ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Danışman Doç. Dr. Sefa TARHAN Tokat 2007

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Danışman Doç. Dr. Sefa TARHAN Tokat 2007

3 ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sedat BERBER YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI TOKAT

4 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SEDAT BERBER YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Bu tez, / /2007 tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza 1.Başkan: Doç. Dr. Sefa TARHAN... 2.Üye: Yrd. Doç. Dr. Sedat KARAMAN... 3.Üye: Yrd. Doç. Saadettin YILDIRIM... ONAY: Bu tez tarih ve sayılı Enstitü yönetim Kurulu tarafından belirlenen jüri üyelerince kabul edilmiştir. / /2007 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

5 (PROJE NO: 2005/41) BU ARAŞTIRMA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR Tokat-2007

6 ÖZET ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sedat BERBER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2007, 47 sayfa Danışman: Doç. Dr. Sefa TARHAN Jüri: Yrd. Doç. Dr. Sedat KARAMAN Jüri: Yrd. Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM Aspir (Carthamus tinctorius, L.) tohumları, yüksek yağ oranına ve insan beslenmesine uygun yağ bileşenlerine sahip olan kurağa dayanıklı bir yağ bitkisidir. Bu sebeple, Türkiye nin yemeklik yağ açığını kapatılmasında ve biyodizel üretimini artırmada önemli bir potansiyele sahiptir. Aspir tarımında kullanılan tarım makinelerinin ve aspir tohumlarını işleme sanayiinde kullanılan makinelerin tasarımında aspir tohumunun fiziksel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Remzibey 05 çeşidi aspir tohumlarının şekilsel özellikleri, gravimetrik özellikleri ve aerodinmaik özellikleri iki farklı nem içeriğinde (% 6,5 ve % 19,5 y.b.) belirlenmiştir. Aspir tohumu yığınlarının hava akımına karşı gösterdiği direnç ve aspir tohumlarının hava ortamındaki son hız değeri ölçülmüştür. Bu amaçla kurulan deney düzeneği; elektronik varyatör, elektrik motoru, santrifüj fan, hava dağıtım odası ve silindirik depodan meydana gelmiştir. Son hız denemelerinde silindirik depo sistemden çıkartılarak yerine 8,5 cm çapında ve 1 uzunluğunda şeffaf boru takılmıştır. Son hız deney düzeneğinin doğru sonuç verdiğini test etmek amacıyla standart masa tenisi topunun son hız değeri ölçülmüş ve literatürde verilen eşitlikler kullanılarak bulunan değerlerle kıyaslanmıştır.

7 Aspir tohumlarının % 6,5 nem içeriğinde uzunluğu ortalama 7,94 mm olarak bulunmuştur. Nem içeriğinin % 19,5 a çıkması durumunda uzunluk 8,13 mm ye çıkmıştır. Aspir tohumlarının uzunluğu, genişliğinin 1,8 katı ve kalınlığının 2,2 katıdır. Aspir tohumunun kabuk kalınlığı 0,46 mm olarak ölçülmüş ve nem içeriğinden etkilenmemiştir. İzdüşüm yüzey alanı, 1000 tane ağırlığı, gerçek hacim ağırlığı, yığılma açısı ve porozite nem içeriğindeki artışla artmışken yığın hacim ağırlığı azalmıştır. Küresellik değeri % 63 olarak ölçülmüş ve nem içeriğinden etkilenmemiştir. Sonuç olarak, boyutsal ve gravimetrik özelliklerin çoğunun tohum nem içeriğine bağlı olduğu bulunmuştur. Fan sekiz farklı devirde ayarlanarak, 0,03 ile 1,0 m s -1 aralığında hava hızları elde edilmiştir. Bu hızlara karşılık gelen basınç düşüş değerleri belirlenmiştir. Basınç düşüş değerleri hava hızının artmasıyla logaritmik bir eğilimle artış göstermiştir. Bu eğilim literatürde sıklıkla kullanılan Shedd eşitliği ve Hukill-Ives eşitliği ile tanımlanmıştır. Her iki eşitlikte eğilimi yüksek oranda temsil etmiş olup Shedd eşitliğinin kısmen daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Shedd eşitliğinin kısmen daha iyi sonuç vermesi ve daha basit bir matematiksel ifade olması sebebiyle aspir havalandırma ve kurutma sistemlerinin tasarımında kullanılması uygundur. Aspir tohumlarının nem içeriğindeki artış hava akımına gösterilen dirençte % 35 oranında azalmaya sebep olduğu belirlenmiştir. Nem içeriğindeki artışla hava direncinin azalması yığın hacim ağırlığındaki azalma ve porozite değerindeki artışla ilgilidir. Aspir tohumlarının son hız değerleri % 6,5 (y.b.) nem içeriğinde 9,18 m s -1 değerinde ve % 19,5 (y.b.) nem içeriğinde 9,09 m s -1 olduğu belirlenmiş ve nem içeriğinin son hız değerlerine önemli bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sürüklenme katsayısı değeri ürün nem içeriğinden çok az etkilenmiş ve 0,648-0,659 arasında olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelime: Aspir, fiziksel özellikler, son hız, hava direnci, Shedd Eşitliği, Hukill-Ives Eşitliği

8 ABSTRACT Determination of Aerodynamic Properties of Safflower (Carthamus tinctorious, L.) Seeds Sedat BERBER Department of Agricultural Machinery Institute of Natural and Applied Science University of Gaziosmanpasa Master Thesis 2007, 47 pages Supervisor: Doç.Dr. Sefa TARHAN Jury: Yrd. Doç. Sedat KARAMAN Jury: Yrd. Doç. Saadettin YILDIRIM Safflower (Carthamus tinctorius, L.) is a drought resistant oil plant whose seeds have high oil content and oil components recommended as healthy human nutrition. Therefore, it has an important potential to close the palatable oil deficit of Turkey and to increase the production of biodiesel. The technical data about the physical properties of safflower seeds are needed to design the necessary agricultural machines and processing machines. The dimensional properties, gravimetric properties and aerodynamic properties of the Remzibey 05 variety of safflower were determined at two different moisture content (6,5% and 19,5%, w.b.). The airflow resistance and terminal velocity of safflower seeds were measured in this study. The Experimental setup were composed of an electronic revolution control unit, an electric motor, a centrifuge fan, an air distribution room, a cylindrical container. During the terminal velocity experiments, the cylindrical container was replaced with a plastic tube whose diameter and length were 8,5 cm and 115 cm, respectively. The average length of safflower was 7,94 cm at 6,5 % (w.b.) and 8,13 mm at 19,5 % moisture content. The length of safflower was 1,8 times bigger than its width and 2,2 time bigger than its thickness. The hull thickness of safflower seed was 0,46 mm and was not affected by the moisture content. The projected area, 1000 seed mass, kernel density, repose angle and porosity increased with moisture content while the bulk density decreased

9 with moisture content. The sphericity of safflower seeds was found to be % 63 and did change with moisture content. The revolution of fan was adjusted at eight different levels. They gave the airflow speed in the range of 0,03 ile 1,0 m s -1. The pressure drop at each airflow speed was measured and recorded. The values of pressure drop increased with airflow speed in a logarithmic trend. This trend was modeled by two different equations (Shedd equation and Hukill-Ives equation). Both equation gave good prediction; however, Shedd equation predicted the experimental data slightly better than Hukill-Ives Equation. Shedd equation was recommended in this study because of its slightly better predictions and mathematical simplicity. The increase of moisture content of safflower seeds from 6,5 % (w.b.) to 19,5 % (w.b.) decreased the airflow resistance by 35%. The terminal velocity of safflower seeds was 9,18 m s -1 at 6,5% (w.b.) and 9,09 m s -1 at 19,5 % (w.b.). The value of terminal velocity was not affected by moisture content. The drag coefficient of safflower seeds were slightly affected by moisture content and found to be 0,648-0,659. Keywords: Safflower, physical properties, terminal velocity, airflow resistance, Shedd equation, Hukill-Ives equation

10 TEŞEKKÜR Yüksek lisansımın ilk gününden bu yana yardım ve hoşgörüsünü benden hiç esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Sefa Tarhan, jüri üyeleri Yrd. Doç. Dr. Sedat Karaman, Yrd. Doç. Dr. Saadettin Yıldırım a desteklerini benden esirgemeyen çalışma arkadaşlarım Arş. Gör. Hakan Polatcı ya, Yüksek lisans öğrencisi Ömer Faruk Yeşildağ a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca her şeyimi borçlu olduğum fedakar aileme, varlıkları ve sevgileriyle bana büyük destek veren diğer arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. Sedat BERBER 2007

11 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET..... ABSTRACT... TEŞEKKÜR... İÇİNDEKİLER.. ŞEKİLLER LİSTESİ. ÇİZELGELER LİSTESİ... i iii v vi viii ix SEMBOLLER LİSTESİ... x 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL VE METOD Materyal Metod Yığın Halindeki Aspir Tohumlarının Hava Akımına Karşı Gösterdiği Direncin Belirlenmesi Aspir Tohumlarının Son Hız Değerlerinin Belirlenmesi Aspir Tohumlarının Nemlendirilmesi ve Nem Tayini Aspir Tohumlarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Aspir Tohumu Yığınlarının Hava Akımına Gösterdiği Direncin Matematiksel Modellenmesi Aspir Tohumlarının Sürüklenme Katsayılarının Hesaplanması SONUÇLAR Aspir Tohumu İle İlgili Bazı Fiziksel Özellikler Aspir Tohumları Yığınlarının Hava Akımına Gösterdiği Direnç Değerleri Aspir Tohumlarının Son Hız Değerleri... 36

12 5. TARTIŞMA VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ

13 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 3.1. Aspir bitkisi 13 Şekil 3.2. Aspir tohumu.. 14 Şekil 3.3. Yığın halindeki Aspir tohumlarının hava akımına karşı gösterdiği direnci belirleme deney düzeneği. 15 Sayfa Şekil 3.4. Aspir tohumlarının siloya doldurulması.. 16 Şekil 3.5. Şeffaf boru.. 17 Şekil 3.6. Aspir nemlendirme bidonları.. 19 Şekil 4.1. Kuru aspir örneklerinin hava akımına gösterdiği dirence ait deneysel veriler ve Shedd eşitliği ile yapılan tahminler.. 29 Şekil 4.2. Nemlendirilmiş aspir örneklerinin hava akımına gösterdiği dirence ait deneysel veriler ve Shedd eşitliği ile yapılan tahminler.. 31 Şekil 4.3. Kuru aspir örneklerinin hava akımına gösterdiği dirence ait deneysel veriler ve Hukill-Ives eşitliği ile yapılan tahminler 33 Şekil 4.4. Nemlendirilmiş aspir örneklerinin hava akımına gösterdiği dirence ait deneysel veriler ve Hukill-Ives eşitliği ile yapılan tahminler... 35

14 ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa Çizelge 4.1. Aspir tohumuna ait bazı fiziksel özellikler Çizelge 4.2. Kuru Aspir tohumları için Shedd eşitliğine ait varyans analiz Sonuçları Çizelge 4.3. Kuru Aspir tohumları için Shedd eşitliği parametreleri Çizelge 4.4. Nemlendirilmiş Aspir tohumları için Shedd eşitliğine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.5. Nemlendirilmiş Aspir tohumları için Shedd eşitliği parametreleri Çizelge 4.6. Nemlendirilmiş Aspir tohumları için Hukill-Ives eşitliği varyans analiz sonuçları Çizelge 4.7. Kuru Aspir tohumları için Hukill-Ives eşitliği parametreleri Çizelge 4.8. Nemlendirilmiş Aspir tohumları için Hukill-Ives eşitliğine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.9. Nemlendirilmiş Aspir tohumları için Hukill-Ives eşitliği parametreleri Çizelge Aspir tohumunun hava akımına gösterdiği dirence ait modellerin iyilik dereceleri Çizelge Aspir tohumları son hız deneyi sonuçları Çizelge Aspir tohumlarının hava akımına gösterdiği dirence ait modellerin iyilik dereceleri... 38

15 SEMBOLLER LİSTESİ Sembol Açıklama Birim N Yaş baza göre nem içeriği % W i Kurutma öncesi ürün ağırlığı g W s Kurutma sonrası ürün ağırlığı g N f Son nem içeriği % N i İlk nem içeriği % P Porozite % Y y Yığın hacim ağırlığı kg m -3 Y g Gerçek tohum hacim ağırlığı kg m -3 YA Yığılma açısı ( ) KY Koni yüksekliği cm KYÇ Koni yarı çapı cm D g Geometrik ortalama çap mm L Uzunluk mm W Genişlik mm T Kalınlık mm A p Hava akımına gelen iz düşümü yüzey alanı mm 2 K Küresellik % P 1 m yığın derinliği için basınç düşüm değeri Pa m -1 V Hava hızı m s -1 a1, b1 Shedd eşitliği parametreleri a2, b2 Hukill-Ives eşitliği parametreleri OTH Ortalama taraflılık hatası OKHK Ortalama kareler hatası kökü OYH Ortalama yüzde hata X i i inci ölçülen değer i inci hesaplanan değer Y i n Toplam örnek sayısı G Aspir tohum ağırlığı kg Y h Havanın hacim ağırlığı kgm -3 V t Kritik hız Ms -1 R 2 Belirleme sayısı

16 1. GİRİŞ Aspir (Carthamus tinctorious, L.) bitkisi, yalancı safran, Amerikan safranı ve boyacı safranı gibi isimlerle bilinen, geniş yapraklı tek yıllık, sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renklerinde çiçeklere sahip dikenli ve dikensiz tipleri olan, kuraklığa dayanıklı ve ortalama yağ oranı %30-45 arasında değişebilen bir yağ bitkisidir. Aspir tohumlarından elde edilen yağ, yemeklik olarak kullanılmaktadır ve kalitelidir. İnsan sağlığı açısından önemli bir unsur olan toplam doymamış yağ asitleri oranı çok yüksektir. Bu oran %90 93 civarındadır. Son yıllarda oleik asit (Omega 9) oranı yüksek bitkiler üzerinde de çalışmalar artmıştır. Günümüzde, oleik yağ asidi oranı %85 in üzerinde olan bitki çeşitleri de geliştirilmiştir. Zeytinyağındaki oleik asit yağ oranının %65 85 arasında olduğunu düşünürsek, oleik tipteki aspir yağının beslenme açısından en az zeytinyağı kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Diğer yağ bitkilerinde de olduğu gibi, aspir bitkisinden elde edilen yağda (özelliklede Oleik tipte olanlar) biodizel yapımında kullanılmaktadır. Aspir yağı içerdiği yüksek orandaki linoleik asit (Omega 6) nedeniyle çabuk kuruyan yağlardan olduğu için, boya sanayi kullanımına uygundur (Babaoğlu, 2005). Ülkemizde her yıl toplam 1,000,000 1,200,000 ton civarı yağ tüketilmektedir. Ülkemiz genelinde yetiştirilen değişik yağ bitkilerinden elde edilen yağ miktarı yaklaşık 600,000 ton kadardır. Diğer bir ifadeyle ancak tükettiğimizin yarısı kadar yağ üretebilmekteyiz. Açık olarak ortaya çıkan, geri kalan ihtiyacımız ise, her yıl yüz milyonlarca döviz ödenerek ithal edilmektedir. Aspir bitkisi kuraklığa dayanıklı olduğundan ülkemizin hemen hemen her tarafında, özellikle verimsiz olan alanlarda, ekonomik olarak getirisi fazla olan diğer bitkilerin yetiştirilemeyeceği alanlarda rahatlıkla yetiştirilebilecek bir bitkidir (Babaoğlu, 2005). Yağı alındıktan sonra geriye kalan aspir küspesi, içerdiği %25 e varan ham protein oranıyla hayvancılıkta da iyi bir yem kaynağıdır. Tohum kabukları sanayide pek çok

17 alanda kullanılmaktadır. Örneğin, daha yoğun ve sert yüzeyli kâğıt yapımında; hafif ve gözenekli fırınlanmış tuğla ve seramik yapımında; yalıtım işlerinde dolgu maddesi olarak; kolay kırılabilir hassas eşyalar için ambalaj paketi yapımında başarılı bir biçimde kullanılır. Aspir bitkisi, yeşilken hayvanların direkt olarak otlatılmasına da uygundur. Bununla birlikte, silaj veya kuru ot (yem) yapımına da elverişlidir. Yem olarak çok lezzetli ve besleyici olup, besin değeri en az yulaf ve yonca kadar yüksektir. Tohumları, büyükbaş hayvanlara 2 kg ı geçmemek üzere, kırılmadan, bütün halinde arpa gibi yedirilebilir. Yağlı bir tohum olduğu için bu şekilde beslenen süt hayvanlarında süt veriminde artış tespit edilmiştir. Aspir bitkisinin Anadolu ya gelişi, Orta Asya dan göç eden Türkler vasıtasıyla olmuştur. Bulgaristan dan gelen göçmenlerle bazı dikenli tipler Marmara bölgesinde (Balıkesir yöresine) yıllarında getirilerek tarımı yapılmıştır. Ülkemize girişi bu kadar eski olmasına rağmen, maalesef bugüne kadar gerekli önem verilmediğinden aspir bitkisi Türk tarımındaki yerini alamamıştır. Ülkemizde, bazı yörelerde dikenli ayçiçeği ve zerdeçal olarak da bilinmektedir. Bugün yalnızca Isparta, Eskişehir ve Balıkesir gibi geçit yörelerinde çiftçiler tarafından belli miktarlarda ekilen aspir bitkisi, el preslerinde veya diğer yöntemlerle yağı alınarak bölgesel olarak tüketilen, piyasaya arz edilmeyen bir bitki konumundadır. Tarımsal ürünlerin aerodinamik özellikleri, birçok tarım makinesinin tasarımı için gereklidir. Tarımsal ürünlerin aerodinamik özellikleri iki grupta incelenebilir. Birincisi, yığın halindeki ürünlerin hava akımına gösterdiği dirençtir. İkincisi de, tarımsal ürünlerin son hız değerleridir (Yağcıoğlu, 1996). Havasız ortamda, bütün cisimler yer çekimi dolayısıyla eşit olan ivmeyle yere düşerler. Gerçek atmosferik şartlarında serbest düşme yapan bir cismin ivmesi hava direnci sebebiyle bir süre sonra durur ve cismin sabit bir hızla düşmeye devam eder. Düşen cismin eriştiği maksimum hıza son hız (terminal velocity) denir. Tarımsal ürünlerin birbirlerinden

18 veya başka yabancı cisimlerden ( taş parçacığı, toz, sap, kavuz, saman, v.b.) ayrılmasında kullanılacak makinelerin tasarımında ve pnomatik iletim sistemlerinin tasarımında son hız özelliklerinden yararlanılmaktadır. Kurutma ve havalandırma işlemlerinden beklenen yarar yeterli miktarda havanın ürün yığınından geçebilmesine bağlıdır. Kurutma sırasında tane neminin azaltılması, havalandırma sırasında ise yığın ilk sıcaklığının yükselmesini önlemek amacıyla geçirilmek istenen hava akımı, tanelerin arasından geçerken doğal olarak bir dirençle karşılaşır. Yığından geçirilmek istenen hava, karşılaştığı bu direnci yenecek statik basınca sahip olmak zorundadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için yüksek ekonomik ve teknik öneme sahip bir yağ bitkisi olan aspir (Carthamus tinctorious, L.) tohumları yığınının içerisinden geçen hava akımının karşılaştığı direnç ve tohumlarının son hız değerlerinden oluşan aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi ve deneysel verilerin matematiksel modeller ile açıklanmasıdır.

19 2. LİTERATÜR ÖZETİ Yağcıoğlu ve Servi (1990) nin çeşitli tarım ürünlerinin hava akımına gösterdikleri direncin belirlenmesi üzerine yaptıkları çalışmada, tarım ürünlerinin kurutma ve havalandırma işlemlerinde, amaca uygun fan seçilerek enerji tüketiminin en aza indirilmesinde ürün yığınının hava akımına karşı gösterdiği direncin bilinmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu amaçla beş değişik ürün yığınından beş değişik hızda hava akımı geçirilerek, ürünlerin gösterdiği direnç belirlemişlerdir. Elde edilen verilere göre, ürün yığınının hava akımına gösterdiği direnç hava hızına bağlı olarak artmakta, eşdeğer çapı 5 mm nin üzerindeki ürünlerde, dane şekilleri küreselliğe yaklaştıkça azalmaktadır. Yağcıoğlu ve Bozkurt (1985) un, NK PX 616 çeşidi tanelenmiş mısır yığınının hava akımına gösterdiği direncin saptanması üzerine yaptıkları bir araştırmada; herhangi bir tarım ürünü yığınından geçirilen hava akımının uğrayacağı basınç düşümünün değerinin bilinmesi, uygulamada birçok kazançlar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Bu kazançların en önemlisi, mümkün olan en küçük gücü tüketerek işe en uygun hava basıncını sağlayarak fanın seçimine olanak sağlamasıdır. Çünkü genel olarak fanın havaya kazandıracağı statik basıncın bir kat artması için güç tüketimi 8-10 kat arasında artmaktadır. Işık ve Yüksel (1991) ın ikinci ürün fasulyenin hava akımına karşı gösterdiği direncin belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmada; temizlenmiş ve temizlenmemiş fasulyeler üzerinde, değişik hava akımlarında gerçekleştirilen ölçümler, hava akım hızının artmasının, statik basınç düşümünü arttırdığı ve bu artışın ürünün nem içeriğine ve yabancı madde oranına bağlı olarak değişik boyutlarda oluştuğunu göstermişlerdir. Yıldız ve ark. (1985) nın mısır, soya fasulyesi ve yerfıstığı yığınlarının hava akımına karşı gösterdikleri direncin değişimi konusunda yaptıkları araştırmada ele alınan ürünlerin hava akımına karşı gösterdikleri direnç yükleme derinliğine bağlı olarak artmıştır. Bu artış yüksek hava hızlarında daha büyük değerdedir. Yerfıstığına kıyasla daha

20 az, soya fasulyesine kıyasla köşeli tane yapısına sahip olan mısırın hava akımına gösterdiği direnç daha fazladır. Mısır ve soyada nem içeriğinin artmasıyla hava akımına gösterilen direnç azalmıştır. Bu nedenle vantilatör seçiminde minimum nem içeriği dikkate alınmalıdır. Aktaş ve Akdemir (1997), akışkan yatak ortamında kuru soğanın ve soğan arpacığının temizlenmesi ve sınıflandırılmasıyla ilgili karakteristiklerin belirlenmesi üzerine bir çalışmada materyallerin fiziksel özelliklerindeki farklılıkların bunların aerodinamik özelliklerini etkilediğini bildirmişlerdir. Aynı gruptaki materyallerin özelliklerinin değişik olmasının bir diğer sebebinin de bazı materyallerin kendi eksenleri etrafında dönmeleri ve bundan dolayı farklı konumlarda yani sürekli değişen izdüşüm alanlarında asılı kalmalarından kaynaklandığını saptamışlardır. Dursun ve Güner (1997) in portakal ve elmanın hava akımına gösterdiği direncin belirlenmesi üzerine yapıkları bir çalışmada ürün fiziksel özelliklerinin ve yığın özelliklerinin hava akımının karşılaşacağı direnç üzerine etkilerini incelemişlerdir. Ürün çapının artmasıyla yığının hava akımına gösterdiği direncin azaldığını bildirmişlerdir. Bunun nedeni, ürün çapının artmasıyla yığının boşluk hacminin artması ve buna bağlı olarak hava akımına gösterilen direncin azalmasıdır. Ürün yükleme biçimiyle basınç düşmesi arasındaki ilişki ise, ürünün silo içerisine yüklenme biçimine bağlı olarak porozitesi ve hacim ağırlığı değişmektedir. Yığın hacim ağırlığının ve porozitesinin değişmesi ise hava akımına gösterilen direncin değişmesine neden olmaktadır. Ürün yükleme biçimi (rasgele yığma ve dizme) ile basınç düşmesi arasındaki ilişki hem portakal hem de elma çeşitlerinde ürünün, siloya dizilerek yüklenmesi durumunda hava akımına gösterilen direncin yığma şeklindeki yüklemeye göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Hava hızına bağlı olarak yığma şekline göre silonun dizilerek doldurulması ile basınç düşmesi, portakalda %12,2 ile %18,7; Golden çeşidi elmada %20,2 ile %25,8; Starking çeşidi elmada ise %12,2 ile %12,9 arasında artmıştır. Sokhansanj ve ark. (1990) yaptıkları çalışmada mercimek yığının hava akımına göstermiş olduğu direnci incelemişlerdir. Kullandıkları hava hızı değerleri ile

21 m 3 m -2 s -1 arasında değişmiştir. Temiz mercimeğin hava akımına göstermiş olduğu direncin değeri tane mısırın direncinden 2,5 kat daha fazla olduğu ve buğdayın havaya göstermiş olduğu direncin 0,7 katı olduğunu bulmuşlardır. Mercimeğin nem içeriğinin %1 artması mercimeğin hava akımına gösterdiği direnci % 2,5 kat artırmıştır. Mercimeğin tane boyutları artıkça hava akımına gösterdiği direncin düşük ve orta hava hızı değerlerinde (0,0028 ile 0,0272 m 3 m -2 s -1 ) azalırken, yüksek hava hızı değerlerinde (0,0272 ile 0,5926 m 3 m -2 s -1 ) artış göstermiştir. Sıkıştırılarak mercimek yığınının hacim ağırlığının % 9 artırılması hava akımına gösterdiği direnci hava hızına bağlı olarak % 34 ile % 69 oranında artırmıştır. Yığın içerisindeki küçük kırık tane parçacıklarının artması hava akımına gösterilen direnci artırmıştır. Mısır yığının yatay yöndeki hava akışına gösterdiği direnç düşey yöndeki hava akışına gösterdiği direncin yaklaşık yarısına eşittir. Shedd (1953), tarımsal ürünlerin hava akımına gösterdiği direnç ile hava hızı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını göstermiş ve bir üstlü fonksiyon geliştirmiştir. Kural ve Çarman (1997) nın bazı daneli ürünlerin aerodinamik özellikleri üzerine yaptıkları çalışmalarında; son hızın çavdarda 11,29-11,33 ms -1, aspirde 11,94-12,00 ms -1, nohutta 14,09-14,14 ms -1 ve fasulyede 14,11-14,20 ms -1 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Bu ürünlerin sürüklenme katsayıları ise çavdarda 0,27-0,31, aspirde 0,23-0,3, nohutta 1,22-1,29 ve fasulyede 0,44-0,50 değerleri aralıklarında olduğunu belirtmişlerdir. Son hızın, danenin ağırlığı, izdüşüm alanı ve küreselliğinden etkilendiğini tespit edilmiştir. Yıldız ve ark. (1992) nın bazı tarımsal ürünlerde son hız ve dane boyut özellikleri üzerine yaptıkları çalışmada kritik hız değeri, soya çeşitlerinde ms -1, mısırın PX çeşidinde 9-13 ms -1, Decalp XL72-AA çeşidinde ms -1, Balcalı-85 buğday çeşidinde ise 7-9 ms -1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Belirlenen değerlerin altındaki hava hızlarında, üründen daha hafif materyallerin temizlenmesi olasıdır. Ayrıca bazı sürtünme kayıpları dikkate alınarak seçilecek hava hızlarında ürünler pnömatik sistemlerle bir yerden başka bir yere taşınabileceğini ifade etmişlerdir. Ürün nem içeriğindeki değişime bağlı olarak son hızın belirli oranlarda değiştiği ifade edilmiştir.

22 Beyhan ve Erol (1993) nın bazı fındık çeşitlerine ait dane ve zuruflu meyvelerin aerodinamik özellikleri üzerine yaptığı çalışmada; zuruflu fındık örneklerinin göz önünde alınan karakteristik boyutları ile aerodinamik özellikleri arasındaki ilişkiler düşük bulunmuştur. Buna, zuruflu fındıkların şekil özelliklerinden kaynaklanan, eksenleri etrafında dönme, yuvarlanma, hava akımına karşı izdüşüm alanlarının değişmesi ve aynı örnek gruplarının özgül ağırlıklarındaki farklılığın neden olduğu anlaşılmıştır. Nimkar ve Chattopadhyay (2002), yeşil Gram (Vigna radiata L.) bitkisinin tohumlarının hava akımına gösterdiği direnci farklı çalışma şartları için belirlemişlerdir. Dikkate alınan çalışma şartları % 8,16-16,65 (kuru baz) nem içeriği, 0,0104-1,0875 m 3 s - 1 m -2 hava hızı, 0,2-0,6 m yığın derinliği ve kgm -3 yığın hacim ağırlığıdır. Yeşil gram ın hava akım direnci, yüksek hava hızında, yüksek yığın derinliğinde ve düşük nem içeriğinde artmıştır. Sonuçlar, %1 oranında nem içeriğindeki artışın %2,43 civarında hava direncini azalttığını göstermiştir. %1 oranında yığın hacim ağırlığının artması hava direncini % 6,6 oranında artmıştır. Deneysel veriler üç farklı eşitlikle (Shedd eşitliği, Hukill-Ives eşitliği ve değiştirilmiş Ergün eşitliği) tanımlanmıştır. Üç eşitlikte iki parametreye sahiptir. Sıkı doldurulmuş yeşil gramın hava akım direnci seyrek doluma göre %50,4 oranında daha fazla olmuşken hacim ağırlığında sadece % 7,8 oranında artmıştır. Güner (2006), bazı bitki tohumlarının pnömatik taşıyıcı özellikleri hakkında yapmış olduğu çalışmasında pozitif bir alçak basınç pnömatik taşıyıcısı tasarlamıştır. Buğday tohumlarının, arpa tohumlarının, ayçiçeği tohumlarının ve mercimek tohumlarının pnömatik iletim sistemiyle taşınması için gerekli olan özellikler belirlenmiştir. Ayrıca tohumlarda meydana gelen mekanik zararlar, filizlenme oranı ve kuvvet endeksi deneysel olarak tespit edilmiştir. Buğday %55,06 oranında en yüksek küresellik değeri alırken, arpa %46,10 oranında en düşük sırada yer almaktadır. Buğdayın, arpanın, ayçiçeğinin ve mercimeğin hacimleri sırasıyla 35,76 mm³, 38,37 mm³, 71,29 mm³, ve 39,76 mm³ şeklindedir. Buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimeğin bir tohumluk kütlesi yaklaşık, 47,38 g, 38,18 g, 57,80 g ve 56,54 g şeklindedir. Buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimek için yığın hacim ağırlığı ve gerçek tohum hacim ağırlığı yaklaşık, kgm - ³, kgm - ³,

23 kgm - ³ ve kgm - ³ olarak elde edildi. En yüksek porozite yaklaşık %45,36 mercimek için elde edilirken, arpa için %31,25 en düşük değer elde edilmiştir. Buğdayın, arpanın, ayçiçeğinin ve mercimeğin izdüşüm yüzey alanları 14,70 mm², 25,10 mm², 61,49 mm² ve 27,70 mm² şeklinde bulundu. Buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimeğin son hızları 9,86 dan 10,27 ms -1, 7,44 den 8,25 ms -1, 6,13 den 6,61 ms -1 ve 6,99 dan 7,72 ms -1 e değişkenlik göstermiştir. Buğdayın, arpanın, ayçiçeğinin ve mercimeğin sürüklenme katsayısı 0,490-0,532, 0,359-0,441, 0,345-0,401 ve 0,549-0,670 arasında değişmiştir. Buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimeğin boyutları 3,04-7,92 mm, 2,58-9,54 mm ve 3,39-11,33 mm arasında farklılık göstermiştir. % 6,2 (k.b.) lik nem oranında boy, kilo ve ayçiçeği tohumu kalınlıkları 9,52 mm, 5,12 mm ve 3,27 mm olarak ölçülmüştür. Sacilik (2004), haşhaş tohumlarının hava akımına gösterdiği direnci araştırmışlardır. Direncin, yığın derinliğine, nem içeriğine ve yabancı madde oranına bağlı olduğunu rapor etmiştir. Haşhaş tohumlarının hava akım direnci %6,21, %10,03, %14,19 ve %18,37 d.b lik nem içeriğinde belirlenmiştir Çalışır ve ark.(2005), aspir tohumunun fiziksel özelliklerini üç değişik nem içeriği (%5,61, % 14,08 ve %23,32) için incelemişlerdir tane tohum ağırlığı % 5,61 ve % 23,32 nemlerde sırasıyla 36,1 gr ve 47,2 gr olarak bulunmuştur. Yığın hacim ağırlığı % 5,61 ve % 23,32 nemlerde sırasıyla 526,9 ve 488,6 kgm - ³ olarak verilmiştir. Gerçek tohum hacim ağırlığı % 5,61 ve % 23,32 nemlerde sırasıyla 1096,7 ve 1187,6 kgm -3 olarak rapor edilmiştir. Porozite değeri % 5,61 ve % 23,32 nemlerde sırasıyla % 52,0 ve % 56,7 olarak verilmiştir. İzdüşüm alanı değeri % 5,61 ve % 23,32 nemlerde sırasıyla 24,60 mm 2 ve 27,50 mm 2 olmuştur. Kritik hız değerleri % 5,61 ve % 23,32 nemlerde sırasıyla 3,84 ms - ¹ ve 5,02 ms -1 olarak verilmiştir. Gupta ve ark. (2005), ayçiçeği (Helianthus annuus L.) nin aerodinamik özellikleri üzerine yaptıkları çalışmada; üç farklı çeşide ait ayçiçeği tohumlarının (NSFH-36, PSF- 118 ve Hibrid SH-3322) son hız değerlerini % 6,0 ve % 14,0 nem içeriğinde NSFH-36, PSF-118 ve Hibrid SH-3322 ayçiçeği tohumlarının son hızları 2,93-3,28, 2,54-3,04 ve

24 2,98 3,53 ms -1 olarak tespit etmişlerdir. Üç ayrı ayçiçeği çeşidinin son hızı nem oranı ile doğrusal değişkenlik gösteriştir. Sürüklenme katsayısı üzerindeki nem oranı etkisi ise NSFH-36, PSF-118 ve Hibrid SH-3322 ayçiçeği tohumları için sürüklenme katsayısı 0,18 den 0,23 e. 0,20 den 0,31 e ve 0,17 den 0,40 a nem seviyesi % 6,0 dan %1 14,0 d.b. e yükseldiğinde farklılık göstermektedir. Sürüklenme katsayısı nem içerik değeri ile doğrudan bir ilişki içerisindedir. % 6,0 - % 14,0 d.b. lik nem içeriğinde tohumların bütün çeşitlerinde nem içeriğinin artması ile sürüklenme katsayısı azalmaktadır. Saçılık ve Öztürk (1999), biçim özelliklerine göre patatesin hava akımına gösterdiği direnç üzerine yaptıkları çalışmada; patates tipi ve hava akımının direnç üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Hava akım hızlarının artmasına bağlı olarak bütün örnek gruplarında direnç değerleri artmıştır. En büyük direnç değerleri uzun patates gruplarında gözlemlenmiştir. Örnek grupların incelenmesi sonucu yuvarlaktan uzun patatese doğru gidildikçe direnç değerlerinde doğrusal bir artış gözlenmiştir. Patates gruplarında boyut dağılımındaki düzensizlik ve porozite değişimi ise patatesin hava akımına gösterdiği direnci etkilemiştir. Tunçer ve Öztekin (1985), bazı tarımsal ürünlerin hava akımına karşı gösterdiği direnç değişimi ile ilgili araştırmalarında mısır, soya ve yer fıstığını ele almışlardır. Denemeleri, 0,08 ve 0,523 m 3 m -2 s -1 arasında değişen 11 farklı hava akımında yapmışlardır. Ele alınan ürünlerin hava akımına karşı gösterdikleri direnç, yükleme derinliğine bağlı olarak artmıştır. Bu artış yüksek hava hızlarında daha fazladır. Yer fıstığına kıyasla küçük, soyaya kıyasla köşeli dane yapısına sahip mısırın hava akımına gösterdiği direnç daha fazladır. Mısır ve soyada nem içeriğinin artmasıyla hava akımına gösterilen direnç azalmıştır. Yağcıoğlu, A. (1986), mısır dane neminin yığından geçen hava akımının statik basınç düşmesine etkisi üzerine yaptığı çalışmada; materyal olarak NKPX 616 çeşidi, içine ortalama boyutlarından daha küçük boyutlarda,ağırlık esasına göre % 2,5 oranında yabancı madde karıştırılmış dane mısır kullanmıştır. 0,05 ve 0,125 m 3 m -2 s -1 arasında dört farklı hava akımı hızı ve % 12,3 ve % 26,1 d.b. arasında beş farklı nem içeriğindeki yığınar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

üretimi mümkündür. Biodizel, bir birim petrol yakıtı için kullanılan enerjiyle 3.2 birim biodizel üretilebilmektedir.

üretimi mümkündür. Biodizel, bir birim petrol yakıtı için kullanılan enerjiyle 3.2 birim biodizel üretilebilmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardır, enerjinin tabii unsurlarından olan petrol ve doğalgazla hayatını idame ettirmeye çalışmıştır. Günümüzde, büyük savaşlara neden olan petrolün, bilim adamlarının yapmış olduğu hesaplamaya

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ Atılgan ATILGAN Hasan ÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta ÖZET Sıcak

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı