ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi Tandoğan ANKARA 2011

2

3 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

4

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 9 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BĠLGĠLER A. MİSYON VE VİZYON B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Taşınmazlar Eğitim Alanları Araştırma ve Uygulama Alanları Sosyal Alanlar Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Misafirhane ve Lojmanlar Toplantı ve Konferans Salonları Öğrenci Evleri Spor Alanları Diğer Sosyal Alanlar Hizmet Alanları Sağlık Hizmeti Alanları Ambar ve Arşiv Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar Kütüphane Kaynakları İnsan Kaynakları Akademik Personel Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Üniversitemiz Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı Engelli İdari Personel İdari Personel Atamaları/Ayrılmaları Sözleşmeli Personel İşçiler Sürekli İşçiler Geçici İşçiler Sunulan Hizmetler Öğrenciye Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmeti Ön Lisans ve Lisans Programları Öğrenci Sayıları Lisansüstü Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Mezun Olan ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Engelli Öğrenci Sayıları Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayıları

6 İÇİNDEKİLER Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları Kurum İçi Burslu Öğrenci Sayıları Kurum Dışı Burslu Öğrenci Sayıları Bölümler Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Spor Hizmetleri Kültürel ve Sanatsal Hizmetler Uygulama ve Staj Hizmetleri Öğrenciye Sunulan Diğer Hizmetler Dış İlişkiler Engelsiz Ankara Üniversitesi Gençlik Danışma Merkezi (GEDAM) Uluslararası Öğrenci Ofisi Gençlik Programları Ofisi (YOUTH) Kariyer Merkezi (KARMER) Öğrenci Konseyi Ankara Üniversitesi Radyoları Araştırma Hizmetleri Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi İnovasyon Birimi Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi Araştırma Politikaları Danışma Kurulu Akademik Personelin Yaptığı Yayınlar Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları Patent Sayıları Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Tezler Araştırma ve Uygulama Merkezleri Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi (PKUAM) Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (CSAUM) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANÜNSAM) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSAUM) Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAUM) Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)... 96

7 İÇİNDEKİLER Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM) Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAMER) Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) Topluma Sunulan Hizmetler Sağlık Hizmetleri İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Veteriner Kliniği Eğitim Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Bilgi Edinme Birimi Çocuk Üniversitesi Personele Sunulan Hizmetler Hayat Boyu Öğrenme Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü (ÖYP) Bilimsel Metin Destekleme Birimi Akademik Personele Verilen Ödül ve Destekler Personele Sunulan Barınma ve Yemek Hizmeti Personele Sunulan Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri İdari Personel Konseyi İdari Personele Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programları Anaokulları ve Çocuk Kulübü İdari Hizmetler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri Bütçe ve Performans Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri Projeler Faaliyeti Evrak ve Destek Hizmeti Faaliyetleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü Basın Halkla İlişkiler Birimi Hukuk Müşavirliği Üniversitemizde Sonuçlanan İhalelerin Sayı ve Tutarları Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç Denetim II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

8 İÇİNDEKİLER 8 A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Ödeneği ve Harcamalar Bütçe Gelirleri Diğer Mali Tablolar Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Giderleri ve Sapma Nedenleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Bazında Öğrenci Maliyetleri Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Bazda Gelişimi Bütçe Gelirleri ve Gelişimi Yılı Gelir Açıklamaları Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Giderler Döner Sermaye Gelir Gider Gerçekleşmeleri Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Yılında Taşınmazlarda Yapılan İyileştirme ve İlaveler Proje Bilgileri Jeopark Tam Maliyetlendirme Projesi Üniversitemiz Araştırmacıları Tarafından Ulusal ve Uluslararası Destek Kaynaklarına Başvuruda Bulunulan ve Kabul Edilen Projeler TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Üniversitemiz Çıkışlı Araştırma Projeleri DPT Tarafından Desteklenen Üniversitemiz Çıkışlı Projeler Sanayi Bakanlığı Tarafından Desteklenen SANTEZ Projeleri Yürütülen Avrupa Bilim Vakfı, COST Aksiyonu Projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Yatırım Projeleri Uygulama Durumu Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER A. ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER A. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI B. MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

9 SUNUŞ Üst Yönetici Sunuşu Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, özgür ve eleştirel düşüncenin desteklendiği bir aydınlanma üniversitesi olarak, eğitim-öğretim, araştırmageliştirme ve topluma hizmet alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir. Köklü geleneği, akademik birikimi ve istikrarlı idari kapasitesinin sağladığı güç ve özgüven ile Üniversitemiz hızla değişen ve gelişen yükseköğretim alanında model oluşturan bir kurumdur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Ülkemizde geçerli olan mali yönetim sistemindeki hızlı değişim süreci bağlamında yürütülecek faaliyetlerin planlanması ve hayata geçirilmesinde kamu kaynaklarının stratejik öncelikler çerçevesinde etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması esası getirilmiştir. Ankara Üniversitesi bu yaklaşımın yükseköğretim alanındaki uygulanması açısından da bir örnek teşkil etmektedir. Kaynaklarını ve bilgi birikimini insanlığın temel sorunlarına ve ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere yapılandıran Üniversitemiz bu çerçevede Türkiye nin su ile ilgili bilim insanlarının buluşacağı, ulusal bir merkez olma hedefi ile sınırlı kalmayan, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedefleyen Su Yönetimi Enstitüsü nü hayata geçirmenin kıvancını ve haklı gururunu yaşamıştır. Toplumla buluşma ve yerel kalkınmayı destekleme amaçlarına yönelik olarak Ülkemizin ilk jeopark ve jeoturizm uygulaması olan Kızılcahamam Çamlıdere Jeopark Projesi nin hayata geçirilmesi; uluslararasılaşma stratejik hedefine ulaşmak amacıyla Montana State University ile gerçekleştirilen Biyoteknoloji Çift Diploma Programı 2010 yılı için sayılabilecek pek çok etkinlikten yalnızca birkaçıdır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde sosyal politika, araştırma, işbirliği, danışmanlık hizmeti alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirme yolunda çok yönlü çalışmalar yürütmüş olup, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları, Yaşlılık Çalışmaları ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuştur. Küreselleşen ekonomik, kültürel ve sosyal koşullar çerçevesinde, Ülkemizde yükseköğretimin bütünlük içerisinde ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinde geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Üniversitemizin 2010 yılı faaliyet ve performans sonuçlarını gösteren bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; Ankara Üniversitesi 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu nu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. 9 Prof. Dr. Cemal TALUĞ Rektör

10

11 SUNUŞ Mali Hizmetler Birim Yönetici Sunuşu Tüm hükümleri ile tarihinde yürürlüğe giren ve uygulanan yeni kamu mali yönetimi, kamu kaynağı kullanan idarelere daha fazla inisiyatif tanıyarak, yönetsel sorumluluk çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynakların stratejik plan hedefleri doğrultusunda öncelikli amaçlara göre planlanması, kullanılması ve uygulama süreçlerinin, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik üzerine kurgulanması için yönetim bilgi sistemleri başta olmak üzere her türlü tedbiri almak fırsatını tanımıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Üniversitemiz üst yöneticisi adına hazırlanan 2010 yılı idare faaliyet raporu; kamu mali yönetiminin getirdiği yeni düzen ve anlayış çerçevesinde, sistematik bir yapı içerisinde detaylı olarak sunulmaya çalışılmıştır. Toplam öğrencisi, akademik personeli, idari personeli ile 14 fakülte, 12 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 33 araştırma uygulama merkezi ve konservatuvarı ile 12 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet işlevini sürdüren Üniversitemizde; 2010 yılı içerisinde öğrenciye sunulan hizmetler, araştırma hizmetleri, topluma sunulan hizmetler, personele sunulan hizmetler ve idari hizmetler genel bilgiler bölümünde alt başlıklar halinde gösterilmiştir. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarına ayrı bir önem verilerek hazırlanan mali bilgiler, iç ve dış denetim sonuçlarını da kapsayacak şekilde düzenlenerek, tablo ve grafikler ile desteklenmiş ve yararlanıcıların analizine uygun olarak hazırlanmıştır. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 381 milyon TL bütçe harcaması, 260 milyon TL döner sermaye harcaması olmak üzere toplam 641 milyon TL tutarındaki kaynağı eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde kullanan Üniversitemiz, toplumla buluşma etkinliklerinin çeşitlendiği günümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin finansal olarak sürdürülebilirliğini izlemek, kaynakların stratejik önceliklere tahsisini ve kullanılmasını sağlamak için, eğitim ve özellikle bilimsel araştırmanın maliyetini göz önünde bulundurarak, gerçek maliyet ve performans sonucunda elde edilen fayda ilişkisini kurarak karar alma sürecini güçlendirmede tüm faaliyetlerine ilişkin doğrudan ve dolaylı maliyetlerin tanımlanması konusunda tam maliyetlendirme çalışmalarına başlamıştır. Üniversitemiz 2010 yılı idare faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi personeli başta olmak üzere, katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma mesai kavramı olmaksızın geceli gündüzlü, titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı kendilerine, sabırları için ailelerine ve eşime teşekkür ederim. 11 Ertuğrul MÜLAZIMOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı

12

13 I. GENEL BĠLGĠLER

14 14 Fakülte 76 Amfi Toplam Öğrenci Lisans Öğrenci 234 Eğitim Laboratuvarı Mezun Öğrenci (Lisans) 3 Yüksekokul Mezun Öğrenci (Lisansüstü) 750 %10,06 Sınıf 45 Atölye Eğitim- Öğretim Dönemine Göre Öğrenci Sayısındaki Artış 7 Meslek Yüksekokulu 1 Devlet Konservatuvarı Ön Lisans Öğrenci 193 Araştırma Laboratuvarı 441 Mezun Öğrenci (Ön Lisans) 12 Enstitü Lisansüstü Öğrenci 33 Araştırma ve Uygulama Merkezi 3 Bölüm Sözleşmeli İdari Personel 16 Sağlık Laboratuvarı %-0, Yılına Göre Akademik Personel Sayısındaki Değişim 19 Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel Akademik Personel 223 İşçi 29 Kütüphane 314 ERASMUS Kapsamında Giden Öğrenci 23 ERASMUS Kapsamında Giden Akademik Personel 328 Bilimsel Yayın Özendirme Desteği Alan Akademik Personel

15 A. Misyon ve Vizyon Ankara Üniversitesi Misyon Bildirimi Çağdaş Cumhuriyete, eğitim-öğretim faaliyetleri ile topluma, araştırma faaliyetleri ile bilime ve bilimsel bulgulardan yararlanan diğer tüm olgulara, hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara ve toplumun bütününe en verimli ve etkili üniversiter katkıları sunmak. Ankara Üniversitesi Vizyon Bildirimi Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar Anayasanın 130. maddesinde yer aldığı üzere Yükseköğretim Kurumları Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır. 15 Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

16 Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak, şeklinde belirlenmiştir. Üniversitemiz mali kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımına yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında üst yönetici sıfatı ile Rektöre verilen temel görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK PLAN 16 Üniversitenin stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığını iç genelge ile duyurur, Üniversitenin misyon ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlendiği stratejik planı onaylar. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI Üniversite çok yıllı bütçesinin, Ülkenin kalkınma planı, yıllık programları ile Üniversitenin stratejik planı, performans programı ve hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler, Üniversite çok yıllı bütçe teklifini Maliye Bakanlığına, performans programını ise Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanı ile birlikte imzalar, Üniversite harcama birimlerine tahsis edilen ödeneklerin aylık ve üç aylık harcama tahminleri ile gelir tahminlerini gösteren ve yıllık olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programını onaylar, 5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmaları onaylar, Yılı yatırım programı uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar gereğince proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişiklikleri onaylar, Üniversite bütçesinden açılmış akreditiflere ilişkin ertesi yıla devredilen kredi artıklarının karşılığını bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydedilmesini onaylar, Üniversite bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin yüklenme tutarının %30 unu aşmamak üzere bütçe dışı avans verilmesine karar verir, Üniversite bütçesinin gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerini onaylar, 5018 sayılı Kanun'un 40. maddesi gereğince bağış ve yardımların ödenek kaydedilmesini onaylar.

17 İÇ KONTROL Üniversitede yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için, mali hizmetlerin yürütülmesi görevini; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip, bilgili ve yeterli yöneticiler ile nitelikli personele verilmesi, belirlenen standartlara uyulması, kapsamlı bir yönetim anlayışı, uygun bir çalışma ortam ve saydamlığın sağlanması ile hesap verilebilirlilik bakımından mevzuatla verilen görev, yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak ve gerekli önlemleri alarak yerine getirilmesini sağlar, Üniversitede yürütülen mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak düzenlemeleri onaylar, İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan yıllık iç denetim programını onaylar, İç denetçiler tarafından hazırlanarak sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle, gereği için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve ilgili birimlere göndererek, yapılan işlem sonuçlarını iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirir. KESİN HESAP Üniversite, bütçe kesin hesabını Milli Eğitim Bakanı ile birlikte onaylar. 17 İDARE FAALİYET RAPORU Üniversite idare faaliyet raporunun düzenlenmesini ve kamuoyuna açıklanmasını sağlar, İç kontrol güvence beyanını düzenleyerek idare faaliyet raporuna eklenmesini sağlar, Üniversitenin yönetim ve hesap verme sorumluluğunun TBMM nde görüşülmesine Milli Eğitim Bakanı ile katılır veya yardımcısının katılımını sağlar. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Ankara Üniversitesinin Rektörlük ve idari birimleri, Tandoğan, Dikimevi ve Gölbaşı Yerleşkelerinde; akademik birimleri ise merkezde 8, ilçelerde 4 yerleşkede faaliyetlerini sürdürmektedir.

18 TANDOĞAN YERLEŞKESİ FAKÜLTELER 1-Eczacılık 2-Mühendislik 3-Fen ENSTİTÜLER 1-Nükleer Bilimler YÜKSEKOKULLAR 1-Beden Eğitimi ve Spor BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 1-Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik 2-Latin Amerika Çalışmaları 3-Güneydoğu Avrupa Çalışmaları CEBECİ YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 4-Eğitim Bilimleri 2-Eğitim Bilimleri 2-Adalet Meslek 1-Güzel Sanatlar 4-Avrupa Toplulukları 5-Hukuk 2-Türk Dili 5-İletişim Araştırmaları 6-İletişim 6-Kadın Sorunları 7-Siyasal Bilgiler 7-Çocuk Kültürü 8-Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik 9-Fikri ve Sınai Haklar 10-Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 11-Kıbrıs 12-İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danş 13-Özel Eğitim 14-Onkolojİ 18 SIHHİYE YERLEŞKESİ FAKÜLTELER 8-Dil ve Tarih-Coğrafya ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 15-Osmanlı Tarihi 9-Tıp 16-Türkiye Coğrafyası 17-Ankara Çalışmaları DİKİMEVİ YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER 3-Adli Bilimler YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 18-Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi 4-Hepatoloji 19-Psikiyatrik Kriz 20-Üreme Sağlığı Teşhis Tedavi Eğitim 21-Beyin Araştırmaları KEÇİÖREN YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR GÜMÜŞDERE YERLEŞKESİ 3-Sağlık Hizmetleri Meslek BÖLÜMLER 3-Enformatik ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 22-Ölçme ve Değerlendirme - Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) FAKÜLTELER ENSTİTÜLER 5-Türk İnkılap Tarihi YÜKSEKOKULLAR 4-Başkent Meslek BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 23-Stratejik Araştırmalar -Devlet Konservatuvarı

19 DIŞKAPI YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 10-Veteriner 5-Ev Ekonomisi 24-Çevre Sorunları 11-Ziraat 25-Su Ürünleri 26-Kalkınma Çalışmaları GÖLBAŞI YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 6-Fen Biliimleri 6-Yabancı Diller 27-Türkçe ve Yabancı Dil 7-Sağlık Bilimleri 28-Yer Bilimleri 8-Sosyal Bilimler 9-Biyoteknoloji 10-Hızlandırıcı Teknolojileri -Uzaktan Eğitim Merkezi ANKUZEM 11-Su Yönetimi BEYPAZARI YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 7-Beypazarı Meslek KALECİK YERLEŞKESİ 19 FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 8-Kalecik Meslek ELMADAĞ YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 9-Elmadağ Meslek HAYMANA YERLEŞKESİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 10-Haymana Meslek YERLEŞKE DIŞI BİRİMLER FAKÜLTELER 12-Diş Hekimliği 13-İlahiyat 14-Sağlık Bilimleri ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR BÖLÜMLER 12-Kök Hücre ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 29-Afrika Çalışmaları 30-Sualtı Arkeolojik 31-Astronomi ve Uzay Bilimleri 32-Deprem 33-Yaşlılık Çalışmaları

20 1.1. Taşınmazlar Ankara Üniversitesi toplam m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup bunun m²si Üniversite adına, m²si Hazine adına tapu tescillidir. Tablo-1 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar 20 Yerleşke Adı Birim Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Hazine Toplam (m²) (Tapulu) (Tahsisli) Rektörlük Fen Fakültesi Eczacılık Fakültesi , , ,00 Tandoğan Basımevi Diş Hekimliği Binası 8.480, ,00 İlahiyat Fakültesi 9.533, , ,00 Vehbi Koç Erkek Öğrenci Evi 2.686, ,00 Cebeci Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İletişim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu , , ,00 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , ,00 Sıhhiye Tıp Fakültesi Morfoloji 2.480, , ,00 Tıp Fakültesi İbn-i Sina , ,00 Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi İdari Binaları , ,00 Tıp Fakültesi Göz Hastanesi 1.529, ,00 Tıp Cebeci Hastanesi, Tıp Eğitim ve Tedavi Amaçlı Bölüm, Dikimevi Cumhuriyet Kız Öğrenci Evi , ,00 Tıp Fakültesi Kalp Merkezi 3.223, ,00 Abidinpaşa Halk Sağlığı Merkezi 5.010, ,00 Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi , ,00 Gümüşdere (Konservatuvar, Başkent Meslek Yüksekokulu, Dışkapı İnkılap Tarihi) , ,00 Yıldırım Beyazıt Öğrenci Evi 8.255, ,00 Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi , ,00 Keçiören Hizmet Binaları , ,00 Keçiören Devir Alınan (Hacettepe Üniversitesinden) 6.348, ,00 ANKÜSEM 651,00 651,00 Gölbaşı Gölbaşı Arsa , , ,00 Teknoloji Geliştirme Bölgesi , ,00 Beypazarı Beypazarı Meslek Yüksekokulu 1.670, ,00 Beypazarı Yerleşke Arazisi , ,00 Eskişehir 1 Eskişehir Sakarbaşı Balık Üretim İstasyonu , , ,00 Bursa Ziraat Fakültesi Zeytin Bahçesi 9.912, ,00 Antalya Manavgat Çolaklı Örsem Tesisleri , ,00 Ilgaz Ilgaz Örsem Tesisleri 3.750, ,00 İzmir Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi 1.467, ,00 Didim Didim Su Sporları Arazisi , ,00 Haymana Haymana Meslek Yüksekokulu 3.900, ,00 Ziraat Fakültesi - Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma Uygulama Haymana - Ayaş İstasyonu, Ziraat Fakültesi - Haymana Dikilitaş Göleti , ,00 Ziraat Fakültesi - Haymana Araştırma Uygulama Çiftliği , , ,00 Kalecik Kalecik Meslek Yüksekokulu 2.899, , ,00 Ziraat Fakültesi Kalecik Bağcılık Araştırma Uygulama İstasyonu 7.209, , ,00 Ahlatlıbel Ahlatlıbel Gözlem Evi, Lojmanlar, Vakıf Okulları , ,00 Elmadağ Elmadağ Kayak Merkezi , ,00 Elmadağ Meslek Yüksekokulu 6.422, ,00 Konukevi 505,00 505,00 Çankaya Apartman Dairesi 170,00 170,00 Arsalar , , ,00 Kastamonu Boş Tarla 1.686, ,00 Balgat Kök Hücre Enstitüsü 3.008, ,00 Kazan Veteriner Fakültesi Kazan Çiftliği , , ,00 TOPLAM , , ,00 Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ( 1 ) m² Çifteler de, m² Sivas/Gürün de bulunmaktadır.

21 m² toplam alanın yaklaşık %9,19 u kapalı alanlardan oluşmaktadır m²lik kapalı alanın %52 sinde eğitim-öğretim, %25 inde sağlık, %2 sinde barınma, %6 sında beslenme, %3 ünde kültür ve %2 sinde spor hizmeti sunulmaktadır. %10 luk alan ise depo, arşiv ve tesis olarak kullanılmaktadır. Tablo-2 Taşınmazlara 2010 Yılında Yapılan İlaveler 2009 Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) Yılı İlave Taşınmazlar (m²) Hızlandırıcı Test Laboratuvarı Kök Hücre Enstitüsü Gölbaşı Hizmet Binası Haymana Meslek Yüksekokulu Keçiören Yerleşkesinde Devir Alınan Bina Yıl Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) Değişim Oranı (%) 5,24 Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2010 yılında Gölbaşı Yerleşkesinde eğitim-öğretim hizmetlerine başlanması, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünün kurulması, Kök Hücre Enstitüsü hizmet binası değişikliği ve Haymana Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretime başlanması kapalı hizmet alanlarının %5 oranında artmasına yol açmıştır Eğitim Alanları Teorik eğitimin sunulduğu; 76 adet amfinin 28 adedi kişi, 30 adedi kişi, 18 adedi de 251 kişi ve üzeri kapasiteye sahiptir. Toplam amfinin %67 si fakültelerde, %1 i devlet konservatuvarı ve yüksekokullarda, %32 si de araştırma ve uygulama hastanelerinde, 750 adet sınıfın 708 adedi 0-100, 39 adedi , 3 adedi de 251 ve üzeri kapasiteye sahiptir. Toplam sınıfın %39 u fakültelerde, %2 si enstitülerde, %25 i devlet konservatuvarı ve yüksekokullarda, %6 sı meslek yüksekokullarında ve %28 i araştırma ve uygulama merkezlerinde, bulunmaktadır. Birimlerin özelliklerine göre teknoloji eğitimi, fotoğraf ve film grafik, bitkisel örücülük, dokuma gibi eğitim-öğretim amacıyla kullanılan 45 adet atölyenin %60 ı fakültelerde, %7 si enstitülerde, %2 si yüksekokullar ve devlet konservatuvarında, %29 u araştırma ve uygulama hastanelerinde, %2 si de uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Toplam 443 laboratuvarın %53 ü eğitim, %4 ü sağlık, %43 ü de araştırma laboratuvarlarından oluşmaktadır. %79 u fakültelerde bulunan toplam 234 adet eğitim laboratuvarı ile öğrencilere uygulamalı eğitim-öğretim olanağı sunulmaktadır.

22 Tablo-3 Eğitim Alanları 22 Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye Eğitim Laboratuvarları Laboratuvarlar Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Toplam Kapasite Kapasite Fakülteler Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251-Üzeri Fakülteler Toplamı Kapasite Enstitüler Kapasite Kapasite Enstitüler Toplamı Yüksekokullar/ Kapasite Konservatuvar Kapasite Yüksekokul/Konservatuvar Toplamı Kapasite Meslek Kapasite Yüksekokulları Kapasite Meslek Yüksekokulları Toplamı Araştırma ve Uygulama Hastaneleri Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251-Üzeri Araştırma ve Uygulama Hastaneleri Toplamı Uygulama Merkezleri Kapasite Uygulama Merkezleri Toplamı Kapasite Araştırma ve Kapasite Uygulama Merkezleri Kapasite 251-Üzeri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Toplamı Bölümler Kapasite Kapasite Bölümler Toplamı Eğitim Merkezleri Kapasite Eğitim Merkezleri Toplamı GENEL TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları 193 adet araştırma laboratuvarının %82 si fakültelerde, %14 ü enstitülerde, %3 ü meslek yüksekokullarında, %1 i de araştırma ve uygulama hastanelerinde bulunmaktadır Araştırma ve Uygulama Alanları Tablo-4 Araştırma ve Uygulama Alanları Alan (m²) Adet Araştırma Uygulama Çiftliği Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri Kütüphane Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ( 1 ) Birim Faaliyet Raporları Veteriner Fakültesinin Kazan da Araştırma Uygulama Çiftliği ile Ziraat Fakültesinin Haymana da Araştırma Uygulama Çiftliği, Ayaş ta Fidanlık ve Sebzecilik Araştırma Uygulama İstasyonu, Kalecik te Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu, Eskişehir Çifteler ile Sivas Gürün de Tatlı Su Balıkçılığı

23 Araştırma İstasyonu ve Gemlik te Zeytincilik Araştırma Merkezi yer almaktadır. Bunların yanı sıra İzmir de de Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Uygulama alanları öğrencilerin mesleki uygulamalarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde, Manavgat ve Ilgaz da bulunan Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri ile öğrenci ve öğretim elemanlarına eğitim-araştırma, uygulama ve spor imkanları da sunulmaktadır Sosyal Alanlar Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Tablo-5 Yemekhane, Kantin/Kafeteryalar Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi , Kantin / Kafeteryalar , Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Misafirhane ve Lojmanlar Cebeci Yerleşkesi içinde yer alan Milli Piyango Öğrenci Evinde bulunan misafirhane 36 kişilik kapasiteye sahiptir. Yardımcı hizmetli personelin yararlandığı lojmanlar Gümüşdere Yerleşkesinde bulunmaktadır. 23 Tablo-6 Misafirhane ve Lojmanlar Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Adet Misafirhaneler Lojmanlar Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı ve Konferans Salonları Tablo-7 Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite (Kişi) Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) Toplam Üzeri TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları

24 Öğrenci Evleri Ankara Üniversitesi, eğitim-öğretim yılında 7 adet öğrenci evi ile öğrencilerine barınma hizmeti sunmuştur. Tablo-8 Öğrenci Evleri Öğrenci Evi Alan (m²) Kapasite (Kişi) Vehbi Koç Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi Fahriye Özaka Kız Öğrenci Evi Milli Piyango Kız Öğrenci Evi Cumhuriyet Kız Öğrenci Evi Keçiören Öğrenci Evi TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1.5. Spor Alanları 24 Üniversitemizde 5 kapalı spor salonu, 3 fitness salonu, 1 tenis kortu, 1 kondisyon salonu ve 1 yüzme havuzu olmak üzere 11 kapalı spor tesisi ve muhtelif spor dallarında 25 adet açık spor tesisi bulunmaktadır.

25 Tablo-9 Spor Alanları Spor Dalı Kapalı Spor Tesisleri Adet Alan (m 2 ) Tıp Fakültesi (Morfoloji) - - Açık Spor Tesisleri Spor Dalı Adet Alan (m 2 ) Tenis Kortu Basketbol Eczacılık Fakültesi Fitness Salonu Veteriner Fakültesi - - Basketbol Ziraat Fakültesi Basketbol Siyasal Bilgiler Fakültesi Basketbol-Voleybol- Hentbol- Masa Tenisi-Badminton Tenis Kortu Futbol Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi - - Basketbol-Voleybol Fen Fakültesi 1 Tenis Kortu Tenis Kortu Basketbol Fitness Egzersiz Salonu Voleybol Futbol Plaj Hentbol Devlet Konservatuvarı - - Basketbol 1 50 Beden Eğitimi ve Spor Spor Salonu Tartan Pisti Yüksekokulu Kondisyon Salonu 1 35 Keçiören-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Spor Salonu Elmadağ Meslek Yüksekokulu - - Basketbol Voleybol Kalecik Meslek Yüksekokulu - - Basketbol Beypazarı Meslek Yüksekokulu - - Cebeci Yerleşkesi 1 Spor Salonu Fitness Egzersiz Salonu Basketbol Voleybol Tandoğan Yerleşkesi 1 Yüzme Havuzu TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları ( 1 )Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1.6. Diğer Sosyal Alanlar İletişim Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulunda birer sinema salonu, Ziraat Fakültesinde tiyatro salonu, Devlet Konservatuvarında da konser salonu bulunmaktadır. Tablo-10 Diğer Sosyal Alanlar Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu Kaynak: Birim Faaliyet Raporları

26 1.7. Hizmet Alanları Ankara Üniversitesinde akademik personel başına düşen ofis alanı 16,97 m², idari personel başına düşen ofis alanı ise 9,23 m²dir. Tablo-11 Hizmet Alanları Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Personel Sayısı Akademik Personel , İdari Personel , TOPLAM , Kaynak: Birim Faaliyet Raporları 1.8. Sağlık Hizmeti Alanları Tablo-12 Hastane Alanları Alan Adı İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Alan Adet (m²) Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adet Alan (m²) Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Alan Adet (m²) Adet Diş Hekimliği Fakültesi Alan (m²) Mediko Sosyal Acil Servis , ,84 0 0,00 0 0,00 0 0, ,84 Adet Alan (m²) Adet Toplam Alan (m²) 26 Yoğun Bakım 9 750, ,22 0 0,00 0 0,00 0 0, ,22 Ameliyathane , , ,44 0 0,00 0 0, ,19 Klinik , , , ,58 0 0, ,13 Poliklinik , ,21 0 0,00 0 0, , ,21 Laboratuvar , ,44 0 0, , , ,09 Çamaşırhane 1 850, ,00 0 0, ,00 0 0, ,00 Eczane 1 250, ,21 0 0,00 0 0, , ,21 Mutfak , , , ,32 0 0, ,32 Nükleer Tıp Alanı 1 180, ,25 0 0,00 0 0,00 0 0, ,25 Radyoloji Alanı , ,28 0 0, , , ,78 Sterilizasyon Alanı 1 500, , , ,01 0 0, ,01 Teknik Servis 3 700, ,41 0 0, ,28 0 0, ,69 TOPLAM , ,08 473, ,34 300, ,94 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları

27 Tablo-13 Hayvan Sağlığı Alan Adı Adet Alan (m²) Acil Servis Ameliyathane Klinik Laboratuvar Mutfak Çamaşırhane 1 75 Teknik Servis 1 12 Radyoloji Alanı TOPLAM Kaynak: Veteriner Fakültesi 1.9. Ambar ve Arşiv Alanları 27 Tablo-14 Ambar ve Arşiv Alanları Alan Adı Adet Alan (m²) Ambar ,40 Arşiv ,20 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri ,00 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları ( 1 ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2. Örgüt Yapısı Ankara Üniversitesinin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile Rektörlüğe bağlı bölümlerden oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları da aynı kanun ile belirlenmiştir. Üniversitenin örgütlenmesinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında, ulusal ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak yeni gereksinimler ortaya çıkmakta ve bu gereksinmelerin belirleyiciliğinde akademik ve idari örgütlenme yapısı geliştirilmektedir. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini enstitüleri aracılığıyla yürüten Ankara Üniversitesi, 2010 yılında Hızlandırıcı Teknolojileri ile Su Yönetimi Enstitülerinin kurulmasıyla bu alandaki çalışmalarını hızlandırmıştır.

28 2010 Yılında Kurulan Enstitüler Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Milli Eğitim Bakanlığının tarihli ve 898 sayılı yazısı ile Bakanlar Kurulu onayına sunulan kuruluş önerisi, Bakanlar Kurulunun tarih ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile karar altına alınmış ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak kurulmuştur. Enstitüde; parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri konusunda hızlandırıcılara dayalı araştırmaları planlamak, gerekli eğitimi vermek, uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak, dünyada yaygın olarak kullanılan teknik ve yöntemler için Ar-Ge ve eğitim alt yapısı sağlamak, araştırma ve teknoloji alanlarında kurumlar arası ve disiplinler arası projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, Ar-Ge çalışmalarını mümkün kılacak ışınım kaynaklarını (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazeri) Ülkemize kazandırmak, eğitim ve araştırma alanında yapılacak anlaşma ve protokoller ile uluslararası bir çalışma düzenine sahip olmak amaçlanmaktadır. Su Yönetimi Enstitüsü tarihli ve 2809 sayılı Kanun un ek 30. maddesine göre tarih ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak kurulmuştur. Su yönetimi gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği zemininde hukuki düzenlemelerle uyulması gereken kurallar (sözleşme, kanun, yönerge vb.) çerçevesinde uygulamaları olan bir alandır. Bu kurallar su yönetiminin eğitim-öğretimden teknoloji kullanımı ve ticari uygulamalarına kadar geniş bir spektrumda etki sahibidir ve bunlar Su Yönetimi Enstitüsü tarafından dikkatle izlenmesi gereken alanlardır. Enstitüde; bilim adamlarını su yönetimi alanında ortak bir çatı altında birleştirmek, bu alanda eğitim gören yüksek lisans ve doktora mezunlarını daha kolay ve daha iyi koşullarda iş olanağına kavuşturmak, ulusal ve uluslararası kaynakları finanse etmek amaçlanmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim kadar mesleki ve teknik eğitime de önem veren Ankara Üniversitesi, 2010 yılında da yeni meslek yüksekokulları açarak, mesleki ve teknik alanda ülkenin ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi amacına hizmet etmekte, aynı zamanda da adı geçen yörelerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Üniversite bu amaçla 2010 yılında Haymana ilçesinde Haymana Meslek Yüksekokulunu kurmuştur Yılında Kurulan Meslek Yüksekokulları Haymana Meslek Yüksekokulu Haymana Meslek Yüksekokulu; fizyoterapi, ilkyardım acil yardım ve yaşlı bakım hizmetleri bölümleri ile Türk Yükseköğretimine hizmet sunmak amacıyla 08 Nisan 2010 tarihinde kurularak eğitim-öğretim yılında 60 öğrencisi ile eğitime başlamıştır. Fizyoterapi Bölümü alanında yardımcı sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlarken, İlkyardım Acil Yardım Bölümü ile acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek paramedikleri topluma kazandırmayı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Bölümü ile de yaşlı nüfusa yönelik profesyonel elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

29 Ankara Üniversitesi 2010 yılında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuştur Yılında Kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezleri Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek, eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına karar verilmiştir. Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Türkiye'de ve dünyada nüfusa ilişkin demografik değişiklikleri yakından izlemek, yaşlı bireylerin yaşamlarını ekonomik, sosyal, kültürel, duygusal, fiziksel ve psikolojik yönlerden iyileştirecek programları planlamak ve uygulamak, toplumun yaşlı bireylerine yatırım yapabilmesini sağlayacak sağlık ve eğitim hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin sosyal politikaların, sosyal devlet anlayışı ile yeniden gözden geçirilmesi konusuna dikkat çekmek ve çalışmalar yapmak, bu konuda sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve araştırmalar yapmak, bu araştırmalara Merkez araştırmacılarının da katılımını sağlamak, Türkiye'de nüfus içindeki oranları günden güne artan yaşlı bireylerin evde ya da kurumda bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sertifikalı eğitim programları düzenlemek, yaşlı bireylerin yaşlılık dönemine uyumlarını kolaylaştıran yurt dışındaki uygulamaları incelemek ve Türkiye'ye özgü modellerin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, yaşlılık konusunda yurt içinde ve dışında yapılan çalışmaları derlemek ve bunları değerlendirmek, yapılmakta olan araştırmalara katılmak, yaşlılık konusunda doküman ve envanter sağlamak amacı ile kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan bir yaşlılık kütüphanesi ve dokümantasyon birimi kurmak, yaşlılık ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alanda çalışan uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve kalıcı hale getirmek, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda bilgi ve düşünce paylaşımını gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına karar verilmiştir. 29 Üniversite idari teşkilatı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesinin mevcut akademik ve idari örgüt yapısı Şekil-1 ve Şekil-2 de sunulmuştur.

30 BÖLÜMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUVAR ENSTİTÜLER FAKÜLTELER Şekil-1 Akademik Teşkilat Şeması REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCILARI REKTÖR DANIŞMANLARI KOORDİNATÖRLER 30 Dil ve Tarih-Coğrafya Diş Hekimliği Eczacılık Eğitim Bilimleri Fen İlahiyat İletişim Mühendislik Sağlık Bilimleri Siyasal Bilgiler Tıp Veteriner Ziraat Hukuk Adli Bilimler Biyoteknoloji Fen Bilimleri Türk İnkılap Tarihi Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Hepatoloji Nükleer Bilimler Kök Hücre Hızlandırıcı Teknolojileri Su Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Ev Ekonomisi Yabancı Diller Devlet Konservatuvarı Başkent Beypazarı Sağlık Hizmetleri Kalecik Adalet Elmadağ Haymana Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Türkçe ve Yabancı Dil Osmanlı Tarihi Avrupa Toplulukları İletişim Araştırmaları Türkiye Coğrafyası Otistik Çocuklar Tanı Tedavi Özel Eğitim Psikiyatrik Kriz Onkoloji Çevre Sorunları Kadın Sorunları Astronomi ve Uzay Bilimleri Çocuk Kültürü Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Su Ürünleri Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Fikri ve Sınai Haklar Stratejik Araştırmalar Deprem İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim Sualtı Arkeolojik Afrika Çalışmaları Kıbrıs Latin Amerika Çalışmaları Beyin Araştırmaları Ankara Çalışmaları Kalkınma Çalışmaları Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Yer Bilimleri Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ölçme ve Değerlendirme Yaşlılık Çalışmaları ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Türk Dili Enformatik Güzel Sanatlar Sürekli Eğitim Uzaktan Eğitim MERKEZLER

31 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Şekil-2 İdari Teşkilat Şeması REKTÖR REKTÖR YARDIMCILARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi Bütçe ve Performans Şubesi İç Kontrol Şubesi Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Evrak ve Destek Hizmetleri Şubesi Projeler Şubesi Stratejik Destek ve AR-GE Şubesi İdari Birim Teknik Hizmetler Birimi Otomasyon Birimi KÜTÜPHANE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI Keşif İhale ve Statik Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Mimari Birim Kamulaştırma Birimi Tesisat Birimi Elektrik Birimi Kesin Hesap Hak Ediş Birimi Kontrollük Birimi Akademik Personel Şubesi İdari Personel Şubesi Sözleşmeli Personel Bürosu Sicil Şubesi Evrak Şubesi Yazı İşleri Şubesi Mutemetlik Şubesi Personel Tahakkuk Şubesi Hizmet İçi Eğitim Şubesi İdari ve Mali İşler Birimi Sistem ve Ağ Birimi Yazılım Birimi Teknik Destek Birimi Satın Alma Şubesi İdari ve Teknik İşler Şubesi Kurum Belge Merkezi ve Arşiv Şubesi Genel Evrak Şubesi Koruma ve Güvenlik Şubesi Basımevi Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Taşınır Kayıt Servisi Çevre Hizmetleri Birimi Ulaştırma Hizmetleri Birimi Yemekhane Hizmetleri Birimi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 31 İdari İşler Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdari İşler Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Öğrenci Evleri Müdürlükleri Satın Alma Şubesi Gider Tahakkuk Şubesi Gelir Proje Şubesi Mutemetlik Şubesi Evrak Şubesi DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

32 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Üniversitemizin ağ altyapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahiptir. Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan tüm toplanma noktalarına fiber optik kablo çekilmiş ve tüm kullanıcılara aktif ağ ucu sağlanmıştır. Üniversitemiz 250 Mbps hızında Metro Ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir. Şekil-3 Ağ Topolojisi 32 Tablo-15 Ankara Üniversitesi Ulusal Akademik Ağ Kullanım İstatistikleri TB (Tera Byte) 2010 YILI Ocak Şubat Mart Nisan May Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Toplam Giriş 15,25 16,13 20,92 20,53 21,62 18,98 14,13 13,58 16,75 21,89 20,49 27,41 227,68 Çıkış 19,81 19,65 37,71 26,95 20,78 25,65 31,29 30,13 28,75 20,64 16,75 25,24 303,35 TOPLAM 35,06 35,78 58,63 47,48 42,40 44,63 45,42 43,71 45,50 42,53 37,24 52,65 531,03 Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üye kurumların kullanıcılarının, diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçlayan EDUROAM (Education Roaming-Eğitim Gezintisi) üyesi olan Üniversitemizin kablosuz ağı kapsama alanı günden güne büyümektedir. Kablosuz Ağ Sistemi Kapsama Alanları; Tandoğan Yerleşkesi: E Blok Önü, A Blok ile B Blok Arası, Merkez Kantin, Öğrenme Merkezi, Rektörlük 100. Yıl Salonu, BAP, Rekreasyon Alanı, Şevket Aziz Kansu Binası, Eczacılık Fakültesi Kafeterya/Kantin-

33 Ön Bahçe-Kütüphane, Kapalı Yüzme Havuzu, BESYO Kantin, Diş Hekimliği Fakülte Kütüphanesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Laboratuvarı, Kimya Bölümü. Cebeci Yerleşkesi: Orta Bahçe, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kafeterya ve Kütüphane, Hukuk Fakültesi Kafeterya ve Kütüphane, İletişim Fakültesi Kafeterya ve Kütüphane, Eğitim Bilimleri Fakültesi Kafeterya ve Kütüphane, Milli Piyango Öğrenci Evi, ATAUM Kütüphanesi. Dışkapı Yerleşkesi: Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi, Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi, Ziraat Fakültesi Kütüphane, Sosyal Tesisler, Yeni Amfi Çevresi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü Kantin ile 1. ve 3. Binaları Arası, Veteriner Fakültesi Kafeterya, Dekanlık, Kütüphane, Şenlik Alanı, Veteriner Fakültesi Viroloji Kürsüsü ve Öğrenci Kantini ile Beyaz Bina. Cebeci Hastanesi: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Kız Öğrenci Evi, Cebeci Hastanesi Kafeterya ve Önü. Tıp Fakültesi: Morfoloji Binası Kantin ve Bahçesi, Kütüphane, Okuma Salonu, İbn-i Sina Hastanesi Yeni Bina Fuayesi, Göz Merkezi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yerleşkesi: Kantin, Bahçe, Çalışma Salonu, Farabi Salonu ve Kütüphane. Sağlık Bilimleri Fakültesi: Kütüphane ve Kantin. İlahiyat Fakültesi: Kütüphane, Lobi ve Kantin. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü: Kantin. Gölbaşı Yerleşkesi: Yabancı Diller Yüksekokulu. Başkent Meslek Yüksekokulu: Kantin. 33 Elmadağ Meslek Yüksekokulu. Haymana Meslek Yüksekokulu. Keçiören Öğrenci Evi. Vehbi Koç Erkek Öğrenci Evi. Üniversitemizde Üretilerek Hizmete Sunulan Programlar; Personel Programı BAP Programı İMİD Programı Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Öğrenci İşleri Programı Enstitü Öğrenci İşleri Programı Evrak Kayıt Programı Herkese Mail Programı Maaş Programı Bağıl Değerlendirme Programı Katkı Payı Takip Programı Diş Hekimliği Hasta Takip Programı Döner Sermaye Katkı Payı Programı

34 Yabancı Öğrenci Sınavı Başvuru ve Yerleştirme Programı Eski Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Bilgisayar ve Yazıcı Dağıtım Takip Programı TÖMER Öğrenci İşleri Programı (Geliştirilme Aşamasında) Yarı Zamanlı Öğrenci Bordro Sistemi (Test Aşamasında) Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi Diğer Hizmetler; 34 Webmail Servisi Wapmail Servisi Postacı Servisi Dosya Paylaşım Servisi Tartışma Listeleri Maaş Bilgi Sistemi E-posta Adresi Bulma Servisi İngilizce-Türkçe Sözlük Servisi Ağ Kullanıcı Takip Programı Teknik Servis Onarım Takip Programı Web Sayfası Şablon Desteği Lisanslı İşletim Sistemi ve Ofis Yazılımı Sağlanması Lisanslı Güvenlik Yazılımı Sağlanması 2 adet web sunucusu üzerinde veri tabanı ve barındırma hizmeti, 2 adet DNS sunucusu üzerinde alan adı hizmeti verilmektedir yıl sonu itibarıyla Üniversitemize ait 381 adet alan adı bulunmaktadır. E-posta sistemi: Biri personel diğeri de öğrenciler için hizmet vermekte olan 2 adet e-posta sunucusunda bulunan kullanıcı hesapları, her biri yedekli olarak çalışan trafik denetleme sunucusu ve antivirüs-antispam sunucular tarafından korunmaktadır. Sunucularımıza gelen iletilerin ortalama %92 si ya istenmeyen ileti (spam) özelliği göstermekte ya da virüs içermektedir. Bu iletiler antispam sunucularımız tarafından otomatik olarak filtrelenmekte, sistem tarafından temiz olduğu varsayılan iletiler, kullanıcı hesaplarına dağılmaktadır. Üniversitemiz sunucularında yaklaşık personel ve öğrenci kurumsal e-posta hesabı bulunmaktadır. Çeşitli amaçlarla oluşturulmuş 151 adet kurum içi haberleşme listesi bulunmaktadır. Tablo-16 Teknolojik Kaynaklar Artış Oranı (%) Sunucular ,41 Masaüstü Bilgisayar ,50 Taşınabilir Bilgisayar ,31 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

35 Tablo-17 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop 1 1 Barkot Okuyucu Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD, CD Okuyucu Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.2. Kütüphane Kaynakları Tablo-18 Kütüphane Kaynakları 2010 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Toplam Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser TOPLAM Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 yılı içinde birimlerimizin talepleri doğrultusunda kitap satın alınmıştır. Ayrıca 2010 yılında toplam 708 adet süreli yayına basılı ve elektronik ortamda abone olunmuştur. Üniversitemiz Kütüphane Otomasyon Programına (MİLAS) 2010 yılı içinde kayıt eklenerek toplam künye sayısı e ulaşmıştır. Kullanılan kütüphane otomasyon programı ile Üniversitemizin sahip olduğu tüm kaynaklara internet üzerinden erişim olanaklıdır. Kullanıcılarımız, çevrimiçi katalog üzerinden tüm kütüphanelerimizin ya da seçecekleri herhangi bir birim kütüphanesinin koleksiyonunu tarayabilmektedirler. Açık Arşiv Sistemi: Üniversitemizin bilimsel çalışmalarının daha geniş bir kitle tarafından tanınması ve kullanılması amacıyla oluşturulan Açık Arşiv Sisteminde Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslararası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları yer almaktadır. Bu sistem Ülkemizdeki 11 üniversite ile birlikte oluşturulmuş bir konsorsiyum bünyesinde çalışmaktadır yılında Açık Arşiv Sistemine 5 adet basılmamış konferans metni, 2 adet kitap içinde bölüm, 2 adet proje raporu, 120 adet lisansüstü tez ve 7 adet yayınlanmış makale olmak üzere toplam 136

36 adet yayın eklenerek yayın sayısı e ulaşmıştır yılı içinde Açık Arşiv Sistemi kez ziyaret edilmiş ve tam metin dosya indirilmiştir. Online Yayınevi: Ankara Üniversitesinin online yayınevinde 655 elektronik kitap yer almaktadır yılı itibari ile 37 dergimizin tamamı elektronik olarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca 5 bülten kullanıcıların hizmetine açık bulunmaktadır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde bulunan yazmaların yaklaşık sayfa görüntüsü online yayınevine eklenmiştir. Ayrıca Siyasal Bilgiler Fakültesi kütüphanesinde bulunan Eski Türkçe gazetelerine online yayınevinden tam metin erişimi de başlatılmıştır yılı içerisinde toplam kez ziyaret edilmiş, sistem içerisinden toplam sayfa görüntülenmiştir. Açık Ders Malzemeleri: Öğretim kaynaklarının internet üzerinden aktarımı esasına dayanmaktadır. Öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirirken, öğretim üyelerine de verdikleri derslerin içeriklerini benzer dersleri verenlerle karşılaştırma, bunlardan yararlanma ve bunları geliştirme olanağı sağlamaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) öncülüğünde başlatılan ve 56 üniversitenin katılımıyla oluşan Açık Ders Kaynakları Konsorsiyumuna Üniversitemiz 2010 yılı itibarıyla 18 ders ile katkı sağlamaktadır. Elektronik Kütüphane: Elektronik kütüphanemiz aracılığıyla Elsevier, Blackwell, Springer, Nature, Science vb. dünyanın önde gelen yayınevleri tarafından hizmete sunulan veri tabanları ile kullanıcılarımıza zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın hizmet verilmektedir yılı itibarı ile 30 servis sağlayıcı tarafından hizmete sunulan 15 tanesi bibliyografik (danışma), 6 tanesi elektronik kitap (e-book), 50 tanesi tam metin olmak üzere 71 veri tabanı kullanıcılarımızın erişimine açık bulunmaktadır. 36 Tablo-19 Taşınır Malzeme Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Tesisler Grubu Adet Makineler ve Aletler Grubu Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Adet Taşıtlar Grubu Adet Karayolu Taşıtları Grubu Adet Su ve Deniz Taşıtları Grubu Adet Hava Taşıtları Grubu Adet Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu Adet Demirbaşlar Grubu Adet Döşeme ve Mefruşat Grubu Adet Büro Makineleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Adet Canlı Demirbaşlar Grubu Adet Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Adet Kütüphane Demirbaşları Grubu Adet Eğitim Demirbaşları Grubu Adet Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Adet Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Adet Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Adet Diğer Demirbaşlar Grubu Adet Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

37 Tablo-20 Taşıtlar Grubu Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Toplam Otomobiller (Binek) Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler) Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork) Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir) Botlar Yelkenliler Kanolar ve Kayıklar TOPLAM Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4. İnsan Kaynakları Ankara Üniversitesinde 2010 yıl sonu itibarıyla akademik, 19 yabancı uyruklu akademik, idari, sözleşmeli idari (657/4-B) ve 223 (186 i sürekli 37 si geçici) işçi olmak üzere toplam personel bulunmaktadır. Tablo-21 Personel Sayıları Yılı 2010 Yılı Artış-Azalış (%) Akademik Personel ,18 Yabancı Uyruklu Akademik Personel ,56 İdari Personel ,03 Sözleşmeli İdari Personel ,74 İşçi ,61 TOPLAM ,17 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı 2010 yılında toplam personelin; %38 ini akademik, %45 ini idari, %15 ini sözleşmeli, oluşturmaktadır. %2 sini işçiler

38 4.1. Akademik Personel 2010 yıl sonu itibarıyla öğretim üyesi sayısı %4 oranında artmıştır. Diğer akademik personeldeki azalma esas olarak araştırma görevlisi ve uzman sayısındaki düşmeden kaynaklanmıştır. Dolu kadroboş kadro oranında, araştırma görevlisi kadrosu boş kadro sayısı, dolu kadro sayısının üstüne çıkmıştır. Tablo-22 Akademik Personelin Kadro Dağılımı Akademik Personel 2009 Yılı 2010 Yılı Artış/Azalış (%) Dolu Boş Dolu Boş Dolu Profesör ,52 Doçent ,92 Yardımcı Doçent ,72 Öğretim Görevlisi ,84 Okutman ,35 Araştırma Görevlisi ,67 Uzman ,63 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı TOPLAM ,18 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Grafik-1 Akademik Personelin Kadro Dağılımı 2009 Yılı Dolu 2009 Yılı Boş 2010 Yılı Dolu 2010 Yılı Boş %7,08 %10,51 %7,19 %4,98 %3,15 %64,08 %2,49 %0,33 %0,17 38 %33,68 %9,42 %9,00 %3,50 %8,38 %30,66 %5,36 %8,68 %10,90 %9,40 %4,95 %3,06 %60,23 %2,28 %32,79 %8,40 %5,44 %0,33 %0,17 %9,23 %7,84 %3,52 %32,79 Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı 2010 yılında akademik personelin; %86 sı Fakültelerde, %1 i Enstitülerde, %7 si Devlet Konservatuvarı ve Yüksekokullarda, %2 si Meslek Yüksekokullarında, %4 ü Diğer Birimlerde eğitim-öğretim hizmeti sunmuştur.

39 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Profesör Doçent Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Tablo-23 Akademik Personelin Dolu Kadrolarının Birimlere Göre Dağılımı Birimler TZ KZ TZ KZ Rektörlük Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Veteriner Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Hepatoloji Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Su Yönetimi Enstitüsü Devlet Konservatuvarı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Başkent Meslek Yüksekokulu Beypazarı Meslek Yüksekokulu Elmadağ Meslek Yüksekokulu Haymana Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Kalecik Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı TZ: Tam Zamanlı KZ: Kısmi Zamanlı Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı 2010 yılında görev yapan akademik personeli yaşları itibarıyla gruplandırdığımızda büyük çoğunluğunun yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bu grubu 51-Üzeri yaş aralığı takip etmektedir. Tablo-24 Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) K E Toplam K E Toplam Yaş ,46 1,51 3, Yaş ,37 7,14 18, Yaş ,70 6,31 14, Yaş ,36 5,04 10, Yaş ,60 17,21 31,81 51-Üzeri ,76 13,54 21,30 TOPLAM ,26 50,74 100,00 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

40 Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 2010 yılı Ankara Üniversitesinde görev yapan akademik personel hizmet süreleri itibarıyla gruplandığında büyük çoğunluğunun yıl aralığına dahil olduğu görülmektedir. Grafik-2 Akademik Personelin Hizmet Süreleri K E Toplam 662; 250; 283; 548; 916; 717; 3.376; %19,61 %7,41 %8,38 %16,23 %27,13 %21,24 %100,00 258; 108; %7,64 %3,20 135; 302; %4,00 %8,95 514; 396; 1.713; %15,23 %11,73 %50,74 404; 142; 148; %11,97 %4,21 %4,38 246; 402; 321; 1.663; %7,29 %11,91 %9,51 %49, Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 34. maddesi uyarınca 2010 yılında 19 yabancı uyruklu akademik personel istihdam edilmiştir. Toplam akademik personel içindeki payı yaklaşık %1 dir yılına oranla %6 lık değişim olmuştur. Tablo-25 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı Geldiği Ülke Geldiği Ülke Kişi Sayısı Unvan K E Toplam Pakistan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesör İtalya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesör Kırgızistan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesör Hindistan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesör Türkmenistan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doçent İtalya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uzman Japonya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uzman Polonya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uzman Almanya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uzman Bulgaristan Mühendislik Fakültesi Yardımcı Doçent Pakistan Ziraat Fakültesi Doçent İngiltere İletişim Fakültesi Uzman A.B.D. Biyoteknoloji Enstitüsü Uzman İtalya Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzman Moldova Devlet Konservatuvarı Uzman Özbekistan Devlet Konservatuvarı Uzman Rusya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Uzman A.B.D. Güzel Sanatlar Bölümü Okutman TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

41 Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları 2010 yılında ataması yapılan akademik personel sayısı bir önceki yıla oranla %8 oranında, ayrılan personel sayısı ise %2 oranında artış göstermiştir. Tablo-26 Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Ayrılan Personel Ayrılan Personel Ataması Yapılan Personel Ataması Yapılan Personel Emekli Diğer Toplam Emekli Diğer Toplam Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Tablo Yılında Atanan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Kaynak: Personel Daire Başkanlığı 2010 yılında ataması yapılan akademik personelin toplam akademik personele oranı %17 dir. Ataması yapılan personelin %38 i araştırma görevliliği kadrosuna yapılan atamadır. Ayrılan personelin toplam personele oranı %7 olup, bu oranın %58 i araştırma görevlisidir. 41 Tablo Yılında Ayrılan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Araştırma Okutman Doçent Görevlisi Görevlisi Uzman Toplam İsteğe Bağlı Emeklilik Yaş Haddinden Emeklilik Malulen Emeklilik Naklen Ayrılma İstifa Görev Süresi Bitenler Vefat Atamasından Vazgeçilen Diğer Sebepler TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Üniversitemiz Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanun un 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışında görevlendirilen 5 akademik personelden 1 tanesi 2010 yılında ilk kez görevlendirilmiş olup 4 ü daha önceki yıllarda görevlendirilip halen görevlendirmesi devam eden personelden oluşmaktadır sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmak, araştırma inceleme gezileri yapmak üzere; yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı 2.102, toplam personel içindeki oranı %62, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı 1.925, toplam personel içindeki oranı %57 dir.

42 Tablo-29 Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 2547/33 Yurt Dışı /39 Yurt İçi Yurt Dışı / /40-a Yurt İçi 2547/40-b /40-c T OPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı 2009 yılında 2547 sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı 1.694, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı iken 2010 yılında yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı %24, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı %22 oranında artış göstermiştir Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizde 2547 sayılı Kanun un 31. maddesine göre akademik personel ders saati ücretli, 35. maddesine göre 307 araştırma görevlisi araştırma veya doktora çalışması yapmak üzere, 40. maddesi (a) bendi uyarınca 126 akademik personel ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilmiştir. 42 Tablo-30 Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Doktor Uzman Diğer 1 Toplam 2547/ / /40-a TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı ( 1 )Alanında Uzman 4.2. İdari Personel adet idari personel kadrosunun 2010 yıl sonu itibarıyla sı dolu, si boş durumdadır. Tahsis edilen kadronun %64,52 si kullanılmıştır. Tablo Yılı İdari Personelin Kadro Dağılımı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı K E Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

43 Tablo-32 İdari Personelin Yıllar İtibarıyla Kadro Dağılımı Yıl Dolu Boş Toplam Kadro Doluluk Oranı % , , ,52 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı ( 1 ) 4046 sayılı Kanun ile ihdas edilerek 190 sayılı KHK ye ekli cetvele eklenen araştırmacı kadrosu 2010/747 sayılı BKK ile 35 adet azaltılmıştır. Grafik-3 Yıllar İtibarıyla Hizmet Sınıfları Bazında İdari Personel Dağılımı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 1.686; 384; %42,19 %9, ; 4; 5; 4; 623; %32,28 %0,10 %0,13 %0,10 %15,59 5; 4; 694; 1.652; 1.301; 4; 335; %41,35 %8,39 %32,57 %0,10 %0,13 %0,10 %17, ; 326; 1.287; 4; 5; 4; 724; %39,93 %8,33 %32,90 %0,10 %0,13 %0,10 %18,51 43 Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2010 yılında toplam idari personelin; %50 si Kadın %50 si Erkek

44 Bir önceki yıla göre 2010 yılında genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındaki personel sayısında artış, sağlık hizmetleri sınıfında %1, yardımcı hizmetler sınıfında da %10 oranında düşüş olmuştur. Eğitim ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri ve din hizmetleri sınıfındaki personel sayısı değişmemiştir. Tablo-33 İdari Personelin Birimlere Göre Kadro Dağılımı 44 Hizmet Sınıfı Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Eğt.-Öğrt. Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Birim Toplamı Birimler D B D B D B D B D B D B D B D B Hastaneler Baş Müdürlüğü Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Veteriner Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi Ziraat Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hepatoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Kök Hücre Enstitüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enst Su Yönetimi Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor YO Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı Sağlık Hizmetleri MYO Kalecik MYO Elmadağ MYO Adalet MYO Başkent MYO Beypazarı MYO Haymana MYO TÖMER Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme D. Bşk Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk Personel D. Bşk Öğrenci İşleri D. Bşk Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk Kütüphane ve Dok. D. Bşk Bilgi İşlem D. Bşk İdari ve Mali İşler D. Bşk Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletmesi Müd Savunma Uzmanlığı TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

45 İdari Personelin Eğitim Durumu İdari personelin eğitim durumu incelendiğinde, lise mezunlarının %30 luk bir oran ile ilk sırada yer aldığını görmek olasıdır. Bu grubu ön lisans ve lisans mezunları takip etmektedir yılına göre ilköğretim mezunlarında %8, lise mezunlarında %5 düşüş olurken ön lisans mezunlarında %4, lisans mezunlarında %6 artış olmuştur. Yüksek lisans ve doktora mezunlarında ise %13 oranında düşüş olmuştur. Tablo-34 İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı Toplam Personele Oranı K E Toplam (%) İlköğretim ,08 Lise ,38 Ön Lisans ,68 Lisans ,70 Yüksek Lisans ve Doktora ,15 TOPLAM ,00 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı Grafik-4 İdari Personelin Hizmet Süreleri K E Toplam 427; 139; 378; 1.186; 960; 906; 3.996; %10,69 %3,48 %9,46 %29,68 %24,02 %22,67 %100, ; 55; 184; 550; %4,13 %1,38 540; 503; 1.997; %4,60 %13,76 %13,51 %12,59 %49,97 262; 84; 194; 636; %6,56 %2,10 %4,85 %15,92 420; 403; 1.999; %10,51 %10,09 %50, Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri TOPLAM İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı Grafik-5 İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı K E Toplam 145; 277; 760; 1.046; 1.477; 291; 3.996; %3,63 %6,93 %19,02 %26,18 %36,96 %7,28 %100,00 55; %1,38 90; %2,25 78; %1,95 197; %4,93 199; 563; %4,98 %14,09 511; %12,79 535; %13,39 951; 205; %23,80 %5,13 526; 86; %13,16 %2, ; %49, ; %50, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri TOPLAM

46 Engelli İdari Personel 2010 yılı itibarıyla adet dolu idari personel kadrosunun 128 adedini engelli personel oluşturmuştur. Toplam engelli personelin %41 i genel idari hizmetler sınıfında, %3 ü teknik hizmetleri sınıfında, %56 sı yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmış, engelli personelin %6 sını ilköğretim, %27 sini ortaöğretim, %43 ünü lise, %10 unu ön lisans, %14 ünü lisans mezunları oluşturmuştur. Tablo-35 Engelli Personelin Unvan ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı 46 Unvanı Engelli Personel Sayısı Toplam Personele K E Toplam Oranı (%) Programcı 1 1 Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ambar Memuru 1 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Santral Memuru 3 3 Memur ,30 Daktilograf Sekreter 1 1 Veznedar 1 1 Toplam Mühendis 1 1 Teknik Hizmetleri Sınıfı Teknisyen 3 3 0,10 Toplam 4 4 Hastabakıcı Sağlık Teknisyen Yardımcısı 1 1 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Teknisyen Yardımcısı 1 1 1,80 Hizmetli Toplam GENEL TOPLAM ,20 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Atamaları/Ayrılmaları 2010 yılında 72 si emeklilik, 81 i diğer sebeplerle olmak üzere toplam 153 personel ayrılmış, buna karşılık 142 idari personelin ataması yapılmıştır yılında emeklilik, ölüm, istifa, diğer veya nakil sonucu ayrılan personel sayısı (istisna durumunda olup ayrılan personel hariç) 175 dir yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 22. maddesine istinaden 2009 yılında ayrılan 175 personelin %50 si olan 87 kadroya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek kontenjan olarak verilen 45 kadro ilavesi ile 2010 yılında atama yapılabilecek kadro sayısı 132 ye ulaşmıştır yılında ataması yapılan 142 personelin 23 ü istisna (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Terörle Mücadele, Özelleştirme, Mahkeme Kararı), 119 u 2010 yılı Bütçe Kanunu gereği yapılan atamalardır. Tablo-36 Atanan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Açıktan Nakil İstisna 1 Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı ( 1 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Terörle Mücadele, Özelleştirme, Mahkeme Kararı

47 Tablo-37 Ayrılan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına ve Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı GİH SH TH YH AH Toplam Emekli Ölüm İstifa Nakil Diğer İstisna TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı ( 1 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Terörle Mücadele, Özelleştirme, Mahkeme Kararı kapsamında çalışan personel olup, 2010 yılında 2 kişi emeklilik nedeniyle ayrılmıştır Sözleşmeli Personel Tablo-38 Sözleşmeli Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı Personel Sayısı 657/4-b K E Toplam Biyolog Büro Personeli Destek Personeli Diğer Sağlık Personeli Fizyoterapist Diyetisyen Ebe Eczacı Hemşire Laborant Mühendis Psikolog Röntgen Teknisyeni Sağlık Teknisyeni Sağlık Teknikeri Sosyal Çalışmacı Tekniker Teknisyen Uzman Tabip Tabip Diş Hekimi Çözümleyici Programcı Mütercim-Tercüman Çocuk Gelişimcisi Mimar GENEL TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Tablo-39 Sözleşmeli İdari Personelin Yıllar İtibarıyla Kadro Dağılımı Yıllar Dolu Boş Toplam Kadro Doluluk Oranı % , , ,48 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

48 2010 yılında istihdam edilen sözleşmeli personel sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık %1 artış olmuştur. Toplam sözleşmeli personelin %84 ü Tıp Fakültesinde hizmet vermiştir. Tablo-40 Sözleşmeli İdari Personelin Birimler Bazında Dağılımı Personel Sayısı 657/4-b K E Toplam Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı TÖMER Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ziraat Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Basımevi Müdürlüğü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı 4.4. İşçiler Tablo Yılı İşçilerin Kadro Dağılımı 48 İşçiler Dolu (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) K E Toplam Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçiler Tablo-42 Sürekli İşçilerin Yıllar İtibarıyla Kadro Dağılımı Yıllar Dolu Boş Toplam Kadro Doluluk Oranı % , , ,00 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Tablo-43 Sürekli İşçilerin Birimler Bazında Dağılımı Dolu K E Toplam Boş Toplam Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ziraat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Veteriner Fakültesi Basımevi Müdürlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

49 2010 yılında 186 adet daimi, 37 adet geçici olmak üzere toplam 223 adet işçi istihdam edilmiştir yılına göre istihdam edilen işçi sayısında %9 oranında düşüş olmuştur. Grafik-6 Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Toplam E K 0; 1; %0,00 %0,54 1 %0,54 0; %0,00 8; %4,30 1; %0,54 11; %5,91 2; 56; %1,08 %30,11 4; %2,15 5; 62; 46; 175; %2,69 %33,33 %24,73 %94,09 2; 57; 5; 5; 70; 47; 186; %1,08 %30,65 %2,69 %2,69 %37,63 %25,27 %100, Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri TOPLAM Grafik-7 Sürekli İşçilerin Yaş İtibarıyla Dağılımı Toplam E K 0; 2; 4; 4; 11; 1; %0,00 %1,08 %2,15 %2,15 %5,91 %0, ; %2,15 9; 26; %4,84 %13,98 98; 38; 175; %52,69 %20,43 %94,09 5; 9; 28; 102; 42; 186; %2,69 %4,84 %15,05 %54,84 %22,58 %100,00 0; %0, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri TOPLAM Geçici İşçiler Tablo-44 Geçici İşçiler Birimlere Göre Dağılımı K E Toplam TÖMER TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı

50 50 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Öğrenciye Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmeti Ankara Üniversitesi günümüz gereksinimleri ve geleceğe yönelik doğru öngörüler doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemeyi ve bunları sürekli güncelleştirmeyi, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamayı, eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almayı, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmayı örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programlarının yanı sıra hayat b oyu öğrenmeyi, sürekli eğitim ve uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmayı, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-üniversite arayüzü oluşturmayı hedeflemektedir eğitimöğretim yılında 14 fakülte, 3 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 7 meslek yüksekokulu ile ön lisans ve lisans düzeyinde 12 enstitü ile de lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Ankara Üniversitesinde bugün Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Mühendislik ve Ziraat gibi temel ve uygulamalı bilimlerden, sosyal bilimlerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, Dil ve Tarih-Coğrafya, İletişim, Eğitim Bilimleri ve İlahiyata kadar uzanan geniş bir alanda 28 ön lisans, 101 lisans, 344 yüksek lisans ve 235 doktora programında eğitim-öğretim yapılmaktadır eğitim-öğretim yılında öğrenciye ön lisans, öğrenciye lisans, öğrenciye uzaktan eğitim (uzaktan eğitim öğrencisinin 730 u ön lisans, ü lisans düzeyindedir), öğrenciye yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. Toplam öğrenci içinde ön lisans eğitimi alanlar %7, lisans eğitimi alanlar %73, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar %20 lik paya sahiptir. Eğitim hizmeti sunulan öğrencinin %53 ü kız, %47 si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Uzaktan Eğitim Programları: İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmeleri için gerekli eğitimi sağlayan İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) İlahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) işbirliği ile yürütülmektedir. Sağlık Hizmetleri, Elmadağ, Beypazarı ve Adalet Meslek Yüksekokullarına meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulamasıyla ve ÖSS Sayısal (SAY-1) puan türüne ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Başarılı olan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması verilmektedir eğitim-öğretim yılında meslek yüksekokullarının uzaktan eğitim programına devam eden öğrenci sayısı 730 dur. Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Devlet Konservatuvarı Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

51 Tablo-46 Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibarıyla Öğrenci Sayıları Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Devlet Konservatuvarı Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( 1 ) Uzaktan Eğitim Programı öğrenci sayıları dahil edilmiştir. ( /750 kişi, /1.626 kişi, /2.473 kişi) eğitim-öğretim yılında toplam öğrenci sayısında bir önceki yıla oranla %10 luk bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın büyük bölümü meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim programının başlamasından kaynaklanmaktadır Ön Lisans ve Lisans Programları Öğrenci Sayıları Tablo-47 Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları Birimler Hazırlık 1.Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Veteriner Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fakülteler Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı Devlet Konservatuvarı Devlet Konservatuvarı Toplamı Sağlık Hizmetleri Meslek 1 Yüksekokulu Haymana Meslek Yüksekokulu Kalecik Meslek Yüksekokulu Elmadağ Meslek Yüksekokulu Başkent Meslek Yüksekokulu Beypazarı Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Toplamı GENEL TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( 1 ) Uzaktan Eğitim Programı öğrenci sayıları dahil edilmiştir.

52 Lisansüstü Öğrenci Sayıları Toplam öğrenci sayısı içinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin sayısı %20 lik bir orana sahiptir. Bir önceki eğitim-öğretim dönemine göre eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programına devam eden öğrenci sayısında %19, doktora programına devam eden öğrenci sayısında ise %8 oranında artış olmuştur. Tablo-48 Lisansüstü Öğrenci Sayıları Yüksek Lisans Doktora Genel Tezli Tezsiz Toplam K E Toplam Toplam K E K E Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hepatoloji Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Bir önceki eğitim-öğretim yılında olan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrenci sayısı %13 lük artışla eğitim-öğretim yılında olmuştur. Tablo-49 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimler K E Toplam K E Toplam K E Toplam Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezun Olan ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programından mezun olan öğrenci sayısı bir önceki döneme oranla %16, yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise %26 artmıştır eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programında 1.264, doktora programında 380 olmak üzere toplam çalışma tamamlanmıştır.

53 Tablo-50 Ön Lisans ve Lisans Mezun Öğrenci ve Yeni Kayıtlar Yeni Kayıt Mezun Öğrenci Yeni Kayıt Mezun Öğrenci Fakülteler Yüksekokullar Devlet Konservatuvarı Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( 1 ) Uzaktan Eğitim Programı öğrenci sayıları dahil edilmiştir. Tablo-51 Lisansüstü Mezun Öğrenci ve Yeni Kayıtlar Yeni Kayıt Olan Öğrenci Sayıları Mezun Olan Öğrenci Sayısı Birimler Yüksek Lisans Yeni Yüksek Lisans Doktora Tezli Tezsiz Kayıt Tezli Tezsiz Doktora Mezun K E K E K E K E K E K E Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hepatoloji Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında, yabancı uyruklu öğrencilerin yaklaşık %1 i ön lisans, %72 si lisans, %27 si lisansüstü programa devam etmiştir. Tablo-52 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Birimler Genel Toplam K E Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Yüksek Lisans Doktora Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

54 Engelli Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında toplam öğrencilerin %0,08 ini oluşturan engelli öğrencilerden 4 ü ön lisans, 25 i lisans, 3 ü yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almıştır. Tablo-53 Engelli Öğrenci Sayıları K E Toplam Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında Üniversitemize 124 öğrenci yatay geçiş 114 öğrenci dikey geçiş yapmıştır. Tablo-54 Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayısı 54 Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E Toplam K E Toplam Fakülteler Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayıları Bir önceki eğitim-öğretim yılında 103 olan çift anadal programına katılan öğrenci sayısı %20 düşüş ile 82, 104 olan yandal programına katılan öğrenci sayısı ise %6 artış ile 110 olmuştur eğitimöğretim dönemi itibarıyla Üniversitemiz çift anadal programında kayıtlı olan öğrencisi sayısı 252, yandal programında kayıtlı olan öğrenci sayısı da 253 olmuştur. Tablo-55 Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı Yeni Kayıt Olan Öğrenci Sayıları Mevcut Öğrenci Sayıları Çift Anadal Yandal Toplam Çift Anadal Yandal Toplam Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

55 Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında disiplin cezası alan öğrencilerin %12 si uyarma, %29 u kınama, %59 u da uzaklaştırma cezası almıştır. Tablo-56 Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları Uyarma Kınama Uzaklaştırma K E Toplam K E Toplam K E Toplam Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında 683 ü kendi isteğiyle, 42 si öğrenim ücreti ve katkı payının yatırılmaması, si başarısızlık, 34 ü yatay geçiş, 10 u diğer sebeplerle olmak üzere öğrenci Üniversitemizden ayrılmıştır. Toplam öğrenci sayısına oranı %5 dir. Tablo-57 Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları Kendi İsteği ile Ayrılan Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Yatırmayanlar Başarısızlık (Azami Süre) Yatay Geçiş Diğer Toplam Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( 1 )Uzaktan Eğitim Programı öğrenci sayıları dahil edilmiştir Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayıları Üniversitemiz Tıp Fakültesinde tıpta uzmanlık eğitimi yapan 471 doktordan %93 ü Fakültemiz kadrosunda, %2 si yabancı uyruklu statüsünde, %5 i Sağlık Bakanlığı kadrosunda faaliyet göstermiştir. Tablo-58 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanlar / Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanlar (TUS) Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanlar (YDUS) K E Toplam K E Toplam Tıp Fakültesi Kadrosunda Yabancı Uyruklu Statüsünde Sağlık Bakanlığı Kadrosunda TOPLAM Kaynak: Tıp Fakültesi Birim Faaliyet Raporu

56 Öğrenci Kontenjanları Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Birimlere Göre Öğrenci Kontenjanları 56 Birimler ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Tıp Fakültesi ,25 Diş Hekimliği Fakültesi ,00 Eczacılık Fakültesi ,00 Veteriner Fakültesi ,61 Sağlık Bilimleri Fakültesi ,00 Fen Fakültesi ,20 Mühendislik Fakültesi ,11 Ziraat Fakültesi ,25 Eğitim Bilimleri Fakültesi ,00 Hukuk Fakültesi ,00 Siyasal Bilgiler Fakültesi ,21 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ,89 İletişim Fakültesi ,42 İlahiyat Fakültesi ,32 Devlet Konservatuvarı ,50 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ,74 Haymana Meslek Yüksekokulu ,00 Kalecik Meslek Yüksekokulu ,33 Elmadağ Meslek Yüksekokulu ,59 Başkent Meslek Yüksekokulu ,33 Beypazarı Meslek Yüksekokulu ,17 Adalet Meslek Yüksekokulu ,00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ,89 Ev Ekonomisi Yüksekokulu ,00 TOPLAM ,51 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( 1 ) Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM hariç) öğrenci sayıları dahil edilmiştir. ( 2 ) Özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenci sayılarıdır. NOT: Tablonun ÖSS Sonucu Yerleşen sütunu toplamı ile Tablo-50 Yeni Kayıt sayısındaki fark, ÖSYM (ek yerleştirme dahil) haricinde, yeni kayıt sayılarına ilave olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Yurt dışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS), Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS), Meslek Yüksekokulları ile AÖ Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş (MSG), İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Doğu Türkistan Vakfı (DTV) vb. ile yerleşenlerden kaynaklanmaktadır Kurum İçi Burslu Öğrenci Sayıları Üniversite yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda, Üniversitemize kayıt yaptıranlardan başarı ortalaması yüksek ilk 2000 e giren öğrenciler ile başarı ortalaması yüksek olup maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kısmi zamanlı çalışma veya öğrenci evlerinden ücretsiz barınma, ücretsiz öğle yemeği, olimpik yüzme havuzundan ücretsiz yararlanma, TÖMER den ücretsiz dil kursu, dizüstü bilgisayar verilmesi gibi imkanlar sunulmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Yönetim Kurulunca alınan karar gereği Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Programı kapsamında, Üniversitemizde Erasmus değişim hareketliliği faaliyetine katılmaya hak kazanan öğrencilere, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile yapılan Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmesi nde belirtilen birinci grup ülkelere gidecek öğrencilere ilk 5 ay için 350 TL/ay, ikinci grup ülkelere gidecek öğrenciler için ilk 5 ay 400 TL/ay, üçüncü grup ülkelere gidecek öğrenciler için ilk 5 ay 500TL/ay tutarında burs verilmesi kararlaştırılmıştır.

57 Tablo-60 Burslardan ve Diğer İmkanlardan Yararlanan Öğrenci Sayısı İlk 2000 Bursu (Aylık Ortalama) Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrencilere Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Maddi Destek Verilen Öğrenci Sayısı (Aylık Ortalama) Öğrenci Evlerinden Maddi Durumu Yetersiz Olan, İlk 2000 Sıralamasında Yer Alan ve Yabancı Uyruklu Olan Öğrencilerin Faydalandıkları Barınma Bursu (Öğrenci Sayısı) Yararlanan Öğrenci Sayısı %50 Ücretsiz 84 %100 Ücretsiz 71 İlk 2000 Ücretsiz 48 Yabancı Uyruklu 75 Ücretsiz Öğle Yemeği (Maddi Durumu Yetersiz veya İlk 2000 Sıralamasına Giren Öğrencilerden) (Aylık Ortalama) TÖMER den Ücretsiz Dil Kursu (Öğrenci Sayısı) 744 Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz Üyelik ve Kullanım (Öğrenci Sayısı) 30 Başarı Bursu (Aylık Ortalama) 4 ERASMUS-SOCRATES Öğrenci Değişim Programı Kapsamında Yapılan Ödemeden Yararlanan Öğrenci Sayısı (Aylık Ortalama) 147 Asistan Öğrenci ( ) (Aylık Ortalama) 178 TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Aylık Ortalama) 2010 yılı içerisinde eğitim-öğretim görülen ayları ihtiva eder Kurum Dışı Burslu Öğrenci Sayıları eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin %45 i burslu olarak öğrenim görmüştür. 57 Tablo-61 Burs Alan Öğrenci Sayısı Burs Türü Burs Alan Öğrenci Sayısı K E Toplam Başbakanlık Kredi Yurtlar Kurumu Diğer Kurum ve Kuruluşlar Özel TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bölümler Güzel Sanatlar Bölümü: Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların programlarında yer alan güzel sanatların müzik, resim, heykel vb. dallarındaki derslerin eğitim-öğretim planlarını hazırlamak ve bunları uygulamak amacıyla kurulmuştur.

58 eğitim-öğretim yılında söz konusu dersleri vermekle yükümlü 9 okutman ile ders açığı veya kapasite boşluğu yaratılmaksızın tüm dersler gerçekleştirilmiştir. Dersler dışında gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler: Resim Dalında: Öğretim elemanları, öğrencileri ile karakalem, pastel, yağlıboya, suluboya resim sergileri açmışlardır. Bu alanda ayrıca öğretim üyelerine resim kursları düzenlenmiş ve burada üretilen çalışmalar da sergilenmiştir. Müzik Dalında: Öğretim elemanları, diğer alanlardaki sergi açılışlarında dinletiler sunmuş, çeşitli bölümlerde öğle arası klasik müzik konserleri dizileri gerçekleştirmiştir. Başvuran öğrenciler arasındaki seçmeler sonucunda programa kabul edilenler ile piyano ve yan flüt çalışmaları yapılmıştır. Bach Korosu ve Barok Oda Müziği Topluluğu Aydın değil Haydn temalı, açıklamalı konserler gerçekleştirmiştir. Heykel Dalında: Heykel atölyesinde öğrencilere kil hazırlama ve yoğurma, iskelet hazırlama anlatılmış, ortaya çıkan sanat ürünleri sergilenmiştir. Tüm dallarda öğretim elemanları konferanslar vermiş, alanlarındaki bilimsel-sanatsal etkinliklere katılmıştır. Ankara daki sanat evlerinin, resim-heykel galerilerinin, müzelerinin, dış ülkelerin kültür merkezlerinin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesinin program ve broşürleriyle, buralarda düzenlenen etkinlikler öğrencilere duyurulmuştur. Her alanda, derslerin bir kısmı uygulamalı olarak bu mekanlarda ve etkinlik süresinde yapılmıştır. 58 Enformatik Bölümü: eğitim-öğretim yılı II. döneminde Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği Bölümlerine ait Bilgisayar Programlama ve Bilgisayar Destekli Teknik Çizim dersleri bölüm okutmanları tarafından verilmiştir eğitim-öğretim yılı II. döneminde Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokuluna bölüm okutmanları haftada iki gün görevlendirilerek ikişer adet ders yükünü üstlenmişlerdir eğitim-öğretim yılı I. döneminde Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğine ait çeşitli Bilgisayar dersleri bölüm okutmanları tarafından yürütülmüştür. Bölüm okutmanları Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) tarafından yürütülen uzaktan eğitim programlarında çeşitli derslerin ders içeriklerinin hazırlanması, derslerin yürütülmesi ve sınavların uygulanması gibi görevleri üstlenmişlerdir. Birinci ve ikinci yarıyılda uygulanan, Üniversitemiz öğrencilerinin Öğretimi Değerlendirme Öğrenci Formları bölüm tarafından değerlendirilip fakültelere gönderilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 45 bin formun değerlendirilmesi yapılmıştır. Bölüme halen ulaşmamış olan formlar ile birlikte bu sayının 50 bine ulaşacağı öngörülmektedir. Türk Dili Bölümü: Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda okutulan Türk Dili derslerinin organizasyonu, öğretim planlamasının yapılması, ders programlarının hazırlanması ve bunların uygulanması amacıyla kurulmuştur eğitim-öğretim yılında da Bölüm tarafından hazırlanmış olan ders programı fakülte ve yüksekokullarda uygulanmıştır. Bölüm okutmanları, fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerimizin anadili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla ders dışında sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemişlerdir.

59 Sağlık Hizmetleri Üniversitemiz öğrencileri ile diğer şehirlerde bulunan üniversitelerin öğrencilerinin sağlık muayene ve tedavileri Sağlık Merkezi tarafından yürütülmektedir. Sağlık Merkezine başvuran öğrencilerin tedavisi ilgili servis doktorları tarafından yapılmakta, gerekli görülenler hastanelere sevk edilmektedir. Sağlık Merkezinde 1 uzman ve 9 pratisyen hekim görev yapmaktadır. Hafta içi saatleri arası Dışkapı Yerleşkesinde ve saatleri arasında da Tandoğan, Keçiören ve Gölbaşı Yerleşkelerinde birer hekim devamlı olarak görevlendirilmektedir. Manavgat/ÖRSEM tesisinin açık bulunduğu dönemler içinde her devrede bir doktor görev yapmaktadır. Sağlık Merkezinde Sunulan Tanı ve Tedavi Hizmetleri; - Poliklinik Muayeneleri ve Küçük Müdahaleler - Psikolojik Danışmanlık ve Testleri - Diş Muayenesi ve Tedavileri - Bakteriyolojik Mikrobiyolojik Biyokimyasal - Röntgen Tetkikleri - Sağlık Kontrol Merkezi - Müdahale Odası - Sigarayı Bıraktırma Ünitesi - Diyet Polikliniği Öğrencilerin ilaç gereksinimleri Üniversite Uygulama Eczanesinden ve anlaşmalı eczanelerden %10 katkı payı ödenerek karşılanmaktadır. 59 Öğrencilerden muayene ücreti olarak 2010 yılında 1,00 TL alınmış, gözlük cam-çerçeve ve ortopedik cihazlar ücretsiz olarak sağlanmıştır. Tablo-62 Sağlık Hizmetinden Yararlanan Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Sağlık Hizmetinden Yararlanan Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilen Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tablo-63 Sağlık Hizmeti Alan Öğrencilerin Poliklinik Bazında Dağılımı Poliklinik Öğrenci Sayısı Dahiliye Diş 872 Diyetisyen 94 Enfeksiyon 417 Psikiyatri 341 Üroloji 0 TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

60 Barınma Hizmetleri Ankara Üniversitesi 2010 yılında 7 öğrenci evi ile öğrencilerine barınma hizmeti sunmuştur. Yedi öğrenci evinin 4 ünde kız, 2 sinde erkek ve 1 inde de doktora-yüksek lisans öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrenciler barınmaktadır. Tablo-64 Barınma Hizmetinden Yararlanan Öğrenci Sayıları Öğrenci Evi Kapasite (Kişi) 2010 Yılında Yararlanan Sayısı Vehbi Koç Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi Fahriye Özaka Kız Öğrenci Evi Milli Piyango Kız Öğrenci Evi Cumhuriyet Kız Öğrenci Evi Keçiören Öğrenci Evi TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 60 İkili anlaşmalar çerçevesinde, Üniversitemiz tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli yürütülen eğitim projesi kapsamında Afrika Kıtasının çeşitli ülkelerinden Ülkemize getirilen yabancı öğrencilere ücretsiz barınma, beslenme hizmetinin sunulabilmesi için Keçiören Öğrenci Evi bünyesinde 56 kişilik konaklama imkanı yaratılmıştır yılında bu imkandan 29 Afrikalı öğrenci yararlanmıştır. Milli Piyango Öğrenci Evinde bulunan misafirhanede 2010 yılında 280 kişi konaklamıştır Beslenme Hizmetleri Ankara Üniversitesi, farklı yerleşkelerde bulunan 44 yemekhanesi ile öğrencilere ve personele öğle yemeği hizmeti sunmaktadır yılında yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı (kişi/öğün) dir. Ayrıca 2010 yılında misafir olarak 515 kişiye yemek hizmeti sunulmuştur Spor Hizmetleri Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, bunun yanı sıra öğrencilerin sosyalleşmelerine de katkıda bulunmak amacıyla Spor Şubesince çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmiştir. Her yıl düzenlenen geleneksel spor oyunlarının 33 üncüsü 02 Aralık Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu spor oyunları fakülte ve yüksekokul öğrencileri arasında olup öğrencilerin kaynaşmalarını, dostluklarını pekiştirmelerini ve fiziksel kapasitelerini artırmalarını sağlamaktadır. Organizasyonda Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol ve Yüzme dallarında yarışmalar yapılmıştır. Spor oyunlarına yaklaşık öğrenci katılmıştır. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenen; Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Boks, Bowling, Eskrim, Futbol, Güreş, Hentbol, Kayak,

61 Korfbol, Masa Tenisi, Oryantiring, Plaj Voleybolu, Taekwando, Tenis, Voleybol, Yüzme dallarında üniversiteler arası yarışmalara katılan Üniversitemiz takımları çeşitli dereceler kazanmışlardır. Üniversite kürek takımımız İstanbul Kadir Has Üniversitesinde yapılmış olan 10 Kasım Üniversiteler Arası Kürek Yarışında 3 üncülük almıştır. Ankara Üniversitesi kano takımı, 2010 Yılı Türkiye Şampiyonasında 2 adet 1 incilik kupası, 1 adet 2 incilik kupası almıştır. Merkez yerleşke spor tesislerini (basketbol ve voleybol sahaları, halı saha, tenis kortları, Fen ve Eczacılık Fakültesi fitness salonları) Üniversitemiz öğrencileri, öğretim üyeleri ve takımlar kullanmaktadırlar yılında Üniversitemiz öğrencilerinden 323 ü tenis dersi almış, 242 si de fitness salonlarından yararlanmıştır. Öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen Su Sporları Kampı Manavgat Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezinde, Doğa Sporları ve Kış Sporları Kampı Ilgaz Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezinde yapılmaktadır. 13 Haziran Eylül 2010 tarihleri arasında 22 dönem olarak gerçekleştirilen Manavgat Su Sporları Kampına 533, 13 Haziran Ağustos 2010 tarihleri arasında 10 dönem olarak gerçekleştirilen Ilgaz Doğa Sporları Kampına 167, 23 Aralık Mart 2010 tarihleri arasında 23 dönem olarak düzenlenen Ilgaz Kış Sporları Kampına da öğrenci katılmıştır yılında düzenlenen ücretsiz yüzme kurslarına 85, tenis kurslarına ise 55 öğrenci katılmıştır. Tablo-65 Spor Faaliyetlerine Katılan Öğrenci Sayıları Kız Erkek Toplam Katılınan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu: Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) standartlarına uygun olan kapalı olimpik yüzme havuzundan Ankara Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli ile emeklileri, Ankara Üniversiteliler Derneği üyeleri, Ankara Üniversitesi dışından üyeler, yüzme kulüplerine mensup sporcular, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarının öğrencileri yararlanmaktadır yılında yüzme havuzundan öğrenci yararlanmıştır. Olimpik yüzme havuzunda Nisan 2010 tarihlerinde 1. Uluslararası TBMM Su Topu Turnuvası, Ekim 2010 tarihlerinde ise Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet 4. Uluslararası Masterlar Yüzme Şampiyonası yarışmaları gerçekleştirilmiştir Kültürel ve Sanatsal Hizmetler Ankara Üniversitesi öğrencilerine sunduğu hizmetlerle, öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmelerine, yeni ilgi alanları edinmelerini sağlayacak ortamlar yaratmaya, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını özendirmeye ve öğrencilerin kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

62 Kültürel etkinlikler, öğrencilerimizi kurslarda bir araya getirerek birbirleriyle kaynaşmalarına ortam hazırlamakta ve üniversiteli olma kimliğini benimsemelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerde kendilerini geliştirmeleri için etkinliklerin her aşamasında katılımları sağlanmakta ve her türlü önerileri dikkate alınmaktadır. Tablo-66 Düzenlenen Kurslar ve Katılan Öğrenci Sayıları Kurslar Katılan Öğrenci Sayısı Öğrenci Çok Sesli Korosu 25 Minyatür 40 Fotoğrafçılık 40 Drama 60 Türk Sanat Müziği 41 Satranç 78 Türk Halk Müziği 88 Gitar 120 Vurmalı Çalgılar 81 Salon Dansları 800 Bağlama 147 Halk Oyunları 163 Tiyatro 73 Diksiyon 55 Resim 50 Ebru 41 TOPLAM Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Nisan 2010 tarihlerinde 17. Geleneksel Kültür Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Kurslar ve öğrenci toplulukları aracılığı ile kendilerini geliştiren öğrencimiz çalışmalarını bir hafta boyunca Üniversitemiz salonlarında sergilemişlerdir. Çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının görev aldığı kültür haftası etkinliklerinde dans gösterileri, tiyatro oyunları, belgesel film gösterimleri, resim, fotoğraf ve ebru sergileri, konserler, satranç turnuvaları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve halk oyunları gösterileri yapılmıştır. Kültür Haftası: eğitim-öğretim yılında 17 incisi düzenlenen Kültür Haftası kapsamında öğrencilerimiz 13 tiyatro, 7 konser, 3 dans gösterisi, 3 sergi, 2 konferans, 5 film gösterimi, 1 satranç turnuvası ve halk oyunları şöleni gerçekleştirmiştir. Gençlik Haftası: Her yıl Mayıs tarihleri arasında Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinliklerine öğrencilerimiz, konser, gösteri ve çeşitli yarışmalarla katılmıştır. Diğer Üniversite ve Kurum Davetlerine Katılım: Mart 2010 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Amasya da düzenlenen Satranç Türkiye Şampiyonasına 8, Mayıs 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Günlerine 5, Mayıs 2010 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2. Fotoğraf Festivaline 2 öğrencimiz katılmıştır.

63 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 63

64 Uygulama ve Staj Hizmetleri Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğimizde, Ziraat Fakültesi öğrencilerine eğitimlerini uygulamalı yapma, tarımsal yenilikleri uygulamalı olarak görme, staj yapma olanakları sağlanmaktadır eğitim-öğretim yılında Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonunda 89 öğrenci, Haymana Araştırma Uygulama Çiftliğinde ise 174 öğrenci staj yapmıştır. Veteriner Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencileri, veteriner hekimliği mesleğinin temel değerlerini öğrenmek ve eğitimde öncelikli olarak ele alınan evcil memeli hayvanları (sığır, koyun, keçi, at, köpek, domuz ve kanatlı hayvanlar) ve bu hayvanların yaşayabildikleri uygun ortamları görmek için Fakültenin Kazan daki Araştırma Uygulama Çiftliğine götürülmektedir. Öğrenciler burada eğitimlerinin ilk yılından itibaren hayvanların temel özelliklerini öğrenmekte, hatta kliniklere hazırlayıcı bazı uygulamaları (vücut ısısı ölçme, kalp, akciğer, mide-barsak dinleme, nabız alma, lenf yumrularının ve yüzeysel damar ve sinirlerin yerini belirleme) gerçekleştirmektedir. Ayrıca Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimleri derslerini alan ara sınıf öğrencileri ile Klinik Bilimleri derslerini alan internler ise daha önce teorik olarak gördükleri derslerin uygulamalarını yapmak için bir yıl boyunca dönüşümlü olarak çiftliğe gitmektedir. Güz ve bahar yarıyıllarının dışında yaz aylarında Veteriner Fakültesi öğrencileri ile diğer fakültelerden başvurarak kabul edilen öğrenciler zorunlu yaz stajlarını yatılı olarak Araştırma Uygulama Çiftliğinde yapabilmektedir eğitim-öğretim yılında Uygulama Merkezinde, 1. ve 2. sınıf öğrencileri birinci ya da ikinci yarıyılda haftada bir kez (4 saat) 40 ar kişilik gruplar halinde 160 ar öğrenci, 3. sınıf Zootekni derslerinin uygulamaları için 125 öğrenci, 5. sınıftan ise 120 öğrenci (intern) olmak üzere toplam 565 öğrenci uygulama yapmıştır. 64 Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve diğer veteriner fakültelerinden kabul edilen 50 öğrenci 10 haftalık süreçte birer haftalık staj yapmıştır. Ankara Üniversitesi Manavgat ve Ilgaz da bulunan Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri ile öğrenciler ve öğretim elemanlarına eğitim-araştırma, uygulama ve spor imkanları sunmaktadır. Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezleri aynı zamanda Ankara Üniversitesi yüksekokullarının Turizm Rehberliği, Turizm-Otelcilik, Beden Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarındaki öğrencilerin uygulama ve staj merkezi olarak kullanılmaktadır yılında Manavgat Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezinden yararlanan 729 öğrencinin 344 ü teknik gezi, 385 i diğer konaklama, Ilgaz Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezinden yararlanan 355 öğrencinin 95 i teknik gezi, 265 i diğer konaklama kapsamında yararlanmıştır. Beypazarı Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere staj ve uygulama imkanları sunulmaktadır. Uygulama Otelinde eğitim-öğretim yılında 9 öğrenci staj, 40 öğrenci de uygulama yapmıştır Öğrenciye Sunulan Diğer Hizmetler Dış İlişkiler Dış İlişkiler Ofisi Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde, uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yurt dışından Akademik İşbirliği Protokolü ve bünyesinde bulunan AB Ofisinin imzaladığı anlaşmalarla öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektedir.

65 Tablo Yılında Üniversiteler Arası Yapılan İkili Anlaşmalar Protokol Yapılan Üniversite Ülke Protokol Başlangıç Tarihi Protokol Bitiş Tarihi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Moğolistan FZD (Forschungszentrum Dresden-Rossendorf ) Almanya Hankuk Üniversitesi Kore Moğolistan Devlet Eğitim Üniversitesi Moğolistan Pontificia Universidade Catolica Do Rio De Janeiro Brezilya Kanazawa Üniversitesi Japonya Azerbaycan Öğretmenler Enstitüsü Azerbaycan Azerbaycan Diller Üniversitesi Azerbaycan Manas Üniversitesi Kırgızistan St.Kliment Ohridski Bitola Üniversitesi Makedonya Niigata Üniversitesi Japonya Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi Vietnam Los Lagos Üniversitesi Şili Arap Uluslararası Üniversitesi Suriye Şam Üniversitesi Suriye Sookmyung Women's Üniversitesi Kore Universite De Pau Et Des Pays De L'adour Fransa Sejong Enstitüsü Kore M.V. Lomonosov Devlet Üniversitesi Rusya The Academy Of Korean Studies Kore Salahaddin Üniversitesi Irak Kookmin Üniversitesi Kore Tebriz Üniversitesi İran Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Ukrayna Shenyang Aerospace Üniversitesi Çin Kaynak: Basın Halkla İlişkiler Birimi Süre (Yıl) 65 AB Ofisi Hayat Boyu Öğrenme: ERASMUS programı kapsamında, eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliğinden oluşmaktadır. Öğrenim Hareketliliği: Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler bir akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönem diğer bir Avrupa ülkesindeki EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurt dışında kaldıkları süre için Ulusal Ajanstan mali destek (hibe) alma şansına sahip olur. Türkiye de programa katılan diğer üniversitelerden farklı olarak Ankara Üniversitesi değişime katılan öğrencilerine, Ulusal Ajans tarafından verilen hibeye ek olarak, 6 aya kadar aylık mali destek vermektedir. İsteyen öğrenciler ikinci dönem mali destek almadan eğitimlerine devam edebilmektedir. Ankara Üniversitesinin Avrupa Birliği üyesi 26 ülke ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Üniversitemiz dönemi öğrenim hareketliliği kapsamında giden öğrenci sayısı 265, gelen öğrenci sayısı 38 dir. Staj Hareketliliği: Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Üniversitemiz dönemi staj hareketliliği kapsamında giden öğrenci sayısı 49, gelen öğrenci sayısı 2 dir.

66 Tablo-68 Erasmus Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Öğrenci Sayıları Değişim Türü Değişim Programından Yararlanan Öğrenim Giden Öğrenci Staj TOPLAM Öğrenim Gelen Öğrenci Staj 0 2 TOPLAM Kaynak: Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü Tablo-69 Erasmus Kapsamında 2010 Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler 66 Üniversitede Anlaşma Yapan Birimler Anlaşma Yapılan Ülke Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı Almanya 13 Bulgaristan 4 Danimarka 1 Fransa 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiltere 1 İspanya 2 İtalya 1 Letonya 1 Polonya 7 Yunanistan 1 Eczacılık Fakültesi Almanya 1 Almanya 2 Belçika 4 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bulgaristan 1 Fransa 1 Litvanya 1 Slovenya 1 Almanya 1 Fransa 1 Fen Fakültesi İspanya 3 Litvanya 1 Portekiz 1 Almanya 3 Belçika 1 Hukuk Fakültesi Fransa 2 Hollanda 2 İtalya 1 Polonya 1 İlahiyat Fakültesi Almanya 2 Almanya 1 Belçika 1 İletişim Fakültesi Letonya 1 Polonya 1 Romanya 1 Almanya 3 Bulgaristan 1 Finlandiya 1 Fransa 1 Mühendislik Fakültesi İrlanda 1 İspanya 2 İtalya 2 Litvanya 1 Polonya 1 Yunanistan 1 SAYFA TOPLAMI 85

67 Tablo-69 Erasmus Kapsamında 2010 Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler (Devamı) Üniversitede Anlaşma Yapan Birimler Anlaşma Yapılan Ülke Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı Devir Toplamı 85 Finlandiya 1 Hollanda 2 Siyasal Bilgiler Fakültesi İngiltere 1 İspanya 1 İtalya 1 Polonya 1 İngiltere 1 Tıp Fakültesi İspanya 1 İtalya 2 Polonya 1 Almanya 1 Avusturya 1 Veteriner Fakültesi İtalya 3 Macaristan 1 Polonya 2 Yunanistan 1 Bulgaristan 1 Hollanda 1 İspanya 1 Ziraat Fakültesi İzlanda 1 Polonya 1 Slovenya 1 Yunanistan 2 Biyoteknoloji Enstitüsü Polonya 1 Almanya 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hollanda 1 İngiltere 1 İtalya 1 Fen Bilimleri Enstitüsü İngiltere 1 Slovakya 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Polonya 2 Almanya 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransa 1 Polonya 1 TOPLAM Kaynak: Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü Farabi Değişim Programı: eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Namık Kemal ve Erciyes Üniversitesinden 1 er öğrenci olmak üzere toplam 2 öğrenci Üniversitemiz Fen Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde eğitim görmüştür eğitim-öğretim yılı güz/güz-bahar dönemlerinde Farabi Değişim Programına katılacak öğrencilerin seçimi için tarihleri arasında ilana çıkılarak tarihinde öğrenci seçimleri gerçekleştirilmiştir eğitim-öğretim yılı sonuna kadar imzalanan protokoller eğitim-öğretim yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihli ve B.30.0.SGB sayılı yazısı gereğince, Öğretim Üyesi Hareketliliği, uygulamada ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılıncaya kadar durdurulmuştur Engelsiz Ankara Üniversitesi Üniversitemizde engelli öğrencilerimizle her dönem en az bir ortak toplantı yapılmaktadır. İlk toplantı Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya 10 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin dile

68 getirdiği sorunlar için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Öğrenciler sağlık, spor, staj uygulamaları, ödev teslimi, barınma, dersler, Üniversitemizde yaşam, ulaşım, sesli kitap temini, dokümanların Braille ye dönüştürülmesi konularındaki talepleri için Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimine doğrudan veya elektronik posta ile başvurmuş, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde sorunları danışmanları ve birim sorumluları ile koordinasyon içinde çözümlenmiştir. Eğitim Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Farkında mısınız? başlıklı farkındalık arttırma çalışmaları Cebeci Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin üyesi olduğu sesli kütüphaneler ile Milli Kütüphane ve Anadolu Üniversitesi Sesli Kütüphanesinde bulunmayan ve öğrencilerimizin gereksinimi olan özel ders kitapları ile ders notlarının sesli kitap haline dönüştürülmesi çalışmaları yapılmıştır. Cebeci Yerleşkesi, Hukuk Fakültesinde bulunan görme engelliler okuma odasında jaws, magic, focus programları ve 3 bilgisayar ile internet bağlantısı bulunmaktadır. BAP alt yapı projesi çerçevesinde, üniversiteye bu yıl başlayan öğrencilerle eski öğrencileri temsilen 10 engelli öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılmış, niteliksel bir araştırma çerçevesinde bu öğrencilerin gereksinimleri belirlenmiştir. 68 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisine 2010 yılında Engelli Danışma ve Destek Hizmetleri (EDDH) komisyonu tarafından hazırlanarak sunulan alt yapı projesi kabul edilmiştir. Bu alt yapı projesinin amacı, engelli bireylerin yasal haklarına ilişkin olarak kabul edilmiş olan ulusal ve uluslararası yasaları temel alarak; Ankara Üniversitesinde eğitim gören engelli öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımlarını artırmak, eğitim-öğretimde akranları ile eşit fırsatlar sağlamak için öncelikle özel gereksinimli öğrencilerde gerekli donanımı sağlamaktır. Bu amaçla, çalışma, engelli öğrencilerin gereksinimlerinin belirlenmesi, gereksinimleri temel alarak gerekli düzenlemeler ve uyarlamaların yapılmasını sağlayacak donanımın oluşturulması, engelli öğrencilerin sistemden memnuniyetlerinin belirlenmesi ve son olarak da 5. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayının yapılması olmak üzere dört aşamalı olarak planlanmıştır. Üniversitemizdeki öğretim elemanları ve engelli öğrenciler için el kitabı hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Farklı içerikte hazırlanan bu iki kitapçıktan birisi sınıfında engelli öğrencisi bulunan ve bulunmayan tüm öğretim elemanlarının bu öğrencilerin özelliklerini öğrenmeleri ve bu öğrencilerle karşılaştıklarında yapılması gerekenler konusunda yol gösterici içerikte hazırlanmaktadır. İkinci kitapçık ise engelli öğrencilere Üniversitemizi ve Engelsiz Ankara Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanacak hizmetleri tanıtmaya yöneliktir. Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen ve tüm görme engellilerin kullanımına açık olan Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) na kurumsal üyeliğimiz bulunmaktadır. Bu sayede, Ankara Üniversitesi öğrencileri GETEM de bulunan tüm sesli dokümanlara ulaşabilmektedir.

69 Rampa Asansör Özel Tuvalet Zemin Katında Derslik Zemin Katında Laboratuvar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli İskemle Acil Durum Tahliye Kişisi Tespiti Engelli Park Yeri Merdiven Başlarında Kat Ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Tablo-70 Fakülte ve Yüksekokullarda Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar Fakülte ve Yüksekokullar İletişim Fakültesi X X Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi Kütüphane X X X Fakülte D Blok Girişi X X X Fakülte A Blok Girişi X X X Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı, Bahçe Bitkileri, Su Ürünleri Bölümleri ve Dekanlık Binası X Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü X Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Fakülte Binası 2 Nolu Giriş) X X Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Binası X Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphane Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü X X X X İbn-i Sina Kampüsü X X Cebeci Kampüsü Yemekhane Siyasal Bilgiler Fakültesi X X Eczacılık Fakültesi X X Mühendislik Fakültesi F Blok Mühendislik Fakültesi E Blok İlahiyat Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Alt Kat Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Girişi Diş Hekimliği Fakültesi Ön ve Alt Giriş Fen Fakültesi A Blok Zemin Kat Veteriner Fakültesi Öğrenci Kantini Veteriner Fakültesi Kütüphanesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji ABD Veteriner Fakültesi Merkez Derslikler Veteriner Fakültesi Zemin Katı Yabancı Diller Yüksekokulu A ve B Giriş Katı Yabancı Diller Yüksekokulu Giriş Katı-Zemin Yabancı Diller Yüksekokulu Garaj-2.Kat X X X X X Seyyar Rampa X X X X X X X Yabancı Diller Yüksekokulu Her Kat X Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Protez ve Ortez Laboratuvar Yemekhanesi X X Elmadağ Meslek Yüksekokulu X X X Olimpik Yüzme Havuzu X X X X X X X X X X 69 Kaynak: Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Gençlik Danışma Merkezi (GEDAM) Üniversitemiz öğrencilerinin üretken, bağımsız seçimler yapabilen, yaptıkları seçimlerin sorumluluğunu üstlenebilen, değişim ve gelişime açık, kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini tanıyan bireyler olmalarına yardımcı olmak GEDAM ın temel amacıdır.

70 GEDAM ın vereceği hizmetlerde öncelik sırasını belirleyebilmek amacıyla 378 kişilik bir örneklem üzerinden Gereksinim Belirleme Araştırması gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi öğrencilerini günlük yaşam etkinlikleri ile tanımaya yönelik araştırmanın ön uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bazı fakülte ve yüksekokullarda, GEDAM ın öğrencilerimize yönelik olarak öngördüğü dört hizmet boyutunu içeren, 2 konferans ve 1 panel düzenlenmiştir. Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı (Konferans- Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu) Stres ve Stresle Başa Çıkma (Konferans-Yer: Ziraat Fakültesi) Yakınlıklarımız (Panel-Yer: Sağlık Bilimleri Fakültesi) - Bağlanma - Kişilerarası İlişkilerde Sosyal Yakınlık - Cinsel Taciz: Ne Kadar Uzağındayız? Uluslararası Öğrenci Ofisi 70 Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi, Ankara Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'deki hayatlarını kolaylaştırmayı, Ülkemizi sevdirmeyi ve Ülkemizde öğrenim görmeyi özendirici faaliyetler düzenlemeyi görev edinmiştir. Bu kapsamda yabancı öğrencilerin diğer tüm öğrencilerle kaynaşmalarını sağlayarak, üniversite ortamını onlar için çekici kılmak ve öğrenim hayatlarının sonunda hem Ülkemiz hem de Üniversitemiz için fahri elçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Uluslararası Öğrenci Ofisinin 2010 Yılı Faaliyetleri: Uluslararası eğitim fuarları araştırılmış ve bu konuda raporlar hazırlanmıştır. Azerbaycan uyruklu öğrencilerin kültür, müzik ve tarihlerini konu alan, Azerbaycan Büyükelçiliğinden yetkililerin de katıldığı Azerbaycan Kültür Günü Nisan 2010 da düzenlenmiştir. Uluslararası öğrencilerin ülkelerini temsilen kurdukları futbol takımlarının katıldığı futbol turnuvası Mayıs 2010 da düzenlenmiştir. Bir proje kapsamında Üniversitemizde eğitim görmeye gelen 29 Afrikalı öğrenciye uyum sağlamaları konusunda yardımcı olunmuş ve danışmanlık yapılmıştır. Yıl boyunca Ankara Üniversitesinde eğitim görmek isteyen ve bu konuda bilgi isteyen uluslararası öğrencilere başvuru şartları ve prosedürler hakkında bilgi verilmiştir. Avrupa Eğitim Birliği tarafından her yıl üniversitelerin kendilerini tanıtmalarına olanak sağlayan ve Eylül 2010 da Fransa da Avrupa Birliği tarafından düzenlenen eğitim fuarına katılım sağlanmıştır kayıt dönemi boyunca uluslararası kayıt ofisinde destek masası açılarak yeni kayıt olan öğrencilere tüm konularda destek olunmuş, bilgilendirme ve rehberlik amaçlı hazırlanan 10 ayrı doküman öğrencilere verilmiştir.

71 Gençlik Programları Ofisi (YOUTH) Gençlik Programları Ofisi, Avrupa Birliği gençlik programlarının tanıtılması ve hayata geçirilmesi, Ulusal Ajans Gençlik Programları Koordinatörlüğü işbirliğinde tanıtım programları düzenlenmesi, gençlik projeleri hakkında bilginin yayılması için gereken iletişimin sağlanması ve projeler hazırlanması amacıyla kurulmuştur. Gönüllü ve ofis bünyesinde çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans Eylem Basamakları hakkında eğitim alması sağlanmıştır. Ocak 2010 Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) proje ve Avrupa bilgilendirme eğitimi sonrasında 10 gönüllü, 3 kısmi zamanlı çalışan öğrenciyle birlikte yapılan toplantıda ofis çalışmalarının yürütülmesi için tanıtım, proje ve eğitim bölümleri oluşturulmuştur. Ofis tanıtım bülteni, gönüllülük formu, iletişim adreslerinin belirlenmesi, gençlik kurumları ve projelerle ilgili network ve portföy oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Gençlik programları ile ilgili tüm yerleşkelerde tanıtım toplantıları yapılmıştır. Bilişim ve teknoloji topluluğu eğitmenleri ile photoshop, AURA ile spikerlik eğitimi yapılmıştır. Proje ve Avrupa bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. Gençlik programı eğitimleri yapılmıştır. ATAUM da Avrupa Birliği temel eğitimine gönüllü öğrencilerin katılımı sağlanmış ve proje döngüsü eğitimi verilmiştir. Proje liderlerine liderlik ve iletişim eğitimleri verilmiştir. 71 GAP projesi yaygın eğitmen eğitimine katılım sağlanmış, gençlik çalışmaları ile ilgili ofisin eğitim yapabilme güvenilirliği belgelendirilmiştir. Gazi Üniversitesi Liderlik Okulu eğitimlerine katılım gerçekleştirilmiştir. Aralık-2010 yaygın eğitim metotları ile proje döngüsü eğitimi verilmiştir. Puss In The Corner-Ulusal Ajans Eylem 1 Köşe Kapmaca Proje Hazırlığı (Romanya Ortaklı Gençlik Projesi) yapılmıştır. 5 Avrupa Birliği üyesi ülkeden-100 kişilik karma çalışma grubu ile gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşları için eğitim ve ağ kurma proje hazırlığı yapılmıştır.

72 Dünya Karadeniz Gençlik Festivaline projenin Türkiye ortağı olarak katılım sağlanmıştır. Proje döngüsü eğitiminin sonrasında genç çevre, genç iletişim ve Şenay Abla Proje Grupları oluşturulmuştur. ANKÜSEM işbirliği ile Şenay Abla Proje Grubu gönüllüleri i-earn projesi toplantıları düzenlemiştir. Genç İletişim Eylem 1 proje hazırlığı başlamıştır. Türkiye Uğur Böcekleri Projesi kapsamında Kendi Hatanın Lideri Ol semineri verilmiştir Kariyer Merkezi (KARMER) Kariyer Merkezi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen bir model tasarımı projesidir. Ankara Üniversitesini ulusal ve uluslararası platformlarda öğrencileri ve mezunları ile güçlü bir şekilde temsil etmeyi amaçlayan ve Üniversitenin başarısında öğrencileri ön plana çıkarmayı ilke edinen Öğrenci Kariyer Merkezi 05 Mayıs 2010 tarihinde kurulmuştur. Kariyer Merkezi ile hem öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına katkıda bulunmak, hem de mezunların öğrencilerle buluşmalarını sağlayarak üniversite ile arasındaki bağı arttırmak hedeflenmektedir Öğrenci Konseyi Öğrencinin eğitim ve öğretiminin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif aktivitelere katılımını önemseyen, öğrenci iradesi ve düşüncesine saygı duyan Ankara Üniversitesi 2010 yılında da Öğrenci Konseyi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere destek vermeye devam etmiştir yılında 10 olan öğrenci temsilciliği oda sayısı 2010 yılında 18 e ulaşmıştır. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrenci haklarının iyileştirilmesi için ilgili mevzuatların sınırlandırılmasını, üniversite genelinde kültürel ve sosyal anlamda farkındalık yaratılmasını, Ankara Üniversiteli olma bilincini yaymayı hedefleyen çalışmalarını yürütebilme adına Konsey bünyesinde üç komisyon oluşturmuştur. Yönetmelik Değerlendirme Komisyonu Halkın Üniversitesi Projesi Komisyonu Dergi Komisyonu Üniversitenin öğrencilerine sağlaması gereken sosyal, kültürel, bilimsel alt yapıların yanında yaşamsal olanakları da belirli çerçevelerde sağlaması gerekliliği düşüncesiyle Öğrenci Konseyi, temel ihtiyaçlara ilişkin değerlendirme raporları hazırlamıştır. Yemekhaneler Değerlendirme Raporu Öğrenci Evleri Değerlendirme Raporu Kütüphaneler Değerlendirme Raporu Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS) Raporu

73 2010 yılında Atatürk ün Ankara ya Gelişinin 90. Yıldönümü Kutlamalarına 150 gönüllü öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Başarılı Kadın Olmak Paneli, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ve Bologna Toplantısına katılım sağlanmıştır. Sosyal sorumluluk çalışmaları, temel amacı her yurttaşın görevi olan toplumsal bilinci tüm Ankara Üniversitesi öğrencilerine aşılamak, sosyal ve ekonomik anlamda yardıma ihtiyaç duyan kesime ayrım gözetmeksizin destek olmak olan Halkın Üniversitesi Projesi kapsamında yürütülmüştür. Üniversite yerleşkelerinde hem yardım çalışmalarına maddi kaynak yaratmak hem de projenin duyurulması, farkındalığın arttırılması amacıyla Tandoğan Yerleşkesinde Eczacılık, Diş Hekimliği, Fen ve Mühendislik Fakültelerinde, Dışkapı Yerleşkesinde Veteriner Fakültesinde, Gümüşdere ve Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkelerinde kermesler düzenlenmiştir. Ordu Aybastı Anadolu Lisesi ziyaret edilerek lisede oluşturulacak kütüphane için kaynak niteliğinde kitaplar, maddi durumu yetersiz öğrenciler için kışlık kıyafet temin edilip, öğrencilerle gün içerisinde derslerde ve ders dışında vakit geçirilerek hem üniversite eğitimine ilişkin hem de Ankara Üniversitesine ilişkin bilgiler verilmiştir. Konseyden 12 gönüllünün 5 gün süren çalışmaları ile Batman ili Beşiri ilçesi Çevrimova İlköğretim Okulunda 1994 yılında şehit olan öğretmenler Mustafa Gümüş ve Adnan Tunca anısına onarım ve tadilat yapılmıştır Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyarette, temin edilen yardımlarla öğrencilerin kıyafet, kitap, kırtasiye ve oyuncak ihtiyaçları da karşılanmıştır. 6. Geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti Mart 2010 tarihleri arasında 810 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi öğrencilerinin tarihsel miraslarımızla buluşmasını sağlamak ve kültürel anlamda farkındalık yaratma amacıyla 30 Nisan-02 Mayıs 2010 tarihleri arasında 450 öğrencinin katılımıyla Efes-Kuşadası Kültür Gezisi gerçekleştirilmiştir yılında Avrupa nın Kültür Başkenti seçilen İstanbul a Ankara Üniversitesi öğrencilerinin tarihsel ve kültürel edinim kazanmaları amacıyla Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen kültür gezisine 450 öğrenci katılmıştır Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen Ankara Şenlik 10 da 250 öğrenci görev almış, şenliklere günde ortalama öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesini sahiplenmelerini sağlamak ve yerleşkeyi daha yeşil hale getirmek amacıyla 22 Mart 2010 tarihinde Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Ağaçlandırma Şenliği düzenlemiştir. Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından Tandoğan Yerleşkesi Rekreasyon Alanında 28 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen Bilim Panayırının koordinasyonunun sağlanmasında Öğrenci Konseyinden 20 öğrenci görev almıştır. Ankara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlar sırasında karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek amacıyla Öğrenci Konseyi tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali nde (AŞTİ) danışma masası oluşturulmuştur Ankara Üniversitesi Radyoları Radyo İLEF: 24 saat kesintisiz yayın yapan Radyo İLEF 'in yayınları İletişim Fakültesi Radyo Atölyesi tarafından yürütülmektedir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladıkları radyo programlarından örnekler, İLEF radyo kanalından dinlenebilmektedir. Web üzerinden radyoya erişim sayısı 2010 yılında olarak gerçekleşmiştir.

74 Radyo AURA: Çalışmaları, Üniversitemizin gönüllü öğrencileri tarafından yürütülen Radyo AURA'nın kuruluş amacı, başta öğrenciler olmak üzere dinleyici kitlesinin sesini duyurabilmektir. AURA, temel ilke olarak dinleyicilerinin destek ve önerilerine her zaman ihtiyaç duymakta ve önem vermektedir. Her türlü eleştiri, öneri ve beğeniler için adresinden radyo kanalının web sayfasına ulaşılabilmektedir. Radyo internet üzerinden yayın yapmakta ve adresinden canlı yayın olarak dinlenebilmektedir. Web üzerinden erişim sayısı 2010 yılında olarak gerçekleşmiştir Araştırma Hizmetleri Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Ulusal, uluslararası ve Üniversitemiz kaynaklarınca desteklenecek bilimsel araştırma projeleri ile ilgili tüm konularda, Üniversitemizde yürütülecek bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin arttırılmasına destek olmak amacıyla Bilimsel Araştırma Proje Ofisi tarafından 2010 yılında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi 74 Ulusal ve Uluslararası Proje Destek Kaynakları Bilgilendirme Toplantıları; Üniversitemiz fakültelerinde proje destek kaynakları konularında öğretim üyelerine bilgi sunmak üzere 2010 yılında 13 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Proje Çağrılarının Takibi ve Duyurulması Etkinlikleri: Ulusal ve uluslararası proje çağrıları takip edilerek, birimin web sitesinden ve e-posta aracılığı ile öğretim üyelerimize duyurular yapılmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı içerisinde 86 proje çağrısına ilişkin duyuru yapılmıştır. Proje Kaynakları Tanıtım Broşürünün Hazırlanması Araştırmacılarımıza iletmek amacıyla ulusal ve uluslararası proje kaynaklarının tanıtıldığı bir broşür hazırlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanmasında ve Kabul Edilen Projelerin Takibinde Araştırmacılara Katkı Sağlanması: Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanma süreci ile ilgili talep eden öğretim üyelerimize Proje

75 Bilgilendirme ve Destek Birimi tarafından oluşturulan araştırmacı takip formu ile sistemli bir destek hizmeti sunulmuştur. AB projelerinin takibi konusunda Üniversitemizde uluslararası proje yapan öğretim üyeleri tespit edilerek dosyaların düzenlenmesi alanında destek hizmeti verilmiştir. Yürütülmekte olan AB projelerinin sözleşmelerinde çeviri desteği sağlanmıştır. Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri: OSTİM Ankara Organize Sanayi Bölgesi ziyaretleri, Ankara Sanayi Odası (ASO) ziyareti, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ziyaretleri, OSTİM Savunma Yan Sanayi Küme Toplantısına katılım, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Üniversitemize yaptığı ziyaret, OSTİM Medikal Sanayi Küme Toplantısına katılım, Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile MKEK arasında işbirliği başlatmaya yönelik etkinlikler, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Enstitülerimiz ile OSTİM Arasında İşbirliğini Arama Toplantısı (MESİT-1) etkinlikleri. Sanayici Envanterinin Oluşturulması Etkinlikleri: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile sanayiciler arasında köprü kurulması amacıyla Ankara Sanayi Odasına bağlı firmaların faaliyet alanları ve bulundukları organize sanayi bölgeleri baz alınarak sanayici envanteri oluşturulmuştur. 75 Üniversite Sanayi İşbirliği ile İlgili Etkinliklere Katılım: Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge Pazarı, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Ulusal Kongresi (ÜSİMP), Ankara Sanayi Odası Teknoparklar Zirvesi, ANSAF 10 Ankara Sanayi Fuarı. Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Araştırma Alanları Envanterinin Oluşturulması: Üniversitemizdeki tüm öğretim üyelerinin çalışma alanları ve yürüttüğü projeler taranarak proje üretme konusunda aktif öğretim üyeleri saptanmaya çalışılmıştır. Böylece, gerçeştirilecek üniversitesanayi işbirliği toplantılarına ilgili araştırmacıların davet edilmesini sağlamak, araştırma gruplarını buluşturmak ve çok disiplinli projelerin hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla birimde görevli uzmanların ilgili araştırmacıları ziyaret ederek görüşmelerde bulunabileceği bir envanter oluşturulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilen Üniversitemiz Öğretim Elemanları Değerlendirme Raporu Hazırlanması: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen projelerde yönetici, görevli ve araştırmacı olarak görevlendirilmek üzere Rektörlüğümüze 2010 yılında başvuruda bulunan 23 adet Üniversitemiz

76 öğretim elemanın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında başvuru belgeleri birim uzmanları tarafından değerlendirilerek, hazırlanan rapor Rektörlük Makamına sunulmuştur İnovasyon Birimi Bilgi Lisanslama Ofisleri Hakkında Hazırlanan Kanun Taslağı İle İlgili Üniversitemiz Görüşlerinin Hazırlanması: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı doğrultusunda, Bilgi Lisanslama Ofisleri Kanun Taslağı hakkında Üniversitemiz görüşü hazırlanarak 27 Ekim 2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. İnovasyon Konusunda İlgili Kuruluşların Çalışmalarına Katılım Sağlanması: Ulusal Genetik ve Biyoteknoloji Çalıştayı. Teknoloji Transfer Uzmanı Yetiştirme Programı Konulu Toplantı. Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim Semineri. Ankara Üniversitesi ve Teknoparkı İçin Strateji-Uzgörü Çalıştayı Projesi: 76 Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin geleceğine ve politikalarına ilişkin uzun dönemli bir bakış açısının teknoloji uzgörüsü kullanılarak ortaya konulması amacıyla Üniversite-Sanayi İşbirliklerinde Ar-Ge ve İnovasyonun Geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi ve Teknoparkı İçin Strateji/Uzgörü Çalıştayı başlıklı bir proje teklifinde bulunulmuş ve proje Kasım 2010 da yürürlüğe konmuştur Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Birimi Ankara Üniversitesi Araştırmacı Veri Tabanı Sisteminin (ARVES) Kurgulanması ve Uygulamaya Konulması: Yazılımı Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından satın alınarak Üniversitemize hibe edilen Ankara Üniversitesi Araştırmacı Veri Tabanı Sistemi (ARVES), internet adresi üzerinden faaliyete geçirilmiştir. Kısaca ARVES olarak tanımlanan bu veri toplama ve işleme sistemi, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği bilimsel etkinlik ve yayınlara ait verilerin Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Biriminde toplanarak, Rektörlüğümüzce belirlenen gereksinimler doğrultusunda bir merkezden işlenip, Üniversitemizle ilgili bilimsel etkinlikleri tanımlayan çeşitli istatistiksel çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca Üniversitemiz öğretim üyeleri bu veri tabanını kullanarak, Üniversitemizde yürütülmüş/yürütülen bilimsel araştırma konuları, projeler ve yayınlara ait listelenmiş bilgilere

77 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ulaşabilme fırsatını yakalayarak, Üniversitemizde yer almış ve/veya alan bilimsel etkinliklerle ilgili taramalar yapabilme fırsatına kavuşmuştur. Böylece öğretim üyeleri hem Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ait bilgi edinme hem de belirli araştırma konularında varsa ortak çalışmalar yapabileceği ilgili araştırmacılara ulaşma olanağına sahip olmuştur. Üniversitemizde görev yapan öğretim üyesinden 744 ünün ARVES e veri girişleri 31 Aralık 2010 tarihine kadar tamamlanmıştır. Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanı Kaynaklarında Yer Alan Üniversitemiz Adresli Son Üç Yıla ( ) Ait Doküman Sayıları: yıllarını kapsayan son 3 yılda, Isı Web of Knowledge elektronik veri tabanı kaynaklarında yer alan Ankara Üniversitesi adresli dokümanların adet olduğu ve bunun adedinin SCI-Exp., SSCI ve A&HCI kaynaklarında yer alan bilimsel makale cinsi yayınlar olduğu görülmüştür. Tablo-71 Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Ankara Üniversitesi Adresli Dokümanların Kaynaklara ve Yıllara Göre Dağılımı Yıllar SCI-Exp.+ SSCI+ A&HCI + SCI-Exp.+ SSCI + A&HCI SCI-Exp. SSCI A&HCI CPCI-S + CPCI-SSH (Makale) (Makale) (Makale) (Makale) TOPLAM Kaynak: Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Veriler 30 Mart 2011 tarihi itibarıyladır. 77 Grafik-8 Ankara Üniversitesi Adresli Doküman Sayı ve Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı SCI-Exp.+ SSCI+ A&HCI + CPCI-S + CPCI-SSH SCI-Exp.+ SSCI + A&HCI (Makale) SCI-Exp. (Makale) SSCI (Makale) A&HCI (Makale) Isı Web of Knowledge elektronik veri tabanı kayıtlarında yer alan son üç yıla ait Ankara Üniversitesi adresli tüm dokümanların tür ve sayılarının yıllara göre dağılımı Tablo-72 de sunulmuştur.

78 Veterinerlik Bilim. Farmakoloji & Ecz. Pediatrik Gıda Bil. & Tekn. Cerrahi Biyokim. & Mol. Biyo Hematoloji Üroloji & Nefroloji Ziraat, Multi Disip. Tıp, Genel & Dahili Onkoloji Biyotek. & Uyg. Mikro. Gastro. & Hepatoloji Diş, Ağız Cerh. & Tıp Bitki Bilimi Üreme Biyolojisi Analitik Kimya Çevre Bilim. Kimya, Multidip. Müh., Elekt.& Elektro. Jinekoloji Med. Kimya Genetik. & Kal. Radyoloji Sosyal Bilim YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tablo-72 Ankara Üniversitesi Adresli Tüm Dokümanların Tür ve Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Doküman Türü Toplam Makale Toplantı Özeti Bildiri Yayını Mektup Derleme Editöryal Materyal Kitap Derleme Düzeltme Biyografi Haber TOPLAM Kaynak: Bilimsel Araştırma Proje Ofisi 30 Mart 2011 tarihi itibarıyla 2010 yılına ait Isı Web of Knowledge elektronik veri tabanı kayıtlarında yer alan Ankara Üniversitesi adresli dokümanların sayısı adet olmuş ve bunun adedini SCI-Exp., SSCI ve A&HCI kaynaklarda yer alan bilimsel makale cinsi yayınlar oluşturmuştur. Isı Web of Knowledge elektronik veri tabanında 2010 yılına ait SCI-Exp., SSCI ve A&HCI kaynaklarında yer alan dergilerde yayınlanmış bilimsel makale sayısı bir önceki yıla oranla %2,6 oranında artış göstererek adetten adete yükselmiştir yılında yayınlanmış bilimsel makalenin adedi SCI-Exp. kaynaklı dergilerde yayınlanmıştır yılına ait Isı Web of Knowledge elektronik veri tabanı kaynaklarında yer alan Ankara Üniversitesi adresli adet doküman yayınlandığı bilimsel alanlara göre ayrıştırıldığında, ilk sırada 119 adet dokümanın veterinerlik bilimleri alanı, ikinci sırada 60 adetle farmakoloji ve eczacılık bilimleri alanı ve üçüncü sırada ise 59 adet dokümanın pediatrik bilimler alanı ile ilgili olduğu görülmektedir. Grafik-9 Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanı Kaynaklarında Yer Alan 2010 Yılına Ait 25 ve Üstünde Sayıda Yayınlanmış Ankara Üniversitesi Adresli Dokümanın Yer Aldığı Bilimsel Alanlar ve Doküman Sayıları

79 2010 yılında Isı Web of Knowledge elektronik veri tabanı kaynaklarında yer alan Ankara Üniversitesi adresli tüm dokümanlar içerisinde 25 adet ve üzerinde yayınlanmış doküman sayısı içeren 25 adet farklı bilim alanı bulunmaktadır. Grafik-9 da dökümü verilen bu farklı 25 bilim alanlarına ait yayınlanmış doküman sayılarının toplamı olarak gerçekleşmiş ve 2010 yılında yayınlanmış tüm dokümanların %74 ünü oluşturmuştur. Tablo-73 Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalar Öğretim Öğretim Birimler Üye SCI SSCI AHCI Toplam Üye SCI SSCI AHCI Toplam Sayısı Sayısı Tıp Fakültesi Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Veteriner Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Fakültesi Ziraat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Fakültesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülteler Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kalecik Meslek Yüksekokulu Ev Ekonomisi Meslek Yüksekokulu Yüksekokullar/MYO Toplamı Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Enstitüler Toplamı ÜNİVERSİTE TOPLAMI Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Araştırma Politikaları Danışma Kurulu Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Araştırma Politikaları Danışma Kurulu, üniversitenin bilimsel araştırmalarla ilgili stratejik planlarının oluşturulması ve yürütülen bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi ile ilgili konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla her ay en az bir kere toplanarak, çalışmalarını yürütmüştür. Araştırma Politikaları Danışma Kurulu 2010 yılında, Üniversitemizde yürütülen/yürütülmüş bilimsel araştırma faaliyetlerini etkin biçimde ortaya çıkarabilmek, Üniversitemiz bilimsel araştırma alanlarını ve bu alanlarda yürütülen araştırma konularının yaygın etkinliğini belirlemek ve bu araştırma alan ve konularını ulusal ve/veya uluslararası ortamda duyurulmasını sağlamak amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Üniversitemizde yürütülen/yürütülmüş araştırma konularını belirlemek ve yaygın etkinliklerini tanımlamak için; - Ulusal ve uluslararası alanda bilime sağladığı katkılar, - Toplumun ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmesine sağladığı katkılar şeklinde ana başlıkların altında yer alması uygun görülen alt başlıklarla ilgili kıstasların tanımlanmasını gerçekleştirmiş ve bu kıstasların ölçümünde kullanılacak parametreleri belirleyerek, araştırmacılara iletilerek geri bildirimlerin toplanacağı ve değerlendirmelerin yapılacağı formları hazırlamıştır.

80 Akademik Personelin Yaptığı Yayınlar 2010 yılında akademik personel tarafından yayınlanan makalenin %51 i uluslararası, %49 u ulusal nitelikte olmuştur. Ulusal makalenin %68 i Türkçe, %32 si yabancı dilde yayınlanmıştır. Tablo-74 Akademik Personelin Yaptığı Toplam Yayın Sayıları Yayınlar Yayın Sayısı Uluslararası Makale Ulusal Makale Türkçe Yabancı Dilde Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları Üniversitemizde toplam 352 adet öğretim üyesi 2010 yılında 39 adet kitap, 753 adet dergide editörlük/hakemlik yapmıştır. Tablo-75 Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları 80 Editörlük/Hakemlik Yapan Editörlük/Hakemlik Yapılan Dergi Hakemliği Yapan Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Kitap Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Patent Sayıları Üniversitemiz araştırmacılarının, Ülkemize ve toplumumuza katma değer sağlayabilecek ve fikri mülkiyet haklarını aldıkları araştırma sonuçlarının yıllar itibarıyla sayıları Tablo-76 da verilmiştir. Tablo-76 Yıllar İtibarıyla Patent Sayıları Fen Fakültesi Kimya Bölümü 1 Bölüm Adı Patent Sahibi Yaşar Murat ELÇİN Bülent İNANÇ Yaşar Murat ELÇİN 2008 Yılı Patent Sayısı 2009 Yılı 2010 Yılı Açıklama TPE; PT 2008/04981 Hepatoloji Enstitüsü Abdurrahman Mithat BOZDAYI US Patent Ofis Eczacılık Fakültesi İsmail YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 1 Esin AKI DE A Mühendislik Fakültesi Emine YAĞMUR Kimya Mühendisliği Bölümü Zeki AKTAŞ TR B Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kaynak: Birim Faaliyet Raporları ( 1 ) Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Prof.Dr.A.Yavuz BİLGESÜ Prof.Dr.Hasip YENİOVA Doç.Dr.Ali KARADUMAN TOPLAM Benzen, Naftalin ve Disenil'in Birlikte Üretilmesi için Isıl - Katalitik Hidro De Alkilasyon Prosesi Patent No: TR B

81 Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam Ulusal Uluslararası Toplam Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Tezler eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programına devam eden öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin %44 ü fen bilimleri alanında, %32 si sosyal bilimler alanında, %12 si de sağlık bilimleri alanındadır. Doktora programına devam eden öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin %49 u sosyal bilimler alanındadır. Tablo-77 Alanlara Göre Tez Sayıları Birimler Yüksek Lisans Doktora Toplam Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hepatoloji Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Araştırma ve Uygulama Merkezleri Tablo-78 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Tarafından Düzenlenen Etkinlik Sayıları Araştırma ve Uygulama Merkezleri Toplantı/Seminer/ Konferans Eğitim/Kurs/ Sertifika Araştırma/Proje Diğer Genel Toplam 81 Afrika Çalışmaları Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Ankara Çalışmaları Astronomi ve Uzay Bilimleri Avrupa Toplulukları Beyin Araştırmaları Çevre Sorunları Çocuk Kültürü Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Deprem Fikri ve Sınai Haklar İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Kadın Sorunları Kalkınma Çalışmaları Latin Amerika Çalışmaları Onkoloji Osmanlı Tarihi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Ölçme ve Değerlendirme Özel Eğitim Psikiyatrik Kriz Stratejik Araştırmalar Merkezi Su Ürünleri Sualtı Arkeolojik Türkiye Coğrafyası Yer Bilimleri TOPLAM Kaynak: Araştırma ve Uygulama Merkezleri

82 Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) TÖMER, 2010 yılında Türkçenin yanı sıra 18 yabancı dilde eğitim vermiştir. Ayrıca TÖMER de diksiyon ve hitabet, hızlı okuma ve yaratıcı yazarlık kursları ile ilköğretim öğrencilerine yönelik yaz kursları açılmıştır yılında devlet burslusu öğrencilerle birlikte TÖMER Merkez ve Şubelerinde Türkiye Türkçesi öğrenimi gören toplam öğrenci sayısı olmuştur. Kamu kurumlarının Üniversitemiz Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinin Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programına göndereceği üst düzey personeline yönelik yabancı dil kursları bu yıl da devam etmiştir. Tablo-79 Kurslara Katılan Öğrenci Sayıları 82 GENEL AMAÇLI KURSLAR Kursun Adı Kursiyer Sayısı Burslu Kursiyer Sayısı Toplam Türkçe İngilizce Almanca Fransızca Rusça İtalyanca İspanyolca Japonca Yunanca Çince Arapça Portekizce Korece Farsça Ermenice Gürcüce TOPLAM ÖZEL AMAÇLI KURSLAR Diksiyon Hızlı okuma TOPLAM GENEL TOPLAM yılında çeşitli öğrenci gruplarına kısa veya uzun sürelerle Türkçe eğitim verilmiştir. Bunlar; Üniversitemizin işbirliği yaptığı üniversitelerden işbirliği protokolleri çerçevesinde gelen öğrenciler, Türk - İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) nın yurt dışındaki çeşitli öğretim kurumlarından getirttiği öğrenciler, Hükümetimizin yaptığı ikili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenim görmek üzere Ülkemize gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TÖMER e gönderilen hükümet ve devlet burslusu öğrenciler, olmak üzere 3 grupta toplanabilir.

83 Tablo-80 Protokol Yapılan Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlar Protokol Yapılan Kurum/Kuruluş Ülke Adı Tarihi Bitiş Tarihi Süresi Ankara Business Centre Türkiye Gün Azerbaycan Diller Üniversitesi Azerbaycan Yıl ICC-Center UG (Intercultural Communication and Consulting Center UG) Almanya Erkuvan Dil Okulu İran Lal Sprachscule Gmbh İsviçre Yıl Lal Sprachscule Gmbh İsviçre İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversitesi İran Sima Osouli Tabrizi İran Tablo-81 AB Proje Bilgileri AB Projelerinin Konusu AB Projelerinin Amacı Tarihi Süresi First Steps of HERMES Türkçe, Macarca, Litvanyaca ve Yunanca A1 seviyesinde CD-Rom ve İnternet tabanlı dil materyali geliştirilmesi Glodiss Drama (Glottodrama) yönetimi ile yabancı dil öğretimi Türkçe, Macarca, Litvanyaca ve Yunanca A1 seviyesinde CD-Rom ve İnternet tabanlı dil materyali geliştirilmesi Glottodrama yönteminin Ankara Üniversitesi TÖMER de pilot uygulama ile denenmesi, yaygınlaştırılması ve yöntem kitapçığının Türk diline tercüme edilerek kullanımının sağlanması yıl 1 yıl Milli Eğitim Bakanlığına destek olarak yürütülen ikinci bir program ise yaz kurslarıdır. Hükümetimizin yaptığı ikili kültür anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin Türkoloji Bölümünde okuyan öğrenciler yaz aylarında, Yaz Kursları adı altında Merkeze gönderilmektedir. 83 TÖMER- METEKSAN işbirliği ile hayata geçirilen Uzaktan Türkçe öğrenimi olan UTÖM in tüm hakları 2010 yılında devir alınmış olup bu hizmetten kullanıcı yararlanmıştır. Turizme yönelik planlanan İngilizce kurslarında kullanılmak üzere TÖMER Alanya Şubesince English Through Tourism adlı ders kitabı hazırlanmış ve kitabın editörlüğü Merkez tarafından yapılmıştır. Söz konusu kitabın pilot uygulaması Alanya Şubesinde başarıyla tamamlanmıştır. Ankara Üniversitesi TÖMER in BİLEMEK Ltd. Şti. ile ortaklaşa hazırlamış olduğu ve 2007 yılında tamamlanan Avrupa Dil Portfolyosu ölçeklerine göre İngilizce A-1, A-2 ve Rusça A-1 düzeyinde internet üzerinden erişilebilen DIALECTURE adlı uzaktan eğitim programına 2010 yılı içerisinde sistemden toplam 317 (269 İngilizce, 48 Rusça) Üniversite personeli devam etmiştir. Türkiye Türkçesini Türkiye ya da Türkiye dışında yabancı dil olarak öğrenen yetişkin bireylerin dil becerilerini internet üzerinden ölçmek üzere TÖMER tarafından hazırlanan, yazılımı BİLEMEK Ltd. Şti. tarafından geliştirilen düzey belirleme ve sertifikalandırma sınavı olan Uzaktan Türkçe Sınavı (UTS) devam etmektedir. Ayrıca TÖMER Haziran 2010 dan itibaren TOEFL Sınav Merkezi olmuştur yılı içerisinde Ankara Üniversitesi ÖRSEM Manavgat Tesislerinde Türkçe Yaz Kampına toplam 15 ülkeden 42 katılım olmuştur. TÖMER bu yıl da Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (Ulakbim) veri tabanına girmiş olan Dil Dergisini çıkarmaya ve TÖMER Bültenini yayımlamaya devam etmiştir. Merkez, 2004/56 akreditasyon numarası ile Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Konseyinden

84 aldığı yetkiye dayanarak Türkiye de 16 yaş üzeri yetişkinlere Avrupa Dil Pasaportu vermeye devam etmiştir. Üniversitemizin ERASMUS projesi değişim (öğrenim) ve yetiştirme (staj) hareketliliği faaliyetleri kapsamında yurt dışına göndereceği öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dil eğitimi verilmiştir yılında Merkeze bağlı şubelerde çeşitli kurum ve kuruluşların personel, üye ve öğrencilerine yönelik toplam 48 protokol yapılmıştır Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) 2002 yılından beri Hakemli Dergi olarak yayımlanan Osmanlı Tarihi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi ULAKBİM, Index Islamicus ve Turkologischer Anzeiger tarafından da taranmaktadır. ANKÜSEM e bağlı olarak Merkez tarafından, öğretim elemanlarına, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile kamu çalışanlarına başlangıç ve orta seviye olmak üzere iki grup Osmanlıca kursları verilmeye başlanmıştır Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 2010 yılında 46. Dönem ve 47. Dönem Avrupa Birliği Eğitim Programları düzenlenmiştir. Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Temel Eğitim, AB Uzmanlık, AB Müzakere ve İletişim Teknikleri, AB Müzakere, Lobicilik ve Kişilerarası Görüşme Becerileri, Jean Monnet Sosyal Politika Modülü ve Proje Çevrim kurslarına 46. Dönemde 345, 47. Dönemde 262 kişi katılmıştır. Düzenlenen kurslarda Üniversitemiz öğretim elemanları dışında, Ankara daki diğer Üniversiteler, çeşitli Bakanlıklar, AB Genel Sekreterliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve DPT Müsteşarlığına mensup 40 öğretim elemanı ve konuşmacı görev almıştır. ATAUM, 2010 yılında Ankara dışındaki çeşitli Üniversite, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarının talepleri doğrultusunda AB Eğitim Kursları gerçekleştirmiştir. 22 Ocak 2010 tarihinde AB ile Müzakerelerde Çevre Faslının Açılması konulu Beyin Fırtınası TBMM den Milletvekilleri, akademisyenler ve üst düzey bürokratların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Siyasi Partilerin Avrupa Birliğine Bakışı konulu 8 adet konferans gerçekleştirilmiştir. Merkezde, İsveç Krallığı'nın Türkiye'nin AB Üyeliğine Bakışı, İspanya'nın Türkiye'nin AB Üyeliğine Bakışı, Lizbon Antlaşması Sonrası AB'nin Genişlemesi konulu konferanslar gerçekleştirilmiştir. Özel kitap ve süreli yayınlara erişilebilen ve tüm AB resmi yayın ve belgelerinin ücretsiz olarak incelenebilmesine olanak veren AB Dokümantasyon Merkezi statüsünde olan ATAUM Kütüphanesinde adet Türkçe kitap, adet yabancı dilde kitap olmak üzere toplam adet kitap; satın alma, bağış ve değişme yoluyla toplam 666 adet yayım bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa Dokümantasyon Merkezlerine danışmanlık yapılmakta, sistem hakkında bilgi verilmekte ve diğer ilgili kurum kütüphaneleriyle bilgi alış verişinde bulunulmaktadır.

85 Kursiyerlere örnek teşkil etmesi amacıyla düzenli bir şekilde tutulan kurs bitirme tezlerinin sayısı a ulaşmıştır. Tüm tezler farklı konu başlıkları altında tasnif edilerek kayıt altına alınmış ve on-line olarak Merkez web sayfasından tarama yapma imkanı sağlanmıştır. Hazırlayanların telif hakları göz önünde bulundurularak belli koşullar çerçevesinde kursiyerlerin hizmetine sunulmuştur. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi No:35, Dr.Burcu SÜMER, The Impact of Europeanisation on Policy-Making in Turkey: Controversies, Uncertainties and Misfits in Broadcasting Policy ( ) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 ve Sayı: 2, Yıl:2010 Basılmış Övgüye Değer Ödev, Mustafa Çekiç, IPA Süreci Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Basılmış Övgüye Değer Ödev, Mustafa Sertaç Saçlı, Avrupa Birliği nde KOBİ ler, KOBİ lerin Desteklenmesi, Türkiye deki Gelişmeler Basılmış Övgüye Değer Ödev, Onur Aytar, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument For Pre- Accession Assistance-IPA) Kapsamında Sağlanan Avrupa Birliği Fonlarının Denetimi Changing Security Environment and a Renewed Transatlantic Vision For The 21 st Century (Proceedings of the 17 th Antalya Conference on Security and Cooperation) Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliğinin gündemini takip eden ATAUM E-Bülten in aylık olarak yayınına devam edilmekte olup, 2010 yılında yayınlanan 12. sayının Üniversitelere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, AB Bilgi Bürolarına ve Kütüphanelere dağıtımı yapılmıştır İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) İLAUM tarafından İletişim Araştırmaları Dergisi (1) sayısının 250 adet basımı gerçekleştirilmiştir Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Merkez tarafından Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8, Sayı 1 ve 2 ayrı ayrı 200 adet basılmış ve online olarak yayınlanmıştır. VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çeşitli konularda 8 konferans verilmiştir Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin temel amaçları, otistik çocuklar ve zihinsel özürlü çocukların muayene ve değerlendirmesini yapmak, tanı konan çocukları tedavilerinin yapılmasını ve eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamak, bu çocukları değerlendirecek, tedavi edecek ve eğitimine katkıda bulunacak elemanları yetiştirmek için diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim alanı olanağı sunmaktır.

86 Merkezin görevleri arasında, konferans, panel, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgilileri ve halkı bilinçlendirmek, ayrıca konuyla ilgili araştırmalar yapmak da yer almaktadır Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Topluma Hizmet Projeleri: Sabancı Vakfı Projesi; Sabancı Vakfı tarafından çağrı yapılan Toplumsal Hibe Projeleri çerçevesinde, Güneydoğu Anadolu da Erken Çocukluk Özel Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması konulu proje, 68 proje arasından seçilerek Sabancı Vakfı tarafından kabul edilmiştir. Üniversitemizin yürütücü partner olduğu bu proje 2010 yılı Nisan ayında başlatılmış, projenin tanıtıcı broşür ve posterleri ile web sayfası hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Haziran 2010 da Mardin, Urfa ve Gaziantep illerinde farkındalık seminerleri düzenlenmiş ve her ilde kişinin katıldığı seminerlerde erken çocukluk özel eğitimi, gereklilikleri ve sonuçları konularında bilgi verilmiştir. Projenin ilk 6 aylık raporu Sabancı Vakfı na sunulmuştur. 86 Eğitim Hizmetleri: Özel Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri; Özel Eğitim Bölümü lisansüstü öğrencileri ve araştırma görevlilerinin katıldığı iki günlük seminerde nitel araştırma yöntemlerinin özel eğitim alanında kullanılması açıklanarak, örnek araştırmalar paylaşılmış ve nitel verilerin çözümlenmesinde kullanılan N Vivo bilgisayar programının kullanımı katılımcılara öğretilmiştir da Otizmde Neredeyiz: Dünya Otizm günü olarak belirlenen 02 Nisan tarihine dikkat çekmek için yapılan bu panele farklı üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri, otizm konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, alanda çalışan doktorlar katılmıştır. Panelde 2010 yılında tanı koyma, tedavi ve terapi ile eğitimde neredeyiz konuları tartışılmıştır. Ayrıca otizm konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmaları da panelde açıklanmıştır. Tek Denekli Araştırma Yöntemleri: İki günlük seminere farklı üniversitelerin lisansüstü öğrencileri ile araştırma görevlileri katılmıştır. Özel Eğitim Hizmetleri: Özel eğitim hizmetleri farklı alanlarda yetersizliği olan çocuklar ve ailelerine sunulmaktadır. Dil ve konuşma alanında yürütülen eğitim çalışmaları, erken çocukluk özel eğitim hizmetleri ve işitme engelli çocuklara verilen hizmetler daha önceki yıllarda olduğu gibi sürdürülmüştür. Özellikle erken çocukluk özel eğitim hizmetleri üzerinde odaklanan çalışmalar Merkezde yürütülmüş, üniversitelerin genetik, pediatri ve sosyal pediatri bölümleri tarafından tanı alan çocukların aileleri çocuklarının eğitimi konusunda eğitilmiş ve uygun eğitim kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmiştir. Uluslararası Toplantılar: Uluslararası 7. Engelli Üniversite Öğrencileri Kongresi: Temmuz 2010 da Innsbruck da yapılan 7. Engelli Üniversite Öğrencileri Kongresine katılınmış ve Engelsiz Ankara Üniversitesi Çalışmaları sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Uluslararası Destekleyici ve Bütünleştirici Eğitim Konferansı: Belfast ta yapılan kongrede İlköğretim Okullarında Okuyan Zihinsel Engelli Çocuklara, Sosyal Beceri Öğretiminde İki Farklı Yöntemin Etkilerinin Karşılaştırılması konulu sözlü sunu yapılmıştır.

87 Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi (PKUAM) Tedavi Hizmetleri: Merkez kuruluşundan bu yana gerek birey, gerek aile, gerekse kurum ve kuruluşlardan gelen bütün talepleri olanakları ve sınırlılıkları dahilinde karşılamaya çalışmaktadır. Merkeze gelen talepler bazen alanla ilgili bilgi alma ve yönlendirilme ihtiyacıyla, var olan sorunu çözme konusunda yaşanan çaresizlik ve danışmanlık ihtiyacı olurken, bazen de bir kişinin intihar etmeden önce, son aradığı yer olabilmektedir. Böyle bir durumda telefon, yüz yüze görüşme öncesi bir araç olarak kullanılmakta etkin bir müdahale ile kişinin hayatına son vermesini önlemeye yönelik tedavi planlanmaktadır. Kişinin sosyal destek sistemlerinin harekete geçirilmesi ve geçici olan bu sıkıntılı dönemini atlatması, hayatına çok daha güçlü bir ruhsal yapıyla devam etmesine olanak sağlamaktadır. Başvurularda sadece birey değil, sorunla ilişkili diğer bireyler görüşmeye dahil edilmekte, lüzumlu hallerde işyeri veya okul ziyaretleri planlanmaktadır. Bütün bu uygulamalarda en çok işbirliği içinde bulunulan kurum Psikiyatri Anabilim Dalı olup poliklinik başvurularından kriz döneminde olan bireyler de Merkeze yönlendirilmekte, işbirliği içinde kişiye maksimum fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Son bir yıllık dönemde Merkezden yardım alan toplam birey sayısı 582 dir. Bunlardan 266 kişiye telefonla danışmanlık ve müdahale yoluyla yardım edilmiştir. Ayaktan başvuru yoluyla Merkezden yardım alan kişi sayısı 316 olup her bireyin yakın çevresinden en az bir kişiyle görüşme yapılmıştır. Bunun dışında kriz dönemi atlatılana kadar krize müdahale ve kısa süreli psikoterapi ağırlıklı görüşmeler sürdürülmüştür. Bu görüşmelerin özelliği zaman kısıtlaması olmaksızın görüşmelerin, bireyin ventilasyonu sağlanana kadar sürmesi ve kısa aralıklarla sık olarak takip edilmesidir. Her birey için ortalama 6 8 seans görüşme yapılmıştır. Toplam bireysel görüşme sayısı olup yapılan aile görüşmesi sayısı 436 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim Hizmetleri: Merkezde her perşembe saatleri arasında süpervizyon toplantısı yapılmış ve her başvuru için en uygun tedavi planı belirlenmiştir. Terapötik yaklaşımın planlanması amacıyla yapılan bu süpervizyon toplantıları uzman grubunun ve tedavi ekibinin katılımıyla toplu halde sürdürülmüştür. Tedavi sürecindeki gelişmeler ekip içinde paylaşılmış, değişen durum ve koşullara göre tedavi planında yeni yaklaşımlar esas alınmıştır. Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında uygulama stajını yapan intern doktorların, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin de katıldığı bu toplantılar, hem olgu sunumu hem de uygulamadaki durumla ilgili gözlem olanağı sağlamıştır. Süpervizyon görüşmeleri terapötik müdahalenin planlanmasının yanı sıra alanda görev yapan meslek elemanlarının ventilasyonun sağlaması ve sorumlulukların paylaşılması bakımından da önemli olmuştur. 87 Merkez eğitim etkinlikleri akademik yıl boyunca sürdürülmüştür. Bu etkinlikler içinde vaka takdimleri, literatür sunumları, seminer ve konferanslar yer almıştır. Böylelikle alanla ilgili yeni gelişmeler takip edilmiş ve meslek elemanlarının sürekli eğitim ve gelişimine katkı sağlanmıştır. 02 Haziran 2009 da Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanan ve 3 yıl süre ile Ankara, Adana ve Mersin illerinde hayata geçirilmesi planlanan Aile İçi Şiddetle Mücadele (DOVE) projesinde Ankara Üniversitesi Krize Müdahale Merkezi paydaş olarak yer almaktadır. DOVE projesiyle ilgili Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İl Müdürlüğü ile Merkez arasında protokol imzalanmıştır. 21 Ocak 2010 tarihinde Ankara Polis Radyosunda Sağlıklı Yaşam adlı programa katılım sağlanmıştır. 19 Şubat 2010 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığından gelen 3 Rehberlik Danışma Merkezi yetkililerine İntiharlar, Türkiye de İntiharı Önlemenin Epidemiyolojik Çalışmaları, İntiharı Önleme ve

88 Risk Gruplarının Belirlenmesi konusunda danışmanlık yapılmıştır. Polatlı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Öz-Kıyıma Yönelik Beni Duyun projesi kapsamında 05 Mart 2010 tarihinde rehber öğretmenlere Kriz ve Krize Müdahale, İntihar ve İntihara Müdahale, Ergenlik Dönemi Sorunları, Şiddet, Suç ve Saldırı Kurbanları konularında seminerler verilmiştir. 18 Haziran 2010 tarihinde Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Kutludüğün İMKB Çok Programlı Lisesi, Oruç Reis İlköğretim Okulu, Kutludüğün İlköğretim Okulu ve Yunus Müftü İlköğretim Okulu öğretmenleri ve idarecilerine Ergenlerde İntiharın Önlenmesi konusunda eğitim verilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Sosyal Psikiyatri yüksek lisans öğrencilerinin uygulamaları Merkezde yürütülmektedir. Merkezin Yayınları: 1992 den beri çıkarılan ve hakemli dergi olan Kriz Dergisinin yılda üç kez olmak üzere yayını sürdürülmüştür Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 88 Merkez bünyesinde 2010 yılı içerisinde 1 sempozyum, 8 konferans, ayda bir kez sigara savaş grubu toplantısı, haftada bir kez multidisipliner tümör toplantısı yapılmıştır yılında 3 temel araştırma ile 2 klinik araştırma tamamlanmış, 1 temel ve 3 klinik araştırma devam etmektedir Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (CSAUM) Ağustos 2010 tarihleri arasında Timisora, Romanya da düzenlenen South Eastern European Mountain Research & Global Change konferansına SEEmore in Turkey-Status and Way Forward başlıklı bir bildiri ile katılım sağlanmıştır. 31 Ağustos-10 Eylül 2010 tarihleri arasında çocuk oyun alanları tasarımı ve güvenlik standartları konusunda Almanya da bilimsel çalışmalarda bulunulmuştur. 3-5 Haziran 2010 tarihleri arasında Trabzon da düzenlenen 1 st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies kapsamında A Discussion on Car Free Design Approaches: Frankfurt and Ankara başlıklı bildirinin sözlü sunumunu yapılmıştır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) 2010 yılında yayın hayatına başlayan ve Türkiye de bir üniversite bünyesinde çıkan kadın çalışmaları alanındaki ilk hakemli dergi olan FE-Dergi nin ilk dört sayısı yayınlanmıştır (http://cins.ankara.edu.tr ). Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kadın Çalışmaları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına verilen desteğe devam edilmiştir.

89 20-23 Mayıs 2010 tarihinde TTB (Türk Tabipler Birliği) ile KASAUM-Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ortaklığında, Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları temalı 2. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi gerçekleştirilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ile Merkez tarafından ortaklaşa düzenlenen Kadın Çalışmalarında Feminist Eleştiri Atölyesi isimli toplantı Haziran 2010 tarihinde yapılmıştır. Koç Üniversitesi ile birlikte düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Kadın Araştırmaları Çalıştayı 13 Mart 2010 tarihinde yapılmıştır Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilimsel Etkinlikler: Astronomiye ilgi duyan Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans/lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecine katılımlarının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla proje araştırmacılarının başkanlığında lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan gözlem grupları her gece bilimsel gözlemlere katılabilmektedir. Yürütülen Gözlem Projeleri: Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için kabul edilen I. Dönem Gözlem Projeleri: - Photometric Variability of The Star CU Vir, - Bazı Uzun Dönemli W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemi, - Bazı Asteroidlerin Işık Eğrisi Analizi ve Temel Özelliklerinin Belirlenmesi, - Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi, - Bazı Kısa Dönemli W UMa Türü Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi, - Bazı Uzun Dönemli Algol Türü Örten Çift Sistemlerin Dönem Analizi, - Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi, - Astrofotoğrafçılık, - V874 Her Yıldızının Işık Eğrisinin Elde Edilmesi ve Çözümlenmesi, - LINUX İşletim Sistemi İle Teleskop Kontrolü ve Yazılım Geliştirme. 89 Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için kabul edilen II. Dönem Gözlem Projeleri: - V 432 Per Örten Değişen Çift Yıldızının Dönem Değişimi ve Işık Eğrisi Analizi, - CCD Verilerinden Değişen Yıldız Saptanması İçin Yazılım Geliştirilmesi, - Astrofotoğrafçılık, - Linux İşletim Sistemi İle Teleskop Kontrolü ve Yazılım Geliştirme, - Küme Uzaklığı Hesaplama, - Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi, - Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi, - Bazı Kısa Dönemli Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemleri, - Bazı Örten Çift Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi, - Bazı Kısa Dönemli W Uma Türü Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi, - Bazı Asteroidlerin Işık Eğrisi Analizi ve Temel Özelliklerinin Belirlenmesi, - Ay'ın Farklı Evrelerinin Fotoğraflarının Çekilmesi.

90 Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için kabul edilen III. Dönem Gözlem Projeleri: - ASAS ve ASAS Sistemlerine İlişkin Fotometrik Gözlemlerin Yapılması ve Işık Eğrisi Analizi, - Bazı Uzun Dönemli Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemleri, - Bazı Kısa Dönemli Örten Değişen Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi, - Bazı W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi, - Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi, - Büyük Kütleli Bileşene Sahip Çift Yıldızlarda Rüzgar Etkinliklerinin Araştırılması, - Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi, - ASAS veri tabanındaki W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi, - Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için kabul edilen IV. Dönem Gözlem Projeleri: 90 - SW Lac'ın Uzun Dönemli Işık Değişimi, - Bazı Kısa Dönemli W Uma Türü Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi, - Bazı W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi, - ASAS (All Sky Automated Survey) Veri Tabanından Seçilmiş Bazı Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemleri, - Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi, - Bazı Asteroidlerin Işık Eğrisi Analizi ve Temel Özelliklerinin Belirlenmesi, - TYC Sisteminin Işık Eğrisi Gözlemleri, - Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi, - Astrofotoğrafçılık, - Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi, - Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobunun Strömgren Standart Sistem Katsayılarının Belirlenmesi, - Yeni Keşfedilen Örten Değişen Sitemlerin Işık Eğrisi Analizi Yılı Gözlem Proje Döneminde Verilen Gözlem Projelerinin Dağılımları: Uluslararası Proje Sayısı-1, Ulusal Proje Sayısı- 29, Tez Projesi Sayısı- 2, Lisans Öğrencisi Proje Sayısı- 11 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim Hizmetleri: İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarının Gökyüzü ve Uzay konusundaki derslerine yönelik slayt gösterisi, söyleşiler yapılmakta ve rasathane ziyaret talepleri, oluşturulan bir düzen içerisinde karşılanmaktadır. Rasathanede 2010 yılı boyunca 82 okuldan yaklaşık öğrenciye bu hizmet sunulmuştur. İlginç gök olayları (Güneş Tutulması, Ay Tutulması, Kuyruklu Yıldız Geçişi, Meteor Yağmuru vb.), basın yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmakta ve rasathane gökyüzü meraklıları için ziyarete açık tutulmaktadır. Toplum Hizmetleri: Halk Günleri: Ziyaretçilere, gözlenebilme durumlarına göre Venüs, Mars, Jüpiter (ve uyduları), Satürn (ve halkası) gezegenleri, Andromeda Gökadası, Ülker Açık Yıldız Kümesi, bulutsular vb. gök cisimleri teleskoplarla bizzat izlettirilmiş ve ilginç gök olayları hakkında çeşitli sunumlar yapılmıştır yılında Halk Günlerine kişi katılmıştır.

91 Özel Günler: Halk Günü etkinlikleri dışında önemli gök olaylarında (Meteor Yağmurları, Güneş Günü ve Ay Günü gibi) düzenlenen etkinliklere 2010 yılında kişi katılmıştır. IRAF: Işıkölçüm Çalıştayı; Ankara Üniversitesi Rasathanesinde öğrencilerimizin katılımının yoğunlukta olduğu Işıkölçüm Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Gökbilim Konferansları: Merkez tarafından 2010 yılında 3 okul, 2 üniversite ve 9 ilde çeşitli konferanslar verilmiştir. Rasathane Ziyaretleri: Merkez 2010 yılı içerisinde toplam kişi tarafından ziyaret edilmiştir Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) 16 Eylül 2010 da Ankara daki Hollanda Yükseköğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerde Sokak Oyunları konulu bir konferans verilmiştir. 05 Mart 2010 tarihinde Mardin de Çocuk Sanatları Müzesi Kurmak konulu seminer verilmiştir. Mardin de düzenlenen müze eğitimi seminerinin kitabı Müze Eğitimi Seminerleri (2) Mardin Müzeleri adıyla 2010 yılında yayımlanmıştır. Dünyada Çocuk Müzeleri ve Bilim Merkezleri adlı kitap 2010 yılında yayımlanmıştır Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) 29 Nisan 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Su Ürünleri Üretimi ve Dış Ticareti konulu bir seminer düzenlenmiştir. Merkez tarafından 14 Ekim 2010 tarihinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), JICA Mezunları Derneği ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) işbirliği ile Türkiye de Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Alternatif Türler konulu bir seminer düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen Sazan Balığı (C. carpio) Beslenmesinde Protein Kaynağı olarak Ayçiçeği Tohumu Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde Oluşan Değişimler konulu proje sonuçlanmıştır. 91 Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında; - Kafeslerde balık yetiştiriciliği yapılan rezervuarlarda taşıma kapasitesinin belirlenmesi, - Avlanabilir stok hesaplamalarında balık bulucu cihazların kullanımı, - İstilacı türlerle biyolojik mücadele yöntemleri, - Baraj göllerinde uygulanabilecek en uygun balıklandırma modeli, - Polikültür üretim modellerinin baraj göllerinde uygulanabilirliği, - Balık geçidi projelendirme ve mevcutların ıslahı, - Zebra midye ile mücadele, - Fitoplanton ve zooplankton sayım metotları ve standardizasyonu

92 konularında ortak araştırmalar ile bilimsel ve teknik işbirliği yapılması hakkında bir protokol imzalanmıştır Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Projeler: Ege Denizi nin Kuzeydoğu (Biga Yarımadası) ve Güneydoğu (Marmaris-Fethiye) Plajlarında Ağır Mineral Plaserlerinin Araştırılması; Ekonomik, Çevresel ve Yönetim Faktörleri. Destekleyen: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ofisi, Bu proje ile Ege kıyılarımızda olası maden-mineral etütleri yapılmakta ve Ülkemiz ekonomisine ve/veya turizmine kazandırılması düşünülmektedir. Yer yer radyasyonlu kumların bulunduğu bazı plajlı kıyılarımızda, sağlık, çevre ve ekonomik faktörlerin tümü dikkate alınacaktır. Bu projeye Ülkemiz diğer üniversitelerinden de araştırıcılar katılmaktadır. Şile Sahil Kumlarında Titanyum Araştırılması, Destekleyen: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ofisi, Öğrenci Odaklı Proje 10Ö , Öğrenci odaklı bu proje ile öğrencilerimizin de bilimsel ve teknik araştırmalara katılarak eğitimöğretim sürecince kazandıkları bilgi ve deneyimleri ile yeni proje hazırlayarak Ülkemiz ve Üniversitemize yararlı olmaları amaçlanmaktadır. Karadeniz-Sakarya kıyılarında titanyum kaynakları üzerine yapılan bazı çalışmalar bulunmakla beraber, mevcut elde edilebilir veriler oldukça sınırlı ve çelişkilidir. Mersin Körfezi (Taşucu-Kazanlı, Güney Türkiye) Sahil Kumlarının Ekonomik Özellikleri: Ağır Mineral Plaser Araştırmaları. Destekleyen: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Ofisi (10B nolu proje), Akdeniz kıyılarımız ve özellikle de Mersin Körfezi nin plajlı kıyılarında olası krom maden-mineral yataklarının varlığı düşünülmektedir. Bu çerçevede hazırlanan bu proje ile Taşucu-Kazanlı arası sahil plajlarının ekonomik mineral potansiyeli araştırılmaktadır. Diğer projelerde olduğu gibi, burada da diğer üniversitelerimiz ile işbirliği söz konusudur. Merkez Destekli Lisansüstü Tez Çalışmaları: Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde; Jeoloji Mühendisliği Bölümü alt yapı ve laboratuvar destekleri ile halen 3 öğrenci yüksek lisans tezi ve 1 öğrenci doktora tezi yapmaktadır Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1998 yılından beri her yıl yürüttüğü "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar" konulu kurs programını 2010 yılında 01 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında düzenlemiştir. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi kurs süresi 53

93 saat olarak belirlenmiştir. Kurslara, konuya ilgi duyan hukukçuların yanı sıra, marka -patent vekili olarak çalışmayı düşünen yüksekokul mezunları katılmaktadır. Dersler, hakimler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve Türk Patent Enstitüsü yetkilileri tarafından verilmiştir. Kursların sonunda, belirli oranda devamlılık gösteren kursiyerlere katılım belgesi sunulmuştur Eylül 2010 tarihlerinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Patent Ofisinin yürüttüğü Balkan Ülkelerinde Fikri Mülkiyet Eğitimi konulu proje çerçevesinde Belgrad da düzenlenen uluslararası konferansa katılım sağlanarak Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi adlı bir konferans verilmiştir Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANÜNSAM) 26 Kasım 2010 tarihinde Stratejik Araştırmalar Merkezi ile OSTİM in işbirliği kapsamında toplantı yapılmıştır. 22 Aralık 2010 tarihinde YÖK te yapılan Stratejik Araştırma Merkezleri toplantısına katılım sağlanmıştır. Merkez Projesi: Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği ve OSTİM in organize ettiği Sağlıkta Yenilikçilik Hareketleri Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) tarafından Ankara Kenti Batısındaki Zeminlerin Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Özellikleri ve Dinamik Davranışı, 143 sayfa olarak kitap halinde yayımlanmıştır İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programının yürütülmesinde aktif rol almaktadır. Merkez, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi kapsamındaki iki yeni hibe projesi kazanmıştır. Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği-KARDER liderliğinde geliştirilen VIRTUAL GUIDANCE projesine Türkiye den Ankara Üniversitesi İKDAM, EDUSER, İŞKUR ve HAK-İŞ in yanı sıra Avusturya dan ABİF (Analysis Consultins and İnterdisciplinary Research), Romanya dan IES (Institutian of Educational Sciences) ortak olarak katılmıştır. Projenin amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak danışmanlık hizmetleri vermektir. 07 Nisan 2010 tarihinde Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi dahilinde Avrupa Birliğine üye dört ülke uzmanı tarafından istihdam stratejisi uygulama tecrübelerinin paylaşıldığı ayrıca Avrupa İstihdam

94 Stratejisinin Türkiye ye uygunluğu ve öneminin görüşüldüğü Avrupa İstihdam Stratejisi konferansı gerçekleştirilmiştir. İKDAM ın ortak olduğu İş Arayanlara Yönelik Grup Rehberliğinde Kalite Standartları (Guide Me!) Projesine yönelik olarak birinci çalıştay toplantısı Eylül 2010 tarihlerinde Ankara da, ikinci çalıştay toplantısı ise Eylül 2010 tarihlerinde Adana da gerçekleştirilmiştir. Ankara ve Adana da İŞKUR ve eğitim kurumlarının personeline Grup Rehberliğinde Kalite Standartlarının Geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmiştir Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSAUM) Merkez, bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra, geniş bir hasta kitlesine de hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezde üremeye yardımcı tekniklerle tedaviye alınan çiftlerin sayısı yıllık 800 civarındadır. Günlük hasta muayene ve tedavilerinin yanı sıra üreme sağlığı konusunda çok yönlü bilimsel aktiviteler yapılmaktadır. Bilimsel Hizmetler: 94 - Yardımcı Üreme Teknikleri Kursları - Öğrenci ve Stajyer Dersleri - Asistan Eğitimi - Meslek İçi Eğitim - Bilimsel Araştırma ve Projeler Klinik Hizmetler: - Ovülasyon İndüksiyonu - İnfertilite Teşhis Yaklaşımları - İntra-Uterin İnseminasyon - İn-Vitro Fertilizasyon Uygulamaları - Androloji Polikliniği - Androloji Cerrahisi - MESA/PESA/TESE/TESA Merkez tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen operasyon ve tüp bebek vaka sayıları Tablo-82 de sunulmuştur. Tablo-82 Operasyon ve Tüp Bebek Vaka Sayıları Poliklinik Hasta Sayısı Yapılan Ameliyatlar (TESE, Testis Biyopsisi, Varikosel, H/S) 345 Androloji Laboratuvarı Yapılan Tüp Bebek İşlemi 739

95 Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) İzmir ve çevresinde Ankara Üniversitesi adına İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi kapsamında yürütülen tüm çalışmaları koordine eden Merkezde şu anda iki kara, bir sualtı kazısının yanı sıra Ankara Üniversitesi tarafından desteklenen Kiklad Tekneleri Canlandırma Projesi başlıklı yönlendirilmiş proje sürdürülmektedir. Liman Tepe Kara ve Sualtı, Çeşme-Bağlararası Kazıları: Liman Tepe kara ve sualtı kazıları, önceki yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da Merkezin koordinasyonu ve bilimsel desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Kara kazıları Temmuz-Aralık ayları arasında sualtı kazıları ise Temmuz-Ekim ayları süresince yapılmaktadır yılında sualtında yürütülen kazıda M.Ö. 4-6 yy (günümüzden yıl önce) olarak tarihlenen oldukça önemli küçük buluntuların yanı sıra dönem insanın sosyal yaşam, besin zinciri ve günlük yaşamında kullandığı teknolojik donanımını ortaya koyan önemli arkeolojik buluntular ele geçmiş ve hemen koruma altına alınmıştır. Özellikle sualtında ele geçen arkeolojik envanterin koruması ve restorasyonu güçlü bir teknik donanım, yetişmiş insan gücü ve bir dizi karmaşık işlemler neticesinde yapılabilmektedir. Tüm restorasyon çalışmaları 2006 yılından itibaren ANKÜSAM ın bünyesinde kurulan tam donanımlı restorasyon laboratuvarında ve belirli süreli bilimsel projelerle istihdam edilen tam zamanlı uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Geç Kalkolitik Dönemin erken evrelerinden (günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce) günümüze kadar aralıksız yerleşim gören Liman Tepe ören yeri özellikle Erken Tunç Çağında (günümüzden yıl önce) bölgenin ticaretine, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına yön veren güçlü sur duvarlarıyla çevrili önemli bir liman-kent konumundadır yılı Liman Tepe kara kazılarında özellikle Erken Tunç Çağındaki yerleşim dokusu açığa çıkarılmaya devam edilmiştir. Bu çalışmalarla da oldukça önemli arkeolojik buluntu ele geçmiş ve mimari kalıntı açığa çıkarılmıştır. Proje Çalışmaları: ANKÜSAM ın bilimsel sorumluluğunda Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından yönlendirilmiş proje olarak desteklenen Kiklad Tekneleri Canlandırma Projesi 2010 yılı Mayıs ayında başlamıştır. Batı Anadolu Sahil Şeridinin ve İzmir in Erken Tunç Çağında denizcilik tarihi ve tarih öncesi dönemlerde deniz ticaretine yön veren güçlü merkezlerden biri olan İzmir ve çevresinde yürütülen Menderes-Bakla Tepe, Urla-Liman Tepe, Menemen-Panaztepe, Çeşme-Bağlararası kazılarında ele geçen arkeolojik verilerle ortaya konmaktadır. İzmir in bu konumunu görsel olarak daha da güçlendirmek amacıyla hazırlanan Kiklad Tekneleri Canlandırma Projesi kapsamında Erken Tunç Çağında (günümüzden yıl önce) Ege Denizindeki ticarete yön veren bu teknelerden biri 14 m ve 12 kürekli, ikisi 19 m ve 20 kürekli olmak üzere 3 adet canlandırma yapılmıştır. Canlandırılması yapılan tekneler ANKÜSAM ın Urla daki çalışma alanında kızağa alınmıştır. Önümüzdeki mayıs ve haziran aylarında başta Sakız (Chios) Adası olmak üzere Doğu Ege adalarına deniz seferleri düzenlenecektir. Bu tekneler de deniz seferlerinden sonra Urla daki çalışma alanında geçici olarak kızağa alınacaktır Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAUM) Türkiye de Afrika üzerine bir uzmanlık kütüphanesi bulunmaması üzerine Merkez, Afrika ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde literatür taraması yapmış ve bu açığı kapatmak için, yayın siparişlerine başlamıştır.

96 Bir önceki yıl 331 olan kitap sayısı, Ekim 2010 itibarıyla 438 e ulaşmıştır. Aylık Bülten: Merkez, Ocak 2009 tarihinden itibaren her ay düzenli olarak Afrika Gündemi başlıklı siyaset, ekonomi, insan hakları, sağlık, çevre, bilim, kültür gibi başlıklara yer veren bir bülten yayımlamaktadır. Bu çerçevede bültende, güncel Afrika sorunlarına ve olaylarına ilişkin haberler ve yorumlar bulunmaktadır. Bugüne kadar toplam 21 sayı yayımlanmıştır yılı Şubat ayı itibarıyla Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı başlamış ve eğitimöğretim yılı için de yeni öğrenciler eylül ayında programa kaydolmuştur. Projeler: 2009 yılından başlamak üzere Ankara Üniversitesi Afrikalı Öğrenciler ve Genç Bilim İnsanları İçin Lisansüstü ve Doktora Sonrası Eğitim Projesi başlatılmıştır ve 2011 yıllarında 30 ar Afrikalı öğrencinin seçilerek Türkiye ye getirilmesine ve önce TÖMER de Türkçe eğitimine tabi tutularak, ardından Ankara Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans, doktora ya da doktora sonrası eğitim almalarının sağlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu öğrencilerin her türlü gereksinimi Ankara Üniversitesi ve Merkez tarafından sağlanmaktadır yılı Kasım ayında proje kapsamında Afrika Kıtasından gelen başvurular neticesinde toplam 30 aday projeye dahil edilmiştir. Nijerya Federal Cumhuriyetinden 4, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyetinden 5, Uganda Cumhuriyetinden 4, Somali den 1, Kenya Cumhuriyetinden 5, Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinden 5, Komorlar dan 2, Kongo Demokratik Cumhuriyetinden 4 öğrenci projeye katılmaya hak kazanmışlardır. Bu 30 öğrenciden 28 i programa başlamak üzere Türkiye ye nisan ayında gelmiştir. 3 öğrenci kendi istekleriyle programı tamamlamadan ülkelerine dönmüştür. Eylül ayında tamamlanan TÖMER dil kursu neticesinde kalan 25 öğrenciden 6 tanesi başarısız olarak programdan ayrılmıştır. Bu 6 öğrencinin ülkelerine dönmek isteyenlerin işlemleri Merkez tarafından biletlerin alınmasıyla sonlandırılmıştır. Sınavdan başarı ile geçen 19 öğrenci ise bölümlerine kayıtlarını yaptırarak derslerini almaya başlamışlardır Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Merkez tarafından 2010 yılında Venezuela ve Bolivarcı Devrim, Latin Amerika da Toplumsal Hareketler ve Alternatif Yayıncılık, Mercosur Ülkelerine İhracatımız ve Beklentilerimiz, Türk Devrimi ve Meksika Devriminin Karşılaştırılması, An Overview of The Latin American and Turkish Economies After The 2009 Economic Crisis (Küresel Kriz Sonrası Latin Amerika ve Türkiye Ekonomilerine Bakış), Frida Kahlo ve Yapıtları, Hernán Cortés ve Meksika'nın Fethi konulu konferanslar gerçekleştirilmiştir. Küba- Havana da FIELAC 2010 konulu kongreye katılım sağlanmıştır. Venezuela Filmleri Haftası, Portekiz Filmleri Haftası, Arjantin Filmleri Haftası, Meksika Filmleri Haftası, Ekvator Filmleri Haftası düzenlenmiştir. Latin Amerika ülkelerinin elçilerinin katılımlarıyla Çorum bölgesindeki kazı alanlarına gezi düzenlenmiştir. TASAM (Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Ankara Üniversitesi Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile II. Uluslararası Türk-Latin Amerika ve Karayipler Forumu düzenlenmiştir.

97 Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM) Merkez binasının 2010 yılında yapılandırılması kapsamında, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri destekli iki altyapı projesine başlanmıştır. Bunlardan birisi, "Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) / Elektrofizyoloji / Dilbilim Laboratuvarları Yapılandırma Projesi" diğeri ise "Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hücre Serisi Biyobankası Projesidir Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, disiplinler arası bilgi paylaşımı temelinde Ankara üzerine yapılmış her türlü çalışmayı etkinliklerle üçüncü kişilere duyurmayı ve bununla eş zamanlı olarak Ankara ile ilgili yapılacak olan her türlü araştırmayı konu ayrımı gözetmeksizin desteklemeyi ve yönlendirmeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Ankara ile ilgili çalışmaları dinleyicilerle buluşturmak için konferans, söyleşi, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak kalkınma modelleri oluşturabilmek için Ankara nın Zenginlikleri konulu çalıştay ve tanıtımı için gezi düzenlemiştir. Ayrıca, Merkezin çalışma alanına giren konularda diğer resmi ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan toplantı, konferans gibi etkinliklere katılım sağlanmıştır. Ankara nın Depremselliği, Devrimin Başkenti Ankara, Yaşadığımız Çevre, Ankara nın Başkentlik Kararı ve İmarı İçin Yapılanlar konulu konferanslar gerçekleştirilmiştir. 12 Haziran 2010 tarihinde Ayaş ın Yarını İçin Dünü ve Bugünü konulu çalıştay düzenlenmiştir. 05 Ekim 2010 tarihinde Hemşerimiz Atatürk konulu söyleşi düzenlenmiştir. 12 Ekim 2010, Ankara da Atatürk e Ev Sahipliği Yapmış Tarihi Mekanlar konulu gezi gerçekleştirilmiştir Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Kuruluş Yönetmelik inde belirtilen esaslara bağlı olarak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda Danışma Kurulu na üye olarak gönderilecek 15 kamu ve kamu dışı kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Bu kuruluşlar: 1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Co. (BTC Co.) 3. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 4. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 5. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 6. Çevre ve Orman Bakanlığı ORKÖY Genel Müdürlüğü 7. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Başkanlığı 8. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü 10. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

98 11. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 12. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği 13. Sosyoloji Derneği 14. TEMA Vakfı 15. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanlığı Danışma Kuruluna davet edilen kurum ve kuruluşlardan olumlu yanıt gelmiş ve katılımcı üye isimleri Merkeze bildirilmiştir. Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu nun ilk toplantısı 15 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, CAPPY ve Yaşama Dair Vakfı ile birlikte tarihinde Çocukların Meyve Bahçeleri projesine ortak olarak katılmış ve taraflar arasında imzalanan protokole dahil olmuştur. Proje, Türkiye nin 7 büyük ilinde 10 ar adet ilköğretim okulunda yürütülmektedir. Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, projeye teknik ve kurumsal destek vermektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı ORKÖY Genel Müdürlüğü ile birlikte 06 Mart 2010 tarihinde Kızılcahamam ilçesinde, ilçe amirleri ve üreticilerinin bulunduğu toplantıya katılım sağlanmıştır. Bu toplantıda, Kızılcahamam ilçesine bağlı köylerde kalkınma amacıyla organik tarım faaliyetlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuş ve olası faaliyetlerde Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yer alması konusunda görüş birliği sağlanmıştır. Konya Karaman İlleri Kalkınma Birliği ile birlikte Yerel Ürünlerin Bölgesel Kalkınmada Kullanımında Yönetişim konulu bir proje, Leonardo da Vinci Hareketlilik Programına sunulmuştur. 98 AB Tarım ve Balıkçılık Hibe Programına Karadeniz Ereğlisi Kaymakamlığı ile birlikte Balıkçılığı Geliştirme Projesi teklif edilmiştir. Nisan 2010 içerisinde Doç. Dr. Ahmet SALTIK anısına düzenlenen anma ve panel etkinliği gerçekleştirilmiştir. OSTİM Yönetim Kurulu ile görüşmelerde bulunulmuş ve OSTİM in Yerel Kalkınmaya Katkıları-Etkileri konusunda bir proje geliştirilmiş ve OSTİM Yönetim Kuruluna teklif edilmiştir. Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin özellikle paydaşlarına yönelik olarak verebileceği eğitim-yayım programlarına yönelik içerikler hazırlanmıştır Ocak 2010 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresine Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri konulu bildiri ile katılım sağlanmıştır. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılı Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde çağrıya çıkılan ve buna yönelik olarak teklif edilen adet projenin değerlendirilmesi tamamlanmıştır Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAMER) 02 Şubat 2010 tarihinde, GAMER in açılış töreni yapılmıştır. GAMER tarafından 2014 yılında Türkiye de düzenlenecek olan Uluslararası Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Kongresi nin organizasyonuyla ilgili hazırlıklara başlanmıştır. 18 Mayıs 2010 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Balkanlar ve Türkiye konulu bir konferans verilmiştir.

99 27-30 Temmuz 2010 tarihleri arasında Yalova da düzenlenen Osmanlı Tarihi konulu sempozyuma katılım sağlanmıştır Ağustos 2010 tarihleri arasında Amsterdam da düzenlenen Balkan Günleri konferansına katılım sağlanarak Bizans tan Osmanlı ya Güneydoğu Avrupa konulu bildiri sunulmuştur Ekim 2010 tarihleri arasında Üsküp, Makedonya da IRCICA (İstanbul) ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Balkanlarda İslam Medeniyeti Kongresi ne katılım sağlanmıştır. 19 Haziran 2010 da, Karadağ- Podgorica'da düzenlenen Okrugli sto na temu "uloga i znacaj dinastije Crnjojevic ( ) u istorijskom i kulturoloskom suceljavanju i prozimanju naroda Crne Göre i Turske'ye "Crnogorski Sandzak i Skender Beg Crnjojevic" başlıklı tebliğ ile katılım sağlanmıştır Ekim 2010 tarihleri arasında Hırvatistan da düzenlenen National Reconciliation, Ethnic and Religious Tolerance and Human Security In The Balkans başlıklı konferansa katılım sağlanmıştır. 23 Kasım 2010 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Slovakya Günü düzenlenmiştir. Kosova Anayasa Mahkemesi ile GTZ Yasal Reform Projesi tarafından organize edilen Kasım 2010 tarihleri arasında Constitutional Justice in Internationalized Governance Structures in Kosova and Beyond-Challenges and Comparisons konulu konferansa katılım sağlanmıştır Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Merkez, tarihinden itibaren Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Devlet Demir Yolları (TCDD), Tarım İşleri Genel Müdürlüğü (TAGEM), Maden Tetkik Arama (MTA) gibi kamu ve üçyüzden fazla özel kuruluşlara analiz, etüt ve proje hizmetleri vermiştir. 99 Tablo-83 Yürütülen Proje Sayıları Projeler Proje Yürütücüsü Olarak Araştırmacı Olarak Kurumsal (BAP vb.) Ulusal 5 40 Uluslararası - 2 TOPLAM Tablo-84 Uluslararası Araştırmacılara Verilen Destek Üniversite Adı Lisansüstü Doktora Sonrası Miami Üniversitesi (ABD) 2 0 Musul Üniversitesi 12 5 Kerkük Üniversitesi 2 1 Bağdat Üniversitesi 1 1 TOPLAM 17 7 DPT Altyapı Projesi ve İşbirliği Yaptığı Yeni Üniversiteler: Bayburt Üniversitesi, Batman Üniversitesi.

100 Tablo-85 YEBİM Destekli Yayınlar Yayın/Destek Sayısı ISI Indexine Kayıtlı Dergilerde Yayınlanan 12 Diğer Indexlere Kayıtlı / Hakemli Dergilerde Yayınlanan 48 Indexlere Kayıtlı / Hakemli Konferans Kitaplarında Yayınlanan 51 Diğer Yayınlar 20 TOPLAM 131 Tez, Yayına Destek Sayısı 55 Atıflar 80 Düzenlenen Kurslar 3 Yayınlar: SCI, SCI-EXP, vb. tarafından taranan bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler: Kadioglu, S. and Kadioglu, Y.K, "Picturing internal fractures of historical statues using ground penetrating radar method", Advances in Geosciences, vol. 24, 23-34, Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., 2010, Antalya Yivli Minare Arkeometrik Çalışmaları, The Annual of Suna & İnan Kıraç Research Institute On Mediterranean Civilizations - Adalya XIII, p (ISSN ). 100 Kadıoğlu, S., Kadıoğlu Y.K., Akyol, A.A. ve Ekincioğlu, E.E., 2010, GPR Research at the Tomb of Zeynel Bey in Hasankeyf Ancient City - Southeastern Turkey, XIII International Conference on Ground Penetrating Radar, June 2010, Lecce, Italy. Kadioglu, S., 2010, "Specification of Buried Archaeological Remains with a New 3D Visualization Technique of Ground Penetrating Radar Data Set in Temple Augustus in Ankara-Turkey", Near Surface Geophysics, Vol. 8, No.5, (SCI) Gündüz E.,Ergun Ü.,Ercan F., Sert M., Aksu M.L., Atakol O. 2010, Preparation of thin film alloys with electrodeposition from heterotrinuclear M1-M2-M1 complexes (M1: Niıı, Cuıı; M2: Coıı, Znıı, Cdıı ). Journal of Coatings Technology and Research Volume 7, Number 3, Pages: (SCI ) Uluslararası Bildiri: Kadioglu, S., Kadioglu, Y. K., 2010, Determination of Ground Structures of the Süleymaniye Complex and Selimiye Madrasa with GPR in Damascus-Syria, European Geosciences Union General Assembly 2010 Vienna, AUSTURIA, Geophysical Research Abstract, Vol.12, EGU Kadioglu, S., Kadioglu, M., Kadioglu, Y. K., 2010, Determining Buried Grid Street System and Native of the Remains with GPR and Petrography, in Ancient Nysa City, Aydın-Turkey, European Geosciences Union General Assembly 2010 Vienna, AUSTURIA, Geophysical Research Abstract, Vol.12, EGU Kadıoğlu, S., Daniels, J.J., 2010, Different Time Gain and Amplitude-Color Arranging for Ground Penetrating Radar Data: Applied Samples, XIII International Conference on Ground Penetrating Radar Lecce-ITALY, June Kadıoğlu, S., Daniels, J.J., 2010, GPR Research at the Tomb of Zeynel Bey in Hasankeyf Ancient City- Southeastern Turkey, XIII International Conference on Ground Penetrating Radar Lecce-ITALY, June 2010.

101 Ulusal Bildiriler: Kadioglu, S., 2010, "Yer Radarı Yönteminde Yeni bir genlik İşleme Yaklaşımı ile Tarihi Yapıların İki ve Üç Boyutlu Görüntülenmesi", 3. Yer Elektrik Çalıştayı, Ilgaz, Mayıs Kurt, B. B., Kadioglu, S., 2010, "Zaman Ortamında Sonlu Farklar Yöntemi ile İki Boyutlu Yer Radarı Modellemesi", 3. Yer Elektrik Çalıştayı, Ilgaz, Mayıs Düzenlenen Kurslar: Lisans Üstü: Atomik Force Mikroskop (AFM) Termal Analiz Sistemleri (DSC ve DTG) Lisans: Enstrümantal Analiz Uygulamaları (KYM-342) Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) 2010 yılında Elmadağ, Polatlı, Beypazarı, Kızılcahamam, Kalecik ve Haymana da Ankara Valiliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eşgüdümünde, okul öncesi, ilköğretim-sınıf, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri için düzenlenen, Çocuklarımıza Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?, Öğrencilere Kitap Okuma Sevgisi ve Alışkanlığı Kazandırmada Öğretmenlere Düşen Sorumluluklar Nelerdir? konulu seminerler gerçekleştirilmiştir yılında 3. Fethiye Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, Fethiye Anadolu Öğretmen Lisesinde, Çocuk ve Gençlere Okuma Kültürü Nasıl Kazandırılabilir? konulu, Fethiye Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde de Dil Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatür konulu konferanslar verilmiştir Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında, İskenderun da Türkçe Sevgisi ve Bilinci Kazandırma Açısından Okullarımızdaki Anadili Eğitimi konulu, Mersin de Çocuklarımıza ve Gençlerimize Okuma Kültürü Nasıl Kazandırılabilir? konulu, Adana da Çocuklarımız Neden Okumalı? Ne okumalı? Nasıl Okumalı? konulu söyleşiler gerçekleştirilmiştir Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) Farklı puanlar arasındaki denkliğin sağlanması güçlüğü nedeniyle her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrencileri Seçme Sınavının (YÖS) Merkez sorumluluğunda yapılması kararı alınmıştır. Merkez, sınavın yapılma biçimini raporlaştırarak Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) haline getirmiştir. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) le işbirliği içinde ölçme ve değerlendirme eğitim çalışmasını gerçekleştirmiştir. Merkez tarafından Kasım 2010 tarihinde, Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarında yarıyıl sonlarında her ders için kullanılan Öğrencinin Öğretimi Değerlendirme Formu uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanlarının gözüyle etkililiğini ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma önerisi hazırlanmıştır. Bu kapsamda, öğrenciler ve öğretim elemanları için iki ayrı anket formu geliştirilmiştir.

102 5.3. Topluma Sunulan Hizmetler Sağlık Hizmetleri Ülkenin ve toplumun gereksinimlerini göz önüne alarak toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve var olan sağlık hizmeti içindeki görevlerini yeterli düzeyde yürütebilecek hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmayı, mezuniyet sonrasında hekimlerin uzmanlık eğitimi ile sürekli eğitimine katılmayı ve desteklemeyi, hekim dışı sağlık personelinin eğitimine katkıda bulunmayı, topluma yönelik klinik, biyomedikal, epidemiyolojik ve girişimsel araştırmaları planlamayı, yürütmeyi ve desteklemeyi, ülkenin sağlık politikalarının oluşturulmasına etkin biçimde katkıda bulunmayı temel politika olarak benimsemiş olan Ankara Üniversitesi 2010 yılında da İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Diş Hekimliği Uygulama Hastanesiyle topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam etmiştir. Tablo-86 Hastane Birimlerinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları 102 İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Poliklinik Aile Hekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Poliklinik Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Poliklinik Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri TOPLAM Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Poliklinik Aile Hekimliği Kaynak: Birim Faaliyet Raporları

103 İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Son teknoloji ile yeniden düzenlenmiş Merkez Laboratuvarı, Hematoloji ve Endokrinoloji Laboratuvarları, Kan Merkezi bulunan hastaneye 2010 yılında hasta başvurmuştur. 26 ameliyat masası bulunan merkez ameliyathanede günde yaklaşık ameliyat yapılmıştır. Acil serviste yılda yaklaşık acil tedavi hizmeti sunulmuştur. Hastaların tüm değerlendirilmeleri, laboratuvar ve radyolojik incelemeleri ve gerektiğinde cerrahi girişimleri acil servis içinde yapılmaktadır. Hemodiyaliz Ünitesinde, 36 cihaz ile yılda yaklaşık hastaya seansın üzerinde hemodiyaliz, CAPD Ünitesinde de 54 hastaya kronik periton diyalizi uygulanmıştır. Transplantasyon Ünitesinde, canlı vericilerden ve kadavradan yılda ortalama 52 hastaya böbrek transplantasyonu yapılmıştır Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastanenin toplam 4 adet ameliyathanesi bulunmakta olup Müşterek Ameliyathane Koordinatörlüğünde 7, Göz Hastalıkları Anabilim Dalında 4, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 4 ve Kalp Merkezinde de 4 olmak üzere toplam 19 adet ameliyat masasında 2010 yılı içerisinde günde yaklaşık ameliyat gerçekleştirilmiştir yılında, Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde 67 hastaya, Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde ise 76 hastaya kemik iliği nakli sağlanmıştır. Bu konuda Hastane referans merkezi olarak kabul edilmektedir. Yeni açılan Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası ile yeni uygulamalara yönelik çalışmalara adım atılmıştır. 103 Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı tarafından yürütülen ve BAP destekli Ankara Üniversitesi Akademik, İdari Personelin ve Eşlerinin Meme Kanseri Erken Tanısı ve Riskleri Açısından Taranması projesi ile kanser taranmasında öncü bir uygulama başlatılmıştır Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi 20 yatak kapasiteli Diş Hekimliği Uygulama Hastanesinde, 2010 yılında hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur. Temel amacı ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli diş hekimlerini yetiştirmek olan Diş Hekimliği Fakültesi aynı zamanda diş hekimliğinin tüm dallarında hizmet veren bir eğitim hastanesi olarak hasta kabul etmektedir.

104 Tablo-87 Hastanelerin Yatak/Doktor/Hasta Sayıları Hastaneler Yatak Sayısı Doktor Sayısı Hemşire Sayısı Başvuran Hasta Sayısı Ayakta Tedavi Edilen Hasta Sayısı Yatarak Tedavi Edilen Hasta Sayısı Ameliyat Sayısı İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları ( 1 )Erken randevu sistemi uygulanmaktadır. Başvuru yapmış ancak ileri tarihlerdeki randevusuna gelmemiş olan hastalar nedeniyle başvuran hasta ile tedavi edilen hasta sayısı arasında fark söz konusudur Veteriner Kliniği Veteriner Fakültesinin Veteriner Kliniğinde 2010 yılında toplam adet farklı türdeki hayvanın muayene ve tedavisi gerçekleştirilmiştir. Tablo-88 Muayene ve Tedavisi Yapılan Hayvan Tür ve Sayısı 104 Hayvan Türü Sayısı Büyükbaş 162 Küçükbaş 66 Kanatlı 685 Evcil (Kedi, Köpek) Egzotik 187 At 49 Tavşan 199 Diğer 104 TOPLAM Kaynak: Veteriner Fakültesi Eğitim Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu yolla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek amacıyla kurulan Merkez, 2010 yılında da faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmüştür. Tablo Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı Süre (Saat) Gelir (TL) Bireylere Yönelik Eğitimler ,00 Kurumlara Yönelik Eğitimler ,80 Sınavlar ,60 Konferans/Seminer/Toplumla Buluşma Projeleri ,00 Danışmanlık Hizmeti 2-8 Ay ,00 TOPLAM ,40

105 Üniversitemiz tarafından Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi kapsamında 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ve mezunlar için eğitim-öğretim yılında Öğretmenlik Sertifikası Programı düzenlenmiştir Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Merkez, eğitim-öğretim yılında 1 lisans tamamlama, 5 ön lisans ve 1 uluslararası nitelikli sertifika programı niteliğinde, uzaktan eğitim programlarının planlama, üretim ve uygulama çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca senkron eğitim uygulaması ile Üniversitemiz bünyesindeki çeşitli bilimsel ve kültürel çalışmaların kaydedilmesi, kurgulanması ve internet üzerinden canlı yayınları gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır ilinde yeni bir sınav merkezi açılması ile Merkez tarafından yürütülmekte olan ön lisans programları, toplam 8 il merkezinde, İLİTAM Programının ise 11 sınav merkezinde sınav uygulamaları sağlanmıştır. Web ortamındaki forumlarda öğrenciler tarafından dile getirilen isteklere hızla yanıt verilmesi, şikayet konularının çözümlenmesi için Merkez bünyesinde iki ayrı yapılanma gerçekleştirilmiştir. Teknik konulara ilişkin soruların yanıtlanması için Uzaktan Eğitim Merkezi Teknik Ekibi, öğrencilerin sınavlar, kayıtlar, ders geçme gibi konulardaki sorularının yanıtlanması için de Uzaktan Eğitim Merkezi Online Öğrenci İşleri Birimi oluşturulmuştur. 105 Ders içeriklerinin geliştirilmesine yönelik, öğrenme nesneleri (Learning Objects) ile desteklenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Uzaktan eğitim programlarımızda halen kullanılmakta olan Öğretim Yönetim Sisteminin (LMS) yetersizlikleri dikkate alınarak eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Moodle tabanlı yeni bir Öğretim Yönetim Sistemi ile bu sistemle bütünleştirilecek bir sanal sınıf uygulamasına geçiş sürecine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Merkezin giderek artan sınav uygulamaları yükünü hafifletmek ve sınav uygulamalarının daha hızlı yapılmasını sağlamak için e-sınav Sistemi geliştirme çalışmaları BAP Projesi kapsamında başlatılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki İnsan İlişkileri Yüksek Lisans ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesindeki Dilbilim Lisans Programı ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Üniversitemizin uzaktan eğitim hizmetinin ulaştığı ülke sayısı 8 den 14 e, Türkiye deki il sayısı 77 den 80 e, yüz yüze eğitim ve sınav merkezi il sayısı değişmemek üzere 11 den 19 a çıkmıştır. Teknik alt yapı eşzamanlı hizmet verebilme kapasitesi 3 programdan 12 programa, öğrenciden öğrenciye çıkarılmıştır. Çevrimiçi e-öğrenim Önem ve Memnuniyet Yoklamasının ilki e-öğrenim öğrencilerinin hangi hizmetlere istekleri olduğunu anlamak ve bu hizmetler veriliyorsa memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla Ekim 2010 da gerçekleştirilmiştir.

106 Bilgi Edinme Birimi Üniversiteye, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan Bilgi Edinme Birimine 2010 yılında başvuru olmuştur. Tablo-90 Bilgi Edinme Verileri Sayısı Olumlu Cevaplanarak Bilgi veya Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular Kısmen Olumlu Cevaplanarak, Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 29 Reddedilen Başvurular 6 Gizli ya da Sır Niteliğindeki Bilgiler Çıkarılarak veya Ayrılarak Bilgi ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 1 Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilen Başvurular 118 Reddedilen Başvurulardan Yardıya İntikal Edenler 0 TOPLAM Kaynak: Basın Halkla İlişkiler Birimi Çocuk Üniversitesi 106 Tablo Yılında Çocuk Üniversitesi Tarafından Yapılan Etkinlikler Program Adı Akademik Alanı Eğitim Süresi Yaş Grubu Bireysel Başvuru Sayısı Kurumsal Başvuru Sayısı Programa Katılan Öğrenci Sayısı Toprak Bilim Okulu (Eğitim Programı) Ziraat/Toprak Bölümü 1 gün Gökbilim Okulu (Eğitim Programı) Astronomi ve Uzay Bilimleri 1 gün Böcek Şenlik Okulu (Eğitim Programı) Ziraat/Entomoloji 1 gün Böcek Şenlik Okulu (Tanıtım Programı) Ziraat/Entomoloji 1 gün Yaratıcı Fikirler (Eğitim Programı) Elektrik Elektronik Mühendisliği 14 hafta Yaratıcı Fikirler (Tanıtım Programı) Elektrik Elektronik Mühendisliği 1 gün Su Okulu (Eğitim Programı) Hidrobiyoloji 2 gün Su Okulu (Tanıtım Programı) Hidrobiyoloji 1 gün Mavi Gezegen Hidrobiyoloji 1 gün Felsefe Okulu (Eğitim Programı) Felsefe 6 gün Felsefe Okulu (Tanıtım Programı) Felsefe 1 gün Yaşam Bilimleri Okulu (Eğitim Programı) Antropoloji 6 gün İnsan Hakları Tiyatrosu (Eğitim Programı) Siyasal Bilgiler 3 hafta Çocuklar Çağdaş Sanatı Cermodernde Keşfediyor (Eğitim Programı) Sanat Bilim Panayırı Bilim 1 gün Avrupa Bilim Eğlence Günü Bilim 1 gün TOPLAM

107 5.4. Personele Sunulan Hizmetler Hayat Boyu Öğrenme ERASMUS Programı kapsamında gerçekleştirilen personel hareketliliği, ders verme hareketliliğini ve personel eğitim alma hareketliliğini içermektedir. Ders Verme Hareketliliği: EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlayan alt faaliyet alanıdır. Üniversitemiz dönemi ders verme hareketliliği kapsamında giden öğretim elemanı sayısı 23, gelen öğretim elemanı sayısı 5 tir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği: EÜB sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personelinin eğitim alma amaçlı hareketliliğine olanak sağlayan alt faaliyet alanıdır. Üniversitemiz dönemi eğitim alma hareketliliği kapsamında giden personel/öğretim elemanı sayısı 15, gelen personel/öğretim elemanı sayısı 4 tür. Tablo-92 Erasmus Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Akademik ve İdari Personel Sayıları Değişim Türü Değişim Programından Yararlanan Kişi Sayısı Öğretim Üyesi Ders Verme 23 Giden Personel Eğitim Alma 15 TOPLAM 38 Öğretim Üyesi Ders Verme 5 Gelen Personel Eğitim Alma 4 TOPLAM Kaynak: Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü (ÖYP) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme olanağına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Esas ve Usuller gereğince Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Yeni kurulan üniversitelere ÖYP kapsamında, araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlardan yabancı dil puanı 65 in altında olanların yurt içi yabancı dil eğitimi almaları için Ankara Üniversitesine 50 adet kontenjan tahsis edilmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı çerçevesinde, ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya bütünleştirilmiş doktora) eğitim almaları için Üniversitemize 169 adet kontenjan ayrılmıştır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde hazırlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesi Ankara Üniversitesi Senatosunun tarihli ve 329/2752 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

108 ÖYP kapsamında, enstitülerimize eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptıran araştırma görevlisi sayısı tarihine kadar 47 olarak gerçekleşmiştir. Bu öğrencilerin enstitülere dağılımı; Sosyal Bilimler Enstitüsü : 31 Fen Bilimler Enstitüsü : 13 Eğitim Bilimleri Enstitüsü : 2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü : 1 şeklinde olmuştur Bilimsel Metin Destekleme Birimi Üniversitemiz öğretim elemanlarının yabancı dilde yapacakları bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla kurulan Bilimsel Metin Destekleme Biriminde (BMD) akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlere İngilizce dil bilimsel açıdan destek hizmetinin sağlanması ve metin dilinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tablo Yılında Bilimsel Metin Destekleme Birimine Yapılan Başvuru Sayıları Birime Başvuran Yazar Sayısı Başvurusu Değerlendirmeye Alınan Bilimsel Metin Sayısı Başvurusu Kabul Edilen Bilimsel Metin Sayısı Başvurusu Red Edilen Bilimsel Metin Sayısı Destek Hizmeti Sağlanan Bilimsel Metin Sayısı Bilimsel Metin Desteği Sağlanan Hizmet Bedeli Tutarı (TL) , Birime 2010 yılında toplam 21 başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuruların 10 una bilimsel metin destekleme hizmeti sunulmuş, 11 tanesi ölçütleri karşılamaması sebebiyle reddedilmiştir. Birimde Eylül 2010 tarihi itibarıyla yurt içinde İngilizce sunulacak ya da yayımlanacak akademik çalışmalara da hizmet sunulmaya başlanmıştır Akademik Personele Verilen Ödül ve Destekler 2010 yılında, 328 adet akademik personele Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği, 4 adet akademik personele AB Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Çerçeve Programlarına Proje ile Katılımı Özendirme Desteği, 11 adet akademik personele de çeşitli nedenlerle ödüller verilmiştir. Tablo-94 Ödül ve Destek Sayıları Faydalanan Kişi Sayısı Bilim Ödülü ,00 Bilim Teşvik Ödülü ,00 Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği ,00 AB Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Çerçeve Programlarına Proje ile Katılımı Özendirme Desteği ,00 Doktora Tez Ödülleri ,00 TOPLAM ,00 Tutar (TL) Kaynak: Genel Sekreterlik ( 1 ) Söz konusu ödüller 2009 yılı başvuruları olup, Üniversitemiz Senatosunun tarihli toplantısında sonuçlanmıştır.

109 Tablo-95 Ödül Türü Bazında Faydalanan Kişi Sayısı ve Tutarları Bilimsel Yayınları Özendirme Kişi Sayısı Tutarı (TL) AB Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Çerçeve Programı Kişi Sayısı Tutarı (TL) Bilim Ödülü Kişi Sayısı Tutarı (TL) Bilim Teşvik Ödülü Kişi Sayısı Tutarı (TL) Doktora Tez Ödülü Kişi Sayısı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Diş Hekimliği Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Eczacılık Fakültesi ,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 Eğitim Bilimleri Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Fen Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Hukuk Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 İletişim Fakültesi ,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 Sağlık Bilimleri Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Siyasal Bilgiler Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Mühendislik Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tıp Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Veteriner Fakültesi ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ziraat Fakültesi , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Adli Bilimler Enstitüsü ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Biyoteknoloji Enstitüsü 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Sosyal Bilimler Enstitüsü ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Yabancı Diller Yüksekokulu 1 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ev Ekonomisi Yüksekokulu ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Başkent Meslek Yüksekokulu ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TOPLAM , , , , ,00 Kaynak: Genel Sekreterlik Tutarı (TL) 109 Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının nitelikli bilimsel yayınlar yapmaya özendirilmesi amacı ile Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği (BYÖD) programı çerçevesinde, yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve kurslar ile uluslararası nitelikte olan ve Türkiye'de gerçekleştirilen bilim, organizasyon ve yürütme kurulları uluslararası bilimsel etkinliklerine katılan 328 akademik personele destek verilmiştir. Tablo-96 Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği Türlerinin Fakültelere Göre Dağılımı Maddi Dizüstü Masaüstü Destek Bilgisayar Bilgisayar Diğer Toplam Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (fotoğraf makinası) 32 Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi (fotoğraf makinası) 1 (sarf malzeme) 28 Eğitim Bilimleri Fakültesi (lazer yazıcı) 1 (3 adet harici disk, 1 adet kamera) 1 (harici hard disk, projeksiyon, minibook) 1 (notebook, projektör, harici disk) 1 (bilimsel kitap) 15 Fen Fakültesi (sarf malzeme) 1 (projeksiyon cihazı) 2 (laboratuvar donanımı) 4 (kimyasal madde) 1 (notebook) 1 (fotoğraf makinası) 51 SAYFA TOPLAMI

110 Tablo-96 Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği (Devamı) Maddi Dizüstü Masaüstü Destek Bilgisayar Bilgisayar Diğer Toplam Devir Toplamı Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (projeksiyon cihazı) 16 Siyasal Bilgiler Fakültesi Mühendislik Fakültesi (kitap) 1 (projektör, hard disk) 1 minibook, 1 (laboratuvar malzemesi, teçhizat) 1 (minibook, laboratuvar aygıtı, laboratuvar sarf malzemesi) 1 (notebook) 40 Tıp Fakültesi (laboratuvar malzemesi) 44 Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Beden Eğitimi Yüksekokulu (projeksiyon cihazı) 4 Ev Ekonomisi Yüksekokulu Başkent Meslek Yüksekokulu TOPLAM Kaynak: Genel Sekreterlik Personele Sunulan Barınma ve Yemek Hizmeti Üniversitemizde 2010 yılında akademik ve idari personele sunulan baınma ve yemek hizmetleri Tablo-97 de belirtilmiştir. Buna göre 2010 yılında barınma hizmetlerinden 33 akademik personel, yemek hizmetlerinden ise akademik ve idari personel yararlanmıştır. Tablo-97 Yararlanan Personel Sayısı Barınma Hizmetleri Yemek Hizmetleri Akademik Personel İdari Personel Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Barınma Hizmetinden Yararlanan Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi (Gün) Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Kaynak: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ( 1 )İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının verdiği yemek hizmetinden yararlanan personel sayısı dahil edilmiştir Personele Sunulan Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri 2010 yılında kapalı olimpik yüzme havuzundan personel, fitness salonlarından 70 akademik, 27 idari personel, tenis kortlarından 48 akademik personel, Manavgat ÖRSEM tesislerinden personel ve yakını, Ilgaz ÖRSEM tesislerinden 794 personel ve yakını yararlanmıştır.

111 İdari Personel Konseyi tarihinde yapılan duyurular (Ankclub listeleri, mailler ve İdari Personel Konseyi sayfası) ile TOKİ Yapracık Konutları Projesi başlamış, ön talep sonucunda toplam 505 personelin başvuruları alınmıştır tarihinde TOKİ Yapracık Konutları Projesi Protokolü, Üniversitemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile imzalanmıştır. Çekilişle dağıtılacak konutlar için tarihinde yapılan ilk kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenmiş, kesin talepler toplanarak tarihinde ikinci kura çekilişleri yapılmış, personele 213 adet konut kura sonucunda dağıtılmıştır İdari Personele Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programları Görev yapan idari personelin, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için 2010 yılında yapılması planlanan hizmet içi eğitim çalışmalarına esas teşkil eden eğitim ihtiyacı tespit analizi Şubat 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Analiz kapsamında 83 saat olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarına idari personel katılmıştır. Tablo-98 İdari Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı "Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" Konulu Eğitim 5 38 Aday Memur Temel Eğitimi Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi Birim Faaliyet Raporları Performans Programı ve İç Kontrol Sistemi, BEYAS 1 10 Performans Programı ve İç Kontrol Sistemi, BEYAS Akademik ve İdari İptal-İhdas Çalışmaları 1 49 Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Uygulamaları Eğitimi Görevde Yükselme 1.Eğitimi Görevde Yükselme 2.Eğitimi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Uygulamaları Eğitimi Power Point Sunu Teknikleri (Temel Düzeyde) Eğitim Programı 3 87 İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı "Gelecek, Eğitimle Gelecek" Semineri 1 44 Etkili İletişim Semineri Protokol ve Görgü Kuralları, Ast-Üst İlişkileri sayılı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamaları Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Sağlık Aktivasyon İşlemleri Eğitimi TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Anaokulları ve Çocuk Kulübü Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulları ve Çocuk Kulübü, Ankara Üniversitesi personeli olan ve olmayan ebeveynlerin 3 6 yaş arası öz bakım becerilerini tamamlamış okul öncesi dönem çocuklarına eğitim vermektedir. Uygulama Anaokulu 1: eğitim-öğretim yılında 2 adet 4 yaş grubu, 1 adet 5 yaş grubu ve 1 adet de 6 yaş grubu sınıfı olmak üzere 4 sınıfta toplam 46 çocuğa eğitim hizmeti sunulmuştur. Anaokulunda görevli öğretmenler eğitim hizmetlerini müfredata uygun olarak hazırladıkları yıllık, aylık ve günlük planlar doğrultusunda yürütmekte ve okul-aile işbirliğini sağlamak, velileri içerik hakkında bilgilendirmek amacı ile aylık planlarını elektronik posta yoluyla ailelere ulaştırmışlardır.

112 Eğitim-öğretim yılında ailelerin bilgi edinme ve bilgi paylaşmalarını sağlayacak içerikte seminerler düzenlenmiştir. Çevresine duyarlı, farklılıklara saygılı, özgüveni yüksek, Türkçeyi doğru kullanan ve iletişim becerisi gelişmiş, içsel denetimi olan, mutlu bireyler yetiştirilmesi hedeflendiğinden eğitim planları bireysel farklılıklara uygun olarak düzenlenmiş ve bu kapsamda Sosyal Sorumluluk Projeleri, Bilirkişi Etkinlikleri (meslek gruplarından davet edilecek uzman kişiler) sürece dahil edilmiştir. Çocuk Kulübü: Araştırmacı, merak eden, sorgulayan, Türkçeyi güzel ve etkili kullanabilen, bilgisayar okuryazarı, teknolojiyi takip eden, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Çocuk Kulübü yaş grubunda yer alan ilköğretim çağındaki çocuklara hizmet vermektedir. Çocuk Kulübü 15 er kişilik 2 sınıftan oluşmaktadır. Çocuk Kulübünde, ilköğretim okullarının açılması ile eğitime başlanmış ve okulların kapanması ile yaz okulu programına geçiş yapılmıştır. Tam gün uygulanan yaz okulu programına 71 öğrenci katılmıştır. Uygulama Anaokulu 2: Yarım gün Montessori yaklaşımına dayalı eğitim, yarım gün ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanan Uygulama Anaokulu 2'de eğitim-öğretim yılında 39 çocuğa eğitim hizmeti sunulmuştur. Çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine ailelere yönelik eğitim seminerleri, aile katılım çalışmaları, veli toplantıları düzenlenmiştir İdari Hizmetler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üniversite mali hizmetlerini yürüten Başkanlık, kontrol ve danışma birimi olarak Rektörlük hizmet binasında 338,21 m 2 alanlı, 12 adet çalışma ofisinde 40 personel ile 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarla verilen görevleri çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmiştir. Hizmet alanları ve katılınan eğitim detayı Tablo de gösterilmiştir. Tablo-99 Hizmet Alanları Hizmet Alanları Adet Alan (m 2 ) Personel Sayısı Personel Çalışma Ofisleri ,21 40 Tablo-100 Hizmet Alanının Şubeler Bazında Dağılımı Başkanlık Yerleşkesi Ofis (Adet) Alan (m 2 ) Başkanlık 1 38,98 Muhasebe Yetkilisi 1 18,63 Şube Müdürlüğü 1 18,63 Sekretarya 1 12,69 Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi 1 18,81 Bütçe Performans Şubesi 1 38,76 İç Kontrol Şubesi Ön Mali Kontrol Servisi 1 18,15 Muhasebe Servisi 1 77,12 Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Taşınır Mal Yönetim Servisi 1 19,25 Vezne 1 18,48 Tetkik Servisi 1 19,38 Projeler Şubesi (AB, TÜBİTAK ve SAN-TEZ Servisleri) 1 39,33 TOPLAM ,21

113 Tablo-101 Diğer Alanlar Hizmet Alanları Adet Alan (m 2 ) Ambar Alanları 1 6,40 Arşiv Alanları 1 35,20 Enerji Odası 1 7,60 Toplantı Salonu 1 38,48 Yevmiye Arşivi (Fotokopi) 1 6,80 TOPLAM 5 94,48 Tablo Yılı İçerisinde Katılınan Eğitimler Eğitim Programının Adı Katılım Tarihi Eğitime Katılan Personel Sayısı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşılaşılan Sorunlar Şubat Muhasebe Yetkilisi Sertifikası 01 Şubat Mart Aday Memurların 2010 Yılı Temel Eğitim Programı 15 Şubat Mart Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Konferansı Şubat Aday Memurların 2010 Yılı Hazırlayıcı Eğitim Programı Mart Muhasebe Yetkilisi Sertifikası 15 Mart Nisan Mali Hizmetler Uzmanı/Yardımcısı Eğitim Programı 29 Mart Nisan Mali Hizmetler Uzmanı/Yardımcısı Eğitim Programı Nisan Mali Hizmetler Uzmanı/Yardımcısı Eğitim Programı Nisan Mali Hizmetler Uzmanı/Yardımcısı Eğitim Programı Mayıs Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Uygulamaları Eğitimi 03 Mayıs AB Çerçeve Programı Projelerinin Finansal Yönetimine İlişkin Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı 06 Mayıs Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Uygulamaları Eğitimi 11 Mayıs İç Denetim Uygulamaları ve İç Denetim Birimi Plan ve Programı 25 Mayıs İç Denetim Uygulamaları ve İç Denetim Birimi Plan ve Programı 26 Mayıs Özel Bütçeli İdareler KBS Sistemi Eylül Power Point Sunu Teknikleri 27 Eyül İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı 04 Ekim Paydaş Analizi Çalıştayı 22 Ekim Etkili İletişim Semineri 08 Kasım Protokol ve Görgü Kuralları, Ast-Üst İlişkileri 26 Kasım Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 29 Kasım Kamu İhale Mevzuatı, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Standart Dosya Planı, Evrak Dosyalama ve Arşiv Hizmetlerine Dair Mevzuat Aralık TOPLAM Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri Faaliyet raporu kılavuzu hazırlanarak tüm harcama birimlerine gönderilmiştir. Mart 2010 tarihinde birim faaliyet raporu hazırlanmasına ilişkin eğitim gerçekleştirilmiştir. Birim faaliyet raporlarının konsolidesi yapılarak hazırlanan 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu üst yönetimin onayını takiben, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Başbakanlık ve Bakanlıkların Strateji Geliştirme Başkanlıklarına, Üniversite Rektörlüklerine, Özel Bütçeli İdarelere ve Üniversitemiz birimlerine dağıtımı yapılmıştır. Rapor ayrıca Üniversitemizin adresli web sayfasında yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

114 Başkanlığımızda istatistiki alt yapının güçlendirilmesi amacıyla istatistiki çalışmalarda kullanılacak verilerin belirlenmesi için Başkanlık Şubeleri ile birebir kaynak veri çalışması yapılmıştır. Başkanlık web sayfasının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Harcama birimleri ödenekleri etkili, ekonomik ve verimli kullanılması açısından izlenmiştir. Dış paydaşlar tarafından gerçekleştirilen stratejik planlama çalıştaylarına Başkanlığımız adına katılım sağlanmıştır Bütçe ve Performans Faaliyetleri 31 Aralık 2009 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na göre Üniversitemiz 2010 Yılı Performans Programı hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için kurumsal düzeyde tertiplenen ödenekler Üst Yöneticinin onayı ile birim ihtiyaçlarına göre detay düzeyde dağıtılmıştır Yılı Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Maliye Bakanlığınca icmal düzeyinde revize edilen ayrıntılı harcama programı tertipler düzeyinde onaylanarak, birimlere gönderilmiştir Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Yükseköğretim Kurumuna sunulmuştur Yılı Yatırım Programı I. Dönem İzleme Raporu hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, Yükseköğretim Kurumu ve İl Koordinasyon Kuruluna sunulmuştur. Üniversitemiz yatırım bütçesinin İkinci Dönem İzleme Raporu hazırlanarak Yükseköğretim Kurumuna ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur sayılı Kanun un 16. maddesine göre Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak Üniversitemizin yıllarını kapsayan üç yıllık bütçe tasarısı hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Üniversitemizin yıllarını kapsayan üç yıllık yatırım bütçe teklifleri hazırlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur. Üniversitemiz yatırım bütçesinin Üçüncü Dönem İzleme Raporu hazırlanarak Yükseköğretim Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur. Üniversitemiz Stratejik Planının yıllık uygulama dilimi olan 2011 Yılı Performans Programı Tasarısı hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur yılında 27 adet aktarma, 132 adet ekleme, 2 adet üst yönetici onayı ile AHP (Ayrıntılı Harcama Programı) revize, 2 adet akreditif/taahhüt artığı ödenek kaydı, 12 adet bağış ve yardım karşılığı

115 ödenek kaydı, 772 adet ödenek gönderme, 213 adet tenkis olmak üzere toplam adet bütçe işlemi gerçekleştirilmiştir yılında kişilerden alacaklara ilişkin 413 yeni dosya açılmış olup, ,37 TL kayıtlara alınmış ve ,85 TL tahsil edilmiştir yılında hazine yardımı karşılığı ,41 TL ile öz gelir karşılığı ,62 TL tutarında gelir kaydı yapılmış olup ,78 TL gelirlerden red ve iade yapılarak ilgililerine ödenmiştir. 31 Aralık 2009 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yla Üniversitemize tahsis edilen ödenekten Üst Yönetici onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemelerle toplam ödenek ,00 TL na ulaşmıştır yıl sonu itibarıyla ,53 TL 01.personel giderlerine, ,00 TL 02.sosyal güvenlik kurumu giderlerine, ,10 TL 03.mal ve hizmet alımı giderlerine olmak üzere toplam ,63 TL harcama yapılmıştır. Kadroları diğer birimlerimizde olan personelimizin kadrolarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına alınması nedeni ile personel giderlerinde meydana gelen artış yıl içerisinde ilave ödenek temini ile karşılanmıştır. Başkanlıkça 2010 yılı içerisinde hizmet birimlerine faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için ,81 TL şartlı bağış karşılığı, ,00 TL öz gelirden, likit karşılığı ödenek kaydı üst yönetici onayı ile gerçekleştirilmiştir. Hizmet birimlerine verilen ödenek detayı birim düzeyinde ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılı Öz Gelirlerden Şartlı Bağış Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı Birim Rektörlük (Özel Kalem) Ziraat Fakültesi Bütçe Tertibi Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik Tutar (TL) Açıklama , sayılı Kanun un 35. maddesi uyarınca araştırma görevlilerinin ,40 yurt dışına gönderilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ,00 gelen şartlı bağış ve yardımlar , ,00 TOPLAM ,81 AZTATEK tarafından yapılan şartlı bağış ve yardım 115 Kaynak: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı Birim Tıp Fakültesi Bütçe Tertibi Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik Tutar (TL) Açıklama ,00 Fakültenin yolluk giderlerinin karşılanmasına istinaden yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Diş Hekimliği Fakültesi ,00 Öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılım bedellerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Eczacılık Fakültesi ,00 Konferans salonu girişindeki fuaye alanı asma tavanının bakım onarım giderlerini karşılamak için yapılan ödenek kaydı , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00

116 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Veteriner Fakültesi Bütçe Tertibi Tutar Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik (TL) Devir Toplamı , , ,00 TOPLAM ,00 Açıklama Beyaz binanın doğalgaz sistemi ve çatısının onarımı, kompanzasyon sistemi, prefabrik kümes alımı, soğuk hava deposu ve derin dondurucu odası tamiri, pelet makinası alımı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ,00 2 adet klinik odasının yapımı için 03.8 tertibine yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Yıl içinde gerçekleşen emeklilik, nakil ve dışarıdan ders veren öğretim üyelerine ödenen yolluklar nedeniyle yaşanan ödenek yetersizliğin giderilmesi için gereken ödenek kaydı ,00 Fakülteye yeni bölümler açılması sonucu ödenek yetersizliği yaşanması nedeniyle gerekli olan ödenek kaydı , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM , Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi , ,00 Fakülte bahçesinin çeşitli yerlerinin aydınlatma işinin yapılabilmesi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Biyoloji Bölümünde bulunan öğretim üyeleri odalarının laminant, parke işlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Bakım onarım işlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Fen Fakültesinin bakım onarım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Öğrenci laboratuvarları, amfilerin ve dersliklerin bakım onarımlarının ,00 yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı ,00 İkinci öğretim ek çalışma karşılıklarının ödenebilmesi için gerekli olan ödenek kaydı ,00 İkinci öğretim gelir fazlası ödenek kaydı. TOPLAM , ,00 Kompanzasyon sistemi için yapılan ödenek kaydı ,00 Fakültenin sınıf ve koridorlarının bakım onarım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı ,00 Laboratuvarların bakım onarımlarının yapılabilmesi ve numunelerin saklandığı dolapların satın alınabilmesi için yapılan ödenek kaydı , , ,00 Eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı , , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı , ,00 Tedavi giderleri ihtiyacına binaen yapılan ödenek ekleme işlemi. TOPLAM ,00 Ziraat Fakültesi ,00 Yolluk giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı ,00 Fakültenin yurt içi ve yurt dışına gönderdiği personeline yapılacak ödemelere istinaden gereken ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Eğitim Bilimleri Fakültesi , ,00 TOPLAM ,00 Fakültenin sınıf ve koridorlarının bakım onarım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. Görevlendirme yapılacak olan öğretim üyelerinin harcırahlarının karşılanması için gereken ödenek kaydı. Siyasal Bilgiler Fakültesi ,00 Öğretim üyeleri için ihtiyaç duyulan çalışma koltuklarının alınabilmesi ,00 ve Fakültenin bakım onarımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00

117 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Hukuk Fakültesi Bütçe Tertibi Tutar Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik (TL) Devir Toplamı , , , ,00 Açıklama Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden aktarılan payın ödenek kaydı ,00 Hukuk Fakültesinin bakım onarım giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Konferans tercüme hizmeti alımı için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ,00 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi ihtiyacına büro mobilyaları alımı için yapılan ödenek kaydı ,00 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü odalarının bakım onarım ve tefrişinde ,00 kullanılmak üzere yapılan ödenek kaydı , ,00 15 adet klima alımının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü odalarının yeniden yapılandırılması için gereken ödenek kaydı , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 İletişim Fakültesi , , ,00 TOPLAM ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. İlahiyat Fakültesi ,00 Jüri üyesi olarak başka fakültelerde görev yapacak öğretim üyelerine araştırma inceleme yapabilmeleri için gerekli olan yolluk ve yevmiye talebini karşılamak için yapılan ödenek kaydı , ekonomik kodundan zorunlu giderlerin (doğalgaz, elektrik, su) ,00 ödenmesi ve 03.5 ekonomik kodundan telefon faturası giderlerinin karşılanabilmesi için gereken ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ,00 Yüksekokul öğretim elemanlarının yurt dışı görevlendirme giderlerinin karşılanmasına istinaden yapılan ödenek ekleme işlemi , Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul da gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Fizik Kongresine katılım için gerekli olan yasal yolluk ve yevmiye bedeli için ödenek kaydı ,00 Faturaların ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Kalecik Meslek Yüksekokulu , ,00 TOPLAM ,00 Kompanzasyon sistemi için Kalecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ihtiyacına yapılan ödenek ekleme işlemi. Yüksekokul merdivenlerinin güvenlik nedeniyle yıkılarak yeniden yapılması, bekçi kulübesinin yeniden uygun alana inşası ve giriş kapısının bekçi kulübesi ile ilişkili olarak yapılandırılması için. Elmadağ Meslek Yüksekokulu ,00 TOPLAM ,00 Elektronik Haberleşme Programı Laboratuvarının donanım malzemelerinin temin edilmesi, temizlik aracı alınması, yemekhaneye masa, sandalye alınması ve kompanzasyon sisteminin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. Yabancı Diller Yüksekokulu ,00 Hasar gören duvarlara duvar bandı ve boya yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Gölbaşı Yerleşkesinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00

118 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Devlet Konservatuvarı Bütçe Tertibi Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik Tutar (TL) Açıklama Devir Toplamı , ,00 Gümüşdere Kampüsünde kullanılmak üzere su ve doğalgaz giderlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Gerekli bakım onarım işlerinin yapılması için gereken ödenek kaydı , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı ,00 Konferans katılım giderlerini karşılamak üzere Devlet Konservatuvarı ,00 Müdürlüğü ihtiyacına yapılan ödenek kaydı ,00 Devlet Konservatuvarının yolluk giderlerini karşılamak için yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Başkent Meslek Yüksekokulu ,00 Bakım onarım giderleri için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM 5.200,00 Adalet Meslek Yüksekokulu , ,00 TOPLAM ,00 Akademik personellerin yolluk giderlerinin ödenebilmesi için gereken ödenek kaydı. Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM 6.000, Hepatoloji Enstitüsü , ,00 TOPLAM ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. Fen Bilimleri Enstitüsü ,00 Gölbaşı Kampüsüne taşınması nedeniyle ihtiyaç duyulan evrak dolabı ve güç kaynağı alımı için Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacına yapılan ödenek kaydı ,00 Fen Bilimleri Enstitüsüne tezsiz yüksek lisans gelirlerinden ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı ,00 Taşınmaz geliştirme ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programından elde edilen gelir fazlası ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Nükleer Bilimler Enstitüsü , , ,00 TOPLAM ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. Biyoteknoloji Enstitüsü , , ,00 TOPLAM ,00 Kurslara katılım giderlerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü , , ,00 TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı.

119 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçe Tertibi Tutar Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik (TL) Açıklama Devir Toplamı , ,00 Tezsiz yüksek lisans programındaki ek çalışma giderlerinin ödenebilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Tezsiz yüksek lisans programı giderlerini karşılamak üzere ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,00 Ders veren öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin yurt içi ve yurt dışı yolluk ve yevmiyelerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı ,00 Harcamalara ilişkin ihtiyaca binaen yapılan ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Adli Bilimler Enstitüsü ,00 TOPLAM 6.500,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. Rektörlük (Özel Kalem) ,00 Yolluk ihtiyacını karşılamak için yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Bilimsel Araştırma Projeleri konulu eğitim programına katılım ,00 giderlerinin karşılanmasına istinaden yapılan ödenek ekleme işlemi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ,00 Koordinatörlüğüne; ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları için yapılan ödenek kaydı ,00 Bilimsel Araştırma Projeleri konulu eğitim programlarına katılım ve faturaların ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Bilimsel Araştırma Projeleri için döner sermayeden aktarılan payın ,00 ödenek kaydı ,00 Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi ihtiyacına idari hizmetlerin ,00 yürütülmesi için gerekli ödenek kaydı , ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek ,00 kaydı ,00 10Y kod nolu projede kullanılmak üzere şartlı bağış ve yardım karşılığı ödenek kaydı ,00 Ankara Çevresindeki Aktif Fayların Jeolojik ve Jeodezik ,00 Yöntemlerle İncelenmesi projesinde kullanılmak üzere ödenek kaydı ,00 Bilimsel Araştırma Projeleri için aktarılan döner sermaye katkı ,00 payının ödenek kaydı ,00 Destek hizmetleri görevinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Telefon faturalarının ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. TOPLAM , Rektörlük (Genel Sekreterlik) ,00 TOPLAM ,00 Bilimsel Araştırma Projeleri için aktarılan döner sermaye katkı payının ödenek kaydı. Hukuk Müşavirliği ,00 Kırtasiye, baskı ve su giderleri ile toner dolumu ihtiyaçlarını ,00 karşılamak için yapılan ekleme işlemi ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek ,00 kaydı. TOPLAM ,00 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,00 İhtiyaç duyulan yayım alımlarının gerçekleştirilebilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi. Bilimsel Metin Destekleme Birimi yöneticiliği tarafından yabancı ,00 dilde düzenlemesi yapılan bilimsel çalışma ücretlerinin ödenebilmesi için yapılan, gelir karşılığı ödenek eklemesi ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı ,00 WC'lerin bakım onarımlarının yapılabilmesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00

120 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) 120 Birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe Tertibi Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik Tutar (TL) Açıklama Devir Toplamı , ,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 22 adet binek otomobil kiralama hizmeti için 2010 yılında ihtiyaç duyduğu ilave ödenek kaydı ,00 Genel temizlik ihale bedelinin karşılanabilmesi için yapılan likit ödenek kaydı , ,00 Bakım ve onarım giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı ,00 Destek hizmetleri görevinin sürdürülebilmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ödenek kaydı ,00 Sağlık sektöründe yer alan 2010I nolu proje ihtiyacına 1 adet Dijital Mamografi cihazı alımı için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Faturalı giderlerin karşılanabilmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 03.2 tertibi ihtiyacına yapılan ödenek ekleme işlemi , , , , ,00 Destek hizmetleri görevinin sürdürülebilmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ödenek kaydı , ,00 Eğitim-yükseköğretim sektöründe yer alan 2010H nolu proje ihtiyacına yapılacak makina teçhizat alımı için 06.1 tertibine TL, Sağlık sektöründe yer alan 2010I nolu proje ihtiyacına yapılacak makina teçhizat alımı için 06.1 tertibine TL olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacına ödenek kaydı ,00 Rektörlük Makamının temsil ve tanıtma giderleri ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle gerekli olan ödenek kaydı ,00 Su alımına ilişkin ön ödeme işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Yolluk ödemelerindeki yetersizliğe istinaden gereken ödenek kaydı ,00 Bakım ve onarım giderlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan ödenek ,00 kaydı , , ,00 TOPLAM ,00 İdari ve Mali işler Daire Başkanlığının ihtiyacına binaen ödenek ekleme işlemi. Personel Daire Başkanlığı ,00 Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personellerin yolluk bedellerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personellerin harcırah bedellerinin ödenebilmesi için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Kırtasiye alımları için gereken ödenek kaydı ,00 Telefon faturalarının karşılanması için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,00 Üniversitemiz ihtiyacına alınacak olan muhtelif bilişim malzemelerinin ,00 karşılanabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06.1 ve 06.6 tertiplerine yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Üniversitemiz bilgisayar ağındaki iyileştirme giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı ,00 Menkul malların onarımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Mevcut sistem odasında sonlanan kabloların yeni sistem odasına çekilmesi için gerekli olan ödenek kaydı ,00 Başkanlık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken ödenek kaydı ,00 Tedavi giderlerinin ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ,00 Maliye Bakanlığınca düzenlenen Mali Hizmetler Uzmanı eğitim programına katılım için gerekli olan ödeneğin eklenmesi ,00 İhtiyaç duyulan kırtasiye malzemelerinin karşılanabilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihtiyacına ödenek kaydı ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00

121 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçe Tertibi Tutar Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik (TL) Açıklama Devir Toplamı ,00 Cebeci, Dışkapı ve Tandoğan Yerleşkelerinin mutfaklarının Tarım ve Köy ,00 İşleri Bakanlığı "Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" kapsamında yeniden düzenlenebilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi. Yurt içi ve yurt dışında yapılacak faaliyetlere katılacak öğrencilerin ,00 yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Elektrik, yakıt, su harcamaları ve diğer tüketim mal, malzeme alım ,00 giderleri, hizmet alım giderleri, menkul ve gayrimenkul bakım onarım giderlerinin karşılanabilmesi için yapılan likit ödenek kaydı ,00 Faturalı giderlerin ödenebilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi , , , , , , , , , , , ,00 Öğrencilere yönelik yürütülecek hizmetler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ekleme işlemi. Öğrencilerin tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 03.9 tertibi ihtiyacına yapılan ödenek ekleme işlemi. Yabancı Öğrenciler Yurdu tadilatı, mal ve malzeme alımları ile faturalı giderlerin ödenebilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarından, doğalgaz ve su alım giderlerini karşılamak için yapılan ekleme işlemi ,00 Cebeci, Dışkapı ve Tandoğan Yerleşkelerindeki mutfakların Gölbaşı Yerleşkesinde birleştirilecek olup, yapılması zorunlu olan bakım onarım giderlerinin karşılanabilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 03.8 tertibi ihtiyacına yapılan ödenek kaydı ,00 Öğrencilerin beslenme giderlerinin karşılanabilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 03.2 tertibi ihtiyacına yapılan ödenek kaydı ,00 Gayrimenkul bakım onarım giderlerinin karşılanabilmesi için Sağlık ,00 Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 03.8 tertibi ihtiyacına yapılan ödenek ekleme işlemi ,00 Yeni kayıt yapılan öğrencilere yönelik düzenlenecek kültürel ve sosyal faaliyetler için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Öğrenci tedavi. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00 Elektrik, su, yakıt, spor malzemesi, giyecek gibi tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için gerekli olan ödenek kaydı. Başkanlık giderleri, öğrenci evleri ve yemekhanelerin bakım onarımları, yolluk giderleri ve faturalı giderlerin karşılanabilmesi için yapılan ödenek ekleme işlemi. Başkanlık bünyesinde çalışan tabiplerin, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigorta ödemeleri için gerekli olan ödenek kaydı. Hizmet alımı giderlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan ödenek kaydı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının faturalı giderlerinin karşılanabilmesi için gereken ödenek kaydı. İhtiyaç duyulan giderlerin karşılanabilmesi için gerekli olan ödenek kaydı. 121

122 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bütçe Tertibi Tutar Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik (TL) Devir Toplamı , , , , , , ,00 Açıklama 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile Ankara 14.İcra Müdürlüğünün 2008/10906 sayılı emri ve 2010/3223 sayılı yenileme muhtırası gereğince icra emrinin ödenebilmesi için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ödenek ekleme işlemi. Sağlık sektöründe yer alan 2010I nolu proje ihtiyacına yapılacak büyük onarım işleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06.7 tertibine yapılan ödenek kaydı. Yapılacak ihalelerin ilan bedellerinin karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı. Sağlık sektöründe nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Binası Büyük Onarımı, Göz Bankası, Beyin Merkezi ve Biobanka için kaydedilen ödenek kaydı. Yapılacak ihalelerin sayısına göre, kırtasiye bedellerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin kaydı. Başkanlığın yapacağı harcamalar nedeniyle ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderlere ilişkin ,00 ödenek kaydı , ,00 TOPLAM ,00 Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderlerini karşılamak için yapılan ödenek kaydı. Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderlerini karşılamak için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihtiyacına yapılan ödenek kaydı. 122 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , , ,00 TOPLAM ,00 İdari personelin yurt içi sürekli görev yolluklarının karşılanabilmesi için yapılan ödenek kaydı. Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. Ziraat Uygulama Merkezi ,00 TOPLAM ,00 Ziraat Uygulama Merkezinin tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek ekleme işlemi. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , , ,00 TOPLAM ,00 Faturalı giderleri karşılamak üzere Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacına ödenek ekleme işlemi. Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı ,00 Faturalı giderleri karşılamak için yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Veteriner Uygulama Merkezi ,00 Mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak üzere yapılan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 Diğer Merkezler ,00 Destek hizmetleri görevinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ,00 ödenek kaydı ,00 Telefon faturalarının ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. TOPLAM ,00 SAYFA TOPLAMI ,00

123 Tablo Yılı Öz Gelirlerden Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı (Devamı) Birim Bütçe Tertibi Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik Tutar (TL) Açıklama Diğer Bölümler Devir Toplamı , ,00 Destek hizmetleri görevinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı ,00 Telefon faturalarının ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek kaydı. TOPLAM 5.000,00 Tüm Birimler ,00 TOPLAM 500,00 GENEL TOPLAM ,00 Rektörlük Makamının tarih ve 3 sayılı olurlarına istinaden tedavi giderlerini karşılamak için tüm harcama birimlerine yapılan likit karşılığı ödenek kaydı. Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Faaliyetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde ve katılımcı yöntemlerle yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Ankara Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası kitabı, Üniversitemiz birimlerine ve ilgili kurumlara dağıtılmış ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanmıştır. 123 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler: Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, İzleme Bileşeni içerisinde yer alan İç Kontrolün Değerlendirilmesi standardı kapsamında Üniversitemiz İç Kontrol Koordinasyon Kurulunun çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz birimlerinin görüşleri doğrultusunda İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Taslağı hazırlanmıştır. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Etik Değerler ve Dürüstlük standardı çerçevesinde Daire Başkanlıklarına yönelik İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası Bundan Sonrası konulu bilgilendirme toplantısı 24 Mart 2010 tarihinde Başkanlığımız toplantı salonunda yapılmıştır. Üniversitemiz orta düzey yöneticileri ve sorumlu personele İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası Bundan Sonrası konulu bilgilendirme toplantısı Rektörlük 100. Yıl Salonunda 31 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Kontrol Ortamı Bileşeni içerisinde yer alan Personelin Yeterliliği ve Performansı standardı kapsamında, Üniversitemizde istihdam edilen personel ile mevcut personelin verimliliğini arttırmak amacıyla, Üniversitemiz ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılımları sağlanmıştır. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesine devam edilmektedir.

124 Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Üniversitemiz harcama birimleri tarafından ihalesi yapılan 7 si mal alımı, 3 ü hizmet alımı ve 3 ü de yapım işlerine ait olmak üzere toplam 13 taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısının, Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde ön mali kontrolü yapılarak görüş yazısı düzenlenmiştir. Söz konusu taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının mal alımlarına ilişkin toplam tutarı ,67 TL, İngiliz Sterlini ve Amerikan Doları, hizmet alımlarına ilişkin toplam tutarı ,92 TL ve yapım işlerine ilişkin toplam tutarı ,00 TL dır. Üniversitemiz harcama birimlerince düzenlenen ön mali kontrole tabi mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin toplam ,01 TL tutarındaki 117 ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrol işlemi yapılmıştır. Üniversitemiz kadro dağılım cetvelleri, yan ödeme cetvelleri, geçici işçi pozisyonu vize işlemleri ile harcama birimleri tarafından talep edilen 66 seyahat kartı cetveli vize işlemi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz birimlerince uygulamaya yönelik olarak Başkanlığımızın görüşü istenilen 13 farklı konuda 24 adet görüş yazısı düzenlenmiştir. Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi yeniden değerlendirilmiş, Rektörlük Makamının tarihli ve 2038 sayılı onayları ile yürürlüğe konularak, Üniversitemiz tüm harcama birimlerine gönderilmiştir Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri Başkanlığımız tarafından 2010 yılında hak sahiplerinin alacaklarının ödenebilmesi için 734 adet gönderme emri ve 103 adet çek düzenlenmiştir. 226 adet teminat mektubu kabulü ve 234 adet teminat mektubu iadesi işlemi gerçekleşmiştir yılı içerisinde yapılan ihalelere ait 106 adet geçici teminat, 39 adet kesin teminat ve 32 adet ek kesin teminat kabulü, 96 adet geçici teminat, 30 adet kesin teminat ve 8 adet ek kesin teminat iadesi yapılmıştır yılı içerisinde öğrenci evlerinden ayrılan öğrencilere 539 adet yurt depozitosu iadesi yapılmıştır yılında TÜBİTAK Proje özel hesabından hak sahiplerinin alacaklarının ödenmesini teminen 162 adet gönderme emri düzenlenmiştir. AB Hibe özel hesabından hak sahiplerinin alacaklarının ödenmesini teminen 201 adet gönderme emri düzenlenmiştir. BAP özel hesabından hak sahiplerinin alacaklarının ödenmesini teminen 192 adet gönderme emri düzenlenmiştir. FARABİ Değişim Programı özel hesabından hak sahiplerinin alacaklarının ödenmesini teminen 3 adet gönderme emri düzenlenmiştir.

125 Başkanlığımızda 2010 yılında adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Üniversite çalışanlarının emekli kesenekleri ve sigorta primleri, harcama birimlerince hazırlanan e- bildirgeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenli olarak gönderilmiştir yılında Üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 475 adet personel avansı, 222 adet iş avansı verilmiştir. Yine Üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 342 adet kredi açılmıştır yıl sonu itibarıyla 126 adet takipte icra dosyası bulunmaktadır. Üniversitemiz 2010 yılı kurumlar vergisi, vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulunduğumuz Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğüne 12 adet beyanname düzenlenerek ,25 TL vergi ödemesi yapılmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği nin 38. maddesi uyarınca Üniversitemiz harcama birimlerindeki taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve ambar adres değişiklikleri Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Taşınır Mal Yönetmeliği nin 34. maddesi uyarınca 2010 yılı Üniversitemiz harcama birimlerinin taşınır yönetim hesabının muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılarak uygunluğu sağlanmış ve onaylanmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği nin 34. maddesi uyarınca 2010 yılı harcama birimi taşınır yönetim hesapları çıkartılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir Projeler Faaliyeti 125 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projeleri: TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen 2009 yıl sonu itibarıyla sonraki yıla devreden toplam 212 adet aktif proje bulunmaktadır yılında tamamlanan projeler ve başvurusu kabul edilen projeler dikkate alındığında 2010 yıl sonu itibarıyla toplam 234 aktif proje işlemleri sürdürülmek üzere 2011 yılına devredilmiştir yılındaki proje sayısı 2009 yılı ile karşılaştırıldığında %10 artışın sağlandığı görülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri (SANTEZ) Projeleri: SANTEZ Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 2009 yıl sonunda Üniversitemizce yürütülen toplam 3 adet projenin muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiş, söz konusu projelere 2010 yılında 2 adet eklenmiş, 1 adet proje kapatılmış ve 2011 yılına 4 adet proje devredilmiştir. Bilimsel Araştırma ve Devlet Planlama Teşkilatı Projeleri: Üniversitemizce desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, 2009 yılından toplam 224 proje devretmiş olup yıl içinde 136 yeni proje açılarak toplam proje sayısı 360 olmuştur. Yıl içinde proje yürütücülerinin talepleri doğrultusunda 2 proje iptal edilmiş, ayrıca 2 proje sonuçlanmıştır. Yıl sonu itibarıyla 2011 yılına 356 proje devredilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı destekli toplam 6 proje 2009 yılından 2010 yılına devretmiş, yıl içinde 1 proje daha eklenmiştir. Yıl içinde tamamlanan proje olmamıştır.

126 Farabi Projesi: Yönetmelik in Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Yükseköğretim Kurumu tarafından desteklenen program dahilinde, 2010 yılında da Üniversitemizce faaliyetleri sürdürülmüştür. Avrupa Birliği Hibe Projeleri: Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen; 2009 yıl sonu itibarıyla 49 adet proje 2010 yılına devretmiştir yılında söz konusu projelerden 12 adedi tamamlanmış ve 11 adet yeni proje başlatılmak suretiyle 2010 yılı itibarıyla toplam 48 aktif proje mevcuttur. Yürütülen proje bilgilerinin detayı Tablo-105 de gösterilmiştir. Tablo-105 Proje Bilgileri 126 Projeler 2009 Yılından Devreden Proje Sayısı Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı Yıl İçinde Kapatılan Proje Sayısı Toplam 2009 Yılı Proje Özel Hesabından Devreden Tutar (TL) 2010 Yılında Aktarılan Kaynak Tutarı (TL) Toplam Destek Tutarı (TL) Harcama Tutarı (TL) DPT , , , ,11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ,09 TÜBİTAK , , , ,92 SANTEZ , , , ,54 AB , , , ,22 FARABİ , , , ,28 TOPLAM , , , , Evrak ve Destek Hizmeti Faaliyetleri Başkanlığımızda 2010 yılında adet gelen evrak işleme alınmış, adet yazışma yapılmıştır. Yapılan yazışmalardan toplam 464 adedi Personel Daire Başkanlığı, 181 adedi Hukuk Müşavirliği, 288 adedi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmaları kapsamaktadır. Ayrıca 21 adedi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Projeleri ile ilgili olmak üzere, bankalarla toplam 117 adet yazışma yapılmıştır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite taşınmazlarının, büyük onarım ve inşaatlarının projelendirilmesi, maliyetlendirilmesi, ihalesi ve inşası sırasındaki mesleki denetimlerinin yapılması hizmetlerini yürüten Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 2010 yılında yapılan ve tamamlanan inşaat işlerinin detayı Tablo-106 da sektörel bazda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

127 Tablo Yılında Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan İşler S.No İşin Adı Ödenen Tutar (TL) 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 6., 9. ve 4. Blok Eşanjör Daireleri Onarım ve Yenileme İşi , Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi C Blok Temellerinde Modern Teknoloji Yüksek Genleşmeli Kimyasal Enjeksiyon İle Güçlendirme Yapılması İşi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bahçe Bitkileri Bölümü Binaları ve Muhafaza Binası Dış Cephe Onarımı ve Doğrama Değişimi İşi , ,22 4 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesis Binası Dış Cephe Onarımı ve Doğrama Değişimi İşi ,00 5 Veteriner Fakültesi Anatomi Binası Çatı Onarım İşi ,00 6 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fermantasyon Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü Dış Cepheleri Yenilenmesi ve Çevre Düzenlemesi İşi ,00 7 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenim Merkezi Çatısı ile Herbaryum Bölümü Onarım İşi ,00 8 Ankara Üniversitesi Beşevler Kampüsü Fen Fakültesi A,B,C ve E Blokları Tuvaletleri Onarımı ve Restorasyonu Uygulama İşi ,00 9 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Amfisi (Yeşil Amfi ) Büyük Onarım İşi ,02 10 Ankara Üniversitesi Basımevi Binası Büyük Onarım İşi ,00 11 Ankara Üniversitesi Gölbaşı Su Sporları Tesisi Kayıkhane Binası Çatı Onarım İşi 7.552,00 12 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ,00 TOPLAM ,24 Tablo Yılında Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler S.No İşin Adı Ödenen Tutar (TL) 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Acil Servis Onarım İşi ,00 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ünitesi Büyük Onarım İşi ,16 3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Personel Yemekhanesi Büyük Onarım İşi ,00 4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Araştırma Merkezi ve Biobanka Büyük Onarım İşi ,36 5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Binası Büyük Onarım Yapım İşi ,00 TOPLAM , Tablo Yılında Açık Spor Alanları İle İlgili Yapılan İşler S.No İşin Adı Ödenen Tutar (TL) 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Arkası Açık Tenis Kortu ve Basketbol Sahası Onarım ve Aydınlatma Yapım İşi ,00 TOPLAM ,00 Tablo Yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İle İlgili Yapılan İşler S.No İşin Adı Ödenen Tutar (TL) 1 Ankara Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimleri Projesi Kapsamında Gölbaşı Kampüsünde Yapılacak Olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 2.Kısım İkmal İnşaatı ( ) Yıllarına Sari Yapım İşi ,00 TOPLAM ,00

128 Personel Daire Başkanlığı Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartı hazırlanması, pasaport, hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, ayniyat işlemleri ile Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin maaş, harcırah, tedavi tahakkuk işlemleri, doktora yapmak amacıyla yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı maaş ve harcırah işlemleri, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev alan personelin maaş işlemleri Başkanlık tarafından yapılmaktadır Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 128 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılı içerisinde tamamlanan faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: Tandoğan Yerleşkesi ile Ulaknet arasındaki bağlantı hızı 155 Mbps ATM den 250 Mbps Metro Ethernet e yükseltilmiştir. Sıhhiye Yerleşkesi ile Tandoğan Yerleşkesinde bulunan omurga cihazı arasındaki bağlantı hızı 34 Mbps ATM den 50 Mbps Metro Ethernet e yükseltilmiştir. Eğitim Bilimleri Fakültesinde bulunan tüm aktif ağ cihazları yenilenmiştir. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Üniversitemiz kablosuz ağı kapsama alanına dahil edilmiştir. Vehbi Koç Öğrenci Evi internet bağlantısı Metro Ethernet e geçirilmiş ve Üniversitemiz ağına dahil edilmiştir. Vehbi Koç, Milli Piyango ve Keçiören Öğrenci Evlerinde kablosuz ağ kapsama alanı genişletilmiştir. Hukuk Fakültesinde bulunan tüm aktif cihazlar yenilenmiştir. Elmadağ Meslek Yüksekokulu ile Tandoğan Yerleşkesinde bulunan omurga cihazı arasındaki bağlantı hızı 2 Mbps DSL den 5 Mbps Metro Ethernete yükseltilmiştir. Cep telefonları ile de kurumsal e-posta hesaplarına erişimi sağlamak amacıyla Wapmail servisi kurulmuştur. Üniversitemizin internet bağlantısını daha güvenli hale getirmek amacıyla IPS/IDS (Saldırı Tespit ve Saldırı Önleme) Sistemi kurulmuştur. TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından organize edilen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına iştirak edilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edilen Web Tabanlı Performans Programı yazılmıştır. E-posta kotaları tüm kullanıcılarımız için 500 MB tan 1 GB a yükseltilmiştir. Sunucularımızın RAM kapasiteleri ile depolama ünitesi disk alanının yükseltilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde IP kamera sistemi kurulması sırasında teknik destek verilmiştir. Üniversitemizin internet çıkışını sağlayan omurga cihazının yedeği alınmış, taşınan birimler sebebiyle Gölbaşı Yerleşkesine geçici olarak konumlandırılmıştır. Gölbaşı Yerleşkesine taşınan birimlerin ağ altyapıları yapılmıştır. Haymana Meslek Yüksekokulu ağ altyapısı yapılmış, Metro Ethernet bağlantısıyla Üniversite ağına dahil edilmiştir. Rektörlük, Fen Fakültesi C Blok, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Yıldırım Beyazıt Erkek ve Kız Öğrenci

129 Evlerindeki aktif ağ cihazları yenilenmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, ATAUM, Milli Piyango Öğrenci Evi, Çocuk Üniversitesi ve Yüzme Havuzunun fiber optik altyapıları yenilenmiştir. Evrak Programının java programlama diliyle web uygulamasına dönüştürülmesi sağlanmıştır. TÖMER için geliştirilen Öğrenci İşleri Programında test çalışmaları başlamıştır. Enstitü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi web arayüzüne Tez İzleme Komitesi işlemleri modülü ilave edilmiştir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Sisteminde yerleştirme prosedürü ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Kimlik Paylaşım Sistemi, yeni sorgulama türleri de eklenerek Üniversitemiz birimlerinin kullanımına sunulmuştur. Başkanlığımızca üretilmiş olan yazılımlar kullanıcı birimler tarafından yapılan talepler ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmiş, veri tabanlarının bakımı yapılmıştır. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi uygulama sunucularına bakım ve destek çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerince talep edilen çeşitli rapor ve bilgiler gönderilmiştir. Yarı Zamanlı Öğrenci Bordro Yazılımı ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Yeterli teknik destek elemanı olmayan birimlere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından teknik destek hizmeti sunulmuştur. Tablo-110 Teknik Destek Hizmeti Verilen Birimler Birimler İyileştirme Parça Değişikliği Bakım Program Toplam Adli Bilimler Enstitüsü Araştırma ve Uygulama Merkezleri Başkent Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Biyoteknoloji Enstitüsü Beypazarı Meslek Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Fakültesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Hukuk Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Mühendislik Fakültesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Rektörlük Birimleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Fakültesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Veteriner Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ziraat Fakültesi TOPLAM Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

130 2010 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından satın alınarak Üniversitemiz birimlerine dağıtılan bilgisayar ve yazıcı sayıları Tablo-111 de verilmiştir. Tablo Yılında Satın Alınan ve Birimlere Dağıtılan Bilgisayar-Yazıcı Sayıları Satın Alınan (Adet) Dağıtılan (Adet) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı TOPLAM Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tablo-112 Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Son Üç Yıllık Dağılımını Gösterir Tablo Genel Dağıtım Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği (BYÖD) Toplam Masa Üstü Bilgisayar (Adet) Taşınabilir Bilgisayar (Adet) Yazıcı (Adet) TOPLAM Tablo Yılı Dağıtılan Bilgisayar ve Yazıcıların Birimler Bazında Listesi 130 Rektörlük Taşınabilir Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Sayısı Sayısı Yazıcı Makamlar Makam Sekreterlikleri Genel Sekreterlik Basın Halkla İlişkiler Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Strateji ve Geliştirme Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Öğrenci İşleri Dairesi Personel Dairesi 1-1 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Yapı İşleri Teknik Dairesi Bilimsel Araştırma Projeleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çocuk Üniversitesi TOPLAM Fakülteler Taşınabilir Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Sayısı Sayısı Yazıcı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi TOPLAM

131 Tablo Yılı Dağıtılan Bilgisayar ve Yazıcıların Birimler Bazında Listesi (Devamı) Yüksekokullar Taşınabilir Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Sayısı Sayısı Yazıcı Devlet Konservatuvarı Başkent Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kalecik Meslek Yüksekokulu Haymana Meslek Yüksekokulu TOPLAM Enstitüler Taşınabilir Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Sayısı Sayısı Yazıcı Adli Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü 3-2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Kök Hücre Enstitüsü Su Yönetimi Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü TOPLAM Rektörlüğe Bağlı Bölümler Taşınabilir Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Sayısı Sayısı Yazıcı Enformatik Bölümü Türk Dili Bölümü TOPLAM Araştırma Uygulama Merkezleri Taşınabilir Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Sayısı Sayısı Yazıcı Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TOPLAM GENEL TOPLAM Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında; ÖSYM tarafından yapılacak sınav ve değerlendirme sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt kabul işlemleri yapılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul işlemleri yürütülmüştür. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomalarının ihtiyaca göre basımı ve dağıtımı yapılmıştır. Üniversitemiz Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların Özel Yetenek Sınavlarına müracaat işlemleri yürütülmüştür. Üniversitemize yapılacak yatay geçiş işlemleri yürütülmüştür.

132 132 ÖSYM tarafından yapılacak ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), ÜDS (Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDUS (Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) kılavuz satışı ve/veya müracaat kabul işlemleri yürütülmüştür. Diploma denklik işlemleri ile ilgili yazışmalar yapılmıştır. Staj yazışmaları yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik, Askeri Mahkemeler, Askerlik Şubeleri, İcra Daireleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vb. yerlerden gelen tüm öğrenciler ile ilgili (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler dahil) yazışmaların takibi yapılmıştır. Akademik takvim, ders programları, yatay-dikey geçiş kontenjanları, yaz okulu teklifleri, yönetmelikyönerge değişiklikleri, öğrenci birim temsilcisi seçimleri, Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanları, bölüm-program açılması ve programlara öğrenci alınması, yüksek lisans-doktora programları açılması, yabancı dil hazırlık sınıfı açılması, programlara alınacak öğrenciler için puan türünün değiştirilmesi ve özel şartların konulması vb. konularda alınması gereken kararlar için (Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senatosu tarafından) evrakların hazırlığı ve bu konularda alınan kararlar çerçevesinde ilgili yerlerle yazışmalar yapılmıştır. Öğrenci sayılarına ilişkin (kız-erkek, mezun ve toplam bazda, Türk-yabancı öğrencilerin) istatistiki bilgiler hazırlanmıştır. Disiplin cezalarının takibinin yapılarak istatistiki bilgilerinin toplanması ve ceza alan öğrencilerin bilgi formlarının ilgili yerlere gönderilmesi işlemleri yürütülmüştür. (Kredi Yurtlar Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kurumları, Emniyet Makamları, Askerlik Şubeleri ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmesi) Kayıt kabul, kimlik yapımı ve mezun öğrenciler için gereken (dosya, dekont, form vb.) belgelerin basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize yeni kayıt olacak öğrencilerin tanıtım kartlarının basımı ve dağıtımı sağlanmıştır. Satın alma işlemleri yürütülmüştür. Evrak kayıt işlemleri yürütülmüştür. Zorunlu stajı bulunan öğrencilerin sigorta işlemleri yapılmıştır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7 adet öğrenci evi, 2 adet öğrenci rehabilitasyon ve spor eğitim merkezi, kapalı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, anaokulu, kreş, fitness salonu ve 32 adet yemekhane ile hizmet veren Başkanlık aynı zamanda öğrenci harçlarının tahsil ve takibini de yapmaktadır. Koruma ve güvenlik hizmetleri 77 özel koruma ve güvenlik elemanıyla başlamış olup, iş artışına gidilerek toplam eleman sayısı 87 olmuştur. Başkanlık bünyesindeki hizmet alanlarının temizlik hizmeti 2010 yılında 109 elemanla başlamış olup, yıl içinde yapılan iş artışı ile sayı 125 olmuştur. Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetler yürütülmüştür. Yürütülen hizmetlerin öğrenciye yönelik olanları Öğrenciye Sunulan Hizmetler bölümünde gösterilmiş olup, öğrenci evleri, bazı mal ve hizmet ihale bilgileri ile sportif faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo-114, 115, 116 da gösterilmiştir.

133 Tablo-114 Öğrenci Evleri Öğrenci Evi Alan (m²) Kapasite (Kişi) 2010 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Vehbi Koç Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi Fahriye Özaka Kız Öğrenci Evi Milli Piyango Kız Öğrenci Evi Cumhuriyet Kız Öğrenci Evi Keçiören Öğrenci Evi TOPLAM yılında internet salonundaki internet hizmeti metro ethernet sistemine dönüştürülerek Üniversite ağına bağlanmıştır. Koç Vakfı tarafından 101 adet 40 ekran LCD TV hibe edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin hizmetinde kullanılmakta olan çamaşırhane için 4 adet çamaşır yıkama, 7 adet kurutma makinesi ve ütü alınmıştır. Öğrenci evinin giriş kapısı yenilenmiş, yangın algılama sistemi kurulmuş ve öğrenci evi çevresine panel çit yapılmıştır. PVC pencerelerin tadilatı yapılmış, çalışma salonu yenilenmiş, zemin yenilenmiş, iç cephelerin boya işi yapılmış, tül perdeler ve güneşlikler yenilenmiş, kamera sistemi değiştirilmiş, DVR cihazı yenilenmiştir. Öğrenci çalışma salonundaki masa ve sandalyeler yenilenmiş, misafir bekleme salonunun yenileme işi ve koltuk alımı yapılmıştır. Ayrıca çatı onarım işi yapılmıştır. Yangın alarm sistemi yenilenmiştir yılında öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere yatak, yastık elektrikli ocak, ütü ve öğrenci çalışma masaları için 150 adet sandalye alınmıştır. Kompanzasyon panosu yapılmıştır. Mutfak kapasite artırımı için tezgah ve dolap alınmıştır. Çalışma salonu ve zemin yenilenmiş, iç cephelerin boya işi yapılmış, tül perdeler ve güneşlikler yenilenmiş, öğrenci çalışma salonundaki masa ve sandalyeler yenilenmiş, misafir bekleme salonunun yenilenmesi işi ve koltuk alımı yapılmıştır. Ayrıca çatının onarımı yapılmıştır yılında öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere elektrikli ocak, ütü, ütü masası, mini fırın, tost makinası, 1 adet mikrodalga fırın, 3 adet çamaşır makinası, 3 adet kurutma makinası öğrenci çalışma masaları için 180 adet sandalye alınmıştır. Kamera sistemlerinin bakım onarımı, çatı onarımı ve pencerelerin onarımı yapılmıştır. 35 adet televizyon, çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, ütü masası, ütü alımı yapılmıştır. Ayrıca bakım onarım kapsamında iç mekanların boya badana işleri yapılmış, öğrenci evinde bulunan kantinin kapanması nedeni ile öğrencilerin yemeklerini yapabilmeleri amacıyla yeni mutfak oluşturulmuş, mutfak için gerekli olan su tesisatı yaptırılmış, 30 adet dolap, eviye ve 1 adet fritöz alınmıştır. Öğrenci evini besleyen elektrik panosu için kompanzasyon sistemi ve merkezi anten sistemi yapılmıştır. Öğrenci evinin tül perdeleri ve güneşlikleri yenilenmiş, internet bağlantısının daha hızlı ve sorunsuz çalışması için 2 adet acses point cihazı ve injektör cihazı alımı yapılarak sisteme entegre edilmiştir. Olası yangınlara karşı panikbarlı kilit sistemli yangın kapısı yaptırılmış ve 13 adet cam kırma çekici alınmıştır. Öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere yatak, kurutma ve çamaşır makinası, süpürge, fırın alınmıştır. Ayrıca idari bürolarda kullanılmak üzere sehpa, tekli ve ikili koltuk satın alınmıştır. Lavabo değişimi, ana su borularının tesisatlarının değişimi yapılmıştır. Öğrenci evinde bulunan tüm odaların perdeleri yenilenmiştir. Çatıdaki akıntı nedeniyle çatı onarımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinden daha iyi şekilde yararlanabilmeleri amacıyla 3 adet çamaşır makinası, 3 adet kurutma makinası, 8 adet büyük buzdolabı, 8 adet mikro dalga fırın, 8 adet normal fırın ve 8 adet 2 gözlü elektrikli ocak alınmıştır. İmzalanan ikili anlaşma çerçevesinde Üniversitemize gelen Afrika kökenli yabancı öğrenciler ücretsiz olarak barınma ve beslenmelerini yapmaları amacıyla Sağlık Bilimleri Fakültesinin boşalttığı idari bina öğrenci evi bünyesinde yurt olarak dizayn edilmiş, tefrişatı ile ilgili mal ve malzeme alımları yapılmıştır. 133 Tablo Yılında Yapılan İhaleler S.No İhalenin Adı Ödenen Tutar (TL) Mali Yılı Temizlik Hizmeti Alımı , Mali Yılı Güvenlik Hizmeti Alımı , Mali Yılı Yemek Hizmeti Alımı , Mali Yılı Ocak - Şubat Dönemi Yemek Hizmeti Alımı , Mali Yılı Mart Dönemi Yemek Hizmeti Alımı ,82 6 Otobüs ve Midibüs Kiralama Hizmeti (Ocak-Ağustos 2010) ,26 7 Otobüs ve Midibüs Kiralama Hizmeti (Ağustos-Aralık 2010) ,76 8 Tişört Alımı ,00 9 Şapka Alımı ,00 TOPLAM ,19

134 Tablo Yılında Üniversite Sporları Federasyonu Tarafından Düzenlenen Üniversitemiz Takımlarının Katıldığı Yarışmalar Spor Dalı Müsabaka Adı Düzenlenen Yer Alınan Dereceler Bayanlarda sırıkla atlama dalında 4.'lük, Atletizm Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Pamukkale Üniversitesi- Denizli 100 m engellilerde 5.'lik, 200 m erkeklerde 5.'lik derecesi alınmıştır. 134 Badminton Süper Lig Müsabakaları Fırat Üniversitesi-Elazığ Takımımız derece alamamıştır. Basketbol Üniversiteler Arası 1. Lig Müsabakaları Süper Lige Yükselme Karşılaşmaları Selçuk Üniversitesi-Konya Alanya Bilardo Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Başkent Üniversitesi-Ankara Bilek Güreşi Boks Bowling Eskrim Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası Türkiye Üniversiteler Arası Bowling Şampiyonası Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası Futbol 2. Lig Futbol Karşılaşmaları Ankara Güreş Hentbol Üniversiteler Arası Türkiye Güreş Şampiyonası Üniversiteler Arası 2. Lig Bayan Karşılaşmaları Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir Kayak Üniversiteler Arası Türkiye Kayak Şampiyonası Karatekin Üniversitesi- Çankırı Fırat Üniversitesi-Elazığ Bilkent Roll House-Ankara Balıkesir Üniversitesi Hitit Üniversitesi-Çorum Aksaray Üniversitesi G.S.İ.M-Erzurum Erkek takımı 1. olarak süper lige yükselme şansı kazanmıştır. Bayan takımı 1.ligde 4.'lük derecesi almıştır. Erkek takımı 5. lik derecesi elde etmiş, süper lige çıkamayarak 1. ligde kalmıştır. Erkek takımımızla katılanan şampiyonada derece alınamamıştır. Erkek takımımızla katılınan şampiyonada derece alınamamıştır Ferdi karşılaşmalarda, 48 kg'da 3. lük, +91 kg'da 2. lik derecesi alınmıştır. Ferdi karşılaşmalarda ve takım sırlamasında dereceye girilememiştir. Takımımız derece alamamıştır. Takımımız grubunda 1. olarak 1.lige yükselmiştir. 5 sporcu ile katılınmış, bir derece alınamamıştır. Bayan takımımız 2. olarak 1.lige yükselmiştir. Kano takımımız 2 adet 1. lik, 1 adet 2. lik kupası almıştır. Bir derece alınamamıştır. Korfbol Üniversiteler Arası Korfbol Şampiyonası Aksaray Üniversitesi Takımımız derece alamamıştır. Kürek 10 Kasım Üniversiteler Arası Kürek Yarışması Kadir Has Üniversitesi- İstanbul Masa Tenisi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Uludağ Üniversitesi-Bursa Oryantiring Oryantiring Yarışması Bozok Üniversitesi-Yozgat Plaj Voleybolu Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası 5. Dünya Üniversiteler Plaj Voleybolu Şampiyonası Alanya-Antalya Taekwando Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Ordu Üniversitesi Tenis Tenis 1. Lig Karşılaşmaları Antalya Voleybol Yüzme Üniversiteler Arası Voleybol 1. Lig Müsabakaları Üniversiteler Arası Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Antalya Pamukkale Üniversitesi- Denizli 3. lük madalyası alınmıştır. Bayan ve erkek takımlarımız derece alamamıştır. Bayan ve erkek takımlarımız derece alamamıştır. Erkek takımı 2.'lik, bayan takımı 1.'lik elde etmiş olup, 5. Dünya Üniversiteler Plaj Voleybolu Şampiyonasında Ülkemiz adına yarışma hakkı kazanmıştır. Bayan takımımız derece alamamıştır. Bayan ve erkek takımları olarak katılınmış, ferdi erkeklerde 63 kg'da 3.lük, bayanlarda 49 kg'da 1.'lik, 53 kg'da 2.'lik, 62 kg'da 1.'lik kazanılmıştır. Takım olarak bayanlarda 2. olunmuştur. Bayan ve erkek takımı olarak katılınmış, bir derece alınamamıştır. Bayan ve erkek takımları katılmış, bayanlar 1.lig 3.'sü erkekler ise 1.lig 1.'si olarak her iki takımımız da süper lige yükselme turnuvasına katılmaya hak kazanmıştır. Bayan ve erkek takımları katılmış ve erkek takımı 1. olarak süper lige yükselmiş, bayan takımı derece yapamamış ve 1.ligde kalmıştır. Bayan ve erkek takımları katılmış, bayan ferdi 50 m ve 100 m serbestte 4. olunmuştur.

135 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi kaynaklarının satın alınması, dergi aboneliklerinin gerçekleştirilmesi, bütçelendirilmesi, elektronik veri tabanı hizmetleri, Üniversitemiz Kütüphane Otomasyon Programı (MİLAS) ile ilgili işlemler, açık arşiv ve çevrimiçi yayınevi hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kütüphanelerimiz geleneksel bilgi hizmetlerinin yanı sıra elektronik bilgi hizmetleriyle de araştırmacılarına kesintisiz hizmet vermektedir. Elektronik ve basılı kaynaklardan oluşan kütüphane dermelerimiz kullanıcılarımızla etkileşimli olarak geliştirilmektedir. Derme geliştirme politikasında seçilen bu yöntem sayesinde tüm kullanıcılarımızın ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanmaya çalışılmakta ve etkin kullanım olanakları yaratılmaktadır. Ankara Üniversitesinde tüm birimlere hizmet veren bir Merkez Kütüphane bulunmadığından, 13 adedi fakültelerde (Fen ve Mühendislik Fakülteleri ortak), 1 adedi enstitüde, 9 adedi yüksekokulda ve 6 adedi de araştırma ve uygulama merkezlerinde olmak üzere toplam 29 adet birim kütüphaneleri tarafından kullanıcı hizmetleri verilmektedir. Tablo-117 Kütüphanesi Olan Birimler Fakülteler 1-Tıp 2-Diş Hekimliği 3-Eczacılık 4-Veteriner 5-Sağlık Bilimleri 6-Fen 7-Ziraat Fakültesi 8-Eğitim Bilimleri 9-Hukuk 10-Siyasal Bilgiler 11-Dil ve Tarih-Coğrafya 12-İletişim 13-İlahiyat Devlet Konservatuvarı, Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler Araştırma ve Uygulama Merkezleri 1-Devlet Konservatuvarı 1-Sağlık Hizmetleri 1-Türk İnkılap Tarihi 1-Türkçe ve Yabancı Dil 2-Beden Eğitimi ve Spor 2-Kalecik 2-Avrupa Toplulukları 3-Ev Ekonomisi 3-Elmadağ 3-Çocuk Kültürü 4-Başkent 5-Beypazarı 6-Adalet 4-Fikri ve Sınai Haklar 5-Afrika Çalışmaları 6- Latin Amerika Çalışmaları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Hizmetleri: 2010 yılında özel güvenlik hizmeti ihale edilmiş ve 70 kişi ile özel güvenlik hizmetine başlanmıştır. Hizmet genişlemesi nedeniyle %20 iş artışına gidilerek, güvenlik hizmetleri 84 özel koruma ve güvenlik elemanı ve 275 adet kadrolu koruma ve güvenlik memuru ile yürütülmüştür. Temizlik Hizmetleri: Genel temizliği hizmet satın alma yoluyla sağlayan Üniversitemizde 2010 yılında 275 kişi ile yürütülen genel temizlik hizmeti tarihinden itibaren çalışan sayısı 330 a çıkarılmıştır. Ek hizmet binasının Gölbaşı Yerleşkesine taşınması, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılması ve Haymana Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretime başlanması nedeniyle tarihinden itibaren hizmet genişlemesi nedeniyle genel temizlik hizmetinde çalışan kişi sayısı 370 e çıkarılmıştır. Küçük bakım ve onarım kapsamında akademik ve idari birimlere yapılan hizmetlere ilişkin faaliyet detayı birimler düzeyinde Tablo-118 de gösterilmiştir.

136 Tablo-118 Bakım Onarım Hizmetleri 136 YAPILAN İŞLER Bakım Onarım İşleri Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan bürolar için alçıpan ile bölme işlemleri yapılmıştır. Alçı, boya ve badana işlemleri yapılmıştır. (2 adet ) Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan çay ocağına pis su tesisatı ve temiz su tesisatı yapılmıştır. Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan yerlerindeki makam odası alçıpan bölme ile bölünerek boya ve badanası yapılmıştır. Elektrik Onarım İşleri Yeni oluşturulan odalara elektrik tesisatı çekilmiştir. ( 9 adet oda ) Yıl boyunca birimde meydana gelen elektrik ve telefon arızaları tarafımızdan giderilmiştir. Saha etrafındaki projektörlerin arızaları giderilmiştir. Yıl boyunca meydana gelen elektrik ve telefon arızaları giderilmiştir. Gökbilim Okulunun mevcut elektrik sistemi tamamen sökülerek ihtiyaçlar doğrultusunda tamamen yenilenmiştir. (Dağıtım panosu, elektrik tesisatı, priz, lamba bağlantıları vb. gibi) T-35 Teleskop Binası için malzeme ihtiyacı karşılanmıştır. Elektrik ile ilgili ihtiyaçlar giderilmiştir. (priz bağlantıları, aydınlatma yeri değişiklikleri vb. gibi) Tadilat nedeni ile elektrik ve telefon düzenleme işleri yapılmıştır. (Anahtar, priz, lamba montajı, kabloların kanal içine alınması vb. gibi) Tadilat nedeni ile sorunlu olan elektrik ve telefon hatları çalışır vaziyete getirilmiştir. Başkanlık makam odası ve sekretaryasında; elektrik, telefon, aydınlatma ile ilgili işlemler yapılmıştır. Garaj Amirliğinin düzenleme yapılan yerinde internet, telefon ve elektrik ile ilgili işler yapılmıştır. Marangozhaneye gelen makina ve yerleri değişen makinalar için kablo çekilmesi, kabloların kanal içine alınması işlemi, sigorta takılması vb. gibi elektrik altyapı işleri tamamlanmıştır. Rektörlük çatısında bulunan projektör kablolarında erime meydana geldiğinden yenileri ile değiştirilmiştir. (60 metre) Teknik Hizmetler Birimi binası için internet, telefon ve elektrik tesisatı işlemleri yapılmıştır. Teknisyenler odası için telefon ve internet kabloları çekilmiştir. Bahar Şenliği ve birim tarafından düzenlenen tüm etkinliklerde elektrik ve aydınlatma ile ilgili bütün ihtiyaçlar karşılanmıştır. Nenehatun Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binasında yıl boyunca elektrik ve telefon ile ilgili arızalar giderilmiştir. Kullanılan malzemeler tarafımızdan tedarik edilmiştir. Nenehatun Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binasında dış cephe aydınlatma sisteminin arızaları tarafımızdan giderilmiştir. Keçiören Afrika Öğrenci Evinde bina içi tüm telefon ve elektrik tesisatı yenilenmiştir. Yıl boyunca meydana gelen elektrik ve telefon ile ilgili arızalar tarafımızdan giderilmiştir. Keçiören Ek Hizmet binasında 30 m telefon hattı kablosu çekilip Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve GEDAM'a dahili hatlar verilmiştir. Keçiören Ek Hizmet binasında bulunan tüm lavabo ve tuvaletlerde arızalı olan lambaların değişimi yapılmıştır. Mevcut elektrik arızalarının tespiti ve lamba, priz vb. gibi fonksiyonunu yitirmiş malzemelerin yerine yenisinin montajı yapılmıştır. Birimlerin bilgisayar laboratuvarı olarak kullanacağı oda ve sınıflara panolardan yerleşim durumuna göre elektrik priz bağlantı hatları çekilmiştir. Yeni taşınan birimlerde eksik olan elektrik ile ilgili ihtiyaçlar giderilmiştir. (kablo kanalı yapılması, priz montajları, uzatma kabloları yapımı, arızalı lambaların değiştirilmesi vb. gibi.) Mevcut telefon tesisatı altyapısının kontrolü yapılarak test edilmiş ve yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle santrale yeni kartlar alınarak tüm birimlere hatlar verilmiştir. Telefon altyapısının yetersiz olduğu birimlere taşınma sürecinde katkıda bulunulmuştur. (dahili hatların verilmesi, telefonların programlanması vb. gibi ) Küçük İnşaat Onarım İşleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde oda bölmesi yapılmıştır. ( 9 adet oda ) Bölümdeki diğer odaların, sınıfların ve koridorların boya ve badanası yapılmıştır. Bölümün giriş kapısı yeri değiştirilmiştir. Çay ocağı su tesisatı ve pis su tesisatı çekilmiştir. Yeni oluşturulan odalara alçı, boya ve badana yapılmıştır. ( 9 adet oda ) Yeni oluşturulan odalara kalorifer tesisatı çekilmiştir. Öğrenci yemekhanesinde dinlenme odası için duvar bölmesi yapılmıştır. Yemekhane, dinlenme odası, koridor ve 5 adet laboratuvarın boya, badanası yapılmıştır. 2 adet laboratuvarın pis su giderleri değiştirilmiştir. Tesisat izolasyonları yapılmıştır. Besin Hijyeni ABD laboratuvarları tadilatları yapılmıştır. ( 7 adet 1500 m 2 ) Temiz su ve sıcak su tesisatı çekilmiştir. Sıhhi tesisat uç malzemeleri takılmıştır. Pis su tesisatı bağlantıları yapılmıştır. Fayans ve yer seramiği döşeme işlemleri yapılmıştır. Alçı, boya ve badana yapılmıştır. Biyokimya ABD laboratuvarı tadilatları yapılmıştır. (1 adet- 200 m 2 ) Temiz su tesisatı çekilmiştir. Zemin döşemesi (seramik) yapılmıştır.

137 Tablo-118 Bakım Onarım Hizmetleri (Devamı) YAPILAN İŞLER Küçük İnşaat Onarım İşleri (Devamı) Binanın tüm iç mekanlarının boya ve badana işleri yapılmıştır. Binaya sıhhi tesisat, lavabo, pisuvar takımı, alafranga tuvalet montajları yapılmıştır. Bina çevresine moloz dolgusu yapılmıştır. Silindir ile sıkıştırma işlemleri yapılmıştır. Beton atılıp, karo döşenmiştir. Müdür makam odası duvar yıkımı ve kapı yeri açılması işlemleri yapılmıştır. Arşiv için alçıpan ile bölme yapılma işlemi tamamlanmıştır. Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan laboratuvarlar için sıhhi tesisat ve pis su tesisatı yapılmıştır. Laboratuvarlar için kapı yerleri açılmıştır. Makam odasına ve toplantı odasına kapitone kapı yapılmıştır. (2 adet) Gökbilim Okuluna ıslak zeminlerin duvar ve yer seramikleri yapılmıştır. (65 m 2 ) Gökbilim Okulunun boya ve badanası yapılmıştır. Gökbilim Okulunun kapılarının boyama işlemleri yapılmıştır. T-35 binası ıslak zeminlerine seramik döşemesi yapılmıştır. (50 m 2 ) T35 binası teleskop pilyesi çevresine, platform için profil iskele yapılmıştır. İskele zeminine ahşap döşenmiştir. T-35 binasında boya badana işleri yapılmıştır. Yeni teleskop binası için çelik iskeletler yapılmıştır. Duvar örme işlemi tamamlanmıştır. Yeni teleskop binası için pilye yapılmıştır. Yeni teleskop binası için zemin beton yeri kazılıp demirli tabla betonu atılmıştır. (60cmx700 cm) Yeni teleskop binasının alçı, boya ve badanası tamamlanmıştır. Yeni oluşturulan odalar için boya ve badana yapılmıştır. Yutong duvar ile oda bölmesi yapılmıştır. (2 oda ) Gölbaşında bulunan Su Sporları Merkezinin komple boya ve badana işleri yapılmıştır. Birime ait tüm büroların boya ve badanası yapılmıştır. Birime ait depo içerisine çelik rafların kurulması ve boyası yapılmıştır. Başkanlığın tüm bürolarının boya badana işlemleri tamamlanmıştır. Kapılar yağlı boya ile boyanmıştır. Başkanlık makam odası ve sekretaryasında; alçı, boya ve badana işlemleri yapılmıştır. Başkanlık makam odasına ses yalıtımı yapılmıştır. Cebeci Yerleşkesinin çöp mahallinin demir kapısının tadilatı yapılmıştır. Garaj Amirliğinin oto yıkama bölümüne beton atılmıştır. Gölbaşında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının deposunda alçıpan bölmeler yapılmıştır. Rektör danışmanı makam odası ve sekretaryasının boya ve badanası yapılmıştır. Rektörlük idari bölümlerde değişimi yapılan kapılardan dolayı meydana gelen hasarlar onarılmıştır. (alçı, duvar örülmesi, boya işlemleri) Senato Salonunun alçı, boya ve badanası yapılmıştır. Tandoğan Yerleşkesinin çevre koruma demirlerinin boyası yapılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binasının bulunduğu yerleşkenin çevre demirlerinin bakımı ve boyası yapılmıştır. (kaynak, boya vb. gibi) Teknik Hizmetler Birimi Binası için yer döşemesi yapılmıştır. Teknik Hizmetler Birimi Binası için kalorifer tesisatı yapılmıştır. Teknik Hizmetler Birimi Binasının temiz su ve pis su tesisatı yapılmıştır. Tandoğan Yerleşkesi çevre demirleri üzerinde bulunan Üniversite logoları sökülerek bakımları yapılmıştır. (135 adet ) Fen Fakültesi içerisinde bulunan hizmet odalarının alçıpan bölme işlemleri yapılmış alçı, boya ve badana işlemleri tamamlanmıştır. (5 adet oda) Banyo ve tuvalet için kalebodur ve fayans döşemesi tamamlanmıştır. Sıhhi tesisat ve pis su tesisatı uç malzemeleri değişimi yapılmıştır. ( Batarya, pisuvar ) Nenehatun Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binasında karolar kırılmış ve boya işlemleri yapılmıştır. Nenehatun Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binasında sıhhi tesisat tamiri yapılmıştır. Keçiören Afrika Öğrenci Evi Binasında gaz beton duvarlar örülerek yeni odalar oluşturulmuştur. Keçiören Afrika Öğrenci Evi Binasının tüm iç mekanlarının alçı, boya ve badana işleri yapılmıştır. Keçiören Afrika Öğrenci Evi büyük onarımı; Eski Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasında yeni oluşturulacak odalar için kırım yapılmıştır. Keçiören Afrika Öğrenci Evinde bulunan tuvalet ve banyoların temiz ve sıcak su tesisatları değiştirilmiştir. Keçiören Afrika Öğrenci Evinde koridor, tuvalet, banyo, dinlenme odasına yer ve duvar döşemeleri yapılmıştır. Tandoğan Kampüsü Akademi Restorant önünde bulunan yol kenarına 40 m uzunluğunda beton atılarak yol genişletme çalışması yapılmıştır. Gölbaşı Yerleşkesi - K Blokta bulunan Başkan Yardımcısı odası için kapı yeri açılmıştır. Bürolar için alçıpan ile bölme yapılmıştır. Gölbaşında bulunan yerlerindeki çay ocağına pis su ve temiz su tesisatı yapılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binası çatısında su sızıntı olması sebebi ile çatının kısmen izolasyonu yapılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binası çevresinde bulunan bozuk beton zeminler onarılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binası koridorlarındaki radyatörlerinin bakımı yapılarak çalışır duruma getirilmiştir. Keçiören Ek Hizmet Binası tüm iç mekanlarının boya ve badanası yapılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binasının bulunduğu yerleşkede bulunan çöp bidonlarının bakımı yapılmıştır. (tekerlek değişimi, kaynak, montaj vb.- 12 adet ) 137

138 Tablo-118 Bakım Onarım Hizmetleri (Devamı) 138 YAPILAN İŞLER Küçük İnşaat Onarım İşleri (Devamı) Keçiören Ek Hizmet Binasının çatı oluklarının temizliği yapılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binasının giriş merdivenlerinin mozaikleri yapılmıştır. Keçiören Ek Hizmet Binasının bulunduğu yerleşkenin çevre demirlerinin bakımı ve boyası yapılmıştır. ( kaynak, boya vb. gibi ) Keçiören Ek Hizmet Binası tuvaletlerinde bulunan arızalı olan 4 adet lavabo yenisi ile değiştirilmiştir. Rektörlük Binası idari personel tarafı koridorlarının boya ve badanası yapılmıştır. Rektörlük Binasının kısmen temiz su tesisatı yenilenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının boşaltmış olduğu 2 adet odanın boya badana işleri yapılmıştır. Yeni kurulan 'Uluslararasılaştırma Politikaları Koordinatörlüğü' makam odası ve sekretaryasında elektrik tesisatı yapılmıştır. Yeni kurulan 'Uluslararasılaştırma Politikaları Koordinatörlüğü' makam odası ve sekretaryasının alçı, boya ve badanası yapılmıştır. Yeni kurulan 'Uluslararasılaştırma Politikaları Koordinatörlüğü' odalarında kırım yapılarak 1 adet kapı yeri açılmıştır. 1 adet kapı yeri kapatılmıştır. Yeni kurulan 'Yayınevi Müdürlüğü' için TÖMER Tunalı Hilmi Şubesi 5. katta alçıpan bölme yapılmıştır. Odaların alçı, boya ve badanası yapılmıştır. 8 adet separatör yapılmıştır. (200*75*20 cm) Marangozhane İşleri 1 adet çay ocağı dolabı imalatı yapılıp montajı gerçekleştirilmiştir. (2.00 m ahşap mutfak tezgahı 200*70*40 cm ölçülerinde) Dinlenme odası için 2 adet ahşap kapı imalatı yapılmıştır. Müze çekmeceli dolap yapılmıştır. ( 180*65*48 cm 16 adet ) Patoloji Bölümü laboratuvar dolabı ve tezgahları yapılmıştır. (500*70*35 cm - 2 adet ) (275*105*48 cm - 1 adet)( 190*90*75 cm - 2 adet) 328*73*02-2 adet Kalorifer menfezi Laboratuvar dolapları imalatı ve montajı yapılmıştır. 70 adet 90*90*52 cm ölçülerinde Kompaktlı Tezgah Altı Dolap 10 adet 90*90*52 cm ölçülerinde Mermerit Tezgah Altı Dolap 30 adet 90*90*35 cm ölçülerinde Üst Dolap 30 adet 90*90*35 cm ölçülerinde Üst Dolap Camlı Fakültede bulunan tüm sınıfların, sınıf arkalıkları imalatı yapılmıştır. Besin Hijyeni ABD laboratuvarları için laboratuvar dolapları, ahşap tezgah ve dosya dolapları imalatı yapılmıştır. Montajları gerçekleştirilmiştir.(7 laboratuvar) Kompaklı Tezgah Altı Dolap - 55 adet -(90*90*50 cm) Üst dolap - 20 adet - (90*90*35 cm) Kapaklı dosya dolabı - 20 adet - (250*80*40 cm) Çekmeceli dolap - 10 adet - (45*90*52 cm) Evye dolabı - 20 adet - (90*90*50 cm) Biyokimya ABD için ahşap tezgah ve laboratuvar tezgah altı dolapları imalatı yapılmıştır. Montajları gerçekleştirilmiştir. (1 laboratuvar) Kompaklı Tezgah Altı Dolap - 45 adet -(90*90*50 cm) 15 adet tek kanatlı, 3 adet çift kanatlı olmak üzere 18 adet kapı kasası imalatı yapılmıştır. 2 adet kapaklı dosya dolabı yapılmıştır. (240*250*40 cm) Arşiv dolabı yapılmıştır. (200*100*40 cm - 10 adet) 1 adet ahşap kapı kasası yapılmıştır. Gökbilim Okulu için 1 adet mutfak dolabı yapılmıştır. 1 adet 335*70*35 cm ölçülerinde üst dolap 1 adet 335*90*50 cm ölçülerinde tezgah altı dolap 1 adet ayaklı, 6 kapaklı vestiyer imalatı yapılmıştır. (100*200*40 cm) 3 adet özel tasarım suntalam masa imalatı yapılmıştır. (200*75*150 cm) 4 adet dosya dolabı imalatı yapılmıştır. (270*80*40 cm) Gökbilim Okulu için yapılan sandalyelerin döşemeleri yapılmıştır. T35 binası için 1 adet mutfak dolabı yapılmıştır. 1 adet 280*70*35 cm ölçülerinde üst dolap 1 adet 380*90*52 cm ölçülerinde tezgah altı dolap Ecza dolabı yapılmıştır. 1 adet mutfak tezgahı ve dolabı yapılmıştır. (90*80*35 cm) 7 adet metal ayaklı masa yapılmıştır. (200*80*30 mm) 1 adet dolap yapılmıştır. (250*100*60 cm) 6 adet kapaklı soyunma dolabı yapılmıştır. ( 210*45*50 cm) 6 adet kapaklı dosya dolabı yapılmıştır. (195*85*40 cm) 4 adet kapaklı dosya dolabı yapılmıştır. (270*40*80 cm) 4 adet cam kapaklı dosya dolabı yapılmıştır. (145*45*90 cm) Çeşitli ölçülerde dolaplar yapılmıştır. 1 adet cam kapaklı dosya dolabı. (200*90*40 cm)

139 Tablo-118 Bakım Onarım Hizmetleri (Devamı) YAPILAN İŞLER Marangozhane İşleri (Devamı) 1 adet kapaklı dosya dolabı. (200*90*40 cm) 1 adet kapaklı dosya dolabı. (235*82*40 cm) Dosya dolabı yapılmıştır. (2 adet) 20 adet separatör yapılmıştır. (170*75 cm) 100 yıl salonu için 16 adet masa yapılmıştır. Başkanlık makam odası ve sekretaryasında; dolap, parke ve kapıların sökümü yapılmıştır. Doktor odasında bulunan soyunma dolabı yapılmıştır. (200*200*45 cm) Garaj Amirliğinin 3 adet kanepe ve oturma koltuklarının onarımı yapılmış olup kaplamaları yenilenmiştir. Rektörlük nizamiye için 4 adet kapaklı dolap yapılmıştır. (70*40*30 cm) Rektörlük nizamiye için 2 adet kapaklı dolap yapılmıştır. (75*70*30 cm) Test merkezi için 2 adet dosya dolabı yapılmıştır. (90*90*50 cm) Test merkezi için 5 adet sehpa yapılmıştır. (50*50*45 cm) Genel Evrak Şubesine 2 adet kapaklı dosya dolabı yapılmıştır. (170*90*40 cm) Genel Evrak Şubesine 1 adet kapaklı dosya dolabı yapılmıştır. (130*125*43 cm) Teknik Hizmetler Birimine 1 adet mutfak üstü dolap ve mermeritli tezgah altı dolap imalatı yapılmıştır. (350*80*35 cm) BEYAS biriminde kullanılmak üzere Kompaklı Tezgah Altı Dolap yapılmıştır. (400*90*60 cm) Nenehatun Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binasında bulunan yuvarlak masalar boyanmıştır ve montajları yapılmıştır. (24 adet ) Keçiören Afrika Öğrenci Evi binası girişine 1 adet güvenlik bankosu yapılmıştır. (250*125*60 cm) Keçiören Afrika Öğrenci Evi için merdiven boşluğunun suntalam ile kapatılması ve giriş için müracaat bankosu yapılmıştır. Kapitone kapı (deri kaplamalı kapı) yapılmıştır. Gölbaşında bulunan arşivleri için arşiv dolapların imalatı yapılmıştır. Arşiv dolapları montajı ve çelik raf montajları yapılmıştır. (50 adet 115*115*80 cm ölçülerinde Metal Ayaklı Dolap) Şevket Aziz Kansu Ek Hizmet Binasının tadilatı nedeniyle binada bulunan odaların kapıları sökülmüş ve ambalajlanması yapılmıştır. Etajer ve seperatör yapılmıştır. 23 Nisan hazırlıkları için dekor tadilatı ve dolap tamirat işleri yapılmıştır. Rektörlük protokol giriş güvenlik nizamiye için 4 adet kapaklı dolap yapılmıştır. (70*40*30 cm) Rektörlük protokol giriş güvenlik nizamiye için 2 adet kapaklı dolap yapılmıştır. (75*70*30 cm) Yeni kurulan 'Yayınevi Müdürlüğü' için 210*45*40 cm ölçülerinde 12 adet cam kapaklı dosya dolabı imalatı yapılmıştır. Yeni kurulan 'Uluslararasılaştırma Politikaları Koordinatörlüğü' makam odası ve sekretaryasında eski dolap, kapı ve parkeler sökülmüştür. 139 Akademik ve idari birimlerin makine-teçhizat ve demirbaş ihtiyaçları temin edilerek hizmet birimlerine dağıtılmış olup, detayı Tablo-119 da gösterilmiştir. Tablo-119 Akademik ve İdari Birimlerimize Dağıtılan Malzemelerin Listesi Malzeme Cinsi Verilen Miktar Toplam Tutar (TL) 17" Monitör 1 Adet 850,00 Afiş Tutucu 7 Adet 1.424,00 Ahşap Dosya Dolabı 453 Adet ,80 Anestezi Cihazı 1 Adet ,00 Ankara Üniversitesi Flaması 5 Adet 705,00 Arıtma ve Saklama Seti 600 Adet ,00 Arşiv Dolabı 6 Adet 9.342,00 Arşiv Tipi Volanlı Dolaplar 28 Adet ,00 Aspiratör 1 Adet 885,00 Aspiratör ve Fan 1 Adet 70,00 Atatürk Albümü 2 Adet 590,00 Atatürk Büstü 1 Adet 560,00 Atatürk Resmi 58 Adet 4.344,50 Atomik Absorsiyon Spektrummetreleri 1 Adet ,00 Avizeler 3 Adet 6.051,00 Azot Protein Tayini Distilasyon Cihazı 1 Adet ,00 Bahçe Bankı 50 Adet ,00 Banko 2 Adet 1.390,00 SAYFA TOPLAMI ,30

140 Tablo-119 Akademik ve İdari Birimlerimize Dağıtılan Malzemelerin Listesi (Devamı) 140 Malzeme Cinsi Verilen Miktar Toplam Tutar (TL) Devir Toplamı ,30 Barkod Okuyucu 2 Adet 375,00 Barkod Yazıcı 3 Adet 1.543,00 Bayrak Direği 5 Adet ,20 Bayrak, Flama ve Büst 3 Kalem 3.422,00 Bekleme Koltuğu 8 Adet 7.140,00 Benzinli Çim Biçme Makinesi 5 Adet 5.605,00 Bileme Makineleri 1 Adet 135,70 Bilgisayar Koltuğu 98 Adet ,00 Bilgisayar Masaları 93 Adet ,00 Bilgisayar Masalı Çalışma Masası 17 Adet 8.871,10 Binoküler Mikroskoplar 50 Adet ,00 Broşür Standı 1 Adet 247,00 Bulaşık Makinası 1 Adet 922,00 Buzdolabı 2 Adet 1.990,00 Büro Tipi Buzdolabı 12 Adet 4.160,00 Camlı İlan Panosu 2 Adet 920,00 Canlı Çiçek 2 Adet 1.416,00 Cihaz Sehpası 3 Adet 885,00 Cihaz Taşıma Arabaları 1 Adet 295,00 Çalışma Koltuğu 69 Adet ,00 Çalışma Masası 1 Adet 500,00 Çamaşır Makinası 1 Adet 1.041,00 Çay Kazanı 1 Adet 1.416,00 Çay Makinesi 4 Adet 1.017,50 Çeker Ocak 1 Adet 2.655,00 Çelik Raflar 29 Adet 9.790,00 Çerçeveli Atatürk Posteri 5 Adet 800,00 Çivileme Makineleri 1 Adet 247,00 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4 Adet ,00 Çoklu Çalışma Masası 64 Adet ,15 Çöp Kovaları 100 Adet ,00 Dış Alan Dedektörleri 1 Adet 6.775,00 Diğer Modüler Tip Dolap 2 Adet 860,00 Dijital Fotoğraf Makinası 6 Adet ,00 Dijital Mikroskop Kamerası 2 Adet 9.440,00 Dizel Jeneratörler 1 Adet ,00 Dizüstü Bilgisayar 1 Adet 2.542,00 Dolaplar 30 Adet ,00 Duvar Kağıtlar/Lambri 3 Kalem 2.015,00 Ekran (Monitör) LCD 19" 1 Adet 505,71 Ekran (Monitör) LED 24" 1 Adet 1.711,00 Ekstraktör Ayırıcıları 1 Adet 944,00 El Telsizi 2 Adet 1.380,00 El Tipi Metal Dedektörleri 3 Adet 513,30 Elektrikli Matkap - Avometre 5 Adet 1.950,00 Elektronik Terazi 1 Adet 944,00 Etajer 4 Adet 7.022,00 Evrak İmha Makinesi 7 Adet ,00 Faks Cihazı 4 Adet 941,00 Flama 1 Adet 243,00 Flaş 1 Adet 1.062,00 Fotokopi Makinası 18 Adet ,58 Fotokopi Makinası Renkli 1 Adet 6.047,13 Fotokopi Makinesi Parçaları 2 Adet ,00 Gps Cihazları 1 Adet ,00 Harici Hard Disk 2 Adet 311,50 Hassas Terazi 1 Adet 94,00 Hasta Muayene Masası 1 Adet 323,50 Herbaryum Dolabı 536 Adet ,00 Hesap Makinesi 3 Adet 42,00 Hırdavat Malzemesi 25 Kalem 1.091,00 Hlt Doku Tiplendirilmesi Kiti Adet ,00 SAYFA TOPLAMI ,67

141 Tablo-119 Akademik ve İdari Birimlerimize Dağıtılan Malzemelerin Listesi (Devamı) Malzeme Cinsi Verilen Miktar Toplam Tutar (TL) Devir Toplamı ,67 Hp Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 Adet 2.867,00 Hp Lazer Yazıcı 1 Adet 6.117,00 Hp Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet) Yazıcı 3 Adet 2.196,00 Isıtıcı 1 Adet 150,00 Işık Sistemleri 1 Adet ,25 Işık Şiddet Kontrol Cihazı 1 Adet ,04 Işıklı Afiş Standı 1 Adet 1.298,00 İlaçlama Makinesi 1 Adet 3.240,00 İnteraktif Yazı Tahtası 1 Adet 2.842,00 Jalon 50 Adet 1.500,00 Jaluzi Perdeler 5 Kalem 5.192,00 Jeneratör 1 Adet ,00 Kan Sayım Solüsyonları 600 Adet ,00 Kan Torbası 600 Adet 3.227,00 Kapalı Devre Görüntü İzleme Sistemi 2 Adet ,00 Karbondioksit Yedek Ünitesi 2 Adet 7.008,00 Kare Sehpa 44 Adet 4.698,00 Kepçe 1 Adet ,00 Kesintisiz Güç Kaynağı 6 Adet ,00 Kitaplık 107 Adet ,00 Klasik Sandalye 72 Adet 5.140,00 Klima 50 Adet ,00 Klimalar 3 Adet 2.898,00 Koltuk 12 Adet 1.021,00 Konferans Koltuğu Adet ,90 Konferans Sandalyesi 989 Adet ,50 Konsol Masa 39 Adet ,00 Laboratuvar Saati 3 Adet 162,00 Laboratuvar Tezgahı 1 Adet 354,00 Lazer Metre 3 Adet 3.540,00 Lazer Yazıcı 1 Adet 3.086,00 Lcd Televizyon 9 Adet ,00 Lens 1 Adet ,00 Macintosh Marka Bilgisayar Kasası 1 Adet 7.493,00 Madeni Portmantolar 11 Adet 560,50 Makam Koltuğu 358 Adet ,10 Makam Masası 128 Adet ,00 Makam Odası Teşrifatı 21 Kalem 8.020,00 Mamografi Görüntüleme Sistemi 1 Adet ,39 Masa 2 Adet 720,00 Masa (L Tipi) 4 Adet 1.863,00 Masa Üstü Bilgisayar 1 Adet 1.320,00 Mazot, Benzin Litre 9.393,00 Memur Koltuğu 243 Adet ,50 Memur Masası 257 Adet ,00 Memur Masası (L Tipi) 25 Adet ,00 Metal Kapı Dedektörleri 2 Adet ,00 Metal Tabureler 30 Adet 708,00 Mikrodalga Fırın 1 Adet 140,42 Mikrofon 4 Adet 800,00 Mira 10 Adet 470,00 Misafir Koltuğu 612 Adet ,92 Motorlu Testere 2 Adet 2.000,00 Motorlu Tırpanlar 1 Adet 1.121,00 Muhtelif Kırtasiye Malzemeleri 1 Kalem 4.727,00 Nashua Lazer Yazıcı 1 Adet 3.086,00 Nashuatec Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 Adet 6.184,00 Naylon Torba Kilogram 5.400,00 Nivo 10 Adet 2.360,00 Nivo Ayağı 10 Adet 710,00 No-Frost Buzdolabı 3 Adet 4.547,00 Orta Masaları 7 Adet 404,60 Orta Sehpa 9 Adet ,30 SAYFA TOPLAMI ,09 141

142 Tablo-119 Akademik ve İdari Birimlerimize Dağıtılan Malzemelerin Listesi (Devamı) 142 Malzeme Cinsi Verilen Miktar Toplam Tutar (TL) Devir Toplamı ,09 Oto Buzdolabı 5 Adet 1.295,00 Otomatik Pipet Seti 1 Adet 2.643,20 Öğrenci Sırası 791 Adet ,80 Panel Masa Bölmesi 40 Adet 9.127,00 Pano-İsimlik-Levha 1 Adet 9.121,00 Paslanmaz Metalden Rack ve Kutuları 2 Adet ,00 Piyanolar 1 Adet ,00 Plazma Dondurucu 1 Adet 5.900,00 Portatif Jeneratörler 1 Adet 42,72 Portatif Tabureler 10 Adet 204,70 Projeksiyon Cihazı 99 Adet ,00 Projeksiyon Perdesi 64 Adet ,00 Projektörler 3 Adet ,00 Pvc Makineleri 2 Adet ,00 Radyatörler 2 Adet 452,00 Renkli Doppler Ultrasonografi Cihaz 1 Adet ,00 Renkli Lazer Yazıcı 1 Adet 1.000,00 Resim Yapmakta Kullanılan Yağlı Boya Malzemesi 63 Kalem ,00 Sabit Eviye Bataryası 2 Adet 1.238,00 Sabit Telefon 51 Adet 1.905,54 Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi 1 Adet 4.243,00 Sandalye 100 Adet 6.660,00 Santral 1 Adet ,00 Sehpa 61 Adet 3.852,00 Sensörlü Armatür 15 Adet 6.522,00 Ses Sistemi 37 Kalem ,20 Silaj Makinesi 1 Adet 6.804,00 Soğutmalı Santrifüj 1 Adet 8.614,00 Soyunma Dolabı 81 Adet ,00 Su Sebili 2 Adet 389,00 Su Tankı 1 Adet 2.596,00 Sümenli Makam Masası 1 Adet 1.100,00 Sürekli Çekim Kameraları 3 Adet 2.810,00 Şef Koltuğu 411 Adet ,00 Tabela-Çelenk 1 Adet ,00 Tarayıcı 1 Adet 7.080,00 Telefon Makinesi 60 Adet 1.624,00 Telefon Santrali 1 Adet ,00 Telefon Sarf Malzemesi 1 Adet 3.800,00 Teleskop Kontrol Paneli 1 Adet 885,00 Telsiz Telefonlar 3 Adet 165,50 Teodolit 5 Adet ,00 Teodolit Ayağı 5 Adet 355,00 Tepegöz Cihazı 1 Adet 305,00 Termometre 5 Adet 205,00 Tezgah Dolapları 12 Adet ,00 Toplantı Koltuğu 8 Adet 7.344,00 Toplantı Masası 54 Adet ,40 Toprak Havalandırma Makinesi 1 Adet 1.711,00 Trafik Bariyer ve Otopark Sistemleri 2 Adet 5.192,00 Traktör 3 Adet ,00 Türk Bayrağı 8 Adet 533,75 Vantilatörler 1 Adet 44,84 Vestiyerler 2 Adet 236,00 Vitrin 4 Adet 8.260,00 Yazı Tahtası 67 Adet ,00 Yazıcı 1 Adet 4.292,00 Yemek Masası 17 Adet 3.886,00 Yemek Masası Sandalyesi 50 Adet 1.650,00 Yön Bulma Cihazları 8 Adet 1.000,00 Yüksek Basınçlı Portatif Yıkama Cihazları 1 Adet 2.360,00 Yün Halılar 4 Adet ,00 Zemin Yıkama Makinası 1 Adet 1.506,00 GENEL TOPLAM ,74

143 Çevre Düzenleme Hizmetleri: Tandoğan Yerleşkesinin m 2 lik yeşil alan ve sert zeminlerinde bahçe bakımı (temizlik, sulama, budama, zararlılarla mücadele, çim biçimi, gübreleme, mevsimlik bahçe çiçeklerinin dikimi), Üniversitemiz Kültür ve Sanat Evi bahçesi ve ANKEV bahçesinin bakımları, Öğrenci Konseyi ile birlikte Gölbaşı Yerleşkesinde ağaçlandırma çalışması, Keçiören Yerleşkesi bahçesinde çevre düzenleme ve bakımı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun bahçesinde çevre düzenleme çalışması, Nükleer Bilimler Enstitüsünün bahçesinde araç otoparkı olarak kullanılan alanın 200 m²sinin yeşil alana dönüştürülme çalışmaları, Gölbaşı Yerleşkesinde yeni bina çevresi ve yerleşke girişindeki toplam m²lik alanda peyzaj proje ve uygulama çalışması, Beyin Araştırmaları Uygulamaları Merkezinin 750 m² lik bahçesinde peyzaj proje ve uygulama çalışması yapılmıştır. Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik, su, telefon ve yakacak harcamalarına ilişkin gider detayı aylar itibarıyla Tablo-120 de gösterilmiştir. Tablo-120 Gider Tablosu Fatura Dönemi Su Alımları ( ) Yakacak Alımları ( ) Elektrik Alımları ( ) Telefon Toplam Gider Toplam Gider Toplam Gider Miktar (m 3 ) Tutar (TL) Miktar (m 3 ) Tutar (TL) Miktar (kwh) Tutar (TL) Hat Sayısı (Adet) Tutar (TL) Ocak 36,00 85, , , Şubat 4,00 10, , , , , ,55 Mart 12,00 29, , , ,85 Nisan 4.627, , , , , , ,64 Mayıs 95,00 226, , , ,05 Haziran 295,00 690, , , ,74 Temmuz 4.627, , , , ,51 Ağustos 1.267, , , , ,84 Eylül 811, , , , , , ,22 Ekim 2.036, , , , , , ,38 Kasım 4.917, , , , ,57 Aralık 4.618, , , , , , ,65 TOPLAM , , , , , , , Akaryakıt Giderleri: Üniversitemize ait araçların akaryakıt giderleri için açık ihale usulü ile alım yapılmıştır. Firma tarihinde işe başlamıştır yılı akaryakıt harcamaları Tablo-121 de gösterilmiştir. Tablo Yılı Rektörlük ve Bağlı Birimleri Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Harcanan Akaryakıtlar Alındığı ay K.Benzin Motorin K.Motorin Aylık Toplam (95 oktan) (Litre) (Litre) (Litre) (TL, KDV Dahil) Ocak 4.030, , , ,89 Şubat 3.801, , , ,47 Mart 4.382, , , ,87 Nisan , , ,76 Mayıs 4.099, , , ,48 Haziran 4.343, , , ,88 Temmuz 3.261, , , ,22 Ağustos 3.210, ,38 970, ,02 Eylül 3.673, , , ,41 Ekim 3.843, , , ,24 Kasım 3.198, , ,14 Aralık 2.279, , , , , , ,22

144 Araç Kiralama Hizmet Alımı: 2009 yılında 19 aracın hurdaya ayrılması nedeniyle yerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile alınan izin doğrultusunda 3 yıl süre ile 22 adet binek araç kiralanmıştır yılında 10 adet hizmet aracının hurdaya ayrılması nedeniyle %20 iş artışına gidilmiştir. Ayrıca 5 adet hizmet aracı da doğrudan temin yoluyla kiralanmış ve tahsis edilen birimler Tablo-122 de gösterilmiştir. Tablo-122 Kiralanan Araçlar 144 S.No Plaka No Marka Model Taşıtın Cinsi Birimi 1 06 AU 6349 Megan 2010 Binek Otomobil Rektörlük 2 06 AU 6587 Megan 2010 Binek Otomobil Rektörlük 3 06 AU 6585 Megan 2010 Binek Otomobil Rektörlük 4 06 EU 5584 Megan 2009 Binek Otomobil Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 5 06 EU 5585 Megan 2009 Binek Otomobil Diş Hekimliği Fakültesi 6 06 EU 5586 Megan 2009 Binek Otomobil Eczacılık Fakültesi 7 06 EU 5587 Megan 2009 Binek Otomobil Eğitim Bilimleri Enstitüsü 8 06 EU 5588 Megan 2009 Binek Otomobil Fen Fakültesi 9 06 EU 5589 Megan 2009 Binek Otomobil Siyasal Bilgiler Fakültesi EU 5591 Megan 2009 Binek Otomobil İlahiyat Fakültesi EU 5593 Megan 2009 Binek Otomobil İletişim Fakültesi EU 5594 Megan 2009 Binek Otomobil Mühendislik Fakültesi EU 5595 Megan 2009 Binek Otomobil Sağlık Bilimleri Fakültesi EU 5596 Megan 2009 Binek Otomobil Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı EU 5597 Megan 2009 Binek Otomobil Veteriner Fakültesi EU 5598 Megan 2009 Binek Otomobil Hukuk Müşavirliği EU 5599 Megan 2009 Binek Otomobil Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı EU 5600 Megan 2009 Binek Otomobil Ziraat Fakültesi EU 5601 Megan 2009 Binek Otomobil Hizmet aracı EU 5602 Megan 2009 Binek Otomobil Hizmet aracı EU 5603 Megan 2009 Binek Otomobil Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı EU 5604 Megan 2009 Binek Otomobil Genel Sekreterlik EU 5605 Megan 2009 Binek Otomobil Sağlık Bilimleri Enstitüsü EU 5996 Megan 2009 Binek Otomobil Rektörlük EU 3765 Megan 2009 Binek Otomobil Eğitim Bilimleri Enstitüsü EU 6022 Megan 2009 Binek Otomobil Haymana Meslek Yüksekokulu EU 5994 Megan 2009 Binek Otomobil Rektörlük EU 3766 Megan 2009 Binek Otomobil Yabancı Diller Yüksekokulu EU 2258 Megan 2008 Binek Otomobil Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı BN 9565 Megan 2008 Binek Otomobil TÖMER EU 3764 Megan 2008 Binek Otomobil Fen Bilimleri Enstitüsü BN 9564 Megan 2008 Binek Otomobil Sosyal Bilimler Enstitüsü Basım Giderleri: Rektörlük ve bağlı birimlerimizin 2010 yılında ihtiyacı olan basılı evrak taleplerinin karşılanması amacıyla Basımevi Müdürlüğüne yazı yazılmış olup, Basımevi Müdürlüğünün Başkanlığa gönderilen toplam 24 adet fatura bedeli olarak ,00 TL ödeme yapılmıştır. Taşıt Bakım Onarım ve Sigorta Giderleri: Rektörlüğümüze ait araçların bakım ve onarımı ile trafik sigorta giderleri doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiştir.

145 Tablo Bakım ve Onarımı ile Trafik Sigorta Giderleri S No Plaka No Marka Model Taşıtın Cinsi Birimi Bakım-Onarım Sigorta Bedeli Gideri (TL) (TL) 1 06 AC 7140 Mercedes Vito 2004 Binek Otomobil Rektörlük 2.114,97 508, LKU 34 Ford DH Minibüs Rektörlük 1.352,28 312, YMR 42 Dodge Kamyonet Rektörlük 1.969,17 406, R 1016 Isuzu27 S/a 1997 Minibüs Rektörlük 1.436,51 403, R 8400 Mercedes Otobüs Rektörlük 4.145, , AU 747 Isuzu23 S/a 2001 Midibüs Rektörlük 1.382,89 403, FAE 95 Kartal 1992 Station Wagon Rektörlük 565,02 262, AU 039 Renault Megan 2001 Binek Otomobil Beypazarı M.Y.O ,45 276, ZF Doğan 1991 Binek Otomobil Eğitim Bil. Ens ,03 249, FAJ 68 Doğan 1992 Binek Otomobil Yapı İşl. D. Bşk. 492,74 249, AU 023 Renault Megan 2001 Binek Otomobil Kalecik M.Y.O ,25 262, VKB 59 BMC Belde 1996 Otobüs Kalecik M.Y.O , , AA 002 Audi 2008 Binek Otomobil Rektörlük Makamı 2.035, FAF Şahin 1987 Binek Otomobil Sağlık Bil. Enstitüsü 752,99 249, EKH Şahin 1992 Binek Otomobil Sosyal Bil. Enstitüsü 1.631,64 249, AU 916 Renault Megan 2001 Binek Otomobil Yabancı Diller Y.O. 599, AU 026 Mercedes 2001 Otobüs Rektörlük 1.771, , R 7411 Tofaş Doğan 1991 Binek Otomobil Rektörlük 510, AU 9146 Ford 2010 Minibüs Rektörlük 319,00 392, AU 4252 Renault Megan 2005 Binek Otomobil Rektörlük 1.647,89 249,76 TOPLAM , ,60 Gayrimenkullerin Küçük İnşaat İşleri ile Bakım Onarım Giderleri: Başkanlığa gelen talepler doğrultusunda küçük çaplı bakım onarım, elektrik işleri ve boya badana işlerinin yapılabilmesi için gerekli olan mal ve malzemelerin alımı yapılmıştır. Alımların bir kısmı açık ihale, bir kısmı da doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiştir. 145 Tablo Yılı Gayrimenkullerin Küçük İnşaat işleri ile Bakım Onarım Giderleri İhale Bedeli Ödenek Alım Şekli Malzeme Adı (TL, KDV dahil) 03.8 D. Temin 5 Kalem Malzeme Alımı 5.392, D. Temin 6 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı (Genel Sekreterlik Tadilatı) 1.129, D. Temin 100 Adet Şerit Düzenleme Butonu Delinatörü 2.643, D. Temin 9 Kalem Malzeme Alımı 979, D. Temin 11 Kalem Malzeme Alımı 2.531, D. Temin 28 Kalem Malzeme (33 Kalem Malzeme) 9.902, D. Temin 60 Kalem Malzeme (76 Kalem Malzeme) 6.316, D. Temin Şerit Düzenleme Butonu, Ufo Yol Butonu 894, D. Temin 8 Kalem Mal Alımı (İnşaat Malzemesi) 5.721, D. Temin Ölçme ve Değerlendirme Merkez Bakım Onarımı , D. Temin 3 Kalem Mal Alımı (Derz Dolgu, Kalekim ve Kavak Kontrplak) 501, D. Temin 6 Kalem Boya Malzemesi 770, D. Temin 3 Kalem Mal Alımı (Alüminyum Çerçeve, Metal Ayak ve Kulp) 1.683, D. Temin 13 Tabaka Alçıpan, 2 Adet Radyatör ve 1 Adet Kapı 1.333, D. Temin Laminant Kapı ve Kapı Kanadı Alımı , D. Temin Pis Su Gideri Onarım İşi ,62 SAYFA TOPLAMI ,76

146 Tablo Yılı Gayrimenkullerin Küçük İnşaat İşleri ile Bakım Onarım Giderleri (Devamı) 146 Ödenek Alım Şekli Malzeme Adı İhale Bedeli (TL, KDV dahil) Devir Toplamı , D. Temin Sıcak/Soğuk Su ve Dönüş Hatları Onarımı , D. Temin Laminant Parke 1.435, A. İhale 4 Grup 126 Kalem Hırdavat Malzemesi , D. Temin 100 Adet Delinatör 2.643, D. Temin Duvar Kağıdı Alımı (Rektör Beyin Ziraat Fakültesi Odası) 580, D. Temin Derz Dolgu Alımı 318, D. Temin Klima Montajı 265, D. Temin Derz Dolgu Alımı 318, D. Temin Ses Yalıtım Sistemi Melamin Köpük (Personel Daire Başkanlığı) 2.124, D. Temin Boya Badana Hırdavat Malzemesi Alımı 11 Kalem 5.113, D. Temin Laminant Parke, Süpürgelik ve Şilte Alımı 855, D. Temin Laminant Kapı Kanadı ve Kapı Kasası , D. Temin Tadilat Malzemesi Alımı 7.670, D. Temin Elektrik Malzemesi Alımı , D. Temin Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Borularının Temizliği (Keçiören) 9.440, D. Temin 16 Kalem İnşaat Malzemesi 4.256, D. Temin Kartonpiyer Alçısı ve Kartonpiyer Alımı 2.363, D. Temin Mermerit Tezgah Alımı 1.557, D. Temin Boru, Alçıpan(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) 90, D. Temin Hijyenik Klima Tamiri , D. Temin Elektrik Bakım-Onarım İşi (Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Laboratuvarı) 9.145, D. Temin Tadilat Malzemesi 4.208, D. Temin Su Kacağı Onarımı, Rögar ve Yatay Hat Temizliği İşi 1.770, D. Temin 2 Adet Fotoselli Otomatik Kayar Kapı 9.322, D. Temin 13 Kalem Hizmet Binası Boya, Çekiçler, Kesici Vs , D. Temin Rektör Bey'in Ziraat Fakültesi Oda Tadilatı 6.460, D. Temin Laminant Kapı Alımı , D. Temin Çam Kerestesi Alımı (Rektörlük) 1.180, D. Temin Ahşap Lambri Alımı (Rektörlük) 2.596, D. Temin Tezgah Dolap ve Tezgahları (13 Kalem) 4.607, D. Temin Suntalam ve PVC Cumba Bandı Alımı 826, D. Temin 5 Kalem Malzeme Alımı 182, D. Temin Gölbaşı Kapı Alımı 6.785, D. Temin Doğalgaz Boruları Değişimi , D. Temin Teleskop Binası Dış Cephe Duvarı ve Çevre Buton. Ankara Taşı ile Kaplama 4.720, D. Temin Teleskop Binası Kubbesinin Yerine Yerlş. ve Çatısının Sac ile Kaplanması 5.310, D. Temin Keçiören Yerlş. Kanalizasyon Bakım Onarımı , D. Temin Kalorifer Bakım Onarım (Astronomi ve Uzay) , D. Temin 18 Kalem İnşaat Malzemesi , D. Temin 4 Kalem Malzeme Alımı (Boya) 9.209, D. Temin Hırdavat Alımı 8.791, D. Temin Laminat Parke Alımı (Rektörlük) 2.407, D. Temin Cebeci Yerleşkesi İstinat Duvarı Bakım Onarımı , D. Temin Elektrik Malzemesi , D. Temin PVC Pencere ve Alüminyum Kapı Alımı (Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) 1.345, D. Temin 65 Kalem Malzeme Alımı 5.446, D. Temin 5 Kalem Bakım Onarım Malzemesi Alımı 200, D. Temin Teknik İşler Hizmet Binası Doğalgaz Tesisatı , D. Temin İnşaat ve Tadilat Malzemesi Alımı 1.169, D. Temin Anküsev Kazan Dairesi Tamiratı 855,50 GENEL TOPLAM ,17

147 Yatırım karakterli olup, akademik ve idari birimlerin ihtiyacında kullanılmak üzere alınan makineteçhizat ve demirbaş alımlarının sektörel bazda dağılımı Tablo-125 de gösterilmiştir. Tablo Yılı Eğitim Gideri Harcamaları Proje No Ödenek Türü Malzeme Adı Talep Eden Birim İhale Bedeli (TL, KDV dahil) Kalem Ölçme Aletleri Alımı Ziraat Fakültesi , Malzeme Alımı (9 Kalem) Yazıcı, Klima, Koltuk, K.Koltuğu ve Dolap Rektörlük , Kuyruklu Piyano DTCF , Dijital Fotokopi Makinesi Rektörlük , Adet Dizel Jeneratör Alımı Ziraat Fakültesi , Adet Üçlü Çalışma Masası ve 5 Adet Klima (DMO) Rektörlük , Binoküler Eğitim Mikroskobu Alımı Ziraat Fakültesi , Traktör, Silaj Makinesi ve İlaçlama Holderi Alımı Veteriner Fakültesi , Traktör, Silaj Makinesi ve İlaçlama Holderi Alımı Veteriner Fakültesi , Fotoğraf Malzemesi Alımı İletişim Fakültesi , Projeksiyon Cihazı Alımı İletişim Fakültesi , Ip Tabanlı Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemi DTCF , Senato Odası Koltukları (Şef/Yönetici) Rektörlük , Çöp Kovası Alımı Gölbaşı Yerleşkesi , PVC Yapıştırma Makinesi Rektörlük , Ses Sistemi Ziraat Fakültesi , Bahçe Makinası Alımı Gölbaşı Yerleşkesi , Gnss Alıcısı Yapı işleri D. Bşk , Azot Protein Tayin Cihazı Veteriner Fakültesi , Hassas Kontrollü Klima Cihazı Rektörlük , Jeneratör Gölbaşı Yerleşkesi , A.A. Spektrofotometre Eczacılık Fakültesi , Kalem Büro Mefruşatı Rektörlük , Herbaryum Dolapları Fen Fakültesi , Traktör ve İş Makinası Alımı Gölbaşı Yerleşkesi , Kalem Malzeme Kök Hücre Enstitüsü , Herbaryum Müzesi- 38 Adet Dolap Fen Fakültesi , (Elektronik) Kalem Mal Alımı (DMO) Rektörlük , Kalem Mobilya Mefruşat Alımı Rektörlük ve Sosyal Bil. Ens , Kalem Mobilya Mefruşat Alımı Rektörlük ve Sos. Bil. Ens , Kalem Mal Alımı Haymana MYO , Kalem Mal Alımı Sosyal Bilimler , Yıl Konferans Salonuna 760 Adet Koltuk Alımı Tıp Fakültesi , Kalem Mal Alımı (Herbaryum/ Masa-Koltuk) Fen Fakültesi , Tömer TÖMER , Kalem Mal Alımı DTCF 8.232, Adet K. Koltuk Enformatik Bölümü 4.912, Kalem Mal Su Enstitüsü , Kalem Mal Alımı Biyoteknoloji Enst , Kalem Mal Alımı Yayınevi 3.235, Koltuk Alımı 3 Kalem Rektörlük , Kalem Mal Alımı (TÖMER Ek Alım ) Sıralar TÖMER , Kalem Mal Alımı Beyin AUM , Klima Alımı Rektörlük , Kalem Mal Alımı Diş Hekimliği , Telefon Santrali Kök Hücre Enst ,70 TOPLAM ,73 147

148 Tablo Yılı Sağlık Gideri Harcamaları 148 Talep Eden İhale Bedeli Proje No Ödenek Türü Malzeme Adı Birim (TL, KDV dahil) 2010I Ultrasonografi Tıp Fakültesi , I Adet Anestezi Cihazı Alımı Tıp Fakültesi , I Mamografi Tıp Fakültesi , I Vorteks Alımı Tıp Fakültesi 669, I Elektronik Terazi Alımı Tıp Fakültesi 3.255, I Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Alımı Tıp Fakültesi 1.239, I Karbondioksitli İnkübatör Alımı Tıp Fakültesi , I Kutu ve Kutu Kafesi Alımı Tıp Fakültesi , I Testlik HLA (Doku Tiplendirilmesi) Kit Karşılığı Cihaz Alımı Tıp Fakültesi , I Kanallı Tip Havalandırma ve Steril Aydınlatma Sistemi Tıp Fakültesi , I Kordon Kanı Binası İnşaat İşi Tıp Fakültesi , I Adet Numune Taşıma Çantası Alımı Tıp Fakültesi 1.298, I Adet Sarf Malzemesi Alımı Tıp Fakültesi , I Jaluzi Perde Alımı Tıp Fakültesi 5.192, I Adet Otomatik Pipet Seti Tıp Fakültesi 2.643, I Adet DMSO Dekstran 40 Solüsyon Tıp Fakültesi , I Mikrodalga Fırın Tıp Fakültesi 140, I Kalem Malzeme Alımı Tıp Fakültesi 5.169, I Adet -30C Derin Dondurucu Tıp Fakültesi 5.900, I Adet Kordon Kanı Toplama Torbası Tıp Fakültesi 3.227, I Tezgah ve Dolaplar Tıp Fakültesi , I Kök Hücre Tezgah ve Dolap Tıp Fakültesi , I Büro Mefruşatı Alımı (DMO) Tıp Fakültesi , I Adet Prufikasyon ve Saklama Seti Alımı Tıp Fakültesi , I Testlik Hla (Doku Tiplendirilmesi) Kit Karşılığı Cihaz Kiralanması Tıp Fakültesi , I Adet HES İçeren Solüsyon Tıp Fakültesi 1.328, I Kordon Kanı Bankası Ek Yazılım Tıp Fakültesi , I Kapalı Devre Kamera Sistemi Tıp Fakültesi , I Test Kiti Alımı Tıp Fakültesi , I Soğutmalı Santrifüj Alımı Tıp Fakültesi 8.161, I Kalem DMO Alımı Tıp Fakültesi , I Dijital Isı Göstergesi Tıp Fakültesi 1.405,97 TOPLAM , Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü 2010 yılında yeni kurulan ve yeniden yapılandırılan birim/ünitelere Yazışma Birim Kodu verilerek YÖK e bildirilmiş ve BEYAS web sitesine eklenmiştir. E-Belge/Evrak Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (E-BEYAS) geçiş süreci çalışmaları yürütülmüştür. TÜBİTAK ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Destekli E-BEYAS Projesi: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (E-BEYAS-M) başlıklı bir 1001 projesi geliştirilerek dönemde (03 Eylül 2010) TÜBİTAK a sunulmuştur. E-BEYAS Geçiş Süreci Modelleme Projesi kabul edilmiştir. Üniversitemizde Yapılan Sunumlar ve Eğitim Seminerleri: BEYAS çalışmalarının proje düzeyinde tamamlanması ile birlikte Ocak 2010 itibarıyla uygulamaya giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı (BEYAS-İK-09) ile Yazışma ve

149 Belge/Evrak Kayıt İşlemleri Yönergesi (BEYAS-İK-05) nin birim ve ünitelerimizde etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak ve e-belge yönetimi ve arşivlemeye geçiş için kurumsal kültür yaratmak amacıyla Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS), BEYAS Çalışmaları ve Uygulamaları, E-Belge/Evrak Yönetimi ve E-Arşivlemeye Geçiş Süreci Hazırlıkları, Kurumsal Bilgi Sistemi konularında eğitimler yapılmıştır yılında 3 fakülte ve 4 yüksekokulda Belge Yönetimi konusunda sunum yapılmıştır. Personel hareketliliği nedeniyle Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonlarındaki (DAİ) değişiklikler, ilgili onaylar alınarak yapılmış ve komisyonların 2010 yılında çalışmaları planlanarak DAİ çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla yaklaşık 12 ton belge imhaya ayrılmış ve imha işlemleri gerçekleştirilmiştir. BEYAS web sitesi, Üniversitemiz web sitesinin formatına uygun olarak yeniden tasarlanarak Ocak 2010 itibarıyla yeni formatıyla erişime açılmıştır (http://beyas.ankara.edu.tr/). Dosya planı ve standart formlar BEYAS web sitesinden diğer üniversitelerin erişimine de açılmıştır yılında web sitesini kişi ziyaret etmiş ve toplam 10,59 GB lık veri indirilmiştir. Sitenin aylık ortalama ziyaretçi sayısı kişidir. BEYAS web sitesi ülke dışından da kullanılmaktadır. Üniversitemizde Ocak 2010 itibarıyla, Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi (BEYAS-İK-05) Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı Kullanım ve Uygulama Kılavuzu (BEYAS-İK-08) Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı (BEYAS-İK-09) uygulamaya konulmuştur Basın Halkla İlişkiler Birimi eğitim-öğretim yılı açılış ve kapanış törenleri gerçekleştirilmiştir. Fakülte ve yüksekokulların çeşitli etkinliklerinin davetiyeleri, afişleri, broşürleri hazırlanmıştır. Üniversitenin yayın organı olan Ankara Üniversitesi Bülteni nin her ay yeni baskısı hazırlanıp, tüm akademisyenlere ve devlet protokolüne gönderilmiştir yılı için yılbaşı hazırlıkları gerçekleştirilmiştir. Rektörlüğün, fakülte ve yüksekokulların gerçekleştirdikleri bilimsel etkinliklerin (konferans, panel vb.) basında ve internette duyurulması sağlanmıştır. Türkiye nin çeşitli illerinden Ankara Üniversitesini gezmek isteyen okulların gezi programları hazırlanmıştır. Ankara Üniversitesini yakından tanımak ve bilgi almak isteyen çok sayıda öğrenci, dershane ve okula tanıtım kitapçığı gönderilmiştir. Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin yer aldığı veri tabanı güncellenmiştir. Üniversite sınavına giren tercih yapacak öğrenciler için Ankara Üniversitesi Tanıtım Günleri düzenlenmiştir. Çeşitli kuruluşlar tarafından Türkiye nin çeşitli illerinde düzenlenen üniversite tanıtım fuarlarına katılım sağlanmıştır sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvurular cevaplandırılarak rapor hazırlanmıştır.

150 5. Resim Sempozyumu organize edilmiştir. Üniversite yaşamına uyum programının 2. gününün organizasyonu yapılmıştır. İngilizce tanıtım broşürü güncellenmiş ve basılmıştır. Tanıtım faaliyetlerinde gerekli olan promosyon ürünlerinin tasarım ve hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ankara Üniversitesinin yerli ve yabancı öğrencilere tanıtımını sağlayan Ankara Üniversitesi Tanıtım CD si güncellenmiştir. Yabancı konuklara eşlik edilmiştir. Telefon rehberi çalışmaları yapılmıştır. 19 Mayıs Gençlik Konseri organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin organizasyonu yapılmıştır. Rektörü ziyarete gelen üst düzey yabancı konukların ağırlanmasında gereken organizasyonlar yapılmıştır. Ziyarete gelen üst düzey yabancı konuklar: 150 İtalya Cumhurbaşkanı Kosta Rika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Óscar Arias Sánchez Almanya Federal Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Bakan Yardımcısı Naderi Manesh Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Mısır İskenderiye Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyesi Allameh Tabatabai Üniversitesinden Öğretim Üyeleri Japonya Niigata Üniversitesinden Konuklar St. Kliment Ohridski Bitola Üniversitesi Rektörü Ankara Üniversitesine yeni eklenen bölüm, araştırma ve uygulama merkezleri ve birimlerin açılış törenlerinde destek sağlanmıştır. Japonya Altes Prensi Tomohito Mikasa'ya Fahri Doktora unvanı verilmesine ilişkin tören organizasyonu yapılmıştır. Profesörlük unvanı alan öğretim üyelerine Profesörlük Belgesi hazırlanmıştır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlik unvanı alan öğretim üyelerine kart ve kartvizitlik hazırlanmıştır. Ankara Üniversitesini kazanan öğrencilere ve üniversite öğrencisi olacak adaylara verilen Hoşgeldiniz kataloğu güncellenmiştir Hukuk Müşavirliği Üniversitemizin personel, öğrenci ve diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemiz haklarını savunmak, Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrası ve diğer benzeri işlemlerinde hukuki danışmanlığını yapmakla görevlidir. Hukuk Müşavirliği tarafından 2010 yılında toplam 609 dava yürütülmüştür.

151 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Doğrudan Temin 4734/22 Doğrudan Temin Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Tablo-127 Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Dava Sayıları Devam Eden Dava Sayısı Üniversitemizce Açılan Davalar 251 Üniversitemize Karşı Açılan Davalar 358 Kaynak: Hukuk Müşavirliği Üniversitemizde Sonuçlanan İhalelerin Sayı ve Tutarları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 2010 yılında yapılan ihalelerden sonuçlananların sayısı ve tutarı Tablo-128 de gösterilmiştir. Tablo-128 İhale Sayıları Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam İhale Türü Mal Alımı , , , , ,50 Hizmet Alımı , , , , ,80 Yapım İşi , , , , ,65 Danışmanlık Hizmeti 0 0 0, , , , ,00 TOPLAM , , , , , Kaynak: Birim Faaliyet Raporları 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda düzenlendiği şekliyle Üniversitemiz yönetim organları, Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşur. Üniversite yönetim kadrosu içinde ayrıca Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları bulunmaktadır. Üniversitemizde mali yönetim, kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla kamu harcama yönetimi ve bütçe sürecine yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapılandırılmıştır. Buna göre kamu idarelerinde 1050 sayılı Kanunla kurulan ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak mali hizmetleri yürüten Maliye Başkanlıkları ve Bütçe Dairesi Başkanlıkları kapatılarak, mali yönetim ve kontrol sistemi yönetim sorumluluğu çerçevesinde kamu idarelerine devredilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda sayılan görev ve fonksiyonları yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15. maddesi ile bakanlıklarda Strateji

152 Geliştirme Başkanlığı, diğer kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının kurulması hükme bağlanmıştır. Kamu mali yönetimindeki yeni anlayışa paralel olarak yapılan kanuni düzenlemeye uygun olarak tarihi itibarıyla Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur sayılı Kanunla düzenlenen iç kontrol sistemi, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon yöntem ve süreçleri ifade etmektedir sayılı Kanun un 57. maddesine göre yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması için yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemleri alma sorumluluğu, idarelerin üst yöneticilerine ve diğer yöneticilerine verilmiştir. Üst yönetici olan Rektör, iç kontrol sisteminin kurulması, gözetilmesi, işleyişi ve izlenmesinden sorumludur. Üst yönetici bu sorumluluğunun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmet birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirir. Harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Buna göre birimlerinde iç kontrolü oluşturma, uygulama ve geliştirme sorumluluğu harcama yetkililerine aittir. 152 Üniversitemiz mali hizmet birimi olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, iç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve gerekli hallerde ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. Ayrıca üst yönetimin liderliğinde harcama birimlerindeki çalışmaları koordine etmek ve danışmanlık yapmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Muhasebe yetkilileri, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Üniversitemiz İç Denetim Birimi ise iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak yönetime bilgi sağlamaktan sorumludur. İç Denetim Birimi iç kontrol uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini denetleyerek yaptığı değerlendirmeler ve önerilerle iç kontrol sisteminin gelişmesine katkı sağlar İç Denetim Üniversitenin tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur. İç denetim; Üniversitenin iç kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve idareye önerilerde bulunulması,

153 İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi, Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi, Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, Elektronik bilgi sistemi ve e-devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, alanlarını içerir. İç denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi, sistem denetimi, uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir Yılı Denetim Faaliyetleri: 1-Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi: Yapılan denetim neticesinde 32 adet denetim bulgu formu düzenlenmiştir. 23 adet bulgu formu üzerinde denetlenen birimle uzlaşma sağlanmış olup, 9 adet bulgu formu üzerinde denetlenen birimle uzlaşma sağlanamamıştır. 2-Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 29 adet denetim bulgu formu düzenlenmiştir. Denetlenen birimle bütün bulgu formları üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. 3-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 23 adet bulgu formu düzenlenmiş olup bulgu formlarının hepsi üzerinde denetlenen birimle mutabakat sağlanmıştır. 4-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 13 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup tespit edilen bulgulardan 10 adedi üzerinde denetlenen birimle uzlaşma sağlanmış ancak 3 adet denetim bulgusu üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 13 adet bulgu formu düzenlenmiş olup 3 adet denetim bulgusunda uzlaşma sağlanamamıştır. 6-Diş Hekimliği Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 13 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. 7-Siyasal Bilgiler Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 9 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. 8-Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 12 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. 9- Ziraat Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 19 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. 10-Eczacılık Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 14 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. 11-Fen Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 10 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. 12-Hukuk Fakültesi: Yapılan sistem ve uygunluk denetimi sonucunda toplam 8 adet denetim bulgu formu düzenlenmiş olup bütün bulgularda denetlenen birimle uzlaşma sağlanmıştır. Düzenlenen denetim raporları Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

154 154 Tablo-129 İç Denetim Sonuçları Denetim Yapılan Birim Denetim Türü Denetimin Konusu Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Ziraat Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Sistem ve Uygunluk Taşınır Mal İşlemleri Süreci Faturalandırma İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Faturalandırma İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Alacakların Takip ve Tahsili İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci İç Kontrol Sisteminin Oluşturulma Süreci Ön Mali Kontrol Süreci Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin İşlemlerin Süreci Fakülte Temsilcileri İşlemleri Satın Alma İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Proje Kapsamında Yapılan Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Proje Kapsamında Alınan Taşınırlara Ait İşlemler Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Denetim Süresi (Gün) Yılı İnceleme Faaliyetleri: 2010 yılının birinci ve ikinci altı aylık denetim döneminde, denetimlerden ayrı olarak daha önce Başkanlık tarafından yapılan iş ve işlem süreçlerini belirleme çalışmalarına ilaveten aşağıda yer alan birimlerimizin iş ve işlem süreçlerinin denetlenen birimlerde kapsamlı olarak belirlenmesi ve süreçlerin risk kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle derecelendirilerek önceliklendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. İdari ve akademik birimlerimizde yapılan iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda Tablo-129 da belirtilen 12 idari ve akademik birimimize ait inceleme raporları düzenlenmiştir. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Ziraat Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi

155 II. AMAÇ VE HEDEFLER

156 BİLİŞİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-1 ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-2 EĞİTİM-ÖĞRETİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-3 TOPLUMA HİZMETİN İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-5 İDARİ HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-4 ÖĞRENCİYE HİZMET ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-6 BİLGİ-BELGE YÖNETİMİ, KÜTÜPHANE VE ÖĞRENME MERKEZLERİ GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ-7 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI STRATEJİK AMAÇ-9 STRATEJİK AMAÇ-8

157 AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇ-1 BİLİŞİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 1.1. Yazılım geliştirilmesi Stratejik Hedef 1.2. Ağ hizmet kalitesinin yükseltilmesi Stratejik Hedef 1.3. İnternet-intranet servis kalite ve çeşitliliğinin artırılması Stratejik Hedef 1.4. Web sayfası geliştirilmesi/yenilenmesi Stratejik Hedef 1.5. Her personele 2012 yılına kadar bir, öğrencilere günün şartlarına uygun sayıda bilgisayar sağlanması STRATEJİK AMAÇ-2 ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 2.1. Düzenlenen toplantı sayılarının %10 artırılması Stratejik Hedef 2.2. Yayın desteğinin artırılması Stratejik Hedef 2.3. Toplantı katılım desteğinin her yıl %10 artırılması Stratejik Hedef 2.4. BAP (%50), TÜBİTAK/DPT (%100) ve diğer proje/araştırma desteklerinin beş yıl içinde artırılması 157 STRATEJİK AMAÇ-3 EĞİTİM-ÖĞRETİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 3.1. Ders materyali geliştirme Stratejik Hedef 3.2. Araştırma-inceleme gezi desteğinin artırılması Stratejik Hedef 3.3. Akreditasyonun yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi Stratejik Hedef 3.4. Dersliklerin iyileştirilmesi Stratejik Hedef 3.5. Laboratuvar/klinik iyileştirme Stratejik Hedef 3.6. Engelliler için düzenlemelerin yapılması Stratejik Hedef 3.7. Akademik kadroları 2012 yılına kadar ideal oranlara ulaştırma Stratejik Hedef 3.8. Elmadağ Meslek Yüksekokulunun geliştirilmesi Stratejik Hedef 3.9. Gölbaşı-Virancık Kampüsünün tamamlanması Stratejik Hedef Çocuk Hastanesi yapımı

158 AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ-4 İDARİ HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 4.1. Özendirme ve ödüllendirmenin artırılması Stratejik Hedef 4.2. Destek hizmetlerinin iyileştirilmesi Stratejik Hedef 4.3. İhtiyaç duyulan daire başkanlıklarının kurulması Stratejik Hedef 4.4. Akademik personel ofislerinin iyileştirilmesi Stratejik Hedef 4.5. İdari birimlerin altyapılarının iyileştirilmesi Stratejik Hedef 4.6. İdari personel sayılarının 2012'ye kadar ideal oranlara ulaşması Stratejik Hedef 4.7. Teknik/sağlık personel sayılarının 2012 ye kadar ideal oranlara çıkması Stratejik Hedef 4.8. Tesisatların tasarruf gözetilerek iyileştirilmesi 158 STRATEJİK AMAÇ-5 TOPLUMA HİZMETİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 5.1. Paydaşlarla ilişkilerin iyileştirilmesi Stratejik Hedef 5.2. Tanıtım faaliyetlerinin başlatılması geliştirilmesi Stratejik Hedef 5.3. Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi Stratejik Hedef 5.4. Topluma hizmet faaliyetlerinin ve kalitesinin artırılması Stratejik Hedef 5.5. Yaşam boyu öğrenimin geliştirilmesi Stratejik Hedef 5.6. Uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması Stratejik Hedef 5.7. Radyo ve internet televizyonunun geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ-6 ÖĞRENCİYE HİZMET ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 6.1. Tüm birimlerde öğrenci temsilciliği odalarının kurulması Stratejik Hedef 6.2. Kültür ve spor etkinliklerinin artırılması Stratejik Hedef 6.3. Sosyal alanların sürekli iyileştirilmesi Stratejik Hedef 6.4. Kariyer Planlama Merkezinin 2008 yılında oluşturulması Stratejik Hedef 6.5. Sağlık, danışmanlık, barınma vb. hizmetlerin iyileştirilmesi Stratejik Hedef 6.6. Öğrencinin yabancı dil, teknoloji kullanım becerisinin artırılması

159 AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ-7 BİLGİ-BELGE YÖNETİMİ, KÜTÜPHANE VE ÖĞRENME MERKEZLERİ GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 7.1. Farklı yerleşkelerde öğrenme merkezleri kurulması Stratejik Hedef 7.2. Mevcut bilgi kaynakları sayısının her yıl %10 artırılması Stratejik Hedef 7.3. Açık arşiv sisteminin geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.4. Açık ders malzemesi veri tabanının oluşturulması Stratejik Hedef 7.5. Öğrenme Merkezi dışında bulunan birim kütüphanelerinin iyileştirilmesi STRATEJİK AMAÇ-8 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Hedef 8.1. Alt birim ve alt yapının kurulması Stratejik Hedef 8.2. Her personel için eğitim ihtiyaçlarının saptanması Stratejik Hedef 8.3. Yıllık hizmet içi eğitim planlarının yapılması ve sayısının artırılması Stratejik Hedef 8.4. İdari personel ihtiyaçlarına uygun eğitim programları düzenlenmesi Stratejik Hedef 8.5. Akademik personel için eğitim programları düzenlenmesi Stratejik Hedef 8.6. Uygulanan eğitim programlarının değerlendirilmesi 159 STRATEJİK AMAÇ-9 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI Stratejik Hedef 9.1. Üniversitenin yönetim bilgi sistemi alt yapı hizmetlerinin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması Stratejik Hedef 9.2.Gerekli bilginin elde edilmesi (toplanması), işlenmesi ve sisteme girilmesi Stratejik Hedef 9.3. Süreç kontrolü

160 AMAÇ VE HEDEFLER B. Temel Politikalar ve Öncelikler Ankara Üniversitesinin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette benimsediği ve Ankara Üniversitesi Stratejik Planı nda gösterilen politikalar şunlardır: Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek, Araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, Eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak, Bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, Bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak, 160 Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturmak, mevcut Teknoloji Geliştirme Merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak, Üniversitenin geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitimöğretim ve araştırmada disiplinler arası yaklaşımları öne çıkarıp biyoteknoloji, sağlık bilimleri ve refah, sosyo-ekonomik gelişme, insan-toplum-iyi yönetişim gibi alanlarda en temel bilimlerden en uygulamalı bilimlere kadar Üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı ve derin etkileşimli programlar yaratmak ve uygulamak, Öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak, Örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programlarının yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplumüniversite arayüzü oluşturmak, başta mezunları olmak üzere etkileşim ve işbirliği içinde olduğu tüm paydaşları ile ilişkilerini mümkün olan en etkili ve verimli düzeye çıkarmak; çalışanlarının işte gelişimini sağlamak ve çalışma yaşamında memnuniyetini artırmak.

161 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

162 ,00 Bütçe Başlangıç Ödeneği %7,47 Yıl Sonu Harcamasında Cari Transferlerin Oranı ,41 Hazine Yardımı %12,85 Yıl Sonu Harcamasında Mal ve Hizmet Alım Giderleri Oranı %6,66 Yıl Sonu Harcamasında Sermaye Gideri Oranı ,82 Yıl Sonu Toplam Ödeneği ,62 Öz Gelir %56,22 Yıl Sonu Harcamasında Personel Gideri Oranı %11,29 Yıl Sonu Harcamasında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Oranı ,84 Yıl Sonu Harcama , ,25 Fakülte Harcamaları Yüksekokul/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulu Harcamaları ,49 Enstitü Harcamaları , ,10 Hastane/Uygulama Merkezi Harcamaları İdari Harcamalar

163 , , , , , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER A. Mali Bilgiler 2010 yılı 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Ankara Üniversitesine ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizde 2010 mali yılı içerisinde 27 adet aktarma, 132 adet ekleme, 2 adet üst yönetici onayı ile AHP (Ayrıntılı Harcama Programı) revize, 2 adet Akreditif/Taahhüt Artığı ödenek kaydı, 12 adet Bağış ve Yardım Karşılığı ödenek kaydı, 772 adet ödenek gönderme, 213 adet tenkis olmak üzere toplam adet bütçe işlemi ile ,74 TL tutarında işlem yapılmıştır yılı içerisinde; ,01 TL devreden akreditif/taahhüt artığı karşılığı, ,81 TL şartlı bağış ve yardım karşılığı, ,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam ,82 TL ödenek eklenmiştir. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Üniversitemiz 2010 yılı sonu itibarıyla ,62 TL öz gelir, ,41 TL cari, ,00 TL sermaye kaynaklı toplam ,41 TL hazine yardımı olmak üzere ana toplamda ,03 TL net gelir tahsilatı elde etmiştir. Yıllar İtibarıyla bütçe gelirleri Tablo- 130 da karşılaştırılmıştır. Tablo-130 Yıllar İtibarıyla Gelir Kaynakları Gelirler 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Hazine Yardımı , , ,41 Öz Gelir , , ,62 Finansman , , , Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Grafik-10 Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelirleri ve Finansman Kaynakları Hazine Yardımı Öz Gelir Finansman

164 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER 1.1. Bütçe Ödeneği ve Harcamalar 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilen Ankara Üniversitesinin yıl sonu toplam ödeneği ,82 TL na ulaşmış ve yıl sonu itibarıyla ,84 TL harcama yapılmıştır. (Tablo-131) Üniversitemiz 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %62,08 i personel giderlerine, %12,79 u sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerine, %10,58 i mal ve hizmet alım giderlerine, %3 ü cari transferlere ve %11,55 i sermaye giderlerine tahsis edilmiştir. Tablo Yılı Ödeneğinin Ekonomik Dağılımı ve Yıl Sonu Harcaması Giderler Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) 01-Personel Giderleri , , ,33 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri , , ,80 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,27 05-Cari Transferler , , ,13 06-Sermaye Giderleri , , ,31 07-Sermaye Transferleri 0, , ,00 TOPLAM , , ,84 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yılı içerisinde kaynak kullanım oranlarına bakıldığında, personel giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %98,18 i, sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %99,67 si, mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %92,05 i, cari transferler giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %99,48 i, sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %67,82 si ve sermaye transferleri için ayrılan toplam ödeneğin ise %100 ü kullanılmıştır. Tablo Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gerçekleşme Oranları Giderler Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%) Yıl Sonu Toplam Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%) 01-Personel Giderleri 99,92 98,18 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 97,37 99,67 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 134,05 92,05 05-Cari Transferler 274,25 99,48 06-Sermaye Giderleri 63,61 67,82 07-Sermaye Transferleri 0,00 100,00 TOPLAM 110,34 94,89 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesinin 2009 ve 2010 yıl sonu toplam ödenekleri karşılaştırıldığında; Personel giderlerinde %1,32, sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinde %53,50, cari transferlerinde %134,6, sermaye giderlerinde %13,38, sermaye transferlerinde %1,65 artış, mal ve hizmet alımı giderlerinde ise %4,69 azalma olduğu görülmektedir. Ankara Üniversitesinin yıllarına ait yıl sonu toplam ödenek ve harcamaları Tablo-133 de gösterilmiştir.

165 , ,97 0, , , , , , , , , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU , , ,33 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Tablo Yıllarına Ait Yıl Sonu Toplam Ödenek ve Harcamaları Açıklama Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) 01-Personel Giderleri , , , , , ,33 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri , , , , , ,80 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , ,27 05-Cari Transferler , , , , , ,13 06-Sermaye Giderleri , , , , , ,31 07-Sermaye Transferleri 0,00 0, , , , ,00 TOPLAM , , , , , ,84 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Grafik Yıllarına Ait Yıl Sonu Toplam Harcamaları Personel Giderleri 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri Tablo Yılı Ödenek ve Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı Giderler Bütçe Ödeneği (TL) Eklenen (TL) Düşülen (TL) Toplam Ödenek (TL) Serbest (TL) Harcama (TL) 01-Personel Giderleri , , , , , , ,78 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri , , , , , , ,20 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , ,83 05-Cari Transferler , ,00 0, , , , ,87 06-Sermaye Giderleri , , , , , , ,30 07-Sermaye Transferleri 0, ,00 0, , , ,00 0,00 TOPLAM , , , , , , ,98 Kalan (TL) Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

166 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Ankara Üniversitesine 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ,00 TL na, yıl içerisinde yapılan bütçe işlemleri sonucunda ,52 TL eklenmiş, ,70 TL düşülerek yıl sonu toplam ödeneği ,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo-135 Sektörel Giderler Giderler Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) Genel Hizmetler , , ,55 Sağlık Bilimleri , , ,25 Fen Bilimleri , , ,45 Sosyal Bilimler , , ,59 TOPLAM , , ,84 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesinin 2010 yılı sektörel sınıflandırma düzeyinde harcamalarının %30,55 i genel hizmetler, %35,93 ü sağlık bilimleri, %14,30 fen bilimleri, %19,22 si sosyal bilimler alanında kullanılmıştır. Sağlık bilimleri alanının toplam içerisinde en fazla payı almasının nedeni hastanelerin bu alanda faaliyet göstermesinden kaynaklanmaktadır. 166 Grafik Yılı Harcamalarının Sektörel Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı %19,22 %30,55 Genel Hizmetler Sağlık Bilimleri %14,30 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler %35,93 Fonksiyonel Bütçe Giderleri Bütçe yıl sonu harcamalarının %7,21 inin genel kamu hizmetleri giderlerinden, %0,24 ünün kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri giderlerinden, %17,19 unun sağlık hizmetleri giderlerinden, %0,59 unun dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerinden ve %74,77 sinin eğitim hizmetleri giderlerinden oluştuğu görülmüştür.

167 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Tablo Yılı Ödeneklerin Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı Giderler Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) Genel Kamu Hizmetleri , , ,34 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , ,93 Sağlık Hizmetleri , , ,53 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri , , ,01 Eğitim Hizmetleri , , ,03 TOPLAM , , ,84 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Grafik Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, Toplam Ödenek ve Toplam Harcamalarının Fonksiyonel Bazda Dağılımı Bütçe Başlangıç Ödeneği Yılsonu Toplam Ödeneği Yılsonu Toplam Harcama %7,21 %0,24 %17,19 %0,59 %74,77 %100,00 %7,11 %0,23 %17,96 %0,64 %74,07 %100,00 %7,21 %0,36 %14,97 %0,73 %76,73 %100, Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri TOPLAM Tablo Yılı Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Gerçekleşme Oranları Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%) Yıl Sonu Toplam Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%) Genel Kamu Hizmetleri 80,33 92,81 110,41 89,30 91,15 96,29 Savunma Hizmetleri 90,68 40,98 0,00 88,67 40,98 0,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 73,04 0,00 0,00 97,13 Sağlık Hizmetleri 96,51 93,76 126,67 86,32 89,61 90,81 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 101,02 84,23 88,80 89,27 85,73 87,91 Eğitim Hizmetleri 90,57 100,56 107,53 84,70 92,86 95,80 TOPLAM 90,76 98,76 110,34 85,24 92,18 94,89 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo Yılı Harcamalarının İdare Düzeyinde Dağılımı Yıl Sonu Toplam Harcama (TL) Oran (%) Fakülteler ,25 44,41 Enstitüler ,49 6,54 YO / MYO / Devlet Konservatuvarı ,81 3,22 Hastane /Merkez/ Diğer ,74 15,28 İdari Birimler ,55 30,55 TOPLAM ,84 100,00 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

168 168 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2010 Yılı Toplam Ödenek ve Harcamaların Kurumsal Sınıflandırma ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Dağılımı Grafik Yılı Fakültelere Ait Harcamalar (%) 10,19 5,66 3,98 3,99 13,93 3,13 Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 23,54 Eczacılık Fakültesi Veteriner Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi 5,33 4,59 7,82 Ziraat Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih0Coğrafya Fakültesi İletişim Fakültesi 5,98 7,91 İlahiyat Fakültesi Fakülte harcamaları içerisinde birinci sırayı %23,54 ile Tıp Fakültesi, ikinci sırayı %13,93 ile Ziraat Fakültesi, üçüncü sırayı ise %10,19 ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi almıştır. Tablo Yılı Fakültelere Ait Harcamalar (TL) 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 01.Personel Giderleri Birim Adı Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Genel Toplam Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Tıp Fakültesi , , , , , , , ,89 Diş Hekimliği Fakültesi , , , , , , , ,45 Eczacılık Fakültesi , , , , , , , ,91 Veteriner Fakültesi , , , , , , , ,01 Sağlık Bilimleri Fakültesi , , , , , , , ,61 Fen Fakültesi , , , , , , , ,39 Mühendislik Fakültesi , , , , , , , ,76 Ziraat Fakültesi , , , , , , , ,92 Eğitim Bilimleri Fakültesi , , , , , , , ,44 Hukuk Fakültesi , , , , , , , ,40 Siyasal Bilgiler Fakültesi , , , , , , , ,57 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , , , , , , , ,45 İletişim Fakültesi , , , , , , , ,64 İlahiyat Fakültesi , , , , , , , ,81 TOPLAM , , , , , , , ,25 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

169 Grafik Yılı Enstitülere Ait Harcamalar (%) 9,22 16,47 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36,98 25,94 Hepatoloji Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Biyoteknoloji Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü harcamalarının içerisinde birinci sırayı %36,98 ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, ikinci sırayı %25,94 ile Fen Bilimleri Enstitüsü üçüncü sırayı ise %16,47 ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü almıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü 4,27 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tablo Yılı Enstitülere Ait Harcamalar (TL) 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 01.Personel Giderleri Birim Adı Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Genel Toplam Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , ,95 Hepatoloji Enstitüsü , , , , , , , ,05 Adli Bilimler Enstitüsü , , , , , , , ,25 Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , ,01 Nükleer Bilimler Enstitüsü , , , , , , , ,93 Biyoteknoloji Enstitüsü , , , , , , , ,90 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü , , , , , , , ,17 Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , , , , , ,16 Eğitim Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , ,07 TOPLAM , , , , , , , ,49 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 169 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

170 170 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Grafik Yılı Yüksekokul / Devlet Konservatuvarı / Meslek Yüksekokullara Ait Harcamalar (%) 6,15 36,57 7,62 4,06 8,08 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalecik Meslek Yüksekokulu 7,79 Elmadağ Meslek Yüksekokulu 5,18 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı 10,70 Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Başkent Melek Yüksekokulu 9,75 Beypazarı Meslek Yüksekokulu 4,10 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul / Devlet Konservatuvar / Meslek Yüksekokul harcamalarının içerisinde birinci sırayı %36,57 ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu, ikinci sırayı %10,70 ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, üçüncü sırayı ise %9,75 ile Devlet Konservatuvarı almıştır. Tablo Yılı Yüksekokul / Devlet Konservatuvarı / Meslek Yüksekokullara Ait Harcamalar (TL) 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 01.Personel Giderleri Birim Adı Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Genel Toplam Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,15 Kalecik Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,87 Elmadağ Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,76 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , , , , , , , ,19 Devlet Konservatuvarı , , , , , , , ,05 Ev Ekonomisi Yüksekokulu , , , , , , , ,06 Yabancı Diller Yüksekokulu , , , , , , , ,36 Başkent Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,95 Beypazarı Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,29 Adalet Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,13 TOPLAM , , , , , , , ,81 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

171 Grafik Yılı Hastane / Merkezlere Ait Harcamalar (%) 0,27 0,32 39,53 58,41 Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Ziraat Uygulama Merkezi Veteriner Uygulama Merkezi Hastane/Merkez harcamaların içerisinde birinci sırayı %58,41 ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, ikinci sırayı %39,53 ile İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, üçüncü sırayı ise %1,47 ile Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi almıştır. Tablo Yılı Hastane / Merkezlere Ait Harcamalar (TL) Birim Adı 01.Personel Giderleri Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05.Cari Transferler Genel Toplam Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , , , , , , , , ,60 İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , , , , ,04 0,00 0, , ,65 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi , , , , , ,00 0,00 0, , ,21 Ziraat Uygulama Merkezi 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0, , ,37 Veteriner Uygulama Merkezi 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0, , ,27 Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama TOPLAM , , , , , , , , , ,10 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 171 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

172 172 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Grafik Yılı Diğer Bölüm Merkezlere Ait Harcamalar (%) 20,02 Diğer Merkezler Diğer Bölümler Diğer Bölüm Diğer Merkez harcamaların %79,98 ini Diğer Merkezler, %20,02 sini ise Diğer Bölümler oluşturmaktadır. 79,98 Tablo Yılı Diğer Bölüm Merkezlere Ait Harcamalar (TL) 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 01.Personel Giderleri Birim Adı Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Genel Toplam Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Diğer Merkezler 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,21 Diğer Bölümler 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,43 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,64 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

173 Grafik Yılı İdari Harcamalar (%) 0,96 0,49 0,35 Özel Kalem (Rektörlük) 3,07 19,65 13,78 29,82 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari harcamaların içerisinde birinci sırayı %29,82 ile Özel Kalem (Rektörlük), ikinci sırayı %19,65 ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üçüncü sırayı ise %18,69 ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı almıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 8,46 18,69 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Tablo Yılı İdari Harcamalar (TL) 02.Sosyal Güvenlik 03. Mal ve Hizmet Alım 01.Personel Giderleri Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Birim Adı Giderleri 05.Cari Transferler 06.Sermaye Giderleri 07.Sermaye Transferleri Genel Toplam Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Özel Kalem (Rektörlük) , , , , , , , , , , , , , ,14 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,38 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , , , , , , , , , ,22 0,00 0, , ,27 Personel Daire Başkanlığı , , , , , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire , , , , , ,96 0,00 0, , ,34 0,00 0, , ,47 Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , , , , , , , , , ,72 0,00 0, , ,54 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , , , , ,17 0,00 0, , ,88 0,00 0, , ,80 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , , , , ,84 0,00 0, , ,57 0,00 0, , ,20 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , , , , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 Hukuk Müşavirliği , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , ,55 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 173 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

174 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER 1.2. Bütçe Gelirleri Tablo Yılı Öz Gelir Dağılım Cetveli Gelir Ekonomik Kodu Açıklama 2010 Yılı Öz Gelir Tahmini (TL) 2010 Yılı Öz Gelir Tahsilatı (TL) Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (TL) Net Öz Gelir Tahsilatı (TL) Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Mal Satış Gelirleri , ,58 750, ,58 97, Hizmet Gelirleri , , , ,71 98, Taşınmaz Kira Gelirleri , , , ,71 356, Kurumlardan ve Kişilerden Yardım , , Diğer Faizler , , ,43 51, Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar , , ,44 157, Kişi ve Kurumlardan Alınan Diğer Paylar , , İdari Para Cezaları 1.000, , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,43 206,49 TOPLAM , , , ,62 118,00 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli II sayılı cetvelde özel bütçeli kurumlar arasında yer aldığından bütçe giderleri hazine yardımı olarak alınan gelirler ile kurumun öz gelirlerinden finanse edilmektedir yılı öz gelir tahsilatı ,40 TL olarak gerçekleşmiş olup, (Tablo-147) bütçe gelirlerinden red ve iadeler olarak ,78 TL nın bütçe gelirinden düşülmesi ile net öz gelir tahsilatı yıl sonu itibarıyla ,62 TL, hazine yardımı ise ,41 TL olarak gerçekleşerek, yıl sonu toplam bütçe geliri ,03 TL olmuştur. Hazine yardımı olarak tahakkuk eden ,41 TL nın ,59 TL 2011 yılında likit ödenek kaydı olarak kullanılmak üzere devredilmiştir. (Tablo-146) 174 Tablo Yılı Hazine Yardımı Gelirlerinin Dağılım Cetveli Gelir Ekonomik Kodu Açıklama 2009 Yılı Tahakkuk Bakiyesi Tahsilatı (TL) 2010 Yılı Tahakkukundan Tahsilat (TL) 2010 Yılı Toplam Tahsilat (TL) Ertesi Yıla Devreden Tahakkuk Artığı (TL) Cari (Hazine Yardımı) , , , , Sermaye (Hazine Yardımı) , , , ,00 TOPLAM , , , ,59 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo Yılı Toplam Gelir Dağılımı Açıklama 2010 Yılı Tahsilat (TL) Gelirlerden Red ve İadeler (TL) 2010 Yılı Net Tahsilat (TL) Öz Gelir , , ,62 Hazine Yardımı ,41 0, ,41 TOPLAM , , ,03 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo Yılı Bütçe Gelirlerinin Dağılım Cetveli Gelirler 2010 Yılı Planlanan (TL) 2010 Yılı Gerçekleşen (TL) 2010 Yılı Gerçekleşme Oranı (%) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,60 99,96 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , ,59 104,65 05-Diğer Gelirler , ,44 162,44 TOPLAM , ,63 105,89 Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

175 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER 1.3. Diğer Mali Tablolar 175

176 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER 176

177 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER 177

178 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER , , , , , , , , , , , ,33 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Bütçe Giderleri ve Sapma Nedenleri 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilen Ankara Üniversitesi 2010 yıl sonu itibari ile ,84 TL harcama yapmıştır. Grafik Yılı Toplam Ödenek ve Toplam Harcama Değerleri (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Toplam Harcama 01-Personel Giderleri 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 178 Grafik Yılı Sonu Bütçe Harcamalarının Oransal Dağılımı (%) 6,66 5,52 01-Personel Giderleri 12,85 7,47 11,29 56,22 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 2010 yıl sonu harcamalarının ekonomik sınıflandırma düzeyinde dağılımına bakıldığında, harcamaların %56,22 sine tekabül eden ,30 TL personel giderlerinden, %11,29 una tekabül eden ,80 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinden, %12,85 ine tekabül eden ,27 TL mal ve hizmet alım giderlerinden, %7,47 sine tekabül eden ,13 TL cari transferlerden, %6,66 sına tekabül eden ,31 TL sermaye giderlerinden, %5,52 sine tekabül eden ,00 TL sermaye transferlerinden oluştuğu görülmektedir.

179 Tablo Yılı Bütçe Giderlerinin Aylık Bazda Gelişimi (TL) Ekonomik Kod 2010 Bütçe Başlangıç Ödeneği OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2010 Ocak-Haziran Gerçekleşme 2009 Ocak-Haziran Gerçekleşme 01 Personel Giderleri , , , , , , , , ,00 8,19 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri , , , , , , , , ,00 61,30 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , ,00-16,17 05 Cari Transferler , ,00 761, , , , , , ,00 27,87 06 Sermaye Giderleri ,00 14,00 23, , , , , , ,00-10,47 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,64 TOPLAM , , , , , , , , ,00 16,82 Artış Oranı (%) Tablo Yılı Bütçe Giderlerinin Aylık Bazda Gelişimi (TL) (Devamı) Ekonomik Kod: 2010 Ocak-Haziran Gerçekleşme TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2010 Temmuz-Aralık Gerçekleşme 2009 Temmuz-Aralık Gerçekleşme Artış Oranı (%) 2010 Gerçekleşme Toplamı 2009 Gerçekleşme Toplamı 01 Personel Giderleri , , , , , , , , ,89 6, , ,89 7,43 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri , , , , , , , , ,20 60, , ,20 60,92 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , ,34 3, , ,34-3,97 05 Cari Transferler , , ,00 0, , , , , ,06 201, , ,06 135,27 06 Sermaye Giderleri , , , , , , , , ,69-4, , ,69-4,88 07 Sermaye Transferleri ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00-42, , ,00 1,65 TOPLAM , , , , , , , , ,18 10, , ,18 13,21 Artış Oranı (%) 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 179 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

180 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER 2010 yılı itibarıyla yılın ilk altı ayında sosyal güvenlik primi giderleri bir önceki yıla göre %61,30 oranında artış göstermiştir. Bu durum yılın ikinci yarısında da aynı artış eğilimini izlemiştir. Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonu rakamları itibarıyla bir önceki yıla göre %3,97, sermaye giderleri ise %4,88 oranında düşmüştür. Yıllık bazda en fazla artış oranı ise dış kaynaklı olarak yapılan cari transferlerde %135,27 olarak görülmüştür Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Bazında Öğrenci Maliyetleri Tablo-150 Fakülteler Fakülteler 2010 Bütçe 2010 Revize Bütçe 2010 Gerçekleşme Öğrenci Sayısı Öğrenci Maliyeti (TL) (TL) (TL) (Adet) (TL) Tıp Fakültesi , , , ,25 Diş Hekimliği Fakültesi , , , ,67 Eczacılık Fakültesi , , , ,69 Veteriner Fakültesi , , , ,22 Sağlık Bilimleri Fakültesi , , , ,09 Fen Fakültesi , , , ,00 Mühendislik Fakültesi , , , ,45 Ziraat Fakültesi , , , ,77 Eğitim Bilimleri Fakültesi , , , ,98 Hukuk Fakültesi , , , ,63 Siyasal Bilgiler Fakültesi , , , ,03 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , , , ,11 İletişim Fakültesi , , , ,17 İlahiyat Fakültesi , , , ,45 TOPLAM , , , , Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesi 2010 yılı içerisinde fakülteler bazında en fazla harcamayı Tıp Fakültesinde gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla 1 adet kayıtlı öğrenci başına düşen maliyet ,25 TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci yüksek maliyet ,22 TL ile Veteriner Fakültesi, en düşük maliyet ise 1.882,45 TL olarak İlahiyat Fakültesinde belirlenmiştir. Tablo-151 Yüksekokullar/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu 2010 Bütçe (TL) 2010 Revize Bütçe (TL) 2010 Gerçekleşme (TL) Öğrenci Sayısı (Adet) Öğrenci Maliyeti (TL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , , , ,23 Kalecik Meslek Yüksekokulu , , , ,95 Elmadağ Meslek Yüksekokulu , , , ,96 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , , , ,27 Devlet Konservatuvarı , , , ,60 Ev Ekonomisi Yüksekokulu , , , ,30 Yabancı Diller Yüksekokulu , , ,36 0 0,00 Başkent Meslek Yüksekokulu , , , ,13 Beypazarı Meslek Yüksekokulu , , , ,68 Adalet Meslek Yüksekokulu , , , ,08 Haymana Meslek Yüksekokulu ,00 TOPLAM , , , ,15 Ankara Üniversitesinde 2010 yılında içerisinde Meslek Yüksekokul/Yüksekokullar bazında en fazla harcama Başkent Meslek Yüksekokulunda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 1 adet kayıtlı öğrenci başına düşen

181 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER maliyet 5.896,13 TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci yüksek maliyet 3.958,30 TL ile Ev Ekonomisi Yüksekokulu en düşük maliyet ise Adalet Meslek Yüksekokulunda 916,08 TL dır. Devlet Konservatuvarında 1 adet kayıtlı öğrenci başına düşen maliyet ise 7.203,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo-152 Enstitüler 2010 Bütçe 2010 Revize Bütçe 2010 Gerçekleşme Öğrenci Sayısı Enstitüler (TL) (TL) (TL) (Adet) Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , Hepatoloji Enstitüsü , , ,05 3 Adli Bilimler Enstitüsü , , ,25 49 Fen Bilimleri Enstitüsü , , , Nükleer Bilimler Enstitüsü , , ,93 25 Biyoteknoloji Enstitüsü , , ,90 90 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü , , ,17 79 Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , , , TOPLAM , , , Ankara Üniversitesinde 2010 yılında içerisinde Enstitüler bazında en fazla harcama Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleşmiş olup, en fazla öğrencide bu enstitüde yer almıştır. Öğrenci başına düşen maliyet 2.140,20 TL gerçekleşmiştir. 181 Tablo-153 İdari Birimler İdari Birimler 2010 Bütçe (TL) 2010 Revize Bütçe (TL) 2010 Gerçekleşme (TL) Özel Kalem (Rektörlük) , ,14 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , ,38 Hukuk Müşavirliği , ,74 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , ,27 Personel Daire Başkanlığı , ,35 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , ,47 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , ,54 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , ,80 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,20 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,03 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,63 TOPLAM , , ,55 Tablo-154 Hastaneler Diğer Akademik Birimler 2010 Bütçe (TL) 2010 Revize Bütçe (TL) 2010 Gerçekleşme (TL) Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , ,60 İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , ,65 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi , , ,21 TOPLAM , , ,46

182 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Tablo-155 Diğer Akademik Birimler 2010 Bütçe 2010 Revize Bütçe 2010 Gerçekleşme Diğer Akademik Birimler (TL) (TL) (TL) Veteriner Uygulama Merkezi , , ,27 Ziraat Uygulama Merkezi , , ,37 Diğer Merkezler , , ,21 Diğer Bölümler , , ,43 TOPLAM , , ,28 Tablo-156 Üniversite Toplamı 2010 Bütçe (TL) 2010 Revize Bütçe (TL) 2010 Gerçekleşme (TL) Öğrenci Sayısı (Adet) ÜNİVERSİTE TOPLAMI , , , Tablo-157 Öğrenci İle İlgili Giderler (TL) 182 Giderler Sağlık , , ,61 Barınma , , ,51 Beslenme , , ,45 Kültür ve Spor , , ,38 Diğer Giderler , , ,66 TOPLAM , , ,61 Tablo-158 Araştırma Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (TL) Giderler Sözleşmeli Personel ,64 0,00 0,00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,34 0,00 0,00 Yolluklar ,76 0,00 0,00 Hizmet Alımları ,66 0,00 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ,23 0,00 0,00 Hazine Yardımları 0, ,00 0,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0,00 0, ,00 Mamul Mal Alımları , , ,58 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,06 0,00 0,00 Gayri Maddi Hak Alımları ,51 0,00 0,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,20 0,00 0,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ,90 0,00 0,00 Diğer Sermaye Giderleri ,72 0,00 0,00 Yurtiçi Sermaye Transferleri 0, , ,00 TOPLAM , , ,58

183 , , , , , , , , , , , ,67 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Bazda Gelişimi 01-Personel Giderleri Grafik-22 Yıllar İtibarıyla Personel Giderleri (TL) , , , yılında personel giderlerinin toplam ödeneği bir önceki yıla oranla %1,32, toplam harcamaları ise %7,43 oranında artış göstermiştir. Aylar itibarıyla personel giderlerinin gelişimi izlendiğinde en fazla harcamanın ocak ayında en az harcamanın ise aralık ayında olduğu görülmektedir. Grafik Yılı Aylar İtibarıyla Personel Giderleri (TL) , , , , , , , , , ,00 0, yılı 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %62,08 i personel giderlerine ayrılmıştır. Yıl sonunda personel giderlerinin toplam ödeneği olan ,11 TL nın %98,18 ine tekabül eden ,33 TL harcanmıştır.

184 ,55 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER , , , , , , , , , , ,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %12,79 sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerine tahsis edilmiş ve yıl sonunda toplam ödeneğinin %99,67 sine tekabül eden ,80 TL harcanmıştır yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin toplam ödeneği bir önceki yıla oranla %53,50 artış göstermiştir. Aylar bazında sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin gelişimine bakıldığında en fazla harcama Ocak en az Aralık aylarında görülmüştür. Grafik Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL) , , , , , , , , , ,00 0,00 03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %10,58 i mal ve hizmet alım giderlerine tahsis edilmiş ve yıl sonunda toplam ödeneğinin %92,05 ine tekabül eden ,27 TL harcanmıştır yılında mal ve hizmet alım giderleri toplam ödeneği bir önceki yıl sonuna göre %4,69 oranında azalmıştır. Aylar itibarıyla mal ve hizmet alım giderlerinin grafiği incelendiğinde aralık ayı giderlerinde artış görülmektedir. Bu artış, ödenek yetersizliği nedeniyle ertelenen ancak yıl sonunda Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden temin edilen ek ödenekler ile giderlerin bu ayda gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

185 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ,00 761, , ,00 0, , , , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK , , , , , , , , , , ,00 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER ,34 Grafik Yılı Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Giderleri (TL) , , , , , , , ,00 0,00 05-Cari Transfer Giderleri 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %3 ü olan ,00 TL cari transfer giderlerine tahsis edilmiştir yılında cari transfer giderleri toplam ödeneği bir önceki yıl sonuna göre %134,60 oranında artış göstermiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ,13 TL harcama yapılmıştır. Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri Döner Sermaye İşletmelerine Hazine Yardımı Yapılması Hakkında Protokol çerçevesinde, aralık ayında Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden ,00 TL bu tertibe aktarılmış ve ay içerisinde Döner Sermaye Saymanlığı hesaplarına gönderilerek giderler gerçekleştirilmiştir. 185 Grafik Yılı Aylar İtibarıyla Cari Transfer Giderleri (TL) , , , , , , , , , ,00 0,00

186 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 14,00 23, ,00 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER , , , , , , , , ,98 06-Sermaye Giderleri 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %11,55 i olan ,00 TL sermaye giderlerine tahsis edilmiş ve yıl sonunda toplam ödeneğin %67,82 sine tekabül eden ,31 TL harcanmıştır yılında sermaye giderlerinin toplam ödeneği bir önceki yıla oranla %13,38 artış göstermiştir. Grafik-27 incelendiğinde, aralık ayında gider gerçekleşmelerinde büyük bir artış olduğu görülmekte olup bunun nedeni yapım işleri hak ediş ödemelerinin bu ayda gerçekleştirilmesidir. Grafik Yılı Aylar İtibarıyla Sermaye Giderleri (TL) , , , , , , , , ,00 0,00 Tablo-159 Ankara Üniversitesi Yılı Birim Bazında Sermaye Giderleri (TL) İdari Birimler 2010 Başlangıç Bütçe 2010 Revize Bütçe 2010 Gider Gerçekleşme Ödeneklerin % Dağılımı 2010 Başlangıç Bütçesine Göre 2010 Gider Gerçekleşmesine Göre İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , , ,22 4,77 15,66 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , , ,34 4,01 6,51 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , , ,72 1,25 0,78 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , ,88 2,01 5,50 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , ,57 40,88 26,54 Bilimsel Araştırma Projeleri , , ,58 47,08 45,01 TOPLAM , , ,31 100,00 100,00 ( 1 ) Bilimsel Araştırıma Projeleri başlangıç ödeneğinin tamamı ilgili mevzuatı doğrultusunda tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılmış olup, proje ihtiyaçları doğrultusunda bu hesaptan harcamalar yapılmaktadır.

187 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Tablo Yılı Sermaye Harcamaları (TL) Açıklama Rektörlük Özel Kalem İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite Toplamı 1 Büro Mefruşat Alımları , , ,87 2 İşyeri Mefruşat Alımları 6.210, ,09 3 Diğer Mefruşat Alımları , , ,56 4 Büro Makineleri Alımları 341, , ,63 5 Bilgisayar Alımları , , ,12 6 Tıbbi Cihaz Alımları , , ,26 7 Laboratuvar Cihazı Alımları , ,80 8 Laboratuvar Gereçleri Alımları 29,38 29,38 9 İşyeri Makine Teçhizat Alımları , ,94 10 Diğer Makine Teçhizat Alımları , , , ,73 11 Hareketli İş Makinası Alımları , ,00 12 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları , ,60 13 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları , ,28 14 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları , ,06 15 Proje Giderleri , ,00 16 Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,00 17 Lisans Alımları , ,38 18 Diğer Fikri Hak Alımları , ,50 Diğer Gayrimenkul 19 Alım ve Kamulaştırma , ,38 Giderleri 20 Hizmet Binası , , ,89 21 Malzeme Giderleri , ,87 22 Hizmet Binası , ,81 23 Diğer Giderler , , ,00 24 Diğer Alımlar , ,16 TOPLAM , , , , , , , Tablo Yılları Sermaye Giderleri (Bin TL) Sektörü / Alt Sektörü 2009 Yılı Yatırım DPT Tarafından Vize Edilen 2010 Yılı Yatırım DPT Tarafından Vize Edilen 2011 Yılı Yatırım DPT Tarafından Vize Edilen 2012 Yılı Yatırım Teklifi 2013 Yılı Yatırım Teklifi Ankara Üniversitesi Toplam , , , , ,00 Bütçe , , , , ,00 Hazine Yardımı Toplam , , , , ,00 Öz Gelir Toplam , , , , ,00 Döner Sermaye Toplam 4.500, ,00 0,00 0,00 0,00 Hibe 0,00 86,00 707,00 0,00 0,00 A) Araştırma Geliştirme Projeleri , , , , ,00 Araştırma Geliştirme Projeleri , , , , ,00 Araştırma Geliştirme Projeleri (YKBAPY/11.Md.) (3) 7.000, , , , ,00

188 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Tablo Yılları Sermaye Giderleri (Bin TL) (Devamı) 188 Sektörü / Alt Sektörü 2009 Yılı Yatırım DPT Tarafından Vize Edilen 2010 Yılı Yatırım DPT Tarafından Vize Edilen 2011 Yılı Yatırım DPT Tarafından Vize Edilen 2012 Yılı Yatırım Teklifi 2013 Yılı Yatırım Teklifi B) Eğitim , , , , ,00 Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Derslik, İdari Blok ve Labv. ( m2) +Kongre ve Kültür Merkezi 2.250, , , , ,00 Derslik, İdari Blok ve Labv. ( m2) +Kongre ve Kültür Merkezi (ÖSHB) (2) 3.250, , , , ,00 Derslik, İdari Blok ve Labv. ( m2) +Kongre ve Kültür Merkezi (DÖSE) (1) 1.500,00 Muhtelif İşler 8.100, , , , ,00 Büyük Onarımı (Rek. Fak. Enst. ve Yüksekokul) 700, , , , ,00 Büyük Onarımı (Rek. Fak. Enst. ve Yüksekokul) (ÖSHB) (2) 2.050, , , , ,00 Rek.,Enst.,Fak.ve Yük.Ok. Makine ve Teçhizat Alımı (İMİD) 600,00 700,00 750, , ,00 Rek.,Enst.,Fak.ve Yük.Ok. Makine ve Teçhizat Alımı (İMİD) (ÖSHB) (2) 0,00 200,00 116,50 420,00 420,00 Rek.,Enst.,Fak.ve Yük.Ok. Makine ve Teçhizat Alımı (SKS) (ÖSHB) (2) 900,00 500,00 500,00 580,00 580,00 Bilgi teknolojileri (Bilgisayar, yazılım, donanım, alt yapı) 800,00 800,00 500, , ,00 Bilgi teknolojileri (ÖSHB) (2) 500,00 500,00 500,00 500,00 Yayın Alımı 1.500, ,00 800, , ,00 Yayın Alımı (ÖSHB) (2) 1.050,00 200, , , ,00 Taşıt Alımı (HİBE) 0,00 86,00 707,00 Taşıt Alımı (ÖSHB) 383,50 C) Sağlık 9.500, , , , ,00 Çocuk Hastanesi (200 yataklı, m2) 500, , , ,00 Çocuk Hastanesi (DÖSE) (1) 0,00 Büyük Onarım (Hastaneler Diş Hekimliği Fak.+Eczacılık Fak.) (DÖSE) (1) 2.000, ,00 Makine Teçhizat Alımı (Tıp Fak.+ Diş Hekimliği Fak.+ Eczacılık Fak.) (DÖSE) (1) 2.000, ,00 Muhtelif İşler 0,00 0, , ,00 Tıp Fak. İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi ile Dış Cephe Onarımı ve B ve C Bloklarının Yeniden Düzenlenmesi 500, ,00 (DÖSE) (1) Kordon kanı, kan ve kök hücre bankası Makine teçhizat + Donanım 4.500, ,00 D) Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 500,00 500,00 800, , ,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 0,00 300,00 800, , ,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (ÖSHB) (2) 500,00 200,00 (1) (DÖSE)- Döner Sermaye Gelirleri ile karşılanacak olup toplama dahil edilmemiştir. (2) (ÖSHB)- Üniversite Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden Karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir. (3) (YKBAY)- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 11. madde gereği Özel Gelirden Aktarılan 07-Sermaye Transferleri Sermaye transferlerinin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneği olmamakla birlikte, yıl içerisinde gerçekleşen bütçe işlemleri sonucunda yapılan eklemeler ile ,00 TL olmuştur yılı içerisinde kaynak kullanım oranlarına bakıldığında sermaye transferleri giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğin %100 ü kullanılmıştır yılında sermaye transferlerinin toplam ödeneği bir önceki yıl sonuna göre %1,65 artış göstermiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ödeneğin tamamı harcanmıştır. Aylar itibarıyla harcamaların gelişimine bakıldığında ilk üç ay hiç harcama olmadığı, Nisan-Haziran ve Ekim-Aralık ayları arasında harcama yapıldığı görülmektedir.

189 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER , ,00 Grafik Yılı Aylar İtibarıyla Sermaye Transferleri (TL) , , , , , , , , , ,00 0,00 Tablo-162 Sermaye Transferleri (TL) 189 Üniversite Açıklama Rektörlük Özel Kalem Genel Sekreterlik Toplamı 1 Bilimsel Araştırma Proje Giderleri , ,00 2 Haymana Belediyesi Ödemeleri , ,00 TOPLAM , , ,00

190 190 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2.2. Bütçe Gelirleri ve Gelişimi Tablo Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylar İtibarıyla Bütçe Gelişimi AÇIKLAMA NET GELİR (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM NET GELİR (TL) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 5.324,13 110,00 980, , , , , , , , , , ,63 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 521, , ,25 403,50 164,50 132,50 308,10 153, , ,35 383, , ,95 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 114,31 0,00 0,00 0,00 182,43 0,00 0,00 0,00 0,00 81,25 830,00 0, ,99 Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri 0,00 27,50 12,75 0,00 0,00 0,00 313,50 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 447,75 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0, , , , , , , , , , , , ,39 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 100, , , , ,90 20, , ,00-600, , ,00-100, ,50 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, ,45 170, ,35 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 0, , , ,00-240,00 0,00-240,00 0, , , , , ,20 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 0,00 80,00 0, , ,00 0,00 155,00 0, , ,60 240,00 0, ,19 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 712, , , , , , , , , , , , ,59 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 364,41 509,28 491, , , , ,22 757,74 757, , , , ,59 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 0,00 0, , ,09 0,00 61, ,66 0,00-100,00-830, , , ,76 Diğer hizmet gelirleri 40, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,50 0,00 0,00 0, ,00 Lojman Kira Gelirleri 3.203, , , , , , , , , , , , ,29 Sosyal Tesis Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , ,78 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0, , , , , , ,25 0, , , , , ,64 TOPLAM , , , , , , , , , , , , ,60

191 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK , , , , , , , , , ,39 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER , ,77 Grafik Yılı Bütçe Öz Gelirlerinin Aylık Bazda Dağılımı (TL) , , , , , , ,00 0,00 Grafik Mal ve Hizmet Net Öz Gelirlerin Dağılımı (TL) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Doktora Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Kantin / Kafeterya İşletme Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,00 0, ,99 0,00 447, , ,35 0, , ,19 0, , , ,76 0, , , ,78 0,00 0, ,64 0,00 0, ,39 191

192 0, , , , , , , , , , ,00 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERENDİRMELER Grafik Yılı Hazine Yardımlarının Aylar Bazında Dağılımı (TL) Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Sermaye) OCAK , ,94 ŞUBAT ,00 0,00 MART , ,00 NİSAN ,00 0,00 MAYIS ,00 0,00 HAZİRAN ,30 0,00 TEMMUZ , ,00 AĞUSTOS ,00 0,00 EYLÜL ,00 0,00 EKİM ,00 0, KASIM , ,00 ARALIK , , Yılı Gelir Açıklamaları Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Geliri: 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan ihalelere katılmak için şartname alması gereken firmalardan 2010 yılı için ,00 TL gelir tahsilatı yapılacağı öngörülmüş, yılı içinde ,63 TL gelir tahakkuku yapılmış, 750,00 TL iade edilmiş, ,63 TL tahsil edilmiştir. Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri: 2010 yılı için akademik birimlerde kitap satış ofislerinde 4.000,00 TL kitap satışı karşılığı gelir öngörülmüş, yılı içinde ,95 TL gelir tahakkuku yapılmış, tamamı muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilmiştir. Diğer Mal Satış Gelirleri: 2010 yılı için 6.000,00 TL gelir tahmini öngörülmüş, yılı içinde 1.220,00 TL gelir tahakkuku yapılmış, tamamı tahsil edilmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-215469 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Diğer İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ''İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ/MOBBİNG'' konulu eğitim çalışmasının İletişim Fakültesi Cep

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 63134731-306.99/77644 26.12.2014 : Genel Sağlık Sigortası Hk.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 63134731-306.99/77644 26.12.2014 : Genel Sağlık Sigortası Hk. 1 / 5 Sayı : 63134731-306.99/77644 26.12.2014 Konu : Genel Sağlık Sigortası Hk. DAĞITIM YERLERİNE Genel Sağlık Sigortasının (GSS) Üniversitemiz öğrencileri tarafından aktif olarak kullanılması için, a.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI (GEÇİŞ YILI) PERFORMANS PROGRAMI TASARISI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI (GEÇİŞ YILI) PERFORMANS PROGRAMI TASARISI 2013 MALİ YILI (GEÇİŞ YILI) PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 2012 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2010 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı GÖREVLENDİRME VE İZİN BÜROSUNA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı GÖREVLENDİRME VE İZİN BÜROSUNA Tarih ve Sayı: 21/01/2016-26571 T.C. Sayı :18235917-929- Konu :Cuma izni. GÖREVLENDİRME VE İZİN BÜROSUNA İlimizde cuma namazı saati mesai saatlerine denk geldiğinden; daha önce 12.00-12.30 olarak belirlenen

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 23/10/2017-E.150208 *BE6P5TA6N* Sayı : 72796105-109.04- Konu : Kalite Güvencesi ACİL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer almak üzere

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI OCAK 2015 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 9 A. Yetki,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tarih ve Sayı: 03/05/2017-166204 T.C. Sayı :18830503-813.99- Konu :İSTANBULFEST Etkinlikleri İVEDİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 06-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Üniversitemizce İSTANBULFEST kültür

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : PTT ile yapılan sözleşme

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : PTT ile yapılan sözleşme Evrak Tarih ve Sayısı: 07/04/2017-24902 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE6P36JFN* Sayı : 75548883-030.02-E.24902 07/04/2017 Konu : PTT ile yapılan sözleşme SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 31.07.2007 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 26/07/2016-271606 T.C. Sayı :18235917-929- Konu :Genelge. Dağıtım Yerlerine 2016/18 sayılı 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına ilişkin Başbakanlık genelgesinin yayımlandığına ilişkin Başbakanlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı