Madde 1. Madde 2. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1. Madde 2. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır."

Transkript

1

2 I. UYGULAMA ALANI Madde 1. İş bu Genel Şartlar; kart hamiline mal/hizmet ödeme, nakit çekme ve kart işlemleri alanında diğer hizmetlerden yararlanma olanağını sağlayan uluslararası VISA ve/veya MasterCard kredi kartı (bundan böyle kredi kartı olarak anılacaktır) ve Maestro debit kartının (bundan böyle debit kartı olarak anılacaktır) verilişi ve kullanımını düzenlemektelerdir. Kredi/Debit Kartının Genel Kullanım Şartları, Kredi Kartı Sözleşmesi/Master Debit Kartı Sözleşmesi/Kredili Cari Hesap Sözleşmesi'nin bileşik parçasıdır. II. TANIMLAR Madde 2. Banka: kart veren ve kartın sahibi olan ZiraatBank BH d.d.'yi ifade eder. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır. Kart: Bankanın kart hamiline kart hesabındaki paranın kart yoluyla kullanılması için verdiği yetkiyi ifade eder. Kart, bir kart hesabı üzerinde verdiği Bankanın sahip olduğu her hangi bir kart anlamına gelmektedir. Kredi kartı (Bundan böyle: kredi kartı olarak anılacaktır): Banka tarafından verilen, kart hamiline onaylanan limit dahilinde mal/hizmet ödeme, nakit çekme ve kart işlemleri alanında diğer hizmetlerden yararlanma avantajını sağlayan uluslararası VISA ve/veya MasterCard kartıdır. Debit kartı (Bundan böyle: debit kartı olarak anılacaktır): kart hamiline kart hesabında kullanılabilir varlıklara kadar mal/hizmet ödeme veya nakit çekme olanağını sağlayan karttır. Debit kartı ile yapılan her ödeme, kart hesabında kullanılabilir bakiyenin otomatik olarak azalması anlamına gelir. Asıl kart sahibi: Banka tarafından kendisine asıl kart verilmiş ve bu kart üzerinde kabartma olarak ismi basılan gerçek kişidir. Ek kart sahibi: Ana kart sahibinin talebi üzerine kendisine ek kart verilmiş ve bu kart üzerinde kabartma olarak ismi basılan gerçek kişidir. Asıl kredi kartı: Bankaca asıl kart hamiline kullandırılan karttır. Ek kredi kartı : asıl karta istinaden aynı hesaba bağlı olarak verilen bir veya bir kaç karttır. 1

3 Kredi kartı hesabı : kartın bağlandığı hesap olup ve müşteriye düzenli olarak gönderilen aylık ekstreler yoluyla bildirilen tahakkuk edilmiş belirli ücret ve faizler dahil asıl veya ek kartların kullanımı ile oluşan tüm mali işlemlerin yansıttığı hesaptır. Debit kartı hesabı : debit kartı yoluyla veya Bankaca imkan sağlandığı başka bir şekilde ulaşılabilen, cari hesap işlevi olan hesaptır. Limit: kredi kartı hesabı için Bankaca onaylanmış azami borçlanma miktarıdır. Limit asıl kart sahibinin talebi üzerine ve Banka onayı ile değiştirilebilir. Limitin tutarı, kullanım ve geri ödeme şartları Kredi Kartı Sözleşmesi ile belirlenir. Kredili cari hesap: debit kartında azami olarak müsaade edilen aşmayı ifade eder. Aşma tutarı Kredili Cari Hesap Sözleşmesi ile belirlenir. Hesap dönemi: Bankanın kart hesabı/kredili cari hesap için hesap kesimi yaparak vadesi gelmiş yükümlülükler, ücret ve faizlerin hesapladığı ve kart hesabı ekstresinde gösterdiği dönemi ifade eder. İşlem kartla yapılan her türlü mal/hizmet ödeme veya nakit çekmeyi ifade eder. Kartın geçerlilik süresi: karttan; Kredi Kartı Sözleşmesi ve Master Debit Kartı Kullandırım Sözleşmesi ile belirlenmiş olan hakların kullanım süresini teşkil eder. Kart plastiğinin geçerlilik süresi: kart plastiğinin kullanılabileceği zaman dilimini ifade eder. Kart yenileme/yeniden çıkarma: bir önceki kart plastiği süresinin bitiminde yeni kart plastiği çıkarma anlamına gelir. Değiştirme: kayıp veya çalıntı, adı veya soyadı değişikliği ve diğer gerekçeli durumlarda hamilin yazılı talebi üzerine veya kart veya güvenlik açısından gerekli görüldüğü halde Banka inisiyatifi ile, önceki kart plastiğinin yerine yeni kart plastiği verilmesini ifade eder. Değiştirilen kart plastiği yeni numara ile yapılır; kayıp veya çalıntı halinde önceki kart sürekli olarak blokaj yapılarak iptal edilir. Ödemesiz süre: Banka, POS terminallerinde yapılan mal/hizmet satın alımları için işlemin yapıldığı tarihe bağlı olarak, azami olarak 45 güne kadar faizsiz ertelenmiş ödeme imkanını sağlar. PIN (Personal Identification Number): yalnız kart hamilinin bildiği, kart hamilinin işlem yaparken kart sistemde tanımlanması için kullanıldığı kişisel kimlik numarasıdır. Kart hamilinin yazılı talebi veya güvenlik nedeniyle gerekli ise Banka inisiyatifi üzerine yeni PIN verilebilir. Yeni PIN yeni rakamla yapılır, önceki ise yürürlükten kaldırılır. Günlük harcama limiti: üçüncü kişiler tarafından kartın kötüye kullanılması halinde olası zararı en aza indirmek amacıyla kartla mal/hizmet ödeme ve nakit çekme için Banka tarafından belirlenen azami harcama çerçevesidir. POS (Point of Sale): satış noktasında bulunan, üzerinde elektronik ortamda kullanıcı hesabını borçlandırma işlemlerinin yapıldığı terminal demektir. 2

4 Üye işyeri: kartların mal/hizmet gayrinakdi ödeme aracı olarak kabulü hakkında sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ATM (Automated teller machine - bankamatik için kısaltma): nakit çekme, nakit yatırma ve diğer finansal operasyonların yapılması için self servis cihazıdır. Slip: kredi veya debit kartı hamilinin mal/hizmet alımı, nakit çekmede veya başka bir işlemde aldığı makbuzdur. E-Commerce (Electronic commerce): Internet ortamında gerçekleşen mal/hizmet alımıdır. Mail order: yurt içi veya yurtdışı üye işyerlerinde asıl veya ek kart hamilinin kart fiziki kullanmadan sadece kart numarası ile yaptığı hesap özetindeki işlemler. Provizyon: kart işlem merkezi tarafından işlem teyidini ifade eder. Ön provizyon: kullanılabilir limit tutarı geçici yedekleme demektir. Quasi Cash: doğrudan paraya çevirilebilen mal/hizmet alım işlemidir. Bonus: kredi kartı hamilinin mal/hizmet ödemelerini yaparken kazandığı ve Bankanın sözleşme yaptığı üye işyerinde harcayabileceği belirli bir oran veya sabit tutardır. Taksitli ödeme: Bankanın sözleşme yaptığı üye işyerlerinde mal/hizmetlerin ödeme şeklidir; işlemin tam tutarı kullanılmış limit olarak kaydedilir ve kart hamilinin hesabı ayda bir defa, geri ödeme planına göre borçlandırılır. Ekstre: kart hamiline kartla yapılan işlemler ve ilgili tüm ücretler hakkında bildirme mektubudur. III. MÜZAKERE AŞAMASI Madde 3. Müzakere aşamasında Banka hizmetinin temsili bir örneğini de kapsayan bilgilendirici sayfa yoluyla Banka sunduğu hizmetin tüm önemli karakteristikleri hakkında müşteriyi bilgilendirir. Kredi Kartı Sözleşmesi, Maestro Kartı Verme Sözleşmesi, Kredili Cari Hesap Sözleşmesi'ne ilişkin verilen bilgiler ve ilgili açıklamalar kart hamiline aynı hizmetin farklı sağlayıcılarını karşılaştırma ve alınan cevabın kendi ihtiyaçlarına ve mali durumuna uyup uymamasını değerlendirme imkanını sağlar. 3

5 IV. KART Madde 4. Kart, Banka sahipliğinde bulunan ödeme aracıdır ve aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir; Üye işyerinde mal/hizmet alımında gayrinakdi ödeme aracı olarak; Bankanın taksitli mal/hizmet alımı hakkında sözleşme yaptığı üye işyerinde gayrinakdi ödeme aracı olarak; Ülke içinde ve ülke dışında ATM'de nakit çekme için; Internet aracılığıyla mal/hizmet alımı için gayrinakdi ödeme aracı ve diğerler olarak. Kullanıcı; ATM'de kartını kullanırken PIN ile, POS'te ise imza veya PIN ile kendini tanıtır. PPIN kart kullanıcısına verilir ve yalnız onu alnız kendisi bilir. Kullanıcı PIN'i gizli ve karttan ayrı olarak saklamakla yükümlüdür, üçüncü kişilere PIN'e erişim sağlanmamalı. Kart ülke içinde ve ülke dışında, kartta bulunan kart kuruluşunun logusu ile işaretlenmiş yerlerde kullanılabilir. Kart namına çıkarılır ve devredilemez. V. KART KULLANICISI Madde 5. Kart kullanıcısı kartı teslim alırken kartın arkasındaki imza şeridine tükenmez kalemle imza atmakla yükümlüdür. İmzalanmamış kart geçersizdir. Kart ile birlikte kullanıcı aynı zamanda PIN'i de teslim alır ve onu gizli tutarak hiç bir koşulda başkasına açıklayamaz ne de yanında taşıyamaz.. Madde 6. Kart hamili alınan kartın kaybedilmemesi, çalınması veya başkasına kullanmak için verilmemesine yönelik tüm makul adımlar atmakla yükümlüdür. Madde 7. Kart hamili kartın yetkili olmayan kişice kullanımından kaynaklanan zarar için tüm risk ve tam sorumluluğu üstlenmektedir. kullanamaz, yasalarla yasaklanmış mal/hizmet alımlarını kartla yapamaz. Madde 8. Kart hamili kartı yasa dışı amaçlar için Madde 9. Kartı yalnız üzerinde ismi basılan kart hamili kullanabilir. VI. KREDİ VE DEBİT KARTLARININ VERİLMESİ Madde 10. Kredi/debit kartı; Bankaya Kredi/Debit Kartı Başvurusu'nda bulunan, kredi/debit kartı verilmesi için Bankanın şartlarına uyan, Banka ile Kredi Kartı Sözleşmesi/Maestro Kartı Verilmesi Hakkında Sözleşme'yi imzalamış, reşit olan gerçek kişiye verilebilir. Ek kart asıl kart kullanıcısının yazılı talebi üzerine verilir. 4

6 VII. KART PLASTİĞİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ/YENİLENMESİ Madde 11. Kart kullanıcısı kart plastiğini en geç üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanabilir, daha sonra kart plastiği tekrar verilir. Kredi kartının kart plastiği kullanıcının yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiriyorsa veya mevcut kart süresinin bitmesinden 30 gün önce kartı yazılı olarak iptal etmemişse veya kart her hangi bir nedenle bloke edilmemişse veya bu Sözleşme'de belirlenen diğer durumlarda Banka'nın kamuya duyurduğu yürürlükte olan Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi ile öngörülmüş ücret hesaplanarak 4 yıl geçerli olmak üzere verilir. Kart plastiği, üzerinde belirtilen ayın sonuna kadar geçerlidir. Kullanıcı vefatının bildirilmesi durumunda kart geçerliliği biter, asıl kart hamilinin vefatı durumunda hem asıl hem de ek kredi kartlarının geçerliliği biter. Madde 12. Debit kartının kart plastiği altı yıl geçerli olmak üzere verilir; bu sürenin bitmesinde, kullanıcının yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiriyorsa veya mevcut kart süresinin bitmesinden 30 gün önce kartı yazılı olarak iptal etmemişse veya kart her hangi bir nedenle bloke edilmemişse veya bu Sözleşme'de belirlenen diğer durumlarda Banka'nın kamuya duyurduğu yürürlükte olan Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi ile öngörülmüş ücret hesaplanarak kart üç yıl daha otomatik olarak yenilenir. Debit kartı, kart plastiğinin üzerinde belirtilen ayın sonuna kadar geçerlidir. Madde 13. Kart plastiği, kart plastiği değiştirilmesi için yazılı talebe istinaden, Bankanın yürürlükteki Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'nde belirlenen ücret hesaplanarak değiştirilir. Kart plastiğinin yenilenmesi/yeniden çıkarılması/ değiştirilmesi ile kart kullanıcısının saptanan yükümlülükleri değiştirilmemektedir. Banka her hangi bir zamanda kart yenilenmesi/ yeniden çıkarılması/ değiştirilmesini reddedebilir. Kart yenilenmesi/ yeniden çıkarılması/ değiştirilmesinden önceki tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar geçerli kalır. VIII. EK KREDİ KARTI Madde 14. Asıl kredi kartı kullanıcısı, onun belirlediği reşit olan kişilere ek kredi kartlarının verilmesini isteyebilir. Asıl kredi kartı kullanıcısı asıl ve ek kredi kartı ile yaptığı tüm harcamalardan sorumludur. Asıl kredi kartı kullanıcısının ek kredi kartı kullanım hakkını iptal etmek istemesi durumunda bunu Bankaya yazılı olarak bildirmek ve ilgili ek kartı Bankaya geri vermek ile yükümlüdür. IX. LİMİT Madde 15. Kredi kartı limiti/kredi cari hesap limiti (mümkün olan azami borç bakiyesi) Banka, kullanıcıların kredibiliteleri ve Bankanın kullandırım şartlarına göre belirler. Banka kart başvurusunda belirtilen tutardan daha düşük limit tahsis etme hakkını saklı tutar. Madde 16. Debit kartı kullanıcısı, kart hesabında mevcut bulunan varlık miktarına kadar harcama yapabilir. Sözleşme süresi boyunca onaylanan limit Sözleşme ile belirlenen koşularla artırılabilir. Madde 17. Kart kullanıcısı onaylanan limitin artmasını talep etme hakkına sahiptir; Banka talebi değerlendirip karara bağlamak, verdiği karar hakkında kart kullanıcısını bildirmek ile yükümlüdür. 5

7 Madde 18. Kredi kartı /kredi cari hesabına ödeme yapılması ile kullanılabilir bakiye yenilenir. Hesap kapatma işlemi için ücret alınmaz. X. HESAPLAMA VE ÜCRETLER Madde 19. Asıl ve ek kartlar ile yapılan tüm harcama, ilgili faiz ve ücretlerin tahsili KM para biriminde yapılır. Yurtdışında gerçekleşen tüm harcamaları, hesap borçlandırma gününde geçerli olan Banka USD satış kuru üzerinden hesaplar. Yurtdışında USD'den başka bir para biriminde gerçekleşen tüm harcamalar MasterCard/VISA'nın uyguladığı kur üzerinden USD para birimine, bunun ardından da hesap borçlandırma gününde Banka satış kuru üzerinden yerel para birimi KM'ye çevirilir. MasterCard/VISA kurulışlarının uyguladıkları USD kuru resmi web sayfalarında yayımlanmaktadır. Madde 20. Kredi kartlarında cari ay yükümlülüğü, son bakiyenin %5'i artı olası limit aşımı tutarıdır. Ödenmesi gereken asgari tutar cari aya ait yükümlülükler ve önceki dönemden yerine getirilmemiş olan yükümlülüklerin toplamıdır. Aksi halde Banka, aylık ekstrede belirtilen asgari yükümlülüğün ödenmemesine ilişkin ücret hesaplayıp tahsil etme hakkına sahiptir. Madde 21. Banka kart çıkarılma/yenilenme ücreti, hesap işletim ücreti ve diğer ücretler hesaplamaktadır. Madde 22. Banka, PIN değiştirme hizmeti bedelini Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'ne uygun olarak hesaplayıp kart hesabını borçlandıracaktır. Madde 23. Banka, ZiraatBank BH dd'ye ait ATM'lerde debit kartlarıyla gerçekeleşen işlemler için ücret hesaplamayacaktır. Başka bankaların ATM'lerinde gerçekleşen işlemler için ücretler bundan hariçtir. Madde 24. Banka, ZiraatBank BH dd'ye ve başka bankalara ait ATM'lerde kredi kartlarıyla gerçekeleşen işlemler için, işlemin gerçekleştiği güne bağlı olarak ve Banka Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'ne göre ücret hesaplayacaktır. Madde 25. Banka, kart geri verilmesi ve hesap kapatılması için ücret alınmamaktadır. Madde 26. Bankaca hesaplanan tüm ücretler, kullanıcının Bankanın tüm şubelerinde ve web sayfasında kolayca erişebileceği Banka Bireysel Bankacılık Hizmet Tarifesi'nde yer almaktadır. 6

8 XI. FAİZ HESAPLANMASI Madde 27. Kart hesapları için faiz hesaplanmasına yürürlükte olan Banka Kararları'nda belirlenen nominal faiz oranı uygulanır. Faiz, vade sonunda orantılı yöntem uygulanarak hesaplanır. Madde 28. Sözleşmede belirlenen faiz oranının sabit olması durumunda tüm Sözleşme süresi boyunca değişmeyecektir. Eğer sözleşmede değişken faiz belirlenmiş ise o zaman sözleşmede belirlenen koşullara göre değiştirilir. Madde 29. Nakit avans ödenmesinden oluşan vadesi gelmemiş borcun toplamı üzerinde Banka, nakit çekildiği günden hesap döneminin son gününe ya da borcun tam olarak ödendiği güne kadar faiz hesaplar. Madde 30. Banka, POS terminallerinde kredi kartlarıyla yapılan mal veya hizmet alımı sırasında, işlemin yapıldığı güne bağlı olarak 45 güne kadar faizsiz ertelemeli ödeme imkanını tanımaktadır. Ödeme vadesinin dolmasında alış verişin toplam tutarı geri ödemeye aktarılır ve bu miktar aylık faiz hesaplanmasının esası olarak alınır. Geri ödemeye aktarma yapılmasından sonra Banka, kredi kartı limitinden kullanılmış toplam tutarı üzerinde, aktarım gününden itibaren hesap dönemi sonuna ya da borcun tamamen ödenmesine kadar geçen süre için faiz hesaplar. Banka; kredi kartı limitinden kullanılmış toplam tutarı için vadeden önce veya fazla ödenmiş tutar üzerinde faizi hesaplamamaktadır. Madde 31. Kredi kartı kullanıcısı ödenmesi gereken asgari tutarını aylık ekstrede belirtilen tarihe kadar ödemekle yükümlüdür. Ekstrede/bildiride belirtilen tarihe kadar asgari borç tutarının ödenmemesi halinde Banka, vadesi gelmiş borç tutarı esas olarak alınarak kullanıcıya her gecikme günü için cezai faizi hesaplayacaktır. Eğer mal ve hizmet ödenmesi için kredili cari hesabı limiti kullanılırsa faiz aynı gün hesaplanır. XII. TEMİNAT ARAÇLARI Madde 32. Banka kart hamilinden Bankanın doldurup alacağını tahsil etmesi amacıyla kullanabileceği, ''protesto yasağını'' içeren boş emre muharrer senetler, parasal mevzualar, sigorta poliçesi ve sözleşme ile detaylı belirlenen diğer teminat araçlarını talep etme hakkını saklı tutar. Bankanın kart hamilinden teminat araçlarını talep edip etmeyeceği ve hangileri kullanacağı hususunda karar verme hakkı saklıdır. Verilen teminat araçlarından Bankanın vadesi dolmuş alacaklarını tahsil etme hakkı vardır. Teminat araçlarını kullanmadan önce Banka vadesi dolmuş borçlarını kart hamiline bildirmekle yükümlüdür. Buna herhangi bir tepkinin olmaması durumunda, Banka garanti olarak verilen teminat araçlarına göre teminat araçlarını uygulamaya başlar. Alacağın tahsil edilmesi durumunda, kartın tekrar kullanılmaya başlaması bir tek Bankanın müşterinin tekrar verilen kart kullanma talebini onaylaması durumunda mümkün olacaktır. Kart hamilinin Bankaya karşı sözleşmeden oluşan herhangi bir borcu ve/veya yükümlülüğü olduğu süre boyunca Bankanın teminat araçlarını kullanma hakkı olacaktır. Banka kart hamilinin nezdindeki hesabına gelen havale, hesap üzerindeki bakiye dahil olmak üzere kart hamilinden izin almadan tüm diğer tahsilat türlerini de uyguylayabilir. Kartın kullanılmasından oluşan tüm borçlar için kart hamili mal varlıkları ile sorumludur. 7

9 XIII. BORÇ DURUMU İLE İLGİLİ EKSTRE/BİLDİRİ Madde 33. Asıl ve ek kart hamillerinin gerçekleşen kart işlemleri, hesaplanan faiz ve komisyon tutarları, kullanılabilir tutar, ödenmesi gereken asgari tutar ve kart hamilinin ödeme yapması gereken nihai tarih gibi bilgileri içeren bildiriyi Banka ayda bir defa hazırlar ve kart hamiline gönderir. Ekstrede bulunan tüm bilgiler kart hamili için zorunludur. Banka aylık ekstre ile birlikte bilgi amaçlı diğer bildirileri ve reklam malzemelerini de gönderebilir. Adresi veya diğer kimlik bilgilerinin değişmesi halinde (asıl ve ek hamillerin adları/soyatları vb. bilgiler) kart hamili bunu Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde ekstreler kendisine ulaştırılamıyacaktır. XIV. ŞİKAYET Madde 34. İşlemin kart hamilince yapılmadığı ve hesabının borçlandırıldığı durumda kart hamili hesabından pranın alındığını Bankaya en geç 45 gün içinde bildirmesi gerekir. Aksi halde varlık iade hakkını kaybeder. Kartla yapılan işlemle ilgili şikayet kart hamilini onu ödemekten muaf tutmaz. Banka uyguladığı süreçten sonra ilgili işlemin gerçekleştirilmediğini saptaması durumunda otorizasyonu yapılmamış işlemin tutarını hesaplanan faizler ve olası komisyonlarla birlikte iade edecektir. Kart hamili yapılan işlemlerle ilgili kayıtları tutmakla yükümlü olup slipin bir nüshasını kendisi için saklamalıdır. İşlemin gerçekleşmesinden otuz günlük süre içinde kart hamilinin ekstrede işlemle ilgili bilgiyi almaması durumunda bunu Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Banka işlemin gerçekleştiğini öğrendiğinde işlemin tarihine bakılmaksızın kart hamilinin hesabını borçlandırmakla yükümlüdür. Banka kart ile satın alınan mal/hizmetlerin kalitesinden sorumlu değildir. Mal ve/veya hizmetlerle ilgili şikayetleri kart hamili üye iş yerinde çözer. Üye iş yerinin MC/VISA markalı kartları kabul etmemesi veya POS terminalindeki teknik sorundan veya POS'un yanlış şekilde kullanılmasından işlemin gerçekleştirilememesi durumunda Banka sorumlu olmayacaktır. XV. DEBİT/KREDİ KARTININ KORUNMASI, KAYBEDİLEN/ÇALINAN KART Madde 35. Kartın kaybedilmesi veya çalınması durumunda Kart hamili 24/7 olarak çalışan /244 telefon numarasını arayıp doğum tarihini, annesinin kızlık soyadını, ikametgah adresini belirterek bunu Bankaya bildirmekle ve kartın en kısa bir süre içinde bloke edilmesini talep etmekle yükümlüdür. Ayrıca yaptığı bu bildiriyi yazılı olarak da tekrarlaması gerekir. Madde 36. Kart Hamili Bankanın Call Merkezi'ne yapılan aramalar sırasındaki görüşmeleri kaydedebileceğini bildiğini ve bunu uygun bulduğunu onaylar. Madde 37. Kartın kaybedildiğine veya çalındığına dair bildiriyi almasından sonra Banka kart hamiline yedek kart verecek, bu kartın masraflarını Banka Tarifelerine uygun olarak kart hamili karşılayacaktır. Telefon yoluyla kaybedilen veya çalınan olarak bildirilen kartın sonradan bulunması durumunda, Banka (kullanıcının talebi üzerine) kart hamilinin kimlik tespitini yaparak kullanılmaya devam edilmesi amacıyla kartı aktif hale getirebilir. Kart hamili Bankanın yetkili memuruna kartın kaybedilmesi veya çalınması ile 8

10 ilgili olay ve durum hakkında bilgi vermekle veya yetkili olmayan bir kişinin PIN i veya kart numarasını öğrenip öğrenmemesini bildirmekle yükümlüdür. Bu Genel Şartlara uygun olarak bildiri yapılması durumunda, telefonla yapılan bildiriden itibaren geçen süre içinde elektronik otorizasyon gerektiren cihaz üzerinde gerçekleşen işlem ile harcanan tutarın tamamından Banka sorumlu olacaktır. XVI. VAZGEÇME HAKKI Madde 38. Banka kart hamilinin şahsi talebi/muvafakatı olma durumu hariç, sözleşmenin imzalanmasından sonra 14 günlük süre geçmeden onaylanan varlıkları kullanılmak üzere kart hamiline veremezdir. Kart hamilinin sözleşmenin imzalanmasından sonra 14 günlük süre içinde veya kart hamilinin şahsi talebinde/muvafakatında belirtilen daha kısa bir süre içinde (onaylanan varlıkları kullanmaya başlamaması şartıyla) sebep belirtmeden sözleşmeden vazgeçme hakkı vardır. Belirtilen sürelerin geçmesinden önce kart hamili sözleşmeden vazgeçme isteğini Bankaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda bildirinin alınma tarihi sözleşme feshi tarihi olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilen şekilde sözleşmeden vazgeçilmesi durumunda vazgeçme ücreti tahsil edilmeyecektir. XVII. KART KULLANIMININ SINIRLANMASI Madde 39. Banka güvenlik sebeplerden dolayı işlem türüne ve onaylanan limite göre kart sayısı ve işlem tutarı bakımından kartın günlük ve aylık kullanımını sınırlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı talebine istinaden söz konusu sınırlamalar konusunda bilgi alabilir. XVIII. TEMASSIZ ÖDEME Madde 40. Debit MasterCard ve Kredi MasterCard aşağıda belirtildiği şekilde her hangi tutarın temassız (Kartın POS cihazına değmeden yapılan işlemler) ödenmesi imkanını vermektedir: Debit kartı: -20 KM'lik tutara kadar PİN girilmeden - 20 KM üzerindeki tutarlar için PİN girilmesi zorunlu Kredi kartı: -30 KM'lik tutara kadar PİN girilmeden - 30 KM üzerindeki tutarlar için PİN girilmesi zorunlu B-H'yi temsil eden örnek: -30 KM'lik tutara kadar PİN girilmeden - 30 KM üzerindeki tutarlar için PİN girilmesi zorunlu. Yukarıda belirtilen B-H için örnektir. PİN girilmesi zorunlu olduğu başka ülke topraklarında işlem tutarları ülkeden ülkeye değişebilir. 9

11 XIX. KART KULLANICILARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ Madde 41. İhtiyaç olması durumunda, Banka belirli kart ürün kullanıcılarına belirlenmiş kart ürünlerinin kullanılmasından dolayı ödüllendirilmeleri anlamında belirli avantajları getiren çekilişle katılma imkanını verebilir. Banka çekilişe katılma imkanını veren kart ürünleri kullanıcılarını çekiliş ile ilgili tüm detaylar, avantajları elde etme ve izleme şekli hakkında Bankanın haberleşme kanallar yoluyla bilgilendirecektir. XX. KULLANIM HAKKININ SONA ERMESİ KARTIN BLOKE VE İPTAL EDİLMESİ Madde 42. Banka kartın sahibidir ve kullanıcı Bankatalebi üzerine sözü geçeni hemen iade etmekle yükümlüdür., Son kullanma tarihi bitmiş veya her hangi sebepten iptal edilmiş kart kullanılamaz. Banka Kredi /Debit Kartların Kullanılması İle İlgili Genel Şartlar'a uygun olarak kartın kullanılmasını yasaklayabilir. Kart kullanıcısı yazılı beyan ve Bankaya temel ve tüm ek kartları iade ederek istediği zaman kart kullanımını iptal edebilir. Kartın iptal edilmesi durumunda, kart kullanıcısı normal ve oluşabilecek cezai faiz ve masrafları dahil edilmiş tüm borç tutarını ödemekle yükümlüdür. Madde 43. Banka aşağıdaki durumlarda kartı bloke etmeye, sözleşmeyi fesh etmeye yetkili olup kartın kullanılmasını iptal edebilir; Kart hamilinin talebi üzerine; Bankanın asıl kart hamiline onaylanan herhangi bir krediden oluşan vadesi gelmiş ödenmemiş alacaklarının bulunması; Bankanın kart hamilinin borçlarını düzenli olarak geri ödemesini olumsuz etkileyeceğini farzettiği olayların oluştuğu veya oluşabildiği durumlarda; 90 günden uzun gecikme yapılması; Yetkisiz kart kullanılması veya kandırma amacıyla kullanılması konusunda şüphe olması; Kart güvenliğine zarar verildiğine şüphe duyulması; Kart hamilinin Banka ile olan bu iş birliğine veya başka bir iş birliğine uygulanan kanun düzenlemesine uymaması; Kart hamilinin faaliyetleriyle Bankanın itibarını zedelemesi; Kart hamilinin herhangi Sözleşme hükmüne uymaması durumu. Alacaklının, kredi kartı kullanıcısının her hangi bir şekilde Alacaklının kendisine verdiği sözleşme taslağını kötüye veya yetkisiz kullandığını öğrenmesi halinde; Madde 44. Önceki maddede belirtilen kart iptalinin kesin olması durumunda onaylanan limiti kullanım hakkı sona erir ve kart hamili Bankaya asıl ve ek kartları geri vermekle yükümlü olur. Asıl kart hamilinin vefatı veya asıl kart hamilinin ya da ek hamillerden birinin bu Genel Şartlar ile belirtilen koşullara aykırı davranması durumunda toplam borcun vadesi hemen dolacaktır. 10

12 Asıl kartın iptali durumunda ek kartlar da geçersiz olur. XXI. GENEL ŞARTLARIN KABULÜ Madde 45. Kart Verilme ve Kullanılma Talebindeki imzaları ile ası kullanıcı, ek kullanıcıları ve diğer sözleşme tarafları Banka Gerçek Kişiler İçin Kredi/Debit Kartı Genel Kullanım Şartlarındaki koşullardan haberdar olduklarını, onları tamamen kabul ettiklerini ve onlardan oluşan hak ve yükümlülükleri kabul ettiklerini teyit ederler. Ayrıca, kart hamili Bankanın gerçek kişilerle çalışmalarla ilgili Hizmet Bedeli Tarifesini ve Bankanın Faiz Oranı Hakkındaki Kararını öğrendiğini ve kabul ettiğini onaylar. Banka Gerçek Kişiler İçin Kredi/Debit Kartı Genel Kullanım Şartları ve Kart Verilme ve Kullanılma Talebi bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Genel Şartlarla ön görülmeyen tüm hususlar konusunda ilgili yürürlükteki kanun düzenlemeleri ve yürürlükteki Banka mevzuatları uygulanacaktır. XXII. GENEL ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 46. Banka Gerçek Kişiler İçin Kredi/Debit Kartı Genel Kullanım Şartlarındaki koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Genel Şartlara yapılan değişiklik ve eklemeleri Banka hizmet binalarında herkesçe görülebilir yere ve resmi web sayfasına koyar. Değişitirlen Genel Şartların yayınlanmasından sonra 15 gün içinde Sözleşmeyi fesh etmemesi durumunda kart hamilinin Genel Şartlara yapılan değişiklikleri kabul ettiği farz edilecektir. XXIII. DİĞER Madde 47. Kart talebini imzalamasıyla asıl kart hamili ve ek kart hamilleri Bankaca önceden kimlik bilgilerinin toplanma sebeplerinin kendilerine bildirildiğini teyit ederler ve iş birliğinin kurulması amacıyla Bankanın muvafakatları ile birlikte verdikleri kimlik bilgilerini kullanabilmesine izin vermektelerdir. Asıl kart hamili ve ek kart hamilleri ayrı olarak Kredi Kartı Talebini imzalayarak Bankayı temsil eden herhangi bir kişiye kartın kullanılması veya verilmesi ile ilgili olarak veya üçüncü kişiye kart hesabı ve/veya Kart Talebi ile ilgili olarak tüm bilgileri ve detayları verebilmesine yetkili kılmaktadır. PIN girilmesini gerektiren bankomatlarda veya POS terminallerinde kartın kullanılması sırasında olası kötüye kullanılmasından Banka sorumlu tutulmayacaktır. Banka güvenlik açısından kartların internet yoluyla işlem yapılması amacıyla kullanılmasını tavsiye etmemektedir. Kart hamili karta sahip olduğu sürece ve aşağıdaki durumlarda karttan kullanılan varlıklardan sorumludur; - Kanuna aykırı davranması, - Genel Şartlar hükümlerine uymaması; - Başka bir kişiye kartı kullanmasına izin vermesi durumunda. Banka açıklama vermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkını saklı tutar. Kart hamiline bu durumda yazılı bildiri gönderilir ve kartı bloke edilir/kapatılır. Oluşan tüm yükümlülükler (bloke edilen/kapatılan kart bir daha kullanmadan) ödenmelerine kadar aktif kalacaklardır. Kart hamili aylık ekstrede/bildiride gösterilen tüm borçları vadesi dolduğunda ödemekle yükümlüdür. 11

13 XXIV. NİHAİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER Madde 48. İşbu şartlar yazılı ve elektronik formda Bankanın hizmet binalarında ve resmi web sayfasında yayınlanır. Bu mevzuat üzerinde belirlenen tarih yayın tarihi olarak kabul edilir. İşbu şartlar yayınladıkları tarihten itibaren 15 gün sonra uygulanmaya başlayacaklardır. 12

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

BİREYSEL ELEKTRONİK BANKACILIK (HAL E-Bank) HİZMETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 1. GENEL HÜKÜMLER

BİREYSEL ELEKTRONİK BANKACILIK (HAL E-Bank) HİZMETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 1. GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. HAL E-Bank bireysel elektronik bankacılık hizmet kullanımının Genel Şartları ile (metnin devamında: Şartlar) ZiraatBank BH d.d. (metnin devamında: Banka) kalıcı veya geçici olarak

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı