TÜM-OPTİK BİLGİSAYAR AĞLARI ve YÖNLENDİRİCİLERİ. Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜM-OPTİK BİLGİSAYAR AĞLARI ve YÖNLENDİRİCİLERİ. Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ"

Transkript

1 TÜM-OPTİK BİLGİSAYAR AĞLARI ve YÖNLENDİRİCİLERİ Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gülbahçe Köyü, 35437, Urla, İzmir Tel: , Faks: {ozbek, ÖZET İnternetin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan trafik artışı, her geçen gün daha da artan bir bandgenişliği ve hız ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu amaçla yararlanılan optik ağ teknolojisinin gelişimi de bu ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda olmaktadır. İnternetin paket temelli yapısına bağlı olarak optik paket yönlendirme, ağ yapısının oluşumunda kullanılan önemli uygulama alanlarından biri olarak görünmektedir. Çoklu-protokol etiket anahtarlama da bu alanda yapılan çalışmalara yeni bir yön vermiştir. Bu çalışmada internet veri paketlerinin yönlendirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar incelenerek, gelecek nesil internet yapısı hakkındaki öngörüler değerlendirilmiştir. 1. GİRİŞ İki bilgisayarı birbirine bağlamakla başlanan ağ oluşumu günümüzde oldukça yaygınlaşmış ve internet adıyla bütün dünyayı birbirine bağlayacak kadar genişlemiştir. Dünyanın herhangi bir yerinden çok uzak başka bir yerine sadece bir telefon hattı kullanarak bağlanmak artık çok kolaylaşmıştır. İnternetin bu kadar kolay ulaşılabilmesi ve bu kadar hızlı yayılması sonucu kullanıcı sayısının yanı sıra daha hızlı ve kolay kullanıma yönelik uygulamaların sayısı artmıştır. Bu durum ise artan bir bandgenişliği ve hız ihtiyacını gündeme getirmiştir. Fiber optiğin yaygın kullanımıyla, optiğin artan bandgenişliği ve hız ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeli hatırlanmış ve bilgisayar ağları gelişimini bu doğrultuda sürdürmüştür. İki sabit nokta arasındaki optik ortam üzerinden verinin iletilmesi için geliştirilmiş bulunan eşzamanlı optik ağ (SONET) linkleri ile yaygınlaşan fiber optik iletişim, daha sonra hücre adı verilen küçük boyutlu (53 bayt) paketler aracılığıyla bilginin iletildiği eşzamansız aktarım kipi (ATM) servislerini de destekler duruma getirilmiş ve internet trafiği ya da daha sık kullanılan şekliyle internet protokolü (IP), ATM, SONET katmanlarının biri veya birleşimi üzerinde taşınır hale getirilmiştir [1].

2 IP ATM IP IP SONET/SDH ATM SONET/SDH IP Optik Optik Optik Optik IP/ATM/SONET IP/ATM IP/SONET IP/WDM Şekil 1 Optik temelli IP taşıyan katman yapıları 2. FOTONİK PAKET ANAHTARLAMA İletimin optik ortama taşınmasına rağmen anahtarlamanın elektronik ortamda yapılması ve ağ düğümlerinde elektronik anahtarlamanın yeterince hızlı olamamasından doğan darboğaz, düğüm yapılarının optik elemanlarca oluşturulması ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bu aşamada internetin paket temelli yapısına bağlı olarak fotonik paket anahtarlama, optik ağ yapısının oluşumunda kullanılan önemli uygulama alanlarından biri olarak görünmektedir. Fotonik paket anahtarlama ile ağ katmanındaki internet protokolü başlığının paketten ayrıştırılıp, işlenmesi ve paketin bu bilgiye göre yönlendirilmesi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Başlangıçta fotonik paket anahtarlama teknikleri ve optik iletim tek dalgaboyunda daha hızlı ve verimli bir iletişimi sağlamak için yapılmaktayken, çalışmalar bir tek fiberin birden çok dalgaboyunu taşıyabildiğinin farkına varılması sonucu oluşturulan dalgaboyu bölüşümlü çoğullama (WDM) tekniği ile geliştirilmiş, optik ekle-çıkart çoğullayıcılar (OADM), optik çapraz bağlayıcıların (OXC) yanı sıra optik anahtarlar ve yönlendiriciler bu tekniğin üzerine tasarlanır olmuşlardır. İlk başta tek fiberde 8 olan dalgaboyu çeşitliliği, yoğun dalgaboyu bölüşümlü çoğullama (DWDM) tekniği ile birkaç yüz seviyesine çıkmıştır. Örneğin, Lucent Teknoloji nin geliştirdiği WaveStar LambdaRouter yönlendiricisi, bir dizi mikroskobik aynanın optik işaretleri yönlendirdiği mikro-elektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 256 kanalı desteklemektedir [2]. Şekil 2 de bu yapının temelini oluşturan tek katman üzerine ışığı yönlendirmek için yerleştirilmiş elektrik kontrollü mikroskobik aynaların çalışma yapısı gösterilmiştir [3]. Ancak kullanılan dalgaboyu kanalları ve bu kanallar arası girişimin ortaya çıkmaması için gerekli frekans aralığı önemli bir sınırlama oluşturmaktadır. Bu sınırlamalar uluslararası iletişim birliği (ITU) tarafından standarda bağlanmış, dalgaboyları, 193,100 THz (1552,524 nm) frekansı merkez alınarak yerleştirilmiş ve kanallar arası boşluk da ITU-T G.692 ye göre 100 GHz (0,8 nm) olarak önerilmiştir [4].

3 Giriş Çıkış Giriş Çıkış Çıkart Ekle V V Şekil 2 Mikroskobik ayna yapısı Kullanılan dalgaboyu sayısının artışı ve standartlaşmanın sağlanması ile Gb/s hızlarında çalışan sistemler geliştirilmiştir. Bunlardan 10 Gb/s hızında olanları piyasaya sürülmüş ve kullanılmakta, 40 Gb/s hızındaki sistemler ise henüz test aşamasında bulunmaktadır [5]. Daha hızlı sistemler üzerinde araştırmalar da devam etmektedir. Ancak önemli olan gelişme, internet protokolünün dalgaboyu bölüşümlü çoğullama kanalları üzerinden iletilmeye başlanması ve çok katmanlı iletişimin sadece IP ve optik katmanlarının oluşturduğu iki katmanlı yapıya indirilmiş olmasıdır (Şekil 1). Bu şekilde veri bağlantı katmanı ile ağ katmanı yapısı birleştirilmiş, anahtarlama ve yönlendirme işlemleri tek katmanda bir araya getirilmiş olmaktadır. Optik ekle-çıkart çoklayıcılar ve optik çapraz bağlayıcılar gibi elemanlardan oluşan yoğun dalgaboyu bölüşümlü çoğullama yapısı bilindiği üzere devre temellidir. Kanallar ve bu kanallardan gönderilen verilerin yolu belirlidir. Buna karşın IP paket temelli bir yapıya sahiptir ve iletim yolu daha önceden belirlenmiş değildir. Her bir yönlendirici kendisine gelen IP paketlerini RIP veya OSPF gibi iç ağ geçidi protokolleri ya da BGP gibi dış ağ geçidi protokolü aracılığıyla değerlendirir, bu aşamada oluşturduğu yönlendirme tablosu bilgileri ile de yönlendirmeyi gerçekleştirir. Elektronik ortamda bu tablo rasgele erişimli bellekte (RAM) saklanır ve güncellenirken, optik ortamda bu elemanın bulunmamasından dolayı fotonik paket anahtarlamada fiberlerle geciktirici hatlar oluşturularak farklı tamponlama yöntemleri kullanılmaktadır. Veri paketlerinin içeriği hakkında bilgi veren başlığın paketten ayrıştırılıp, işlenmesi ve paketin bu bilgiye göre yönlendirilmesinin optik ortamda gerçekleşmesi fotonik paket anahtarlamanın konusudur ve bu amaç için kullanılan yöntemler sayesinde fotonik paket anahtarlama bize yüksek hızın yanı sıra, veri hızı ve biçiminde saydamlık sağlamaktadır. Bu zamana kadar bir çok fotonik paket anahtarlama sistemi önerilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ATMOS, KEOPS ve WASPNET çalışmaları içinde gerçekleştirilenler örnek olarak gösterilebilir [6,7,8]. Ancak bu yaklaşımların hepsinde optik fiberin iletim hızına göre daha yavaş olan elektronik başlık işleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler saydam iletimi etkilemeseler de çok fazla miktardaki trafiğin anahtarlanmasında optiğin sahip olduğu geniş potansiyeli sınırlarlar. Bu nedenle optik başlık işlemenin kullanıldığı ve tüm-optik yönlendirme ve tüm-optik ağ yapısını oluşturma amacıyla araştırmalar devam etmektedir.

4 Bu yöndeki çalışmalardan biri olarak, genel bir fotonik paket anahtarlama şeması üzerinde yönlendirme yapmak amacıyla fiber Bragg ızgaraları kullanmayı önermiştik [9]. Bu çalışmada, başlığı optik olarak işleme amacını esas alarak, fiber Bragg ızgaralar aracılığıyla iletim yönünü değiştirmek üzere bir fotonik anahtarlama modeli tasarlanmış ve bu modelin yönlendirmeyi gerçekleştirdiği, VPI firmasının özel benzetim yazılımı ile gösterilmiştir. 3. ÇOKLU-PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMA Tüm-optik ağ yapısı kurulmaya çalışılırken, eş sürede internet protokol yapılarını geliştirmek için çalışmalar da devam etmektedir. Şu anda kullanılmakta olan internet protokolünün dördüncü versiyonu (IPv4) yerine daha çok adres kapasitesine, daha iyi hizmet kalitesine (QoS) ve güvenlik özelliklerine sahip altıncı versiyonu (IPv6) üzerine çalışmalar devam etmektedir. Aynı zamanda şu anda kullanılmakta olan IPv4 ü daha etkinleştirmek yönünde çalışmalar da sürmektedir. Bunlardan en son ve de önemli olanı çoklu-protokol etiket anahtarlama (MPLS) üzerinedir. IP ye bağlantı merkezli yapının özelliklerini getiren çoklu-protokol etiket anahtarlama, internete standart koyan bir grup olan IETF tarafından IP ağlarının kontrol edilebilirliği, verimliliği, güvenirliği ve dolayısıyla yararını arttırmak amacıyla geliştirildi. Esas olarak IP paket başlığının daha kısa bir şekilde ifade edilerek yönlendirilmede kullanılması amacını güder. Bu kısa ifade etiket olarak adlandırılır ve paket başlığının taşıdığı hedef adres bilgisine göre yönlendirilmesinde olduğu gibi paketler bu etiketlere göre yönlendirilir. Bu yönlendirmede etiketler atandıkları yönlendirme eşdeğerlik sınıfını (FEC) ifade ederler ve yönlendirme etiket anahtarlama yolları (LSP) üzerinden etiket anahtarlama yönlendiriciler (LSR) tarafından gerçekleştirilir (Şekil 3) [10,11]. LSR-1 LSR-2 LSR-3 λ 3 λ 1 λ 2 LSR-6 IP yönlendirici LSR-4 LSR-5 Şekil 3 Etiket anahtarlama yönlendiricileri ile yönlendirme

5 Çoklu-protokol etiket anahtarlama üzerine yapılan son çalışmalar ile veri bağlantı katmanı ile ağ katmanı arasında bu iki katmanı birleştiren bir kontrol katman yapısı yaratılmaktadır. Bu katman ile iletiler farklı bağlantı yapılarına göre ya da farklı iletim amaçlarına göre gruplandırılmakta, bu amaçla kullanılan etiketlerin birbirleriyle yer değiştirmesi, iç içe geçmesi veya yığınlaşması gibi teknikler sayesinde yönlendirme basitleşmektedir. Bu basitleşme, var olan işaret ve yönlendirme protokollerine bazı eklemeler gerektirmekle beraber, trafik yönetiminde kolaylıklar sağlamaktadır [10,11,12,13]. Gelen sinyalin dalgaboyu etiket olarak kullanıldığında genelleştirilmiş çokluprotokol etiket anahtarlama (GMPLS) da denilen çoklu-protokol lambda anahtarlama (MPλS) ortaya çıkmaktadır. Çoklu-protokol lambda anahtarlama, çoklu-protokol etiket anahtarlamanın getirdiği avantajlarla, IP paketlerinin optik düğümlerden oluşan optik ağlar ile iletilmesidir. Bu amaçla optik çapraz bağlayıcılar ve optik ekle-çıkart çoklayıcılar gibi elemanların oluşturduğu düğüm noktaları arasında ışık yolları kurularak oluşturulacak kanallar ile yönlendirme sağlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan protokole etiket dağıtım protokolü (LDP) adı verilmektedir ve bağlantı sağlama ve hata yalıtımı için kullanılan bağlantı yönetim protokolü (LMP) ile birlikte genelleştirilmiş çoklu-protokol etiket anahtarlamanın gerçekleşmesinde önemli rol oynarlar [12,13]. Son yapılan çalışmalar ise iki temel yöntem üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlardan biri optik çapraz bağlayıcılar, optik ekle-çıkart çoklayıcıların kullanıldığı, dalgaboylarının çoklanarak kullanılmasına dayalı dalgaboyu bölüşümlü çoğullama (WDM) tabanlı çoklu-protokol lambda anahtarlama (MPλS), diğeri de fotonik paket (etiket) anahtarlama tekniklerine (yan taşıyıcı çoklama, zaman-dalgaboyu haritalama) dayanan çoklu-protokol etiket anahtarlama (MPLS) tabanlı optik kod etiket anahtarlamadır (OC-MPLS) [13]. Her iki yöntem de IP-optik bütünleşmesini gerçeklemeyi amaç edinmiş ve her iki yaklaşımın da çözülmesi gereken sorunları üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 4. GELECEK Optik internetin temeli olan optik iletişimin tam anlamıyla elde edilebilmesi için optik iletimin yanı sıra optik işlemenin de gerçeklenmesi gerekmektedir. Optik ağ düğümlerinde paketlerin optik elemanlar tarafından işlenmesi ile gerçekleşecek tümoptik iletişim için çalışmalar devam etmektedir. Genelleştirilmiş çoklu-protokol etiket anahtarlama (GMPLS) ve ona bağlı diğer çalışmalar ile bu alanda yeni bir yöne gidilmiş ve IP nin dalgaboyu bölüşümlü çoğullama (WDM) temeli üzerine oturtulmasıyla başlanan altyapı, çoklu-protokol etiket anahtarlama (MPLS) ile veri bağlantı ve ağ katmanlarının birleştiği bir yapıyı oluşturmuştur. Bu iki katmanın birleşmesi ile optiğin hız, saydamlık gibi getirileri daha da etkinleştirilmiş ve gelecekte kaçınılmaz olarak kullanılacağını düşündüğümüz optik internet altyapısı kurulmuş olmaktadır. KAYNAKLAR [1] Rajiv Ramaswami & Kumar N. Sivarajan, Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [2] Bell Labs Technology: Trends & Developments, Vol. 4, No. 2, 2000.

6 [3] J. E. Ford, V. A. Aksyuk, D. J. Bishop, J. A. Walker, Wavelength Add-Drop Switching Using Tilting Micromirrors, Journal of Lightwave Technology, Vol. 17, No. 5, s. 904, Mayıs [4] Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, McGraw-Hill, Boston, [5] Sudhir Dixit & Yinghua Ye, Streamlining the Internet-Fiber Connection, IEEE Spectrum, Vol.38, No. 4, Nisan [6] F. Masetti et al., High Speed, High Capacity ATM Optical Switches for Future Telecommunication Transport Networks, IEEE Journal of Selected Areas in Communications, Vol. 14, No. 5, s. 979, Haziran [7] Christian Guillemot et al., Transparent Optical Packet Switching: The European ACTS KEOPS Project Approach, Journal of Lightwave Technology, Vol. 16, No. 12, s. 2117, Aralık [8] David K. Hunter et al., WASPNET: A Wavelength Switched Packet Network, IEEE Communications Magazine, s. 120, Mart [9] M. Erdal Özbek, Optical Routing in Packet Switched Networks, Yüksek lisans tezi, Ağustos [10] M. A. Ali et al., Architectural Options for the Next-Generation Networking Paradigm: Is Optical Internet the Answer?, Photonic Network Communications, Vol. 3, No. 1, s.7, [11] E. Rosen, A. Viswanathan, R. Callon, Multiprotocol Label Switching Architecture, RFC 3031, Ocak [12] A. Banerjee et al., Generalized Multiprotocol Label Switching: An Overview of Routing and Management Enhancements, IEEE Communications Magazine, s.144, Ocak [13] Masayuki Murata & Ken-ichi Kitayama, A Perspective on Photonic Multiprotocol Label Switching, IEEE Network, s.56, Temmuz/Ağustos 2001.

Fiber Bragg Izgaralar ile Fotonik Paket Anahtarlama

Fiber Bragg Izgaralar ile Fotonik Paket Anahtarlama Fiber Bragg Izgaralar ile Fotonik Paket Anahtarlama Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Urla, İzmir {ozbek, sdinleyi}@likya.iyte.edu.tr

Detaylı

MPLS AĞLARI ÜZERİNDE SERVİS KALİTESİNİN ANALİZİ

MPLS AĞLARI ÜZERİNDE SERVİS KALİTESİNİN ANALİZİ MPLS AĞLARI ÜZERİNDE SERVİS KALİTESİNİN ANALİZİ Özge GÜRE 1 Burak Kaan BOYACI 2 N. Özlem ÜNVERDİ 3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİNE BİR BAKIŞ Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde dünyanın neresinde olursa olsun

Detaylı

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

M.Ali AYDIN, A.Halim ZAĐM, ve Özgür Can TURNA. Đstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ĐSTANBUL. Özet. Abstract. 1.

M.Ali AYDIN, A.Halim ZAĐM, ve Özgür Can TURNA. Đstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ĐSTANBUL. Özet. Abstract. 1. Optik Çoğuşma Anahtarlamalı Ağlarda Çoğuşma Oluşturma Yöntemlerinin Başarıma Etkisi* The Effects of Burst Creation Mechanisms on Success of Optical Burst Switching Networks M.Ali AYDIN, A.Halim ZAĐM, ve

Detaylı

MPLS (Multi Protocol Label Switching) Geleneksel Yönlendirme ve Paket Anahtarlama

MPLS (Multi Protocol Label Switching) Geleneksel Yönlendirme ve Paket Anahtarlama MPLS (Multi Protocol Label Switching) Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Internet, her yerden erişilebilen bir ağ haline gelmiş ve kurumsal ve son kullanıcı pazarı için birçok yeni uygulamanın geliştirilmesine

Detaylı

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Burak KARTAL Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

Konular. Veri iletimi. Đletim Ortamları. Haberleşme modeli protokoller, standartlar, standardizasyon kuruluşları Ağ gerekliliği OSI referans modeli

Konular. Veri iletimi. Đletim Ortamları. Haberleşme modeli protokoller, standartlar, standardizasyon kuruluşları Ağ gerekliliği OSI referans modeli Veri Haberleşmesi Konular Giriş Haberleşme modeli protokoller, standartlar, standardizasyon kuruluşları Ağ gerekliliği OSI referans modeli Veri iletimi Temel Kavramlar Analog ve sayısal veri iletimi Đletim

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

Pasif Optik Erişim Ağlarının Gelişimi

Pasif Optik Erişim Ağlarının Gelişimi Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Pasif Optik Erişim Ağlarının Gelişimi İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

CDMA VE UMTS: ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE ÖNERİSİ

CDMA VE UMTS: ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE ÖNERİSİ CDMA VE UMTS: ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE ÖNERİSİ Afşin BÜYÜKBAŞ UZMANLIK TEZİ TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Mayıs 2005 Ankara Afşin BÜYÜKBAŞ tarafından hazırlanan,

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA. VoIP BAŞARIMI

ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA. VoIP BAŞARIMI ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA VoIP BAŞARIMI Suzan BAYHAN, Gürkan GÜR ve Fatih ALAGÖZ NETLAB, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, TÜRKİYE {bayhan, gurgurka, alagoz}@boun.edu.tr

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ Bölüm 5 : ANAHTARLAR, KÖPRÜLER, YÖNLENDİRİCİLER Türkçe (İngilizce) karşılıklar Anahtar (Switch) Uzam bölüşümlü anahtarlama (space-division switching) Zaman bölüşümlü anahtarlama (time-division switching)

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİSAYAR AĞLARI Ağ Nedir? Neden Bilgisayar Ağlarına İhtiyaç Duyulmuştur? Ağ Donanımları Ağ Mimarileri Ölçeklerine Göre Ağlar Ağ Topolojileri Ağ Protokolleri Kablosuz Ağ Bağlantı

Detaylı

802.11s Örgü (Mesh) Ağ Yönlendirme Algoritmaları

802.11s Örgü (Mesh) Ağ Yönlendirme Algoritmaları 802.11s Örgü (Mesh) Ağ Yönlendirme Algoritmaları Mehmet Burak Uysal, Gökhan Akın, Mustafa Ünaldı, Tugay Sarı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İstanbul uysalmeh@itu.edu.tr, akingok@itu.edu.tr,

Detaylı

GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ GELİŞEN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Ali AKDAĞLI Öğr. Gör. Fikret ÇALIŞKAN Yük. Müh. Şevket DEMİRCİ Mart 2008 Mersin ÖNSÖZ Gelişen haberleşme teknolojileri sayesinde artan haberleşme olanakları

Detaylı

SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 45-78 SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Can EYÜPOĞLU 1, Muhammed Ali AYDIN 2, Abdül Halim ZAİM 3

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (4) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (4) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (4) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Haberleşme Protokolleri Ağ iletişimini düzenleyen kurallara protokol denir. Bu kurallar bir mesajın;

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI XDSL ( Digital Subscriber Line) SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

Detaylı

FOTONİK TEKNOLOJİ DE DEVRİMSEL GELİŞMELER

FOTONİK TEKNOLOJİ DE DEVRİMSEL GELİŞMELER FOTONİK TEKNOLOJİ DE DEVRİMSEL GELİŞMELER Dr. İbrahim Cahit Arkut 1 Özet Teknolojik gelişmeler yaşamımızı doğrudan etkileyen buluşları istatiksel olarak her yüzyılda bir iki kez karşımıza çıkarmaktadır.

Detaylı

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*)

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*) inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler

Detaylı

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi Ergin YILMAZ, Ertan ÖZTÜRK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 67100 Zonguldak erginyilmaz@karaelmas.edu.tr,

Detaylı

YEREL AĞIN KULLANIMA AÇILMASI (LOCAL LOOP UNBUNDLING) Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

YEREL AĞIN KULLANIMA AÇILMASI (LOCAL LOOP UNBUNDLING) Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı YEREL AĞIN KULLANIMA AÇILMASI (LOCAL LOOP UNBUNDLING) Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı RAPOR NO : 4 RAPOR TARİHİ : Eylül 2001 ÖZET Yerel ağın diğer işletmecilerin kullanıma

Detaylı

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008

WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 WiMAX Standartları Haluk Tanrıkulu haluk@ieee.org Ocak 2008 İçindekiler 1. Giriş 2. WiMAX Teknolojisine Genel Bir Bakış 3. WiMAX Standartları 4. WiMAX Şebekesine Erişim 5. Çok Taşıyıcılı Modülasyon 6.

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye

Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye Kübra Çalış 1, Suat Özdemir 2 1 Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara 2 Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara

Detaylı