T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU GENEL BİLGİLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- İdareye İlişkin Bilgiler ORGANİZASYON ŞEMASI ve YAPILANMASI İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM ALT YAPISINDAKİ GELİŞİM ÜNİVERSİTEMİZDE MEVCUT YAZILIMLAR Üniversitemiz Bilgisayar Ağı (Switch Bağlantı Çizimi) SUNULAN HİZMETLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet Raporu Tablosu Yılında Yapılan Faaliyetler Yılında Yapılan veya Katılınan Etkinlikler KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. 15 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar ÖNERİ TEDBİR ve DEĞERLENDİRMELER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

2 YÖNETİCİ SUNUŞU mızın misyonu; akademik araştırmalarda, eğitim programlarında ve eğitim birimlerimizin işleyişinde üniversite personelimizin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini hizmete sunmak için gerekli teknoloji araştırmalarını yapmak ve bu teknolojileri hizmete dönüştürerek üniversitemizin bilişim olanaklarını en üst seviyelere taşımaktır. Güncel bilişim hizmetlerinden tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin en az maliyet ile en fazla faydayı almalarını sağlamak ve bunun için gerekli bilgi işlem altyapısını kurmak, yeni teknolojik gelişmelere göre yenilemek, geliştirmek ve güncellemek, ilgili konularda panel, seminer, konferans ve çalıştay gibi eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek, kullanıcılarda bilişim kültürünün oluşmasını sağlamak başlıca görevlerimizdendir. Üniversitemiz ; mevzuat olarak 17/6/1982 tarih ve 2680 sayılı kanun, 7/10/1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen; Madde 34 nın görevleri şunlardır: a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. görevlerini ve Üniversitemiz üst yönetiminin vereceği ilgili diğer görev ve işleri bir yıllık planlama takvimi oluşturarak verimli bir şekilde yerine getirmek durumundadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gereklikliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuştur. Bunun gereği olarak 2011 yılı için tasarlanarak planlanan ve uygulanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 yılı faaliyet raporunu; Saygılarımla arz ederim. Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER Bilgi İşlem Daire Başkanı 2

3 1- GENEL BİLGİLER Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde tüm bilimsel çalışmaların odağında bulunarak ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler, bilişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve üretildiği merkezler konumundadırlar. Bilişim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuş, onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip ederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri, yönetim birimleri ve personeline bilişim teknolojileri hizmet ve servislerini sunmayı görev bilmektedir. Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının bilgi işlem hizmet beklentilerini hızlı, güvenilir, sürekli ve düzenli hizmet anlayışı ile kalite ve verimlilik prensiplerine göre karşılamayı hedeflemiştir. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: Üniversitemizin asıl faaliyetlerini daha iyi yapabilmesi için Bilişim Teknolojileri (BT) yeterliliğini artırmak, Bütüncül bir bakış geliştirmek, Mevcut durumu tespit ederek ihtiyaçları belirlemek, Sunulan hizmetlerde kaliteyi ve kesintisizliği ön planda tutmak, BT alanında yapılması gereken çalışmaların önceliklendirilmesini yapmak ve yol haritasını belirlemek, Bilişim hizmetlerinin üretilmesi, yürütülmesi ve sunumunda; teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişlik açısından tercih edilen üniversiteler arasında olmaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Bilişim hizmetlerinin üretilmesi, yürütülmesi ve sunumunda kesintisizliği ve kaliteyi ön planda tutmak; İç kontrol çalışmalarını gereken titizlik ve hassasiyet içerisinde ve Kalite Yönetim Sistemini birim bazında oluşturarak uygulamaktır. 3

4 C- İdareye İlişkin Bilgiler : ORGANİZASYON ŞEMASI ve YAPILANMASI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazı İşleri İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 4

5 Daire Bşk. Uzman Şube Md. V. Mühendis Şef Tekniker Teknisyen Bilgisayar İşletmeni Programcı Memur Toplam T.C İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM Daire Başkanlığı Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Toplam Personel Öğrenim Durumu Öğrenim Durumu Personel Sayısı Açıklama Doktora* 1 * Öğrenimi devam ediyor. Yüksek Lisans (Yüksek Müh.)** 2 ** Biri Öğrenime devam ediyor. Lisans (Müh.) 1 Meslek Yüksekokulu 7 5

6 BİLGİ İŞLEM ALTYAPISINDAKİ GELİŞİM Malzeme İsmi İnternet Bağlantı Hızı ( Mbps) Bilgisayar Laboratuarı İnternet Erişim Merkezi UZEM İnteraktif Sınıf Y. Dil İnteraktif Sınıf Masaüstü Bilgisayar sayısı Dizüstü Bilgisayarlar Terminal Bilgisayarlar Sunucu Bilgisayar Kenar Switch(24 lü) Kenar Switch(48 li) Merkez Switch Data Storage Yedekleme Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağı(10KVA) ÜNİVERSİTEMİZDE MEVCUT YAZILIMLAR Kullanılan Birim Programın Adı Kullanım Amacı Alım Tarihi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversite Otomasyonu Proliz Yazılım Öğrenci ve Personel İşlemleri Personel Daire Bşk.lığı Personel Otomasyonu Personel İşlemleri Aralık 2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KBS SAY2000i SGB Net Maaş Ödeme İşlemleri Ayniyat ve diğer SGB işlemleri Nisan 2010 Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Sanallaştırma Sistem Odası Mart 2011 Bilgi İşlem D. Bşk.lığı AntiKor Web Filtreleme Web Filtreleme ve Kayıt Tutma Aralık 2010 Bilgi İşlem D. Bşk.lığı AntiKor Güvenlik Bilgisayar Ağı Güvenliği Ekim 2011 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Avira Antivirüs Güvenlik Kasım 2011 Kütüphane ve Dok. DB Yordam Katalog Taraması

7 ÜNİVERSİTEMİZDE MEVCUT YAZILIMLAR Kullanılan Birim Programın Adı Kullanım Amacı Alım Tarihi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dok. DB Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Diller, Türk Dili ve Enformatik Bölümü Bütçe ve Muhasebe Otm. Egemen Bilgisayar Bütçe ve Muhasebe Oracle Veritabanı Üniversite Otomasyonu için Ağustos 2011 FileMaker Pro 11 VLA Edu Server+5 Kullanıcı Yordam Programı için Aralık 2011 STA4-CAD V13.0 Bilgisayar Destekli Statik Analiz Aralık 2009 Optikos Sınav Kâğıtlarını Optik Okuma Aralık 2009 Üniversitemiz Bilgisayar Ağı (Switch Bağlantı Çizimi) SUNULAN HİZMETLER Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin bilişim altyapısını oluşturan donanım, yazılım, ağ ve web hizmetlerini üniversitemizin öğrenci ve personeline sunmaktadır. 7

8 nın hizmet alanları özetle, merkezi sunucular ve üzerinde çalışan servisler(web, e-posta, ftp, vb.), kampus içi kablolu iletişim ağları, kampus dışı İnternet erişimi web sayfaları, sorun bildirme/çözme amaçlı kullanıcı teknik destek hizmetleri olarak ifade edilebilir. 2- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları: Dairemizin toplam bütçesi ve bunun toplam bütçedeki payı Tablo 1 de verilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden 2011 yılında dairemizin TL kullanılabilir bütçeye sahip olduğu görülecektir. Tablo Yılında nın Bütçesi ve Genel Bütçedeki Payı (TL) Birim Toplam Oran(%) Yönetilebilir(1) Oran (%) Açıklama Bilgi İşlem D.B , ,144 Üniversite Toplamı ,6 Tablo Yılında na Bütçe Tahsisi ve Harcaması (TL) Bütçe Kodu 03.3 Bütçe Tahsisi: Yapılacak İş Bütçesi Harcanan Harcanma Oranı (%) Kısa Açıklama Geçici Görev Yolluğu ,43 76,17 Bütçe Kodu 03.2 Bütçe Tahsisi: Kırtasiye ,74 61,96 Kırtasiye Mlz.lerinin bir kısmı İMİD dan alındı. Bütçe Kodu 03.5 Bütçe Tahsisi: Eğitim Ücretleri Eğitim talepleri üst yönetimce uygun görülmediğinden. Bütçe Kodu 03.7 Bütçe Tahsisi: Bilg. ve Elk. Malz ,88 73,99 Genel Toplam ,05 65,55 8

9 B- Performans Bilgileri FAALİYET RAPORU TABLOSU Sıra No Tarih Faaliyet Tutar TL Açıklama 1 Ocak Şubat 2011 SKSDB na elk. Hattı üzerinden internet bağlantısı, Karataş Kampüsü ile Merkez arasında internet üzerinden dahili tlf. bağlantısı yapıldı. 48 port(4) ve 24 port(2) switch(cisco) alındı Yaklaşık tahmini. Y.Dil eğitimi için Bilg. Lab.da Moodle interaktif eğitim altyapısı oluşturuldu. 48 port(2) ve 24 port(1) switch alındı Nisan 2011 İnternet hızımız 20 Mbpsden 40 Mbps e artırıldı Haziran 2011 Temmuz 2011 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2011 AntiKor Bilgisayar Ağı Güvenlik(Firewall) programı satın alındı FEF ve Eğitim fakültelerine İnternet Erişim Merkezleri kuruldu Yaklaşık fiyattır. Google Analytics ile web sitemizin ayrıntılı trafik takibi, Erasmus için Merlon yazılım ayarları yapıldı Üniversite(Öğrenci ve Personel) Otomasyonu için ÖİDB talebi ile Oracle veritabanı lisansı alındı. İMİDB tarafından. Üniversitemiz Öğrencilerinin İnternet Erişimleri için SKM binasında 35 PC lik İEM hizmete verildi Türktelekom hibesi Üniversitemiz içerik yönetimli yeni web sitesi Temel ve Önemli yayına verildi. projelerden biridir. Öğrenci eposta sistemi hizmete verildi. Dairemizin ve YİTDB nın verdiği bazı teknik hizmetlerin online talep edilebildiği program tamamlanarak devreye alındı. SKM bina girişine Multimedya ankesör kuruldu Türktelekom Yeni yapılan Rektörlük binasından diğer binalara Fiber Optik kablo çekimleri yaptırıldı. Temel ve Önemli Yeni Sistem Odası, Merkez Omurga Switch ve projelerden biridir Kablosuz Ağ Sistemi(çalışmalar devam etmekte) Toplam

10 2011 Yılında Yapılan Faaliyetler T.C 1. Sosyal Kültürel Merkez Binasında bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elektrik hattı üzerinden internet bağlantısı verildi. Telefon Hattı bağlandı. 2. Karataş Kampusu ile Merkez Kampus arasında dâhili telefon hat sistemi devreye alındı. 3. Kapalı Spor Salonuna internet bağlantısı sağlandı. 4. Halı Saha Binasına elektrik hattı üzerinden internet verildi. 5. E-SGK için sunucu bilgisayar tahsis edildi. SQL veritabanı kurularak kullanıma açıldı. 6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yeni web sitesi yapıldı. 7. Bilgi İşlem alt yapısını güncel teknolojiye göre oluşturmak için Veri Depolama Ünitesi, Yedekleme Ünitesi, 2 adet Sunucu Bilgisayar ile Sanallaştırma yazılımı ürün ve hizmetleri satın alınması ve kurulması işlemleri ilgili teknik şartnamesine göre yapıldı. 8. Sanallaştırmadan sonra üniversitenin ve alt birimlerin web siteleri veri tabanı ile beraber yeni makinelere aktarıldı. 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Üniversitelerarası Öğrenme Kaynakları Paylaşım Projesi kapsamında Üniversitemizde kurulacak olan Uzaktan Eğitim Merkezinin YÖK dosyası hazırlandı. 10. Üniversitemiz yeni web sitesi içerik yönetimli olarak yapıldı ve hizmete sunuldu. 11. Üniversitemiz web sitesinde oluşabilecek hatalardan korumak için hafta sonu çalışılarak yedek web server kurulumu ve güvenlik ayarlamaları yapıldı. 12. Üniversitemizde bulunan alt birimler için içerik yönetim sistemi yapıldı. Bu sayede her alt birimin kendi web sitelerini online olarak kolayca oluşturabilmesine ve yönetebilmesine olanak sağlandı. Ayrıca idari birimler kendi içinde, akademik birimlerde kendi içinde olmak üzere aynı ara yüze sahip web siteleri oluşturuldu. 13. Üniversitemiz ana sayfasının gerekli güncellemeleri yapılıp, alt birimlere verilen hesapların kullanımı ile ilgili gelen talepler doğrultusunda gerekli eğitim ve teknik destek verildi ve verilmektedir. 14. Moodle İnteraktif Eğitim Programının (video ve ses kayıt özellikleri ile) daha işlevli çalışması için gerekli TCX Suit programı server e entegre edilip, server ve think client bilgisayarlarda gerekli ayarlamalar yapılarak çalışır halde teslim edildi. 15. Üniversitemiz internet bağlantısı güvenliğinde kullanılan ANTİKOR Bilgisayar Ağı Güvenlik (Firewall) programı kurulumu ve güncelleştirilmesi yapıldı. 10

11 16. WYSE firmasından gelen Uzman Cem Yaşar dan laboratuarlardaki sistemlerin daha hızlı ve verimli kullanabilmek için firmware ve versiyon güncelleştirilmesi yapıldı. Yeni kurulacak sistemle ilgili olarak teknik doküman ve eğitim alındı. Bilgisayar laboratuarındaki Linux tabanlı ince istemciler Unix tabanlı sisteme çevrilerek daha hızlı ve etkin olarak kullanılabilir hale getirildi. 17. Server makinelerine anti virüs programının yüklenmesi yapıldı. 18. Turnike programının kullanım toplantısına katılarak Bilgi İşlem Yönüyle gerekli teknik destek çalışmaları yapıldı. 19. Günlük Halk Bankası rapor aktarımları ve kontrolleri gerçekleştirildi. 20. Google Analytics aktif hale getirilerek üniversite ana sayfamızın ayrıntılı trafik takibi gerçekleştirilir hale getirildi. 21. UZEM kapsamında akıllı sınıftan YÖK'e bağlantı yapılarak ilgili toplantıya katılındı. 22. Öğrenci işleri otomasyonu için veri tabanı yazılımı Oracle lisansı alımı araştırma ve incelemeleri yapılarak gerekli alım için ilgili teknik destek verildi 23. Öğrenci işleri otomasyonun güvenliği gereği olarak veri tabanın farklı bir server'a taşınması için güncel özellikli yeni bir server oluşturularak aktarıldı. 24. Erasmus öğrencilerinin online kayıtlarını yapabilmeleri ve bu öğrencilerin takibini gerçekleştirebilmek için Merlon yazılımı alınmıştır. Bu yazılım için gerekli olan tüm alt yapı ve server kurulumları gerçekleştirilmiştir. 25. Üniversitemiz ihtiyacı için alımı düşünülen dizüstü bilgisayarlar(notebook ve Netbook) için teknik şartnameler hazırlandı numune incelemeleri yapıldı. 26. Yemekhane turnikelerindeki problemlerle ilgilenilerek, düzenlemeler yapıldı. 27. Yeni yapılacak Rektörlük Binasında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Say2000 e uygun data altyapı projelendirilmesi çalışmaları yapıldı. 28. Yeni yapılacak Rektörlük Binasından diğer binalara fiber optik kablo çekimine gerekli teknik destek verildi. 29. Aktif olarak kullandığımız 20 Mbps kullandığımız internet hızımızın 40 Mbps e yükseltilmesi gerçekleşti. 30. Daire Başkanlığımızda Online Teknik Hizmet Talebi programı hazırlanarak dairemizde ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında uygulaması başlatıldı. 31. Karataş yerleşkesindeki telefon santralinin teknik bakım ve tamiratı yaptırıldı ve Kampusun telefon düzenlemesi yeniden yapıldı. 11

12 32. Üniversitemiz telefon hatlarının gerekli tarife değişiklikleri yapılarak faturalarda ciddi tasarruf sağlandı. 33. Meslek yüksek okulunda yapımı devam eden telefon ve data altyapısı hakkında incelemeler ve teknik destek çalışmaları yapıldı. 34. Yeni Rektörlük binasına taşınması düşünülen telefon santrali hakkında gerekli altyapının nasıl düzenleneceği hakkında toplantılar gerçekleştirildi ve ilgili çalışmalar devam etmektedir. 35. Merkez telefon santralinde program güncellemeleri ile 118** ve444**** no.lu hatları arama kısıtlama ayarları yapıldı. 36. Meslek Yüksek Okulu bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlara gerekli programlar yüklenerek ve RAM bellek kapasitesi artırılarak daha hızlı ve verimli kullanılabilir hale getirildi. 37. Fen-Edebiyat Fakültesi bilgisayar laboratuarı 2 bölüme ayrılarak yeni baştan kurulumu ve ayarlamaları yapıldı. 38. Öğrenci e-posta sistemi server kurulumu yapılarak hizmete sunuldu ve aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 39. Üniversitemizde yapılan etkinlik, törenlerin gösterimi ve üniversite tanıtımına katkıda bulunması amacıyla yönetilebilir online resim galerisi oluşturuldu ve hizmete sunuldu. 40. İİBF lisansız bağışlanan bilgisayar lab. ve personel bilgisayarlarına lisanslı işletim sistemi kuruldu. 41. Üniversitemiz kablosuz internet erişimi Kütüphane, Fen Edebiyat Fak., Eğitim Fak., İİBF ile Yusuf Şerefoğlu SYO nun kantinleri ve yakın civarında ve dersliklerinin tamamına yakın denilebilecek büyük bir kısmında, Kapalı Spor Salonunda, Sosyal Kültürel Merkez Binasında, Merkezi Derslik İdari binada; öğrencilerimin ve personelimizin, Misafirhanede ise misafirlerimizin kullanımına sunuldu. 42. YÖK tarafından Üniversitemize hibe edilen Uzaktan Eğitim bilgi işlem cihazlarının kurulumu, test-kontrol ve kabul işlemleri yapılarak Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) kullanıma hazır hale getirildi. 43. Üniversitemiz öğrencileri için Türktelekom tarafından hibe edilen 35 adet bilgisayardan oluşan bir internet erişim merkezi; Sosyal Kültürel Merkez Binamız 1. katında oluşturuldu. 44. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet bağlantısının kesintisiz hale getirmek için kablosuz internet bağlantısı da verilerek yedeklendi. 45. Sosyal Kültürel Merkezin data ve telefon alt yapısı kontrol edilerek arızalı olanlar müteahhit firmaya bildirildi. 12

13 46. Sosyal ve Kültürel Merkezde bulunan idari ve akademik birimlere data ve tlf hatları verildi. 47. Halı Saha İdare Binasına ve Spor Salonundaki İdari Personel odalarına data ve telefon hatları verildi. 48. Üniversitemiz Sosyal Kültürel Merkez Binasına Multimedya Ankesör kuruldu. 49. Kesintisiz bir iletişim için mevcut telefon santralına yedek işlemci takıldı. 50. Yabancı Dil Sınıfları kurulumu için gerekli teknik destek verilerek kurulumu ve teslim alma ve Yabancı Diller Bölümüne teslim işlemleri yapıldı. 51. Üniversitemiz bilgisayarlarında lisanlı olarak kullandığımız Avira Anti Virüs kullanım süresi 25 Kasım 2011 itibariyle dolunca, firmalarla görüşme yapılarak mevcut olan anti-virüsün lisans yenileme işlemi 1 yıllık olarak yapıldı. 52. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca alınacak olan PC lerin Teknik Şartnameleri Hazırlandı ve Daire Başkanlığımıza gönderilen numunelerinin gerekli test ve kontrolleri yapılarak uygunluk raporu hazırlandı. 53. Üniversitemiz Kütüphane hizmetleri çerçevesinde sunulan veritabanlarına Üniversitemiz dışında da akademik personel ve yüksek lisans öğrencilerimizin erişebilmesi için gerekli bilgi işlem altyapısı(proxy server) oluşturuldu. 54. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi nin (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi KUZEM) kurulması çalışmalarına yardımcı olundu. 55. Kurulumu tamamlanan Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi nin Müdür ve diğer personel görevlendirmeleri ile aktifleştirilmesi çalışmalarına yardımcı olundu. 56. Yapımı devam eden yeni Rektörlük Binasının Bilgi İşlem alt yapısı kontrolü kapsamında kontrol mühendisi olarak gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 57. Üniversitemiz alt birimlerine yeni web siteleri yapılması amacıyla gerekli olan çalışmalar sürdürülmektedir. 58. Uzaktan Eğitim Merkezi'nin verimli kullanılması için eğitim, ayarların kontrolü vb. hususlar ile ilgili olarak YÖK ile görüşmeler yapılmaktadır. 59. Üniversite içinde gelen talepler çerçevesinde bilgisayar arızalarının bakım-onarım ve yazılım kurulumu ve/veya güncellemeleri yapıldı ve yapılmaktadır. 60. Mevcut olan bilgisayar laboratuarlarının çalışır vaziyette tutulması için rutin aralıklarla bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. 13

14 2011 Yılında Yapılan veya Katılınan Etkinlikler (Çalıştay, Konferans, Panel ve Eğitimler) : 1. Üniversitemiz Telefon Santrali ile ilgili TELESİS firmasının Ankara daki tesislerinde yapılan inceleme ve eğitime tarihinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ile Dairemiz Başkanı Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER ve Telefon teknisyeni Süleyman ES katıldı Ocak 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Üniversitelerarası Öğrenme Kaynakları Paylaşım Projesi kapsamında Üniversitemizde kurulan interaktif sınıfların işletilmesi için verilen eğitime Dairemiz elemanlarından Yüksek Müh. Uzman M. Mikail ÖZÇİLOĞLU katıldı. 3. Malatya İnönü Üniversitesinde 2 4 Şubat 2011 tarihlerinde yapılan Akademik Bilişim Konferansı (AB 11) öncesinde tarihlerinde verilen ücretsiz kurslara Dairemiz Bilgisayar İşletmelerinden Erhan TURAN, Fatma İFLAS, Recep GÜN ve Veysel BOLAT katıldı. 4. Malatya İnönü Üniversitesinde 2 4 Şubat 2011 tarihlerinde yapılan Akademik Bilişim Konferansına (AB 11) Dairemiz elemanlarından Yüksek Müh. Uzman M. Mikail ÖZÇİLOĞLU ve Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER katıldı. 5. Centos ve Vmware üzerine Zimbra e-posta yazılımı kurulumu için hafta sonu Gaziantep Üniversitesine gidildi. 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dil Eğitim Projesine ilişkin olarak tarihinde Ankara da yapılan bilgilendirme ve koordinasyon toplantısına dairemiz personellerinden Erhan Turan ve Recep GÜN katıldı Mayıs 2011 tarihinde Trabzon da yapılan V. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimine dairemiz personellerinden Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER ve Müh. Mehmet SEVRİ katıldı. 8. Personelin teknik bilgi ve becerisini, hizmet üretimini ve verimini artıracak, yeni projeler yapabilmesini sağlayacak kurs, seminer vb. eğitimler ve gerekli yazılı kaynakların ihtiyaç halinde personele yeterince sağlanması çerçevesinde dairemiz elemanlarından Bilgisayar Müh. Mehmet SEVRİ tarihleri arasında, Düzce Üniversitesi nde özellikle yeni kurulan üniversitelerin bilgi işlem personellerine açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve programları hakkında verilen ücretsiz verilen Linux Sistem Yönetimi ve Linux ortamında çalışan programlar ile ağ yönetimi ve server(sunucu) yönetimi konularında verilen) eğitim programına Üniversitemiz adına katıldı. 9. Elazığ daki Fırat Üniversitesinde 5-7 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan Elektrik- Elektronik-Bilgisayar Sempozyumuna Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER katıldı. 14

15 tarihinde ODTÜ deki Siber Güvenlik Konferansı na Bilgisayar Müh. Mehmet SEVRİ ve Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER katıldı ve ertesi gün de SGB Otomasyon Yazılımının Elektronik Evrak ve Yazışma modülü ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı SGB Bilgi İşlem elemanları ile görüşülerek gerekli hazırlık çalışmaları yapıldı. 3- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Üst yönetimin Bilgi İşleme önem vermesi, Personelimizin çalışkan olması, kendi aralarında, ast ve üstleriyle uyumlu ve verimli çalışmasıdır. B- Zayıflıklar Teknik personelin teknik bilgi ve becerisini, hizmet üretimini ve verimini artıracak, yeni projeler yapabilmesini sağlayacak kurs, seminer, konferans, çalıştay vb. eğitimlere ve katılmamızda fayda mülahaza edilen programlara gerekli görevlendirmelerin bütçede ilgili ödenek olmasına rağmen yeterince sağlanamamasıdır. 4- ÖNERİ TEDBİR VE DEĞERLENDİRMELER Organizasyon yapılanmasında belirtilen şube müdürlükleri personel yetersizliğinden dolayı tamamlanamamıştır. - Uygun Yerlerde Wireless Erişimin artırılması, - Üniversitemizde Eduroaming Uygulamasının gerçekleştirilmesi, - IPv6 altyapı çalışmalarının yapılması, - Elektronik Yazışma ve Belge Yönetimi Sisteminin kurulması, - Akademik ve İdari Personelimize web sayfası oluşturabilme hizmeti verilmesi, vb. hizmet altyapılarının oluşturulması için araştırma ve planlama çalışmaları devam etmektedir. 15

16 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Kilis. Yüksek Müh. Mehmet YİĞİTER Bilgi İşlem Daire Başkanı 16

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2013 1 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 1. MİSYON... 3 2. VİZYON B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

2006 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2006 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2006 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİMİ RAPOR TARİHİ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 05.04.2007 Semra SEMERCİ Şube Müdürü Ahmet ACAR Daire Başkanı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı