Fiber Bragg Izgaralar ile Fotonik Paket Anahtarlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiber Bragg Izgaralar ile Fotonik Paket Anahtarlama"

Transkript

1 Fiber Bragg Izgaralar ile Fotonik Paket Anahtarlama Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Urla, İzmir {ozbek, Özetçe İnternetin hızlı gelişimi ile artan bandgenişliği ve hız ihtiyacı optik ağ teknolojisinin sahip olduğu potansiyel ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Fotonik paket anahtarlama, paket temelli internet yapısı dikkate alındığında bu amaç için kullanılan önemli uygulama alanlarından birisidir. Bu çalışmada, internet veri paketlerini yönlendirmek için fiber Bragg ızgaralardan oluşan bir anahtarlama/ yönlendirme yapısı sunulmuş, paket başlık bilgisinin değerlendirilerek yönlendirme yapılabileceği benzetim aracılığıyla gösterilmiştir. 1. Giriş İnternetin hızlı gelişmesi, her gün daha da artan bir bandgenişliği ve hız ihtiyacını gündeme getirmektedir. Optik ağ teknolojisinin her iki ihtiyacın karşılanmasında sahip olduğu büyük potansiyele dayanılarak, geleceğe yönelik çalışmalar optik altyapı üzerinde sürdürülmektedir. Tümoptik ağ olarak adlandırılan bu yapıda iletimin yanı sıra anahtarlamanın da optik ortamda gerçekleştirilerek iletişimin tamamıyla optik ortamda yapılması öngörülmektedir. Bilindiği gibi verinin taşındığı elektronik ortamın bandgenişliği ve hızı sınırlaması fiber optik taşıyıcılar ile aşılmış, daha çok miktarda verinin daha hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanmıştır. Ancak tamamen elektronik ortamda gerçekleşen iletişimin ortasında yaratılmış bulunan bu optik taşıyıcı arabirimi, iletim bütünlüğü için elektronikten optiğe ve optikten elektroniğe dönüşümleri gerekli kılmıştır. Bunun yanında, anahtarlama ve yönlendirme aşamalarında elektronik anahtarlamanın gereken optik hızına çıkamaması nedeniyle bir darboğaz oluşmakta, iletişim elektronik anahtarlamanın hızına bağlı kalmaktadır. Bu yüzden elektronik-optik-elektronik dönüşümlerden kurtulmak ve de anahtarlama darboğazını aşmak amacıyla anahtarlama ve yönlendirme noktaları olan düğüm yapıları optik/fotonik elemanlarca gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İnternetin paket temelli yapısına bağlı olarak anahtarlama/yönlendirme işlemleri dalgaboyu bölüşümlü çoğullama gibi devre temelli ya da fotonik paket anahtarlama gibi paket temelli olarak, bağlantılı ya da bağlantısız işgörüler üzerinde gerçekleşmektedir. Dalgaboyu bölüşümlü çoğullama ile iletim kapasitesi arttırılmakta ancak her bir dalgaboyu için kapasite optik yönlendiriciler/ anahtarlayıcılar nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Fotonik paket anahtarlama ile açık sistemler arabağlaşımı ağ katmanındaki internet protokolü başlığının paketten ayrıştırılıp işlenmesi ve paketin bu bilgiye göre yönlendirilmesi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir [4,5]. Bugüne kadar ATMOS, KEOPS gibi projelerde bir çok fotonik paket anahtarlama şemaları önerilmiştir [3,7]. Ancak bu

2 yaklaşımlarda optik fiberin hızına göre daha yavaş olan elektronik başlık ilave etme ve işleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler saydam iletişimi etkilemeseler de, çok fazla miktardaki trafiğin anahtarlanmasında optiğin sahip olduğu geniş potansiyeli sınırlamaktadırlar. Bu nedenle optik başlık işlemenin kullanıldığı tüm-optik yönlendirme ve tüm-optik ağ yapısını oluşturma amacıyla çalışmalar devam etmektedir [2,3,6]. 2. Fiber Bragg Izgaralar Çalışmamızda genel bir fotonik paket anahtarlama şeması üzerinde anahtarlama/yönlendirme yapmak üzere fiber Bragg ızgaraların kullanılması önerilmektedir. Bilindiği gibi fiber Bragg ızgaralar, çoğullayıcılar, çoklayıcılar ve bağlayıcılar oluşturmakta kullanılan yapılardır. Kırılma indisinin fiber uzunluğu boyunca dönemli değişimi olarak tanımlanabilen ızgara yapısında kırılma indis değişimi, morötesi lazer ışımanın fotoduyarlı fiber çekirdeğinde yarattığı girişim saçakları ile de oluşturulabilmektedir. İndis değişiminin en güçlü olarak gözlendiği frekans, Bragg dalgaboyu λ B =2n e Λ (1) olarak verilir. Burada n e fiberin etkin kırılma indisi ve Λ ızgaradaki kırılma indis değişiminin aralığıdır. Fiberin içinde ileri kip yayılımı ve geri kip yayılımı arasında bağlaşım, bu uzunluğun ve/veya indis değişiminin ayarlanması ile kontrol edilebilir [1,4]. Başka bir deyişle, ızgarayı etkileyen lazer kaynağı ile fiber içindeki optik dalga, kısaca ışık ile ışık, kontrol edilmekte, fiber içindeki iletim yönü ve gücü değiştirilebilmektedir (Şekil 1). giriş kontrol Bragg ızgara çıkış 3. Yönlendirme Modeli Şekil 1 Fiber ve Bragg ızgara yapısı Çalışmamızda bu şekilde çalışan fiber Bragg ızgaraları anahtar görevini gerçeklemek için kullanıp, bu anahtarlarla paket başlık bilgisinin değerlendirilerek yönlendirme yapılabileceği benzetim aracılığıyla gösterilmiştir. Bu amaçla ilk önce bir fotonik paket işleme modeli tasarlanmıştır (Şekil 2). Burada paket seviyesinde, bit seviyesinde ve yol atama çizelgesi güncellemesinde olmak üzere üç seviyeli bir hız sıradüzeni sunulmaktadır. Doğal olarak paket anahtarlamayı en hızlı şekilde gerçekleştirmek amaçtır. Bit seviyesinde anahtarlama ise başlık tanımada ve başlık bitlerini yeterince hızlı elde etmekte gerekmektedir. Diğer yanda yol atama çizelgesi güncellemesi için o kadar hızlı gerçeklenme gereği duyulmamaktadır ve güncelleme yönlendiricinin hızını düşürmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Sistemimizde paket hızı esas alınarak yönlendirme gerçekleştirilirken, paket fiber gecikme hatları ile yönlendirme işlemi süresince geciktirilmiş, yol atama çizelgesi güncelleme zamanı ise elektronik kontrol biriminin düzenlemesine bırakılmıştır.

3 DB Fiber geciktirici hatlar Optik anahtar A B C BT S/P Optik İşleme Birimi Sürücü Kontrol Birimi DB: Demet bölücü, BT: Başlık tanıyıcı, S/P: Seriden paralele dönüştürücü Şekil 2 Fotonik paket anahtarlama/yönlendirme modeli Modelimizde fiber üzerinden gelen internet protokol başlık bilgisi dört bit olarak ele alınmaktadır. Seri olarak gelen bu bilgi öncelikle paralele çevrilerek anahtarlama sistemine beslenmektedir. Anahtarlama sistemi Tablo 1 de de gösterildiği gibi, dört bitin olası on altı farklı durumuna göre üç farklı yöne yönlendirme yapacak şekilde ayarlanmıştır. (Farklı yön sayısı yönlendiricinin bağlı olduğu diğer yönlendiricilerin sayısına bağlı olarak değişebilir ancak biz sıradan bir yönlendirici için bunu üç olarak kullandık). Tablo 1 Başlık bilgisine göre anahtarlama Giren Başlık Bilgisi Çıkış 0001, 0101, 1001, 1100 A 0010, 0110, 1000, 1010, 1101, 1110, 1111 B 0000, 0011, 0100, 0111, 1011 C Başlıktan elde edilen her bir bit karşılık gelen lazer kaynaklarını sürmektedir (Şekil 3). Bu kaynaklardan beslenen fiberler üzerindeki Bragg ızgaraların kırılma indisleri, kontrol birimi lazerlerinin ışımasıyla değiştirilebilmektedir. Bu sayede kırılma indis değerlerine göre ızgaralar başlık bitlerinden gelen giriş gücünü iletmekte ya da yansıtmakta, böylece kontrol biriminin lazerleri ile giriş lazerleri kontrol edilerek ızgaralar üzerinde anahtarlama sağlanmış olmaktadır. Bu şekilde çıkışa yönlendirilen giriş gücü kontrol biriminin lazerlerinin uyguladığı anahtarlama ışımasına göre önceden tasarlanmış çıkışı seçmiş olmaktadır.

4 ızgara giriş çıkış Bilgi lazer kaynakları Kontrol lazer kaynakları Şekil 3 4 bit giriş için benzetim modeli 4. Benzetim Sonuçları Benzetmemizde internet hattından gelen başlık bilgisi olarak rasgele seçilmiş dört bitlik bilginin, Tablo 1 de verilmiş bulunan, kendisi için belirlenmiş çıkışı seçmesi gösterilmiştir. 1000, 1100 ve 0111 olarak tekrarlı verilen üç giriş kelimesi için belirlenen şekilde sırasıyla B çıkışının, A çıkışının ve C çıkışının aktif olması Şekil 4 te gösterilmiştir. Giriş: 1000, 1100 ve 0111 A çıkışı B çıkışı C çıkışı Şekil 4 Giriş kelimelerine karşılık çıkışlar

5 Bu işlemler süresince fiber geciktirici hatlarda bekletilen paketin belirlenen çıkışa yönlendirilmesi, fotonik paket anahtarlama modelimizdeki sürücü aracılığıyla sağlanmaktadır. Böylece başlık bilgisine göre paketin istenilen yöne yönlendirilmesi gerçekleşmiş olmaktadır. 5. Sonuç ve Gelecek Çalışmamızda internet veri paketlerinin, taşıdıkları başlık bilgilerine dayanılarak, fiber Bragg ızgaralar kullanılarak yönlendirilebileceği benzetim aracılığıyla gösterilmiştir. Benzetmede başlık bilgisi tasarım kolaylığı açısından dört bit olarak ele alınmıştır. Ancak tasarımın esas amacı 32 bit internet protokol adreslerini kullanarak yönlendirme yapılabileceğini göstermektir. Bu düşünceyle tasarımımız, 32 bit için genişletilebilir ancak bu aşamada kullanılacak eleman ve bağlantı sayısının çok olmasından ötürü, internet protokol adreslerinin dört adet sekiz bit olarak sınıflara ayrıldığı altsınıf ağları biçiminde ya da ayarlanabilir boyutlarda sınıfsız olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra, çoklu-protokol etiket anahtarlama tekniği de, bu dört bit ya da fazlasının etiket olarak kullanılması ile gerçekleştirilebilir. Kaynakça: [1] Hibino Y., Passive Optical Devices for Photonic Networks, IEICE Trans. Commun., s , Ekim [2] O Mahony M. J., Simeonidou D., Hunter D. K. ve Tzanakaki A., The Application of Optical Packet Switching in Future Communication Networks, IEEE Communications Magazine, s , Mart [3] Pattavina A., Martinelli M., Maier G. ve Boffi P., Techniques and Technologies Towards All- Optical Switching, Optical Networks Magazine, s , Nisan [4] Ramaswami R. ve Sivarajan K. N., Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann, San Francisco, A.B.D., [5] Tanenbaum A. S., Computer Networks, Prentice-Hall, New Jersey, A.B.D., [6] Veeraraghavan M., Karri R., Moors T., Karol M. ve Grobler R. Architectures and Protocols that Enable New Applications on Optical Networks, IEEE Communications Magazine, s , Mart [7] Yao S., Mukherjee B. ve Dixit S., Advances in Photonic Packet Switching: An Overview, IEEE Communications Magazine, s , Şubat 2000.

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları Hakan BURDURLU, Hasan DİNÇER Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EHSAM) E-mail : hburdurlu@kou.edu.tr,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ 3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ Dr. Cahit Karakuş İstanbul Kültür Üniversitesi Dr. Mehmet Fatih Demirkol Avea Anahtar Kelimeler: GSM, Mobil iletişim, Baz istasyonu,

Detaylı

4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI

4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI 4G YENİ NESİL LTE GSM BAZ İSTASYONU ANTEN TASARIMI Metin ACAR * Uğur YALÇIN * Özet: Bu çalışmada LTE 4G baz istasyonu antenleri incelenmiş ve bu sistemde çalışabilecek ilgili anten tasarımı yapılmıştır.

Detaylı

Deniz Savunma Sistemleri Alanında Sistematik Yazılım Yeniden Kullanım Yaklaşımı

Deniz Savunma Sistemleri Alanında Sistematik Yazılım Yeniden Kullanım Yaklaşımı Deniz Savunma Sistemleri Alanında Sistematik Yazılım Yeniden Kullanım Yaklaşımı Bülent DURAK 1, Eren Koçak AKBIYIK 2, İbrahim Onuralp YİĞİT 3 1,2,3 ASELSAN A.S. Savunma Sistem Teknolojileri Grubu 1 durak@aselsan.com.tr,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME Tuğba BEŞİR, Zeynep GÜRKAŞ AYDIN, A.Halim ZAİM, M.Ali AYDIN İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü,İstanbul t.besir@istanbul.edu.tr, zeynepg@istanbul.edu.tr,

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1

ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1 ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1

TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1 TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1 Technological Development, Financial Analysis of Technology Firms in Iso and Nasdaq Index Arş. Gör. Dr. Ali

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 15-22 Aralık 2005 Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ali ALAGÖZ * ÖZET Günlük hayatın her alanına giren internet, iletişimden araştırmaya, alışverişten reklama her alanda yerini almış, ticaretin ve pazarlamanın

Detaylı