Madde 1. Madde 2. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1. Madde 2. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır."

Transkript

1

2 I. UYGULAMA ALANI Madde 1. İş bu Genel Şartlar; kart hamiline mal/hizmet ödeme, nakit çekme ve kart işlemleri alanında diğer hizmetlerden yararlanma olanağını sağlayan uluslararası VISA ve/veya MasterCard kredi kartı (bundan böyle kredi kartı olarak anılacaktır) ve Maestro debit kartının (bundan böyle debit kartı olarak anılacaktır) verilişi ve kullanımını düzenlemektelerdir. Kredi/Debit Kartının Genel Kullanım Şartları, Kredi Kartı Sözleşmesi/Master Debit Kartı Sözleşmesi/Kredili Cari Hesap Sözleşmesi'nin bileşik parçasıdır. II. TANIMLAR Madde 2. Banka: kart veren ve kartın sahibi olan ZiraatBank BH d.d.'yi ifade eder. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır. Kart: Bankanın kart hamiline kart hesabındaki paranın kart yoluyla kullanılması için verdiği yetkiyi ifade eder. Kart, bir kart hesabı üzerinde verdiği Bankanın sahip olduğu her hangi bir kart anlamına gelmektedir. Kredi kartı (Bundan böyle: kredi kartı olarak anılacaktır): Banka tarafından verilen, kart hamiline onaylanan limit dahilinde mal/hizmet ödeme, nakit çekme ve kart işlemleri alanında diğer hizmetlerden yararlanma avantajını sağlayan uluslararası VISA ve/veya MasterCard kartıdır. Debit kartı (Bundan böyle: debit kartı olarak anılacaktır): kart hamiline kart hesabında kullanılabilir varlıklara kadar mal/hizmet ödeme veya nakit çekme olanağını sağlayan karttır. Debit kartı ile yapılan her ödeme, kart hesabında kullanılabilir bakiyenin otomatik olarak azalması anlamına gelir. Asıl kart sahibi: Banka tarafından kendisine asıl kart verilmiş ve bu kart üzerinde kabartma olarak ismi basılan gerçek kişidir. Ek kart sahibi: Ana kart sahibinin talebi üzerine kendisine ek kart verilmiş ve bu kart üzerinde kabartma olarak ismi basılan gerçek kişidir. Asıl kredi kartı: Bankaca asıl kart hamiline kullandırılan karttır. Ek kredi kartı : asıl karta istinaden aynı hesaba bağlı olarak verilen bir veya bir kaç karttır. 1

3 Kredi kartı hesabı : kartın bağlandığı hesap olup ve müşteriye düzenli olarak gönderilen aylık ekstreler yoluyla bildirilen tahakkuk edilmiş belirli ücret ve faizler dahil asıl veya ek kartların kullanımı ile oluşan tüm mali işlemlerin yansıttığı hesaptır. Debit kartı hesabı : debit kartı yoluyla veya Bankaca imkan sağlandığı başka bir şekilde ulaşılabilen, cari hesap işlevi olan hesaptır. Limit: kredi kartı hesabı için Bankaca onaylanmış azami borçlanma miktarıdır. Limit asıl kart sahibinin talebi üzerine ve Banka onayı ile değiştirilebilir. Limitin tutarı, kullanım ve geri ödeme şartları Kredi Kartı Sözleşmesi ile belirlenir. Kredili cari hesap: debit kartında azami olarak müsaade edilen aşmayı ifade eder. Aşma tutarı Kredili Cari Hesap Sözleşmesi ile belirlenir. Hesap dönemi: Bankanın kart hesabı/kredili cari hesap için hesap kesimi yaparak vadesi gelmiş yükümlülükler, ücret ve faizlerin hesapladığı ve kart hesabı ekstresinde gösterdiği dönemi ifade eder. İşlem kartla yapılan her türlü mal/hizmet ödeme veya nakit çekmeyi ifade eder. Kartın geçerlilik süresi: karttan; Kredi Kartı Sözleşmesi ve Master Debit Kartı Kullandırım Sözleşmesi ile belirlenmiş olan hakların kullanım süresini teşkil eder. Kart plastiğinin geçerlilik süresi: kart plastiğinin kullanılabileceği zaman dilimini ifade eder. Kart yenileme/yeniden çıkarma: bir önceki kart plastiği süresinin bitiminde yeni kart plastiği çıkarma anlamına gelir. Değiştirme: kayıp veya çalıntı, adı veya soyadı değişikliği ve diğer gerekçeli durumlarda hamilin yazılı talebi üzerine veya kart veya güvenlik açısından gerekli görüldüğü halde Banka inisiyatifi ile, önceki kart plastiğinin yerine yeni kart plastiği verilmesini ifade eder. Değiştirilen kart plastiği yeni numara ile yapılır; kayıp veya çalıntı halinde önceki kart sürekli olarak blokaj yapılarak iptal edilir. Ödemesiz süre: Banka, POS terminallerinde yapılan mal/hizmet satın alımları için işlemin yapıldığı tarihe bağlı olarak, azami olarak 45 güne kadar faizsiz ertelenmiş ödeme imkanını sağlar. PIN (Personal Identification Number): yalnız kart hamilinin bildiği, kart hamilinin işlem yaparken kart sistemde tanımlanması için kullanıldığı kişisel kimlik numarasıdır. Kart hamilinin yazılı talebi veya güvenlik nedeniyle gerekli ise Banka inisiyatifi üzerine yeni PIN verilebilir. Yeni PIN yeni rakamla yapılır, önceki ise yürürlükten kaldırılır. Günlük harcama limiti: üçüncü kişiler tarafından kartın kötüye kullanılması halinde olası zararı en aza indirmek amacıyla kartla mal/hizmet ödeme ve nakit çekme için Banka tarafından belirlenen azami harcama çerçevesidir. POS (Point of Sale): satış noktasında bulunan, üzerinde elektronik ortamda kullanıcı hesabını borçlandırma işlemlerinin yapıldığı terminal demektir. 2

4 Üye işyeri: kartların mal/hizmet gayrinakdi ödeme aracı olarak kabulü hakkında sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ATM (Automated teller machine - bankamatik için kısaltma): nakit çekme, nakit yatırma ve diğer finansal operasyonların yapılması için self servis cihazıdır. Slip: kredi veya debit kartı hamilinin mal/hizmet alımı, nakit çekmede veya başka bir işlemde aldığı makbuzdur. E-Commerce (Electronic commerce): Internet ortamında gerçekleşen mal/hizmet alımıdır. Mail order: yurt içi veya yurtdışı üye işyerlerinde asıl veya ek kart hamilinin kart fiziki kullanmadan sadece kart numarası ile yaptığı hesap özetindeki işlemler. Provizyon: kart işlem merkezi tarafından işlem teyidini ifade eder. Ön provizyon: kullanılabilir limit tutarı geçici yedekleme demektir. Quasi Cash: doğrudan paraya çevirilebilen mal/hizmet alım işlemidir. Bonus: kredi kartı hamilinin mal/hizmet ödemelerini yaparken kazandığı ve Bankanın sözleşme yaptığı üye işyerinde harcayabileceği belirli bir oran veya sabit tutardır. Taksitli ödeme: Bankanın sözleşme yaptığı üye işyerlerinde mal/hizmetlerin ödeme şeklidir; işlemin tam tutarı kullanılmış limit olarak kaydedilir ve kart hamilinin hesabı ayda bir defa, geri ödeme planına göre borçlandırılır. Ekstre: kart hamiline kartla yapılan işlemler ve ilgili tüm ücretler hakkında bildirme mektubudur. III. MÜZAKERE AŞAMASI Madde 3. Müzakere aşamasında Banka hizmetinin temsili bir örneğini de kapsayan bilgilendirici sayfa yoluyla Banka sunduğu hizmetin tüm önemli karakteristikleri hakkında müşteriyi bilgilendirir. Kredi Kartı Sözleşmesi, Maestro Kartı Verme Sözleşmesi, Kredili Cari Hesap Sözleşmesi'ne ilişkin verilen bilgiler ve ilgili açıklamalar kart hamiline aynı hizmetin farklı sağlayıcılarını karşılaştırma ve alınan cevabın kendi ihtiyaçlarına ve mali durumuna uyup uymamasını değerlendirme imkanını sağlar. 3

5 IV. KART Madde 4. Kart, Banka sahipliğinde bulunan ödeme aracıdır ve aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir; Üye işyerinde mal/hizmet alımında gayrinakdi ödeme aracı olarak; Bankanın taksitli mal/hizmet alımı hakkında sözleşme yaptığı üye işyerinde gayrinakdi ödeme aracı olarak; Ülke içinde ve ülke dışında ATM'de nakit çekme için; Internet aracılığıyla mal/hizmet alımı için gayrinakdi ödeme aracı ve diğerler olarak. Kullanıcı; ATM'de kartını kullanırken PIN ile, POS'te ise imza veya PIN ile kendini tanıtır. PPIN kart kullanıcısına verilir ve yalnız onu alnız kendisi bilir. Kullanıcı PIN'i gizli ve karttan ayrı olarak saklamakla yükümlüdür, üçüncü kişilere PIN'e erişim sağlanmamalı. Kart ülke içinde ve ülke dışında, kartta bulunan kart kuruluşunun logusu ile işaretlenmiş yerlerde kullanılabilir. Kart namına çıkarılır ve devredilemez. V. KART KULLANICISI Madde 5. Kart kullanıcısı kartı teslim alırken kartın arkasındaki imza şeridine tükenmez kalemle imza atmakla yükümlüdür. İmzalanmamış kart geçersizdir. Kart ile birlikte kullanıcı aynı zamanda PIN'i de teslim alır ve onu gizli tutarak hiç bir koşulda başkasına açıklayamaz ne de yanında taşıyamaz.. Madde 6. Kart hamili alınan kartın kaybedilmemesi, çalınması veya başkasına kullanmak için verilmemesine yönelik tüm makul adımlar atmakla yükümlüdür. Madde 7. Kart hamili kartın yetkili olmayan kişice kullanımından kaynaklanan zarar için tüm risk ve tam sorumluluğu üstlenmektedir. kullanamaz, yasalarla yasaklanmış mal/hizmet alımlarını kartla yapamaz. Madde 8. Kart hamili kartı yasa dışı amaçlar için Madde 9. Kartı yalnız üzerinde ismi basılan kart hamili kullanabilir. VI. KREDİ VE DEBİT KARTLARININ VERİLMESİ Madde 10. Kredi/debit kartı; Bankaya Kredi/Debit Kartı Başvurusu'nda bulunan, kredi/debit kartı verilmesi için Bankanın şartlarına uyan, Banka ile Kredi Kartı Sözleşmesi/Maestro Kartı Verilmesi Hakkında Sözleşme'yi imzalamış, reşit olan gerçek kişiye verilebilir. Ek kart asıl kart kullanıcısının yazılı talebi üzerine verilir. 4

6 VII. KART PLASTİĞİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ/YENİLENMESİ Madde 11. Kart kullanıcısı kart plastiğini en geç üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanabilir, daha sonra kart plastiği tekrar verilir. Kredi kartının kart plastiği kullanıcının yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiriyorsa veya mevcut kart süresinin bitmesinden 30 gün önce kartı yazılı olarak iptal etmemişse veya kart her hangi bir nedenle bloke edilmemişse veya bu Sözleşme'de belirlenen diğer durumlarda Banka'nın kamuya duyurduğu yürürlükte olan Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi ile öngörülmüş ücret hesaplanarak 4 yıl geçerli olmak üzere verilir. Kart plastiği, üzerinde belirtilen ayın sonuna kadar geçerlidir. Kullanıcı vefatının bildirilmesi durumunda kart geçerliliği biter, asıl kart hamilinin vefatı durumunda hem asıl hem de ek kredi kartlarının geçerliliği biter. Madde 12. Debit kartının kart plastiği altı yıl geçerli olmak üzere verilir; bu sürenin bitmesinde, kullanıcının yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiriyorsa veya mevcut kart süresinin bitmesinden 30 gün önce kartı yazılı olarak iptal etmemişse veya kart her hangi bir nedenle bloke edilmemişse veya bu Sözleşme'de belirlenen diğer durumlarda Banka'nın kamuya duyurduğu yürürlükte olan Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi ile öngörülmüş ücret hesaplanarak kart üç yıl daha otomatik olarak yenilenir. Debit kartı, kart plastiğinin üzerinde belirtilen ayın sonuna kadar geçerlidir. Madde 13. Kart plastiği, kart plastiği değiştirilmesi için yazılı talebe istinaden, Bankanın yürürlükteki Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'nde belirlenen ücret hesaplanarak değiştirilir. Kart plastiğinin yenilenmesi/yeniden çıkarılması/ değiştirilmesi ile kart kullanıcısının saptanan yükümlülükleri değiştirilmemektedir. Banka her hangi bir zamanda kart yenilenmesi/ yeniden çıkarılması/ değiştirilmesini reddedebilir. Kart yenilenmesi/ yeniden çıkarılması/ değiştirilmesinden önceki tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar geçerli kalır. VIII. EK KREDİ KARTI Madde 14. Asıl kredi kartı kullanıcısı, onun belirlediği reşit olan kişilere ek kredi kartlarının verilmesini isteyebilir. Asıl kredi kartı kullanıcısı asıl ve ek kredi kartı ile yaptığı tüm harcamalardan sorumludur. Asıl kredi kartı kullanıcısının ek kredi kartı kullanım hakkını iptal etmek istemesi durumunda bunu Bankaya yazılı olarak bildirmek ve ilgili ek kartı Bankaya geri vermek ile yükümlüdür. IX. LİMİT Madde 15. Kredi kartı limiti/kredi cari hesap limiti (mümkün olan azami borç bakiyesi) Banka, kullanıcıların kredibiliteleri ve Bankanın kullandırım şartlarına göre belirler. Banka kart başvurusunda belirtilen tutardan daha düşük limit tahsis etme hakkını saklı tutar. Madde 16. Debit kartı kullanıcısı, kart hesabında mevcut bulunan varlık miktarına kadar harcama yapabilir. Sözleşme süresi boyunca onaylanan limit Sözleşme ile belirlenen koşularla artırılabilir. Madde 17. Kart kullanıcısı onaylanan limitin artmasını talep etme hakkına sahiptir; Banka talebi değerlendirip karara bağlamak, verdiği karar hakkında kart kullanıcısını bildirmek ile yükümlüdür. 5

7 Madde 18. Kredi kartı /kredi cari hesabına ödeme yapılması ile kullanılabilir bakiye yenilenir. Hesap kapatma işlemi için ücret alınmaz. X. HESAPLAMA VE ÜCRETLER Madde 19. Asıl ve ek kartlar ile yapılan tüm harcama, ilgili faiz ve ücretlerin tahsili KM para biriminde yapılır. Yurtdışında gerçekleşen tüm harcamaları, hesap borçlandırma gününde geçerli olan Banka USD satış kuru üzerinden hesaplar. Yurtdışında USD'den başka bir para biriminde gerçekleşen tüm harcamalar MasterCard/VISA'nın uyguladığı kur üzerinden USD para birimine, bunun ardından da hesap borçlandırma gününde Banka satış kuru üzerinden yerel para birimi KM'ye çevirilir. MasterCard/VISA kurulışlarının uyguladıkları USD kuru resmi web sayfalarında yayımlanmaktadır. Madde 20. Kredi kartlarında cari ay yükümlülüğü, son bakiyenin %5'i artı olası limit aşımı tutarıdır. Ödenmesi gereken asgari tutar cari aya ait yükümlülükler ve önceki dönemden yerine getirilmemiş olan yükümlülüklerin toplamıdır. Aksi halde Banka, aylık ekstrede belirtilen asgari yükümlülüğün ödenmemesine ilişkin ücret hesaplayıp tahsil etme hakkına sahiptir. Madde 21. Banka kart çıkarılma/yenilenme ücreti, hesap işletim ücreti ve diğer ücretler hesaplamaktadır. Madde 22. Banka, PIN değiştirme hizmeti bedelini Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'ne uygun olarak hesaplayıp kart hesabını borçlandıracaktır. Madde 23. Banka, ZiraatBank BH dd'ye ait ATM'lerde debit kartlarıyla gerçekeleşen işlemler için ücret hesaplamayacaktır. Başka bankaların ATM'lerinde gerçekleşen işlemler için ücretler bundan hariçtir. Madde 24. Banka, ZiraatBank BH dd'ye ve başka bankalara ait ATM'lerde kredi kartlarıyla gerçekeleşen işlemler için, işlemin gerçekleştiği güne bağlı olarak ve Banka Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'ne göre ücret hesaplayacaktır. Madde 25. Banka, kart geri verilmesi ve hesap kapatılması için ücret alınmamaktadır. Madde 26. Bankaca hesaplanan tüm ücretler, kullanıcının Bankanın tüm şubelerinde ve web sayfasında kolayca erişebileceği Banka Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'nde yer almaktadır. 6

8 XI. FAİZ HESAPLANMASI Madde 27. Kart hesapları için faiz hesaplanmasına yürürlükte olan Banka Kararları'nda belirlenen nominal faiz oranı uygulanır. Faiz, vade sonunda orantılı yöntem uygulanarak hesaplanır. Madde 28. Sözleşmede belirlenen faiz oranının sabit olması durumunda tüm Sözleşme süresi boyunca değişmeyecektir. Eğer sözleşmede değişken faiz belirlenmiş ise o zaman sözleşmede belirlenen koşullara göre değiştirilir. Madde 29. Nakit avans ödenmesinden oluşan vadesi gelmemiş borcun toplamı üzerinde Banka, nakit çekildiği günden hesap döneminin son gününe ya da borcun tam olarak ödendiği güne kadar faiz hesaplar. Madde 30. Banka, POS terminallerinde kredi kartlarıyla yapılan mal veya hizmet alımı sırasında, işlemin yapıldığı güne bağlı olarak 45 güne kadar faizsiz ertelemeli ödeme imkanını tanımaktadır. Ödeme vadesinin dolmasında alış verişin toplam tutarı geri ödemeye aktarılır ve bu miktar aylık faiz hesaplanmasının esası olarak alınır. Geri ödemeye aktarma yapılmasından sonra Banka, kredi kartı limitinden kullanılmış toplam tutarı üzerinde, aktarım gününden itibaren hesap dönemi sonuna ya da borcun tamamen ödenmesine kadar geçen süre için faiz hesaplar. Banka; kredi kartı limitinden kullanılmış toplam tutarı için vadeden önce veya fazla ödenmiş tutar üzerinde faizi hesaplamamaktadır. Madde 31. Kredi kartı kullanıcısı ödenmesi gereken asgari tutarını aylık ekstrede belirtilen tarihe kadar ödemekle yükümlüdür. Ekstrede/bildiride belirtilen tarihe kadar asgari borç tutarının ödenmemesi halinde Banka, vadesi gelmiş borç tutarı esas olarak alınarak kullanıcıya her gecikme günü için cezai faizi hesaplayacaktır. Eğer mal ve hizmet ödenmesi için kredili cari hesabı limiti kullanılırsa faiz aynı gün hesaplanır. XII. TEMİNAT ARAÇLARI Madde 32. Banka kart hamilinden Bankanın doldurup alacağını tahsil etmesi amacıyla kullanabileceği, ''protesto yasağını'' içeren boş emre muharrer senetler, parasal mevzualar, sigorta poliçesi ve sözleşme ile detaylı belirlenen diğer teminat araçlarını talep etme hakkını saklı tutar. Bankanın kart hamilinden teminat araçlarını talep edip etmeyeceği ve hangileri kullanacağı hususunda karar verme hakkı saklıdır. Verilen teminat araçlarından Bankanın vadesi dolmuş alacaklarını tahsil etme hakkı vardır. Teminat araçlarını kullanmadan önce Banka vadesi dolmuş borçlarını kart hamiline bildirmekle yükümlüdür. Buna herhangi bir tepkinin olmaması durumunda, Banka garanti olarak verilen teminat araçlarına göre teminat araçlarını uygulamaya başlar. Alacağın tahsil edilmesi durumunda, kartın tekrar kullanılmaya başlaması bir tek Bankanın müşterinin tekrar verilen kart kullanma talebini onaylaması durumunda mümkün olacaktır. Kart hamilinin Bankaya karşı sözleşmeden oluşan herhangi bir borcu ve/veya yükümlülüğü olduğu süre boyunca Bankanın teminat araçlarını kullanma hakkı olacaktır. Banka kart hamilinin nezdindeki hesabına gelen havale, hesap üzerindeki bakiye dahil olmak üzere kart hamilinden izin almadan tüm diğer tahsilat türlerini de uyguylayabilir. Kartın kullanılmasından oluşan tüm borçlar için kart hamili mal varlıkları ile sorumludur. 7

9 XIII. BORÇ DURUMU İLE İLGİLİ EKSTRE/BİLDİRİ Madde 33. Asıl ve ek kart hamillerinin gerçekleşen kart işlemleri, hesaplanan faiz ve komisyon tutarları, kullanılabilir tutar, ödenmesi gereken asgari tutar ve kart hamilinin ödeme yapması gereken nihai tarih gibi bilgileri içeren bildiriyi Banka ayda bir defa hazırlar ve kart hamiline gönderir. Ekstrede bulunan tüm bilgiler kart hamili için zorunludur. Banka aylık ekstre ile birlikte bilgi amaçlı diğer bildirileri ve reklam malzemelerini de gönderebilir. Adresi veya diğer kimlik bilgilerinin değişmesi halinde (asıl ve ek hamillerin adları/soyatları vb. bilgiler) kart hamili bunu Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde ekstreler kendisine ulaştırılamıyacaktır. XIV. ŞİKAYET Madde 34. İşlemin kart hamilince yapılmadığı ve hesabının borçlandırıldığı durumda kart hamili hesabından pranın alındığını Bankaya en geç 45 gün içinde bildirmesi gerekir. Aksi halde varlık iade hakkını kaybeder. Kartla yapılan işlemle ilgili şikayet kart hamilini onu ödemekten muaf tutmaz. Banka uyguladığı süreçten sonra ilgili işlemin gerçekleştirilmediğini saptaması durumunda otorizasyonu yapılmamış işlemin tutarını hesaplanan faizler ve olası komisyonlarla birlikte iade edecektir. Kart hamili yapılan işlemlerle ilgili kayıtları tutmakla yükümlü olup slipin bir nüshasını kendisi için saklamalıdır. İşlemin gerçekleşmesinden otuz günlük süre içinde kart hamilinin ekstrede işlemle ilgili bilgiyi almaması durumunda bunu Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Banka işlemin gerçekleştiğini öğrendiğinde işlemin tarihine bakılmaksızın kart hamilinin hesabını borçlandırmakla yükümlüdür. Banka kart ile satın alınan mal/hizmetlerin kalitesinden sorumlu değildir. Mal ve/veya hizmetlerle ilgili şikayetleri kart hamili üye iş yerinde çözer. Üye iş yerinin MC/VISA markalı kartları kabul etmemesi veya POS terminalindeki teknik sorundan veya POS'un yanlış şekilde kullanılmasından işlemin gerçekleştirilememesi durumunda Banka sorumlu olmayacaktır. XV. DEBİT/KREDİ KARTININ KORUNMASI, KAYBEDİLEN/ÇALINAN KART Madde 35. Kartın kaybedilmesi veya çalınması durumunda Kart hamili 24/7 olarak çalışan /244 telefon numarasını arayıp doğum tarihini, annesinin kızlık soyadını, ikametgah adresini belirterek bunu Bankaya bildirmekle ve kartın en kısa bir süre içinde bloke edilmesini talep etmekle yükümlüdür. Ayrıca yaptığı bu bildiriyi yazılı olarak da tekrarlaması gerekir. Madde 36. Kart Hamili Bankanın Call Merkezi'ne yapılan aramalar sırasındaki görüşmeleri kaydedebileceğini bildiğini ve bunu uygun bulduğunu onaylar. Madde 37. Kartın kaybedildiğine veya çalındığına dair bildiriyi almasından sonra Banka kart hamiline yedek kart verecek, bu kartın masraflarını Banka Tarifelerine uygun olarak kart hamili karşılayacaktır. Telefon yoluyla kaybedilen veya çalınan olarak bildirilen kartın sonradan bulunması durumunda, Banka (kullanıcının talebi üzerine) kart hamilinin kimlik tespitini yaparak kullanılmaya devam edilmesi amacıyla kartı aktif hale getirebilir. Kart hamili Bankanın yetkili memuruna kartın kaybedilmesi veya çalınması ile 8

10 ilgili olay ve durum hakkında bilgi vermekle veya yetkili olmayan bir kişinin PIN i veya kart numarasını öğrenip öğrenmemesini bildirmekle yükümlüdür. Bu Genel Şartlara uygun olarak bildiri yapılması durumunda, telefonla yapılan bildiriden itibaren geçen süre içinde elektronik otorizasyon gerektiren cihaz üzerinde gerçekleşen işlem ile harcanan tutarın tamamından Banka sorumlu olacaktır. XVI. VAZGEÇME HAKKI Madde 38. Banka kart hamilinin şahsi talebi/muvafakatı olma durumu hariç, sözleşmenin imzalanmasından sonra 14 günlük süre geçmeden onaylanan varlıkları kullanılmak üzere kart hamiline veremezdir. Kart hamilinin sözleşmenin imzalanmasından sonra 14 günlük süre içinde veya kart hamilinin şahsi talebinde/muvafakatında belirtilen daha kısa bir süre içinde (onaylanan varlıkları kullanmaya başlamaması şartıyla) sebep belirtmeden sözleşmeden vazgeçme hakkı vardır. Belirtilen sürelerin geçmesinden önce kart hamili sözleşmeden vazgeçme isteğini Bankaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda bildirinin alınma tarihi sözleşme feshi tarihi olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilen şekilde sözleşmeden vazgeçilmesi durumunda vazgeçme ücreti tahsil edilmeyecektir. XVII. KART KULLANIMININ SINIRLANMASI Madde 39. Banka güvenlik sebeplerden dolayı işlem türüne ve onaylanan limite göre kart sayısı ve işlem tutarı bakımından kartın günlük ve aylık kullanımını sınırlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı talebine istinaden söz konusu sınırlamalar konusunda bilgi alabilir. XVIII. TEMASSIZ ÖDEME Madde 40. Debit MasterCard ve Kredi MasterCard aşağıda belirtildiği şekilde her hangi tutarın temassız (Kartın POS cihazına değmeden yapılan işlemler) ödenmesi imkanını vermektedir: Debit kartı: -20 KM'lik tutara kadar PİN girilmeden - 20 KM üzerindeki tutarlar için PİN girilmesi zorunlu Kredi kartı: -30 KM'lik tutara kadar PİN girilmeden - 30 KM üzerindeki tutarlar için PİN girilmesi zorunlu B-H'yi temsil eden örnek: -30 KM'lik tutara kadar PİN girilmeden - 30 KM üzerindeki tutarlar için PİN girilmesi zorunlu. Yukarıda belirtilen B-H için örnektir. PİN girilmesi zorunlu olduğu başka ülke topraklarında işlem tutarları ülkeden ülkeye değişebilir. 9

11 XIX. KART KULLANICILARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ Madde 41. İhtiyaç olması durumunda, Banka belirli kart ürün kullanıcılarına belirlenmiş kart ürünlerinin kullanılmasından dolayı ödüllendirilmeleri anlamında belirli avantajları getiren çekilişle katılma imkanını verebilir. Banka çekilişe katılma imkanını veren kart ürünleri kullanıcılarını çekiliş ile ilgili tüm detaylar, avantajları elde etme ve izleme şekli hakkında Bankanın haberleşme kanallar yoluyla bilgilendirecektir. XX. KULLANIM HAKKININ SONA ERMESİ KARTIN BLOKE VE İPTAL EDİLMESİ Madde 42. Banka kartın sahibidir ve kullanıcı Bankatalebi üzerine sözü geçeni hemen iade etmekle yükümlüdür., Son kullanma tarihi bitmiş veya her hangi sebepten iptal edilmiş kart kullanılamaz. Banka Kredi /Debit Kartların Kullanılması İle İlgili Genel Şartlar'a uygun olarak kartın kullanılmasını yasaklayabilir. Kart kullanıcısı yazılı beyan ve Bankaya temel ve tüm ek kartları iade ederek istediği zaman kart kullanımını iptal edebilir. Kartın iptal edilmesi durumunda, kart kullanıcısı normal ve oluşabilecek cezai faiz ve masrafları dahil edilmiş tüm borç tutarını ödemekle yükümlüdür. Madde 43. Banka aşağıdaki durumlarda kartı bloke etmeye, sözleşmeyi fesh etmeye yetkili olup kartın kullanılmasını iptal edebilir; Kart hamilinin talebi üzerine; Bankanın asıl kart hamiline onaylanan herhangi bir krediden oluşan vadesi gelmiş ödenmemiş alacaklarının bulunması; Bankanın kart hamilinin borçlarını düzenli olarak geri ödemesini olumsuz etkileyeceğini farzettiği olayların oluştuğu veya oluşabildiği durumlarda; 90 günden uzun gecikme yapılması; Yetkisiz kart kullanılması veya kandırma amacıyla kullanılması konusunda şüphe olması; Kart güvenliğine zarar verildiğine şüphe duyulması; Kart hamilinin Banka ile olan bu iş birliğine veya başka bir iş birliğine uygulanan kanun düzenlemesine uymaması; Kart hamilinin faaliyetleriyle Bankanın itibarını zedelemesi; Kart hamilinin herhangi Sözleşme hükmüne uymaması durumu. Alacaklının, kredi kartı kullanıcısının her hangi bir şekilde Alacaklının kendisine verdiği sözleşme taslağını kötüye veya yetkisiz kullandığını öğrenmesi halinde; Madde 44. Önceki maddede belirtilen kart iptalinin kesin olması durumunda onaylanan limiti kullanım hakkı sona erir ve kart hamili Bankaya asıl ve ek kartları geri vermekle yükümlü olur. Asıl kart hamilinin vefatı veya asıl kart hamilinin ya da ek hamillerden birinin bu Genel Şartlar ile belirtilen koşullara aykırı davranması durumunda toplam borcun vadesi hemen dolacaktır. 10

12 Asıl kartın iptali durumunda ek kartlar da geçersiz olur. XXI. GENEL ŞARTLARIN KABULÜ Madde 45. Kart Verilme ve Kullanılma Talebindeki imzaları ile ası kullanıcı, ek kullanıcıları ve diğer sözleşme tarafları Banka Gerçek Kişiler İçin Kredi/Debit Kartı Genel Kullanım Şartlarındaki koşullardan haberdar olduklarını, onları tamamen kabul ettiklerini ve onlardan oluşan hak ve yükümlülükleri kabul ettiklerini teyit ederler. Ayrıca, kart hamili Bankanın gerçek kişilerle çalışmalarla ilgili Hizmet Bedeli Tarifesini ve Bankanın Faiz Oranı Hakkındaki Kararını öğrendiğini ve kabul ettiğini onaylar. Banka Gerçek Kişiler İçin Kredi/Debit Kartı Genel Kullanım Şartları ve Kart Verilme ve Kullanılma Talebi bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Genel Şartlarla ön görülmeyen tüm hususlar konusunda ilgili yürürlükteki kanun düzenlemeleri ve yürürlükteki Banka mevzuatları uygulanacaktır. XXII. GENEL ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 46. Banka Gerçek Kişiler İçin Kredi/Debit Kartı Genel Kullanım Şartlarındaki koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Genel Şartlara yapılan değişiklik ve eklemeleri Banka hizmet binalarında herkesçe görülebilir yere ve resmi web sayfasına koyar. Değişitirlen Genel Şartların yayınlanmasından sonra 15 gün içinde Sözleşmeyi fesh etmemesi durumunda kart hamilinin Genel Şartlara yapılan değişiklikleri kabul ettiği farz edilecektir. XXIII. DİĞER Madde 47. Kart talebini imzalamasıyla asıl kart hamili ve ek kart hamilleri Bankaca önceden kimlik bilgilerinin toplanma sebeplerinin kendilerine bildirildiğini teyit ederler ve iş birliğinin kurulması amacıyla Bankanın muvafakatları ile birlikte verdikleri kimlik bilgilerini kullanabilmesine izin vermektelerdir. Asıl kart hamili ve ek kart hamilleri ayrı olarak Kredi Kartı Talebini imzalayarak Bankayı temsil eden herhangi bir kişiye kartın kullanılması veya verilmesi ile ilgili olarak veya üçüncü kişiye kart hesabı ve/veya Kart Talebi ile ilgili olarak tüm bilgileri ve detayları verebilmesine yetkili kılmaktadır. PIN girilmesini gerektiren bankomatlarda veya POS terminallerinde kartın kullanılması sırasında olası kötüye kullanılmasından Banka sorumlu tutulmayacaktır. Banka güvenlik açısından kartların internet yoluyla işlem yapılması amacıyla kullanılmasını tavsiye etmemektedir. Kart hamili karta sahip olduğu sürece ve aşağıdaki durumlarda karttan kullanılan varlıklardan sorumludur; - Kanuna aykırı davranması, - Genel Şartlar hükümlerine uymaması; - Başka bir kişiye kartı kullanmasına izin vermesi durumunda. Banka açıklama vermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkını saklı tutar. Kart hamiline bu durumda yazılı bildiri gönderilir ve kartı bloke edilir/kapatılır. Oluşan tüm yükümlülükler (bloke edilen/kapatılan kart bir daha kullanmadan) ödenmelerine kadar aktif kalacaklardır. Kart hamili aylık ekstrede/bildiride gösterilen tüm borçları vadesi dolduğunda ödemekle yükümlüdür. 11

13 XXIV. NİHAİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER Madde 48. İşbu şartlar yazılı ve elektronik formda Bankanın hizmet binalarında ve resmi web sayfasında yayınlanır. Bu mevzuat üzerinde belirlenen tarih yayın tarihi olarak kabul edilir. İşbu şartlar yayınladıkları tarihten itibaren 15 gün sonra uygulanmaya başlayacaklardır. 12

GERÇEK KİŞİLER İÇİN KREDİ VE DEBİT KARTI GENEL KULLANIM ŞARTLARI. www.ziraatbank.ba

GERÇEK KİŞİLER İÇİN KREDİ VE DEBİT KARTI GENEL KULLANIM ŞARTLARI. www.ziraatbank.ba GERÇEK KİŞİLER İÇİN KREDİ VE DEBİT KARTI GENEL KULLANIM ŞARTLARI www.ziraatbank.ba oluşan tüm mali işlemlerin yansıttığı hesaptır. I. UYGULAMA ALANI Madde 1. İş bu Genel Şartlar; kart hamiline mal/hizmet

Detaylı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı 1. TASARRUF HESAPLARI 1.1. Tasarruf hesabının (tasarruf cüzdanının) açılması 1.2. Vadesiz tasarruf hesabının işlenmesi için aylık ücret 1,50 KM 1.3. Hesaba nakit yatırma

Detaylı

ZIRAATBANK BH DD nin BİREYSEL TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE GENEL FAALİYET ŞARTLARI

ZIRAATBANK BH DD nin BİREYSEL TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE GENEL FAALİYET ŞARTLARI ZIRAATBANK BH DD nin BİREYSEL TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE GENEL FAALİYET ŞARTLARI YAYIMLAYAN ORGANİZASYON BİRİMİ Kaynak Yönetimi Sektörü YAYIMLANMA TARİHİ 01.11.2014 ÖZET Bu mevzuat ile ZiraatBank BH'nin

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Banka Hizmetler Tarifesi

Tüzel Kişiler İçin Banka Hizmetler Tarifesi 1. MÜŞTERİ HESABI 1.1. KM/döviz hesabın açılması Komisyonsuz 1.2. KM hesabın işlenmesi 5,00 KM 1.3. Döviz hesabın işlenmesi 4,00 KM 1.4. Aktif olamayan hesabın işletme komisyonu 4,00 KM 1.5. Günlük hesap

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL CardFinans

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası gereğince kart hamillerine verilmesi gereken bilgiler: -Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 25 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 225 TL Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 35 TL 275

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU MEVDUAT TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ÜCRET ÜCRET - HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Hesap İşletim Ücreti (TL)- Bireysel Hesap İşletim Ücreti (TL)- Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU. İŞLEM/KANAL Ücret Tutarı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU. İŞLEM/KANAL Ücret Tutarı TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU ÜRÜN ADI: VADESİZ TL/YABANCI PARA MEVDUAT HESABI MASRAF TUTARI (BSMV hariç*) MASRAFIN ADI Tahsilat Asgari Azami Periyodu Hesap İşletim TL Hesaplar için 10, Aylık ** Kampüs

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 20 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 30 TL 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 30 TL 250

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu İninal Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ); İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ( İninal )ve Kart Sahibi arasında aşağıda belirlenen

Detaylı

BÖLÜM I Genel Bilgiler

BÖLÜM I Genel Bilgiler BÖLÜM I Genel Bilgiler 1. Şirket Bilgileri Tüzel Kişi Şirket Unvanı ve Şirket Türü* Kuruluş Tarihi* Kayıtlı Adresi* Faaliyet Adresi* Çalışılan Banka Bilgileri* Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

BİREYSEL PAKET SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NÜSHASI

BİREYSEL PAKET SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NÜSHASI PAKET ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Şubesi (BANKA) ile (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmiştir. 1) İşbu Sözleşme'nin amacı BANKA tarafından MÜŞTERİ'ye sunulacak olan (Paket Adı) (PAKET)

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

Kredi Kartı yıllık ücretleri yeni verilen kredi kartlarımızdan ilk yıldan itibaren alınmaktadır.

Kredi Kartı yıllık ücretleri yeni verilen kredi kartlarımızdan ilk yıldan itibaren alınmaktadır. KREDİ KARTI BİLGİ ve TALEP FORMU Kredinin Türü: Belirsiz süreli tüketici kredisi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01.01.2016 / 31.12.2016 Tarihleri Arası Ticari Müşteriler İçin Uygulanacak Masraf ve Komisyon Listesi

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01.01.2016 / 31.12.2016 Tarihleri Arası Ticari Müşteriler İçin Uygulanacak Masraf ve Komisyon Listesi MASRAF ADI PARA CİNSİ ORAN ASGARİ AZAMİ (%) TUTAR TUTAR Noter Masrafı TL 50 1,000 Hesap Açılış Danışmanlık Masrafı TL 50 250 ATM Bilgi Fişi Ücreti TL - ATM Günlük Para çekme limit aşım ücreti TL 1.00 5

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU. Ferahlayın! Daralmayın, Kart şeklinde. ihtiyaç finansmanı.

FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU. Ferahlayın! Daralmayın, Kart şeklinde. ihtiyaç finansmanı. Daralmayın, Ferahlayın! Kart şeklinde ihtiyaç finansmanı. FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU finansör nedir?? * Finansör, kar oranı ve taksit sayısı banka ve müşteri arasında başvuru esnasında belirlenen ve müşteri

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka diye olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri diye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. Min 150 TL-5000 TL/%0.2. Talep Başı. İşlem

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. Min 150 TL-5000 TL/%0.2. Talep Başı. İşlem EK1/TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNÜN ADI / TANIMI : Katılım Fonu (TL/Yabancı Para) Hesap Özeti (Ekstre) Düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için Düzenlenme tarihinden geriye

Detaylı

BANKA KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. BSMV Hariç/ Dahil. Azami Tutar

BANKA KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. BSMV Hariç/ Dahil. Azami Tutar ÜRÜNÜN ADI : Banka Kartı Müşteri No Müşteri Adı - Soyadı Kart No BANKA KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: Limit Üstü Para Çekme Diğer Banka ATM Bakiye Sorma Diğer

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde

Detaylı