Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır."

Transkript

1

2

3 Erdoğan Tekin, lise öğreniminden sonra devlet öğrencisi olarak İngiltere de metalbilim öğrenimi gördü. Leeds Üniversitesi nden çeliklerin menevişlenmesi üzerine doktorasını aldı te yurda dönüşünde ODTÜ Metalurji Bölümü nün kurulma çalışmalarına katıldı yıllarında Gölcük Askeri Tersanelerinde yedek subaylık görevini yaptı. Daha sonra, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sanayi kuruluşlarında yöneticilik yaptı yılında yeniden ODTÜ ye döndü. Prof.Tekin in temel ilgi alanı çelikler ve çelik üretim teknolojileridir. Türkiye üniversitelerinde bu alanda ders veren tek öğretim üyesi olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunduğu bildiriler, Türkçe ve İngilizce yayınladığı makaleler, proje raporları ve kitaplarından oluşan toplam yayın sayısı 150 yi geçmiştir. Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

4 GİRİŞ Elinizdeki bu sözlük kırk yıllık bir derlemenin ve iki yılık bir yazım çalışmasının ürünüdür. Türkçe ye ilk ilgim ortaokul sıralarında başladı ve daha sonraki yıllarda merakım yoğunlaşarak arttı. Devlet öğrencisi olarak İngiltere de eğitim gördüğüm sürede dil konusuna özel bir ilgi duydum. Bir yandan sözcüklerin kökleri ve türetim biçimleri ile ilgilenirken diğer yandan ulusların kültürlerinin dilleri ile olan ilişkilerini öğrenmeye çalıştım. Şunu anladım ki dil bir ulusun yaşam ve kültüründe en önemli birleştirici ögelerden biridir. Doktora sonrası Türkiye ye döndüğümde ODTÜ de öğretim üyesi olarak çalışırken eğitimin hem orta düzeyde hem de üniversite düzeyinde İngilizce yapılmasını çok yadırgadım. Ne yazık ki öğretim üyeleri arasında TÜRKÇE nin bilim dili olamayacağını savunanlar ve bilim dilinin İngilizce olması gerektiğine inananlar da vardı. Yabancı dil bilme gereğinin başka, yabancı dilde eğitim yapmanın başka bir şey olduğunu bir türlü kavrayamadık. Öyle ki bugün geldiğimiz noktada ilk okul düzeyinde bile eğitimi yabancı dille yapma eğilimleri belirmiş durumda. Ben her toplumun eğitiminin kendi dilinde gerçekleştirilmesi gereğine inanıyorum. Yabancı dil bilmenin yararlı olduğunu ve gereğini de kabul ediyorum. Ancak, yabancı dil bilmenin Türkçe yi ihmal, hattâ dışlama anlamına gelmemesi gerekir. Bugün her alanda Türkçe nin bir dil kirlenmesi içinde olduğunu görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eldeki bu sözlük, biraz da bu duruma tepkimi göstermektedir. Türkiye de bilim Türkçe yapılabilir ve yapılmalıdır da. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Ancak bu, tüm sözcük ve deyimlerin mutlak Türkçe olması zorunluluğunu getirmez. Bir çok bilimsel sözcük yabancı kökeninden geldiği gibi kalabilir. Örneğin, radyo, televizyon, tren, petrol, benzin, metal, plastik v.b. sözcükler artık dilimize yerleşmiş durumdadır. Buna karşın difüzyon, transformasyon, elastik yerine rahatlıkla, yayınım, dönüşüm, esnek denebilir. Nasıl ki reziztans yerine direnç kullanıyoruz, mukavemet yerine de dayanç kullanabiliriz. Stres yerine, niye, gerilim demeyenler var, anlamıyorum. Türkçe sözcük kullanmak, toplumun bireyleri arasında iletişim ve anlaşımı artıracağı ve kolaylaştıracağı için gereklidir. Bugün nasıl ki kompüter değil bilgisayar, mobil telefon değil cep telefonu diyoruz; bunu hem günlük ve hem de bilim sözcüklerinde yaygınlaştırabiliriz. İşte bu inançla 40 yıl önce bilimsel ve teknik sözcük derlemelerine başladım. Bu çalışmamın ilk ürünü 35 yıl önce TDK nın yayınladığı Metabilim İşlem Terimleri Sözlüğü m oldu. Yıllar içinde yetersiz kalan bu sözlüğü, öğrencilerim, meslektaşlarım ve sanayi çalışanları güncelleştirmemi istediler. Şimdi bu fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu sözlüğü hazırlarken metalbilim ve gereçbilim alanlarında 100 ü aşkın ders kitabı, uzmanlık kitabı ve başvuru kitabı tarandı. Çıkarılan sözcükler ABC sıralamasında yerleştirilip dizildiler; daha sonra da Türkçe karşılıkları bulunup işlendi. Sözcüklerin kapsam alanı çok geniş tutuldu. Bu biraz da zorunluluk olarak doğdu. Metalbilim ve gereçbilim bir yandan fizik, kimya, matematik gibi fen bilimleri ve diğer yandan maden mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği v.b. gibi mühendislik alanlarını içermektedir. Ayrıca, modern teknoloji ile gelişen ve yaygınlaşan gereç türlerinden ötürü, eskiden

5 yalnızca metalleri kapsayan metalbilim, genişleyerek, metalbilim ve gereçbilim adını almıştır. Bugün bu bilim dallarının içine hem metal gereçler hem de seramikler, camlar, karmalar, plastikler, nanogereçler ve biyogereçler girmektedir. Öyle ki biyogereç kitapları çok sayıda tıp sözcüklerini içermektedir. İşte bu nedenle elinizdeki sözlüğün içerdiği sözcükler tıp sözcüklerini de kapsamaktadır. İngilizce sözcüklerin bazılarına yeni Türkçe sözcükler önerirken hem İngilizce sözcüklerin türetildiği özgün kökenleri araştırıldı ve hem de Türkçeleri önerilirken Türkçe yazım kurallarına uyuldu. Örneğin martensite, bainite, austenite gibi İngilizce evre adları, özgün araştırıcılarının adlarından türetildiğinden, Türkçeleri de martensit, beynit, ostenit olarak kullanılmak zorundadır. Ancak, Türkçe de dendrit olarak kullanılan dendrite Yunanca dendron (=ağaç) ve ondan türetilen dendritēs (=ağacın) sözcüklerinden türetilmiştir. Bu nedenle, biçimsel olarak dallı nesne anlamına gelen dendrit yerine dallanmak fiilinden türetilen dallantı önerilmektedir. Benzer biçimde Türkçe de ötektik olarak kullanılan eutectic yerine, eu-(iyi) ve tēkein (erimek) tamlamasından gelen eutēkos (=kolayca eriyen) dan türetilen kolayerir önerilmektedir. Bunun uzantısı olan eutectoid ise ötektik gibi anlamı taşır ve Türkçe olarak kolayerirsi denebilir. Ön ekli ve ard ekli İngilizce sözcüklerde de bu eklerin anlamları göz önüne alınarak Türkçeleştirmeler yapıldı. Örneğin, Türkçe de deoksidasyon olarak kullanılan deoxidation deyimi olumsuzluk anlamı getiren (de-) ön eki nedeniyle oksijensizleştirme ya da, daha düzgünce, oksijen giderme olarak önerildi. Ard eklere örnek olarak ta, paslanmaz çelik türleri olan ferritic, martensitic, austenitic için ferritik, martensitik ve ostenitik değil, ferritli, martensitli ve ostenitli önerildi. Bazı İngilizce sözcüklerin anlamları incelenerek Türkçe karşılıklar önerildi. Örneğin, Türkçe de, korrozyon olması gereken fakat yanlış olarak korozyon olarak kullanılan corrosion sözcüğü, Latince corrodere (=kemirmek) fiilinden gelen corrosio (=kemirme) dan türetilmiştir. Corrosion karşılığı olarak Türkçe de de kemirmek fiiline yakın olan yemek (içim içimi yedi, sıkıldım, bozuldum) fiilinden türetilen yenim önerilmektedir. Benzer bir örnek te insert için verilebilir: Bu sözcük de Latince inserere {in-(içine)+serere (bağlamak)} fiilinden gelen {insertus (=içine bağlama)} sözcüğünden türetilmiştir. Bağlantı, başka sözcükler için kullanıldığından insört yerine sokuntu önerilmektedir. Yine bunun gibi implant sözcüğü Fransızca implanter (iyice dikmek, tutturmak, koymak) fiilinden türetilmiştir. Kısa söyleyiş yeğlendiğinden koymak fiilinden türetilen koyuntu implant yerine önerilmektedir. Bir diğer örnek, Türkçe de kompozit olarak kullanılan composite sözcüğüdür; Latince componere {com-(birlikte)+ponere (koymak)} fiilinden gelen compositus sözcüğünden türetilmiştir. Modern anlamı, değişik gereçlerin birlikteliğinden oluşan ortak gereç demektir. Bu deyim için karma önerilmektedir. Benzer biçimde kristal için örüt, indentör için izaçar, spektrum için görünge, spektrometre için görüngeölçer, banyo için yunak kullanılmıştır. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak bunlar, kullanılan yöntemin bilimsel ve akılcı olduğunu kanıtlamak için verilmektedir. Önemli olan Türkçe yi benimsemek, sevmek ve onun zenginliğinden yararlanarak onu geliştirmektir. Sözlükteki tüm İngilizce girdiler ABC sıralamasıyla dizilmiştir. Türkçe karşılıkları bir ya da birden çok olabilmektedir ve bunlar sırasıyla yan yana belirtilmiştir. Türkçe karşılıklar verilirken, eski ile yeni sözcük; öztürkçe ile yabancı sözcükler birlikte

6 verilmiştir. Bir sözcük, Türkçe de kullanılıyorsa, bu sözlükte yerini aldı. Ancak, yeni önerilen ve T.D.K. Sözlüğü nde bulunan Türkçe sözcükler hep yeğlendi. Bazı sözcüklerin hangi alana özgü olduğu (kim.), (fiz.), (mek.), (yerb.), (tıp.) gibi kısaltmalarla imgelenmiştir. Kimya sözcüklerinin çoğunun kimyasal simgeleri verilmiştir. Benzer yöntemle, maden cevherleri ile minerallerin bazılarının da kimyasal simgeleri verilmiştir. Bazı bilimsel yasa ve kuralların da kısaca denklemleri belirtilmiştir. Türkçe- İngilizce bölümündeki Türkçe sözcükler de ABC... sıralamasına göre dizilmişlerdir. Elinizdeki sözlüğün kapsamı çok geniş olmakla birlikte, bu bilim dallarının tüm sözcüklerini içerdiği iddia edilemez. Ancak, metalbilim ve gereçbilim alanında yazılmış dünyanın en kapsamlı ve güvenilir İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce karşılıklar sözlüğü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Umarım, bu alanda çalışan bilim adamlarına, araştırmacılara, uzmanlara, mühendislere ve öğrencilere yararlı olur. Dileğim, bu sözlüğü kullananların Türkçe sözcükleri kullanmak ve yabancı sözcükler yerine yeni Türkçe sözcükler türetmek için bir çaba içine girmeleridir. E. Tekin , Ankara

7 2. BASKI HAKKINDA... ERDEMİR yetkilileri, bir kültür hizmeti olarak yayınladıkları "İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce METALBİLİM ve GE- REÇBİLİM Karşılıklar Sözlüğü"nün 1 yıl içinde tükendiğini ve 2. baskıya karar verdiklerini duyurduklarında doğrusu biraz şaşırdım. Sözlük ilk yayınlandığında bir gereksinmeyi karşılayacağını umuyordum ama, doğrusu, bu kadar kısa sürede tükeneceğini beklemiyordum. Buradan da anlaşılıyordu ki bu alanda gerçekten ciddi bir açık vardı 2. baskı hazırlıklarına girişmeden önce, üniversitelerdeki öğretim üyesi arkadaşlardan, sanayide çalışan teknik elemanlardan ve genelde sözlüğün kullanıcılarından aldığım eleştirileri dikkate almam gerektiğine karar verdim: Eleştiriler, genelde, üç bölümde toplanabilir: İlki, sözlüğün biçimsel görünüşü ile ilgiliydi; bazıları ilk baskıyı çok iri, kalın ve kullanım kolaylığı zayıf diye niteliyordu. Buna ben de katılıyorum. Bu nedenle, 2. baskının A4 boyutlarında ve İngilizce- Türkçe ile Türkçe-İngilizce sözlüklerinin ayrı ayrı basılmasına ve kalınlığı inceltmek amacıyla da sayfa düzeninde 2 yerine 3 sütun kullanılmasına karar verildi. İkinci Bölüm eleştiriler içerik yönündeydi: Kapsamın genişletilmesi öneriliyordu. Buna ben de katıldım ve 2. baskıda özellikle çoğuzlar (=polimerler), seramikler, nanogereçler ve atom santralleri alanlarında yeni girdilere yer verildi. Bu arada ilk baskı için biyogereçler ve tıp gereçleri girdilerini belirlemek için taranan kitaplardan, bu tür sözlükler için çok önemli olduğuna inanmadığım, bazı tıp terimleri de alınmıştı. 2. baskıda, bunların hastalıklarla ilgili olanları, tıp-gereçleriyle doğrudan ilişkili olmayan tıp terimleri çıkarıldı. Üçüncü bölüm eleştiriler ise seçtiğim, kullandığım ve önerdiğim Türkçe sözcükler ile ilgiliydi. Bazıları kınıyor bazıları ise kutluyordu. Ben her türlü görüşü saygıyla karşılarım. Ancak, insanların kişiliklerinin bir yanını oluşturan benimsedikleri ve doğruluğuna inandıkları ilkeler vardır. İşte benim için bunlardan biri de Türkçe dilinin zenginliğidir. Türkçe nin bilim dili de olabileceğine ve Türkçe bilim de yapılabileceğine inanmaktayım. Ancak, bundan her sözcük Türkçe olmalıdır gibi bir sonuç çıkarılmasın; bu hem olanaksız hem de gereksiz. Ne varki bugün vardığımız noktada artık bir Türkçe dili kirlenmesinden söz edilebilir. Bu nedenle Türkçe kullanan bilim ile teknik adamlarının Türkçe sözcükleri kullanmak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu alanda özellikle gençlere görev düşmektedir. 2. baskı yapılırken sözlüğün bilgisayar ortamında da kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Karşılıklar Sözlüğü nün CD olarak ta basılması kararlaştırıldı. Bu konuda anlayış gösteren ERDEMİR yetkililerine teşekkür ediyorum. Umarım bu 2. baskı ile METALBİLİM VE GEREÇBİLİM İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce karşılıklar sözlükleri bu alandaki bir gereksinmeyi karşılar ve yararlı olur. 2. baskının gerçekleşmesinde ilgilerini esirgemeyen ERDEMİR yönetimine ve ayrıca, hazırlama aşamalarında ve özellikle de bilgisayar uygulamalarında bana yardımcı olan ERDEMİR mühendislerine teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Erdoğan Tekin

8 TEŞEKKÜR Kırk yılı aşkın süredir gerçekleştirilen derlemeler ve iki yıla yakın yazım çalışmaları sırasında bana pek çok insan yardımcı oldu. Bunların tümünü anımsamama olanak yok; ancak, hepsine de açıkça teşekkür ediyorum. Bu sözlüğün basımını üstlenen ERDEMİR Genel Müdürlüğü ne ve bana büyük destek veren önceki ve şimdiki yöneticilerine, ayrıca emeği geçen tüm Erdemir çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sözlüğü hazırlama aşamasında kendilerine danıştığım uzman arkadaşlarım özveriyle bana yardımcı oldu ve destek verdiler. Uzmanlık alanlarına göre aşağıda adları sıralanan dostlarıma minnettarım: Müh. Oğuz Özgen (yüksek fırınlar), Prof. Dr. Asuman Türkmenoğlu (yerbilim), Müh. Tayfun Yaşayan (yerbilim), Prof. Dr. Macit Özenbaş (nanogerçekler), Prof. Dr. Ali Kalkanlı (döküm), Y. Müh. Yaylalı Günay (döküm), Y. Müh. Yalçın Polat (döküm), Y. Müh. Burç Aral (döküm), Prof. Dr. Yavuz Topkaya (özütleme metalbilimi), Prof. Dr. Abdullah Öztürk (seramik), Prof. Dr. Cevdet Kaynak (plastik gereçler), Y. Doç. Dr. Caner Durucan (biyogerçekler), Y. Doç. Dr. Arcan Dericioğlu (yeni teknolojiler) ve ayrıca Şişe-Cam yöneticileri. Bu sözlüğün basıma hazırlık aşamasında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü asistanları bana çok yardımcı oldu. Başta Kemal Davut ve Ertan Tan olmak üzere Can Ayaş, Tarık Aydoğmuş, Yankı Başaran, Aytaç Çelik, Pınar Karpuz, Alper Kınacı, Sıla Süer, Fatih Şen ve Cem Taşan a yardımlarından dolayı teşekkür borçluyum. Sözcük ve deyimlerin sıralama ve dizilişlerinde teknisyen Mahmut Başpolat çalıştı; kendisine teşekkür ederim. Bu sözlüğün ortaya çıkması için yaptığım geceli gündüzlü yoğun çalışmalarda bana sabırla yardımcı olan ve sevgiyle sürekli destek veren eşim Christine e sonsuz minnettarlık duyuyorum. Onsuz bu sözlük gerçekleştirilemezdi. Prof. Dr. Erdoğan Tekin

9

10 A A vitamini: retinol A.A. alaşım Simgeleri (Aluminyum Birliği):.A. alloy Designations (Aluminium association) A.A. alaşım Simgeleri: Aluminium association alloy designations A.A. kaynağı: A.C. welding A.A. motorları: A.C. motors A.F.S. (Amerikan Dökümcüler Derneği): A.F.S.(American Foundrymen s Society) A.F.S. deneyleri: A.F.S. tests A.I. (Asfalt Enstitüsü-ABD ): A.I. (Asphalt Institute) A.I.S.I. (Amerika Demir Çelik Enstitüsü): A.I.S.I. A.I.S.I. / S.A.E Çelik Simgeleri: A.I.S.I / S.A.E Steel Designations A.I.S.I. çelik simgeleri: A.I.S.I. steel designations a.n. (atom numarası): a.n (atomic number) A.N.S.I (Amerika Ulusal Satandartlar Enstitüsü): A.N.S.I (American National Standards Institute) A.P.T.(Amerika Petrol Enstitüsü): A.P.I. (American Petroleum Institute) A.S.M. (Amerika Metal Derneği): A.S.M. (American Society for Metals) A.S.M.E. (Amerikan Makine Müh. Derneği): A.S.M.E.(American Society Of Mechanical Engineers) A.S.T.M. (Amerikan Gereç Deneme Derneği): A.S.T.M.(American Society for Testing of Materials) A.S.T.M. Birleşik Simgeleme Dizgesi (çelikler): A.S.T.M. United Numbering System A 3 O 4 tür oksitler: A 3 O 4 - type oxides aba: gaberdine, hodden ABA eşçoğuzları: ABA copolymers abajur: lamp shade abaküs: abacus abamper (=10amper): abampere abanoz: ebony abanoz tahtası: calamander abartma: exaggeration Abbe değişmezi: Abbe constant Abbe kırılım ölçeri: Abbe refractometer Abbe sayısı: Abbe number (υ) Abbe yoğunlacı: Abbe condenser Abbe nin görüntü oluşum kuramı: Abbe's theory of image formation Abel ayıracı: Abel s reagent abfarad (=10 farad): abfarad abkulon (=10 kulon): abcoulomb ab-om: abohm abra: makeweight ABS: ABS (acrylonitrile-butadienestyrenes) ABS çoğuzu: ABS polymer ABS polimeri: ABS polymer ABS-PA: ABS-polyamide (ABS-PA) ABS-PC alaşımı: (ABS-PC) alloy ABS-SMA: ABS-styrene-maleicanhydride (ABS-SMA) abvat (10e-7 vat): abwatt abvolt (=10e-8 volt): abvolt acayip: idiosyncratic, unnatural Accar süreci: Accar process accoloy (alaşımı): accoloy acem kılıcı: two-edged sword acemi: unpracticed, unskilled Acheson fırını: Acheson furnace acı: affliction, bitter acı biber çubuğu: chili bar acı bira: ale acı duymama (tıp): hypesthesia acı madde (kim.): bitter matter acı sıvı: bitters acı su: hard water acı tat: tang acı toprak: bitter earth acı tortu suyu: bittern acil: forced acil durum: emergency acil iniş: forced landing act (ileri döküm yöntemi ): act (advanced casting technique) aç(ıl)ma (ambalaj): unwrapping aç(ıl)ma (sargı): unwinding açan: dilatant açı: angle, elbow açı deneme: angle testing açı ortay: bisectrix açı ölçme: angle measurement açıcı (kangal vb): uncoiler açıcı role: decoiler roller açığa çıkan (kimya): nascent açığa çıkış: nascence (=nascency) açığa çıkmış durum: nascent state açık: deficit, limpid, open, plain, unambiguous, uncovered, vivid açık ağıl: hovel açık ağızlı anahtar: spanner açık akıtımlı döküm: open stream casting açık alan (elekte delik alanı/toplam alan) (cam): open area açık arkalı basgaç: open back press açık arkalı pres: open back press açık artırma: auction, vendue açık bağlantı: open joint açık besleyici (döküm): atmospheric riser, open riser açık boya: tincture açık çevrim (kimya): open chain açık çevrimli: open chained açık delik: through hole açık deniz çapası: driftanchor açık deniz petrol platformu: off-shore petroleum platform açık devre (elekt.): open-circuit açık devre voltajı: open-circuit potential açık erke bölgeleri: allowed energy zones açık fırınlama: open firing açık geçi: open pass açık gözeli köpük: open-cell foam açık gözeli plastik: open-cell cellular plastic açık gözeli sünger: open-cell foam açık gözenek: open pore açık gözenek oylumu: open pore volume açık gözeneklilik: open porosity açık halka (kim.): side chain (=lateral chain) açık hava: open air açık hava çelikleri: weathering steels açık işletme (maden): surface mining açık kabarcık: open blister açık kalıba döküm: open mould casting açık kalıp: open die açık kalıpta dövme: open-die forging açık kalibre (hadde): open pass açık kangal (çelik): open coil açık kangal tavlaması (çelik): open coilannealing açık kare geçisi: open square pass açık kare paso (hadde): open square pass açık kum kalıplama: open-sand moulding açık kuşaklar: allowed bands açık kutu geçisi: open box pass açık kutu kalibre (hadde): open box pass açık kuyu fırın: open pit furnace açık maden işletmesi: open pit mining açık mavimsi yeşil: aqua açık morsu mavi: azure açık ocak (maden): opencast (=open pit) açık ocak madenciliği: opencast mining (=open pit mining) 1

11 açık parlak kırmızı agrandizör açık parlak kırmızı: scarlet açık pazar: open market açık pembe yakut [MgO Al 2 O 3 türü balas ruby açık pota (cam): open pot açık renk: tincture, tint, pale colour açık renk gözlü: glass-eyed açık sarı: agate gray açık tabanlı geniş başlı tomruk kalıbı (çelik): open bottom big-end-up ingot mould açık uçlu değirmenler: hollow end mills açık uçlu merdaneler: open-end rolls açık yalazlı fırın: open flame furnace açık yalazlı ışıtaç (maden): naked lamp açık yük vagonu: lorry açık yüzlü kalıba döküm: open-sand casting açık yüzlü kalıp (döküm): open-face mould açıklama: explanation, exposition açıklaması olanaksız: unaccountable açıklanamaz: unaccountable açıklanmamış: unexplained açıklanmayan: unexplained açıklayıcı: explanatory açıklık: aperture, clearance, gap, open, orifice, span açıklık açısı: aperture angle açıklık bağlantıları (tıp): gap junctions (=cell-cell contact) açıklık kapakçığı: aperture diaphragm açıklık mastarı: gage bar açıklık sınırlayıcı (optik): aperture stop açıklık zıtlığı: aperture contrast açıklıklı fırın: slot furnace açıklıklı taramalı evre zıtlıklı mikroskopi: aperture scanning phasecontrast microscopy açıklıklı yakın alan taramalı mikroskopi: aperture near-field scanning microscopy açıkta kalan yüzey: exposed surface açıkta kalmış: exposed açıkta olmayan kullanım yüzeyli: U-finish (=unexposed finish) açılı: angled açılı eğme: angle bending açılı işleme: oblique machining açılı kesme: oblique cutting açılı taşlayıp parlatma (düz cam kenarı): antique level açılı vana: angle valve açılılık: angularity açılır asma köprü: drawbridge açılır kapanır döküm deliği: collapsible sprue açılır kapanır masa: drop table açılır kapanır metal maça (döküm): collapsible metal core açılır kapanır takım: collapsible tool açılma: bursting, efflorescence açılma dayancı: bursting strength açılmamış: uncoiled, unopened açılmamış delik: blind hole açılmış delik: pierced hole açımlama: decipherment açınım eğrisi: involute açıölçer (x-işınları): goniometer açıölçer tablası: goniometer stage açısal: angular açısal açıklık: angular aperture açısal büyütme: angular magnification açısal çözünüm: angular resolution açısal çözünürlük: angular resolution açısal devinirlik: angular momentum açısal dönüm: angular displacement açısal haddeleme yöntemi: angular rolling method açısal hız: angular velocity açısal ivme: angular accelaration açısal moment: angular momentum açısal nicem sayısı (atom): angular quantum number açısal sıklık: angular frequency açısal uzaklık: angular distance açısız: agonic açı-yükseklik ölçeri: tachymeter açkılama: buffing açkılama çarkı: buff wheel, buffing wheel açlık: famine, malnutrition açlık hastalığı (tıp): polyphagia açma: exposure, sleave, uncoiling, unlocking, unpacking, unrolling açma çıkıntısı: knockout açma süresi (foto): exposure time açma-kapama düğmesi: on-off (control) switch açma-kapama gereci (elektrik): contact material ad etiketi: name tag ad plâkası (metal): name plate adacık göze: islet-cell adacıklar (emaye bozukluğu): crawling adale romatizması (tıp): fibrositis adaletsiz: unjust adamsit [NH(C 6 H 4 ) 2 ASCL adamsite Adams-Williamson yasası: Adams- Williamson law Adapti hassas döküm süreci: Adapti investment casting process adaptör: adapter Adeline çelik yapım süreci: Adeline steelmaking process adenin [C 5 H 5 N 5 adenine adenosin [C 10 H 13 N 5 O 4 adenosine adenosin difosfat (ADP): adenosine diphosphate (ADP) adenosin fosfat [C 10 H 12 N 5 O 3 H 16 P 3 C 9 addenosin phosphate adenosin trifosfat [C 10 H 12 N 5 O 3 H 4 P 3 O 9 adenosine triphosphate (ATP) adım: pitch, step adımölçer: pedometer adımsayar: pedometer adi:unexceptional adi siğil: verruca vulgaris adipikasit [COOH(CH 2 ) 4 COOH adipicacid adlandırma: nomenclature adli: forensic adli tıp: medical jurisprudance, forensic medicine admitans: admittance ADP [C 10 H 12 N 5 O 3 H 3 P 2 O 7 arenosine diphosphate (ADP) adrenalin [C 9 H 13 NO 3 adrenaline aero metali (Al+Zn+Cu): aero metal aerobik: aerobic aerodinamik: aerodynamic, aerodynamics (bilim) aerojel: aerogel aerosiderit (yer b.): aerosiderite aerosol: aerosol aerosol püskürteci: aerosolatomizer afiş: placard, poster afyon: opium afyon ruhu: laudanum afyon zehiri [C 19 H 21 NO 3 thebain afyonlu (ilaç): opiate agalit: agalite Agar yayınma deneyi: Agar diffusion test agarik minerali: agaric mineral agat: agate aglomera: agglomerate aglutinasyon (tıp): agglutination aglutinin (tıp): agglutinin agrandizman lambası: enlarging lamp agrandizör: aggrandizer, photographic enlarger 2

12 agrega (kum, çakıl) ağır yüklenti agrega (kum, çakıl): aggregate ağ: grid, net, web ağ: netting, network, reticulum ağ açkısı (elekt.): network relay ağ ağ olma: reticulation ağ biçimli: plexiform, retiform ağ bozucu (oksitler-cam): network modifier ağ çözümlemesi (plastikler): netting analysis ağ çözümlemesi: network analysis ağ değiştiren yükün: network-modifying ion ağ dizgesi (bilg.): network system ağ katman: retina ağ katman gözlemi (tıp): retinoscopy ağ katman körlüğü (tıp): retinitis pigmentosa ağ katman sayrılığı (tıp): retinopathy ağ kutusu (e.mik.): grid box ağ oluşturan yükün: network-forming ion ağ oluşturucu (oksitler-cam): network former ağ örgüsü: network ağ örme: netting ağ teli: netting wire ağ tutkalı (e.mik.): grid glue ağaç burgusu: broach ağaç dalı: limb ağaç direk (maden): timber ağaç işleri: woodworking ağaç kabuğu: bark ağaç kesme: woodchopping ağaç oymacılığı: xylography ağaç sökme: timber drawing ağaç tiriz (sepetçilik): split ağaç vidası: lag screw (=coach screw) ağar(t)ma: whitening ağarmış: grizzled, whitish ağartan: whitener ağartıcı: decolorant; blancher ağartılmamış (kumaş): unfinished ağartılmış: whited ağartılmış pamuklu kumaş: mercerized fabric ağartma: blanching, bleaching, mercerization ağartma maddesi: blancher; bleach ağartma teknesi: bleach ağartma tozu [CaOCl 2 bleaching powder ağdalı: viscose ağdalı akış: viscous flow ağdalı bozunum (cam, çoğuzlar): viscous deformation ağdalı yapışkan: viscousadhesive ağdalı yoğruk: viscoplastic ağdalı yoğrukluk: viscoplasticity ağdalık birimi (10n-sec/m 2 ): poise ağdalılığı artan gereç: rheopectic material ağdalılık: viscosity (η) ağdalılık aralığı (çoğuz): viscous range ağdalılık direnci: viscous resistance ağdalılık imleci: viscosity index (VI) ağdalılık katsayısı: coefficient of viscosity; viscosity coefficient ağdalılık ölçer: viscometer (= viscosimeter) ağdalılık ölçümü: viscometry (= viscosimetry) ağdalılık sayısı: viscosity number ağdasal esnek: viscoelastic ağdasal esnek bozunum: viscoelastic deformation ağdasal esnek davranım: viscoelastic behaviour ağdasal esnek gevşeme: viscoelastic relaxation ağdasal esnek gevşeme katsayısı: viscoelastic relaxation modulus ağdasal esnek sürünme: viscoelastic creep ağdasal esneklik: viscoelasticity ağdasal esneklik katsayısı: viscoelastic modulus (MVE) ağı: poison, toxicant, toxin; venom ağı bilimi (tıp): toxicology ağıl: fold (=lap), pen, stockyard, yard ağıla(n)ma: poisoning; toxication ağılı: poisonous ; toxic ; venomous ağılı çözelti: toxic solution ağılı duman: toxic fumes ağılı gaz: toxic gas ağılı protein: toxalbumin ağılılık: toxicity ağılılık izlemi: toxicity monitoring ağımsı: reticulated ağır: gross, heavy, massive,weighty ağır agrega: heavy aggregate ağır atom: heavy atom ağır barit: heavy spar ağır beton: loaded concrete ağır bombalama uçağı: heavy bomber ağır brokar: baldachin ağır cisim: weight ağır hidrojen: heavy hydrogen ağır hidrojen [D deuterium ağır hurda: heavy scrap ağır iş: heavy duty ağır iş araçları: heavy duty vehicles ağır iş çelikleri: ultraservice steels ağır iş makinaları: heavy duty machines; heavy machinery ağır iş refrakteri: extra duty refractory ağır iş sırı: extra duty glaze ağır iş takımları: heavy duty tools ağır iş tuğlası: extra duty brick, superduty fireclay brick ağır iş yağları: heavy duty oils ağır işçilik: manual labour ağır işlik şamot tuğla: superduty fireclay brick ağır kil: heavy clay ağır kil ürünler: heavy clay products ağır kimyasallar: heavy chemicals ağır kruvazör: heavy cruiser ağır külçe (metal): slug ağır külçe deneyi: slug test ağır küme: heavy aggregate ağır mağnezyum oksit: heavy magnesium oxide ağır metal: heavy metal ağır metal florür camı: heavy metalfluoride glass ağır metal oksit camı: heavy metal oxide (HMO) glass ağır metal tuzları (Pb,Os,Mo,W,U. v.b.): heavy-metal salts ağır ortam: heavy medium ağır ortamlı ayırma: heavy medium separation ağır parçacık (atom): heavy particle ağır profil: heavy section ağır profil haddesi: heavy section mill ağır saclar: heavy plates ağır sanayi: heavy industry ağır silahla donatılmış: heavy-armed ağır silahlı: heavy-armed ağır su [D 2 O deuterium oxide; heavy water ağır taşlama çarkı: muller ağır top: heavy artillery ağır toprak: heavy earth (=baryta) ağır tortu (maden): placer ağır tortu madenciliği: placer mining ağır yük arabası: cart ağır yüklenti: heavy burden 3

13 ağırlaşma (tıp) akbasma (tıp) ağırlaşma (tıp): ingravescence ağırlık: weight ağırlık boşaltma kayışı: discharge weight belt ağırlık denetimi: weight control ağırlık derişimleştirmesi: gravity concentration ağırlık düşürme deneyi: drop weight test; falling weight test ağırlık farkı birikimi: gravity segregation ağırlık merkezi: centre of gravity ağırlık ortalamalı molekül ağırlığı: weight-average molecular weight ağırlıkölçüm: gravimetry ağırlık özekli konaç dizgesi (mat.): barycentric coordinate system ağırlık yüzdesi: weight percent ağırlıklı: weighted ağırlıklı kesit alanı: weighted crosssection ağırlıklı ortalama: weighted average ağırlıklı tuzak: deadfall ağırlıksal: gravimetric ağırlıksal birikim: gravitational segregation ağırlıksal çözümleme: gravimetric analysis ağırlıksız: unweighted, weightless ağırlıksızlık: weightlessness ağırsak: boss ağıtutar: antitoxine ağız: edge, mouth, mouthpiece, orifice ağız açan (tıp): gag ağız açma: corkage, flaring ağız açma aleti: flaring tool ağız açma raybası (cam): pucella ağız çatlakları (bardak): rim splits ağız düzlüğü (cam): lip, locking ring (=sealing surface) ağız genişletme (cam): flaring ağız içi küresel genişliği (cam): undercut ring ağız içi mastarı (cam): bore gauge ağız kenar kalınlığı (bardak): edge thickness ağız kenarı: brim, rim ağız kesme: fire-finishing (cam) ağız kesme makinası (cam): fire-finisher ağız yakma: edge fusion, fire-finishing ağız yalama hatası (cam): bad glaze ağız yuvarlatma (cam): rounding of rim ağızda dikey çatlağı (cam): split finish ağızda kaba kalıp izi (cam): joint seam; open ring ağızdan dolma tüfek: muzzleloader ağızdan döküm (pota): lip pouring ağızdışı implantları (tıp): extraoral implants ağızdışı koyuntuları: extraoral implants ağızla ilgili: oral ağızlık (çalgı): mouthpiece ağızlıklı pota: lip-pour ladle ağlan(dır)ma: webbing ağlaşma (seramik bezemesi): reticulation ağlı çoğuz: network polymer ağlı dağlama (çelik): network etching ağlı eşçoğuz: network copolymer ağlı içyapı: network structure ağlı kopolimer: network copolymer ağlı molekül yapısı (çoğuz; polimer): network molecular structure ağlı polimer: network polymer ağlı yapı: network structure ağrayan (yara): tender ağrı: ache ağrı dindirici: analgesic ağrı duyarlık ölçeri: algometer ağsı: plexal, reticular ağsı alyuvar (tıp): reticulocyte ağsı göze: reticulum cell ağsı yapı: reticulum ağsız: webless ağyuvar: reticulocyte ağzına kadar dolu: topfull ahenk: harmony ahenkli: harmonious, rhythmical ahenksiz: unharmonious ahır: barn ahlâksal: ethical ahlâksal konular: ethical issues ahşap: wood; wooden ahşap ayaklı köprü: trestle bridge ahşap cilası: wood veneer ahşap çivi: treenail ahşap direk: stull ahşap işi: woodwork ahşap kırevi: lodge ahşap kirişler: timbering AIDS: acquired ımmune deficiency syndrome (AIDS) AISI çelik sınıflandırması: AISI steel classification AISI çelikleri: AISI steels AISI H-çelikleri: AISI H-steels AISI simgeleri: AISI designations AISI/SAE alaşımlı çelikleri: AISI/SAE alloy steels AISI/SAE simgeleme dizgesi: AISI/SAE designation system AISI/SAE standart çelikleri: AISI/SAE standard steels Aich metali: Aich s metal aile: family Airy çemberi (r=0.61λ/na): Airy disk Airy çözünürlüğü: Airy resolution Airy deseni: Airy pattern Ajax süreci: Ajax process Ajax-Northrup fırını (çelik): Ajax- Northrup furnace ak: white ak altın: white gold ak altın lehimi: white gold solder ak arsenik [As 2 O 3 white arsenic ak asitleme: white pickling ak bakır: white copper ak benek (tıp): leucoma; walleye ak benekli döküm (temper döküm): whiteheart casting ak benekli temper döküm: whiteheart malleable cast iron ak buğu (CO gazı-madencilik): white damp ak dağlanan katman (nitrürleme-çelik): white-etching layer ak deri (tıp): leucoderma ak katman (nitrürleme): white layer ak kömür: white coal ak metal: white metal ak nikel cevheri: white nickel ore ak paklama: white pickling ak pirinç: white brass ak tunç: white bronze ak yanaklı lastik (oto): whitewall tire akabilirlik (döküm kumu): flowability akaç: drain, gate akaç borusu: drain pipe akaç dökümü: drain casting akaç tuğlası: drain tile akaçlama: draining; drainage akaçlama boruları: drainage piping akaçlı model (döküm): gated pattern akademi: academy, school akademik: academic akak: channel ; duct akan: leaky akan evre (kromatografi): mobile phase akantit: acanthite akasbest: mineral wool akasya sakızı: gumarabic akbasma (tıp): cataract 4

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND

Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND Đlk Çıkarken Nejat TURKAN 1 3-4 Eylül 72 Bakırlı Pirit Konsantrelerinin Çok Yönlü Değerlendirilmesinde Fluo Solids Kavurma Reaktörü Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72 Yolluksuz Dökümlerde Aşırı Isının Katılaşma

Detaylı

Bilim. Teknik. Bitmeyen Savaş. Google Bir İnternet Firmasının Kısa Anatomisi. Adım Adım Dermatolojik Yıkım Güneş Yanıkları. 1914 ten bugüne...

Bilim. Teknik. Bitmeyen Savaş. Google Bir İnternet Firmasının Kısa Anatomisi. Adım Adım Dermatolojik Yıkım Güneş Yanıkları. 1914 ten bugüne... Bilim ve Teknik I. Dünya Savaşı nın Hayatımızı Değiştiren Teknolojileri Aylık Popüler Bilim Dergisi Ağustos 2014 Yıl 47 Sayı 561 5 TL Bilim ve Teknik Ağustos 2014 Yıl 47 Bitmeyen Savaş Sayı 561 1914 ten

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Gıda ve İçecek Endüstrisinde Kullanımı

Paslanmaz Çeliklerin Gıda ve İçecek Endüstrisinde Kullanımı Paslanmaz Çeliklerin Gıda ve İçecek Endüstrisinde Kullanımı Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 7. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını gelistirme birligidir. Euro Inox üyeleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı