İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması"

Transkript

1 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması Harran Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,Şanlıurfa Özet: Güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından olan Kamera sistemleri, kameralar, kayıt üniteleri, monitörler ve bu cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan ünite ve bağlantılardan oluşmaktadır. Kameralar optik özelliklerinin yanı sıra görüntü çözünürlüğü, video sinyal şeklinin Analog veya Sayısal olması gibi diğer özelliklere sahiptir. Kayıt depolama için günümüzde sabit disklerden oluşan Sayısal Video Kayıt veya Ağ Video Kayıt cihazları kullanılmaktadır. Bu disklerin boyutları ve band genişliği bağlanabilecek kamera sayısını ve görüntü saklama süresini belirlemektedir. Teknolojik gelişmelerle IP tabanlı kamera ve ağ video kayıt cihazları maliyetleri düşmüş, büyük alanlarda merkezi sistemlerin oluşturulması kolaylaşmış ve uzaktan görüntüye erişim sağlanabildiğinden internet tabanlı güvenlik kamera sistemleri yaygınlaşmıştır. Kamera sistemleri için mümkün olan konfigurasyon çeşitliliği en uygun tasarımın bulunmasında belli adımların takip edilmesini gerektirmektedir. Bu makalede, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Güvenlik Kamera Sistemi uygulaması ve Tasarım adımları sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Güvenlik kamera sistemleri, IP kameralar, Ağ Video Kayıt Cihazları Design and Implementation of Internet Based Video Surveillance Systems Abstract: Video Surveillance systems as a basic component of Security Systems are composed of cameras, recording units, monitors, network devices and connections among them. Cameras possess optical properties as well as the other features such as image resolution, video signal type (analog or IP-based). As data storage units, Digital Video Recorders or Network Video Recorders consisting of hard disks are used nowadays. Size and bandwidth of hard disks determine the maximum number of cameras to be connected and the duration of the stored video. With the advent of technologies, the costs of IP-based cameras and network video recorders have fallen, implementation of locally centralized systems in a wide area are made easy, and remote access to the security camera systems is made available. These have resulted in wide-spread use of IP based camera systems. Variety of possible configurations for the camera systems in finding the most appropriate design requires certain steps to be followed. In this article, the implementation and the design steps of Video Surveillance system at Osmanbey Campus, Harran University are presented. Keywords: Video Surveillance System, IP camera, Network Video Recorders 1. Giriş Güvenlik, teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde insan gücünün yerine daha çok cihazlarla sağlanmaktadır. Kamera sistemleride güvenliğin en önemli parçasıdır. Güvenliğin 531 sağlanacağı yer bir sistem odasından, bir evden geniş bir araziye yayılmış bir kampüse kadar farklılık gösterebilir. Her birinin gereksinimleri farklı olacaktır. Kamera sistemleri de teknolojik gelişmelere

2 İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması paralel olarak pek çok çeşitlilik göstermektedir. Temel olarak kameralar, kayıt üniteleri, monitörler ve bu cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan üniteler ve bağlantılardan oluşmaktadır. Kameralar optik özelliklerinin yanı sıra kullandıkları teknolojilere görede çeşitlilik göstermektedir. Kayıt depolama üniteleri sistemin kurulacağı bölgenin büyüklüğüne ve de kamera sayısına bağlı olarak merkezi veya dağıtılmış oabilir. Analog tabanlı sistemlerin ve IP tabanlı sayısal sistemlerin kullanıldıkları yerlere ve gereksinimlere göre avantaj ve dezavantajları vardır. Optimum sistem oluşturulmasında Hibrid sistemler kullanılabilir. Bu yüzden tasarımlar belli kriterler göz önünde tutularak yapılmalıdır. Makalemizin ikinci bölümünde kamera güvenlik sistemi bileşenleri detaylı anlatılacaktır. Üçüncü kısımda cihaz seçim kriterleri ve tasarım adımları sunularak Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Güvenlik kamera sistemi tanıtılacaktır. Sonuç kısmında önemli noktalar özetlenecektir. değişimlerinden etkilenmemesi için otomatik iris kullanılır. Optik özelliklerinin yanında kameralar analog, sayısal veya IP tabanlı olarak üretilebilir. Analog sinyaller video kasetlerine kayıt edilebilmektedir. Fakat günümüzde kayıt cihazları sayısal sistemler olduğundan analog sinyaller görüntü yakalama cihazları ile sayısala dönüştürülür. Sayısal kameralar ise doğrudan sayısal kayıt cihazlarına bağlanabilir ve de gömülü işlemciler yerleştirilerek akıllı kameralar haline getirilebilir. Şüpheli paket takibi, plaka tanıma gibi özellikler eklenebilir. IP kameralar ise temelde içinde gömülü web sunucu bulunan sayısal kameralardır. Çözünürlük, kameralar için diğer önemli bir özelliktir. CIF-Common Intermediate Format ı kameralarda kullanılan bir çözünürlük formatıdır ve ardışıl video sinyallerinin piksel cinsinden yatay ve dikey çözünürlüğünü tanımlamaktadır. CIF, Şekil 1. de görüldüğü gibi PAL formatında 288 yatay çizgi ve her çizgide 352 piksele sahiptir. Sayısal kameralar için ise çözünürlük doğrudan pixel olarak verilmektedir. 2. Sistem Bileşenleri Kamera Güvenlik Sistemleri en basit şekliyle kamera ve bir kayıt cihazından oluşabileceği gibi bir bilgisayara takılacak görüntü yakalayıcı(video capture) ve ona bağlı kameralarla da oluşturulabilir. Fakat, profosyonel anlamda bir sistem Analog veya IP kameralar ile bunların bağlanacağı Sayısal Video Kayıt veya Ağ Video Kayıt cihazları, bağlantı üniteleri ve gerekli yazılımlardan oluşur. Kameralardan başlayarak diğer cihazlarda tanıtılacaktır. 2.1.Kameralar: Kameralar kullandıkları lenslere göre dar açılı, geniş açılı veya çoklu odaklamalı (multifocal) ayarlanabilir açılı olabilir. Kameranın görmesi gereken alanın büyüklüğüne göre seçim yapılır. Kapı girişleri gibi dar alanlar için dar açılı lens kullanılırken kafeterya gibi geniş alanlar için geniş açılı kullanılabilir. Fakat ayarlanabilme özelliğinden dolayı multifocal lensler tercih edilir. Ayrıca görüntünün ortamdaki ışık 532 Şekil 1. Görüntü format ve çözünürlükleri[1] Kameranın çözünürlüğü kayıt edilen resmin ne kadar detaylı olacağını belirler. Eğer geniş açılı bir kamera ile ortak bir alan izlenecekse yüksek çözünürlüklü kameralar kullanılmalıdır. Resim büyütüldüğünde gerekli detay kayıp olmamalıdır. Fakat, çözünürlüğün artması ile gönderilen veri boyutu büyümektedir. Ayrıca saniyede iletilmesi gereken resim(frame) sayısı da veri trafiğini etkilemektedir. Sayısal sistemde görüntü belli aralıklarla çekilmiş resimlerin birleşme-

3 sinden elde edilmektedir. Gerçek zamanlı bir görüntü için saniyede 25 resim gerekmektedir. Aktivitenin az olduğu yerlerde kayıt süresini azaltmak için frame sayısı azaltılabilmektedir. Kameralar, ayrıca gündüz veya gece kullanım özelliklerine göre ayrılmaktadır. Gündüz&Gece (Day&Night) kameraları nerdeyse 0 lux e yakın ışıklarda bile verimli görüntü sağlamaktadır. Bu kameralar normal ışıkta renkli görüntü verirken ışığın belli bir seviyesinin altında otomatik olarak siyah-beyaza geçmektedir. Kameranın bulunacağı ortamın ışık durumuna göre kamera seçimi yapılmalıdır. Kameralar yapılarına göre de gruplanabilir: Sabit kameralar, dome kameralar ve ayarlanabilir PTZ(Pan/Tilt/Zoom) dome kameralardır. Sabit kameralar lensleri ayarlandıktan sonra aynı bölgeyi izler. Dome kameralar ise elle kontrol edilerek veya otomatik bir yol izleyerek belli bir bölgeyi izleyebilir. PTZ Dome kameralarda ise yatay ve dikey hareketin yanında yakınlaştırma özelliği de bulunmaktadır. PTZ Dome kameraların devriye tanımlama özelliği ile daha önceden tanımlanmış olan alanı belli bir süre içinde dolaşması ve tekrar etmesi mümkündür. Fakat, burada dikkat edilmesi gereken bu kameraların görüş alanındaki bütün bölgeleri izleyebilmesine rağmen hepsini aynı anda görememesidir. Sürekli izleme gerektiren durumlar için uygun değildir. Kameralar ayrıca iç ve dış ortam kameraları olarak ikiye ayrılır. Dış ortam kameraları çevresel şartlara özellikle yağış ve sıcaklığa dayanıklı muhafazalara ihtiyaç duymaktadır. Kameranın izlediği bölge uygun bir şekilde aydınlatılmalıdır. Bazı durumlarda kızıl ötesi lambalar kullanılmaktadır. Dış ortamda halojen projektör kullanmak daha uygundur. Çünki floresan veya civalı tip aydınlatma armatürleri elektriğin gazların içinden geçerek ışıması yöntemine göre çalıştığından alternatif akımda şebeke frekansı 50Hz olduğundan bu lambalar saniyede 100 kez ışıma yapmamaktadır. Halojen aydınlatma armatürleri akkor Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 533 flamanın ısınması ile ışık yayma sistemine göre çalışmaktadır. Caydırıcı olması açısından dış ortam muhafazaları kamera olmadan boş olarak da yerleştirilebilmektedir. 2.2.Kayıt Cihazları: Geçmişte video kayıtları için analog olarak tanımlanan kasetli kayıt sistemleri kullanılmaktaydı fakat günümüzde kameralardan gelen video sinyallerini sayısala dönüştürüp sabit disklere kaydeden sayısal kayıt cihazları kullanılmaktadır. Dijital kayıt cihazları kamera giriş kapasiteleri, kayıt çözünürlükleri, toplam kayıt hızları ve toplam kayıt sürelerine göre değişir. Kullandıkları teknolojilere göre kayıt sistemlerini üç ana grupta inceleyebiliriz: a) Bilgisayar tabanlı kayıt cihazları: Analog video sinyallerini sayısala dönüştüren Görüntü Yakalayıcı(Video Capture Card) kartın bir bilgisayara takılması ve ilgili yazılımın kullanılmasıyla oluşturulur. Yazılım sayesinde izleme ve kayıt işlemleri sağlanır. Az sayıda kamera bulunduran sistemler için uygundur. Bilgisayardaki diğer yazılımlar veya virüs programları sistemin güvenliğini etkilemektedir. Profosyonel amaçla kullanıma uygun değildir. b) Bilgisayar Platformlu Kayıt Cihazları: Bu tür cihazlar video kayıt ve gösterimini en yüksek performansta yapabilecek donanım ve yazılama sahip temelde bir bilgisayardır. Yüksek kapasiteli, hızlı ve veri kaybını engelleyecek RAID sistemli sabit disk(lere), çok sayıda kameradan yeterli çözünürlük ve hızda görüntü yakalayabilecek elektronik devrelere ve birden fazla monitörde görüntü verebilecek ekran kartı sistemi gibi donanımsal özelliklere sahip sadece özel yazılımı çalıştıran ve fabrikasyon üretimi yapılan cihazlardır. Profosyenel amaçla kullanılmaktadır. Bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler doğrudan sistem kabiliyetini arttırır. c) Embedded Kayıt Cihazları: Bu tür cihazlar tamamiyle özel tasarım devrelerden oluşur ve

4 İnternet Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemleri Tasarım ve Uygulanması genellikle RTOS (Real Time Operating System) gerçek zamanlı işletim sistemleri kullanır. Gerekli tüm yazılımlar doğrudan BIOS tan çalışır. İstenmeyen programlardan etkilenmez. çözünürlük ihtiyacı, kayıt hızı ve kayıt zamalamalarına bağlı alanla ayrılmalıdır. Yukarıda bahsi geçen kayıt cihazlarının pek çoğunun network üzerinden görüntü izleme amacıyla LAN opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca yüksek band genişliği ile ağa bağlanabilen ve ağ üzerindeki IP kameralardan doğrudan kayıt yapabilen Ağ Video Kayıt cihazları(nvr- Network Video Recorder) bulunmaktadır. Bu tür sistemlerde her IP kamera ağ üzerinde doğrudan izlenebilmektedir. Ağın olduğu noktalara IP kameralar rahatlıkla bağlanabilmektedir. 2.3.Kamera sistemi ve Ağ alt yapısı: Eğer kamera sisteminde analog kameralar kullanılıyorsa her bir kameranın kayıt cihazına veya analogtan sayısala dönüştüren (Encoder) cihazlara doğrudan koaksiyel kablo ile bağlanması gerekmektedir. Koaksiyel kablonun kalitesi doğrudan sinyal kalitesini etkileyecektir. Dönüştürücüler pek çok analog sinyali alıp ağ üzerinden tek bir fiber optik kablo ile gönderebilmektedir. Analog kameralı sistemlerde dönüştürücü kullanılmazsa büyük araziye yayılmış sistemlerde kayıt cihazları farklı yerelerde dağıtık olarak bulunması gerekmektedir. Bu da merkezi bir Güvenlik Kamera İzleme odası oluşturulmasını önleyecektir. IP kameralar kullanıldığında ise bölgenin büyüklüğüne göre koaksiyel kablo yerine Cat6 network kablosu, fiber kablo, switchler ve routerlar kullanarak sistem alt yapısı oluturulur. IP kamea başına gerçek zamanlı bir görüntü için 2Megabitlik bir band genişliği gerekmektedir. Bu yüzden network konfigürasyonunun data iletimini engellemeyecek şekilde yapılması gerekmektedir[2]. IP tabanlı sistemlerde Şekil 2. den de görüleceği üzere Network Kayıt Cihazları bir Veri Merkezi gibi çalışıp doğrudan ağ üzerinden kayıt yapmaktadır. Kayıt cihazlarında her bir kamera için bir alan ayrılır. Burada alan ayrımında bir optimizasyon yapılması gerekir. Kameranın 534 Şekil 2. IP tabanlı kamera sistemi[1] 2.4.Yazılım: Kayıt cihazı bilgisayar tabanlı ise veya Ağ Kayıt Cihazı ise kayıtlara erişmek için ve kameralardan gelen görüntülerin ekrana yönlendirilmesi için özel yazılımlar gerekmektedir. Ayrıca şüpheli takibi, yüz tanıma, hareket algılama ve alarm durumlarını belirleme işlemleri için yazılımlar bulunmaktadır. Sistem performansını arttırmak için uygun programlar seçilmelidir. 3. Tasarım ve Uygulama Bu bölümde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü IP Tabanlı Kamera Sistemi oluşturma adımları ve dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilecektir. Tasarımda ilk adım uzman güvenlik görevlileri ile beraber kameraların belirlenmesidir. Burada kampüs üzerinde kameraların gerekli olduğu noktalar, her noktada ne tür bir ışıklandırma olduğu, gerekli kamera açısı, kameranın dahili veya harici olması, kameranın aktif olacağı saatler, aktivite yoğunluğuna göre görüntü alma hızları belirlendi. Kamera noktaları belirlenirken güvenlik odası unutulmamalıdır. Bu bil-

5 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri giler elde edildikten sonra kameraların optik özellikleri, gece&gündüz olup olmadığı, muhafazalı olup olmayacağı ve görüntü hızı belirlendi. Toplamda 137 sabit kamera ve 9 PTZ otodome kameralar kullanıldı. IP kameralar Power-over switclere bağlandığıdan ayrıca güç kaynağı gerektirmememektedir. Kesintisiz güç kaynaklarıda switchlerle merkezileştirilmiştir. Kampüs alanı çok geniş olduğundan, ileride genişlemeler planlandığından ve de merkezi bir güvenlik odasında görüntüler izlenilmek istenildiğinden IP tabanlı kamera sistemi seçildi. Kamera sayısının yüksek olmasına bağlı olarak görüntü trafiğinin yoğun olacağından ve hali hazırdaki alt yapıda yaşanan problemlerden dolayı kampüsü kapsayacak çok modlu ve 8 kanallı fiber optik kablo çekildi. Binalardaki ihtiyaçlara göre switch büyüklükleri belirlendi ve merkezdeki ana omurgaya fiber optik ile bağlanıldı. Bu ağ Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network-VPN) olarak tanımlanmış ve sadece bir noktada Firewall arkasından internete bağlanmıştır. Kameralarda sanal IP numaraları kullanılmıştır. Firewall üzerinden belirli makinalara NAT tablosu kullanılarak erişim verilmiştir. Böylece sistem güvenliği maksimum seviyede tutulmuştur. Kayıt Cihazı öncelikle her bir kameradan gelecek görüntüyü alma hızına sahip olmalıdır. İlk adımda belirlenen görüntü çözünürlüğü, hızı ve kayıt yapılması gereken sürelere bakarak günlük depolama ihtiyacı bulunur. Yasal süre olan 15 gün ile bu değer çarpılarak gerekli minumum kayıt alanı bulunur. Genişlemeler ve kayıt planlamasındaki değişiklikler düşünülerek en az %20 fazla kayıt kapasitesi seçilmelidir. Kayıt cihazındaki sabit disk arızalarının görüntü kaybına sebep olmaması için RAID 5 sistemi kullanılmıştır. Bu da gerekli fiziksel depo ünitesinin kapasitesini arttırmıştır. Ayrıca kullanılan sabit diskler sistem çalışırkende çıkarılıp-takılabilir olmalıdır[3]. Sistemde iki yazılım bulunmaktadır: Görüntüleme yazılımı istenilen kameraların istenilen monitörlerde gösterilmesini sağlarken Ağ Kayıt Cihazı kontrol programı her bir kameranın kayıt programını ve hızını belirleyebilmekte, gerekli depolama alanını ayırmaktadır. Ayrıca önceki kayıtların incelenmesini ve gerekli kayıtların tarih ve zaman bilgisiyle beraber dosya olarak kayıt edilmesini sağlamaktadır. Sistemle ilgili önemli bir nokta da, bütün kamera ve kayıt cizhazlarının ortak bir Gerçek Zaman Saat sunucusuna bağlı olmasıdır. Her hangi bir enerji kesintisinden sonra doğru zamanı alabilmelidir. 4. Sonuç Öncelikle kamera noktaları ve kamera özellikleri belirlenmelidir. Buradan başlayarak alt yapı gereksinimleri ve Kayıt Cihazının özellikleri hesaplanmalıdır. Konfigürasyonlar minumun değerlere göre değil en az %20 üstünde seçilmelidir. Çünkü kurulumdan sonra başlangıçta görülmeyen başka unsurlar ortaya çıkmaktadır. Sistemin etkin olmasında kullanıcıların eğitimi çok önemlidir. Kamera alt yapısının veri alt yapısndan ayrı tutulması sistem performansını doğrudan etkilemektedir. 5. Kaynaklar [1] Network Design and Implementation for IP Video Surveillance, [2] John Honovich, Video surveillance solution design guide, [3] E.Akbal, A.Boyacı, G.Karabatak, M.Ulaş, Büyük Kampüslerde IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi Çözümü, Akademik Bilişim 09, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, S:

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI Ulaş VURAL DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION

YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION A. Varol 1 ve B. Cebe 2 1 Wilkes University, WilkesBarre, US, asaf.varol@wilkes.edu 2 Fırat Üniversitesi, Elazığ / TÜRKİYE, cebe.betul@gmail.com

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU NOT: Almış olduğunuz ürünün modeline bağlı olarak AKILLI TAHTA ürününüzün görüntüsü bu el kitabında görüntülenenlerle aynı olmayabilir. Sistem Özellikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları Hakan BURDURLU, Hasan DİNÇER Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EHSAM) E-mail : hburdurlu@kou.edu.tr,

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı