Kurban Bayram ı nızm übarek olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurban Bayram ı nızm übarek olsun"

Transkript

1 SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI AVRUPA Birliği Bölgeler Komitesi, Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ı, Avrupa Türkiye ilişkilerinin değerlendirileceği Brüksel deki toplantıya davet etti. AB Türkiye Çalışma Grubu nun bugünkü toplantısında sunum yapacak olan Başkan Sındır, Türkiye den organizasyona katılacak tek belediye başkanı olacak. Başkan Sındır, Yerel yönetimlerin bakış açısıyla Avrupa Birliği nin gidişatının düzenlenmesi bakımından çok önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanıyorum dedi. >> devamı 4 te Cambridge Üniversitesi nin İngilizce yeterliliğini ölçmek adına dünyanın birçok ülkesinde standart olarak uyguladığı İngilizce sınavlarında Yamanlar Eğitim Kurumları %95 in üzerinde başarı sağlayarak büyük bir ilke daha imza attı KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN EĞİTİYORUZ ÖDÜL TÖRENİNDE >> devamı 2 de Kurban Bayram ı nızm übarek olsun 25 Ekim 2012 Perşembe >> devamı 2 de Başkan Kocaoğlu: İZMİR >> devamı 4 te Evka 5 Ballıkuyu yolu istinad duvarı Doğanbey Arıtma Ekrem Akurgal Yaşam Parkı İzmir in 9 Eylül kurtuluş günü kutlamalarında AK Parti İzmir Milletvekili Sait ile Başkan Kocaoğlu arasında yaşanan yer krizini İçişleri Bakanlığı çözdü. Bir genelge yayımlayan bakanlık, resmi törenlerde belediye başkanları ile milletvekillerinin yan yana oturması gerektiğine karar verdi AK PARTİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, kayıtdışı ekonomiyi ortadan kaldıracak unsurun organize sanayi bölgeleri olduğunu söyledi. Yorgancılar, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa arasında 10 kilometre var. Siz sanayici olsanız, nerede yatırım yaparsınız? Son üç yılda bini aşkın kişiyi istihdam eden 26 üyemiz, odamızdan ayrılarak fabrikalarını Manisa ya taşıdı. Kayıtdışı ekonomiyi ortadan kaldıracak unsur olan OSB lere, bölge kapsamına bakılmaksızın destek verilmeli dedi. >> devamı 8 de KONAK >> devamı 2 de DİNİ VE MİLLİ >> devamı 8 de KARABAĞLAR >> devamı 5 te 8 de TÜRKİYE >> devamı 4 te

2 SAYFA 02 Bayramı Hadise ile kutlayacaklar BUCA da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları nda Popüler müzi in ünlü sanatçısı Hadise sahneye çıkacak. lçede Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle saat da Buca Belediyesi nin önünden me aleli yürüyü yapılacak. Buca Çevik Bir Meydanı nda sonuçlanacak yürüyü ün ardından Buca Eski Stadı nda konser verilecek. Hadise nin sahne alaca ı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının co ku içinde geçmesi için ça rıda bulunan Belediye Ba kanı Ercan Tatı, Tüm halkımızı ücretsiz konserimize bekliyoruz dedi. Buca Belediye Ba kanı Ercan Tatı, Türkiye nin ulusal günlerinde kenetlenmesi ile Cumhuriyeti ne, laik, sosyal, hukuk devletine sahip çıktı ını her zaman gösterdi ini de anımsattı. Dolaplıkuyu da pilav günü KONAK Belediyesi kram Ekipleri, Dolaplıkuyu Mahallesi nde pilav günü düzenledi. Mahalle Muhtarı Murat Urey, mahalle sakinlerinin pilav günü talebini Konak Belediyesi ne iletti. Dolaplıkuyuluların tavuklu pilav ikramıyla güzel bir gün geçirmesine destek olan Konak Belediye Ba kanı Dr. Hakan Tartan, öyle konu tu: Mahalle muhtarları, belediye ba kanla-rının temsilcileridir. Ba kanın bulunmadı ı ortamlarda belediye ba kanını onlar temsil eder. Muhtarlar benim sesim, yüre im, sevgimdir. Mahallenin her sıkıntısını, her ihtiyacını bize ileten çok de erli muhtarlarımızla kurdu umuz ileti im a ı güçlendikçe kentimize de daha iyi sahip çıkaca ız. Basmane ye hayat VEREN DOKUNU Altınpark kazı alanı ve Kadın Müzesi binası için çalı ma yapan Konak Belediyesi, Basmane nin tarihini yansıtan Sarma ıklı Ev de de restorasyona ba ladı. Ba kan Tartan, Tarihe geçecek i ler yapıyoruz dedi KONAK Belediye Ba kanı Dr. Hakan Tartan, Basmane yi ahlandıracak projeleri hayata geçiriyor. Tarihi ve kültürel konularda üretti i projeler ile tanınan Konak Belediye Ba kanı Hakn Tartan, Altınpark Kazı Alanı ve Kadın Müzesi Restorasyo ndan sonra imdi de ESTETİK hocalardan miniklere ebru dersi ZM R Büyük ehir Belediyesi tarafından hazırlanan Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri çe itli etkinliklerle sürüyor. Basmane Günleri'ni "Kent Gözlemcileri", "Kent-Ya am Haber Portalı" ve "Smyrna zmirliler Derne i" destekliyor. Basmane Günleri etkinlikleri kapsamında Basmane Garı'nda Estetik Ebru sanatçılarının açtı ı sergi büyük ilgi gördü. Mermere ve do alta a ebruyu ilk kez uygulamalarıyla bilinen ebru sanatçıları, sergi panellerinin önünde geleneksel ebru sanatını uygulamalı olarak anlattı. Basmane semtindeki ehit Fethi Bey lkö retim Okulu ile Bayraklı'daki Ali Osman Konakçı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Grafik ve Foto raf Bölümü ö rencileri de Estetik Ebru Sarma ıklı Ev için harekete geçti. Tarihin eski devirlerinden bu yana zmir in en önemli bölgelerinden olan Basmane, son yıllarda unutulan de erini Konak Belediyesi ile yeniden kazanıyor. Altınpark kazı alanında Konak Belediyesi deste iyle tamamlanan arkeolojik çalı malar ve Kadın Müzesi binası restorasyonunun ardından Basmane nin tarihini yansıtan Sarma ıklı Ev de de restorasyon ba ladı. Basmane nin yükselen bir de er olarak insanıyla, tarihiyle, farklı atmosferiyle yeniden zmir in gözbebe i olması için çalı tıklarını söyleyen Konak Belediye Ba kanı Dr. Hakan Tartan, yerel yönetimlerin asli dı ında da kente sahip çıkmak için proje üretmesi gerekti ini dile getirdi. Yol yapma, çöp toplama gibi çalı maların zaten yasalar gere i yapılması gerekti ine dikkat çeken Ba kan Tartan, bunların artık rutin i ler haline geldi ini söyledi. Belediye ba kanlarının, rutin i ler dı ında kentin önünü açacak projeler üretmesi gerekti ini söyleyen Ba kan Tartan, Yerel yönetimler kentlerin altyapı hizmetleri ve genel i leyi i için gereken çalı mayı elbette yapacak. Hiçbir belediye ben yol yapmam, çöp toplamam diyebilir mi? Bunlar zaten kentteki rutin i leyi in bir parçası. E er kentin yöneticisi sizseniz her eyden önce ehrin insanını dü üneceksiniz. Önce insan diyerek, onların huzurunu, KÖY Enstitülerinin mimarı smail Hakkı Tonguç un o lu Dr. Engin Tonguç zmir Kadın Müzesi nin en önemli ba ı çılarından oldu. Soma nın Turgutalp köyünde ya ayan Dr. Engin Tonguç, 2010 yılında kaybetti i e i Müstesna Hanım ın 1950 li yıllarda giydi i, Olgunla ma Enstitüsü nde dikilmi özel kıyafetleri Kadın Müzesi nde sergilenmek üzere Ege Ça da E itim Vakfı(EÇEV) aracılı ı ile Konak mutlulu unu, sosyal ve ekonomik geli imini hizmet anlayı ınızın oda ı yapacaksınız. Biz Konak Belediyesi olarak her zaman önce insan dedik. çinde insan olmayan binalar sadece ta ve duvardır. Kentin her noktasında restore etti imiz tarihi binaları müze ve semt merkezi olarak de erlendirdik. Duvarlarını kaplayan sarma ıkların olu turdu u görüntü nedeniyle Sarma ıklı Ev olarak anılan tarihi binada Konak Belediyesi nin restorasyon çalı maları sürüyor. Altınpark tarihi kazı alanınını manzara alan bahçesi, piyano tarzı saçak deseni, Marsilya tipi kiremit çatısı, tavan oymaları, mermer merdivenleriyle dikkat çeken yapının her metrekaresi Konak Belediyesi tarafından orijinaline uygun olarak restore ediliyor. SANDIKLAR KONAK Kadın Müzesi için açıldı Konak Belediyesi nin açılı hazırlıklarını sürdürdü ü zmir Kadın Müzesi ne ba ı lar çı gibi büyüyor. Türk kadının Kurtulu Sava ı yıllarındaki fedakarlı ını ve cesaretini; Cumhuriyet kadınının onurlu duru unu ve de erini gösterecek müzeye bir ba ı da Manisa nın Soma ilçesinden geldi sergisini gezdi. Estetik Ebru projesinin yöneticisi Saadet Erciyas ile ebru sanatçısı Kadriye Sayınbatur, ö rencilere geleneksel ebru sanatını anlattı, ebrunun yapılı ını uygulamalı olarak gösterdi. Sayınbatur'u dikkatle izleyen, anlatılanları dinleyen ö renciler birer birer ebru teknesinin ba ına geçti. Ö renciler, aktarılan bilgilerle olu turdukları figürleri ka ıda geçirme olana ı buldu. Estetik Ebru sanatçıları, olu turdukları ebruları ö rencilere arma an etti. Belediyesi ne ba ı ladı. Engin Tonguç, Müstesna Hanım ın babaanne ve anneannesinden kalan aile yadigarı 40 parçalık altın sırma i lemeli kaftanlar, ipekli çar aflar, tafta kuma lara sim kırma bohçaları da herkesin görebilmesi için ba ı layarak müzeye önemli bir koleksiyon ekledi. Müzelerin, bulundukları co rafyanın ve o co rafya insanının birikimlerini nesilden nesile ta ıdıklarını söyleyen Konak Belediye Ba kanı Dr. Hakan Tartan, Gelece i tarihin de erini koruyarak ve anlayarak yapılandıraca ız. Türk kadınının tarihi, cesareti, neler yapabildi i, gelecek için bize güç veriyor. Üretim ya amın kendisidir. Bizim kadınımız dünyanın en üretken, en sevgi dolu kadını dedi. Yamanlar dan CAMBRIDGE dil sınavında üstün başarı CAMBR DGE Üniversitesi nin ngilizce yeterlili ini ölçmek adına dünyanın birçok ülkesinde standart olarak uyguladı ı ngilizce sınavlarında Yamanlar E itim Kurumları %95 in üzerinde ba arı sa layarak büyük bir ba arıya imza attı. Bu sınavlar yabancı dil ö renme sürecinde ö renciler için önemli bir motivasyon kayna ı olu turuyor. Sınavı geçmeleri halinde ö rencilere verilen sertifikalar, ö rencilerin portfolio dosyalarına konularak gelecekteki e itim hayatlarında yabancı dil seviyelerini göstermek adına önemli birer referans olmakta. Cambridge Üniversitesi ESOL sınavında ba arılı olan ö rencilere sertifikalarını vermek üzere düzenlenen törende söz alan Yamanlar E itim Kurumları Genel Müdürü Sebahattin KASAP Yamanlar Okulları olarak ö rencilerimizin bu tür uluslar arası sınavlara katılmalarını her zaman te vik ediyoruz. Çünkü bu sınavlar bir dilde temel yetenekler olan okuma, yazma, dinleme ve konu ma alanlarının her birinde ayrı ayrı ölçüm yaparak güvenilir bir sonuç ortaya koyuyor. Bununla birlikte, bu uluslar arası standart sınavları sayesinde ö rencilerimizin ngilizce seviyelerini uluslar arası arenada görmü oluyoruz. Ayrıca bu sınavlar, ö rencilerimiz için gelecekte gerek okul gerek i hayatında çok büyük öneme sahip olan ve bütün dünyada geçerlili i olan FCE, IELTS ve TOEFL sınavlarına küçük ya lardan itibaren hazırlayarak ba arıları için güçlü bir temel olu turmaktadır. dedi. (HABER Yıl: 2. Sayı: 389. Da ıtım: Yayın türü: mtiyaz Sahibi Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.. adına Eflatun SAYGILI Sorumlu Yazı leri Müdürü Fikret DA TEK N dari Merkez ehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat Merkezi 45/803 Gümrük - Konak / ZM R Tel: (Pbx) Mail: Hakkı SARIÖZ Yerel - Süreli (Pazar günleri yayımlanmaz) Basıldı ı Yer Star Medya Yayıncılık A. Gaziemir Tren stasyonu Kar ısı Eski Beton Ta Tesisleri çi No: 29 Gaziemir / ZM R Tel: SON DAK KA Basın Meslek lkelerine Uymaya Söz Vermi tir

3 SAYFA 03 Umut'un katil zanlısı 9 suçtan sabıkalı çıktı Annesi ve karde iyle birlikte e lendi i parkta vurularak öldürülen minik Umut un katil zanlısı bulundu. 27 A ustos ta Umut un ölümüne neden olan zanlı, 18 Ekim tarihinde Kar ıyaka da karı tı ı silahlı kavga sonrasında yakalandı. Mermi çekirdeklerinin zanlının silahındakiyle aynı oldu u belirlendi 'Müjde OĞLUM, katilin yakalandı' ZM R'in Karaba lar ilçesinde, 27 A ustos 2012'de parkta oynadı ı sırada bir magandanın silahından çıkan kur unla hayatını kaybeden 6 ya ındaki Umut Ceylan'ın katil zanlısının bulunması üzerine ailesi, mezarını ziyaret etti. O lunun mezarı ba ında döken Gülhan Ceylan, "Umut olmadan ilk bayramı ya ayaca ız. Artık bizim için bayram yok. O luma müjdeli haberi vermeye geldim. Gerçi o benden önce duymu tur ama olsun, kendi a zımla söylemek istedim. ükür anneci im, katilin yakalandı dedim." eklinde konu tu. O ullarının katil zanlısının bulunmasını buruk bir sevinçle kar ılayan annesi Gülhan ve babası Ufuk Ceylan, Menderes ilçesi Çatalca köyündeki mezarı ziyaret etti. Umut olmadan zmir'de bayramı geçiremeyeceklerini söyleyen anne Ceylan, "Onun vücuduna kur un girdi i gün, beynime de girmi ti. O kur un dün ak am çıktı beynimden. O kur unu katilin ci erine atasım var. Ölümle kurtulmasın, sürünsün, i kence çektirsinler ona. Foto rafını gördü üm kadarıyla insanlı ın i'sinden sıfatı olmayan bir insanmı. Dokuz suçu varmı. Böyle insan beslenip beslenip salınsın istemiyorum." dedi. Yakınlarıyla birlikte Umut'un mezarının ba ında dualar okuyan Gülhan Ceylan, zmir Emniyeti'ne de verdikleri sözü tuttukları için te ekkür etti: "Devlet büyüklerimizden tek istedi im, silahlanmaya kar ı önlem almaları. Önüne gelene peynir ekmek gibi silah verilmesin. Çocuklarımız parklarda rahat oynasın. n allah Umutum o ı ı ı da yakacak. Bir yasa çıksın, bu yasanın adı da Umut Yasası olsun. Böyle olaylar kimsenin canını yakmasın." (C HAN) ÜÇ ÇOCUĞU yaralayan zanlı TUTUKLANDI ZM R'de pompalı tüfekle ate açılarak 3 çocu un yaralanmasına sebep oldu u gerekçesiyle gözaltına alınan 4 üpheliden Orhan E. çıkarıldı ı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında tutulan di er üphelilerden A.E. ile iki yakını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E refpa a semtinde dün ak am saatlerinde meydana gelen olayda kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada pompalı tüfek kullanılmı tı. Ate lenen silahtan çıkan saçmalar olay anında sokakta bulunan Seher Belten (4), A. Enes Alpa at (8), Murat ler (13)'in yaralanmasına neden olmu tu. (C HAN) ZM R'in Karaba lar ilçesinde 27 A ustos günü, annesi Gülhan ve karde i Do a ile gitti i parkta oynarken nereden geldi i belli olmayan kör kur unla hayatını kaybeden 6 ya ındaki Umut Ceylan'ın katil zanlısının silahla yaralamadan sabıkası olan Can K. oldu u belirlendi. Zanlının 6'sı uyu turucu, 2'si yaralama, biri hırsızlık olmak üzere toplam 9 suçtan sabıkası bulundu u açıklandı. zmir Valisi Cahit Kıraç, basın açıklamasıyla zanlının yakalandı ını duyurdu. Güzel bir haberi payla mak için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Kıraç, "Umut Ceylan adında 2006 do umlu bir çocu umuz 27 A ustos 2012 günü Karaba lar'da sıralarında parkta oynarken serseri bir kur unla hayatını kaybetmi ti. zmir Emniyet Müdürlü ümüzün üstün gayreti ve çabası sonrasında aylarca yapılan ara tırmalar sonrası ilgili üpheli, katil silah ve balistik ara tırması yapılarak o silahtan atıldı ını tespit etti imiz çekirdekle beraber ahıs elde ve o ahıs ba ka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunmaktadır." dedi. zmir polisini gayretinden ötürü tebrik eden Vali Kıraç, "Müdürümüz ahsında bütün emniyet mensuplarını tebrik ederim. Herkes emin olsun, zmirimiz, güzel zmirimiz 24 saat huzur ehri olmaya devam edecektir. Bütün zmir'i oldu u gibi tüm Türkiye'yi çok üzdü bu hadise. Sayın Cumhurba kanımız, Ba kanımız, çi leri Bakanımız bu çocu un katledilmesinden sonra de i ik vesilelerle bu konudaki üzüntülerini ifade etmi lerdir. te bugün bu hunhar cinayetin i lenmesine sebep olan faili meçhul aydınlatılmı tır." diye konu tu. üphelinin Can K. isminde, 1982 do umlu bir ki i oldu unu ve silahın sahibi oldu u bilgisini veren Kıraç, "O silahla ba ka bir suç i lenmesi münasebetiyle alınmı tır. Yapılan incelemelerle bu sonuç tespit edilmi tir. Silah el yapımı ruhsatsız bir silahtır." ifadelerini kullandı. üpheli ahsın cezaevinde bulundu unu da kaydeden Kıraç, "Silah 10 Ekim'de ba ka bir suçta kullanıldı. Çekirdekle di er suçta kullanılan çekirde in balistik incelemesinde aynı oldu u belirlendi." dedi. zmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay da üpheli Can K.'nın 6 uyu turucu, 2 silahla yaralama ve bir de hırsızlıktan olmak üzere 9 ayrı sabıkasının bulundu unu açıkladı. S LAH BABASINA A T EL YAPIMI Umut Ceylan'ın katil zanlısı oldu u belirlenen Can K.'nın 18 Ekim 2012 günü Kar ıyaka ilçesi Girne Bulvarı'nda Enis B. isimli bir vatanda ı yaraladı ı ve olaydan bir gün sonra olayda kullandı ı silahla birlikte yakalanarak tutuklandı ı ö renildi. Enis B.'nin yaralandı ı olayda kullanılan silahın balistik incelemeye gönderildi i, bu silahın incelemesi sonucu Umut Ceylan'ın ölümüne neden olan çekirdekle uyu tu u tespit edildi. zmir Emniyet Müdürlü ü'nün, Umut Ceylan'ın katilini bulmak için olay gününden bu yana 196 silahı kriminal incelemeye gönderdi i bildirildi. üpheli Can K.'nın kullandı ı silahın el yapımı oldu u, 3 ay önce babasından kaldı ı belirtildi. Halen zmir Açık- Kapalı Ceza nfaz Kurumu'nda bulunan Can K.'nın Umut'un katil zanlısı oldu unu bilmedi i de ifade edildi. üpheli Can K.'nın 6'sı uyu turucu, 2'si yaralama, 1'i hırsızlık olma toplam 9 sabıkası bulundu u ifade edildi. 27 A ustos günü kör kur unun isabet etmesi sonucu can veren Umut Ceylan'ın katil zanlısını bulmak için çi leri Bakanı dris Naim ahin'in talimatıyla Emniyet Genel Müdürlü ü Kriminal Daire Ba kanlı- ı'ndan be ki ilik özel ekip, zmir'e gelerek incelemelerde bulunmu tu. (C HAN) ZM R'in Karaba lar ilçesinde parkta oynarken nereden geldi i belli olmayan kör kur unla hayatını kaybeden 6 ya ındaki Umut Ceylan'ın gözü ya lı annesi Gülhan Ceylan, "Çocu umun katilini görmek istiyorum.'' dedi. Karaba lar ilçesinde 27 A ustos'ta rastgele açılan ate sonucu ölen Umut Ceylan'ın ailesi, katil zanlısını yakaladıkları için zmir Emniyet Müdürlü ü'ne te ekkür ederek, zanlının az bir ceza alırsa üzüleceklerini söyledi. Katil zanlısının yakalandı ı haberini alan baba Umut ile e i Gülhan Ceylan gözya larına hakim olamadı. Çocuğumun KATİLİNİ GÖRMEK istiyorum! EŞİNİN MEZARINI ziyaret ederken öldü KURBAN Bayramı sebebiyle vatanda lar, kabristanlardaki yakınlarını ziyaret ediyor. Bursa'da, arife günü, e inin kabrini ziyaret giden ki i, mezar ba ında hayatını kaybetti. Olay, Yıldırım ilçesi Baruthane Mezarlı ı'nda meydana geldi. Eyüp Özkan (70), yakla ık 3 yıl önce hayatını kaybeden e i Leyla Özkan'ın mezarını ziyaret etti. Özkan, ziyaret sırasında yanında getirdi i topra ı e inin mezarına sermek istedi. Bu sırada dü en ya lı adamın ba ı mezardaki mermere çarptı. Olay yerine gelen sa lık ekiplerinin müdahalesine ra men Eyüp Özkan hayatını kaybetti. Ya lı adamın ölüm haberini yakınlarına polis ekipleri verdi. Eyüp Özkan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak. (C HAN)

4 gündem 4 gündem 25 Ekim 2012 PerBembe Avrupa nın geleceğine Bornova dan dev katkı AB Bölgeler Komitesi nin daveti üzerine Brüksel deki toplantıya giden Bornova Belediye Ba,kanı Sındır, Avrupa Birli"i nin ba,ta geni,leme stratejileri olmak üzere gelece"iyle ilgili pek çok karar alınırken, Türkiye nin de bu süreçlere müdahil olması gerekiyor. Biz de bunun için çalı,ıyoruz dedi Karateke: İktidara muhalif gazeteciler tehdit altında! DP :zmir :l BaQkanı Av. Gökhan Karateke ve Yönetim Kurulu üyeleri;, :zmir'de yayınını sürdüren Gazetem Ege sahibi Hilmi Çınar ın vefatı nedeniyle; :zmir Gazeteciler Cemiyeti BaQkanı Atilla Sertel e baqsablıbı ziyaretinde bulundular. Tutuklu Gazetecilerin durumunun da görüqüldübü baqsablıbı ziyaretinde, Hilmi Çınar ın korkusuzca içinden geleni yazan bir Gazeteci oldubunu hatırlatan, DP :zmir :l BaQkanı Gökhan Karateke: " Malesef artık günümüzde AKP iktidarı basına karqı çeqitli tehditler ile baskılar uygulamakta. :ktidara karqı görüqte olan muhalif gazetecilerin, iqten atılma korkusu ile yaqadıkları bir dönem yaqanmaktadır. DoBru Yol Partisi ve Anavatan Partisi iktidarları zamanında, Gazeteciler istedibi eleqtiriyi yapmakta idiler. Her görüqten Basın mensubunun oldubu bir dönemden, böyle bir döneme geçiq yapılmasının üzüntüsünü yaqamaktayız. Demokrat Parti; Basın özgürlübünden ve Gazetecilerin görüq ve düqüncelerine müdahale etmeyen bir partidir" dedi :zmir Gazeteciler Cemiyeti BaQkanı Atilla Sertel de; Hilmi Çınar ın ölümünden duydukları üzüntülerini belirterek; Bugünün Türkiye sin de en büyük sorunlarından birinin tutuklu bulunan Gazeteciler oldubunu, topluma karqı sorumlu oldukları görevlerini yerine getirdikleri için Gazetecilerin siyasi kin ile tutuklanmasına karqı olduklarını, bu hususu cemiyet olarak kamuoyuna ve iktidara aktardıklarında ise dikkate alınmadıbını, ancak uluslararası tepkiler üzerine dikkate alındıbını söyledi. (HABER MERKEZ3) Kuveytli turistler de Kuşadası'nı çok sevdi! TTNET Online İşlem Merkezi 10 ayda % 100 artış gösterdi TTNET mü,terilerinin yo"un ilgi gösterdi"i TTNET Online,lem Merkezi nde 2012 yılında en çok yapılan i,lemler, fatura görüntüleme, kota sorgulama ve paket bilgisi görüntüleme oldu. TTNET liler, sıra bekleme derdi olmadan i,lemlerini kolaylıkla yapmanın keyfini ya,adı TÜRK3YE nin iletiqim ve eblence Qirketi TTNET in, 2012 Mart ayında daha kullanıqlı, daha zengin içerik ve kiqiselleqtirilmiq hizmetlerle yeniledibi Online :Qlem Merkezi nde 1.5 milyon TTNET müqterisi, internet ortamının konforundan ayrılmadan ıslak imza gerektirmeyen tüm abonelik iqlemlerini tek bir tıkla, kolaylıkla yaptı. Online :Qlem Merkezi nde en fazla yapılan üç iqlem sırasıyla fatura görüntüleme, kota sorgulama ve tarife bilgileri sorgulama oldu. Ocak ayından bu yana Online :Qlem Merkezi iqlem hacmi artıqı yüzde 100 e ulaqtı. TTNET müqterilerinin güvenli internet profil debiqiklibi ve diber iqlemlere gösterdibi yüksek ilgi ise iqlem setinde verilen hizmetlerde ilk 10 da yer aldı. Kullanıcılar, gizlilik ve güvenlik, kullanım koqulları gibi bilgi veren linkleri artan bir ilgiyle okudular. Abonelerine vakit ve enerji kazandıran, TTNET in kurumsal web sitesi adresi üzerinden ulaqılabilen Online :Qlem Merkezi'ne, BüyükBehir Belediyesi, Uukent ten Bayraklı ya, Ürkmez den MaviBehir e kadar kentin her bölgesini Bantiyeye çevirdi. Kocao8lu,.zmir i kalkındırmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz diye konubtu 3ZM3R BüyükQehir Belediyesi, peqpeqe baqlattıbı önemli yatırımlarla kenti adeta Qantiyeye çevirdi. Kuzeyde kesintisiz ulaqım için çok kritik yatırımlar olarak gösterilen Evka 5 ve Ulukent köprülü kavqaklarının inqaatı hızla devam ederken, ayakkabıcıların ve nakliyecilerin ulaqım sorunlarını çözecek IQıkkent yolu da büyük ölçüde tamamlandı. Buca da ulaqıma altarnatif olacak Uçanyol un ihalesinin ardından yer teslimini yapan BüyükQehir Belediyesi, Bayraklı sırtlarında oluqturacabı Ekrem Akurgal YaQam Parkı nda da inqaatları önemli oranda bitirerek yeqil alan çalıqmaları için ön hazırlıklara giriqti. KarQıyaka Dudayev Bulvarı ile MaviQehir TOK: konutları bölgesine yeni imar ve bablantı yolları ile karayolu köprüleri yapımı için yapım çalıqmaları hızla devam ediyor. Hatay daki otopark ihtiyacının karqılanması için yapılan katlı geçiq için katlı kavqabın altında kalırken, kent merkezinden gelip Seyrek e girmek isteyen sürücüler, güvenli bir Qekilde ve trafik kesilmeden geçiq yapabilecek. I$ıkkent te dertler bitiyor IQıkkent teki Ayakkabıcılar ile Kara Nakliyecileri sitelerini KemalpaQa Caddesi ne ve otobana bablayacak 1.4 kilometrelik yeni arterin yapım çalıqmaları tamamlandı, açılıq için gün sayıyor. 35 metre geniqlibindeki yol, bölgedeki trafik sorununu büyük ölçüde çözecek. Uçanyol ba$ladı :zmir BüyükQehir Belediyesi, YeQildere Caddesi ne viyadük ile bablanarak Buca üzerinden Otogar a bablantı sablayacak 7.5 kilometrelik ekspres güzergahın Onat Caddesi ne kadar olan 1.3 kilometrelik bölümü için yapım çalıqmalarına baqladı. 16 milyon 312 bin 671 TL yapım ve 17.7 milyon TL kamulaqtırma bedeli ile toplam 33 milyon 312 bin TL maliyetle yaqma geçirilecek olan viyadük ve köprü bir yılda tamamlanacak. Hatay a katlı otopark :zmir BüyükQehir Belediyesi, Hatay bölgesindeki otopark ihtiyacının karqılanması amacıyla projelendirdibi 2 otoparktan biri olan 329 araç kapasiteli Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı nın yapım çalıqmalarını yüzde 80 oranında tamamladı. Önümüzdeki ubat ayında tamamlanarak hizmete alınması planlanan otoparkın betonarme imalatları ile sıvaları yapılıyor. Ekrem Akurgal Ya$am Parkı :zmir BüyükQehir Belediyesi, Cengizhan Mahallesi ndeki 90 dönümlük alanda çok amaçlı salonun yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları, ebitim parkı, çocuk oyun alanları, açıkhava kondüsyon alanı, kafeterya, seyir terasları, piknik alanı, yürüyüq yolları ve otopark alanları oluqturuyor. Hocaların hocası olarak bilinen, Bayraklı (eski Smyrna) antik kentini ortaya çıkaran ünlü arkeolog Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal ın adı verilen yaqam parkında çalıqmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Avrupa'da tüketilen her 4 balıktan biri Türkiye'den SAYFA 01 Kamil Okyay Sındır temsil ediyor. BaQkan Türkiye nin AB üyelibinde yörel yönetimsındır, AB Bölgeler Komitesi nin daveti lerin önemi ve rolünün de ele alıüzerine Kurban Bayvramı nın ilk günü nacabı belirtildi. Avrupa nın Brüksel e gidecek. Türkiye ve Avrupa dan gelecebi açısından çok çeqitli akademisyen, diplomat, devlet adamı önemli kararların ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile biraraya alındıbı toplantılarda gelecek. Avrupa BirliBi nin geniqleme strate- Türkiye nin yerel jileri, yeni fırsatlar ve zorluklar, demokrasi, yönetimlerini temsil insan hakları, AB in yerel yönetimlere yaketmekten büyük laqımı gibi çeqitli konuların deberlendirilebir gurur duyducebi tam gün sürecek toplantılarda BaQkan Bunu söyledi. Sındır da bir sunum yapacak. Toplantılarda (HABER Türkiye deki yeni Anayasa çalıqmaları ve MERKEZ3) Büyük ehir zmir i bu yollarla uçuracak GENEL olarak :rlanda, Belçika ve :ngiliz vatandaqlarının mülk edindibi KuQadası'nda son dönemde Kuveyt vatandaqları da konut satın almaya baqladı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden KuQadası, Avrupalıların ardından Kuveytlilerin de gözdesi oldu. Genel olarak en fazla :rlanda, Belçika ve :ngiliz vatandaqlarının mülk edindibi KuQadası, son dönemde OrtadoBu ve Arap ülkelerinin de ilgisini çekiyor. KuQadası'nda bir inqaat firması tarafından içerisinde mescit, spor salonu, çocuk oyun alanı ve havuz bulunan tüoplam 62 konutluk sitenin 32'si Kuveyt vatandaqları tarafından satın alındı. Siteden konut edinen ve tapularını almak üzere KuQadası'na gelen Kuveytli Abdülaziz :smael Al Rajsade ve Muhamad Al Qallaf, KuQadası'ndan mülk edinmelerinin nedenini AA muhabirine anlattı. Emekli oldubunu ve hayatının bu yeni döneminde Türkiye'de yaqamak istedibini belirten Qallaf, bunun için arkadaqı Rajsade ile birlikte Türkiye'de konut arayıqına girdiklerini ifade etti. Qallaf, bu amaçla KuQadası'na geldiklerini ve burayı çok bebendiklerini dile getirerek, ''Sonrasında siteyi ve evleri gördük. Projeyi bebendik ve ev alıp yerleqmeye karar verdik'' dedi. Siteyi inqa eden firmanın yöneticisi Ahmet engel ise projelerinin 5 bloktan oluqtubunu ve 1+1, 2+1, 3+1 dubleks ve 4+1 dubleks tipte toplam 62 dairelerden oluqtubunu belirterek, sitedeki dairelerden 32'sinin Kuveytliler tarafından satın alındıbını, bunun yanında Suriyeli, :ranlı, Alman ve Türk konut sahiplerinin bulundubunu söyledi. (AA) TÜRK3YE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller :hracatçı Birlikleri Sektör Kurulu BaQkanı Sinan Kızıltan ''Sektör olarak 2023 yılında 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz''dedi. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller :hracatçı Birlikleri Sektör Kurulu BaQkanı Sinan Kızıltan, Avrupa'da tüketilen her 4 balıktan birinin Türkiye'den gittibini, sektör olarak 2023 yılında 3,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi. Kızıltan, yaptıbı yazılı açıklamada, Türk su ürünlerinin, Su Ürünleri Tanıtım Grubu'nun (STG) çalıqmalarıyla dünya pazarındaki payını artırdıbını belirtti. STG'nin 2012 yılında 14 ülkedeki 16 gıda fuarına katıldıbını, yıl sonuna kadar 3 ülke ve fuara daha katılacaklarını dile getiren Kızıltan, açıklamada Qu görüqlere yer verdi: ''Su ürünleri, son 10 yılda ihracatın yıldız sektörleri arasına girdi ve 2011 yılında ihracatını en fazla artıran sektör oldu yılında 60 milyon dolar seviyesindeki ihracat, 2011 yılı sonunda 447 milyon 823 bin dolar seviyesine ulaqtı. Avrupa sofralarında tüketilen her 4 balıktan bir tanesi Türkiye'den gidiyor. (AA) AVRUPA BirliBi Bölgeler Komitesi, Bornova Belediye BaQkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ı, Avrupa Türkiye iliqkilerinin deberlendirilecebi Brüksel deki toplantıya davet etti. AB Türkiye ÇalıQma Grubu nun 25 Ekim PerQembe günkü toplantısında sunum yapacak olan BaQkan Sındır, Türkiye den organizasyona katılacak tek belediye baqkanı olacak. Avrupa BirliBi Bölgeler Komitesi, Türkiye ile iliqkiler konusunda çalıqan AB Türkiye ÇalıQma Grubu nun 25 Ekim deki toplantısında, Türkiye den belediye baqkanlarını Prof. Dr. otopark inqaatı ise her geçen gün biraz daha yükselmeye baqladı. :Qte :zmir BüyükQehir Belediyesi nin yapım çalıqmalarını sürdürdübü yatırımlarından bazıları: Evka-5 e 40 milyonluk kav$ak :zmir in :stanbul bablantısında kesintisiz ulaqımı kolaylaqtıracak Evka 5 Köprülü KavQaBı nın yapım çalıqmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. KavQak tamamlandıbında, Evka 5 ten gelen araçlar Ata Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi ne, Anadolu Caddesi ve raylı sistemi kesmeden geçiq yapabilecek. Yine Evka 5 ve Organize Sanayi Bölgesi nden gelen araçlar, AliaBa ve kent merkezi istikametine Anadolu Caddesi ni kesmeden geçebilecekler. Bu büyük yatırımın kamulaqtırma dahil maliyeti 40 milyon TL. Ulukent e katlı kavqak 13 milyon TL ye mal olacak katlı kavqak Anadolu Caddesi nde Ulukent ve Seyrek giriqlerinin bulundubu alanda inqa ediliyor. u anda inqaat çalıqmaları yüzde 85 oranında tamamlandı. Anadolu Caddesi, transit SiYAH MAVi KIRMIZI SARI Mavi$ehir e yeni yollar ve yeni köprüler KarQıyaka Dudayev Bulvarı ile MaviQehir TOK: konutları bölgesine yeni imar ve bablantı yolları ile karayolu köprüleri için yapım çalıqmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda ÇiBli :stasyonaltı Mahallesi ile KarQıyaka MaviQehir Mahallesi arasında bulunan yeni yerleqim bölgesinde yeni imar ve bablantı yolları ile bu bölgeden geçen Maltepe Deresi nin üstüne 3 noktada karayolu köprüsü yapılıyor. Projenin kente kazandırılmasıyla, bölgede oturan vatandaqlar daha rahat ulaqım olanaklarına kavuqacak. Gıda ÇarQısı trafibine neqter :zmir BüyükQehir Belediyesi, YeniQehir Gıda ÇarQısı ile ehitler Caddesi arasında ulaqımı sablayan köprüde yaqanan trafik yobunlubunu azaltmak amacıy- la, bölgede yeni bir karayolu köprüsü inqa etmeye baqladı. Kahramanlar a karayolu alt geçidi Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu ulaqım projesi olan :zmir Banliyö Sistemi :ZBAN hattında seferler bir yılı aqkın süredir kesintisiz olarak sürerken, diber taraftan da hattın yeni geliqen ihtiyaçlara yönelik yapılandırıl- Yanlış yönetime asla izin vermeyiz.zm.r i küçük bir kuzuya benzeten AK Parti.zmir Milletvekili Sait,.zmir BüyükBehir Belediye BaBkanı Kocao8lu nun kentini yönetemedi8ini ileri sürdü. Sait, O nu yanlıb yönetenlere kurban ettirmeyiz dedi. Meclis DıBiBleri komisyon üyesi ve AK Parti.zmir Milletvekili Rifat Sait, yayınladı8ı kutlama mesajında Çifte bayram bir üzüntü yabıyoruz dedi. Bu yıl Kurban bayramı ile Cumhuriyet bayramının aynı anda kutlanaca8ını hatırlatan Sait, ancak 28 Ekim in.zmir tarihi için üzüntü verici oldu8unu söyledi. Kahraman deniz Amirali Çaka Bey tarafından 1081 de ilk Türk Derya Beyli8i kurulan.zmir, tam 668 yıl önce bugün, 28 Ekim 1344 yılında maalesef Venedik, Ceneviz, ması devam ediyor. :zmir BüyükQehir Belediyesi, bu kapsamda Hilal e aktarma istasyonu, Kahramanlar Akıncılar a karayolu alt geçidi yapıyor. Hilal Aktarma :stasyonu ile :ZBAN ve Metro yolcularına ikinci bir aktarma istasyonu rahatlıbı yaqatılacak. 3ZBAN Torbalı ya ilerliyor :zmir BüyükQehir Belediyesi ile TCDD ortaklıbında gerçekleqtirilen AliaBa-Menderes Banliyö Sistemi:ZBAN ın Torbalı ya kadar uzatılması için de çalıqmalar hızla sürüyor. TCDD ile imzalanan protokol gerebi yaklaqık 30 kilometrelik ilave hat üzerindeki 5 istasyon ve 7 adet karayolu üst geçidi için projelerini tamamlayarak harekete geçen :zmir BüyükQehir Belediyesi, Cumaovası :stasyonu ndan sonra Develi Köyü, Tekeli, Pancar, Torbalı ve Tepeköy olmak üzere toplam 5 istasyon için yer teslimi yaparak çalıqmalara baqladı. Yine hat üzerindeki 7 karayolu geçidinden Menderes Gölcükler, Tekeli, Pancar ve Torbalı KuQçuburnu karayolu üst geçitleri için Ekim ayında ihale gerçekleqtirildi. Varyant yenileniyor 1949 yılında yapılan ve geçmiqten günümüze kentin simgelerinden biri olma özellibini taqıyan Varyant Yolu nu yenileme çalıqmaları baqladı. ÇalıQma kapsamında resmi adı BirleQmiQ Milletler Caddesi olan Varyant taki eskiyen korkuluklar debiqtirilecek, yol ölçüleri Karayolları Trafik Standartları na göre düzenlenecek ve kaldırımlar yenilenecek. Varyant, yeni yüzüyle Ocak ayı sonunda görücüye çıkacak. YaBmurlarla zeminin yumuqaması sonucunda yol çökmesi yaqanan Ballıkuyu bölgesi için harekete geçen ve istinat duvarı yapan :zmir Rodos, Kıbrıs ve Papalık gemilerinden oluban büyük bir Haçlı Donanması tarafından ibgal edildi diyen Sait, bütün Avrupa devletlerinin birlikleri tarafından desteklenen Rodos'taki Saint-Jean övalyeleri,.zmir'e baskın yaptı ve.zmir halkını kılıçtan geçirdi, hepsini rahmetle anıyoruz dedi. Milli ve Manevi iki bayramın birlikte kutlanacak olmasının güzel ve bir o kadar anlamlı oldu8unu söyleyen.zmirli vekil, bu bizim zenginli8imizi ve genib bakıb açımızı gösteriyor, dedi. Rifat Sait, Manevi de8erlerin ve inancın kimsenin tekelinde olmayaca8ı gibi, Milli de8erlerin, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinin de aynı Bekilde sadece birilerine mal edilemeyece8ini söyledi. (HABER MERKEZ.) BüyükQehir Belediyesi, bölge halkına bir de sürpriz yaptı. Bölge halkının yobun bir Qekilde talep ettibi 5307 Sokak ve Ballıkuyu Caddesi ni birbirine bablayacak yeni bir yol çalıqması gerçekleqtiren BüyükQehir Belediyesi, 180 metre uzunlubundaki bablantı yolu ile bölgedeki sorunu çözdü. Turizm cennetlerinde temiz deniz 18.3 milyon liralık yatırımla Özdere ile DoBanbey Ürkmez ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri inqaatları tamamlandı yılında devreye alınacak bu iki önemli tesisin hizmete girmesi, :zmir in turizm cenneti sahillerinin korunması adına çok önemli bir adım olacak. Özdere nin Kesre mevkiinde inqa edilen Özdere :leri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 125 bin kiqinin evsel atıbını arıtacak kapasitede. (HABER MERKEZ3) 5 mobil kullanıcılar Iphone, Ipad ve WAP uygulamaları ile bablanılabiliyor. Hızlı, kolay ve güvenilir uygulamalar sayesinde müqteri memnuniyeti artırılırken, çabrı merkezi iqlem yobunlubunun self servis uygulamalara aktarımı ile maliyet tasarrufu sablanıyor. Online :Qlem Merkezi, kullanıcılarına tüm TTNET servisleri ile ilgili sorgulama, iqlem ve teknik destek olarak üç ana alanda hizmet veriyor. TTNET, kullanıcılarına Online :Qlem Merkezi üzerinden tüm TTNET internet aboneliklerini Tek ifre ile yönetme fırsatını sunarak, Türkiye de yine bir ilke imza atıyor. TTNET kullanıcıları, oluqturacakları tek bir kullanıcı adı ve Qifre ile tüm ürün, uygulama ve hizmetlere ulaqabiliyorlar. Kullanıcılar zamandan tasarruf ederken her bir ürün ve servis için ayrı Qifre oluqturma zahmetinden kurtularak, olası karıqıklıkları engelleyebiliyorlar. Online :Qlem Merkezi, TTNET in müqterilerine sundubu Tek ifre uygulaması ile kolayca kullanılabiliyor. Tek ifrelerini bilmeyen müqteriler, adresinden Tivibu Web, Tivibu Cep, TTNET Müzik, NETD:SK ve Online :Qlem Merkezi gibi TTNET in ayrıcalıklı servislerini kullanmalarını sablayan Qifrelerini edinebiliyor. Kullanıcılar, Online :Qlem Merkezi'nde, fatura ödeme, kota sorgulama, dakika ve saat bazlı fatura kullanım detaylarını öbrenebiliyorlar. Abonelik baqlangıcından itibaren tüm kanal bazlı hareketler iqlem geçmiqim menüsü ile görüntülenebiliyor. Arıza takip bölümünde ise kullanıcıların ne zaman arıza bildirdibini, sonucunun ne oldubu gibi konuların takibi yapılabiliyor. Kampanyalar da Online :Qlem Merkezi nden takip edilebiliyor. Kullanıcılar, dilerlerse tarife debiqiklibi yaparak kota limitlerini yükseltip azaltabiliyorlar. Kullanıcılarının kısa sürede aradıkları bilgiye eriqmesini hedefleyen Online :Qlem Merkezi nde kullanılan kampanyalar ve kullanıcıların geçiq yapabilecebi tarifeler hakkında da bilgi alınabiliyor. (HABER MERKEZ3) Türk mobilya sektörü REKORA KOŞUYOR! Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne"i (MOSDER) tarafından açıklanan 2012 ilk yarı ihracat ve ithalat verilerine göre, geçti"imiz yıla oranla, mobilya ihracatı %18 artarken, mobilya ithalatı %11 azalı, kaydetti GÜNDEN güne ihracatı büyüyen Türkiye, mobilya sektöründe dünyada iddialı bir noktaya ulaqmanın eqibinde. Son 2 yıldır %20 büyüyen mobilya ihracatının önümüzdeki dönemde de bu yükseliqe devam edecebi öngörülerek gelecek 5 yıl içinde dünya da ilk 10 ihracatçı ülke içinde olacabı vurgulanıyor. Türkiye nin mobilya ihracatının 2 milyar dolar sınırından 3 milyar dolara ulaqması halinde ise Türkiye, ABD nin arkasından ihracatta Kanada'nın yerine 7. sıraya çıkacak. Bir mobilya üretim ülkesi olan Türkiye nin, dünyada marka olmuq mobilya ülkeleri ile kalite, fiyat, teknoloji ve tasarım alanlarında rekabeti her geçen gün artıyor. Türk Mobilya Sektörü, günden güne geliqen sanayisi ve artan ar-ge çalıqmaları sonucu, dıq ülkelere de açılarak Türk mobilyasını hız kesmeden en iyi Qekliyle tanıtmayı misyon edinmiq durumda. Bu amaçla çalıqmalarını sürdüren Türk Mobilya Sanayicileri, emeklerinin karqılıbını da artan ihracat rakamları ile alıyor yılının ilk 6 ayında Türk mobilya ihracatı dolara ulaqarak 2011 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 18 lik bir artıq gerçekleqirken, ithalat rakamlarında %11 lik bir gerileme kaydedildi. OrtadoBu ve Arap ülkerinde yaqanan iç karıqıklıklara rabmen, Türkiye 2012 yılının ilk altı ayında Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Irak, Libya, :ran ve Suudi Arabistan ın da aralarında oldubu bir çok ülkeye ihracat yaptı. :lk 6 ayda, Türkiye nın ihracat yaptıbı ülkeler arasında ilk üç sırayı, Irak, Almanya ve Libya alıyor yılında 2 milyar dolar ihracat rakamını aqması öngörülen mobilya sektörü, baqta Avrupa, OrtadoBu, Afrika ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine gerçekleqtirilen ihracat oranıyla da göz dolduruyor. Her yıl, sektörün ihracat rakamlarının %20 sini oluqturan :MOB, 2013 yılında da diber yıllarda oldubu gibi mobilya sektörünü farklı bir konseptte buluqturarak, katılımcılarına yepyeni ayrıcalıklar sunmaya devam edecek. Türkiye Mobilya Sanayicileri DerneBi (MOSDER) mobilya sektörünün öncü 41 markasını tek çatıda toplayarak, sektörün yüzde 50 sini aqkın kesimini temsil etmektedir. MOSDER, dünyanın en önemli 3. mobilya fuarı olan :stanbul Mobilya Fuarı (:MOB) ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki mobilya profesyonellerini her yıl bir araya getiriyor. Sektörün global ölçekteki konumunu koruması için çalıqmalarını sürdüren MOSDER, her yıl Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım YarıQması ile sektörde sinerji oluqturuyor. (HABER MERKEZ3) TÜREL., " Türkiye'de canlı hayvan sayısında son yıllarda ciddi dübüb görülmektedir. BüyükbaB hayvan sayısı 1990'larda 13 milyonken bugün 11.4 milyona, küçükbab hayvan sayısı ise 40 milyondan 25 milyona gerilemibtir yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık ithal eden Türkiye, yine bir ilke imza atarak ot ve saman ithalatı da gerçeklebtirmibtir. Samanın 20 kurubtan 70 kuruba kadar çıkması, yem ve di8er girdilerin de sürekli artıb göstermesi üreticiyi kara kara dübündürmektedir. Ayrıca üretilen süte dübük fiyat verilmesi yüzünden süt inekleri kesime gönderilmektedir. Yine, bu yıl hayvan ithalatı yapılmamasına ra8men Suriye'den ülkemize kaçak koyun sokuldu8u ve SAYFA 01 SiYAH MAVi KIRMIZI SARI Türkiye'nin çebitli bölgelerine sevk edildi8i hususu da endibe uyandırmaktadır. Hayvancılık sektöründe sorunlar diz boyu iken bir de bu tür sorunların gündeme gelmesi Kurban Bayramı öncesi üreticileri ve vatandablarımızı tedirgin etmektedir. Ayrıca kaçak koyunlarla ilgili ne tür bir iblem yapılıp yapılmadı8ını da merak ediyoruz. " dedi. Sektöre ilibkin de8erlendirmelerini sürdüren Türeli ayrıca, hayvan yetibtiricilerinin vadesi gelen kredi borçlarının, yabanan olumsuz gelibmeler ve sektörden muhtemel kopublar da dikkate alınarak ertelenmesine, besicilere verilen hayvan babına 300 lira et deste8i ile süt tebvik priminin de artırılmasına ihtiyaç duyuldu8unun altını çizdi. (HABER MERKEZ.) Başkan Kürüm den ALT YAPI HAMLESİ! KARABA LAR Belediyesi,.zmir le bütünleben, yabanabilir ve yebil bir ilçe yaratmak için çalıbmalarını hızla sürdürüyor. Modern parklar ve sevgi yolları düzenlemeleriyle 3.5 yılda çehresi de8iben Karaba8lar da, tüm sokaklarda alt yapı hamlesi babladı. ÇalıBmaları yerinde denetleyen Karaba8lar Belediye BaBkanı Sıtkı Kürüm, Her mahalleye sevgi yolu, park yapıyoruz, sokaklarımız pırıl pırıl olacak dedi. 55 mahallede ve yaklabık 500 sokakta alt yapı eksiklerinin giderilmesi, park ve sevgi yolarının yapımı için büyük bir çalıbma bablattıklarını anlatan BaBkan Kürüm, halkın da takdirini kazandıklarını anlattı. ÇalıBmaların yılbabına kadar tamamlanaca8ını belirten Kürüm, Bunları söyledi: Biz elimizi de8il, kendimizi tabın altına koyduk. Proje ürettik, ib yaptık. Bugüne kadar büyük projeleri yürütürken, sokaklarımızdaki sorunları imkanlarımız ölçüsünde çözmeye çalıbtık. Ancak Bimdi büyük bir çalıbmayı hayata geçiriyoruz. 55 mahallede, altyapı sorunları olan 465 soka8ımız vardı. Bu sokakların kaldırımlarını, yollarını onarıp, parke ve bordür tablarını döbüyoruz. Sevgi yolları yapıyoruz. Açtı8ımız ihale sonucu 2 müteahhit firma, ilçenin dört bir noktasında ekiplerini hızla çalıbtırıyor. Bu çalıbmalar, yılbabına kadar tamamlanacak, Karaba8lar çiçek gibi, pırıl pırıl olacak. Sevgi yolları, parklar, spor aletleri, banklar, çocuk oyun grupları donatılacak, halkın bulubması noktası olacak Bugüne kadar 20 yeni park ile 6 büyük parkın revizyonu yaptıklarını belirten Kürüm, park, bahçe, yebil alan, yol ve kavbaklara, a8aç, fidan, mevsimlik çiçeklerden oluban 50 bin bitki dikildi8ini söyledi. Spor aletleri ile belediye atölyelerinde imal edilen çocuk oyun gruplarının, parklara yerlebtirilerek, halkın kullanımına sunuldu8unu hatırlatti. (HABER MERKEZ.) Türeli den kaçak kurbanlık uyarısı CHP.zmir Milletvekili Rahmi ABkın Türeli, bu yıl Türkiye'nin et ithal etmemesine ra8men Suriye'den kaçak olarak yurda sokulan ve çebitli bölgelere sevk edilen koyunların endibe uyandırdı8ını, üreticileri ve vatandablarımızı tedirgin etti8ini söyledi. Türkiye'de canlı hayvan sayısında son yıllarda dübüb görüldü8üne dikkat çeken Türeli büyükbab hayvan sayısının 1990'larda 13 milyon iken bugün 11.4 milyona, küçükbab hayvan sayısının ise 40 milyondan 25 milyona geriledi8ine dikkat çekti. CHP.zmir Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi ABkın Türeli, Türkiye'de büyükbab ve küçükbab hayvan üretiminde yabanan sorunları masaya yatırdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in yanıtlaması istemiyle Meclis'te soru önergesi veren Türeli sektörde yabanan sorunlar karbısında Hükümetin acilen çözüm üretmesi gerekti8ini ifade etti. Ot ve saman ithalatının beraberinde getirdi8i sorunlar, hayvancılıktaki destek priminin artırılması, hayvan üreticilerinin kredi borçlarının ertelenmesi gibi pek çok konuda Bakan Eker'e sorular yönelten CHP'li Vekil ayrıca, yurda kaçak olarak sokulan koyunlarla ilgili olarak hukuki bir iblem bablatılıp bablatılmadı8ını da sordu. Türeli, "Hayvancılıkta yabanan bunca sorun gündemdeki yerini korurken ithalata gerek olmadı8ı ve yeniden hayvan ihracatı yapılacak konuma gelindi8i fikrini hala savunuyor musunuz?" sorusuyla da hükümetin politikalarını elebtirdi.

5 SAYFA 06 Dut çekirdeği antioksidan kaynağı nönü Üniversitesi'nde yapılan ara tırmada, dut çekirde inden elde edilen ya ın, omega 6 asidi ve antioksidan özellikli E vitamini açısından zengin oldu u belirlendi DARENDE Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel Uluata, ''Bazı Bitkisel Ya ların Karakterizasyonu'' konulu doktora tezinde, bazı meyve çekirdekleri ve tohumlar üzerine ara tırma yaptı. Uluata'nın tez danı manı nönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Ara tırma Merkezi ( BTAM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nurhayat Özdemir, hiçbir zararı bulunmayan dut çekirdi i ya ının, kalp rahatsızlı ı olan ya da yüksek kolesterolü bulanan insanların da kullanabileceklerine i aret etti. Demir açısından çok zengin, ödem çözücü, idrar söktürücü, ba ırsak kurtlarını dü ürücü etkisi var. Sadece dut meyvesinin de il yapraklarının da bu özelli i bulunuyor. Yaprakların bir di er önemli özelli i ise kanamayı durdurması... *Vücuda kuvvet verir, kansızlı a iyi gelir. *A ız, bademcik ve bo az iltihabı, di eti hastalıkları ve öksürü e kar ı faydalıdır. *Ate dü ürür. *Karaci eri kuvvetlendirir. *Mide ve ba ırsakların düzenli çalı masına yardım eder. *Özellikle yemekle birlikte yenildi inde hazmı kolayla tırır. *Aç karnına yenen beyaz dut ba ırsak kurtlarını dü ürür. Mide ve ba ırsakları rahatlatır. BEYAZ DUT KURUSU KÜRÜ : Egzama için çok faydalıdır. HAZIRLANI I:Bir çelik tencereya yarım litre su koyarak kaynatın. Kaynadıktan sonra içine bir avuç kadar beyaz dut kurusu atın ve 7 dakika daha kısık ate te kaynatın. UYGULANI I:Karı ımımız kaynadıktan sonra biraz tenceredeki suyun sıcaklı ıılıkdan biraz sıcak olacak ekilde (elinizi yakmayacak) egzamalı olan elinizi tencerinin içine sokarak en az 10 dk. etki ettirecek ekilde bekletin.(en az 10 dk. elinizi tencerenin içinde bekletin). Elinizi çıkarttıktan sonra en az bir saat elinizi yıkamayın. Daha sonra elinizi sadece su ile durulayın. Bu uygulamayı haftada 3 kez yapın. Karı ımı her defasında taze olarak hazırlamak gerekir. (HABER iddetin sorumlusu hormonlarımız mı? Acemi kasaplar bu haberi kaçırmasın Acil Tıp Uzmanları Derne i Ba kanı Prof. Dr. Cander, kurban bayramlarında sadece cilt kesisiyle de il, daha derin, sinir, damar ve tendon yaralanmalarıyla da kar ıla tıklarını söyledi Alman bilim insanlarının geçen hafta açıkladı ı ara tırmaya göre erkeklik hormonu dürüstlü e ve saldırganlı a yönlendiriyor ALMAN ara tırmacılar, bir grup katılımcının derisine testosteron içeren jel sürdü ve ertesi gün para ödüllü bir bilgisayar oyunu oynattı. Deneyde katılımcıların skora ili kin ne kadar yalan söyledikleri ölçüldü. Ara tırmanın ba ındaki Prof. Bernd Weber, testosteron içeren jeli kullananların, kullanmayanlara göre daha "dürüst" oldu unu tespit ettiklerini açıkladı. Her 100 kızdan 5 i intihara meyilli NG L Z ara tırmacıların 40 genç kız üzerinde yaptı ı ara tırma, davranı bozuklu u sergileyen kızların beyinlerinin ya ıtlarından farklı oldu unu ortaya çıkardı. Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi Dergisi'nce yapılan ara tırmada, beyindeki duygular ve duyguları payla ımla ilgili bölümlerde yapısal farklılıklar bulundu. Daha önce genç erkeklerde yapılan çalı malar da ortaya benzer sonuçlar çıkarmı tı.uzmanlar, beyin görüntülemesinden yararlanarak erkenden sorunların saptanabilece ini ve buna dayanarak sosyal ve psikolojik yardım sa lanabilece ini dü ünüyor. Testosteronun yalan söyleme iste i veya ihtiyacını azalttı ı sonucuna varan ara tırmayla ba lantılı bir çalı ma sonucu da çok sayıda hormon bilimcinin katıldı ı Antalya daki Avrupa Endokrinoloji Derne i kongresinde geldi. Bu deneyde de bilimciler, testosteron replasmanı yapılan bir erkekte psikoz gördüklerini duyurdu. Bu sonuçlar gözleri bir kez daha, saldırganlı ı artırdı ı daha önceki çalı malarla belirlenmi olan testosteronun erkek davranı ı üzerindeki etkilerine çevirdi. Avrupa Endokrinoloji Dernegi Üyesi Prof. Dr. Ilpo Huntaniemi nin, Almanya daki ara tırmaya yorumu; Testosteronun davranı lar üzerindeki etkisi kanıtlanmı durumda. Erkekler, kadınlardan bu hormon yüzünden farklı davranıyor. Almanya daki ara tırma için kumar oyununda bir grup erke e testosteron verildi ve bunların daha az hile yaptı ı görüldü. Böyle klinik ara tırmalar sonucunda bu tür fenomenler ortaya çıkıyor eklinde oldu. HORMON DÜZEYLER YÜKSELD NDE ÖFKE DE ARTIYOR Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Yıldız ise her iki ara tırmayı de erlendirdi, testosteronun davranı sal etkilerine dikkat çekti: ki gün önce açıklanan çalı maya göre ara tırmacılar, testosteron replasmanı yapılan bir erkekte psikoz rapor ettiler. Almanya da yapılan dürüstlükle ba lantılı çalı manın ise bazı zayıf yanları var, ili ki analizlerini direkt neden-sonuç gibi yorumlamak do ru olmayabilir ama testosteronun kesinlikle davranı sal etkisi gibi duruyor. Mesela hormon düzeyleri yüksek oldu unda öfkenin de daha fazla oldu unu biliyoruz. Ümit etmek iyileştiriyor HASTANIN iyile me beklentisi tedaviye pozitif etki yapıyor diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ümidin iyile me oranını yükseltti ini ve ba ı ıklık sistemini güçlendirdi ini söyledi. Hekimin hastasına Bu hastalık iyile mez eklinde bir ifade kullanmasının bilimsel olarak söz konusu olmadı ını söyleyen Prof. Tarhan, hekimin yapmadı ı tedavilerden de sorumlu oldu unu kaydetti. 'Hastalar Risalesi Çalı tayı nda konu an Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hastalıkların arttı ı bir dönemde sorulara eski cevapların artık yeterli olmadı ını, yeni cevapların gerekti ini söyledi. Tarhan, beyindeki programın düzeltilmesiyle birtakım hastalıkların da düzeltilebilece ini belirtti. nsan inanarak bir ey yaptı ında beynini ona göre programladı ını ve ba arılı olabildi ini ifade eden Tarhan, inanı ların hastalıkların artması ve azalmasında etkili oldu unu vurguladı, bu noktada hekimlere de önemli görevler dü tü ünün altını çizdi. Bir hastada iyile me beklentisi varsa hastalı ın iyile me oranının daha yüksek oldu unu hatırlatan Tarhan, bu inanı ın ki ideki ba ı ıklık sistemini güçlendirici etki yaptı ını belirtti. Hastalıkla ilgili bilgilendirmenin önem ta ıdı ını ifade eden Tarhan, "Kanser hastalarında hep bir psikolog, psikiyatr gelsin, yardım etsin beklentisi var. Bir kanser hastasının psikiyatrı da psikolo u da tedavivisini yürüten doktorun kendisidir dedi ve öyle konu tu: Hastasının kar ısında hekimin yüzünün gülmesi, jest ve mimiklerini kullanması önemli. Doktorun hiçbir ey söylememesi veya hafif somurtması, hastayı depresyona sokmaya yetiyor zaten. Ben bu noktada hastalardan daha çok hekimlerin e itilmesi gerekti ine inanıyorum. Beden dilinin etkisi çok önemli. Önce hekimler kendi hastalı ını te his etmeli, hastalıkla ilgili algıları düzeltmeli. HER yıl Kurban Bayram'ı süresince acil servislerin dolup ta tı ını söyleyen Cander, el yaralanmaları, delici ve kesici aletle yaralanmaların arttı ını belirtti. Kurban kesiminin uygun artlarda yapılmaması, artlara özen gösterilmemesi, kesimi yapanların asgari düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmamasının özellikle büyükba hayvan kesimlerinde ciddi el parmak kesilerine neden oldu una dikkati çeken Cander, unları kaydetti: ''Bu yaralanmalar bazen daha ciddi boyutlarda olabiliyor. Kurbanda sadece cilt kesisiyle de il, daha derin sinir, damar ve tendon yaralanmalarıyla da kar ıla ılıyor. Bunların sonucunda kalıcı hasarlar ve fonksiyon kayıpları meydana gelebiliyor. Bu yüzden kesimlerin i i bilen ki iler ve onların gözetiminde olması önem kazanıyor. Öncelikle yaralanmalar konusunda koruyucu tedbirler alınmalıdır. stenmeyen durumla kar ıla ıldı ında ilk yardım do ru yapılmalı ve hastanelere ba vurulmalıdır. Bunun dı ında özellikle bo aların kaçması, kovalama ve yakalama sırasında vücut travmaları meydana gelebiliyor. Bu ekilde ciddi organ yaralanmaları da olu abilir. Bu yüzden hayvanların bilinçli ekilde ve ehil ki iler tarafından yönlendirilmesine dikkat edilmelidir.'' Cander, 'hayvanı yakalayaca ız' diye olmadık travmalara davetiye çıkartılmaması ve bu tür durumların belediyelerin e itimli ekiplerine bildirilmesi uyarısında bulundu. Kurbanlar dînimizin tayin etti i hayvan bo azlama ekline ve usûlüne uygun olarak kesilirler er'î bo azlama ekline tezkiye adı verilmektedir. Ya bo azın çeneye biti ik tarafı kesilmek suretiyle olur ki buna zebh denir Bu ekilde kesilen hayvana da zebîha adı verilir Mezbeha kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Veya bo azın gö se biti ik olan kısmından kesilir, buna da nahr denilir. Koyun, keçi ve sı ır cinsi zebh usûlü ile; develerin ise nahr yoluyla bo azlan-ması sünnettir Aksini yapmak ise mekruhtur Hayvanı keserken er'î yönden ayrıca u hususlara da dikkat edilmesi arttır: (HABER

6 SAYFA 07 S?YAH MAV? KIRMIZI SARI Amerika Birle ik Devletleri 5 yıl aradan sonra yeniden Formula 1'e ev sahipli i yapmaya hazırlanıyor Kasım'daki yarı öncesinde Teksas eyaletindeki "Americas" pistinde test sürü ü yapıldı AMERİCAS pisti test edildi FORMULA 1'in en yeni pisti ilk kez test edildi. Birle ik Devletler'in Teksas eyaletindeki pistte test sürü üne çıkan pilotlar arasında ünlü oyuncu Patrick Dempsey de vardı. "Americas" pisti, Kasım tarihleri arasında ilk kez Formula 1 yarı ına ev sahipli i yapacak. Teksas eyaletinin ba kenti Austin'deki "Americas" pisti Kasım tarihleri arasında ev sahipli i yapaca ı ilk Formula 1 yarı ı öncesi test pilotlarını a ırladı. O pilotlar arasında motor sporları tutkusuyla bilinen ünlü Amerikalı oyuncu Patrick Dempsey de vardı. Dempsey ile birlikte Mario Andretti ve Lotus pilotu Jerome D'ambrosio da americas pistini test etti. Pilotlar, pistin yapısından etkilenmi ti. 11 sol, 9 sa dönü bulunan pistin bazı bölümlerinin hızlı, bazı bölümlerinin ise yava geçildi ini vurgulayan D'Ambrosio, pilotları tekni e dayalı zorlu bir yarı ın bekledi ini vurguladı. Americas pistinde çevre düzenlemesi hala devam ediyor. Ancak 120 bin seyirci kapasiteli pist 16 Kasım'daki ilk Formula 1 serüvenine kadar hazır hale getirilecek. ans Galatasaray a bir türlü gülmüyor Galatasaray, Cluj ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Aslan, sadece uzun süre 10 ki i oynayan rakibiyle de il yo un ya ı la a ırla an zeminle de mücadele etti. 1 puanlı Cim Bom, kalan 3 maçta 3 ve 4 puanlı rakiplerini geçmek zorunda AMP YONLAR Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Romanya'nın Cluj ekibini konuk etti. Yo un ya ı ile çamur deryasına dönen sahada hücum etmekte zorlanan Cim Bom, Dany'nin kendi kalesine attı ı golle yenik duruma dü tü. 28. dakikada rakibinin 10 ki i kalmasıyla sevinen Cim Bom, 35. dakikada Melo'nun kaçırdı ı penaltı ile kahroldu. Beraberli i, ikinci yarıdaki müthi baskı sırasında Burak Yılmaz'ın golü getirdi. 3. maçında ilk puanını alan Galatasaray, kalan 3 maçta 3 puanlı Braga ve 4 puanlı Cluj'u geçmeye çalı acak. Galatasaray, maça iyi ba layamadı. Henüz ilk dakikada Camora, sa kanattan sürükledi i atakta yerden ortaladı. Ceza sahası içinde topla bulu an Bastos, geli ine vurdu ama top yandan auta gitti. Bu pozisyonda istedi i vuru u yapamayan Bastos, 3. dakikada yine ceza sahasında topu önünde buldu. Galatasaray savunmasından seken topta pozisyon bulan Brezilyalı, yine çerçeveyi tutturamadı ve temsilcimiz büyük bir tehlikeyi daha atlattı. lk dakikada gelen bu tehlikeleri kazasız atlatan Galatasaray, dakikalar ilerledikçe zorlu zemine ra men baskıyı kurdu. Yaptı ı baskıyla rakibini çıkarmayan Aslan, uzaktan denedi i utlarla da gol aradı. Fakat bu pozisyonlarda Cluj kalecisi Felgueiras ba arılıydı. Galatasaray, baskısını artırdı ı dakikalarda kalesinde talihsiz bir gol gördü. Sol kanatta topla bulu an Camora, kale sahasına do ru etkili bir orta yaptı. Orada Dany'den seken top, Muslera'yı da yanılttı ve a larla bulu tu. Cluj, bu golle 19. dakikada 1-0 öne geçti. Dakikalar ilerledikçe daha da a ırla an zemin, Galatasaray'ın pas yaparak baskı kurmasını da engelledi. Golden sonra bozalan moraller, 28'de Cluj'un 10 ki i kalmasıyla yeniden düzeldi. Aguirregaray, sa kanatta Selçuk nan'ı dü ürdü ve gördü ü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dı ında kaldı. Bu dakikadan itibaren, mücadele adete 'tek kale'ye döndü. Uzun süre Cluj ceza sahası ve çevresinde oynanan maçta Galatasaray, 34'üncü dakikada bir de penaltı kazandı. Eboue'nin ceza sahasına ortasında topa eliyle müdahale eden Laszlo Sepsi, çok kritik bir dakikada temsilcimize penaltı kazandırdı. Ancak topun ba ına geçen Felipe Melo, kaleciyi geçemedi. Maçın ba lamasına saatler öncesinden ba layan sa anak ya mur, ilk yarı boyunca kesintisiz devam etti ve her geçen dakika, futbol oynamayı daha da zorla tırdı. Bunun üzerine Hamit ve Elmander, ilk yarı bitmeden oyundan çıktı. Hamit, yerini Burak Yılmaz'a bırakırken, sakatlanan Elmander'in yerine ise Emre Çolak oyuna dahil oldu. Kaçan penaltının ardından maçın temposu dü tü. Galatasaray, ilk yarım saatte kurdu u baskıyı devam ettiremedi ve mücadelenin ilk yarısı Cluj'un 1-0 üstünlü ü ile sona erdi. kinci yarıya iyi ba layan Galatasaray, 47'inci dakikada Umut Bulut ile gole çok yakla tı. Sa kanattan Amrabat'ın ortasında Cluj savunmasının arkasına sarkan Umut, istedi i vuru u yapamadı ve yandan auta gitti. 57'de de Burak Yılmaz istedi i gibi vuramadı ve beraberlik ansını de erlendiremedi. Uzun süre devam eden baskı, 77. dakikada sonuç verdi. Sol kanattan Amrabat'ın ortasına çok iyi yükselen Burak Yılmaz, çok kritik bir anda 1-1'lik beraberli i sa ladı. Burak, aynı zamanda ampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de Cluj kar ısında buldu. Bu gol, tribünleri de ate ledi. 80. dakikada ise yine soldan Amrabat ortaladı, yine Burak Yılmaz hareketlendi ama bu kez kafa vuru unda kendi takım arkada ına takıldı Burak. Golün kopyası eklinde olan pozisyondan, gol sesi çıkmadı. Burak Yılmaz, 90'da da çok müsait durumda yan a lara takıldı. Aslan, tüm baskısına ra men kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı ve kar ıla ma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. GALATASARAY-CLUJ: 1-1 Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Paolo Tagliavento, Mauro Tonolini, Lorenzo Manganelli( talya) Galatasaray: Muslera, Eboue (Dk. 68 Sabri Sarıo lu), Dany, Semih Kaya, Riera, Hamit Altıntop (Dk. 39 Burak Yılmaz), Selçuk nan, Melo, Amrabat, Umut Bulut, Elmander (Dk. 42 Emre Çolak) Cluj: Felgueiras, Sepsi (Dk. 53 Rada), Cadu, Piccolo, Pinto, Alberto, Aguirregaray, Godemeche, Camora, Bastos (Dk. 72 Nicoara), Kapetanos (Dk. 78 Mure an) Goller: Dk. 19 Dany (Kendi kalesine) (Cluj), Dk. 77 Burak Yılmaz (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 28 Aguirregaray (Cluj) (HABER "Ünvanımı riske atmak istemiyorum" Jamaikalı sprinter Usain Bolt, uzun atlamada yarı ıp yarı mayaca ından emin olmadı ını çünkü 2016 Rio Olimpiyatları'nda ünvanını riske etmek istemedi ini söyledi 100 ve 200 metre dünya rekortmeni ve olimpiyat ampiyonu Usain Bolt, iki günlü üne geldi i Brezilya'da, uzun atlama bran ında yarı ma konusunu de erlendirdi ini, ancak uzun atlamanın, diz sakatlı ına yol açabilece inden endi elendi ini belirtti. Bolt, antrenörünün uzun atlamada yarı masına sıcak bakmadı ından bahsederek, ''Uzun atlamayı denemek 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmamı riske atabilir. Bu durum beni endi elendiriyor. Yarı mamın mümkün olup olmadı ını inceleyecek ve sonucu görece iz'' diye konu tu. 26 ya ındaki Bolt, daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'nda farklı bir bran ta yarı mayı de il unvanını korumayı istedi ini açıklamı tı. Üst üste 2 kez 100, 200 ve 4x100 metrede ''triple'' yapmayı ba ararak olimpiyat tarihine geçen Bolt'un, 400 metre veya uzun atlamada yarı abilece i yönünde spekülasyon yapılıyor. Hawk-Eye teknolojisi kapıda FIFA, 2012 Avrupa Futbol ampiyonası sonrası, gol çizgisi teknolojisinin kullanılmasını kabul etmi ti. FIFA'nın ayrıntılı testlerinden geçen 2 sistemin, stadlara monte edilmesi için, bir kilometreta ı daha geride kaldı. "Hawk- Eye" yani " ahin Gözü" adlı sistem ile "Goalref" yani "Gol Hakemi" adlı sistemin sahibi kurulu lar, FIFA ile resmi lisans anla ması imzaladı. Böylece bu 2 irket, gol çizgisi teknolojisini statlara kurmak için resmen onay almı oldu. FIFA bununla birlikte, hen 2 sistemin de, kurulacakları statlardaki yeni testlerden de geçmeleri gerekti ini vurguladı. FIFA açıklamasında; "Gol çizgisi sistemi, yerle tirildi i stadyumda ba ımsız bir kurulu tarafından son kez testten geçirilecek. Sistem bu testten de geçmesi halinde resmi maçlarla kullanılmaya ba lanacak" denildi. Gol çizgisi teknolojisinin ilk olarak 2014 Dünya Kupası nda kullanılması bekleniyor. UEFA ise futbol ile teknolojinin içiçe geçmesine sıcak bakmıyor.

7 SAYFA 08 Kayıt dışı ekonominin OSB den başka çaresi yok EBSO Yönetim Kurulu Ba kanı Ender Yorgancılar, kayıtdı ı ekonomiyi ortadan kaldıracak unsurun organize sanayi bölgeleri (OSB) oldu unu söyledi. Yorgancılar, Bölge kapsamına bakılmaksızın destek verilmeli. dedi. Te vik sisteminin çatısının yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı arttırarak cari açı ı dü üren, yerli üretimi arttıran ve yerli malı kullanmayı mecbur eden, buna paralel olarak ithalatı azaltan bir yapı içinde hazırlanmasını sürekli gündemde tuttuklarını ifade eden Yorgancılar, Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek istiyorsak i gücü piyasalarındaki katı tutumumuzu, yatırım yapmadaki bürokrasi engelini, mevcut te vik sisteminin aksayan yönlerini çok iyi analiz etmek durumundayız. dedi. (C HAN) 5 bin kamera ile Türkiye yi izliyor TÜRK YE genelinde 5 bölge müdürlü ü ile 30 ehirde hizmet veren Do ankoç Grup, güvenlik sektörüne 7 gün 24 saat kesintisiz denetim imkanı sunuyor. Sektöre birçok yenilikler getiren irket, güvenlikte teknoloji odaklı büyüyor. Do ankoç Grup Kurucusu Kenan Do an, güvenlik i inin 7 gün 24 saat devam eden ve otokontrol gerektiren bir yapısı oldu unu söyledi. irket olarak teknolojinin getirdi i tüm izleme ve takip sistemlerini kullandıklarını belirten Do an, Türkiye'deki en büyük Mobese sistemi firmamıza ait. 5 bin civarında kamerayı kontrol ediyoruz. Hatta stanbul Emniyeti nden bile daha fazla alanı tarıyoruz. dedi. Güvenlik sektörünün geli ime açık ve gelecek vadeden bir sektör oldu una i aret eden Do an, sektördeki sıkıntıları belirleyip kendilerine bir yol haritası çizdiklerini kaydetti. lk birkaç yıl sektördeki büyük oyuncuların sistemlerini izledik. Sektör sıkıntılarını ve mü teri beklentilerini görüp ona göre hareket ettik. dedi. (C HAN) Türkler sayesinde iyileştiler BATI Afrika da küçük bir ülke olan Burkina Faso halkı, yıllar sonra hayırsever Türk i adamlarının katkılarıyla temiz içme suyuna kavu manın mutlulu unu ya ıyor. Kombissiri ehrindeki yakla ık 20 bin vatanda, karde Türk halkının deste iyle temiz içme suyu kullanmaya ba ladı. Kadınlar ise kilometrelerce uzaktan su ta ıyıp boyun fıtı ı olmaktan kurtuldu. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Burkina Faso da kuraklık nedeniyle su sıkıntısı hat safhada. Nüfusunun yüzde 65 inin Müslüman oldu u ülkenin en büyük sorunu yoksulluk, kuraklık ve yatırım alanlarının olmaması. 16 milyon nüfuslu Burkina Faso da, ehir merkezleri dı ında ikamet eden halk, içme suyunu kilometrelerce uzaklıktan sa lıyor. (C HAN) zmir deki 9 Eylül krizi yönetmeli i de i tirdi zmir in kurtulu günü kutlamalarında AK Parti zmir Milletvekili Sait ile Ba kan Kocao lu arasında ya anan yer krizi üzerine harekete geçen çi leri Bakanlı ı, milletvekilleri ile ba kanların oturma düzenini yeniden ayarladı. Sait, Artık, milletvekilleri ile belediye ba kanları yan yana oturacak. Kocao lu nun bundan gurur duyması lazım. Vekiller, zmir i temsil ediyor dedi AKP zmir Milletvekili Rıfat Sait, çi leri Bakanlı ı kararıyla belediye ba kanı ve milletvekillerinin protokolde yan yana olaca ını bildirdi. Sait, AA zmir Bölge Müdürlü ü'nü ziyaret ederek, AA çalı anlarının Kurban Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Dini ve milli bayramların toplumca kutlanan özel günler oldu unu ve bayramların hiçbir siyasi grubun tekelinde olmadı ını dile getiren Sait, ''Kimileri sadece kendilerini milliyetçi, Atatürkçü ya da inançlı kesim olarak görüp belli günleri tekeline almak istiyor. Bu yanlı tır. Türk insanı hem Atatürkçü hem inançlı olabilir hem de milli de erlerine sahip çıkabilir'' dedi.sait, bu yıl Kurban Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı iç içe co ku içinde kutlayaca ına i aret ederek, tüm vatanda ların her iki bayramını da kutladı ını ifade etti. zmir'in dü man i galinden kurtulu unun 90. yıldönümünde zmir Büyük ehir Belediye Ba kanı Aziz Kocao lu ile kendisi arasında ya anan ''protokol krizi''nü de hatırlatan Sait, unları söyledi: '' zmir Büyük ehir Belediye Ba kanı Aziz Kocao lu bizi iterek, 'senin yerin arka taraf burada de il' demi ti. Bugün çi leri Bakanlı ı'ndan alınan kararla artık milletvekilleri de belediye ba kanları ile aynı yerde olacaklar protokolde. Biz o gün ısrarla milletvekillerinin de ön saflarda olması gerekti ini belirtmi tik. Bunu biz Rıfat Sait'in egosundan ziyade, zmir'in seçilmi milletvekillerinin de ön sırada olması gerekti ini dü ünerek söylemi tik. Orada Rıfat Sait'in de il, halkın oldu unu söylemi tim. çi leri Bakanlı ı da bizi do ruladı. Mutlaka bu kararlarda ya anmı olaylardan ders alınır, bu karar bundan sonra ya anması ihtimal krizlere de engel olmu tur. Biz bunu gündeme ta ımı tık konu mu tuk. Haklı oldu umuzu da bakanlık bu kararı alarak göstermi oldu. Ben yakla ık 80 bin oy alarak milletvekili olmu bir insanım, zmir'in milletvekiliyim zmir'i temsil ediyorum. Orada olan ki i zmir'i temsil edecek. Belediye ba kanının agresif olması ve gerginlik olu turması yanlı. Sayın Büyük ehir Belediye Ba kanı'nın gurur duyması lazım, artık zmir'in milletvekilleri ile yan yana olacak.'' Rifat Sait, Karaba lar ilçesindeki parkta oynarken rastgele açılan ate sonucu hayatını kaybeden 6 ya ındaki Umut Ceylan'ın katil zanlısının belirlenmesi konusunda zmir Emniyet Müdürlü ü'nü kutladı. (AA) Birbirimize bir gün değil her gün destek verelim! Ba bakan Erdo an, Bayramlarda ortaya çıkan karde lik ruhu, dayanı ma ve yardımla manın bütün bir yıla yayılması halinde hiçbir musibetin birlik ve beraberli imize zarar veremeyece ine dikkat çekti BA BAKAN Recep Tayyip Erdo an, güzel geli melere ra men Türkiye nin bölgesinde ve dünyada daha da güçlü bir konuma ula masını engellemek; karde kavgası çıkarmak, birlik ve beraberli imizi bozmak isteyenler oldu una dikkat çekti. Erdo an, bunlara kar ı bayramda dayanı ma ile cevap verilmesini istedi. Bayramlarda ortaya çıkan karde lik ruhu, dayanı ma ve yardımla manın bütün bir yıla yayılması halinde hiçbir güç, hiçbir musibetin birlik ve beraberli e zarar veremeyece inin altını çizen Ba bakan Erdo an, "Bunun için her bir vatanda ımı, her bir karde imi, birbirimizin dertleriyle dertlenmeye, birbirimizle empati kurmaya; sevinçlerimizi ve kederlerimizi payla maya davet ediyorum." dedi. Ba bakan Erdo an, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdo an mesajında bir Kurban Bayramı na daha ula manın sevinci ve heyecanını ya adıklarını belirterek, "Bu mübarek Kurban Bayramı nın, yurt içinde ve yurt dı ında bulunan tüm vatanda larımıza, tüm slam dünyasına hayırlı olmasını, bereket ve huzur getirmesini, insanlı ın barı ına vesile olmasını Allah tan temenni ediyorum. Kurban Bayramı, dostluk ve karde li in, kom uluk ve muhabbetin bayramıdır. Zira bu bayramın özünde, infak etmek; yani payla mak, bölü mek, dayanı ma içinde oldu umuzu göstermek vardır. Kurban, birlik ve beraberlik bayramıdır. nanıyorum ki, bu Kurban Bayramı da, büyük ehirlerimizden köylerimize varıncaya kadar, insanımızın ya adı ı her yerde, aramızdaki muhabbet ve dayanı mayı, karde lik ve aidiyet duygusunu daha da peki tirecektir." eklinde konu tu. "Bizim anlayı ımıza göre, kom usu açken tok yatan bizden de ildir. Onun için bu bayramda, bütün vatanda larımızdan, kendi çevrelerindeki yoksullara, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine, ehit yakınlarına, gazilerimize kucak açmalarını; onlara sahip çıkmalarını özellikle istirham ediyorum." diyen Erdo an, " una özellikle dikkat çekmek istiyorum: Bakınız, bizler, yakla ık 10 yıldan bu yana, toplumsal refahın yayılması, toplumsal barı ın güçlenmesi ve bölgeler arası gelir adaletinin sa lanması için var gücümüzle çalı ıyoruz. Bizler, bu topraklarda, tıpkı mazide oldu u gibi, sevgi ve ho görünün, adalet ve barı ın hüküm sürmesini istiyoruz. Türkiye, hükümetimiz döneminde, bu alanlarda çok önemli mesafeler kat etti. Küresel ekonomik krize, bölgemizdeki siyasi çalkantılara ra men, Türkiye nin istikrar ve güvenini muhafaza etmesi; kalkınma, büyüme, geli me yolunda emin adımlarla ilerlemesi, bunun en somut göstergesidir. Demokratikle me, adalet, hukuk devleti, toplumsal barı, temel hak ve özgürlükler noktasında da Türkiye, çok daha itibarlı, çok daha ileri bir seviyeye geldi. Çok ükür ki, geçmi te devletle millet arasında örülmü olan duvarlar, kararlılıkla sürdürdü ümüz reformlar sayesinde kalktı. Tüm bu geli melere ra men, Türkiye nin bölgesinde ve dünyada daha da güçlü bir konuma ula masını engellemek; aramızda beraberli imizi bozmak isteyenler vardır ve olacaktır da Ama, biz onlara fırsat dahi vermeyece iz (C HAN)

Hükümet canımıza ot tıkıyor

Hükümet canımıza ot tıkıyor SAYFA 01 Ekmek teknesi tabut oldu Kavşaklarda çiçek satarak geçinen Cuman ailesi büyük bir felaket yaşadı. 2 yaşındaki kızı Asmin ile 3 yaşındaki yeğen Baranʼı arabada kısa süreliğine yalnız bırakan baba

Detaylı

geldi. Avrupa ve ABD'den bazı fonların İzmir'deki girişimlere de girişimleri bulunuyor" devamı 4 te Türkiye'yi kimse tutamayacak

geldi. Avrupa ve ABD'den bazı fonların İzmir'deki girişimlere de girişimleri bulunuyor devamı 4 te Türkiye'yi kimse tutamayacak SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI İZMiR Körfezi'ne BALON MüJDESİ BURDA garip işler dönüyor Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, balon uçuşlarının Kapadokya ile sınırlı kalmayacağını

Detaylı

>> 4 te. 1 Aralık 2011 Perşembe. İçişleri Bakanlığı ndan Kocaoğlu na soruşturma!

>> 4 te. 1 Aralık 2011 Perşembe. İçişleri Bakanlığı ndan Kocaoğlu na soruşturma! SAYFA 01 Nefes kesen OPERASYON Topkapı Sarayı önünde dün tam bir can pazarı yaşandı. Suriyeli Samir Selam ismindeki kişi, uzun namlulu silahıyla rastgele ateş etti. İki kişiyi yaralayan Suriyeli Selam,

Detaylı

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU SAYFA 01 Her gün en az 15 okula çat kapı yapacağım CAZİBE MERKEZİ OLACAK Çanakkale deki hedeflerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Müdür Bardakçı, İzmir de de başarılı olacağını söyledi. Bardakçı, İzmir'i,

Detaylı

Dört kişiye mezar oldu!

Dört kişiye mezar oldu! SAYFA 01 Seyir halindeyken lastiği patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yönden gelen tırın altına girdi Dört kişiye mezar oldu! >> 3 TE Az sayıda öğretim üyesine sunulan Levin

Detaylı

Biri Çeşme'ye dur desin

Biri Çeşme'ye dur desin SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 2 saatte kül oldu İzmir-Torbalı'daki Merinos Fabrikası, henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden çıkan yangın nedeniyle cehennem yerine döndü. Korku dolu anların yaşandığı yangında

Detaylı

BÖYLE REZiLLiK görülmüş değil

BÖYLE REZiLLiK görülmüş değil SAYFA 01 Seni unutmuyacağız Cuma günü kaybettiğimiz KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, gözyaşları içinde defnedildi. Denktaşʼın kabrine Türkiyeʼden ve Rum kesiminden toprak döküldü SENİ ÇOK SEVMİŞTİK Tedavi gördüğü

Detaylı

BiZE AiT OLANI ayağa kaldırın

BiZE AiT OLANI ayağa kaldırın SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 4 ilçe SANiYE saniye izleniyor Egeli işadamları Tunus'a göz dikti Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu ile Isparta Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

9 Ocak 2012 Pazartesi

9 Ocak 2012 Pazartesi SAYFA 01 Ballıkuyu çöktü RUSLAR HAYRAN KALDI İzmir'i İzmir'i etkisi etkisi altına altına alan alan yağış, yağış, Konak Konak ilçesine ilçesine bağlı bağlı Ballıkuyu Ballıkuyu 5307 5307 Sokak'ın Sokak'ın

Detaylı

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES 1Syf_Layout 1 16.05.2014 18:40 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz www.akdenizmanset.com.tr 17 MAYIS 2014 Cumartesi

Detaylı

25 Haziran 2014 Çarşamba

25 Haziran 2014 Çarşamba Ege nin Süper Ligdeki temsilcisi Akhisar ın yeni hocası Mustafa Akçay, kapılarını Sondakika Gazetesinden Yavuz Atalay a açtı. Akhisar ın bu sezonki hedeflerini ve stratejisini gazetemiz okurlarına aktaran

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264

DENİZ TİCARETİ. Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 DENİZ TİCARETİ Mayıs 2014 Yıl 22 Sayı 264 Soma Faciası Türkiye yi Yasa Boğdu Ölümle Dans: Mayıs 1938 Atatürk ün Mersin e Son Ziyareti Tekne Raf Park Sistemleri Mualla Erkut: Anadolu ve onu çevreleyen denizlerin

Detaylı

Tarımda küçük işletme kalmasın!

Tarımda küçük işletme kalmasın! Antalya ve Isparta, 112 Acil de birbirinin yedeği olacak Aynı kalkınma ajansındaki iki il, otomasyonlu acil çağrı sisteminde de birbirini destekleyecek Tüm acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirileceği

Detaylı

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON Mustafa Kara: Gelecek nesiller için çalışıyoruz Çekmeköy İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız: Sevgi ve bilgiye dayalı bir anlayışla hizmet edeceğiz FLASHABER / Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2013-2014

Detaylı

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor 1Syf_Layout 1 16.08.2014 23:11 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü www.akdenizmanset.com.tr Korkuteli de çiçek balı arıcılarının

Detaylı

ANTALYA DA TARIHI IMZA

ANTALYA DA TARIHI IMZA 1Syf_Layout 1 7/7/15 7:30 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz www.akdenizmanset.com.tr Grup 1966 dan Başkan Gültekin

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 4 milyon 113 bin 72 nüfusa sahip İzmir'e 2014 yılında 124 bin 439 kişi göç etti. İzmir'e göç edenler arasında ilk sırayı 16 bin

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı!

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı! Emekli öğretmen Şevket kasap vefat etti Ödemiş'te 1990'lı yıllarda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevine devam ederken

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

Başkandan BELEDİYELERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN

Başkandan BELEDİYELERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN Özel Sayý Þubat Yýl 34 Sayý 64 BÝRLÝK DERGÝSÝ FETHÝN BAÞLADIÐI YER Dosya: Prof. Dr. Ömer Dinçer le Büyükþehir Belediyelerinin 25. Yýlý Üzerine Söyleþi: Ceyda Aydede den Belediye Baþkan Adaylarýna Halkla

Detaylı

Damlaya damlaya METRO olur! Merdivenler

Damlaya damlaya METRO olur! Merdivenler ÖZEL ATAŞEHİR YAŞLI BAKIM MERKEZİ Atatürk Mah.Dudullu Yolu Caddesi Nene Hatun Sokak No:75 Ataşehir/İstanbul Telefon: 0 216 456 49 49-456 49 47/48 Faks: 0 216 456 49 46 Yeni yılınız kutlu olsun 14 Gastetime

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda oluyor

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda oluyor TSO projeye Tarım Fuarı önümüzü açtı hız kazandırdı Türkiye de örnek proje olarak gösterilen Kabalı Köyü Meyvecilik Projesi nin bölgeye kazandırılmasında yoğun çaba sarf eden Kabalı Köyü Muhtarı Hüseyin

Detaylı

Editörden. Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider seçmeye... Can Berkmen canberkmen@cayyolu.com.tr ÇAYYOLU HABER

Editörden. Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider seçmeye... Can Berkmen canberkmen@cayyolu.com.tr ÇAYYOLU HABER Editörden ÇAYYOLU HABER YAYINCI YAYIN KURULU TUNCER KIRHAN ABONE ISSN 4 ÇAYYOLU HABER Can Berkmen canberkmen@cayyolu.com.tr Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider seçmeye... Konya ya, olmazsa Kahramanmaraş

Detaylı

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:9, Sayı:36/2013-3 Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Detaylı