İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)"

Transkript

1 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek Ģekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dıģına çıkarılarak, gösterilen yere istifi için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, beher ağaç için: ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. NOT: Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir. 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme 2 kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta) Teknik Tarifi: Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: ) kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta buhar kürlü beton parke taģının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döģenmesi, taģların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: DöĢenmiĢ saha hesaplanır. 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi 3 (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa) Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleģim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı(poz no:10.010/mk) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik iģyerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla 4 duvar yapılması Teknik Tarifi: (19x19x8,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuğlası ve 0,020 m³ harç (Poz No: /MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, yatay delikli yarım tuğla duvar yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boģluklar düģülür. Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 5 yapılması Teknik Tarifi: 19x19x13,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuğlası ve 0,126 m³ harç (Poz No: /MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, yatay delikli tuğla duvar yapılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: Duvar içindeki 0,10 m²#den küçük boģluklar düģülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boģluğu düģülmez.

2 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 2 6 Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması Teknik Tarifi: Çimento harçlı kârgir ve horasan inģaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, çimento harçlı kârgir ve horasan inģaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. 7 Her türlü iç sıva sökülmesi Teknik Tarifi: Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT: 1) Sökülen yere iç sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz. 8 Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi Teknik Tarifi: Ġdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahģaptan yapılmıģ, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve camekânların itinalı bir Ģekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: Sökülen imalata, ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü Ģekli aynen uygulanır. 9 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremit#in ( mahya dâhil ) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen Ģartlarda tekrar yerlerine tespiti, kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiģtirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : 1)Aktarılan çatı yüzeyi izdüģümü üzerinden hesaplanır. Bütün boģluklar düģülür. 2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu birim fiyatlarından ödenir. Bu takdirde yenilenen yüzeylere ait söküm bedeli için,18.196/03 poz nolu birim fiyat uygulanır. 10 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 11 Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.

3 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 3 NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 12 Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi Teknik Tarifi: Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesinin 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 13 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi Teknik Tarifi: Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen çatı örtüsü meyilli satıh üzerinden hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı 14 örtüsü yapılması Teknik Tarifi: Mevcut ahģap çatı üzerine 5x5 cm lik ikinci sınıf çam kerestesinden kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla tespiti, kadronların üzerine 0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhaların döģeme iģlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden baģlamak ve birbiri üzerine Ģartnamesine uygun olarak en az, enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhaların matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6,5 cm#lik kepli trifon vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak Ģekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teģkili, inģaat yerindeki yükleme yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, ahģap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır. 15 Ahşap çatılarda kiremit altı tahtası üstüne bir kat bitumlu karton serilmesi Teknik Tarifi: Kumlu bitümlü kartonun (l,00 Kg/m² lık) ek yerleri en az 10 cm bindirmeli olacak Ģekilde, aralıksız döģenmiģ kiremit altı tahtası üstüne serilmesi, 5 adedi alttaki katta 5 adedi de üstteki katta olacak ve üsttekiler alttakilerin ortalarına gelmek üzere metre tulde toplam 10 adet galvanizli iri baģlı özel bitümlü karton çivisi ile çakılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma her türlü malzeme, zayiatı iģçilik çalıģma sehpaları, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Bitümlü karton serilen bütün alanlar ölçülür. Çatı arasında döşeme üzerine 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 16 (18 kg/m³ yoğunluğunda) Teknik Tarifi: Üzerinde devamlı olarak gezilmeyen çatı aralarında, beton döģeme üzerine projesinde belirtilen 8 cm kalınlıkta cam yününün serbest Ģekilde serilerek döģenmesi, istendiğinde kenardaki aģıklara çıtalarla tespit edilmesi, çatı arasında bulunan su deposu v.s. gibi yerlere gitmek için takoz1ar üzerine oturtulan kalasların döģenmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi malzemesi bedelleri hariç) iģçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit

4 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 4 kârı ve genel giderleri dâhil, 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Yalıtım yapılan yüzlerin projedeki boyutlar üzerinden alanı bulunur. NOT: Cam yününün cins ve kalınlığı yapılacak hesaba göre tespit edilecektir. Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, 17 yan duvarların, cephe ve satıhların cam tülü takviyeli olarak 1 mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (düşeyde) Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmıģ beton, ahģap, metal, hafif gaz beton malzeme, sıva, çimentolu levha, plastik, bitüm ve benzeri yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aģırı alkalili yüzeylerin % 1 lik hidroklorik asitle alkaliliğin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasını müteakip elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplandıktan sonra cam tülünün serilmesi ve üzerine yine inceltilerek bir kat sıvı plastik kaplandıktan sonra inceltilmeden rulo ile iki kat yine aynı malzeme ile kaplanması veya havasız püskürtme tabanca ile tatbik edilmesi m² ye ortalama 2,2 kg malzeme gidecek Ģekilde her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, gerektiğinde çalıģma sehpaları, ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, 18 temel zeminlerinin 1 mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (yatayda) Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmıģ beton, ahģap, metal, hafif gaz beton malzeme, sıva, çimentolu levha, plastik, bitüm ve benzeri yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aģırı alkalili yüzeylerin % l lik hidroklorik asitle alkaliliğin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasını müteakip elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile m² ye ortalama 2,2 kg malzeme gidecek Ģekilde havasız tabanca ile püskürtülerek tatbik edilmesi veya rulo ile bir katı aderans köprüsü teģkil etmek üzere inceltilerek, diğer iki katı inceltilmeden tatbik edilerek yüzeylerin kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, gerektiğinde çalıģma sehpaları, ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır. 19 Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı Teknik Tarifi: Çıplak beton ve betonarme kalıbı yapım iģleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmıģ projelerine göre 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak Ģekilde kalıp yüzeyi teģkili, betona gelecek yüzeyin yağlanması, dakikada devirli vibratöre dayanacak Ģekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, bu iģler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiatı ile iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. BoĢluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boģluğu çıkarılmaz. NOT: 1) Düz yüzeyli kalıpların yüzlerinde betona zarar vermeyecek ve kalıbın kolaylıkla çıkarılmasına mani olmayacak girinti, çıkıntı profil ve benzeri ilavelerle, desen teģkil etmek istenildiği takdirde bunun için kullanılacak ve kalıba tespiti yapılacak malzeme ve iģçilik toplam tutarı projesine göre fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.

5 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 5 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 3) Kalıp iskelesi ayrı olarak ödenir. 4) Ġdarenin yazılı izni ile uygulanır. En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler 20 hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil) Teknik Tarifi: Ġdarece lüzum görüldüğünde onaylanmıģ projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta ahģap taģıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu iģler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik ve iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınai imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır. 2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inģaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 4) DöĢeme ile birlikte inģa edilmeyen çerçeve, kiriģ ve kolonlar için gerekli taģıyıcı iskele geniģliği idarece tespit edilir. NOT: 1) Ġskele ve kalıpta kullanılan kerestelerin hacimleri ile boģluk içindeki inģaat elemanlarının (gusseler, kiriģ, kolon, perde, su deposu ve benzeri inģaat elemanlarının..) hacimleri iskele boģluk hacminden düģülmez. 2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır. 3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinad duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taģıyan üçgen Ģeklindeki iskele boģluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz. 4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kiriģler geniģliği 0.50 mden az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m#den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez. 5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuģ olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez. 6) Özel kayar kalıpla yapılacak inģaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz. 7) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir ,50 m arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m. dahil) Teknik Tarifi: Yapılarda dıģ kaplama, derz, dıģ sıva ve benzeri iģler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iģ iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanılmak üzere iģ iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri iģler için kullanıldığı takdirde: Ġskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dıģının zemin kattaki uzunluğu geniģlik olarak alınır. GeniĢlik ile yüksekliğin çarpımı iģ iskelesi alanı kabul edilir. 2) ĠĢ iskeleleri, binada bir kısım iģe ayrılmıģ ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin ile yapılan iģin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir.

6 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 6 NOT: 1) Tavan için iskele kurulmuģ ve bedeli verilmiģ ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele bedeli verilmez. 2) Bir yerde kurulan iģ iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik iģler için yapıldığı kabul edilir ve iģ iskelesi bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz. 3 m#den yüksek duvar inģaatıyla, bu nitelikteki münferit inģaatlara uygulanır. 4)Yüksekliği 3m ve 3 m#den aģağı olan inģaatlara iģ iskelesi ödenmez. 5) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine 22 takılması Teknik Tarifi: Projesine göre l. sınıf beyaz çamdan, temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi gerektiğinde, pervaz ya da kasa kenarına çıta konulması suretiyle lamine levha ile kaplama yapılması, yerine konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerindeki, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje özelliğine göre; DiĢsiz duvarlarda, iki tarafı pervazlı kasalarda; S1 = (b1 + 2b2) x (2L1 + L2) DiĢsiz duvarlarda, bir tarafı pervazlı kasalarda; S1 = (b1 + b2) x (2L1 + L2 DiĢsiz duvarlarda, pervaz olmadığı takdirde; S1 = b1(2l1 + L2 Formülleri ile hesaplanır. NOT: Çıta ölçüye dâhil edilmez Sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması Teknik Tarifi: Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı 1.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak Ģekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren baģlıklarından yapılan çatkı arasına 20/32 mm'lik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontraplak, prese etmek suretiyle iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması lamine levha ile kaplanması ve yerine takılması, madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıģtırılması, için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Kapı, kanadının dıģtan dıģa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 2) BoĢluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı Ģekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa Ģeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) NOT: 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi Ģartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteģe ve yaylı menteģeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması iģçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. 1. Sınıf çam kerestesinden pencerelere takılır-sökülür çerçeveli galvanizli telden 24 sineklik yapılması ve yerine konulması Teknik Tarifi: Projesine göre bütün kayıtları, temizi en az 25 mm kalınlıkta, 1.sınıf çam kerestesinden, sökülür takılır sineklik yapılması, takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiģ olan galvanizli sineklik telinin çerçeveye

7 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 7 konulması, çıtaların vidalanması, sineklik doğrama ek yerlerinin sentetik tutkalla ve ahģap çivilerle geçmeli olarak yapılması, köģelere gömme köģebent konulması, özel bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, (boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Sineklik çerçeve kayıtları dıģından ölçülerek hesaplanır. BoĢluklar düģülmez. I.sınıf çam kerestesinden pencerelere takılır-sökülür çerçeveli plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması 25 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahģap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmıģ 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahģap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iģ yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, iģçilik, yükleme ve boģaltma, yatay ve düģey taģıma ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, ( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır. Mimari projede gösterilen tezgah ebatında,45x25 cm ebatlı ve 3 sıra çekmeceli olacaktır. 26 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahģap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmıģ 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahģap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iģ yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, iģçilik, yükleme ve boģaltma, yatay ve düģey taģıma ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil,( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır. Mimari projede gösterilen tezgah ebatında ve 90 cm yükseklikte, komple kapaklı olacaktır no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti Teknik Tarifi: 12 nolu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıģtan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma ve boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine takılmıģ boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. NOT: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması Teknik Tarifi: 14 nolu çinko levhaların 66 cm geniģlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında l,00 m geniģlikte bitümlü karton konulması, bileģim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tespiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak Ģekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı:

8 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 8 ÖLÇÜ: Projesinden eğimli olarak hesaplanır. 29 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti Teknik Tarifi: PVC#den Ø125 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine takılmıģ boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik 30 boya yapılması Teknik Tarifi: Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylerin raspa edilmesi, (tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi), gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar (renkli) sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat mat su bazlı plastik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT : Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya 31 yapılması Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taģlama vs) iģlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) uygulanması ve üzerine 0,350 kg macun ile macunlanması iģleminden sonra yüzeyin zımparalanması, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı plastik mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT: Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m#den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. 33x33 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiş mat yüzeyli, her renkte, sırsız 32 porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) Teknik Tarifi: Mevcut Ģap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıģtırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiģ, modüler ölçüde üretilmiģ mat yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karoların (granit seramik karo) mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minimum 3 mm derz araları bırakılarak döģenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 33x33 cm ebadında parlak yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karolar (granit 33 seramik karo) ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması(fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)

9 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 9 Teknik Tarifi: Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıģtırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında parlak yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karoların (granit seramik karo) duvar yüzeyine projesine uygun olarak minimum 3 mm derz araları bırakılarak kaplanması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan bütün alanlar ölçülür. Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal 34 çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması Teknik Tarifi: ġartnamesine uygun olarak yapılmıģ mevcut tesviye beton yüzünün, temizlenip ıslatıldıktan sonra 2,5 cm kalınlığında (Poz no: /mk) 400 dozlu çimento harcı ile terrazo karo plakların mastarında ve tesviyesinde en fazla 2 mm lik aralıkla döģenmesi derzlerin mil kumu (Poz no:10.022/ /1mk) 500 kg çimento dozlu Ģerbetle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplanan yüzey varsa süpürgelik proje üzerinden hesaplanır. 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 35 (3x30xSerbestboy) Teknik Tarifi: Denizlik yapılacak kısma Ģartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No: /MK) 400 kg çimento dozlu harçla 3 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki beyaz mermer levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmıģ yekpare Ģeklinde dıģ denizliğin yerine konması, harç bulaģıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür. 36 Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması Teknik Tarifi: HazırlanmıĢ sıva yüzeylerinin, kâğıt maske ile maskelenmesi, 1 m² yüzeye ortalama 0,250 kg gidecek Ģekilde silikon esaslı koruyucu astarın (renkli) fırça, rulo, tabanca vb. araçlarla sürülmesi, üzerine 24 saat geçtikten sonra en az iki kat olmak üzere fırça, rulo veya tabanca ile 1 m² yüzeye 0,600 kg gidecek Ģekilde silikon esaslı boya tatbik edilerek yüzeyin boyanması; maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boģluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Bütün boģluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düģülür. Madeni konstrüksiyona macun ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı 37 pencere ünitesi takılması Teknik Tarifi: Cam yuvasına ince bir altlık yüksek evsaflı macun çekilmesi, gerekli yerlere çift camlı pencere ünitesi takozlarının yerleģtirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiģ 4+4 mm kalınlığında ve 12 mm ara boģluklu çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleģtirilmesi, kalan boģluklara ve yanına tekrar yüksek evsaflı macun çekilip takozlanması, taģan

10 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 10 macunların kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģ yerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine takılmıģ camın alanı ölçülür. 38 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) 39 Menteşenin yerine takılması 40 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) 41 Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması Teknik Tarifi: TARĠFĠ: Mevcut ahģap oturtma çatının onarım gerektiren, kaplama tahtası, lata, mertek, aģık, dikme,?? kuģak vb. çatı kerestesi, çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, iģçilik alet ve edavat giderleri, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģımalar, boģaltma, sökülen malzemenin istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil, ahģap oturtma çatı onarımı karģılığı, onarımda kullanılan 1 m3 keresteye tekamül eden fiyattır. ÖLÇÜ: AhĢap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı m3 olarak ölçülür. 42 Kendiliğinden Yerleşen Beton 43 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) Teknik Tarifi: OnaylanmıĢ proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taģyünü asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birleģtiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teģkili, her türlü malzeme ve zayiatı, atelye masrafları, iģçilik, alet ve edevat giderleri, iģ yerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatıdır. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boģlukları ile diğer boģluklar düģülmez. 44 Q12 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi 45 Q16 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi Teknik Tarifi: Filiz (demir) çapı 16 mm, delik çapı 21 mm, delik derinliği 24 cm. olan imalat değerlerine göre delik açılması, içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir arasındaki boģluğu tamamen kapatacak Ģekilde yerine konması, demirin projesinde belirtildiği Ģekilde yerleģtirilmesi Ģeklinde yapılan epoksi (filiz ekimi) imalatının her türlü malzeme, iģçilik, nakliye, yatay ve düģey taģıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır. Ölçü: Adet olarak hesaplanır. 46 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 47 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 48 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 49 Ocak taşı ile blokaj yapılması 50 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)

11 İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 11 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve 51 yerine konulması Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama 52 profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum 53 doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve 54 yerine konulması 55 Diğer Hususlar Kullanılacak bütün inģaat ve sarf malzemeleri ile alet, edevat, avadanlık Yükleniciye aittir. Kullanılacak malzemelerin yükleme, boģaltma, nakliye, istif ve korunması da taahhüt kapsamındadır. Moloz dahil olmak üzere tüm nakliyeler taahhüt kapsamındadır. Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun çalıģılması ve karģılaģılabilecek iģ kazaları konularında doğrudan ve tek sorumlu yüklenicidir. Kullanılacak malzemeler için Ġdareden onay alınacaktır. Tüm röleve ve uygulama projeleri ile mahal listeleri, elektronik ortamda dosya kapsamında yer almaktadır.

12 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: 12 1 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 50x60 cm konsollu Ayaklı Tk Teknik Tarifi: AĢağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taģmalı beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiģ sülyen ve iki kat yağlıboyalı Ø 16 mm inģaat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U Ģeklinde konsolları ile birlikte iģyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 2 Ayna (kristal cam) 40x60 cm Teknik Tarifi: 5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmıģ, kenarları pahlı gümüģ astarlı ve arkası tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam oturacak Ģekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ile birlikte iģyerinde temini: 4 köģesine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajı. 3 Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köģeli hela taģı; TS-EN e uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVCden yekpare yapılmıģ 80 C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır. Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 4 Alafranga hela taşı (normal tip ekstra sınıf) 40x50 cm Teknik Tarifi: Beyaz renkte (CamlaĢmıĢ çini) Fayanstan, kendisinden sifonlu, temizleme tapalı, taģı; Sert plastikten oturma yeri ve kapağı; Tespit vidaları ve özel takozları ile birlikte iģyerine temini ve yerine montajı. (Alttan çıkıģlı) Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 5 Alafranga hela tesisatı (plastik rezervuarlı) Teknik Tarifi: Rezervuarı plastikten, diğer özellikler B.F.T deki gibi 6 Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, ekstra sınıf), 35x40x50 cm Teknik Tarifi: TS, 2747ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32.mm. çıkıģlı, gagalı beyaz renkte (CamlaĢmıĢ çini) fayanstan taģı, pirinçten kromajlı veya geçiģ adaptörü. ile birlikte plastikten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mmlik büyük model oval veya daire kesitli sifonu; pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mmlik pisuar yıkama musluğu, borusu ve rozeti; çengelleri pirinçten kromajlı vidaları ve takozlarıyla birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı. Kalite belgeli (boģaltma borusu fiyata dahil değildir.) Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 7 Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, 1.sınıf Teknik Tarifi: Damarsız, temiz cilalanmıģ beyaz mermerden ve mozaikten bölmesi; bölmeye uygun;alttan taģıyan, arkadan ve üstten tutan, en az 10 cm. duvara girecek Ģekilde ankre edilebilen ucu 90º kıvrılmıģ 5x40 mm. kesitli lama üzerine monte edilen pirinçten kromajlı her biri 4er vidalı konsolları pirinçten kromajlı tespit vidaları ve takozları ile birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı.

13 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: 13 Not:Renkli fayans camlaģmıģ çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 8 Eviye tesisatı (bir gözlü, uzun musluklu, plastik sifonlu, 1.sınıf) Teknik Tarifi: B.F ; deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200e uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymerden) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte iģyerinde temini, yerine montajı ve iģler halde teslimi (pissu boģaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.) 9 Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2" Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 10 Pisuar musluğu Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 11 Eviye bataryası (sabit) Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 12 Lavabo bataryası, Gömme (Lavabo üzerine monte edilir tip, spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.) 1.Sınıf: pres döküm Teknik Tarifi: AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iģyerinde temini ve yerine montajı. 13 Prinç kromajlı sabunluk 14 Havluluk (prinçten kromajlı tek kollu döner) Teknik Tarifi: Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun, kromajlı tespit vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte iģyerinde temini ve yerine montajı. 15 Kağıtlık (prinç kromajlı) 16 Panel radyatör, (Tip 22) 600 Teknik Tarifi: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısıl güçlerini CE iģareti veren laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiģ sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalıģma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kpa) test edilmiģ, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiģ, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak iģyerinde temini ve montajı.(tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) 17 Düz tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) iģyerinde temini ve yerine montajı. 18 Gömme anahtarlı radyatör pürjörü Teknik Tarifi: Kontrollüğün beğeneceği tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVCden radyatör kör tapası ile birlikte Ģamandıralı pürjörün; iģyerinde temini ve yerine montajı.

14 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: Kollektör borusu (dikişli, çap: 133/4.00 mm) Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikiģli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dıģa doğru ĢiĢirilmek suretiyle TSna uygun ölçüde flanģlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek Ģekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boģaltma musluğu gibi gereçler için manģon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağzı için 50 cm.den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir. 20 Dikişli siyah boru 1/2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 21 Dikişli siyah boru 3/4" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 22 Dikişli siyah boru 1" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 23 Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 24 Dikişli siyah boru 1 1/2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 25 Dikişli siyah boru 2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 26 Dikişli siyah boru 2 1/2" Teknik Tarifi: Vidalı TS EN 10255e uygun (malzemesi Fe.33) 27 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 20 mm, 10 atü) Teknik Tarifi: TS 274 EN 1452e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iģyerinde temini ve yapıģtırma muflu olarak yerine montajı 28 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) Teknik Tarifi: TS 274 EN 1452e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iģyerinde temini ve yapıģtırma muflu olarak yerine montajı 29 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 32 mm, 10 atü) Teknik Tarifi: TS 274 EN 1452e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iģyerinde temini ve yapıģtırma muflu olarak yerine montajı 30 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı 31 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı 32 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

15 MÜŞTEREK VE SIHHİ TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: MüĢterek ve Sıhhi Tesisat Ġmalatları Sayfa: Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) Teknik Tarifi: TS EN e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iģyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı 34 Kokil boru izolesi (boru dış çapı: 76 mm, izole et kalınlığı: 40 mm) 35 Diğer Hükümler A Blok 1. katta bulunan WC vitrifiyesi komple yenilenecektir.

16 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 16 1 Özel sac pano-önden kapaklı Teknik Tarifi: Takriben mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köģebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamıģ, tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dıģ iskeletin pas ve dıģ etkilere karģı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve iģçilik dahil yerine montajı. 2 Gömme tip sac tablo ,50 m² (0,50 m² dahil) Teknik Tarifi: Birim Fiyat No ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: Birim Fiyat No ün aynıdır. 3 Bakır bara temin ve montajı 4 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar Teknik Tarifi: Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aģırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iģletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aģağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda, deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıģ.) 5 Termik Magnetik ġalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar Teknik Tarifi: Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aģırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iģletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aģağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda, deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıģ.) 6 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 ma) Teknik Tarifi: Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine, Ģartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmıģ elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluģan hata akımı hissederek ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalıģan diferansiyel bobinli, sistemin çalıģıp çalıģmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taģıma raylarına monte edilebilen dıģ etkilere karģı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karģı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıģabilen kaçak akım koruma Ģalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve iģçilik dahil iģler halde teslimi. 7 Kaçak akım koruma şalterleri-4x160 A'e kadar (300 ma)

17 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 17 Teknik Tarifi: Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine, Ģartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmıģ elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluģan hata akımı hissederek ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalıģan diferansiyel bobinli, sistemin çalıģıp çalıģmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taģıma raylarına monte edilebilen dıģ etkilere karģı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karģı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıģabilen kaçak akım koruma Ģalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve iģçilik dahil iģler halde teslimi. 8 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar Teknik Tarifi: Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No gibi (Cos ø m., kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako Ģalterler ve termik ve magnetik koruyuculu Ģalter fiyata dahildir. 9 Anahtarlı otomatik sigorta (3 ka)-16 A'e kadar Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev#i malzeme ve iģçilik dahil 10 Anahtarlı otomatik sigorta (3 ka)-25 A'e kadar Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev#i malzeme ve iģçilik dahil 11 Voltmetre V'a kadar Teknik Tarifi: Voltmetre temini ve yerine montajı 12 Voltmetre komutatörü-3 pozisyonlu Teknik Tarifi: Voltmetre komütatörü temini ve montajı. 13 Ampermetre A'e kadar Teknik Tarifi: Ampermetre temini ve yerine montajı; 100 a. hariç daha büyük tiplerde akım trafosu kullanılacaktır. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir. 14 Akım ölçü trafosu /5 A Teknik Tarifi: / tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır. Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre yapılmıģ olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köģe en az 72x72 mm olacak, aynı pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek Ģekilde yapılmıģ olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmıģ ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiģ hafif, rijid ve hassas okumaya elveriģli Ģekilde biçimlendirilmiģ her nev?i malzeme ve iģçilik dahil, iģler halde teslimi. 144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı. 15 Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaç, 3x230/400 V:3x20 (120) A

18 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 18 Teknik Tarifi: IEC standartlarına (IEC 1036) Uygunluk Belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik Sayaçları ile ilgili TS EN standardını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka Kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır.kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. ÇalıĢma frekansı 50 Hz olacaktır. Sayaç ile Bilgi haberleģmesi TS EN standardına uygun optik port ile sağlanacaktır. Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır.koruma sınıfı: IP 51 ( TS EN standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek Ģekilde olmalıdır. Sayaç üzerinde arka zemini ıģıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır. Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaç, 3x230/400 V: 3x5 (7,5) 16 A Teknik Tarifi: IEC standartlarına (IEC 1036) Uygunluk Belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik Sayaçları ile ilgili TS EN standardını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka Kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır. Reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçülecektir. Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli ayrıca ödenir. Minimum 5 (7,5 ) A giriģ akımı olacaktır. ÇalıĢma frekansı 50 Hz olacaktır. Sayaç ile bilgi haberleģmesi TS EN standardına uygun optik port ile sağlanacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleģmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaģılabilir terimler olacaktır. Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır. Koruma sınıfı: IP 51 (TS EN standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek Ģekilde olmalıdır. Sayaç üzerinde arka zemini ıģıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır 17 İşaret lambası 500 V'a kadar Teknik Tarifi: Gömme tipte, istenilen renkte, ıģıklı iģaret lambası sigorta ve Ģalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple iģaret lambası temin ve montajı, iģler halde teslimi. 18 Topraklama hattı-4 mm² 19 Topraklama hattı-6 mm² 20 Topraklama hattı-16 mm² 21 Topraklama hattı-10 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel 22 Topraklama hattı-25 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel 23 1 kv yeraltı kablosu (NYY)-4x16 mm² Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroģeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıģında kanallar içine döģenmek üzere yer altı kablosunun iģyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroģe ve iģçilik dahil kv yeraltı kablosu (NYY)-4x6 mm² Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroģeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıģında kanallar içine döģenmek üzere yer altı kablosunun

19 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 19 iģyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroģe ve iģçilik dahil kv yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm² Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroģeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıģında kanallar içine döģenmek üzere yer altı kablosunun iģyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroģe ve iģçilik dahil. 26 Normal sorti Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429a göre renklendirilmiģ plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, iģyerine nakli ve iģçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. 27 Trifaze sorti Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429a göre renklendirilmiģ plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, iģyerine nakli ve iģçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. 28 Priz sortisi Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS a göre renklendirilmiģ plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, iģyerine nakil ve iģçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. 29 Linye hattı NYA, sorti hattı kurşunsuz NYM malzeme ile Etanş priz sortisi Teknik Tarifi: AĢağıda linye ve sorti hatlarının tesis Ģekli verilmiģ olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dıģ kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, iģyerine nakli ve iģçilik dahil. Ölçü: Birim Fiyat No.: gibidir. Not: Ġletkenler TS 6429a göre renklendirilecektir. 30 Tip J4 gömme noktasal ışık armatürü-aynalı ampullü Teknik Tarifi: Tip J 3 ile aynı, yalnız aynalı ampul ile olan tip. 31 Tip O aplik armatür (O1x1 lik 1 kollu) Teknik Tarifi: Tip O aplik armatür: Madeni kollu, opal cam gloplu, TS e uygun porselen duyu, 100 W.a kadar ampulleri ile birlikte komple aplik armatürün temini iģyerine nakli ve duvara montajı, her nevi malzeme ve iģçilik dahil. ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan 32 armatür Teknik Tarifi: En az 0,7 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre geniģlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmıģ, balastlarda oluģan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dıģına

20 ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: Elektrik Tesisat Ġmalatları Sayfa: 20 transfer edecek Ģekilde ĢekillendirilmiĢ, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı Ģeklinde ıģık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiģ saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiģ yüksek saflıkta (%99,9) anodize alüminyumdan üretilmiģ (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik Ģekilde yaklaģık 6-10 cm aralıklarla yerleģtirilmiģ eloksallı alüminyum lamel Ģeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin beğeneceği renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70den az olmayacaktır. Ġdare gerektiğinde verim değerine iliģkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir kurum laboratuvarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatcıdan isteyecektir) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, TSE belgeli balastları ve starterleri, TSE belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iģ yerinde temini, her nevi malzeme ve iģçilik dahil iģler halde teslimi. 33 Telefon tesisatı sortisi Teknik Tarifi: PeĢel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3930) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fiģi ve kasası her nevi ufak malzeme ve iģçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No dan ödeme yapılır. 34 Bina içerisinde ana hat tesisatı (16 çifte kadar-p26) Teknik Tarifi: Bina içerisinde 0,5 mm. çapında standartlara göre renklendirilmiģ ve diyafoniyi önleyecek Ģekilde yerleģtirilmiģ iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peģel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve iģçilik dahil. 35 Telefon dağıtım kutuları (30 çifte kadar) (DKP sac) Teknik Tarifi: Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteģeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp Ģekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve iģçilik dahil. 2 Çevrimli, 24 bölgeli analog adresli yangın alarm santrali adres kapasiteli, yangın bölgesi göstergeli Teknik Tarifi: Akıllı analog adreslenebilir duman, ısı, gaz ve sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriģ çıkıģ arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ıģıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olan, modüler yapılı, mikroiģlemcili, kapasitesi 16 çevrime kadar olabilen, her bir çevrime en az 127 adet adreslenebilir cihaz bağlanabilen, büyük dağıtılmıģ sistemlerde en az 64 adet akıllı analog adresli yangın alarm santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilen, diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberleģme yapabilmesi için, Modbus haberleģme modülüne sahip olan, tüm akıllı adresli cihazlara kullanıcı tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, güvenlik, alarm, bilgi vb.) tanımlanabilen, sistemin kurulu olduğu mahal ve yangın senaryoları arasında tam uyum sağlanabilen, Sisteme dedektör veya buton ilavesi yapılabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazılımı Türkçe ve Ġngilizce olabilecek, santral ön yüzü yazılım menüsü ise Türkçe olacaktır.

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI: Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna hizmet binasında yeni oluşturulacak wc mahallerinde lavabo, lavabo tesisatı, wc taşı, wc tesisatı,

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 1/2 2- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 3/4 3- Pn 20 polipropilen

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat cetvellerinde elektrik tesisatı işleri ile ilgili olarak; 1- Kuvvetli Akım

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 11 YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH.

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde

Detaylı

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır.

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır. EK 1: TEKNİK ŞARTNAME A - BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı