INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING"

Transkript

1 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE FOR THEIR SUCCESS AND THE PLACE OF TECHNOLOGY USE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ EDEN NEDENLER VE BU NEDENLER ARASINDA TEKNOLOJİNİN YERİ Abdullah YÖRDEM & Aliye YÖRDEM 1-9 PLACE OF YUNUS EMRE INSTITUTES IN TEACHING TURKISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS ( JORDAN, EGYPT, LEBANON YUNUS EMRE INSTITUTES SAMPLES) YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİNİN YERİ (ÜRDÜN, MISIR, LÜBNAN YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİ ÖRNEKLERİ) Abdulmuttalip IŞIDAN INVESTIGATION OF RESOURCE WEBSITES RELATED WITH TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAYNAK SİTELERİN İNCELENMESİ Ahmet Akçay & Esra Bayram TEACHING EARLY READ AND WRITE IN NATIVE LANGUAGE EDUCATION PROGRAMS OF TURKEY AND US CALIFORNIA STATE TÜRKİYE İLE ABD KALİFORNİYA EYALETİ ANADİLİ EĞİTİM İZLENCELERİNDE İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Ahmet ÇEBİ & Esra AY KARAÇUHA 28-47

2 ON THE PLACE OF THE AKTIONSART TYPES IN TURKISH VERBS AT LANGUAGE TEACHING TÜRKÇE FİİLLERDE KILINIŞ TÜRLERİNİN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE Ahmet KARADOĞAN & Erkan HİRİK LANGUAGE PASSPORT' INVESTIGATION WITHIN THE SCOPE OF EUROPEAN LANGUAGE AVRUPA DİL PORTFOLYOSU KAPSAMINDA DİL PASAPORTUNUN" İNCELENMESİ Ahmet KILINÇ ANIMAL NAMES IN KİTÂB-I TIBB-I HİKMET AND THE USE OF ANIMAL PRODUCTS IN TREATMENT KİTÂB-I TIBB-I HİKMET TE HAYVAN ADLARI VE HAYVAN ÜRÜNLERİNİN TEDAVİDE KULLANIMI Ahmet Turan DOĞAN OPINIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS ON MOTHER TONGUE EDUCATION ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ahmet Turan Sinan & Sezgin Demir THE ROLE OF LIBRARIES IN LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING Aleksandra VRANES VERB CONJUGATION AND IRREGULARITIES IN VERB CONJUGATION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİL ÇEKİMİ VE FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER Ali ŞEYLAN

3 TRIAL OF A METHOD IN TEACHING TURKISH AS A FOREING LANGUAGE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM DENEMESİ Ali TAŞTEKİN FATIH PROJECT IN CHANGING PROCESS AND TURKISH LITERATURE EDUCATION (TRANING) DEĞİŞİM SÜRECİNDE FATİH PROJESİ VE EDEBİYAT EĞİTİMİ Alim GÜR & Ayşegül KADİŞ TURKISH TEACHERS OPINIONS ABOUT TRANSITION SYSTEM FROM PRIMARY EDUCATION TO SECONDARY EDUCATION TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Aliye İlkay Yemenici & Özge Karakaş Yıldırım QUALITIES OF YOUNG ADULT LITERATURE WORKS SEEKING ITS OWN PLACE IN THE SHADE OF CHILDREN'S LITERATURE ÇOCUK EDEBİYATI GÖLGESİNDE KENDİNE YER ARAYAN GENÇLİK EDEBİYATI ESERLERİNİN NİTELİKLERİ Aliye USLU ÜSTTEN THE EFFECTS OF REPEATED AND PAIRED READING TECHNIQUES ON LEARNING DISABILITY: AN ACTION RESEARCH Alper Murat ÖZDEMİR THE ROLE AND IMPORTANCE OF RIDDLES IN THE PROCESS OF GAINING BASIC LANGUAGE SKILLS IN TEACHING TURKISH TEMEL DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE BİLMECELERİN YERİ VE ÖNEMİ Arzu TÖREN GÜL

4 THE PLACE AND IMPORTANCE OF WISH PATTERNS IN TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE FRANSIZCANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİLEK KALIPLARININ YERİ VE ÖNEMİ Aslıhan Elif Kanmaz STUDENTS RELATIONS WITH LINGUISTIC CODES, MEDIUM OF INSTRUCTION AND FIELD INFORMATION ÖĞRENCİLERİN DİL KODU, ÖĞRETİM EĞİTİM DİLİ VE ALAN BİLGİSİ İLİŞKİLERİ Asuman AĞAÇSAPAN ANALYZING THE ATTITUDES OF 4th GRADE STUDENTS TOWARDS TURKISH LESSON IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE AİT TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayhan DİREK & Kaya YILDIZ & Volkan ERDOĞAN & Ali UZUN ADVICE ON CREATING A TEXT ANTHOLOGY TO BE USED IN THE TURKISH WORLD FOR TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE LESSON TÜRK DÜNYASINDA TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERSLERİNDE KULLANILACAK METİN ANTOLOJİSİ OLUŞTURMA ÜZERİNE ÖNERİLER Aylin ÇAKIR AN EVALUATION OF TURKISH AS A FOREIN LANGUAGE COURSEBOOK IN VIEW OF METHODS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA YÖNTEM KULLANIMI Aysel DEREGÖZÜ

5 SEA IN HAYALI S DIVAN HAYÂLÎ BEY DİVANI NDA DENİZ Aysun SUNGURHAN AN EVALUATION ON THE MOBILE APPS DEVELOPED TO TEACH THE FOREIGNERS TURKISH YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME Ayşe BECEL EDUCATIONAL TEACHING OF PRONUNCIATION SKILLS WITH SONGS FOR FOREIGN LANGUAGE GERMAN YABANCI DİL ALMANCA DERSİNDE SESLETİM BECERİSİNİN ŞARKILARLA ÖĞRETİMİ AYŞE UYANIK THE TRANSFER OF CULTURAL NORMS AND MEANING IN A TRANSLATED LITERARY TEXT: AN EXPLORATION INTO ELIF SAFAK S ARAF IN THE LIGHT OF ETHNOMETHODOLOGY ELİF ŞAFAK'IN ARAF ADLI ROMANINDA KÜLTÜREL OLGU İLE ANLAM VE İMGE ALANLARI BAĞLANTISI: ETNOMETODOLOJİ IŞIĞINDA BİR ÇEVİRİ METİN İRDELEMESİ A. Zeynep KIVANÇ & Beki HALEVA RESEARCHING LINES OF DESCENT REFLECTING TURKISH PROVERBS AT PART OF RELATIONSHIP OF LANGUAGE- CULTURE TÜRK ATASÖZLERİNE YANSIYAN AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİL-KÜLTÜR BAĞLANTISI KAPSAMINDA İNCELENMESİ Bade TABAR IMPROVING WRITING SKILLS WITH GENRE-BASED INSTRUCTION FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS Celile Eren ARGIT & Banu ÖZER GRIFFIN

6 DEVELOPMENT OF FRENCH LANGUAGE AND A METHOD TO INCREASE MOTIVATION IN FRENCH TEACHING: FRENCH BORROWING WORDS IN TURKISH FRANSIZCANIN GELİŞİMİ VE FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON ARTTIRICI BİR YÖNTEM: FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER Bekir GÜZEL ANATOLIAN PLACE NAMES IN THE TRAVELOGUE CALLED SEYAHATNEME OF EVLIYA ÇELEBI EVLİYA ÇELEBİ NİN SEYAHATNAMESİ NDE ANADOLU YER ADLARI A. Nur SIR DÜNDAR & Betül AYHAN A Research on the Use of Texts of Folk Literature and Products of Folklore in the Primary Education Books of TRNC KKTC İlköğretim Kitaplarında Halk Edebiyatı Metinleri ile Halk Bilgisi Ürünlerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Burak GÖKBULUT A SINGLE STORY THROUGH THE LENSES OF TWO TRANSLATORS: TRANSLATIONS OF CAMUS L HÔTE TEK METİN, İKİ FARKLI ÇEVİRMEN: CAMUS NÜN L HÔTE ADLI ÖYKÜSÜNÜN İKİ FARKLI ÇEVİRİSİ Burçak FAKIOĞLU A MODEL OFFER FOR USING OLD TURKISH LITERATURE TEXTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSONS ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Canan Nimet MERT

7 THE GRAMMARS AND DICTIONARIES OF OLD TURKISH ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER VE SÖZLÜKLERİ Ceyda ADIYAMAN STUDENTS TENDENCY PROBLEM TOWARDS FOREIGN LANGUAGE TEACHING YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DİLE YÖNELİM SORUNU Ceyda YALÇIN TEACHING AND INTERPRETATION OF THE PHRASES WITH SONG ŞARKILARLA DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ ve ANLAMLANDIRILMASI Çağrı Barış AYDIN & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL GENITIVE SUFFIX +ni IN CHAGATAİ TURKISH ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE +ni İLGİ HÂLİ EKİ Çetin PEKACAR & Filiz Meltem ERDEM UÇAR ELEPHANTS IN THE CLASSROOMS: IGNORED REALITIES IN THE TEACHING AND LEARNING OF SPOKEN ENGLISH IN A TURKISH UNIVERSITY PREPARATORY PROGRAM Davut PEACİ (William S. Peachy) A HISTORICAL SECTION FROM THE TURKISH VARIETY OF EXPRESSION: WORDS MEANING "MANY" IN THE OLD ANATOLIAN TURKISH TÜRKÇENİN İFADE ÇEŞİTLİLİĞİNDEN TARİHSEL BİR KESİT: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÇOK ANLAMINI KARŞILAYAN KELİMELER Derya DATLI

8 THE ERRORS MADE IN WRITTEN AND VERBAL EXPRESSIONS IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: JAPANESE SAMPLE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRENİMİNDE YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIMLARDA YAPILAN YANLIŞLAR: JAPON ÖRNEĞİ Dilek CERAN & Derya YILDIZ & Esra ÇAKIN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL KAYGISI Dilek ÇAKICI THE INFLUENCE OF THE ISLAM RELIGION ON KAZAKH AND TURKISH PROVERBS KAZAK VE TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNDE İSLAM DİNİNİN ETKİLERİ M. A. Dilek EREN A STUDY OF TURKISH AND TURKISH CULTURE COURSE AND WORK BOOKS IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ KALIP SÖZLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Duygu UÇGUN TURKMEN LANGUAGE IN KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ AND ACEMÎ AND MUĠALÎ KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUĠALÎ DE TÜRKMENCE Ebru ALAGÖZ BOYRAZ THE IMPACT OF L1 PARAMETERS IN SECOND LANGUAGE LEARNING Eda Esra BÜLBÜL

9 A STUDY ON TURKISH EFL STUDENTS ENGLISH SPEAKING ANXIETY Eda TAYSİ SOME OBSERVATIONS ON THE SEMANTIC PROSODY OF THE LEXICAL ITEMS IN THE WRITTEN TEXTS PRODUCED BY THE STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN YAZILI METİNLERDEKİ SÖZCÜKLERİN ANLAMSAL BÜRÜN GÖRÜNÜMLERİNE YÖNELİK GÖZLEMLER Elçin ESMER PRESERVICE TEACHERS METAPHORS OF MOTHER TONGUE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANA DİLİNE İLİŞKİN METAFORLARI Elif Emine BALTA QUALITATIVE STUDY ON READING HABITS OF TURKISH TEACHERS TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Elif KURT & Suat UNGAN LOOKING AT THE ELT METHODS THROUGH THE EYES OF TEACHERS AT WORK: AN ANALYSIS Emel ÇELİK & Özge ÇOMAK & Şeniz BİLGİ COGNITIVE LEVELS OF VOCABULARY TEACHING ACTIVITIES IN TURKISH LESSON WORKBOOKS OF SECONDARY GRADES ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ Emine GÜLER - Erkan ZAFER

10 USING INTERCULTURAL MUSIC IN EFL CLASSES: DOLAPDERE BIG GANG COVER SONGS Emine GÜZEL COMPARISON OF AZİZ NESİN S BOOK ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA AND ZEHRA İPŞİROĞLU S BOOK ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA IN TERMS OF THE LAYOUT AND CONTENT CRITERIA WHICH ARE NECCESSARY FOR CHILDREN S BOOK AZİZ NESİN İN ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA KİTABIYLA ZEHRA İPŞİROĞLU NUN ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA KİTABININ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN İÇ VE DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Emine KİTİŞ ÇINAR & Esra USLU YARDIMCI VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHILDREN THAT ARE FOUR-SIX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Emine YILMAZ BOLAT L1 USE IN INDIVIDUAL CONFERENCING AND ITS EFFECTS ON EFL STUDENTS WRITING PERFORMANCES Emrah EKMEKÇİ HOW TO TELL LINGUISTIC VALUE? DİLSEL DEĞER NASIL ANLAŞILIR? Engin YILMAZ & Erdal ÖZCAN THE EFFECT OF SERIES TRANSFERRED FROM NOVEL ON BALKAN COUNTRIES IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROMANDAN UYARLANAN DİZİLERİN BALKAN COĞRAFYASINA ETKİSİ Ensar KESEBİR

11 WHAT DO SIGNS MEAN? TABELALARIN DİLİ Ercan KAÇMAZ COMPARISON OF VOCABULARY AND FREQUENCY USED IN COURSE BOOKS FOR TURKISH AND GERMAN AS A FOREİGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE ALMANCA DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI VE SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRMASI Erol HACISALİHOĞLU & Sevim ÇELİK ÖNEMLİ TEACHING TURKISH WITH HIGHER ORDER THINKING ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Esin TAT & Pınar KAYA TEACHING NOUN FROM NOUN FORMATIVE AFFIXES BY MORPHO-SEMANTIC WAY TO SIX GRADE STUDENTS 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİN MORFO-SEMANTİK YOLLA ÖĞRETİMİ Esra Arısoy & Mehmet Akif Kaya TRANSMISSION OF CULTURAL ELEMENTS IN THE FRENCH TRANSLATIONS OF SABAHATTIN ALI S SHORT STORIES AYRAN AND ASFALT YOL SABAHATTİN ALİ NİN AYRAN VE ASFALT YOL ADLI ÖYKÜLERİNİN VE FRANSIZCA ÇEVİRİLERİNİN KÜLTÜREL ÖĞELERİN AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ ESRA ŞAHBAZ

12 INVESTIGATION OF THE NOVELS BY CHRISTINE NÖSTLINGER WITH RESPECT TO THE PERSONAL DEVELOPMENT THEME IN THE TURKISH LANGUAGE CURRICULUMS CHRİSTİNE NÖSTLİNGER'İN ROMANLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ "KİŞİSEL GELİŞİM" TEMASINA GÖRE İNCELENMESİ Esra USLU YARDIMCI & Kübra USLU THE USE OF LITERARY TEXTS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION YABANCI DİL EĞİTİMİNDE EDEBİ METİNLER KULLANIMI Evrim ATUN ERMAĞAN & Füsun ŞAVLI A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT ON BILINGUALISM İKİ DİLLİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME Fahriye Aytolu KARA & Feyzullah AĞIRMAN DİNLEME EĞİTİMİ VE DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER TEACHING LISTENING AND ACTIVITIES TO DEVELOP LISTENING SKILL Fatih YILMAZ & Gülşah BABACAN SIMPLIFICATION OF READING TEXTS ACCORDING TO LANGUAGE LEVELS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİNİN DİL DÜZEYLERİNE GÖRE SADELEŞTİRİLMESİ Fatma BÖLÜKBAŞ

13 KOBRA OF WORLD OF WORDS ON THE NOVEL KOBRA ROMANININ KELİME DÜNYASI ÜZERİNE Fatma DURA CEMİL MERİÇ S CRITIQUE OF THE LANGUAGE USED IN LITERATURE CEMİL MERİÇ İN EDEBİYAT NOKTASINDA DİL TENKİDİ Ferhat ÇETİNKAYA THE ROLE OF FAIRY TALES IN TEACHING RUSSAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN ELEMENTARY AND PRIMARY SCHOOLS OKUL ÇAĞINDA VE OKUL ÖNCESİNDE ÇOCUKLARA RUS DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE MASALLARIN ROLÜ Firengiz PAŞAYEVA STUDENTS ATTITUDES TOWARD ENGLISH AT ÇEMİŞGEZEK BOARDING SECONDARY SCHOOL Fulya ESLEK INVESTIGATION OF THE NOMINALIZATION ABILITY OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN WRITTEN EXPRESSION: -DIk and (y)acak ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMDA ADLAŞTIRMA YAPABİLME BECERİSİNİN İNCELENMESİ: -DIk ve -(y)acak Funda AMANVERMEZ

14 A SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH ON THE DIMENSIONS OF THE WORD KURU IN TURKISH OF TURKEY AND TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRK LEHÇELERİNDE KURU SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM BOYUTLARI ÜZERİNE ART VE EŞ ZAMANLI BİR YAKLAŞIM Funda TOPRAK & Nurdan BESLİ MELİH CEVDET ANDAY'S STINKING CITY, TURGUT UYAR'S FREEZING CITY, AHMET OKTAY S KILLING CITY: THE REFLECTION OF URBANIZATION ON LANGUAGE OF POETRY MELİH CEVDET ANDAY IN KOKAN, TURGUT UYAR IN ÜŞÜYEN, AHMET OKTAY IN ÖLDÜREN KENTLERİ: KENTLEŞMENİN ŞİİR DİLİNE YANSIMASI Gizem Ece GÖNÜL TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM/TFMPNS CHARACTERISTICS OF DIALECT-FOLKLECT- MUSICOLECT: A CASE STUDY OF URFA REGION TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS DİALEKT-FOLKLEKT-MÜZİKOLEKT ÖZELLİKLERİ: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ Gonca DEMİR SERIES AND FILMS IN TEACHING/LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE DİZİ VE FİLMLER Gonca KIRBAŞ & Hümeyra DOĞANAY THE ROLE OF EUPHEMISM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: THE EXAMPLE OF GAZI UNIVESITY TURKISH EDUCATION, RESEARCH AND APPLICATION CENTER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖRTMECENİN ROLÜ: GAZİ TÖMER ÖRNEĞİ Gulmira OSPANOVA

15 THE AVAILABILITY of VOCAL TRAINING METHODS and TECHNIQUES on ENGLISH SPEAKING EDUCATION SES EĞİTİMİ YÖNTEM ve TEKNİKLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ Gül Fahriye EVREN & Nalan YİĞİT REVIEV ON THE QUOTES WORDS IN GEORGIAN GÜRCÜCEDE YER ALAN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE İNCELEME Gül Mükerrem ÖZTÜRK THE VIEWS OF PROSPECTIVE GERMAN TEACHERS IN RESPECT OF MATERIAL EVALUATION UND ADAPTATION COURSE ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ "MATERYAL DEĞERLENDİRME VE UYARLAMA" DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Gülcan ÇAKIR A STUDY ON WRITING SKILLS FOR NOVICE TEACHERS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Gülden TÜM EFFECT OF MOTHER TONGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: THE CASE OF ARABIC YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİN ETKİSİ: ARAPÇA ÖRNEĞİ Gülfem KURT & Muhammet KURT A STUDY ABOUT ASSESSING TRANSLATION COMPETENCE ÇEVİRİ EDİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Gülhanım ÜNSAL

16 CONTRIBUTION OF WEB IN MEASUREMENT AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE WEBİN KATKISI Gülnaz BERBEROĞLU & Meral GÜLLÜLÜ DISCOVERY LEARNING OF SYNTAX BY ÜŞENGEÇ SHORT STORY SÖZ DİZİMİNİ SEZDİRMEDE ÜŞENGEÇ HİKÂYESİ Gülşah DURMUŞ EDUCATION AND TRAINING OF TURKISH IN THE REPUBLIC PERIOD: SAMPLE OF URFA PEOPLE S HOUSE CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ: URFA HALKEVİ ÖRNEĞİ Gülşah ESER EXPLORING EFL LEARNERS BELIEFS ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING Gülten GENÇ & Emine KULUŞAKLI & Savaş AYDIN PROBLEMS AND SOLUTIONS IN ARABIC READING TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA OKUMA ÖĞRETİMİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Gürkan DAĞBAŞI & H. İbrahim ŞANVERDİ LEARNING TURKISH IN ITALY: A SURVEY STUDY OF MOTIVATION Hacer Nilay SULUDERE

17 IDEAS CONCERNING THE REVOLUTION OF TURKISH LATIN ALPHABET: VARIOUS HIGH SCHOOL STUDENTS HAVE BEEN QUESTIONED FOR THE RESEARCH YAZI DEVRİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: FARKLI LİSE TÜRÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA Hakan ÜLPER & Ege KİRAZ ANGST UND SPRACHPROBLEM IM WERK ALLES VON INGEBORG BACHMANN INGEBORG BACHMANN IN HER ŞEY ADLI ÖYKÜSÜNDE KORKU VE DİL SORUNU Halime YEŞİLYURT & Özge Sinem İMRAĞ PREFIXING VERBS IN TEACHING RUSSIAN AS SECOND LANGUAGE TO INDIVIDUALS WHOSE MOTHER LANGUAGE IS TURKISH ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERE İKİNCİ DİL OLARAK RUSÇA ÖĞRETİMİNDE ÖN EKLİ FİİLLER Hanife ÇAYLAK WRITING, VOCABULARY AND SYNTACTIC PROBLEMS OF FRENCH AND GERMAN PRE-SERVICE TEACHERS DURING THE DEVELOPMENT OF THOSE SKILLS FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA BECERİSİ GELİŞİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SÖZCÜKBİLİMSEL, YAZIM BİLGİSEL VE SÖZDİZİMSEL SORUNLAR Hanife Nalan GENÇ & Adnan OFLAZ TEACHING VOCABULARY IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE KELİME ÖĞRETİMİ Hasan Fehmi EROL

18 THE IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND LEARNERS THOUGHTS ON THIS IMPLEMENTATION KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ODAKLI YAKLAŞIMIN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Himmet SARITAŞ & Nevin Akkaya A STUDY TOWARDS SPEAKING SELF EFFICACY OF TRAINEE TEACHER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUSMA ÖZ YETERLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Huriye ÇAKIR & İ. Seçkin AYDIN CONTRIBUTION OF WRITTEN ESSAYS WRITTEN BY CREATIVE WRITING SKILLS TO STUDENTS WRITING SKILLS YARATICI YAZMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK YAZILAN KOMPOZİSYONLARIN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE KATKISI Hülya AĞIN HAYKIR SOME OBSERVATIONS REGARDING THE NECESSITY OF TURKISH COURSES AT THE UNIVERSITIES YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER Hülya DÜNDAR ŞAHİN THE ROLE OF ŞAKİRCAN TAHİRÎ ON THE USE OF THE AVAZ METHOD IN KAZAN TATARS ŞAKİRCAN TAHİRÎ NİN KAZAN TATARLARINDA AVAZ METODUNUN KULLANILIŞINDAKİ ROLÜ Hülya GÖKÇE

19 A 17th CENTURY SAHIDI COMMENTARY: HULLE-I MANZUME 17.YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR ŞÂHİDÎ ŞERHİ: HULLE-İ MANZÛME Hüseyin GÖNEL & Murat DALOKAY BASIC METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING SPEAKING AND LISTENING TO FOREIGN STUDENTS ÖĞRENCİLERE YABANCI DİLDE KONUŞMA VE DİNLEME ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL METOT VE YÖNTEMLER Hüseyin PARLAK DEVELOPING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS LISTENING/WATCHING SELF EFFICIENCY ACCORDING SCALE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME/İZLEME ÖZ YETERLİK ALGILARINA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI İ. Seçkin AYDIN & Uğur DEMİRCAN & H. Özgür İNNALI TEACHING REDUPLICATION DUAL (HENDIADYOIN) IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE EXERCISES YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE İKİLEME ÖĞRETİMİ: ÖRNEK ALIŞTIRMALAR İbrahim DİLEK NOMINAL WORD COMBINATIONS IN AZERBAIJAN AND TURKISH LINGUISTICS TÜRK VE AZERBAYCAN DİLBİLGİSİNDE AD TAMLAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE İLKİN GULİYEV USING SONGS TO IMPROVE ARABIAN STUDENTS TURKISH LISTENING SKILLS ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKI KULLANIMI İsa YILMAZ

20 EXPLORING THE DICTIONARY PREFERENCES OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS İsmail YAMAN TURKISH NEW LEARNING YEMENI STUDENTS' UNDERSTANDING LEVEL THE STORY BOOKS ON BASIC TÜRKÇEYİ YENİ ÖĞRENEN YEMENLİ ÖĞRENCİLERİN TEMEL SEVİYEDEKİ HİKÂYE KİTAPLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ İzzet ŞEREF THOUGHTS ON GRAMMAR TEACHING IN TURKISH EDUCATING DEPARTMENTS TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Jale ÖZTÜRK TEACHING METHODS OF KAZAKH LANGUAGE FOR FOREIGNERS MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI YABANCILARA KAZAK DİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMBİLİMİ Karlygash ASHIRKHANOVA JUSTIFICATION IN WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİNDE GEREKÇELENDİRME Kemalettin DENİZ & Tuğçe DAŞÖZ THE TEXT OF THE PROBLEM IN TURKISH TEXTBOOKS-STAGE CLASSIFICATION TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARIN AŞAMALI SINIFLANDIRMAYA GÖRE İNCELENMESİ Kenan Önalan & Nesrin Zengin

21 CLASSIFICATION ACCORDING TO THE SUBJECT OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS WHICH THEY SELECT PHRASE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEÇTİKLERİ DEYİMLERİN KONULARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Kevser ER & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL LITERARY WORKS WITHIN THE FIELD OF TURKISH POETRY ON TURKOLOGY GROUP OF BELGRADE UNIVERSITY BELGRAD ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDE TÜRK ŞİİRİ ÇALIŞMALARI Ksenija AYKUT ANALYZING OF BORIS PASTERNAK S DOCTOR ZHIVAGO AND ITS MAIN CHARACTERS BORİS PASTERNAK IN DOKTOR JİVAGO ADLI ESERİNİN VE ANA KARAKTERLERİNİN İNCELENMESİ Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR FEYZİ HALICI AS TRANSFORMATIVE FIGURE OF 20TH CENTRUY MINSTRELSY TRADITION AND ASHIKS FESTIVAL 20. YÜZYIL ÂŞIKLIĞININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ UNSURU OLARAK FEYZİ HALICI VE ÂŞIKLAR BAYRAMI LATİFE KAYNAK TEACHING THE JAPANESE WRITING SYSTEM AT UNIVERSITY LEVEL Ljiljana Markovic TEACHING GEORGIAN LANGUAGE FOR TURKISH-SPEAKING STUDENT (EFFECTIVITY OF THE ELECTRONIC RESOURCES) TÜRKÇE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN GÜRCÜ DİLİNİ ÖĞRENMELERİ IÇİN (ELEKTRONİK KAYANAKLARIN ETKİLİLİĞİ) Maka SALİA

22 EVALUATION GRAMMAR EXERCISES IN SECONDARY SCHOOL WORKBOOKS OF TURKISH LANGUAGE IN TERMS OF PRINCIPLE OF PROGRESSIVITY ORTAOKUL TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ DİL BİLGİSİ KONU ETKİNLİKLERİNİN AŞAMALILIK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Cengiz ÇAKMAK & Taha Kaan BULUT RELATIONSHIP BETWEEN READING ACTIVITIES OF 8th GRADE TURKISH WORKBOOK AND READING OBJECTIVES 8. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA KAZANIMLARI İLE İLİŞKİSİ Mehmet ÇİÇEK & Nesibe ALCELLAT AN ASSESMENT ON BILINGUALISM AND COMMON LANGUAGE CONCEPTS IN THE CONTEXT MULTI CULTURALISM ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA İKİ DİLLİLİK VE ORTAK DİL KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Dursun ERDEM & Gülşen ORAN & Musa KAYA CHALLENGES AND EASINESS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AT UNDERGRADUATE LEVEL IN A FOREIGN COUNTRY; EXPECTATIONS AND LEARNING CONDITIONS OF STUDENTS: EXAMPLE OF IRAN ALLAMEH TABATABAI UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE KOLAYLIKLARI; ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENME DURUMLARI: İRAN ALLAMEH TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Mehmet Emin GÖNEN THE USE OF CREATIVE DRAMA IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YARATICI DRAMANIN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI Mehmet ERTUĞRUL & Sezgi YILDIRIM

23 PHONO-SEMANTIC AND MORPHO-PHONOLOGICAL METHOD WITH WORD DERIVATION IN TURKISH TÜRKÇEDE FONO-SEMANTİK VE MORFO-FONOLOJİK YOLLA SÖZCÜK TÜRETME Mehmet HAZAR SUFFICIENCY LEVEL OF STUDENTS IN USE OF FORMULAIC EXPRESSIONS WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KALIP İFADELERİ KULLANMADAKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİ Mehmet KARA & Muhammet Raşit MEMİŞ THE RELATIONSHIP OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES WITH STUDENTS OPINIONS ABOUT ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND APPLICATIONS IN TURKISH TECHING: A STUDY OF META-ANALYSIS AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI Mehmet Nuri KARDAŞ & Yeşim ÖZTÜRK BILINGUALISM AND ITS TYPES İKİ DİLLİLİK VE TÜRLERİ ÜZERİNE Mehmet Yalçın YILMAZ & Gözde DEMİREL VIEWS OF ÖMER SEYFETTİN ABOUT THE PERIODS OF TURKISH LITERATURE ÖMER SEYFETTİN İN TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Mehmet YILMAZ

24 WOMAN AND WORRY OF NOT HOLDING ON TO LIFE IN THE WORKS OF ARTHUR SCHNITZLER AND INCI ARAL ARTHUR SCHNİTZLER VE İNCİ ARAL IN YAZI DÜNYASINDA KADIN VE YAŞAMA TUTUNAMAMA KURUNTUSU Melik BÜLBÜL THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PERSONEL PRONOUNS IN THE TURKİC LANGUAGE AND ITS USING IN THE MODERN DIALECTS TÜRK DİLİNDE KİŞİ ADILLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TÜRK DİYALEKTLERİNDEKİ KULLANIMI Metin DEMİRCİ & Adem BULUT TURKISH - SERBIAN AND SERBIAN TURKISH LEXICOGRAPHICAL WORKS TÜRKÇE SIRPÇA VE SIRPÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI Mirjana TEODOSIJEVIĆ THE EFFECTS OF MOTHER TONGUE ON THE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR YABANCI DİL BİLGİSİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ANADİLİN ETKİLERİ Muhammet Ali ARIK WRITING BEHAVIOR of STUDENTS: THE STUDENTS WRITE for WHOM, WHAT PURPOSE and WHICH ENVIRONMENTS? ÖĞRENCiLERiN YAZMA DAVRANIŞLARI: ÖĞRENCİLER KİME, NE AMAÇLA, HANGİ ORTAMLARA YAZAR? Muhammet Baştuğ & Tuğba Çelik

25 THE ANALYSIS OF YAVUZ BÜLENT BAKİLER'S POEM NAMED "SASIRDIM KALDIM ISTE" YAVUZ BÜLENT BÂKİLER İN ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK TAHLİL YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ Muhammet TAŞKESEN EIGHT GRADE STUDENTS MISCONCEPTİONS ABOUT VOICE IN TURKISH ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDE FİİL ÇATISI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI Muhsine BÖREKÇİ & Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU GENITIVE CASE OF RUSSIAN IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO TURKISH STUDENTS RUSÇANIN TÜRK ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE RUS DİLİNİN TAMLAYAN DURUMU Murat Aşçı TEACHING ARABIC AT İMAM HATİP HIGH SCHOOLS BY NLP TECHNIQUES İMAM HATİP LİSELERİNDE NLP TEKNİKLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETİMİ Murat DEMİR OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ HAKKINDA ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF ANATOLIA IMAM-HATIP HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT OTTOMAN TURKISH COURSE Murat ÖZCAN

26 PROBLEMS FACED ON ENANTIOSEMY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK İÇİ KARŞIT ANLAMLILIK KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat ULUOĞLU POETRY MEMORIZATION IN TURKISH LITERATURE EDUCATION (Student Attitudes, Positive and Negative Aspects of the Method, The problems that are Encountered, Solution Recommendations) TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ŞİİR EZBERİ (Öğrenci Tutumları, Yöntemin Olumlu ve Olumsuz Tarafları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Mustafa ALKAN CURRENT STATE OF FOREIGN LANGUAGE PREP-CLASS PRACTICES YABANCI DİLDE EĞİTİM İÇİN HAZIRLIK SINIFI UYGULAMALARI Mustafa ÇAKIR FICTIONAL AND NARRATIVE FEATURES ADALET AGAOGLU S NOVEL ÜÇ BEŞ KİŞİ ADALET AĞAOĞLU NUN ÜÇ BEŞ KİŞİ ROMANINDA KURGU VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ Mustafa EVER A SURVEY ON THE PROBLEMS CONFRONTED BY THE SYRIAN STUDENTS DURING THEIR TURKISH COURSES THEY TAKE IN TURKEY: KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY SAMPLE TÜRKİYE DE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Mustafa İsmail DÖNMEZ & Sadettin PAKSOY

27 LANGUAGE POETRY IN AESTHETİCS OF TURKISH ŞİİR DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ESTETİĞİ Mustafa KARABULUT DIFFICULTIES IN TEACHING PHONETIC STRUCTURE OF THE RUSSIAN LANGUAGE RUS DİLİNİN FONETİK YAPISINDAN KAYNAKLI ÖĞRETİM ZORLUKLARI Mustafa YAŞAR THE RESARCH of the VALUES PARTAKING in the TURKISH CYPRIOT TALES KIBRIS TÜRK MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ Mustafa YENİASIR CLIL AND DIGITAL NATIVES Müfit ŞENEL & Deren Başak AKMAN THE USE OF LANGUAGE REGISTRERS IN LE JOURNAL DE B.J. AU BUREAU B.J. NİN İŞYERİ GÜNLÜĞÜ NDE (LE JOURNAL DE B.J. AU BUREAU) KULLANILAN DİL KESİTLERİ Mümtaz KAYA A SOCIAL MEDIA MATERIAL IN TURKISH LANGUAGE TEACHING TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR SOSYAL MEDYA MATERYALİ: CAPSLER Nail GÜNEY & Talat AYTAN

28 THE HISTORY OF ANCIENT PERIOD OF LINGUISTICS ESKİ ÇAĞ DİL BİLİM TARİHİ Naile AĞABABA TEACHING AND LEARNING THE GEORGIAN LANGUAGE IN TURKEY TÜRKİYE DE GÜRCÜCENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Nanuli KATCHARAVA IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF SOME EXCLAMATION WORDS WITH MUSIC VIDEOS YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE MÜZİK KLİPLERİYLE BAZI ÜNLEM KELİMELERİNİN ÖĞRETİMİ Necmi AYTAN & Ramazan KILIÇARSLAN PEDAGOGICAL ELEMENTS IN ŞERMİN AS AN EXAMPLE OF DIFFERENT APPROACH TO TURKISH EDUCATION AND TRAINING TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ OLARAK ŞERMİN DEKİ PEDAGOJİK UNSURLAR Nesibe YAZGAN USLU EVALUATION OF THE CARTOON NAMED KELOĞLAN IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE UNITS KELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Neslihan KARAKUŞ & Yasemin BAKİ THE EXAMINATION OF THE LEVELS OF USİNG CRITICAL THINKING AND READING STRATEGIES OF STUDENTS IN TURKISH LEANGUAGE TEACHING DEPARTMENT TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Nevin AKKAYA

29 LANGUAGE AS A KEY FACTOR IN EDUCATIONAL PROCESSES EĞİTSEL SÜREÇLERDE ANAHTAR OLARAK DİL Nihal IŞILAK THE CONTRIBUTION OF GAMES ON SPEAKING ABILITY OF 6-14 YEAR-OLD STUDENTS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING TÜRKÇE ÖĞRENİM VE ÖĞRETİMİNDE OYUNLARIN 6-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİNE KATKISI Nurdan ARSLAN GÖÇMEN & Emrah GÖÇMEN & Sümeyra AYIK A STUDY OF A TEXT IN THE CONTEXT OF CRITICAL DISCOURSE ANAYLSIS: A STORY NAMED ZEMBEREK BY SAİT FAİK ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA BİR METİN İNCELEMESİ: SAİT FAİK İN ZEMBEREK ADLI ÖYKÜSÜ Nuriye BASTEM SEMANTIC ANALYSIS OF THE TALE AÇIL SOFRAM AÇIL AÇIL SOFRAM AÇIL MASALININ ANLAMBİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİ Nurullah KARAHAN EDUCATION PHENOMENON IN CHILDREN'S BOOKS ÇOCUK KİTAPLARINDA EĞİTİM OLGUSU Nurullah ULUTAŞ & Rukiye IŞIK

30 VOCABULARY COMPONENTS BASED ON CHILD LANGUAGE IN TURKISH DIALECTS TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOCUK DİLİ KAYNAKLI SÖZ VARLIĞI ÖGELERİ Oğuz ERGENE TURKISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE Onur DÖLEK INTERTEXTUALITY AND FEMINISM IN JANE EYRE AND WIDE SARGOSSA SEA Onur KAYA PRE-SCHOOL TEACHER S REMARKS ON THE IMPLEMENTATION OF TURKISH LANGUAGE ACTIVITIES OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Onur KÖKSAL & Ayşen TÜKEL & Aliye DUMAN THE STATUS OF LOCAL DIALECTS IN TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY TÜRKİYE'DE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE LEHÇENİN YERİ Osman DÜZGÜN THE IRONİC LANGUAGE IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" AND "TEHLİKELİ OYUNLAR" BY OĞUZ ATAY OĞUZ ATAY'IN "BİR BİLİM ADAMININ ROMANI" VE "TEHLİKELİ OYUNLAR" ADLI ROMANLARINDA İRONİK DİL Osman ORUÇ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI: EVRENSEL İNSAN YAKLAŞIMI GLOBAL SUCCESS OF TURKISH TELEVISION SERIALS: UNIVERSAL HUMAN APPROACH Prof. Dr. Sedat CERECİ Batman Üniversitesi

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Hale Ilgaz GELİŞTİRME EDİTÖRÜ (DEVELOPMENT EDITOR) Dr. Soner Yıldırım

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ahmet Zeki GÜVEN

İÇİNDEKİLER. Ahmet Zeki GÜVEN İÇİNDEKİLER Ahmet Zeki GÜVEN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAINING CREATIVE THINKING SKILLS IN TURKISH COURSES

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL National Education Yaz / summer 2014 yıl/year 43 sayı/number 203 Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Üç Ayda Bir Yayımlanır/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 891-906 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7882 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

A-205/11:10-12:00 "21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım"

A-205/11:10-12:00 21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım Marija Petreska - ESL Teacher / Hristo Uzunov A-205/10:00 10:50 Teaching with Technology What are the most common tools that you use in your classroom lately? What is the feedback from the students in

Detaylı

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖĞRETMEN

Detaylı

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, No. 15, 69-88, Haziran 2008 Değerler Eğitimi Merkezi Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik İsmail H. Demircioğlu* Muhammet A. Tokdemir**

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

3. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali 3rd International Children s Right Festival

3. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali 3rd International Children s Right Festival 1 ÇOCUK HAKLARI KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konak Mah. Seçkin Sok. No: 23 / 1 Nilüfer BURSA www.cocukhakkikultursanat.org www.cocukhaklarifilmfestivali.org Bu festival 5224 sayılı

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı