gerçekleştiği kurum, ortadan kalkan şirketin tarihli bilançosunu enflasyon düzeltmesine tabi tutacaktır tarihinden sonra gerçekleşen nev i değişikliği hallerinde, nev i değişikliği nedeniyle tüzel kişiliği sona eren kurum, tarihli bilançosunu düzeltecek ve değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde (nev i değişikliği tarihine kadar olan) beyannamesini bağlı olduğu vergi dairesine verecektir. Düzeltilecek Mali Tablolar 338 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde, düzeltme şartlarının oluşması halinde tarihinden sonra düzenlenecek mali tablolardan sadece bilanço ların düzeltme işlemine tabi tutulacağı belirtilmştir. Temel Kavramlar Enflasyon düzeltmesi uygulamasında bilanço kalemleri parasal ve parasal olmayan olarak sınıflandırılmıştır. Parasal kıymetler; Türk Lirasının değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetlerdir. (Yabancı paralar da parasal kıymet olarak dikkate alınır.) Parasal kıymetler, enflasyon karşısında reel olarak değerlenini koruyamazlar. Nominal kıymetleri herzaman cari kıymetlerini yansıttığı için düzeltmeye tabi tutulmazlar. Kasa ve banka mevcudu, ticari alacaklar/borçlar, finansal borçlar, ödenecek vergi ve yükümlülüler parasal kıymetlerden bazılarıdır. Parasal olmayan kıymetler; parasal kıymetler dışında kalan ve reel değerlerini koruduğuna inanılan diğer kıymetler parasal olmayan kıymetlerdir. Parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi tutularak, bilançodaki kayıtlı değerleri düzeltilmiş değerleri ile değiştirilir. Stoklar, mali ve maddi duran varlıklar ve özsermaye kalemleri parasal olmayan kıymetlerdendir. Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. Düzeltme katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. 9

10 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ortalama düzeltme katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bu endeks ile bir önceki dönemin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. Fiyat endeksi (TEFE); Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksidir. Reel olmayan finansman maliyeti; her türlü borçlanmada, borç tutarlarına (yabancı para üzerinden borçlanmalarda BORCUN ALINDIĞI TARİHTEKİ Türk Lirası karşılıklarına), borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanan tutardır. Düzeltme Öncesi Değer: Düzeltmeye tabi tutulacak unsurların tarihli bilançodaki değerleridir. (2004 yılı düzeltmesi içi, tarihli bilançodaki değerleridir.) Düzeltmeye Esas Değer: Düzeltilecek unsurların, düzeltme işlemine tabi tutulacak değerleridir. (Aktifleştirilmiş reel olmayan finansman maliyetleri varsa dikkate alınmaması gibi.) Düzeltilmiş Değerler: Düzeltmeye esas değerler ile düzeltme katsayısının çarpılması veya endekslenmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Düzeltilmiş değerler, düzeltilmiş bilançoda yer alacak değerledir. Düzeltme Farkları: Düzeltilmiş değerler ile düzeltme öncesi değerler arasındaki farklardır. (Düzeltme farkları olumlu yada olumsuz olarak çıkabilecektir.) Amortismana Tabi Kıymetlerdeki Artış Oranı: Amortismana tabi kıymetler düzeltme katsayısı ile çarpılarak düzeltilir. Birikmiş amortismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir. Toplulaştırılmış yöntemler; a) Basit ortalama yöntemi; gelir tablosu kalemleri ile stokların düzeltmede esas alınacak tarihlere bağlı kalınmaksızın dönem ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmasıdır. b) Hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi; dönem sonu stok ve dönem içinde satılan mal maliyetinin enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmasıdır. (Bir önceki döneme ait düzeltilmiş satılan mal maliyeti enflasyon düzeltmesi yapılan dönemin sonuna taşıma katsayısı uygulanarak taşınır. Bu hesaplamalarda amortisman ve reel finansman giderleri, endekslenmeden dikkate alınır.) Hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı; enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş dönem başı stokun ilgili dönemin sonuna taşınmış değeri ile dönem içi alış ve giderlerin enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş değerleri toplamının, dönem başı stok ile dönem içi alış ve giderlerin enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının toplamına bölünmesi ile bulunan katsayıdır. 10

11 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi Taşıma; malî tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarların, taşıma katsayısı kullanılarak ilgili dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanması işlemidir. Taşıma katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bir önceki dönemin sonundaki (yıl içinde işe başlayanlarda, işe başlanılan aya ilişkin) fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. Enflasyon fark hesapları; parasal olmayan kıymetlerin düzeltme işlemi sonrası değeri ile düzeltme öncesi değeri arasındaki farklarının kaydedildiği hesaplardır. Enflasyon düzeltme hesabı; parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların kaydedildiği hesaptır. (Bu hesap enflasyon fark hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Parasal olmayan aktif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi tutulması sonucu oluşan farklar bu hesabın alacağına, parasal olmayan pasif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının bakiyesi gelir tablosuna aktarılmak suretiyle kapatılır.) Net parasal pozisyon; parasal varlıklarla parasal yükümlülükler arasındaki farktır. 11

12 12 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

13 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi İHTİYARİLİKTEN YARARLANAN İŞLETMELER İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ MUHASEBESİ 5024 sayılı kanunla mevzuatımızdaki bazı hükümler ten geçerli olmak üzere kaldırılmış ve enflasyon düzeltmesi uygulaması getirilmişti. Kapsama dahil olan işletmeler ten itibaren yeni uygulamaya tabi olacaklardı. Ancak, ihtiyarilikten yararlanan işletmeler için, kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2004 yılında da devam edildi. Yani, ihtiyarilikten yararlanarak 2004 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayan mükellefler, getirilen yeni düzenlemelere göre değil, kaldırılan eski hükümlere göre 2004 yılı kayıtlarını tutmaya devam ettiler. İhtiyarilikten yararlanma süresi 2004 yılı sonu itibarıyle bitmiştir. İhtiyarilikten yararlanarak 31/12/2003 tarihli bilançolarını düzeltmemiş olan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2003 tarihli bilançolarını Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci, 31/12/2004 tarihli bilançolarını da mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır yılı geçici vergi dönemlerinde düzeltme yapmayan mükellefler, (2004 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme tarihlerine kadar) 31/12/2003 tarihli bilançolarını geçici 25 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklar, 01/01/2004 açılış kayıtlarının düzeltilmiş 31/12/2003 bilançosuna dayandığı varsayımıyla 31/12/2004 tarihli bilançoya ulaşacaklar, 31/12/2004 tarihli bilançolarını da mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır. İhtiyarilikten yararlanarak 2004 yılı geçi vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayan mükelleflerin itibarıyla durumlarına baktığımızda; tarihli bilanço düzeltilmemiştir açılış kayıtları düzeltilmemiş 2003 bilançosuna dayanmaktadır yılı kayıtları yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre yapılmıştır dönem sonu işlemleri bu kayıtlar baz alınarak yapılmıştır. İhtiyarilikten yararlanan mükelleflerin yapacakları düzeltme işlemlerini süreç olarak kısaca şöyle sıralayabiliriz; bilançosunun geçici 25 inci maddeye göre düzeltilmesi açılış kayıtlarının düzeltilen 2003 bilançosuna dayandırılması sayılı yasal düzenleme ile yürürlükten kaldırılan ancak ihtiyarilikten yararlanma nedeniyle 2004 yılı boyunca geçici olarak uygulanan hükümlerinin etkilerinin yok edilmesi yılından devreden ve 2004 yılında maliyete yada gelire/gidere intikal ettirilen tutarların düzeltilmiş değerleri ile intikal ettirilmesi tarihli bilançonun mükerrer 298/A maddesine göre düzeltilmesi yılı amortisman ve tükenme paylarının düzeltilmiş değerlerden hesaplanması ve kaydedilmesi. Düzeltilmiş değerler üzerinden dönem sonu işlemlerinin yapılması. Beyanname üzerinde düzeltme yapılarak vergi matrahının oluşturulması. 13

14 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bu işlemlerin hepsi geçmiş kayıtları etkileyecek niteliktedir. Düzeltme farklarının kayıtları 31/12/2004 tarihi ile deftere intikal ettirilecek ancak, bu kayıtların etkileri kendi kayıt tarihlerinden geriye işleyecektir. (Düzeltme kayıtlarının zamanı ile ilgili farklı görüşler vardır.) Hesap hataları ile karşılaşmamak için işlem ve kayıt sıralamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle kayıtların ve işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi için yukarıdaki sıralama içinde sistemetik bir çalışma yapılmalıdır. 14

15 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi TARİHLİ BİLANÇONUN DÜZELTMESİ 2003 yılı bilançosunun düzeltmesi geçici 25. maddeye göre yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak işlemler, 328 sayılı VUK Genel Tebliğinde ve yayınlanan Sirkülerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır bilançosundaki unsurlar; düzeltilecek, düzeltilmeyecek ve yok edilecek (sıfırlanacak) şeklinde sınıflandırılmalıdır. PARASAL OLMAYAN unsurlar düzeltilecek, parasal unsurlar ise düzeltilmeyecektir. (Bu ayrıma ilişkin liste, 328 no.lu VUK Genel Tebliğinin eklerinde yer almıştır.) Aktif BİLANÇO Pasif Parasal Varlık Parasal Kaynak Parasal Olmayan Varlık Parasal Olmayan Kaynak Hisse senetleri, borsada işlem görsün görmesin düzeltme katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltilecektir. Ancak, işletmelerin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden hisse senetleri, iştirakler ve avanslar, düzeltme tarihindeki döviz kuru ile düzeltilmelidir. İktisadi işletmeye dahil bir takım iktisadi kıymetler (karşılıklar gibi), bağlı oldukları iktisadi kıymete göre parasal ya da parasal olmayan ayrımına tabi tutulacaktır. Maddî duran varlıklar maliyet bedeli, malî duran varlıklar ise alış bedeli üzerinden düzeltmeye tâbi tutulacaktır. Maddî duran varlıklar, malî duran varlıklar ve özel tükenmeye tâbi varlıklar ile stokların maliyet veya alış bedelleri içinde yer alan ve tevsik edilebilen reel olmayan finansman maliyeti, ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülür. Birikmiş amortismanlar; ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir. Öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, tarihinden önce ayrılan yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonlar öz sermayeden düşülür. Bu ve benzeri fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan artışlar, sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmaz tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu bulunan fark, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmez. Yıllara sarî inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve istihkak tutarları ile ilgili olarak tarihinde oluşan düzeltme farkları; işin bitiminde kâr/zarar tutarının tespitinde dikkate alınmaz. 15

16 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Düzeltilen kalemlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet bedeli addolunur. Şu kadar ki, amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değerle düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmaz. İktisadi işletmeye dahil olup düzeltme işlemine olan parasal olmayan kıymetlerin, işletmeyle aidiyeti, düzeltmeye esas tarih ve bedellerinin tevsiki zorunludur. Amortisman sürelerini tamamlamış, ancak işletme kayıtlarında iz bedeliyle takip edilmeye devam edilen amortismana tabi iktisadi kıymetleri enflasyon düzeltmesine tabi tutup tutmamakta mükellefler serbest bırakılmıştır. Toplulaştırılmış yöntemler kullanılarak düzeltilebilecek parasal olmayan kıymetler, stoklarla sınırlıdır. Toplulaştırılmış yöntemler; Basit ortalama yöntemi ve Stok devir hızı yöntemidir. Mükellefler belirtilen bu yöntemlerden herhangi birini seçebileceklerdir. Stokların düzeltilmesinde gerçek yöntemi kullanan mükellefler mümkün olduğunca inebildikleri kadar alt ayrıma giderek düzeltme işlemini gerçekleştireceklerdir. Toplulaştırılmış yöntemleri seçenler ise mümkün olduğunca inebildikleri her bir alt ayrım itibariyle diledikleri toplulaştırılmış yöntemi kullanmakta serbesttirler. Toplulaştırılmış yöntemlerden Stok Devir Hızı Yöntemi ni seçen mükelleflerin bu yöntemi sağlıklı olarak uygulayabilmeleri için stok devir hızlarının yüksek olması ve stok devir hızlarını doğru olarak tespit etmeleri gerekmektedir. Buna rağmen düzeltme sonrasında bulunan rakamın iktisadi ve teknik icaplara uygun olmayacak şekilde orantısız çıkması durumunda, (toplulaştırılmış yöntem kullanılmak isteniyor ise) basit ortalama yönteminin tercih edilmesi uygun olacaktır. Dönem Ortalama Düzeltme Katsayısı Bilançonun ait olduğu aya ait fiyat endeksi = Bilançonun ait olduğu + Bilanço günü itibarıyla aya ait fiyat endeksi bir önceki geçici vergi döneminin sonundaki fiyat endeksi 2 Dönem içinde satılan toplam mal maliyeti Stok Devir Hızı = (Dönem başı stok tutarı + Dönem sonu stok tutarı) / 2 Dönem gün sayısı Ortalama Stokta Kalma Süresi = Stok devir hızı Düzeltilmiş Yıl Sonu Stokları= Düzeltmeye esas tutar X Düzeltme katsayısı * * Ortalama Stokta Kalma Süresine göre bulanan ayın katsayısı itibariyle faal olup, 2004 yılı hesap döneminden itibaren ilk defa bilanço esasına geçen mükellefler; İlk düzeltme işlemlerini bilanço esasına geçtikleri tarih itibariyle ve Vergi Usul Kanununun Geçici 25 inci maddesinde yer alan esaslara 16

17 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi göre; daha sonraki düzeltme işlemlerini de Mükerrer 298 inci maddesine göre yapacaklardır. Parasal Olmayan Kıymetlerin Enflasyon Düzeltmesinde Dikkate Alınacak Tutarları Parasal olmayan kıymetlerin düzeltme işleminde, Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen tutarları esas alınacaktır. Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarları belirlenirken bir kısım değerler, parasal olmayan kıymetlerin Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre bulunan tutarlarından düşülecek ve bu işlemden sonra bulunan miktarlar düzeltmeye esas alınacaktır. Düzeltmeye Esas Alınacak Tutara Ulaşılırken Düşülmesi Gereken Değerler ROFM Tevsik edilmek şartıyla, mali tabloda yer alan bazı parasal olmayan varlıkların içerisinde bulunan reel olmayan finansman maliyetlerinin, ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülmesi sonucu bulunacak tutar düzeltmeye esas alınacaktır. Reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilecek parasal olmayan varlıklar; - Stoklar, - Maddi duran varlıklar, - Mali duran varlıklar, - Özel tükenmeye tabi varlıklar. (Maliyet veya alış bedelleri içerisinde reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilen iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin ayrıntılı dökümü 328 no.lu VUK Genel Tebliğine ekli listede gösterilmiştir.) Firmaların yapmış oldukları borçlanmalarda katlanmış oldukları finansman giderlerinin tümü enflasyon düzeltmesi uygulamasında gider olarak kabul edilmemektedir. Bunun nedeni, katlanılan finansman giderlerinin içerisinde ilgili dönemdeki enflasyon kadar, borç tutarına ait değer kaybının da bulunmasıdır. Yani alınan borcun geri ödenmesinde enflasyon nedeniyle uğranılacak kayıp tutarı da faiz içerisinde yer aldığından, ödenen faiz içerisindeki anaparaya ait enflasyon kaybının ayrıştırılmasından sonra kalan kısmın gerçek finansman gideri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Borcun Kapatıldığı Aya Ait TEFE Borcun Alındığı Aya Ait TEFE ROFM = Borç Tutarı X Borcun Alındığı Aya Ait TEFE Belli bir borca ilişkin finansman giderinin bire bir ve doğrudan ilgili iktisadi kıymetin maliyetine dahil edilerek aktifleştirildiği durumlarda reel olmayan finansman giderlerinin tevsik edilebildiğinin kabulü gerekir. Aksine, çok farklı kaynaklardan doğan finansman giderlerinin bir havuzda toplanarak ilgili kıymetlere dağıtılması şeklinde yapılan aktifleştirmelerde ise reel olmayan finansman 17

18 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası maliyetinin tevsik edilemediği kabul edilecektir. Diğer taraftan, reel olmayan finansman maliyetinin tevsikine ilişkin kayıt ve belgelerin açık ve kesin bilgiler içermesi gerekir. Kredilerle ilgili (vergi ve harçlar gibi) bazı finansman giderleri, kullanılan yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak oluşmadığından enflasyon unsuru içermemektedir. Finansman gider kısıtlaması uygulamasında da bu tür giderler kısıtlama dışı bırakılmıştır. Enflasyon düzeltmesi uygulamasında da bu giderler reel olarak kabul edilecek, bunlar için ayrıca reel olmayan finansman maliyeti ayrıştırması yapılmayacaktır. Birden fazla hesap dönemine yayılan ve finansman gideri her hesap döneminde maliyete atılan yabancı para üzerinden borçlanmalarda, reel olmayan finansman maliyetinin hesaplanması, her hesap dönemi itibariyle ayrı ayrı borç tutarının borcun alındığı tarihteki Türk Lirası karşılıklarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Amortisman süresi bitmemiş olan kıymetlere ilişkin maliyet veya alış bedelinden düşülen reel olmayan finansman maliyetinden amortisman ayrılmamış tutar, 2004 ve sonraki dönemlerde, beş yılda ve eşit taksitte dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin Tevsik Edilememesi Hali Kıymetlerin maliyet veya alış bedelleri içerisinde yer alan ancak tevsik edilemeyen reel olmayan finansman maliyetlerinin ilgili kıymetlerin değerinden düşülmesi ve düzeltmeye esas olacak tutarlarının bulunmasında; Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetler İçin; 2003 yılı hesap dönemi dahil, son beş hesap dönemi içinde aktife giren kıymetlerin maliyet veya alış bedeline dahil edilen ancak tevsik edilemeyen finansman giderlerinin reel olmayan kısımları; toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait TEFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda belirlenen oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarın, maliyet veya alış bedelinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. İlgili Hesap Dönemine Ait TEFE Artış Oranı Top. Fin. ROFM = Maliyeti X İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı Son Beş Hesap Döneminden Önce Aktife Giren Kıymetler İçin; Son beş hesap döneminden önce aktife giren ve maliyet veya alış bedeline dahil edilen, ancak tevsik edilemeyen finansman giderlerinin, son beş hesap döneminden önceki reel olmayan kısımları söz konusu iktisadi kıymetin maliyet veya alış bedelinden düşülemeyecektir. 1/1/2004 Tarihinden Önce Ayrılmış ve Sermayeye İlave Edilmiş Olan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Gibi Fonlar 1/1/2004 tarihinden önce ayrılmış olan ve sermayeye ilave edilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye 18

19 Enflasyon Düzeltmesi Rehberi artışları, artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Sermayenin, düzeltmeye esas tutarına ulaşılırken düşülmesi gereken (sermayeye ilave edilmiş olan) bu değerler şunlardır; İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerlenmesinden oluşmuş değer artışları. İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortakları bünyesinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşmuş değer artışları. Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine istinaden gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin satış kazancının maliyet bedelinin arttırılan kısmına tekabül eden kısımları. Düzeltme Katsayısı Mali Tablonun Ait Olduğu Aya İlişkin Fiyat Endeksi Düzeltme Katsayısı = Düzeltmeye Esas Alınan Tarihi İçeren Aya İlişkin Fiyat Endeksi Düzeltme Katsayılarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Tarihler Düzeltme işleminde esas alınacak Düzeltmeye Esas Tarih 1970 yılından itibaren başlayacaktır. Bu yıldan önce hesaplara giren kıymetler 1970 yılında girmiş kabul edilerek bu yılın Ocak ayına ilişkin düzeltme katsayısı ile düzeltilecektir. Düzeltme işleminde aşağıdaki tarihler esas alınır: Alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetler ve mali duran varlıklar için; Satın Alma Tarihi. İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı mamul ve mamul stokların maliyetine dahil edilen unsurlar, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde maliyeti oluşturan unsurlar, gelecek aylara ve yıllara ait giderler, maddi duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, özel tükenmeye tabi varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sari inşaat ve onarım hakedişleri ile haklar ve şerefiyeler, özel fonlar (sabit kıymet yenileme fonu gibi), kar yedekleri için; Defterlere Kayıt Tarihi. (Bunlara mahsuben verilen veya alınan parasal olmayan avanslar, ödeme veya tahsil tarihinden mahsup tarihine kadar düzeltilir.) Parasal olmayan alınan depozito ve teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, hisse senedi iptal karları için; Tahsil Tarihi. Parasal olmayan verilen depozito ve teminatlar ile avanslar için; Ödeme Tarihi. Ayni sermaye olarak konulan kıymetler için; Mülkiyetin İntikal Ettiği Tarih. Kar yedekleri, geçmiş yıl karları ve net dönem karının sermayeye ilave edilmesi dolayısıyla artırılan sermaye için; Tescil Tarihi. Nakdi sermaye karşılığı alınan hisse senetleri için; Ödeme Tarihi. 19

20 Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ayni sermaye karşılığı alınan hisse senetleri için; Sermaye Olarak Konulan Kıymetlerin Mülkiyetinin İntikal Ettiği Tarih. Temettü karşılığı alınan hisse senetleri için; İştirak Edilen Şirket Sermayesinin Tescil Tarihi. Parasal olmayan karşılıklar için; Bağlı Oldukları İktisadi Kıymet İçin Belirlenen Tarih. 31/12/2003 tarihinden öncesine rastlayan (Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen ve mukayyet değerleriyle yapılan) devir işlemleri nedeniyle işletme aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin düzeltmeye esas tarihi olarak devir tarihi değil söz konusu kıymetlerin devir yoluyla ortadan kalkan işletmenin envanterine alındığı; birleşmede ise birleşilen kurumun kayıtlarına intikal ettiği tarih düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınacaktır. Kayıtlara giriş tarihi ay olarak belli edilemeyen parasal olmayan iktisadi kıymetler için ilgili kıymetin işletme bünyesine girdiği yılın ilk ayının, kayıtlara giriş tarihi yıl olarak belli edilemeyen iktisadi kıymetler için ise işletmenin hayata geçtiği yılın ilk ayının (işletmenin 1970 yılından önceki bir tarihte kurulmuş olması halinde 1970 yılının Ocak ayı) düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınması gerekir. Kayıtlara giriş tarihi ay olarak belli edilemeyen iktisadi kıymetler, 31/12/2003 tarihinden önce meydana gelen (Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen ve mukayyet değerleriyle yapılan) devir işlemlerinden geliyor ise enflasyon düzeltmesine tabi bu nev i kıymetler için düzeltmeye esas tarih olarak devir tarihi dikkate alınabilecektir. Finansal kiralama şirketlerinin kiraya verdikleri iktisadi kıymetlerden; 1/7/2003 tarihinden önce düzenlenen sözleşmelere istinaden kiralananların finansal kiralama şirketi; bu tarihten sonra düzenlenen sözleşmelere istinaden kiralanan iktisadi kıymetlerin de kiracılar tarafından enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan birikmiş amortismanlar parasal olmayan kıymet mahiyetindedir ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır. Ancak birikmiş amortismanlar için farklı bir düzeltme prosedürü öngörülmüştür. Birikmiş amortismanların ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltileceği belirtilmiştir. Birikmiş amortismanların düzeltmeye esas tutarının tespitinde, Vergi Usul Kanununun 320 inci maddesinin son fıkrasına göre ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen ayrılmış kabul edilecektir. 20

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı