LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN)"

Transkript

1 LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (LUCA ÜYESİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN) Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesi ile, arasında aşağıdaki koşullarla kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede geçen TÜRMOB deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığını, ÜYE deyimi ise, ifade etmektedir. TÜRMOB-TESMER in tebligat adresi Dikmen Cad No:562 Dikmen, Ankara; ÜYE nin tebligat adresi ise, dur. Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli olup, taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılır. Üye Tanımı Madde 2 - Sözleşmede geçen ''Aktif Üye '' deyimi, LUCA NET Kobi Ticari Yazılımında bu sözleşmenin 3. maddesinin (a) bendinde belirtilen ana modüllerden herhangi birinde en az bir kayıt oluşturan üyeyi, ''Pasif Üye'' deyimi ise LUCA NET Kobi Ticari Yazılımını kiralayan ancak henüz kullanmaya başlamayan ya da sözleşmenin 6. maddesinin (e) bendine uygun olarak aktif üyeliğini sonlandırıp, sözleşmenin 3. maddesinin (a) bendinde belirtilen ana modüllerde hiçbir yeni kayıt oluşturmayan/oluşturamayan üyeyi ifade etmektedir. Sözleşmenin Kapsamı Madde 3 - İşbu sözleşmenin kapsamı, TÜRMOB tarafından LUCA NET Kobi Ticari Yazılımının ÜYE ye kiralanmasından ibarettir. Bu sözleşme, sadece LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı için geçerli olup, ÜYE ye TÜRMOB tarafından daha önce geliştirilerek piyasaya sürülen ya da daha sonra piyasaya sürülecek olan yazılımların kullanımı konusunda herhangi bir hak vermez. Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler şunlardır: a) Sözleşme konusu LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı; Stok, Fatura, İrsaliye, Çek, Senet, Kasa, Banka ve Cari ana modüllerinden oluşmaktadır. b) ÜYE, internet üzerinden çalışan bu sistemle müşterilerinin ticari faaliyet kayıtlarını tutabilecek ve takip edebilecektir. 1 ÜYE KAŞE İMZA

2 c) TÜRMOB un gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. d) TÜRMOB tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip; ÜYE ye üye numarası, kullanıcı adı (Admin) ve şifre gönderilecektir. i. Üye numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece değişmez. ii. iii. TÜRMOB tarafından verilen şifre geçici olup, ÜYE tarafından derhal değiştirilmesi zorunludur. ÜYE, sisteme dahil edeceği müşteri ve diğer kullanıcıları kendisine verilen kullanıcı adı (admin) ile tanımlar. e) Kullanıcıların yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem sorumluluğu ÜYE ye ait olup, TÜRMOB hiçbir şekilde sorumlu değildir. f) Kullanıcıların yetkilendirilmesi ÜYE nin sorumluluğundadır. En yetkili kullanıcı ''Admin'' kullanıcısıdır. ''Admin'' kullanıcısı diğer kullanıcıların yetkilendirilmesinden ve yönetiminden sorumludur. g) TÜRMOB merkezdeki veri tabanında muhafaza ettiği bilgilerin yedeğini düzenli olarak alarak veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. h) ÜYE ye, LUCA NET Kobi Ticari Yazılımının desteği, telefon ve üzerinden verilir. Kullanıcının Yükümlükleri Madde 4 - a) ÜYE, programın sağlıklı şekilde çalışabilmesi için asgari donanımyazılım alt yapısı ile internet bağlantısını sağlamakla yükümlüdür. b) ÜYE, LUCA NET Kobi Ticari Yazılımının kullanım hakkını ve kullanım kılavuzlarını üçüncü kişilere devredemez, satamaz. Sözleşmenin 3. maddesinin (d), (e), (f) bentlerinde yer alan hükümler saklıdır. c) ÜYE, işbu sözleşmenin ekinde yer alan sipariş formunda belirtilen koşullarda ücret ödemekle yükümlüdür. d) Bu sözleşmenin 3. maddesinin (d), (e), (f) bentlerine göre müşteri ve kullanıcı tanımlanmasından ve yetkilendirilmesinden ÜYE sorumludur. e) ÜYE, kendi ve/veya yetkilendirdiği kullanıcıların hatalarından doğacak zararlardan sorumludur. ÜYE KAŞE İMZA 2

3 f) ÜYE, TÜRMOB tarafından gönderilen ilk şifrenin sisteme kayıt girişi yapılmadan değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olup, aksi davranıştan sorumludur. g) Sistemin güvenliği için önemli olan, üye numarası, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde doğacak zararlardan ÜYE sorumludur. TÜRMOB un Sorumluluğu Madde 5 - TÜRMOB tarafından bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmet ve programda sağlanan veri güvenliği 3. maddede açıklanmış olup, TÜRMOB un sorumluluğu bu hizmet ve güvenliği sağlamakla sınırlıdır. a) TÜRMOB, yazılımı sözleşme, mevzuat ve günün koşullarına uygun şekilde çalıştırmakla yükümlüdür. b) TÜRMOB, mevzuatta yapılacak değişikliklere paralel olarak, programın sağlıklı şekilde çalışması için gerekli göreceği revizyonu yapacak ve ücretsiz olarak ÜYE nin kullanımına sunacaktır. c) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, 3. maddede belirtilen güvenlik önlemlerine rağmen meydana gelebilecek sorunlardan, internet hatlarında oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan sorunlardan(telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan ) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle TÜRMOB tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen aksamadan ve TÜRMOB a atfedilemeyecek sebeplerden kaynaklanacak zararlardan TÜRMOB sorumlu değildir. d) TÜRMOB un iş bu sözleşme nedeniyle ÜYE ye karşı sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak kaydıyla, maksimum ürün kiralama bedeli kadardır. e) TÜRMOB, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, hak ve yetkilerini başka kişi ya da firmalara devredebilir yahut bu konularda yetkilendirme yapabilir. Ücret Madde 6 - Bu sözleşme uyarınca ÜYE, aşağıda belirtilen koşullarda TÜRMOB'a ücret ödemeyi taahhüt eder. a) Sisteme ilk giriş bedeli sözleşme eki sipariş formunda açıklanan bedel üzerinden, belirtilen tarihlerde ve ödeme koşullarında ÜYE tarafından belirtilen kredi kartından tahsil edilir. ÜYE KAŞE - İMZA 3

4 b) Bu maddenin (e) bendine uygun olarak pasif üye konumuna geçmek istediğini yahut 7. maddenin (a) bendine uygun olarak süre bitiminde sözleşmeyi feshetmek istediğini TÜRMOB a bildirmeyen ÜYE, sözleşme eki sipariş formunda belirtilen tutarda yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu bedel, sözleşme yenileme tarihinden itibaren, ÜYE nin sistemi kullanacağı yılı kapsar. c) Üyelik bedeli 40 müşteri hesabını kapsamakta olup, sistemde takip ettiği müşteri sayısı 40'ın üzerine çıkan ÜYE, müşteri başına ayrıca sözleşme eki sipariş formunda belirtilen tutarı ödemekle yükümlüdür. d) ÜYE sistemde tanımlı olan kullanıcı sayısını (admin hariç) en fazla 3 kullanıcıya çıkartabilir. Bu sayının dışında ilave kullanıcı artırımı yapamaz. e) Aktif kullanıcı olan ya da aktif kullanıcı olduğu kabul edilen ÜYE, pasif üye konumuna geçmek isterse sözleşme yenileme tarihinden 15 gün önce durumu yazılı olarak TÜRMOB a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ÜYE nin müteakip dönemde de aktif üye olacağı kabul edilir ve kendisinden bu doğrultuda ücret tahsil edilir. Süresinde pasif üye olacağını bildiren ÜYE den ise yıllık kullanım bedeli alınmaz. Pasif üye konumuna geçmesini müteakip 3 yıl içerisinde aktif üyeliğe geçme talebinde bulunmayan ÜYE nin üyeliği TÜRMOB tarafından re sen sonlandırılır. Ancak, TÜRMOB tek taraflı olarak bu süreyi uzatmaya yetkilidir. ÜYE bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz. f) Pasif üyenin aktif kullanıma geçmek istemesi halinde talebini TÜRMOB' a yazılı olarak bildirmesi ve kullanacağı süre için yıllık kullanım bedelini ödemesi gerekmektedir. g) ÜYE, sözleşme yenileme tarihinden önce herhangi bir nedenle sistemden ayrılmak isterse, kullanmadığı süreye ait bedel iade edilmez. h) ÜYE, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde, geçerli bir sebeple sözleşmeyi feshetmek isterse üyelik bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. i) ÜYE, döviz kurlarından meydana gelen artışları gerekçe göstererek uyarlama talebinde bulunamaz. j) TÜRMOB un, bu sözleşmeye konu ürünün lisanslama şartlarında ve ücretlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. ÜYE KAŞE - İMZA 4

5 Sözleşmenin Feshi Madde 7 - a) Sözleşme süre bitiminden 30 gün önce karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle süresi sonunda feshedilebilir. b) Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce gerekçe gösterilerek haklı nedenlerle her zaman feshedilebilir. c) TÜRMOB tarafından yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemelerin bildirilmesini müteakip bu değişiklikleri kabul etmeyen ÜYE sürenin sonunda sözleşmeyi feshedebilir. d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshi halinde, ÜYE nin tüm borçları muaccel olur ve TÜRMOB tarafından yapılan uyarıya rağmen ödenmediği takdirde başka ihtara gerek kalmaksızın borçlar genel hükümlere göre tahsil edilir. e) ÜYE, iflas etmesi veya sağlık sorunları nedeniyle iş göremez duruma düşmesi sonucu bürosunu kapatır ise, bu durumların varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu takdirde ÜYE ye hizmet almadığı döneme ilişkin ücret tutarı iade edilir. f) Ücretin sözleşmede belirlenen koşullarda ve süresinde ödenmemesi TÜRMOB açısından haklı fesih nedenidir. TÜRMOB, sipariş formunda belirtilen ücretleri süresinde tahsil edemez ise, ÜYE nin ekranına borcunu ödemesi gerektiği aksi takdirde programın kullanıma kapatılacağı bilgisini içeren bir bilgilendirme yazısı yansıtır. Bu işlemi takip eden 10 gün içerisinde ÜYE borcunu ödemez ise, sisteme veri girişi engellenir. Veri girişinin engellenmesine rağmen borcunu ödemeyen ÜYE yazılı olarak ihtar edilir. Bu yazılı ihtarın tebliğinden itibaren 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde başka bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Aynı tarihte program ÜYE nin erişimine kapatılır. Bundan dolayı TÜRMOB a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. g) Sözleşmenin TÜRMOB tarafından haklı nedenlerle feshi ve programın kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan ÜYE sorumludur. Süre Madde 8 - Bu sözleşmenin süresi, sözleşme ve sözleşmenin eki olan sipariş formunun imzalanmasını müteakip 1(bir) yıldır. Sürenin hitamından 30 gün önce taraflarca ihbarda bulunulmadığı takdirde sözleşme 1(bir) yıl süresince uzamış sayılır. Sözleşmenin 6. maddesinin (e) bendi hükmü saklıdır. 5 ÜYE KAŞE - İMZA

6 Uygulama Madde 9 - Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık Madde 10 - Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10 madde ve eki sipariş formu ile kredi kartı ödeme formundan ibaret olan işbu sözleşme tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, taraflarca././... tarihinde imzalanmıştır. TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesi İSİM SOYADI ÜYE İSİM SOYADI RUHSAT NUMARASI KAŞE-İMZA KAŞE-İMZA 6

7 T Ü R M O B T E S M E R EĞĠTĠM YAYIN VE YAZILIM HĠZMETLERĠ ĠġLETMESĠ Dikmen Cad. No:562 Dikmen/ANKARA Tel: Fax: (0312) TÜRMOB TESMER EĞĠTĠM YAYIN VE YAZILIM HĠZMETLERĠ ĠġLETMESĠ BaĢkent VD KREDĠ KARTI ÖDEME FORMU (SözleĢme yürürlülük tarihi, üyenin kredi kartından borcuna karģılık ilk ödemenin alındığı tarihtir.) LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı Kiralama SözleĢmesi Üyesinin Adı - Soyadı Telefon No ĠĢ Cep Faks Adresi : _ Fatura Adresi Vergi Dairesi T.C Kimlik No : Vergi No : _ : Üye Adına Kart Sahibinin Adı - Soyadı Telefon No ĠĢ Cep Faks : Kredi Kartı Cinsi : Vısa Eurocard / Mastercard Diğer Kredi Kart No : / / / / / / / / / / / / / / / / Güvenlik Kodu Son Kullanma Tarihi Banka Adı : / / / : / : _ TOPLAM ÖDEME TUTARI:..- TL TAKSĠT SAYISI: 6 Yukarıda belirtilen toplam ödeme tutarının kredi kartı hesabımdan bloke edilerek, 6 eģit taksitte, tahsil edilmesini kabul ederim. Ayrıca sözleģme süresince ödemem gereken yıllık kullanım bedellerinin yukarıda bilgilerini verdiğim kredi kartından tahsilatını kabul ederim. TARĠH: / / ÜYE ĠMZA: KREDĠ KARTI SAHĠBĠ ĠMZA: 7

8 SİPARİŞ FORMU Sipariş Edilen Üyelik Paketi: 1 Kullanıcı TL 3 Kullanıcı TL (Üyelik paketleri 40 müşteri hesabını kapsamaktadır.) İlave Müşteri Artırımı (1 müşteri için): 10 Euro (İlave müşteri artırımları 3 lü paketler halinde yapılmaktadır.) Sipariş Edilen İlave Müşteri Sayısı:.. Sipariş Edilen: Üyelik Bedeli : TL İlave Müşteri artırımı Bedeli : TL Toplam Sipariş Bedeli:. TL ( Türklirası) Ödeme Şekli: Peşin Taksit Taksit Sayısı: 6 Üyelik Paketi Yıllık Kullanım Bedeli 1 Kullanıcı 100 Euro 3 Kullanıcı 150 Euro (Sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra başlamak üzere, sözleşme süresince her hizmet yılı başında ödenecektir.) Bedellere %18 KDV Dahil Değildir. İşbu sipariş formunda belirtilen LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı satış, fiyatlandırma ve lisanslama şartları 31/12/2014 tarihine kadar geçerlidir. 8

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji İletişim ve İnternet Hizmetleri (Ankara Online Teknoloji

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Hostbey Yazılım ve Bilişim Teknolojileri hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Onno Media hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S. Sayı Konu '.2012IÛO '? : 2012 Yılı Web Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA 10/ 01/2012 Yeni Türk Ticaret

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı