Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviri Editörünün Ön Sözü"

Transkript

1 Çeviri Editörünün Ön Sözü Okul liderliğinin ve okul gelişiminin karmaşık dünyasında başarılı olmak; öğretmenleri, okul yöneticilerini ve hatta aileleri uyumlu bir biçimde, teori ve uygulama dahilinde bir araya getirmeyi gerekli kılmaktadır. Okul ve eğitim sisteminde liderlik son dönemlerde çok sayıda araştırmanın konusu olmuştur. Çünkü etkili eğitim liderliğinin, eğitimsel sonuçların ve öğrenci performansının geliştirilmesinde son derece önemli olduğu görülmektedir. Bu kitap okuyuculara eğitim yönetiminin önemli bileşenlerini tanıtmaktadır. Kitapta eğitim yönetimi alanı içinde kalan önemli konulara değinilmiş, Yönetsel Tavsiye, Uygulamada Örnek Eğitim Yöneticileri ve Lehte-Aleyhte Görüşler gibi ilgi çekici bölümlerle, konuların okuyucunun kafasında somutlaşması ve daha anlamlı olması sağlanmıştır. Bu kitap çeviri bir kitaptır. Yazıldığı bağlamın eğitim sisteminde yer alan bazı kavram ve yapıların karşılığı Türk Eğitim Sisteminde yer almamaktadır. Dolayısı ile bu konuda okuyucudan gelebilecek her türlü geribildirime açık olduğumuzu söylemek isteriz. Bu kitabın Türkçeye kazandırılmasında emeği geçen Nobel Yayıncılık çalışanlarına ve kitabın bölümlerinin çevirisini üstlenen birbirinden değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kitabın çeşitli bölümlerini çeviren meslektaşlarım: Yrd. Doç. Dr. Kamil Yıldırım, (Aksaray Üniversitesi); Yrd. Doç. Dr. Murat Özdemir, (Çankırı Karatekin Üniversitesi); Yrd. Doç. Dr. Funda Nayır, (Çankırı Karatekin Üniversitesi); Doç. Dr. Şakir Çınkır, (Ankara Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Oya Taneri, (Çankırı Karatekin Üniversitesi); Dr. Rana Kasapoğlu, (Ulusal Ajans); Yrd. Doç. Dr. Türker Kurt, (Gazi Üniversitesi); Tuncer Fidan, (MEB); Ali Baltacı, (MEB); Adem Beyhan, (MEB); Arş.Gör. Didem Doğan a, (Aksaray Üniversitesi) özenli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu kitabın eğitim yönetimi alanında çalışan akademisyenlere, anlamlı ve özverili çalışmalarıyla okullarımızı daha verimli ve etkili hâle getirmeye çalışan okul liderlerine ve eğitim yönetimi alanına ilgi duyan tüm okuyuculara değerli bir el kitabı olarak hizmet vermesini umuyoruz. Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN Aksaray, Haziran 2013 iii

2 Bölüm Çevirenleri Çeviri Editörü: Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN 1 Yönetsel Teorinin Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN 2 Örgütsel Yapı Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN 3 Örgüt Kültürü Yrd. Doç. Dr. Funda NAYIR 4 Motivasyon Dr. Rana KASAPOĞLU Ulusal Ajans 5 Liderlik Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR 6 Karar Verme Dr. Rana KASAPOĞLU Ulusal Ajans 7 İletişim Yrd. Doç. Dr. Funda NAYIR 8 Örgütsel Değişme Tuncer FİDAN Müfettiş (Milli Eğitim Bakanlığı) 9 Devlet ve Eğitim Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR 10 Mükemmelleşme, Eşitlik ve Eğitim Yrd. Doç. Dr. Kamil YILDIRIM 11 Okul Finansmanı ve Verimlilik Yrd. Doç. Dr. Kamil YILDIRIM 12 Yasal Değerlendirmeler ve Eğitim Dr. Ali BALTACI Milli Eğitim Bakanlığı 13 Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Oya TANERİ 14 Öğretimin Analizi ve Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Kamil YILDIRIM 15 İnsan Kaynakları Yönetimi Adem BEYHAN İngilizce Öğretmeni v

3 Sunuş Son on yılda eğitime yönelik algı perçinlenmiş oldu. Amerika da çok sayıda yayın, eğitimin kalitesini geliştirmek için ne yapılması gerektiğine odaklanan birçok öneri sundu. Yeniden yapılandırılmış eğitim süreci için bu yoğun istek, olumlu değişim için birçok fırsatlar sunmaktadır. Okul reformu çabaları, okullarımızda etkili değişimden sorumlu yerel liderler tarafından yönlendirildi ve bir yön duygusu kazandı, sonuçlar da olumlu oldu. Eğitim Yönetimi: Kavramlar ve Uygulamalar, Altıncı Baskı, düzenli, etkili ve verimli bir tarzda anlamlı bir sonuç için çalışan geleceğin okul liderlerine değerli bir el kitabı olarak hizmet verecektir. Yazarlar, Fred Lunenburg ve Allan Ornstein hem eğitimsel değişimi çevreleyen kavramlara hem de gelişim için gerekli olduğunu düşündükleri süreçlere değindiler ve bunu samimi ve ilginç bir tarzda yaptılar. Ayrıca yazarlar, iş birliği sürecini etkili bir şekilde yönetme ve gelişim çabalarının koordinasyonu gereksinimini içeren, etkili yönetsel liderliğin temel ilkelerini tartıştılar. Yaratıcı ve yüksek kalitede liderlik, Amerikan eğitim reformu ve yeniden yapılanma için gereklidir. Çünkü okullarımız toplumun ihtiyaçlarını ve zorluklarını karşılamak için çalışmaktadır. Richard D. Miller Former Executive Director American Association of School Administrators vii

4 Yazarların Ön Sözü Eğitim yöneticileri günümüz okullarında zorlu ve değişen bir iklimle yüz yüzedir. Geçmişte eğitim yönetimi, öğrenciler ve profesyoneller için bilgi tabanı ve hazırlık sağlayan bir yol olarak ders kitaplarında çoğunlukla teori ve araştırmaya odaklandı. Eğitim Yönetimi: Kavramlar ve Uygulamalar, Altıncı Baskı da biz bunun ötesine gitmek için çalıştık. Bunun için teori ve araştırmayla ilgili geniş kapsama ek olarak üçüncü bir bileşen ekledik: eğitim yöneticilerinin elde ettikleri bilgiyi kullanmasına yardımcı olacak pratik uygulamalar. Bu pratik ve uygulamalı bileşen, alanyazında bir kaynak olarak kitabımızı benzersiz kılmaktadır. Kitabın, değişen eğitim ikliminde etkili lider olacak şimdinin ve geleceğin eğitim yöneticilerinin yeteneklerini artıracağına inanıyoruz. Eğitim Yönetimi: Kavramlar ve Uygulamalar kitabının pratik ve uygulamalı bileşenleri birçok açıdan bu metinde bulunabilir. Davranış sonrası bilim dönemi-okul gelişimi, demokratik topluluk ve sosyal adalet; okul hesapverebilirliği ve sınavlar; etik ve değerler; cinsiyet, ırk ve etnik köken ve sınıf; eleştirel teori ve postmodernizm; bölgeye dayalı karar alma; değişim; program gelişimi ve uygulaması; öğretimin ve öğrenimin geliştirilmesi; teknoloji; insan kaynakları; ve ortaya yeni çıkan bakış açıları gibi yeni ve benzersiz konular dâhil edildi. Her bir bölüm okuyucunun dikkatini bölüm içindeki önemli konulara odaklayan beş sekiz arasında odaklanılan soru ile başlar. Yönetsel tavsiye kısımları (bölüm başına üç veya dört civarında) önemli kavramların yönetsel uygulamaya nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir Lehte/Aleyhte Tartışmalar (her bir bölüm için bir tane) eğitim yöneticilerinin karşı karşıya kaldığı önemli konulardaki karşıt görüşleri açıklamaktadır. Bölüm sonlarındaki özetler kritik noktaları, özellikle teori, araştırma ve uygulamadaki çarpıcı noktaları vurgulamaktadır. Her bölümün sonundaki anahtar kelimeler listesi ve tartışmalar kavramların uygulanmasını özendirirken bölümün daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Her bölümün sonunda yer alan kapsamlı belgeleme ve önerilen ek okumalar, okuyucuları önemli konularda daha fazla araştırma yapmaya teşvik etmektedir. Tavsiye Söz kutusu deneyimli yöneticilerden bilge öneriler sunmaktadır. Tüm bölümler en son hükümet politikaları ve öğretim teknolojileri ile yaşanan son ekonomik krizin kamu okul yönetimini nasıl etkilediğine ilişkin olarak kapsamlı olarak gözden geçirildi. Bu baskıdaki Bölüm 10: Mükemmelleşme, Eşitlik ve Eğitim hesapverebilirlik ve sınavlara ilişkin talepleri karşılayabilmek, başarı farkını kapatmak, okullarda ve toplumda mükemmellik ve eşitliği sağlayabilmek için, okul müdürlerinin karşı karşıya kaldığı zorlukları ele almaktadır. Metnin Organizasyonu Bu kitap dört ana kısımdan ve on beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü alanı tanıtmakta, alanın nasıl ortaya çıktığına bakmakta ve kavramsal bir model sunmaktadır. Bu model kitabın geri kalanı için bir çerçeve sağlamaktadır. Sonraki bölüm örgütsel yapı için birkaç alternatif yaklaşıma odaklanmaktadır. Açılış kısmındaki son bölüm eğitim yönetimi çalışma ve uygulamaları için kültürel bir bağlam sunmaktadır. Bu temel sağlandıktan sonra KISIM II deki motivasyon, liderlik, karar verme, iletişim ve örgütsel değişme bölümleri temel yönetsel süreçleri incelemektedir. KI- SIM III eğitimin yapısal çerçevesine odaklanmaktadır. Devlet ve eğitim bölümünü sırasıyla mükemmellik, eşitlik ve eğitim ; okul finansmanı ve verimlilik ; yasal değerlendirmeler ve eğitim bölümleri takip etmektedir. KISIM IV program ve hizmetlerin yönetimini açıklamaktadır. Belirli bölümlerde program gelişimi, öğretim stratejileri ve insan kaynakları yönetiminden bahsedilmektedir. Kitabın dört kısım ve on beş bölümü nispeten bağımsızdır. Bu yüzden bütün kısımlar, seçilen bölümler hatta bölümlerin parçaları, kitabın akışını veya konu içeriğini bozmadan atlanabilir veya farklı sırada çalışılabilir. ix

5 x Yazarların Ön Sözü İnternet Sitesi Kitabın özel internet sitesi ilgili sitelere bağlantı, örnek olaylar, ve eğitim yönetiminde kariyer üzerine ek bir bölüm gibi öğrencilere çeşitli çalışma araçları ve faydalı kaynaklar sunmaktadır. Öğretim elemanları için her bir bölüme ait power point sunuları mevcuttur. Teşekkür Bu kitap alanında uzman kişilerin, deneyimli editörlerin ve yayınevinin ortak çabasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Bizi değerlendirenlere ve önerileri ile bu baskıda ve öncekilerde kitabın daha iyi olmasına katkıda bulunan diğer kişilere teşekkürlerimizi sunarız: Judy A. Alston Paul Baker Edwin D. Bell Dale L. Bolton James Boothe Norman Boyles Fred E. Bradley Dennis C. Brennan Jerry Cicchelli James A. Conway Philip A. Cusick Andrew E. Dubin Martha Ellis Janet Fredericks Lloyd E. Frohreich Jits Furusawa Valeri Helterbran Patricia Hoehner Ernest Johnson Bowling Green State University Illinois State University East Carolina University University of Washington Xavier University Iowa State University University of Missouri, St. Louis University of the Pacific Fordham University York, Buffalo Michigan State University San Francisco State University University of Texas, Austin Northeastern Illinois University University of Wisconsin, Madison California State University, Dominguez Hills Indiana University of Pennsylvania University of Nebraska, Kearney University of Texas, Arlington Franklin B. Jones Lawrence Kajs Frank Keane Donald Layton Arthur Lehr Robert B. Lowe Betty Jo Monk Robert Morris Steve Nowlin Anita M. Pankake Albert Pautler Lorrie C. Reed Glenn B. Schroeder Gerald Schumacher Linda T. Sheive Roger Shouse Donald W. Smitley Carl Steinhoff Rudo Tsesunhu Clark Webb Noelle Witherspoon Tennessee State University University of Houston, Clear Lake Fayetteville State University York, Albany University of Illinois, Urbana-Champaign Angelo State University Tarleton State University State University of West Georgia Troy State University University of Texas, Pan American York, Buffalo Chicago State University University of Northern Colorado University of Houston, Clear Lake York, Oswego Pennsylvania State University, University Park Eastern Illinois University University of Nevada, Las Vegas Pennsylvania State University, University Park Brigham Young University Louisiana State University, Baton Rouge Ayrıca ismi aşağıda geçen kişilere minnetle teşekkür etmek istiyoruz: Henry S. Bangser, Eğitim Üst Yöneticisi, New Trier Township High School District, Winnetka/ Northfield,IL; Mirabelle Baptiste, Okul müdürü, Clifton Middle School, Houston Independent School District, Houston, TX; Richard (Rick) Earl Berry, Eğitim Üst Yöneticisi, Cypress-Fairbanks Independent School District, Houston, TX; James F. Causby, Eğitim Üst Yöneticisi, Johnson County Schools, Smithfield, NC; Craig L.Elliot Bölge eğitim müdürü, Maize Unified

6 Yazarların Ön Sözü xi School District, Maize, KS; Pascal Forgione, Eğitim Üst Yöneticisi, Austin, TX; ; Barry Fried, Principal, John Dewey High School, Brooklyn, NY; Carlos A. Garcia, Eğitim Üst Yöneticisi, Clark County School District, Las Vegas, NV; Joe A. Hairston, Eğitim Üst Yöneticisi, Baltimore County Public Schools, Towson, MD: David Kazakoff, Okul müdürü, Terra Nova High School, Pacifica, CA; William G. Meuer, okul müdürü, Norwood Park School, Chicago Public Schools, Chicago, IL; Joanna Miller, okul müdürü, E.M. Baker Elementary School, Great Neck, NY; Lonnie E. Palmer, Eğitim Üst Yöneticisi, City School District of Albany, Albany, NY; Art Rainwater, Eğitim Üst Yöneticisi, Madison Metropolitan School District, Madison, WI; Ron Saunders, Eğitim Üst Yöneticisi, Barrow County Schools, Winder, GA; Paul Vance, Eğitim Üst Yöneticisi, District of Columbia Public Schools, Washington, DC. Deneyimlerinizi paylaşmadaki istekliliğiniz, geleceğin okul yöneticilerine rehberlik edecek ve onlara ilham verecektir. Wadsworth un internet sitesinde görünen kitabın her bir bölümüne ait vakaların görüşmelerini yapan ve bunları yazan Marion Czaja ya teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca Bölüm 9 a katkılarından dolayı Paula Lester, Long Island University ve Bölüm 11 e katkılarından dolayı William Owings, e Old Dominion University teşekkür etmek istiyoruz. Katkılarıyla bu kitabı daha iyi hâle getiren isimleri aşağıda sıralı Cengage Learning personeline teşekkür etmek istiyoruz: Mark Kerr, Yönetici editör, Lisa Kalner Williams, üst düzey gelişim düzenleyicisi Genevieve Allen, editör asistanı; Melena Fenn, üst düzey proje yöneticisi; Kara Kindstrom, pazarlama müdürü; Dimitri Hagnere, pazarlama koordinatörü. Dekanımız Genevieve Brown ve Jerry Ross a bu kitabı tamamlayabilmek için gereken ortamı yaratan ve kaynaklara katkıda bulunduğu için minnettarız. Fred C. Lunenburg Allan C. Ornstein

7 Yazarlar Fred C. Lunenburg Sam Houston Devlet Üniversitesinde eğitim profesörüdür. Üniversiteye geçmeden önce öğretmen, okul müdürü ve Eğitim Üst Yöneticisi olarak görev yaptı. 100 den fazla makale ve 20 kitabın yazarı veya ortak yazarıdır. Bu kitaplar arasında The Principalship: Vision to Action (Thomson/Wadsworth, 2006), Shaping the Future (Rowman&Littlefield, 2003). The Changing World of School Administration (with George Perrault) (Scarecrow Pres, 2002), ve High Expectations: An Action Plan for Implementing Goals 2000) (Corwin, 2000). Yazar 1986 yılında Phi Delta Kappa Araştırma Ödülü nü aldı, Hollanda Utrecht Üniversitesi nde seçkin misafir profesör olarak çalıştı. Allan C. Ornstein St. Johns Üniversitesinde yönetsel ve öğretimsel liderlik profesörüdür. Eğitim üzerine 54 kitabın ve 400 makalenin yazarıdır. Chicago ve New York okul bölgeleri gibi 75 devlet dairesi ve eğitim kurumunun danışmalığını yapmaktadır. Eski bir Fullbright-Hayes akademisyeni ve inceleme komitesi üyesisidir. Dr. Ornstein in en son kitapları arasında Foundations of Eduction, 10th ed. (Houghton Mifflin,2008), Contemporary Issues in Education, 4th ed. (Allyn Bacon, 2007), Pushing the Envelope (Merrill, 2003), and Teaching and Schooling in America: Pre and Post Sptember 11 (Allyn and Bacon, 2003). Yazarın en son kitabı Class Counts: Education, Inequality and the Shrinking Middle Class (Rowman and Littlefield, 2007) büyüyen eşitsizliği, küçülen orta sınıfı, ulusun yavaş düşüşünü ve eğitimin azalan etkisini incelemektedir. xiii

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel çözümler

Detaylı

Akademik Mükemmeliyete Giden Yol

Akademik Mükemmeliyete Giden Yol 9 786054 579150 Akademik Mükemmeliyete Giden Yol EFİL YAYINEVİ Akademik Mükemmeliyete Giden Yol Dünya Çapında Araştırma Üniversiteleri Oluşturmak Editörler Philip G. Altbach ve Jamil Salmi Çeviren Kadri

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 51-64 51 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Cilt 12, Sayı 10, Ekim 2007

Cilt 12, Sayı 10, Ekim 2007 ejournal USA Cilt 12, Sayı 10, Ekim 2007 ABD Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Enformasyon Programları Dairesi ejournal USA logosu altında aylık bir elektronik dergi yayınlamaktadır.. Bu dergiler Amerika

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI UZAKTAN EĞİTİM Prof. Dr. Aytekin İşman Geliştirilmiş 4.BASKI Prof. Dr. Aytekin İşman UZAKTAN EĞİTİM ISBN 978-975-8792-82-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur?

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? İkinci basım. Düzeltmeler ve değişiklikler Ulusal İlaç Politikaları Geliştirme Rehberi, 1988 Dünya Sağlık Örgütü Cenevre İÇİNDEKİLER

Detaylı

Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı

Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı Hazırlayanlar: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh (International

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı