T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI."

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: MURAT YILMAZ ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı: Prof.Dr.Adem Sefa AKPINAR MAYIS 2013 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: MURAT YILMAZ ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı: Prof.Dr.Adem Sefa AKPINAR MAYIS 2013 TRABZON

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU ġahin Miran GÜLALDI ve Murat YILMAZ tarafından Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR yönetiminde hazırlanan Kapı Alarm Sistemi baģlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiģ, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiģtir. DanıĢman Jüri Üyesi 1 Jüri Üyesi 2 : Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR : Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ : Doç. Dr. Halil Ġbrahim OKUMUġ

4 ÖNSÖZ Projemizde PIC16F84A kontrolünde röle sürme devresi ve ara yüz devresi ile kapı alarm sistemi gerçekleģtirilmiģtir. TasarlanmıĢ olan projenin esas amacı, iki temel ihtiyacı bir bütün halinde tüketicilere sunmaktır. Öncelikle projemizde bizden yardımlarını hiç esirgemeyen, zamanıyla, fikirleriyle, tavsiyeleriyle bize destek veren saygıdeğer Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR' a ve saygıdeğer Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR a teģekkür ederiz. Son olarak bizleri bugünlere kadar getiren, her türlü maddi manevi desteği bizlere sağlayan ve bugünleri görmemizdeki en büyük destekçimiz olan ailelerimize sonsuz teģekkürlerimizi iletiyoruz. ġahin Miran GÜLALDI Murat YILMAZ Trabzon,2013

5 İÇİNDEKİLER Lisans Bitirme Projesi Onay Formu iii Önsöz v Ġçindekiler vii Özet ix Semboller Ve Kısaltmalar xi 1. GĠRĠġ Hırsız Alarm sistemi ProjeninAmacı SisteminKurulumu SisteminTemelÇalıĢması ÇalıĢmaTakvimi 4 2. TEORĠK ALT YAPI MikroiĢlemciler Mikrodenetleyiciler MikroiĢlemciler ile Mikrodenetleyiciler Arasındaki Farklar PIC PIC16F84A Mikrodenetleyicisi PIC16F84 Mikrodenetleyici BacaklarınınGörevi Projedeki PIC16F84 Mikrodenetleyicisini Programlama TASARIM Kullanılan Malzemeler Direnç Kondansatör KutupsuzKondansatör KutupluKondansatör Röle Transistör 18

6 GerilimRegülatörü DENEYSEL ÇALIġMALAR ElektrikselKısım PIC ilerölesürmedevresi AraYüzDevresi (Ana kart) MekanikKısım DevreninÇalıĢması SONUÇLAR YORUMLAR VE DEĞERLENDĠRME 28 KAYNAKLAR STANDARTLAR ve KISITLAR FORMU ÖZGEÇMĠġ 31

7 ÖZET Bu proje PIC kontrolünde çalıģan kapı alarm sistemidir. Projemizin isminden de anlaģılacağı gibi esas amacı, kapının herhangi bir durumda açılmasını telefon yoluyla bildiren bir kapı alarm sistemidir. Sistemim çalıģması, kapının açılmasıyla baģlayıp ilgili elemanlar ile PIC e iletilir ve sistem devreye girer. ProgramlamıĢ olduğumuz PIC16F84 hafızasında yer alan numarayı aratmak için etkinleģir ve ilgili bileģenler ile telefon hattına bağlanan sistem kullanıcı ile iletiģimi sağlar. Böylelikle kapının açılması kiģiye iletilmiģ olur. Bu proje günlük hayatımızda ev telefon hattının olduğu her yerde kullanılabilmektedir. Bu da aslında projenin hemen hemen her yerde kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Anahtar Kelime: PIC16F84

8 SEMBOLLER VE KISALTMALAR V : Volt I : Amper R : Direnç C : Kapasite Q : Kondansatör Yükü GND : Ground, Toprak DC : DirectCurrent, Doğru Gerilim K : Kiloohm nf : Nano Farad µf : Mikro Farad mf : Mili Farad RAM : Random Access Memory ROM : ReadOnly Memory EEPROM : ElectronicallyErasableProgrammable Read Only Memory I/O : Input / Output (GiriĢ/ ÇıkıĢ) Hz : Herz KHz : KiloHerz MHz : Mega Herz

9 1.GİRİŞ Bilindiği üzere, son zamanlarda günün Ģartlarına bağlı olarak (psikolojik, sebepler, ekonomik sebepler v.b) artıģ veya azalıģ gösteren illegal davranıģlar doğmaktadır. Bu davranıģları önlemek için ülkelerce tedbirler alınmaktadır. Cezalar belki bazen yeteri kadar caydırıcı olamamaktadır. Ülkemizde son zamanlarda illegal ve istenilmeyen davranıģlar sıklık göstermektedir. Bunlardan en yaygın olanı Ģüphesiz ki hırsızlık ve soygun olaylarıdır. Gasp, kapkaç ve cinayet azalırken hırsızlık her geçen gün artmaktadır. Bu tür tatsız olayları ne kadar istemesek de, önüne geçmekte zorlanıyoruz. Bu noktada anlaģılacağı üzere ülkelerce alınan tedbirler yeterli olmadığı, verilen cezalar yeteri kadar caydırıcı olmadığı için kiģilerin kendilerine de iģ düģmektedir. Günümüzde soygun ve hırsızlık olaylarını engelleyici ve caydırıcı özelliği en yüksek olan sistemler Ģüphesiz ki teknolojiden geçmektedir. Ve bu tür sistemlere, yani güvenliği sağlamak için teknoloji den faydalanıp tasarlanmıģ olan elemanların bütününe elektronik güvenlik sistemleri denmektedir. Modern bir güvenlik sistemi yapısal olarak algılama değerlendirme ve tepki vermek için tasarlanır. Bunlardan biraz örnek verecek olursak, su baskını alarm sistemi, gaz kaçağı alarm sistemi, yangın alarm sistemi, güvenlik kamera sistemi, hırsız alarm sistemi gibi örnekler verebiliriz. Bu sistemler ilk baģlarda lüks olarak görülse de Ģuan Ģirketlerde, ofislerde, bürolarda, mağazalarda, fabrikalarda, bankalarda ve birçok yerlerde olmazsa olmaz durumundadır. Bu sistemler üzerine birçok Ģirketler kurulmuģ ve aynı Ģekilde de birçok Ģirket ve kurum bu sistemlerle faaliyetini sürdürebilmektedir. Bu sistemler sayesinde birçok doğal olmayan; afet ve illegal durumların, önüne geçilebilmektedir. Gün geçtikçe hızla büyüyen bu teknoloji ve sistemlere karģın hiç bir zaman yüzde yüzlük bir önlem sağlanamayacaktır. Biz bu elektronik güvenlik sistemlerinden bir tanesi olan hırsız alarm sistemine değineceğiz. 1

10 1.1. Hırsız Alarm Sistemi Hırsız alarm sistemi denilen sistem, adından da anlaģılacağı üzere hırsızlara karģı, soygunculara karģı istenilen haneyi koruma amacı güden bir sistemdir. Günümüzde arabalarda, kasalarda, iģ yerlerinde, ve az sayıda da olsa evlerde bulunmaktadır. Yani kısacası hırsızlığın olduğu her yerde. Kullanımı günden güne artıģ göstermektedir. Kapı veya pencere açıldığında ses çıkartan, arabanın kapısı zorlandığında alarmı çalan sistemden tutun koca bir villanın herhangi bir kapı veya penceresinin açıldığında polise haber veren bir sisteme kadar hepsine hırsız alarm sistemi diyebiliriz. Birçok çeģit firma, marka ve özellikte hırsız alarm sistemleri mevcuttur. Bu hırsız alarm sisteminin özelliklerine göre tercihini kullanıcılar yapmalıdır. Günümüzde artık bir temel ihtiyaç olduğunu bilmenizin ve tavsiye ettiğimizin altını çizmekte fayda var Projenin Amacı Elektronik güvenlik sistemlerinin çok fonksiyonlu, güvenilir ve önleyici olduğunu söyledik. Çoğu istenmeyen durumu önlediğini, çoğu olaydan bizi haberdar ettiğine değindik. Bunun sonucunda akıllara bazı sorular gelmektedir. Madem böyle bir sistem var, madem teknoloji her geçen gün geliģmekte, neden hırsızlık artmaktadır? Ġstanbul'da her saat de 10 ev soyulduğunu göz önüne alırsak aslında elektronik güvenlik sistemlerinin evlerde yaygın olarak kullanılmadığı anlaģılır. Bunun en büyük sebebi kiģilerin bu tür güvenlik sistemlerini kullanmak için yüklü miktarda para gerektiğini düģünmesidir. ĠĢte tam burada bizim tasarlamıģ olduğumuz proje devreye giriyor. Çünkü projenin en önemli amacı; proje öyle bir proje olsun ki her yerde rahatlıkla kullanılsın, bir kereye mahsus ödeme yapılsın ve bu ödeme kiģileri zor duruma düģürmesin. Projenin en büyük özelliği ise ev telefonu ve kapı alarm sistemini aynı paket halinde sunabilecek olmasıdır. Buda tüketicilerin ev telefonu alırken üzerine cüzi bir miktar daha ödeyip 2 sini paket halinde alması anlamına gelecektir. Böylece ev telefonunun kullanıldığı yerlerde güvenlik de sağlanmıģ olacaktır ve maddi yüzden günümüzdeki alarm sistemlerini tercih etmeyenlerin hırsızlardan korunmak için baģka bir çaresi olacaktır. 2

11 1.3. Sistemin Kurulumu Tasarladığımız bu sistem kurulduğu kapı, pencere, kasa vb. yerlerde kullanılabilir ve bu kullanılan yerlerin açılmasıyla tüketiciye haber verir. Böylelikle tüketici bu durumdan haberdar olduğu için komģularıyla veya polisle irtibat kurabilir. Kapıya yerleģtirilen anahtar sayesinde kapının açılması sisteme iletilip, PIC' in yazılımında belirlenmiģ cep veya ev telefonu numarası aranarak iletiģim sağlanır Sistemin Temel Çalışması Bu projemizi gerçekleģtirirken iki tane ana devre kullanılmıģtır. Birinci devremiz PIC kontrolünde aranacak olan numaranın röleler sayesinde tuģlanmasına sağlayan devredir. Ġkinci devremizde ara yüz devresidir. Yani röle sürme devresi ile telefon hattı arasındaki geçiģi temsil etmektedir. Böylelikle PIC bu ara yüz sayesinde cep veya ev telefonuyla iletiģimi sağlayabilmektedir. ġekil 1 de projenin çalıģma diyagramı basitçe belirtilmiģtir. ġekil 1. Projenin AkıĢ Diyagramı 3

12 1.5. Çalışma Takvimi Projenin Belirlenmesi KASIM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS (10-12) X (15-30) (15-28) Proje X X X Araştırması Yazılımsal Uğraşlar X X Malzeme Alımı Genel X X Tasarım (1-15) (15-31) (1-15) (1-30) (1-15) (1-30) Elektriksel Tasarım X X X Mekanik Tasarım Projenin Testi X X Tezin X X X X X Hazırlanması X X 4

13 2. TEORİK ALTYAPI 2.1. Mikroişlemciler CPU'nun 32 den 4 bite düģürülmesi ile devre transistörlerinin sadece bir parçaya sığdırılabilmesi bilgisayar dünyası için çok büyük önem arz etmektedir li yılların baģlarında ortaya çıkan ve hızlı bir Ģekilde geliģen mikroiģlemci teknolojisi, mikrobilgisayar kavramının da doğmasını sağlamıģtır. MikroiĢlemciler sistem bünyesinde CPU bakımından devrim niteliğinde bir geliģme olmuģtur, aynı zamanda üretim maliyetlerinin düģürülmesi bakımından da önem taģır. Fiyat açısından büyük bir düģüģü sağlayan mikroiģlemci teknolojisi, ilerideki, hızla dünya geneline yayılacak olan ev tipi bilgisayarların da temelini atmıģtır lerin sonlarına doğru tüm devrelerin geliģtirilmesi ile devre sistemleri büyük oranda değiģmiģ ve ana iģlemci birimi üretiminde mikroiģlemci kullanımı dünya genelinde yayılan bir uygulama haline gelmiģtir. ġimdi ise en karmaģık ve yoğun kullanılan bilgisayarda kiģinin yanına alabileceği küçük bilgisayarlara kadar neredeyse tüm sistemlerde mikroiģlemcilere rastlanır. MikroiĢlemci kullanılan ana iģlem birimlerinin performansı da yıllar içinde sürekli olarak artmıģ ve böylece bilgisayarlar içinde bu teknoloji bir temel haline gelmiģtir. ĠĢlemci (CPU) hafıza (RAM/ROM) ve giriģ-çıkıģ (I/O portları) birimlerinin aynı entegre içerisine yerleģtirilmesiyle gerçeklenmiģ yapıdır. Bunlara özel amaçlı bir bilgisayarda diyebiliriz. Özel amaçlı bilgisayar derken yani bilgisayar programlarının yapmak istediği iģlevleri yerine getirir. Bilgisayarlarda bildiğimiz resimlere, harflere, sayılara rastlanmaz. Bilgisayarlarda geçerli olanlar sadece 1 ve 0 rakamlarıdır. Bildiğimiz, gördüğümüz tüm olaylar bilgisayar dünyasında 1 ve 0'larin kombinasyonları ile karģımıza çıkar. Son derece basit gözüken fakat bir o kadar da güçlü bir yapıdır. MikroiĢlemciler bu 1 ve 0'ları belli gruplar halinde değerlendirir. 0 ve 1'lerin her birine 1 bit denir. Bir iģlemci bilgileri sekiz bitlik gruplar halinde alıp iģlerse 8 bitlik bir mikroiģlemci olarak sınıflandırılır. 16 bitlik ve 32 bitlik iģlemcilerde mevcuttur. MikroiĢlemciler, baģka devrelerle bağlantı kurmak için belli sayıda bağlantıları vardır. Bu bağlantılara, mikroiģlemcilerin iki yanından sarktıkları ve bacağa benzedikleri için bacak denilir. Örnek vermek gerekirse 8088'in veri alıp vermek için kullandığı 8 bacağı vardır[1]. 5

14 MikroiĢlemciler, bilgileri bilgisayarın belleğinden alıp iģler ve bu bilgileri tekrar belleğe kaydeder. Bellektekibu bilgiler 8 bitlik gruplar Ģeklinde bulunmaktadır. Her sekiz bitlik gruba 1 byte denmektedir, 1024byte 1 KB ve 1024 KB da 1 MB eder. Bellekte bu sekiz bitlik gruplardan milyonlarca bulunabilir. MikroiĢlemci ya da baģka bir devre belleğe ulaģırken hep bu adres yolunu kullanır. Bacakların sayısını ne kadar çoksa mikroiģlemcinino kadar çok miktarda belleği adresleyebileceği, yani kullanabileceğini gösterir. MikroiĢlemciler iģlemleri belli basamaklarda yapar. ĠĢlemlerin kaç adım sayısıyla yapılacağı bellidir. Örnek verecek olursak; iki sayıyı toplamak üç, çarpmak otuz adım büyüklüğündedir. Bu adımlara çevrim (cycle) denir. Bir saniyede gerçekleģen çevrimlerin sayısı mikroiģlemcinin hızını belirler. Örneğin, 10 MHz de çalıģan bir mikroiģlemci saniyede 10 milyon çevrim gerçekleģtirmektedir. Bu da, örneğin, toplamaya ya da çarpmaya karģılık gelir. Tabii mikroiģlemcinin hızı 100 MHz e çıkarsa çevrim sayısı on kat artacak ve sonuçta yerine toplama ile çarpma yerine çarpma iģlemigerçekleģecektir. Böylece bir mikroiģlemcinin hız birimi olan MHz teriminin ne anlama geldiği anlaģılmıģ olundu [1] Mikrodenetleyiciler Mikrodenetleyicilerin yapısından bahsedicek olursak temel olarak 4 e ayırabiliriz. Bunlar; 1. MikroiĢlemci(CPU) 2. Bellek 3. GiriĢ/çıkıĢ birimi 4. Saat darbe üretici Mikrodenetleyici; bir mikroiģlemcininhafıza ve giriģ - çıkıģlar, kristal osilatör, zamanlayıcılar (timers), seri ve analog giriģ çıkıģlar, programlanabilir hafıza gibi bileģenlerle tek bir tümleģik devre üzerinde üretilmiģ halidir. Bir mikrodenetleyicinin iģleyiģi; çevresel ünitelerden aldığı iģaretler I/0 giriģ -çıkıģ ünitesine, buradan CPU' ya (mikroiģlemciye) en son olarak mikroiģlemciden de RAM' e (Belleğe) aktarılır [2]. Bir mikrodenetleyici, komple bir bilgisayarın tek bir entegre devre üzerinde üretilmiģ halidir. Kısıtlı miktarda olmakla birlikte yeterince hafıza birimlerine ve giriģ çıkıģ 6

15 uçlarına sahip olmaları sayesinde tek baģlarına çalıģabildikleri gibi donanımı oluģturan diğer elektronik devrelerle irtibat kurabilir, uygulamanın gerektirdiği fonksiyonları gerçekleģtirebilirler [2]. BaĢka bir deyiģle mikrodenetleyiciler tek bir silikon yonga üstünde birleģtirilmiģ bir mikroiģlemci, veri ve program belleği, lojik giriģ ve çıkıģlar, analojik giriģler ve daha fazla güç veren ve iģlev katan öteki birimleri (zamanlayıcılar, sayaçlar, kesiciler, analogtan sayısala çeviriciler), içinde bulunduran mikrobilgisayarlardır Mikroişlemciler ile Mikrodenetleyiciler arasındaki farklar MikroiĢlemciler, lojik bilgileri adres ve veri yolu ile alan, bu bilgileri bir hafızada saklanmıģ program komutlarına uygun olarak iģleyen ve elde edilen sonuçları lojik çıktıya dönüģtüren mantık devreleridir. (ram ile rom içinde değil) Mikrodenetleyici,mikroiĢlemci ve buna bağlı bütün birimlerin üzerinde bulunduğu tek yongadır. Bir mikrodenetleyici yongasında bulunan hafıza, giriģ/çıkıģ ve diğer donanım alt sistemleri bu iģlemcinin birçok uygulama içinde gömülüdür. Ayrıca bir mikroiģlemciye göre çok daha basit ve ucuzdur. MikroiĢlemci ve mikrodenetleyiciler arasındaki en belirgin fark, mikrodenetleyici program değiģikliği olmayan sabit bir programın çalıģması gereken durumlarda kullanılır. MikroiĢlemci ise kapsamlı ve daha duyarlı iģlemler yapmak için tercih edilir. Diğer bir fark ise mikrodenetleyicilerde bütün birimlerin (CPU,RAM,ROM,Portlar...) tek yonga üzerinde bulunduğu için mikroiģlemcilere göre daha az yer kaplayarak dolayısıyla daha az maliyetlerde üretilmesidir. Mikrodenetleyiciler sıradan mikroiģlemcilere nazaran aģağıda listelenen 4 temel avantajları sayesinde elektronik sanayinde günümüzde oldukça büyük bir uygulama alanına sahiptirler: Oldukça küçük boyutludurlar, Çok düģük güç tüketimine sahiptirler, DüĢük maliyetlidirler, Yüksek performansa sahiptirler. Mikrodenetleyiciler, program ve makine dilleri ile yazılan kodların uygun derleyiciler aracılığı ile mikrodenetleyicilere aktarılması ile programlanır. Programiçerisinde belirli koģullara ya da giriģ çıkıģ ( I / O ) uçlarından alınan sinyaller 7

16 neticesinde kararlar verdirilebilir. Bu elde edilen sinyallere ve verilere göre matematiksel ve mantıksal iģlemler yapılarak sonuçlar tekrar I / O uçlarından digital sinyaller halinde verilir. Mikrodenetleyiciler ve mikroiģlemciler belirlenen iģlemcinin çevirici dilini kullanarak programlanmıģlardır. Bu çevirici dillerinin en büyük dezavantajı ise farklı üreticilere ait mikrodenetliyicilerin farklı çevirici dilleri olması ve kullanıcının seçilen her yeni iģlemci için yeni bir dil öğrenmek zorunda kalmasıdır. Bizim projemizde kullanmıģ olduğumuz mikrodenetleyici PIC16F84 olup Microchip firmasına aittir. Mikrodenetleyiciler en basit elektronik saatlerden otomatik çamaģır makinelerine, robotlardan fotoğraf makinelerine, LCD monitörlerden biyomedikal cihazlara endüstriyel otomasyondan elektronik bilet uygulamalarında otomobillerde, kameralarda, fotokopi, televizyon gibi pek çok elektronik aygıtlarda kullanılmaktadır PIC PIC serisi MICROCHIP firması tarafından geliģtirilmiģ ve üretim amacı çok fonksiyonlu lojik uygulamalarının hızlı ve ucuz bir mikroiģlemci ile yazılım yoluyla iģlev görür hale gelmesidir. PIC in kelime anlamı PERIPHERAL INTERFACE CONTROLLER giriģ-çıkıģ iģlemcisidir. Ġlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük iģlemcilerin giriģ ve çıkıģlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliģtirilmiģtir.mikrodenetleyiciler, denetleyicinin kelime boyuna göre değiģik isimleralmıģtır [3]. Denetleyiciler sınıflandırılırken aģağıdaki özelliklere dikkatedilir; Kelime boyunun kaç bit olduğu Bellek tipleri GiriĢ/çıkıĢ port sayıları ÇalıĢma hızı Projemizdeki PIC denetleyicisini seçerken bu özellikleri dikkate alarak bize en uygun olan PIC16F84A denetleyicisini seçtik. 8

17 2.5. PIC16F84A Mikrodenetleyicisi PIC16F84 (veya PIC16F84A) mikrodenetleyicisinin program belleği flash teknolojisi ile üretilmiģtir. Flash memory teknolojisiyle üretilen bir belleğe yüklenen program chipe uygulanan enerji kesilse bile silinmez. Yine bu tip bir belleğe istenirse yeniden yazılabilir.özellikleri Ģu Ģekildedir [3] ; 13 adet giriģ/çıkıģ portu ÇalıĢma hızı DC-10 MHz Herbirpinden 25 ma e kadar akım verebilme 1Kx14 EEPROM Program Hafızası 64 Byte EEPROM Data Hafızası Direkt/Dolaylı Adresleyebilme 4 adet Kesme Fonksiyonu. 1 milyondan fazla yazma silme Kolay ve ucuz programlayabilme 8 bitlik data 13 adet giriģ çıkıģ portu mevcuttur. Bunlardan 5 bitlik olanınaporta,8 bitlik olanına da PortB denir. PortA nın4 numaralı piniopenkolektör olup giriģ çıkıģ yapmak için bir direnç ile +5 e çekmek gerekmektedir.diğer portlardan hiçbir ek elemana ihtiyaç duymadan giriģ/çıkıģ yapılabilir. Bu bacakların yerlerini ve isimlerini ġekil 2'deki PIC16F94A'nın bacaklarını gösteren Ģekilde daha iyi görebiliriz. 9

18 ġekil 2. PIC16F84A bacak bağlantıları PIC16F84A mikrodenetleyici Bacaklarının Görevi -Besleme; PIC mikrodenetleyicisi 5V ile beslenmektedir. Ve bu besleme Vss ve Vdd portları ile sağlanmaktadır. -Direkt GiriĢ ÇıkıĢ Bacakları; RA0 RA1 RA2 RA3 ve RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 olmak üzere 12 portdan direkt olarak giriģ ve çıkıģ sağlayabiliriz.. -Sıfırlama; RA4 portu bir dirençle +Vcc ye bağlanarak bu görevi görür. -OsilatörBağlantısı; PIC'in çalıģması için bir kare dalgaya ihtiyaç vardır. Bunu kalp atıģı olarakda düģünebiliriz. Bu kalp atıģını bize osilatör sağlayacaktır. Buda bir saat darbesi gibi olmalıdır. ĠĢte PIC'in 16. ve 15. portları ( OSC1/CLKIN ve OSC2/CLKOUT) saat darbesi giriģi alınacaktır.dıģarıdan bağlanan devre elemanlarıyla bu kalp atıģı sağlanabilir. Yani kare dalga üretimi sağlanabilir. Bunların yolları aģağıdaki gibidir. Ġçosilatörü: Sadecebazı PIC lerde LP modu: DüĢükgüçkristalikullanılarak XT modu: Kristal/rezonatörkullanılarak 10

19 RC modu: Direnç/kapasitörkullanılarak HS modu: Yüksekhızlıkristal/rezonatörkullanarak Biz projemizde PIC e darbe vermek için düģük güç kristalini kullandık. Bu kristal devresi PIC e kare dalga vermek için kullanılır.osilatör kullanımında dikkat edilecek husus iģlemci frekansı ile kristal frekansının aynı olmasıdır. Eğer iģlemciden yüksek frekanslı bir kristal seçilirse iģlemci ancak kendi frekansı kadar çalıģır,yüksek frekanslı kristal iģimizeyaramaz, eğer tersini yapar da 20 mhzlik bir iģlemciye 4 mhz lik bir kristal bağlarsak iģlemcimiz 4 Mhz olarak çalıģır ki buda micro iģlemcimizin boģ yere hızını düģürür Projedeki PIC16F84A Mikrodenetleyicisini Programlama Programları bilgisayara komutlar halinde girmek için programlama dilleri kullanılır. Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde iģlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koģullarda hangi iģlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.programlama için programlama dili seçmemiz gerekmektedir. PIC 16/17 mikrodenetleyicilerin programlaması için bilinmesi ve sahip olunması gereken donanımlar Ģu Ģekildedir: Bir bilgisayara sahip olmak ve temel kullanımları bilmek Bir metin editörünü kullanmasını bilmek PIC programlamak için ilgili programa sahip olmak. PIC programlayıcı donanımına sahip olmak. PIC programlayıcı yazılımına sahip olmak. PIC16F84A mikrodenetleyiciyi programlarken bir yazılım birde donanımsal araçlara ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Donanımsal Araçlar; Programların kodlarının yazılabilmesi ve programların kullanılması için uyumlu bir bilgisayara gerek vardır. Onun haricinde birde PIC 11

20 programlayıcı gerekmektedir. Bilgisayarla iletiģimi USB yoluyla sağlayan bu cihaz birçok çeģit mikrodenetleyiciyi programlayabilmektedir. Yazılımsal Araçlar;Mikro denetleyicilerin derleyici programları bulunmaktadır. Bunlar üretildikleri firmaya ve programlara göre değiģmektedirler. C derleyici programını projemizde kullandık. Çünkü basit anlaģılır ve uygun bir dildir. Kullanımı da gayet yaygındır. Bu derleyicilerin kullanıldığı birde yazılımsal programlara ihtiyaç duyulur. Bu yazılımsal programlar ve PIC programlayıcı vasıtasıyla PIC e istenilen veriler iletilir ve PIC programlanmıģ olur. Bu programlardan örnek verecek olursak. PonyprogICProg, WinPic, Mplab bunlardan bir kaçıdır. Biz yine projemizde Mplab programını kullandık. Projemizdeki PIC için yazdığımız program C dili ile yazılmıģ olup, aģağıda görüldüğü gibidir. #include<htc.h> #include<pic.h> #include<delay.h> // Denetleyiciyi ayarla /////////////////////////////////////////////////////// CONFIG(0X3FF1); // Tanımlamalar /////////////////////////////////////////////////////////////// // Pin isimleri #define KAPI RA1 #define TEL RA0 #define NUM0 RB3 #define NUM1 RB2 #define NUM2 RB1 #define NUM3 RB0 #define NUM4 RA3 #define NUM5 RA2 #define NUM6 RB7 #define NUM7 RB6 #define NUM8 RB5 12

21 #define NUM9 RB4 // DeğiĢkenler /////////////////////////////////////////////////////////////// unsignedcharuci; // Sayaç // Fonksiyonlar /////////////////////////////////////////////////////////////// voidinit(void); // ANA PROGRAM /////////////////////////////////////////////////////////////// void main(void) { // Bekle DelayMs(100); Init(); while(1) { if (KAPI == 1) { DelayMs(50); if (KAPI == 1) { // Telefonu aç TEL = 1; DelayMs(50); // Numarayı çevir // Numara ArĢ. Gör. M. A. USTA NUM4 = 1; // 4 DelayMs(250); NUM4 = 0; 13

22 DelayMs(50); // Numara NUM3 = 1; // 3 DelayMs(250); NUM3 = 0; DelayMs(50); // Numara NUM0 = 1; // 0 DelayMs(250); NUM0 = 0; DelayMs(50); // Numara NUM6 = 1; // 6 DelayMs(250); NUM6 = 0; DelayMs(50); // Çaldır for (uci = 0; uci< 20; uci++) DelayMs(250); } } } } // Telefonu kapat TEL = 0; // BAġLANGIÇ DEĞERLERĠ /////////////////////////////////////////////////////// voidinit(void) { 14

23 // Interrupları kapat GIE = 0; // Portların verilerini belirle PORTA = 0x00; // A portunun içeriğini temizle PORTB = 0x00; // B portunun içeriğini temizle } // Portların yönlerini ayarla TRISA = 0b ; TRISB = 0b ; // BaĢlangıç değerleri KAPI = 0; // A portu çıkıģ, A1 giriģ // B portu çıkıģ 15

24 3. TASARIM 3.1. Kullanılan Malzemeler Direnç Elektrik akımına karģı gösterilen zorluğa direnç denir. Genel olarak R harfi ile gösterilir ve birimi Ω dur. En basit tabirle Gerilimin (V), akıma (I) bölünmesiyle direnç (R) değeri elde edilir. Direnç değeri, direncin formülünden de anlaģılacağı üzere malzemenin uzunluğu, kesiti ve öz iletkenliğine bağlıdır. Projede 1.1KΩ,1KΩ ve 470Ω olmak üzere üç farklı değerde direnç kullandık Kondansatör Ġkili iletken ve aralarındaki bir yalıtkandan oluģan, elektrik yükünü depo edip gerektiğinde boģaltabilen önemli bir devre elemanıdır. Ġletkenlerinin, toprağa veya birbirlerine yaklaģtırmak suretiyle kapasite değerleri de arttırılabilir. Ġletkenler arasına bağlı dielektrikkatsayısı büyük yalıtkan malzemeler kullanılarak büyük kapasite değerli kondansatörler elde edilebilinir. Bu iletkenlere armatür veya levha, yalıtkana da dielektrik denir. Bu dielektrikmalzeme katı, sıvı veya gaz olabilir. Birimi, Coulomb / Volt tur. Buna özel olarak Farad (F) adı verilir. Kapasite değeri C olan bir kondansatörün V gerilimi altındaki yükü: Q= C.V Coulomb (C) olur. Kondansatörler üretim aģamasında kutupları belirlenerek imal edilir. Bu duruma göre kondansatörler iki Ģekilde incelenir Kutupsuz kondansatör Üretim aģamasında kutuplanma gerçekleģtirilmemiģ ve dolayısıyla devreye bağlanma yönü önem teģkil etmeyen kondansatörlerdir. Birkaç piko farad'dan mikro farad değerlerine kadar değerleri mevcuttur. 16

25 Kutuplu kondansatör Bu kondansatörler imal edilirken kutuplu olarak tasarlanır. Kondansatörün bir artı ve birde eksi ucu mevcuttur. Devreye buna göre bağlaması gerekmektedir. Eğer bu bağlantı ters olursa kondansatörün patlama riski oluģur. Bu kondansatörlerin kapasiteleri birkaç piko farad'dan baģlar farad ve üzerlerine çıkabilir Röle Röle, üzerinden akım geçtiği zaman çalıģan, baģka bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan elektromanyetik çalıģan anahtardır. Röle palet bobin ve kontak olmak üzere üç bölümden meydana gelir. Palet ve kontak kısmının bobin ile herhangi bir elektriksel bağlantısı yoktur. Bobin kısmı rölenin giriģ kısmıdır. ġekil 3' de projede kullandığımız röleler gösterilmiģtir.devrede bu rölelerden on iki adet kullanılmıģtır. ġekil 3. Devremizdeki rölelerden bir kesit Rölenin kontakları normalde açık (NA), normalde kapalı (NK) veya kontakta değiģen cinsten olabilir. Röleler genelde düģük akımlar ile çalıģır. Üzerinde bulunan elektromanyetik bobine rölenin türüne uygun olarak bir gerilim uygulandığında bobin mıknatıs özelliği kazanır ve karģısında duran metal bir paleti kendine doğru çekerek bir veya daha fazla kontağı birbirleriyle irtibat sağlayarak bir anahtar görevi yapar. 17

26 3.1.4 Transistör Transistördevre giriģine uygulanan sinyali yükseltir ve devrede gerilim akım kazancı sağlar. Ayrıca anahtarlama olarak da kullanılabilen bir yarı iletken devre elamanıdır. Projede kullandığımız transistör, BipolarJunctionTransistör (BJT)olup,çift yüzeyli transisördür. Bir tane P iki tane N, (NPN) katmanlardan oluģmuģtur.ayrıca iki tane P, bir tane N (PNP) birleģiminden oluģan türleride mevcuttur. Transistörlerde üç kutup bulunmaktadır ve devre sembolü üzerinde okun olduğu kutup Emiter (E) orta kutup olan Beyz (B) kutbu,ve diğer kutup ise kutup ise kollektör (C) kutbu olarak adlandırılır. Emiter, beyz, ve kollektörbirbirleriyle alakalı olup, beyz akım Ģiddetine göre kollektör ve emiterakımı ayarlanır. Yapılan bu ayar akımı, kazanç faktörüne göre değiģmektedir. - Emiter, beyzve kutbu doğru yönde, beyzve kollektörkutbu ters yönde polarlanaraktransistorün çalıģtırılmasına aktif bölgede çalıģması adı verilir. - Beyzakımı olmadan, emitörve kollektör kutbundan akım geçmez,buolaya transistör kesimdedir denir. - PN jonksiyonlarının karakteristiği, transistörün çalıģması için oldukça önemlidir. Yani silisyum tabakalı transistörün çalıģması için 0,7 voltluk eģik gerilimi, germanyum tabakalı transistör için ise, 0,3 voltluk eģik gerilimine ihtiyaç vardır.ġekil 5 de kullandığımız transistör gösterilmiģtir Gerilim Regülatörü 7805 entegresiçıkıģında sabit 5 volt gerilim veren bir devre elemanıdır. ġekil 11 de görüldüğü gibi üç bacaklı olup birinci. Bacağı yüksek volt giriģi, ikinci bacağı GND ve üçüncü bacağı 5 volt çıkıģıdır. Bu entegrelerde 7-35 Volt giriģ gerilimi verilebilir fakat yüksek gerilimlerde entegrede aģırı ısı oluģur ve soğutucu kullanmamız gerekebilir. 18

27 7805 gerilimregülatörlerisabit akım veren eleman olarak da kullanılabilir.bunu yapabilmek için entegreninçıkıģına seri olarak direnç eklenir.elemanın Ģasesi eksi uca değil entegreyeseri olarak bağlanandirencin çıkıģına bağlanır. 19

28 4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 4.1. Elektriksel Kısım PIC ile Röle Sürme Devresi Projenin elektriksel kısmı PIC16F84A kontrolünde, röle sürme devresi ve ara yüz devresi olmak üzere iki ana kısımdan oluģmaktadır. Sistem sadece 9V luk bir pil ile çalıģıp, 25*5 lik ana board üzerinde kuruludur. TuĢ takımı ise ara yüz devresine bağlı olup, ana boardın alt kısmına monte edilmiģtir. ġekil 4' de devredeki bütün röleleri görmekteyiz. ġekil 4. Devredeki Bütün Rölelerin Görünümü ġekil 4' de görüldüğü gibi boardın üst kısmına 5V DC lik 12 adet röle dizilmiģtir. Bu rölelerin ilk 10 tanesi sıfırdan baģlayarak sırasıyla dokuza kadar olan numaraları temsil etmektedir. Bu röleler ana boardın alt kısmına monte ettiğimiz tuģ takımı devresinde bulunan numaraları çevirecek, son iki röle ise ara yüz devresini anahtarlamak için kullanılmıģtır. Tercih edilen rölelerin anahtarlamayı yapabilmesi için iki röle kullanılmıģ ve birer uçları birbirine bağlanmıģtır. ġekil 5' de bilgisayar ortamında hazırlanmıģ röle, transistör ve direncin bağlantısını görebilmekteyiz. 20

29 RÖLE 5V-DC DIRENÇ 1.1K TRANSİSTÖR BC547 ġekil 5. Tek bir Rölenin Bağlantı Ģeması ġekil 5' de olduğu gibi rölenin bobin ucuyla BC547 tip transistörünkollektör ucunu birbirine bağlayıp, bu iģlemi 12 rölenin tamamına aynı düzen içerisinde uyguladık. Transistörleri tetiklerken uygun 1.1K değerindeki dirençlerin bir ucu her bir transistörün bazına gelecek Ģekilde, dirençlerin diğer uçlarını ise PIC 16F84A nin 18pininin11'inebağladık. Role, transistör ve direnç bütünlüğü devrede ġekil 6' daki gibidir. ġekil 6. Rölelerin Devredeki Bağlantı ġeması Her bir röle bir numara ile iliģkilendirilmiģtir. Yani tuģlama iģlemini sağlayacak olan mekanik kuvvet röle ile elektriksel olarak gerçekleģtirilecektir. AĢağıda hangi rölenin PIC' in hangi bacağına bağlı olduğu yazmaktadır. Sıfır numarasını tuģlayacakrölenin ucundaki direnç PIC in RB3pinine, Bir numarasını tuģlayacak rölenin ucundaki direnç PIC in RB2pinine, 21

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin tarihi gelişimini açıklamak 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısını kavramak 8051

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu PIC Assembly Dersleri 1. Ders: PIC Programlamaya Giriş HUNRobotX - PIC Assembly Dersleri 1. Ders: PIC Programlamaya Giriş Yazan: Kutluhan Akman, Düzenleyen: Canol Gökel - 4 Haziran

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği BELLEKLER Belleğin Görevi Bellek

Detaylı

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Çizgi İzleyen Robot Yapımı Çizgi İzleyen Robot Yapımı Elektronik Elektronik tasarım için yapılması gerek en önemli şey kullanılacak malzemelerin doğru seçilmesidir. Robotun elektronik aksamı 4 maddeden oluşur. Bunlar; 1. Sensörler

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI 12. Bölüm TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI Tuş Takımı (Keypad) Hakkında Bilgi Tuş Takımı Uygulaması-1 74C922 Tuş Takımı Enkoder Entegresi Tuş Takımı Uygulaması-2 (74C922 İle) Bu bölümde tuş takımı diğer

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ 130100310.. Ad SOYAD 130100310.. Ad SOYAD 130100310..

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

1. Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları

1. Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları 1. Ders Giriş Hazırlayan: Arş. Gör. Hakan ÜÇGÜN Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları Dikkat ettiniz mi: Etrafımızdaki akıllı cihazların sayısı ne kadar da arttı. Cep telefonlarımız artık sadece iletişim

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN:

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENEYİ YAPANLAR Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: Deneyin Yapılış Tarihi Raporun Geleceği Tarih Raporun

Detaylı

Mikroişlemci Nedir? Mikrodenetleyici Nedir? Mikroişlemci iç yapısı Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları

Mikroişlemci Nedir? Mikrodenetleyici Nedir? Mikroişlemci iç yapısı Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları 1. Ders Giriş Dikkat ettiniz mi: Etrafımızdaki akıllı cihazların sayısı ne kadar da arttı. Cep telefonlarımız artık sadece iletişim sağlamakla kalmıyor, müzik çalıyor,

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI T.. ULUDAĞ ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DERELER LABORATUARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri Doğrultma devreleri DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir.

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir. MDS 8051 8051 AİLESİ DENEY SETİ 8051 Ailesi Deney Seti ile piyasada yaygın olarak bulunan 8051 ailesi mikro denetleyicileri çok kolay ve hızlı bir şekilde PC nizin USB veya Seri portundan gönderdiğiniz

Detaylı

5.50. OTOMOBĠL TEKERLEĞĠ MONTAJ OTOMASYONU

5.50. OTOMOBĠL TEKERLEĞĠ MONTAJ OTOMASYONU 5.50. OTOMOBĠL TEKERLEĞĠ MONTAJ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GiriĢ: Hızla geliģen bilgisayar teknolojisi, her alanda olduğu gibi etkisini robot teknolojisi ve otomasyon sistemleri

Detaylı

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ DERS NOTLARI BELLEKLER

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ DERS NOTLARI BELLEKLER BELLEKLER Genel olarak bellekler, elektronik bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarlarda kullanılan bellekler, işlemcinin istediği bilgi ve komutları maksimum hızda işlemciye ulaştıran ve üzerindeki bilgileri

Detaylı

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa, KKTC E-mail: dogan@neu.edu.tr, Tel: (90) 392 2236464 ÖZET Bilgisayarlara

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM PROJESİ ÇALIŞMASI PİC PROGRAMLAMA İLE BASİT UÇAK OYUNU MEHMET HALİT İNAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAHAR 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2 Proje Raporu ÖMER FARUK ŞAHAN 12068030 16.01.2013 İstanbul İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI KONDANSATÖR Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ

MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ Mikroişlemcilerin yapısı tipik olarak 2 alt sınıfta incelenebilir: Mikroişlemci mimarisi (Komut seti mimarisi), Mikroişlemci organizasyonu (İşlemci mikromimarisi). CISC 1980 lerden

Detaylı

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI Bazı pinler çevre birimleri ile çoklanmıştır. Peki bu ne demek? Mesela C portundaki RC6 ve RC7 pinleri seri iletişim için kullanılır. Eğer seri iletişimi

Detaylı

PIC Mikrodenetleyicileri

PIC Mikrodenetleyicileri PIC Mikrodenetleyicileri Intel 1976 da 8031/51 ailesini piyasaya sürdüğünde dünyanın en popüler mikroişlemcisi olmuştu. Bu işlemci dünya üzerinde 12 den fazla firma tarafından (İntel, Phillips, Dallas,

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK Mikroişlemci HAFTA 1 HAFIZA BİRİMLERİ Program Kodları ve verinin saklandığı bölüm Kalıcı Hafıza ROM PROM EPROM EEPROM FLASH UÇUCU SRAM DRAM DRRAM... ALU Saklayıcılar Kod Çözücüler... GİRİŞ/ÇIKIŞ G/Ç I/O

Detaylı

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY Mehmet TÜMAY, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı Mustafa TEKE, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

Şekil XNOR Kapısı ve doğruluk tablosu

Şekil XNOR Kapısı ve doğruluk tablosu DENEY 2: KARŞILAŞTIRICILAR Deneyin Amaçları KarĢılaĢtırıcıların kavramını, içeriğini ve mantığını öğrenmek. Ġki bir karģılaģtırıcı uygulaması yaparak sonuçları deneysel olarak doğrulamak. Deney Malzemeleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığa Dönen Kafa Projesi 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığa Dönen Kafa Projesi 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Işığa Dönen Kafa Projesi 2 Proje Raporu Nurulllah Anıl Afacan-11068011 16.01.2013 İstanbul

Detaylı

Şekil 1.1: Temel osilatör blok diyagramı

Şekil 1.1: Temel osilatör blok diyagramı 1. OSİLATÖRLER 1.1. Osilatör Nedir? Elektronik iletişim sistemlerinde ve otomasyon sistemlerinde kare dalga, sinüs dalga, üçgen dalga veya testere dişi dalga biçimlerinin kullanıldığı çok sayıda uygulama

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

Yarı İletkenler ve Temel Mantıksal (Lojik) Yapılar. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Yarı İletkenler ve Temel Mantıksal (Lojik) Yapılar. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Yarı İletkenler ve Temel Mantıksal (Lojik) Yapılar Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Yarı İletkenler Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 Elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan

Detaylı

Elektrik Devre Lab

Elektrik Devre Lab 2010-2011 Elektrik Devre Lab. 2 09.03.2011 Elektronik sistemlerde işlenecek sinyallerin hemen hepsi düşük genlikli, yani zayıf sinyallerdir. Elektronik sistemlerin pek çoğunda da yeterli derecede yükseltilmiş

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

PIC16F84A Mikroislemci Denetimli Bir Sayisal Sinyal Üretici Tasarimi

PIC16F84A Mikroislemci Denetimli Bir Sayisal Sinyal Üretici Tasarimi PIC16F84A Mikroislemci Denetimli Bir Sayisal Sinyal Üretici Tasarimi ÖZETÇE Melike SAH ve Doç.Dr. Hasan KÖMÜRCÜGIL Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Dogu Akdeniz Üniversitesi Gazimagusa, Kuzey Kibris Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7 PROJE RAPORU Proje Adı: Pedalmatik Projemizle manuel vitesli araçlarda gaz, fren ve debriyaj pedallarını kullanması mümkün olmayan engelli bireylerin bu pedalları yönetme kolu (joystick) ile sol el işaret

Detaylı

Analog Sayısal Dönüşüm

Analog Sayısal Dönüşüm Analog Sayısal Dönüşüm Gerilim sinyali formundaki analog bir veriyi, iki tabanındaki sayısal bir veriye dönüştürmek için, az önce anlatılan merdiven devresiyle, bir sayıcı (counter) ve bir karşılaştırıcı

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113 1 1 Terim Terimler, Birimleri ve Sembolleri Formülsel Sembolü Birimi Birim Sembolü Zaman t Saniye s Alan A Metrekare m 2 Uzunluk l Metre m Kuvvet F Newton N

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fizik Mühendisliği Bölümü Pic Basic Pro ile PIC Programlama Ders Notları Hazırlayan: Kamil KAYA 2012 Mikrodenetleyiciler: Mikrodenetleyicilerin tanımına girmeden önce kısaca mikroişlemcilere

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROJE MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 2 PROJE SAHİBİ ADI:MEHNET SOYADI:AVCI SINIF:2 ŞUBE:1 OKUL NO:092904005 BÖLÜM: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DERS

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş 29.11.2016 İÇERİK Arduino Nedir? Arduino IDE Yazılımı Arduino Donanım Yapısı Elektronik Bilgisi

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

DENEY 1. 7408 in lojik iç şeması: Sekil 2

DENEY 1. 7408 in lojik iç şeması: Sekil 2 DENEY 1 AMAÇ: VE Kapılarının (AND Gates) çalısma prensibinin kavranması. Çıkıs olarak led kullanılacaktır. Kullanılacak devre elemanları: Anahtarlar (switches), 100 ohm ve 1k lık dirençler, 7408 entegre

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

PORTLAR Bilgisayar: VERİ:

PORTLAR Bilgisayar: VERİ: PORTLAR 1.FARE 2. YAZICI ÇİZİCİ TARAYICI 3.AĞ-İNTERNET 4.SES GİRİŞİ 5.SES ÇIKIŞI(KULAKLIK) 6.MİKROFON 7.USB-FLASH 8.USB-FLASH 9.MONİTÖR 10.PROJEKSİYON 11.KLAVYE BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar: Kullanıcıdan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı : IŞIĞA DÖNEN KAFA PROJESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı : IŞIĞA DÖNEN KAFA PROJESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Proje Adı : IŞIĞA DÖNEN KAFA PROJESİ Proje No : 2 Proje Raporu Adı: HALİL Soyadı: EMUL Öğrenci

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ 9.1 DALGA MEYDANA GETİRME USÜLLERİNE GİRİŞ Dalga üreteçleri birkaç hertzden, birkaç gigahertze kadar sinyalleri meydana getirirler. Çıkışlarında sinüsoidal, kare,

Detaylı

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI 9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI *ANALOG VE DİJİTAL KAVRAMLARI *Herhangi bir fiziksel olayı ifade eden büyüklüklere işaret denmektedir. *Zaman içerisinde kesintisiz olarak devam eden işaretlere Analog işaret

Detaylı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI BESLEME KARTI Araç üzerinde bulunan ve tüm kartları besleyen ünitedir.doğrudan Lipo batarya ile beslendikten sonra motor kartına 11.1 V diğer kartlara 5 V dağıtır. Özellikleri; Ters gerilim korumalı Isınmaya

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTOR (BJT) YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YRD.DOÇ.DR. ÖZHAN ÖZKAN BJT: Bipolar Jonksiyon Transistor İki Kutuplu Eklem

Detaylı

Bellekler. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Bellekler. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Bellekler 1 Bellekler Ortak giriş/çıkışlara, yazma ve okuma kontrol sinyallerine sahip eşit uzunluktaki saklayıcıların bir tümdevre içerisinde sıralanmasıyla hafıza (bellek) yapısı elde edilir. Çeşitli

Detaylı

2. Malzemeler: Bu bölümde size verilecek malzemeler anlatılacaktır ve montaj yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar belirtilecektir.

2. Malzemeler: Bu bölümde size verilecek malzemeler anlatılacaktır ve montaj yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar belirtilecektir. Bu döküman Mikroişlemciler laboratuarında yapılacak deney ve projelerde kullanılacak olan Programlama ve Port Kartının kurulum ve tanıtım amacı ile hazırlanmıştır.kartın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen

Detaylı

KONTROL VE OTOMASYON KULÜBÜ

KONTROL VE OTOMASYON KULÜBÜ KONTROL VE OTOMASYON KULÜBÜ C DİLİ İLE MİKROKONTROLÖR PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Serhat Büyükçolak Ahmet Sakallı 2009-2010 Güz Dönemi Eğitimleri Mikrokontrolör Gömülü sistemlerin bir alt dalı olan mikrokontrolör

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Assembly Dili Assembly programlama dili, kullanılan bilgisayar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işın Avcısı Proje 2.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işın Avcısı Proje 2. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Işın Avcısı Proje 2 Proje Raporu Kaan Tellioğlu - 12067006 16.01.2013 İstanbul 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Mikroişlemci Nedir? Bir bilgisayarın en önemli parçası Mikroişlemcisidir. Hiçbir bilgisayar mikroişlemci olmadan çalışamaz. Bu nedenle Mikroişlemci

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ Regüleli Güç Kaynakları Elektronik cihazlar harcadıkları güçlere göre farklı akımlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin; bir radyo veya amplifikatörün hoparlöründen duyulan ses şiddetine

Detaylı

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transistörü tanımlayınız. Beyz ucundan geçen akıma göre, emiter-kollektör arasındaki direnci azaltıp çoğaltabilen elektronik devre elemanına transistör

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR?

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR? PIC PROGRAMLAMA hbozkurt@mekatroniklab.com www.mekatroniklab.com.tr STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ Bu ayki sayımızda, özellikle CNC ve robotik uygulamalarda oldukça yaygın olarak kullanılan step motorlar

Detaylı

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU Yayınlanış Tarihi: 01.08.2012 Revizyon:1.2 1 1. MODEM İN ÖZELLİKLERİ: Beti GSM/GPRS modem kartı, kullanıcıların M2M uygulamaları için ihtiyaç duyabilecekleri asgari

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

Şekil Sönümün Tesiri

Şekil Sönümün Tesiri LC Osilatörler RC osilatörlerle elde edilemeyen yüksek frekanslı osilasyonlar LC osilatörlerle elde edilir. LC osilatörlerle MHz seviyesinde yüksek frekanslı sinüsoidal sinyaller elde edilir. Paralel bobin

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DİYOTLAR Diyot tek yöne elektrik akımını ileten bir devre elemanıdır. Diyotun

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL Vize %30 Dersin Koşulları Final %60 Ödev %10 Dersin Konuları Mekatronik Sistemler Birimler ve Ölçme

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı Hafta04 : 8255 ve Bellek Organizasyonu Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ Amaç: Bu laboratuvarda, yüksek giriş direnci, düşük çıkış direnci ve yüksek kazanç özellikleriyle

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DC-DC BOOST CONVERTER DEVRESİ AHMET KALKAN 110206028 Prof. Dr. Nurettin ABUT KOCAELİ-2014 1. ÖZET Bu çalışmada bir yükseltici tip DA ayarlayıcısı

Detaylı

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi DERS NOTLARI Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ders-3 11.10.2016 555-Zaman Entegresi 555 Zaman Entegre Devresi monastable multivibratör (asimetrik kare dalga osilatör), astable

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi yükle yüklüdür?

Detaylı

İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı

İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı 1.1 Giriş İTÜ Eğitim Mikrobilgisayarı (İTÜ-Eğit) MC6802 mikroişlemcisini kullanan bir eğitim ve geliştirme bilgisayarıdır. İTÜ-Eğit, kullanıcıya, mikrobilgisayarın

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

Elektrik akımı ve etkileri Elektrik alanı ve etkileri Manyetik alan ve etkileri

Elektrik akımı ve etkileri Elektrik alanı ve etkileri Manyetik alan ve etkileri Elektrik akımı ve etkileri Elektrik alanı ve etkileri Manyetik alan ve etkileri 1 Elektrotekniğin Pozitif Tarafları Elektrik enerjisi olmadan modern endüstri düşünülemez! Hidrolik ve pnömatik mekanizmaların

Detaylı