INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING"

Transkript

1 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE FOR THEIR SUCCESS AND THE PLACE OF TECHNOLOGY USE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ EDEN NEDENLER VE BU NEDENLER ARASINDA TEKNOLOJİNİN YERİ Abdullah YÖRDEM & Aliye YÖRDEM 1-9 PLACE OF YUNUS EMRE INSTITUTES IN TEACHING TURKISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS ( JORDAN, EGYPT, LEBANON YUNUS EMRE INSTITUTES SAMPLES) YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİNİN YERİ (ÜRDÜN, MISIR, LÜBNAN YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİ ÖRNEKLERİ) Abdulmuttalip IŞIDAN INVESTIGATION OF RESOURCE WEBSITES RELATED WITH TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAYNAK SİTELERİN İNCELENMESİ Ahmet Akçay & Esra Bayram TEACHING EARLY READ AND WRITE IN NATIVE LANGUAGE EDUCATION PROGRAMS OF TURKEY AND US CALIFORNIA STATE TÜRKİYE İLE ABD KALİFORNİYA EYALETİ ANADİLİ EĞİTİM İZLENCELERİNDE İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Ahmet ÇEBİ & Esra AY KARAÇUHA 28-47

2 ON THE PLACE OF THE AKTIONSART TYPES IN TURKISH VERBS AT LANGUAGE TEACHING TÜRKÇE FİİLLERDE KILINIŞ TÜRLERİNİN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE Ahmet KARADOĞAN & Erkan HİRİK LANGUAGE PASSPORT' INVESTIGATION WITHIN THE SCOPE OF EUROPEAN LANGUAGE AVRUPA DİL PORTFOLYOSU KAPSAMINDA DİL PASAPORTUNUN" İNCELENMESİ Ahmet KILINÇ ANIMAL NAMES IN KİTÂB-I TIBB-I HİKMET AND THE USE OF ANIMAL PRODUCTS IN TREATMENT KİTÂB-I TIBB-I HİKMET TE HAYVAN ADLARI VE HAYVAN ÜRÜNLERİNİN TEDAVİDE KULLANIMI Ahmet Turan DOĞAN OPINIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS ON MOTHER TONGUE EDUCATION ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ahmet Turan Sinan & Sezgin Demir THE ROLE OF LIBRARIES IN LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING Aleksandra VRANES VERB CONJUGATION AND IRREGULARITIES IN VERB CONJUGATION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİL ÇEKİMİ VE FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER Ali ŞEYLAN

3 TRIAL OF A METHOD IN TEACHING TURKISH AS A FOREING LANGUAGE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM DENEMESİ Ali TAŞTEKİN FATIH PROJECT IN CHANGING PROCESS AND TURKISH LITERATURE EDUCATION (TRANING) DEĞİŞİM SÜRECİNDE FATİH PROJESİ VE EDEBİYAT EĞİTİMİ Alim GÜR & Ayşegül KADİŞ TURKISH TEACHERS OPINIONS ABOUT TRANSITION SYSTEM FROM PRIMARY EDUCATION TO SECONDARY EDUCATION TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Aliye İlkay Yemenici & Özge Karakaş Yıldırım QUALITIES OF YOUNG ADULT LITERATURE WORKS SEEKING ITS OWN PLACE IN THE SHADE OF CHILDREN'S LITERATURE ÇOCUK EDEBİYATI GÖLGESİNDE KENDİNE YER ARAYAN GENÇLİK EDEBİYATI ESERLERİNİN NİTELİKLERİ Aliye USLU ÜSTTEN THE EFFECTS OF REPEATED AND PAIRED READING TECHNIQUES ON LEARNING DISABILITY: AN ACTION RESEARCH Alper Murat ÖZDEMİR THE ROLE AND IMPORTANCE OF RIDDLES IN THE PROCESS OF GAINING BASIC LANGUAGE SKILLS IN TEACHING TURKISH TEMEL DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE BİLMECELERİN YERİ VE ÖNEMİ Arzu TÖREN GÜL

4 THE PLACE AND IMPORTANCE OF WISH PATTERNS IN TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE FRANSIZCANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİLEK KALIPLARININ YERİ VE ÖNEMİ Aslıhan Elif Kanmaz STUDENTS RELATIONS WITH LINGUISTIC CODES, MEDIUM OF INSTRUCTION AND FIELD INFORMATION ÖĞRENCİLERİN DİL KODU, ÖĞRETİM EĞİTİM DİLİ VE ALAN BİLGİSİ İLİŞKİLERİ Asuman AĞAÇSAPAN ANALYZING THE ATTITUDES OF 4th GRADE STUDENTS TOWARDS TURKISH LESSON IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE AİT TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayhan DİREK & Kaya YILDIZ & Volkan ERDOĞAN & Ali UZUN ADVICE ON CREATING A TEXT ANTHOLOGY TO BE USED IN THE TURKISH WORLD FOR TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE LESSON TÜRK DÜNYASINDA TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERSLERİNDE KULLANILACAK METİN ANTOLOJİSİ OLUŞTURMA ÜZERİNE ÖNERİLER Aylin ÇAKIR AN EVALUATION OF TURKISH AS A FOREIN LANGUAGE COURSEBOOK IN VIEW OF METHODS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA YÖNTEM KULLANIMI Aysel DEREGÖZÜ

5 SEA IN HAYALI S DIVAN HAYÂLÎ BEY DİVANI NDA DENİZ Aysun SUNGURHAN AN EVALUATION ON THE MOBILE APPS DEVELOPED TO TEACH THE FOREIGNERS TURKISH YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME Ayşe BECEL EDUCATIONAL TEACHING OF PRONUNCIATION SKILLS WITH SONGS FOR FOREIGN LANGUAGE GERMAN YABANCI DİL ALMANCA DERSİNDE SESLETİM BECERİSİNİN ŞARKILARLA ÖĞRETİMİ AYŞE UYANIK THE TRANSFER OF CULTURAL NORMS AND MEANING IN A TRANSLATED LITERARY TEXT: AN EXPLORATION INTO ELIF SAFAK S ARAF IN THE LIGHT OF ETHNOMETHODOLOGY ELİF ŞAFAK'IN ARAF ADLI ROMANINDA KÜLTÜREL OLGU İLE ANLAM VE İMGE ALANLARI BAĞLANTISI: ETNOMETODOLOJİ IŞIĞINDA BİR ÇEVİRİ METİN İRDELEMESİ A. Zeynep KIVANÇ & Beki HALEVA RESEARCHING LINES OF DESCENT REFLECTING TURKISH PROVERBS AT PART OF RELATIONSHIP OF LANGUAGE- CULTURE TÜRK ATASÖZLERİNE YANSIYAN AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİL-KÜLTÜR BAĞLANTISI KAPSAMINDA İNCELENMESİ Bade TABAR IMPROVING WRITING SKILLS WITH GENRE-BASED INSTRUCTION FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS Celile Eren ARGIT & Banu ÖZER GRIFFIN

6 DEVELOPMENT OF FRENCH LANGUAGE AND A METHOD TO INCREASE MOTIVATION IN FRENCH TEACHING: FRENCH BORROWING WORDS IN TURKISH FRANSIZCANIN GELİŞİMİ VE FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON ARTTIRICI BİR YÖNTEM: FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER Bekir GÜZEL ANATOLIAN PLACE NAMES IN THE TRAVELOGUE CALLED SEYAHATNEME OF EVLIYA ÇELEBI EVLİYA ÇELEBİ NİN SEYAHATNAMESİ NDE ANADOLU YER ADLARI A. Nur SIR DÜNDAR & Betül AYHAN A Research on the Use of Texts of Folk Literature and Products of Folklore in the Primary Education Books of TRNC KKTC İlköğretim Kitaplarında Halk Edebiyatı Metinleri ile Halk Bilgisi Ürünlerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Burak GÖKBULUT A SINGLE STORY THROUGH THE LENSES OF TWO TRANSLATORS: TRANSLATIONS OF CAMUS L HÔTE TEK METİN, İKİ FARKLI ÇEVİRMEN: CAMUS NÜN L HÔTE ADLI ÖYKÜSÜNÜN İKİ FARKLI ÇEVİRİSİ Burçak FAKIOĞLU A MODEL OFFER FOR USING OLD TURKISH LITERATURE TEXTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSONS ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Canan Nimet MERT

7 THE GRAMMARS AND DICTIONARIES OF OLD TURKISH ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ Ceyda ADIYAMAN STUDENTS TENDENCY PROBLEM TOWARDS FOREIGN LANGUAGE TEACHING YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DİLE YÖNELİM SORUNU Ceyda YALÇIN TEACHING AND INTERPRETATION OF THE PHRASES WITH SONG ŞARKILARLA DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ ve ANLAMLANDIRILMASI Çağrı Barış AYDIN & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL GENITIVE SUFFIX +ni IN CHAGATAİ TURKISH ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE +ni İLGİ HÂLİ EKİ Çetin PEKACAR & Filiz Meltem ERDEM UÇAR ELEPHANTS IN THE CLASSROOMS: IGNORED REALITIES IN THE TEACHING AND LEARNING OF SPOKEN ENGLISH IN A TURKISH UNIVERSITY PREPARATORY PROGRAM Davut PEACİ (William S. Peachy) A HISTORICAL SECTION FROM THE TURKISH VARIETY OF EXPRESSION: WORDS MEANING "MANY" IN THE OLD ANATOLIAN TURKISH TÜRKÇENİN İFADE ÇEŞİTLİLİĞİNDEN TARİHSEL BİR KESİT: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÇOK ANLAMINI KARŞILAYAN KELİMELER Derya DATLI

8 THE ERRORS MADE IN WRITTEN AND VERBAL EXPRESSIONS IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: JAPANESE SAMPLE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRENİMİNDE YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIMLARDA YAPILAN YANLIŞLAR: JAPON ÖRNEĞİ Dilek CERAN & Derya YILDIZ & Esra ÇAKIN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL KAYGISI Dilek ÇAKICI THE INFLUENCE OF THE ISLAM RELIGION ON KAZAKH AND TURKISH PROVERBS KAZAK VE TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNDE İSLAM DİNİNİN ETKİLERİ M. A. Dilek EREN A STUDY OF TURKISH AND TURKISH CULTURE COURSE AND WORK BOOKS IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ KALIP SÖZLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Duygu UÇGUN TURKMEN LANGUAGE IN KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ AND ACEMÎ AND MUĠALÎ KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUĠALÎ DE TÜRKMENCE Ebru ALAGÖZ BOYRAZ THE IMPACT OF L1 PARAMETERS IN SECOND LANGUAGE LEARNING Eda Esra BÜLBÜL

9 A STUDY ON TURKISH EFL STUDENTS ENGLISH SPEAKING ANXIETY Eda TAYSİ SOME OBSERVATIONS ON THE SEMANTIC PROSODY OF THE LEXICAL ITEMS IN THE WRITTEN TEXTS PRODUCED BY THE STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN YAZILI METİNLERDEKİ SÖZCÜKLERİN ANLAMSAL BÜRÜN GÖRÜNÜMLERİNE YÖNELİK GÖZLEMLER Elçin ESMER PRESERVICE TEACHERS METAPHORS OF MOTHER TONGUE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANA DİLİNE İLİŞKİN METAFORLARI Elif Emine BALTA QUALITATIVE STUDY ON READING HABITS OF TURKISH TEACHERS TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Elif KURT & Suat UNGAN LOOKING AT THE ELT METHODS THROUGH THE EYES OF TEACHERS AT WORK: AN ANALYSIS Emel ÇELİK & Özge ÇOMAK & Şeniz BİLGİ COGNITIVE LEVELS OF VOCABULARY TEACHING ACTIVITIES IN TURKISH LESSON WORKBOOKS OF SECONDARY GRADES ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ Emine GÜLER - Erkan ZAFER

10 USING INTERCULTURAL MUSIC IN EFL CLASSES: DOLAPDERE BIG GANG COVER SONGS Emine GÜZEL COMPARISON OF AZİZ NESİN S BOOK ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA AND ZEHRA İPŞİROĞLU S BOOK ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA IN TERMS OF THE LAYOUT AND CONTENT CRITERIA WHICH ARE NECCESSARY FOR CHILDREN S BOOK AZİZ NESİN İN ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA KİTABIYLA ZEHRA İPŞİROĞLU NUN ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA KİTABININ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN İÇ VE DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Emine KİTİŞ ÇINAR & Esra USLU YARDIMCI VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHILDREN THAT ARE FOUR-SIX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Emine YILMAZ BOLAT L1 USE IN INDIVIDUAL CONFERENCING AND ITS EFFECTS ON EFL STUDENTS WRITING PERFORMANCES Emrah EKMEKÇİ HOW TO TELL LINGUISTIC VALUE? DİLSEL DEĞER NASIL ANLAŞILIR? Engin YILMAZ & Erdal ÖZCAN THE EFFECT OF SERIES TRANSFERRED FROM NOVEL ON BALKAN COUNTRIES IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROMANDAN UYARLANAN DİZİLERİN BALKAN COĞRAFYASINA ETKİSİ Ensar KESEBİR

11 WHAT DO SIGNS MEAN? TABELALARIN DİLİ Ercan KAÇMAZ COMPARISON OF VOCABULARY AND FREQUENCY USED IN COURSE BOOKS FOR TURKISH AND GERMAN AS A FOREİGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE ALMANCA DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI VE SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRMASI Erol HACISALİHOĞLU & Sevim ÇELİK ÖNEMLİ TEACHING TURKISH WITH HIGHER ORDER THINKING ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Esin TAT & Pınar KAYA TEACHING NOUN FROM NOUN FORMATIVE AFFIXES BY MORPHO-SEMANTIC WAY TO SIX GRADE STUDENTS 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİN MORFO-SEMANTİK YOLLA ÖĞRETİMİ Esra Arısoy & Mehmet Akif Kaya TRANSMISSION OF CULTURAL ELEMENTS IN THE FRENCH TRANSLATIONS OF SABAHATTIN ALI S SHORT STORIES AYRAN AND ASFALT YOL SABAHATTİN ALİ NİN AYRAN VE ASFALT YOL ADLI ÖYKÜLERİNİN VE FRANSIZCA ÇEVİRİLERİNİN KÜLTÜREL ÖĞELERİN AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ ESRA ŞAHBAZ

12 INVESTIGATION OF THE NOVELS BY CHRISTINE NÖSTLINGER WITH RESPECT TO THE PERSONAL DEVELOPMENT THEME IN THE TURKISH LANGUAGE CURRICULUMS CHRİSTİNE NÖSTLİNGER'İN ROMANLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ "KİŞİSEL GELİŞİM" TEMASINA GÖRE İNCELENMESİ Esra USLU YARDIMCI & Kübra USLU THE USE OF LITERARY TEXTS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION YABANCI DİL EĞİTİMİNDE EDEBİ METİNLER KULLANIMI Evrim ATUN ERMAĞAN & Füsun ŞAVLI A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT ON BILINGUALISM İKİ DİLLİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME Fahriye Aytolu KARA & Feyzullah AĞIRMAN DİNLEME EĞİTİMİ VE DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER TEACHING LISTENING AND ACTIVITIES TO DEVELOP LISTENING SKILL Fatih YILMAZ & Gülşah BABACAN SIMPLIFICATION OF READING TEXTS ACCORDING TO LANGUAGE LEVELS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİNİN DİL DÜZEYLERİNE GÖRE SADELEŞTİRİLMESİ Fatma BÖLÜKBAŞ

13 KOBRA OF WORLD OF WORDS ON THE NOVEL KOBRA ROMANININ KELİME DÜNYASI ÜZERİNE Fatma DURA CEMİL MERİÇ S CRITIQUE OF THE LANGUAGE USED IN LITERATURE CEMİL MERİÇ İN EDEBİYAT NOKTASINDA DİL TENKİDİ Ferhat ÇETİNKAYA THE ROLE OF FAIRY TALES IN TEACHING RUSSAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN ELEMENTARY AND PRIMARY SCHOOLS OKUL ÇAĞINDA VE OKUL ÖNCESİNDE ÇOCUKLARA RUS DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE MASALLARIN ROLÜ Firengiz PAŞAYEVA STUDENTS ATTITUDES TOWARD ENGLISH AT ÇEMİŞGEZEK BOARDING SECONDARY SCHOOL Fulya ESLEK INVESTIGATION OF THE NOMINALIZATION ABILITY OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN WRITTEN EXPRESSION: -DIk and (y)acak ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMDA ADLAŞTIRMA YAPABİLME BECERİSİNİN İNCELENMESİ: -DIk ve -(y)acak Funda AMANVERMEZ

14 A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD KURU IN TURKISH OF TURKEY AND TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ MELİH CEVDET ANDAY'S STINKING CITY, TURGUT UYAR'S FREEZING CITY, AHMET OKTAY S KILLING CITY: THE REFLECTION OF URBANIZATION ON LANGUAGE OF POETRY MELİH CEVDET ANDAY IN KOKAN, TURGUT UYAR IN ÜŞÜYEN, AHMET OKTAY IN ÖLDÜREN KENTLERİ: KENTLEŞMENİN ŞİİR DİLİNE YANSIMASI Gizem Ece GÖNÜL TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM/TFMPNS CHARACTERISTICS OF DIALECT-FOLKLECT- MUSICOLECT: A CASE STUDY OF URFA REGION TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS DİALEKT-FOLKLEKT-MÜZİKOLEKT ÖZELLİKLERİ: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ Gonca DEMİR SERIES AND FILMS IN TEACHING/LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE DİZİ VE FİLMLER Gonca KIRBAŞ & Hümeyra DOĞANAY THE ROLE OF EUPHEMISM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: THE EXAMPLE OF GAZI UNIVESITY TURKISH EDUCATION, RESEARCH AND APPLICATION CENTER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖRTMECENİN ROLÜ: GAZİ TÖMER ÖRNEĞİ Gulmira OSPANOVA

15 THE AVAILABILITY of VOCAL TRAINING METHODS and TECHNIQUES on ENGLISH SPEAKING EDUCATION SES EĞİTİMİ YÖNTEM ve TEKNİKLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ Gül Fahriye EVREN & Nalan YİĞİT REVIEV ON THE QUOTES WORDS IN GEORGIAN GÜRCÜCEDE YER ALAN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE İNCELEME Gül Mükerrem ÖZTÜRK THE VIEWS OF PROSPECTIVE GERMAN TEACHERS IN RESPECT OF MATERIAL EVALUATION UND ADAPTATION COURSE ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ "MATERYAL DEĞERLENDİRME VE UYARLAMA" DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Gülcan ÇAKIR A STUDY ON WRITING SKILLS FOR NOVICE TEACHERS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Gülden TÜM EFFECT OF MOTHER TONGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: THE CASE OF ARABIC YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİN ETKİSİ: ARAPÇA ÖRNEĞİ Gülfem KURT & Muhammet KURT A STUDY ABOUT ASSESSING TRANSLATION COMPETENCE ÇEVİRİ EDİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Gülhanım ÜNSAL

16 CONTRIBUTION OF WEB IN MEASUREMENT AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE WEBİN KATKISI Gülnaz BERBEROĞLU & Meral GÜLLÜLÜ DISCOVERY LEARNING OF SYNTAX BY ÜŞENGEÇ SHORT STORY SÖZ DİZİMİNİ SEZDİRMEDE ÜŞENGEÇ HİKÂYESİ Gülşah DURMUŞ EDUCATION AND TRAINING OF TURKISH IN THE REPUBLIC PERIOD: SAMPLE OF URFA PEOPLE S HOUSE CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ: URFA HALKEVİ ÖRNEĞİ Gülşah ESER EXPLORING EFL LEARNERS BELIEFS ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING Gülten GENÇ & Emine KULUŞAKLI & Savaş AYDIN PROBLEMS AND SOLUTIONS IN ARABIC READING TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA OKUMA ÖĞRETİMİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gürkan DAĞBAŞI & H. İbrahim ŞANVERDİ LEARNING TURKISH IN ITALY: A SURVEY STUDY OF MOTIVATION Hacer Nilay SULUDERE

17 IDEAS CONCERNING THE REVOLUTION OF TURKISH LATIN ALPHABET: VARIOUS HIGH SCHOOL STUDENTS HAVE BEEN QUESTIONED FOR THE RESEARCH YAZI DEVRİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: FARKLI LİSE TÜRÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA Hakan ÜLPER & Ege KİRAZ ANGST UND SPRACHPROBLEM IM WERK ALLES VON INGEBORG BACHMANN INGEBORG BACHMANN IN HER ŞEY ADLI ÖYKÜSÜNDE KORKU VE DİL SORUNU Halime YEŞİLYURT & Özge Sinem İMRAĞ PREFIXING VERBS IN TEACHING RUSSIAN AS SECOND LANGUAGE TO INDIVIDUALS WHOSE MOTHER LANGUAGE IS TURKISH ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERE İKİNCİ DİL OLARAK RUSÇA ÖĞRETİMİNDE ÖN EKLİ FİİLLER Hanife ÇAYLAK WRITING, VOCABULARY AND SYNTACTIC PROBLEMS OF FRENCH AND GERMAN PRE-SERVICE TEACHERS DURING THE DEVELOPMENT OF THOSE SKILLS FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA BECERİSİ GELİŞİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SÖZCÜKBİLİMSEL, YAZIM BİLGİSEL VE SÖZDİZİMSEL SORUNLAR Hanife Nalan GENÇ & Adnan OFLAZ TEACHING VOCABULARY IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE KELİME ÖĞRETİMİ Hasan Fehmi EROL

18 THE IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND LEARNERS THOUGHTS ON THIS IMPLEMENTATION KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ODAKLI YAKLAŞIMIN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Himmet SARITAŞ & Nevin Akkaya A STUDY TOWARDS SPEAKING SELF EFFICACY OF TRAINEE TEACHER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUSMA ÖZ YETERLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Huriye ÇAKIR & İ. Seçkin AYDIN CONTRIBUTION OF WRITTEN ESSAYS WRITTEN BY CREATIVE WRITING SKILLS TO STUDENTS WRITING SKILLS YARATICI YAZMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK YAZILAN KOMPOZİSYONLARIN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE KATKISI Hülya AĞIN HAYKIR SOME OBSERVATIONS REGARDING THE NECESSITY OF TURKISH COURSES AT THE UNIVERSITIES YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER Hülya DÜNDAR ŞAHİN THE ROLE OF ŞAKİRCAN TAHİRÎ ON THE USE OF THE AVAZ METHOD IN KAZAN TATARS ŞAKİRCAN TAHİRÎ NİN KAZAN TATARLARINDA AVAZ METODUNUN KULLANILIŞINDAKİ ROLÜ Hülya GÖKÇE

19 A 17th CENTURY SAHIDI COMMENTARY: HULLE-I MANZUME 17.YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR ŞÂHİDÎ ŞERHİ: HULLE-İ MANZÛME Hüseyin GÖNEL & Murat DALOKAY BASIC METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING SPEAKING AND LISTENING TO FOREIGN STUDENTS ÖĞRENCİLERE YABANCI DİLDE KONUŞMA VE DİNLEME ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL METOT VE YÖNTEMLER Hüseyin PARLAK DEVELOPING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS LISTENING/WATCHING SELF EFFICIENCY ACCORDING SCALE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME/İZLEME ÖZ YETERLİK ALGILARINA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI İ. Seçkin AYDIN & Uğur DEMİRCAN & H. Özgür İNNALI TEACHING REDUPLICATION DUAL (HENDIADYOIN) IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE EXERCISES YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE İKİLEME ÖĞRETİMİ: ÖRNEK ALIŞTIRMALAR İbrahim DİLEK NOMINAL WORD COMBINATIONS IN AZERBAIJAN AND TURKISH LINGUISTICS TÜRK VE AZERBAYCAN DİLBİLGİSİNDE AD TAMLAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE İLKİN GULİYEV USING SONGS TO IMPROVE ARABIAN STUDENTS TURKISH LISTENING SKILLS ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKI KULLANIMI İsa YILMAZ

20 EXPLORING THE DICTIONARY PREFERENCES OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS İsmail YAMAN TURKISH NEW LEARNING YEMENI STUDENTS' UNDERSTANDING LEVEL THE STORY BOOKS ON BASIC TÜRKÇEYİ YENİ ÖĞRENEN YEMENLİ ÖĞRENCİLERİN TEMEL SEVİYEDEKİ HİKÂYE KİTAPLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ İzzet ŞEREF THOUGHTS ON GRAMMAR TEACHING IN TURKISH EDUCATING DEPARTMENTS TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Jale ÖZTÜRK TEACHING METHODS OF KAZAKH LANGUAGE FOR FOREIGNERS MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI YABANCILARA KAZAK DİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMBİLİMİ Karlygash ASHIRKHANOVA JUSTIFICATION IN WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİNDE GEREKÇELENDİRME Kemalettin DENİZ & Tuğçe DAŞÖZ THE TEXT OF THE PROBLEM IN TURKISH TEXTBOOKS-STAGE CLASSIFICATION TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARIN AŞAMALI SINIFLANDIRMAYA GÖRE İNCELENMESİ Kenan Önalan & Nesrin Zengin

21 CLASSIFICATION ACCORDING TO THE SUBJECT OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS WHICH THEY SELECT PHRASE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEÇTİKLERİ DEYİMLERİN KONULARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Kevser ER & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL LITERARY WORKS WITHIN THE FIELD OF TURKISH POETRY ON TURKOLOGY GROUP OF BELGRADE UNIVERSITY BELGRAD ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDE TÜRK ŞİİRİ ÇALIŞMALARI Ksenija AYKUT ANALYZING OF BORIS PASTERNAK S DOCTOR ZHIVAGO AND ITS MAIN CHARACTERS BORİS PASTERNAK IN DOKTOR JİVAGO ADLI ESERİNİN VE ANA KARAKTERLERİNİN İNCELENMESİ Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR FEYZİ HALICI AS TRANSFORMATIVE FIGURE OF 20TH CENTRUY MINSTRELSY TRADITION AND ASHIKS FESTIVAL 20. YÜZYIL ÂŞIKLIĞININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ UNSURU OLARAK FEYZİ HALICI VE ÂŞIKLAR BAYRAMI LATİFE KAYNAK TEACHING THE JAPANESE WRITING SYSTEM AT UNIVERSITY LEVEL Ljiljana Markovic TEACHING GEORGIAN LANGUAGE FOR TURKISH-SPEAKING STUDENT (EFFECTIVITY OF THE ELECTRONIC RESOURCES) TÜRKÇE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN GÜRCÜ DİLİNİ ÖĞRENMELERİ IÇİN (ELEKTRONİK KAYANAKLARIN ETKİLİLİĞİ) Maka SALİA

22 EVALUATION GRAMMAR EXERCISES IN SECONDARY SCHOOL WORKBOOKS OF TURKISH LANGUAGE IN TERMS OF PRINCIPLE OF PROGRESSIVITY ORTAOKUL TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ DİL BİLGİSİ KONU ETKİNLİKLERİNİN AŞAMALILIK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Cengiz ÇAKMAK & Taha Kaan BULUT RELATIONSHIP BETWEEN READING ACTIVITIES OF 8th GRADE TURKISH WORKBOOK AND READING OBJECTIVES 8. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA KAZANIMLARI İLE İLİŞKİSİ Mehmet ÇİÇEK & Nesibe ALCELLAT AN ASSESMENT ON BILINGUALISM AND COMMON LANGUAGE CONCEPTS IN THE CONTEXT MULTI CULTURALISM ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA İKİ DİLLİLİK VE ORTAK DİL KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Dursun ERDEM & Gülşen ORAN & Musa KAYA CHALLENGES AND EASINESS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AT UNDERGRADUATE LEVEL IN A FOREIGN COUNTRY; EXPECTATIONS AND LEARNING CONDITIONS OF STUDENTS: EXAMPLE OF IRAN ALLAMEH TABATABAI UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE KOLAYLIKLARI; ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENME DURUMLARI: İRAN ALLAMEH TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Mehmet Emin GÖNEN THE USE OF CREATIVE DRAMA IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YARATICI DRAMANIN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI Mehmet ERTUĞRUL & Sezgi YILDIRIM

23 PHONO-SEMANTIC AND MORPHO-PHONOLOGICAL METHOD WITH WORD DERIVATION IN TURKISH TÜRKÇEDE FONO-SEMANTİK VE MORFO-FONOLOJİK YOLLA SÖZCÜK TÜRETME Mehmet HAZAR SUFFICIENCY LEVEL OF STUDENTS IN USE OF FORMULAIC EXPRESSIONS WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KALIP İFADELERİ KULLANMADAKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİ Mehmet KARA & Muhammet Raşit MEMİŞ THE RELATIONSHIP OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES WITH STUDENTS OPINIONS ABOUT ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND APPLICATIONS IN TURKISH TECHING: A STUDY OF META-ANALYSIS AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI Mehmet Nuri KARDAŞ & Yeşim ÖZTÜRK BILINGUALISM AND ITS TYPES İKİ DİLLİLİK VE TÜRLERİ ÜZERİNE Mehmet Yalçın YILMAZ & Gözde DEMİREL VIEWS OF ÖMER SEYFETTİN ABOUT THE PERIODS OF TURKISH LITERATURE ÖMER SEYFETTİN İN TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Mehmet YILMAZ

24 WOMAN AND WORRY OF NOT HOLDING ON TO LIFE IN THE WORKS OF ARTHUR SCHNITZLER AND INCI ARAL ARTHUR SCHNİTZLER VE İNCİ ARAL IN YAZI DÜNYASINDA KADIN VE YAŞAMA TUTUNAMAMA KURUNTUSU Melik BÜLBÜL THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PERSONEL PRONOUNS IN THE TURKİC LANGUAGE AND ITS USING IN THE MODERN DIALECTS TÜRK DİLİNDE KİŞİ ADILLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TÜRK DİYALEKTLERİNDEKİ KULLANIMI Metin DEMİRCİ & Adem BULUT TURKISH - SERBIAN AND SERBIAN TURKISH LEXICOGRAPHICAL WORKS TÜRKÇE SIRPÇA VE SIRPÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI Mirjana TEODOSIJEVIĆ THE EFFECTS OF MOTHER TONGUE ON THE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR YABANCI DİL BİLGİSİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ANADİLİN ETKİLERİ Muhammet Ali ARIK WRITING BEHAVIOR of STUDENTS: THE STUDENTS WRITE for WHOM, WHAT PURPOSE and WHICH ENVIRONMENTS? ÖĞRENCiLERiN YAZMA DAVRANIŞLARI: ÖĞRENCİLER KİME, NE AMAÇLA, HANGİ ORTAMLARA YAZAR? Muhammet Baştuğ & Tuğba Çelik

25 THE ANALYSIS OF YAVUZ BÜLENT BAKİLER'S POEM NAMED "SASIRDIM KALDIM ISTE" YAVUZ BÜLENT BÂKİLER İN ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK TAHLİL YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ Muhammet TAŞKESEN EIGHT GRADE STUDENTS MISCONCEPTİONS ABOUT VOICE IN TURKISH ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDE FİİL ÇATISI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI Muhsine BÖREKÇİ & Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU GENITIVE CASE OF RUSSIAN IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO TURKISH STUDENTS RUSÇANIN TÜRK ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE RUS DİLİNİN TAMLAYAN DURUMU Murat Aşçı TEACHING ARABIC AT İMAM HATİP HIGH SCHOOLS BY NLP TECHNIQUES İMAM HATİP LİSELERİNDE NLP TEKNİKLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETİMİ Murat DEMİR OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ HAKKINDA ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF ANATOLIA IMAM-HATIP HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT OTTOMAN TURKISH COURSE Murat ÖZCAN

26 PROBLEMS FACED ON ENANTIOSEMY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK İÇİ KARŞIT ANLAMLILIK KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat ULUOĞLU POETRY MEMORIZATION IN TURKISH LITERATURE EDUCATION (Student Attitudes, Positive and Negative Aspects of the Method, The problems that are Encountered, Solution Recommendations) TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ŞİİR EZBERİ (Öğrenci Tutumları, Yöntemin Olumlu ve Olumsuz Tarafları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Mustafa ALKAN CURRENT STATE OF FOREIGN LANGUAGE PREP-CLASS PRACTICES YABANCI DİLDE EĞİTİM İÇİN HAZIRLIK SINIFI UYGULAMALARI Mustafa ÇAKIR FICTIONAL AND NARRATIVE FEATURES ADALET AGAOGLU S NOVEL ÜÇ BEŞ KİŞİ ADALET AĞAOĞLU NUN ÜÇ BEŞ KİŞİ ROMANINDA KURGU VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ Mustafa EVER A SURVEY ON THE PROBLEMS CONFRONTED BY THE SYRIAN STUDENTS DURING THEIR TURKISH COURSES THEY TAKE IN TURKEY: KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY SAMPLE TÜRKİYE DE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Mustafa İsmail DÖNMEZ & Sadettin PAKSOY

27 LANGUAGE POETRY IN AESTHETİCS OF TURKISH ŞİİR DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ESTETİĞİ Mustafa KARABULUT DIFFICULTIES IN TEACHING PHONETIC STRUCTURE OF THE RUSSIAN LANGUAGE RUS DİLİNİN FONETİK YAPISINDAN KAYNAKLI ÖĞRETİM ZORLUKLARI Mustafa YAŞAR THE RESARCH of the VALUES PARTAKING in the TURKISH CYPRIOT TALES KIBRIS TÜRK MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ Mustafa YENİASIR CLIL AND DIGITAL NATIVES Müfit ŞENEL & Deren Başak AKMAN THE USE OF LANGUAGE REGISTRERS IN LE JOURNAL DE B.J. AU BUREAU B.J. NİN İŞYERİ GÜNLÜĞÜ NDE (LE JOURNAL DE B.J. AU BUREAU) KULLANILAN DİL KESİTLERİ Mümtaz KAYA A SOCIAL MEDIA MATERIAL IN TURKISH LANGUAGE TEACHING TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR SOSYAL MEDYA MATERYALİ: CAPSLER Nail GÜNEY & Talat AYTAN

28 THE HISTORY OF ANCIENT PERIOD OF LINGUISTICS ESKİ ÇAĞ DİL BİLİM TARİHİ Naile AĞABABA TEACHING AND LEARNING THE GEORGIAN LANGUAGE IN TURKEY TÜRKİYE DE GÜRCÜCENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Nanuli KATCHARAVA IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF SOME EXCLAMATION WORDS WITH MUSIC VIDEOS YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE MÜZİK KLİPLERİYLE BAZI ÜNLEM KELİMELERİNİN ÖĞRETİMİ Necmi AYTAN & Ramazan KILIÇARSLAN PEDAGOGICAL ELEMENTS IN ŞERMİN AS AN EXAMPLE OF DIFFERENT APPROACH TO TURKISH EDUCATION AND TRAINING TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ OLARAK ŞERMİN DEKİ PEDAGOJİK UNSURLAR Nesibe YAZGAN USLU EVALUATION OF THE CARTOON NAMED KELOĞLAN IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE UNITS KELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Neslihan KARAKUŞ & Yasemin BAKİ THE EXAMINATION OF THE LEVELS OF USİNG CRITICAL THINKING AND READING STRATEGIES OF STUDENTS IN TURKISH LEANGUAGE TEACHING DEPARTMENT TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Nevin AKKAYA

29 LANGUAGE AS A KEY FACTOR IN EDUCATIONAL PROCESSES EĞİTSEL SÜREÇLERDE ANAHTAR OLARAK DİL Nihal IŞILAK THE CONTRIBUTION OF GAMES ON SPEAKING ABILITY OF 6-14 YEAR-OLD STUDENTS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING TÜRKÇE ÖĞRENİM VE ÖĞRETİMİNDE OYUNLARIN 6-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİNE KATKISI Nurdan ARSLAN GÖÇMEN & Emrah GÖÇMEN & Sümeyra AYIK A STUDY OF A TEXT IN THE CONTEXT OF CRITICAL DISCOURSE ANAYLSIS: A STORY NAMED ZEMBEREK BY SAİT FAİK ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA BİR METİN İNCELEMESİ: SAİT FAİK İN ZEMBEREK ADLI ÖYKÜSÜ Nuriye BASTEM SEMANTIC ANALYSIS OF THE TALE AÇIL SOFRAM AÇIL AÇIL SOFRAM AÇIL MASALININ ANLAMBİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİ Nurullah KARAHAN EDUCATION PHENOMENON IN CHILDREN'S BOOKS ÇOCUK KİTAPLARINDA EĞİTİM OLGUSU Nurullah ULUTAŞ & Rukiye IŞIK

30 VOCABULARY COMPONENTS BASED ON CHILD LANGUAGE IN TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOCUK DİLİ KAYNAKLI SÖZ VARLIĞI ÖGELERİ Oğuz ERGENE TURKISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE Onur DÖLEK INTERTEXTUALITY AND FEMINISM IN JANE EYRE AND WIDE SARGOSSA SEA Onur KAYA PRE-SCHOOL TEACHER S REMARKS ON THE IMPLEMENTATION OF TURKISH LANGUAGE ACTIVITIES OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Onur KÖKSAL & Ayşen TÜKEL & Aliye DUMAN THE STATUS OF LOCAL DIALECTS IN TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY TÜRKİYE'DE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE LEHÇENİN YERİ Osman DÜZGÜN THE IRONİC LANGUAGE IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" AND "TEHLİKELİ OYUNLAR" BY OĞUZ ATAY OĞUZ ATAY'IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" VE "TEHLİKELİ OYUNLAR" ADLI ROMANLARINDA İRONİK DİL Osman ORUÇ

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, GERMANY CONTENTS VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS PERCEPTIONS OF A NEWLY IMPLEMENTED ONLINE COURSE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Abdullah YÖRDEM 1 9 CONTIRIBUTION TO CHILDREN S

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM BÖLÜM KODU : (3107) 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Girne American University FES Curriculum Vitae

Girne American University FES Curriculum Vitae Girne American University FES Curriculum Vitae I. PERSONAL INFORMATION Name and Surname Date of Birth & Place Nationality Marital Status Göksel ERDEM 12.04.1969 Ankara Turkish Married Home Address - Phone

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Prof. Dr. Ali YAKICI Arş. Gör. Metin IŞIKOĞLU Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Araş. Gör. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

CONTENTS / İÇİNDEKİLER. Tsend BATTULGA MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA 503-520.

CONTENTS / İÇİNDEKİLER. Tsend BATTULGA MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA 503-520. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/2 2015, TÜRKİYE CONTENTS / İÇİNDEKİLER Tsend BATTULGA MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA 503-520

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: KÜÇÜKOĞLU Hülya İngilizce Hazırlık Birimi Okutman hulyaku@hacettepe.edu.tr Tel: 312. 297 8093 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Ortaokul/Lise

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Arapça Öğretmenliği Grubu. Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu. Coğrafya Öğretmenliği Grubu

ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Arapça Öğretmenliği Grubu. Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu. Coğrafya Öğretmenliği Grubu ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PF13140125 PF13140156 PF13140165 PF13140152 PF13140137 Arapça Öğretmenliği Grubu EMİNE YILMAZ ÖZGE ENGİN ELİF ÖZTÜRK MUHAMMED EMİN CANİK ZEYNEP MENGİR PF39140244 PF39140204

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ. Tarih Öğretmenliği Grubu (12) Öğrenci no Adı Soyadı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Grubu (6)

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ. Tarih Öğretmenliği Grubu (12) Öğrenci no Adı Soyadı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Grubu (6) MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ Öğrenci no PF10140299 PF10140220 PF10140286 PF10140258 PF10140295 PF10140275 PF10140250 PF10140238 PF10140180 PF10140245 PF10140235 PF10140291 Tarih Öğretmenliği Grubu (12) Adı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

Baskı. Kitap Matbaacılık. Kapak Tasarım. Melih ÇOBAN. Aralık 2015 ISSN: 2146-5606. İsteme Adresi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Baskı. Kitap Matbaacılık. Kapak Tasarım. Melih ÇOBAN. Aralık 2015 ISSN: 2146-5606. İsteme Adresi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi Baskı Kitap Matbaacılık Davutpaşa Cad. No:123 Kat:1 Topkapı-İstanbul Tel: 0(212) 482 99 10 (pbx) Sertifika No: 16053 Kapak Tasarım Melih ÇOBAN Aralık 2015 ISSN: 2146-5606 İsteme Adresi Kalem Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hüsna KOTAN PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK 1-9 Yaşar ŞİMŞEK KARAHANLI TÜRKÇESİ DÖNEMİ KUR AN TERCÜMELERİNDEN

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ

T.C. YÜKSEKOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ T.C. YÜKSEKOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ SINAV NO 5361 SINAV ADI SINAV TÜRÜ ZABIT KATİPLİĞİ KPSS MRK.SNV PUANI KABUL RET 1 47 TAHİR ARSLAN LİSE NOTU

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

Route Educational & Social Science Journal Volume 2(2) April 2015

Route Educational & Social Science Journal Volume 2(2) April 2015 Contents / İçindekiler Mehmet Dursun ERDEM, Murat ŞENGÜL, Mesut GÜN & Ayşegül BÜYÜKASLAN Tekerleme Alıştırmalarına Dayalı Etkinliklerin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Arapların Konuşma Becerilerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Güneyli 2. Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1979 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Atatürk Öğretmen Akademisi (Kıbrıs) 2000

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı