2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2011 MALİ YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER Örgüt Yapısı... 5 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 8 A- ÜSTÜNLÜKLER... 8 B- ZAYIFLIKLAR... 8 C- DEĞERLENDİRME... 8 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BURSA 2011 SUNUŞ IT sektörü hızla gelişen, her zaman yeni teknoloji gerektiren, doyma noktası olmayan bir sektördür. Bu sektörde var olabilmek için kalifiye eleman çalıştırmak ve ileriye dönük eğitim aldırmak zorunluluktur. Günümüzde her bir işlemin bir tıkla başlaması sonucu bilgi işlem teknolojisi ve altyapısının; günün koşullarına uygun olması, güvenlik önlemlerinin alınmış olması ve yönetilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle; bir tıkla başlayan her bir işlemin, fiziki anlamda varlığını sürdürebilmesi ve sistemin devamlılığını sağlaması ve kurumun dijital geleceğini garanti altına alması için IT alanındaki yatırımlara (araç-gereç, insan ve eğitim) gerekli önemin verilmesini birim çalışanları olarak arzu etmekte ve sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bilgi İşlem Daireleri artık destek hizmeti veren birim olmaktan çıkmış hizmetin devamı için diğer başkanlıklarca destek verilmesi gereken birim olarak merkezde yerini almıştır. Bu bilinçle hareket eden mesai arkadaşlarımın fedakarca çalışmalarını saygıyla izliyor ve bir tıkla başlayan sürecin gizli kahramanları olarak 2011 yılında yaptıkları çalışmaları da aşağıda tablo olarak sunmaktan gurur duyuyorum. Razik CİNKAVUK Daire Başkanı 8-3

4 I- GENEL BİLGİLER Bilgi ve teknoloji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanma ilkesinden hareket eden Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe dair yaptığı planlar doğrultusunda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici, geliştirici bilişim altyapı hizmeti sunmakta, e-üniversite olma yolunda kendisine düşen görevi yerine getirme gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. A. MİSYON VE VİZYON Misyon Misyonumuz; teknolojiyi en üst seviyede takip etmek, bilgi teknolojileri alanlarında her türlü bilişim alt yapısını oluşturmak ve işletmek, bilgi teknolojileri konusunda eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilişim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir. Vizyon Vizyonumuz; dünyadaki üniversiteler arasında bilişim altyapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek; dünyanın saygın üniversitelerinin bilgi-işlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir. B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üniversitemiz teşkilat yapısındaki yerini almıştır. Görev Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri : a. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek 8-4

5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Başkanlığımız kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak çalışmakta olup bağımsız bir binaya sahip değildir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve bağlı birimler Merkez bina AKKM merinos binası içerisinde tahsis edilen odalarda faaliyetlerini yürütmektedir. 1. Fiziksel Yapı 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Birimler İdari Bina Alanları Eğitim Alanı Sosyal Alanlar Sirkülasyon Alanı Spor Alanları Toplam Alan A B C D E Açık Kapalı Merinos AKKM 55 m² 55 m² Sistem Odası 30 m² 30 m² YDYO Sis. Od. 2 m² 2 m² Toplam 87 m² 87 m² A= Derslik; B= Laboratuar; C=Kantin, Kafeterya, vb. D=Lojman; E= Yurtlar 2- Örgüt Yapısı 2.1. Başkanlığımızda 1 asil Daire Başkanı ile 1 görevlendirme Şube Müdürü görev yapmaktadır. Daire Başkanı Razik CİNKAVUK Şube Müdürü İbrahim TAMTÜRK 8-5

6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemizin net altyapısı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKNET e taşınmış ve ana bina 10 Mbps, YDYO (Yabancı Diller Yüksekokulu) 5 Mbps olmak üzere toplam 15 Mbps net bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Binalarımızda IP telefon hizmeti centrex olarak verilmektedir. Merinos Atatürk Kongre Merkezi binamızda sistem odası çalışmaları tamamlanmıştır. Kurumsal web sayfası, e-posta, Öğrenci otomasyon, sgbnet otomasyon programları (e-evrak, e-bütçe, e- taşinir vb.) çalışmaları tamamlanmıştır Yazılım ve Bilgisayarlar 3 adet masa üstü bilgisayar, 2 adet diz üstü bilgisayar mevcuttur. 3.1.Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğ. Amaçlı (Öğr.in Kul.na açık bilgisayar sayısı) (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayar 3 Klima 1 Sunucular 3 IP Telefonlar 2 Taşınabilir Bilgisayar 2 Kes.siz Güç Kayn. (UPS) 1 48 Port Kenar Switch 3 Omurga Switch 2 Router (Yönlendirici) 2 Ağ Güvenlik Cihazı 1 Antivirüs Programı 1 Vmvare-vSphere Lisans 8-6

7 4- İnsan Kaynakları DAİRE BAŞKANI : RAZİK CİNKAVUK S N ADI SOYADI ÖĞR.D. MES.UN KADROSU KADRO BİRİMİ ÇALIŞTIĞI BİRİM GÖREV ALANI 1 RAZİK CİNKAVUK LİSANS DAİ.BŞK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı DAİRE BAŞKANI 2 İBRAHİM TAMTÜRK YÜKSEK LİSANS ŞB.MÜD. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ŞUBE MÜDÜRÜ 5 - Sunulan Hizmetler Üniversitemizin Internet kullanıcılarının etkin hızlı ve güvenli bir şekilde erişim hizmetlerinden yararlanması ve ağ trafiğinin düzgün işletilebilmesi, hızın artırılmasına yönelik ULAKBİM le yapılan ortak çalışmalar, sisteme yönelik virüs saldırılarına karşı anti virüs programlarının sağlanması, sistem giriş ve çıkışlarının daha güvenli yapılabilmesi, kurumumuzun çalışma verimliliğini artıracak yazılım programlarının temini, Web sayfası grafiksel tasarımı gerekse dizaynı konularında estetik, sade, şık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması, network alt yapı tasarımı ve kurulumu, birimlerinin faaliyetlerinde kullanılmakta olan bilgisayarların ve yardımcı sistemlerinin tamir ve bakımlarının yapılıp, upgrade edilerek yeniden hizmete sunulması, birimimizle ilişkili olan tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar yapmak. 6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2011 Yılı Bütçesinde yer alan ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 57. md. ve Kamu Mali Yönetim Kanununun 31. maddesi, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tebliği gereğince; Birimimiz bütçe tertiplerinde yılı içinde yapılan harcamalar için harcama yetkilisi Genel Sekreterlik, birim gerçekleştirme görevlisi olarak da başkanlığımız görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca örğüt yapısı içerisinde 5018 Sayılı Kanunun 32. md. gereğince Bütçe ilke ve esasları kanun, tüzük ve yönetmelikler ile mevzuatlar doğrultusunda; yılı ödeneklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır. 8-7

8 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Yeni kurulan üniversite olması, Pilanlamaların sıfırdan yapılacak olması, En son teknolojinin uygulanabilirliği, Örnek alabileceğimiz birçok üniversitenin olması. B- Zayıflıklar Deneyimli ve kalifiyeli personel bulma sıkıntısı, Bina ve yer sıkıntısı. C- Değerlendirme Faaliyetlerimizin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planlama hedeflerimizin nesnel ve ölçülebilir göstergeler olarak ortaya konulması gerektiği bilinci ile Başkanlığımız Faaliyet Raporu nun hazırlanmasına özen gösterilmiştir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Hizmetlerin kaliteli hizmete dönüştürülmesi, belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılması, bütçenin verimli kullanımının sağlanması, kaynaklarımızın nerelere harcanması gerektiği hususunda tasarruf sağlayacak geçici değil kalıcı çözümlerin üretilmesi gerekmekte ve en önemlisi personel ihtiyacının kısa süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 8-8