İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)"

Transkript

1 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek Ģekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dıģına çıkarılarak, gösterilen yere istifi için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, beher ağaç için: ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. NOT: Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir. 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme 2 kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta) Teknik Tarifi: Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: ) kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta buhar kürlü beton parke taģının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döģenmesi, taģların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: DöĢenmiĢ saha hesaplanır. 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi 3 (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa) Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleģim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı(poz no:10.010/mk) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik iģyerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla 4 duvar yapılması Teknik Tarifi: (19x19x8,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuğlası ve 0,020 m³ harç (Poz No: /MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, yatay delikli yarım tuğla duvar yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boģluklar düģülür. Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 5 yapılması Teknik Tarifi: 19x19x13,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuğlası ve 0,126 m³ harç (Poz No: /MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, yatay delikli tuğla duvar yapılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: Duvar içindeki 0,10 m²#den küçük boģluklar düģülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boģluğu düģülmez.

2 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 2 6 Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması Teknik Tarifi: Çimento harçlı kârgir ve horasan inģaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, çimento harçlı kârgir ve horasan inģaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. 7 Her türlü iç sıva sökülmesi Teknik Tarifi: Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT: 1) Sökülen yere iç sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz. 8 Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi Teknik Tarifi: Ġdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahģaptan yapılmıģ, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve camekânların itinalı bir Ģekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Sökülen imalata, ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü Ģekli aynen uygulanır. 9 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremit#in ( mahya dâhil ) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen Ģartlarda tekrar yerlerine tespiti, kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiģtirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : 1)Aktarılan çatı yüzeyi izdüģümü üzerinden hesaplanır. Bütün boģluklar düģülür. 2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu birim fiyatlarından ödenir. Bu takdirde yenilenen yüzeylere ait söküm bedeli için,18.196/03 poz nolu birim fiyat uygulanır. 10 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 11 Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.

3 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 3 NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 12 Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi Teknik Tarifi: Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 13 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi Teknik Tarifi: Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen çatı örtüsü meyilli satıh üzerinden hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı 14 örtüsü yapılması Teknik Tarifi: Mevcut ahģap çatı üzerine 5x5 cm lik ikinci sınıf çam kerestesinden kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla tespiti, kadronların üzerine 0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhaların döģeme iģlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden baģlamak ve birbiri üzerine Ģartnamesine uygun olarak en az, enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhaların matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6,5 cm#lik kepli trifon vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak Ģekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teģkili, inģaat yerindeki yükleme yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, ahģap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır. 15 Ahşap çatılarda kiremit altı tahtası üstüne bir kat bitumlu karton serilmesi Teknik Tarifi: Kumlu bitümlü kartonun (l,00 Kg/m² lık) ek yerleri en az 10 cm bindirmeli olacak Ģekilde, aralıksız döģenmiģ kiremit altı tahtası üstüne serilmesi, 5 adedi alttaki katta 5 adedi de üstteki katta olacak ve üsttekiler alttakilerin ortalarına gelmek üzere metre tulde toplam 10 adet galvanizli iri baģlı özel bitümlü karton çivisi ile çakılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma her türlü malzeme, zayiatı iģçilik çalıģma sehpaları, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Bitümlü karton serilen bütün alanlar ölçülür. Çatı arasında döşeme üzerine 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 16 (18 kg/m³ yoğunluğunda) Teknik Tarifi: Üzerinde devamlı olarak gezilmeyen çatı aralarında, beton döģeme üzerine projesinde belirtilen 8 cm kalınlıkta cam yününün serbest Ģekilde serilerek döģenmesi, istendiğinde kenardaki aģıklara çıtalarla tespit edilmesi, çatı arasında bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takoz1ar üzerine oturtulan kalasların döģenmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç) iģçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit

4 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 4 kârı ve genel giderleri dâhil, 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Yalıtım yapılan yüzlerin projedeki boyutlar üzerinden alanı bulunur. NOT: Cam yününün cins ve kalınlığı yapılacak hesaba göre tespit edilecektir. Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, 17 yan duvarların, cephe ve satıhların cam tülü takviyeli olarak 1 mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (düşeyde) Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmıģ beton, ahģap, metal, hafif gaz beton malzeme, sıva, çimentolu levha, plastik, bitüm ve benzeri yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aģırı alkalili yüzeylerin % 1 lik hidroklorik asitle alkaliliğin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasını müteakip elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplandıktan sonra cam tülünün serilmesi ve üzerine yine inceltilerek bir kat sıvı plastik kaplandıktan sonra inceltilmeden rulo ile iki kat yine aynı malzeme ile kaplanması veya havasız püskürtme tabanca ile tatbik edilmesi m² ye ortalama 2,2 kg malzeme gidecek Ģekilde her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, gerektiğinde çalıģma sehpaları, ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, 18 temel zeminlerinin 1 mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (yatayda) Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmıģ beton, ahģap, metal, hafif gaz beton malzeme, sıva, çimentolu levha, plastik, bitüm ve benzeri yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aģırı alkalili yüzeylerin % l lik hidroklorik asitle alkaliliğin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasını müteakip elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile m² ye ortalama 2,2 kg malzeme gidecek Ģekilde havasız tabanca ile püskürtülerek tatbik edilmesi veya rulo ile bir katı aderans köprüsü teģkil etmek üzere inceltilerek, diğer iki katı inceltilmeden tatbik edilerek yüzeylerin kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, gerektiğinde çalıģma sehpaları, ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır. 19 Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı Teknik Tarifi: Çıplak beton ve betonarme kalıbı yapım iģleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmıģ projelerine göre 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak Ģekilde kalıp yüzeyi teģkili, betona gelecek yüzeyin yağlanması, dakikada devirli vibratöre dayanacak Ģekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, bu iģler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiatı ile iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. BoĢluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boģluğu çıkarılmaz. NOT: 1) Düz yüzeyli kalıpların yüzlerinde betona zarar vermeyecek ve kalıbın kolaylıkla çıkarılmasına mani olmayacak girinti, çıkıntı profil ve benzeri ilavelerle, desen teģkil etmek istenildiği takdirde bunun için kullanılacak ve kalıba tespiti yapılacak malzeme ve iģçilik toplam tutarı projesine göre fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.

5 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 5 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 3) Kalıp iskelesi ayrı olarak ödenir. 4) Ġdarenin yazılı izni ile uygulanır. En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler 20 hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil) Teknik Tarifi: Ġdarece lüzum görüldüğünde onaylanmıģ projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta ahģap taģıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu iģler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik ve iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınai imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır. 2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inģaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 4) DöĢeme ile birlikte inģa edilmeyen çerçeve, kiriģ ve kolonlar için gerekli taģıyıcı iskele geniģliği idarece tespit edilir. NOT: 1) Ġskele ve kalıpta kullanılan kerestelerin hacimleri ile boģluk içindeki inģaat elemanlarının (gusseler, kiriģ, kolon, perde, su deposu ve benzeri inģaat elemanlarının..) hacimleri iskele boģluk hacminden düģülmez. 2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır. 3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinad duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taģıyan üçgen Ģeklindeki iskele boģluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz. 4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kiriģler geniģliği 0.50 mden az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m#den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez. 5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuģ olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez. 6) Özel kayar kalıpla yapılacak inģaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz. 7) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir ,50 m arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m. dahil) Teknik Tarifi: Yapılarda dıģ kaplama, derz, dıģ sıva ve benzeri iģler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iģ iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanılmak üzere iģ iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri iģler için kullanıldığı takdirde: Ġskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dıģının zemin kattaki uzunluğu geniģlik olarak alınır. GeniĢlik ile yüksekliğin çarpımı iģ iskelesi alanı kabul edilir. 2) ĠĢ iskeleleri, binada bir kısım iģe ayrılmıģ ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin ile yapılan iģin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir.

6 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 6 NOT: 1) Tavan için iskele kurulmuģ ve bedeli verilmiģ ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele bedeli verilmez. 2) Bir yerde kurulan iģ iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik iģler için yapıldığı kabul edilir ve iģ iskelesi bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz. 3 m#den yüksek duvar inģaatıyla, bu nitelikteki münferit inģaatlara uygulanır. 4)Yüksekliği 3m ve 3 m#den aģağı olan inģaatlara iģ iskelesi ödenmez. 5) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine 22 takılması Teknik Tarifi: Projesine göre l. sınıf beyaz çamdan, temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi gerektiğinde, pervaz ya da kasa kenarına çıta konulması suretiyle lamine levha ile kaplama yapılması, yerine konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerindeki, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje özelliğine göre; DiĢsiz duvarlarda, iki tarafı pervazlı kasalarda; S1 = (b1 + 2b2) x (2L1 + L2) DiĢsiz duvarlarda, bir tarafı pervazlı kasalarda; S1 = (b1 + b2) x (2L1 + L2 DiĢsiz duvarlarda, pervaz olmadığı takdirde; S1 = b1(2l1 + L2 Formülleri ile hesaplanır. NOT: Çıta ölçüye dâhil edilmez Sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması Teknik Tarifi: Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı 1.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak Ģekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren baģlıklarından yapılan çatkı arasına 20/32 mm'lik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontraplak, prese etmek suretiyle iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması lamine levha ile kaplanması ve yerine takılması, madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıģtırılması, için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Kapı, kanadının dıģtan dıģa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 2) BoĢluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı Ģekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa Ģeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) NOT: 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi Ģartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteģe ve yaylı menteģeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması iģçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. 1. Sınıf çam kerestesinden pencerelere takılır-sökülür çerçeveli galvanizli telden 24 sineklik yapılması ve yerine konulması Teknik Tarifi: Projesine göre bütün kayıtları, temizi en az 25 mm kalınlıkta, 1.sınıf çam kerestesinden, sökülür takılır sineklik yapılması, takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiģ olan galvanizli sineklik telinin çerçeveye

7 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 7 konulması, çıtaların vidalanması, sineklik doğrama ek yerlerinin sentetik tutkalla ve ahģap çivilerle geçmeli olarak yapılması, köģelere gömme köģebent konulması, özel bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, (boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Sineklik çerçeve kayıtları dıģından ölçülerek hesaplanır. BoĢluklar düģülmez. I.sınıf çam kerestesinden pencerelere takılır-sökülür çerçeveli plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması 25 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahģap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmıģ 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahģap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iģ yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, iģçilik, yükleme ve boģaltma, yatay ve düģey taģıma ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, ( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır. Mimari projede gösterilen tezgah ebatında,45x25 cm ebatlı ve 3 sıra çekmeceli olacaktır. 26 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahģap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmıģ 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahģap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iģ yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, iģçilik, yükleme ve boģaltma, yatay ve düģey taģıma ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil,( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır. Mimari projede gösterilen tezgah ebatında ve 90 cm yükseklikte, komple kapaklı olacaktır no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti Teknik Tarifi: 12 nolu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıģtan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma ve boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine takılmıģ boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. NOT: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması Teknik Tarifi: 14 nolu çinko levhaların 66 cm geniģlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında l,00 m geniģlikte bitümlü karton konulması, bileģim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tespiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak Ģekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı:

8 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 8 ÖLÇÜ: Projesinden eğimli olarak hesaplanır. 29 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti Teknik Tarifi: PVC#den Ø125 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine takılmıģ boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik 30 boya yapılması Teknik Tarifi: Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylerin raspa edilmesi, (tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi), gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar (renkli) sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat mat su bazlı plastik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT : Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya 31 yapılması Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taģlama vs) iģlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) uygulanması ve üzerine 0,350 kg macun ile macunlanması iģleminden sonra yüzeyin zımparalanması, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı plastik mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT: Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m#den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. 33x33 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiş mat yüzeyli, her renkte, sırsız 32 porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) Teknik Tarifi: Mevcut Ģap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıģtırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiģ, modüler ölçüde üretilmiģ mat yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karoların (granit seramik karo) mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minimum 3 mm derz araları bırakılarak döģenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 33x33 cm ebadında parlak yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karolar (granit 33 seramik karo) ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması(fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)

9 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 9 Teknik Tarifi: Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıģtırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında parlak yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karoların (granit seramik karo) duvar yüzeyine projesine uygun olarak minimum 3 mm derz araları bırakılarak kaplanması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan bütün alanlar ölçülür. Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal 34 çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması Teknik Tarifi: ġartnamesine uygun olarak yapılmıģ mevcut tesviye beton yüzünün, temizlenip ıslatıldıktan sonra 2,5 cm kalınlığında (Poz no: /mk) 400 dozlu çimento harcı ile terrazo karo plakların mastarında ve tesviyesinde en fazla 2 mm lik aralıkla döģenmesi derzlerin mil kumu (Poz no:10.022/ /1mk) 500 kg çimento dozlu Ģerbetle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplanan yüzey varsa süpürgelik proje üzerinden hesaplanır. 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 35 (3x30xSerbestboy) Teknik Tarifi: Denizlik yapılacak kısma Ģartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No: /MK) 400 kg çimento dozlu harçla 3 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki beyaz mermer levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmıģ yekpare Ģeklinde dıģ denizliğin yerine konması, harç bulaģıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür. 36 Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması Teknik Tarifi: HazırlanmıĢ sıva yüzeylerinin, kâğıt maske ile maskelenmesi, 1 m² yüzeye ortalama 0,250 kg gidecek Ģekilde silikon esaslı koruyucu astarın (renkli) fırça, rulo, tabanca vb. araçlarla sürülmesi, üzerine 24 saat geçtikten sonra en az iki kat olmak üzere fırça, rulo veya tabanca ile 1 m² yüzeye 0,600 kg gidecek Ģekilde silikon esaslı boya tatbik edilerek yüzeyin boyanması; maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boģluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Bütün boģluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düģülür. Madeni konstrüksiyona macun ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı 37 pencere ünitesi takılması Teknik Tarifi: Cam yuvasına ince bir altlık yüksek evsaflı macun çekilmesi, gerekli yerlere çift camlı pencere ünitesi takozlarının yerleģtirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiģ 4+4 mm kalınlığında ve 12 mm ara boģluklu çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleģtirilmesi, kalan boģluklara ve yanına tekrar yüksek evsaflı macun çekilip takozlanması, taģan

10 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 10 macunların kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģ yerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine takılmıģ camın alanı ölçülür. 38 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) 39 Menteşenin yerine takılması 40 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) 41 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması Teknik Tarifi: TARĠFĠ: Mevcut ahģap oturtma çatının onarım gerektiren, kaplama tahtası, lata, mertek, aģık, dikme,?? kuģak vb. çatı kerestesi, çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, iģçilik alet ve edavat giderleri, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģımalar, boģaltma, sökülen malzemenin istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahģap oturtma çatı onarımı karģılığı, onarımda kullanılan 1 m3 keresteye tekamül eden fiyattır. ÖLÇÜ: AhĢap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı m3 olarak ölçülür. 42 Kendiliğinden Yerleşen Beton 43 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) Teknik Tarifi: OnaylanmıĢ proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taģyünü asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birleģtiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teģkili, her türlü malzeme ve zayiatı, atelye masrafları, iģçilik, alet ve edevat giderleri, iģ yerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatıdır. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boģlukları ile diğer boģluklar düģülmez. 44 Q12 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi 45 Q16 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi Teknik Tarifi: Filiz (demir) çapı 16 mm, delik çapı 21 mm, delik derinliği 24 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boģluğu tamamen kapatacak Ģekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği Ģekilde yerleģtirilmesi Ģeklinde yapılan epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, iģçilik, nakliye, yatay ve düģey taģıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır. Ölçü: Adet olarak hesaplanır. 46 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 47 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 48 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 49 Ocak taşı ile blokaj yapılması 50 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)

11 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 11 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve 51 yerine konulması Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama 52 profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum 53 doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve 54 yerine konulması 55 Diğer Hususlar Kullanılacak bütün inģaat ve sarf malzemeleri ile alet, edevat, avadanlık Yükleniciye aittir. Kullanılacak malzemelerin yükleme, boģaltma, nakliye, istif ve korunması da taahhüt kapsamındadır. Moloz dahil olmak üzere tüm nakliyeler taahhüt kapsamındadır. Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun çalıģılması ve karģılaģılabilecek iģ kazaları konularında doğrudan ve tek sorumlu yüklenicidir. Kullanılacak malzemeler için Ġdareden onay alınacaktır. Tüm röleve ve uygulama projeleri ile mahal listeleri, elektronik ortamda dosya kapsamında yer almaktadır.

12 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: 12 1 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 50x60 cm konsollu Ayaklı Tk Teknik Tarifi: AĢağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taģmalı beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiģ sülyen ve iki kat yağlıboyalı Ø 16 mm inģaat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U Ģeklinde konsolları ile birlikte iģyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 2 Ayna (kristal cam) 40x60 cm Teknik Tarifi: 5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmıģ, kenarları pahlı gümüģ astarlı ve arkası tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam oturacak Ģekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ile birlikte iģyerinde temini: 4 köģesine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajı. 3 Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köģeli hela taģı; TS-EN e uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVCden yekpare yapılmıģ 80 C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır. Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 4 Alafranga hela taşı (normal tip ekstra sınıf) 40x50 cm Teknik Tarifi: Beyaz renkte (CamlaĢmıĢ çini) Fayanstan, kendisinden sifonlu, temizleme tapalı, taģı; Sert plastikten oturma yeri ve kapağı; Tespit vidaları ve özel takozları ile birlikte iģyerine temini ve yerine montajı. (Alttan çıkıģlı) Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 5 Alafranga hela tesisatı (plastik rezervuarlı) Teknik Tarifi: Rezervuarı plastikten, diğer özellikler B.F.T deki gibi 6 Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, ekstra sınıf), 35x40x50 cm Teknik Tarifi: TS, 2747ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32.mm. çıkıģlı, gagalı beyaz renkte (CamlaĢmıĢ çini) fayanstan taģı, pirinçten kromajlı veya geçiģ adaptörü. ile birlikte plastikten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mmlik büyük model oval veya daire kesitli sifonu; pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mmlik pisuar yıkama musluğu, borusu ve rozeti; çengelleri pirinçten kromajlı vidaları ve takozlarıyla birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı. Kalite belgeli (boģaltma borusu fiyata dahil değildir.) Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 7 Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, 1.sınıf Teknik Tarifi: Damarsız, temiz cilalanmıģ beyaz mermerden ve mozaikten bölmesi; bölmeye uygun;alttan taģıyan, arkadan ve üstten tutan, en az 10 cm. duvara girecek Ģekilde ankre edilebilen ucu 90º kıvrılmıģ 5x40 mm. kesitli lama üzerine monte edilen pirinçten kromajlı her biri 4er vidalı konsolları pirinçten kromajlı tespit vidaları ve takozları ile birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı.

13 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: 13 Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 8 Eviye tesisatı (bir gözlü, uzun musluklu, plastik sifonlu, 1.sınıf) Teknik Tarifi: B.F ; deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200e uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymerden) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte iģyerinde temini, yerine montajı ve iģler halde teslimi (pissu boģaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.) 9 Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2" Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 10 Pisuar musluğu Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 11 Eviye bataryası (sabit) Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 12 Lavabo bataryası, Gömme (Lavabo üzerine monte edilir tip, spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.) 1.Sınıf: pres döküm Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 13 Prinç kromajlı sabunluk 14 Havluluk (prinçten kromajlı tek kollu döner) Teknik Tarifi: Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun, kromajlı tespit vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı. 15 Kağıtlık (prinç kromajlı) 16 Panel radyatör, (Tip 22) 600 Teknik Tarifi: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısıl güçlerini CE iģareti veren laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiģ sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalıģma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kpa) test edilmiģ, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiģ, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak iģyerinde temini ve montajı.(tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) 17 Düz tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) iģyerinde temini ve yerine montajı. 18 Gömme anahtarlı radyatör pürjörü Teknik Tarifi: Kontrollüğün beğeneceği tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVCden radyatör kör tapası ile birlikte Ģamandıralı pürjörün; iģyerinde temini ve yerine montajı.

14 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: Kollektör borusu (dikişli, çap: 133/4.00 mm) Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikiģli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dıģa doğru ĢiĢirilmek suretiyle TSna uygun ölçüde flanģlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek Ģekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boģaltma musluğu gibi gereçler için manģon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir. 20 Dikişli siyah boru 1/2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 21 Dikişli siyah boru 3/4" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 22 Dikişli siyah boru 1" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 23 Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 24 Dikişli siyah boru 1 1/2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 25 Dikişli siyah boru 2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 26 Dikişli siyah boru 2 1/2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 27 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 20 mm, 10 atü) Teknik Tarifi: TS 274 EN 1452e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iģyerinde temini ve yapıģtırma muflu olarak yerine montajı 28 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) Teknik Tarifi: TS 274 EN 1452e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iģyerinde temini ve yapıģtırma muflu olarak yerine montajı 29 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 32 mm, 10 atü) Teknik Tarifi: TS 274 EN 1452e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iģyerinde temini ve yapıģtırma muflu olarak yerine montajı 30 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı 31 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı 32 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

15 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı 34 Kokil boru izolesi (boru dış çapı: 76 mm, izole et kalınlığı: 40 mm) 35 Diğer Hükümler A Blok 1. katta bulunan WC vitrifiyesi komple yenilenecektir.

16 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 16 1 Özel sac pano-önden kapaklı Teknik Tarifi: Takriben mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köģebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamıģ, tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dıģ iskeletin pas ve dıģ etkilere karģı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve iģçilik dahil yerine montajı. 2 Gömme tip sac tablo ,50 m² (0,50 m² dahil) Teknik Tarifi: Birim Fiyat No ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: Birim Fiyat No ün aynıdır. 3 Bakır bara temin ve montajı 4 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar Teknik Tarifi: Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aģırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iģletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aģağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda, deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıģ.) 5 Termik Magnetik ġalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar Teknik Tarifi: Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aģırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iģletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aģağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda, deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıģ.) 6 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 ma) Teknik Tarifi: Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine, Ģartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmıģ elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluģan hata akımı hissederek ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalıģan diferansiyel bobinli, sistemin çalıģıp çalıģmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taģıma raylarına monte edilebilen dıģ etkilere karģı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karģı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıģabilen kaçak akım koruma Ģalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve iģçilik dahil iģler halde teslimi. 7 Kaçak akım koruma şalterleri-4x160 A'e kadar (300 ma)

17 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 17 Teknik Tarifi: Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine, Ģartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmıģ elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluģan hata akımı hissederek ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalıģan diferansiyel bobinli, sistemin çalıģıp çalıģmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taģıma raylarına monte edilebilen dıģ etkilere karģı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karģı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıģabilen kaçak akım koruma Ģalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve iģçilik dahil iģler halde teslimi. 8 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar Teknik Tarifi: Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No gibi (Cos ø m., kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako Ģalterler ve termik ve magnetik koruyuculu Ģalter fiyata dahildir. 9 Anahtarlı otomatik sigorta (3 ka)-16 A'e kadar Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev#i malzeme ve iģçilik dahil 10 Anahtarlı otomatik sigorta (3 ka)-25 A'e kadar Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev#i malzeme ve iģçilik dahil 11 Voltmetre V'a kadar Teknik Tarifi: Voltmetre temini ve yerine montajı 12 Voltmetre komutatörü-3 pozisyonlu Teknik Tarifi: Voltmetre komütatörü temini ve montajı. 13 Ampermetre A'e kadar Teknik Tarifi: Ampermetre temini ve yerine montajı; 100 a. hariç daha büyük tiplerde akım trafosu kullanılacaktır. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir. 14 Akım ölçü trafosu /5 A Teknik Tarifi: / tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır. Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre yapılmıģ olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köģe en az 72x72 mm olacak, aynı pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek Ģekilde yapılmıģ olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmıģ ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiģ hafif, rijid ve hassas okumaya elveriģli Ģekilde biçimlendirilmiģ her nev?i malzeme ve iģçilik dahil, iģler halde teslimi. 144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı. 15 Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaç, 3x230/400 V:3x20 (120) A

18 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 18 Teknik Tarifi: IEC standartlarına (IEC 1036) Uygunluk Belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik Sayaçları ile ilgili TS EN standardını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka Kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır.kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. ÇalıĢma frekansı 50 Hz olacaktır. Sayaç ile Bilgi haberleģmesi TS EN standardına uygun optik port ile sağlanacaktır. Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır.koruma sınıfı: IP 51 ( TS EN standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek Ģekilde olmalıdır. Sayaç üzerinde arka zemini ıģıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır. Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaç, 3x230/400 V: 3x5 (7,5) 16 A Teknik Tarifi: IEC standartlarına (IEC 1036) Uygunluk Belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik Sayaçları ile ilgili TS EN standardını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka Kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır. Reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçülecektir. Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli ayrıca ödenir. Minimum 5 (7,5 ) A giriģ akımı olacaktır. ÇalıĢma frekansı 50 Hz olacaktır. Sayaç ile bilgi haberleģmesi TS EN standardına uygun optik port ile sağlanacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleģmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaģılabilir terimler olacaktır. Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır. Koruma sınıfı: IP 51 (TS EN standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek Ģekilde olmalıdır. Sayaç üzerinde arka zemini ıģıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır 17 İşaret lambası 500 V'a kadar Teknik Tarifi: Gömme tipte, istenilen renkte, ıģıklı iģaret lambası sigorta ve Ģalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple iģaret lambası temin ve montajı, iģler halde teslimi. 18 Topraklama hattı-4 mm² 19 Topraklama hattı-6 mm² 20 Topraklama hattı-16 mm² 21 Topraklama hattı-10 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel 22 Topraklama hattı-25 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel 23 1 kv yeraltı kablosu (NYY)-4x16 mm² Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroģeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıģında kanallar içine döģenmek üzere yer altı kablosunun iģyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroģe ve iģçilik dahil kv yeraltı kablosu (NYY)-4x6 mm² Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroģeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıģında kanallar içine döģenmek üzere yer altı kablosunun

19 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 19 iģyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroģe ve iģçilik dahil kv yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm² Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroģeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıģında kanallar içine döģenmek üzere yer altı kablosunun iģyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroģe ve iģçilik dahil. 26 Normal sorti Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429a göre renklendirilmiģ plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, iģyerine nakli ve iģçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. 27 Trifaze sorti Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429a göre renklendirilmiģ plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, iģyerine nakli ve iģçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. 28 Priz sortisi Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS a göre renklendirilmiģ plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, iģyerine nakil ve iģçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. 29 Linye hattı NYA, sorti hattı kurşunsuz NYM malzeme ile Etanş priz sortisi Teknik Tarifi: AĢağıda linye ve sorti hatlarının tesis Ģekli verilmiģ olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dıģ kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, iģyerine nakli ve iģçilik dahil. Ölçü: Birim Fiyat No.: gibidir. Not: Ġletkenler TS 6429a göre renklendirilecektir. 30 Tip J4 gömme noktasal ışık armatürü-aynalı ampullü Teknik Tarifi: Tip J 3 ile aynı, yalnız aynalı ampul ile olan tip. 31 Tip O aplik armatür (O1x1 lik 1 kollu) Teknik Tarifi: Tip O aplik armatür: Madeni kollu, opal cam gloplu, TS e uygun porselen duyu, 100 W.a kadar ampulleri ile birlikte komple aplik armatürün temini iģyerine nakli ve duvara montajı, her nevi malzeme ve iģçilik dahil. ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan 32 armatür Teknik Tarifi: En az 0,7 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre geniģlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmıģ, balastlarda oluģan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dıģına

20 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 20 transfer edecek Ģekilde ĢekillendirilmiĢ, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı Ģeklinde ıģık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiģ saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiģ yüksek saflıkta (%99,9) anodize alüminyumdan üretilmiģ (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik Ģekilde yaklaģık 6-10 cm aralıklarla yerleģtirilmiģ eloksallı alüminyum lamel Ģeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin beğeneceği renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70den az olmayacaktır. Ġdare gerektiğinde verim değerine iliģkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir kurum laboratuvarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatcıdan isteyecektir) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, TSE belgeli balastları ve starterleri, TSE belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iģ yerinde temini, her nevi malzeme ve iģçilik dahil iģler halde teslimi. 33 Telefon tesisatı sortisi Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3930) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fiģi ve kasası her nevi ufak malzeme ve iģçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No dan ödeme yapılır. 34 Bina içerisinde ana hat tesisatı (16 çifte kadar-p26) Teknik Tarifi: Bina içerisinde 0,5 mm. çapında standartlara göre renklendirilmiģ ve diyafoniyi önleyecek Ģekilde yerleģtirilmiģ iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peģel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve iģçilik dahil. 35 Telefon dağıtım kutuları (30 çifte kadar) (DKP sac) Teknik Tarifi: Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteģeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp Ģekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve iģçilik dahil. 2 Çevrimli, 24 bölgeli analog adresli yangın alarm santrali adres kapasiteli, yangın bölgesi göstergeli Teknik Tarifi: Akıllı analog adreslenebilir duman, ısı, gaz ve sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriģ çıkıģ arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ıģıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olan, modüler yapılı, mikroiģlemcili, kapasitesi 16 çevrime kadar olabilen, her bir çevrime en az 127 adet adreslenebilir cihaz bağlanabilen, büyük dağıtılmıģ sistemlerde en az 64 adet akıllı analog adresli yangın alarm santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilen, diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberleģme yapabilmesi için, Modbus haberleģme modülüne sahip olan, tüm akıllı adresli cihazlara kullanıcı tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, güvenlik, alarm, bilgi vb.) tanımlanabilen, sistemin kurulu olduğu mahal ve yangın senaryoları arasında tam uyum sağlanabilen, Sisteme dedektör veya buton ilavesi yapılabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazılımı Türkçe ve Ġngilizce olabilecek, santral ön yüzü yazılım menüsü ise Türkçe olacaktır.

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlanma Tarihi : 22.05.2012 Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Ø 150 mm buhar kürlü (muflu) beton boru 1 12.218201 m döģenmesi Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi m² 01.017 Dülger ustası Saat 1,5 10,10 15,15 01.501 Düz işçi Saat 1 7,40 7,4 Kâr ve genel giderler hariç toplam 22,55 Kâr

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 1/2 2- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 3/4 3- Pn 20 polipropilen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./... /2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... Bağlı

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

P.??...ve Yatırım ıvwdürü

P.??...ve Yatırım ıvwdürü TARiH 17.07.2014 SAYı 64 IAdl ::ioyadı/ i ıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail BARTIN T.C il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat

Detaylı

İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ 1-)18211/B Çatı üzerindeki kiremitin sökülüp toplanması M² 4 adet çok katlı

Detaylı

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2

Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 3 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 4 2 Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 5 1m² Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 6 3 METRAJ İŞLERİ ve SIK KULLANILAN BİRİM İMALAT

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI ĠġĠ Sayfa: 1 1 071-103 Fayans lavabo (ekstra sınıf) 40x50 cm konsollu 2 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkına

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 1 12.218201 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Ø 150 mm buhar kürlü (muflu) beton boru döģenmesi 2 12.2190/1 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teģkili

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢ Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: 1 1 2 3 4 Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döģenmesi Tip 5 Teknik Tarifi: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

sayfa1 Amasya Akdağ Ana Verici İstasyonu Telengel ve Bina Onarımı İşi Teknik Şartnamesi BRM S.NO İMALATIN ÇİNSİ TEKNİK ŞARTNAME

sayfa1 Amasya Akdağ Ana Verici İstasyonu Telengel ve Bina Onarımı İşi Teknik Şartnamesi BRM S.NO İMALATIN ÇİNSİ TEKNİK ŞARTNAME sayfa1 S.NO 1 2 İMALATIN ÇİNSİ 16.035/1 BS16 C16/20 demirsiz beton 18.195 Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi TEKNİK ŞARTNAME Tanım:Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

ihale Makamı iş KALEMLERİ işin Adı: INKUM (TAŞıNMAZ) YAZLIK EVLERI iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1 s.

ihale Makamı iş KALEMLERİ işin Adı: INKUM (TAŞıNMAZ) YAZLIK EVLERI iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1 s. ihale iş KALEMLERİ işin Adı: INKUM (TAŞıNMAZ) YAZLIK EVLERI iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1 s. PozNo No imalatıncinsi Birim 1 P72-601 Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

GLĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ

GLĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢ Grubu: Ana Grup>ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 2 15 mm kalınlıkta Polietilen Köpüğünden Mamul Düz ġilte (min. 90 kg/m3 yoğunlukta) (TS EN 14313+A1) Teknik Tarifi: Polietilen Köpüğünden Mamul Düz ġilte

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2016-17723 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İlgili Firma MAÜ BAĞLI

Detaylı

1) İdareye İlişkin Bilgiler

1) İdareye İlişkin Bilgiler DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE Elazığ ili SODES Yarınlarımızın fidanlarını yeşeretelim. Projesi kapsamında Tadilat Yapımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ PREFABRĐK KAPALI PAZARYERĐ YAPTIRILACAKTIR TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Prefabrik Kapalı Pazaryeri Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./.../2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ Açıklamalar Hesaplar Hazırlayan: Şakir Uğur GÖZÜ Prospektör Mimar İÇİNDEKİLER Sayfa No Başlarken... 9 Kitabın Konusu... 11 Örneğimizde Yapılan İmalatlar... 12 Aplikasyon Hazırlıkları...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

TEKNİK İMALAT DOSYASI

TEKNİK İMALAT DOSYASI TEKNİK İMALAT DOSYASI TEMMUZ 015 İÇİNDEKİLER 0. 1 sayfa no Sistem Tanıtımı 1.1-1.5 Kesim Ölçüleri.1 -.3 Profillerin Hazırlanması 3.1-3.8 4.1-4.11 Kaynak ve Köşe Temizleme 5.1-5.10 Ortakayıt Hazırlama 6.1-6.3

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45

VİDA VE DÜBELLER ALLEV ALLEV ALLEV. borazan. vida 25. borazan. vida 38. borazan. vida 45 VİDA VE DÜBELLER borazan vida 25 Alçı levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklardaki galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır. Vida Boyu Adet / Kutu Adet /

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İHALE İLANI (22 d Yapım İşleri) MERSİN TOROSLAR NİHAL ERDEM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARIH 14.01.2016 SAYı [Adl--Soyacfı7Tıcarerunvani Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası

Detaylı

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir.

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir. İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 1 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya hak kazanan PINE BAY HİZMET

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

NORTHGATE ANKARA OFİS BLOKLARI MAHAL LİSTESİ EV-OFİSLER DÖŞEME: Birinci Sınıf Granit Seramik ve/veya Lamine Ahşap Kaplama DUVAR: Alçı Sıva +Saten Alçı + Su Bazlı Yarı Mat Plastik Boya ve/veya Ahşap İçerikli

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ / YALITIM / X.PRT.004 1005 Köşe Gerdirilmiş, 90, iri İç Sıva 12 34 2 m.tül / Boy 25 Boy / Paket 50 m.tül / Paket 0,53 / m.tül 0,32 / m.tül X.PRT.005

Detaylı

3004 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük m 3 2.326,95 TL

3004 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük m 3 2.326,95 TL 1- AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların m 2 14,69 TL sökülmesi 3001 Duvar kaplaması karkası (dış cephe) m 2 23,16

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE M a ı ı ı - DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:...»»»jyfrf..........

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-05) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-05) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır. 1-)ldarenin a) Adresi

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır. 1-)ldarenin a) Adresi İHALE İLANI (22 d Yapım İşleri) MERSİN TARSUS İLÇESİ AYŞE MİRİCİ - 75.YIL VE YUNUS EMRE İLKOKUL- ORTAOKUL ONARIM İNŞAATI 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır. 1-)ldarenin

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI

Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI Sayfa 1 Trabzon Hıdırnebi TV/FM ana verici istasyonu onarımı MAHAL LİSTESİ VE İMALAT PURSANTAJI S.NO POZ NO 1 204-403 2 204-405 3 204-405 4 14.002 5 14.018 İMALATIN CİNSİ Sert PVC plastik pis su boruları

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi

m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi 1- AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli m 2 19,75 TL elemanların sökülmesi 3001 Duvar kaplaması karkası (dış cephe) m 2 30,41

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER. Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır. TEKNİK BİLGİLER 1. HAFRİYAT : Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır. a. Bohçalama : Hafriyatın yapıldığı yere öncelikle mıcır serilerek yeterli kalınlıkta düzgün

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı