GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org"

Transkript

1 GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu yükü taşıma misyonu ile müşterilerine ilkeli, etik, tarafsız ve üst seviyede uzman hizmet vermeyi misyon olarak belirtmiştir. Bu anlamda orta ve büyük ölçekli imalat, hizmet ve perakendeci kobileri ulaşılması gereken hedef kitle olarak belirlemiş Türk sanayisini ayakta tuttuğuna inandığımız bu grubun gerek Avrupa ile entegrasyonunun kolaylaştırılması adına çağdaş yaklaşımlar içersinde bulunması gerekliliği gerçeğinden hareketle Group Adams iki ayrı oluşum içersine girmiştir. GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY

2 GROUP ADAMS BELGELENDİRME & DANIŞMALIK Dünya pazarında kalite, çevre, gıda güvenliği, iş güvenliği gibi yönetim sistem belgeleri, müşteriler için olduğu kadar şirketlerin kendileri için de önem taşımaktadır. Bu belgeler şirketlere uluslar arası pazarların kapılarını açarken, müşterilerine kalitede süreklilik için verilen sözü temsil eder. Yönetim sisteminin güvenirliği için belgelendirme hizmetini saygın bir kuruluştan almak gerekir. Group Adams, yönetim sistemleri konusunda belgelendirme hizmetine danışmanlık veren bir kuruluştur. Yönetim Sistemleri alanında faaliyetler göstermekte olan Group Adams, kalite, çevreye saygılı, gıda güvenliğini, acil durum yönetimi gibi alanlarda belgelendirme hizmetleri verilmektedir. Group Adams, vermiş olduğu hizmetlerle ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin yüksek kaliteli, çevreye saygılı, insan sağlığını ve güvenliğini gözeten nitelikleri sağlamasına katkıda bulunmaktadır. Avrupa Birliği sürecinde tüm belgelendirme tipleri bir gereklilik haline gelecek ve bu belgeler resmi kuruluşlar olmak üzere tüm kuruluşlar tarafından talep edilecektir. -ÜRÜN BELGELENDİRME Ürünlerinizin dünya pazarında yer alabilmesi için çeşitli ürün onayları gerekmektedir. -TSE Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)", TSEK (kalite uygunluk belgelendirmesi), üretilen malın henüz Türk standardı olmadığından başka ülkelerin Standardlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda T.S.E. nin garantisi altında olduğunu ifade eder. -Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin ilgili Türk Standardına veya belirlenen kriterlere uygunluğunu onaylayan belgedir.

3 -CE İŞARETİ -CE İşareti, Ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşımını sağlayan ürün pasaportu niteliğinde bir işarettir. CE işareti, Kalite markası ya da işareti değildir, dolayısıyla TSE, VDE, TÜV, GS gibi markaların yerine kullanılamaz. Yeni Yaklaşımlar Direktiflerinde öngörülen temel gereklere, dolayısıyla mamulün emniyet/güvenlik kriterlerine uygunluğunu gösteren CE işareti, aynı zamanda o mamulün performans özelliklerini gösteren ve yukarıda örnekleri verilen ürün belgelendirme markaları ile birlikte kullanılmalıdır. CE işareti, iliştirdiği mamulün insan, hayvan ve açısından sağlıklı ve güvenli olduğu gösteren Avrupa Birliğine Yeni Yaklaşım Direktifine uygunluk işaretidir. Bununla ilgili kriterler Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerinde öngörülmektedir. -YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME Group Adams, yönetim sistemleri belgelendirilmesi konusunda tanınmış ve saygın bir kuruluştur. Group Adams ın belgelendirme hizmeti verdiği standartlar; -ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ -ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ -OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ -ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ -TS TS EN İSO Bu olgular doğrultusunda uzman personeli ile danışmanlık, belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır. ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun, müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda, Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, sistemin verimli uygulanması ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği durumlarda; kalite yönetim sistemi için gerekli şartları belirler. Kuruluş standardın gerektirdiği şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. Tüm kuruluşlar bir kalite yönetim sistemine sahiptir. Sistem, kuruluşun, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılama yoludur.

4 ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Bir gıda zincirinin temininden başlayarak, her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir. ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. ISO bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar. OHSAS İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ Kuruluşa özgü çalışan sağlığı ve güvenliği boyutlarının belirlenmesi (risk analizi) ve bu noktaları kontrol altında tutabilmek için gerekli prosedür ve izleme yöntemlerini oluşturulmasıdır. Group Adams, bu alanda sizlere güvenli bir çalışma ortamını sağlayabilme adına, önemli bir adım olacaktır. ISO TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE DİSTRİBÜTÖRLERİ İÇİN KALİTE SİSTEMLERİ TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır. Bu standart, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

5 I,SO TS OTOMOTİV SANAYİ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO TS otomotiv endüstrisi tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuş, Sürekli iyileştirmek, aksaklıkları vurgulamak ve tedarik zincirindeki kaybı azaltıp çeşitliliği önlemeyi sağlayan kalite yönetim sistemini geliştirmeyi amaç edinmiştir. -HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin ilgili Türk Standartına veya belirlenen kriterlere uygunluğunu onaylayan belgedir.satış sonrası hizmet gerektiren ürünlerin ithalat işletmeleri, satış sonrası yeterlilik belgesi alınabilmesi için ön koşuldur. -GARANTİ BELGELERİ VE SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGELERİ Bazı sanayi mallarının ithalatında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı Garanti Belgesinin ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı zorunludur. Garanti Belgesinin alınabilmesi için öncelikle Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmalıdır. İthal edilecek malın cinsine göre değişen sayı ve nitelikte TSE Belgeli yetkili servisle servis sözleşmesi yapılmasının akabinde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi onaylanmaktadır. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri ve Garanti Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılarak belge süresi uzatılabilmektedir. TSE Belgeli yetkili servis sözleşmeleri Sözleşme yapılacak servislerin sayı ve niteliği ithal edilecek malın cinsine göre değişmektedir. Firmamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriteri haiz servisleri sizin adınıza bulmakta ve yetkili servis anlaşması yapmaktadır. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri Servis Sözleşmelerinin yapılmasının akabinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmaktadır. Garanti Belgeleri İthal edilecek malın markası ve cinsine göre Garanti Belgesi düzenlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onaylatılmaktadır.

6 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Vize işlemleri Onaylanan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılmalıdır. Garanti Belgesi Vize işlemleri Onaylanan Garanti Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılmalıdır. Garanti Belgesi Model İlaveleri Onaylanan Garanti Belgelerinde yer alan modellere, yeni model ilave edilmek istendiğinde Garanti Belgesi Model İlavesi işlemi yapılmaktadır. Kullanım Kılavuzu Tercümeleri Garanti Belgesi başvurularında Türkçe Kullanım Kılavuzları istenmektedir. Kılavuzların orijinalinden Türkçe'ye çeviri işlemleri bu konuda uzman çevirmenlerimiz tarafından yapılmakta ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın istediği normlara uygun Türkçe Kullanım Kılavuzu hazırlanmaktadır. Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir sanayi malının ithalatının firmanın kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılması durumda garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Bu durumda Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden Garanti Belgesi Muafiyet Yazısı alınır. PATENT TESCİLİ Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi denir. Patent alma, Türkiye'de incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemeli patent 20 yıl, incelemesiz patent 7 yıllık bir koruma sağlar.

7 MARKA TESCİLİ Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz. Marka ile İlgili Hizmetlerimiz Marka müracaat ve tescil işlemleri Marka yenileme işlemleri Marka devir ve lisans işlemleri Marka araştırması işlemleri Marka koruma işlemleri -KALİBRASYON Kalibrasyon, test ve ölçü aletinin belirli çevre şartlarında, (sıcaklık, nem, titreşim vb) metrolojik özellikleri kesin bilinen referans standardlarla (etalon) karşılaştırılması, gösterdiği değerinin referans standarttan sapmasının tespit edilmesidir. ISO Kalite standartlarında, ölçme alet cihazlarının güvence altına alınması, yani kalibrasyon zorunluluğu vardır. Ölçme ve kontrol ekipmanlarının periyodik kalibrasyonları sayesinde, tüm üretim esnasında yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınmış olur. Kuruluşumuz yukarıda belirtilen ürünlerin kapsamında; ürün belgelendirme, sistem belgelendirmesi, hizmet belgelendirmesi, CE belgelendirme, Marka ve Patent Tescili ile ilgili tüm taleplerinize etkin çözümler sunabilecektir.

8 -PROJE DANIŞMANLIĞI Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, çeşitli bakanlıklar, yabancı konsolosluklar gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlar tarafından sağlanan hibe programlarına proje hazırlama ve hibe almaya hak kazanan projeler için proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini, en uygun mali desteği sağlayacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi; bu kurum ve kuruluşların talep ettikleri biçimde, projelerin tasarlanması, hazırlanması ve uygulanması süresince teknik destek hizmeti vermektedir. İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuat uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına yönelik destek verilmesini sağlamaktadır.

9 GROUP ADAMS ACADEMY GROUPADAMS ACADEMY, İzmir merkezli olup İstanbul ve Ankara gibi çeşitli noktalardan hizmet vermektedir. Türkiye nin çeşitli yerlerdeki kuruluşlara da hizmet veren GROUPADAMS, sektörün de kalitenin bilincini en iyi biçimde kuruluşlara ve çalışanlara örtüştürmektedir. Müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler içinde kalmayı, bu anlamda müşteri odaklı hizmeti etkili ve kalıcı bir sistemle, ileriye dönük yaklaşım tarzı ve bakış açısıyla sergilemektedir. Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu yükü taşıma misyonu ile müşterilerine ilkeli, etik, tarafsız ve üst seviyede uzman hizmet vermeyi misyon olarak belirtmiştir. Günümüzün kuruluşlarından daha başarılı olabilmek adına insana yönelik yatırımın önemini vurgulayan ve eğitimin nedenli önemli olduğu konusunda, eğitim için çalışmalar kayıt eden GROUPADAMS, bu nedenle de GROUPADAMS ACADEMY oluşumu içerisin de yer almaktadır. Group Adams Academy, Kalite Yönetim Sistemlerini firmalara entegre ederek, fabrikalara ve kuruluşlara İç Denetçi ve Dış Denetçi alt yapılarını oluşturmak gayesiyle başladığı eğitim çalışmalarına, dışarıdan gelen talepler doğrultusunda, uzantılılarını genişletmiş ve uzman eğitim kadrolarıyla birçok dalda eğitimler vermeye başlamıştır. 3 aylık dönemler halinde mezun veren Group Adams Academy, Group Adams'ın eğitim misyonunu üstlenmiştir. Saygılık Kalite İle Başlar sloganı ile kalitenin bir yaşam tarzı olduğu gerçeğiyle çevrisine kattığı değer ve niteliğin belirgin olarak artmasını sağlayan GROUPADAMS ACADEMY, kurumların gereksinimlerini tespit ederek bu gerekliliklere yönelik eğitimler sunmaktadır. Katılımcıların hedeflerine daha stratejik yaklaşımlar sergilemeleri ve bireysel gelişimlerin de önemli bir rol oynamanın verdiği önemle eğitimlerine profesyonel bir bakış açısı getiren GROUPADAMS ACADEMY, sektörünün temel yapı taşlarından bir olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir.

10 EĞİTİM Modern eğitim alanlarında(otel, derslik, v.s.), konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından etkin ve katılımcı eğitim metoduyla maksimum verimlilikte eğitim faaliyetlerimiz şu konuları içermektedir; ISO serisi bilgilendirme ve dokümantasyon eğitimleri ISO serisi iç tetkikçi eğitimleri Yönetim ve organizasyon bilimi eğitimleri Toplam Kalite Yönetimi Stratejik Yönetim Müşteri Memnuniyet Yönetimi Öğrenen Organizasyonlar Liderlik Ve Yönetim Kalitesi Verimlilik İçin Tam Zamanında Üretim / Kan-Ban Bireysel Kalite Sorumluluğu Bireysel Öneri Sistemi Kalite Çemberleri Problem Çözme Teknikleri Süreç Yönetimi Ve İyileştirilmesi Kuruluş içi kalite denetçisi ISO 9001:2008 ISO ISO OHSAS KRİZ YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ VERİMLİLİK ARTTIRMA TEKNİKLERİ 5S PRENSİBİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN) 6 SİGME NLP BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Ambalaj (TS EN 14182) Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Eğitim ve Bilim adına kurulan Kamu yararına oluşturulan Türkiye nin ilk ve tek Federasyonu'dur. Tüm Eğitim Çalışmaları, Konferans, Seminer, Sempozyumlara destek verme

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek.

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek. SUNUM AKIŞI» Amaç» Küresel Rekabet ve Kalite» Değişim» Kalite Odağı» Kalite Nedir?» Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri» Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi» Kalite Sistemi Dokümantasyonu Gerekleri» Kalite Standartları

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı