ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM SAYFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ HAZIRLAYANLAR YRD. DOÇ. DR. AZÝZ GÖKHAN ÖZKOÇ ÖÐR. GÖR. HAKAN KENDÝR ARÞ. GÖR. MERVE TUNCEL EKÝM 2011

3 ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM SAYFA İşletmelerde mevcut beşeri kaynakların verimliliğini arttırabilmek için eğitimin vazgeçilemez bir unsur olduğu düşüncesi yaklaşık yüz yıldır yönetim disiplini çerçevesinde vurgulanmaktadır. Özellikle hizmet endüstrisinin vazgeçilmez bir parçası olan turizm sektöründe, çalışanların konuklarımıza nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz? sorusunu yeterli bilgi birikimi olmadan yanıtlaması çok zordur. İşletme içinde eğitim kadar, bu eğitimin çalışanlara nasıl bir yöntemle sunulacağı da önemlidir li yıllara gelindiğinde işletmelerde insan kaynağına yönelik önerilen eğitim yöntemleri hizmet içi ve hizmet dışı eğitim gibi klasik yöntemlerin ötesine geçememiştir li yıllarda ise teknoloji tabanlı yeni eğitim yöntemlerinin ne derece etkili olduğu tartışılmaktadır. Bu çalışma konaklama işletmelerinde çalışanlara yönelik eğitim uygulamalarında teknoloji tabanlı eğitim tekniklerinin etkili sonuçlar doğurabileceğini öngörmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma ile, teknoloji tabanlı eğitim yöntemleri kullanılarak konaklama işletmelerinde işe yeni başlayan bellboylar (temel görevi konuk bagajlarını taşımak ve konuklara odaların tanıtımını yapmak olan görevli) için bir hizmet içi eğitim modülü geliştirilmiştir. Bilgisayar destekli olarak geliştirilen hizmet içi eğitim modülünde çalışanlara, otelcilik ile ilgili bilgilerin yanı sıra görev aldıkları otel ve görev yaptıkları pozisyon ile ilgili bilgiler verilmiş, 360 derece sanal tur tekniği kullanılarak otel odaları tanıtılmıştır. Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, İnsan Kaynakları, E-İKY, Bellboy, Hizmet içi eğitim, Teknoloji, Modül 1

4 ÖNSÖZ İşletme Yönetiminde 1913 yılından bu yana işletme içi ve dışı eğitimin ne derece önemli olduğuna dair vurgular yapılmaktadır. 20. yy ın başlarında F.Taylor bilimsel yönetim yaklaşımını açıklarken, herkesin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine ulaşabilmesi için eğitime gereksinim olduğunun altını çizmiştir. Aradan geçen yüzyıla yakın zaman diliminde, yönetim teorileri ve insan kaynaklarına yönelik çalışmalar işletmelerde çalışanlara yönelik sunulacak hizmet içi ve dışı eğitimin gerekliliğini savunmuştur. İşletmelerde görev yapan beşeri kaynaklara yönelik eğitimin gerekliliği ve içeriği kadar eğitimin sunulmasında izlenen teknikler de büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynaklarında eğitime yönelik önerilen teknoloji tabanlı yeni eğitim teknikleri, özellikle 21.yy da insan kaynaklarına ilişkin çalışmalarda incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışma işletmelerde insan kaynaklarının eğitimi için önerilen teknoloji tabanlı yeni eğitim tekniklerini kullanarak, konaklama işletmelerinde görev yapan bellboylara yönelik bilgisayar destekli bir hizmet içi eğitim modülü tasarlamıştır. Sözkonusu modülün oluşturulması sürecinde günümüz bilgisayar teknolojisini yakından takip eden bilgisayar uzmanlarından ve teorik olarak insan kaynaklarında eğitime yönelik çalışmalar yürütmüş akademisyenlerden destek alınmıştır. Bu projenin hazırlanmasına vesile olan ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde en önemli mihenk taşlarından biri olan saygıdeğer büyüğümüz Mehmet Kemal DEDEMAN ı saygıyla anıyoruz. Bu projenin oluşturulması sürecinde bizlerden manevi desteklerini esirgemeyen Gülseren ÖZKOÇ, Z. Banu HOŞCAN KENDİR, Beray ÖZKOÇ, Can KENDİR ve Öğr. Gör. Musa TUNCEL e teşekkürlerimizi sunarız. Projenin bilgisayar tabanlı olarak geliştirilmesinde büyük katkıları olan bilgisayar uzmanı hocamız Öğr. Gör. Mustafa BÜBER e de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Temel arzumuz, ülkemiz turizm sektöründe istihdam edilen çalışanların yeterli bilgi donanımı ile donatılarak ülke turizmine hizmet etmesini sağlamaktır. Şüphesiz turizm sektörü de, bilgi ve teknoloji çağının gereklerini, bu tür akademik çalışmalar ve sektörel uygulamalarla, yerine getirmeye devam edecektir. Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ, Öğr. Gör. Hakan KENDİR Ekim 2011 Arş. Gör. Merve TUNCEL 2

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... 1 ÖNSÖZ... 2 İÇİNDEKİLER... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 5 ŞEKİLLER LİSTESİ... 5 GÖRÜNTÜLER LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ: ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (E-İKY)... 7 İKİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GELENEKSEL EĞİTİM YÖNTEMLERİNDEN TEKNOLOJİ TABANLI YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNE GEÇİŞ İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Süreci İnsan Kaynaklarında Geleneksel Eğitim Yöntemleri İş Başında Eğitim İş Dışı Eğitim Yöntemleri İnsan Kaynaklarında Teknoloji Destekli Yeni Eğitim Yöntemleri Multimedya Eğitim Bilgisayar Temelli Eğitim Akıllı Eğitmenlik Sistemleri (Intellegent Tutoring Systems) Uzaktan Öğrenme (Distance Learning) Karma Öğrenme

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR TABANLI EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK SWOT ANALİZİ (OLUMLU, OLUMSUZ YÖNLER, FIRSAT VE TEHDİTLER) Bilgisayar Tabanlı Eğitimin Olumlu Yönleri Bilgisayar Tabanlı Eğitimin Olumsuz Yönleri Bilgisayar Tabanlı Eğitimin Fırsatları Bilgisayar Tabanlı Eğitimde Karşılaşılabilecek Olası Tehditler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN BELLBOYLAR İÇİN OLUŞTURULAN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ Modülün Amacı Modülün Önemi Modülün Kapsamı Ve Sınırlılıkları Modülün Oluşturulma Safhaları Modülün İçeriği Eğitim Modülüne Giriş ve Ana Menü Otelcilik ile İlgili Genel Bilgiler Proje Otel ile İlgili Genel Bilgiler Bellboy Pozisyonu ile İlgili Bilgiler Derece Sanal Tur ile Odaların Tanıtımı BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖNERİLER KAYNAKLAR

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: İhtiyaç Belirleme Sürecinin Neden ve Sonuçları Tablo 2: İşbaşı Eğitimin Güçlü ve Zayıf Yönleri Tablo 3: Multimedya Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları Tablo 4: Bilgisayar Tabanlı Eğitimin (BTE) Yararları ve Sınırlılıkları Tablo 5: Sınıf Eğitimi ve Uzaktan Öğrenimin Beğenilen Başlıca Özellikleri ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Eğitim Sürecinin Aşamaları GÖRÜNTÜLER LİSTESİ Görüntü 1: Eğitim Modülüne Giriş Görüntü 2: Başlangıç Sayfası Görüntü 3: Hizmet İçi Eğitim Modülü Ana Menüsü Görüntü 4: Otelcilik İle İlgili Genel Bilgiler Alt Menüsü Görüntü 5: Genel Tanımlar Alt Penceresi Görüntü 6: Otelcilk ile İlgili Genel Bilgiler: İçerik Örneği Görüntü 7: Proje Otel ile İlgili Genel Bilgiler Alt Menüsü Görüntü 8: Proje Otel ile İlgili Genel Bilgiler: Çalışma İlkelerimiz (İçerik Örneği) Görüntü 9: Bellboy Pozisyonu ile İlgili Bilgiler Menüsü Görüntü 10: Bellboy Pozisyonu ile İlgili Bilgiler: Kariyer Basamakları (İçerik Örneği) Görüntü 11: 360 Derece Sanal Tur ile Odaların Tanıtımı Menüsü Görüntü 12: 360 Derece Sanal Tur ile Odaların Tanıtımı Loby Görüntü 13: 360 Derece Sanal Tur ile Odaların Tanıtımı Odalar Görüntü 14: 360 Derece Sanal Tur ile Odaların Tanıtımı Banyo

8 KISALTMALAR LİSTESİ AES : Akıllı Eğitmenlik Sistemleri BTE : Bilgisayar Temelli/Tabanlı Eğitim CD : Compact Disc (Yoğun Disk) İKY : İnsan Kaynakları Yönetimi E-İKY : Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi İK : İnsan Kaynakları PY : Personel Yönetimi SG : Sanal Gerçeklik 3D : Third Dimension (Üç Boyutlu) 6

9 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ: ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (E-İKY) İnternet ve bilgisayar ağlarının kullanımının arttığı ve önemli bir alt yapı oluşturulmasında kullanıldığı günümüzde, çoğu karmaşık ve zaman alan işler elektronik ortamda otomatikleştirilerek yapılmaya başlanmıştır. İçeriği itibariyle geniş bir uygulama alanı bulunan ve asıl konusu "insan" olan insan kaynakları yönetimi de işletmelerin elektronik ortama aktarılmaya başlanan en önemli bölümlerinden biri olmuştur. Hayatın her alanında elektronik kelimesini temsil eden bir e harfi hemen hemen bütün kavramların önüne eklenmektedir. Örneğin; e-ticaret, e-iş, e-devlet, e-öğrenme, e-sağlık, Global rekabet ortamı, işletmeleri bütünsel anlamda yani bütün departmanlarının bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin entegre olduğu bir sisteme zorlamaktadır. e olmak ya da olmamak felsefesi temel slogan haline gelmiş ve rekabette belirleyici unsur olmuştur. Son dönemde insan kaynakları anlayış ve uygulamaları da bu popüler gelişimden payını almış ve insan kaynaklarının geniş yelpazesi içerisinde e-insan kaynakları olarak tanımlanan yeni bir alan doğmuştur (ikademi.com). Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi sürecinin elektronik ortama aktarılması ile birlikte elektronik insan kaynakları yönetimi (E-İKY) kavramı ortaya çıkmıştır (Tülen, 2010: 1). Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi kavramından anlaşılması gerekeni kısaca ortaya koymak gerekirse; e-iky, insan kaynakları departmanının fonksiyonlarını yerine getirebilmek için bilgisayar sistemlerini, interaktif elektronik medyayı ve telekomünikasyon ağlarını kullanması olarak tanımlayabiliriz (ikademi.com). Dünyadaki birçok iş örgütü insan kaynaklarına ait bilgileri sağlamak ve işlemek için e-ik sistemlerini kullanmakta ve bu sayede insan kaynaklarının operasyonel işlemlerine harcanan zaman ile masrafın bir çoğundan kurtulmuş olmaktadırlar (Öge, 2005: 109). E-insan kaynakları, insan kaynakları yönetimindeki insan unsurunu güçlendirmekte, çalışanlara kendi kariyerlerini planlama konusunda yeni fırsatlar sunmaktadır. E-İK çalışanların yeteneklerini geliştirmekte, ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak, kişisel gelişim, bilgi ve becerileri doğrultusunda ilerlemeleri için yol göstermektedir. Bu yeni paradigma, klasik anlayıştaki isletme bölüm faaliyetlerinin merkeziyetçilikten kurtarılmasına yardım etmekte, çalışanlar ve yöneticilerin şirket hedef ve amaçları doğrultusunda ortak hareket etmelerinde büyük katkı sağlamaktadır (ikademi.com). E-insan kaynakları yönetiminde, işletme içinde insan kaynakları bölümlerinin yerine getirdiği fonksiyonların büyük bir kısmının web ortamına taşındığı görülmektedir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikli olarak zamandan tasarruf sağlama, bürokrasiyi azaltma, 7

10 maliyeti düşürme gibi özellikler ön planda yer almaktadır. İşletme içi bilgisayar ile iletişim teknolojilerinin kullanılmasının artmasıyla ve işletme içi veri tabanı oluşturmaya yönelik işlemlerin hız kazanmasıyla e-insan kaynakları yönetimine yönelik uygulamalar da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tür uygulamalar rekabetçi pazar ekonomisinde yer alabilmek ve standartlarını genişletebilmek için işletme içi süreçleri yeniden yapılandırma gereğini ortaya çıkarmaktadır. (Güler, 2006: 19). Jones, e-insan kaynağı departmanlarının evriminin altı itici güce dayandığını belirtmektedir. Bu güçler aynı zamanda maliyetleri azaltırken, kendi değerlerini artırmak isteyen insan kaynağı departmanlarına yönelik olarak da gelişmektedir. Bu güçler kısaca şu şekilde özetlenebilir (Jones; 1997:5-6; akt. Güler; 2006:19-20): Bilgi Teknolojisi: İK profesyonelleri dijital bir gelecekle ilgilenmek zorunda kalacaklardır. Bilgisayar yazılım, donanım ve ağlarındaki değişimler ile telefon hizmetlerindeki hızlı değişimin takip edilmesi, e-insan kaynağı için mutlak zorunluluk hale gelmiştir. Bilgi çağı teknolojisinin ve otomatikleştirilmiş sürecin artan karmaşıklığı ve düşen maliyetleri karşısında, e-insan kaynağı bölümlerinin gelecekte bir zorunluluk haline gelmesi kaçınılmazdır. Süreci Yeniden Planlayıp Düzenleme: Stratejik insan kaynağı yöneticileri sürekli temel iş süreçlerini daha verimli bir hale getirmek için modernize etme ve geliştirmenin yollarını aramalıdır. Bir iş süreci, özellikle insan kaynağı bölümlerinde, bilgi teknolojisiyle yeniden planlanabilir ve geliştirilebilir. Yüksek Hızda Yönetim: Rekabet edebilmek için tüm işletmeler daha akıllıca ve hızlı çalışmak zorundadır. Bu nedenle e-insan kaynağı, kesinlikle geleneksel insan kaynaklarından daha hızlı ve akıllıcadır. Ağ Organizasyonları: E-insan kaynakları bölümleri geleneksel ve bürokratik işletmelerden çok, ağ işletmelerinde ortaya çıkmaktadır. İşletmeler daha az bürokratik ve daha verimli olmanın yollarını aramaktadır. Yerel alan ağları, e-posta ve ortak intranet lerle gelişen bilgi teknolojisi bir ağ işletmesinin işaretidir. Bilgi İşçileri: Önümüzdeki yüzyılda işletmeler stratejik bilgi ve enformasyon üzerine rekabet edecektir. Bu öğrenen organizasyonlar kendini yöneten bilgisayar ustası bilgi işçileriyle kadrolaşacaktır. Bu işçiler bir yandan maliyet sorunlarını çözerken, öte yandan da bilgiyi kullanarak, kazançlı iş fırsatlarını daha hızlı tanımlayıp yakalayacaklardır. E- insan kaynağı yöneticilerinin bu çağın insan kaynağı bilgisiyle ve tam bilgisayar destekli öğrenme tecrübesiyle donanmış bu işçilerden başka seçeneği yoktur. 8

11 Küreselleşme: Yirmibirinci yüzyılda başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için tüm işletmeler küresel bir iş stratejisi geliştirmek zorundadır. Yani, insan kaynağı departmanları dünyanın herhangi bir yerindeki çalışanına hizmet verebilecek şekilde yeniden yapılanmalıdır. Geçmişte bilgilerin görüntülenmesi ile başlayan e-ik uygulamaları, günümüzde çalışanlara sunulan etkileşimli ara yüzlerle interaktif hale getirilmiştir. Böylece daha önce İK personeli tarafından girilen birçok verinin ilgili çalışanlar tarafından girilmesine olanak verilerek, bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde güncelleştirilmesi sağlanmıştır. İlgili bilgilerin çalışanlar tarafından girilmesi ile de, İK departmanlarının rutin iş yükü, önemli ölçüde azalmıştır. Diğer yandan etkileşimli intranet uygulamaları, sadece İK departmanlarınca sisteme yüklenen bilgileri görüntülemekle kalmayıp, kendilerine verilen yetki dahilinde çalışanların da veri tabanından bilgi sorgulamasına olanak vermektedir. Özellikle yöneticiler açısından çalışanlara ilişkin bilgileri istediği biçimde raporlamak, önemli bir yönetim aracı olarak ortaya çıkmaktadır (ikademi.com). Örgüt içi bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artması ile gündeme gelen elektronik insan kaynakları yönetimi, örgütsel etkinlik ile verimliliğin artması, bürokrasinin azalması, maliyetlerin azaltılması, kağıt kullanımına son verilmesi ve değer yaratılması gibi faydaları gündeme getirmiştir. Örgütlerin insan kaynakları, elektronik ortam aracılığı ile süratle kişisel bilgilere ulaşabilmekte ve gerekli olduğuna inandıkları değişiklikleri yapabilmektedirler. E-insan kaynakları, kâğıtsız dosyasız kısaca internet yolu ile iş başvurularından, e-işe alma (seçim ile yerleştirme), e-eğitim ve geliştirme (uzaktan eğitim), e- performans değerleme, e-ücretlendirme, e-iş ve yetenek profillendirme, e-kariyer yönetimine kadar birçok insan kaynakları ile ilgili süreçlerde hız kazandırmakta, idari süreçlerin sayısını en aza indirmekte ve belki de en önemlisi zaman faydası yaratmaktadır. Ayrıca insan kaynakları departmanının rutin ve monoton iş süreçlerini azaltarak etkinlik ile verimliliğini arttırmakta, örgüt için değer arz eden stratejik alanlara yönelmesine imkan vermektedir. E-insan kaynakları sisteminin hızlı ve kolay olması ile çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve performanslarını arttırmalarına vesile olması örgütler ve yönetimleri tarafından bu sistemin tercihine ve yaygın olarak kullanımına neden olmaktadır. Günümüze kadar geçerliliğini koruyan çalışanlarımız bizim en değerli varlıklarımızdır sloganı ve anlayışının yerini artık çalışanlarımız hakkındaki bilgiler bizim en önemli varlıklarımızdır anlayışına bırakması e-insan kaynakları yönetiminin popülaritesini gözler önüne sermektedir. Kişisel ve örgütsel gelişim, sürekli yenilenen öğrenen örgüt yapısı, iş süreçlerinin yeniden tasarımı, şeffaflık, bölümler arası etkin iletişim sistemin diğer faydaları arasında yer almaktadır. Elektronik ortama geçilirken örgüt kültürü unutulmamalı, örgütsel kültür ile uyumu sağlanmadan elektronik ortama geçilmemelidir (Öge, 2005: 116). 9

12 İKİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GELENEKSEL EĞİTİM YÖNTEMLERİNDEN TEKNOLOJİ TABANLI YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNE GEÇİŞ Sanayi devrimi ile gerçekleşen sermaye yoğun ekonomik yapının yerini yaşamakta olduğumuz yüzyılda bilgi yoğun bir ekonomik yapı almaktadır. Dünyanın gerisinde kalmamak, gelişme ve değişmeye en üst düzeyde uyum sağlamak, günümüz toplumlarının en önemli hedefidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için modern dünyanın gücünü, etkinliğini sağlayan bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi doğru kullanmak gerekmektedir. Bilgi çağına geçişin gerektirdiği dönüşümün sağlanmasında eğitim ve öğrenmenin belirleyici rol oynadığı görülmektedir. Tarihsel gelişim içerisinde işletmeler için insan kavramının önem kazanması, işe alım ve özlük işlemlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak öncelikle personel yönetimi (PY) bölümü ortaya çıkmış, PY nin yetersiz kalmaya başlamasıyla birlikte yerine insan kaynakları yönetimi (İKY) bölümünün işletmelere yerleşmeye başlaması, PY bölümünün yapısında ve bölümün yapmış olduğu işlerde de farklılaşmaların olmasına neden olmuştur. Sadece özlük hakları işlerinin yapılmadığı İKY de insan kaynağını oluşturan işgörenlerin işe alımı, işe alıştırılması ve eğitilmeleri de PY ve İKY arasındaki farkları ortaya koymaktadır. İKY de eğitim yöntemleri olarak geleneksel eğitim yöntemleri İş Başı ve İş Dışı Eğitim olarak uygulanmış, fakat teknolojinin gelişimiyle birlikte maliyetleri kısma yönünde eğilimli olan işletmeler günümüzde yeni eğitim yöntemlerine yönelmeye başlamışlardır. Bu bölümde insan kaynakları yönetimi açısından eğitim konusunun önemi, planlanması ve uygulanması aşamasında kullanılan yöntemler belirtilip, enformasyon çağı olarak tanımladığımız günümüz şartlarında bilginin artan önemi ve buna paralel olarak artan rekabet ve hızlı hareket etme gereksiniminin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni eğitim yöntemleri üzerinde durulacaktır İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim İnsan kaynakları yönetimi bakımından eğitimin önemi tartışmasız bir gerçektir. Çünkü insan kaynakları yönetiminin konusu insandır. İnsanında en belirleyici ve ayırıcı vasfı öğrenmektir. Öğrenme ise günümüzde en temel ihtiyaçlar arasında önemini giderek daha fazla hissettirmektedir. Bu ihtiyaç giderilmediğinde kişinin bireysel gelişimi sekteye uğramakta ve çevredeki gelişmelere uyum sağlaması zorlaşmaktadır. İKY uygulamalarında eğitim konusu çok önemli bir yer kaplamaktadır. Dolayısıyla, insanın önemi ve değerinin günümüz toplumlarında vazgeçilmez bir gerçek olduğu, bilginin ise temel güç ve ana sermaye olduğu bilinmektedir (Fındıkçı, 2009:243). Ancak bu sermaye- 10

13 den en etkili şekilde yararlanabilmek için insan kaynağına verilecek eğitim yöntemi ve verilen eğitimler sonucunda eğitimin işgörenler üzerinde yarattığı etkinin geribildiriminin alınması önemli bir noktadır. Özellikle son yıllarda teknolojik ve ekonomik boyutta oluşan değişiklikler işletmelere de yansımıştır. Bu yansımanın sonucu olarak nitelikli işgören ihtiyacı günümüzün en önemli gerekleri arasında bulunmaktadır. Bundan ötürü önceki dönemlerde eğitime fazladan bir maliyet unsuru olarak bakan işletmeler, günümüzde eğitim giderlerinin fazladan bir maliyet olmadığını görmektedirler (Fındıkçı, 2009:244). Ayrıca, işgören eğitimine önem veren işletmeler varlıklarının devamını sürdürdükleri gibi rakipleriyle de daha rahat bir şekilde rekabet edebilir düzeye gelmektedir. Araştırmalar sonucunda, günümüzde insan kaynakları eğitiminde ağırlıklı olarak geleneksel eğitim yöntemleri kullanılmakta olup, teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış teknoloji tabanlı eğitim yöntemlerinin de kullanımı gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Eğitimin örgütler için sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir (Dursun, 1997: ) Eğitim öğrenme süresini kısaltır. İş verimliliğinde artış sağlar. Çalışanlarda örgüte karşı olum tutum yaratma. Denetimin azalması. Bazı çalışma sorunlarının çözümünde yardımcı olma Örgütte süreklilik ve esneklik sağlama Çalışanların bireysel kişiliklerine sağladığı faydalar İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Süreci İnsan kaynaklarında eğitim süreci, işletmede stratejiler doğrultusunda, gelecek tasarımı veya iş analizlerine göre tespit edilen eksikliklere göre eğitim ihtiyaçlarının ve amaçlarının belirlenmesiyle başlamaktadır. Belirlenen amaçlara göre, eğitimin yöntem ve teknikleri, yeri, zamanı, eğitime katılacaklar ve eğitmenler planlanır ve zaman sürecinde programlanarak bütçelendirilir. Denetleme sonuçları eğitimlere yön verir ve bu doğrultuda yeni belirlenen ihtiyaçlar tespit edilip, bu süreç durmadan tekrarlanır. Eğitim süreci bir döngü niteliğinde olup aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Aktuna, 2007:40) (Bkz: Şekil 1): Eğitim ihtiyaç ve amaçlarının belirlenmesi Eğitim plan ve programlarının hazırlanması Eğitim bütçesinin hazırlanması Eğitim programının uygulanması Eğitim sonuçlarının değerlemesi 11

14 Şekil 1: Eğitim Sürecinin Aşamaları Eğitim Amacının Belirlenmesi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kaynak: Yazıcı, 2004:42, akt. Nalbant, 2006:27 İhtiyaç belirleme, eğitimin gerekli olup olmadığını belirlemeye yarayan bir süreçtir. Tablo 1 de ihtiyaç belirleme sürecinin nedenleri ve sonuçları gösterilmektedir (Kasımov, 2006:51). Tablo 1: İhtiyaç Belirleme Sürecinin Neden ve Sonuçları Nedenler ve Baskı Noktaları İhtiyaç Belirleme Süreci Sonuçlar Temel Yeteneklerde Eksiklik Mevzuat Düşük Performans Yeni Teknoloji Müşteri İstekleri Yeni Ürünler Yüksek Performans Standartları Örgütsel Analiz Görev Analizi Kişi Analizi Eğitilenlerin Öğrenmesi Gerekenler Kimlerin Eğitim Alması Gerektiği Eğitimin Türü Eğitimin Sıklığı Eğitimi Satın Alma veya Oluşturma Kararı Kaynak: Noe, 1999: 55, akt. Kasımov, 2006:52) 12

15 Tablo 1 de görüldüğü gibi ihtiyaç belirleme süreci, kimin eğitime ihtiyaç duyduğuna ve eğitilenlerin, eğitilmeleri gereken görevlerden, bilgi, beceri, davranış ya da diğer iş gereklerine kadar neler öğrenmeleri gerektiğine ilişkin bilgi verir. İhtiyaç belirleme ayrıca, işletmenin eğitimi bir satıcı veya danışmandan mı satın alacağını, yoksa iç kaynakları kullanarak kendisinin mi geliştireceğini belirlemeye yarar (Noe, 1999:56, akt. Kasımov, 2006:52). İlke ve amaçları belirlenmiş bir eğitim programı, değişik türde eğitim planlarının düzenlenmesini gerektirir. Eğitime yer veren her işletme, uğraşlara geçmeden önce uzun süreli eğitim planları veya kısa ve orta vadeli programlar hazırlar. Bununla eğitim konularının neler olduğu, kimlerin, nasıl, nerede, ne zaman ve kimler tarafından eğitileceği, uygulanacak eğitim tekniklerinin neler olduğu, araç ve gereçlerin saptanması ve eğitim giderleri gibi konular ayrıntılarıyla belirlenir (Şimşek, 2007:26). İşletmenin eğitim ihtiyaçları belirlenip bu ihtiyaçlarla ilgili plan ve programlar da saptandıktan sonra, girişilecek eğitim faaliyetlerinin sınırlarını belirleyen bir eğitim bütçesi yapılır. Eğitim bütçesi işletmede belirli bir dönemde eğitimle ilgili yapılacak harcamaları saptamak ve bu harcamalarla ilgili kaynakları sağlamak amacıyla yapılır (Şimşek, 2007:48). Eğitim planlarında belirlenen çerçevede işbaşı ve iş dışı eğitim programları dönem içerisinde uygulamaya koyulur. Uygulama aşamasında hangi tür eğitim yönteminin uygulanacağı; eğitime katılacakların seviyesi, sayısı, eğitim için ayrılan zaman, bütçe, eğitmenlerin kimler olacağı gibi durumlar dikkate alınarak belirlenir. Bu bağlamda işletmelerde işbaşı ve iş dışı eğitimler olmak üzere iki ana uygulama bulunmaktadır. Ancak özellikle son yıllarda teknoloji destekli eğitimler ve e-öğrenme, işletmelerin eğitim yöntemlerini tekrar gözden geçirmelerinin gerekliliği ve sağladığı avantajlar sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntem haline geldiği belirtilmektedir (Sabuncuoğlu, 2000; Yanık, 2004; akt. Aktuna, 2007:42). Eğitim sürecinin en son aşamasını oluşturan eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinde, eğitim gören işgörenlerin eğitim almadan önce ve eğitim sonrası performanslarının karşılaştırılması ve eğitim sonucunda ulaştıkları performans düzeyinin eğitim ve işletmenin amaçlarıyla ilişkilendirilerek eğitim sonuçlarının belirlenebilmesi için gerçekleştirilecek sistematik faaliyetler belirtilmektedir (Ünsalan ve Şimşeker, 2006:104) İnsan Kaynaklarında Geleneksel Eğitim Yöntemleri İKY de geleneksel eğitim türleri iki ana kısımda incelenebilir. Bunlar işbaşı ve iş dışı eğitimlerdir. 13

16 İş Başında Eğitim İşbaşı eğitim yöntemleri işletmelerde en çok uygulanan yöntemlerdir. Bu yöntemler genelde yaparak öğrenme en iyi öğrenmedir düşüncesine dayanır. Genelde işbaşı eğitimleri, deneyimli bir yönetici veya çalışanın nezaretinde verilir. İşbaşı eğitimin yönetici nezaretinde ciddi olarak yapılması, gerçek iş ortamında uygulanması, eğitim maliyetlerinin çok düşük olması gibi faydalarının yanı sıra, iş yoğunluğundan eğitimin aksaması, her işi bilenin eğitici maharetinin olmaması gibi sakıncaları da bulunmaktadır. Başlıca işbaşı eğitim yöntemleri şunlardır (Aktuna, 2007:42): Yönetici gözetiminde eğitim Yetki devri ile eğitim Formen aracılığı ile eğitim İşe alıştırma (oryantasyon) eğitimi Rotasyon eğitimi Ekip çalışmalarında katılım yoluyla eğitim Staj yaptırarak eğitim İşi gösterme yoluyla eğitim İşbaşı eğitim yöntemlerinin işletmelerde maliyetlerinin düşük olması sebebiyle çok fazla uygulanmasının yanı sıra güçlü ve zayıf yönlerinin olduğu unutulmamalıdır. Tablo 2 de işbaşı eğitimlerin güçlü ve zayıf yönleri gösterilmektedir: Tablo 2: İşbaşı Eğitimin Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri - İşbaşı eğitim yöntemi düşük maliyetlidir. Eğitim araç ve gereçlerine ayrıca yatırım yapılması gerekmediği gibi, yol vb. giderlerde ortaya çıkmaz. -Eğitim iş sırasında gerçek koşullarda yapıldığı için, öğrenilen bilgilerin hemen uygulanma olanağı vardır. -Öğrenileni işe aktarırken ortaya çıkabilecek adaptasyon sorunları pek yaşanmaz. -Çalışan işinden uzaklaşmadığı için fazla bir aksama olmaz. Zayıf Yönleri - İşbaşı eğitimini veren ustabaşı veya sorumlu kişi eğitimcilik etkinliğine sahip olmayabilir. - Gerçek çalışma yöntemleri ve koşulları demode olabilir. Çalışan bu durumda çağdaş teknolojik bilgileri edinememiş olabilir. - Öğrenme aşamalarında hatalı mallar üretilebilir, makine ve donanım kaybı olabilir. - Çalışma koşulları, gürültü, pislik vs. sebeplerle olumlu bir eğitim ortamı oluşturmayabilir. Çok sayıda çalışanın eğitimi aynı anda alması için elverişli değildir. Kaynak: Özdemir, 2002; akt. Kasımov, 2006:73 14

17 İş Dışı Eğitim Yöntemleri İş dışı eğitim yöntemleri, eğitilenlerin bilginin pasif alıcıları olduğu yöntemleri ifade eder. Bu bilgi, verileri, süreçleri ve problem çözme tekniklerini içerebilir. Bu yöntemlerle eğitim görecek işgörenler, belirli süreler için işlerinden ayrılarak işletme içinde veya işletme dışında eğitimlerini görebilmektedirler (Güzel, 2005:115). İş dışı eğitim yöntemleri şu şekilde sıralanabilir (Aktuna, 2007:43): Konferanslar Seminerler Kurslar Çalışma grubu yöntemi Örnek olay yöntemi Rol oynama yöntemi İşletme oyunu yöntemi 2.4. İnsan Kaynaklarında Teknoloji Destekli Yeni Eğitim Yöntemleri Yeni eğitim yöntemleri denildiğinde derslerin eğitilenlere verilebilmesi için teknoloji kullanmayı gerektiren her türlü eğitim anlaşılmaktadır. Dolayısıyla teknolojinin büyük etkisi olduğu söylenebilir. Teknolojik eğitim yöntemlerine örnek olarak web tabanlı eğitimler (internet, intranet-sadece kuruma özgü olan ve dışarı açık olmayan ağ, extranet-hem kurum iletişimine hem de kurumun onayladığı dış kaynaklara açık olan ağ), CD/DVD, uydu yayını, televizyon yayını, sesli ve görüntülü konferans sistemleri gibi teknoloji kullanarak aktarılan her çeşit eğitim gösterilebilir(noe, 2005:234; akt. Önder, 2007:23). Teknoloji destekli eğitim yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: Multimedya Eğitim Bilgisayar Temelli Eğitim o CD-ROM/DVD ve Lazer Diskler o İnteraktif Video o İnternet, Web Tabanlı Eğitim, E-Öğrenme ve Öğrenme Portalları o Sanal Gerçeklik Akıllı Eğitmenlik Sistemleri (Intellegent Tutoring Systems) Uzaktan Öğrenme (Distance Learning) Karma Öğrenme 15

18 Multimedya Eğitim Çoklu ortam (multimedya) en genel tanımıyla; bir bilgisayar tabanlı uygulamada, normal yazı, ses, görüntü, grafik video ve animasyon gibi görsel araçların kullanılmasıyla desteklenen bir kullanıcı ara yüzüdür. Geleneksel eğitimde son dönemlerde tepegöz, projektör, video vb. araçlar kullanılmaktaydı. Günümüzde ise bilişim teknolojisinin en çarpıcı gelişmelerinden birisi www (World Wide Web-kısaca örümcek ağları gibi birbiriyle bağlantılı sayfalardan, internet üzerinde çalışan ve www ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir (tr.wikipedia.org); normal yazı, grafik görüntü ve sesin internet üzerinden iletildiği çoklu ortam ağıdır. Çeşitli ortamlardan, değişik formatlarda alınan malzemeleri bütünleştirme yeteneğine sahip olan Web, eğitmenlerin etkin ve verimli ders hazırlamalarına olanak sağlamaktadır (Aykanat, 2006:25). Multimedya İKY de eğitim amaçlı kullanılmasının yanında aynı zamanda turizmi etkileyen temel anahtar alanlardan biri olmaya başlamıştır. Multimedya turizmde danışma, seyahat planlayan kişilere elle tutulur görüntü ve deneyim sağlamak için yoğun bir fotoğraf ve grafik sunuma ihtiyaç duyar. Animasyonların ya da videoların kullanımı bilgiye zenginlik ve etkileşim sağlayabilir. Seyahat edecek kişileri tek taraflı etkileyen ulaşılamayan danışmanın aksine, web dünyanın her yerinden üç boyutlu (3D) sanal turlar ile insanlar arasında etkileşim sağlayabilir. Ayrıca insanlar bir yeri ziyaret etmeden, tecrübe edebilmeleri için ürünler veya destinasyonlarla web siteleri sayesinde etkileşimde bulunabilir(buhalis ve Law, 2008:615). Mulimedya eğitimleri, eğitilenleri motive ederek anında geribildirim ve rehberlik oluşturmak, işgörenlerin hakimiyet düzeylerini test ederek kendilerine düşen bölümleri öğrenmelerini sağlar (Özgen vd., 2005:172; akt. Kasımov, 2006:84). Bunlara paralel olarak multimedya eğitimin avantaj ve dezavantajları Tablo 3 de gösterilmektedir: Tablo 3: Multimedya Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları Avantajları Bireyin öğrenme hızını kendisinin belirlemesi İnteraktif İçeriğin sürekliliği Dağıtımın sürekliliği Sınırsız coğrafik erişilebilirlik Anında geribildirim Bütünleşik rehberlik sistemi Birçok duyuya hitap Hakimiyetin test edilebilirliği Mahremiyet Dezavantajları Geliştirmek pahalıdır Çeşitli eğitim içerikleri için etkin değildir Eğitilenlerin teknolojiyi kullanma endişesinin olması Hızlı güncelleme zorluğu Etkinlikte uzlaşma eksikliği Kaynak: Noe, 2009:271 16

19 Bilgisayar Temelli Eğitim Bilgisayar temelli eğitim (BTE), bilgisayarın öğrenme açıcından uyarıcı etki sağladığı, eğitilenlerin soruları cevapladığı ve bilgisayarın bu cevapları analiz ettiği cevap verene geribildirim imkanı tanıdığı etkileşimli bir eğitimdir. BTE, interaktif video, CD-ROM ve bilgisayar sürümlü diğer sistemleri içermekte ve lazer disklerin, CD-ROM ların ve internetin kullanılmasıyla birlikte daha karmaşık bir hal almaktadır (Noe, 2009:272). BTE nin genel açıdan yararları ve sınırlılıkları Tablo 4 teki gibi sıralanabilir (Aykanat, 2006:24): CD-ROM, DVD ve Lazer Diskler Kişisel bir bilgisayar yardımıyla animasyon, video klipler ve grafikler eğitim uygulamasına entegre edilebilir, ayrıca kullanıcı eğitim materyaliyle joystick ve dokunmatik ekranlar aracılığıyla etkileşimde bulunabilir. CD-ROM yazı, grafik, ses ve görüntünün bir alüminyum disk üzerinden lazer ile okunmasını sağlar; lazer disk ise, lazerle yüksek kalitede video ve ses üretmek için kullanılır (Noe, 2009:273). CD-ROM lar, görsel etkileşimi arttırmak ve bilginin rahat taşınabilir olmasını sağlamak amacıyla BTE tabanlı eğitimlerde kullanılmaktadır. İstenilen zaman ve yerde CD-ROM lara erişimin kolaylığı ve geleneksel eğitim yöntemlerinde ortaya çıkan zaman kayıplarının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi eğitim endüstrisinin değişimine yardımcı olmuştur. Bu faydalarının yanında öğrenenlerin tecrübelerini daha yavaş ve daha az meşgul tutarak CD-ROM lar eğitmenle etkileşimi ve dinamik sunumları körelttiler (Aykanat, 2006:41). Tablo 4: Bilgisayar Tabanlı Eğitimin (BTE) Yararları ve Sınırlılıkları BTE nin Yararları 1. Etkileşimli öğrenme sağlaması 2. Anında geribildirim verebilmesi 3. Sabırlı olması 4. Öğreneni güdülemesi 5. Öğretimde bir süreklilik sağlaması 6. Öğrenenin öğrenme düzeyine uygun öğrenme ortamı sunabilmesi 7. Her öğrenenin ihtiyacına uygun içeriğin sunulması 8. Yeni içeriğin öğretimde birden fazla sunum formatının kullanılması 9. Öğrenenin performans kayıtlarının tutulması BTE nin Sınırlılıkları 1. Araç-gereç ve yazılımlar pahalı olabilir 2. BTE nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması zaman ve para gerektirir 3. BTE her öğrenen için uygun değildir 4. Mevcut eğitim yazılımlarının birçoğu öğretimsel ve teknik kalite açısından yetersizdir 5. Sürekli kullanıldığı taktirde, öğrenenlerin psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. 17

20 İnteraktif Video İnteraktif video, video ve bilgisayar temelli eğitimin avantajlarını birleştirmektedir. Eğitilenler klavye veya monitöre dokunmak suretiyle eğitim programıyla etkileşebilmektedir. Eğitim programının depolanması ve saklanması videodisk veya CD-ROM lar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili örnek vermek gerekirse, Federal Express şirketinin interaktif video uygulamasıyla ilgili yapmış olduğu çalışma gösterilebilir. Federal Express in 25 disklik interaktif videoları müşteri etiketlerinden, dikkatli sürme ve dağıtım prosedürlerini içeren bir çevrimi ihtiva ediyordu. Federal Express, interaktif videonun birçok avantajını keşfetmişti. İlk olarak eğitimler bireyselleştirilebilmiştir. Personel eğitim programını kontrol edebilmektedir. İstedikleri yerleri tekrar gözden geçirirken istedikleri zaman konuları atlayabilmekteydiler. İkincisi, personel performanslarına bağlı olarak anında geribildirim alabilmekteydiler. Üçüncüsü, eğitim personelin iş takvimine bağlı olmaksızın 24 saat kullanıma hazırdı. İşveren açısındansa, interaktif video programlarının geliştirilmesinin ve satın alınmasının yüksek maliyeti, eğiticilerin seyahat masrafı ve merkezi bir eğitim alanının donatılma masraflarından yapılan tasarruflarla azaltılabilir. Federal Express, interaktif video eğitim programı aracılığıyla ülke sathında 650 istasyonda çalışanını eğitmiş ve şirketin milyonlarca Dolar tasarruf etmesini sağlamıştır (Noe, 2009: ). İnternet, Web Tabanlı Eğitim, E-Öğrenme ve Öğrenme Portalları İnternet, netlerin neti, ağların ağı ya da tüm dünyadan, yüz binlerce bilgisayar ağının, bilgiye erişilmesi amacı ile birbirlerine bağlanmalarından oluşan bir ağ olarak tanımlanabilir (Duman, 1998:1; akt. Karasar, 2004:120). Bir başka tanımda ise; internet, değişik bilgisayar ağlarında olan insanların, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, birbirleriyle aynı ağ üzerindeymiş gibi haberleşmelerini ve bilgilerini en verimli şekilde paylaşmalarını sağlayan bir teknoloji (Kılıç ve Karaaslan, 1998; akt. Karasar, 2004:120) olarak belirtilmektedir. Günümüzde yaşam boyu öğrenme kavramı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu da eğitim kurumlarının yeni teknolojilerle üretilmiş eğitim programlarını uygulamasını zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluk uzaktan eğitim anlayışının yerleşmesine neden olmaktadır. Uzaktan eğitim yönteminde şu anda gelinen nokta internet yoluyla öğretim uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, gelişen web teknolojileri ve bilgisayarlı konferans sistemleri sayesinde zaman, mekan ve uzaklıktan bağımsız bir şekilde öğrenenlerin birlikte çalışmalarına olanak vermektedir (Kaya ve Önder, 2002:48). İnternet destekli eğitimde öğretme ve öğrenmenin kalitesi düşünme ve tartışmayı geliştirmesine, bilgi iletiminden öğrenici kontrollü eğitime yönlendirilmesine, karşılıklı öğretme sağlamasına, öğrenen merkezli, aktif katılımı ve bilgi yapılandırılmasını teşvik etmesine, yüksek seviyeli düşünme yeteneği temelinde olmasına, aktif öğrenmeyi geliştirmesine, bir- 18

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI Sanal Gerçeklik Nedir? Sanal Gerçeklik Türleri Sanal Gerçeklikte Kullanılan Araçlar Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Eğitimde Kullanılan Sanal Gerçeklik

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 (İşbaşı Eğitim Yöntemleri) Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı)

İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 (İşbaşı Eğitim Yöntemleri) Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı) İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 () Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı) İçindekiler GIRIŞ... 2 İŞBAŞI EĞITIM YÖNTEMLERI... 2 1. GÖZETIMCI REHBERLIĞINDE EĞITIM... 3 2. COACHING

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

UTKAR. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

UTKAR. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç.Dr. Erhan Öner UTKAR Müdürü eoner@marun.edu.tr Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Yönetim Kurulu Üyesi myukseloglu@marun.edu.tr Uzaktan Eğitim Uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

EĞİTİM ve GELİŞTİRME

EĞİTİM ve GELİŞTİRME EĞİTİM ve GELİŞTİRME Doç. Dr. Ersin KAVİ Eğitim ve Geliştirmenin Önemi Yeni işgörenin, işine, mesleğine, kuruma, iş arkadaşlarına, hatta işini gerçekleştireceği şehre uyumunu sağlamak. İşgörenlerin, kurumdaki

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ Bilgi Çağı gereksinimleri Shift Happens: http://www.youtube.com/watch?v=ejpsqeqbh4o&featur e=related Öğretim Teknolojisi ne yapar? Öğretim, okullarda gerçekleştirilen

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İşgören Eğitim Planlaması İşgören Eğitim Planlaması Örgütlerde işgören eğitimi planlaması; -- Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması -- Eğitim programının değerlendirilmesi.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz.

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz. 1 Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar, Değerli Başkanlar ve Akademisyenler, Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği nin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları

Detaylı

TASARIM ve BASIM-YAYIMCILIK EĞĐTĐMĐNDE SĐMÜLASYON TEKNĐĞĐNĐN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ. Öğr.. Gör. Asuman KAYA Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu

TASARIM ve BASIM-YAYIMCILIK EĞĐTĐMĐNDE SĐMÜLASYON TEKNĐĞĐNĐN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ. Öğr.. Gör. Asuman KAYA Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu TASARIM ve BASIM-YAYIMCILIK EĞĐTĐMĐNDE SĐMÜLASYON TEKNĐĞĐNĐN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ Öğr.. Gör. Asuman KAYA Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu GĐRĐŞ TASARIM ve BASIM-YAYIMCILIK EĞĐTĐMĐ TBY Eğitiminin

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 ÜNİTE 1: DESTEK HİZMETLER KAVRAMI OTEL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE)

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE) UYGULAMALARI BİLGİSAYAR EĞİTİMDE Eğitimde Bilgisayar isayar Uygulamaları ÖGRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE) Bilgisayar

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER

BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER BAKIM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER Doç.Dr.Türkinaz Atabek Aştı İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Çağdaş Rolleri kapsamında; Bilgi, Beceri, Eleştirel düşünceyi kullanan hemşireler;

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı