YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır."

Transkript

1 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n amacı; Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 ne bağlı enst 쀀 tülerde yürütülen l 쀀 sansüstü eğ 쀀 t 쀀 m, öğret 쀀 m ve sınavlara 쀀 l 쀀 şk 쀀 n esasları düzenlemekt 쀀 r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 ne bağlı enst 쀀 tülerde yürütülen tezs 쀀 z ve tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans ve doktora programlarının eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m ve sınavları 쀀 le b 쀀 l 쀀 msel araştırma ve uygulama faal 쀀 yetler 쀀 ne 쀀 l 쀀 şk 쀀 n hükümler 쀀 kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel 쀀 kte geçen; a) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleşt 쀀 rme Merkez 쀀 nce yapılan Akadem 쀀 k Personel ve L 쀀 sansüstü Eğ 쀀 t 쀀 m G 쀀 r 쀀 ş Sınavını, b) Anab 쀀 l 쀀 m Dalı: Yükseköğret 쀀 m Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tar 쀀 hl 쀀 ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan L 쀀 sans Üstü Eğ 쀀 t 쀀 m Öğret 쀀 m Enst 쀀 tüler 쀀 n 쀀 n Teşk 쀀 lat ve İşley 쀀 ş Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n 쀀 n 5 쀀 nc 쀀 maddes 쀀 nde tanımlanan anab 쀀 l 쀀 m dalını, c) Anab 쀀 l 쀀 m Dalı Akadem 쀀 k Kurulu: İlg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalında bulunan tüm öğret 쀀 m üyeler 쀀 nden oluşan kurulu, ç) Anab 쀀 l 쀀 m Dalı Başkanı: L 쀀 sans Üstü Eğ 쀀 t 쀀 m Öğret 쀀 m Enst 쀀 tüler 쀀 n 쀀 n Teşk 쀀 lat ve İşley 쀀 ş Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n 쀀 n 5 쀀 nc 쀀 maddes 쀀 nde bel 쀀 rt 쀀 len anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanını, d) B 쀀 l 쀀 m Dalı: Anab 쀀 l 쀀 m dalı 쀀 ç 쀀 nde eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m, araştırma ve uygulama yapan b 쀀 r b 쀀 r 쀀 m 쀀, e) B 쀀 l 쀀 m Dalı Başkanı: Anab 쀀 l 쀀 m dalı 쀀 ç 쀀 nde eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m, araştırma ve uygulama yapan b 쀀 r 쀀 m 쀀 n başkanını, f) Danışman: Enst 쀀 tüde kayıtlı öğrenc 쀀 ye rehberl 쀀 k etmek üzere anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığı tarafından öner 쀀 len ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca atanan öğret 쀀 m üyes 쀀 n 쀀 veya doktoralı öğret 쀀 m görevl 쀀 s 쀀 n 쀀, g) Enst 쀀 tü: Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 ne bağlı enst 쀀 tüler 쀀, ğ) Enst 쀀 tü Kurulu: L 쀀 sans Üstü Eğ 쀀 t 쀀 m Öğret 쀀 m Enst 쀀 tüler 쀀 n 쀀 n Teşk 쀀 lat ve İşley 쀀 ş Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n 쀀 n 3 üncü maddes 쀀 uyarınca oluşturulan Enst 쀀 tü müdürü, müdür yardımcıları ve anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlarından oluşan kurulu, h) Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu: L 쀀 sans Üstü Eğ 쀀 t 쀀 m Öğret 쀀 m Enst 쀀 tüler 쀀 n 쀀 n Teşk 쀀 lat ve İşley 쀀 ş Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n 쀀 n 3 üncü maddes 쀀 uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce göster 쀀 lecek altı aday arasından 쀀 lg 쀀 l 쀀 enst 쀀 tü kurulunca üç yıl 쀀 ç 쀀 n seç 쀀 lecek üç öğret 쀀 m üyes 쀀 nden oluşan kurulu, ı) Eşdeğer Yabancı D 쀀 l Sınavları: Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurulca, KPDS ye eşdeğer kabul ed 쀀 len sınavları, 쀀 ) GMAT: ALES e eşdeğer uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Adm 쀀 ss 쀀 on Test Sınavını,

2 j) GRE: ALES e eşdeğer uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Exam 쀀 nat 쀀 on Sınavını, k) İk 쀀 nc 쀀 danışman: L 쀀 sansüstü program öğrenc 쀀 s 쀀 n 쀀 n tez çalışmasının gerekt 쀀 rd 쀀 ğ 쀀 durumlarda b 쀀 r 쀀 nc 쀀 danışman tarafından öner 쀀 len ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca atanan, Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nde ya da başka b 쀀 r yükseköğret 쀀 m kurumunda görevl 쀀 öğret 쀀 m üyes 쀀 n 쀀 veya doktoralı öğret 쀀 m görevl 쀀 s 쀀 n 쀀, l) KPDS: Kamu Personel 쀀 Yabancı D 쀀 l B 쀀 lg 쀀 s 쀀 Sev 쀀 ye Tesp 쀀 t Sınavını, m) Müdür: Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 ne bağlı 쀀 lg 쀀 l 쀀 enst 쀀 tü müdürünü, n) Öğrenc 쀀 : L 쀀 sansüstü eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m 쀀 ç 쀀 n kayıt yaptırmış olan yüksek l 쀀 sans ve doktora öğrenc 쀀 s 쀀 n 쀀, o) Program: Enst 쀀 tünün anab 쀀 l 쀀 m/anasanat dallarında yürütülen l 쀀 sansüstü eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m 쀀, ö) Rektör: Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 Rektörünü, p) Senato: Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 Senatosunu, r) Tez İzleme Kom 쀀 tes 쀀 : Doktora öğrenc 쀀 s 쀀 n 쀀 n tez çalışmalarına rehberl 쀀 k etmek ve yönlend 쀀 rmek üzere, b 쀀 r 쀀 tez danışmanı olmak üzere en az üç öğret 쀀 m üyes 쀀 nden oluşan kom 쀀 tey 쀀, s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını, ş) ÜDS: Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurul Yabancı D 쀀 l Sınavını, t) Ün 쀀 vers 쀀 te: Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 n 쀀, u) YDS: Yabancı D 쀀 l B 쀀 lg 쀀 s 쀀 Sev 쀀 ye Tesp 쀀 t Sınavını, ü) Yeterl 쀀 k sınavı: Doktora öğrenc 쀀 s 쀀 n 쀀 n temel konular ve doktora çalışmasıyla 쀀 lg 쀀 l 쀀 konularda der 쀀 nl 쀀 ğ 쀀 ne b 쀀 lg 쀀 sah 쀀 b 쀀 olup olmadığının sınanmasına yönel 쀀 k sınavı, v) YÖK: Yükseköğret 쀀 m Kurulunu 쀀 fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğ 쀀 t 쀀 m Öğret 쀀 m Dönemler 쀀 ve L 쀀 sansüstü Programlarının Açılması L 쀀 sansüstü programlarının açılması MADDE 5 (1) Enst 쀀 tü, Yükseköğret 쀀 m Kurulunca bel 쀀 rlen 쀀 p onaylanan dallarda ve düzeylerde l 쀀 sansüstü programlar yürütür. İlg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalının başvurusu, Enst 쀀 tü Kurulunun öner 쀀 s 쀀, Senatonun uygun görüşü ve YÖK ün kararı 쀀 le yen 쀀 l 쀀 sansüstü programlar açılab 쀀 l 쀀 r. Tezs 쀀 z yüksek l 쀀 sans 쀀 ç 쀀 n 쀀 k 쀀 nc 쀀 öğret 쀀 m programı açılab 쀀 l 쀀 r. Tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans ve doktora 쀀 ç 쀀 n 쀀 k 쀀 nc 쀀 öğret 쀀 m programı açılmaz. (2) Enst 쀀 tü Kurulunun öner 쀀 s 쀀, Senatonun uygun görüşü ve YÖK ün onayıyla, b 쀀 r Enst 쀀 tü anab 쀀 l 쀀 m dalında, o Enst 쀀 tü anab 쀀 l 쀀 m dalından farklı ad taşıyan b 쀀 r program açılab 쀀 l 쀀 r. (3) Enst 쀀 tülerde Rektörün öner 쀀 s 쀀 ve YÖK ün kararıyla, l 쀀 sansüstü öğret 쀀 m yapmak üzere, b 쀀 r fakülte, bölüm veya anab 쀀 l 쀀 m dalından değ 쀀 ş 쀀 k ad taşıyan, d 쀀 s 쀀 pl 쀀 nler arası b 쀀 r enst 쀀 tü anab 쀀 l 쀀 m dalı kurulab 쀀 l 쀀 r. (4) Eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m programları yarıyıl esasına göre düzenlen 쀀 r. Güz ve bahar yarı yıllarına ek olarak Senato kararı 쀀 le yaz dönem 쀀 programı da açılab 쀀 l 쀀 r. Eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 me başlama ve b 쀀 t 쀀 rme tar 쀀 hler 쀀 akadem 쀀 k takv 쀀 mle bel 쀀 rlen 쀀 r. Dersler 쀀 n ve ders sorumlularının bel 쀀 rlenmes 쀀 MADDE 6 (1) L 쀀 sansüstü dersler; 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının tekl 쀀 f 쀀, Enst 쀀 tü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bel 쀀 rlen 쀀 r. (2) Açılması onaylanan dersler 쀀 n güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu dersler 쀀 n hang 쀀 öğret 쀀 m üyeler 쀀 tarafından ver 쀀 leceğ 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı akadem 쀀 k kurulunun görüşü alınarak, anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığınca tekl 쀀 f ed 쀀 l 쀀 r ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından karara bağlanır.

3 (3) Tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans ve doktora programlarındak 쀀 öğrenc 쀀 ler 쀀 ç 쀀 n danışmanın atandığı tar 쀀 h 쀀쀀 zleyen yarıyıl başından 쀀 t 쀀 baren uzmanlık alan ders 쀀 açılab 쀀 l 쀀 r. Uzmanlık alan ders 쀀, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalında öğrenc 쀀 n 쀀 n 쀀 ht 쀀 yaçlarını karşılamak üzere veya tez 쀀 ne yönel 쀀 k olarak seç 쀀 len konularda açılır. Uzmanlık alan ders 쀀 her yarıyıl ve yaz tat 쀀 ller 쀀 nde de devam eder. Her öğrenc 쀀, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan ders 쀀 n 쀀 almak zorundadır. Uzmanlık alan ders 쀀 kred 쀀 s 쀀 z olup, başarılı veya başarısız olarak değerlend 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Uzmanlık alan ders 쀀 nden üst üste 쀀 k 쀀 kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrenc 쀀 n 쀀 n kaydı s 쀀 l 쀀 n 쀀 r. (4) L 쀀 sansüstü düzeydek 쀀 dersler, öğret 쀀 m üyeler 쀀 tarafından ver 쀀 l 쀀 r. Zorunlu hallerde anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının gerekçel 쀀 öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun onayı 쀀 le doktora veya tıpta uzmanlık eğ 쀀 t 쀀 m 쀀 almış öğret 쀀 m görevl 쀀 ler 쀀 de l 쀀 sansüstü düzeyde dersler vereb 쀀 l 쀀 r. Öğret 쀀 m d 쀀 l 쀀 MADDE 7 (1) Enst 쀀 tüde öğret 쀀 m d 쀀 l 쀀 Türkçe ve İng 쀀 l 쀀 zce d 쀀 r. Dersler 쀀 n hang 쀀 d 쀀 lde anlatılacağı Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu ve Senatonun onayıyla bel 쀀 rlen 쀀 r. Tezler, Türkçe veya İng 쀀 l 쀀 zce yazılab 쀀 l 쀀 r. Kontenjan tesp 쀀 t 쀀 ve 쀀 lanı MADDE 8 (1) L 쀀 sansüstü programlara alınacak öğrenc 쀀 sayıları, başvuru koşulları ve d 쀀 ğer hususlar 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dallarının öner 쀀 s 쀀 alındıktan sonra, Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le bel 쀀 rlenerek, eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m dönem 쀀 n 쀀 n başlama tar 쀀 h 쀀 nden en az b 쀀 r ay önce Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe 쀀 lan ed 쀀 l 쀀 r. İlanda bel 쀀 rt 쀀 len şartlara uymayan öğrenc 쀀 ler 쀀 n 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m süres 쀀 sona ermeden 쀀 l 쀀 ş 쀀 ğ 쀀 kes 쀀 l 쀀 r. (2) L 쀀 sansüstü kontenjanlar Enst 쀀 tü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı 쀀 le kes 쀀 nleş 쀀 r. Öğrenc 쀀 kabul ed 쀀 lecek l 쀀 sansüstü programların adları, başvurma koşulları, son başvuru tar 쀀 h 쀀, 쀀 sten 쀀 len belgeler ve d 쀀 ğer hususlar 쀀 lanla duyurulur. Başvuru 쀀 ç 쀀 n 쀀 stenen belgeler 쀀 n aslı veya Enst 쀀 tüce onaylı örneğ 쀀 kabul ed 쀀 l 쀀 r. Askerl 쀀 k durumu ve adl 쀀 s 쀀 c 쀀 l kaydına 쀀 l 쀀 şk 쀀 n olarak 쀀 se adayın beyanına dayanılarak 쀀 şlem yapılır. Bu 쀀 landa yabancı öğrenc 쀀 ve yurt dışında yaşayan Türk 쀀 ye Cumhur 쀀 yet 쀀 vatandaşları 쀀 ç 쀀 n ayrılan kontenjanlar da bel 쀀 rt 쀀 l 쀀 r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM L 쀀 sansüstü Programlara Başvuru, Öğrenc 쀀 Kabulü ve Kayıt Esasları L 쀀 sansüstü programlara başvuru MADDE 9 (1) L 쀀 sansüstü programlara başvurular, 쀀 landa bel 쀀 rt 쀀 len başvuru süres 쀀쀀 ç 쀀 nde ve 쀀 sten 쀀 len belgelerle b 쀀 rl 쀀 kte Enst 쀀 tü Müdürlükler 쀀 ne yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eks 쀀 k belge 쀀 le yapılan müracaatlar kabul ed 쀀 lmez. (2) L 쀀 sansüstü programlara başvurularda 1/7/1996 tar 쀀 hl 쀀 ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan L 쀀 sansüstü Eğ 쀀 t 쀀 m ve Öğret 쀀 m Yönetmel 쀀 ğ 쀀 hükümler 쀀 ne göre anab 쀀 l 쀀 m dalı akadem 쀀 k kurulları tarafından öner 쀀 len ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından kabul ed 쀀 len şartlar aranır. Değerlend 쀀 rme aşağıda bel 쀀 rt 쀀 len esaslara göre yapılır. a) Yüksek l 쀀 sans programlarına başvurab 쀀 lmek 쀀 ç 쀀 n adayların; eğ 쀀 t 쀀 m dalı yönünden 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalınca uygun görülecek b 쀀 r l 쀀 sans d 쀀 plomasına sah 쀀 p olmaları, l 쀀 sans mezun 쀀 yet not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, başvurduğu programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES 쀀 le eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len ulusal veya uluslararası sınavlar 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen standart puana sah 쀀 p olmaları, ayrıca KPDS, YDS veya ÜDS den en az 40 puana veya Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurul tarafından eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len uluslararası yabancı d 쀀 l sınavları 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen standart puana sah 쀀 p olmaları gerek 쀀 r. Yüksek l 쀀 sans başvurusu kabul ed 쀀 len adayların kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n; ALES puanının % 60'ı, yabancı d 쀀 l puanının % 30'u 쀀 le l 쀀 sans not ortalamasının % 10'unun toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Eş 쀀 tl 쀀 k durumunda ALES+yabancı d 쀀 l puanı toplamı yüksek olanlara öncel 쀀 k ver 쀀 l 쀀 r. b) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlend 쀀 rmeye 쀀 l 쀀 şk 쀀 n esaslar şunlardır: 1) Doktora programına başvurab 쀀 lmek 쀀 ç 쀀 n adayların b 쀀 r l 쀀 sans veya tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans d 쀀 plomasına, hazırlık sınıfları har 쀀 ç en az on yarıyıl sürel 쀀 Tıp, D 쀀 ş Hek 쀀 ml 쀀 ğ 쀀 ve Veter 쀀 ner Fakülteler 쀀 d 쀀 plomasına, Eczacılık ve Fen Fakültes 쀀 l 쀀 sans veya yüksek l 쀀 sans dereces 쀀 ne veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b 쀀 r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk 쀀 s 쀀 ne sah 쀀 p olmaları gerek 쀀 r. 2) Doktora programına başvurab 쀀 lmek 쀀 ç 쀀 n adayların; eğ 쀀 t 쀀 m dalı yönünden 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalınca uygun görülecek yüksek l 쀀 sans d 쀀 plomasına sah 쀀 p olmaları, l 쀀 sans mezun 쀀 yet not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES 쀀 le eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len ulusal veya uluslararası sınavlar 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen standart puana sah 쀀 p olmaları, ayrıca KPDS, YDS veya ÜDS den en az

4 55 puan almış olmaları veya Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurul tarafından eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len uluslararası yabancı d 쀀 l sınavları 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen standart puana sah 쀀 p olmaları gerek 쀀 r. 3) Doktora programına başvurusu kabul ed 쀀 len yüksek l 쀀 sans dereces 쀀 ne sah 쀀 p adayların kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n; ALES puanının % 60'ı, yabancı d 쀀 l puanının % 30'u 쀀 le hazırlık sınıfları har 쀀 ç en az beş yıllık öğren 쀀 m görenler 쀀 n mezun 쀀 yet not ortalamasının % 10 u, d 쀀 ğer yüksek l 쀀 sans dereces 쀀 ne sah 쀀 p adayların 쀀 se l 쀀 sans not ortalaması 쀀 le yüksek l 쀀 sans not ortalamasının toplamının yarısının % 10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eş 쀀 tl 쀀 k durumunda ALES+yabancı d 쀀 l puanı toplamı yüksek olanlara öncel 쀀 k ver 쀀 l 쀀 r. 4) Eğ 쀀 t 쀀 m dalı yönünden 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalınca uygun görülecek l 쀀 sans d 쀀 plomasına sah 쀀 p adayların doktora programına doğrudan başvurab 쀀 lmeler 쀀쀀 ç 쀀 n; en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES 쀀 le eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len uluslararası sınavlar 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen standart puana sah 쀀 p olmaları, KPDS, YDS veya ÜDS puanlarının en az 65 olması veya Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurul tarafından eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len uluslararası yabancı d 쀀 l sınavları 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rt 쀀 len standart puana sah 쀀 p olmaları, ayrıca l 쀀 sans not ortalamalarının 4 üzer 쀀 nden en az 3 veya muad 쀀 l 쀀 b 쀀 r puana sah 쀀 p olmaları gerek 쀀 r. L 쀀 sans dereces 쀀쀀 le başvurusu kabul ed 쀀 len adayların kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n; ALES puanının % 60'ı, yabancı d 쀀 l puanının % 30'u 쀀 le; hazırlık sınıfları har 쀀 ç mezun 쀀 yet not ortalamasının % 10'u toplanarak adaylar sıralanır. Eş 쀀 tl 쀀 k durumunda ALES+yabancı d 쀀 l puanı toplamı yüksek olanlara öncel 쀀 k ver 쀀 l 쀀 r. 5) Sağlık b 쀀 l 쀀 mler 쀀 nde doktora programlarına başvurab 쀀 lecek adaylardan tıp fakülteler 쀀 mezunlarının; mezun 쀀 yet not ortalamasının tam notun en az % 60 ı olması, tıpta uzmanlık sınavı temel tıp b 쀀 l 쀀 mler 쀀 puanının 0.7 쀀 le kl 쀀 n 쀀 k tıp b 쀀 l 쀀 mler 쀀 puanının 쀀 se 0.3 쀀 le çarpılarak toplanması 쀀 le elde ed 쀀 len TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sah 쀀 p olmaları ve ayrıca KPDS veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurul tarafından eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len uluslar arası yabancı d 쀀 l sınavları 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rt 쀀 len standart puana sah 쀀 p olmaları gerek 쀀 r. Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültes 쀀 mezunu olmayan adayların 쀀 se; mezun 쀀 yet not ortalamasının en az % 60 olması, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES 쀀 le eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len ulusal veya uluslar arası sınavlar 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen standart puana sah 쀀 p olmaları, ayrıca KPDS, YDS veya ÜDS'den en az 55 puan almış olmaları veya Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurul tarafından eşdeğerl 쀀 ğ 쀀 kabul ed 쀀 len uluslararası yabancı d 쀀 l sınavları 쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rt 쀀 len standart puana sah 쀀 p olmaları gerek 쀀 r. Sağlık b 쀀 l 쀀 mler 쀀 nde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n; TUS temel tıp puanı veya ALES puanının % 60'ı, yabancı d 쀀 l puanının % 30'u 쀀 le mezun 쀀 yet not ortalamasının % l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eş 쀀 tl 쀀 k durumunda TUS 쀀 le yabancı d 쀀 l veya ALES 쀀 le yabancı d 쀀 l puanı toplamı yüksek olanlara öncel 쀀 k ver 쀀 l 쀀 r. Sağlık b 쀀 l 쀀 mler 쀀 nde, öğren 쀀 m süreler 쀀 neden 쀀 yle doğrudan doktora programlarına başvuru hakları olmayan adayların kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n, bu bend 쀀 n (3) numaralı alt bend 쀀 nde açıklanan koşulları yer 쀀 ne get 쀀 rmeler 쀀 gerek 쀀 r. 6) D 쀀 ş hek 쀀 ml 쀀 ğ 쀀 programlarında zorunlu olarak; sağlık, fen ve sosyal b 쀀 l 쀀 mlere a 쀀 t d 쀀 ğer yüksek l 쀀 sans ve doktora programlarında 쀀 se 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı kurulunun taleb 쀀 hal 쀀 nde, yukarıda bel 쀀 rt 쀀 len ALES, ÜDS, mezun 쀀 yet notuna ek olarak öğrenc 쀀 ler 쀀 n değerlend 쀀 r 쀀 lmeler 쀀 nde yazılı, mülakat, kompoz 쀀 syon, yetenek, yeterl 쀀 k, uygulama sınavlarından b 쀀 r 쀀 veya b 쀀 rkaçı yapılab 쀀 l 쀀 r. Bu sınavlardan hang 쀀 s 쀀 n 쀀 n/hang 쀀 ler 쀀 n 쀀 n d 쀀 kkate alınacağı, sınav tar 쀀 hler 쀀, jür 쀀 ler 쀀 n tesp 쀀 t 쀀 ve değerlend 쀀 rme 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀쀀 şlemler anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının görüşü alınarak Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES %50 + ÜDS %20 + mezun 쀀 yet notu %10 ve sınav notu %20 toplamına göre adayların sıralaması yapılır. 7) Sözlü sınav jür 쀀 s 쀀 Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından Enst 쀀 tü Müdürünün 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalından önereceğ 쀀 en az beş öğret 쀀 m üyes 쀀 arasından üç asıl, b 쀀 r yedek üye seç 쀀 lerek bel 쀀 rlen 쀀 r. 8) Sınav uygulanacaksa jür 쀀 ler 쀀 landa bel 쀀 rt 쀀 len tar 쀀 h, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlend 쀀 rme ve seçme 쀀 şlemler 쀀 n 쀀 aynı gün 쀀 ç 쀀 nde tamamlar. Adaylar; Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından bel 쀀 rlenen esaslar ve kontenjanlar d 쀀 kkate alınarak başarı durumuna göre l 쀀 ste hal 쀀 nde sıralanır. Jür 쀀 üyeler 쀀 tarafından 쀀 mzalanmış l 쀀 ste, tutanak ve adaylara a 쀀 t başvuru evrakı jür 쀀 başkanı tarafından Enst 쀀 tü Müdürlüğüne sunulur. 9) L 쀀 sansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 쀀 lg 쀀 l 쀀 enst 쀀 tü yönet 쀀 m kurulu kararı 쀀 le kes 쀀 nleş 쀀 r ve 쀀 lân ed 쀀 l 쀀 r. Yabancı uyruklu öğrenc 쀀 başvuru şartları MADDE 10 (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında 쀀 kamet eden Türk vatandaşlarının l 쀀 sansüstü programlara kabul ed 쀀 leb 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n b 쀀 r l 쀀 sans veya yüksek l 쀀 sans programının d 쀀 plomasına sah 쀀 p olması gerek 쀀 r. (2) Eğ 쀀 t 쀀 m d 쀀 l 쀀 Türkçe olan b 쀀 r l 쀀 sansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylar, YÖK tarafından kabul ed 쀀 lm 쀀 ş TÖMER ve benzer 쀀 merkezlerden M 쀀 ll 쀀 Eğ 쀀 t 쀀 m Bakanlığınca yetk 쀀 lend 쀀 r 쀀 len kurumlarca yapılmış olan veya Senato tarafından oluşturulan b 쀀 r jür 쀀 tarafından yapılan sınav sonucuna göre bel 쀀 rlen 쀀 r. Yeterl 쀀 k 쀀 ç 쀀 n alınması gereken en az puanlar; TÖMER 쀀 ç 쀀 n B1, Ün 쀀 vers 쀀 tede yapılacak Türkçe sev 쀀 ye tesp 쀀 t sınavı 쀀 ç 쀀 n 100 üzer 쀀 nden 65 d 쀀 r. Bu puanı alamayan adaylar Türkçe öğrenmek 쀀 ç 쀀 n b 쀀 r yıl 쀀 z 쀀 nl 쀀 sayılır. Bu süre 쀀 ç 쀀 nde bel 쀀 rt 쀀 len sınavlardan başarılı olamayan adaylar yüksek l 쀀 sans ve doktora öğren 쀀 m 쀀 ne kayıt haklarını kaybederler. Yüksek l 쀀 sans programlarına başvuranlardan l 쀀 sans öğren 쀀 mler 쀀 n 쀀, doktora programlarına başvuranlardan l 쀀 sans ve yüksek l 쀀 sans öğren 쀀 mler 쀀 nden b 쀀 r 쀀 n 쀀 Türkçe

5 öğret 쀀 m yapan b 쀀 r ün 쀀 vers 쀀 tede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur. (3) Eğ 쀀 t 쀀 m d 쀀 l 쀀 İng 쀀 l 쀀 zce olan l 쀀 sansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu öğrenc 쀀 ler 쀀 n herhang 쀀 b 쀀 r Türkçe sev 쀀 ye tesp 쀀 t sınavına g 쀀 rm 쀀 ş olma şartı aranmaz. (4) Yabancı uyruklu öğrenc 쀀 ler 쀀 n; ana d 쀀 ller 쀀 dışında İng 쀀 l 쀀 zce, Fransızca ve Almanca d 쀀 ller 쀀 nden ÜDS den en az 55 puan veya Ün 쀀 vers 쀀 telerarası Kurulca kabul ed 쀀 len b 쀀 r sınavdan eşdeğer b 쀀 r puan almaları gerek 쀀 r. (5) Öğrenc 쀀 n 쀀 n ÜDS sınav sonuç belges 쀀 yoksa, Bezm 쀀 alem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nde yapılan İng 쀀 l 쀀 zce sev 쀀 ye bel 쀀 rleme ve yeterl 쀀 k sınavından en az 75 alması gerek 쀀 r. (6) İng 쀀 l 쀀 zce düzeyler 쀀 yeterl 쀀 bulunmayan öğrenc 쀀 lere b 쀀 r yıl ek süre ver 쀀 l 쀀 r. Bu dönemde Bezm 쀀 alem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 İng 쀀 l 쀀 zce D 쀀 l Hazırlık Programında öğren 쀀 m göreb 쀀 l 쀀 rler. (7) Yabancı uyruklu öğrenc 쀀 ler 쀀 n başvuruları, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının görüşü alınarak Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından değerlend 쀀 r 쀀 l 쀀 r. B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programına öğrenc 쀀 kabulü MADDE 11 (1) Yüksek l 쀀 sans ve doktora programlarına kabul ed 쀀 len ve n 쀀 tel 쀀 kler 쀀 aşağıda bel 쀀 rt 쀀 len adaylara eks 쀀 kl 쀀 kler 쀀 n 쀀 g 쀀 dermek amacıyla b 쀀 l 쀀 msel hazırlık programı uygulanab 쀀 l 쀀 r: a) L 쀀 sans dereces 쀀 n 쀀 başvurdukları yüksek l 쀀 sans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar 쀀 le l 쀀 sans veya yüksek l 쀀 sans dereceler 쀀 n 쀀 Ün 쀀 vers 쀀 te dışındak 쀀 yükseköğret 쀀 m kurumlarından almış olanlar b 쀀 l 쀀 msel hazırlık programına öğrenc 쀀 olarak kabul ed 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. b) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programına kabul ed 쀀 len b 쀀 r yüksek l 쀀 sans veya doktora öğrenc 쀀 s 쀀 n 쀀 n ders programı l 쀀 sans veya yüksek l 쀀 sans sev 쀀 yes 쀀 ndek 쀀 derslerden oluşur. c) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, 쀀 lg 쀀 l 쀀 l 쀀 sansüstü programını tamamlamak 쀀 ç 쀀 n gerekl 쀀 görülen dersler 쀀 n yer 쀀 ne geçmez. Ancak, b 쀀 l 쀀 msel hazırlık programındak 쀀 b 쀀 r öğrenc 쀀, b 쀀 l 쀀 msel hazırlık dersler 쀀 n 쀀 n yanı sıra 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun onayı 쀀 le l 쀀 sansüstü programa yönel 쀀 k dersler de alab 쀀 l 쀀 r. ç) Öğrenc 쀀 ler 쀀 n sınava g 쀀 reb 쀀 lmeler 쀀쀀 ç 쀀 n; teor 쀀 k dersler 쀀 n %70 쀀 ne, uygulamaların 쀀 se %80 쀀 ne devam etm 쀀 ş olmaları gerek 쀀 r. Öğrenc 쀀 ler 쀀 n f 쀀 nal ve bütünleme olmak üzere 쀀 k 쀀 sınav hakları vardır. Başarı notu; yüksek l 쀀 sans 쀀 ç 쀀 n 100 tam not üzer 쀀 nden en az 65, doktora 쀀 ç 쀀 n 75 d 쀀 r. B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programı dersler 쀀 tekrar ed 쀀 lmez, başarısız olan öğrenc 쀀 lere 쀀 lg 쀀 l 쀀 mevzuat hükümler 쀀 uygulanır. d) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programına kabul ed 쀀 len öğrenc 쀀 ler 쀀 n l 쀀 sans programından aldıkları dersler 쀀 ç 쀀 n, 10/5/2012 tar 쀀 hl 쀀 ve sayılı Resm 쀀 Gazete de yayımlanan Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 Önl 쀀 sans ve L 쀀 sans Eğ 쀀 t 쀀 m ve Öğret 쀀 m Yönetmel 쀀 ğ 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. e) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık ders programları, bu Yönetmel 쀀 k hükümler 쀀 ne göre 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı tarafından hazırlanır ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le uygulamaya konulur. f) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programında geç 쀀 r 쀀 lecek süre en çok b 쀀 r takv 쀀 m yılıdır. Bu süre; dönem 쀀 z 쀀 nler 쀀 dışında uzatılmaz. Bu programda geç 쀀 r 쀀 len süre, bu Yönetmel 쀀 k hükümler 쀀 nde bel 쀀 rt 쀀 len yüksek l 쀀 sans veya doktora yeterl 쀀 k programı süreler 쀀 ne dah 쀀 l ed 쀀 lmez. g) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programı en az 12 en fazla 24 kred 쀀 l 쀀 k ders yükünden oluşur. ğ) B 쀀 l 쀀 msel hazırlık programı, öğrenc 쀀 n 쀀 n kes 쀀 n kayıt yaptırdığı dönem başında; tıp alanında 쀀 se güz yarıyılında başlatılır. h) Öğrenc 쀀 ye 쀀 sterse, b 쀀 l 쀀 msel hazırlık programında aldığı dersler 쀀 ve başarı durumunu gösteren b 쀀 r belge ver 쀀 l 쀀 r. ı) Ortak l 쀀 sansüstü eğ 쀀 t 쀀 m programı yürüten anab 쀀 l 쀀 m dallarında, enst 쀀 tüler 쀀 n öğrenc 쀀 kabul koşullarında farklılık olması durumunda, öğrenc 쀀 başvuru koşulları 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dallarının öner 쀀 s 쀀 alındıktan sonra, Enst 쀀 tünün Ortak L 쀀 sansüstü Programı Yürütme Kurulu kararı ve Enst 쀀 tü Kurulu kararı 쀀 le bel 쀀 rlenerek, Senato tarafından onaylanır. Özel öğrenc 쀀 ve şartlı öğrenc 쀀 kabulü MADDE 12 (1) Özel öğrenc 쀀 kabulü 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀 esaslar şunlardır;

6 a) B 쀀 r yükseköğret 쀀 m kurumu mezunu veya öğrenc 쀀 s 쀀 olup, bel 쀀 rl 쀀 b 쀀 r konuda b 쀀 lg 쀀 s 쀀 n 쀀 artırmak 쀀 steyenler, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararıyla l 쀀 sansüstü derslere özel öğrenc 쀀 olarak kabul ed 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır. b) Özel öğrenc 쀀 ler sadece kayıtlı l 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 ler 쀀 ç 쀀 n açılan derslere kaydolab 쀀 l 쀀 r. c) Özel öğrenc 쀀 her yarıyıl b 쀀 r ders alab 쀀 l 쀀 r. ç) Özel öğrenc 쀀 öğrenc 쀀 l 쀀 k haklarından yararlanamaz. d) Öğrenc 쀀 katkı payının yatırılması 쀀 le ders kaydı yapılır. e) Özel öğrenc 쀀 l 쀀 k süres 쀀쀀 k 쀀 yarıyıl 쀀 le sınırlıdır. f) Özel öğrenc 쀀 l 쀀 k sırasında alınan derslerden, daha sonra l 쀀 sansüstü program hakkı elde ed 쀀 ld 쀀 ğ 쀀 nde muaf olunamaz. (2) Şartlı öğrenc 쀀 kabulü 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀 esaslar şunlardır; a) B 쀀 r l 쀀 sans programından mezun öğrenc 쀀 lerden yüksek l 쀀 sans başvurusunda aranan şartlardan sadece yabancı d 쀀 l şartını yer 쀀 ne get 쀀 remem 쀀 ş olanlar 쀀 le yüksek l 쀀 sans programından mezun olup da doktora başvurusunda aranan şartlardan sadece yabancı d 쀀 l şartını yer 쀀 ne get 쀀 remem 쀀 ş olanlar kend 쀀 ler 쀀쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen kontenjanlar 쀀 ç 쀀 n yüksek l 쀀 sans ve doktora şartlı kabul programına başvurab 쀀 l 쀀 rler. b) Bu durumdak 쀀 öğrenc 쀀 ler 쀀 ç 쀀 n 쀀 lg 쀀 l 쀀 ana b 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının tekl 쀀 f 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun onayı 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀 yüksek l 쀀 sans ve doktora programı kontenjanlarının yarısını geçmemek kaydıyla kontenjan 쀀 lan ed 쀀 l 쀀 r. c) Yüksek l 쀀 sans başvurusu kabul ed 쀀 len adayların şartlı kabul programına kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n; ALES puanının %75 쀀쀀 le l 쀀 sans not ortalamasının %25 쀀 toplanarak adayların sıralaması yapılır. Eş 쀀 tl 쀀 k durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncel 쀀 k ver 쀀 l 쀀 r. Doktora programına başvurusu kabul ed 쀀 len adayların şartlı kabul programına kayıtlarının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n; ALES puanının %75 쀀쀀 le l 쀀 sans not ortalaması ve yüksek l 쀀 sans not ortalamasının toplamının yarısının % 25 쀀 toplanarak adaylar sıralanır. Eş 쀀 tl 쀀 k durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncel 쀀 k ver 쀀 l 쀀 r. ç) L 쀀 sansüstü eğ 쀀 t 쀀 me özel öğrenc 쀀 olarak kaydolan öğrenc 쀀 ler, l 쀀 sansüstü eğ 쀀 t 쀀 mde alacakları dersler 쀀 n toplam kred 쀀 sayısının en çok %50 s 쀀 n 쀀 özel öğrenc 쀀 olarak alab 쀀 l 쀀 r. d) Yüksek l 쀀 sans ve doktora programına şartlı kabul hakkını kazananlar; Ün 쀀 vers 쀀 te tarafından ver 쀀 lecek olan b 쀀 r yıllık yabancı d 쀀 l hazırlık programına devam hakkını da kazanırlar. Şartlı kabul hakkı kazanan öğrenc 쀀 ler, b 쀀 r yıllık süre 쀀 çer 쀀 s 쀀 nde merkez 쀀 olarak yapılan ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL ve benzer 쀀 yabancı d 쀀 l sınavlarının b 쀀 r 쀀 nden yüksek l 쀀 sans ve doktora programına kabul 쀀 ç 쀀 n aranan asgar 쀀 yabancı d 쀀 l puan koşulunu sağlamaları hal 쀀 nde yüksek l 쀀 sans ve doktora programına kayıt hakkı kazanırlar. Aks 쀀 halde 쀀 lg 쀀 l 쀀 yüksek l 쀀 sans ve doktora programı öğrenc 쀀 l 쀀 ğ 쀀 ne kabul hakkından yararlanamazlar. e) Şartlı öğrenc 쀀 statüsündek 쀀 öğrenc 쀀 ler 쀀 n başarı durumlarının değerlend 쀀 r 쀀 lmes 쀀 nde bu Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n derslerle 쀀 lg 쀀 l 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. Bu statüdek 쀀 öğrenc 쀀 ler aldıkları dersler 쀀 daha sonrak 쀀 dönemlerde kred 쀀 l 쀀 dersler olarak saydırab 쀀 l 쀀 r. Öğrenc 쀀 ler 쀀 n kred 쀀 /saat başına, Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından bel 쀀 rlenen ve Ün 쀀 vers 쀀 te Yönet 쀀 m Kurulunca onaylanan mal 쀀 yükümlülükler 쀀 yer 쀀 ne get 쀀 rmeler 쀀 gerek 쀀 r. Yatay geç 쀀 ş yoluyla öğrenc 쀀 kabulü MADDE 13 (1) L 쀀 sansüstü programlara yatay geç 쀀 ş yoluyla kabul ed 쀀 lmek 쀀 ç 쀀 n: a) Adayın 쀀 lg 쀀 l 쀀 ün 쀀 vers 쀀 te 쀀 ç 쀀 ndek 쀀 başka b 쀀 r enst 쀀 tünün anab 쀀 l 쀀 m dalında veya başka b 쀀 r yükseköğret 쀀 m kurumunun l 쀀 sansüstü programında en az b 쀀 r yarıyılını tamamlamış olması, b) Ün 쀀 vers 쀀 ten 쀀 n l 쀀 sansüstü programlarına öğrenc 쀀 kabul koşullarını sağlamış olması, c) Her yarıyıl 쀀 ç 쀀 n en az yed 쀀 kred 쀀 l 쀀 k ders almış olması, ç) Kayıt yaptırmış olduğu dersler 쀀 başarmış olması, d) Not ortalamasının tezl 쀀 ve tezs 쀀 z yüksek l 쀀 sansta en az CB, doktora da 쀀 se en az BB olması gerek 쀀 r.

7 (2) Yatay geç 쀀 şler, eşdeğer eğ 쀀 t 쀀 m veren l 쀀 sansüstü programları arasında yapılır. İlg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı her yarıyıl sonunda b 쀀 r sonrak 쀀 yarıyılda kabul edeb 쀀 lecekler 쀀 yatay geç 쀀 ş öğrenc 쀀 kontenjanlarını, Müdürlüğe b 쀀 ld 쀀 r 쀀 r. Kontenjanlar Enst 쀀 tü Kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur. (3) Adaylar yatay geç 쀀 şle 쀀 lg 쀀 l 쀀 müracaatlarını; yarıyıl başından en az onbeş gün önce transkr 쀀 ptler 쀀 n 쀀 de ekled 쀀 kler 쀀 b 쀀 r d 쀀 lekçeyle, Enst 쀀 tü Müdürlüğüne yaparlar. (4) İlg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalınca adaylar; l 쀀 sans, yüksek l 쀀 sans başarı notu 쀀 le alınan l 쀀 sansüstü ders sayısı, kred 쀀 s 쀀 ve başarı notu değerlend 쀀 r 쀀 lerek sıralanır ve bu sıralama Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunda görüşülerek kes 쀀 nleşt 쀀 r 쀀 l 쀀 r. (5) Müracaatı kabul ed 쀀 len öğrenc 쀀 ler 쀀 n, Bezm 쀀 alem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 Enst 쀀 tüsü l 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 ler 쀀쀀 ç 쀀 n bel 쀀 rlenen mal 쀀 yükümlülükler 쀀 yer 쀀 ne get 쀀 rmeler 쀀 gerek 쀀 r. (6) Öğrenc 쀀 n 쀀 n 쀀 nt 쀀 bakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının tekl 쀀 f 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun kararı 쀀 le bel 쀀 rlen 쀀 r. L 쀀 sansüstü programlara kayıt MADDE 14 (1) L 쀀 sansüstü programlara kabul ed 쀀 len öğrenc 쀀 ler 쀀 n l 쀀 stes 쀀 Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le kes 쀀 nleş 쀀 r ve Enst 쀀 tü Müdürlüğü tarafından duyurulur. (2) Öğrenc 쀀 kayıt 쀀 şlemler 쀀, l 쀀 sansüstü programın özell 쀀 kler 쀀 d 쀀 kkate alınarak Müdürlük tarafından yapılır. Akadem 쀀 k takv 쀀 mde bel 쀀 rt 쀀 len süre 쀀 ç 쀀 nde kes 쀀 n kaydını yaptırmayan adaylar, kes 쀀 n kayıt hakkını kaybeder. Eks 쀀 k belge 쀀 le kes 쀀 n kayıt yapılmaz. Kayıt 쀀 ç 쀀 n 쀀 stenen belgeler 쀀 n aslı veya Enst 쀀 tü tarafından onaylı örneğ 쀀 kabul ed 쀀 l 쀀 r. Askerl 쀀 k durumu ve adl 쀀 s 쀀 c 쀀 l kaydına 쀀 l 쀀 şk 쀀 n olarak 쀀 se adayın beyanına dayanılarak 쀀 şlem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Yen 쀀 leme, Dersler, Sınavlar ve Değerlend 쀀 rme Esasları Kayıt yen 쀀 leme MADDE 15 (1) L 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 ler 쀀 n 쀀 n, her yarıyılın başında akadem 쀀 k takv 쀀 mde bel 쀀 rt 쀀 len süre 쀀 ç 쀀 nde Ün 쀀 vers 쀀 te Mütevell 쀀 Heyet 쀀 nce bel 쀀 rlenen öğren 쀀 m ücret 쀀 n 쀀 ödemeler 쀀 ve kayıtlarını yen 쀀 lemeler 쀀 gerek 쀀 r. Akadem 쀀 k takv 쀀 mde bel 쀀 rt 쀀 len süre 쀀 ç 쀀 nde üst üste veya aralıklı olarak 쀀 k 쀀 yarıyıl kayıt yen 쀀 lemeyen öğrenc 쀀 hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. (2) Mazeret 쀀 sebeb 쀀 yle bel 쀀 rlenen süre 쀀 ç 쀀 nde kaydını yen 쀀 lemeyen öğrenc 쀀, mazeretl 쀀 kayıt yen 쀀 leme süres 쀀쀀 ç 쀀 nde mazeret 쀀 n 쀀 yazılı olarak Enst 쀀 tü Müdürlüğüne b 쀀 ld 쀀 rmek zorundadır. Mazeret 쀀, Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca kabul ed 쀀 len öğrenc 쀀, mazeretl 쀀 kayıt yen 쀀 leme süres 쀀 b 쀀 t 쀀 m 쀀 ne kadar kaydını yaptırab 쀀 l 쀀 r. Ders ve tez dönemler 쀀 nde kayıt yen 쀀 leme 쀀 şlemler 쀀 n 쀀 süres 쀀쀀 ç 쀀 nde yaptırmayan ve mazeret 쀀 Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu tarafından kabul ed 쀀 lmeyen öğrenc 쀀 ler 쀀 n kaydı yapılmamış sayılır. Danışman atanması MADDE 16 (1) Yüksek l 쀀 sans, doktora çalışmalarına danışman, öğrenc 쀀 n 쀀 n bağlı bulunduğu anab 쀀 l 쀀 m dalı kurulunun görüşler 쀀 alınarak 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le atanır. Zorunlu hallerde, yüksek l 쀀 sans öğrenc 쀀 ler 쀀쀀 ç 쀀 n danışman doktora veya tıpta uzmanlık eğ 쀀 t 쀀 m 쀀 n 쀀 tamamlamış öğret 쀀 m görevl 쀀 ler 쀀 arasından da seç 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. (2) L 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 ler 쀀 n 쀀 n danışmanları kes 쀀 n kaydı tak 쀀 p eden b 쀀 r hafta 쀀 ç 쀀 nde bel 쀀 rlen 쀀 r. Ders alma ve bırakma MADDE 17 (1) L 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 ler 쀀 yarıyıl başında, akadem 쀀 k takv 쀀 mde bel 쀀 rt 쀀 len tar 쀀 hler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır. (2) B 쀀 r yarıyılda en çok 20 kred 쀀 l 쀀 k ders alınab 쀀 l 쀀 r. (3) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersler 쀀 seç 쀀 p ders kaydı yaptıran öğrenc 쀀 ler, akadem 쀀 k takv 쀀 mde bel 쀀 rt 쀀 len ders alma bırakma günler 쀀 nde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değ 쀀 ş 쀀 kl 쀀 ğ 쀀, ders ekleme ve ders bırakma 쀀 şlemler 쀀 yapab 쀀 l 쀀 r. (4) L 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 ler 쀀 ; danışmanın öner 쀀 s 쀀, anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının görüşü ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun kararı 쀀 le yurt 쀀 ç 쀀 ve yurtdışındak 쀀 başka yükseköğret 쀀 m kurumlarından l 쀀 sansüstü dersler alab 쀀 l 쀀 rler.

8 Ders saydırma MADDE 18 (1) B 쀀 r öğrenc 쀀 n 쀀 n şartlı öğrenc 쀀 statüsünde aldığı l 쀀 sansüstü dersler dah 쀀 l, son beş yıl 쀀 ç 쀀 nde yurt 쀀 ç 쀀 /yurtdışı yükseköğret 쀀 m kurumlarından almış olduğu l 쀀 sansüstü dersler; danışmanın görüşü, anab 쀀 l 쀀 m dalının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun kararıyla öğrenc 쀀 n 쀀 n kayıtlı olduğu programa transfer ed 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. (2) Karşılıklı değ 쀀 ş 쀀 m programları çerçeves 쀀 nde yurt 쀀 ç 쀀 ve yurtdışındak 쀀 ün 쀀 vers 쀀 telerden alınan dersler; eğ 쀀 t 쀀 m programında eşdeğer olan veya yer 쀀 ne sayılab 쀀 lecek ders varsa bu derslerle b 쀀 rl 쀀 kte, yoksa alınan ders seçmel 쀀 olarak kend 쀀 kodu, adı ve kred 쀀 s 쀀쀀 le b 쀀 rl 쀀 kte öğrenc 쀀 n 쀀 n transkr 쀀 pt 쀀 ne 쀀 şlen 쀀 r. (3) Yatay geç 쀀 şler har 쀀 ç, herhang 쀀 b 쀀 r yüksek l 쀀 sans programı süres 쀀 nce alınarak bu programı tamamlamada kullanılan kred 쀀 l 쀀 dersler, doktora programına transfer ed 쀀 lemez. (4) L 쀀 sansüstü öğrenc 쀀 n 쀀 n, kred 쀀 transfer 쀀 yaptıracağı dersler 쀀 n kred 쀀 toplamı, öğren 쀀 m gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgar 쀀 kred 쀀 n 쀀 n yarısını geçemez. Devam zorunluluğu MADDE 19 (1) Teor 쀀 k ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teor 쀀 k ve uygulamalı dersler 쀀 n % 20's 쀀 nden fazlasına devam etmeyen öğrenc 쀀, o ders ya da dersler 쀀 n yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenc 쀀 ye F1 notu ver 쀀 l 쀀 r. Ders tekrarı MADDE 20 (1) L 쀀 sansüstü öğrenc 쀀, başarısız olduğu dersler 쀀 tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler 쀀 ç 쀀 n devam şartı aranır. (2) Başarısız olunan ders 쀀 n açılmaması, programdan kaldırılmış olması ve benzer 쀀 durumlarda danışmanın görüşü doğrultusunda 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le başarısız olduğu ders 쀀 n yer 쀀 ne başka b 쀀 r l 쀀 sansüstü ders alab 쀀 l 쀀 r. Öğrenc 쀀 n 쀀 n, kayıtlı bulunduğu l 쀀 sansüstü programında zorunlu görülen asgar 쀀 kred 쀀 y 쀀, o programda bel 쀀 rt 쀀 len süre 쀀 ç 쀀 nde tamamlaması gerek 쀀 r. Bu süre 쀀 ç 쀀 nde tamamlamayan öğrenc 쀀 ler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. Sınavlar MADDE 21 (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır: a) Ara sınav: Derslerde en az b 쀀 r ara sınav yapılır. Ancak öğret 쀀 m üyeler 쀀 yarıyıl süres 쀀 nce öğrenc 쀀 ler 쀀 ne yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar ve benzer 쀀 çalışmaları da ara sınav yer 쀀 ne sayab 쀀 l 쀀 r. b) Yarıyıl sonu sınavı: B 쀀 r ders 쀀 n yarıyıl sonu sınavı, o ders 쀀 n tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yer 쀀 ne get 쀀 ren öğrenc 쀀, bel 쀀 rlenen gün ve saatte o ders 쀀 n yarıyıl sonu sınavına g 쀀 rmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına g 쀀 rmeyen öğrenc 쀀 ye F2 notu ver 쀀 l 쀀 r. c) Bütünleme sınavı: B 쀀 r ders 쀀 n bütünleme sınavına g 쀀 reb 쀀 lmek 쀀 ç 쀀 n; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yer 쀀 ne get 쀀 rm 쀀 ş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına g 쀀 rme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretl 쀀 veya mazerets 쀀 z g 쀀 rmeyen öğrenc 쀀 lerle, g 쀀 r 쀀 p de başarısız duruma düşen öğrenc 쀀 ler g 쀀 rerler. Bütünleme sınavına g 쀀 rmeyen öğrenc 쀀 ye F2 notu ver 쀀 l 쀀 r. ç) Mazeret sınavı: Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza neden 쀀 yle mahall 쀀 n mülk 쀀 am 쀀 r 쀀 nden alınacak belge 쀀 le mazeret 쀀 n 쀀 belgelend 쀀 ren öğrenc 쀀 ye, g 쀀 remed 쀀 ğ 쀀 yarıyıl sonu sınavları 쀀 ç 쀀 n Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca mazeret sınavı hakkı ver 쀀 l 쀀 r. D 쀀 ğer mazeretler hakkında Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca karar ver 쀀 l 쀀 r. d) Bu dersler 쀀 n başarı notunun hesaplanmasında mazeretl 쀀 olduğu dönem 쀀 n ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına g 쀀 remeyen öğrenc 쀀 ye yen 쀀 b 쀀 r mazeret sınavı hakkı ver 쀀 lmez. Ders değerlend 쀀 rme esasları MADDE 22 (1) B 쀀 r l 쀀 sansüstü ders 쀀 n yarıyıl kred 쀀 değer 쀀, b 쀀 r yarıyıl devam eden b 쀀 r ders 쀀 n haftalık kuramsal ders saat 쀀 n 쀀 n tamamı 쀀 le laboratuar veya alan çalışması g 쀀 b 쀀 uygulamalı saatler 쀀 n yarısının toplamıdır. (2) B 쀀 r derstek 쀀 başarı durumu ders başarı notu 쀀 le bel 쀀 rlen 쀀 r. Ders başarı notu, öğrenc 쀀 n 쀀 n yarıyıl 쀀 ç 쀀 nde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler g 쀀 b 쀀 çalışmalarda gösterd 쀀 ğ 쀀 başarı ve yarıyıl sınavının b 쀀 rl 쀀 kte değerlend 쀀 r 쀀 lmes 쀀쀀 le elde ed 쀀 l 쀀 r. Ara sınavın veya bu sınav yer 쀀 ne sayılan ödevler 쀀 n %40 ı ve yarıyıl sınav puanının da % 60 ı alınmak

9 suret 쀀 yle öğrenc 쀀 n 쀀 n başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kes 쀀 rler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kes 쀀 rl 쀀 sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. (3) Ders geçme notu yüksek l 쀀 sansta CB, doktorada 쀀 se BB d 쀀 r. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek l 쀀 sans programlarında en az 65 puan, doktora programlarında en az 75 puan olması gerek 쀀 r. (4) Ders başarı durumunu 쀀 fade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda bel 쀀 rt 쀀 lm 쀀 şt 쀀 r: Katsayısı Not Puan AA BA 3, BB CB (Doktora 쀀 ç 쀀 n en düşük başarı notu) 2, CC DC (Yüksek l 쀀 sans 쀀 ç 쀀 n en düşük başarı notu) 1,5 64 ve altı DD (Geçmez) 1 FG Sınava g 쀀 rmed 쀀 0 FF Devamsız 0 BŞ Başarılı BZ Başarısız (5) D 쀀 ğer notlar; a) G notu: Kred 쀀 s 쀀 z derslerde başarılı, b) K notu: Kred 쀀 s 쀀 z derslerde başarısız, c) F1 notu: Devamsız, yıl sonu ve bütünleme sınavına g 쀀 rme hakkı yok, başarısız, ç) F2 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına g 쀀 rmed 쀀, başarısız, d) F3 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına g 쀀 rd 쀀, başarısız olarak tanımlanır. Sınav sonuçlarına 쀀 t 쀀 raz MADDE 23 (1) Sınav sonuçlarına 쀀 t 쀀 razı olan öğrenc 쀀 bu 쀀 t 쀀 razını, sınav sonuçlarının 쀀 lanından 쀀 t 쀀 baren en geç beş 쀀 ş günü 쀀 ç 쀀 nde 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığına yazılı olarak yapab 쀀 l 쀀 r. Bu 쀀 t 쀀 raz ders sorumlusuna 쀀 let 쀀 l 쀀 r. Değerlend 쀀 rmede hata görülürse gerekl 쀀 not düzeltmes 쀀 yapılarak 쀀 lg 쀀 l 쀀 Enst 쀀 tü Müdürlüğüne b 쀀 ld 쀀 r 쀀 l 쀀 r. BEŞİNCİ BÖLÜM Yüksek L 쀀 sans Programına İl 쀀 şk 쀀 n Ortak Esaslar Yüksek l 쀀 sans programı MADDE 24 (1) Yüksek l 쀀 sans programı, tezl 쀀 ve tezs 쀀 z olmak üzere 쀀 k 쀀 şek 쀀 lde yürütüleb 쀀 l 쀀 r. Amacı MADDE 25 (1) Yüksek l 쀀 sans programı, öğrenc 쀀 ler 쀀 n l 쀀 sans yeterl 쀀 l 쀀 kler 쀀 ne dayalı olarak yapılan; a) Aynı veya farklı b 쀀 r alanda b 쀀 lg 쀀 ler 쀀 n 쀀 uzmanlık düzey 쀀 nde gel 쀀 şt 쀀 rmey 쀀,

10 b) Ed 쀀 nd 쀀 kler 쀀 uzmanlık düzey 쀀 ndek 쀀 kuramsal ve uygulamalı b 쀀 lg 쀀 ler 쀀 kullanab 쀀 lmey 쀀, c) Alanlarındak 쀀 b 쀀 lg 쀀 ler 쀀 farklı d 쀀 s 쀀 pl 쀀 nlerden gelen b 쀀 lg 쀀 lerle bütünleşt 쀀 rerek yen 쀀 b 쀀 lg 쀀 ler oluşturab 쀀 lmey 쀀, ç) Uzmanlık gerekt 쀀 ren sorunları, b 쀀 l 쀀 msel araştırma yöntemler 쀀 n 쀀 kullanarak çözümleyeb 쀀 lmey 쀀 ve alanındak 쀀 b 쀀 r sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntem 쀀 gel 쀀 şt 쀀 rme ve çözme, sonuçları değerlend 쀀 rme ve gerekt 쀀 ğ 쀀 nde uygulayab 쀀 lme becer 쀀 s 쀀 kazandırmayı, d) Alanlarındak 쀀 güncel gel 쀀 şmeler 쀀 ve kend 쀀 çalışmalarını, alanındak 쀀 ve dışındak 쀀 gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarab 쀀 lmes 쀀 ve konusuyla 쀀 lg 쀀 l 쀀 ver 쀀 ler 쀀 n toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, b 쀀 l 쀀 msel ve et 쀀 k değerler 쀀 gözeterek bu değerler 쀀 öğreteb 쀀 lmes 쀀 n 쀀 ve denetleyeb 쀀 lmes 쀀 n 쀀 sağlamayı, e) Alanında uygulayab 쀀 lecek duruma geld 쀀 ğ 쀀 b 쀀 lg 쀀 y 쀀 ve sorun çözme yetenekler 쀀 n 쀀 d 쀀 s 쀀 pl 쀀 nler arası çalışmalara uygulayab 쀀 lmes 쀀 n 쀀 amaçlayan, eğ 쀀 t 쀀 m öğret 쀀 m, b 쀀 l 쀀 msel araştırma ve uygulama faal 쀀 yetler 쀀쀀 le tez çalışmasını kapsayan b 쀀 r l 쀀 sansüstü programıdır. ALTINCI BÖLÜM Tezs 쀀 z Yüksek L 쀀 sans Programına İl 쀀 şk 쀀 n Esaslar Kapsamı MADDE 26 (1) Tezs 쀀 z yüksek l 쀀 sans programı toplam 30 kred 쀀 den az olmamak koşuluyla, en az on adet ders 쀀 le dönem projes 쀀 ders 쀀 nden oluşur. Dönem projes 쀀 kred 쀀 s 쀀 z olup, başarılı veya başarısız olarak değerlend 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Öğrenc 쀀 n 쀀 n alacağı dersler 쀀 n en çok üç tanes 쀀, l 쀀 sans öğren 쀀 m 쀀 sırasında alınmamış olması koşuluyla, l 쀀 sans dersler 쀀 nden seç 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. Bu dönem sonunda yeterl 쀀 k sınavı yapılır. Süre MADDE 27 (1) Tezs 쀀 z yüksek l 쀀 sans programının süres 쀀 en fazla altı yarıyıldır. Bu süre 쀀 ç 쀀 nde tamamlamayan öğrenc 쀀 ler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. Dersler 쀀 n 쀀 ve dönem projes 쀀 n 쀀 başarı 쀀 le tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenc 쀀 ler daha kısa sürede mezun olab 쀀 l 쀀 rler. Dönem projes 쀀 MADDE 28 (1) Dönem projes 쀀 öğrenc 쀀 n 쀀 n yüksek l 쀀 sans ders programında ed 쀀 nd 쀀 ğ 쀀 b 쀀 lg 쀀 ler 쀀 n etk 쀀 n olarak kullanılmasını kapsar. Dönem projes 쀀 b 쀀 r yarıyıl sürecek şek 쀀 lde öğrenc 쀀 n 쀀 n en az 24 kred 쀀 l 쀀 k ders yükünü ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 쀀 le tamamlamış olması kaydıyla en erken üçüncü yarıyıldan 쀀 t 쀀 baren, bu Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n 16 ncı maddes 쀀 ne göre bel 쀀 rlenen danışman öğret 쀀 m üyes 쀀 gözet 쀀 m 쀀 nde hazırlamaya başlayab 쀀 l 쀀 r. (2) Danışman, öğrenc 쀀 n 쀀 n dönem projes 쀀 n 쀀 n konusunu 쀀 k 쀀 nc 쀀 yarıyılın sonuna kadar Enst 쀀 tü Müdürlüğüne tekl 쀀 f ed 쀀 lmek üzere anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığına sunar. Proje konusu Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le kes 쀀 nleş 쀀 r. (3) Dönem projes 쀀 üçüncü yarıyıl dersler 쀀 yle ve tekrar alınan derslerle b 쀀 rl 쀀 kte yürütüleb 쀀 l 쀀 r. Ancak projeye başlayab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n öğrenc 쀀 n 쀀 n en az 24 kred 쀀 l 쀀 k ders yükünü başarı 쀀 le tamamlamış olması gerek 쀀 r. Öğrenc 쀀, dönem projes 쀀 n 쀀 aldığı yarıyıllarda, dönem projes 쀀 ne kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projes 쀀 n 쀀 tamamlayan öğrenc 쀀 hazırladığı projey 쀀 tez yazım kurallarına uygun şek 쀀 lde hazırlayıp bağlı bulunduğu anab 쀀 l 쀀 m dalı vasıtasıyla Enst 쀀 tüye tesl 쀀 m eder. (4) Dönem projes 쀀, danışmanın ve 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı tarafından öner 쀀 len üç öğret 쀀 m üyes 쀀 arasından Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun atayacağı b 쀀 r raportörün görüşü doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak değerlend 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Başarısız olunması hal 쀀 nde, bu Yönetmel 쀀 ğ 쀀 n 27 nc 쀀 maddes 쀀 nde bel 쀀 rt 쀀 len azam 쀀 süren 쀀 n sonuna kadar dönem projes 쀀 her dönem tekrar ver 쀀 l 쀀 r. Bu süre sonuna kadar dönem projes 쀀 nden başarılı olamayan öğrenc 쀀 hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. Yeterl 쀀 k sınavı MADDE 29 (1) Yeterl 쀀 k sınavı 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀 esaslar şunlardır; a) Program sonunda yapılacak yeterl 쀀 k sınavı 쀀 ç 쀀 n b 쀀 r 쀀 öğrenc 쀀 n 쀀 n danışmanı, b 쀀 r 쀀 başka b 쀀 r anab 쀀 l 쀀 m dalından veya başka b 쀀 r yükseköğret 쀀 m kurumundan olmak üzere anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve enst 쀀 tü yönet 쀀 m kurulu kararı 쀀 le üç veya beş k 쀀 ş 쀀 l 쀀 k jür 쀀 kurulur. Dersler 쀀 n 쀀 ve dönem projes 쀀 n 쀀 başarı 쀀 le tamamlayan öğrenc 쀀 yeterl 쀀 k sınavına alınır. Yeterl 쀀 k sınavında başarısız olan öğrenc 쀀 üç ay 쀀 ç 쀀 nde yen 쀀 den sınava alınır. Bu süre 쀀 ç 쀀 nde tamamlamayan öğrenc 쀀 ler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır.

11 b) Yeterl 쀀 k sınavının yapılacağı yer ve zaman enst 쀀 tü tarafından en az onbeş gün önce 쀀 lan ed 쀀 l 쀀 r. Sınav akadem 쀀 k elemanların 쀀 zlemes 쀀 ne açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jür 쀀 n 쀀 n değerlend 쀀 rmes 쀀 sırasında sınav yer 쀀 nde bulunamazlar. YEDİNCİ BÖLÜM Tezl 쀀 Yüksek L 쀀 sans Programına İl 쀀 şk 쀀 n Esaslar Kapsamı MADDE 30 (1) Tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans programı; toplam 24 kred 쀀 den az olmamak koşuluyla en az yed 쀀 ders, sem 쀀 ner ve uzmanlık alan ders 쀀쀀 le tez çalışmasından oluşur. Sem 쀀 ner ve uzmanlık alan ders 쀀 kred 쀀 s 쀀 z olup, başarılı ve başarısız olarak değerlend 쀀 r 쀀 l 쀀 r. (2) Tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans öğrenc 쀀 s 쀀 n 쀀 n alacağı dersler 쀀 n en çok 쀀 k 쀀 tanes 쀀, l 쀀 sans öğren 쀀 m 쀀 sırasında alınmamış olması koşuluyla, l 쀀 sans dersler 쀀 nden seç 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu onayı 쀀 le d 쀀 ğer yükseköğret 쀀 m kurumlarında ver 쀀 lmekte olan l 쀀 sansüstü derslerden de seç 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. Süre MADDE 31 (1) Tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans programını tamamlama süres 쀀 dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kred 쀀 l 쀀 dersler 쀀 n 쀀 ve sem 쀀 ner ders 쀀 n 쀀 başarıyla tamamlayamayan öğrenc 쀀 hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. (2) Kred 쀀 l 쀀 dersler 쀀 n 쀀 ve sem 쀀 ner ders 쀀 n 쀀 başarı 쀀 le b 쀀 t 쀀 ren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı 쀀 ç 쀀 n tez savunma sınavına g 쀀 remeyen öğrenc 쀀 ye, danışmanının görüşü doğrultusunda, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun onayı 쀀 le tez 쀀 n 쀀 jür 쀀 önünde savunması 쀀 ç 쀀 n en fazla 쀀 k 쀀 yarıyıl ek süre ver 쀀 leb 쀀 l 쀀 r. Bu süre b 쀀 t 쀀 m 쀀 nde tez 쀀 n tesl 쀀 m ed 쀀 lm 쀀 ş olması gerek 쀀 r. Bu ek süre sonunda da tez 쀀 n 쀀 tamamlamada başarısız olan öğrenc 쀀 hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. Ek süre başarısız olunan kred 쀀 l 쀀 dersler ve sem 쀀 ner 쀀 ç 쀀 n kullanılmaz. (3) Tez çalışmasında üst üste 쀀 k 쀀 kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrenc 쀀 hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. (4) Bu Yönetmel 쀀 k hükümler 쀀 ne göre tüm yükümlülükler 쀀 yer 쀀 ne get 쀀 ren öğrenc 쀀 ler, üçüncü yarıyıl sonunda programı tamamlayab 쀀 l 쀀 r. Tez danışmanının bel 쀀 rlenmes 쀀 ve tez öner 쀀 s 쀀 n 쀀 n sunulması MADDE 32 (1) Tez çalışmasının başlatılması 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀 esaslar şunlardır; a) Tez danışmanı en geç 쀀 k 쀀 nc 쀀 yarıyılın başına kadar, tez öner 쀀 s 쀀쀀 se en geç üçüncü yarıyılın başına kadar anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığınca Enst 쀀 tüye öner 쀀 l 쀀 r ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu onayı 쀀 le kes 쀀 nleş 쀀 r. Tez çalışmasının n 쀀 tel 쀀 ğ 쀀 n 쀀 n gerekt 쀀 rd 쀀 ğ 쀀 durumlarda veya alanla 쀀 lg 쀀 l 쀀 öğret 쀀 m üyes 쀀 n 쀀 n bulunmaması durumunda yurt 쀀 ç 쀀 nde başka ün 쀀 vers 쀀 telerden de 쀀 k 쀀 nc 쀀 tez danışmanı atanab 쀀 l 쀀 r. Gerekl 쀀 görüldüğünde Bezm 쀀 alem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 öğret 쀀 m üyel 쀀 ğ 쀀 ne atanma ve yükselt 쀀 lme ölçütler 쀀 nde bel 쀀 rt 쀀 len yardımcı doçentl 쀀 k atama ölçütler 쀀 ne sah 쀀 p doktoralı öğret 쀀 m görevl 쀀 ler 쀀 de enst 쀀 tü yönet 쀀 m kurulu kararıyla tez danışmanı olab 쀀 l 쀀 r. b) Tez danışmanı atandığı tar 쀀 hten 쀀 t 쀀 baren sem 쀀 ner sorumlusudur. Sem 쀀 ner sorumlusunun tez 쀀 le 쀀 l 쀀 şk 쀀 l 쀀 olarak önereceğ 쀀 sem 쀀 ner konusu, 쀀 k 쀀 nc 쀀 yarıyıldan 쀀 t 쀀 baren anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığınca Enst 쀀 tüye b 쀀 ld 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Sem 쀀 ner 쀀 n sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce enst 쀀 tü tarafından 쀀 lan ed 쀀 l 쀀 r. Sem 쀀 ner çalışması kred 쀀 s 쀀 z olup, akadem 쀀 k elemanların 쀀 zlemes 쀀 ne açıktır. Sunulan sem 쀀 ner, sem 쀀 ner sorumlusunun görüşü alınarak anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının bel 쀀 rleyeceğ 쀀 üç k 쀀 ş 쀀 l 쀀 k jür 쀀 tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Sonuç, sem 쀀 ner raporunun b 쀀 r suret 쀀쀀 le b 쀀 rl 쀀 kte b 쀀 r tutanakla anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığı tarafından beş gün 쀀 çer 쀀 s 쀀 nde Enst 쀀 tüye b 쀀 ld 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Sem 쀀 nerden başarısız olunması hal 쀀 nde öğrenc 쀀쀀 zleyen 쀀 lk yarıyılda sem 쀀 ner 쀀 n 쀀 tekrarlar. Bu sem 쀀 nerde de başarısız olan öğrenc 쀀 ler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. (2) Tez konusu ve öner 쀀 s 쀀 üzer 쀀 nde daha sonra yapılması 쀀 stenen değ 쀀 ş 쀀 kl 쀀 kler, anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığının öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le yapılab 쀀 l 쀀 r. (3) Tez konusunun et 쀀 k 쀀 lkeler 쀀 ne uygun olup olmadığı konusunda onay gerek 쀀 rse, gerekl 쀀 onay alındıktan sonra, Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kuruluna sunulur. Yüksek l 쀀 sans tez 쀀 n 쀀 n sonuçlanması

12 MADDE 33 (1) Tezl 쀀 yüksek l 쀀 sans programındak 쀀 b 쀀 r öğrenc 쀀, elde ett 쀀 ğ 쀀 sonuçları bağlı olduğu Enst 쀀 tünün öngördüğü tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak altı nüsha hal 쀀 nde, jür 쀀 önünde sözlü savunmasının yapılab 쀀 lmes 쀀쀀 ç 쀀 n Enst 쀀 tü Müdürlüğüne sunulmak üzere, anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığına tesl 쀀 m eder. (2) Yüksek l 쀀 sans tez sınavı jür 쀀 s 쀀쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı kurulunun öner 쀀 s 쀀 ve Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun onayıyla atanır. Jür 쀀, b 쀀 r 쀀 öğrenc 쀀 n 쀀 n danışmanı, en az b 쀀 r 쀀 Ün 쀀 vers 쀀 ten 쀀 n 쀀 ç 쀀 ndek 쀀 başka b 쀀 r anab 쀀 l 쀀 m/b 쀀 l 쀀 m dalından ya da başka b 쀀 r yükseköğret 쀀 m kurumundan olmak üzere en az üç en fazla beş asıl; en az b 쀀 r 쀀 Ün 쀀 vers 쀀 ten 쀀 n 쀀 ç 쀀 ndek 쀀 d 쀀 ğer b 쀀 r anab 쀀 l 쀀 m dalından veya başka b 쀀 r yükseköğret 쀀 m kurumundan olmak üzere 쀀 k 쀀 yedek öğret 쀀 m üyes 쀀 nden, öğret 쀀 m üyes 쀀 bulunmadığı takd 쀀 rde doktoralı öğret 쀀 m görevl 쀀 s 쀀 nden oluşur. Sınavda jür 쀀 üyeler 쀀 nden b 쀀 r 쀀 s 쀀 n 쀀 n anab 쀀 l 쀀 m dalı dışından olması gerek 쀀 r. Jür 쀀 n 쀀 n üç k 쀀 ş 쀀 den oluşması durumunda 쀀 k 쀀 nc 쀀 tez danışmanı jür 쀀 üyes 쀀 olamaz. (3) Sınav, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığı tarafından bel 쀀 rlenen ve tar 쀀 h 쀀 en az on gün önceden 쀀 lan ed 쀀 len gün, yer ve saatte yapılır. (4) Tezler, 쀀 lg 쀀 l 쀀 Enst 쀀 tü Müdürlüğü tarafından jür 쀀 üyeler 쀀 ne gönder 쀀 l 쀀 r. Yüksek l 쀀 sans tez 쀀 savunma sınavı MADDE 34 (1) Jür 쀀 üyeler 쀀 ; tez 쀀 n kend 쀀 ler 쀀 ne tesl 쀀 m ed 쀀 ld 쀀 ğ 쀀 tar 쀀 hten 쀀 t 쀀 baren en geç b 쀀 r ay 쀀 ç 쀀 nde toplanarak öğrenc 쀀 y 쀀 tez savunma sınavına alır. (2) Savunma sınavına mazeret 쀀 neden 쀀 yle katılamayan asıl jür 쀀 üyeler 쀀 n 쀀 n yer 쀀 ne, 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığınca yedek üyeler davet ed 쀀 l 쀀 r. Savunma sınavı eks 쀀 k üye 쀀 le yapılmaz. İlan ed 쀀 len günde yapılamayan sınav 쀀 ç 쀀 n durum b 쀀 r tutanakla tesp 쀀 t ed 쀀 lerek anab 쀀 l 쀀 m dalı tarafından 쀀 lg 쀀 l 쀀 Enst 쀀 tüye b 쀀 ld 쀀 r 쀀 l 쀀 r ve yen 쀀 b 쀀 r sınav tar 쀀 h 쀀 tesp 쀀 t ed 쀀 l 쀀 p onbeş gün 쀀 ç 쀀 nde 쀀 k 쀀 nc 쀀 b 쀀 r sınav yapılır. İk 쀀 nc 쀀 kez toplanamayan jür 쀀 ler hakkında Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca karar ver 쀀 l 쀀 r. (3) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu 쀀 zleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlg 쀀 l 쀀 Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunun aks 쀀 yönde gerekçel 쀀 b 쀀 r kararı bulunmadıkça, 쀀 zley 쀀 c 쀀 lere açıktır ve en az altmış, en çok doksan dak 쀀 ka sürel 쀀 d 쀀 r. (4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür 쀀, 쀀 zley 쀀 c 쀀 lere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver 쀀 r. Bu karar, jür 쀀 üyeler 쀀 n 쀀 n b 쀀 reysel tez değerlend 쀀 rme raporlarıyla b 쀀 rl 쀀 kte 쀀 lg 쀀 l 쀀 anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığınca tez sınavını 쀀 zleyen üç 쀀 ş günü 쀀 ç 쀀 nde, Enst 쀀 tüye tutanakla b 쀀 ld 쀀 r 쀀 l 쀀 r. (5) Tez 쀀 kabul ed 쀀 len öğrenc 쀀, jür 쀀 üyeler 쀀 n 쀀 n de öner 쀀 ler 쀀 yle son hal 쀀 ne get 쀀 r 쀀 lm 쀀 ş tez 쀀 n 쀀, Enst 쀀 tü tez yazım kurallarına uygun şek 쀀 lde hazırlayıp c 쀀 ltlenm 쀀 ş olarak, en geç b 쀀 r ay 쀀 çer 쀀 s 쀀 nde Enst 쀀 tüye tesl 쀀 m eder. (6) Tez 쀀 yle 쀀 lg 쀀 l 쀀 düzeltme kararı ver 쀀 len öğrenc 쀀 ye Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulu kararı 쀀 le en çok üç ay ek süre ver 쀀 l 쀀 r. Bu süre 쀀 ç 쀀 nde, öğrenc 쀀 gerekl 쀀 düzeltmeler 쀀 yaparak anab 쀀 l 쀀 m dalı başkanlığınca Enst 쀀 tüye b 쀀 ld 쀀 r 쀀 len tar 쀀 h ve yerde tez 쀀 n 쀀 aynı jür 쀀 önünde yen 쀀 den savunur. Bu savunma sonunda da tez 쀀 kabul ed 쀀 lmeyen öğrenc 쀀 hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. (7) Tez 쀀 redded 쀀 len veya düzeltme sonrası savunmada redded 쀀 len öğrenc 쀀 ye yen 쀀 b 쀀 r tez konusu ver 쀀 l 쀀 r veya öğrenc 쀀 n 쀀 n talepte bulunması hal 쀀 nde, tezs 쀀 z yüksek l 쀀 sans programının ders kred 쀀 yükü, proje yazımı ve benzer 쀀 gerekler 쀀 n 쀀 yer 쀀 ne get 쀀 rm 쀀 ş olmak kaydı 쀀 le kend 쀀 s 쀀 ne tezs 쀀 z yüksek l 쀀 sans d 쀀 ploması ver 쀀 lerek programla 쀀 l 쀀 şk 쀀 s 쀀 sona erd 쀀 r 쀀 l 쀀 r. Kend 쀀 s 쀀 ne yen 쀀 b 쀀 r tez konusu ver 쀀 len öğrenc 쀀쀀 lg 쀀 l 쀀 döneme a 쀀 t öğrenc 쀀 katkı payı veya öğren 쀀 m ücretler 쀀 n 쀀 ödemek koşulu 쀀 le öğren 쀀 mler 쀀 ne devam etmek 쀀 ç 쀀 n kayıt yaptırab 쀀 l 쀀 r. Bu durumda, tez 쀀 le 쀀 lg 쀀 l 쀀 şartları yer 쀀 ne get 쀀 rmek ve sınavlara katılmak har 쀀 ç öğrenc 쀀 lere tanınan d 쀀 ğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenc 쀀 l 쀀 k statüler 쀀 devam eder. (8) Yüksek l 쀀 sans tez 쀀 redded 쀀 len öğrenc 쀀 hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes 쀀 hükümler 쀀 uygulanır. Yüksek l 쀀 sans d 쀀 ploması MADDE 35 (1) Tez sınavında başarılı olup gerekl 쀀 koşulları yer 쀀 ne get 쀀 ren ve yüksek l 쀀 sans tez 쀀 n 쀀 n c 쀀 ltlenm 쀀 ş ve jür 쀀 üyeler 쀀 nce 쀀 mzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına g 쀀 r 쀀 ş tar 쀀 h 쀀 nden 쀀 t 쀀 baren b 쀀 r ay 쀀 ç 쀀 nde 쀀 lg 쀀 l 쀀 Enst 쀀 tüye tesl 쀀 m eden ve tez 쀀 Enst 쀀 tü Yönet 쀀 m Kurulunca şek 쀀 l yönünden uygun bulunan yüksek l 쀀 sans öğrenc 쀀 s 쀀 ne, şekl 쀀 Senato tarafından bel 쀀 rlenm 쀀 ş, yüksek l 쀀 sans d 쀀 ploması veya d 쀀 ploma hazırlanıncaya kadar geç 쀀 c 쀀 mezun 쀀 yet belges 쀀 ver 쀀 l 쀀 r. Enst 쀀 tü Müdürü ve Rektör 쀀 mzasını taşıyan d 쀀 ploma üzer 쀀 nde öğrenc 쀀 n 쀀 n 쀀 zlem 쀀 ş olduğu anab 쀀 l 쀀 m dalındak 쀀 programın onaylanmış adı bulunur. SEKİZİNCİ BÖLÜM Doktora Programına İl 쀀 şk 쀀 n Esaslar Amacı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Maltepe Üniversitesi Enstitülerinde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016969 İlanın Çıkılacağı yer GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ >TEKNİK BİLİMLER

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI HEM SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1. Programa Ba vuru ve Kabul Ko ulları (1) Lisansüstü programlara ba vuracak adayların Hem irelik ya da

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Akademࠀk Kadro İlanları

Akademࠀk Kadro İlanları 26.05.2017 Akademࠀk Kadro İlanları Akademࠀk Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1017069 İlanın Çıkılacağı yer AKSARAY

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (30.06.2017

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU (20.07.2017 tarihli ve 82 sayılı Senato toplantısının nolu karar ekidir.) EK: 0 2017-2018

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 30.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015241 İlanın Çıkılacağı yer AMASYA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

Akademࠀk Kadro İlanları

Akademࠀk Kadro İlanları 31.12.2016 Akademࠀk Kadro İlanları Akademࠀk Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1015340 İlanın Çıkılacağı yer MUNZUR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) lisans programlarına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; MADDE 1-(1) Bu Yönerge nin amacı, Siirt Üniversitesinde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi ön lisans

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara Kabul Şartları, Kontenjanlar ve başvuru

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak; Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞSINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı